Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch"

Transcriptie

1 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Tijdens de cursus komen uitspraken van de raden en het hof van discipline aan bod: de dagelijkse praktijk van mr X, de zaken die mr X hoofdpijn bezorgen en natuurlijk ook de escapades van mr X.

2 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

4 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT 1 Tuchtrecht grenst aan strafrecht 2 Voorlichting kan klachten voorkomen 3 Deken krijgt met tuchtrechter te maken

5 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Klacht smet op blazoen? Verhouding straf- en tuchtrecht Legaliteitsbeginsel Inlichtingenplicht Financiën - Taskforce WWFT Naming and shaming Geschillencommissie Advocatuur Behoorlijkheidsvereisten Ombudsman Grenzen aan gedrags- en tuchtrecht

6 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Niet Ook niet > Uitspaken > Uitspaken Advocatentuchtrecht Boekman-Bannier (vierde druk)

7 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Onderscheid tussen Toezicht Tuchtrechtspraak Deken RvD en HvD Deken heeft niet (meer) bevoegdheid om klacht af te wijzen. Vergelijk: Boekman-Bannier 15.

8 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Juridische dienstverlening klachtgevoelig Inspanning in plaats van resultaat Mr X maakt geen vrienden met wederpartij Cliënt krijgt nooit meer dan waar die recht op heeft

9 KLACHT SMET OP BLAZOEN? RvD Arnhem 05/07/2012 LJN YA3029 Klaagster twittert over familie T. Mr X stuurt sommatiebrief. RvD Den Haag 06/02/2012 LJN YA2452 Mr X besluit met: "Ik wens u het allerbeste."...

10 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Grievend, want wens laat zich op geen enkele wijze positief uitleggen. Deken: klacht ongegrond Voorzitter RvD: klacht kennelijk ongegrond RvD: verzet ongegrond Een van het begin af aan kennelijk ongegronde klacht kan vier instanties doorlopen. Vergelijk: Boekman-Bannier 17.

11 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Den Haag Amsterdam Advocaten Ingediend Naar RvD Dekenbezwaren 12 7 Bemiddelingen (290) Begrotingen (25) Overig (200)

12 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Naar RvD 96 Waarschuwing 8 Berisping 8 (On)voorwaardelijke schorsing 5 Schrapping 5 Je bent eens in de zes jaar aan de beurt Daarvan kleine 50% door naar RvD Daarvan kleine 30% gegrond volgens RvD

13 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Merendeel klachten heeft betrekking op: Tegenvallende resultaten Gebrekkige communicatie Financiële consequenties bijstand Vergelijk: Jaarverslag Amsterdamse Orde 2011

14 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Wat is tuchtrecht? Wat is gedragsrecht? Is gedrags- en tuchtrecht vorm van strafrecht? Gedragsrecht "materiële normen" Tuchtrecht "formele systeem" J.D. Loorbach De rechter in het geding Liber amicorum J.P. Balkema

15 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM 23/06/ /75 en NJ 1982, 602 Le Compte v België Dr Herman Le Compte Arts in Belgisch Congo "De tovenaar met de baard" Wet van Le Compte: "Veroudering gaat sneller, naarmate tekorten groter en talrijker zijn"

16 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Wie iedere dag vitamine C slikt, kan hoge leeftijd bereiken. Doe ik zelf ook, misschien word ik wel duizend jaar oud! Tuchtrechter: schorsing voor zes weken Gevolgd door andere schorsingen en procedures Artikel 6 EVRM van toepassing op tuchtprocedure?

17 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Le Compte: schending artikel 6 EVRM! België: Arts heeft soort vergunning Voorschriften vergunning overtreden Door schorsing evenveel rechten als iedere andere burger (onder EVRM)

18 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM Artikel 6 van toepassing op: burgerlijke rechten en verplichtingen gegrondheid ingestelde strafvervolging Gaat niet om "formele bewoording", maar om "materiële betekenis" Zogenaamde verdragsautonome uitleg

19 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Om van geschil omtrent burgerlijke recht te spreken, mag geen sprake zijn van vaag verband of ver verwijderde gevolgen Uitslag procedure moet direct beslissend zijn voor dergelijk recht

20 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT In tegenstelling tot andere tuchtrechtelijke sancties (waarschuwing en berisping), is schorsing directe en beslissende inbreuk op recht om medisch beroep uit te oefenen. Tijdelijke aard schorsing doet daar niet aan af, want bij geschil omtrent burgerlijk recht hoeft niet alleen recht zelf op spel te staan, maar ook de omvang van dat recht.

21 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM: schending artikel 6 EVRM! Geldt artikel 6 EVRM voor alle instanties? Provinciale Raad Raad van Beroep ("de feiten") Hof van Cassatie ("het recht") Leeft Dr Herman Le Compte nog?

22 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT 26/04/ /01/2008 = 78 jaar Nog 922 jaar te gaan

23 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT HvD 11/01/2010 YA0242 Deken vraagt schorsing mr X "Mr X heeft kantoor financieel niet op orde" Geen klacht, maar rechtstreeks verzoek RvD kan schorsen en/of voorzieningen treffen Mr X kan RvD te allen tijde opheffing verzoeken Mr X: RvD en HvD voldoen niet aan artikel 6 EVRM wegens samenstelling met advocaat-leden

24 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT HvD: 1 Op tuchtrechtspraak artikel 6 EVRM van toepassing, daar burgerlijke rechten en verplichtingen in geding kunnen zijn 2 Gewenste deskundigheid vereist samenstelling met advocaatleden 3 Wijze benoeming biedt waarborgen 4 Regeling incompatibiliteiten biedt waarborgen 5 Hoger beroep biedt waarborgen

25 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Is tuchtrecht een "criminal charge" of een "disciplinary charge"? EHRM 08/06/ /71 en NJ 1978, 223 Engel v Nederland EHRM 10/02/ /03 en NJ 2010, 36 Zolotukhin v Rusland Una via beginsel? Ne bis in idem beginsel?

26 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Rb Almelo 08/07/2010 LJN BN1369 Rechter toetst aan artikel 50 HGEU Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie Rechter speekt over: Engels in plaats van Engel Zolothukin in plaats van Zolotukhin

27 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT PI Almelo Bezoek wordt geweigerd Vader heeft zich niet juist aangemeld Gedetineerde slaat, trapt en bedreigd medeweker Directeur PI Twee weken strafcel en overplaatsing Officier van justitie Niet terug naar cel, maar wel 100 uur werkstraf

28 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Rechter vraagt (via officier van justitie) stukken op bij directeur inrichting Sanctie gebaseerd op Penitentiaire Beginselenwet en niet op Wetboek van Strafrecht Twee separate grootheden Hebben ieder eigen doel Vragen ieder om (afzonderlijke) handhaving

29 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Toetsing politierechter 1 Nationale classificatie 2 Aard gedraging of 3 Zwaarte straf Kanttekening rechter: Nationale classificatie niet doorslaggevend Criterium 2 en 3 alternatief (dus niet cumulatief)

30 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Ad 1 Nationale classificatie Maatregel heet disciplinair te zijn, maar omvat meer dan ordemaatregel Ad 2 Aard gedraging Slaan, trappen en bedreigingen zijn strafwaardige gedragingen Ad 3 Zwaarte straf Gewone cel "kaal" bestaan Strafcel "nog veel kaler" bestaan

31 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Niet-ontvankelijkheid, wegens ne bis in idem Engel v Nederland is door Zolotukhin v Rusland bekrachtigd en daarmee "terug van weggeweest" Schrale troost voor officier Er is sprake van een leemte in de wet, waar zo nodig hogere rechter in moet voorzien

32 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 7 EVRM Legaliteitsbeginsel Geen straf zonder strafbepaling naar nationaal of internationaal recht Moeten gedragsregels worden gecodificeerd? Voldoen gedragsregels aan legaliteitsbeginsel?

33 LEGALITEITSBEGINSEL Tegenstanders codificering gedragsregels gebruikten als argumenten: 1 Gedragingen die buiten delictsomschrijvingen vallen kunnen ook onwenselijk zijn 2 Normen in het tuchtrecht en het civiele recht kunnen uit een gaan lopen 3 Moeilijk om sluitende wetsartikelen te maken Vergelijk: Boekman-Bannier 188.

34 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 1401 BW (oud) heeft meer dan 150 jaar dezelfde redactie gehad Artikel 46 Advocatenwet "kernbepaling" 1 Zorg cliënt 2 Naleven verordeningen 3 Niets doen wat een advocaat niet betaamt Als gedraging steun vindt in gedragsregel, handel ik dan zoals een advocaat betaamt?

35 LEGALITEITSBEGINSEL Lexplicatie Advocatenwet Schuurman & Jordens Advocatenwet Eerste uitspraak onder artikel 46 Advocatenwet HvD 05/01/1987 nr 938 Advocatenblad 1987, 438 Hof toetst aan artikel 46 Advocatenwet en niet of voor optreden al dan niet steun kan worden gevonden in gedragsregels.

36 LEGALITEITSBEGINSEL Mr X legt tijdens kort geding producties over Klacht: strijd met artikel 23 gedragsregels! RvD: Klacht gegrond HvD: Klacht ongegrond Gezien opvattingen en regels in spoedprocedures (in praktijk) uiteen blijken te lopen

37 LEGALITEITSBEGINSEL Mag gedragsrecht beperkingen opleggen aan uitoefening burgerlijke rechten (onder EVRM)? Vrijheid van vereniging? Vrijheid van vergadering? Vrijheid van meningsuiting? Mogen advocaten in toga demonsteren?

38 LEGALITEITSBEGINSEL EHRM 26/04/ /85 en NJ 1992, 455 Ezelin v Frankrijk Guadeloupe Mr X neemt deel aan demonstratie Officier van justitie stuurt brief aan orde Mr X ontvangt "suikerzoete" brief van orde

39 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 11 EVRM Eerste lid geeft recht (om te "demonstreren") Tweede lid stelt beperkingen aan recht - bij wet voorzien - noodzakelijk Wettelijke basis voor beperking ligt in gedragsregels voor advocaten, waarmee beperking bij wet is voorzien. Mogen advocaten zonder toga demonsteren?

40

41 LEGALITEITSBEGINSEL VSAN-poster Sociale advocatuur is genoeg uitgekleed. Verder gaan wij niet! Klacht tegen deken Advocatenblad 12 oktober 1990 pagina 486

42 LEGALITEITSBEGINSEL EHRM 30/11/ /04 en NJ 2007, 368 Veraart v Nederland Chris Veraart Alkmaar Valse Zeden - Ars Aequi NCRV documentaire Verborgen Moeders Incest door opa, vader en twee broers Vijf kinderen verwekt

43 LEGALITEITSBEGINSEL Onderdrukte herinneringen Psychotherapeut Mr X komt tot schikking met NCRV Mr X geeft radio-interview AVRO (waarin ook therapeut aan woord komt) Ongeschikt voor patiënten in crisissituaties

44 LEGALITEITSBEGINSEL HvD: klacht gegrond EHRM: schending artikel 10 EVRM

45 INLICHTINGENPLICHT Regel 37 gedragsregels Bij tuchtrechtelijk onderzoek of verzoek informatie door deken verplicht inlichtingen aanstonds te leveren... Inlichtingenplicht in strijd met zwijgrecht? Nemo tenetur beginsel EHRM 17/12/ /91 en NJ 1997, 699 Saunders v Verenigd Koninkrijk

46 INLICHTINGENPLICHT Twee bedrijven bieden tegen elkaar op om een derde partij over te nemen Koersmanipulatie door Guinness Verplicht om inlichtingen te verschaffen, want anders wordt strafbaar feit gepleegd Inlichtingen worden vervolgens in strafproces gebruikt

47 INLICHTINGENPLICHT EHRM Inlichtingenplicht mocht, maar inlichtingen mochten niet in strafproces worden gebruikt Gaat uitsluitend om "mondelinge inlichtingen" Schriftelijke stukken ander verhaal, evenals adem, bloed, urine (en DNA) Schending en schadevergoeding van GBP

48 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Orde verscherpt financieel toezicht op advocatuur Unit (zes) financieel deskundigen Taskforce WWFT Lokale Orde in Den Haag "Vraagbaak WWFT" "Proactief optreden"

49 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Bosch 08/02/2010 LJN YA0381 Mr X aanvaardt contante betaling van EUR voor cliënt Faillissementsaanvraag aanhangig Zelfde dag gemeld bij deken Gegrond Geen straf of maatregel

50 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Arnhem 08/11/2010 LJN YA1208 Jaarrekeningen van praktijkvennootschap jarenlang niet gedeponeerd Financiële positie niet kenbaar (voor deken) Geen WA-verzekering advocaat-medewerker Dekenbezwaar Schrapping

51 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 08/02/2010 YA0506 Niet tijdig deponeren jaarrekeningen door deken 2004 gedeponeerd op 14 januari gedeponeerd op 14 januari 2009 Klager met Moreel belang (burgerplicht) Commercieel belang (reputatie advocatuur) Privé belang (onderzoek verhaalsmogelijkheden)

52 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 08/02/2010 YA0506 Geen concreet eigen belang bij klacht HvD 10/01/2011 LJN YA1394 Niet-ontvankelijkheid klacht Groot verschil tussen accountants en advocaten ten aanzien van "belang bij klacht" Tuchtrechtspraak voor Accountants Pagina 59 (eerste druk)

53 Hoe zit het met de kandidaat-deken? /jaarrekening-2011.pdf Druk zonodig op F5 PDF-bestand

54 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT En hoe zit het met de Raad van Toezicht? Inkomsten begroot EUR Uitgaven begroot EUR Tekort EUR EUR / = EUR 60 (ruim) Van EUR 300, naar EUR 400 naar EUR 500 in periode van 2009 naar 2014

55 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Taskforce WWFT Bezoeken aan kantoren met hoog risicoprofiel FATF (Financial Action Task Force) Intergouvernementele organisatie en geen wetenschappelijke instelling FATF-typologiën

56 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Rechtspersonenconstructies? Verdovende middelen? Ongeteld aanbieden? Grote coupures? Kleine coupures? Vreemde valuta? Normaal betalingsverkeer? Ongebruikelijke risico's (in bedrijfsvoering)? Levert afwezigheid van een indicatie, een contra-indicatie op?

57 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Zeer ineffectieve opsporingsmethode Veel rompslomp, zonder aanwijsbaar resultaat Niet zozeer opsporing witwasconstructies Veeleer ontdekking onvolkomenheden Onder verantwoordelijkheid "dekenberaad" Wie houdt toezicht op dekenberaad?

58 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Arnhem 08/11/2010 YA1208 (vervolg) Niet (tijdig) betalen belasting Weliswaar ongewenst, maar raakt niet per definitie advocatenpraktijk, waardoor vertrouwen advocatuur in geding is. Voor advocaat in relatie tot Belastingdienst kan geen zwaardere maatstaf gelden dan voor iedere andere willekeurige belastingplichtige.

59 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Procederen tegen dwangbevelen Belastingdienst beschikt over voldoende middelen om tegenwicht te bieden aan (mogelijk) oneigenlijk gebruik rechtsmiddelen. Deken hoeft daar niet tegen te waken.

60 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 21/11/2009 YA2129 Mr G dient klacht in tegen mr M en mr W 12/07/2006 Indiening klacht door Mr G --- Verwikkelingen 10/07/2007 Afwijzing klacht door HvD --- Doorzoeking 14/06/2011 Dekenbezwaar

61 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Met name regel 37 gedragsregels geschonden Verweerders hebben bij herhaling onjuiste informatie aan klager (lees: deken) verschaft Verweerders hebben ten onrechte meegedeeld dat boekhouding in orde was Schorsing van twee maanden (waarvan zes weken voorwaardelijk)

62 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9238 Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9409 Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9525 Eerst kantoor Wladimiroff Excuusbrieven Later kantoor Spong Strijd richtlijnen Wat zou kandidaat-deken hebben geadviseerd?

63 NAMING AND SHAMING Persbericht Raad van Toezicht 20 januari 2012 De heer mr R.E.T. te Leiden Persbericht Raad van Toezicht 15 juni 2012 Mevrouw mr H.S. te Den Haag Persbericht Openbaar Ministerie HR 13/07/2007 LJN BA3161 en NJ 2007, 505 Persberichten over (onder andere) voorlopige onderbewindstelling

64 NAMING AND SHAMING Onschuldpresumptie geldt niet alleen voor rechter, maar voor alle autoriteiten die bij opsporing en vervolging betrokken zijn Schending onschuldpresumptie artikel 6 EVRM EHRM 10/02/ /89 NJ 1997, 523 Allenet v Frankrijk Onrechtmatige overheidsdaad

65 NAMING AND SHAMING RvD Amsterdam 02/02/2010 LJN YA0351 Mr X meldt aangifte laster in persbericht OvJ Winst van kwart miljoen per week Mr X Na twee jaar onderzoek van niets gebleken Terugkerende problematiek Enerzijds legt OM alle beperkingen op Anderzijds doet OM persbericht uitgaan

66 NAMING AND SHAMING Artikel 48 Advocatenwet Indien door artikel 26 Advocatenwet beschermd belang dat vordert, kan besloten worden tot openbaarmaking van uitspraak Waarschuwen cliënten Mr X is geen advocaat meer Waarschuwen collega's en confrères Mr X niet in dienst nemen

67 NAMING AND SHAMING RvD Arnhem 26/03/2012 LJN YA2654 Arts door medisch tuchtrechter veroordeeld Mr X plaatst naam plastisch chirurg op website Op grond van regel 10 gedragsregels dient mr X niet alleen belangen van zijn cliënten in acht te nemen, maar ook belangen van zijn wederpartij. Waarschuwing

68 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Geschillencommissie Advocatuur Vergeten oplossing voor probleem? Aantal advocaten in Amsterdam Ingediende klachten bij deken 474 Ingediende klachten bij RvD 266 Ingediende klachten bij Commissie 10 Vergelijk: Jaarverslag Amsterdamse Orde 2011

69 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Voor particulieren en bedrijven Vooraf bij intake of opdrachtbevestiging Achteraf bij akte van compromis Enkel klacht (over declaratie) Klacht en schadevergoeding Klachtengeld (EUR 50 tot EUR 100) Depot (bij klacht over declaratie)

70 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR 1 Eerst zelf contact leggen 2 Klachtenfunctionaris kantoor 3 Digitaal klachtenformulier commissie - Wat is uw klacht? - Wat is uw voorstel? 4 Betaling klachtgeld 5 Mondelinge behandeling Circa 45 minuten Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle

71 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Lid rechterlijke macht Lid aangewezen door orde van advocaten Lid aangewezen door geschillencommissie Beoordelen ieder klacht onafhankelijk Digitaal Dossier

72 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Cliënt kan verplicht worden om: Declaratie te betalen Advocaat kan verplicht worden om: Declaratie te matigen Klachtgeld te vergoeden Schadevergoeding te betalen Garantie Nederlandse Orde van Advocaten

73 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Geschillencommissie Advocatuur Gaat niet over "wederpartijen" Zuivere tuchtklachten Geschillencommissie Advocatuur wordt zeer gestimuleerd door: Orde Advocaten Assen Tabblad, uitleg en link Orde Advocaten Den Bosch Stappenplan, uitleg en keuzemogelijkheid

74 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Opstellen klachtenreglement Aanwijzing klachtenfunctionaris RvD Den Bosch 21/09/2009 LJN YA0147 Uitblijven schriftelijke reactie advocaat op klacht Kantoor met vestiging in Breda en Den Bosch Geen maatregel Excuusbrief

75 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Nederlandse Orde van Advocaten Raad van Toezicht Publiekrechtelijke lichamen Rechtspersoonlijkheid Raad van Toezicht (met deken) College van Afgevaardigden Algemene Raad (met deken)

76 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Wie ziet toe op de toezichthouder? NO 25/10/2001 Rapport 2001/337 Cliënt klaagt over deken te Den Haag Onvoldoende toezicht op advocaat. Ongegrond. NO 29/09/2005 Rapport 2005/307 Cliënt klaagt over Raad van Toezicht Leeuwarden Achterliggende stukken niet onderzocht. Gegrond.

77 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Gedragingen Geen besluiten Geen zaken onder rechter Mensenrechten Wettelijke bepalingen Behoorlijkheidsvereisten Niet behoorlijk > Onbehoorlijk > Onrechtmatig

78 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman Luisteren naar burger Burger moet zich gehoord en gezien voelen Bevorderen actieve deelname Burger actief betrekken bij totstandkoming beleid Transparant Inzicht geven hoe besluiten tot stand zijn gekomen

79 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Is mij ooit iets gevraagd over de jeugdlijst? Verplicht mij wel tot behalen extra punten Is mij ooit iets gevraagd over de taskforce? Verplicht mij wel tot inzage administratie Is mij ooit iets gevraagd over advocatenpaspoort? Verplicht mij wel tot maken extra kosten

80 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Hoe lang kan tuchtrecht mij achtervolgen? Termijn klacht Geen wettelijke vervaltermijn Hoedanigheid advocaat Klacht kan ook na defungeren ontvankelijk zijn Schadevergoeding Nee, vereist civiele procedure

81 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Haag 11/06/2012 LJN YA3139 Mr X behoort betalingstoezegging met betrekking tot praktijkvoering betreffende schuld na te komen RvD Amsterdam 23/05/2012 LJN YA2723 Mr X schrijft aan websitebouwer: Ga je gang sukkel!

82 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Bosch 27/08/2012 LJN YA3300 Van mr X kan niet worden verwacht opdracht te aanvaarden zonder dat hij: - kennis heeft genomen van inhoud zaak - afspraak omtrent zijn honorarium heeft gemaakt RvD Den Bosch 03/09/2012 LJN YA3282 Instellen hoger beroep zonder overleg cliënt ter sauvering termijn niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

83 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Amsterdam 18/09/2012 LJN YA3266 Mr X bij wederpartij over tegelvloer: "Blik in uw ogen staat mij niet aan" RvD Amsterdam 18/09/2012 LJN YA3270 Mr X tegen cliënt: "Wat een relnicht, hij had toneelspeler moeten worden"

84 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Haag 02/07/2012 LJN YA3143 Dekenbezwaar: mr X heeft gedragsregels 2, 6, 25, 29, 35 en 37 overtreden. Verlies onafhankelijkheid "Loopjongen zware jongen" Bezoek gebracht aan seksclub en daar cocaïne gebruikt Financiële handelingen buiten zicht normale praktijkvoering

85 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Cliënt bij einde detentie opgehaald en andere chauffeursdiensten heeft verricht Aanwezig was bij besprekingen waarbij cliënt zich schuldig maakte aan afpersing Werkzaamheden heeft verricht zonder honorarium te rekenen Geen antwoord heeft gegeven op vraag deken over arbeidsongeschiktheidsverzekering

86 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Seksclub Bajesrekening Afhalen bij einde detentie Geen honorarium rekenen Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering Rol deken van "raadgever" naar "aangever" Drie maanden voorwaardelijk

87 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT HvD 11/12/2009 LJN YA0183 Dragen muts tijdens zitting Niet opstaan voor rechtbank Uitlatingen in televisieprogramma Knevel & Van den Brink Judicium rusticorum = Boeren vonnis Paleo conservatief = Uitgestorven conservatief

88 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Uitlatingen in televisieprogramma Hoedanigheid advocaat Hoedanigheid privé Niet opstaan voor rechtbank Gedragsregels zijn aan verandering onderhevig Volgen maatschappelijke ontwikkelingen Dragen muts tijdens zitting En belang cliënt...

89 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT 43 jaar oud 17 jaar advocaat 14 jaar "eigen" kantoor Geen auto Geen boot Geen kinderen Hele aardige vrouw: Rika Oldenhof Buitenhof Advocaten

90 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

Docent Mr W. Römelingh Datum 14 november 2012 Plaats Hotel Casa 400 Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum 14 november 2012 Plaats Hotel Casa 400 Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 14 november 2012 Plaats Hotel Casa 400 Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus toegespitst op de strafpraktijk. Tijdens de cursus komen

Nadere informatie

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

(Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende) Leidraad voor het nakijken van de toets GEDRAGSRECHT 8 FEBRUARI 2013 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie

HOF VAN DISCIPLINE. Griffie Jaarverslag van de griffier van het Hof van Discipline over het jaar 2008 --------------------------------------------------------------------------------------------- Griffie De griffie van het hof werd

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

Tuchtrecht voor advocaten. Martin Scharenborg

Tuchtrecht voor advocaten. Martin Scharenborg Tuchtrecht voor advocaten Martin Scharenborg Dit boek maakt deel uit van de serie tuchtrecht: Tuchtrecht voor accountants (isbn 9789463185905) Tuchtrecht voor gerechtsdeurwaarders (isbn 9789463185929)

Nadere informatie

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten,

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten, AA000l17.dok Deken der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond mr. A.F.Th.M. Heutink De heer J.J.E. Dulfer 6,,Les Marchais" St. Pierre à Champ F-79290 CERSAY France Postbus 107 6590 AC Gennep

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Tuchtzaken & dekenbezoeken. Inge Schouwink, ISACT

Tuchtzaken & dekenbezoeken. Inge Schouwink, ISACT Tuchtzaken & dekenbezoeken Inge Schouwink, ISACT KEIgoed! 5 november 2015 Tuchtzaken Klachten van cliënten of anderen Dekenbezwaren Procedures ex artikel 60b ev Dekenbezoeken Onderwerpen van gesprek/controle

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

ECLI:NL:TADRARL:2016:295 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van:

ECLI:NL:TADRARL:2016:295 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 15-633 ECLI:NL:TADRARL:2016:295 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 15-633 Beslissing van de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van 19 december 2016 in de zaak

Nadere informatie

Kantoorklachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Kantoorklachtenregeling SwitchLegal Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen

Nadere informatie

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 1 De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 Karakter Tuchtrechtspraak Betekenis voor de accountant Procedure Samenstelling Tuchtrecht:

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager 51/13 ECLI:NL:TADRARL:2013:16 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 51/13 Beslissing van 22 november 2013 in de zaak 51/13 naar aanleiding van de klacht van: mr. [ ] in zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl). Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Judith van Haersma Buma Bijscholing NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009, Bergen op Zoom - cijfers 2008( regionaal) 1347 totaal afgehandelde klachten; 470 klachten

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

Inleiding. 1 Strafrecht

Inleiding. 1 Strafrecht Inleiding 1 Strafrecht Plaats van het strafrecht Het strafrecht is, net als bijvoorbeeld het staatsrecht en het bestuursrecht, onderdeel van het publiekrecht. Het publiekrecht regelt de betrekkingen tussen

Nadere informatie

CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 09/2280 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Informatie aan niet-opdrachtgever. Verleggen van bemiddelingskosten naar de andere

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

De audit. mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten

De audit. mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten De audit mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten Eindhoven, 5 november 2015 Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Roermond opgericht in 1920 7 advocaten 1 adviseur (oud advocaat)

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Raad van Discipline. adres. tegen:

Raad van Discipline. adres. tegen: Verzetbeslissing Beslissing van 2 september 2014 in de zaak 14010A naar aanleiding van het verzet tegen de beslissing van de plaatsvervangend voorzitter van de raad van discipline van 25 februari 2014

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer

REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer REGLEMENT INZAKE DE TUCHTRECHTSPRAAK van de Stichting Rentmeesterskamer 1. Definities: 1.a. de Stichting: De statutair te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Rentmeesterskamer, hierna ook aan te duiden

Nadere informatie

Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur?

Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur? Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur? Mr Folkert Waardenburg Partner De Brauw Blackstone Westbroek 7-4-2006 1 Tuchtrecht - geen wetboek - wel aparte wetten - weinig

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van Stichting C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer mr. J.A. 107540 - De berisping wegens het niet naleven van het programma van toetsing en afsluiting is terecht; het beroep tegen schorsing is niet-ontvankelijk. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen.

Regel 2 De zaakwaarnemer dient te vermijden dat zijn vrijheid en onafhankelijkheid in de uitoefening van zijn beroep in gevaar zouden kunnen komen. De gedragsregels brengen hedendaagse maatschappelijke normen en waarden onder woorden die naar de heersende opvatting van ProAgent behoren te worden inachtgenomen bij de uitoefening van het beroep van

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Datum binnenkomst klacht 1 Naam klachtontvanger Naam cliënt Nationaliteit Adres E-mailadres Telefoonnummer Fax nummer Dossiernummer zaak Betrokken

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 222 Wet van 25 mei 2009 tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot

Nadere informatie

6999 ECLI:NL:TAHVD:2014:139 HOF VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 6999

6999 ECLI:NL:TAHVD:2014:139 HOF VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 6999 6999 ECLI:NL:TAHVD:2014:139 HOF VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 6999 Beslissing van 6 juni 2014 in de zaak 6999 naar aanleiding van het hoger beroep van: verweerder tegen: de deken

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage Secretaeaat Pestbus 85850, 2508 CN 's-gravenhage telefoon (070) 354 70 54 telefax (070) 350 10 24 het secretahaat is telefonisch bereikbaar van rna t/m

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:381 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer 13/02084 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556,

Nadere informatie

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING

WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING 2016 WILLEMS GERECHTSDEURWAARDERS & INCASSO RTW 7 12 2016 V2.0 PROTOCOL KLACHTEN & GESCHILLENREGELING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Klachten en geschillenregeling kantoor... 2 1. Inleiding... 2 2. Klachtenregeling...

Nadere informatie

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141.

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141. Aantekeningen Onderwerp : Bestuursklacht mv. mr. Muller - van der Slikke contra Deken mr. M.J. Smit, Betreft : Advies inzake mondelinge behandeling Behandelaar : Mr. E.P. Elink Schuurman, te Breda Plaats

Nadere informatie

14-400/DB/OB ECLI:NL:TADRSHE:2016:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: /DB/OB

14-400/DB/OB ECLI:NL:TADRSHE:2016:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: /DB/OB 14-400/DB/OB ECLI:NL:TADRSHE:2016:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-400/DB/OB Beslissing van 7 maart 2016 in de zaak 14-400/DB/OB naar aanleiding van het bezwaar van: de

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2012 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 20 12 > Inhoud Inhoud 2 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie

Nadere informatie

L ECLI:NL:TADRSHE:2015:144 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: L

L ECLI:NL:TADRSHE:2015:144 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: L L 38-2015 ECLI:NL:TADRSHE:2015:144 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: L 38-2015 Beslissing van 15 juni 2015 in de zaak L38-2015 naar aanleiding van het bezwaar van: deken tegen:

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2010 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 20 10 > Inhoud Inhoud 2 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522

ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 ECLI:NL:RBLEE:2009:BJ8522 Instantie Rechtbank Leeuwarden Datum uitspraak 17-09-2009 Datum publicatie 24-09-2009 Zaaknummer 99339 / KG ZA 09-274 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

1. Praktijk Puur4Jou zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

1. Praktijk Puur4Jou zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Puur4Jou de cliënt waarop Praktijk Puur4Jou deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer Dossiernummer 2015 003 RAPPORT Verzoeker De heer A.J. O. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer 2015003.

Nadere informatie

Werkplan 2015 College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan 2015 College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten Werkplan 2015 College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten Postbus 97862 2509 GH Den Haag 070 335 35 05 www.collegevantoezichtnova.nl

Nadere informatie

Het Hof van Discipline

Het Hof van Discipline 5 juni 2009 No. 5352 Het Hof van Discipline Beslissing naar aanleiding van het hoger beroep van A.J. Martens. wonende te Someren, klager, tegen: mr. C.J.A. Boskamp, voormalig deken van de Orde van Advocaten

Nadere informatie

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters

Koepel Nederlandse Traditionele Schutters Reglement van tucht KNTS Artikel 1. Algemene bepalingen. 1. Het bestuur van de KNTS is verantwoordelijk voor het naleven van de statuten, reglementen en voorschriften van de KNTS. 2. Het bestuur neemt

Nadere informatie

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brochure interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brabantse Meesters B.V. versie januari 2017 Pagina 1 van 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Ontevreden over onze dienstverlening?

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant Informatie voor de accountant 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij door

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 5724

HOF VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 5724 5724 HOF VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 5724 15 oktober 2010 No. 5724 Hof van Discipline Beslissing naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder tegen: klager. 1. Het geding

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht van: 1. A, in zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur voor de geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968

ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 ECLI:NL:RBAMS:2016:3968 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 30-06-2016 Datum publicatie 30-06-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13/993032-16 (Promis) Strafrecht

Nadere informatie

Pleitaantekeningen. De heer A.J. Martens wonende te Someren. Gemachtigde. Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten. contra

Pleitaantekeningen. De heer A.J. Martens wonende te Someren. Gemachtigde. Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten. contra Pleitaantekeningen Raad van Discipline in het ressort s - Hertogenbosch Paleis van Justitie Leeghwaterlaan 8 s - Hertogenbosch Inzake : Mondelinge behandeling klacht Zaaknummer : B 40-2008 Datum :15 september

Nadere informatie

Introductie in de advocatuur. Van harte welkom! Gelieve plaats te nemen conform plattegrond

Introductie in de advocatuur. Van harte welkom! Gelieve plaats te nemen conform plattegrond Introductie in de advocatuur Van harte welkom! Gelieve plaats te nemen conform plattegrond Gastheren NOvA: 2 Programma komende twee dagen Kennismaking Nederlandse Orde van Advocaten Belang kernwaarden

Nadere informatie

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur

Brochure. interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brochure interne Klachtenregeling en Geschillencommissie voor de advocatuur Brabantse Meesters B.V. versie januari 2017 Pagina 1 van 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Ontevreden over onze dienstverlening?

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2015 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 2015 > Inhoud 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Over tuchtrechter en

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

2. Bij verweerschrift van 24 april 2013 heeft [verweerder] verweer gevoerd.

2. Bij verweerschrift van 24 april 2013 heeft [verweerder] verweer gevoerd. D13.001 Uitspraak van het College van Toezicht Kamer I Zitting 1 juli 2013 Inzake: Stichting A, gevestigd te E, klaagster, tegen X, architect BNA te H, verweerder. 1. Bij brief van haar advocaat van 6

Nadere informatie

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging;

lid van de vereniging : een aspirant-lid, gewoon lid dan wel buitengewoon lid van de vereniging; Reglement Tuchtzaken Het Reglement Tuchtzaken is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld op 15 juni 2011 door het besluit van de algemene ledenvergadering Algemeen Preliminair Begripsomschrijving Voor de

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de accountant Klachtencommissie NBA Informatie voor de accountant 2017 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Pedicure Praktijk Borne en op alle met voetverzorging van Pedicure praktijk Borne aangegane

Nadere informatie

Tuchtrecht. Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm

Tuchtrecht. Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm Tuchtrecht Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm Overzicht Soort klachten Vooronderzoek, schriftelijk en mondeling Zitting Raadkamer Beslissing Hoger beroep Soort klachten Geen of

Nadere informatie

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten;

De algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten; Besluit van de algemene raad van 3 november 2014 tot vaststelling van de beleidsregel inzake ontheffing kantoorhouden in één arrondissement op één locatie vanwege kantoorvestiging buiten Nederland (Beleidsregel

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, terzake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Tuchtrecht. Karin Timm, verpleegkundig specialist Allerzorg, beroepslid Regionaal Tuchtcollege Den Haag

Tuchtrecht. Karin Timm, verpleegkundig specialist Allerzorg, beroepslid Regionaal Tuchtcollege Den Haag Tuchtrecht Karin Timm, verpleegkundig specialist Allerzorg, beroepslid Regionaal Tuchtcollege Den Haag Overzicht Soort klachten Vooronderzoek, schriftelijk en mondeling Zitting Raadkamer Beslissing Hoger

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2014 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 2014 > Inhoud 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie van het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen

Nota van B&W. Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen Nota van B&W Onderwerp Openbaarheid en geheimhouding van stukken en vergaderingen Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. C.M.C. Konijnenbelt Telefoon 5113016 E-mail: ckonijnenbelt@haarlem.nl CS/BO

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M.

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. 09.09 RvT Breda DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. Computervredebreuk. Na beëindiging arbeidsrelatie inloggen op programma oude kantoor.

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker (advocaat) klaagt erover dat een met naam genoemde officier van justitie te Breda hem op 10 november 2006 pas één minuut voor aanvang van de behandeling van zijn ingediende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BR4527

ECLI:NL:RBARN:2011:BR4527 ECLI:NL:RBARN:2011:BR4527 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-07-2011 Datum publicatie 11-04-2012 Zaaknummer BM 2940 en 2943 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega.

Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Optie en Bod. Afbreken onderhandelingen. Contact opnemen met opdrachtgever van collega. Nadat de verkopend makelaar en haar opdrachtgeefster (klaagster) de onderhandelingen met gegadigde 1 hadden beëindigd,

Nadere informatie

Raad van Discipline. Beslissing. Beslissing van 12 november 2013 in de zaak 13-144A naar aanleiding van de klacht van: klaagsters.

Raad van Discipline. Beslissing. Beslissing van 12 november 2013 in de zaak 13-144A naar aanleiding van de klacht van: klaagsters. van 12 november 2013 in de zaak naar aanleiding van de klacht van: klaagsters tegen: verweerder 1 VERLOOP VAN DE PROCEDURE 1.1 Bij brief aan de raad van 29 mei 2013 met kenmerk 03-13-0407, door de raad

Nadere informatie

Klachten over uw zorg?

Klachten over uw zorg? Klachten over uw zorg? Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 184 Wet van 28 maart 2002 tot opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332

ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 ECLI:NL:RBGEL:2017:4332 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-08-2017 Datum publicatie 22-08-2017 Zaaknummer AWB - 17 _ 2951 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Bijlage: - klachtformulier - ook als WORD-invuldocument te downloaden via de website:www.agro.nl/vtc

Inhoud. Bijlage: - klachtformulier - ook als WORD-invuldocument te downloaden via de website:www.agro.nl/vtc Inhoud 1. Veterinair Tuchtrecht 2. Over wie kan worden geklaagd 3. Waarover kan worden geklaagd 4. Bespreek uw klacht 5. Wie kan een klacht indienen 6. De Klachtambtenaar 7. Hoe dient u een klacht in 8.

Nadere informatie

2 c_,4 5S6 i t:: i liillidii1i1iilildildl1ii RAAD VAN DISCIPLINE

2 c_,4 5S6 i t:: i liillidii1i1iilildildl1ii RAAD VAN DISCIPLINE 2 c_,4 5S6 i t:: i liillidii1i1iilildildl1ii RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort Amsterdam De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie t.a.v. mr. D.J. Hesemans DGWIAV/ DW Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND?

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND? INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND? Ius Commune Conference Amsterdam Workshop Family Law 29 november 2012 Geeske Ruitenberg Opbouw > Toepasselijk recht > Cijfers: wie

Nadere informatie