Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel"

Transcriptie

1 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS

2 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE SNELS De truc van Rutte Helaas geen luchtige, zomerse column, die had ik u graag gegund. Maar er spelen téveel zaken. Hebt u de neiging deze OpLinie vanwege uw vakantie aan de kant te leggen? Ik adviseer u die toch maar even te lezen, veel zaken hebben ook voor u gevolgen. De truc van Rutte Vlak voor het zomerreces sloot het Kabinet een boven sectoraal akkoord met twee centrales van overheidspersoneel, twee CNV bonden en zonder de FNV (dus ook zonder de AFMP/de ACOP). Dit overheidsakkoord had de bedoeling een doorbraak te forceren in een aantal miserabel lopende cao onderhandelingen bij de overheid, de politie, het onderwijs en defensie. Overal werd al lange tijd onderhandeld en bij het rijk en de politie werd al maanden actie gevoerd. De FNV tekende dit akkoord niet. Waarom we niet tekenden leggen we uitgebreid uit in deze OpLinie. Premier Rutte presenteerde dit akkoord vlak voor het zomerreces als een fantastisch resultaat, liefst 5,05% loonsverhoging. Maar hij vergat er bij te zeggen dat een groot deel van die 5,05% door u zelf betaald wordt. Want een fors deel van die 5,05% salarisverhoging komt uit een verdere verslechtering van uw pensioen, en pensioen is uitgesteld loon. Het Kabinet wilde al lang de pensioenpremies verlagen, dat verlaagt immers de werkgeverslasten. Maar onduidelijk is wat de effecten van het overheidsakkoord voor u zijn. Duidelijk is wel dat jongeren daardoor maar liefst 15 % minder pensioen opbouwen, en dus nóg eens 2 jaar langer mogen doorwerken. Dat is voor de AFMP en de andere FNV bonden niet acceptabel. En als er nog zoveel vragen zijn is het onverstandig om snel te tekenen, dat vonden ook onze kaderleden. Helaas tekenden andere centrales wel, dat was wat ons betreft erg onverstandig. Je sluit toch niet snel even een akkoord waarvan je de gevolgen niet kunt overzien omdat dit kabinet zo nodig met vakantie moet? We gaan u nader informeren over dit overheidsakkoord, houd de website, de nieuwsbrief én in de gaten! Pang, pang, pang Het was al langer bekend, het munitietekort, maar het bericht haalde toch alle media. Er werd wat lacherig over gedaan. Dat militairen zonder munitie oefenen en pang, pang, pang roepen. U staat er vast niet van te kijken, want waar is er binnen de defensieorganisatie geen tekort aan? Uw werkgever suggereert weer dat het wel meevalt. Het valt niet mee. Zelfs in missiegebieden als Mali is er onvoldoende munitie beschikbaar. Al ontkent defensie dat in alle toonaarden, wij krijgen andere signalen. Is er geen oplossing? Jawel, de oorlogsvoorraden aanspreken, en tegelijkertijd de (tijdrovende) procedures starten om de munitie aan te vullen. Zodat er weer fatsoenlijk geoefend kan worden, waarmee de schietvaardigheid, het moreel én de veiligheid van het defensiepersoneel gewaarborgd wordt. En wat mij betreft moeten het kabinet en de defensietop zich diep schamen dat ze het zover lieten komen. AOW-gat, kom in actie Er ligt een voorlopige oplossing voor het AOW-gat waar we allerminst tevreden over zijn. Daarover leest u elders in deze OpLinie. De AFMP blijft alle mogelijke middelen benutten om wel tot een goede oplossing komen. Eén daarvan is dat u vooral een bezwaarschrift bij het ABP moet indienen als u dat nog niet hebt gedaan. Even uw geheugen opfrissen. De afgelopen maanden hebben vele voormalige defensiemedewerkers een verzoek/bezwaar ingediend bij het ABP met als doel de UGM-uitkering door te laten lopen tot aan de AOWleeftijd en een AOW-gat te voorkomen. Het ABP heeft kennelijk besloten deze uitspraken te negeren en de verzoeken en bezwaren af te wijzen. Hebt u onlangs een brief ontvangen waarin het ABP aangeeft uw verzoek of bezwaar niet te honoreren? Tegen deze brief kunt u binnen 6 weken bezwaar of beroep instellen. Onze juristen helpen u graag. Kijk op de website voor informatie: aow-gat-afwijzing-abp-ontvangen Het is dus allesbehalve een rustige zomer, ik hoop dat u nog even geniet van een welverdiende vakantie. Met hartelijke groet, Anne-Marie Snels Voorzitter AFMP 02 OPLINIE AUGUSTUS 2015

3 INHOUD Armzalig loonbod 04 Het klinkt leuk, een loonsverhoging van 5,05 procent, maar schijn bedriegt. Zo betaal je het deels uit eigen zak; 2,2 procent gaat ten koste van je pensioen. De gevolgen voor de pensioenopbouw zijn erg onduidelijk. Ook is het erg vaag of de echte loonsverhoging plus een eenmalige uitkering van 500 euro voor alle sectoren geldt. Redenen genoeg om er vooralsnog niet mee akkoord te gaan. Tijdelijke oplossing AOW-gat 07 #05 Ideaal is het nog lang niet, maar er is nu wel een tijdelijke oplossing voor het AOW-gat. De afgesproken regeling gaat met terugwerkende gelden voor gewezen militair- en burgerpersoneel van Defensie. Gijs van Dijk over pensioenen 14 Er is veel aan de hand in pensioenland. FNV-bestuurder Gijs van Dijk vertelt over de belangrijkste ontwikkelingen, over de politieke lobby van de FNV en de samenwerking met de AFMP op pensioengebied. Gevolgen kaalslag We vroegen kaderleden uit alle sectoren wat ze merken van bezuinigingen op personeel en materieel. Hun antwoorden zijn alarmerend. Opleidingen die vervallen, bij een opleiding als lesmateriaal je eigen auto moeten gebruiken, je dochter die met lopende band werk méér verdient Geen wonder dat mensen gefrustreerd de dienst verlaten. 14 Verder in dit nummer 09 Verhoging partnerpensioen 10 VGB s 12 Buitenlandtoelage 13 Vakbondscontributie en budgethulp 17 Bankzitter 18 Veteranennota 27 Verenigingsnieuws 28 Gastcolumn 29 Verenigingsnieuws 30 FNV Voordeel 32 Computerhoek 33 Puzzel 34 Contactpagina 36 Pamflet Lidmaatschap Er kan een moment komen dat u uw AFMPlidmaatschap op moet zeggen, bijvoorbeeld omdat u een baan buiten Defensie heeft aanvaard. Houdt u dan rekening met de opzegtermijn van 2 volle kalendermaanden. Voorbeeld: u zegt 15 januari op, het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 april. U kunt opzeggen door middel van een brief aan AFMP/FNV t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 157, 3440 AD Woerden, of Het volgende verenigingsblad verschijnt op donderdag 1 oktober Kopij aanleveren is mogelijk tot en met maandag 7 september. Salarisbetaaldata: maandag 24 augustus en donderdag 24 september Cover: Alex Groothedde OPLINIE AUGUSTUS

4 WERK EN INKOMEN TEKST RENÉ SCHILPEROORT Overheidsakkoord Waarom de FNV niet tekent Begin juli werden velen verrast door het plotselinge bericht in de media dat er voor rijksambtenaren, waaronder militairen, een akkoord is gesloten over een loonsverhoging. Overheidswerkgevers hebben in grote haast met een aantal vakbonden een half akkoord gesloten. De FNV, waar de AFMP deel van uitmaakt, heeft dit akkoord niet getekend. Waarom niet? Dat leggen wij graag uit aan de hand van deze vragen en antwoorden.»wat is er in deze onderhandelaarsovereenkomst afgesproken? In deze overeenkomst is afgesproken dat er voor het overheidspersoneel in 2015 een loonruimte van 2,05% beschikbaar komt en er een incidenteel bedrag van 500 bruto zal worden uitgekeerd. Voor 2016 komt er 3% loonruimte beschikbaar. In totaal dus 5,05% loonruimte en 500 eenmalig.»wordt dit geld allemaal extra beschikbaar gesteld door het kabinet? Nee, een deel van dit geld, 2,2% komt beschikbaar door in te grijpen in de ABPpensioenregeling. 2,85% en een eenmalige uitkering van 500 is de zuivere loonruimte die door het kabinet over twee jaar beschikbaar wordt gesteld.»waarom is er in dit loonakkoord sprake van een sigaar uit eigen doos? Een deel van de loonsverhoging, 2,2% is geld dat al van de mensen is, maar werd gebruikt voor het inkomen van later, het pensioen. Dat geld wordt opgeteld bij het geld dat door het kabinet extra beschikbaar wordt gesteld als loonsverhoging. Daarmee wordt het beeld gegeven dat het kabinet het overheidspersoneel een forse loonsverhoging geeft. Dat is een onjuist en oneerlijk beeld omdat feitelijk een deel van het inkomen dat bestemd was voor het moment dat men niet meer werkt nu aan het overheidspersoneel wordt gegeven in plaats van later. Daarmee betaal je dus dat gedeelte van je loonsverhoging zelf.»is de extra loonruimte van het kabinet van 2,85% over twee jaar en een eenmalige uitkering van 500 voor de FNV-bonden voldoende? De inzet van de FNV voor 2015 op het gebied van de loonontwikkeling is 3%. De inzet van de FNV op het gebied van de loonontwikkeling voor 2016 is nog niet vastgesteld, maar zal zeker geen 0% zijn. Het aanbod van het kabinet aan zuivere loonruimte van 2,85% over een periode van twee jaar lijkt dus nog ver verwijderd van de inzet van de FNV.»Waaruit is de 2,2% loonruimte die uit de ABP-pensioenregeling komt opgebouwd? 0,8% is geld dat al door de eerdere versoberingen van het pensioen door Witteveen 2 en het in 2014 gesloten pensioenakkoord beschikbaar is gekomen. Deze 0,8% is voor de sector Defensie als gevolg van het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden in juni 2015 al met terugwerkende kracht aan het defensiepersoneel uitgekeerd. 1,4% komt beschikbaar door verder in te grijpen in de ABP-pensioenregeling.»Uit welke ingrepen in de ABP-pensioenregeling komt de resterende 1,4%? Het gaat om twee ingrepen in de pensioenregeling. De eerste maatregel is om af te zien van de voorgenomen herstelopslag van 1%. Die herstelopslag is bestemd om te helpen om de dekkingsgraad van het ABP weer op een niveau te brengen zodat er in de toekomst weer geïndexeerd mag worden. De tweede maatregel bestaat uit het overstappen van loonindexatie naar prijsindexatie. Deze maatregelen hebben gevolgen voor zowel degenen die nu werken en 04 OPLINIE AUGUSTUS 2015

5 pensioen 0,80% vrijval ABP 1,25% verhoging 2015 (eerder toegezegd) kabinet 2,85% 5,05% loonsverhoging + 500, eenmalig < jij 2,20% 1,60% verhoging ,40% vrijval ABP 2016 < nog pensioen bij het ABP opbouwen als voor de mensen die al pensioen van het ABP uitgekeerd krijgen.»wat is het gevolg van het afzien van de herstelopslag van 1%? Afzien van de herstelopslag heeft tot gevolg dat er minder geld in de ABP pensioenregeling wordt gestoken. Daardoor duurt het langer voordat de dekkingsgraad van de regeling boven het wettelijk vereiste niveau komt waarop het ABP mag overgaan tot indexatie. EEN GOEDE DEAL, MAAR VOOR WIE? EVEN SNEL EEN REKENSOM! H Het Kabinet geeft het beeld dat zij het meeste bijdragen aan de loonsverhoging van 5,05%, maar is dat eigenlijk wel zo? Reken even met ons mee:» Stel je salaris is bruto per maand.» Van je loonsverhoging betaal je 2,2% zelf uit je pensioen, in dit geval is dat 44 bruto per maand.» Het Kabinet brengt 2,85% van je loonsverhoging in, in dit geval 57 bruto per maand.» Dit komt op een totaal van 101 euro bruto per maand.» Als we ervan uit gaan dat er gemiddeld 40% belasting wordt betaald over die 101 is dat 40,40 per maand.» Het komt er op neer dat jij 44 bijdraagt en feitelijk brengt het Kabinet netto een bedrag van 16,60 per maand in voor jouw loonsverhoging.»welk effect heeft 1% herstelopslag op de dekkingsgraad? 1% herstelopslag betekent dat er een bedrag van ongeveer 330 miljoen extra in de ABP-regeling wordt gestoken. Het vermogen van het ABP is op dit moment ongeveer 340 miljard. 1% premie heeft in één jaar daarom ongeveer een 0,1% hogere dekkingsgraad tot gevolg.»wat is het gevolg van het overstappen van loonindexatie naar prijsindexatie? Op dit moment gaat het ABP bij het berekenen van de pensioenverplichtingen voor de toekomst uit van loonindexatie. Men rekent daarvoor met een gemiddelde stijging van de lonen met 2,5%. Bij prijsindexatie rekent men met een gemiddelde stijging van de prijzen met 2%. Dit verschil heeft een lagere pensioenpremie tot gevolg. Overgang naar prijsindexatie scheelt daarmee ongeveer 2,4% premie en zou op jaarbasis ongeveer 0,24% minder dekkingsgraad betekenen.»wat is het gevolg voor het pensioen als je er minder premie in stopt? Als je minder premie in het pensioen stopt wordt er ook minder pensioen opgebouwd. Als je nog maar kort pensioen op moet bouwen zal dat effect minder groot zijn dan wanneer je nog een lange tijd pensioen op moet bouwen.»welke gevolgen hebben deze maatregelen voor de gepensioneerden die pensioen van het ABP ontvangen? Voor de gepensioneerden lijkt het gevolg van deze maatregelen op de korte termijn redelijk beperkt. Op dit moment kan er al niet worden geïndexeerd. Door de wettelijke regels die door de overheid recent zijn aangepast zal dat ook langere tijd nog niet het geval zijn. Dat is zowel bij loonindexatie als prijsindexatie het geval. Prijsindexatie kan in dat opzicht zelfs wat gunstiger uitpakken omdat dan al bij een dekkingsgraad van 125% geïndexeerd mag worden. Bij loonindexatie is dat pas bij een dekkingsgraad van 130%. Daar staat echter tegenover dat als de premies dalen en de herstelopslag vervalt er eerder kans is dat er gekort moet worden.»welke gevolgen hebben deze maatregelen voor de mensen die nu nog werken en pensioen bij het ABP opbouwen? Voor de werkenden zullen de effecten voor mensen die nog lang pensioen op moeten bouwen waarschijnlijk groter zijn dan de mensen die al dicht tegen hun pensioen aanzitten. Voor jongeren lijkt het erop dat dit tot een in de toekomst mogelijk wel 15% lager pensioen zal gaan leiden. Daarnaast zal ook het langdurig niet indexeren een negatief effect hebben op het pensioen van jongeren.»is het zeker dat deze gevolgen voor gepensioneerden en werkenden door deze maatregelen gaan optreden? Een deel van deze effecten zal zeker optreden. Van andere effecten is het onzeker en hangt het af van factoren die nu nog niet goed genoeg kunnen worden overzien. OPLINIE AUGUSTUS

6 WERK EN INKOMEN»Als die gevolgen nog niet kunnen worden overzien, is het dan wel verstandig om nu daarover al een besluit te nemen? Nee, dat is niet verstandig. Dat is ook de reden dat de FNV-bonden meer tijd willen om beter inzichtelijk te krijgen wat de gevolgen en effecten van al deze ingrepen in de pensioenregeling kunnen gaan betekenen. Daarvoor zijn berekeningen met maatmensen en verschillende scenario s noodzakelijk. Het is niet mogelijk die snel even te maken.»is de FNV wel in dit proces betrokken geweest? De verkenningen van het kabinet hebben in eerst instantie alleen met de FNV plaatsgevonden. Toen die verkenningen serieuze vormen aan begonnen te nemen, zijn op verzoek van de FNV ook de andere vakcentrales en centrales van overheidspersoneel in dit proces betrokken.»door wie is deze onderhandelaarsovereenkomst gesloten? Deze overeenkomst is gesloten door de overheidswerkgevers met de vakcentrale CNV Overheid en publieke diensten en twee centrales van overheidspersoneel, het ambtenarencentrum (AC) en de centrale voor middelbare en hogere functionarissen (CMHF)»Waarom ontbreekt de FNV/ ACOP daaraan? Voordat tot onderhandelingen werd overgegaan hebben verkenningen plaatsgevonden om vast te stellen of onderhandelen zin had. De FNV heeft in overleg met de FNV-bonden van de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) besloten niet over te gaan tot onderhandelingen.»waarom hebben de FNV en ACOP niet mee onderhandeld? De FNV/ACOP heeft tijdens de verkenningen vastgesteld dat er meer tijd nodig was. Tijd om goed te kunnen beoordelen wat de gevolgen zouden zijn van de door het kabinet voorgestelde maatregelen om loonruimte vrij te maken uit de pensioenen. Onderhandelen voordat de benodigde informatie beschikbaar was vond de FNV niet verantwoord. De FNV bonden hebben een flyer uitgegeven waarin dit nader wordt uitgelegd (kijk voor de AFMP-versie op de afmp.nl of op de achterzijde van deze OpLinie).»Waarom hebben de andere partijen ondanks die gebrekkige informatie dan wel onderhandeld met de overheidswerkgevers? Dat is voor de FNV/ACOP niet helemaal duidelijk. Uit de publicaties van de andere partijen lijkt het erop dat zij bang waren dat door vertraging in het sluiten van een overeenkomst tijdens Prinsjesdag het geld door het kabinet aan andere zaken zal worden besteed en dat de overheidsen onderwijswerknemers die loonruimte dan mis zouden lopen.»hebben de FNV-bonden die angst om het extra geld mis te lopen dan niet? De FNV/ACOP heeft zich in ieder geval niet onder druk willen laten zetten om een akkoord te sluiten die het pensioen van 2,8 miljoen mensen raakt zonder dat alle gevolgen voldoende inzichtelijk zijn gemaakt. Daarnaast zijn de FNVbonden van mening dat een groot deel van het geld dat nu in het loonakkoord als extra geld door het kabinet wordt aangeboden al eerder door het kabinet in de begroting was opgenomen. Er moest alleen nog worden onderhandeld om het op tafel te krijgen.»was er dan geen informatie over de pensioengevolgen beschikbaar voordat de andere partijen gingen onderhandelen met het kabinet? Ja, er was wel informatie beschikbaar. Die informatie was echter niet volledig en leidde tot veel discussie onder bestuurders, kaderleden en pensioendeskundigen binnen de FNV. Onder de pensioendeskundigen van de FNV bestond er op basis van die informatie geen overeenstemming over de gevolgen voor de verschillende groepen deelnemers aan het ABP.»Heeft ledenraapleging door de andere centrales nog zin of is dit een definitief resultaat? De andere centrales gaan nog een ledenraadpleging houden. In de onderhandelaarsovereenkomst is echter de tekst opgenomen dat de partijen door hun handtekening gebonden zijn aan deze afspraken. Er lijkt dus nog weinig ruimte te zijn voor een andere uitkomst als gevolg van de ledenraadpleging door de andere centrales. Minister Dijsselbloem en premier Rutte drukten vlak voor het reces het akkoord met andere vakcentrales erdoor. Hoe nu verder? Wij gaan de komende weken onderzoeken wat de gevolgen zijn van de maatregelen. We gaan praten met leden en niet leden over deze afspraak en hoe we kunnen zorgen dat we tot een afspraak kunnen komen die wel goed is. We informeren onze leden en kaderleden over de inhoud van het akkoord en ons standpunt. Schiet dus vooral even een kaderlid aan om wellicht nog mondelinge toelichting te geven. Ondertussen blijven we in het overleg praten over arbeidsvoorwaarden en daar horen ook loonontwikkeling en een goed pensioen bij. 06 OPLINIE AUGUSTUS 2015

7 AOW Regeling met terugwerkende kracht Voorlopige oplossing AOW-gat Er komt een voorlopige regeling die de negatieve gevolgen van het ophogen van de AOW-leeftijd voor defensiepersoneel moet ondervangen. Donderdag 9 juli 2015 is in het sectoroverleg Defensie (SOD) het overleg over deze regeling afgerond. De overeengekomen regeling is het gevolg van de afspraken over het AOW-gat uit het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden Daarin is afgesproken dat Defensie en de Centrales voor defensiemedewerkers die worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW, een voorziening zouden treffen. Zoals bekend hebben de leden van de ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid) dit eerste deelresultaat afgewezen. Door het ja van de andere centrales van overheidspersoneel is dit eerste deelresultaat toch een akkoord geworden vanwege de in het overleg geldende spelregels. Daarom heeft ook de ACOP samen met de andere centrales in het overleg meegewerkt aan het tot stand komen van deze voorziening. Terugwerkende kracht De nu afgesproken regeling gaat gelden voor gewezen militair- en burgerpersoneel van Defensie dat een uitkering in verband met leeftijdsontslag, arbeidsongeschiktheid of overtolligheid ontvangt die eindigt op de leeftijd van 65 jaar en daardoor met een AOW-gat geconfronteerd wordt. Zij zullen maandelijks een tegemoetkoming van Defensie ontvangen. Die tegemoetkoming zal bestaan uit het ontbrekende bruto AOW-bedrag, inclusief de inkomensondersteuning AOW en de maandelijkse opbouw vakantiegeld. De fiscale consequenties die ontstaan doordat er voor de AOW-leeftijd andere belastingtarieven gelden en er nog AOW premie (op dit moment 17,9%) moet worden betaald over de inkomsten die worden ontvangen, zullen daarbij niet worden gecompenseerd. De regeling gaat in op 1 oktober 2015 en kent een terugwerkende kracht tot 1 januari Gewezen defensiemedewerkers die het AOW-gat al achter de rug hebben zullen een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van het aantal maanden dat zij een AOW-gat hebben gehad. Vanaf 1 oktober 2015 wordt de tegemoetkoming maandelijks uitbetaald. Politiek moet gevolgen dragen De AFMP heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de bestaande UGM-uitkering voor militairen en andere leeftijdsontslag,- arbeidsongeschiktheids- en overtolligheidsuitkeringen die op 65-jarige leeftijd eindigen door zouden moeten lopen tot de nieuwe AOW-datum. Daarnaast is de AFMP van Gewezen burger- en militair personeel zal maandelijks een tegemoetkoming van Defensie ontvangen DE POLITIEK MOET GEVOLGEN VAN HET AOW-GAT DRAGEN mening dat de financiële gevolgen van de oplossing van het AOW-gat gedragen moeten worden door de politiek en niet door het (gewezen) defensiepersoneel zelf. Dat was en is voor de AFMP de enige echt rechtvaardige oplossing voor de door de politiek veroorzaakte problemen. Problemen die zijn veroorzaakt doordat de politiek geen rekening heeft gehouden met de bijzondere positie van de militair en andere defensiemedewerkers bij het ophogen van de AOW-leeftijd. Geen volledige reparatie In het deelakkoord is afgesproken dat deze compensatie gevonden moet worden binnen het arbeidsvoorwaarden budget van Defensie. Dit betekent dat er minder budget beschikbaar blijft voor overige wensen als alles in de oplos- OPLINIE AUGUSTUS

8 WERK EN INKOMEN PENSIOENEN TEKST RENÉ SCHILPEROORT sing voor het AOW-gat wordt gestoken. Zolang er geen extra geld bij komt van de politiek voor de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel beperkt dat de mogelijkheden om alle gevolgen van het AOW-gat volledig te repareren. Duidelijk is dat de nu afgesproken regeling in de meeste gevallen geen volledige reparatie zal betekenen van de geleden of nog te lijden financiële schade door het AOW-gat. Nog geen definitieve oplossing De AFMP heeft zich er daarom in het overleg hard voor gemaakt dat er nu nog geen sprake kan zijn van een definitieve oplossing voor het AOW-gat. Gelukkig waren alle partijen in het overleg het ermee eens dat de zaken die op dit moment lopen, zoals bijvoorbeeld de rechtszaken rond het AOW-gat maar ook het advies van het college van de rechten van de mens, ertoe kunnen leiden dat een andere situatie ontstaat als er uiteindelijk door de Centrale Raad van Beroep een uitspraak wordt gedaan. Maar ook een andere opstelling van de politiek en aanpassingen in de fiscale regels kunnen ervoor zorgen dat de voorlopige regeling moet worden herzien. Verder is in het overleg vastgesteld dat deze voorlopige voorziening deel uitmaakt van het volledige arbeidsvoorwaardenakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat de regeling in de toekomst nog wordt aangepast. Minimale voorziening Voor de AFMP is het uitgangspunt dat met deze voorlopige regeling een minimale voorziening als oplossing voor het AOW-gat is neergezet. Een voorziening die als hij wordt omgezet in een definitieve regeling een betere oplossing moet bieden dan datgene wat nu is overeengekomen. De AFMP zal daarom de juridische trajecten die in gang zijn gezet rond het AOW-gat, om onder andere de UGM-uitkering en het wachtgeld door te laten lopen tot de AOW-leeftijd, onverkort voortzetten. Ter compensatie lagere pensioenopbouw militair: Verhoging partnerpensioen Als compensatie voor het verlagen van de pensioenpremie wordt het partnerpensioen (nabestaandenpensioen) verhoogd. Dat is de uitkomst van een zeer moeizame en urgente discussie rondom de fiscale zuiverheid van het militaire pensioen in De pensioenpremie verlaging is het gevolg van een door wetgeving lager mogelijk pensioen opbouwpercentage in Vanaf 2016 moet het militaire pensioen fiscaal zuiver zijn door te voldoen aan het nieuwe financiële toetsingskader. Eigenlijk moest dat dit jaar al het geval zijn, maar via een aanwijzing door de fiscus was het gelukt om voor 2015 de eindloonregeling op het niveau van 2014 in stand te houden. Om dat voor 2016 ook voor elkaar te krijgen, hadden de centrales gezamenlijk eerst ingezet om opnieuw een aanwijzing van de fiscus rond te krijgen. Toen bleek dat daar geen politieke wil meer voor was, kwamen in het reguliere overleg twee mogelijkheden aan de orde. Dilemma De eerste mogelijkheid was alleen het opbouwpercentage van het pensioen verlagen van 1,75 naar 1,657 procent. De tweede mogelijkheid was om daarnaast de pensioenpremie die door het verlagen van het opbouwpercentage vrij zou vallen terug te brengen in het pensioen. Dat is mogelijk door het verhogen van de opbouw van het partnerpen sioenvan 5/14 naar 70 procent. Als er in het overleg door sociale partners bij Defensie geen besluit genomen zou worden, zou het ABP gedwongen zijn alleen het opbouwpercentage te verlagen zonder verhoging van het nabestaandenpensioen. Wettelijk gezien zou het ABP-bestuur dan geen andere keuze hebben. Wij waren beslist niet blij met dit dilemma en we voelden ons hierdoor als centrale van de AFMP, MARVER en FNV Overheid (ACOP) met de rug tegen de muur gezet. Worstelen Alle vier de centrales worstelden in het overleg met de werkgever met dit dilemma en we kwamen er niet uit. De stemmen staakten omdat twee centrales geen keuze wilden maken. De ACOP vond samen met het ambtenarencentrum (AC) echter dat we de keuze niet moesten overlaten aan het ABP en zelf onze verantwoordelijkheid moesten nemen. De centrales verzochten daarom dit onderwerp een overlegniveau hoger te bespreken, en wel in het Sectoroverleg Defensie (SOD). Daar werd door de minister opnieuw duidelijk 08 OPLINIE AUGUSTUS 2015

9 VERENIGINGSNIEUWS gemaakt dat een nieuwe aanwijzing van de fiscus voor 2016 niet mogelijk was. Ook tijdens dit overleg bleven de centrales bij hun standpunt en staakten de stemmen. Neutraal Normaal genomen dient de minister dan een keuze te maken, maar de werkgever gaf vervolgens aan zich neutraal op te stellen en geen keuze uit de genoemde twee mogelijkheden te maken. De AFMP heeft daarop de werkgever laten weten van mening te zijn dat deze daarmee feitelijk toch een keuze heeft gemaakt. Vooraf was namelijk ook bij de werkgever bekend welke optie het ABP-bestuur in dat geval zou moeten uitvoeren. De werkgever koos daarmee wat de AFMP betreft voor het versoberen van het pensioen van het militaire personeel zonder enige vorm van compensatie. Uiteindelijk is in het SOD besloten om in de werkgroep Postactieven verder te bespreken wat er met de vrijvallende pensioenpremie dient te gebeuren. Bijzonder Tijdens dit overleg, dat op 23 juni 2015 plaatsvond, kwamen de centrales uiteindelijk toch unaniem tot de conclusie dat de ophoging van het partnerpensioen (van 5/14 naar 70 procent) de beste optie is om het defensiepensioen nog enigszins te kunnen ontzien. Wat daarop gebeurde was echter bijzonder. De voorzitter van het overleg (ambtelijke vertegenwoordiger van de Minister) gaf in de werkgroep aan dat hij geen mandaat had om dit standpunt van de centrales te volgen en schorste de vergadering. Omdat er een deadline gold van 1 juli waarop het voor het ABP nog mogelijk was om de door de centrales voorgestelde optie uit te voeren, werd afgesproken dat de minister voor dat moment tot een besluit zou komen. Uiteindelijk liet de minister de centrales op 30 juni weten de keuze van de centrales over te nemen en in 2016 over te zullen gaan tot het verhogen van het partnerpensioen van 5/14 naar 70%. Rechtshulp bij privéproblemen Vanaf 15 september 2015 kunnen AFMP-leden bij DAS tegen een absolute bodemprijs een aanvullende rechtsbijstandverzekering afsluiten met een zeer uitgebreide dekking.»voor slechts 6,79 per maand (exclusief 21 procent assurantiebelasting) kunnen AFMP-leden zichzelf en hun gezinsleden voortaan bij DAS verzekeren van rechtsbijstand bij problemen in de privésfeer. Een exclusief aanbod met een brede dekking op consumentenrecht, verkeer, letselschade (verkeer en gezondheid), vakantie-aangelegenheden, onrechtmatig handelen, strafzaken, erfrecht, conflicten met financiële instellingen en rondom de woning. Werk en inkomen Als AFMP-lid bent u door uw bondslidmaatschap al verzekerd van rechtsbijstand bij problemen op het gebied van werk en inkomen, inclusief aan het werk gerelateerde letselschade. U betaalt daarvoor dan ook geen premie bij DAS. Voor 4,96 per maand extra (exclusief 21 procent assurantiebelasting) kunt u de dekking van de aanvullende DAS-verzekering echter wel uitbreiden met problemen op het gebied van werk en inkomen voor uw partner en eventuele overige gezinsleden. Overstappen Er zijn collega s die al een rechtsbijstandverzekering hebben bij een andere verzekeraar, zoals bijvoorbeeld Univé. Voor die groep is het de moeite waard goed te kijken naar de nieuwe aanbieding: die biedt namelijk meer voor een lagere prijs. Mocht u willen switchen kijk dan op Polisvoorwaarden Bij het vergelijken van de nieuwe DASverzekering met andere aanbiedingen is zorgvuldige aandacht voor de kleine lettertjes in de polisvoorwaarden aanbevolen. Bij sommige verzekeraars worden externe kosten maar beperkt vergoed of is het rechtsgebied beperkt tot Europa. Dat drukt de premie, maar ook de dekking. Waak er dus voor om appels met peren te vergelijken. Eenvoudig afsluiten Ga naar de speciale website van DAS (www.das.nl/afmp) voor AFMP-leden. Daar kunt u bekijken wat het aanbod inhoudt en desgewenst online een verzekering afsluiten. OPLINIE AUGUSTUS

10 VGB S Structurele oplossing VGB in de maak Er komt een structurele oplossing voor de VGB-problematiek. Dat heeft Defensie toegezegd na een overleg waarin de centrales over de al bestaande tijdelijke oplossing spraken. Onduidelijk is nog wanneer die structurele oplossing er is. De AFMP/MARVER heeft van de minister geëist dat er tot die tijd geen medewerkers worden ontslagen vanwege het feit dat hun partner uit een fout land zou komen. Er zijn al enige tientallen militairen geschorst, met vooruitzicht op ontslag. Hun Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) zijn ingetrokken, omdat hun partners uit landen komen waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden nagegaan. Na felle protesten van onder andere de AFMP en de MARVER is er wel een voorziening getroffen door Defensie, maar dat is gebeurd buiten de centrales om. En dat had niet gemogen, omdat het om invulling van het personeelsbeleid gaat. De ACOP, de centrale van de AFMP, MARVER en FNV Overheid, heeft daar zijn ongenoegen over uitgesproken. Bovendien heeft de voorziening een tijdelijk karakter en is het niet inzichtelijk wie voor de regeling in aanmerking komt (zie ook het artikel hierover in ons vorige blad). Dat komt onder meer doordat de lijst van de landen nog niet openbaar is gemaakt door Defensie. Juni 2014 hebben AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels en MARVERvoorzitter Ton de Zeeuw laten weten dat Defensiemedewerkers er recht op hebben te weten of zij een relatie aangaan (of hebben) met een persoon die op de geheime landen lijst staat. De AFMP/ MARVER heeft toen een eigen lijst gepubliceerd, op basis van informatie die ons via leden heeft bereikt - zie het VGBdossier op onze website. De volledigheid van deze lijst kan echter niet worden gegarandeerd, dus de onduidelijkheid blijft bestaan. Daar komt nog bij dat in de tijdelijke regeling slechts wordt ingegaan op de partnerkeuze, terwijl de VGB ook om andere redenen kan worden ingetrokken. Er is aan de kant van de centrales begrip voor het feit dat de VGB kan worden ingetrokken van iemand die crimineel gedrag vertoont. Maar de centrales hebben in februari 2014 al bezwaar gemaakt tegen de gevolgen van het intrekken van een VGB bij andere kwesties, het grijze gebied. De minister heeft toegegeven dat het proces van de afstemming met de centrales over het te voeren beleid niet goed gelopen is, maar zei er ook bij dat dit helaas niet meer kan worden teruggedraaid. Toch heeft Defensie niet stilgezeten. Naast de tijdelijke voorziening die alleen voor de partnerproblematiek is gemaakt, is een onderzoek gestart naar de impact van de regelgeving op de defensieprocessen en maatregelen. Dat onderzoek is uitgemond in een rapport met aanbevelingen. De centrales hebben daarnaast hun eigen aanbevelingen met betrekking tot het VGB-beleid aan de minister kenbaar gemaakt. Al deze aanbevelingen zullen moeten leiden tot een brede en structurele oplossing voor de knelpunten die er op basis van het huidige VGB beleid zijn. In het formele overleg heeft de minister op vragen van de AFMP en de MARVER te kennen gegeven dat indien de structurele regeling waarover met de bonden nog gesproken moet worden niet op tijd gereed is, de tijdelijke regeling dan in ieder geval zal worden verlengd. DE MINISTER ERKENDE DAT HET BELEID NIET GOED MET DE BONDEN IS AFGESTEMD Ondertussen komen wij ook via juridische zaken op voor onze leden van wie de VGB is ingetrokken. De rechtbank in Noord-Holland ondersteunde onze argumenten (zie de pagina hiernaast). Deze en volgende positieve uitspraken zullen we zeker gebruiken in andere juridische zaken en aan de overlegtafel. 10 OPLINIE AUGUSTUS 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015

Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Q & A: Eerste deelresultaat AVW 2015 Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit? Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Beantwoording

Nadere informatie

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD

2 1 JAN 2015. CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Vereniging van Nederlandse Gemeenten /BW/RAAD 2 1 JAN 2015 CLnr. AFD. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad /BW/RAAD Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8020 betreft onskenmerk datum

Nadere informatie

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag

(070) 373 8020. Kern van de afspraken: De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 67 jaar Het opbouwpercentage daalt met 0,1% De pensioenpremie gaat omlaag Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft akkoord pensioen gemeenteambtenaren uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U201301307 Lbr. 13/082 bijlage(n) 2 Datum

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS IS DIT UW WAARDERING? ALGEMENE VERGADERING WAAROM DE FNV NIET TEKENT GEACHTE HEER RUTTE VERSLAG 115 E

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS IS DIT UW WAARDERING? ALGEMENE VERGADERING WAAROM DE FNV NIET TEKENT GEACHTE HEER RUTTE VERSLAG 115 E MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 GEACHTE HEER RUTTE IS DIT UW WAARDERING? OVERHEIDSAKKOORD WAAROM DE FNV NIET TEKENT VERSLAG 115 E ALGEMENE VERGADERING 01 RENÉ SCHILPEROORT VICEVOORZITTER HOOFDBESTUUR

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012

FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 FAQ s over vastgelopen pensioenonderhandelingen en herziening ABP-pensioenregeling December 2012 1. Er is geen overeenstemming over herziening van de ABP-regeling per 2013. Wat betekent dit voor werkgevers

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Verslag Mandema Update mei 2014

Verslag Mandema Update mei 2014 Verslag Mandema Update mei 2014 Terwijl de leden van de Eerste Kamer zich op 20 mei jl. bogen over de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen, kregen onze relaties te horen wat de consequenties

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Eén nieuw pensioen voor de Techniek

Eén nieuw pensioen voor de Techniek Afspraken zorgen voor stabiele premie, beschermen lagere inkomens en stimuleren arbeidsmobiliteit Eén nieuw pensioen voor de Techniek Schiphol/Rijswijk, 26 september 2014 - Werknemers en werkgevers in

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Arbeidszaken

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald.

Let op: Alle vermelde uitkeringen zijn bruto bedragen per jaar. Hierover moeten dus nog premies en belasting worden betaald. Uw vermogen om te leven Postbus 4806, 6401 JL Heerlen De heer A Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, 18 april 2014 Uniform Pensioenoverzicht 2014 Stand per 31 december 2013 Pensioenovereenkomst

Nadere informatie

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06

uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201402358 Lbr. 14/093 CvA/LOGA 14/06 vnig Vereniging van Nederlandse Gemeenten Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft VNG maakt afspraken met Loyalis voor gevolgen aftopping pensioengevend

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 31490 Vernieuwing van de rijksdienst Nr. 55 Brief van de minister

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten

Pensioenactualiteiten Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven 16-05-2013 Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan! Gefeliciteerd! U heeft een andere baan. Met andere collega s en misschien wel heel ander werk. Een nieuwe stap, die ook gevolgen heeft voor de opbouw

Nadere informatie

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat

Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Vragen en antwoorden arbeidsvoorwaardenresultaat Na het, op 12 oktober, bereiken van het onderhandelaarsresultaat hebben veel defensiemedewerkers vragen hierover. De eerste veel gestelde vragen proberen

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A <Uitkeringsovereenkomst> <Premieovereenkomst> Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 1A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN

ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN ONDERWERP PRESENTATIE IS EEN STELSELWIJZIGING IN BELANG VAN U ALS DEELNEMER? GENOEMDE ONTWIKKELINGEN / PROBLEMEN OM ONS PENSIOEN STELSEL TE WIJZIGEN 1 GEVOLGEN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN 2 REKENRENTE,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie

Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen Sector Defensie Wassenaarseweg 2 T 070 38 39 504 2596 CH Den Haag F 070 38 35 911 De CMHF is aangesloten bij de vakcentrale voor professionals De Vaste

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling In het overleg over de cao 2015 kwam als eerste het probleem over de pensioenregeling op tafel. Het verzekeringscontract loopt op 31 december af en moet dan weer

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw,

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015. Geachte heer, mevrouw, Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 Geachte heer, mevrouw, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Thales Nederland. Per 1 januari 2015 heeft Pensioenfonds Thales een nieuwe pensioenregeling.

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6

blad ons pensioen actuele onderwerpen over Ontmoet mij op www.onsbpfschilders.nl Overlijden en gaat opnieuw veranderen 2 nabestaanden 6 Pensioen blad voor werknemers december 2014 Ons pensioen gaat opnieuw veranderen 2 DEKKINGSGRAAD de laatste ontwikkelingen 4 Wijziging pensioenreglement: ook voor arbeidsongeschikte deelnemers 4 Overlijden

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Scheiden of uit elkaar gaan hoe u dat regelt met uw pensioen Inhoudsopgave pagina U gaat uit elkaar 4 Verdelen of niet verdelen? 6 Verdelen in twee gelijke delen, wettelijke verdeling 7 U wijkt af van

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers?

Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? Verlenging van uw pensioencontract: wat verandert er voor u en voor uw werknemers? De verlenging van uw contract U ontvangt voor de verlenging van de pensioenregeling voor uw werknemers een voorstel voor

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK

Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Pensioenregeling 2015 en nieuw FTK Gevolgen voor jouw pensioen bij PPF APG Henk Bruins Actuarieel adviseur PPF APG Informatiebijeenkomsten 28-30 oktober Agenda 1. Witteveen 2: versobering toekomstige pensioenopbouw

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE Martijn Leppink Versie 2. 10 september 2013 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina

Inhoudsopgave. pagina Pensioen wat u zeker weten moet Inhoudsopgave pagina Pensioen, wat is dat precies? 4 Aanvullingen 7 Een hoger pensioen 8 Hoeveel pensioen krijgt u? 11 Inhoudingen op uw pensioen 13 De betaling 14 Als

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie