Hoe staan we er financieel voor? Interviews met Marcel Lasonder en Victor Wildeman. Mijnpensioenoverzicht.nl. Magazine I 2011 I Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe staan we er financieel voor? Interviews met Marcel Lasonder en Victor Wildeman. Mijnpensioenoverzicht.nl. Magazine I 2011 I Nr."

Transcriptie

1 HP Pensioen Magazine I 2011 I Nr. 13 In dit nummer onder meer: Hoe staan we er financieel voor? Interviews met Marcel Lasonder en Victor Wildeman Mijnpensioenoverzicht.nl Dit is een uitgave van het HP Pensioenfonds.

2 Voorwoord...3 Hoe staan we er financieel voor?...4 Verkiezingen deelnemersraad...5 Interview met Marcel Lasonder...6 Interview met Victor Wildeman...9 Website YBR...12 Mijnpensioenoverzicht.nl...13 Van de Deelnemersraad...14 Ontwikkelingen in Toeslagen en kerncijfers Lustrumfeest HP-NL Senior...20 Overzicht contactpersonen...21 Overzicht behandelde onderwerpen...22 English Summary I HP Pensioenmagazine

3 Voorwoord Zelf zorgen voor meer zekerheid Het is een wat uitdagende titel: Zelf zorgen voor meer zekerheid. Ga er maar aan staan. In tijden waarin onzekerheid vrijwel een vast gegeven is. Als ik me beperk tot financiële onzekerheid, denk ik onder andere aan banken die omvielen of staatssteun moesten ontvangen. Aan verzekeraars die door de woekerpolissen in het nieuws kwamen. Maar ook aan pensioenfondsen die geconfronteerd worden met lage rente en de kosten van langer leven van deelnemers en gepensioneerden. Met te lage dekkingsgraden tot gevolg. Ook onzekerheid op het gebied van pensioen dus. Ook voor ons pensioenfonds en onze pensioengerechtigden. De ingegane pensioenen zijn per 1 januari niet geïndexeerd omdat onze dekkingsgraad dat op de vaste peildatum niet toeliet. Gelukkig blijft het koopkrachtverlies beperkt omdat de inflatie relatief laag is. Desalniettemin is wel sprake van enig koopkrachtverlies. In dat opzicht is het pensioen minder zeker geworden, ondanks de extra bijdrage van HP gedurende de afgelopen twee jaar. In dit Magazine geven we uiteraard weer de nodige achtergronden en updates. Natuurlijk melden we de meest recente dekkingsgraad. Daarnaast geven we een toelichting op het toeslagbeleid. Verder kun je een interview lezen met gepensioneerde Victor Wildeman. Hij werkt met zijn vrouw als vrijwilliger in Uganda. Opvallend is iedere keer weer hoe actief HP-gepensioneerden zijn en hoe zij open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Chapeau! Veel gepensioneerden bezoeken ook de bijeenkomsten van HP NL Senior. In dit nummer een verslag van het eerste lustrumfeest. Tot slot vraag ik graag je aandacht voor het interview met ondergetekende over de Premiepensioenregeling. Deze premieregeling is vanaf 1 januari 2010 van toepassing voor nieuwe HP-medewerkers. Daarin is nog meer verantwoordelijkheid bij de deelnemers zelf gelegd voor de pensioenuitkomst. De gestorte premie vormt in dat geval een eigen spaarpot, die je zelf in de gaten moet houden. Indien nodig moet je die zelf ook bijsturen. De Excedentregeling werkt overigens via hetzelfde principe. Ook hier geldt een spanningsveld tussen risico, rendement en zekerheid. Met de aantekening dat beleggingen met een vaste rente lang niet altijd zo zeker zijn als wellicht lijkt. Aan de ene kant is het goed om je spaarpot actief te volgen. Aan de andere kant moet je je wel realiseren dat het om je pensioen gaat, waar je beter geen grote beleggingsrisico s mee kunt nemen. Volg in elk geval al je pensioenaanspraken. Zoals je in het Magazine zult lezen, kun je met enkele muisklikken een overzicht hebben van al je opgebouwde pensioenaanspraken. Maak er gebruik van! Zodat je later niet voor de verrassing komt te staan dat je wellicht te weinig pensioen hebt opgebouwd. Veel leesplezier! Marcel Lasonder Voorzitter Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland 3

4 Ontwikkeling financiële positie en evaluatie herstelplan Hoe staan we er financieel voor? Deze informatie geldt voor jou als je al vóór 1 januari 2010 bij HP werkte en is van toepassing op de Basisregeling. De dekkingsgraad geldt niet voor de Premiepensioenregeling en de Excedentregeling. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het pensioenfonds en alle toekomstige verplichtingen. Niet alleen ten opzichte van alle ingegane pensioenen. Maar ook ten opzichte de opgebouwde pensioenen die nog niet zijn ingegaan. Vermogen Voorziening Dekkingsgraad december % januari % februari % maart % april % mei % juni % juli % augustus % september % oktober % november % december % Verbeterd In het vorige Magazine schreven we uitgebreid over de ontwikkeling van de dekkingsgraad tot en met augustus 2010.Door de grote rentedaling in augustus 2010 daalde de dekkingsgraad tot 98%. Daarmee kwam deze, voor het eerst sinds april 2009, weer onder de 100%. Gelukkig is de financiële positie van ons pensioenfonds sinds augustus weer aanzienlijk verbeterd. Als gevolg van een stijging van de rente en de ontwikkeling op de aandelenbeurzen is de dekkingsgraad in het laatste kwartaal gestegen tot ongeveer 110% eind Het voorlopige cijfer eind januari 2011 bedroeg 113%. Dit is vooral een gevolg van de verdere stijging van de rente. Tweede formele evaluatie Met een dekkingsgraad van 110% eind december 2010 loopt het fonds voor op het herstelplan. Dat ging uit van een dekkingsgraad van 101,4%, eind Half februari 2011 heeft ons pensioenfonds de tweede formele evaluatie van het herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In bijgevoegde grafiek is goed te zien hoe de dekkingsgraad zich vanaf januari 2009 heeft ontwikkeld ten opzichte van de verwachtingen volgens het herstelplan. In de cijfers is de extra bijdrage verwerkt van HP van 7,3 miljoen. januari % Geschatte Dekkingsgraad % Dekkingsgraad volgens herstelplan Januari 2009 Maart 2009 Mei 2009 Juli 2009 September 2009 November 2009 Januari 2010 Maart 2010 Mei 2010 Juli 2010 September 2010 November 2010 Eind september maakte HP een tweede extra storting van 7,3 miljoen over. Dat gebeurde in het kader van het herstelplan. 4 I HP Pensioenmagazine

5 Breng voor 31 maart je stem uit! Verkiezingen Deelnemersraad In juni 2011 eindigt de zittingstermijn van 3 jaar van de huidige deelnemersraad. Er zal dan een nieuwe deelnemersraad in functie treden. De benoeming van de leden vindt plaats na verkiezingen door en uit de deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers. Samenstelling en zetelverdeling De deelnemersraad bestaat uit 8 leden. De volgende zetelverdeling is van toepassing: actieve deelnemers gepensioneerden gewezen deelnemers Kandidaatstelling 5 zetels 2 zetels 1 zetel Het bestuur van het pensioenfonds moet er voor zorgen dat de pensioenregeling correct wordt uitgevoerd. De Deelnemersraad kan het bestuur onder andere adviseren bij wijziging van statuten of reglementen en het vaststellen of wijzigen van het toeslagbeleid. Tot en met 31 maart kun je je stem uitbrengen voor het kiezen van een nieuwe deelnemersraad. In november 2010 heeft het bestuur alle deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers geïnformeerd over de kandidaatstelling voor deze verkiezingen. Men kon zich tot en met 31 januari 2011 schriftelijk kandidaat stellen bij het bestuur van het fonds. De volgende 15 kandidaten hebben zich aangemeld: Actieve deelnemers: Ids Sijbrandij, Stan Bosch, Hugo Jenneskens, Gerard van Zelst, Bert Ypey en Dick van Gaalen Gepensioneerden: Holger Nieuwenhuijzen, Hans Suijs, Klaas Nienhuis, Rinze Braaksma en Peter van Gasselt Gewezen deelnemers: Erik Brands, Wim van Oudheusden, Dan Tailleur en Frits Nolet. Half februari zijn de brieven verzonden met de stemformulieren. Je kunt tot en met 31 maart je stem uitbrengen. In de loop van april zullen alle deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers worden geïnformeerd over de verkiezingsuitslag. 5

6 Interview met Marcel Lasonder Je eigen Pensioenspaars bij het HP Pensioenfonds Voor- en nadelen. Do s en don ts Vanaf 1 januari 2010 of later bij HP werkzaam? Dan bouw je via de beschikbare premie regeling je eigen Pensioenspaarsaldo op. Een kapitaal waarvoor je later pensioen kunt kopen. Voorzitter Marcel Lasonder licht in een gesprek met HP Pensioen de Premiepensioenregeling toe. De voor- en nadelen, de risico s en wat je moet doen, maar ook niet moet doen. Voor iedereen die weinig of niets met beleggingen heeft, maar zeker ook voor de actieve beleggers onder de deelnemers. Actief je Pensioenspaarsaldo volgen Vanaf 1 januari 2010 is er een nieuwe pensioenregeling voor de medewerkers die bij HP komen werken. Voor wie voor die tijd al bij HP werkte verandert er niets. Per maand stort HP een bedrag op een pensioenrekening die op jouw naam staat. In dat bedrag zit ook je eigen bijdrage. Met de maandelijkse stortingen bouw je je eigen pensioenspaarsaldo op. Via een Robeco spaarrekening worden deze belegd in beleggingsfondsen. Met het pensioenspaarsaldo koop je vervolgens op je pensioendatum een pensioen bij een verzekeraar. De verzekeraar betaalt dat pensioen maandelijks uit. Marcel: Dat is nieuw. We zijn gewend dat bij HP het pensioen tot zo n (het bedrag in 2011) geregeld is met een directe pensioentoezegging. Met pensioenoverzichten waarop staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en hoeveel pensioen je op je pensioendatum kunt verwachten. Dat is met de Premiepensioenregeling anders. HP en het pensioenfonds faciliteren de kapitaalopbouw voor het pensioen nog steeds, maar als deelnemer moet je zelf actiever de ontwikkelingen volgen. Het is je eigen pensioenpot en je moet echt weten hoe die zich ontwikkelt. Ik hoor wel van collega s dat zij dat niet doen. Dat is echter wel noodzakelijk om zo nodig zelf bij te sturen. bijvoorbeeld in gevallen van crisis, zoals de kredietcrisis. Overigens ontvang je als deelnemer in de Premiepensioenregeling jaarlijks een pensioenoverzicht met een indicatie van de pensioenen die je kunt aankopen met het op de pensioendatum aanwezige pensioenspaarsaldo. Hebzucht en emoties bij beleggingen zijn riskant. Houdt ook je partner op de hoogte van het pensioenspaarsaldo en je beleggingsbeslissingen. Je pensioen is namelijk ook voor je partner uiteraard heel belangrijk. 6 I HP Pensioenmagazine

7 aldo Daarbij ontvang je ook de daarbij gehanteerde aannames. We zeggen er verder nadrukkelijk bij dat het een indicatie is. Het risico is dus dat het werkelijk in te kopen pensioen lager is. Bijvoorbeeld omdat je spaarpot lager is dan verwacht,of de rente op dat moment relatief laag is. Of in het ergste geval zowel je spaarsaldo als de rente. Maar je pensioenspaarsaldo kan uiteraard ook hoger zijn dan oorspronkelijk verwacht. Standaard beleggingsprofiel Het advies is dus de waarde van je spaarsaldo te volgen en zo nodig de beleggingsmix aan te passen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, leggen we Marcel voor. Niet iedereen is geïnteresseerd in beleggingen, of heeft daar kijk op. Marcel herkent dat en wijst in dat verband op de beleggingsprofielen waaruit de deelnemer kan kiezen. Volg actief je pensioenspaarsaldo Zo is er een standaard profiel voor elke deelnemer. Standaard wordt iedereen deelnemer in het profiel Volledig Beheer van Robeco. Hierbij belegt Robeco de premies op basis van door het fonds vastgestelde adviesmixen. Zo n adviesmix is een voor een bepaalde leeftijdsgroep geschikte spreiding over aandelen, obligaties en spaargeld. Als je jong bent, dan wordt volgens die mix een groter deel belegd in aandelen en minder in obligaties en spaargeld, dus met een hoger risicoprofiel. Als je ouder wordt, wordt het deel dat in obligaties wordt belegd groter en het deel dat in aandelen kleiner. Zie dat als een beveiliging. Marcel benadrukt echter dat je ook bij geringe beleggingskennis je pensioenspaarsaldo actief moet volgen. Oriënteer je zo nodig bij banken en adviseurs die daar geen direct belang bij hebben, hoe zij tegen de markt aankijken. Beleggen in obligaties en spaargeld bijvoorbeeld lijkt risicoloos, maar is dat niet. De rente is momenteel laag. Dat betekent dat je spaarsaldo maar langzaam groeit als je relatief veel in de zogenaamd veilige obligaties belegt. Bovendien zakken de obligaties ook nog eens in waarde bij een stijging van de rente. Een 10-jarige obligatie bijvoorbeeld zakt met 10% in waarde als de rente met 1% stijgt. Zo risicoloos zijn rentebeleggingen dus niet. Dekkingsgraad niet relevant voor Premiepensioenregeling De laatste jaren hebben pensioenfondsen het moeilijk. De lagere rente en de toegenomen levensverwachting hebben lagere dekkingsgraden tot gevolg. Voor de jongere deelnemers die een eigen spaarsaldo opbouwen, is dit niet op korte termijn relevant, licht Marcel toe. Je hoeft met je pensioenspaarsaldo pas pensioen te kopen als je met pensioen gaat. De hoogte ervan is afhankelijk van de hoogte van je pensioenkapitaal en de prijs (de inkoopfactoren) die de verzekeraar van je keuze op dat moment vraagt. Als de marktrente op dat moment laag is, zal het maandelijks pensioen dat de verzekeraar betaalt, ook lager zijn. De verzekeraar maakt namelijk minder rendement op de gestorte koopsom. Natuurlijk is het wel zo dat je pensioenkapitaal bij de huidige lagere rentestanden minder snel groeit dan bij een hogere rente. Ook de stijging van de gemiddelde levensverwachting heeft gevolgen voor de inkoopfactoren die verzekeraars rekenen als je met je spaarsaldo pensioen inkoopt op je pensioendatum. Iedereen die belegt, denkt dat hij of zij een goede belegger is. >> 7

8 >> Waarom een beschikbare premieregeling? De nieuwe Premiepensioenregeling betekent meer onzekerheid en meer risico voor de deelnemer. Marcel onderschrijft dat, maar wijst ook op de onzekerheid die de basisregeling biedt. Als gevolg van de lage dekkingsgraad kan het pensioenfonds momenteel geen toeslagen gegeven op de ingegane pensioenen. Een Premiepensioenregeling is niet per definitie slechter dan een pensioenregeling die een concrete pensioentoezegging in Pensioeneuro s doet. In slechte tijden heb je met de laatstgenoemde pensioenregeling meer zekerheid, in goede tijden vaar je wel bij een beschikbare premieregeling omdat je het extra rendement op jouw spaarsaldo zelf mag houden. Deze Premiepensioenregeling is in goed overleg met de ondernemingsraad ingevoerd. De reden daarvan is dat HP verplicht is om de risico s van een pensioenregeling met een vaste pensioentoezegging op de balans op te nemen en daarnaast een meer marktconforme regeling gewenst was. Bij grote wisselingen in de omvang van de verplichtingen is dit een probleem. Bovendien is het niet wenselijk dat de jaarlijkse pensioenpremies sterk fluctueren die door HP moeten worden betaald. Bijvoorbeeld omdat eventuele tekorten (indien de dekkingsgraad onder een bepaalde grens terechtkomt), moeten worden aangevuld door HP met extra stortingen. Iedere organisatie heeft belang bij een voorspelbaar kostenprofiel. Daarom is dus met ingang van 1 januari 2010 de Premiepensioenregeling een feit voor alle nieuwe medewerkers van HP. Zie het niet als sport, het is wel je pensioen De Premiepensioenregeling is dus een gegeven. Niet alleen met onzekerheid en risco s, maar ook met mogelijkheden, zegt Marcel. Risico en rendement gaan hand in hand. Wie jarenlang zijn geld op deposito s zet, weet zeker dat hij of zij een laag pensioenkapitaal opbouwt. Aan de andere kant: Iedereen die belegt, denkt dat hij of zij een goede belegger is. Wie echter voordurend handelt met zijn eigen gekozen beleggingsmix (Eigen Beheer) die ook mogelijk is bij Robeco, speculeert in feite met zijn pensioen, vindt hij. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit gemiddeld genomen allesbehalve betere rendementen oplevert. Het is een waarschuwing die hij graag kwijt wil. Je speelt bij frequent aan- en verkopen wel met je pensioen. Hebzucht en emoties bij beleggingen zijn riskant. Houdt ook je partner op de hoogte van het pensioenspaarsaldo en je beleggingsbeslissingen. Je pensioen is namelijk ook voor je partner uiteraard heel belangrijk. Uit een recente peiling Zo staan werknemers weliswaar terughoudend tegenover het nemen van beleggingsbeslissingen, maar bestaat -als de beleggingsrisico s toch bij de deelnemers komen te liggen - wel enige steun voor een opzet die het mogelijk maakt uit een beperkt aantal duidelijk gespecificeerde beleggingsprofielen te kiezen. Bron: Nieuwsbericht van De Nederlandsche Bank van 16 december I HP Pensioenmagazine

9 Interview met Victor Wildeman Open staan voor verandering, ook na je pensionering >> Werken in de automatisering vaak betekent dit dat je continu bezig bent met je werk en veranderingen. Totdat je van je pensioen en je vrijheid gaat genieten. Het is het klassieke pensioenbeeld. Victor Wildeman is sinds 2002 met vervroegd pensioen, maar werkt nu in gevangenissen in Uganda. Ook na zijn pensionering is hij als vrijwilliger nog altijd aan het werk en elke dag is anders. HP Pensioen sprak met hem. 9

10 >> Veranderingen In 1986 stapte hij, na een commerciële baan gedurende dertien jaar in de olie-industrie, over naar de automatisering. Bij Digital was hij commercieel verantwoordelijk voor grote bedrijven in de procesindustrie: internationaal opererende olie-, chemieen afvalverwerkende organisaties. Daarop terugkijkend zegt hij: Werken in de automatisering is omgaan met veranderingen. Niet alleen technisch, maar ook veranderingen van werkgevers en collega s: Digital, Compaq, HP, andere managers, kortom, voortdurend verandering. Bezoeken in TBS-klinieken Niets doen Eind 2002, na de overgang naar HP, kan hij stoppen met werken. Mijn vrouw Bea en ik hadden geen concrete plannen voor onze tijdsbesteding. Eerst maar eens kijken hoe de verandering bevalt. Je gaat immers van de situatie van altijd aan het werk naar niets doen. Al na korte tijd vraagt een vriend van mij bij het Justitie Pastoraat of ik af en toe een kopje koffie wil drinken bij iemand die na een langdurig verblijf in een TBS-kliniek is verhuisd naar een begeleide woonsituatie. Zulke ingrijpende veranderingen zijn moeilijk. Daarom zet men vrijwilligers in als maatje. Die kopjes koffie hebben zich vervolgens uitgebreid naar bezoeken in diverse TBS-klinieken. Gepensioneerden hoor je vaak zeggen dat ze het zo druk hebben. Dat is echt zo. Vakantie? Na de nodige activiteiten lijkt het klassieke beeld van de pensioengenieters echter ook op hen van toepassing. Zij boeken een vakantie van drie maanden naar Uganda. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Drie maanden niets doen Op eigen initiatief, maar eigenlijk nog voor we het wisten, waren we bijna meteen al druk doende als vrijwilligers in een hospice. Maar ook in gevangenissen, vertelt Victor. Alle dagen graden Celsius Uganda Hij is enthousiast over het land, dat zes keer zo groot als Nederland is en op de evenaar ligt. Geen wisseling van seizoenen en alle dagen graden Celsius. Met Lake Victoria (net zo groot als Nederland) en prachtige wildparken met onder andere olifanten, nijlpaarden, krokodillen, neushoorns, giraffen, gorilla s, antilopen. Het is echter ook een van de armste landen ter wereld, met aids en gebrek aan alles. Met zo n 35 miljoen mensen waarvan de helft jonger dan 14 jaar. Hoezo vergrijzing? Victor: Overal zijn kinderen die je steevast: Mzungu ( Witte ), how are you? toeroepen. Iedere dag verloopt anders dan verwacht. Je moet over alles onderhandelen en wachten is hier heel gewoon. Het is voor een Nederlander even wennen, maar met een positieve houding ten opzichte van veranderingen, heeft ook dat z n charme. Overleven Gevangenissen Dat laatste kan niet gezegd worden over de situatie in de gevangenissen benadrukt hij. Er zitten zo n mensen (bij een capaciteit van ) in ongeveer 220 gevangenissen. Mede daardoor zijn er veel overdraagbare ziekten als tbc en hepatitis, naast het alom aanwezige aids. Jaarlijks overlijden er meer dan 500 mensen. Voorarrest duurt gemiddeld vier jaar bij een gemiddelde veroordelingduur van een jaar. Meer dan de helft van de gevangenen zit terecht of niet in voorarrest. Zonder geld kom je echter niet of nauwelijks aan een advocaat of op de rol bij de rechtbank. Verblijf je in de gevangenis dan zijn alle dagen hetzelfde en is het een kwestie van overleven! Je kunt kritische rapporten schrijven over deze situatie of proberen de omstandigheden daadwerkelijk te verbeteren. Victor en Bea kozen voor het laatste. Zij richtten met vrienden in Nederland de stichting Second Chance Support (SCS) op en gingen in Uganda aan de slag. 10 I HP Pensioenmagazine

11 Met pensioen gaan Voor Victor betekent het vrijwilligerswerk in Uganda een enorme verandering in zijn leven na zijn vertrek bij HP. In Nederland denken en praten we veel over de veranderingen die met pensioen gaan met zich mee brengen. Dat is begrijpelijk en verstandig. Hier in Uganda praten we met de mensen in de gevangenissen over hun fundamentele situatie. We geven niemand zomaar een tweede kans maar we ondersteunen als mensen een tweede kans willen benutten. Daar staat Second Chance Support ook letterlijk voor. Als hij desgevraagd terugkijkt op hun eigen veranderingen de afgelopen jaren zegt hij: Zoals al gezegd, we hadden geen plannen. Gewoon eerst maar eens kijken hoe niets meer doen bevalt. Maar al snel bleek: Voor mij en voor de mensen in de gevangenissen is niets doen géén optie! Juist daarom geniet ik volop van mijn pensioen. Second Chance Support (SCS) Victor en Bea Wildeman werken met SCS aan het verbeteren van humanitaire situaties in de gevangenissen. Mensen beter uit de gevangenis laten komen dan ze er in gingen. Verbeteren van de gezondheidszorg binnen de muren en het opzetten van een gevangenisschool. Projecten waar zij met SCS hun schouders onder zetten. Victor licht toe dat de Kigo gevangenis tussen Kampala en Entebbe het eerst wordt aangepakt. Met weinig geld, willen we grote structurele verbeteringen realiseren. Zoveel mogelijk geld ten goede laten komen aan de mensen in de gevangenis. Door vooral producten en diensten te leveren houden we corruptie buiten de deur. We hebben geen kantoor, geen salarissen, geen dure 4 x4 auto. Zo is geen sprake van de spreekwoordelijke strijkstok. Juist daardoor neemt in Nederland het aantal Supporters dat Second Chance Support financieel ondersteunt snel toe. Victor benadrukt dat zij dit werk ook kunnen doen dankzij de vertrekregeling die hij van HP ontving. Daar zijn we dankbaar voor. Die dankbaarheid zien we ook bij de mensen in de gevangenissen. Daar worden we rijk van. Niet materieel, maar in ons hart. Victor H.A. Wildeman leeftijd: 62 burgerlijke staat: gehuwd, 2 getrouwde kinderen woonplaats: KAMPALA, Uganda, sinds 2009 werkte bij HP: vanaf 1986 tot 2002 laatst als: Voor mij is niets doen géén optie! sales account manager Juist daarom geniet ik volop van mijn pensioen. met vervroegd pensioen sinds: december 2002 hobby s: zeezeilen, biljarten, lezen, musea Informatie over Second Chance Support (SCS):http://secondchancesupport.org/ 11

12 Op de hoogte via hp-pensioenfonds.nl en YBR! Wie nog pensioen opbouwt Werk je nog en bouw je nog pensioen op, dan is er voor jou nog de speciale website Your Benefits Resources (YBR) met een pensioenplanner. Wanneer pensioen en hoeveel? Pensioen is voortdurend in het nieuws. Veel ontwikkelingen zijn voor alle pensioenfondsen van toepassing, zoals de rente en de toegenomen levensverwachting. Natuurlijk wil je weten wat dat betekent voor jouw pensioen. Het pensioenfonds houdt je graag op de hoogte. Ook via de website! Daar lees je bijvoorbeeld altijd de meest recente dekkingsgraad en alle informatie over het toeslagbeleid. Als je nog pensioenpremie betaalt en HP-pensioen opbouwt, kun je via de website Your Benefits Resources (YBR) je persoonlijke pensioensituatie checken. Op je jaarlijkse pensioenoverzicht staat onder andere informatie vermeld over de hoogte van je ouderdomspensioen op dat moment. Misschien ben je inmiddels getrouwd, of ben je parttime gaan werken. Gebeurtenissen die van invloed zijn op je pensioen. Met de YBR-site kun je het effect van zo n wijziging op je pensioen meteen zien! De informatie is namelijk altijd up-to-date. Wanneer er dus iets verandert in je situatie, of dit nu in je werk of prive is, kun je het effect ervan direct zien op je pensioen. Ook worden regelmatig, voor zover van toepassing, de individuele gegevens van de excedentregeling en de oude Digital- Flexioenregeling bij Robeco op deze site ingelezen. Zo heb je op elk moment van de dag inzage in je huidige pensioensituatie. Je kunt er ook je actuele pensioenspaarsaldo zien dat je bij Robeco hebt opgebouwd. Kijk dus snel op: Inlognaam en wachtwoord In principe geldt je personeelsnummer als inlognaam. Wachtwoord vergeten? Vraag via het inlogscherm een nieuw wachtwoord aan! Vragen over YBR? Stuur een aan: 12 I HP Pensioenmagazine

13 Website van de Stichting Pensioenregister Met enkele muisklikken een compleet totaaloverzicht van al je opgebouwde pensioenrechten. Je werkt bij HP. Je bouwt dus pensioen op bij het HP Pensioenfonds en later ontvang je AOW. Misschien heb je ook pensioen opgebouwd bij vorige werkgevers. In dat geval wijzen wij je graag op voor een totaaloverzicht van al je opgebouwde pensioenrechten. Als je bij je vorige werkgevers pensioen hebt opgebouwd De website is vooral handig als je ook pensioen hebt opgebouwd bij andere werkgevers. De site geeft namelijk een overzichtelijk totaalbeeld van al je opgebouwde en te bereiken pensioenen. Alle vergelijkbare pensioenbedragen zijn bij elkaar opgeteld. Inclusief je pensioenopbouw bij HP. Zo zie je snel hoe je er voor staat met al je pensioenrechten én AOW samen. Maar ook hoeveel pensioen je nabestaanden ontvangen als je overlijdt. Pensioenvoorzieningen die je zelf hebt geregeld, zoals een koopsompolis, en al ingegane pensioenen staan overigens niet in het overzicht. Toegang tot De website is ontwikkeld door Stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband van circa 600 Nederlandse pensioenfondsenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Ook het HP Pensioenfonds werkt er aan mee. Iedere Nederlander kan zo eenvoudig inzicht krijgen in zijn AOW en pensioen. Het gebruik van de website is gratis. Alleen jijzelf hebt toegang tot jouw persoonlijke pensioengegevens. Wel heb je een DigiD nodig om te kunnen inloggen. Je persoonlijke inlogcode die je bijvoorbeeld ook gebruikt bij je elektronische belastingaangifte. Heb je nog geen DigiD? Als je deze via aanvraagt, kun je voortaan met enkele muisklikken al je opgebouwde pensioenen in één keer digitaal inzien. Uniform Pensioenoverzicht Het schriftelijke Uniform Pensioenoverzicht van ons pensioenfonds over de pensioenopbouw bij HP blijf je overigens jaarlijks ontvangen. Met de pensioenplanner op YBR kun je berekeningen maken of mogelijke andere pensioenwensen financieel haalbaar zijn. De stand van je HP Pensioen is op de YBR-site altijd actueel. Op mijnpensioenoverzicht.nl staan de gegevens van de meest recente UPO. De gegevens van de Premiepensioenregeling staan daar dus nog niet op. 13

14 Wisseling van de wacht in de deelnemersraad In het afgelopen jaar zijn er twee nieuwe deelnemers toegetreden tot de deelnemersraad. Allereerst Bert Ypey die de plaats innam van Reinier van Hoeyen die de HP organisatie verliet. En vervolgens Dick van Gaalen, die Henk Splint opvolgde toen deze de deelnemersraad omruilde voor een plaats in het pensioenbestuur. Beiden stellen zich voor in HP Pensioen. 14 I HP Pensioenmagazine

15 Ik verbaas mij regelmatig over de onwetendheid van collega s op dit terrein. dat een pensioenregeling iets is waar je jezelf steeds actiever mee moet bemoeien. Dick van Gaalen In dienst sinds: 1974 (via Philips, Digital, Compaq) Huidige functie: Marketing Programma Manager Dick van Gaalen heeft een lange staat van dienst. Ooit begonnen als Cobol programmeur bij de toenmalige computerdivisie van Philips heeft hij zowat alle disciplines van het bedrijf doorlopen. Van systeemontwerper tot account manager. Van business developer tot product manager. Van lokaal tot internationaal. En van het midden en kleinbedrijf tot en met het enterprise segment. Eigenlijk ben ik nergens echt goed in, zegt hij met een glimlach. Maar op dit moment werkt de teruggang naar integrale systemen in mijn voordeel. Door de sterke drang naar specialisatie zijn er namelijk niet zo veel mensen die een overzicht hebben op het IT vraagstuk als geheel. Ik heb mij opgegeven als kandidaat voor de deelnemersraad omdat de hele pensioenproblematiek mij wel interesseert. Niet alleen vanuit het specifieke perspectief van de deelnemer aan de HP regeling, maar ook in zijn algemeenheid als een belangstellende voor de wijze waarop we in Nederland hiermee omgaan. De huidige complexiteit beziet hij met zorg. In de begintijd bij Philips was de pensioenregeling voor deelnemers heel eenvoudig. Eenmaal per jaar kreeg je een opgave met daarop je dienstjaren en je pensioengrondslag. Als eindloonsysteem was het voor iedereen, van fabrieksarbeider tot ingenieur, eenvoudig te begrijpen wat je pensioenaanspraken waren. Met de tegenwoordige regelingen en overgangsmaatregelen dien je minimaal een financieel specialist te zijn om een beeld te krijgen, niet alleen van je aanspraken, maar ook van de risico s die je loopt. Vanuit zijn marketing ervaringen ziet hij het in de gaten houden van de aansluiting tussen de gecompliceerde wereld van de pensioenen en het normale leven als een belangrijk aandachtspunt. Ik verbaas mij regelmatig over de onwetendheid van collega s op dit terrein. Aan de ene kant kan ik mij dat wel voorstellen. Als financiële vraagstukken niet je belangstelling hebben is het lezen van een pensioenreglement een probaat slaapmiddel. Maar aan de andere kant kunnen de risico s van verkeerde beslissingen heel groot zijn. In ieder geval ga ik proberen met name op dit terrein een rol te spelen. Bert Ypey In dienst sinds: 1988 ( via Philips, Digital, Compaq) Huidige functie: Account General Manager Rabobank Net als Dick van Gaalen is ook Bert in de IT begonnen bij de toenmalige computerdivisie van Philips. Eerst op het hoofdkantoor in een corporate functie als product manager in de Unix groep. Daarna de internationale software wereld leren kennen in een wereldwijde functie. En ten slotte via services voor het financiële segment in Nederland nu al geruime tijd als account manager verantwoordelijk voor de Rabobank groep. Het financiële segment loopt de laatste tijd dus als een rode draad door zijn loopbaan. Het leuke is dat de laatste jaren de nadruk van de HP portfolio steeds meer op software en services is komen te liggen. Dat sluit goed aan bij mijn achtergrond. Ook ik heb mij opgegeven als kandidaat voor de deelnemersraad vanwege mijn algemene belangstelling voor de pensioenproblematiek. Als deelnemer aan de pensioenfondsen van achtereenvolgens Shell, Philips, Digital, Compaq en HP wordt je aardig met je neus op de feiten gedrukt dat een pensioenregeling iets is waar je jezelf steeds actiever mee moet bemoeien. Doe je dat niet dan kun je voor uiterst onplezierige verrassingen komen te staan. Mijn interesse in de pensioenwereld wordt verder gevoed door mijn interesse in de financiële wereld. Daar bovenop is Robeco, als dochter van Rabobank, ook nog eens mijn klant. De grote veranderingen in het pensioen wezen, gecombineerd met de taaie materie, zijn Bert een bron van zorg. De financiële crisis en de vergrijzing hebben ertoe geleid dat veronderstelde zekerheden niet echt aanwezig zijn. Dit gecombineerd met de sterk gegroeide eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers voor hun pensioen leidt ertoe dat het van groot belang is dat iedereen goed op de hoogte is van zowel de eigen verantwoordelijkheden als de status van zijn of haar pensioenopbouw. Samen met de andere leden van de deelnemersraad wil ik mij met name bezighouden met dit vraagstuk. 15

16 Ontwikkelingen in 2010 gevolgen voor ons pensi Ook 2010 is een enerverend jaar geweest. In dit Magazine lees je onder meer over de ontwikkeling van de financiële positie, het herstelplan en de nieuwe pensioenregeling voor nieuwe medewerkers. In dit artikel gaan wij kort in op drie andere ontwikkelingen die het afgelopen jaar de volle aandacht van het bestuur eisten. 1. Stijging van de levensverwachting en daling van de rente In de loop van 2010 daalde de rente tot een historisch laag niveau. Daardoor moeten pensioenfondsen meer geld voor de toekomst reserveren. De grootste rentedip vond plaats in augustus 2010 en als gevolg daarvan zakte de dekkingsgraad van het pensioenfonds weer even onder de 100%. Het vermogen van het HP Pensioenfonds was eind 2010 hoger dan eind Dit is een gevolg van de goede beleggingsresultaten en de extra storting van HP van 7,3 miljoen. Maar door de lage rente en de hogere levensverwachting is het vermogen ten opzichte van alle verplichtingen op de lange termijn toch nog steeds niet hoog genoeg. Aan het einde van 2010 steeg de rente weer wat waardoor de dekkingsgraad ultimo 2010 naar verwachting uitkomt op ongeveer 110%. De dekkingsgraad zal 118% moeten zijn voordat er geen sprake meer is van een reservetekort. Langer leven Eind augustus werd bekend dat de levensverwachting nog sneller stijgt dan deskundigen tot nu toe dachten. En sneller dan de stijging waarmee ons pensioenfonds al rekening hield. Daarvoor moeten we meer reserveren. Niet alleen voor de pensioenen van de huidige gepensioneerden, maar ook voor de deelnemers die nu pensioen opbouwen. Het bestuur heeft intussen besloten de nieuwe cijfers over de levensverwachting toe te passen. Ook de eigen ervaringscijfers van het HP Pensioenfonds worden daarbij betrokken. 16 I HP Pensioenmagazine

17 en de oenfonds Gevolgen voor pensioenfonds en toeslagverlening De lagere rente en het langer leven hebben in 2010 geleid tot een toename van de benodigde voorziening met ongeveer 80 miljoen. Mede daardoor daalde de dekkingsgraad eind augustus tot 98%. Eind november bedroeg deze 104,9%. Op basis van het vastgestelde beleid is de verwachte dekkingsgraad eind november bepalend voor de besluitvorming over het verlenen van toeslagen. Deze moet minimaal 105% bedragen, voordat toeslagverlening op de ingegane pensioenen mogelijk is. Daarom is er, overeenkomstig het toeslagenbeleid, per 1 januari 2011 geen toeslag op de ingegane pensioenen. 2. Risicomanagement Een van de andere ontwikkelingen waaraan het bestuur in 2010 veel aandacht heeft besteed, was het risicomanagement. Net als andere financiële instellingen lopen pensioenfondsen risico s. Niet alleen beleggingsrisico s, maar ook verzekeringstechnische- en operationele risico s. Voorbeeld van het tweede risico is, het langleven risico, de toename van de gemiddelde levensverwachting. Zijn de grondslagen waarmee het pensioenfonds rekent nog adequaat of behoeven deze aanpassing. Een voorbeeld van een operationeel risico is het uitbestedingsrisico, Pensioenfondsen moeten rekening houden met het zogeheten lang-leven-risico : Een hogere levensverwachting betekent namelijk voor hen: langer pensioen betalen. Het monitoren van dit risico en zo nodig de rekenregels daarop tijdig aanpassen is een voorbeeld van risicomanagement van het HP Pensioenfonds. dat te maken heeft met de kwaliteit van de uitvoering van het pensioenfonds. Alle denkbare risico s zijn aan de hand van een checklist nagelopen. Met en door externe specialisten. In de rapportage over de resultaten van de analyses wordt vastgesteld in hoeverre het pensioenfonds in control is van de risico s, wat de beheersmaatregelen zijn, wat de monitoring is en of er aanleiding is tot maatregelen. In januari 2011 is de rapportage (het Risico Raamwerk) met het bestuur en het Verantwoordingsorgaan besproken. Het risicomanagement zal ook in 2011 de volle aandacht van het bestuur krijgen. Bij het besturen van een pensioenfonds komt meer kijken dan bestuurlijke ervaring. Bij alle categorieën (voorzienbare) risico s die pensioenfondsen lopen, wordt onderzocht en vastgesteld of het bestuur in control is. 3. Deskundigheid bestuur Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en een gepensioneerde (momenteel Simon Dijkhuizen) die een HP pensioen geniet. De pensioenregeling wordt in opdracht van het bestuur uitgevoerd door AON-Hewitt. Verder wordt het bestuur geadviseerd door deskundigen op juridisch, financieel en verzekeringswiskundig gebied. Desondanks vraagt het bestuurslidmaatschap van het pensioenfonds natuurlijk de nodige kennis en deskundigheid. Daarom besteedt het bestuur veel aandacht aan deskundigheidbevordering. De doelstelling is om per deskundigheidsgebied ten minste twee bestuurders te hebben die gespecialiseerd zijn op dat gebied en die aanvullende trainingen hebben gevolgd. De Nederlandsche Bank ziet onder andere toe op de deskundigheid van de bestuursleden. Het uitgangspunt is dat het bestuur in zijn geheel voldoende deskundig moet zijn om het pensioenfonds goed te kunnen besturen. Het gaat er niet om dat het bestuur nog slimmer is dan de slimste adviseurs. Het bestuur moet verder altijd verantwoording afleggen. Of het bij voorbeeld op tijd heeft ingespeeld op veranderingen, alle risico s in beeld heeft en de deelnemers en gepensioneerden tijdig en adequaat heeft geïnformeerd. - Henk Splint in HP Magazine nummer 12 17

18 Toeslagen en kerncijfers 2011 Toelichting op de toeslag Jaarlijks bekijkt het bestuur in hoeverre toeslagen mogelijk zijn op de ingegane en de nog niet ingegane pensioenen. Daarvoor gelden vaste criteria, waaronder de hoogte van de dekkingsgraad op de vaste peildatum. In dit artikel lichten we de toeslagen per 1 januari 2011 kort toe. Ben je deelnemer in de Premiepensioenregeling? Dan bouw je een pensioenspaarsaldo op. Dat saldo beweegt mee met de financiële ontwikkelingen. In de Premiepensioenregeling is geen toeslagverlening van toepassing. 18 I HP Pensioenmagazine

19 en per 1 januari 2011 Toeslag ingegane pensioenen De toeslagen op ingegane pensioenen (ook wel indexatie genoemd), is voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds daarvoor voldoende vermogen moet hebben. Dat wordt jaarlijks op de peildatum bekeken: de cijfers van eind november die in de loop van december beschikbaar komen. Samengevat in de zogeheten dekkingsgraad. Uit de dekkingsgraad van november 2010 (deze bedroeg 104,9%) is gebleken dat er geen toeslag mogelijk is op de ingegane pensioenen per 1 januari Het pensioenfonds heeft alle pensioengerechtigden hierover schriftelijk geïnformeerd. Voorwaarde voor toeslagen op de ingegane pensioenen is een dekkingsgraad van minimaal 105%. Daarom is er per 1 januari 2011 geen toeslag mogelijk voor de ingegane pensioenen. Vorig jaar liet de dekkingsgraad een toeslag toe van 0,16% (40% van de stijging van de prijsindex van 0,4%). Voormalige regelingen Pensioenfonds Digital De toeslagverlening op de ingegane overbruggingspensioenen van de voormalige regelingen van Pensioenfonds Digital is ook voorwaardelijk en mede afhankelijk van de dekkingsgraad. In verband met de te lage dekkingsgraad eind november 2010 is voor deze pensioenen evenmin een toeslag mogelijk. Toeslag actieve deelnemers De toeslagverlening van de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers is onvoorwaardelijk. Deze bedraagt 1,38% per 1 januari 2011, gebaseerd op de stijging van het van toepassing zijnde prijsindexcijfer. De kosten van de toeslagen op de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden via de premie bij de werkgever in rekening gebracht. Kerncijfers 2011 Samenwerking HP pensioenfonds en EDS pensoenfonds In het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen het HP pensioenfonds en het EDS pensioenfonds zijn opnieuw enkele stappen gezet. Voor elk pensioenfonds apart is een zogenaamde Asset Liability Management (ALM) studie uitgevoerd. Deze geeft inzicht in de onderlinge afhankelijkheden in de ontwikkeling van de pensioenrechten en verplichtingen van de fondsen. In een gezamenlijke sessie aan de besturen, deelnemersraden en pensioencommissie van de OR is uitleg gegeven over de gevolgde ALM methodiek. De resultaten van de studies zijn in december aan de besturen gepresenteerd. Op basis van de kennis en de huidige stand van zaken worden de vervolgstappen gedefinieerd. In de samenwerking tussen de pensioenfondsen staan de belangen van de deelnemers en betrokkenen voorop. Indexatie opgebouwde aanspraken actieve deelnemers 1,38% Indexatie ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken gewezen deelnemers 0% Franchise in de middelloonregeling Maximum salaris in middelloonregeling Franchise in premiepensioenregeling

20 HP NL Senior - Lustrum 2010 Exact vijf jaar na de oprichtingsvergadering vierde HP NL Senior op 18 november 2010 in Burgers Zoo te Arnhem zijn eerste lustrum. In HP Pensioen een korte terugblik op een kleurrijk en muzikaal feest. HP NL Senior - Lustrum 2010 Exact vijf jaar na de oprichtingsvergadering vierde HP NL Senior op 18 november 2010 in Burgers Zoo te Arnhem zijn eerste lustrum. In HP Pensioen een korte terugblik op een kleurrijk en muzikaal feest. De eerste oproep in de Nieuwsbrief van HP NL Senior leverde al eens zoveel aanmeldingen op als verwacht. Dat schept natuurlijk verplichtingen. In overleg met de Burgers Zoo werd dan ook een fraai programma in elkaar gezet, dat we in de Nieuwsbrief van oktober bekendmaakten. Dat leidde tot de komst van meer dan 200 leden. Precies vijf jaar later Donderdag 18 november 2010, precies vijf jaar na de oprichtingsvergadering, zaten we s middags aan de koffie of thee met gebak. Ruim de helft van de leden had ingeschreven voor een verrassende rondleiding door de jungle. Verscholen in het ogenschijnlijke ondoordringbare groen zaten tal van tropische vogels, hagedissen, vliegende honden en aardvarkens. Jungle Juice Bar Iedereen was enthousiast en kwam ogen tekort. Onder het genot van een alcoholvrij drankje in de Jungle Juice Bar konden we verder bijpraten. Daarna was het tijd voor een cocktail en de wondere onderwaterwereld van koraalriffen met zeeanemonen en sponzen. Tot aan haaien en pijlstaartroggen. DECsieland Jazzband Vervolgens genoten we van een voortreffelijk Potjieskos Buffet, waarbij ieder zich duidelijk amuseerde bij de lopende braai. De DECsieland Jazzband luisterde de avond muzikaal op. Het leverde met de vele contacten en gesprekken een mooie mix voor een geslaagd lustrum waar iedereen met veel plezier op terugkijkt. HP NL Senior. 20 I HP Pensioenmagazine

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Hoe bouwt u pensioen op? Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? U kunt vanaf 1 januari 2015 nettopensioen bij ons opbouwen. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in deze nettopensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Brochure voor u als werkgever Als werkgever hebt u behoefte aan een betaalbare pensioenregeling. Tegelijkertijd wilt u een regeling die past in een goed arbeidsvoorwaardenbeleid.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het SPAN fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen.

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u uitsluitend over de pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).*

7. Bouw ik nu meer/minder op? Bij Coop Pensioenfonds bouwt u 1,64% op (2016). Bij BPFL gaat u 1,875% opbouwen (2016).* Beste lezer, Dit overzicht met veelgestelde vragen hebben wij opgesteld naar aanleiding van de brief d.d. 10 november 2016 over de liquidatie van Coop Pensioenfonds. Heeft u een vraag die hier niet tussenstaat

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1.

Pensioen aanvullende pensioenregelingen. Wat krijg je in onze aanvullende regelingen? Extra ouderdomspensioen. Laag 1. Pensioen 1-2-3 aanvullende pensioenregelingen Werk je bij een werkgever die bij ons is aangesloten, dan bouw je automatisch ouderdomspensioen bij ons op in de basispensioenregeling. Daarnaast kan je werkgever

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen

Uw pensioen en Flexioen. Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen Flexibel Individueel Pensioen Uw pensioen en Flexioen U bouwt een pensioeninkomen op via uw werkgever. Dit pensioeninkomen ontvangt u nadat u gepensioneerd bent, naast uw AOW-uitkering.

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie

Jacobs Pensioenperspectief

Jacobs Pensioenperspectief Jacobs Pensioenperspectief n i e u w s b r i e f v o o r a l l e d e e l n e m e r s e n g e p e n s i o n e e r d e n v a n d e s t i c h t i n g p e n s i o e n f o n d s j a c o b s n e d e r l a n

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Evaluatie herstelplan. Interviews met Simon Dijkhuizen, Ans van Vulpen en Geert Hoogestijn. Verkiezing gepensioneerde in het bestuur

Evaluatie herstelplan. Interviews met Simon Dijkhuizen, Ans van Vulpen en Geert Hoogestijn. Verkiezing gepensioneerde in het bestuur HP Pensioen Magazine I December 2011 I Nr. 14 In dit nummer onder meer: Evaluatie herstelplan Interviews met Simon Dijkhuizen, Ans van Vulpen en Geert Hoogestijn Verkiezing gepensioneerde in het bestuur

Nadere informatie

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen

PENSIOENBROCHURE. Pensioensparen PENSIOENBROCHURE Pensioensparen Pensioenbrochure Pensioensparen Waarom deze brochure? Deze brochure geeft antwoord op de vraag hoe u kunt sparen voor extra pensioen. En wat er met het gespaarde pensioenkapitaal

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S

Pensioenfonds B&S. Pensioenkrant Pensioen fonds B&S Pensioenfonds B&S Pensioenkrant 2014 Pensioen fonds B&S I n h o u d s o p g a v e Woord vooraf... 4 1. Jaarverslag 2013 in hoofdijnen... 5 2. Dekkingsgraad 2014... 7 3.Nieuw pensioenstelsel 2015... 8

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

stichting jan huysman wz.fonds

stichting jan huysman wz.fonds Koog aan de Zaan, mei 2015 Beste deelnemer van Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, In deze brief willen wij uw aandacht voor de volgende drie items: 1 Nieuw mailadres en nieuwe naam voor de uitvoerder van

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Excedentregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze excedentregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur

Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015. Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 Jan Raaijmakers Aad van der Tak Michel Stok Voorzitter Manager Pensioenfonds Extern actuarieel adviseur Agenda 1. Rol klankbordgroep 2. Waarom een nieuwe pensioenregeling?

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland

Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Robeco Deelnemersbrochure Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Pensioenregeling... 4 3. Flexioen Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen

HP Pensioen. Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013. Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam. Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen HP Pensioen Magazine I Oktober 2012 I Nr. 15 In dit nummer onder meer: Hogere AOW-leeftijd vanaf 2013 Interviews met Jan Vastbinder en René van Warmerdam Waarom dekkingsgraad en pensioenkapitalen blijven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 11 > JAARGANG 8 > Februari 2011 inhoud > Het Pensioenfonds ligt op koers [p.1] Geen toeslag op uw pensioen [p.2] Wat is er aan de hand

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid,

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de groothandel in bloemen en planten werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds.

In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Van het SPAN bestuur In deze nieuwsbrief geven wij u informatie over de financiële situatie en andere belangrijke ontwikkelingen binnen het fonds. Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsbrief informeert u

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag

Nieuws. Een fonds in goede conditie IN DIT NUMMER: Verkort jaarverslag Verkort jaarverslag Een fonds in goede conditie In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2016. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen? Op alle beleidsterreinen is er hard gewerkt in 2016. We hebben het

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014

Jouw Cosun pensioen. Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 Jouw Cosun pensioen Informatiebijeenkomsten voor deelnemers in actieve dienst mei 2014 1 Agenda Pensioen in Nederland Onze regeling Keuzemogelijkheden Vragen 2 Pensioen in Nederland Nederlands pensioenstelsel

Nadere informatie

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN

Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Nieuwsbrief MIJN HEINZ PENSIOEN Dit is een uitgave van de Stichting Pensioenfonds Heinz. Met in deze uitgave: Dit is de 10e nieuwsbrief sinds 2006. Communicatie over pensioen wordt steeds belangrijker.

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE

UW MENSEN, UW kapitaal. Onderdeel van een geoliede machine. Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE UW MENSEN, UW kapitaal Onderdeel van een geoliede machine Pensioen in het kort PLAN YOUR FUTURE Welkom bij Cappital! U bouwt via uw werkgever pensioenkapitaal op, om op uw pensioenleeftijd pensioen aan

Nadere informatie

Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Verstandig beleggen voor een goed pensioen Verstandig beleggen voor een goed pensioen Brochure Actieve Lifecycles en Zelf Beleggen voor u als werknemer U hebt een Persoonlijk Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Het Persoonlijk Pensioen Plan is een pensioenregeling

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds

Jaarbericht Terugblikken en vooruitkijken. delta lloyd pensioenfonds delta lloyd pensioenfonds Jaarbericht 2010 Terugblikken en vooruitkijken In dit Jaarbericht leest u wat er in 2010 bij het pensioenfonds gebeurde. We gaan wat dieper in op onze beleggingen en andere financiële

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl

Update! WIJZIGINGEN PENSIOENREGELING PER 1 JANUARI 2015. bpfhibin.nl Update! bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen December 2014 Kunt u uw werknemers uitleggen wat er per 1 januari 2015 is veranderd aan hun pensioen? WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling

een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling prisma pensioen Informatie voor de werknemer een goed pensioen begint bij een goede pensioenregeling Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie