Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch"

Transcriptie

1 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Tijdens de cursus komen uitspraken van de raden en het hof van discipline aan bod: de dagelijkse praktijk van mr X, de zaken die mr X hoofdpijn bezorgen en natuurlijk ook de escapades van mr X.

2 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

4 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT 1 Tuchtrecht grenst aan strafrecht 2 Voorlichting kan klachten voorkomen 3 Deken krijgt met tuchtrechter te maken

5 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Klacht smet op blazoen? Verhouding straf- en tuchtrecht Legaliteitsbeginsel Inlichtingenplicht Financiën - Taskforce WWFT Naming and shaming Geschillencommissie Advocatuur Behoorlijkheidsvereisten Ombudsman Grenzen aan gedrags- en tuchtrecht

6 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Niet Ook niet > Uitspaken > Uitspaken Advocatentuchtrecht Boekman-Bannier (vierde druk)

7 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Onderscheid tussen Toezicht Tuchtrechtspraak Deken RvD en HvD Deken heeft niet (meer) bevoegdheid om klacht af te wijzen. Vergelijk: Boekman-Bannier 15.

8 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Juridische dienstverlening klachtgevoelig Inspanning in plaats van resultaat Mr X maakt geen vrienden met wederpartij Cliënt krijgt nooit meer dan waar die recht op heeft

9 KLACHT SMET OP BLAZOEN? RvD Arnhem 05/07/2012 LJN YA3029 Klaagster twittert over familie T. Mr X stuurt sommatiebrief. RvD Den Haag 06/02/2012 LJN YA2452 Mr X besluit met: "Ik wens u het allerbeste."...

10 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Grievend, want wens laat zich op geen enkele wijze positief uitleggen. Deken: klacht ongegrond Voorzitter RvD: klacht kennelijk ongegrond RvD: verzet ongegrond Een van het begin af aan kennelijk ongegronde klacht kan vier instanties doorlopen. Vergelijk: Boekman-Bannier 17.

11 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Den Haag Amsterdam Advocaten Ingediend Naar RvD Dekenbezwaren 12 7 Bemiddelingen (290) Begrotingen (25) Overig (200)

12 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Naar RvD 96 Waarschuwing 8 Berisping 8 (On)voorwaardelijke schorsing 5 Schrapping 5 Je bent eens in de zes jaar aan de beurt Daarvan kleine 50% door naar RvD Daarvan kleine 30% gegrond volgens RvD

13 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Merendeel klachten heeft betrekking op: Tegenvallende resultaten Gebrekkige communicatie Financiële consequenties bijstand Vergelijk: Jaarverslag Amsterdamse Orde 2011

14 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Wat is tuchtrecht? Wat is gedragsrecht? Is gedrags- en tuchtrecht vorm van strafrecht? Gedragsrecht "materiële normen" Tuchtrecht "formele systeem" J.D. Loorbach De rechter in het geding Liber amicorum J.P. Balkema

15 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM 23/06/ /75 en NJ 1982, 602 Le Compte v België Dr Herman Le Compte Arts in Belgisch Congo "De tovenaar met de baard" Wet van Le Compte: "Veroudering gaat sneller, naarmate tekorten groter en talrijker zijn"

16 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Wie iedere dag vitamine C slikt, kan hoge leeftijd bereiken. Doe ik zelf ook, misschien word ik wel duizend jaar oud! Tuchtrechter: schorsing voor zes weken Gevolgd door andere schorsingen en procedures Artikel 6 EVRM van toepassing op tuchtprocedure?

17 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Le Compte: schending artikel 6 EVRM! België: Arts heeft soort vergunning Voorschriften vergunning overtreden Door schorsing evenveel rechten als iedere andere burger (onder EVRM)

18 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM Artikel 6 van toepassing op: burgerlijke rechten en verplichtingen gegrondheid ingestelde strafvervolging Gaat niet om "formele bewoording", maar om "materiële betekenis" Zogenaamde verdragsautonome uitleg

19 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Om van geschil omtrent burgerlijke recht te spreken, mag geen sprake zijn van vaag verband of ver verwijderde gevolgen Uitslag procedure moet direct beslissend zijn voor dergelijk recht

20 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT In tegenstelling tot andere tuchtrechtelijke sancties (waarschuwing en berisping), is schorsing directe en beslissende inbreuk op recht om medisch beroep uit te oefenen. Tijdelijke aard schorsing doet daar niet aan af, want bij geschil omtrent burgerlijk recht hoeft niet alleen recht zelf op spel te staan, maar ook de omvang van dat recht.

21 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM: schending artikel 6 EVRM! Geldt artikel 6 EVRM voor alle instanties? Provinciale Raad Raad van Beroep ("de feiten") Hof van Cassatie ("het recht") Leeft Dr Herman Le Compte nog?

22 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT 26/04/ /01/2008 = 78 jaar Nog 922 jaar te gaan

23 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT HvD 11/01/2010 YA0242 Deken vraagt schorsing mr X "Mr X heeft kantoor financieel niet op orde" Geen klacht, maar rechtstreeks verzoek RvD kan schorsen en/of voorzieningen treffen Mr X kan RvD te allen tijde opheffing verzoeken Mr X: RvD en HvD voldoen niet aan artikel 6 EVRM wegens samenstelling met advocaat-leden

24 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT HvD: 1 Op tuchtrechtspraak artikel 6 EVRM van toepassing, daar burgerlijke rechten en verplichtingen in geding kunnen zijn 2 Gewenste deskundigheid vereist samenstelling met advocaatleden 3 Wijze benoeming biedt waarborgen 4 Regeling incompatibiliteiten biedt waarborgen 5 Hoger beroep biedt waarborgen

25 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Is tuchtrecht een "criminal charge" of een "disciplinary charge"? EHRM 08/06/ /71 en NJ 1978, 223 Engel v Nederland EHRM 10/02/ /03 en NJ 2010, 36 Zolotukhin v Rusland Una via beginsel? Ne bis in idem beginsel?

26 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Rb Almelo 08/07/2010 LJN BN1369 Rechter toetst aan artikel 50 HGEU Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie Rechter speekt over: Engels in plaats van Engel Zolothukin in plaats van Zolotukhin

27 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT PI Almelo Bezoek wordt geweigerd Vader heeft zich niet juist aangemeld Gedetineerde slaat, trapt en bedreigd medeweker Directeur PI Twee weken strafcel en overplaatsing Officier van justitie Niet terug naar cel, maar wel 100 uur werkstraf

28 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Rechter vraagt (via officier van justitie) stukken op bij directeur inrichting Sanctie gebaseerd op Penitentiaire Beginselenwet en niet op Wetboek van Strafrecht Twee separate grootheden Hebben ieder eigen doel Vragen ieder om (afzonderlijke) handhaving

29 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Toetsing politierechter 1 Nationale classificatie 2 Aard gedraging of 3 Zwaarte straf Kanttekening rechter: Nationale classificatie niet doorslaggevend Criterium 2 en 3 alternatief (dus niet cumulatief)

30 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Ad 1 Nationale classificatie Maatregel heet disciplinair te zijn, maar omvat meer dan ordemaatregel Ad 2 Aard gedraging Slaan, trappen en bedreigingen zijn strafwaardige gedragingen Ad 3 Zwaarte straf Gewone cel "kaal" bestaan Strafcel "nog veel kaler" bestaan

31 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Niet-ontvankelijkheid, wegens ne bis in idem Engel v Nederland is door Zolotukhin v Rusland bekrachtigd en daarmee "terug van weggeweest" Schrale troost voor officier Er is sprake van een leemte in de wet, waar zo nodig hogere rechter in moet voorzien

32 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 7 EVRM Legaliteitsbeginsel Geen straf zonder strafbepaling naar nationaal of internationaal recht Moeten gedragsregels worden gecodificeerd? Voldoen gedragsregels aan legaliteitsbeginsel?

33 LEGALITEITSBEGINSEL Tegenstanders codificering gedragsregels gebruikten als argumenten: 1 Gedragingen die buiten delictsomschrijvingen vallen kunnen ook onwenselijk zijn 2 Normen in het tuchtrecht en het civiele recht kunnen uit een gaan lopen 3 Moeilijk om sluitende wetsartikelen te maken Vergelijk: Boekman-Bannier 188.

34 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 1401 BW (oud) heeft meer dan 150 jaar dezelfde redactie gehad Artikel 46 Advocatenwet "kernbepaling" 1 Zorg cliënt 2 Naleven verordeningen 3 Niets doen wat een advocaat niet betaamt Als gedraging steun vindt in gedragsregel, handel ik dan zoals een advocaat betaamt?

35 LEGALITEITSBEGINSEL Lexplicatie Advocatenwet Schuurman & Jordens Advocatenwet Eerste uitspraak onder artikel 46 Advocatenwet HvD 05/01/1987 nr 938 Advocatenblad 1987, 438 Hof toetst aan artikel 46 Advocatenwet en niet of voor optreden al dan niet steun kan worden gevonden in gedragsregels.

36 LEGALITEITSBEGINSEL Mr X legt tijdens kort geding producties over Klacht: strijd met artikel 23 gedragsregels! RvD: Klacht gegrond HvD: Klacht ongegrond Gezien opvattingen en regels in spoedprocedures (in praktijk) uiteen blijken te lopen

37 LEGALITEITSBEGINSEL Mag gedragsrecht beperkingen opleggen aan uitoefening burgerlijke rechten (onder EVRM)? Vrijheid van vereniging? Vrijheid van vergadering? Vrijheid van meningsuiting? Mogen advocaten in toga demonsteren?

38 LEGALITEITSBEGINSEL EHRM 26/04/ /85 en NJ 1992, 455 Ezelin v Frankrijk Guadeloupe Mr X neemt deel aan demonstratie Officier van justitie stuurt brief aan orde Mr X ontvangt "suikerzoete" brief van orde

39 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 11 EVRM Eerste lid geeft recht (om te "demonstreren") Tweede lid stelt beperkingen aan recht - bij wet voorzien - noodzakelijk Wettelijke basis voor beperking ligt in gedragsregels voor advocaten, waarmee beperking bij wet is voorzien. Mogen advocaten zonder toga demonsteren?

40

41 LEGALITEITSBEGINSEL VSAN-poster Sociale advocatuur is genoeg uitgekleed. Verder gaan wij niet! Klacht tegen deken Advocatenblad 12 oktober 1990 pagina 486

42 LEGALITEITSBEGINSEL EHRM 30/11/ /04 en NJ 2007, 368 Veraart v Nederland Chris Veraart Alkmaar Valse Zeden - Ars Aequi NCRV documentaire Verborgen Moeders Incest door opa, vader en twee broers Vijf kinderen verwekt

43 LEGALITEITSBEGINSEL Onderdrukte herinneringen Psychotherapeut Mr X komt tot schikking met NCRV Mr X geeft radio-interview AVRO (waarin ook therapeut aan woord komt) Ongeschikt voor patiënten in crisissituaties

44 LEGALITEITSBEGINSEL HvD: klacht gegrond EHRM: schending artikel 10 EVRM

45 INLICHTINGENPLICHT Regel 37 gedragsregels Bij tuchtrechtelijk onderzoek of verzoek informatie door deken verplicht inlichtingen aanstonds te leveren... Inlichtingenplicht in strijd met zwijgrecht? Nemo tenetur beginsel EHRM 17/12/ /91 en NJ 1997, 699 Saunders v Verenigd Koninkrijk

46 INLICHTINGENPLICHT Twee bedrijven bieden tegen elkaar op om een derde partij over te nemen Koersmanipulatie door Guinness Verplicht om inlichtingen te verschaffen, want anders wordt strafbaar feit gepleegd Inlichtingen worden vervolgens in strafproces gebruikt

47 INLICHTINGENPLICHT EHRM Inlichtingenplicht mocht, maar inlichtingen mochten niet in strafproces worden gebruikt Gaat uitsluitend om "mondelinge inlichtingen" Schriftelijke stukken ander verhaal, evenals adem, bloed, urine (en DNA) Schending en schadevergoeding van GBP

48 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Orde verscherpt financieel toezicht op advocatuur Unit (zes) financieel deskundigen Taskforce WWFT Lokale Orde in Den Haag "Vraagbaak WWFT" "Proactief optreden"

49 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Bosch 08/02/2010 LJN YA0381 Mr X aanvaardt contante betaling van EUR voor cliënt Faillissementsaanvraag aanhangig Zelfde dag gemeld bij deken Gegrond Geen straf of maatregel

50 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Arnhem 08/11/2010 LJN YA1208 Jaarrekeningen van praktijkvennootschap jarenlang niet gedeponeerd Financiële positie niet kenbaar (voor deken) Geen WA-verzekering advocaat-medewerker Dekenbezwaar Schrapping

51 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 08/02/2010 YA0506 Niet tijdig deponeren jaarrekeningen door deken 2004 gedeponeerd op 14 januari gedeponeerd op 14 januari 2009 Klager met Moreel belang (burgerplicht) Commercieel belang (reputatie advocatuur) Privé belang (onderzoek verhaalsmogelijkheden)

52 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 08/02/2010 YA0506 Geen concreet eigen belang bij klacht HvD 10/01/2011 LJN YA1394 Niet-ontvankelijkheid klacht Groot verschil tussen accountants en advocaten ten aanzien van "belang bij klacht" Tuchtrechtspraak voor Accountants Pagina 59 (eerste druk)

53 Hoe zit het met de kandidaat-deken? /jaarrekening-2011.pdf Druk zonodig op F5 PDF-bestand

54 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT En hoe zit het met de Raad van Toezicht? Inkomsten begroot EUR Uitgaven begroot EUR Tekort EUR EUR / = EUR 60 (ruim) Van EUR 300, naar EUR 400 naar EUR 500 in periode van 2009 naar 2014

55 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Taskforce WWFT Bezoeken aan kantoren met hoog risicoprofiel FATF (Financial Action Task Force) Intergouvernementele organisatie en geen wetenschappelijke instelling FATF-typologiën

56 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Rechtspersonenconstructies? Verdovende middelen? Ongeteld aanbieden? Grote coupures? Kleine coupures? Vreemde valuta? Normaal betalingsverkeer? Ongebruikelijke risico's (in bedrijfsvoering)? Levert afwezigheid van een indicatie, een contra-indicatie op?

57 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Zeer ineffectieve opsporingsmethode Veel rompslomp, zonder aanwijsbaar resultaat Niet zozeer opsporing witwasconstructies Veeleer ontdekking onvolkomenheden Onder verantwoordelijkheid "dekenberaad" Wie houdt toezicht op dekenberaad?

58 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Arnhem 08/11/2010 YA1208 (vervolg) Niet (tijdig) betalen belasting Weliswaar ongewenst, maar raakt niet per definitie advocatenpraktijk, waardoor vertrouwen advocatuur in geding is. Voor advocaat in relatie tot Belastingdienst kan geen zwaardere maatstaf gelden dan voor iedere andere willekeurige belastingplichtige.

59 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Procederen tegen dwangbevelen Belastingdienst beschikt over voldoende middelen om tegenwicht te bieden aan (mogelijk) oneigenlijk gebruik rechtsmiddelen. Deken hoeft daar niet tegen te waken.

60 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 21/11/2009 YA2129 Mr G dient klacht in tegen mr M en mr W 12/07/2006 Indiening klacht door Mr G --- Verwikkelingen 10/07/2007 Afwijzing klacht door HvD --- Doorzoeking 14/06/2011 Dekenbezwaar

61 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Met name regel 37 gedragsregels geschonden Verweerders hebben bij herhaling onjuiste informatie aan klager (lees: deken) verschaft Verweerders hebben ten onrechte meegedeeld dat boekhouding in orde was Schorsing van twee maanden (waarvan zes weken voorwaardelijk)

62 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9238 Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9409 Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9525 Eerst kantoor Wladimiroff Excuusbrieven Later kantoor Spong Strijd richtlijnen Wat zou kandidaat-deken hebben geadviseerd?

63 NAMING AND SHAMING Persbericht Raad van Toezicht 20 januari 2012 De heer mr R.E.T. te Leiden Persbericht Raad van Toezicht 15 juni 2012 Mevrouw mr H.S. te Den Haag Persbericht Openbaar Ministerie HR 13/07/2007 LJN BA3161 en NJ 2007, 505 Persberichten over (onder andere) voorlopige onderbewindstelling

64 NAMING AND SHAMING Onschuldpresumptie geldt niet alleen voor rechter, maar voor alle autoriteiten die bij opsporing en vervolging betrokken zijn Schending onschuldpresumptie artikel 6 EVRM EHRM 10/02/ /89 NJ 1997, 523 Allenet v Frankrijk Onrechtmatige overheidsdaad

65 NAMING AND SHAMING RvD Amsterdam 02/02/2010 LJN YA0351 Mr X meldt aangifte laster in persbericht OvJ Winst van kwart miljoen per week Mr X Na twee jaar onderzoek van niets gebleken Terugkerende problematiek Enerzijds legt OM alle beperkingen op Anderzijds doet OM persbericht uitgaan

66 NAMING AND SHAMING Artikel 48 Advocatenwet Indien door artikel 26 Advocatenwet beschermd belang dat vordert, kan besloten worden tot openbaarmaking van uitspraak Waarschuwen cliënten Mr X is geen advocaat meer Waarschuwen collega's en confrères Mr X niet in dienst nemen

67 NAMING AND SHAMING RvD Arnhem 26/03/2012 LJN YA2654 Arts door medisch tuchtrechter veroordeeld Mr X plaatst naam plastisch chirurg op website Op grond van regel 10 gedragsregels dient mr X niet alleen belangen van zijn cliënten in acht te nemen, maar ook belangen van zijn wederpartij. Waarschuwing

68 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Geschillencommissie Advocatuur Vergeten oplossing voor probleem? Aantal advocaten in Amsterdam Ingediende klachten bij deken 474 Ingediende klachten bij RvD 266 Ingediende klachten bij Commissie 10 Vergelijk: Jaarverslag Amsterdamse Orde 2011

69 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Voor particulieren en bedrijven Vooraf bij intake of opdrachtbevestiging Achteraf bij akte van compromis Enkel klacht (over declaratie) Klacht en schadevergoeding Klachtengeld (EUR 50 tot EUR 100) Depot (bij klacht over declaratie)

70 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR 1 Eerst zelf contact leggen 2 Klachtenfunctionaris kantoor 3 Digitaal klachtenformulier commissie - Wat is uw klacht? - Wat is uw voorstel? 4 Betaling klachtgeld 5 Mondelinge behandeling Circa 45 minuten Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle

71 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Lid rechterlijke macht Lid aangewezen door orde van advocaten Lid aangewezen door geschillencommissie Beoordelen ieder klacht onafhankelijk Digitaal Dossier

72 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Cliënt kan verplicht worden om: Declaratie te betalen Advocaat kan verplicht worden om: Declaratie te matigen Klachtgeld te vergoeden Schadevergoeding te betalen Garantie Nederlandse Orde van Advocaten

73 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Geschillencommissie Advocatuur Gaat niet over "wederpartijen" Zuivere tuchtklachten Geschillencommissie Advocatuur wordt zeer gestimuleerd door: Orde Advocaten Assen Tabblad, uitleg en link Orde Advocaten Den Bosch Stappenplan, uitleg en keuzemogelijkheid

74 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Opstellen klachtenreglement Aanwijzing klachtenfunctionaris RvD Den Bosch 21/09/2009 LJN YA0147 Uitblijven schriftelijke reactie advocaat op klacht Kantoor met vestiging in Breda en Den Bosch Geen maatregel Excuusbrief

75 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Nederlandse Orde van Advocaten Raad van Toezicht Publiekrechtelijke lichamen Rechtspersoonlijkheid Raad van Toezicht (met deken) College van Afgevaardigden Algemene Raad (met deken)

76 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Wie ziet toe op de toezichthouder? NO 25/10/2001 Rapport 2001/337 Cliënt klaagt over deken te Den Haag Onvoldoende toezicht op advocaat. Ongegrond. NO 29/09/2005 Rapport 2005/307 Cliënt klaagt over Raad van Toezicht Leeuwarden Achterliggende stukken niet onderzocht. Gegrond.

77 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Gedragingen Geen besluiten Geen zaken onder rechter Mensenrechten Wettelijke bepalingen Behoorlijkheidsvereisten Niet behoorlijk > Onbehoorlijk > Onrechtmatig

78 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman Luisteren naar burger Burger moet zich gehoord en gezien voelen Bevorderen actieve deelname Burger actief betrekken bij totstandkoming beleid Transparant Inzicht geven hoe besluiten tot stand zijn gekomen

79 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Is mij ooit iets gevraagd over de jeugdlijst? Verplicht mij wel tot behalen extra punten Is mij ooit iets gevraagd over de taskforce? Verplicht mij wel tot inzage administratie Is mij ooit iets gevraagd over advocatenpaspoort? Verplicht mij wel tot maken extra kosten

80 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Hoe lang kan tuchtrecht mij achtervolgen? Termijn klacht Geen wettelijke vervaltermijn Hoedanigheid advocaat Klacht kan ook na defungeren ontvankelijk zijn Schadevergoeding Nee, vereist civiele procedure

81 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Haag 11/06/2012 LJN YA3139 Mr X behoort betalingstoezegging met betrekking tot praktijkvoering betreffende schuld na te komen RvD Amsterdam 23/05/2012 LJN YA2723 Mr X schrijft aan websitebouwer: Ga je gang sukkel!

82 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Bosch 27/08/2012 LJN YA3300 Van mr X kan niet worden verwacht opdracht te aanvaarden zonder dat hij: - kennis heeft genomen van inhoud zaak - afspraak omtrent zijn honorarium heeft gemaakt RvD Den Bosch 03/09/2012 LJN YA3282 Instellen hoger beroep zonder overleg cliënt ter sauvering termijn niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

83 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Amsterdam 18/09/2012 LJN YA3266 Mr X bij wederpartij over tegelvloer: "Blik in uw ogen staat mij niet aan" RvD Amsterdam 18/09/2012 LJN YA3270 Mr X tegen cliënt: "Wat een relnicht, hij had toneelspeler moeten worden"

84 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Haag 02/07/2012 LJN YA3143 Dekenbezwaar: mr X heeft gedragsregels 2, 6, 25, 29, 35 en 37 overtreden. Verlies onafhankelijkheid "Loopjongen zware jongen" Bezoek gebracht aan seksclub en daar cocaïne gebruikt Financiële handelingen buiten zicht normale praktijkvoering

85 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Cliënt bij einde detentie opgehaald en andere chauffeursdiensten heeft verricht Aanwezig was bij besprekingen waarbij cliënt zich schuldig maakte aan afpersing Werkzaamheden heeft verricht zonder honorarium te rekenen Geen antwoord heeft gegeven op vraag deken over arbeidsongeschiktheidsverzekering

86 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Seksclub Bajesrekening Afhalen bij einde detentie Geen honorarium rekenen Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering Rol deken van "raadgever" naar "aangever" Drie maanden voorwaardelijk

87 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT HvD 11/12/2009 LJN YA0183 Dragen muts tijdens zitting Niet opstaan voor rechtbank Uitlatingen in televisieprogramma Knevel & Van den Brink Judicium rusticorum = Boeren vonnis Paleo conservatief = Uitgestorven conservatief

88 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Uitlatingen in televisieprogramma Hoedanigheid advocaat Hoedanigheid privé Niet opstaan voor rechtbank Gedragsregels zijn aan verandering onderhevig Volgen maatschappelijke ontwikkelingen Dragen muts tijdens zitting En belang cliënt...

89 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT 43 jaar oud 17 jaar advocaat 14 jaar "eigen" kantoor Geen auto Geen boot Geen kinderen Hele aardige vrouw: Rika Oldenhof Buitenhof Advocaten

90 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2014 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 2014 > Inhoud 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie van het

Nadere informatie

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur

Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur voldoende in op de veranderende marktomstandigheden? Rena van Diessen XS2Justice Rijswijk, mei 2013 Gedragsregel 2 lid 2 Advocatuur Speelt de advocatuur

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN Docent Mr W. Römelingh Datum 16 december 2011 Plaats Hotel Casa 400 Punten 2 PO Juridisch De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 072 Enquête Opsporingsmethoden Nr. 19 DEELONDERZOEK III GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT IN NEDERLAND: DE VRIJE-BEROEPSBEOEFENAARS: ADVOCATEN, NOTARISSEN,

Nadere informatie

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch

jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 2 duizend jaar verslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch 12 Toezicht jaar verslag 2 duizend 12 1 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011 Rapportnummer: 2011/336 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een brief van 17 februari 2010

Nadere informatie

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding

Consultatiedocument juli 2011. Toelichting ALGEMEEN. 1. Inleiding Toelichting ALGEMEEN 1. Inleiding Deze nota van wijziging regelt de herziening van het toezicht op de naleving van voorschriften door advocaten. Deze regeling is aangekondigd door de Staatssecretaris van

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

A.W.H. Docters van Leeuwen, Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur, Maart 2010.

A.W.H. Docters van Leeuwen, Het bestaande is geen alternatief. Een verkenning naar verbeteringen in het toezicht op de advocatuur, Maart 2010. Deze rubriek bestrijkt de periode april 2011 tot november 2011. Taru Spronken bespreekt de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen wijziging van de Advocatenwet en het toezicht op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN NEUHUYSKADE 94, 2596 XM DEN HAAG INFO@ADVOCATENORDE.NL WWW.ADVOCATENORDE.NL

JAARVERSLAG 2006 NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN NEUHUYSKADE 94, 2596 XM DEN HAAG INFO@ADVOCATENORDE.NL WWW.ADVOCATENORDE.NL JAARVERSLAG 2006 NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN NEUHUYSKADE 94, 2596 XM DEN HAAG INFO@ADVOCATENORDE.NL WWW.ADVOCATENORDE.NL Nederlandse Orde van Advocaten Neuhuyskade 94 2596 XM Den Haag Postbus 30851

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het?

in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? in de Tuchtrecht Gezondheidszorg Hoe werkt het? Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Wie kunnen klagen bij het tuchtcollege?... 3 3 Over wie klagen?... 4 4 Waarover klagen?... 5 5 De tuchtrechtprocedure... 6 5.1

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens

Nieuwsbrief. Voorlopig deskundigenbericht en medische gegevens. In dit nummer: Deskundigenbericht. van medische gegevens Nieuwsbrief In dit nummer: Deskundigenbericht en medische gegevens Normering en medisch adviseurs De omkeringsregel revisited BTW-plicht bij medisch advies Observatie van claimanten Onterecht en onfatsoenlijk

Nadere informatie

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL

Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8. zie ook WWW.RSJ.NL Jurisprudentie-bulletin RSJ 2008/8 zie ook WWW.RSJ.NL Inhoudsopgave jurisprudentiebulletin 2008-8 08/1643/GA 18 november 2008 schade; tegemoetkoming financieel Indien hoogte van schade op eenvoudige wijze

Nadere informatie

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden

gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Krimpen aan den IJssel verslag van werkzaamheden 2011 Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers,

Nadere informatie

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht

De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht Initiatiefnota van het lid Recourt 25 november 2014 Inleiding De laatste decennia is geprobeerd om de positie van het slachtoffer in het strafproces

Nadere informatie

Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK

Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK Handhaving door en voor gemeenten EEN JURIDISCHE HANDLEIDING VOOR DE GEMEENTELIJKE PRAKTIJK Handhaving door en voor gemeenten Een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk Colofon Auteur mr.

Nadere informatie

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang?

Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Waar ligt de grens tussen de bescherming van de privacy van de werknemer en het controlerecht van de werkgever in het kader van het bedrijfsbelang? Voorwoord Voor u ligt mijn Master scriptie van de Open

Nadere informatie

Levenssfeer, medische gegevens en dossier

Levenssfeer, medische gegevens en dossier Levenssfeer, medische gegevens en dossier Rb. Zutphen 8 oktober 2009; Hof van Discipline 20 november 2009 In de Nieuwsbrief Personenschade van december 2009 (nr. 42) is de uitspraak van de Rechtbank Zutphen

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

Deken van de Orde van Advocaten, bij de Hoge Raad der Nederlanden, verzoeker,

Deken van de Orde van Advocaten, bij de Hoge Raad der Nederlanden, verzoeker, R. 3282/09.114 (60c) De Raad van Discipline in het ressort 's-gravenhage heeft de volgende beslissing ex artikel 60b Advocatenwet gegeven naar aanleiding van het verzoek ex artikel 60c Advocatenwet van:

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie