GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie: 1.1 Datum: 4 februari 2013

2 INHOUD 1. MENU Start Selecties Export Bestanden Nieuw bestand opladen Nieuw postcode bestand aanmaken Bibliotheek Bestanden delen Mijn SLiM Mijn gegevens Saldomutaties Gedeelde lijsten Gebruikers beheren Gebruiker wijzigen Nieuwe gebruiker Profiel wijzigen SELECTIE MAKEN Teller Reset Samenvatting van uw huidige selectie Zoeken in SLiM database Zoekresultaten Inzoomen op kandidaat Selectiecriteria gebruiken Filtermethodiek Toelichting iconen selectiecategorieën Bestanden in uw selectie gebruiken EXPORTDATA SELECTEREN

3 3.1 Datavelden sorteren Layout opslaan Selectie testen AFRONDEN/EXPORTEREN Afronden Overzicht selecties Rapport Overzicht Exports Export selecties Export rapporten BIJLAGE I VEELGESTELDE VRAGEN

4 1. MENU 1.1 Start Dit is het startpunt voor iedere nieuwe Selectie of aanpassing van bestaande Selecties. 1.2 Selecties Hier staan uw afgeronde Selecties. U heeft de mogelijkheid om van elke Selectie een kopie te maken en te wijzigen, te verwijderen of een rapport te maken. In een Rapport kunnen binnen de Selectie twee data elementen tegen elkaar afgezet worden. Denkt u bijvoorbeeld aan een de SBI code versus de rechtsvorm. 1.3 Export Hier staan al uw beschikbare Exports van de Selecties en/of Rapporten die u eerder heeft gemaakt. De Exports staan verdeeld in een sub tabblad Selecties en een sub tabblad Rapporten. In het sub tabblad Selecties zijn exports beschikbaar als.xls (Excel) bestand en als.csv (tekst) bestand. Hier dient u ook eventueel de afboeking van credits voor uw export goed te keuren. 1.4 Bestanden Hier heeft u de mogelijkheid om bestanden op te laden, een postcodebestand te maken en uw bibliotheek met bestanden te raadplegen Nieuw bestand opladen In SLiM heeft u de mogelijkheid om bestanden (lijsten) op te laden. De op te laden bestanden dienen het formaat.txt te hebben en de waardes dienen onder elkaar te staan, zoals hieronder afgebeeld. 4

5 U kunt de volgende type bestanden opladen: DUNS: KvK: SBI subgroepen: Postcode: Het unieke 9 cijferig identificatienummer van D&B. Het unieke 12 cijferig identificatienummer van de Kamer van Koophandel (vb ). Deze code geeft aan wat de activiteit is van het bedrijf. Voor de volledige lijst klik hier. Het op te laden bestand dient minimaal de 4 cijferige SBI code te bevatten. Lijst met de 4 cijferige postcodes. Eventuele lettercombinaties worden genegeerd. In SLiM heeft u bij het opladen van DUNS en KVK nummers de beschikking over een unieke optie. In plaats van enkel de betreffende DUNS of KVK nummers op te laden, kunt u er ook voor kiezen om bedrijven binnen dezelfde concernstructuur mee te nemen. Dit doet u als volgt. 1. Klik met de muis op het icoontje naast de Selecteer knop 2. Klik nu op het vakje Selecteer en selecteer het bestand met de juiste DUNS nummers of KVK nummers 3. Na verwerking verschijnt het bestand in de bibliotheek onder in hetzelfde scherm. Tip: Geef, voordat u het bestand oplaadt inclusief familieleden, het bestand een andere naam. Bijvoorbeeld Top Account_inclusief familieleden. Op deze manier blijft het bestand herkenbaar indien het wilt gebruiken in een Selectie. 5

6 1.4.2 Nieuw postcode bestand aanmaken Door een postcode in te vullen en een afstand te selecteren kunt u een postcodetabel maken met een afstandradius. In de lijst die vervolgens wordt getoond kunt u nog specifieke postcodes deselecteren om vervolgens de lijst op te slaan voor gebruik in een Selectie Bibliotheek Op de pagina Bestanden treft u ook de verzameling met beschikbare bestanden aan. U kunt de bestanden inkijken, verwijderen of delen met andere SLiM gebruikers binnen uw organisatie Bestanden delen Nadat u een bestand hebt opgeladen kunt u deze delen met andere gebruikers binnen uw organisatie. Door in de Bibliotheek het vakje Gedeeld aan te vinken, deelt u het bestand met andere gebruikers. Voordat andere gebruikers daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het bestand, dienen zij bij Mijn SLiM het bestand aan te vinken. Vervolgens zal het bestand ook voor deze gebruiker beschikbaar zijn. NB: het bestand is voor de overige gebruikers enkel beschikbaar bij de selectiecriteria waarop het bestand van toepassing is. 1.5 Mijn SLiM Mijn gegevens Bij Mijn gegevens kunt u persoonlijke gegevens aanvullen en uw wachtwoord wijzigen Saldomutaties Saldomutaties geeft een overzicht van alle bij- en afboekingen op uw eigen account Gedeelde lijsten Hier staan alle bestanden die u heeft gedeeld met andere collega s of gedeeld zijn door uw collega s. Door de bestanden aan te vinken zijn deze vervolgens beschikbaar bij de betreffende selectiecriteria. 6

7 Zo zal een lijst met SBI codes (bijvoorbeeld om uw sectoren te benoemen) beschikbaar zijn als in of uit te sluiten bestand in het selectie tabblad Branche. 1.6 Gebruikers beheren Enkel gebruikers die zijn aangesteld als Superuser hebben deze optie. Superusers kunnen bij Manage Users interne gebruikers opzetten, wijzigen, verwijderen en inactief zetten. In de tabel van gebruikers treft u de volgende kolommen aan: ID User name Role Profile Credits Valid from Valid until Edit/delete/disable D&B volgnummer Gebruikersnaam waarmee wordt ingelogd adres van de gebruiker Rol welke is toegekend aan de gebruiker (superuser of user) Dit is de SLiM versie die aan uw organisatie is toegekend. Er kunnen meerdere versies (profiles) aan uw organisatie worden toegekend. Deze kunnen worden verdeeld over de interne gebruikers. Het aantal credits (te exporteren records) wat aan ieder gebruiker is toegekend. Per gebruikersgroep kan bepaald worden of deze credits individueel worden toegekend of gezamenlijk van het totaal gebruik maken. Startdatum gebruiker. Einddatum gebruiker. Einddatum kan contractdatum niet overschrijden. Respectievelijk wijzigen, verwijderen of inactief zetten van gebruiker Gebruiker wijzigen Bij Edit user kunt u enkel de user info wijzigen. Bij user info kunt de volgende belangrijke zaken aanpassen. Profile Change password Credits Reset Indien meerdere profielen zijn geactiveerd (bv Brons, Zilver en Goud) kunt u een ander profiel toekennen aan de gebruiker. De teller geeft aan of er voldoende licenties beschikbaar zijn. Aanpassen wachtwoord Aanpassen credits indien iedere gebruiker individueel credits krijgt toegewezen. Actief zetten van gebruikers die geblokkeerd zijn (locked) ivm foutief invullen wachtwoord Nieuwe gebruiker Bij New user kunt u nieuwe gebruikers aanmaken voor zover het aantal afgenomen licenties dit toelaat. Afhankelijk van de configuratie door D&B van de gebruikersgroep kunnen wel of geen credits individueel worden toegekend. 7

8 1.6.3 Profiel wijzigen Met de knop Change profiles kunt bij meerdere users tegelijkertijd het profiel aanpassen. In de keuzelijst staat aangeven welke profielen beschikbaar zijn en het restant aantal licenties per profiel. 8

9 2. SELECTIE MAKEN Door op Start te klikken kunt u beginnen met een nieuwe selectie. U zult zien dat alle selectiecategorieën overzichtelijk op hetzelfde scherm worden getoond. Het proces is opgedeeld in 3 stappen. Eerst maakt u de selectie, vervolgens selecteert u de gewenste datavelden voor uw export en ten slotte kunt u het proces afronden door onder andere een naam te geven aan de selectie. Bij het maken van selecties hoeft u geen rekening te houden met de volgorde van de tabbladen. U kunt telkens op een willekeurig tabblad klikken en een filter gebruiken binnen dat tabblad. 2.1 Teller SLiM bevat een teller die bij iedere wijziging in de selectie automatisch wordt aangepast. Bij iedere wijziging weet u dus onmiddellijk op hoeveel records (bedrijven) uw selectiecriteria van toepassing zijn. 2.2 Reset Door op de rest knop te drukken, worden alle gehanteerde criteria gewist en gaat u weer terug naar de beginsituatie. 2.3 Samenvatting van uw huidige selectie Indien u wilt bekijken welke criteria u heeft gehanteerd, kunt u hiervoor de knop Overzicht gebruiken. Vervolgens wordt in een nieuw scherm een overzicht getoond op categorie niveau. 9

10 Elke categorie kunt u uitklappen om de details binnen de categorie te bekijken. Indien gewenst kunt u een filter opheffen door op het Verwijder icoon rechts in het scherm te klikken. Nadat u op OK klikt verdwijnt het scherm en zal de Teller automatisch worden aangepast. 2.4 Zoeken in SLiM database SLiM heeft een handige zoekfunctie waarmee u in de database van bedrijven kunt zoeken naar een specifiek bedrijf, bijvoorbeeld op basis van het DUNS nummer of adres. U kunt ook zoeken naar een set van bedrijven door te zoeken op tenaamstellingen waarin bijvoorbeeld het woord bouwbedrijf zit Zoekresultaten Na uw zoekopdracht ontvangt een overzicht met zoekresultaten. Deze is opgedeeld in een aantal kolommen. De eerste kolom geeft per zoekkandidaat aan wat de status is van dat bedrijf in een concernstructuur. Door met de muiswijzer op het icoon te staan, zal een tekst verschijnen die de betekenis van het icoon weergeeft. 10

11 De rechterkolom geeft u de mogelijkheid om één of meerdere kandidaten te selecteren. Zodra u dit doet zal de Teller aangepast worden. Deze kandidaten worden nu bewaard. Vervolgens kunt u: 1. Op Volgende klikken en data velden selecteren om deze te exporteren; 2. Binnen de overige tabbladen selectiecriteria als filter gebruiken op de geselecteerde kandidaten; 3. Een nieuwe zoekopdracht doen (let op: de vorige geselecteerde kandidaten blijven bewaard) Inzoomen op kandidaat Door op een kandidaat te klikken (let op: niet het selectievakje aan de rechterzijde) zoomt u in op de details van dat bedrijf. In het dan volgende scherm treft u de beschikbare informatie van het bedrijf aan inclusief de concernstructuur binnen Nederland en daar waar van toepassing de buitenlandse wereldwijde moeder. Elke familielid binnen structuur (m.u.v. de buitenlandse wereldwijde moeder) kan geselecteerd worden. In het overzicht kunt alle velden slepen naar de in de afbeelding getoond iconen. Elk van de iconen activeert een functie. Het dataveld wordt als zoekopdracht gebruikt in SLiM Het dataveld wordt gebruikt als zoekopdracht in Google Search Het dataveld wordt gebruikt als zoekopdracht in Google Maps Het dataveld wordt gebruikt als zoekopdracht in Bing Dit icoon is standaard niet actief. Als maatwerk kan een koppeling met een CRM applicatie of andere bedrijfsapplicatie worden gebouwd, waarmee direct de data geïmporteerd kan worden 2.5 Selectiecriteria gebruiken Bij het maken van selecties hoeft u geen rekening te houden met de volgorde van de tabbladen. U kunt telkens op een willekeurig tabblad klikken en een filter gebruiken binnen dat tabblad. Het aantal beschikbare tabbladen of categorieën is afhankelijk van uw contract Filtermethodiek De methodiek die wordt gehanteerd is dat alles wat verticaal staat de filterregel OF heeft en alles wat horizontaal staat de filterregel EN. Onderstaande illustratie verduidelijkt deze regel. 11

12 EN OF Dit geldt echter niet voor de tabbladen Geografie en Beslissers. In het tabblad Geografie werkt alles (horizontaal en verticaal) met de filterregel OF. In onderstaand verbeeld betekent dit dat de selectie gericht is op bedrijven in het postcodegebied of de provincie Limburg of Gemeenten startend met de letter A. OF OF In het tabblad Beslissers is in de kolom Managers de filterregel ingesteld met EN. In onderstaand voorbeeld dient de selectie dus te voldoen aan aanwezigheid van een Bevoegd Functionaris en Marketing Manager en Financieel Manager. EN EN 12

13 2.5.2 Toelichting iconen selectiecategorieën Hieronder volgt een toelichting op de iconen die u tegenkomt bij de verschillende categorieën. Nadere toelichting op het criterium. U kunt een specifieke periode selecteren. U kunt zoeken binnen de invoermogelijkheden. U kunt door middel van drag & drop principe één of meerdere bestanden tegelijkertijd in- of uitsluiten. U kunt een bestand kiezen wat reeds tot uw beschikking staat of een nieuw bestand (.txt) opladen. U kunt handmatig een bereik invullen waaraan het criterium dient te voldoen Bestanden in uw selectie gebruiken Bij specifieke categorieën heeft u de mogelijkheid om bestanden in- of uit te sluiten, bijvoorbeeld in het tabblad Bedrijven. In onderstaand voorbeeld zijn 4 bestanden (.txt formaat) opgeladen. Zie ook paragraaf Door deze bestanden te slepen kunt u deze meenemen of uitsluiten in uw selectie. In de volgende illustratie ziet u dat de klanten waarmee u zaken doet zijn uitgesloten in de selectie. Uw klanten inclusief de concernrelaties zijn meegenomen in de selectie. Het resultaat is een set aan bedrijven waarmee u nog geen zaken doet, maar wel binnen uw relatienetwerk vallen. Op de overgebleven set aan bedrijven kunt u relevante selectiecriteria hanteren om tot een betere selectie te komen. 13

14 3. EXPORTDATA SELECTEREN Nadat u de selectie heeft voltooid kunt u op Volgende klikken of op het icoon Data velden links in het scherm. In het daarop volgende scherm kunt u alle voor u beschikbare data velden selecteren of een specifieke keuze maken. 3.1 Datavelden sorteren Nadat u de datavelden hebt geselecteerd verschijnen deze in de rechterkolom. In de rechterkolom kunt u vervolgens de datavelden verplaatsen van volgorde. Dit zal uiteindelijk ook de volgorde van kolommen zijn in uw exportbestand. 3.2 Layout opslaan U kunt een layout opslaan voor toekomstig gebruik. Klik op Meervoudig gebruik en vervolgens op Bewaar format onder in het scherm. De layout zal vervolgens beschikbaar zijn in het keuzemenu zoals hieronder weergegeven. 3.3 Selectie testen U kunt uw selectie testen door op de knop Test selectie te klikken. Vervolgens zal een nieuw scherm worden geopend met 15 records en alle geselecteerde datavelden. 14

15 Zodra u klaar bent om de selectie te exporteren klikt u op Volgende of op het icoon Afronden links in het scherm. 15

16 4. AFRONDEN/EXPORTEREN 4.1 Afronden Bij Afronden dient u nog enkele stappen te doorlopen alvorens u de selectie kunt exporteren. Naam selectie Geef uw selectie een duidelijk herkenbare naam voor eventueel toekomstige doeleinden. Downloaden Indien uw selectie te groot is en u deze niet volledig wilt exporteren, dan kunt u er voor kiezen om een beperkt aantal records te exporteren. Is uw totaal selectie bijvoorbeeld records en uw vult hier in, dan zullen de eerste regels worden geëxporteerd. Selectie uitvoeren Indien u ontdubbelt op adres dient u er rekening mee te houden, dat u bedrijven op het hetzelfde adres uitsluit ook al hebben die verder geen relatie met elkaar. U kunt een Selectie maken zonder deze te exporteren. Bijvoorbeeld omdat u een analyse wilt doen op bepaalde karakteristieken. U kunt dan het vinkje weghalen bij Selectie meteen uitvoeren. De Selectie komt dan niet bij uw Export overzicht te staan. Selectie inplannen Met SLiM kunt u bepaalde Selectie ook inplannen. Bijvoorbeeld om wekelijks alle startende ondernemingen te exporteren voor campagne doeleinden. Anderzijds kunt u bijvoorbeeld ook elke 6 maanden een automatisch export doen gebaseerd op uw klantenbestand (zie bestanden opladen) in combinatie met de filter Verhuizingen. en van resultaten Door de Export direct naar uw adres te laten mailen, zal het bijbehorend aantal credits automatisch worden afgeboekt. U zult het exportbestand in.csv formaat ontvangen. Houd er rekening mee dat uw Excel omgeving deze data niet per definitie automatisch converteert naar kolommen. Mogelijk dat u dit nog moet doen, middels de daarvoor bedoelde functie (tekst naar kolommen) in Excel. Nadat u deze laatste stappen hebt voltooid, dient u op Starten te klikken. U belandt dan automatisch in het overzicht van de Selecties. Zodra het export bestand klaar staat in het Export overzicht ontvangt u een Overzicht selecties Nadat u een Selectie hebt afgerond springt u automatisch naar het overzicht met al uw Selecties. 16

17 In dit overzicht kunt u kiezen om van een Selectie: Een kopie te maken en eventuele wijzigingen door te voeren; Een Rapport te maken; Te verwijderen Rapport Het is niet noodzakelijk om een Selectie te exporteren. U heeft ook de mogelijkheid om enkel een rapport te bouwen op basis van een Selectie. Een Rapport is een twee dimensionale weergave, waarbij twee criteria tegen elkaar afgezet worden. Overigens kunt ook slechts 1 criterium gebruiken in uw Rapport. Na keuze van de criteria klikt u op Start rapportage. Het Rapport wordt vervolgens beschikbaar gesteld bij Export. 4.3 Overzicht Exports In het Export overzicht staan twee tabbladen. Het tabblad Selecties geeft een overzicht van alle beschikbare export van de Selecties. Het tabblad Rapporten biedt een overzicht van alle beschikbare Rapporten Export selecties In dit overzicht staan alle beschikbare exports. Indien u zojuist een Selectie hebt afgerond, kan het zijn dat deze nog niet is verwerkt. Zodra de actie is voltooid, ontvangt u bericht via dat de export klaar staat. 17

18 Indien de afboeking voor de export nog niet is gedaan, dan kunt u dit doen door op het icoontje in de kolom afboeken te klikken. De credits worden afgeboekt en de icoontjes in de kolom Excel en Tekst lichten op. Het Excel icoontje staat voor een bestand.xlsx formaat. Het tekst icoontje staat voor een bestand in.csv formaat. Een export blijft 30 dagen bewaard, tenzij het een geplande export betreft. Deze wordt niet automatisch verwijderd Export rapporten In het sub tabblad staan de beschikbare rapporten. Rapporten worden voor een periode van 30 dagen bewaard. NB. SBI branches worden op categorie niveau (2 cijferig) getoond. 18

19 BIJLAGE I VEELGESTELDE VRAGEN Vragen Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen? Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat moet ik doen? Mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen? Hoe ontgrendel ik een gebruiker? Wat voor bestanden kan ik opladen? Hoe gebruik ik de opgeladen bestanden? Wat is een.csv bestand? Ik heb een Selectie geëxporteerd. Waar kan ik het bestand vinden? Ik kan het bestand niet downloaden. Wat moet ik doen? Antwoorden Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen? Gebruik de functie wachtwoord vergeten op het login scherm. Een nieuw wachtwoord wordt naar uw adres gestuurd. Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten. Wat moet ik doen? Standaard is uw gebruikersnaam hetzelfde als uw adres. Mocht dat niet werken, neem dan contact op met D&B Customer Service op Mijn account is geblokkeerd. Wat moet ik doen? Neem contact op met uw Administrator of met D&B Customer Service op Hoe ontgrendel ik een gebruiker? Heeft u Admin rechten? Gan dan naar de gebruiker. Klik op Edit en vervolgens op Reset. Wat voor bestanden kan ik opladen? Bestanden dient u op te laden in.txt formaat. U kunt hiervoor de Windows applicatie Kladblok gebruiken. Ieder bestand mag slechts één van de volgende zaken bevatten: DUNS nummer (9 cijfers inclusief voorloop 0 ); KvK nummer (12 cijfers); Postcode (4 cijfers); SBI code (4 of meer cijfers). Het DUNS en KvK nummer gebruikt u om bedrijven (klanten of prospects) te identificeren. Hoe gebruik ik de opgeladen bestanden? De DUNS en KvK lijsten kunt u gebruiken in het tabblad Bedrijven. De Postcodelijst in het tabblad Geografie. De SBI code lijst in het tabblad Branche. 19

20 Door vervolgens op het icoon Lijsten te klikken verschijnt een nieuw scherm. De beschikbare bestanden worden in de middelste kolom getoond. U kunt 1 of meerdere bestanden in- en/of uitsluiten door deze te slepen naar het betreffende vak. Wat is een.csv bestand? Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, in het Engels Comma Separated Values, is een specificatie voor tabelbestanden. Het CSV-formaat is het eenvoudigste en oudste databaseformaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk geïmplementeerd (lezen en/of schrijven) kan worden en een brede verspreiding kent. Waarden worden in principe gescheiden door komma's, en regels door het nieuwe-regelteken. U kunt deze in Excel omzetten van tekst naar kolommen door de specifieke Excel functie te gebruiken. Afhankelijk van uw instellingen worden.csv bestanden automatisch omgezet naar kolommen. Ik heb een Selectie geëxporteerd. Waar kan ik het bestand vinden? U ontvangt automatisch een zodra het bestand klaar staat. Indien u de optie hebt aangevinkt dat u het bestand via de wilt ontvangen, dan staat deze in de als bijlage in.csv bestand. In het andere geval gaat u naar Export in het menu en vervolgens naar Selectie. Indien u een zeer groot bestand heeft aangevraagd, kan het enige tijd duren voordat deze gereed staat. Ik kan het bestand niet downloaden. Wat moet ik doen? Mogelijk moet u de afboeking in bij Export in het sub tabblad Selecties nog goedkeuren. Bij de betreffende Selectie treft u in de kolom Afboeken een geld icoon aan. Hier dient u op te klikken om de afboeking goed te keuren. 20

Handleiding Mijn DATA-collectief

Handleiding Mijn DATA-collectief Handleiding Mijn DATA-collectief Inleiding Het grootste nadeel bij het kopen van adresbestanden voor commerciële doeleinden, is dat de data meteen na aanschaf alweer verouderd is. Ook is lang niet altijd

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com

UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com UPDATE HANDLEIDING IMPACTXRM IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Inhoud Inhoud... 1 Wist u dat...... 3 IMPACTXRM GENERAL... 4 Aanpassing benaming Beveiligingsrollen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN...

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... Handleiding Bouwberichten INLEIDING... 1 TOEGANG TOT BOUWBERICHTEN... 2 VASTE SCHERMONDERDELEN... 2 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN... 4 NAAM, MAILADRES EN EXCEL-VERSIE... 4 ZOEKFILTERS... 4 EXCEL-RAPPORTAGES...

Nadere informatie

Door to Door Engine Handleiding

Door to Door Engine Handleiding Door to Door Engine Handleiding www.doortodoorengine.be huis-aan-huiscommunicatie Door to Door Engine inhoudsopgave Door to Door Engine introductie 3 1. Getting started 4 2. De opties Weergave en Toon

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding Merchant Data Online. Versie 1.2

Handleiding Merchant Data Online. Versie 1.2 Handleiding Merchant Data Online Versie 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 2.1 User ID en Password... 5 2.2 Disclaimer... 6 3 Homepage... 7 4 Activiteit... 8 4.1 Rekeningoverzichten... 8 4.2 Transactierapportage...

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie