de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien heb je wel van deze Pieten je nieuwe racket of tennisschoenen voor Sinterklaas gekregen. Werd er in de vorige editie van het clubblad nog gesproken over de herfst, dan is het nu al winter met gevoelstemperaturen van - 15 tot - 20 graden en met sneeuw en ijzel. Met als gevolg, weer niet kunnen tennissen. De activiteitenkalender van 2011 staat ook weer op de site van TC Westerbork vermeld. In deze editie staan veel artikelen met betrekking tot de algemene ledenvergadering van 31 januari Kom ook op deze ledenvergadering, zodat je ook weet wat er speelt binnen de vereniging en niet alleen op de banen. Tot ziens Inhoudsopgave 3 Van de voorzitter 7 Agenda algemene ledenvergadering 8 Notulen algemene ledenvergadering Vervolg notulen 10 Flyer Rondje Midden Drenthe 11 Jeugdhoek 11 Klaverjascompetitie verslag + Contributie Jaarverslag algemeen Jaarverslag Accommodatie commissie 13 Regels omtrent opzegging 13 Wintertoss zondagmiddag 14 Jaarverslag Technische + Jeugdcommissie 15 Jaarverslag PR + Clubhuiscommissie 16 Uitslag Grote Clubactie 18 Bestuur TCW 18 Bardienst Barrooster

2 Woonaccent Makelaars Westerbork Westerbork Diekeveenseweg 6 Op een unieke locatie, aan de rand van Westerbork bieden wij u met veel genoegen een zeer fraaie villa met inpandig, verwarmd en profes sioneel zwembad en infrarood sauna op een kavel van 978 m2 aan. Het afwerkingniveau van de villa is buitengewoon hoog! De woning is gebouwd in 1997 en er zijn hoogwaardige bouwmaterialen gebruikt. Gebruiksgemak en comfort hebben bij de bouw voorop gestaan. Ook is de woning voorzien van een gecertificeerde alarminstallatie. Het zwembad is professioneel aangelegd en verwarmd en verkeert in een zeer goede staat. Een glazen pui richting de tuin maakt het genieten hier optimaal!! De woning is gelegen op één van de allermooiste plekje van Westerbork, aan een doodlopende hofje met vrijstaande landhuizen en villa s. Vraagprijs ,- k.k. altijd open op woonaccent.nl Woonaccent Makelaars Westerbork B.G. Van Weezelplein 7, 9431 AG Westerbork telefoon: (0593)

3 Van de voorzitter Van de voorzitter december 2010 Zoals aangekondigd is het verslag van de 2 studenten Sportmanagement in dit clubblad opgenomen. De dames waren goed te spreken over de inrichting van de vereniging, statuten, commissies, clubblad etc. Vanuit de enquête onder de leden waren de reacties ook voornamelijk positief; de enige echte kritische noot, als die er al was, was gericht op de kleedkamers en toiletten. We zijn ons er van bewust dat daar nog verbetering mogelijk is maar op dit moment ligt de focus even niet op verdere (ver)bouwplannen. Eerst consolideren en daarna weer verder, als dat gewenst is. Op verzoek van de tennisleraren zijn we met hen in bespreking of de samenwerkingsvorm moet wijzigen. De wens is er namelijk om als ZZP er aan de slag te gaan om zo vanuit eigen ondernemerschap de lessen te gaan verzorgen. Daar zitten natuurlijk wat nieuwe kanten aan qua verantwoordelijkheden, lesplanning en indeling, incasso, continuïteit etc. We melden het zodra daar duidelijkheid over is. Alle commissies hebben hun jaarverslag opgesteld, de penningmeester is het jaar financieel aan het afronden en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 31 januari is opgesteld. In dit blad leest u er meer over. Als de club u aan het hart gaat en als u suggesties ter verbetering heeft, hoeft u natuurlijk niet te wachten tot op een ledenvergadering. Op of op kunt u altijd terecht met uw opmerkingen en vragen die direct het bestuur aan gaan. Meer specifieke vragen over lessen, bardiensten, contributies etc. en andere kleine ongemakken kunt u rechtsreeks aankaarten bij de diverse commissies (zie ook onze website www. tcwesterbork.nl voor informatie) of via Op zondag 16 januari is er de traditionele zondagtoss met aansluitend nieuwjaarsreceptie. De activiteitenkalender voor 2011 is weer opgesteld en we nodigen iedereen uit om weer volop mee te doen aan competities, toernooien, clubkampioenschappen, de toss, het klaverjassen, de jeugdactiviteiten etc. Voor elk wat wils. Vraag ook eens aan een buurman/vrouw of vriend om een keer te komen spelen of om les te nemen. We kunnen met de 5e baan en een licht dalend ledental best weer wat nieuwe leden gebruiken. Tot slot nog dank aan alle vrijwilligers, clubbladbezorgers, commissieleden, bestuursleden voor de geweldiger inzet in Als we in 2011 ook zo samen optrekken wordt het vast weer een goed jaar voor de vereniging. Alvast prettige feestdagen en tot op de ledenvergadering. Fokke Boomsma 3

4 4

5 5

6 6

7 Agenda Alv Het bestuur van TC Westerbork nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van TC Westerbork, maandag 31 januari 2011, aanvang uur locatie clubhuis TC Westerbork, Homaat 1, Westerbork Indien om uur het vereiste quorum, te weten een tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten. Om uur volgt dan conform de statuten artikel 16, lid 3 opnieuw een opening, waartoe deze oproep tevens geldt. Agenda 1. opening 2. mededelingen en ingekomen stukken 3. notulen algemene ledenvergadering d.d. 25 januari jaarverslagen bestuur en commissies 5. rekening en verantwoording 2010 bevinding kascommissie 2010 benoeming kascommissie 2011 zie toelichting 6. begroting 2011 en vaststelling contributie zie toelichting 7. pauze 8. bestuursverkiezing 9. benoeming leden van de diverse commissies 10. rondvraag 11. sluiting N.B. Eventuele ingewikkelde vragen betreffende de agendapunten 5 en 6 dienen, zoals afgesproken tijdens de alv van 10 januari 2005, tenminste 7 dagen voor de vergadering, dus uiterlijk 24 januari 2011, schriftelijk of per bij de penningmeester ingeleverd te worden. Bijlagen: de stukken betreffende agendapunt 4 zijn in de clubkrant van december 2010 afgedrukt de informatie betreffende de agendapunten 5 en 6 wordt uiterlijk 15 januari 2010 gepubliceerd op de website van TC Westerbork Toelichting van de secretaris op enkele agendapunten: ad 5 in de kascommissie hebben zitting Aafko Takens en Corlien Kroes, reserve is Jappie van der Kramer. Aafko Takens is aftredend. Tijdens de vergadering zal een nieuwe kascommissie worden benoemd. ad 6 contributie 2011 Het bestuur stelt voor de contributie als volgt te wijzigen: senioren nu 93 zal worden 96 studenten nu 52 zal worden 54 junioren nu 52 zal worden 54 junioren met een pakketkeuze lidmaatschap en lessen 155 ad 10 bestuursverkiezing: Zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement artikel 15. Het rooster van benoeming en aftreden ziet er als volgt uit: naam benoemd in aftreden in herkiesbaar Fokke Boomsma ja Wout Tabbers, penningmeester n.v.t. Eddie Achterberg, secretaris n.v.t. Berdi Wijnbergen, voorzitter TC n.v.t. Marchris Nomden, voorz. Clubh.cie ja Jakob van der Heide, voorz. Acc.cie ja Erik Buist, voorzitter PR cie n.v.t. Volgens de Statuten artikel 9 lid 3: Het bestuur stelt de algemene vergadering voor Fokke Boomsma opnieuw te benoemen als voorzitter. Volgens het Huishoudelijk Reglement artikel 6: Het bestuur stelt voor Marchris Nomden en Jakob van der Heide te herbenoemen. Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van vijf seniorleden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering. ad 10 benoeming leden van de diverse commissies, zoals geregeld in de Statuten artikel 12 lid 2.j en het Huishoudelijk Reglement artikel 10. Het bestuur stelt voor de volgende leden in de diverse commissies te benoemen: accommodatiecommissie: Jakob van der Heide (voorzitter), Otto Bultje, Wout Schuurmans, Colin de Rover, Hilco Wolters, Kajan Nengerman en Jan Müller clubhuiscommissie: Marchris Nomden (voorzitter), Greet Elting, Bea Polman, Gert Struik, Lanita Brunsting, Gea Zuidema, Simone van Aalderen en Feiko Manders commissie in- en externe betrekkingen: Erik Buist (voorzitter), Janny Kisteman, Lotty Struik technische commissie: Berdi Wijnbergen(voorzitter), Lennart de Vroom, Gerard Koolschijn, Daniëlle Hagelaars, Richard Heslinga, Maarten Oostenbrink en Natalie Stort jeugdcommissie: Marc Brouwer (voorzitter), Janet Stam, Annette Witterholt, Joske Hagelaars, Bert Dries en Gerina Neutel afgetreden commissieleden zijn: clubhuiscommissie: Carla de Vogel, Grietje Goor, Klazien Oostenbrink en Ramon Gall technische commissie: Olaf van Kampen en Jan Neutel, namens het bestuur, Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork 7

8 Notulen Algemene Ledenvergadering Tennis Club Westerbork maandag 25 januari 2010 in het clubhuis 1. voorzitter Hans Sarvaas opent de vergadering om uur nadat is vastgesteld, dat het vereiste quorum aanwezig is. 2. mededelingen en ingekomen stukken aanwezig 36 leden afwezig met kennisgeving 27 leden 3. notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 januari 2009 de notulen worden goedgekeurd en vastgesteld 4. jaarverslagen bestuur en commissies de jaarverslagen worden goedgekeurd en vastgesteld. Enige opmerkingen betreffende de jeugd vallen onder punt 7 van de agenda. 5. rekening en verantwoording 2009 de kascommissie, bestaande uit Cor van Kal en Aafko Takens, verklaart alle stukken te hebben bekeken en stelt voor penningmeester Wout Tabbers décharge te verlenen. Hiermee gaat de vergadering akkoord. de nieuwe kascommissie zal bestaan uit Aafko Takens en Corlien Kroes met als reserve Jappie van der Kramer vragen over posten en de verwerking daarvan in de jaarrekening worden door Wout Tabbers beantwoord, waarna de vergadering akkoord gaat met de rekening en verantwoording over begroting 2010 Wout Tabbers legt uit, dat de begroting, zoals deze nu is gepresenteerd, is gemaakt zoals de laatste jaren gebruikelijk was. Als de vergadering akkoord zal gaan met het bestuursvoorstel tot uitbreiding en renovatie van het park dan zal te zijner tijd een nieuwe begroting worden opgemaakt waarbij rekening zal worden gehouden met : rentelasten en afschrijving van de renovatie geschatte levensduur van de verschillende componenten gesplitste opname in de resultatenrekening hiermee gaat de vergadering akkoord. Zodra deze begroting gereed is, zal daarvan bericht worden gegeven in het clubblad vaststelling contributie de contributie voor 2010 wordt vastgesteld als volgt : senioren 93 studenten 52 junioren 52 junioren met een pakketkeuze lidmaatschap en lessen 155 (een pakket bestaat uit 13 lessen in het voorjaar en 12 lessen in het najaar) zomerleden de vergadering gaat akkoord met de afschaffing van het begrip zomerleden Jan Neutel verzoekt het bestuur de mogelijkheid te onderzoeken om de banen beschikbaar te stellen voor toeristisch tennissen, gezien het mogelijke financiële voordeel dat daarmee te behalen is. Het bestuur zegt toe zich hierover te beraden. 7. presentatie jaarplannen de plannen van de accomodatiecommissie zijn afhankelijk van de beslissing over agendapunt 8 de commissie in- en externe betrekkingen meldt, dat er voldoende advertenties in het clubblad staan, zodat daarvoor geen acquisitie meer wordt gedaan voor een eventuele nieuwe baan al een potentiële sponsor is gevonden de commissie op de ingeslagen weg voort gaat de technische commissie organiseert weer de trainingen, de competities en de bekende toernooien, maar ook dit jaar het Midden- Drenthetoernooi hoewel de clubhuiscommissie dit jaar geen après-ski zal organiseren, gaat de commissie ook dit jaar in dezelfde samenstelling door al tijdens de behandeling van agendapunt 4, de jaarverslagen, vroeg onder anderen Cor van Kal naar de visie van de jeugdcommissie qua training en opleiding en een eventueel beleidsplan Marc Brouwer verwees naar het jeugdbeleidsplan , destijds opgesteld naar aanleiding van de destijds enorme daling van het aantal jeugdleden. Het doel was onder andere door schooltennis meer jeugdleden te verwerven een grotere binding van de jeugdleden met de vereniging het betrekken van de oudere jeugd bij de organisatie door trainingen het niveau te verhogen Nu wordt met de nieuwe trainer Feike Pieters gewerkt aan meer prestatief tennis van de jeugd. De jeugdcommissie zal dit jaar: met twee teams competitie spelen in de herfst een clinic houden eerder met schooltennis starten om meer leden te werven in Westerbork in samenwerking met de KNLTB een clinic straattennis organiseren de bestaande recreatieve, speelse activiteiten met de jeugd voortzetten de bestaande toernooien ook weer organiseren op verzoek van enkelen uit de vergadering het beleidsplan van maart 2007 aanpassen Uit de vergadering komt de vraag om in de toekomst alle jaarplannen meer als beleidsplan uit te werken en daar een vast agendapunt van te maken. Het bestuur constateert, dat behoudens de genoemde opmerkingen, de vergadering tevreden is met de jaarplannen van de diverse commissies. 8

9 8. parkuitbreiding en renovatie Hans Sarvaas meldt, dat TC Westerbork de toezegging van een gemeentelijke subsidie, groot , heeft verkregen voor de uitbreiding van het park met een extra baan in De accomodatiecommissie onder leiding van Jakob van der Heide heeft een gedetailleerd onderzoek verricht inzake een advies voor baanrenovatie en baankeuze. Van dit rapport hebben de leden via de website kennis kunnen nemen. Voorzitter verklaart, na vragen vanuit de vergadering, dat formeel een vijfde baan apart zou kunnen worden aangelegd. Maar praktisch en financieel is het beter om beide projecten tegelijk uit te voeren. Het gebruik van de banen is in de vereniging intensiever geworden en de kwaliteit van de bestaande banen wordt toch steeds minder. Ook kan worden verwacht, dat de subsidiëring in de sport zal verminderen. Penningmeester Wout Tabbers verklaart, dat de vereniging drie geldstromen kent, te weten contributies, baromzet en sponsoren. De te verwachten kasstromen zijn zodanig, dat rente en aflossing kunnen worden voldaan. Hij vraagt om een maximaal krediet van , waarvan rente en aflossing zo mogelijk parallel zullen lopen met de levensduur van de nieuwe banen. Hiermee wordt niet de gehele liquiditeit in de nieuwe banen gestoken. Jan Neutel geeft aandacht aan de mogelijkheid van inzet van vrijwilligers. Die mogelijkheid wordt door het bestuur onderzocht, maar dat moet in samenwerking gaan met de werkzaamheden van een toekomstige aannemer. Hans Sarvaas vraagt namens het bestuur de Algemene Ledenvergadering goedkeuring de renovatie en uitbreiding van de vijf banen aan te besteden en de aanleg uit te voeren conform de keuze in het rapport Advies Baanrenovatie en Baankeuze, baantype D. De vergadering geeft de goedkeuring. Het bestuur vraagt tevens de Algemene Ledenvergadering, conform de statuten artikel 10 lid 3, goedkeuring een lening aan te gaan tot maximaal voor renovatie en uitbreiding van het park en onroerende zaken. Ook hieraan geeft de vergadering de goedkeuring. 9. pauze 10. bestuursverkiezing Hans Sarvaas treed af als voorzitter, na zes jaar de voorzittershamer met veel genoegen gehanteerd te hebben. Jakob van der Heide bedankt Hans voor de inzet, deskundigheid en prettige samenwerking gedurende deze periode, waarin de vereniging weer tot volle bloei is gekomen. De vergadering gaat eenstemmig akkoord met de benoeming van Fokke Boomsma tot voorzitter van TC Westerbork, waarna Fokke de vergadering bedankt voor het in hem gestelde vertrouwen. De vergadering is ook akkoord met de herbenoeming van Berdi Wijnbergen en Erik Buist als bestuurslid. 11. benoeming leden van de diverse commissies De commissies worden met instemming van de vergadering als volgt samengesteld: accomodatiecommissie Jakob van der Heide (voorzitter), Otto Bultje, Wout Schuurmans, Colin de Rover, Hilco Wolters, Jan Müller en Kajan Nengerman clubhuiscommissie Marchris Nomden (voorzitter), Greet Elting, Grietje Goor,Klazien Oostenbrink, Bea Polman, Carla de Vogel, Gert Struik en Ramon Gall commissie in- en externe betrekkingen Erik Buist (voorzitter), Janny Kisteman en Lotty Struik technische commissie Berdi Wijnbergen (voorzitter), Jan Neutel, Lennart de Vroom, Gerard Koolschijn, Daniëlle Hagelaars en Richard Heslinga jeugdcommissie Marc Brouwer (voorzitter), Janet Stam, Annette Witterholt, Joske Hagelaars, Bert Dries en Olaf van Kampen De nieuwe voorzitter zegde de afgetreden commissieleden dank voor hun inzet ten bate van de tennisclub en overhandigde de aanwezige Henri Vierhoven een, in verband met de extreme kou ingepakt, boeket. 12. rondvraag Annette Stok vraagt om op het mooi nieuwe afhangbord alleen met KNLTB-pasjes af te hangen deze waaien nu nog van het bord, er wordt naar een oplossing gezocht of lessers of anderen, die net van een baan komen direct weer iemand van een andere baan mogen wisselen het bestuur zoekt naar de juiste formulering van het reglement Henri Vierhoven vraagt of het mogelijk zal zijn om tijdens de renovatie van de banen op een ander park te spelen in de voorlopige planning gebeurt de renovatie in de manden juli en augustus, maar de mogelijkheid ergens anders te spelen wordt bekeken of het bestuur zich wil beraden op een eventuele vrije baan tijdens een toss en/of tijdens de lessen Jappie van der Kramer vraagt het video/fotoscherm meer te gebruiken 13. om uur sluit voorzitter Fokke Boomsma de vergadering Westerbork, 26 januari 2010 Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork 9

10 Rondje Midden-Drenthe Info Wanneer Inschrijven 2011 In januari 2011 gaat het weer beginnen! Het jaarlijks terugkerende BSWHA toernooi, of ook wel RondjeMiddenDrenthe-toernooi. Voor alle jeugdleden van de deelnemende clubs t/m 12/13 jaar (basisschool) die kunnen spelen op een mini, driekwart of hele baan Zaterdag 15 januari in Smilde Zaterdag 5 februari in Westerbork Zaterdag 19 maart in Beilen We gaan niet vóór uur van start! Opgave: Voor alle drie dagen (één verhindering mag) bij de jeugdcommissie van je eigen club o.v.v. naam, leeftijd, mini/driekwart/heel veld Opgeven voor 19 december Kosten zijn 2,- (eenmalig) Jij komt toch ook? Beilen, Smilde, Hooghalen, Westerbork en Appelscha organiseert 10

11 Jeugdhoek Pietentoernooi De afsluiting van 2010, wat betreft de activeiten, is net als voorgaande jaren druk bezocht. Jullie mochten een vriend(in) uitnodigen om mee te doen aan dit toernooi. Het was nog spannend of het wel volledig door kon gaan of in afgeslankte vorm maar gelukkig bleef de sneeuw nog een paar dagen weg en konden we onder zonnige omstandigheden spelen. Bert had weer een prima indeling gemaakt en zo konden op alle banen continue gespeeld worden. Tijdens de eerste wedstrijden was er een hoop kabaal vanaf de skatebaan maar daar werd weinig aandacht aan besteed totdat er opeens 6 pieten te voorschijn kwamen en wel zin hadden in een potje tennis. Zelfs met een echte klimpiet, want binnen enkele seconden zat deze al boven op de hekken om snel de poort voor de andere pieten open te doen. De pieten hebben erg goed geholpen tijdens de wedstrijden met tellen, kinderen helpen en ze konden zelf ook aardig tennissen. Nadat alle wedstrijden gespeeld waren was het tijd voor de prijsuitreiking. Alle winnaars kregen een lekkere chocoladeletter. De pieten hadden nog meer prijzen in hun zak zitten, alleen voor wie. Die rare klimpiet had wel wat moeite met de uitspraak van het woord kilometer zeg. Hij begreep de afkoring niet helemaal goed dus mompelde maar wat. Maar waar ging dit dan over? Tijdens het kampeerweekend hadden de kinderen ballonnen opgelaten en een verdwaalde piet had deze helemaal gevonden in Noord-Duitsland. Maar van wie was deze dan? Merel Stam was de gelukkige en kreeg een mooi boek van Piet. En nog waren de cadeaus niet op. In september hebben heel veel kinderen loten verkocht voor de Grote Clubactie. Dit jaar hebben we een record aantal loten met z n allen verkocht, met een opbrengst van wel En? Wie had de meeste loten verkocht? Wel 43 stuks: Ruben Bergman! Hij kreeg een bioscoopbon van de pieten. De zak was leeg, eindelijk. De vergeetpiet herinnerde zich nog wat, of toch niet? Lekker hoor, als je bijna alles vergeet. Nee, ze wist het nog. De hulppiet had ergens op het park nog een zak met cadeautjes neergelegd dus gingen alle pieten snel op zoek en na lang zoeken werd de zak op de zolder gevonden. Iedereen kreeg een wel erg luidruchtig presentje: een opwindbare tol die geluid en licht geeft. De pieten moesten weer door naar de volgende klus en na een afscheidlied was het met een broodje knak een prima afsluiting van een geslaagd toernooi. Rondje Midden-Drenthe Ook dit jaar organiseren we het RMD. Elders in het clubblad kun je de flyer vinden. We zullen alle jeugdleden nog per mail hierover informeren. Maar noteer alvast de volgende data: 15 januari in Smilde, 5 februari in Westerbork en de afsluitende dag op 19 maart in Beilen. Verjaardagen Annemarijn de Jonge 11 december 11 jaar Robin van Kuilenburg 28 december 13 jaar Mies Jagersma 11 januari 9 jaar Nienke Koops 12 januari 9 jaar Lisanne Greveling 02 februari 18 jaar Iris van Kal 03 februari 18 jaar Lisa Postma 18 februari 10 jaar Sebastiaan Heidotting 18 februari 13 jaar Nick Oosterhuis 23 februari 8 jaar Van harte gefeliciteerd! Activiteiten 15-01, 5-02 en RMD t/m 12 jaar Veel plezier op de baan en met de komende activiteiten Klaverjascompetitie Zaterdag 13 november is de tweede ronde van het klaverjassen gespeeld. Ondanks de afwezigheid van een aantal vaste spelers (verjaardagen en/of andere verplichtingen) kon er toch met een leuke groep geklaverjast worden. Het was al snel duidelijk dat de familie van der Heide voor de prijzen speelde. Na het bijwerken van de laatste punten kon de uitslag om half 12 bekend gemaakt worden. Marijke eindigde op de eerste plek, zij koos uit de prijzen een hanging basket gevuld met allerlei soorten vogelvoer. Jacob werd tweede en nam een grote pot Drentse mosterd mee. Angela Velthuis tenslotte kreeg voor de derde plaats een pak met geurkaarsjes. De poedelprijs tenslotte was dit keer voor Annette Stok. Misschien dat het klavertje vier, dat zij won, haar de volgende keer meer geluk brengt. Na het kaarten bleef iedereen nog gezellig even nazitten. Het was een geslaagde avond. Hopelijk zijn de vaste spelers volgende keer ook weer aanwezig. Maar natuurlijk is iedereen, die klaverjassen leuk vindt welkom. Volgende rondes: 18 december opgeven voor 15 december. 15 januari - opgeven voor 12 januari. Opgeven bij: Annette Stok tel of via de mail: Contributie 2011 Van de Penningmeester Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2011 te verhogen met een kleine inflatiecorrectie. Onder voorbehoud van goedkeuring Algemene Ledenvergadering zullen de contributies voor 2011 worden vastgesteld op: Senioren Junioren *) Studenten *) Voor junioren met een pakketkeuze, lidmaatschap en lessen De contributie wordt 1 februari via automatische incasso geïnd. Voor de leden die geen machtiging hebben afgegeven geldt: Betaal uiterlijk voor 1 februari 2011! Is op die datum de betaling niet ontvangen, dan volgt een rekening, verhoogd met 3,00 administratiekosten. Als u nog geen machtiging hebt afgeven, zouden wij het zeer op prijs stellen deze alsnog te mogen ontvangen. Het machtigingsformulier kan bij de penningmeester worden opgevraagd. Wout Tabbers 11

12 jaarverslag van het bestuur van TC Westerbork over 2010 Het bestuur stond in 2010 onder leiding van de in januari nieuw gekozen voorzitter Fokke Boomsma en bestond verder uit Wout Tabbers (penningmeester), Eddie Achterberg (secretaris), Berdi Wijnbergen (voorzitter technische commissie), Marchris Nomden (voorzitter clubhuiscommissie), Jakob van der Heide (voorzitter accommodatiecommissie) en Erik Buist (voorzitter commissie in- en externe betrekkingen). Het bestuur heeft in 2010 twaalf keer vergaderd, deze vergaderingen werden ook bijgewoond door Marc Brouwer (voorzitter jeugdcommissie). De algemene ledenvergadering is gehouden op maandag 25 januari 2010 in het clubhuis. Evenals vorige jaren is er ook dit jaar veelvuldig overleg geweest tussen enkele commissies van de tennisverenigingen in de gemeente Midden-Drenthe met aansluitend een BSHW-overleg op 18 november 10 in Hooghalen. Door de gemeente Midden-Drenthe is in 2009 een subsidie van toegezegd voor de aanleg van een vijfde tennisbaan op ons park. Voorwaarde was onder andere, dat de aanleg van deze baan in 2010 gerealiseerd zou worden. Het bestuur heeft de leden in de algemene ledenvergadering van januari 2010 voorgesteld om alle overige banen eveneens te renoveren. De algemene ledenvergadering heeft het bestuur toestemming verleend om de renovatie van de bestaande banen, de aanleg van een vijfde baan en de daarbij komende vernieuwingen en werkzaamheden te doen uitvoeren. Het bestuur werd gemachtigd daartoe een lening aan te gaan tot maximaal De Rabobank stelde als voorwaarde voor de financiering, dat de Stichting Waarborgfonds Sport garant zou staan voor 50% van de lening en de gemeente voor de andere 50%. Hoewel de gemeente hierop afwijzend heeft beschikt, stond het Waarborg Fonds Sport toch garant voor 50% van deze lening. Uiteindelijk bleek de afwijzing door de gemeente geen beletsel om de financiering rond te krijgen. En toen ook het Rabobank Projectenfonds een schenking toezegde van kon ook een dubbele minibaan in de uitvoering worden meegenomen. Door de huidige eisen van de KNLTB, grotere uitloop e.d., moesten de hekken ook verplaatst worden. Er is eveneens een nieuw toegangshek geplaatst. Jakob van der Heide, voorzitter van de accommodatiecommissie, heeft een team spelers van TC Westerbork samengesteld, welk team diverse baansoorten op enige parken heeft beoordeeld door daar op te spelen. Na afwegen van de ervaringen en de te maken kosten is een degelijk en uitgebreid bestek gemaakt en is aan meerdere aannemers prijs opgevraagd.. De opdracht is gegund aan Bouma Sport en Groen. De werkzaamheden zijn gestart op maandag 28 juni en de heropening van het park vond plaats op 18 september Tijdens de werkzaamheden is Jakob van der Heide opgetreden als projectleider en Colin de Rover als opzichter namens TC Westerbork. Veel leden hebben zich de laatste weken voor de opening ingezet voor de diverse nodige werkzaamheden, waardoor De Beperkte Slag, volgens een van onze leden, er nu uitziet als de Koninklijke Westerbork. Het bestuur bedankt nogmaals eenieder die heeft meegewerkt voor de geweldige inzet. Ook gaat onze dank naar de zusterverenigingen Smalhorst en Hooghalen voor de mogelijkheid, dat onze leden tijdens de renovatie konden tennissen op hun park. t Kyllot had helaas geen plaats doordat de tennisclub uit Appelscha daar al te gast was. In de nacht van 18 februari is weer ingebroken in het clubhuis. De daders zijn gepakt en door de rechter veroordeeld om de schade van 1550 te betalen. Een dader heeft echter hoger beroep aangetekend. De voor februari geplande commissiemiddag voor vrijwilligers is in verband met de weersomstandigheden verplaatst naar 6 juni. De populaire Ladiesevening was weer geslaagd (naar ik heb vernomen), maar de Men Only en de clubkampioenschappen dubbel konden door de renovatie geen plaats vinden, door de inzet van commissieleden en vrijwilligers zijn alle andere toernooien en activiteiten, zowel voor jeugd als senioren, toch weer succesvol afgerond. De Kei van TC Westerbork is dit jaar in verband met zijn buitengewone inzet uitgereikt aan Jakob van der Heide. Ook een uitvloeisel van de renovatie en daardoor geringere speelmogelijkheden is het opzeggen als lid van enkelen die toch al weinig speelden. Daardoor is ons ledental iets lager als het vorig jaar om deze tijd. Maar de deelname van de leden aan de gespeelde toernooien, competities, clubkampioenschappen enkel en mix en de diverse tossen, alsook de opkomst als er gevraagd wordt om vrijwilligers voor te verrichten werkzaamheden, geeft aan dat het enthousiasme en de sfeer in de vereniging goed zijn. Het bestuur dankt de vrijwilligers en commissieleden voor hun inzet en hoopt, dat ook 2011 een jaar zal zijn met veel sportieve strijd en plezier op De Beperkte Slag. Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork. 12

13 Jaarverslag Accommodatie Jaarverslag Accommodatiecommissie 2010 Het zal jullie wel opgevallen zijn, dat het jaar 2010, voor de accommodatiecommissie geheel in het teken stond van de baanrenovatie. In het vorige jaarverslag spraken we van voorbereidingen voor de baanrenovatie medio 2010/2011 maar omdat de gemeente Midden-Drenthe ons geen mogelijkheid bood om de bijdrage van ,= mee te nemen naar 2011 bleef ons niets anders over om de banen al in 2010 te renoveren en uit te breiden. Baanrenovatie en aanleg vijfde baan Nadat iedereen kennis had kunnen nemen van het adviesrapport om te komen tot een baansoort keuze, is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 januari 2010 unaniem besloten om de tennisbanen om te bouwen naar zogenaamde Zandkunstgras banen, beter bekend als het type SmashCourt. Bewust is tijdens de algemene ledenvergadering gekozen voor de term Baansoort type D omdat dat de mogelijkheid gaf om een meervoudige aanbesteding te organiseren. SmashCourt is een merknaam net als TennisProVision, Advantage Red Court, AA Tennisrood en zijn allemaal banen van hetzelfde type qua opbouw. Bij alle baansoort leveranciers, is offerte aangevraagd. Tussen de hoogste en de laagste aanbieder zat een verschil van ca ,= inclusief btw. Dat heeft geresulteerd in het feit, dat de keus is gevallen op het merk AA Tennisrood. Het werk is daarom gegund aan Bouma Sport en Groen te Tynaarlo. Hoewel de accommodatiecommissie, over dit onderwerp veel kan schrijven, denken wij er beter aan te doen om te verwijzen naar verschillende publicaties in ons clubblad als wel de website. Wat wel belangrijk is om te weten, is dat doordat er enige financiële ruimte is ontstaan door het werk te gunnen aan de laagste aanbieder en de bijdrage van het projectenfonds van de Rabobank Westerbork, de mogelijkheid is ontstaan om iets verder te gaan dan alleen het ombouwen van vier tennisbanen en de aanleg van een vijfde baan. De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd door de aannemer maar ook een groot aantal leden hebben op de vrijwilligersdagen van zaterdag 4 en 11 september verschrikkelijk veel werk verzet. Het waren twee fantastische zaterdagen. We hebben stinkend ons best gedaan om er wat van te maken, het resultaat heeft u allen kunnen bewonderen. Als voorzitter van de accommodatiecommissie wil ik daarom iedereen, en niemand uitgezonderd daarvoor hartelijk bedanken. Vergaderingen regulier De accommodatiecommissie heeft vergaderd op: januari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, oktober november Belangrijkste onderwerpen, hoe kan het ook anders, de baanrenovatie. Bouwvergaderingen Het bouwteam bestaande uit De heer Bijkerk van Bouma Sport en Groen, Colin de Rover, Kajan Nengerman en Jakob van der Heide hebben vergaderd op: juni, juli, juli, juli, augustus Ook hier het voornaamste onderwerp de baan renovatie. Werkplan 2011 Op dit moment heeft de accommodatiecommissie, geen concrete werkplannen, simpelweg omdat daar de noodzaak niet voor aanwezig is. Wel stelt de accommodatiecommissie zich ten doel: 1. Het in optimale conditie houden van de banen en het park; 2. Het ontwikkelen van methoden en hulpmiddelen om de banen in optimale conditie te houden; 3. De leden er van bewust te maken wat hun bijdrage kan zijn om de banen in optimale conditie te houden. De accommodatiecommissie Regels omtrent opzegging In de eerste kamer is een wet aangenomen betreffende opzeggen van abonnementen. Hierin wordt onder andere vermeld dat verenigingen moeten vermelden op welke wijze het lidmaatschap opgezegd kan worden. Ook geldt dat een lidmaatschap stilzwijgend verlengd wordt voor een jaar. De informatie voor opzegging moet kenbaar gemaakt worden aan de leden. Vandaar: Enige regels lidmaatschap TC Westerbork: het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd met een jaar indien er geen opzegging van het lidmaatschap plaats vindt opzegging dient schriftelijk te geschieden aan de secretaris of per aan opzegging dient te geschieden minimaal vier weken voor het einde van het jaar wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingjaar verschuldigd Eddie Achterberg, secretaris TC Westerbork Wintertoss zondagmiddag Dames, heren, tennissers! De wintercompetitie en wintertoss is weer van start. Voor de wintertoss kunt u vast de volgende data noteren: Zondagmiddag, uur Namens de CHC, Gert Struik 16 januari nieuwjaarsborrel 19 februari maart

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 32, nummer 2 2011 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 32, nummer 2 2011 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 32, nummer 2 2011 Het is weer voorjaar, de eerste bloemen staan weer in bloei. Nu maar hopen dat onze vereniging ook blijft bloeien en

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 3, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 3, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 3, 2010 Op de voorpaginafoto ziet het er troosteloos uit, maar schijn bedriegt. Dit zijn de eerste voorbereidingen voor het

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Netwerk Notarissen 2005.005150.01/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-, parken

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 37, nummer 3 2016 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 37, nummer 3 2016 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 37, nummer 3 2016 Het Westerbork Open zit er weer op, de winnaars staan op de voorpaginafoto met hun prijzen, die beschikbaar gesteld zijn

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 33, nummer Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 33, nummer Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 33, nummer 8 2012 Wat heeft er een leuke gebeurtenis op ons tennispark plaats gevonden, een huwelijks aanzoek. Na afloop van de clubkampioenschappen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

Notulen Bijzondere Ledenvergadering

Notulen Bijzondere Ledenvergadering Notulen Bijzondere Ledenvergadering LTVB: Gereed voor de toekomst Vernieuwde inrichting tennispark LTVB Dinsdag 5 april 2016 Versie 0.2 van 14 april 2016 Bladzijde 1 van 6 Algemeen Aanwezig: Afwezig met

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016

TV Beekhuizen. Ledentevredenheidsenquête November 2016 TV Beekhuizen Ledentevredenheidsenquête November 16 Algemeen info enquête De enquête is uitgezet onder leden (vanaf 13 jaar en ouder) via 97 mailadressen De respons op de enquête is 17,5% De enquête bestond

Nadere informatie

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor

In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor Beste Tenniskid(ouder), In het voorjaar 2018 gaat de World Tour weer van start. De World Tour is speciaal voor beginnende spelers t/m 12 jaar. Het is laagdrempelig, leuk en leerzaam. De verenigingen waar

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2016 Vrijdag 18 november 2016 om 19.30 uur Locatie: kantine Sporthal Egerbos (Drie Decembersingel 34, Blerick) Het bestuur van basketbalvereniging Venlo Sport Crusaders

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar Beste leden, Het bestuur van de LTV Almere nodigt u hierbij uit om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014

De Hoef Tennisvereniging. Januari 2014 De Hoef Tennisvereniging Januari 2014 Zicht op bestuurszaken januari 2014 Januari is zo n maand dat je blij bent dat er weer regelmaat komt. Na de gezellige feestdagen is het prettig om je dagelijkse ritme

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

NIEUWSFLITS December 2011

NIEUWSFLITS December 2011 NIEUWSFLITS December 2011 Beste tennisvrienden, Nog een paar nachtjes slapen en dan starten we een nieuw jaar. Een jaar waarin TCV haar 75-jarige bestaan viert. In het weekend van 15 t/m 17 juni vieren

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015

Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Financieel Jaarverslag seizoen 2014-2015 Pagina 1 van 9 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2015 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2013-2014 2014-2015 Voorraden Voorraad shuttles 777 489

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013

Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Lidmaatschap en abonnementsaanvraag Seizoen 2012-2013 Kudelstaart, 31 mei 2012, Beste STG VZOD leden, Het is weer zover! De ijsbanen maken zich alweer op voor het seizoen 2012-2013. Ook wij treffen onze

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer

Sponsorboek. T.V. De Spatter Spatterstraat AD Wormer Sponsorboek T.V. De Spatter Spatterstraat 19 1531 AD Wormer Inleiding Om te beginnen willen wij u bedanken dat u overweegt onze tennisvereniging te sponsoren. Om een en ander te verduidelijken presenteren

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie