Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch"

Transcriptie

1 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Tijdens de cursus komen uitspraken van de raden en het hof van discipline aan bod: de dagelijkse praktijk van mr X, de zaken die mr X hoofdpijn bezorgen en natuurlijk ook de escapades van mr X.

2 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

4 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT 1 Tuchtrecht grenst aan strafrecht 2 Voorlichting kan klachten voorkomen 3 Deken krijgt met tuchtrechter te maken

5 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Klacht smet op blazoen? Verhouding straf- en tuchtrecht Legaliteitsbeginsel Inlichtingenplicht Financiën - Taskforce WWFT Naming and shaming Geschillencommissie Advocatuur Behoorlijkheidsvereisten Ombudsman Grenzen aan gedrags- en tuchtrecht

6 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Niet Ook niet > Uitspaken > Uitspaken Advocatentuchtrecht Boekman-Bannier (vierde druk)

7 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Onderscheid tussen Toezicht Tuchtrechtspraak Deken RvD en HvD Deken heeft niet (meer) bevoegdheid om klacht af te wijzen. Vergelijk: Boekman-Bannier 15.

8 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Juridische dienstverlening klachtgevoelig Inspanning in plaats van resultaat Mr X maakt geen vrienden met wederpartij Cliënt krijgt nooit meer dan waar die recht op heeft

9 KLACHT SMET OP BLAZOEN? RvD Arnhem 05/07/2012 LJN YA3029 Klaagster twittert over familie T. Mr X stuurt sommatiebrief. RvD Den Haag 06/02/2012 LJN YA2452 Mr X besluit met: "Ik wens u het allerbeste."...

10 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Grievend, want wens laat zich op geen enkele wijze positief uitleggen. Deken: klacht ongegrond Voorzitter RvD: klacht kennelijk ongegrond RvD: verzet ongegrond Een van het begin af aan kennelijk ongegronde klacht kan vier instanties doorlopen. Vergelijk: Boekman-Bannier 17.

11 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Den Haag Amsterdam Advocaten Ingediend Naar RvD Dekenbezwaren 12 7 Bemiddelingen (290) Begrotingen (25) Overig (200)

12 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Naar RvD 96 Waarschuwing 8 Berisping 8 (On)voorwaardelijke schorsing 5 Schrapping 5 Je bent eens in de zes jaar aan de beurt Daarvan kleine 50% door naar RvD Daarvan kleine 30% gegrond volgens RvD

13 KLACHT SMET OP BLAZOEN? Merendeel klachten heeft betrekking op: Tegenvallende resultaten Gebrekkige communicatie Financiële consequenties bijstand Vergelijk: Jaarverslag Amsterdamse Orde 2011

14 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Wat is tuchtrecht? Wat is gedragsrecht? Is gedrags- en tuchtrecht vorm van strafrecht? Gedragsrecht "materiële normen" Tuchtrecht "formele systeem" J.D. Loorbach De rechter in het geding Liber amicorum J.P. Balkema

15 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM 23/06/ /75 en NJ 1982, 602 Le Compte v België Dr Herman Le Compte Arts in Belgisch Congo "De tovenaar met de baard" Wet van Le Compte: "Veroudering gaat sneller, naarmate tekorten groter en talrijker zijn"

16 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Wie iedere dag vitamine C slikt, kan hoge leeftijd bereiken. Doe ik zelf ook, misschien word ik wel duizend jaar oud! Tuchtrechter: schorsing voor zes weken Gevolgd door andere schorsingen en procedures Artikel 6 EVRM van toepassing op tuchtprocedure?

17 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Le Compte: schending artikel 6 EVRM! België: Arts heeft soort vergunning Voorschriften vergunning overtreden Door schorsing evenveel rechten als iedere andere burger (onder EVRM)

18 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM Artikel 6 van toepassing op: burgerlijke rechten en verplichtingen gegrondheid ingestelde strafvervolging Gaat niet om "formele bewoording", maar om "materiële betekenis" Zogenaamde verdragsautonome uitleg

19 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Om van geschil omtrent burgerlijke recht te spreken, mag geen sprake zijn van vaag verband of ver verwijderde gevolgen Uitslag procedure moet direct beslissend zijn voor dergelijk recht

20 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT In tegenstelling tot andere tuchtrechtelijke sancties (waarschuwing en berisping), is schorsing directe en beslissende inbreuk op recht om medisch beroep uit te oefenen. Tijdelijke aard schorsing doet daar niet aan af, want bij geschil omtrent burgerlijk recht hoeft niet alleen recht zelf op spel te staan, maar ook de omvang van dat recht.

21 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT EHRM: schending artikel 6 EVRM! Geldt artikel 6 EVRM voor alle instanties? Provinciale Raad Raad van Beroep ("de feiten") Hof van Cassatie ("het recht") Leeft Dr Herman Le Compte nog?

22 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT 26/04/ /01/2008 = 78 jaar Nog 922 jaar te gaan

23 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT HvD 11/01/2010 YA0242 Deken vraagt schorsing mr X "Mr X heeft kantoor financieel niet op orde" Geen klacht, maar rechtstreeks verzoek RvD kan schorsen en/of voorzieningen treffen Mr X kan RvD te allen tijde opheffing verzoeken Mr X: RvD en HvD voldoen niet aan artikel 6 EVRM wegens samenstelling met advocaat-leden

24 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT HvD: 1 Op tuchtrechtspraak artikel 6 EVRM van toepassing, daar burgerlijke rechten en verplichtingen in geding kunnen zijn 2 Gewenste deskundigheid vereist samenstelling met advocaatleden 3 Wijze benoeming biedt waarborgen 4 Regeling incompatibiliteiten biedt waarborgen 5 Hoger beroep biedt waarborgen

25 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Is tuchtrecht een "criminal charge" of een "disciplinary charge"? EHRM 08/06/ /71 en NJ 1978, 223 Engel v Nederland EHRM 10/02/ /03 en NJ 2010, 36 Zolotukhin v Rusland Una via beginsel? Ne bis in idem beginsel?

26 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Rb Almelo 08/07/2010 LJN BN1369 Rechter toetst aan artikel 50 HGEU Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie Rechter speekt over: Engels in plaats van Engel Zolothukin in plaats van Zolotukhin

27 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT PI Almelo Bezoek wordt geweigerd Vader heeft zich niet juist aangemeld Gedetineerde slaat, trapt en bedreigd medeweker Directeur PI Twee weken strafcel en overplaatsing Officier van justitie Niet terug naar cel, maar wel 100 uur werkstraf

28 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Rechter vraagt (via officier van justitie) stukken op bij directeur inrichting Sanctie gebaseerd op Penitentiaire Beginselenwet en niet op Wetboek van Strafrecht Twee separate grootheden Hebben ieder eigen doel Vragen ieder om (afzonderlijke) handhaving

29 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Toetsing politierechter 1 Nationale classificatie 2 Aard gedraging of 3 Zwaarte straf Kanttekening rechter: Nationale classificatie niet doorslaggevend Criterium 2 en 3 alternatief (dus niet cumulatief)

30 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Ad 1 Nationale classificatie Maatregel heet disciplinair te zijn, maar omvat meer dan ordemaatregel Ad 2 Aard gedraging Slaan, trappen en bedreigingen zijn strafwaardige gedragingen Ad 3 Zwaarte straf Gewone cel "kaal" bestaan Strafcel "nog veel kaler" bestaan

31 VERHOUDING STRAF- EN TUCHTRECHT Niet-ontvankelijkheid, wegens ne bis in idem Engel v Nederland is door Zolotukhin v Rusland bekrachtigd en daarmee "terug van weggeweest" Schrale troost voor officier Er is sprake van een leemte in de wet, waar zo nodig hogere rechter in moet voorzien

32 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 7 EVRM Legaliteitsbeginsel Geen straf zonder strafbepaling naar nationaal of internationaal recht Moeten gedragsregels worden gecodificeerd? Voldoen gedragsregels aan legaliteitsbeginsel?

33 LEGALITEITSBEGINSEL Tegenstanders codificering gedragsregels gebruikten als argumenten: 1 Gedragingen die buiten delictsomschrijvingen vallen kunnen ook onwenselijk zijn 2 Normen in het tuchtrecht en het civiele recht kunnen uit een gaan lopen 3 Moeilijk om sluitende wetsartikelen te maken Vergelijk: Boekman-Bannier 188.

34 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 1401 BW (oud) heeft meer dan 150 jaar dezelfde redactie gehad Artikel 46 Advocatenwet "kernbepaling" 1 Zorg cliënt 2 Naleven verordeningen 3 Niets doen wat een advocaat niet betaamt Als gedraging steun vindt in gedragsregel, handel ik dan zoals een advocaat betaamt?

35 LEGALITEITSBEGINSEL Lexplicatie Advocatenwet Schuurman & Jordens Advocatenwet Eerste uitspraak onder artikel 46 Advocatenwet HvD 05/01/1987 nr 938 Advocatenblad 1987, 438 Hof toetst aan artikel 46 Advocatenwet en niet of voor optreden al dan niet steun kan worden gevonden in gedragsregels.

36 LEGALITEITSBEGINSEL Mr X legt tijdens kort geding producties over Klacht: strijd met artikel 23 gedragsregels! RvD: Klacht gegrond HvD: Klacht ongegrond Gezien opvattingen en regels in spoedprocedures (in praktijk) uiteen blijken te lopen

37 LEGALITEITSBEGINSEL Mag gedragsrecht beperkingen opleggen aan uitoefening burgerlijke rechten (onder EVRM)? Vrijheid van vereniging? Vrijheid van vergadering? Vrijheid van meningsuiting? Mogen advocaten in toga demonsteren?

38 LEGALITEITSBEGINSEL EHRM 26/04/ /85 en NJ 1992, 455 Ezelin v Frankrijk Guadeloupe Mr X neemt deel aan demonstratie Officier van justitie stuurt brief aan orde Mr X ontvangt "suikerzoete" brief van orde

39 LEGALITEITSBEGINSEL Artikel 11 EVRM Eerste lid geeft recht (om te "demonstreren") Tweede lid stelt beperkingen aan recht - bij wet voorzien - noodzakelijk Wettelijke basis voor beperking ligt in gedragsregels voor advocaten, waarmee beperking bij wet is voorzien. Mogen advocaten zonder toga demonsteren?

40

41 LEGALITEITSBEGINSEL VSAN-poster Sociale advocatuur is genoeg uitgekleed. Verder gaan wij niet! Klacht tegen deken Advocatenblad 12 oktober 1990 pagina 486

42 LEGALITEITSBEGINSEL EHRM 30/11/ /04 en NJ 2007, 368 Veraart v Nederland Chris Veraart Alkmaar Valse Zeden - Ars Aequi NCRV documentaire Verborgen Moeders Incest door opa, vader en twee broers Vijf kinderen verwekt

43 LEGALITEITSBEGINSEL Onderdrukte herinneringen Psychotherapeut Mr X komt tot schikking met NCRV Mr X geeft radio-interview AVRO (waarin ook therapeut aan woord komt) Ongeschikt voor patiënten in crisissituaties

44 LEGALITEITSBEGINSEL HvD: klacht gegrond EHRM: schending artikel 10 EVRM

45 INLICHTINGENPLICHT Regel 37 gedragsregels Bij tuchtrechtelijk onderzoek of verzoek informatie door deken verplicht inlichtingen aanstonds te leveren... Inlichtingenplicht in strijd met zwijgrecht? Nemo tenetur beginsel EHRM 17/12/ /91 en NJ 1997, 699 Saunders v Verenigd Koninkrijk

46 INLICHTINGENPLICHT Twee bedrijven bieden tegen elkaar op om een derde partij over te nemen Koersmanipulatie door Guinness Verplicht om inlichtingen te verschaffen, want anders wordt strafbaar feit gepleegd Inlichtingen worden vervolgens in strafproces gebruikt

47 INLICHTINGENPLICHT EHRM Inlichtingenplicht mocht, maar inlichtingen mochten niet in strafproces worden gebruikt Gaat uitsluitend om "mondelinge inlichtingen" Schriftelijke stukken ander verhaal, evenals adem, bloed, urine (en DNA) Schending en schadevergoeding van GBP

48 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Orde verscherpt financieel toezicht op advocatuur Unit (zes) financieel deskundigen Taskforce WWFT Lokale Orde in Den Haag "Vraagbaak WWFT" "Proactief optreden"

49 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Bosch 08/02/2010 LJN YA0381 Mr X aanvaardt contante betaling van EUR voor cliënt Faillissementsaanvraag aanhangig Zelfde dag gemeld bij deken Gegrond Geen straf of maatregel

50 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Arnhem 08/11/2010 LJN YA1208 Jaarrekeningen van praktijkvennootschap jarenlang niet gedeponeerd Financiële positie niet kenbaar (voor deken) Geen WA-verzekering advocaat-medewerker Dekenbezwaar Schrapping

51 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 08/02/2010 YA0506 Niet tijdig deponeren jaarrekeningen door deken 2004 gedeponeerd op 14 januari gedeponeerd op 14 januari 2009 Klager met Moreel belang (burgerplicht) Commercieel belang (reputatie advocatuur) Privé belang (onderzoek verhaalsmogelijkheden)

52 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 08/02/2010 YA0506 Geen concreet eigen belang bij klacht HvD 10/01/2011 LJN YA1394 Niet-ontvankelijkheid klacht Groot verschil tussen accountants en advocaten ten aanzien van "belang bij klacht" Tuchtrechtspraak voor Accountants Pagina 59 (eerste druk)

53 Hoe zit het met de kandidaat-deken? /jaarrekening-2011.pdf Druk zonodig op F5 PDF-bestand

54 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT En hoe zit het met de Raad van Toezicht? Inkomsten begroot EUR Uitgaven begroot EUR Tekort EUR EUR / = EUR 60 (ruim) Van EUR 300, naar EUR 400 naar EUR 500 in periode van 2009 naar 2014

55 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Taskforce WWFT Bezoeken aan kantoren met hoog risicoprofiel FATF (Financial Action Task Force) Intergouvernementele organisatie en geen wetenschappelijke instelling FATF-typologiën

56 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Rechtspersonenconstructies? Verdovende middelen? Ongeteld aanbieden? Grote coupures? Kleine coupures? Vreemde valuta? Normaal betalingsverkeer? Ongebruikelijke risico's (in bedrijfsvoering)? Levert afwezigheid van een indicatie, een contra-indicatie op?

57 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Zeer ineffectieve opsporingsmethode Veel rompslomp, zonder aanwijsbaar resultaat Niet zozeer opsporing witwasconstructies Veeleer ontdekking onvolkomenheden Onder verantwoordelijkheid "dekenberaad" Wie houdt toezicht op dekenberaad?

58 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Arnhem 08/11/2010 YA1208 (vervolg) Niet (tijdig) betalen belasting Weliswaar ongewenst, maar raakt niet per definitie advocatenpraktijk, waardoor vertrouwen advocatuur in geding is. Voor advocaat in relatie tot Belastingdienst kan geen zwaardere maatstaf gelden dan voor iedere andere willekeurige belastingplichtige.

59 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Procederen tegen dwangbevelen Belastingdienst beschikt over voldoende middelen om tegenwicht te bieden aan (mogelijk) oneigenlijk gebruik rechtsmiddelen. Deken hoeft daar niet tegen te waken.

60 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT RvD Den Haag 21/11/2009 YA2129 Mr G dient klacht in tegen mr M en mr W 12/07/2006 Indiening klacht door Mr G --- Verwikkelingen 10/07/2007 Afwijzing klacht door HvD --- Doorzoeking 14/06/2011 Dekenbezwaar

61 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Met name regel 37 gedragsregels geschonden Verweerders hebben bij herhaling onjuiste informatie aan klager (lees: deken) verschaft Verweerders hebben ten onrechte meegedeeld dat boekhouding in orde was Schorsing van twee maanden (waarvan zes weken voorwaardelijk)

62 FINANCIEN - TASKFORCE WWFT Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9238 Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9409 Rb Den Haag 23/12/2011 LJN BU9525 Eerst kantoor Wladimiroff Excuusbrieven Later kantoor Spong Strijd richtlijnen Wat zou kandidaat-deken hebben geadviseerd?

63 NAMING AND SHAMING Persbericht Raad van Toezicht 20 januari 2012 De heer mr R.E.T. te Leiden Persbericht Raad van Toezicht 15 juni 2012 Mevrouw mr H.S. te Den Haag Persbericht Openbaar Ministerie HR 13/07/2007 LJN BA3161 en NJ 2007, 505 Persberichten over (onder andere) voorlopige onderbewindstelling

64 NAMING AND SHAMING Onschuldpresumptie geldt niet alleen voor rechter, maar voor alle autoriteiten die bij opsporing en vervolging betrokken zijn Schending onschuldpresumptie artikel 6 EVRM EHRM 10/02/ /89 NJ 1997, 523 Allenet v Frankrijk Onrechtmatige overheidsdaad

65 NAMING AND SHAMING RvD Amsterdam 02/02/2010 LJN YA0351 Mr X meldt aangifte laster in persbericht OvJ Winst van kwart miljoen per week Mr X Na twee jaar onderzoek van niets gebleken Terugkerende problematiek Enerzijds legt OM alle beperkingen op Anderzijds doet OM persbericht uitgaan

66 NAMING AND SHAMING Artikel 48 Advocatenwet Indien door artikel 26 Advocatenwet beschermd belang dat vordert, kan besloten worden tot openbaarmaking van uitspraak Waarschuwen cliënten Mr X is geen advocaat meer Waarschuwen collega's en confrères Mr X niet in dienst nemen

67 NAMING AND SHAMING RvD Arnhem 26/03/2012 LJN YA2654 Arts door medisch tuchtrechter veroordeeld Mr X plaatst naam plastisch chirurg op website Op grond van regel 10 gedragsregels dient mr X niet alleen belangen van zijn cliënten in acht te nemen, maar ook belangen van zijn wederpartij. Waarschuwing

68 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Geschillencommissie Advocatuur Vergeten oplossing voor probleem? Aantal advocaten in Amsterdam Ingediende klachten bij deken 474 Ingediende klachten bij RvD 266 Ingediende klachten bij Commissie 10 Vergelijk: Jaarverslag Amsterdamse Orde 2011

69 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Voor particulieren en bedrijven Vooraf bij intake of opdrachtbevestiging Achteraf bij akte van compromis Enkel klacht (over declaratie) Klacht en schadevergoeding Klachtengeld (EUR 50 tot EUR 100) Depot (bij klacht over declaratie)

70 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR 1 Eerst zelf contact leggen 2 Klachtenfunctionaris kantoor 3 Digitaal klachtenformulier commissie - Wat is uw klacht? - Wat is uw voorstel? 4 Betaling klachtgeld 5 Mondelinge behandeling Circa 45 minuten Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle

71 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Lid rechterlijke macht Lid aangewezen door orde van advocaten Lid aangewezen door geschillencommissie Beoordelen ieder klacht onafhankelijk Digitaal Dossier

72 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Cliënt kan verplicht worden om: Declaratie te betalen Advocaat kan verplicht worden om: Declaratie te matigen Klachtgeld te vergoeden Schadevergoeding te betalen Garantie Nederlandse Orde van Advocaten

73 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Geschillencommissie Advocatuur Gaat niet over "wederpartijen" Zuivere tuchtklachten Geschillencommissie Advocatuur wordt zeer gestimuleerd door: Orde Advocaten Assen Tabblad, uitleg en link Orde Advocaten Den Bosch Stappenplan, uitleg en keuzemogelijkheid

74 GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR Opstellen klachtenreglement Aanwijzing klachtenfunctionaris RvD Den Bosch 21/09/2009 LJN YA0147 Uitblijven schriftelijke reactie advocaat op klacht Kantoor met vestiging in Breda en Den Bosch Geen maatregel Excuusbrief

75 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Nederlandse Orde van Advocaten Raad van Toezicht Publiekrechtelijke lichamen Rechtspersoonlijkheid Raad van Toezicht (met deken) College van Afgevaardigden Algemene Raad (met deken)

76 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Wie ziet toe op de toezichthouder? NO 25/10/2001 Rapport 2001/337 Cliënt klaagt over deken te Den Haag Onvoldoende toezicht op advocaat. Ongegrond. NO 29/09/2005 Rapport 2005/307 Cliënt klaagt over Raad van Toezicht Leeuwarden Achterliggende stukken niet onderzocht. Gegrond.

77 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Gedragingen Geen besluiten Geen zaken onder rechter Mensenrechten Wettelijke bepalingen Behoorlijkheidsvereisten Niet behoorlijk > Onbehoorlijk > Onrechtmatig

78 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Behoorlijkheidswijzer Nationale Ombudsman Luisteren naar burger Burger moet zich gehoord en gezien voelen Bevorderen actieve deelname Burger actief betrekken bij totstandkoming beleid Transparant Inzicht geven hoe besluiten tot stand zijn gekomen

79 BEHOORLIJKHEIDSVEREISTEN Is mij ooit iets gevraagd over de jeugdlijst? Verplicht mij wel tot behalen extra punten Is mij ooit iets gevraagd over de taskforce? Verplicht mij wel tot inzage administratie Is mij ooit iets gevraagd over advocatenpaspoort? Verplicht mij wel tot maken extra kosten

80 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Hoe lang kan tuchtrecht mij achtervolgen? Termijn klacht Geen wettelijke vervaltermijn Hoedanigheid advocaat Klacht kan ook na defungeren ontvankelijk zijn Schadevergoeding Nee, vereist civiele procedure

81 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Haag 11/06/2012 LJN YA3139 Mr X behoort betalingstoezegging met betrekking tot praktijkvoering betreffende schuld na te komen RvD Amsterdam 23/05/2012 LJN YA2723 Mr X schrijft aan websitebouwer: Ga je gang sukkel!

82 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Bosch 27/08/2012 LJN YA3300 Van mr X kan niet worden verwacht opdracht te aanvaarden zonder dat hij: - kennis heeft genomen van inhoud zaak - afspraak omtrent zijn honorarium heeft gemaakt RvD Den Bosch 03/09/2012 LJN YA3282 Instellen hoger beroep zonder overleg cliënt ter sauvering termijn niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

83 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Amsterdam 18/09/2012 LJN YA3266 Mr X bij wederpartij over tegelvloer: "Blik in uw ogen staat mij niet aan" RvD Amsterdam 18/09/2012 LJN YA3270 Mr X tegen cliënt: "Wat een relnicht, hij had toneelspeler moeten worden"

84 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT RvD Den Haag 02/07/2012 LJN YA3143 Dekenbezwaar: mr X heeft gedragsregels 2, 6, 25, 29, 35 en 37 overtreden. Verlies onafhankelijkheid "Loopjongen zware jongen" Bezoek gebracht aan seksclub en daar cocaïne gebruikt Financiële handelingen buiten zicht normale praktijkvoering

85 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Cliënt bij einde detentie opgehaald en andere chauffeursdiensten heeft verricht Aanwezig was bij besprekingen waarbij cliënt zich schuldig maakte aan afpersing Werkzaamheden heeft verricht zonder honorarium te rekenen Geen antwoord heeft gegeven op vraag deken over arbeidsongeschiktheidsverzekering

86 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Seksclub Bajesrekening Afhalen bij einde detentie Geen honorarium rekenen Geen arbeidsongeschiktheidsverzekering Rol deken van "raadgever" naar "aangever" Drie maanden voorwaardelijk

87 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT HvD 11/12/2009 LJN YA0183 Dragen muts tijdens zitting Niet opstaan voor rechtbank Uitlatingen in televisieprogramma Knevel & Van den Brink Judicium rusticorum = Boeren vonnis Paleo conservatief = Uitgestorven conservatief

88 GRENZEN AAN GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Uitlatingen in televisieprogramma Hoedanigheid advocaat Hoedanigheid privé Niet opstaan voor rechtbank Gedragsregels zijn aan verandering onderhevig Volgen maatschappelijke ontwikkelingen Dragen muts tijdens zitting En belang cliënt...

89 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT 43 jaar oud 17 jaar advocaat 14 jaar "eigen" kantoor Geen auto Geen boot Geen kinderen Hele aardige vrouw: Rika Oldenhof Buitenhof Advocaten

90 GEDRAGS- EN TUCHTRECHT College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

Docent Mr W. Römelingh Datum 14 november 2012 Plaats Hotel Casa 400 Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum 14 november 2012 Plaats Hotel Casa 400 Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 14 november 2012 Plaats Hotel Casa 400 Amsterdam Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus toegespitst op de strafpraktijk. Tijdens de cursus komen

Nadere informatie

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt).

b) Neen, het zou kunnen dat meneer te veel vermogen heeft om voor een toevoeging in aanmerking te komen (2 punten), artikel 34 lid 2 Wrb (1 punt). LEIDRAAD BIJ HET NAKIJKEN VAN DE TOETS GEDRAGSRECHT 17 februari 2010 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten,

- dat de advocaat zich in woord en geschrift niet onnodig grievend dient uit te laten, AA000l17.dok Deken der Orde van Advocaten in het arrondissement Roermond mr. A.F.Th.M. Heutink De heer J.J.E. Dulfer 6,,Les Marchais" St. Pierre à Champ F-79290 CERSAY France Postbus 107 6590 AC Gennep

Nadere informatie

Tuchtzaken & dekenbezoeken. Inge Schouwink, ISACT

Tuchtzaken & dekenbezoeken. Inge Schouwink, ISACT Tuchtzaken & dekenbezoeken Inge Schouwink, ISACT KEIgoed! 5 november 2015 Tuchtzaken Klachten van cliënten of anderen Dekenbezwaren Procedures ex artikel 60b ev Dekenbezoeken Onderwerpen van gesprek/controle

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager

RAAD VAN DISCIPLINE. en mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten (123b/13) klager 123a/13 ECLI:NL:TADRARL:2014:235 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 123a/13 Beslissing van 23 mei 2014 in de zaak 123a/13 en 123b/13 naar aanleiding van de klacht van: de heer

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager

RAAD VAN DISCIPLINE. mr. [ ] in zijn hoedanigheid van deken van de orde van advocaten in het arrondissement Noord- Nederland klager 51/13 ECLI:NL:TADRARL:2013:16 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 51/13 Beslissing van 22 november 2013 in de zaak 51/13 naar aanleiding van de klacht van: mr. [ ] in zijn hoedanigheid

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid. en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Publicatiedatum: 23 september 2014 Rapportnummer: 2014 /122 20 14/122 d e Natio nale o mb ud sman 1/5 Feiten

Nadere informatie

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006

De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants. Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 1 De Nieuwe Tuchtrechtspraak Accountants Bert Maan President Rechtbank Zwolle-Lelystad Limperg-dag, 6 april 2006 Karakter Tuchtrechtspraak Betekenis voor de accountant Procedure Samenstelling Tuchtrecht:

Nadere informatie

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Besluitvorming Toezicht Sancties Rechtsgebied bestuursrecht oktober 2011 Rechtsgebied bestuursrecht Verhoudingen tussen bestuursorgaan/belanghebbende - stelt het bestuur is staat

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Het medisch tuchtrecht in vogelvlucht Judith van Haersma Buma Bijscholing NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009, Bergen op Zoom - cijfers 2008( regionaal) 1347 totaal afgehandelde klachten; 470 klachten

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de klacht van: 1. A, in zijn hoedanigheid van hoofdinspecteur voor de geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

De audit. mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten

De audit. mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten De audit mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten Eindhoven, 5 november 2015 Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Roermond opgericht in 1920 7 advocaten 1 adviseur (oud advocaat)

Nadere informatie

Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur?

Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur? Wat betekent het nieuwe tuchtrecht vanuit de invalshoek van de advocatuur? Mr Folkert Waardenburg Partner De Brauw Blackstone Westbroek 7-4-2006 1 Tuchtrecht - geen wetboek - wel aparte wetten - weinig

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar.

Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. Beweerdelijk te lage taxatie. Verschil van 10 % tussen verschillende taxatie niet onaanvaardbaar. In het kader van het uit elkaar gaan van klager en zijn partner moet de gemeenschappelijke woning getaxeerd

Nadere informatie

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl). Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 973 Wijziging van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (verhoging maximaal bedrag tuchtrechtelijke boete en wijziging samenstellingseisen

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Introductie in de advocatuur. Van harte welkom! Gelieve plaats te nemen conform plattegrond

Introductie in de advocatuur. Van harte welkom! Gelieve plaats te nemen conform plattegrond Introductie in de advocatuur Van harte welkom! Gelieve plaats te nemen conform plattegrond Gastheren NOvA: 2 Programma komende twee dagen Kennismaking Nederlandse Orde van Advocaten Belang kernwaarden

Nadere informatie

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141.

Luctor et Vici Stichting Hollandpromote.com. Juridische Advisering, Mediation en Uitgever van het tijdschrift ejnr, ISSN 1871-5141. Aantekeningen Onderwerp : Bestuursklacht mv. mr. Muller - van der Slikke contra Deken mr. M.J. Smit, Betreft : Advies inzake mondelinge behandeling Behandelaar : Mr. E.P. Elink Schuurman, te Breda Plaats

Nadere informatie

Raad van Discipline. Beslissing. Beslissing van 12 november 2013 in de zaak 13-144A naar aanleiding van de klacht van: klaagsters.

Raad van Discipline. Beslissing. Beslissing van 12 november 2013 in de zaak 13-144A naar aanleiding van de klacht van: klaagsters. van 12 november 2013 in de zaak naar aanleiding van de klacht van: klaagsters tegen: verweerder 1 VERLOOP VAN DE PROCEDURE 1.1 Bij brief aan de raad van 29 mei 2013 met kenmerk 03-13-0407, door de raad

Nadere informatie

2. Bij verweerschrift van 24 april 2013 heeft [verweerder] verweer gevoerd.

2. Bij verweerschrift van 24 april 2013 heeft [verweerder] verweer gevoerd. D13.001 Uitspraak van het College van Toezicht Kamer I Zitting 1 juli 2013 Inzake: Stichting A, gevestigd te E, klaagster, tegen X, architect BNA te H, verweerder. 1. Bij brief van haar advocaat van 6

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten

Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Klachtenregistratieformulier Bouwman Van Dommelen Advocaten Datum binnenkomst klacht 1 Naam klachtontvanger Naam cliënt Nationaliteit Adres E-mailadres Telefoonnummer Fax nummer Dossiernummer zaak Betrokken

Nadere informatie

Werkplan 2015 College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten

Werkplan 2015 College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten Werkplan 2015 College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten College van toezicht van de Nederlandse orde van advocaten Postbus 97862 2509 GH Den Haag 070 335 35 05 www.collegevantoezichtnova.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2012 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 20 12 > Inhoud Inhoud 2 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2010 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 20 10 > Inhoud Inhoud 2 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie

Nadere informatie

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB

Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB Reglement van Tuchtrechtspraak NOAB IN EERSTE AANLEG Artikel 1 De aspirant- en de gewone leden van NOAB zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. a) ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Pleitaantekeningen. De heer A.J. Martens wonende te Someren. Gemachtigde. Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten. contra

Pleitaantekeningen. De heer A.J. Martens wonende te Someren. Gemachtigde. Prof. dr.ir. A.F.P. van Putten. contra Pleitaantekeningen Raad van Discipline in het ressort s - Hertogenbosch Paleis van Justitie Leeghwaterlaan 8 s - Hertogenbosch Inzake : Mondelinge behandeling klacht Zaaknummer : B 40-2008 Datum :15 september

Nadere informatie

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt

Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Accountant moet op zijn tellen passen bij begeleiding inkeer van zijn cliënt Het bankgeheim staat onder druk. Diverse staten, waaronder Zwitserland en Liechtenstein, verklaarden zich recent bereid om internationale

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 5724

HOF VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 5724 5724 HOF VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 5724 15 oktober 2010 No. 5724 Hof van Discipline Beslissing naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder tegen: klager. 1. Het geding

Nadere informatie

Hof van Discipline. De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in datverweerders: 3 KLACHT. Beslissing. naar aanleiding van het hoger beroep van: tegen:

Hof van Discipline. De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in datverweerders: 3 KLACHT. Beslissing. naar aanleiding van het hoger beroep van: tegen: van 14 december 2012 in de zaak 6255 naar aanleiding van het hoger beroep van: klaagsters tegen: verweerders 1 HET GEDING IN EERSTE AANLEG Het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline

Nadere informatie

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS GEDRAGSRECHT BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U heeft voor deze toets 90 minuten de tijd. VERGEET U

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Strafrecht als waarborg voor de kwaliteit van zorg? Ver. voor gezondheidsrecht Vrijdag 7 november 2014 P.A.M. Mevis

Strafrecht als waarborg voor de kwaliteit van zorg? Ver. voor gezondheidsrecht Vrijdag 7 november 2014 P.A.M. Mevis Strafrecht als waarborg voor de kwaliteit van zorg? Ver. voor gezondheidsrecht Vrijdag 7 november 2014 P.A.M. Mevis - handboek 1929: strafrecht als bedreiging - anno 2014: strafrecht rukt op (evaluatie

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DOORLOPENDE VOLMACHT BV EURO AUTO LOGIC BV t.b.v. mr. T.B. Vriesema De ondergetekende: a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: gevestigd en kantoorhoudende te en ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Hoofdstuk I. De toetsing van sancties door de rechter: algemeen kader Beatrix Vanlerberghe............................................

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2011-346 d.d. 2 december 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris)

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 september 2014

betreft: [klager] datum: 8 september 2014 nummer: 14/794/GA betreft: [klager] datum: 8 september 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage Secretaeaat Pestbus 85850, 2508 CN 's-gravenhage telefoon (070) 354 70 54 telefax (070) 350 10 24 het secretahaat is telefonisch bereikbaar van rna t/m

Nadere informatie

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline

Jaarverslag. 1Hof van Discipline & Raden van Discipline Jaarverslag 1Hof van Discipline & Raden van Discipline 1 Jaarverslag 2014 Hof van Discipline & Raden van Discipline Inhoud 2 Jaarverslag 2014 > Inhoud 1. Voorwoord en inleiding 5 2. Organisatie van het

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

a. In onderdeel 4 wordt in het vijfde lid raad van toezicht vervangen door: raad van de orde.

a. In onderdeel 4 wordt in het vijfde lid raad van toezicht vervangen door: raad van de orde. Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van

Nadere informatie

Tuchtrecht. Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm

Tuchtrecht. Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm Tuchtrecht Astrid Koeter Liesbeth Rozemeijer Klaartje Droste Karin Timm Overzicht Soort klachten Vooronderzoek, schriftelijk en mondeling Zitting Raadkamer Beslissing Hoger beroep Soort klachten Geen of

Nadere informatie

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Centrale Raad van Toezicht geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Zich tegenover derden ongunstig uitlaten over collega-makelaar. Twee makelaars die jarenlang samenwerkten gaan uit elkaar. Na het faillissement van hun voormalige bedrijf bestoken de beide oud-compagnons

Nadere informatie

en in de zaak 12-201A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-201A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in dezaak12-200a naar aanleiding van de klacht van de heer p/a mr. en in de zaak 12-201A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants

Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Het klacht- en tuchtrecht voor accountants Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en de NOvAA Copyright 2009 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA), Amsterdam en de

Nadere informatie

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen

Nadere informatie

Gemeente SCHINNEN INGEKOMEN 1 8 DEC. 2013. Class. No. AJd. Coi^ I Z^^' L 144-2013 Dhr.B.H.M.Link / mr.r.h.m.wagemans

Gemeente SCHINNEN INGEKOMEN 1 8 DEC. 2013. Class. No. AJd. Coi^ I Z^^' L 144-2013 Dhr.B.H.M.Link / mr.r.h.m.wagemans AANGETEKEND De heer B.H.M. Link Postbus 50 6365 ZH SCHINNEN Gemeente SCHINNEN INGEKOMEN Class. No. 1 8 DEC. 2013 AJd. Coi^ I Z^^' Griffier mw. mr. I.J.IVI. Huysmans - van Opstal Secretariaat mw. M. van

Nadere informatie

reglement geschillencommissie advocatuur

reglement geschillencommissie advocatuur reglement geschillencommissie advocatuur Inhoudsopgave Afdeling 1: Algemene Bepalingen Artikel 1 : Artikel 2 : Artikel 3 : Artikel 4 : Artikel 5 : Artikel 6 : Artikel 7 : Artikel 8 : Begripsomschrijving

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014. Rapportnummer: 2014/027

Rapport. Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014. Rapportnummer: 2014/027 Rapport Rapport over een klacht over de directeur van het Detentiecentrum Rotterdam. Datum: 27 maart 2014 Rapportnummer: 2014/027 2 Algemeen Vreemdelingen spreken doorgaans geen Nederlands, althans niet

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten

Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Reglement Geschillencommissie Arbodiensten Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de Geschillencommissie Arbodiensten; b. Boaborea: de branchevereniging van dienstverleners

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 750 Ingangsdatum: 01-01-2013

Afdeling Samenleving Richtlijn 750 Ingangsdatum: 01-01-2013 Afdeling Samenleving Richtlijn 750 Ingangsdatum: 01-01-2013 Bestuurlijke boete Inleiding Invoering per 1 januari 2013 Vanouds kent artikel 18 WWB de mogelijkheid om de bijstand en de verplichtingen af

Nadere informatie

Datum 24 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken

Datum 24 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wkkgz, klachten en geschillen

Wetsvoorstel Wkkgz, klachten en geschillen Wetsvoorstel Wkkgz, klachten en geschillen Studiemiddag 13 mei 2014 Mr. M. (Menno) Mostert Opbouw 1. Vooraf 2. Het wetsvoorstel; klachten 3. Het wetsvoorstel; geschillen 4. Het wetsvoorstel; geheimhouding

Nadere informatie

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND?

INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND? INTERNATIONALE KINDERONTVOERING STAND VAN ZAKEN, VERZET VAN HET KIND? Ius Commune Conference Amsterdam Workshop Family Law 29 november 2012 Geeske Ruitenberg Opbouw > Toepasselijk recht > Cijfers: wie

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

HET GEDING IN EERSTE AANLEG

HET GEDING IN EERSTE AANLEG van 22 april 2013 in de zaak 6612 naar aanleiding van het hoger beroep van: verweerder tegen: klager en: de Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam deken 1 HET GEDING IN EERSTE

Nadere informatie

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor.

Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Meetinstructie. Geen informatie verstrekt over positie van medewerker van makelaarskantoor. Klagers kopen een appartement dat volgens de verkoopbrochure een woonoppervlak heeft van 71 m². De opmeting van

Nadere informatie

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 11/2362 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Tijdig beroep op ontbindende voorwaarde? Klager/koper deed op de dag dat het financieringsbeding

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een ambtenaar van het regionale politiekorps Limburg-Noord op 14 juli 2008 heeft geweigerd de aangifte van diefstal van haar kat op te nemen. Beoordeling

Nadere informatie

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang.

Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Ontvankelijkheid. Risicodragende projectontwikkeling. Eigen belang. Beklaagde trad op als verkopend makelaar van een bouwproject. Klager heeft een koopaannemingsovereenkomst gesloten m.b.t. een 50% aandeel

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium

Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Actualiteiten beroepsaansprakelijkheidsverzekering Pieter Leerink 6 november 2015 ACIS-symposium Persoonlijke aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Client vraagt advies (risico s afdekken) over

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht. Datum: 6 mei 2013. Rapportnummer: 2013/047 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht Datum: 6 mei 2013 Rapportnummer: 2013/047 2 Klacht Verzoeksters klagen over de beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen van

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het tuchtrecht

Ontwikkelingen in het tuchtrecht Ontwikkelingen in het tuchtrecht De praktische gevolgen voor bedrijfsartsen: bedreiging of kans? mr Hilde van der Meer KNMG NVAB Kring Zuid-West 26 november 2009 THEMA S 1. Modernisering tuchtrecht 2.

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

HOF VAN DISCIPLINE. No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE

HOF VAN DISCIPLINE. No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE HOF VAN DISCIPLINE No. 4482 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 19 december 2005 heeft de Raad

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

VERSCHONINGSRECHT COHEN-ADVOCAAT

VERSCHONINGSRECHT COHEN-ADVOCAAT VERSCHONINGSRECHT COHEN-ADVOCAAT MR. M.M. (MAÏTE) OTTES, 28 MAART 2013 INHOUD Algemene beginselen Uitspraken HvJ EG, Akzo Nobel/Commissie, C-550/07 P Rechtbank Groningen, LJN: BV7149 Hoge Raad, LJN: BY6101

Nadere informatie

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus

Datum 9 februari 2010 Onderwerp Kamervragen van het lid Gerkens (SP) inzake de praktijken van letselschadebureaus > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende:

5 Op grond van art 23p ROW 1995 overweegt de voorzitter van de Raad het volgende: Beslissing Mw. A. - B. Per brief van 31 juli 2003 richt mw. A. (hierna A.) zich tot de Raad van Toezicht voor Octrooigemachtigden (hierna de Raad) met een klacht wegens niet geleverde diensten en het hiervoor

Nadere informatie

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam

Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam Beslissing van 21 december 2004 zoals bedoeld in artikel 43 van de Gerechtsdeurwaarderswet in de zaak met nummer 328.2002 van: [ ], wonende te [ ], klager,

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie

De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie De buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten door het openbaar ministerie G.J.M. van den Biggelaar Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 994 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte

Nadere informatie

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Raad van Toezicht Haarlem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Informatie aan niet-opdrachtgever. Ontbindende voorwaarde. Contractsbepalingen. Zelfstandig oordeel van de Raad van Toezicht t.o.v. arrest van het Gerechtshof. Klaagster heeft een woning gekocht die beklaagde

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 940 Opneming in de Advocatenwet van enkele bepalingen over het onderzoek naar de toestand van de praktijk van een advocaat en wijziging van

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie datum 8 april 2014 Betreffende wetsvoorstel: 32382 Aanpassing

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt: nummer: 14/1038/GA betreft: [klager] datum: 8 augustus 2014 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat

Nadere informatie

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde.

Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. In verband met een mogelijke verkoopopdracht heeft beklaagde aan de eigenaar van een woning een vraagprijs geadviseerd van EUR 349.500 k.k. Een maand later werd beklaagde

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van

ACCOUNTANTSKAMER. BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van ACCOUNTANTSKAMER BESLISSING ex artikel 38 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) in de zaak met nummer 15/352 Wtra AK van 20 juli 2015 van mr. X, wonende en kantoorhoudende te [plaats1], K L A G E R,

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland. Datum: 28 juli 2014 Rapportnummer: 2014/082 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de politie-eenheid

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie