ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS"

Transcriptie

1 HALFJAARLIJKS VERSLAG ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG Financiële Dienst Argenta Spaarbank NV Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden uitgevoerd na kosteloze overhandiging van de essentiële beleggersinformatie of het prospectus.

2 INHOUDSOPGAVE 1. ORGANISATIE VAN HET BELEGGINGSFONDS 3 2. BEHEERVERSLAG Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment Informatie aan de aandeelhouders Algemeen overzicht van de markten Beursnotering Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Financieel portefeuillebeheer Distributeurs Index en benchmark Tijdens het boekjaar gevoerd beleid Toekomstig beleid Synthetische risico- en opbrengstindicator 9 3. BALANS RESULTATENREKENING SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS Samenvatting van de regels Wisselkoersen SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS Samenstelling van de activa op Verdeling van de activa (in % van de portefeuille) Wijziging in de samenstelling van de activa Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde Rendementen Lopende kosten Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 26 2

3 1. ORGANISATIE VAN HET BELEGGINGSFONDS Maatschappelijke zetel : Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel Oprichtingsdatum : 31 december 1999 Beleggingscategorie : Openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. (hierna de Wet 2012). Type van beheer : Beheervennootschap Beheervennootschap : Naam: Petercam Institutional Asset Management NV, in het kort Petercam IAM Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel : Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel Oprichtingsdatum: opgericht bij akte verleden voor notaris Sophie Macquet op 29 december 2006, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel op 9 januari 2007 Samenstelling van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité van Petercam Institutional Asset Management: - De Heer Geoffroy d Aspremont, Bestuurder - De Heer Johnny Debuysscher, Bestuurder, Lid van het Directiecomité van Petercam IAM - De Heer Peter De Coensel, Bestuurder, Lid van het Directiecomité van Petercam IAM - De Heer Francis Heymans, Bestuurder, Lid van het Directiecomité van Petercam IAM - Mevrouw Sylvie Huret, Bestuurder - De Heer Hugo Lasat, Bestuurder, Voorzitter van het Directiecomité van Petercam IAM - De Heer Pierre Lebeau, Bestuurder - De Heer Guy Lerminiaux, Bestuurder, Lid van het Directiecomité van Petercam IAM - De Heer Pascal Minne, Bestuurder - De Heer Xavier Van Campenhout, Bestuurder, Voorzitter van de Raad van Bestuur - De Heer Vincent Vanbellingen, Bestuurder, Lid van het Directiecomité van Petercam IAM Commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Gregory Joos, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe Kapitaal waarop werd ingeschreven: ingeschreven en volstort kapitaal van ,00 Andere instellingen voor collectieve belegging waarvoor de beheervennootschap werd aangesteld: Petercam B Fund NV, Petercam Horizon B NV, Omega Preservation Fund NV, Petercam B Multifund NV en Argenta Pensioenspaarfonds Defensive, in het kort ARPE Defensive, pensioenspaarfonds. Commissaris : DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Dirk Vlaminckx, Berkenlaan, 8b, 1831 Diegem. Bewaarder: JPMORGAN EUROPE LIMITED, BRUSSELS BRANCH, een bank opgericht onder het recht van Engeland, handelend via zijn bijkantoor met adres Koning Albert II-laan Brussel. De voornaamste werkzaamheden van de bewaarder bestaan uit vereffening van de door de beheerder uitgevoerde transacties, bewaring van de activa, verrichten van transacties met betrekking tot de activa op instructie van de beheerder, inning van de dividenden en intresten en bepaalde controletaken. Beheer van de beleggingsportefeuille: Petercam Institutional Asset Management NV kan onder haar verantwoordelijkheid het beheer van ARPE geheel of gedeeltelijk aan een andere entiteit overdragen op grond van een lastgevingovereenkomst. In haar hoedanigheid van beheerder is Petercam Institutional Asset Management NV zowel belast met het dagelijks beheer van de activa van ARPE als met de uitoefening van het globale beleggingsbeleid van ARPE, rekening houdend met de investeringsbeperkingen zoals deze in dit prospectus worden beschreven. 3

4 Delegatie van de administratie : CACEIS BELGIUM NV, Havenlaan, 86c, b320, 1000 Brussel. Financiële dienst(en): ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Distributeur: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Promotor: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 4

5 2. BEHEERVERSLAG 2.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het fonds Datum van de sluiting van de initiële inschrijvingsperiode: 31 december 1999 Initiële inschrijvingsprijs: 50,00 EUR 2.2. Informatie aan de aandeelhouders Vanaf 1 januari 2014, en als gevolg van een beslissing door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij van 11 december 2013 werd besloten om : - de beheersfuncties van het fonds uit te besteden aan CACEIS BELGIUM. - CACEIS BELGIUM aan te stellen als erkend rekeninghouder van overdraagbare effecten van het fonds. De Raad van Bestuur van 12 februari 2014 van de vennootschap heeft besloten om de heer Vincent Vanbellingen te coöpteren als bestuurder om het mandaat dat vrijgekomen is na het ontslag van de heer Christian Betrand, en dat loopt tot de algemene vergadering van 12 mei 2015, op te nemen. De Raad besluit eveneens om de heer Vincent Vanbellingen aan te stellen als lid van het Directiecomité van de vennootschap Algemeen overzicht van de markten Economische context In de eerste jaarhelft stonden enkele zorgwekkende economische nieuwsfeiten in de schijnwerpers: de conflicten in Oekraïne en Irak, die een bedreiging vormen voor de gas- en oliemarkt, het slechtste kwartaal van de afgelopen vijf jaar voor de Amerikaanse economie, pieken in de dagrente en daaraan verbonden moeilijkheden in de financiële sector in China, de btwverhoging in Japan die een rem zette op de consumptie. Ondanks al deze bedreigingen blijft de wereldeconomie op koers voor een gradueel versterkend herstel. Centrale bankiers blijven het herstel voluit ondersteunen, ook al maken de Federal Reserve en de Bank of England zich stilaan op voor een eerste renteverhoging. De combinatie van economisch herstel en een ondersteunend monetair beleid creëert een positief klimaat voor de financiële markten. Verenigde Staten Eind 2013 was er redelijk wat optimisme over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie. Minder zware besparingsinspanningen en een verdere heropleving van de vastgoedmarkt zouden er immers voor zorgen dat het economische herstel een versnelling hoger schakelde. Die positieve verwachtingen werden evenwel verstoord door de weergoden. Het onwaarschijnlijk strenge winterweer zorgde er immers voor dat de economische activiteit in de eerste maanden van het jaar zelfs duidelijk terugviel. Vooral de bouwactiviteit werd hard geraakt door het slechte weer. Dat was evenwel weinig meer dan een tijdelijke pauze. Met de normalisering van de weersomstandigheden in de lente hernam het economische herstel opnieuw. De meeste economische indicatoren veerden opnieuw op na het zwakke jaarbegin: het vertrouwen van ondernemers en consumenten neemt toe, de vastgoedmarkt zet de positieve dynamiek door en de arbeidsmarkt blijft elke maand zo n extra banen genereren. In mei klom de totale werkgelegenheid opnieuw boven het niveau van voor de crisis. Daarnaast zit ook de kredietgroei eindelijk terug in de lift, een indicatie dat het extreem soepele monetaire beleid toch een impact op de economische activiteit begint te hebben. De onderliggende fundamenten van de economie blijven geleidelijk aan verbeteren, en de meeste indicatoren bevestigen dat de (bescheiden) positieve trend nog wel een tijdje kan aanhouden. Zowel de totale inflatie als de kerninflatie (d.w.z. zonder energie- en voedingsprijzen) zit ondertussen opnieuw rond 2%. Bovendien zijn er tekenen dat de loongroei stilaan begint aan te trekken onder impuls van de afnemende werkloosheid. Daarnaast neemt de kredietgroei eindelijk weer toe en zijn er indicaties van overdrijving in de financiële markten. Tegen die achtergrond begon de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve, afgekort Fed) haar monetaire stimulus eind vorig jaar terug te schroeven door de geleidelijke afbouw van de maandelijkse obligatieaankopen. Daar ging ze in de eerste helft van het jaar onverstoorbaar mee door. Ondertussen verschoof de aandacht naar de timing van de eerste renteverhoging van de Fed. Die komt er allicht in de eerste helft van 2015 aan. Voorlopig blijft de Fed de klemtoon leggen op de ondersteuning van het economische herstel, en maakt ze zich nog niet echt zorgen over eventuele inflatie- of financiële risico s. Europa De Europese economie klom de voorbije kwartalen geleidelijk uit de recessie die veroorzaakt werd door de eurocrisis. ECBvoorzitter Draghi slaagde er midden 2012 in om de panieksfeer op de financiële markten te bedaren, en die rust sijpelde geleidelijk door naar de reële economie. Herstellend vertrouwen van ondernemers en gezinnen, minder nadruk op besparingen door de overheden, lage inflatie en een verbeterend extern klimaat zorgden in 2013 al voor een terugkeer naar positieve economische groei. En die trend werd ook dit jaar doorgetrokken. Niettemin blijft het economische herstel bescheiden. Dat heeft vooral te maken met de belangrijke structurele hindernissen, o.m. de hoge schuldenlast in heel wat Europese landen. Daar komt allicht niet snel verandering in. De eurozone ligt op schema voor een verder bescheiden economisch herstel. Ondertussen is het Verenigd Koninkrijk, mede dankzij een veel agressiever monetair beleid, wel bezig aan een stevig herstel. De combinatie van bescheiden economisch herstel, hoge werkloosheid en een vrij sterke munt zorgde voor een verdere afkoeling van de inflatie in de eurozone tot minder dan 1%. De kerninflatie is zelfs teruggezakt tot het laagste niveau ooit. Dat 5

6 deed de ongerustheid over deflatierisico s toenemen. En na onbegrijpelijk lang afwachten, kwam de ECB begin juni eindelijk met een reactie: een verdere renteverlaging (met zelfs een negatieve depositorente) en een nieuwe LTRO (goedkoop krediet voor de banken). Die ingrepen moeten het deflatiespook afhouden, maar zullen allicht niet echt veel veranderen aan de vooruitzichten voor de economische activiteit in de regio. De inflatie blijft meer dan waarschijnlijk nog geruime tijd ongemakkelijk laag. Op termijn zal dat de ECB er toe aanzetten om nog bijkomende maatregelen te nemen. Dat staat in schril contrast met de situatie van de Britse centrale bank (Bank of England, of BoE), die stilaan op weg is naar een eerste renteverhoging. Japan De Japanse economie blijft heel gevoelig voor het conjunctuurklimaat in de rest van de wereld. Door de tegenvallende activiteit in de VS en in heel wat groeilanden kreeg de Japanse industrie het in de eerste maanden van het jaar dan ook lastig. Daarnaast volgde in april de aangekondigde verhoging van de consumptiebelasting van 5 naar 8%. Weinig verrassend zorgde dat voor een duidelijke terugval van de gezinsbestedingen. Toch ziet het er naar uit dat het bij een tijdelijke schok blijft. De voorlopende indicatoren suggereren immers dat de economie na de voor de hand liggende correctie in de gezinsbestedingen opnieuw kan aantrekken. De centrale bank (Bank of Japan of BoJ) hield zich de voorbije maanden redelijk op de vlakte. Het vorig jaar al uitgetekende programma van obligatieaankopen wordt uitgevoerd, maar in tegenstelling tot wat velen verwacht hadden, werden er geen extra stimulusmaatregelen genomen. De inflatie is ondertussen opnieuw positief, maar dat is vooral te danken aan de eerdere verzwakking van de yen. De impact daarvan begint stilaan af te nemen, wat de komende maanden tot uiting zal komen in de inflatiecijfers. In elk geval is het nog te vroeg om te claimen dat Japan definitief afscheid genomen heeft van de deflatie van het voorbije decennium. Groeilanden Na het moeilijke hectische jaar 2013 stabiliseerde de situatie in heel wat groeilanden in de voorbije maanden. De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) bleven evenwel in moeilijke papieren zitten, met uitzondering van India. Rusland balanceert op de rand van een recessie (waarbij het conflict met Oekraïne uiteraard niet helpt), en ook in Brazilië is de economische situatie weinig rooskleurig, nadat de centrale bank op de monetaire rem moest gaan staan. In China gaan de autoriteiten verder op de weg van een gecontroleerde groeivertraging, waarbij ze vooral de kredietgroei geleidelijk opnieuw onder controle proberen te krijgen. In India daarentegen zorgde de aanstelling van de internationaal gerespecteerde econoom Rajan aan het hoofd van de centrale bank voor een positieve vertrouwensdynamiek. En ook de parlementsverkiezingen leverden een beloftevolle uitkomst op. Niettemin kunnen heel wat groeilanden traditiegetrouw profiteren van de economische heropleving in de klassieke industrielanden. Naarmate die doorzet, zouden de groeilanden daar meer en meer positieve effecten van moeten ondervinden. Toch blijven verschillende groeilanden erg afhankelijk van de globale liquiditeitsomstandigheden, die op hun beurt sterk gelinkt zijn aan het beleid van de Fed. De geleidelijke beweging van de Fed naar een ommekeer in het monetaire beleid blijft dan ook een risico voor heel wat groeilanden. Monetair beleid Na jaren van ongeziene monetaire stimulus op wereldvlak nadert voor sommige centrale bankiers stilaan het keerpunt. In de VS en het VK is het economische herstel al redelijk gevorderd en duiken meer en meer signalen op dat het tijd wordt om de voet enigszins van het monetaire gaspedaal te halen. De Fed en de BoE begonnen dit jaar dan ook hun onconventionele stimulusmaatregelen terug te schroeven en startten ook al met de (voorlopig nog erg voorzichtige) voorbereiding op een eerste renteverhoging. Niettemin blijft ook de focus van deze centrale bankiers nog altijd vooral gericht op het aanzwengelen van de economische groei, en nog altijd niet op eventuele inflatierisico s. Dat is nog veel meer het geval in Japan en de eurozone, waar de centrale bankiers nog altijd neigen naar extra stimuli. Globaal gezien is het einde van de monetaire versoepelingscyclus in zicht, en zijn de eerste vooruitzichten stappen in de andere richting al gezet. De Fed en de BoE nemen daarbij het voortouw. Net als in het verleden zal de ommekeer in het monetaire beleid niet onopgemerkt voorbij gaan. Toch zullen de centrale bankiers er alles aan doen om de transitie met zo weinig mogelijk schokken te laten verlopen. Een agressieve verstrakking van het monetaire beleid zit er hoe dan ook niet in. Wisselmarkten Ook al begon de Fed dit jaar met het terugschroeven van haar maandelijkse obligatieaankopen, terwijl de ECB dit voorjaar voorzichtig aanknoopte met nieuwe stimulusmaatregelen, de realiteit bleef dat de Amerikaanse centrale bank maand na maand duidelijk meer liquiditeit in de economie pompte dan de Europese. Ondanks de uiteenlopende dynamiek bleef die grotere geldcreatie de euro ondersteunen. In de eerste helft van het jaar bleef de wisselkoers van de euro tegenover de Amerikaanse dollar dan ook tussen 1,35 en 1,40 hangen. Wanneer de Fed later dit jaar stopt met geld drukken, zouden de uiteenlopende verwachtingen voor het Amerikaanse en het Europese monetaire beleid stilaan tot uiting moeten komen in de wisselkoers. Na de turbulentie van vorig jaar keerde op de financiële markten van de meeste groeilanden de rust enigszins terug. Heel wat munten in die regio maakten dan ook een deel van de eerdere verliezen goed. Toch blijven een aantal van deze munten erg gevoelig voor veranderingen in de globale liquiditeitsomstandigheden (die veroorzaakt kunnen worden door de bijsturing van de monetaire beleid van de Fed). 6

7 Obligatiemarkten Het einde van het jaar 2013 en dit jaar was op de financiële markten enige vrees voor een rentestijging te merken. Die vrees bleek volledig onterecht. Onzekerheid over het economische herstel, aanhoudend lage inflatie en de inspanningen van centrale bankiers om de rente laag te houden, droegen allemaal bij tot een sterk half jaar op de obligatiemarkten. De belangrijkste factor was daarbij evenwel de globale zoektocht naar rendement. Die mentaliteit zorgde er voor dat de obligatiemarkten ook bij lage rentevoeten sterk konden presteren. In de VS en nog meer in Europa (zowel in de kern als in de periferie) dook de rente op overheidsobligaties in de eerste helft van het jaar duidelijk lager. Binnen de eurozone staan de beste prestaties op naam van de obligatiemarkten in de perifere landen, zoals Ierland, Spanje, Portugal en Italië, die een verdere spectaculaire daling van de spreads (renteverschillen met Duitsland) lieten optekenen. Ook in andere obligatiemarkten vielen fraaie resultaten te noteren. De rente op bedrijfsobligaties met een investment grade rating en hoogrentende obligaties volgde het voorbeeld van overheidsobligaties. Aandelenmarkten De aandelenmarkten deden het betrekkelijk goed tijdens de eerste helft van Vooral de Amerikaanse beurzen presteerden goed, gevolgd door Europa. De opkomende landen herstelden na een forse pandoering in India was de winnaar na de aanstelling van een nieuwe meer ondernemersvriendelijke leider. China en Rusland presteerden veeleer zwak. Japan kenden eveneens een zwakkere start van het jaar na een fantastisch jaar Binnen Europa deden vooral Spanje en Italië het goed. De beleggers hebben opnieuw de weg gevonden naar de perifere markten, die kunnen profiteren van een aantrekkende economische activiteit. Opvallend was de rotatie van growth aandelen richting value. Prestatie van de voornaamste Amerikaanse beurzen Index H H (in lokale munt) Dow Jones Industrial 1,51% 2,17% S&P 500 6,05% 6,74% Nasdaq Composite 5,54% 6,23% Prestatie van de voornaamste Europese beurzen Index H (in lokale munt) H DJ STOXX 4,15% 4,15% DJ Euro STOXX 50 3,84% 3,84% FTSE 100-0,08% 3,83% CAC 40 2,92% 2,92% DAX 30 2,94% 2,94% AEX 2,83% 2,83% Milan MIB 30 12,38% 12,38% BEL 20 6,96% 6,96% Swiss market 4,29% 5,27% IBEX 35 (Madrid) 10,15% 10,15% Stockholm (OMX) 5,98% 2,48% Athens SE 4,44% 4,44% 7

8 Prestatie van de voornaamste Aziatische en Zuid-Amerikaanse beurzen 2.4. Beursnotering Index H (in lokale munt) H Tokyo (TOPIX) -3,05% 1,24% Nikkei 225 index -6,93% -2,81% Hang Seng -0,50% 0,20% Shangai A Shares -3,15% -4,89% Argentina Merval 46,30% 18,04% Mexico IPC 0,02% 1,64% De aandelen van de ICB zijn op geen enkele beurs genoteerd Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid Het beleggingsobjectief van ARPE bestaat erin een portefeuille samen te stellen, die voldoet aan alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) en waarbij de totale return op lange termijn door een evenwichtig beleid wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden voornamelijk beleggingen gekozen die door hun rendement of koersmeerwaarde tot een aangroei van de inventariswaarde op lange termijn kunnen bijdragen en waarbij een aangepaste spreiding de risico s op verlies vermindert. Geen formele waarborg is verleend aan ARPE, noch aan zijn deelnemers Financieel portefeuillebeheer Zie 1. Organisatie van het beleggingsfonds Distributeur Zie 1. Organisatie van het beleggingsfonds Index en benchmark Zie 1. Organisatie van het beleggingsfonds Tijdens het boekjaar gevoerd beleid De inventariswaarde waarde van het fonds steeg in de eerste helft van 2014 met 4,47%. Het fonds presteerde goed in het eerste kwartaal van Hoewel het allocatie-effect (overweging in aandelen en onderweging in obligaties) de prestatie in geringe mate negatief heeft beïnvloed, heeft het selectie-effect in obligaties en aandelen dat ruimschoots gecompenseerd. In het vastrentende gedeelte profiteerde het fonds van de grote posities in obligaties van perifere EMU-landen (Italië, Spanje en Portugal). Wat aandelen betreft, heeft het fonds de vruchten geplukt van de goede selectie in cyclische consumentengoederen, gezondheidszorg en industrie. In de loop van het tweede kwartaal was het fonds blootgesteld aan een forse sectorrotatie op de beurzen: er vond een beweging plaats van groeiaandelen naar defensieve 'bond proxies' (zoals nutsbedrijven) van lagere kwaliteit. Het allocatie-effect in het tweede kwartaal was positief, maar het selectie-effect gaf een gemengd resultaat. De posities in perifere obligaties bleven goed presteren, maar de prestatie heeft wel wat geleden onder de aandelenselectie. De selectie van aandelen in energie, cyclische consumentengoederen, gezondheidszorg en IT waren de grootste boosdoeners. In de loop van het eerste kwartaal hebben we besloten om uit de markt van de sterke dranken te stappen wegens de verslechterende vooruitzichten voor de opkomende markten en wegens de waarderingen. We hebben regelmatig winst genomen op een aantal large caps om wat speelruimte te creëren met betrekking tot het maximaal toegestane niveau van large caps in het aandelengedeelte (maximaal 70% mag worden belegd in aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro). Voor nieuwe posities in het fonds hebben we ons gericht op aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 1 miljard euro. Binnen het vastrentende gedeelte hebben we geanticipeerd op de vergadering van de ECB in juni door onze blootstelling aan obligaties uitgegeven door financiële instellingen te verhogen. We handhaafden een neutrale duration en behielden een duidelijke voorkeur voor staatsobligaties van perifere landen van de EMU. In de loop van het tweede kwartaal onderging onze portefeuille enkele kleine wijzigingen. Zo hebben we onze posities in bedrijven met bovengemiddelde en duurzame dividenden verhoogd. We hebben onze blootstelling aan de sector van de nutsvoorzieningen op een zeer selectieve manier vergroot. De sector is in wezen geen 'buy', maar hebben we ons gericht op 8

9 bedrijven met een goed management, een goede balans en hoge toekomstige vrije kasstromen (FCF) die de duurzaamheid van hun aantrekkelijke dividenden garanderen. We verkochten diverse posities om een aantal redenen: als het aandeel maar een beperkt opwaarts potentieel had, of indien de fundamentals van het bedrijf verslechterd waren. We hebben zeer selectief geparticipeerd in een reeks beursintroducties. Er zijn in de loop van het tweede kwartaal geen materiële wijzigingen aangebracht in het obligatiegedeelte Toekomstig beleid Onze strategen hebben een regionale voorkeur voor Europa boven de VS. Binnen aandelen verkiezen ze, gezien het waarderingsverschil, cyclische en financiële aandelen boven defensieve aandelen. Als de wereldwijde groei in de tweede helft van het jaar versnelt, zou dit kunnen leiden tot een herwaardering van de cyclische sectoren. Na de uitstekende prestaties van obligaties in de eerste helft van 2014 hebben we voor de rest van het jaar geen hoge verwachtingen voor deze beleggingscategorie. Toch denken we dat een forse en plotse opstoot van de rente weinig waarschijnlijk is. We handhaven daarom een overwogen positie in aandelen en een onderweging van obligaties Synthetische risico- en opbrengstindicator Risico- en opbrengstprofiel: 4 Het risico-en opbrengstprofiel van een belegging wordt weergegeven door een synthetische indicator die het compartiment rangschikt op een schaal waarbij de risico s/opbrengsten worden ingedeeld van het laagste (1) tot het hoogste niveau (7). Deze indicator wordt berekend in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening 583/2010 en is beschikbaar, in zijn meest recente versie in de essentiële beleggersinformatie. Dit risico-en opbrengstniveau wordt berekend op basis van de waardeveranderingen van de portefeuille (volatiliteit) die de afgelopen vijf jaar werden opgetekend (of op basis van gesimuleerde gegevens die steunen op een passende benchmark als het compartiment of de aandelenklasse minder dan vijf jaar bestaat). Dit niveau geeft een indicatie van het rendement dat dit compartiment kan opleveren en van het risico waaraan het kapitaal van de belegger is blootgesteld, maar betekent niet dat het thans in de essentiële beleggersinformatie vermelde risico- en opbrengstprofiel voor de belegger ongewijzigd blijft. De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige profiel van het compartiment. 9

10 3. BALANS Op Op AFDELING 1: BALANSSCHEMA TOTAAL NETTO-ACTIEF , ,10 I. Vaste Activa ,43 A. Oprichtings- en organisatiekosten ,43 B. Immateriële vaste activa C. Materiële vaste activa II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten , ,39 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,51 Waarvan geleende obligaties Collateral ontvangen als obligaties vorm b. Andere schuldinstrumenten b.1. Met «embedded» financiële derivaten ,89 b.2. Zonder «embedded» financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten ,04 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,29 Waarvan geleende aandelen b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,00 c. Andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten 14,55 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a. Op obligaties (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) b. Op andere schuldinstrumenten met «embedded» financiële derivaten (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) c. Op andere schuldinstrumenten zonder «embedded» financiële derivaten (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) d. Op geldmarktinstrumenten (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) e. Op aandelen (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) f. Op ICB's met een vast aantal rechten van deelneming (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) g. Op andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) h. Op andere effecten (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) 10

11 i. Op ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) j. Op deviezen (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) k. Op rente (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) l. Op kredietrisico (creditderivatives) (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) m. Op financiële indexen (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) n. Op financiële derivaten (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) o. Op andere onderliggende waarden (+/-) (+/-) (+/-) (+/-) Op Op III. Vorderingen en schulden op meer dan één jaar IV. A. Vorderingen B. Schulden Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar , ,72 A. Vorderingen a. Te ontvangen bedragen , ,22 b. Fiscale tegoeden 6, ,33 c. Collateral d. Andere B. Schulden a. Te betalen bedragen (-) , ,83 V. b. Fiscale schulden (-) c. Ontleningen (-) d. Collateral (-) e. Andere (+/-) Deposito's en liquide middelen , ,03 A. Banktegoeden op zicht , ,03 VI. B. Banktegoeden op termijn C. Andere Overlopende rekeningen , ,96 A. Over te dragen kosten 1.379,33 B. Verkregen opbrengsten , ,81 C. Toe te rekenen kosten (-) , ,18 D. Over te dragen opbrengsten (-) TOTAAL EIGEN VERMOGEN , ,10 A. Kapitaal , ,35 B. Deelneming in het resultaat , ,88 C. Overgedragen resultaat , ,20 D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,33 11

12 I. II. AFDELING 2: POSTEN BUITEN-BALANSTELLING Zakelijke zekerheden (+/-) A. Collateral (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's B. Andere zakelijke zekerheden (+/-) a. Effecten/geldmarktinstrumenten b. Liquide middelen/deposito's Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+) A. Gekochte optiecontracten en warrants B. Verkochte optiecontracten en warrants Op Op III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) A. Gekochte termijncontracten B. Verkochte termijncontracten IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+) A. Gekochte swapcontracten B. Verkochte swapcontracten V. VI. VII. Notionele bedragen van andere financiële derivaten (+) A. Gekochte contracten B. Verkochte contracten Niet-opgevraagde bedragen op aandelen Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie VIII. IX. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie Uitgeleende financiële instrumenten 12

13 4. RESULTATENREKENING Op Op AFDELING 3: SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden , ,60 A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a. Obligaties , ,78 b.andere schuldinstrumenten b.1. Met «embedded» financiële derivaten ,89 b.2. Zonder «embedded» financiële derivaten B. Geldmarktinstrumenten ,69 C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a. Aandelen , ,19 b. ICB's met een vast aantal rechten van deelneming , ,14 c.andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren D. Andere effecten 173,11-424,41 E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming F. Financiële derivaten a.op obligaties b.op andere schuldinstrumenten met «embedded» financiële derivaten c.op andere schuldinstrumenten zonder «embedded» financiële derivaten d.op geldmarktinstrumenten e.op aandelen f.op ICB's met een vast aantal rechten van deelneming g.op andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren h.op andere effecten i.op ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming j.op rente 13

14 Op Op k.op kredietrisico (creditderivatives) l.op financiële indexen m.op financiële derivaten n.op andere onderliggende waarden G. Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden H. Wisselposities en -verrichtingen a.financiële derivaten b. Andere wisselposities en -verrichtingen , ,05 II. Opbrengsten en kosten van beleggingen , ,93 A. Dividenden , ,99 B. Intresten a. Effecten/geldmarktinstrumenten , ,24 b. Deposito's en liquide middelen 6.758,49 32,94 c.collateral (+/-) C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -133, ,50 D. Swapcontracten (+/-) E. Roerende voorheffingen (-) a.van Belgische oorsprong b. Van buitenlandse oorsprong , ,74 F. Andere opbrengsten van beleggingen III. Andere opbrengsten A. Vergoeding tot dekking van de kosten van verwerving en realisatie van de activa, tot ontmoediging van uittredingen en tot dekking van leveringskosten B. Andere IV. Exploitatiekosten , ,66 A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) , ,65 B. Financiële kosten (-) C. Vergoeding van de bewaarder (-) , ,23 D. Vergoeding van de beheerder (-) a.financieel beheer , ,57 Aandeel Cap (B) , ,57 b.administratief- en boekhoudkundig beheer c.commerciële vergoeding E. Administratiekosten (-) -77,68 F. Oprichtings- en organisatiekosten (-) , ,64 G. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-) H. Diensten en diverse goederen (-) , ,65 I. Afschrijvingen en voorzieningen voor risico's en kosten (-) J. Taksen , ,85 Aandeel Cap (B) , ,85 K. Andere kosten (-) , ,39 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) , ,27 Subtotaal II + III + IV V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het , ,33 resultaat 14

15 VI. Belastingen op het resultaat Op Op VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) , ,33 15

16 5. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS 5.1. Samenvatting van de regels Conversie De jaarrekening wordt opgesteld in de rekenmunt van elk compartiment. De banksaldi, de andere netto-activa en de waarde van de effecten in portefeuille, uitgedrukt in een andere munt dan de rekenmunt van het compartiment, worden omgerekend in deze munt tegen de wisselkoers die geldt op de afsluitingsdatum. De verschillende posten van de geglobaliseerde jaarrekening van de bevek komen overeen met de som van overeenkomstige posten in de jaarrekening van elk compartiment, indien nodig omgerekend in euro tegen de wisselkoers die geldt op de afsluitingsdatum. Waardebepaling van effectenportefeuille Het vermogen van openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming wordt gewaardeerd overeenkomstig artikelen 11 tot en met 14 van het koninklijk besluit van 10 november 2006 op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming. Samengevat, zonder de voornoemde artikelen exhaustief over te nemen, betekent dit het volgende: Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen wordt de slotkoers weerhouden. Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld door toedoen van derde financiële instellingen wordt de actuele biedkoers voor de activa weerhouden en de actuele laatkoers voor de passiva. Indien deze bied- of laatkoersen of slotkoersen niet beschikbaar zijn of indien deze niet betrouwbaar zijn, wordt de prijs van de meest recente transactie weerhouden om tot de evaluatie van de beoogde elementen over te gaan, op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn gewijzigd sinds deze transactie. Indien de koersen op een georganiseerde of onderhandse markt niet representatief zijn of deze markt niet bestaat, wordt de reële waarde van soortgelijke vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat, weerhouden op voorwaarde dat deze reële waarde aangepast wordt rekening houdend met de verschillen tussen de elementen van de gelijkaardige vermogensbestanddelen. Indien er voor gelijkaardige vermogensbestanddelen geen reële waarde bestaat, worden onder bepaalde voorwaarden andere waarderingstechnieken gebruikt. In de uitzonderlijke situatie waarbij de bied- en/of laatkoers niet beschikbaar is voor obligaties en andere schuldinstrumenten, doch wel een middenkoers voorhanden is, zal deze middenkoers aan de hand van een passende methodiek gecorrigeerd worden teneinde te komen tot de bied- en/of laatkoers of zal deze middenkoers weerhouden worden. Deze laatste werkwijze zal gemotiveerd worden in het jaarverslag en/of het halfjaarverslag. De rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming die door de instelling voor collectieve belegging worden gehouden, worden gewaardeerd aan hun reële waarde conform de vorige alinea's. In afwijking op wat voorafgaat worden de rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met een variabel aantal rechten van deelneming waarvoor geen georganiseerde markt of geen onderhandse markt bestaat, gewaardeerd op basis van hun netto inventariswaarde. Onverminderd de verwerking van de gelopen interesten, worden tegoeden op zicht, verplichtingen in rekening courant, op korte termijn te ontvangen en te betalen bedragen, fiscale tegoeden en schulden en andere schulden tegen nominale waarde gewaardeerd na aftrek van de waardevermindering die toegepast werd en van de terugbetalingen die ondertussen gebeurd zijn. Rekening houdend met het relatief beperkte belang van de vorderingen op termijn ten opzichte van de inventariswaarde (ander dan deze die in de vorige alinea worden beoogd) die niet zijn belichaamd door verhandelbare effecten of geldmarktinstrumenten, worden deze gewaardeerd tegen hun reële waarde na aftrek van de daarop toegepaste waardeverminderingen en inmiddels verrichte terugbetalingen, in zoverre dat het beleggingsbeleid van de instelling voor collectieve belegging niet hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van zijn middelen in deposito's, liquide middelen of geldmarktinstrumenten. 16

17 5.2. Wisselkoersen EUR 1,4584 CAD 1,2142 CHF 7,4554 DKK 0,8007 GBP 8,4015 NOK 9,1533 SEK 1,3692 USD ,3713 CAD 1,2299 CHF 7,4590 DKK 0,8570 GBP 7,9372 NOK 8,7735 SEK 1,2999 USD 17

18 6. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 6.1. Samenstelling van de activa op Benaming EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE STELLEN MARKT Hoeveelheid op ACKERMANS AND VAN HAAREN EUR 92, ,70 0,52% 0,52% AEDIFICA EUR 50, ,00 0,29% 0,28% AGEAS NOM EUR 29, ,00 0,92% 0,91% ANHEUSER-BUSCH INBEV EUR 83, ,20 0,79% 0,79% ARSEUS EUR 41, ,30 0,43% 0,42% BELGACOM EUR 24, ,00 0,64% 0,64% BPOST EUR 18, ,00 0,58% 0,58% CIE.ENTREPRISES EUR 75, ,00 0,48% 0,47% COMPAGNIE MARITIME BELGE EUR 19, ,00 0,50% 0,49% CORONA LOTUS EUR 959, ,00 0,61% 0,60% DECEUNINCK EUR 2, ,00 0,21% 0,21% ECONOCOM GROUP -D EUR 6, ,90 0,43% 0,43% EURONAV EUR 8, ,00 0,61% 0,60% EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR 36, ,60 0,72% 0,72% EXMAR EUR 11, ,00 0,22% 0,22% FLUXYS BELGIUM -D EUR 27, ,50 0,16% 0,16% GALAPAGOS GENOMICS EUR 14, ,68 0,32% 0,32% KBC GROUPE EUR 39, ,00 0,59% 0,59% KINEPOLIS GROUP EUR 138, ,80 0,51% 0,50% MELEXIS EUR 32, ,41 0,65% 0,64% ONTEX GROUP EUR 18, ,00 0,18% 0,18% REAL DOLMEN EUR 22, ,50 0,29% 0,29% RECTICEL PART.SOC EUR 7, ,20 0,39% 0,39% SIPEF EUR 62, ,20 0,62% 0,61% SOLVAY EUR 125, ,00 0,62% 0,61% TELENET GROUP HOLDING EUR 41, ,00 0,43% 0,42% TESSENDERLO CHEMIE EUR 21, ,01 0,47% 0,47% THROMBOGENICS EUR 9, ,33 0,17% 0,17% UCB EUR 61, ,00 0,55% 0,54% UMICORE EUR 33, ,00 0,33% 0,33% VAN DE VELDE EUR 38, ,20 0,58% 0,57% WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI EUR 54, ,48 0,55% 0,54% België ,01 15,36% 15,21% ALTAREA EUR 139, ,00 0,47% 0,47% BNP PARIBAS SA EUR 49, ,00 0,98% 0,95% CASINO GUICHARD PERRACHON SA EUR 96, ,00 0,53% 0,52% DASSAULT SYSTEMES SA EUR 93, ,00 0,36% 0,35% GAMELOFT EUR 6, ,00 0,45% 0,45% GDF SUEZ SA EUR 20, ,61 0,75% 0,75% IMERYS SA EUR 61, ,00 0,51% 0,50% JC DECAUX SA EUR 27, ,00 0,43% 0,43% MICHELIN SA REG SHS EUR 87, ,00 0,47% 0,47% NEXTRADIOTV PROMESSES NOM EUR 23, ,00 0,36% 0,36% ORPEA SA EUR 51, ,00 0,45% 0,44% PUBLICIS GROUPE EUR 61, ,00 0,47% 0,47% RENAULT SA EUR 66, ,00 0,52% 0,51% RUBIS EUR 46, ,27 0,42% 0,41% SANOFI EUR 77, ,56 0,59% 0,58% SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 68, ,00 0,61% 0,60% TERREIS EUR 27, ,00 0,31% 0,31% TOTAL SA EUR 52, ,00 0,53% 0,53% UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 212, ,60 0,33% 0,33% VALEO SA EUR 98, ,00 0,25% 0,25% VETOQUINOL EUR 36, ,00 0,43% 0,43% VIVENDI SA EUR 17, ,00 0,47% 0,47% Frankrijk ,04 10,69% 10,58% ADIDAS NAMEN AKT EUR 73, ,00 0,47% 0,46% ALLIANZ SE REG SHS EUR 121, ,00 0,48% 0,47% Valuta Koers in valuta Evaluatie % Portefeuille % Netto- Actief 18

19 Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers Evaluatie % % in valuta Portefeuille Netto- Actief AURELIUS AG EUR 26, ,56 0,37% 0,36% BERTRANDT AG EUR 116, ,00 0,48% 0,47% BRENNTAG - NAMEN AKT EUR 130, ,00 0,51% 0,50% CONTINENTAL AG EUR 169, ,00 0,30% 0,30% DAIMLER AG REG SHS EUR 68, ,00 0,43% 0,43% DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 25, ,02 0,42% 0,41% DEUTSCHE POST AG REG SHS EUR 26, ,00 0,48% 0,48% DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 12, ,40 0,52% 0,52% HUGO BOSS AG EUR 109, ,00 0,56% 0,55% INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS EUR 9, ,00 0,58% 0,57% LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT EUR 49, ,57 0,39% 0,39% MERCK KGAA EUR 63, ,00 0,56% 0,56% MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 161, ,00 0,51% 0,51% SAP AG EUR 56, ,00 0,61% 0,62% TALANX AG NAM AKT EUR 25, ,00 0,53% 0,52% Duitsland ,55 8,20% 8,12% AUTOGRILL SPA EUR 6, ,00 0,42% 0,41% BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 0, ,00 0,51% 0,50% BREMBO EUR 26, ,00 0,47% 0,47% CAMPARI POST FRAZIONAMENTO EUR 6, ,00 0,50% 0,50% INDESIT CO SPA EUR 10, ,00 0,27% 0,27% ITALCEMENTI SPA EUR 6, ,90 0,37% 0,37% LUXOTTICA GROUP SPA EUR 42, ,00 0,48% 0,48% MARR SPA EUR 13, ,00 0,35% 0,34% MEDIOBANCA SPA EUR 7, ,00 0,51% 0,50% PRYSMIAN SPA EUR 16, ,00 0,45% 0,44% SAFILO - AZ. POST RAGGRUPPAMENTO EUR 15, ,00 0,34% 0,34% UNICREDIT SPA EUR 6, ,00 0,71% 0,71% Italië ,90 5,38% 5,33% AGGREKO PLC GBP 16, ,56 0,37% 0,37% ARROW GLOBAL GROUP PLC GBP 2, ,88 0,53% 0,51% BG GROUP PLC GBP 12, ,56 0,27% 0,27% CRODA INT'L PLC GBP 22, ,63 0,37% 0,37% DEVRO INTERNATIONAL PLC GBP 2, ,08 0,35% 0,35% HSBC HOLDINGS PLC GBP 5, ,00 0,45% 0,45% LIBERTY GLOBAL -A USD 44, ,23 0,09% 0,09% LIBERTY GLOBAL -C USD 42, ,97 0,23% 0,22% MERLIN ENTERTAINMENTS PLC GBP 3, ,32 0,36% 0,36% RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP 51, ,98 0,37% 0,37% TATE LYLE PLC GBP 6, ,95 0,51% 0,49% TULLOW OIL PLC GBP 8, ,66 0,38% 0,38% TYMAN PLC GBP 2, ,10 0,32% 0,32% VECTURA GROUP GBP 1, ,17 0,42% 0,42% VODAFONE GROUP GBP 1, ,88 0,15% 0,15% Verenigd Koninkrijk ,97 5,17% 5,12% ASM INTERNATIONAL NV EUR 30, ,00 0,58% 0,57% CORE LABORATORIES USD 167, ,20 0,31% 0,31% HEINEKEN NV EUR 52, ,00 0,46% 0,46% ING GROEP NV EUR 10, ,00 0,55% 0,55% KONINKLIJKE WESSANEN NV EUR 4, ,00 0,30% 0,30% ORDINA EUR 1, ,00 0,14% 0,14% RANDSTAD HOLDING EUR 39, ,95 0,49% 0,48% ROYAL DUTCH SHELL PLC EUR 30, ,64 1,04% 1,02% TNT EXPRESS EUR 6, ,89 0,25% 0,25% VAN LANSCHOT CERT.OF SHS EUR 18, ,00 0,23% 0,23% Nederland ,68 4,35% 4,31% BB BIOTECH NAM.AKT CHF 157, ,34 0,51% 0,50% CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT CHF 93, ,16 0,36% 0,36% GEBERIT AG CHF 311, ,34 0,39% 0,39% INFINICON HOLDING AG NAM.AKT CHF 289, ,60 0,50% 0,50% JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT CHF 36, ,88 0,45% 0,45% NOVARTIS AG REG SHS CHF 80, ,77 0,41% 0,41% ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN CHF 264, ,53 0,33% 0,33% SCHINDLER HOLDING SA CHF 134, ,55 0,45% 0,45% 19

20 Benaming Hoeveelheid op Valuta Koers Evaluatie % % in valuta Portefeuille Netto- Actief UBS SA REG SHS CHF 16, ,36 0,51% 0,49% Zwitserland ,53 3,91% 3,88% APPLE INC USD 92, ,40 0,69% 0,69% CAMERON INTERNATIONAL CORP USD 67, ,65 0,41% 0,40% CATERPILLAR INC USD 108, ,68 0,55% 0,55% DOLLAR TREE INC USD 54, ,22 0,30% 0,30% GOOGLE -C- WHEN ISSUED USD 575, ,40 0,21% 0,21% GOOGLE INC USD 584, ,48 0,22% 0,21% JOHNSON AND JOHNSON USD 104, ,61 0,56% 0,56% NIKE INC USD 77, ,62 0,54% 0,53% QUALCOMM INC USD 79, ,44 0,37% 0,36% Verenigde Staten ,50 3,85% 3,81% ACCIONA SA EUR 65, ,00 0,41% 0,41% AMADEUS IT HOLDINGS -A EUR 30, ,00 0,50% 0,49% DIA EUR 6, ,00 0,51% 0,51% GRIFOLS SA -B EUR 31, ,00 0,42% 0,42% IBERDROLA S A EUR 5, ,00 0,53% 0,52% MAPFRE REG-SHS EUR 2, ,00 0,22% 0,22% REPSOL SA EUR 19, ,00 0,58% 0,57% Spanje ,00 3,17% 3,14% ERSTE GROUP BANK AG EUR 23, ,68 0,77% 0,76% ROSENBAUER INTERNATIONAL EUR 63, ,19 0,60% 0,60% SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT EUR 94, ,00 0,61% 0,60% ZUMTOBEL AG EUR 17, ,42 0,04% 0,04% Oostenrijk ,29 2,02% 2,00% EDP-ENERGIAS REG.SHS EUR 3, ,00 0,54% 0,52% GALP ENERGIA SA REG SHS -B EUR 13, ,00 0,48% 0,48% PORTUGAL TELECOM REG EUR 2, ,00 0,36% 0,36% SONAE SGPS - REG SHS EUR 1, ,00 0,30% 0,30% ZON OPTIMUS SA REG SHS EUR 4, ,00 0,32% 0,32% Portugal ,00 2,00% 1,98% ALTICE S.A EUR 50, ,00 0,52% 0,51% ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 10, ,00 0,47% 0,46% RTL GROUP EUR 81, ,00 0,50% 0,50% Luxemburg ,00 1,49% 1,47% A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S DKK , ,20 0,34% 0,34% DANSKE BANK DKK 153, ,28 0,31% 0,31% NOVO NORDISK DKK 250, ,90 0,56% 0,55% Denemarken ,38 1,21% 1,20% KONGSBERG GRUPPEN NOK 139, ,81 0,54% 0,54% STOREBRAND NOK 34, ,32 0,47% 0,46% Noorwegen ,13 1,01% 1,00% NORDEA BANK SEK 94, ,09 0,89% 0,88% Zweden ,09 0,89% 0,88% AFRICA OIL CAD 7, ,95 0,44% 0,44% Canada ,95 0,44% 0,44% PROSAFE NOK 50, ,07 0,44% 0,43% Cyprus ,07 0,44% 0,43% CRH PLC EUR 18, ,16 0,43% 0,43% Ierland ,16 0,43% 0,43% PLAYTECH GBP 6, ,17 0,39% 0,39% Man Eiland ,17 0,39% 0,39% SAMSUNG ELEC.GDR REP.0.5 VGT HS -144A USD 646, ,51 0,36% 0,35% Zuid-Korea ,51 0,36% 0,35% 20

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

PETERCAM B MULTIFUND NV

PETERCAM B MULTIFUND NV JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B MULTIFUND NV BEVEK Alternatieve instelling voor collectieve belegging in de vorm van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Defensive Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren.

De Commissie is voornemens de toepassing van haar aanbeveling te gepaste tijde te evalueren. Juli 2003 Aanbeveling van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen over de voorstelling en de inhoud van de jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen die de instellingen voor collectieve belegging

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE DEFENSIVE Alternatieve instelling voor collectieve belegging die de vorm heeft van een open gemeenschappelijk

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Alternatieve instelling voor collectieve belegging die de vorm heeft van een open gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV )

HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn 2009/65/EEG ( UCIT IV ) HALFJAARVERSLAG 31 december 2013 DEGROOF NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Overeenkomstig de Europese ICBE richtlijn

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, omvattend aandelen

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK

JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

P R I V A T E B A N K

P R I V A T E B A N K 1 2 3 4 5 6 7 Laag risico Hoog risico Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst Interbeurs Hermes PensioenFonds: netto inventaris op basis van sloten van 04-10-2017: 191,40 EUR 10/10/2017 - Bladzijde

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V.

F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. Jaarverslag per 30 juni 2008 F.VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Petercam Horizon B NV Jaarverslag 31 December 2015

Petercam Horizon B NV Jaarverslag 31 December 2015 Petercam Horizon B NV Jaarverslag 31 December 2015 BEVEK Alternatieve instelling voor collectieve belegging in de vorm van een openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE HALFJAARVERSLAG 2010 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 30 juni 2010) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV

PETERCAM HORIZON B NV f PETERCAM HORIZON B NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille. Geografische spreiding Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 PETERCAM B FUND NV BEVEK

HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 PETERCAM B FUND NV BEVEK HALFJAARLIJKS VERSLAG 30.06.15 PETERCAM B FUND NV BEVEK Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE JAARVERSLAG 31.12.14 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE Defensive Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26. Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1)

ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) ARGENTA FUND PLAN MAXI PLUS (1) 100% kapitaalbescherming (2) op de eindvervaldag Looptijd: 8 jaar en 1 dag Minimumrendement van 12% op de eindvervaldag (1)(2) Een korf van 25 internationale aandelen Een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

PETERCAM B MULTIFUND NV

PETERCAM B MULTIFUND NV PETERCAM B MULTIFUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2010 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS JAARVERSLAG 31.12.15 ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS PENSIOENSPAARFONDS afgekort ARPE Alternatieve instelling voor collectieve belegging die de vorm heeft van een open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben.

3 Dankzij het mechanisme van Delta Lloyd Safe Upside A & B kent u elk jaar het minimumrendement waarop u op de vervaldag recht zal hebben. Delta Lloyd Safe Upside A&B bundelen prestatie, transparantie en veiligheid! DELTA LLOYD SAFE UPSIDE A&B 1 Delta Lloyd Safe Upside A laat u toe zonder beperkingen te genieten van de beste prestatie van

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014

Record Fund BEVEK. Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Record Fund BEVEK Halfjaarverslag op 31 augustus 2014 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden voorzien

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK

Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Halfjaarverslag per 30 juni 2014 TRANSPARANT B N.V. BEVEK Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Belgisch Recht met meerdere compartimenten Instelling voor Collectieve Beleggingen in effecten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Rabo Performance Plus Note

Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Rabo Performance Plus Note Wie een voorsprong krijgt, maakt meer kans op een overwinning. Wilt u die voorsprong? Stap dan nu in de Rabo Performance Plus Note en beleg in een

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Global Value BENAMING, OBJECTIEF, BELEGGINGSPOLITIEK EN INVESTERINGSMECHANISME VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Global Value (het "Fonds") heeft

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS (Verrichtingen van het op 30 juni 2016 afgesloten boekjaar) vrije vertaling 1 HALFJAARVERSLAG 2016

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie