SeNSe. Ethical Sense. Making Sense MKB in ontwikkelingslanden. Investment Sense. Common Sense. 100 verantwoorde small caps

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SeNSe. Ethical Sense. Making Sense MKB in ontwikkelingslanden. Investment Sense. Common Sense. 100 verantwoorde small caps"

Transcriptie

1 SeNSe nr1 Magazine over verantwoord beleggen - MAART 2008 Ethical Sense 100 verantwoorde small caps 12 Investment Sense De nieuwe grondhouding van Ruud Lubbers 5 Making Sense MKB in ontwikkelingslanden 20 Common Sense De balans tussen waarde en winst 10

2 re-dac-ti-o-neel Volgens VN secretaris-generaal Ban Ki-moon vraagt het beteugelen van het klimaatprobleem een wereldwijde investering in duurzame energie van miljard dollar tot Tijdens zijn State of the Union maakte de Amerikaanse president Bush twee miljard dollar vrij voor een internationaal Clean Tech fonds. De ingrepen van de Europese Commissie om het CO2-emissiehandelssysteem tot 2020 te professionaliseren zijn door handelaren positief ontvangen. Op de grootste handelsbeurs voor C02-rechten, de ECX, worden maandelijks records verbroken. Ondertussen wordt op de Rotterdamse Maasvlakte geëxperimenteerd met technieken om CO2 af te vangen en verklaart het kabinet deze CO2-opslag in Rotterdam als hoeksteen van zijn programma Schoon en Zuinig. En Milieudefensie stimuleert nu ook in Nederland de klimaatbossen, waar burgers en bedrijven hun CO2-gebruik compenseren door bomen te laten planten. Bossen die niet alleen maar als doel hebben om CO2 op te nemen, maar die het land ook groener maken en waar kan worden gerecreëerd. Bij verantwoord ondernemen raakt de ondernemer in gesprek met belangengroeperingen, overheden en politici. Er ontstaat een nieuw gesprek over waarde en winst. Voor de belegger is de tijd aangebroken dat hij deelneemt aan dit gesprek. Luistert naar de issues en meedenkt over de oplossingen. Het is tijd voor uitstekende informatie en gedegen analyse. Tijd ook voor een goed gesprek met betrokken partijen. Met overheden, belangengroepen en burgers. Met ondernemers en beleggers. Tijd voor zinvolle ontmoetingen. Tijd voor SENSE. co-lo-fon Een uitgave van SNS Asset Management Sense is een uitgave van SNS Asset Management Pettelaarpark 120 s-hertogenbosch correspondentieadres Postbus DZ s-hertogenbosch T F E redactie Karin Agterbosch, Mirjam Bik, Aart Bouwmeester, Jet van Eeghen, Tom Gordijn, Harry Hummels, Rianne Kessels, Andrea Steinmetz, Christel Witteveen fotografie Eddo Hartmann, Rob Marinissen, Willem de Roon illustraties Gerda Bakker, Ruud Vogelesang concept en productie Yolk, Concepts of Engagement, Bloemendaal creatie en design Karen Birnholz Creative, Amsterdam drukwerk Drukkerij Slinger, Alkmaar Cover en inhoud fotos: Rob Marinissen

3 Trendwatcher Paul Ray: Nieuwe consument bepaalt alles zelf Er is een nieuwe consument opgestaan. Eentje die bewust kiest. Met zijn hart. En zijn hoofd. Die kiest voor verantwoord beleggen in bedrijven die verantwoord ondernemen. Het beleggen zelf vertrouwt hij toe aan grote partijen, die weten wat hij wil en waarom. Wie is die nieuwe consument en wat is zijn rol? Goeroe Paul Ray legt het uit: Oude instituties voldoen niet meer. Het zijn de Cultural Creatives die gaan afdwingen dat grote ondernemingen echt verantwoord gaan ondernemen. De Amerikaanse Paul Ray, socioloog en marktonderzoeker, gaf tien jaar geleden de nieuwe opkomende groep zelfbewuste mensen de naam Cultural Creatives. Het zijn mensen die zich zorgen maken over ecologie, over de toekomst van de aarde. Zij hebben meer dan gemiddeld belangstelling voor sociale rechtvaardigheid, vrede, spiritualiteit. Doen vrijwilligerswerk, geven aan goede doelen, zijn betrokken. Een groep die in de Verenigde Staten wordt geschat op 50 miljoen mensen. In Europa zouden er 90 miljoen zijn en dan zijn er nog vele miljoenen in de wereldsteden in de andere continenten. De groep is niet homogeen van samenstelling, maar hun invloed is groot en groeiende. Uit de studies van Ray komt naar voren dat de Cultural Creatives vanuit verschillende vertrekpunten één belangrijke waarde delen. Of zij nu mensenrechten als het belangrijkste thema beschouwen, wereldklimaat, Ruimte om te denken gelijke rechten voor allen of goed toegankelijke gezondheidszorg: de groep deelt een algemene overtuiging dat de wereld moet veranderen. En dat zíj daar persoonlijk aan bijdragen. Klare taal Anders dan de traditionele belegger, die bereid is in de technische charts van analisten te duiken, zoekt de Cultural Creative aansluiting bij die instelling die hem in klare taal overtuigt dat zijn geld goed wordt beheerd en belegd, zegt Ray in een toelichting op de uitkomsten van zijn studies. De Cultural Creative is niet een belegger die slechts een goed rendement wil. Hij is ook ouder van een kind dat hij een goede toekomst wil bieden. Hij is verantwoord burger die een schoon milieu wil. Hij is voor naleving van fundamentele mensenrechten. Zijn afwegingen zijn breder dan alleen het rendement. Bovendien: hij is ervan overtuigd dat alleen ondernemingen die met al deze factoren rekening houden uiteindelijk overleven. Dus investeert hij daarin en verwezenlijkt daarmee al zijn doelen. Uit de onderzoeken van Ray blijkt dat juist de mensen die fundamentele veranderingen willen, ook de mensen zijn die hun beleggingsbeslissingen delegeren aan instituten. Ze weten wat ze willen en zoeken de partijen die daarbij passen. Veel van deze mensen zijn Cultural Creatives en de meerderheid van hen is vrouw. Begeestering Ray: De Cultural Creatives willen worden geïnspireerd. Naast cijfers willen ze vooral begeesterd raken, spiritueel betrokken zijn bij wat er door hun toedoen gebeurt. Dat zij werkelijk met hun handelen een positief verschil maken. Dat geldt op alle terreinen waarop zij zich begeven, of het nu gaat om beleggingen, de buurt waarin zij wonen of het milieu. Volgens Ray is er momenteel een fundamentele verandering in de wereld gaande waarbij de oude instituties niet meer voldoen en het afleggen tegen de mensen die hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen. Ray is ervan overtuigd dat grote partijen in de financiële wereld, zoals institutionele beleggers en pensioenfondsen hierin een grote rol kunnen spelen: Zij hebben immers een lange termijnhorizon en de financiële kracht veranderingen te bewerkstelligen. Winstgevendheid en verantwoord ondernemen gaan heel goed samen. Sterker nog, ondernemingen die veel doen op dat gebied ontwikkelen nieuwe technologieën en managementvormen waardoor zij beter presteren dan anderen. Verantwoord ondernemen wordt hierdoor een aanwijzing voor winstgevendheid. Lubbers houdt ter vergelijk de relatie tussen milieu en technologie voor: Waar vroeger aandacht voor het milieu op gespannen voet leek te staan met technologie, heerst nu de overtuiging dat technologie de oplossing van milieuvraagstukken dichterbij brengt. Hoe het hoort Grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, krijgen steeds meer oog voor bedrijven die verantwoord ondernemen. Daar staat Ruud Lubbers achter. Door het grote vermogen dat institutionele beleggers beheren, zijn ze in staat om overheden en bedrijven te beïnvloeden. Dat vindt hij minder gewenst. Overheden worden aangestuurd door democratische processen. Volksvertegenwoordigingen stellen wetten vast onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving. Ik ben er voorstander van dat pensioenfondsen zich uitspreken voor een aantal geldende normen, zoals het Handvest van de Aarde (Ruud Lubbers was nauw betrokken bij de opstelling ervan, red.). Dat zij gezamenlijk vastleggen wat zij verstaan onder verantwoord beleggen en verantwoord ondernemen. Ook Ruimte om te denken Ruud Lubbers: Houd je aan de democratische spelregels De toestand van de aarde en het milieu vraagt meer dan ooit om een nieuwe grondhouding. Van bedrijven maar ook van instellingen die in het bedrijfsleven beleggen. Is getekend: Ruud Lubbers, voormalig minister-president van Nederland en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties tussen 2001 en kunnen zij aangeven dat zij terughoudend zijn met investeringen waarbij risico s in het geding zijn ten aanzien van verantwoord ondernemen en aanvaardbaarheid van de economische activiteit. Zij kunnen aansluiting zoeken bij internationaal erkende verdragen. Wat kan Dat pensioenfondsen een ethische commissie instellen die een adviserende rol speelt, lijkt Ruud Lubbers een goed idee. De commissie kan adviseren over ondernemingen waar misstanden zijn. Dit kan dan leiden tot gesprekken met die onderneming of bij zeer ernstige zaken tot het terugtrekken van de investering. Het is wel vitaal dat zo n ethische commissie wordt ondersteund door de pensioengenieters. Wat moet Lubbers signaleert dat pensioenfondsen weinig transparant zijn over hun beleggingsbeleid en pleit voor een maatschappelijk verslag. Ondernemingen zijn daarin verder dan pensioenfondsen. Ik verwacht dat zij het bedrijfsleven volgen en op hun manier in de financiële sector deel worden van de familie. Beleggen in bedrijven die verantwoord ondernemen is geen diefstal van de pensioengenieter. Het stelt juist het pensioenvermogen ook op lange termijn veilig. illustratie: gerda bakker Ruimte om te denken

4 Profiel Diervoedingsbedrijf Nutreco schrikt van de mateloze mensheid Als iedereen het Amerikaanse consumptiepatroon volgt, zijn er in 2050 vier Aardes nodig om 9,2 miljard mensen te voeden. Dat is het schrikbeeld van CEO Wout Dekker van diervoedingsbedrijf Nutreco. En dus? Wij moeten anders met de aarde omgaan. Verstedelijking, groei in inkomens en voedselconsumptie, verantwoorde productie en schaarste aan grondstoffen zijn de uitdagingen voor de komende tijd. Tien vragen aan Wout Dekker over verantwoord ondernemen. Schaarste dreigt Nutreco Holding NV is actief op de diervoedings- en visvoermarkt. De onderneming is selectief aanwezig in verschillende schakels van de voedingsmiddelenketen. Nutreco beschikt over circa 100 productievestigingen verspreid over meer dan 30 landen met ongeveer medewerkers. FOTo: Nutreco 1. Hoe werkt Nutreco aan het wereldvoedselprobleem? Essentiële zaken als vers water en een goede voedselvoorziening zijn geen zekerheden, daaraan moet hard worden gewerkt. Vis is heel gezond, maar zeeën vervuilen. Vis zal dus op een andere manier geproduceerd moeten worden. Met onze kennis op het gebied van viskweek en gespecialiseerde visvoeding speelt Nutreco we zijn wereldleider op de markt voor industrieel visvoer en vijfde op de wereldmarkt voor diervoeding daarin een belangrijke rol. Hetzelfde geldt voor onze rol in de mengvoederindustrie. 2. Wat is de focus van Nutreco? Duurzaam beheer van bronnen. Kwaliteit van diervoeding tot voedsel. Klimaatverandering en het investeren in mensen en gemeenschappen. Verantwoord ondernemen is ingebed in drie codes die wij hanteren: de Nutreco Code, onze Ethische Gedragscode en onze Health, Safety, Environment and Quality Policy. 3. Is verantwoord ondernemen een modeverschijnsel? Nee. Mijn opleiding heb ik in Wageningen gevolgd. Wij hadden destijds al uitgebreide discussies over het belang van verantwoord ondernemen: schaarste is echt niet nieuw en dus ook niet het besef dat verantwoorde productie de oplossing kan bieden. Ik werk nu 24 jaar bij dit bedrijf. Bij de management buy-out uit BP in 1994 hebben wij de naam Nutreco heel bewust gekozen. Het is een samentrekking van nutrition, economie en ecologie. De naam kwam uit een interne prijsvraag. 4. Hoe controleert Nutreco dat ook toeleveranciers verantwoord ondernemen? Wij hebben een heel goed ontwikkeld systeem van tracking and tracing, waarmee wij bij eventuele problemen heel goed kunnen nagaan waar bepaalde partijen grondstoffen vandaan komen en naartoe zijn gegaan. Daarnaast werken wij met lijsten, zowel positieve als negatieve. Nutreco is een grote speler en in deze wereld zoeken de grote spelers elkaar toch op. Al die grote spelers zien het belang van een goede en gezonde bedrijfsvoering. Verder leggen we contractueel vast dat wij zaken als kinderarbeid niet zullen accepteren. Als je, zoals wij, in dertig landen werkt, is het aantal issues groot. Dat betekent dat we ook selectief zijn, wat is echt relevant om iets aan te doen? Sommige dingen zijn belangrijk maar dan moeten wij kiezen: niet nu. Verpakkingen zijn zo n voorbeeld.» Profiel

5 5. In 1997 ging Nutreco naar de beurs. Bijten aandeelhouderswaarde en verantwoord ondernemen elkaar? Als beursgenoteerd bedrijf heb je te maken met veel verschillende stakeholders, die elk andere prioriteiten stellen. Wat nu bekend staat als People, Planet, Profit, de Triple P, is altijd van belang geweest. Uit de ontwikkeling van de koers blijkt niet dat het rendement lijdt onder het beleid van verantwoord ondernemen. De koersgrafiek sinds de eerste notering in 1997 tot nu laat zien dat wij het veel beter doen dan de AEX beursindex. Wij zijn een van de weinige agri-ondernemingen op de beurs en ik beschouw die ontwikkeling als een compliment van de financiële wereld. 6. Hoe overtuig je stakeholders van het belang van verantwoord ondernemen? Je kunt dit niet alleen. Dialoog met alle betrokkenen is noodzakelijk om de doelen te bereiken. Om die reden houden wij samen met de Rabobank iedere twee jaar een Agribusiness conferentie. Daar komen sprekers van grote internationale bedrijven en overheden en worden de issues besproken. De afgelopen keer was het thema: Balance the challenge. Wij hadden 340 deelnemers uit 33 landen. Zonder dit soort besprekingen krijg je nooit voldoende draagvlak en begrip voor wat er werkelijk speelt. J e k u n t d i t n i e t a l l e e n. D i a l o o g m e t a l l e.. b e t r o k k e n e n i s n o o d z a k e l i j k o m d e d o e l e n t e.. b e r e i k e n. W i j z i j n e e n v a n d e w e i n i g e, s u c c e s v o l l e a g r i -.. o n d e r n e m i n g e n.. o p d e b e u r s e n i k b e s c h o u w d i e.. o n t w i k k e l i n g a l s. e e n c o m p l i m e n t v a n d e f i n a n c i ë l e.. w e r e l d. foto: WILLEM DE ROON 7. Wordt er iets over verantwoord ondernemen vermeld in het financieel jaarverslag? In het financieel jaarverslag beschrijven we de prioriteiten op het gebied van verantwoord ondernemen. Dat we verantwoord ondernemen belangrijk vinden blijkt uit de aparte rapportage die sinds 2000 aan dit onderwerp is gewijd, eerst als onderdeel van Nutreco s Sociaal en Milieujaarverslag en sinds 2005 als onderdeel van Nutreco s Corporate Social Responsibility Report. Daarin kunnen we uitgebreid laten zien wat wij doen op het gebied van verantwoord ondernemen. Dat werkt ook intern. Verantwoord ondernemen wordt niet gezien als het speeltje van de baas. Dat vreesde ik toen ik in 2000 CEO werd en een aparte rapportage hierover introduceerde. Nu zie je dat er van binnenuit de organisatie heel veel lokale initiatieven ontstaan en dat dit beleid dus ook echt door de medewerkers wordt gedragen. Nutreco s CEO Wout Dekker Wij doen het beter dan de AEX. 8. Hoe staat het met de bekendheid van verantwoord ondernemen door Nutreco? Sinds 2001 scoren we hoog in de verschillende jaarlijkse rankings op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. In 2006 bijvoorbeeld werden we vierde van de 153 in de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken, een onderzoek naar de kwaliteit van de maatschappelijke verslaggeving in Nederland. En Van Lanschot beoordeelde ons beleid op verantwoord ondernemen als het beste in de midcap. Maar dat lijkt buiten het gezichtsveld van de media te vallen. Een kwestie van tijd: in de VS staan landbouw en voedingsindustrie op de voorpagina s vanwege het belang voor de voedselvoorziening. 9. Kan Nutreco wel de juiste mensen aantrekken? Nutreco wil een bedrijf zijn dat op vier hoofdaandachtspunten aantrekkelijk is: om voor te werken, om van te kopen, om in te investeren en om als buurman te hebben. Academici die op zoek zijn naar werk beoordelen een bedrijf op de ambities die het heeft en op de zingeving. Bij Nutreco zijn wij bezig met het vervullen van een essentiële levensbehoefte, het verzorgen van goede voeding. In het gevecht om talent dat gaande is, niet alleen in Nederland maar zeker ook elders in de wereld, denk ik dat wij hiermee een aantrekkelijke werkgever zijn. 10. Mogen we van bedrijven in ontwikkelingslanden verwachten dat ook zij verantwoord ondernemen? Wij kunnen alleen vragen: maak minder fouten en vooral niet dezelfde als wij. Ik ben hoopvol dat wij vanuit Nederland kunnen bijdragen aan oplossingen voor problemen in de wereld. Nederlandse bedrijven doen het goed en hebben internationaal impact. Kijk eens wat Unilever heeft gepresteerd met het initiatief tot het Marine Stewardship Council, dat duurzame visvangst certificeert. Dat is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de viskweek waarmee een goed en verantwoord product voor de wereldbevolking wordt geproduceerd. Met zulke ondernemingen en instituten als de Universiteit van Wageningen en de geneeskundige faculteit van Utrecht kunnen wij technologie inzetten om ook negen miljard mensen in de wereld te voeden. En wat ook speelt: in een land als China gaan de ontwikkelingen vier keer zo snel als elders. Dus ook de oplossing van problemen. Agenda s groeien naar elkaar toe en worden gemeenschappelijk. Ziektes als SARS en de Aziatische griep gaan in no time de hele wereld over. Wij hebben elkaar nodig. Cijfers (in mln Euro) Omzet* Bedrijfsresultaat* Winst na belasting* Winst uit desinvesteringen Nettowinst Winst per aandeel ( ) 3,46 15,19 3,90 2,29 Wpa voortgezette act.( ) 3,24 3,05 2,63 2,29 Medewerkers Marktkapitalisatie einde jaar * uit vo ortgezette activiteiten Profiel

6 Wat is de waarde van verantwoord ondernemen? En hoe zit het met de controleerbaarheid daarvan? Voor een accountant als PricewaterhouseCoopers (PwC), zijn deze vraagstukken inmiddels dagelijkse praktijk. En? Wat is er te zien? Harry Hummels, directielid van SNS Asset Management en hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de Universiteit van Maastricht, en Jos Nijhuis, bestuursvoorzitter van PricewaterhouseCoopers, nemen het verantwoord ondernemen door Nederlandse bedrijven onder de loep. Voorlopige conclusie: de aandacht groeit, beleggers blijven achter. IN GESPREK Accountant PricewaterhouseCoopers zoekt het rendement op verantwoordelijkheid Harry Hummels: Hoe serieus nemen de PwC-klantengroep en Leidt het bedrijfsleven in het algemeen een onderwerp als verantwoord ondernemen? Jos Nijhuis: Pas de afgelopen twee, drie jaar zien we een nadrukkelijke en intrinsieke toename in de belangstelling voor verantwoord ondernemen. Ondernemingen gaan nadenken over wat ze willen met verantwoord ondernemen en hoe ze daarover willen rapporteren. Een film als An Inconvenient Truth van Al Gore en de alarmerende rapportages van het Intergovernmental Panel on Climate Change hebben een brede maatschappelijke bewustwording op gang gebracht. Grote bedrijven als Unilever en Shell zijn er al langer mee bezig. Bij Shell mag je er van uitgaan dat eerdere debacles rondom integer zakendoen een rol hebben gespeeld. Dat beïnvloedt de strategie van een bedrijf. fotos: WILLEM DE ROON Harry Hummels: Ziet PwC dat beleggers en analisten belang hechten aan verantwoord ondernemen? Jos Nijhuis: Nog te weinig. TNT heeft nu de eerste plaats behaald in haar sector op de Dow Jones Sustainability Index. Ook Akzo en DSM staan prominent in die index. Dat heeft op termijn effect op beleggers. Aandeelhouders verwachten meer en meer dat een onderneming een positieve bijdrage levert aan de samenleving. We zagen al bij pensioenfondsen dat stakeholders inzicht willen in de beleggingsportefeuilles. Maar er is méér nodig. Mijn boodschap aan beleggers: Pak die verantwoordelijkheid omdat het voor je achterban, de pensioengerechtigden, zo belangrijk is! Harry Hummels, directielid van SNS Asset Management en hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving: verantwoord ondernemen tot beter presterende bedrijven? Harry Hummels: Leidt de toegenomen aandacht van bedrijven voor verantwoord ondernemen tot beter geleide organisaties én tot beter presterende bedrijven, die interessanter zijn voor beleggers? Jos Nijhuis: Als bedrijven zich focussen op verantwoord ondernemen in combinatie met diversiteitbeleid, dan levert dat op de lange termijn rendement op. Uit onderzoek onder de vijfhonderd grootste bedrijven van Amerika, blijkt dat bedrijven met ook vrouwen in de top in de periode van 2001 tot 2004 betere resultaten haalden dan bedrijven met alleen mannen aan het roer. Simpelweg omdat de kwaliteit van beslissingen in een divers samengesteld team beter is. Verantwoord ondernemen helpt ook de beste talenten aan te trekken. De strijd om talent wordt in toenemende mate bepaald door de maatschappelijke reputatie van een werkgever. Het Intermediair Beste Werkgevers Onderzoek geeft aan dat de beste werkgevers goede arbeidsvoorwaarden combineren met een goed werkklimaat waarin mensen inhoudelijk interessant werk doen en zich kunnen identificeren met de bedrijfsvisie. Harry Hummels: De heel grote ondernemingen zijn vaak al langer bezig met verantwoord ondernemen, maar sijpelt dat nou door? Jos Nijhuis: Binnen kleine bedrijven is veel afhankelijk van de directeur-grootaandeelhouder. Als die er voor gaat, zie je dat terug in het bedrijf. De rest houdt zich zo goed mogelijk aan de regels, and that s it. Middelgrote ondernemingen worstelen met een goede strategische inkadering van verantwoord ondernemen, die ook financieel rendement oplevert. Wij moeten daarbij helpen en adviseren. Want verantwoord ondernemen kost niet alleen maar, het kan ook concurrentievoordeel opleveren, kijk naar Toyota met de milieuvriendelijke Prius. Harry Hummels: Is er nog verschil tussen de Midcap- en de AEX-genoteerde bedrijven? Jos Nijhuis: Weinig. We zien dat de heel grote ondernemingen moeite hebben om samenhang te creëren tussen de activiteiten die ze doen. Wat maak je nu de verantwoordelijkheid van een divisie en waar zit je als groep boven? De Midcap heeft het voordeel van een iets kleinere schaal. Zij zitten dichter op de hele business en daardoor dichter op de noodzaak van verantwoord ondernemen. Verantwoord ondernemen is essentieel om zich te onderscheiden. Een middelgroot bedrijf dat ecologisch verantwoorde reinigingsmiddelen ontwikkelt, heeft een concurrentievoordeel ten opzichte van een multinational die dat niet doet. De innovatiekracht van kleine ondernemers is over het algemeen groter. Ook is er een verschil tussen ondernemingen die verantwoord ondernemen krijgen opgelegd vanuit een compliance-rol, gedreven door regelgeving, en zij die er voor kiezen. Of daar ook die drive en passie en dat geloof achter zitten, is de vraag. Bij de hele financiële sector vraag ik me trouwens af of het beleid op het gebied van verantwoord ondernemen écht goed wordt opgepakt. Zullen ze ook nee zeggen tegen bepaalde transacties? Jos Nijhuis, bestuursvoorzitter Coopers: Verantwoord ondernemen levert Pricewaterhouse- concurrentievoordeel op. Har r r y Hummels: Veroorzaakt het PwC-beleid ook zulke dilemma s? Jos Nijhuis: We zijn zo n vijftien jaar bezig met verantwoord ondernemen, van een klimaatneutrale autoregeling die medewerkers stimuleert een zuinige leaseauto te kiezen én zuiniger te rijden tot de jaarlijkse Transparantiebenchmark, een onderzoek naar de kwaliteit van de maatschappelijke verslaggeving in Nederland. En we zijn verificateur van verschillende maatschappelijke jaarverslagen en CO2- emissieverslagen, zoals het Social Responsibility Report van TNT. Belangrijke pijlers in ons verantwoord ondernemenbeleid zijn ethiek en integriteit, zoals vastgelegd in onze Global Code of Conduct. Hierin staat hoe we wereldwijd met klanten omgaan. We respecteren fundamentele mensenrechten en steunen de ontwikkeling van gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. Wij doen alleen maar zaken met ondernemingen waarvan het management integer is. Je kunt je afvragen of iemand uit bijvoorbeeld de wapenindustrie per definitie niet-integer is. Dat gaat érg ver, vind ik. Maar als medewerkers bezwaren hebben, hoeven ze niet voor zo n klant te werken. Ik heb liever dat iemand dat zegt, want zo iemand kan niet goed aan de slag voor zo n klant. Harry Hummels: Hoe zet PwC verantwoord ondernemen op de agenda bij klanten? Jos Nijhuis: Onze stakeholders verwachten dat van ons. Laatst vertelde ik een bedrijf dat ik vind dat zij onvoldoende doen aan verantwoord ondernemen. Daarmee raakte ik bij die CEO de juiste snaar. Zijn concurrenten waren hem een stap voor en daar had hij last van. Kennelijk werkt dat dus zo: wanneer ondernemingen merken dat concurrenten wel met verantwoord ondernemen bezig zijn en daar profijt van hebben, dan willen zij dat ook. Ondernemingen kijken steeds meer naar andere ondernemingen, ook als zij niet in hun peer-group zitten. Heel nuttig. Een financiële instelling kan bijvoorbeeld veel leren van een chemische onderneming die verantwoord onderneemt. 10 IN GESPREK 11

7 Honderd verantwoorde investeringsopportunities EN een rendement van 205 procent Zo fileert Orange SeNSe Fonds de Europese small caps Orange SeNSe Fund wordt in het najaar van 2002 door Kempen & Co opgericht. In 2006 krijgt het de Morningstar Award van Het Financieele Dagblad als best presterend Europese aandelen beleggingsfonds. In 2008 krijgt het een Lipper Award voor Best European smallcap fund. Eind december 2007 heeft het fonds een totaal nettorendement van 205 procent. Opmerkelijke prestaties voor een fonds dat zich beperkt tot het investeren in ondernemingen die verantwoord ondernemen. David Simons, managing director van Orange SeNSe Fund, blijft bescheiden. Wij focussen op de small caps en juist die bleven in het laatste deel van de jaren negentig achter bij de algehele ontwikkeling op de beurzen. De groei waarvan het fonds in het eerste deel van de nieuwe eeuw profiteerde, was ten dele een correctie op die achtergebleven groei, relativeert David Simons, managing director van Orange SeNSe Fund de prestaties van het fonds. Belangrijk is ook dat het fonds niet alleen selecteert op criteria die te maken hebben met verantwoord ondernemen. De primaire selectie vindt plaats op basis van bedrijfsanalyse, track record van het management en dergelijke. Daarna wordt gekeken naar verantwoord ondernemen. Wat overblijft is dan een best selection op basis van twee criteria. fotos: (l) WILLEM DE ROON, (r) Eddo hartmann Volgens managing director David Simons van Orange SeNSe Fund hebben juist verantwoorde ondernemingen de beste overlevingskansen Strenge selectie Het fonds meet verantwoord ondernemen aan de hand van heldere criteria. Heeft het bedrijf een gedragscode en zijn daarin onderwerpen beschreven als integriteit, naleving van wetgeving, sociale verantwoordelijkheid, milieubeleid en gelijke kansen voor iedereen? Hoe ziet het HR-beleid er uit? Is er een sociaal verslag? Is er een goed risicobeleid? Wie verantwoord onderneemt, moet met al deze facetten rekening houden, zegt David Simons. In het klassieke denken bestaat de vrees dat verantwoord ondernemen ten koste gaat van het rendement omdat extra investeringen nodig zijn. Kijk je echter naar de lange termijn, dan zie je juist dat ondernemingen die verantwoord ondernemen uiteindelijk de beste overlevingskansen hebben. Een onderneming die zich niets gelegen laat aan de omgeving waarin hij opereert, die zich niet als een good corporate citizen gedraagt, die niet voldoende zorgt voor zijn medewerkers en hun familie zal op de lange termijn niet overleven. Als de omgeving het niet afdwingt dan doet steeds strengere regelgeving het wel. Als belegger van nu kijk je naar al die elementen, je laat ze meewegen in je investeringsbeslissingen. Fundamentele benadering In de selectie van ondernemingen gaat Orange SeNSe Fund precies te werk. David Simons: Er zijn in Europa zo n 5700 kleine en middelgrote ondernemingen. Daarvan hebben er circa 1500 een market cap van tussen de 250 mln en 10 mrd. Dat is de doelgroep. Na een eerste screening op basis van de cijfers, screening van de berichten in de media en ontmoetingen met de bedrijven bleven er ongeveer 500 over. Die laatste groep hebben we zorgvuldig langs de meetlat gelegd. Onze partner daarbij is SNS Asset Management die de bedrijven strikt beoordeelt aan de hand van de Sustainable Responsible Investment-criteria (SRI). En toen bleven er 300 over waarin wij zouden kunnen investeren. Die laatste groep ging vervolgens opnieuw zwaar door de molen: due dilligence, zijnde bedrijfsbezoeken, gesprekken met het management, concurrentieanalyse, waardebepaling en vaststelling van een toekomstig prijsdoel. Dat resulteerde uiteindelijk in circa honderd echte investeringsopportunities. Het OSF heeft inmiddels circa 110 mln gestoken in een kleine 40 bedrijven. W i j h e l p e n o n d e r n e m i n g e n d e z a k e n g o e d o p e e n r i j t e k r i j g e n. Orange SeNSe Fund als eyeopener Het fonds legt alle kandidaten voor een participatie een uitgebreide vragenlijst voor. Daarin staan ook sectoren als wapenindustrie, tabak, pornografie, kernenergie, bont en productie waarbij dierproeven noodzakelijk zijn. Van geval tot geval wordt bekeken of en in welke mate een onderneming erbij betrokken is, of er beleid is waarmee bepaalde risico s kunnen worden afgedekt en of er voldoende openheid is over de betrokkenheid. Alcoholbedrijven komen alleen in aanmerking als ze een zeer verantwoord beleid voeren ten aanzien van reclame en bijvoorbeeld jongeren. Het is opmerkelijk dat we soms met directies aan tafel zitten die zich dan pas bewust worden van het goede dat ze allemaal in huis hebben, zegt David Simons. Wij fungeren dan als hun eyeopener. Wij helpen ze de zaken goed op een rij te krijgen. Dan is er echt sprake van tweerichtingsverkeer. Wij stellen ook verbeteringen voor. Wijzen ze op sectorgenoten die voor vergelijkbare problemen oplossingen hebben waar zij ook van kunnen profiteren. Zo bouwen wij een bestendige relatie op. Omdat Orange SeNSe Fund in heel Europa werkt, heeft het een staf waarin veel Europese talen zijn vertegenwoordigd waardoor er in bijna heel Europa in de eigen taal overleg met de bedrijven kan plaatsvinden. Volgens Simons werkt dat erg goed want juist kleinere ondernemingen hebben lang niet altijd iemand die met verantwoord ondernemen is belast. Wie niet meewerkt, is af Zijn er bedrijven die een participatie door het fonds eigenlijk helemaal niet op prijs stellen? Nou ja, als ze de vragenlijst niet willen beantwoorden houdt het natuurlijk op. Soms scoren wij bedrijven en treden dan zelf met ze in contact. Wij hebben vooral interesse in kwalitatief hoogstaande bedrijven die naar ons oordeel ondergewaardeerd zijn. Management met een sterk track record, sterke merken, een hoog marktaandeel, dat zijn zaken waar wij op letten. Daarnaast zijn er ondernemingen waar belangrijke veranderingen optreden die als positieve katalysator gaan werken, bijvoorbeeld nieuw management, herstructureringen en reorganisaties, spin-offs van activiteiten of nieuwe regelgeving die de spelregels verandert. Simons denkt niet dat relatief kleine bedrijven meer aandacht aan verantwoord ondernemen kunnen geven dan grotere omdat die minder beheersbaar zouden zijn. Grote ondernemingen hebben weer meer geld beschikbaar om er aandacht aan te besteden. En denk eens aan het reputatierisico. Een bedrijf als Nike wil echt niet weer geconfronteerd worden met verhalen over kinderen die hun spullen in elkaar naaien. Die let daar nu heel goed op. Goede spreiding Orange SeNSe Fund hanteert criteria om een goede spreiding van de beleggingen te garanderen. Zo zal een participatie nooit meer dan 10 procent van het totale vermogen van het fonds mogen bedragen, een grens die overigens nog nooit is bereikt. De top tien participaties kunnen maximaal ongeveer 40 procent van het totale fonds omvatten. Als initiële investering geldt een waarde van tussen de twee en vier procent van het aandelenkapitaal. De gemiddelde tijd dat een participatie wordt aangehouden is vijf jaar waardoor de turnover van het fonds ongeveer 20 procent op jaarbasis bedraagt. En nu de particuliere beleggers Orange SeNSe Fund is primair gericht op institutionele beleggers, maar dankzij de beursnotering is het fonds ook toegankelijk voor particuliere beleggers. De Morningstar Award en Lipper Award helpen ze zeker nieuwsgierig te maken.» 12 Orange SeNSe Fund 13

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

APG Verslag Verantwoord Beleggen

APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 APG Verslag Verantwoord Beleggen APG Verslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoud Ambities vertalen in verantwoord beleggen 3 Duurzaam beleggen steeds actueler 4

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen

Inhoudsopgave. Verslag verantwoord beleggen SPW 2014. Voorwoord. 1. Verantwoord beleggen in cijfers. 2. Beleid voor verantwoord beleggen Verslag verantwoord beleggen SPW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Verantwoord beleggen in cijfers 4 2. Beleid voor verantwoord beleggen 5 3. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur als onderdeel van de

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.

Blik op MVO. door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P. Blik op MVO Tien trends en ontwikkelingen Aandacht voor MVO zet fors door in Nederland P.8 MVO lijkt (voorlopig) crisisbestendig P.10 MVO als kostenpost definitief verleden tijd P.12 Sterke stijging vraag

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen

Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen RONDE TAFEL pensioenfondsen ronde tafel 1 Duurzaam Beleggen Pensioenfondsen Door Hans Amesz 64 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Op dit moment zitten nogal wat pensioenfondsen in de problemen. Hoe kunnen die

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BLIK OP MVO TIEN TRENDS EN ONTWIKKELINGEN AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR IN NEDERLAND P.8 MVO LIJKT (VOORLOPIG) CRISISBESTENDIG P.10 MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD P.12 STERKE STIJGING VRAAG

Nadere informatie

CHEQ. Kwantitatieve strategieën

CHEQ. Kwantitatieve strategieën CHEQ tijdschrift Kwantitatieve strategieën Kwartaaluitgave 29 December 2008 voor professionele beleggers Alfa en duurzaamheid Robeco Responsible Private Equity II Laagrisico aandelen: saai is beter Meer

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen Consultants

Duurzaam Beleggen Consultants RONDE TAFEL consultants ronde tafel 2 Duurzaam Beleggen Consultants Door Harry Geels 78 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Er wordt veel gepraat over duurzaam beleggen. De meeste pensioenfondsen werken

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars

Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars Verantwoord beleggen door Nederlandse pensioenfondsen en pensioenverzekeraars De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 7 december 2007 VBDO: J.M. van Lakerveld, MA, MSc In samenwerking met:

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009

Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Pensioenfonds PNO Media Jaarverslag verantwoord beleggen 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1 Beleggingsjaar positief verlopen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie