GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie: 1.1 Datum: 4 februari 2013

2 INHOUD 1. MENU Start Selecties Export Bestanden Nieuw bestand opladen Nieuw postcode bestand aanmaken Bibliotheek Bestanden delen Mijn SLiM Mijn gegevens Saldomutaties Gedeelde lijsten Gebruikers beheren Gebruiker wijzigen Nieuwe gebruiker Profiel wijzigen SELECTIE MAKEN Teller Reset Samenvatting van uw huidige selectie Zoeken in SLiM database Zoekresultaten Inzoomen op kandidaat Selectiecriteria gebruiken Filtermethodiek Toelichting iconen selectiecategorieën Bestanden in uw selectie gebruiken EXPORTDATA SELECTEREN

3 3.1 Datavelden sorteren Layout opslaan Selectie testen AFRONDEN/EXPORTEREN Afronden Overzicht selecties Rapport Overzicht Exports Export selecties Export rapporten BIJLAGE I VEELGESTELDE VRAGEN

4 1. MENU 1.1 Start Dit is het startpunt voor iedere nieuwe Selectie of aanpassing van bestaande Selecties. 1.2 Selecties Hier staan uw afgeronde Selecties. U heeft de mogelijkheid om van elke Selectie een kopie te maken en te wijzigen, te verwijderen of een rapport te maken. In een Rapport kunnen binnen de Selectie twee data elementen tegen elkaar afgezet worden. Denkt u bijvoorbeeld aan een de SBI code versus de rechtsvorm. 1.3 Export Hier staan al uw beschikbare Exports van de Selecties en/of Rapporten die u eerder heeft gemaakt. De Exports staan verdeeld in een sub tabblad Selecties en een sub tabblad Rapporten. In het sub tabblad Selecties zijn exports beschikbaar als.xls (Excel) bestand en als.csv (tekst) bestand. Hier dient u ook eventueel de afboeking van credits voor uw export goed te keuren. 1.4 Bestanden Hier heeft u de mogelijkheid om bestanden op te laden, een postcodebestand te maken en uw bibliotheek met bestanden te raadplegen Nieuw bestand opladen In SLiM heeft u de mogelijkheid om bestanden (lijsten) op te laden. De op te laden bestanden dienen het formaat.txt te hebben en de waardes dienen onder elkaar te staan, zoals hieronder afgebeeld. 4

5 U kunt de volgende type bestanden opladen: DUNS: KvK: SBI subgroepen: Postcode: Het unieke 9 cijferig identificatienummer van D&B. Het unieke 12 cijferig identificatienummer van de Kamer van Koophandel (vb ). Deze code geeft aan wat de activiteit is van het bedrijf. Voor de volledige lijst klik hier. Het op te laden bestand dient minimaal de 4 cijferige SBI code te bevatten. Lijst met de 4 cijferige postcodes. Eventuele lettercombinaties worden genegeerd. In SLiM heeft u bij het opladen van DUNS en KVK nummers de beschikking over een unieke optie. In plaats van enkel de betreffende DUNS of KVK nummers op te laden, kunt u er ook voor kiezen om bedrijven binnen dezelfde concernstructuur mee te nemen. Dit doet u als volgt. 1. Klik met de muis op het icoontje naast de Selecteer knop 2. Klik nu op het vakje Selecteer en selecteer het bestand met de juiste DUNS nummers of KVK nummers 3. Na verwerking verschijnt het bestand in de bibliotheek onder in hetzelfde scherm. Tip: Geef, voordat u het bestand oplaadt inclusief familieleden, het bestand een andere naam. Bijvoorbeeld Top Account_inclusief familieleden. Op deze manier blijft het bestand herkenbaar indien het wilt gebruiken in een Selectie. 5

6 1.4.2 Nieuw postcode bestand aanmaken Door een postcode in te vullen en een afstand te selecteren kunt u een postcodetabel maken met een afstandradius. In de lijst die vervolgens wordt getoond kunt u nog specifieke postcodes deselecteren om vervolgens de lijst op te slaan voor gebruik in een Selectie Bibliotheek Op de pagina Bestanden treft u ook de verzameling met beschikbare bestanden aan. U kunt de bestanden inkijken, verwijderen of delen met andere SLiM gebruikers binnen uw organisatie Bestanden delen Nadat u een bestand hebt opgeladen kunt u deze delen met andere gebruikers binnen uw organisatie. Door in de Bibliotheek het vakje Gedeeld aan te vinken, deelt u het bestand met andere gebruikers. Voordat andere gebruikers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het bestand, dienen zij bij Mijn SLiM het bestand aan te vinken. Vervolgens zal het bestand ook voor deze gebruiker beschikbaar zijn. NB: het bestand is voor de overige gebruikers enkel beschikbaar bij de selectiecriteria waarop het bestand van toepassing is. 1.5 Mijn SLiM Mijn gegevens Bij Mijn gegevens kunt u persoonlijke gegevens aanvullen en uw wachtwoord wijzigen Saldomutaties Saldomutaties geeft een overzicht van alle bij- en afboekingen op uw eigen account Gedeelde lijsten Hier staan alle bestanden die u heeft gedeeld met andere collega s of gedeeld zijn door uw collega s. Door de bestanden aan te vinken zijn deze vervolgens beschikbaar bij de betreffende selectiecriteria. 6

7 Zo zal een lijst met SBI codes (bijvoorbeeld om uw sectoren te benoemen) beschikbaar zijn als in of uit te sluiten bestand in het selectie tabblad Branche. 1.6 Gebruikers beheren Enkel gebruikers die zijn aangesteld als Superuser hebben deze optie. Superusers kunnen bij Manage Users interne gebruikers opzetten, wijzigen, verwijderen en inactief zetten. In de tabel van gebruikers treft u de volgende kolommen aan: ID User name Role Profile Credits Valid from Valid until Edit/delete/disable D&B volgnummer Gebruikersnaam waarmee wordt ingelogd adres van de gebruiker Rol welke is toegekend aan de gebruiker (superuser of user) Dit is de SLiM versie die aan uw organisatie is toegekend. Er kunnen meerdere versies (profiles) aan uw organisatie worden toegekend. Deze kunnen worden verdeeld over de interne gebruikers. Het aantal credits (te exporteren records) wat aan ieder gebruiker is toegekend. Per gebruikersgroep kan bepaald worden of deze credits individueel worden toegekend of gezamenlijk van het totaal gebruik maken. Startdatum gebruiker. Einddatum gebruiker. Einddatum kan contractdatum niet overschrijden. Respectievelijk wijzigen, verwijderen of inactief zetten van gebruiker Gebruiker wijzigen Bij Edit user kunt u enkel de user info wijzigen. Bij user info kunt de volgende belangrijke zaken aanpassen. Profile Change password Credits Reset Indien meerdere profielen zijn geactiveerd (bv Brons, Zilver en Goud) kunt u een ander profiel toekennen aan de gebruiker. De teller geeft aan of er voldoende licenties beschikbaar zijn. Aanpassen wachtwoord Aanpassen credits indien iedere gebruiker individueel credits krijgt toegewezen. Actief zetten van gebruikers die geblokkeerd zijn (locked) ivm foutief invullen wachtwoord Nieuwe gebruiker Bij New user kunt u nieuwe gebruikers aanmaken voor zover het aantal afgenomen licenties dit toelaat. Afhankelijk van de configuratie door D&B van de gebruikersgroep kunnen wel of geen credits individueel worden toegekend. 7

8 1.6.3 Profiel wijzigen Met de knop Change profiles kunt bij meerdere users tegelijkertijd het profiel aanpassen. In de keuzelijst staat aangeven welke profielen beschikbaar zijn en het restant aantal licenties per profiel. 8

9 2. SELECTIE MAKEN Door op Start te klikken kunt u beginnen met een nieuwe selectie. U zult zien dat alle selectiecategorieën overzichtelijk op hetzelfde scherm worden getoond. Het proces is opgedeeld in 3 stappen. Eerst maakt u de selectie, vervolgens selecteert u de gewenste datavelden voor uw export en ten slotte kunt u het proces afronden door onder andere een naam te geven aan de selectie. Bij het maken van selecties hoeft u geen rekening te houden met de volgorde van de tabbladen. U kunt telkens op een willekeurig tabblad klikken en een filter gebruiken binnen dat tabblad. 2.1 Teller SLiM bevat een teller die bij iedere wijziging in de selectie automatisch wordt aangepast. Bij iedere wijziging weet u dus onmiddellijk op hoeveel records (bedrijven) uw selectiecriteria van toepassing zijn. 2.2 Reset Door op de rest knop te drukken, worden alle gehanteerde criteria gewist en gaat u weer terug naar de beginsituatie. 2.3 Samenvatting van uw huidige selectie Indien u wilt bekijken welke criteria u heeft gehanteerd, kunt u hiervoor de knop Overzicht gebruiken. Vervolgens wordt in een nieuw scherm een overzicht getoond op categorie niveau. 9

10 Elke categorie kunt u uitklappen om de details binnen de categorie te bekijken. Indien gewenst kunt u een filter opheffen door op het Verwijder icoon rechts in het scherm te klikken. Nadat u op OK klikt verdwijnt het scherm en zal de Teller automatisch worden aangepast. 2.4 Zoeken in SLiM database SLiM heeft een handige zoekfunctie waarmee u in de database van bedrijven kunt zoeken naar een specifiek bedrijf, bijvoorbeeld op basis van het DUNS nummer of adres. U kunt ook zoeken naar een set van bedrijven door te zoeken op tenaamstellingen waarin bijvoorbeeld het woord bouwbedrijf zit Zoekresultaten Na uw zoekopdracht ontvangt een overzicht met zoekresultaten. Deze is opgedeeld in een aantal kolommen. De eerste kolom geeft per zoekkandidaat aan wat de status is van dat bedrijf in een concernstructuur. Door met de muiswijzer op het icoon te staan, zal een tekst verschijnen die de betekenis van het icoon weergeeft. 10

11 De rechterkolom geeft u de mogelijkheid om één of meerdere kandidaten te selecteren. Zodra u dit doet zal de Teller aangepast worden. Deze kandidaten worden nu bewaard. Vervolgens kunt u: 1. Op Volgende klikken en data velden selecteren om deze te exporteren; 2. Binnen de overige tabbladen selectiecriteria als filter gebruiken op de geselecteerde kandidaten; 3. Een nieuwe zoekopdracht doen (let op: de vorige geselecteerde kandidaten blijven bewaard) Inzoomen op kandidaat Door op een kandidaat te klikken (let op: niet het selectievakje aan de rechterzijde) zoomt u in op de details van dat bedrijf. In het dan volgende scherm treft u de beschikbare informatie van het bedrijf aan inclusief de concernstructuur binnen Nederland en daar waar van toepassing de buitenlandse wereldwijde moeder. Elke familielid binnen structuur (m.u.v. de buitenlandse wereldwijde moeder) kan geselecteerd worden. In het overzicht kunt alle velden slepen naar de in de afbeelding getoond iconen. Elk van de iconen activeert een functie. Het dataveld wordt als zoekopdracht gebruikt in SLiM Het dataveld wordt gebruikt als zoekopdracht in Google Search Het dataveld wordt gebruikt als zoekopdracht in Google Maps Het dataveld wordt gebruikt als zoekopdracht in Bing Dit icoon is standaard niet actief. Als maatwerk kan een koppeling met een CRM applicatie of andere bedrijfsapplicatie worden gebouwd, waarmee direct de data geïmporteerd kan worden 2.5 Selectiecriteria gebruiken Bij het maken van selecties hoeft u geen rekening te houden met de volgorde van de tabbladen. U kunt telkens op een willekeurig tabblad klikken en een filter gebruiken binnen dat tabblad. Het aantal beschikbare tabbladen of categorieën is afhankelijk van uw contract Filtermethodiek De methodiek die wordt gehanteerd is dat alles wat verticaal staat de filterregel OF heeft en alles wat horizontaal staat de filterregel EN. Onderstaande illustratie verduidelijkt deze regel. 11

12 EN OF Dit geldt echter niet voor de tabbladen Geografie en Beslissers. In het tabblad Geografie werkt alles (horizontaal en verticaal) met de filterregel OF. In onderstaand verbeeld betekent dit dat de selectie gericht is op bedrijven in het postcodegebied of de provincie Limburg of Gemeenten startend met de letter A. OF OF In het tabblad Beslissers is in de kolom Managers de filterregel ingesteld met EN. In onderstaand voorbeeld dient de selectie dus te voldoen aan aanwezigheid van een Bevoegd Functionaris en Marketing Manager en Financieel Manager. EN EN 12

13 2.5.2 Toelichting iconen selectiecategorieën Hieronder volgt een toelichting op de iconen die u tegenkomt bij de verschillende categorieën. Nadere toelichting op het criterium. U kunt een specifieke periode selecteren. U kunt zoeken binnen de invoermogelijkheden. U kunt door middel van drag & drop principe één of meerdere bestanden tegelijkertijd in- of uitsluiten. U kunt een bestand kiezen wat reeds tot uw beschikking staat of een nieuw bestand (.txt) opladen. U kunt handmatig een bereik invullen waaraan het criterium dient te voldoen Bestanden in uw selectie gebruiken Bij specifieke categorieën heeft u de mogelijkheid om bestanden in- of uit te sluiten, bijvoorbeeld in het tabblad Bedrijven. In onderstaand voorbeeld zijn 4 bestanden (.txt formaat) opgeladen. Zie ook paragraaf Door deze bestanden te slepen kunt u deze meenemen of uitsluiten in uw selectie. In de volgende illustratie ziet u dat de klanten waarmee u zaken doet zijn uitgesloten in de selectie. Uw klanten inclusief de concernrelaties zijn meegenomen in de selectie. Het resultaat is een set aan bedrijven waarmee u nog geen zaken doet, maar wel binnen uw relatienetwerk vallen. Op de overgebleven set aan bedrijven kunt u relevante selectiecriteria hanteren om tot een betere selectie te komen. 13

14 3. EXPORTDATA SELECTEREN Nadat u de selectie heeft voltooid kunt u op Volgende klikken of op het icoon Data velden links in het scherm. In het daarop volgende scherm kunt u alle voor u beschikbare data velden selecteren of een specifieke keuze maken. 3.1 Datavelden sorteren Nadat u de datavelden hebt geselecteerd verschijnen deze in de rechterkolom. In de rechterkolom kunt u vervolgens de datavelden verplaatsen van volgorde. Dit zal uiteindelijk ook de volgorde van kolommen zijn in uw exportbestand. 3.2 Layout opslaan U kunt een layout opslaan voor toekomstig gebruik. Klik op Meervoudig gebruik en vervolgens op Bewaar format onder in het scherm. De layout zal vervolgens beschikbaar zijn in het keuzemenu zoals hieronder weergegeven. 3.3 Selectie testen U kunt uw selectie testen door op de knop Test selectie te klikken. Vervolgens zal een nieuw scherm worden geopend met 15 records en alle geselecteerde datavelden. 14

15 Zodra u klaar bent om de selectie te exporteren klikt u op Volgende of op het icoon Afronden links in het scherm. 15

16 4. AFRONDEN/EXPORTEREN 4.1 Afronden Bij Afronden dient u nog enkele stappen te doorlopen alvorens u de selectie kunt exporteren. Naam selectie Geef uw selectie een duidelijk herkenbare naam voor eventueel toekomstige doeleinden. Downloaden Indien uw selectie te groot is en u deze niet volledig wilt exporteren, dan kunt u er voor kiezen om een beperkt aantal records te exporteren. Is uw totaal selectie bijvoorbeeld records en uw vult hier in, dan zullen de eerste regels worden geëxporteerd. Selectie uitvoeren Indien u ontdubbelt op adres dient u er rekening mee te houden, dat u bedrijven op het hetzelfde adres uitsluit ook al hebben die verder geen relatie met elkaar. U kunt een Selectie maken zonder deze te exporteren. Bijvoorbeeld omdat u een analyse wilt doen op bepaalde karakteristieken. U kunt dan het vinkje weghalen bij Selectie meteen uitvoeren. De Selectie komt dan niet bij uw Export overzicht te staan. Selectie inplannen Met SLiM kunt u bepaalde Selectie ook inplannen. Bijvoorbeeld om wekelijks alle startende ondernemingen te exporteren voor campagne doeleinden. Anderzijds kunt u bijvoorbeeld ook elke 6 maanden een automatisch export doen gebaseerd op uw klantenbestand (zie bestanden opladen) in combinatie met de filter Verhuizingen. en van resultaten Door de Export direct naar uw adres te laten mailen, zal het bijbehorend aantal credits automatisch worden afgeboekt. U zult het exportbestand in.csv formaat ontvangen. Houd er rekening mee dat uw Excel omgeving deze data niet per definitie automatisch converteert naar kolommen. Mogelijk dat u dit nog moet doen, middels de daarvoor bedoelde functie (tekst naar kolommen) in Excel. Nadat u deze laatste stappen hebt voltooid, dient u op Starten te klikken. U belandt dan automatisch in het overzicht van de Selecties. Zodra het export bestand klaar staat in het Export overzicht ontvangt u een Overzicht selecties Nadat u een Selectie hebt afgerond springt u automatisch naar het overzicht met al uw Selecties. 16

17 In dit overzicht kunt u kiezen om van een Selectie: Een kopie te maken en eventuele wijzigingen door te voeren; Een Rapport te maken; Te verwijderen Rapport Het is niet noodzakelijk om een Selectie te exporteren. U heeft ook de mogelijkheid om enkel een rapport te bouwen op basis van een Selectie. Een Rapport is een twee dimensionale weergave, waarbij twee criteria tegen elkaar afgezet worden. Overigens kunt ook slechts 1 criterium gebruiken in uw Rapport. Na keuze van de criteria klikt u op Start rapportage. Het Rapport wordt vervolgens beschikbaar gesteld bij Export. 4.3 Overzicht Exports In het Export overzicht staan twee tabbladen. Het tabblad Selecties geeft een overzicht van alle beschikbare export van de Selecties. Het tabblad Rapporten biedt een overzicht van alle beschikbare Rapporten Export selecties In dit overzicht staan alle beschikbare exports. Indien u zojuist een Selectie hebt afgerond, kan het zijn dat deze nog niet is verwerkt. Zodra de actie is voltooid, ontvangt u bericht via dat de export klaar staat. 17

18 Indien de afboeking voor de export nog niet is gedaan, dan kunt u dit doen door op het icoontje in de kolom afboeken te klikken. De credits worden afgeboekt en de icoontjes in de kolom Excel en Tekst lichten op. Het Excel icoontje staat voor een bestand.xlsx formaat. Het tekst icoontje staat voor een bestand in.csv formaat. Een export blijft 30 dagen bewaard, tenzij het een geplande export betreft. Deze wordt niet automatisch verwijderd Export rapporten In het sub tabblad staan de beschikbare rapporten. Rapporten worden voor een periode van 30 dagen bewaard. NB. SBI branches worden op categorie niveau (2 cijferig) getoond. 18

19 BIJLAGE I VEELGESTELDE VRAGEN Vragen Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen? Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat moet ik doen? Mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen? Hoe ontgrendel ik een gebruiker? Wat voor bestanden kan ik opladen? Hoe gebruik ik de opgeladen bestanden? Wat is een.csv bestand? Ik heb een Selectie geëxporteerd. Waar kan ik het bestand vinden? Ik kan het bestand niet downloaden. Wat moet ik doen? Antwoorden Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen? Gebruik de functie wachtwoord vergeten op het login scherm. Een nieuw wachtwoord wordt naar uw adres gestuurd. Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat moet ik doen? Standaard is uw gebruikersnaam hetzelfde als uw adres. Mocht dat niet werken, neem dan contact op met D&B Customer Service op Mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen? Neem contact op met uw Administrator of met D&B Customer Service op Hoe ontgrendel ik een gebruiker? Heeft u Admin rechten? Gan dan naar de gebruiker. Klik op Edit en vervolgens op Reset. Wat voor bestanden kan ik opladen? Bestanden dient u op te laden in.txt formaat. U kunt hiervoor de Windows applicatie Kladblok gebruiken. Ieder bestand mag slechts één van de volgende zaken bevatten: DUNS nummer (9 cijfers inclusief voorloop 0 ); KvK nummer (12 cijfers); Postcode (4 cijfers); SBI code (4 of meer cijfers). Het DUNS en KvK nummer gebruikt u om bedrijven (klanten of prospects) te identificeren. Hoe gebruik ik de opgeladen bestanden? De DUNS en KvK lijsten kunt u gebruiken in het tabblad Bedrijven. De Postcodelijst in het tabblad Geografie. De SBI code lijst in het tabblad Branche. 19

20 Door vervolgens op het icoon Lijsten te klikken verschijnt een nieuw scherm. De beschikbare bestanden worden in de middelste kolom getoond. U kunt 1 of meerdere bestanden in- en/of uitsluiten door deze te slepen naar het betreffende vak. Wat is een.csv bestand? Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels Comma Separated Values, is een specificatie voor tabelbestanden. Het CSV-formaat is het eenvoudigste en oudste databaseformaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk geïmplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma's, en regels door het nieuwe-regelteken. U kunt deze in Excel omzetten van tekst naar kolommen door de specifieke Excel functie te gebruiken. Afhankelijk van uw instellingen worden.csv bestanden automatisch omgezet naar kolommen. Ik heb een Selectie geëxporteerd. Waar kan ik het bestand vinden? U ontvangt automatisch een zodra het bestand klaar staat. Indien u de optie hebt aangevinkt dat u het bestand via de wilt ontvangen, dan staat deze in de als bijlage in.csv bestand. In het andere geval gaat u naar Export in het menu en vervolgens naar Selectie. Indien u een zeer groot bestand heeft aangevraagd, kan het enige tijd duren voordat deze gereed staat. Ik kan het bestand niet downloaden. Wat moet ik doen? Mogelijk moet u de afboeking in bij Export in het sub tabblad Selecties nog goedkeuren. Bij de betreffende Selectie treft u in de kolom Afboeken een geld icoon aan. Hier dient u op te klikken om de afboeking goed te keuren. 20

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

ISIS. Gebruikershandleiding

ISIS. Gebruikershandleiding ISIS Gebruikershandleiding 7-8-2012 Inleiding Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Aanvragen... 3 Het creëren van een nieuwe aanvraag... 3 Uw meldingen inzien... 5 Het afdrukken van de melding... 5 Het toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl februari 2014 1 Inhoud Om te starten 3 Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 10 Dia exporteren naar toonbankkaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding personeelsdossier

Gebruikershandleiding personeelsdossier Gebruikershandleiding personeelsdossier Inhoud Handleiding personeelsdossier... 1 1. Inleiding personeelsdossier... 3 2. Inloggen Personeelsdossier... 3 3. Het digitale personeelsdossier... 4 4. De taakbalk

Nadere informatie

Handleiding Planmonitor wonen

Handleiding Planmonitor wonen Handleiding Planmonitor wonen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systeemeisen 3. Toelichting per onderdeel 3.1 Opstarten en inloggen 3.2 De onderdelen van het venster 3.3 Plannen zoeken 3.3.1 (eenvoudig) zoeken

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Bricks Webagenda Handleiding

Bricks Webagenda Handleiding Bricks Webagenda Handleiding Release Tetra B.V. 15. July 2014 Inhoudsopgave 1 Snelle start 3 1.1 Inloggen............................................... 3 1.2 Patiënten zoeken...........................................

Nadere informatie

MobiDM Partner Handleiding 4.8

MobiDM Partner Handleiding 4.8 MobiDM Partner Handleiding 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van

Nadere informatie

Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal.

Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de partner binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MobiDM Partner Handleiding Pagina 1 Index Introductie 2 Help-bestanden & Tooltips 2 Filteren van data

Nadere informatie

e-tracker Pro User guide

e-tracker Pro User guide e-tracker Pro Vol g de statu s van uw pakketten online User guide Versie 0.1 Inhoudstafel Introductie... 2 Zich aanmelden bij e-tracker pro... 3 Hoe e-tracker Pro gebruiken?... 5 Het horizontale menu...6

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Overzicht van uw transacties

Overzicht van uw transacties Overzicht van uw transacties Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Onze medewerkers helpen u graag. 088 228 9400 ccvkb@nl.ccv.eu www.ccv.nl Optimaal gebruik van uw transactieoverzicht Met een transactieoverzicht,

Nadere informatie

Handleiding IVN Ledenadministratie

Handleiding IVN Ledenadministratie Handleiding IVN Ledenadministratie Versie 2.0, d.d. 28-02-2013 Inhoudsopgave 1. Accountrechten aanvragen p. 3 2. Inloggen p. 4 3. Ledenadministratie afdeling p. 6 4. Lid gegevens bewerken p. 8 5. Nieuw

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding

ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding ParkinsonThuis Studie. Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 3 1. Installeren van de Pebble app... 4 2. Koppelen van het Pebble horloge en de smartphone... 6 3. Installeren van de Fox Inzicht App...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3

Gebruikershandleiding NAPinfo 3.4.0. Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Datum 11 april 2013 Status Definitief versie 1.3 Inhoud 1 1.1 Introductie NAPinfo 3 Website 3 1.2 Inloggen 3 2 2.1 NAPinfo starten en basisfuncties 4 NAPinfo algemeen 4 2.2 NAPinfo kaartlaag toevoegen

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sizo Handelsregister. Versie: 1.0 9 augustus 2013. Gido Schouten

HANDLEIDING. Sizo Handelsregister. Versie: 1.0 9 augustus 2013. Gido Schouten HANDLEIDING Sizo Handelsregister Versie: 1.0 9 augustus 2013 Gido Schouten Inhoudsopgave 1. Het Sizo Handelsregister... 3 2. De Business cards... 4 2.1. De iconen... 6 2.2. Registreren bij het Sizo Handelsregister...

Nadere informatie

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1

1 Inleiding. WIND Internet / www.windinternet.nl 1 1 Inleiding Om de Webshop goed te kunnen beheren is het noodzakelijk dat u kennis heeft van een aantal componenten. Door alle handelingen die nodig zijn te beschrijven wordt u in staat gesteld het beheer

Nadere informatie

Welkom bij al Printing WebCenter

Welkom bij al Printing WebCenter Welkom bij al Printing WebCenter al Printing WebCenter is een online programma voor het beoordelen van uw proeven op een gebruiksvriendelijke manier. Wij hopen dat deze service van al Printing kan bijdragen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets

Legal Intelligence versie 6.2 Quick Reference Sheets Legal Intelligence versie. Quick Reference Sheets Eenvoudig zoeken Bronnenselectie Resultatenpagina Uitgebreid zoeken Dossiers maken Dossiers indelen Attenderingen instellen Persoonlijke homepage ipad-app

Nadere informatie

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN

HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN HANDLEIDING SPORTLINK CLUB DEELNEMERSLIJSTEN Sportlink Services 28-3-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 1.1 De handleiding... 2 1.2 Onvolkomenheden... 2 2. AAN DE SLAG MET DE FUNCTIONALITEIT DEELNEMERSLIJSTEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren?

Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren? Hoe email- adressen in uw website opladen en bewaren? Stap 1: Klik in de footer van je website op Inloggen onder de titel Admin- Area Stap 2: Typ volgende gegevens in om in te loggen: Gebruikersnaam: agentennummer

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Handleiding OFB WebModules

Handleiding OFB WebModules Handleiding OFB WebModules voor Exact Datum Versie Copyright : 4 mei 2009 : VERSIE 2.0 OFB Software 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Uw webshop koppelen aan uw Exact administratie... 3 3 ARTIKELEN

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Makelaar BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de taken behandeld, die voor onderstaande vetgedrukte rol gelden. De rollen in

Nadere informatie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie

Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie Handleiding Suwinet-Inkijk Gebruikersadministratie 8 april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Gebruikersadministratie... 2 1.2 Vragen... 2 2 Inloggen en navigeren... 3 2.1 Inloggen op Suwinet-Inkijk...

Nadere informatie

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER Bedrijven toevoegen aan het Risico Register Er bestaan verschillende manieren om bedrijven aan het Risico Register toe te voegen. Handmatig Wanneer u een rapport

Nadere informatie

Serienummers worden met hun ID opgeslagen

Serienummers worden met hun ID opgeslagen Solution Builder SE : BSE101 Versie : 8.0.0.4818 Releasedatum : 10-03-2015 Geschikt voor Synergy Enterprise : v.a. batch 249 ALGEMEEN Serienummers worden met hun ID opgeslagen Serienummers die aan entiteiten

Nadere informatie

Handleiding Merchant Data Online. Versie 1.2

Handleiding Merchant Data Online. Versie 1.2 Handleiding Merchant Data Online Versie 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 2.1 User ID en Password... 5 2.2 Disclaimer... 6 3 Homepage... 7 4 Activiteit... 8 4.1 Rekeningoverzichten... 8 4.2 Transactierapportage...

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker

ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker ALL-CRM Gebruikershandleiding AC-EmailChecker Author: Shams Hadi Date: 16-10-2012 Version: v1.0 Reference: 2012, All-CRM 1 Table of content 1 Table of content 2 2 Inleiding 3 3 Gebruikershandleiding 4

Nadere informatie

2. Pagina-instellingen

2. Pagina-instellingen 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pagina-instellingen... 4 3. Inloggen... 5 4. Zendingen aanmaken... 7 5. Verzendlabels printen... 8 6. Pickupaanvraag... 9 7. Instellingen Dymo 4XL Laberprinter (PostNL labels)...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Handleiding Verwerking gegevens

Handleiding Verwerking gegevens Handleiding Verwerking gegevens Inhoudsopgave Mijn gegevens... 3 Ritten verwerken... 4 Ritdetails... 5 Ritten publiceren... 7 Rapportages opvragen... 8 Auto toevoegen... 10 Bezoekadressen... 12 Totalen...

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over AdminView

Veelgestelde vragen over AdminView Veelgestelde vragen over AdminView S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Uitleg schermen online software MBCP

Uitleg schermen online software MBCP Uitleg schermen online software MBCP Als eerst gaat u naar de website www.bouwprijzen-software.nl. Hier krijgt u de onderstaande pagina te zien. Vervolgens kunt u inloggen doormiddel van uw e-mail adres

Nadere informatie

software installatie handleiding Versie 15.02.7a

software installatie handleiding Versie 15.02.7a software installatie handleiding Versie 15.02.7a Bestemd voor onze pakketten met de FHC08SA DVR digitale video recorder Het opstarten van de software Voor het installeren van de software dient u de recorder

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Handleiding digitale opdrachtbon

Handleiding digitale opdrachtbon Handleiding digitale opdrachtbon U kunt vanaf heden rechtstreeks vanaf uw computer digitaal een printopdracht sturen naar de vernieuwde Reproservice in Amersfoort. Dit document helpt u stap voor stap door

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bardiensten Invullen Bardienst...5 Bardiensten Mijn Bardiensten...6 Bardiensten Mijn Gegevens...7 Bardiensten Mijn Verhinderingen...8

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden

A Davilex Online Import Sjabloon downloaden Support Note Rekeningschema importeren in Davilex Online In deze Support Note leest u hoe u een rekeningschema importeert in Davilex Online en wordt toegelicht welke voorwaarden bij de import gelden. Davilex

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office

Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Trainingsmateriaal Osiris 6. Admission Office International Office Utwente, 6-2-2014 i Inhoudsopgave Inhoudsopgave ii 1. Algemene handeling Osiris 6 1 1.1 Menu structuur. 1 1.2 Favorieten indelen 2 1.3

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Handleiding BunzlOnline. Algemene handleiding

Handleiding BunzlOnline. Algemene handleiding Handleiding BunzlOnline Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen op BunzlOnline... 3 1.1 Aanmelding nieuwe webshop gebruiker... 4 1.2 Wachtwoord vergeten... 4 1.3 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl)

Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Outlook 2007-2010 instellen voor gebruik van Exchange (wmail.picto.nl) Lees eerst de documentatie voor het installeren van het wmail certificaat (Certificaat_installeren.pdf) en voer de daarin vermelde

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie