Ingekomen Documenten en Mededelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Documenten en Mededelingen"

Transcriptie

1 ingediend op 28 juni 2016 ( ) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM

2 2 60 ( ) Nr. 34 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet...3 en verwijzing Voorstel van bijzonder decreet...3 en verwijzing Voorstel van decreet...3 en verwijzing Voorstellen van resolutie...4 en verwijzing Advies van de VVSG...4 en verwijzing Verslagen...4 MEDEDELINGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING Voorontwerpen van decreet...7 Mededelingen van de Vlaamse Regering...7 Mededeling van de senaat...7 MEDEDELINGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM Jaarverslagen...8 Mededelingen van de SERV...8 Arresten van het Grondwettelijk Hof...9 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Brussel 02/

3 3 ONTWERPEN VAN DECREET * en verwijzing De volgende ontwerpen van decreet werden ingediend: Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijzigingen van de Bijlagen II en III bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Oostende op 29 juni ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. Ontwerp van decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972, aangenomen te Londen op 30 oktober ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed. VOORSTEL VAN BIJZONDER DECREET en verwijzing Het volgend voorstel van bijzonder decreet werd ingediend: Voorstel van bijzonder decreet van Tom Van Grieken, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Guy D'haeseleer, Ortwin Depoortere en Anke Van dermeersch houdende instelling van een Vlaamse volksraadpleging ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. VOORSTEL VAN DECREET en verwijzing Het volgend voorstel van decreet werd ingediend: Voorstel van decreet van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

4 4 60 ( ) Nr. 34 VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE en verwijzing De volgende voorstellen van resolutie werden ingediend: Voorstel van resolutie van Johan Danen betreffende de uitrol van een 'fast lane' voor zonne-energie in Vlaanderen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Voorstel van resolutie van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Sabine Vermeulen, Bart Dochy en Sofie Joosen betreffende de schaalverandering en differentiatie in de land- en tuinbouwsector ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. ADVIES VAN DE VERENIGING VAN STEDEN EN GEMEENTEN (VVSG) en verwijzing Het volgend advies van de VVSG werd ingediend: Advies van de Vereniging van Steden en Gemeenten aan de Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen - 61-H ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen. VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Ingeborg De Meulemeester over het jaarverslag 2015 van de Vlaams Ombudsdienst - 41 ( ) Nr. 6. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser over de conceptnota voor nieuwe regelgeving ter voorbereiding van een nieuw decreet inzake sociaal-culturele participatie en sociaal-cultureel volwassenenwerk ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser over de conceptnota voor nieuwe regelgeving inzake een nieuw decreet betreffende sociaalcultureel volwassenenwerk ( ) Nr. 3.

5 5 Verslag namens de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering uitgebracht door Kathleen Krekels en Elisabeth Meuleman over de stand van zaken van de uitvoering van de resolutie betreffende de bestrijding van gewelddadige radicalisering en over de stand van zaken van de uitvoering van het actieplan van de Vlaamse Regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Tweede voortgangsrapportage ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Tine Soens over het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (de Overeenkomst) ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende krachtlijnen voor een sterker Vlaams decreet Sociaal-Cultureel Werk ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser over de nota van de Vlaamse Regering over sociaal-cultureel volwassenenwerk en de conceptnota's voor nieuwe regelgeving ter voorbereiding van een nieuw decreet inzake sociaal-culturele participatie en sociaal-cultureel volwassenenwerk, inzake een nieuw decreet betreffende sociaal-cultureel volwassenenwerk, en betreffende krachtlijnen voor een sterker Vlaams decreet Sociaal-Cultureel Werk ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Marc Hendrickx en Bart Caron over het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiële en technische aanpassingen ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Jan Van Esbroeck over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, ondertekend te Tunis op 28 maart 2013, over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Jeruzalem op 24 maart 2014, en over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 april ( ) Nr. 2.

6 6 60 ( ) Nr. 34 Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Jan Van Esbroeck over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Jeruzalem op 24 maart ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Jan Van Esbroeck over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 april ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed uitgebracht door Marc Hendrickx over het voorstel van decreet houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft ( ) Nr. 2. Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Caroline Bastiaens en Cathy Coudyser over het verzoekschrift over besparingen in de sociaal-culturele sector en de gevolgen voor personen met een beperking ( ) Nr. 2. Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jan Durnez over het onderzoek over de actuele werking en doeltreffendheid van de eindtermen als beleidsinstrument in Vlaanderen ( ) Nr. 1. Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Rob Beenders en Andries Gryffroy over de hervorming van het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's): wijk-werken ( ) Nr. 1.

7 7 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING VAN HET VLAAMS PARLEMENT (CONTACTPERSOON: TEL: 02/ ): VOORONTWERPEN VAN DECREET * De volgende voorontwerpen van decreet werden ingediend: Voorontwerp van decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juni 2016 (VR64/ ); Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, wat betreft de opheffing van de Strategische Adviesraad voor het Wetenschaps- en Innovatiebeleid, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 juni 2016 (VR65/ ). MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING De volgende mededelingen van de Vlaamse Regering werden ingediend: Verslag betreffende de uitvoering van het bodemdecreet voor het jaar 2015 (DOC47/ ); Overzicht van de ontwikkelingen op niveau van de Europese Unie: mei 2016 (DOC48/ ); VRT-rapportering over de beheersovereenkomst (activiteiten 2015), door de Gemeenschapsafgevaardigde bij de VRT (DOC49/ ). MEDEDELING VAN DE SENAAT De volgende mededeling van de senaat werd ingediend: Verslag, vaststellingen en aanbevelingen namens de bijzondere commissie "Radicalisering" over de radicalisering in België (DOC50/ ).

8 8 60 ( ) Nr. 34 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: JAARVERSLAGEN Rapport 2015: toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap van de Vlaamse Regulator voor de Media Jaarverslag 2015 van de Vlaamse Wooninspectie Bosvitaliteitsinventaris Resultaten uit het bosvitaliteitsmeetnet (Level 1) van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Jaarboek INBO 2015 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Milieuhandhavingsrapport 2015 van de Afdeling Milieu-Inspectie Jaarbeeld vzw De Rand 2015 van Vzw De Rand MEDEDELINGEN VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) Advies d.d. 21 juni 2016 Voorontwerpdecreet energiefraude Advies d.d. 21 juni 2016 Uitvoering decreet bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Advies d.d. 22 juni 2016 Referentiekader voor de overheid in haar rol als ondernemer-investeerder Advies d.d. 22 juni 2016 van de Vlaamse Havencommissie over het ontwerpbesluit over de oprichting van een Raadgevend Comité bij het agentschap MDK

9 9 ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Arrest inzake de prejudiciële vragen over de artikelen 2, c) tot e), 35, 2, 49 en 57 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 mei 2013, gesteld door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen (Arrest nr. 81/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vraag over artikel 51 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, gesteld door de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel (Arrest nr. 82/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vragen betreffende artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Gent (Arrest nr. 83/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, vóór de opheffing ervan bij artikel 24 van de wet van 1 juli 2006 tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan, gesteld door het Hof van Cassatie (Arrest nr. 84/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vragen betreffende artikel 1, 2, eerste lid, 4, in samenhang gelezen met de artikelen 1, 2, eerste lid, 8 en 9, en 15, 3, eerste lid, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen (Arrest nr. 85/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vraag over artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (zoals het van toepassing was tussen 8 juli en 31 december 2013), gesteld door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (Arrest nr. 86/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen (Arrest nr. 87/2016 van 2 juni 2016); Arrest inzake de prejudiciële vraag over artikel 38, 2bis, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door de Politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Ieper (Arrest nr. 88/2016 van 2 juni 2016).

10 10 60 ( ) Nr. 34 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed 1. Voorstel van decreet van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien houdende wijziging van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking, wat onderwijs als transversaal thema betreft ( ) - Nr. 1: Voorstel van decreet Verslaggever: Marc Hendrickx Bespreking en stemming 2. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, ondertekend te Tunis op 28 maart ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 3. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Jeruzalem op 24 maart ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 4. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 11 april ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Jan Van Esbroeck Bespreking en stemming 5. Vraag om uitleg van Sabine de Bethune aan Geert Bourgeois, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de World Humanitarian Summit ( )

11 11 6. Vraag om uitleg van Ward Kennes aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het bezoek van de minister-president aan de Baltische Staten en de samenwerking met andere beleidsniveaus inzake buitenlandse zendingen ( ) 7. Vraag om uitleg van Christian Van Eyken aan Geert Bourgeois, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over instemming met het protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) ( ) 8. Vraag om uitleg van Manuela Van Werde aan Geert Bourgeois, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de gevolgen van de klimaatverandering op ons onroerend erfgoed ( ) 9. Vraag om uitleg van Tine Soens aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het Wapenhandeldecreet en de rapportering over het effectief gebruik van vergunningen ( ) 10. Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de politieke en economische impact op Vlaanderen van een eventuele Brexit ( ) Vraag om uitleg van Tom Van Grieken aan Geert Bourgeois, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over de gevolgen van een Brexit en de gesprekken die hierover plaatsvinden ( ) 11. Vraag om uitleg van Jean-Jacques De Gucht aan Geert Bourgeois, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het standpunt van de Vlaamse Regering omtrent de uitspraken van de Turkse president Erdogan over de vrouwen in Turkije ( ) 12. Vraag om uitleg van Karl Vanlouwe aan Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ( )

12 12 60 ( ) Nr Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 (de Overeenkomst) ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggever: Tine Soens Bespreking en stemming 14. Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en van diverse decreten wat betreft de uitvoering van het kerntakenplan van het agentschap Onroerend Erfgoed en wat betreft financiele en technische aanpassingen ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Marc Hendrickx en Bart Caron Bespreking en stemming 15.Gedachtewisseling over de conceptnota's 'Vlaanderen en Zuid-Afrika: partners in een veranderde wereld' en 'Ontwikkelingssamenwerking tussen Mozambique en Vlaanderen' met Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Verslaggevers: Jan Van Esbroeck en Tine Soens - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Güler Turan, waarnemend voorzitter; Ingeborg De Meulemeester, Danielle Godderis- T'Jonck, Marc Hendrickx, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Manuela Van Werde, Sabine de Bethune, Vera Jans, Ward Kennes, Joris Poschet, Johan Verstreken, Jean-Jacques De Gucht, Marnic De Meulemeester, Tine Soens, Bart Caron en Wouter Vanbesien. - Toegevoegd lid: Christian Van Eyken. - Andere leden: Peter Wouters, Ann Brusseel en Tom Van Grieken. Afwezig met kennisgeving: Rik Daems, voorzitter; Ann Soete, Karim Van Overmeire en Herman De Croo.

13 13 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 1. Vraag om uitleg van Chris Janssens aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het overleg met betrekking tot de nieuwkomersverklaring ( ) Vraag om uitleg van Ward Kennes aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de eventuele betrokkenheid van de minister bij de totstandkoming van de federale nieuwkomersverklaring ( ) Vraag om uitleg van Mercedes Van Volcem aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de federale nieuwkomersverklaring ( ) Vraag om uitleg van Nadia Sminate aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het interfederaal overleg inzake de federale nieuwkomersverklaring ( ) 2. Vraag om uitleg van Chris Janssens aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het beleid van de minister met betrekking tot moskeeën van de Diyanet-structuur ( ) 3. Vraag om uitleg van Ward Kennes aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over een meer structureel overleg in het kader van de interlevensbeschouwelijke dialoog ( ) 4. Verzoekschrift voor een statuut voor Vlaamse ambtenaren met een chronische aandoening - 15 ( ) Verslaggever: Peter Wouters Voortzetting van de bespreking en eventueel conclusie 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

14 14 60 ( ) Nr Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Mercedes Van Volcem, voorzitter; Sofie Joosen, Bert Maertens, Marius Meremans, Willy Segers, Nadia Sminate, Peter Wouters, Bart Dochy, Michel Doomst, Ward Kennes, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Yasmine Kherbache en Ingrid Pira. - Toegevoegd lid: Chris Janssens. Afwezig met kennisgeving: Karim Van Overmeire en Kurt De Loor. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Els Robeyns. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over kritiek op habitatkaarten opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) ( ) Vraag om uitleg van Lode Ceyssens aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de actualisatie door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van de biologische waarderings- en habitatkaart ( ) 2. Vraag om uitleg van Bruno Tobback aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de tewerkstellingsproblemen in kringloopwinkels ten gevolge van het Maatwerkdecreet ( ) 3. Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de planningsprocessen ruimtelijke ordening ( ) 4. Vraag om uitleg van Jelle Engelbosch aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het verkrijgen van een milieuvergunning voor tijdelijke slachthuizen ( ) 5. Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over ruimtelijke knelpunten bij renovaties ( )

15 15 6. Voorstel van decreet van Rob Beenders en Bart Van Malderen houdende wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de strijd tegen waterarmoede betreft ( ) - Nr. 1: Voorstel van decreet Verslaggever: Bert Moyaers Bespreking en stemming 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Jelle Engelbosch, Andries Gryffroy, Bart Nevens, Wilfried Vandaele, Sabine Vermeulen, Lode Ceyssens, Bart Dochy, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe, Lydia Peeters, Rob Beenders, Bert Moyaers, Bruno Tobback, Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. - Ander lid: Caroline Croo. Afwezig met kennisgeving: Piet De Bruyn, Axel Ronse, Ludo Van Campenhout en Mathias De Clercq. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Robrecht Bothuyne. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits over de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits over volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Verslaggevers: Jan Durnez en Vera Celis Hoorzitting met als sprekers: - prof. em. dr. Herman Baert, Centrum Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren KU Leuven - Carine Steverlynck, onderwijsinspecteur Vlaamse Onderwijsinspectie - Tony Bastijns, algemeen directeur CVO Hoger Instituut der Kempen - Toon Martens, algemeen directeur UC Leuven-Limburg - Goedele Verhaeghe, stafmedewerker coördinatie hbo5 HoGent - Anne Mees, directeur CVO Tweedekansonderwijs Mechelen vzw Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Miranda Van Eetvelde, Jenne De Potter, Jan Durnez, Ann Brusseel, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman.

16 16 60 ( ) Nr. 34 Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Axel Ronse, Ann Soete, Kris Van Dijck, Jos De Meyer en Tine Soens. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Jo De Ro. Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers en Lorin Parys Bespreking en stemming 3. Vraag om uitleg van Martine Taelman aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over Vlaamse initiatieven voor mhealth en robotica ( ) 4. Vraag om uitleg van Tine van der Vloet aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de actie van vakbonden ten aanzien van niet-vergunde zorgaanbieders ( ) 5. Vraag om uitleg van Vera Jans aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inschalingsoefening van gebruikers van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en de controle hierop ( ) 6. Vraag om uitleg van Lorin Parys aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het effect van de ramadan op de gezondheid van kinderen ( ) 7. Vraag om uitleg van Elke Van den Brandt aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het uitblijven van het monitoren van jongeren in politiecellen ( ) 8. Vraag om uitleg van Caroline Croo aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het pilootproject huidkankerscreening ( ) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Caroline Croo, Lies Jans, Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers, Martine Taelman, Jan Bertels en Elke Van den Brandt.

17 17 Afwezig met kennisgeving: Danielle Godderis-T'Jonck, Dirk de Kort en Freya Van den Bossche. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Freya Saeys. Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. De uitvoering van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters Gedachtewisseling met Katrien Verhegge, administrateur-generaal, en Dieter Vanhecke, transitiemanager, Kind en Gezin Verslaggevers: Lies Jans en Jan Bertels 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Van Malderen, voorzitter; Caroline Croo, Danielle Godderis-T'Jonck, Lies Jans, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Dirk de Kort, Vera Jans, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Jan Bertels en Elke Van den Brandt. Afwezig met kennisgeving: Cindy Franssen en Freya Van den Bossche. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Lorin Parys, Griet Coppé en Martine Taelman. Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn 1. Vraag om uitleg van Gwenny De Vroe aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de alternatieven voor dierproeven ( ) 2. Vraag om uitleg van Ludo Van Campenhout aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het sensibiliseren van kandidaat-eigenaars van exotische dieren en roofvogels ( ) 3. Vraag om uitleg van Bart Dochy aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het onderzoek naar alternatieve productiemethoden voor foie gras ( )

18 18 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van Peter Van Rompuy aan Bart Tommelein, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over crowdfunding in het kader van projecten hernieuwbare energie ( ) 5. Vraag om uitleg van Johan Danen aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de energiearmoede onder beschermde klanten ( ) Vraag om uitleg van Willem-Frederik Schiltz aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de evolutie van de cijfers met betrekking tot het sociaal energiebeleid ( ) Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman aan Bart Tommelein, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de sociale statistieken van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) ( ) 6. Vraag om uitleg van Andries Gryffroy aan Bart Tommelein, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de versnippering van energie- en renovatieadviezen ( ) 7. Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan Bart Tommelein, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de energiepremies ( ) 8. Vraag om uitleg van Willem-Frederik Schiltz aan Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over de evolutie van zonne-energie ( ) 9. Vraag om uitleg van Tinne Rombouts aan Bart Tommelein, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, over het marktmodel inzake diepe geothermie ( ) 10.Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Tinne Rombouts, voorzitter; Jelle Engelbosch, Andries Gryffroy, Bart Nevens, Ludo Van Campenhout, Wilfried Vandaele, Robrecht Bothuyne, Bart Dochy, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe, Willem-Frederik Schiltz, Rob Beenders, Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde. - Andere leden: Peter Van Rompuy en Jan Bertels. Afwezig met kennisgeving: Piet De Bruyn, Axel Ronse, Mathias De Clercq en Els Robeyns.

19 19 Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Lode Ceyssens, Lydia Peeters en Bruno Tobback. Vergadering van woensdag :15 uur: Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 1. Vraag om uitleg van Bart Caron aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de plannen van de Chinese overheid om het vleesverbruik in te perken en de mogelijke gevolgen voor de Vlaamse export ( ) 2. Vraag om uitleg van Francesco Vanderjeugd aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de weersverzekering in de landbouw ( ) 3. Vraag om uitleg van Francesco Vanderjeugd aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over het duurzaamheidslabel voor soja ( ) 4. Vraag om uitleg van Lydia Peeters aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over de roadmap voor de Limburgse varkenshouderij ( ) 5. Vraag om uitleg van Bart Dochy aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over crisismaatregelen voor de melkveehouderij ( ) 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Jos De Meyer, voorzitter; Cathy Coudyser, Jelle Engelbosch, Danielle Godderis-T'Jonck, Sofie Joosen, Sabine Vermeulen, Bart Dochy, Herman De Croo, Lydia Peeters, Francesco Vanderjeugd en Bart Caron. - Toegevoegd lid: Stefaan Sintobin. Afwezig met kennisgeving: Peter Wouters, Lode Ceyssens, Els Robeyns en Steve Vandenberghe. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Tinne Rombouts en Johan Verstreken.

20 20 60 ( ) Nr. 34 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Karin Brouwers, Caroline Bastiaens, Joris Poschet, Johan Verstreken, Sabine de Bethune en Koen Van den Heuvel betreffende een toekomstgericht radiolandschap in Vlaanderen ( ) - Nr. 1: Conceptnota voor nieuwe regelgeving ( ) - Nr. 2: Verslag van de hoorzitting Nota van de Vlaamse Regering ingediend door minister Sven Gatz. Conceptnota. Naar een duurzaam en toekomstgericht radiolandschap ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering ( ) - Nr. 2: Verslag van de hoorzitting Verslaggever: Wilfried Vandaele Bespreking 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Studiereis commissie Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Marius Meremans, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde, Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Joris Poschet, Lionel Bajart, Jean-Jacques De Gucht en Tine Soens. Afwezig met kennisgeving: Cathy Coudyser, Ann Soete, Herman Wynants, Sabine de Bethune, Rik Daems en Katia Segers. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Yamila Idrissi. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid 1. Ontwerp van decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2: Amendement ( ) - Nr. 3: In eerste lezing door commissie aangenomen art. Verslaggever: An Christiaens Tweede lezing op verzoek van Hermes Sanctorum (Regl. art. 75) 2. Vraag om uitleg van Robrecht Bothuyne aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over laaggeschoolden en het geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (EVC-beleid) ( )

21 21 Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over nieuwe cijfers die vragen om nieuwe remedies voor kansengroepen op de arbeidsmarkt ( ) 3. Vraag om uitleg van Sonja Claes aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de aanmoedigingspremie in het kader van een landingsbaan in de socialprofitsector ( ) 4. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Willem-Frederik Schiltz, waarnemend voorzitter; Matthias Diependaele, Andries Gryffroy, Jos Lantmeeters, Lieve Maes, Grete Remen, Miranda Van Eetvelde, Sabine Vermeulen, Robrecht Bothuyne, An Christiaens, Sonja Claes, Peter Van Rompuy, Rob Beenders, Yasmine Kherbache, Bart Van Malderen en Imade Annouri. - Ander lid: Hermes Sanctorum-Vandevoorde. Afwezig met kennisgeving: Axel Ronse, voorzitter; Emmily Talpe. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen 1. Vraag om uitleg van Katrien Partyka aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de stand van zaken met betrekking tot de terugvordering van sociale lasten in het kader van de vernietiging van de socialelastenregeling uit het Grond- en Pandendecreet ( ) 2. Vraag om uitleg van Mercedes Van Volcem aan Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de doelgroep van sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen ( ) 3. Vraag om uitleg van Björn Anseeuw aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de verdelingsanalyse van woonsubsidies in Vlaanderen ( ) 4. Vraag om uitleg van Marc Hendrickx aan Liesbeth Homans, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over het recreatieve onderverhuren van sociale woningen ( )

22 22 60 ( ) Nr Evaluatie van de projecten Wonen-Welzijn: voortzetting Gedachtewisseling met Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Verslaggevers: Griet Coppé en Elke Van den Brandt 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lorin Parys, voorzitter; Björn Anseeuw, Jelle Engelbosch, Marc Hendrickx, Tine van der Vloet, An Christiaens, Griet Coppé, Katrien Partyka, Katrien Schryvers, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Bart Van Malderen en Elke Van den Brandt. - Ander lid: Peter Persyn. Afwezig met kennisgeving: Piet De Bruyn, Ingeborg De Meulemeester, Dirk de Kort, Ann Brusseel en Michèle Hostekint. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Bert Moyaers en An Moerenhout. Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen ( ) - Nr. 1: Ontwerp van decreet Verslaggevers: Björn Anseeuw, Michèle Hostekint en An Christiaens Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen - het Vlaams Huurdersplatform - VIVAS - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lorin Parys, voorzitter; Björn Anseeuw, Jelle Engelbosch, An Christiaens, Griet Coppé, Valerie Taeldeman, Gwenny De Vroe, Michèle Hostekint en An Moerenhout. - Ander lid: Ludo Van Campenhout. Afwezig met kennisgeving: Piet De Bruyn, Ingeborg De Meulemeester, Tine van der Vloet, Dirk de Kort en Ann Brusseel. Afwezige vaste leden zonder kennisgeving: Marc Hendrickx, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem en Bert Moyaers.

23 23 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Vraag om uitleg van Wilfried Vandaele aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de toekomst van het Beste van Nederland en Vlaanderen (BVN) ( ) 2. Vraag om uitleg van Bart Caron aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de shortlist voor de Biënnale van Venetië ( ) Vraag om uitleg van Marius Meremans aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de selectieprocedure voor de invulling van het Belgische paviljoen op de Biënnale van Venetië ( ) Vraag om uitleg van Yamila Idrissi aan Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, over de Biënnale van Venetië ( ) 3. Vraag om uitleg van Lionel Bajart aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het beleidsrelevant onderzoek in de sport ( ) Vraag om uitleg van Ludo Van Campenhout aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over het beleidsrelevant onderzoek in de sport ( ) 4. Vraag om uitleg van Imade Annouri aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de toekomst van de gemengde waterpolocompetitie ( ) 5. Vraag om uitleg van Lionel Bajart aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over de kwalificatieproblematiek in de Belgische roeisport ( ) 6. Vraag om uitleg van Danielle Godderis-T'Jonck aan Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, over eetproblemen in topsport ( ) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Bart Caron, voorzitter; Cathy Coudyser, Marius Meremans, Ludo Van Campenhout, Wilfried Vandaele, Miranda Van Eetvelde, Peter Wouters, Herman Wynants, Caroline Bastiaens, Karin Brouwers, Joris Poschet, Lionel Bajart, Jean-Jacques De Gucht, Yamila Idrissi en Imade Annouri. - Andere leden: Björn Anseeuw en Danielle Godderis-T'Jonck.

24 24 60 ( ) Nr. 34 Afwezig met kennisgeving: Ann Soete, Sabine de Bethune, Rik Daems en Katia Segers. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 1. Vraag om uitleg van Ludo Van Campenhout aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de positie van de IJzeren Rijn in het ontwerp-bundesverkehrswegeplan 2030 van de Duitse federale overheid ( ) 2. Vraag om uitleg van An Christiaens aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over het mobiliteitsbudget ( ) 3. Vraag om uitleg van Björn Rzoska aan Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, over de proefprojecten basisbereikbaarheid ( ) 4. Voorstel van decreet van Annick De Ridder, Karin Brouwers, Marino Keulen, Lies Jans, Dirk de Kort en Paul Van Miert houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid ( ) - Nr. 1: Voorstel van decreet Verslaggever: Joris Vandenbroucke Bespreking en stemming 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Lies Jans, voorzitter; Annick De Ridder, Ludo Van Campenhout, Paul Van Miert, Karin Brouwers, Lode Ceyssens, An Christiaens, Dirk de Kort, Martine Fournier, Emmily Talpe, Joris Vandenbroucke en Björn Rzoska. - Ander lid: Kathleen Krekels. Afwezig met kennisgeving: Björn Anseeuw, Bert Maertens, Jan Peumans, Mathias De Clercq en Marino Keulen. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Renaat Landuyt.

25 25 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs 1. Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits over de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Nota van de Vlaamse Regering ingediend door viceminister-president Hilde Crevits over volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang ( ) - Nr. 1: Nota van de Vlaamse Regering Verslaggevers: Vera Celis en Jan Durnez Bespreking 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Vaste en plaatsvervangende leden van de commissie: Kathleen Helsen, voorzitter; Vera Celis, Koen Daniëls, Kathleen Krekels, Kris Van Dijck, Miranda Van Eetvelde, Jos De Meyer, Jan Durnez, Jo De Ro, Caroline Gennez en Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: Ingeborg De Meulemeester, Axel Ronse, Ann Soete, Sabine de Bethune, Ann Brusseel en Tine Soens. Afwezig vast lid zonder kennisgeving: Jenne De Potter.

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 3 december 2014 (2014-2015) Decreetgeving Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 Stuk 60 (2014-2015) Nr. 10 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingsstuk

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen 60 (2015-2016) Nr. 3 ingediend op 15 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 3 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 Indiening en

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 29 april 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 26 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Begrotingen 3 Indiening en verwijzing Begrotingsstuk 3 Indiening

Nadere informatie

betreffende alternatieven voor dierproeven

betreffende alternatieven voor dierproeven 613 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Wilfried Vandaele over het

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 17 juni 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 33 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerpen van decreet 4 en verwijzing Voorstel van decreet

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses

over goedkope woonvormen zoals de tiny houses 1025 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens over goedkope

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 oktober 2015 (2015-2016) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2015-2016) Nr. 2 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering

Verslag van het verzoekschrift. over een inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering ingediend op 282 (2014-2015) Nr. 1 12 maart 2015 (2014-2015) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Elke Van den Brandt

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

houdende diverse financiële bepalingen

houdende diverse financiële bepalingen 541 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 9 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Paul Van Miert en Jan Bertels over het ontwerp van

Nadere informatie

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers

namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers 829 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 14 juli 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Karin Brouwers over het ontwerp van decreet houdende wijziging

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w.

over het ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ingediend op 448 (2014-2015) Nr. 3 12 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het ontwerp

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over het voorstel van decreet

over het voorstel van decreet ingediend op 799 (2015-2016) Nr. 3 28 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Peter Van Rompuy over het

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016)

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende de eendagskuikens. 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) 564 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 4 mei 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door Bart Nevens over het voorstel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 19-A (2014-2015) Nr. 2-K ingediend op 28 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door An Christiaens en Joris Vandenbroucke aan de

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking 439 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 17 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2014-2015) Nr. 1 6 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2014-2015) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg

Verslag van de gedachtewisseling. over de toelichting over de conceptnota van de Vlaamse Regering Duaal leren Een volwaardig kwalificerende leerweg 276 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 3 maart 2015 (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Verenigde Commissies voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en voor

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 2 ingediend op 13 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Martine Taelman

Nadere informatie

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013

over het Rekeningenboek van het Rekenhof over 2013 36 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 22 januari 2015 (2014-2015) Syntheseverslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Björn Anseeuw over het Rekeningenboek van

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen.

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 369 van JOS DE MEYER datum: 29 juni 206 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Kabinetten -

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1457 (2011-2012) Nr. 2 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid

namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid 357 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 15 juni 2015 (2014-2015) Advies namens de Commissie voor Onderwijs uitgebracht door Jo De Ro aan de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en

Nadere informatie

VERKIEZING VAN 25 MEI 2014 AANVULLEND VERSLAG OVER HET ADMINISTRATIEVE ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN

VERKIEZING VAN 25 MEI 2014 AANVULLEND VERSLAG OVER HET ADMINISTRATIEVE ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN VERKIEZING VAN 25 MEI 2014 AANVULLEND VERSLAG OVER HET ADMINISTRATIEVE ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN 16 juni 2014 INHOUDSTAFEL Aanvullend verslag over het administratieve onderzoek van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie

betreffende de vroegtijdige detectie en behandeling van de postnatale depressie 436 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 29 september 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Tine van der Vloet over het voorstel

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.04.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctieen strafbepalingen die zijn opgenomen

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud 327 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 13 juli 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Mercedes Van Volcem over het voorstel van decreet van

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling. over de nota van de Vlaamse Regering

Verslag van de gedachtewisseling. over de nota van de Vlaamse Regering 203 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 20 maart (2014-2015) Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Tine Soens over de nota van de Vlaamse

Nadere informatie

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst

over het Jaarverslag 2014 van de Vlaamse Ombudsdienst ingediend op 41 (2014-2015) Nr. 2 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Emmily Talpe over het Jaarverslag

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE 1UÃ Zitting 2002-2003 23 september 2002 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOOHQÃYDQÃUHVROXWLH en verwijzing $GYLHVÃYDQÃGHÃ6RFLDDO(FRQRPLVFKHÃ5DDGÃYDQÃ9ODDQGHUHQÃ6(59

Nadere informatie

over het Activiteitenverslag Adoptie 2014 van het Vlaams Centrum voor Adoptie

over het Activiteitenverslag Adoptie 2014 van het Vlaams Centrum voor Adoptie 465 (2014-2015) Nr. 1 ingediend op 10 september 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo over het Activiteitenverslag

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag stuk ingediend op 594 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid,

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Verslag van de gedachtewisseling

Verslag van de gedachtewisseling 700 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 10 maart 2016 (2015-2016) Verslag van de gedachtewisseling namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht door

Nadere informatie

op het voorstel van resolutie

op het voorstel van resolutie ingediend op 415 (2014-2015) Nr. 2 8 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op het voorstel van resolutie van Jan Hofkens, Sonja Claes, Emmily Talpe, Andries Gryffroy, Robrecht Bothuyne en Miranda Van Eetvelde

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende het bevorderen van jong ondernemerschap

Verslag. over het voorstel van resolutie. betreffende het bevorderen van jong ondernemerschap 151 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 13 juli 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid uitgebracht door Andries Gryffroy over het

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies.

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies. stuk ingediend op 780 (2010-2011) Nr. 3 27 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen, mevrouw Vera Van der Borght, de heren Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij, mevrouw Annick

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 Zitting 2007-2008 23 januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

over de nota van de Vlaamse Regering

over de nota van de Vlaamse Regering 291 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 6 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Danielle Godderis-T'Jonck en Cindy Franssen over de nota van

Nadere informatie

over het voorstel van resolutie

over het voorstel van resolutie ingediend op 501 (2015-2016) Nr. 3 11 december 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo over het voorstel van resolutie van Katrien

Nadere informatie

over het ontwerp van decreet houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen

over het ontwerp van decreet houdende machtiging tot deelneming in Jobpunt Vlaanderen en wijziging van de opdracht van Jobpunt Vlaanderen ingediend op 311 (2014-2015) Nr. 2 7 mei 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Ward Kennes over het ontwerp

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

vergadering 6 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 15 oktober 2014

vergadering 6 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 15 oktober 2014 vergadering 6 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Plenaire Vergadering van 15 oktober 2014 2 Plenaire vergadering nr. 6 (2014-2015) 15 oktober 2014 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 5 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

over de terreurdreiging en de specifieke Brusselse context

over de terreurdreiging en de specifieke Brusselse context 610 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 11 januari 2016 (2015-2016) Verslag van de hoorzitting namens de Verenigde Commissies voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering en voor Brussel en de Vlaamse

Nadere informatie

over het voorstel van resolutie

over het voorstel van resolutie ingediend op 391 (2014-2015) Nr. 3 16 juli 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx en Michèle Hostekint over het voorstel

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

vergadering 32 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 22 april 2015

vergadering 32 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 22 april 2015 vergadering 32 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 22 april 2015 2 Plenaire vergadering nr. 32 (2014-2015) 22 april 2015 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 5 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

over de nota van de Vlaamse Regering Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019

over de nota van de Vlaamse Regering Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019 423 (2014-2015) Nr. 6 ingediend op 11 april 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door Yamila Idrissi en Marius Meremans over de nota van de Vlaamse

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 224 (2009-2010) Nr. 2 31 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende het terugvorderen van de eind 2008 toegekende bonussen aan drie managers

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 10 7 december 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke

Nadere informatie

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 3 ingediend op 20 oktober 2014 (2014-2015)

Vlaamse Ombudsdienst. Jaarverslag 2013. Verslag. stuk 41 (2014) Nr. 3 ingediend op 20 oktober 2014 (2014-2015) stuk 41 (2014) Nr. 3 ingediend op 20 oktober 2014 (2014-2015) Vlaamse Ombudsdienst Jaarverslag 2013 Verslag namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door de heer Joris

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Liberalisering van de energiemarkt

Vormingspakket Energie. De Liberalisering van de energiemarkt De Liberalisering van de energiemarkt Tot vóór 1 juli 2003 kon de gewone gebruiker voor elektriciteit en aardgas steeds terecht bij de intercommunale, die zowel voor de levering als voor de distributie

Nadere informatie

over het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap

over het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap 599 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 14 december 2015 (2015-2016) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het VN-Verdrag

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 1531 (2011-2012) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Robrecht Bothuyne, Hermes Sanctorum en Bart Martens, mevrouw Gwenny De Vroe, de heren Wilfried Vandaele

Nadere informatie

van de heren Wim Wienen, Jan Penris en Filip Dewinter

van de heren Wim Wienen, Jan Penris en Filip Dewinter stuk ingediend op 476 (2009-2010) Nr. 3 3 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Ludwig Caluwé en Wilfried Vandaele, de dames Michèle Hostekint

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende binnenlandse adoptie

over de conceptnota voor nieuwe regelgeving en over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende binnenlandse adoptie 229 (2014-2015) Nr. 3 ingediend op 23 juni 2015 (2014-2015) Verslag van de hoorzitting namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Caroline Croo en Elke Van den Brandt over

Nadere informatie

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Björn Rzoska

namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Björn Rzoska 778 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 29 juni 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Björn Rzoska over het voorstel van decreet van Tinne

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

Voorstel van decreet. houdende wijziging van artikel 101 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming stuk ingediend op 1256 (2010-2011) Nr. 3 13 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van mevrouw Gwenny De Vroe, de heren Ivan Sabbe, Sas van Rouveroij en Lode Vereeck, mevrouw Mercedes Van Volcem

Nadere informatie

vergadering 41 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 17 juni 2015

vergadering 41 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 17 juni 2015 vergadering 41 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 17 juni 2015 2 Plenaire vergadering nr. 41 (2014-2015) 17 juni 2015 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 7 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

530 (2015-2016) Nr. 1 19 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op. Beleidsbrief. Media 2015-2016. ingediend door minister Sven Gatz.

530 (2015-2016) Nr. 1 19 oktober 2015 (2015-2016) ingediend op. Beleidsbrief. Media 2015-2016. ingediend door minister Sven Gatz. ingediend op 530 (20152016) Nr. 1 19 oktober 2015 (20152016) Beleidsbrief Media 20152016 ingediend door minister Sven Gatz verzendcode: CUL 2 530 (20152016) Nr. 1 Inhoudstafel Lijst met afkortingen MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

2 Stuk 509 (2009-2010) Nr. 2

2 Stuk 509 (2009-2010) Nr. 2 stuk ingediend op 509 (2009-2010) Nr. 2 30 juni 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal. Verslag

Verzoekschrift. over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal. Verslag stuk ingediend op 2165 (2012-2013) Nr. 2 8 april 2014 (2013-2014) Verzoekschrift over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

vergadering 40 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 10 juni 2015

vergadering 40 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 10 juni 2015 vergadering 40 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Plenaire Vergadering van 10 juni 2015 2 Plenaire vergadering nr. 40 (2014-2015) 10 juni 2015 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 6 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie