K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?"

Transcriptie

1 K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als instrument voor optimale vermogensstructurering AUGUSTUS 2008 JAARGANG 1

2 inhoud Redactieadres 4 rendementen & Macro-economische visie De trek naar het Oosten: opkomende landen als redders van westerse economieën? Van Lanschot Kempen t.a.v. redactie VLK Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam VISIE SERVICES Centrale bankiers rijden elkaar in de wielen met rente Vraaggesprek met Lars Dijkstra KEPPLER EMERGING MARKETS HIGH VALUE FUND Profiteren van marktinefficiënties: beleggen in ondergewaardeerde landen FINANciering Instrument voor flexibele en optimale vermogensstructurering Special clients desk Voor uw eigen inbreng in de portefeuille Van lanschot equity management services Participatie in de eigen onderneming loont Redactie Philippe Mol Jos Jongen Rob van Roozendaal Mariëtte van de Sande (eindredactie) Aan dit nummer werkten mee Lars Dijkstra Cees Goosen Hans van Os Jac Bax Jeroen Heine Vormgeving Maria Luisa Phan Lung Henrike Beukema Fotografie / Illustratie Mario Hooglander Lithografie en druk Drukkerij Tesink Adreswijzigingen Van Lanschot Kempen PRODUCTEN Allocation Overlay Fund KEMPEN ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND Orange European high dividend Fund orange investment partnership t.a.v. Dagmar Potters Postbus AR Amsterdam Telefoon: Copyright 2008, Van Lanschot Kempen Kwartaalbericht Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

3 voorwoord westerse banken. Donkere wolken? Donkere wolken lijken zich samen te pakken boven de financiële markten. De wereldwijde financiële crisis duurt nu ruim een jaar, en alles lijkt met elkaar verbonden: dalende huizenprijzen, afschrijvingen en reddingsacties bij banken; stijgende olieprijs en dalende dollar; begrotingstekorten en scheef gegroeide handelsbalansen in de westerse wereld; investeringen van souvereign funds uit Midden-Oosten en Azië in Of begint de zon voorzichtig door de wolken heen te schijnen? In dit nummer trachten we enige ordening in de ontwikkelingen aan te brengen. Eén ding is zeker, er is sprake van een duidelijke verschuiving van economische macht van het Westen naar het stuk van Jos Jongen, waarin hij aangeeft hoe we met ons beleggingsbeleid op deze trend inspelen. In een vraaggesprek met Lars Dijkstra wordt het rentebeleid en het gebrek aan onderlinge afstemming van de voornaamste centrale banken ter wereld besproken. Cees Goosen en Hans van Os presenteren een casus waarin zij laten zien hoe op een fiscaal gunstige manier, met behulp van het financieringsinstrument, onroerendgoedbelangen kunnen worden overgedragen. Ten slotte treft u achterin dit nummer aan hoe een aantal van onze producten zich in dit marktgeweld staande houdt. Dan toch nog een lichtpuntje: de huidige situatie is, zoals een van onze Oosten; vandaar dat op de omslag van dit magazine investment managers het pakkend samenvat, als volgt de ons bekende wereldkaart op een andere manier weer te geven: It s a tough time to make money, but a wordt gepresenteerd. Dit is ook de leidraad in het great time to put money at work. Philippe Mol Van Lanschot Kempen tel Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T E R T I O

4 Rendementen & macro-economische visie DE TREK NAAR HET OOSTEN: opkomende landen als redders van westerse economieën? VISIE Jos Jongen - CIO Van Lanschot Kempen tel De oorsprong van de huidige crisis op de financiële markten ligt ditmaal niet bij de emerging markets. In 1997 werden de financiële markten nog zwaar op de proef gesteld door de enorme tekorten op de lopende rekening en te weinig externe reserves van de opkomende landen. De oorsprong van de huidige kredietcrisis ligt echter in de westerse wereld. Zowel Amerikaanse als Europese banken moeten flink afschrijven en voor het aantrekken van nieuw kapitaal kunnen zij juist beroep doen op de grote overschotten van (staats)fondsen uit de opkomende landen, zowel in Azië als in de olieproducerende landen. 4 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

5 Terwijl de economie en de financiële sector in de westerse wereld een langdurige periode van aanpassing tegemoet zullen gaan waardoor de economische groei voorlopig laag zal blijven, zijn de langetermijnvooruitzichten voor de opkomende landen nog steeds goed. Landen als China en India gaan steeds meer tot de economische eredivisie behoren. De noodzakelijke aanpassingen in de VS zorgen ook voor een structureel zwakke dollar waardoor landen in Azië genoodzaakt zijn hun valuta te ontkoppelen van de dollar. De dollar als belangrijkste handelsvaluta komt onder druk te staan. De valuta in opkomende landen winnen daarentegen aan kracht. De centrale banken van Amerika en Europa proberen met hun beleid de complexe problematiek op de financiële markten te beteugelen. Echter de oplossing voor de oplopende inflatie zal voornamelijk van de Aziatische centrale banken moeten komen. Zij zullen de te uitbundige groei en vraag naar olie en grondstoffen vanuit China en India kunnen beteugelen door de rente te verhogen. In het interview met Lars Dijkstra op pagina 9 wordt hier verder op ingegaan. Verder zal de productiviteit van de voedselproductie met name in de opkomende landen kunnen worden vergroot. Kortom, de oplossing van de huidige problemen zal vooral uit de emerging markets moeten komen. Deels hebben zij dit al gedaan door kapitaal te verstrekken aan de westerse banken en deels zullen zij via hun centrale banken de uitbundige vraag moeten temperen met renteverhogingen en sterkere valuta. VISIE In ons beleggingsbeleid houden wij al langer rekening met de verschuivingen op de wereldwijde financiële markten. Reeds in 2005 hebben wij besloten om in ons aandelenbeleid een sterker accent aan te brengen op Azië. Tegelijkertijd hebben wij toen het belang in de VS strategisch verlaagd. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij de beleggingen in opkomende landen verder verbreed door naast Aziatische aandelenbeleggingsfondsen ook Keppler Global Emerging Markets High Value Fund op te nemen, een beleggingsboetiek die in het hele universum van opkomende landen kan beleggen. Op pagina 10 treft u een beschrijving aan van Keppler. Azië (exclusief Japan) in 2008 versus Valuta Vast Variabel Externe reserves Weinig Zeer groot Lopende rekening Tekorten Overschotten Economie Vooral exportgedreven Toenemende binnenlandse vraag Export Aandeel VS 23% Aandeel VS 15%; intra-aziatische handel wordt steeds belangrijker Vermogenspositie bedrijven Ongezond: netto schulden ten opzichte van eigen vermogen 80% Gezond: netto schulden ten opzichte van eigen vermogen 18% (schatting) Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 5

6 VISIE Rendementen opnieuw onder druk Na een aanvankelijk fors herstel op de wereldwijde aandelenmarkten in april keerde het sentiment in het tweede kwartaal van dit jaar snel. Vooral in juni daalden aandelenmarkten flink en kwamen de dieptepunten van maart weer in zicht. De gemiddelde daling van de wereldwijde aandelenbeurzen bedroeg in dit kwartaal circa 3%. Over het eerste halfjaar bedroegen de verliezen rond de 20% Ontwikkeling wereldwijde aandelenmarkten (in euro s, 31/12/2007 = 100) MSCI USA (in Euro's, 31/12/2007 = 100) MSCI Europe (in Euro's, 31/12/2007 = 100) MSCI Asia AC ex Japan (in Euro's, 31/12/2007 = 100) MSCI Emerging Markets (in Euro's, 31/12/2007 = 100) In tegenstelling tot het eerste kwartaal stonden in het tweede kwartaal ook de obligaties onder druk. De belangrijkste aanleidingen voor het slechte sentiment waren een hernieuwde stijging van de olieprijs en het bekend worden van nieuwe afschrijvingen bij de grote zakenbanken. Hieruit bleek dat de aankondiging van het einde van de kredietcrisis voorbarig was geweest. Ook de mededeling van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de rente zou worden verhoogd om de inflatie te beteugelen, deed beleggers schrikken. De rendementen van de beheerportefeuilles hebben zich niet geheel kunnen onttrekken aan het negatieve marktsentiment. Door de brede spreiding in de portefeuilles en de verrichte transacties hebben wij getracht de schade binnen de perken te houden. De defensieve portefeuilles hebben in het tweede kwartaal een minder negatief rendement gehaald dan hun referentie-index. In het bijzonder in de moeilijke maand juni wisten deze portefeuilles een outperformance te realiseren. Juni was ook een relatief goede maand voor de neutrale en offensieve portefeuilles. Door ons defensieve beleid bleven deze portefeuilles in april echter achter bij hun referentie-index, toen de aandelenmarkten zich sterk herstelden. Over het gehele eerste halfjaar gerekend presteren zowel de neutrale als offensieve beheerportefeuilles behoorlijk beter dan hun index (een outperformance van respectievelijk 1,4% en 4,8%). Het defensieve profiel blijft nog iets achter maar heeft wel de achterstand uit het eerste kwartaal voor een deel ingelopen waardoor een underperformance resulteert van 0,7%. Op de middellange termijn (2005 t/m juni 2008) presteren alle portefeuilleprofielen beter dan hun referentie-index. Ten opzichte van hun absolute-doelrendement blijven de profielen wel achter. Positieve bijdrage van absoluutrendementstrategieën Een belangrijke bijdrage aan de relatief goede rendementen van onze portefeuilles wordt geleverd door de absoluutrendementstrategieën, zoals hedgefunds. Deze strategieën vormen een belangrijk onderdeel van de beheerportefeuilles en hebben een goede performance laten zien in het tweede kwartaal. Omdat het rendement van deze beleggingen grotendeels onafhankelijk van aandelenof obligatiemarkten wordt gegenereerd zorgen deze beleggingen voor stabiliteit in de portefeuilles. In het eerste kwartaal hadden de hedgefunds het nog zwaar te verduren van de liquiditeitscrisis. In het tweede kwartaal hebben de in onze portefeuilles opgenomen hedgefunds het marktneutrale karakter waargemaakt en positieve rendementen neergezet. Het Orange Investment Partnership (+2,9%) en het Kempen Property Hedge Fund (+6,3%) hebben een duidelijk gunstig effect op het rendement in de neutrale en offensieve profielen gedurende het tweede kwartaal. In de defensievere profielen heeft het Orange Non Directional Partnership in het eerste kwartaal negatief bijgedragen omdat het fonds daalde in koers terwijl de staatsobligaties licht stegen. In het tweede kwartaal was het beeld omgekeerd; het Orange Non Directional Partnership liet een mooi herstel (+1,6%) zien terwijl de obligatiebeleggingen onder druk stonden. Het in maart opgenomen Kempen Absolute Return Credit Fund heeft vanaf introductie positief bijgedragen en in alle maanden een positief rendement laten zien (+2,3% sinds aanvang). Voorzichtig met aandelen De aandelenweging in de beheerportefeuilles is met het oog op de onzekere marktomstandigheden in de tweede helft van 2007 en in januari 2008 aanzienlijk verlaagd. Een deel van de vrijkomende liquiditeiten hebben wij half februari belegd in het Allocation Overlay Fund (AOF). In het AOF vinden mutaties plaats met een beleggingshorizon van één tot drie jaar. Op basis van de fundamentele waardering van financiële markten en trendmatige ontwikkelingen (prijsmomentum) worden posities ingenomen op diverse markten. Eind mei 6 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

7 hebben wij besloten na een behoorlijk herstel op de aandelenmarkten weer voorzichtiger te worden en door middel van het AOF de weging van aandelen nogmaals te verminderen. Daartoe zijn de longposities aandelen in AOF aanzienlijk teruggebracht. In de defensieve en neutrale portefeuilles hebben wij ook indirect het belang in aandelen teruggebracht door binnen de categorie Aandelen Beschermd de twee Terra s uit het Zonnestelsel niet te verlengen. Afgelopen kwartaal hebben wij in de aandelenportefeuilles het belang in Europa teruggebracht door de verkoop van Edinburgh Partners European Opportunities Fund. In onze ogen zal Europa de negatieve gevolgen van de Amerikaanse groeivertraging de komende periode gaan ondervinden. Bovendien werkt de aangekondigde, en inmiddels geëffectueerde renteverhoging door de ECB, niet positief voor het Neutrale portefeuille sentiment. De vrijkomende middelen hebben wij herbelegd in het wereldwijd beleggende fonds van Skagen. Skagen is een onafhankelijke Noorse vermogensbeheerder. De kernbegrippen van hun beleggingsfilosofie zijn: unpopular, under-researched en undervalued. Het beleggingsteam streeft een contraire benadering na. Vanwege hun voorkeur voor ondernemingen waar weinig analisten aandacht voor hebben en waar beleggers geen vertrouwen (meer) in hebben, voeren zij veel research zelf uit. De portefeuille wordt samengesteld op basis van de analyse van ondernemingen en veel minder op basis van macroeconomische overwegingen. Dit resulteert in een portefeuille die voor ongeveer de helft is belegd in opkomende landen. Door de contraire aanpak heeft het fonds zijn referentie-index (MSCI Wereld) op een consistente manier met ruime marges weten te verslaan. Rendementen Portefeuille LT doel Benchmark ,8% 17,9% ,8% 8,1% ,8% 1,5% 2008 Q1-6,6% -8,8% 2008 Q2-3,0% -2,2% 2008 YTD -9,4% -10,8% geannualiseerd 5,2% 7,0% 4,2% Risico Piek-dal verval -14,2% -13,9% Adjusted Sharpe ratio 0,12 0,05 De risicomaatstaven zijn gebaseerd op cijfers van januari 2005 t/m juni De Adjusted Sharpe ratio is het rendement minus de driemaandsrente gedeeld door het piek-dal verval. De rendementen zijn gebaseerd op een modelportefeuille en zijn bruto waarbij géén rekening is gehouden met kosten zoals beheerloon en transactiekosten. Wij maken u er verder op attent dat de modelrendementen kunnen afwijken van het door u behaalde nettorendement zoals gerapporteerd in uw performanceoverzicht voor de desbetreffende periode. De specifiek met u gemaakte afspraken, de middelenverdeling van uw portefeuille, het aantal dagen dat uw vermogen was belegd of door u gedane stortingen of onttrekkingen kunnen resulteren in afwijkende resultaten. De op lange termijn verwachte rendementen zijn prognoses, gebaseerd op ons centraal scenario en zijn uiteraard met de nodige onzekerheid omgeven. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Belang in bedrijfsobligaties weer iets uitgebreid In de zomer van vorig jaar hebben wij binnen het obligatiegedeelte het belang in bedrijfsobligaties (credits) grotendeels afgebouwd. Dit was een goede beslissing gelet op de gevolgen van de kredietcrisis voor dit soort leningen. De risicoopslagen zijn in de eerste maanden van dit jaar verder opgelopen en bereikten historische niveaus. Bedrijfsleningen van goede debiteuren zijn hierdoor weer aantrekkelijk geworden. Vandaar dat wij in het afgelopen kwartaal hebben besloten het belang in eersteklas debiteuren weer geleidelijk uit te breiden. Hiertoe hebben wij besloten het fonds Petercam L Bonds Eur Quality Fund, dat wij vorig jaar hadden verkocht, weer deels terug te kopen op lagere niveaus. In al onze portefeuilles houden wij momenteel liquiditeiten aan en zijn wij dus niet volledig belegd. Daar waar van toepassing hebben wij een deel van deze liquiditeiten belegd in een geldmarktfonds. Markten voorlopig in de greep van inflatie, recessie en deleveraging De recessie van de Amerikaanse economie tekent zich steeds scherper af tegen een achtergrond van kredietcrisis, dalende huizenprijzen, afnemend consumentenen producentenvertrouwen en bovenal inflatieangst. Voor Europa verwachten wij een flinke verdere afkoeling van de economische groei, zeker nu de ECB de rente heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen. In Azië is nog sprake van hoge groei. De verwachting is echter dat de Aziatische centrale banken de rente aanzienlijk zullen moeten verhogen hetgeen een verzwakking van de groei zal betekenen. De langetermijntrend blijft echter positief. De economieën van de ontwikkelde landen zullen daarentegen naar verwachting een langere tijd van benedengemiddelde groei tegemoet gaan. De deleveraging zal voorlopig een VISIE Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 7

8 rem vormen voor de potentiële reële groei, doordat bijvoorbeeld de banken terughoudend zullen zijn in het verstrekken van krediet. De financiële sector is bezig met een herkapitalisatie die ten koste gaat van de zittende aandeelhouders maar in principe gunstig is voor de obligatiebeleggers. VISIE Absoluutrendementstrategiën: veilige haven Een belangrijke vraag is wat de inflatie en hiermee samenhangend de rente gaat doen. Wij achten de kans op een zichzelf versterkende inflatiedynamiek laag. Uiteindelijk zal de stijgende prijs van grondstoffen leiden tot afnemende vraag, voor olie zien we dat in de Verenigde Staten al gebeuren. De afnemende economische groei maakt een oplopende loonprijsspiraal minder waarschijnlijk. De Fed zal de rente langer laag houden dan verwacht omdat het beleid vooral is gericht op groei. Dit in tegenstelling tot de ECB die de nadruk legt op inflatiebestrijding hetgeen ook de recente renteverhoging verklaart. Ondanks de forse koersdalingen blijven wij voorzichtig met het bijkopen van aandelen. De waarderingen zijn gunstig, ook als wij rekening houden met lagere winstverwachtingen. Het sentiment en de fase van de economische cyclus zijn echter ongunstig. Een daling van de olieprijs als gevolg van een wereldwijd afnemende vraag zal in de tweede helft van dit jaar de rust op de markten kunnen terugbrengen. Na de forse stijging van de kapitaalmarktrente in het afgelopen kwartaal worden Europese staatsobligaties langzamerhand weer aantrekkelijk. Het momentum is echter nog niet gunstig. Wel blijven wij nog steeds kansen zien in eersteklas bedrijfsleningen (credits). Wij handhaven ons grote belang in absoluutrendementstrategieën. Deze bieden een veilige haven in de voorlopig onrustige markten waar door beweeglijkheid, divergentie en inefficiënties kansen bestaan voor deze strategieën. Dit laatste geldt ook voor assetalloatiestrategieën. Binnen deze categorie zijn wij van plan om een nieuwe gespecialiseerde externe manager op te nemen. 8 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

9 Centrale bankiers rijden elkaar in de wielen met rente Vraaggesprek met chief investment officer Lars Dijkstra, Kempen Capital Management VISIE De centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en Azië werken momenteel eerder tegen dan met elkaar. Terwijl om de complexe problematiek op de financiële markten te beteugelen, het nu meer dan ooit noodzakelijk is om het te voeren rentebeleid onderling af te stemmen. Dat zegt Lars Dijkstra, Chief investment officer van Kempen Capital Management. Dijkstra wijst ter illustratie op de ongebruikelijk scherpe uitspraken van Ben Bernanke, president van het Amerikaanse stelsel van centrale banken de Federal Reserve (Fed), over het belang van een sterke dollar. Ook al omdat de vrije val van de greenback ten opzichte van andere valuta heeft geleid tot een ongewenste toename van de inflatie in de VS, liet Bernanke begin juni doorschemeren dat hij niet van plan is de Amerikaanse rente nóg verder te verlagen. Maar wat deed Bernankes collega Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank (ECB) twee dagen later? Zinspelen op een renteverhoging in juli, om de inflatie door de torenhoge olie- en grondstofprijzen aan te pakken. Deze renteverhoging is inmiddels geëffectueerd. Op zich had Trichet wel een logisch standpunt vanuit de inflatie bezien, stelt Dijkstra, die zich echter hardop afvraagt of het wel aan de ECB is om de peperdure olie te lijf te gaan. Dat is een probleem dat eigenlijk de Aziatische centrale banken zouden moeten oplossen. Voornaamste boosdoener is immers de enorme vraag uit met name China. Duivelse dilemma s Volgens Dijkstra neemt Trichet met de renteverhoging een groot risico voor de wereldeconomie. Want, zo betoogt hij, een hogere rente in Europa heeft exact het effect dat de Fed juist wil vermijden, namelijk een verzwakking van de dollar. Terwijl de hele wereld gebaat lijkt te zijn bij een sterke dollar juist ook om die olieprijs in bedwang te houden, aldus Dijkstra. Aangezien de olieproducerende landen hun zwarte goud verkopen voor dollars, is er de laatste jaren immers een correlatie van bijna één tussen de dollarkoers en de olieprijs. Je zou dus kunnen zeggen maar dan begeef ik me op glad ijs dat de ECB door de rente te verhogen de inflatie alleen maar aanjaagt. En ik vrees dat er nog wel een paar verhogingen aankomen, zéker als de inflatiecijfers tegenvallen. Dat de centrale banken elkaar momenteel in de wielen rijden, wijt Dijkstra aan het feit dat inflatie door de open grenzen een wereldwijd fenomeen is geworden, terwijl de centrale banken elk hun eigen doelstelling hebben en hun eigen belang dienen. Toch pleit Dijkstra voor meer coördinatie tussen de verschillende centrale bankiers. Voor alle drie de regio s zijn het duivelse dilemma s. Dit is een bewerkte versie van een interview dat op 18 juni 2008 verscheen in De Telegraaf. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 9

10 Keppler Emerging Markets High Value Fund Profiteren van marktinefficiënties: beleggen in ondergewaardeerde landen VISIE Eind maart namen wij in de beheerportefeuilles het Keppler Emerging Markets High Value Fund op en eind april breidden wij deze positie uit. Dit fonds is opgericht in 1992 door Michael Keppler en heeft een buitengewoon goede staat van dienst, zowel in termen van risico als in termen van rendement. Voordat Keppler voor zichzelf begon werkte hij als hoofd Global Investment Strategy voor Commerzbank in New York. In deze periode kwam hij in aanraking met Warren Buffett, die een grote inspirator voor hem is geweest. Keppler Asset Management is een kleine boetiekmanager in New York, met vijf werknemers die zich volledig richten op het beheer van hun portefeuilles en de ontwikkeling van hun beleggingsmodellen. Keppler Emerging Markets High Value Fund % A nnual Fund return A nnual Benchmark return Al snel kwam de samenwerking met State Street Global Advisors (SSgA) tot stand. Zij dragen zorg voor alle niet-kernactiviteiten zoals administratie, trading, bewaring en marketing. SSgA is met ongeveer 1,4 biljoen dollar onder beheer een van de grootste institutionele vermogensbeheerders ter wereld en vormt een waardevol platform voor een specialist als Keppler Asset Management. Waardestijl Op basis van een kwantitatief beleggingsproces benut Keppler marktinefficiënties. De manager beseft dat waarderingen in golven bewegen en de neiging hebben om naar beide kanten hun waardering te overdrijven. Daarom worden posities gekocht in ondergewaardeerde markten en worden deze verkocht als de modellen aangeven dat deze licht overgewaardeerd zijn. Het door Keppler Asset Management ontwikkelde waarderingsmodel berekent per land een gemiddelde koers-winstverhouding, een gemiddelde koers-boekverhouding, het gemiddeld dividendrendement en meer van dergelijke waarderingsmaatstaven. Vervolgens selecteert Keppler de meest ondergewaardeerde landen. Ongeveer 80% van de toegevoegde waarde van het resultaat van het fonds komt voort uit de landenselectie van Keppler Asset Management. De uiteindelijke selectie van aandelen gebeurt door SSgA op basis van research en op basis van modellen die in samenwerking met Keppler zijn ontwikkeld. De afwijking van de betreffende landenindices in de portefeuille is minimaal maar wel leiden de modellen tot een aandelenportefeuille met een duidelijke waardestijl. Los van de wereldindex Het fonds belegt met gelijke gewichten in de landen die het het aantrekkelijkst gewaardeerd vindt. In de praktijk betekent dit dat in zeven à tien landen belegd wordt. Voor landen die aantrekkelijk gewaardeerd zijn maar waarvan de aandelenmarkten niet voldoende volwassen worden geacht, wordt een uitzondering gemaakt en wordt een kleiner belang genomen. Op dit moment geldt deze uitzondering voor Israël en Hongarije. In de onder beleggers populaire BRIClanden (Brazilië, Rusland, India en China) wordt op het moment niet belegd door Keppler. Brazilië heeft vanaf de start van het fonds onderdeel uitgemaakt van de portefeuille maar sinds het begin van dit jaar vindt Keppler ook hier de hoge waarderingen van aandelen niet meer te rechtvaardigen. Wij verwachten dat deze eigenzinnige en ervaren specialist, die los van de wereldindex durft te beleggen, een welkome aanvulling zal blijken in onze beheerportefeuilles. 10 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

11 FINANCIERING Instrument voor flexibele en optimale vermogensstructurering Door: Hans van Os en Cees Goosen, Van Lanschot Kempen Financiering is voordelig als een leverage wordt behaald, is een vaak gehoorde opmerking. Daarmee wordt bedoeld dat het verschil tussen het netto rendement op de met de financiering verworven activa hoger moet zijn dan de netto financieringslast. Op zich is deze bewering juist. Maar als het rendement alleen in cijfers wordt uitgedrukt, doet men zichzelf en het financieringsinstrument tekort. Comfort en flexibiliteit zijn ook vormen van rendement, dat echter niet in mathematische SERVICES vergelijkingen kan worden uitgedrukt. Aan onze praktijk ontlenen wij de volgende casus die wellicht duidelijk maakt hoe een financiering behulpzaam kan zijn bij het structureren van vermogen. De aandelen van een besloten vennootschap zijn in handen van een drietal heren. Ieder van hen heeft 33,33% van het uitstaande aandelenkapitaal. De balans van de vennootschap ziet er, enigszins gestileerd, als volgt uit: Balans met drie aandeelhouders Verhuurde panden Aandelenkapitaal Bank Reserves Vermogen Totaal Totaal De panden zorgen voor een gezonde huuropbrengst, die echter steeds grotendeels is aangewend voor herinvestering in de panden. Een van de aandeelhouders heeft aangegeven op middellange termijn zijn belang te willen verkopen. De andere twee willen liever niet dat er een derde toetreedt tot de vennootschap. In beginsel willen zij het belang van hun medeaandeelhouder overnemen, maar hoe gaan ze dat betalen? Ze beschikken over onvoldoende liquiditeiten om de aandelen direct over te nemen. Per slot van rekening is de hiermee gemoeide koopprijs Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 11

12 SERVICES Privé-financiering Wij zien twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de twee zittenblijvers ieder op basis van hun privévermogen een financiering aangaan ter grootte van de koopsom. Dat stuit op een aantal uitdagingen. Ten eerste is daar de vraag of hun privépositie voldoende mogelijkheden biedt om een dergelijke financiering aan te gaan. Zijn er voldoende zekerheden af te geven en wat met name van belang is: is er voldoende vrije cashflow in de privésfeer om de rente- en aflossingsverplichtingen na te komen? Let wel: uitgaande van de huidige rentestand zal de te betalen rente op jaarbasis voor ieder van de potentiële kopers circa bedragen. Weliswaar is de rente fiscaal aftrekbaar in box 2 (er is immers sprake van de rente op de financiering voor (de uitbreiding van) een aanmerkelijkbelangpositie), maar dat levert slechts 25% voordeel op en alleen als ook daadwerkelijk positief box 2-inkomen wordt genoten. Ten tweede doemt een fiscaal obstakel op. Omdat de bezittingen van de vennootschap voor meer dan 70% bestaan uit onroerende zaken, worden de aandelen van de vennootschap aangemerkt als onroerende zaak. Overdracht van de aandelen is om die reden gelijkgesteld met overdracht van de onderliggende onroerende zaken en kost 6% overdrachtsbelasting. De koopprijs voor de aandelen wordt dan dus niet , maar , zonder dat daarvoor ook een corresponderende waarde wordt verkregen. Ondanks de nadelen en de onzekerheid of de financiering kan worden verschaft toch maar even doorrekenen. Als we aannemen dat de rente 6% bedraagt, is de rentelast 6% * = Uitgaande van de veronderstelling dat deze last niet uit het bestaande vermogen en inkomen van de beide kopende aandeelhouders kan worden betaald, moet de vennootschap zelf voldoende dividend uitkeren om de betaling mogelijk te maken. De rente is op zich aftrekbaar in box 2, zodat voor zover er niet meer dividend wordt uitgekeerd dan nodig is om de rente te betalen dus dividend nodig is. Daarvoor moet de vennootschap echter, uitgaande van een gemiddelde vennootschapsbelastingdruk van 20%, / 80 * 100 = winst maken. Schuld in de bv Dan de tweede mogelijkheid. Deze vergt iets meer planning. Gelet op de balans van de vennootschap is er voldoende ruimte om een financiering op te nemen in de vennootschap met als dekking de onroerende zaken. Stel dat de vennootschap een financiering opneemt van het eerder vermelde bedrag van De balans ziet er dan als volgt uit: Balans met financiering Verhuurde panden Aandelenkapitaal Bank Reserves Vermogen Schuld Totaal Totaal Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

13 Nu is de vennootschap in staat om de aandelen van de uittredende aandeelhouder in te kopen, zodat de twee anderen niet in privé de financieringslast en de daarmee verbonden risico s op zich hoeven te nemen. Voor de uittredende aandeelhouder zijn de fiscale consequenties gelijk aan die wanneer hij de aandelen aan een privépersoon zou verkopen: hij maakt een aanmerkelijkbelangwinst en deze is belast met 25% heffing in box 2. De aandeelhouders constateren dat de bezittingen van de vennootschap na het opnemen van de lening nog maar voor 69% uit onroerende zaken bestaan. Als deze verhouding gedurende minimaal een jaar zo blijft is bij overdracht van de aandelen niet de 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Stel dat ze de gelegenheid hebben daadwerkelijk een jaar te wachten, dan ontstaat het volgende mathematische resultaat (hierbij veronderstellen wij dat de opgenomen gelden worden belegd tegen een bruto rendement van eveneens 6% gedurende het eerste jaar, zodat daarin geen positief of negatief resultaat wordt behaald, behalve dat wel een wijziging in de risicorendementsverhoudingen van de vennootschap ontstaat): De inkoop na de wachttermijn kost slechts , waardoor de rentelasten in de toekomst beperkt blijven tot De vennootschap hoeft ook niet meer winst te maken dan dat, omdat de rente immers aftrekbaar is van het fiscale resultaat. Zelfs als het potentiële voordeel van de overdrachtsbelasting niet wordt benut, is de financiering in de bv nog voordeliger dan de privé-financiering. De benodigde winst ter dekking van de rentelast bedraagt dan de eerder berekende , wat minder is dan bij de financiering in privé. De balans van de vennootschap toont na de inkoop (tegen ) het volgende beeld: Balans na inkoop Verhuurde panden Aandelenkapitaal Bank Reserves Vermogen Schuld Totaal Totaal Win-win Deze casus maakt duidelijk dat financiering niet een negatief gegeven is: er is een win-winsituatie gecreëerd voor de uittredende aandeelhouder en de blijvende aandeelhouders. De blijvende aandeelhouders zijn in privé niet belast met een schuld, terwijl er bovendien minder winst benodigd is ter dekking van rentelasten dan bij een financiering in privé. De balans van de vennootschap toont nog steeds sterke verhoudingen. De uittredende aandeelhouder ten slotte is los van enige relatie met de vennootschap en de beide overige aandeelhouders. De Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI): een update In de eerste twee nummers van het VLK Kwartaalbericht informeerden wij u over de (on)mogelijkheden van de Vrijgestelde BeleggingsInstelling (VBI). De staatssecretaris heeft sindsdien nader ingevuld wanneer niet sprake is van een overheersende aandeelhouder: de grootste aandeelhouder mag niet meer dan 90% bezitten. De overige 10% mogen zelfs in bezit zijn van kinderen en/of echtgenote, indien dat zowel juridisch als economisch reëel is. Om per 1 januari 2008 als VBI te worden aangemerkt moet vóór 1 januari 2009 een verzoek worden ingediend bij de fiscus, waarbij uiteraard wel op 1 januari 2008 aan alle voorwaarden voor de VBI moet zijn voldaan. Gelet op het beleggingsklimaat van 2008 is het niet waarschijnlijk dat er veel familiebeleggingsvennootschappen per 1 januari 2008 als VBI willen worden aangemerkt. Een verlies kan bij een normale vennootschap immers nog worden verrekend met het voorgaande belastingjaar. SERVICES Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 13

14 special CLIENTS DESK Voor uw eigen inbreng in de portefeuille Bij Van Lanschot Kempen speelt vermogensbeheer een hoofdrol. SERVICES Maar naast het beheer van uw vermogen kan het natuurlijk voorkomen dat u over een deel van het vermogen zelf mede de regie wilt blijven voeren. Hiertoe bestaat de mogelijkheid bij de Special Clients Desk. Jac Bax, Special Clients Desk, tel Bij de Special Clients Desk (SCD) houdt u met een team van specialisten de vinger aan de pols van uw portefeuille, echter altijd in een adviesformule. Acties zonder uw goedkeuring worden dan ook niet doorgevoerd. Wel bent u bij de SCD verzekerd van een proactief beleggingsbeleid en vindt u een gedegen sparringpartner voor uw ideeën. Bij de SCD krijgt een relatie een eigen aanspreekpunt met een vaste back-up, waardoor een speciale relatie kan worden opgebouwd. Het spreekt voor zich dat de adviseurs van de SCD ruime beleggingservaring hebben (minimaal tien jaar). Op zich niet per definitie een garantie voor succes, maar ze zijn wel ontegenzeggelijk bekend met het klappen van de zweep. Topsegment De SCD is negen jaar geleden bij Van Lanschot Bankiers te Den Bosch in het leven geroepen met als doel advies in het topsegment van de markt te leveren. Voornaamste kenmerk van de SCD schuilt in de mate van dienstverlening die kan worden geleverd. Als een van de belangrijke onderscheidende factoren kan het aantal relaties per adviseur worden genoemd. Door dit op maximaal dertig per adviseur te houden, wordt een blijvend hoog aandacht- en serviceniveau gewaarborgd. Adviesrelaties die door de SCD worden bediend hebben een beleggingsportefeuille van minimaal 2,5 miljoen. De SCD voorziet duidelijk in een behoefte voor relaties die goed met de dagelijkse grillen van de beurs kunnen omgaan en bovendien de kansen die hierdoor ontstaan, trachten te benutten. In combinatie met het doordacht integreren van derivaten in de beleggingsportefeuille kan dit leiden tot een waardevolle aanvulling op het deel van het vermogen dat in beheer wordt aangehouden. Soms is sprake van een speculatieve of eenzijdige portefeuille en die uitdaging gaat de SCD niet uit de weg. Het is echter belangrijk te benadrukken dat relaties die door de SCD worden bediend, uitgebreid worden geïnventariseerd en geadviseerd; er is sprake van een degelijk geformuleerd beleggingsbeleid. In veel gevallen leidt dit tot een breed gespreide portefeuille waarin de bovengenoemde karakteristieken kunnen worden ingebouwd. Wanneer is de Special Clients Desk voor u interessant? U wenst een adviseur die u intensief begeleidt op de financiële markten. U heeft behoefte aan een beleggingsbeleid dat volledig is afgestemd op uw beleggingsvisie. In de praktijk kan dit betekenen dat u wenst af te wijken van de reguliere beleggingsvisie van de bank, bijvoorbeeld door een thematische aanpak of een sterk geconcentreerde portefeuille. U bent actief met opties of andere derivaten en wenst hierbij een adviseur die net als u kort op de bal speelt. Mogelijk kwalificeert u zich als dagtrader. Bij een dergelijk profiel kan technische analyse een belangrijke rol spelen. Om onze relaties optimaal te faciliteren is het ook mogelijk in de avonduren orders op de Amerikaanse beurs door te voeren. 14 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

15 VAN LANSCHOT EQUITY MANAGEMENT SERVICES Participatie in de eigen onderneming loont Ondernemingen zoeken steeds meer naar instrumenten waarmee zij hun management en medewerkers iets onderscheidends kunnen bieden. Waarmee zij gekwalificeerde mensen kunnen aantrekken, motiveren en binden. Steeds vaker wordt gekozen voor een aandelen- of participatieregeling als langetermijn-incentive. Van Lanschot Equity Management Services adviseert bedrijven hierin. Jeroen Heine, EMS, tel Inmiddels zijn er talloze voorbeelden in Nederland die aantonen dat een afgewogen beloningsbeleid zowel voor de onderneming als de medewerker toegevoegde waarde creëert. Een belangrijk onderdeel is het participeren van management en medewerkers in de resultaten van de onderneming. Uit een onderzoeksrapport van Van Lanschot Equity Management Services 1 blijkt dat deze regelingen leiden tot een duidelijk hogere toename van omzet, arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid dan bij ondernemingen zonder een participatieregeling. Veelal gaan mensen bewuster om met de onderneming en hun manier van werken. Mensen voelen zich mede-eigenaar en dat leidt tot ander gedrag. Daarnaast kan het een sterk wijgevoel creëren. Reden genoeg om een vorm van participatie voor medewerkers te overwegen. SERVICES Naast het binden en motiveren, worden bij beursgenoteerde ondernemingen aandelenregelingen veelal ingezet om de belangen van bestuurders en aandeelhouders parallel te laten lopen. Door het gelijkschakelen van de belangen van de individuele bestuurder met de langetermijnbelangen van de onderneming wordt goed beleid gestimuleerd. Dit wordt versterkt door bij toekenning van aandelen een sterke koppeling te maken met de prestaties. Met andere woorden: bestuurders worden via het beloningsbeleid nóg meer verantwoordelijk voor het eigen beleid. Voortrekkersrol Sinds jaren adviseert Van Lanschot Equity Management Services (niet-)beurs-genoteerde ondernemingen over de structuur en inrichting van aandelen- en optieregelingen en participatieregelingen voor Raden van Bestuur, management en medewerkers. Wij nemen een voortrekkersrol bij het opzetten van deze plannen en werken hierbij nauw samen met fiscaal en juridisch adviseurs. Het structureren en beheren van aandelen-, optie- en participatieregelingen is maatwerk. Iedere onderneming heeft haar eigen specifieke wensen en behoeften. Van Lanschot helpt u graag met het realiseren van uw doelstellingen. 1 Indien u een exemplaar van het onderzoeksrapport Binding en motivatie dankzij medewerkersparticipatie wilt ontvangen, of u wilt meer informatie, kunt u contact opnemen via bovenstaande telefoonnummer. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 15

16 Allocation Overlay Fund Het Allocation Overlay Fund heeft over het eerste halfjaar van 2008 een rendement behaald van -1,1%. Performancecontributie 1 per markt tweede kwartaal 2008 Geldmarkt Obligaties Aandelen -1,1% 1,1% 1,4% Marktontwikkelingen In het tweede kwartaal van 2008 begonnen aandelen sterk, met een rendement van ongeveer 7% in april. Gedurende mei sloeg de angst onder aandelenbeleggers echter weer toe, waardoor tegen het einde van het kwartaal bijna alle grote beurzen het kwartaal in de min afsloten. De belangrijkste redenen hiervoor waren de stijging van de olieprijs, de daaruit voortkomende inflatieangst en het opleven van de kredietcrisis. Daar bovenop kwam de aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) dat inflatiebestrijding prioriteit heeft en dat de korte rente zal worden verhoogd. Als gevolg hiervan liep de lange rente op en had beursgenoteerd Europees onroerend goed een zeer slecht kwartaal (-16,5%). Juni was met een rendement van -12,5% zelfs de slechtste maand sinds de start van de index in De resultaten voor de aandelenmarkten over het kwartaal waren -3% (Europa), -1,5% (VS), -1,5% (Hongkong) en 3% (Japan). Grondstoffen deden het met een stijging van ruim 29% zeer goed in dit kwartaal. De angst voor hogere inflatie als gevolg van met name oplopende olieprijzen zorgde voor een negatieve performance van staatsobligaties. Zowel Amerikaanse (-1,5%) als Japanse (-7%) en Europese (-3%) staatsobligaties moesten veel terrein prijsgeven. Op het gebied van vreemde valuta was de forse stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de Japanse yen (6%) opvallend. PRODUCTEN Valuta Vastgoed Grondstoffen -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Negatief Actuele posities -1,0% -0,8% Positief 1,5% Obligaties Long Europa Short VS, Japan Europa, VS, Japan Aandelen Long Europa, UK, Japan Hong Kong, Europa, Japan Short - Valuta Long Euro, Japanse Yen Euro Short US Dollar, Britse Pond US Dollar, Japanse Yen, Britse Pond Vastgoed Long Europa Europa Short Grondstoffen Long GSCI GSCI Short Het Allocation Overlay Fund is het innovatieve product waarmee Kempen Capital Management het allocatiebeleid voor haar cliënten op een efficiënte manier uitvoert. Het fonds belegt wereldwijd in aandelenindices, obligaties, vreemde valuta, grondstoffen en vastgoed, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest moderne beleggingsinstrumenten. Er kan zowel van op- als neergaande marktontwikkelingen worden geprofiteerd. Risicomanagement speelt een centrale rol. Portefeuillebeleid Het tweede kwartaal was een roerige periode. In deze periode is de longpositie in de Japanse yen omgezet naar een shortpositie. Hetzelfde geldt ook voor de positie in Europese obligaties, en vrijwel tegelijkertijd zijn de shortposities van Amerikaanse en Japanse obligaties verder uitgebreid. Daarnaast is de longpositie in aandelen van het Verenigd Koninkrijk afgebouwd en een longpositie in aandelen Hongkong opgebouwd. Door het grote aantal posities in portefeuille en de grootte van deze posities wordt het risicobudget van het fonds momenteel volledig gebruikt. De shortpositie in obligaties had een positief effect op de performance. Hetzelfde gold voor de longpositie in grondstoffen, die profiteerde van de oplopende olieprijs. Negatief was de bijdrage van de longpositie in aandelen. Ook de posities in vreemde valuta pakten ongunstig uit. De positie in de Japanse yen leverde weliswaar winst op, maar dit werd tenietgedaan door het verlies op de shortpositie in dollars. De bruto-exposure van het fonds bedroeg per ultimo juni 212% (+35%) en de netto-exposure -92% (-115%). De vermogensallocatie per marktsegment staat in de tabel hiernaast. Per 30 juni bedroeg het fondsvermogen 126 miljoen. 1 Alle rendementen zijn in lokale valuta uitgedrukt 16 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

17 KEMPEN ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND Marktontwikkelingen De voortdurende kredietcrisis zorgt voor een aanhoudend Ondanks de hoge volatiliteit ten gevolge van de kredietcrisis heeft in het tweede kwartaal de risicoopslag op bedrijfsleningen, de creditspread, zich hoge volatiliteit op de kredietmarkten. Het rendement van het Kempen Absolute Return Credit Fund over het tweede kwartaal wat hersteld. Het tweede kwartaal was per saldo een positief kwartaal voor credits. Na de redding van Bear Stearns door een gezamenlijk optreden van de Federal Reserve (de Amerikaanse Centrale Bank) en JP Morgan liet de creditspread van bedrijfsobligaties een sterke daling zien; met name die van financiële instellingen. Het positieve marktsentiment werd door bedrijven direct aangegrepen om nieuwe leningen uit te geven. Deze goede stemming op de markt was echter van 2008 bedroeg 1,87% (3-maands Euribor 1,21%). Sinds oprichting van het fonds in maart 2008 bedraagt het behaalde van korte duur. De sterke stijging van de olieprijzen, een oplopende inflatie in zowel Europa als de Verenigde Staten en zorgen over renteverhogingen door de centrale banken van Europa en de VS, leidden tot een toename van de risicoaversie onder beleggers. De verwachting dat banken wederom fors zullen moeten afschrijven op hun hypotheekportefeuilles resulteerde in een verdere verslechtering van het sentiment aan het einde van het tweede kwartaal. Als gevolg hiervan stegen, met name in de maand juni, de creditspreads weer fors. rendement 2,3% (3-maands Euribor 1,5%). Portefeuillebeleid Blok I en Blok III (zie kader met beschrijving fonds) droegen in belangrijke mate bij aan het positieve resultaat van Kempen Absolute Return Credit Fund (KARCF) in het tweede kwartaal. Het fonds profiteerde van het positieve marktsentiment in april. Daarnaast werd waarde toegevoegd door actief te participeren in nieuwe Maandelijkse rendementen KARCF en referentie-indices uitgiften. Ook wist het fonds te profiteren van de ontwikkeling in het verschil in creditspread op bedrijfsobligaties en Credit Default Swaps (verzekeringscontracten 1,5% voor kredietrisico). Deze zogenaamde basistrades stelden het fonds in staat een 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% mrt 08 apr 08 mei 08 KARCF Inv Grade Credits Euribor jun 08 positief rendement te behalen waarbij het faillissementsrisico werd afgedekt. De portefeuille met long-shortposities is gedurende het tweede kwartaal opgebouwd tot een gediversifieerde portefeuille. Per saldo was de rendementsbijdrage van dit deel van de portefeuille neutraal. Vooruitzichten De verwachting is dat de hoge volatiliteit op de creditmarkt ook in het derde kwartaal zal aanhouden. Alles duidt erop dat de periode van afschrijvingen bij banken nog niet ten einde is. Daarnaast is de verwachting dat de effecten van de PRODUCTEN Cumulatief rendement KARCF en referentie-indices kredietcrisis en de inflatie meer en meer invloed zullen krijgen op de reële economie. Met name de cyclische sectoren en de minder kredietwaardige ondernemingen zullen hiervan problemen ondervinden. Het KARCF is gepositioneerd om van deze ontwikkelingen te profiteren f eb 08 mrt 08 apr 08 mei 08 KARCF Inv Grade Credits Euribor jun 08 Het Kempen Absolute Return Credit Fund (KARCF) is een credit beleggingsfonds met een bruto rendementsdoelstelling van 3-maands Euribor + 3% op jaarbasis. Het fonds beoogt dit rendement te realiseren ongeacht de richting van de creditmarkt. Het KARCF bedient zich van drie verschillende beleggingsblokken om de rendementsdoelstelling te realiseren. Blok I is een belegging in een actieve portefeuille van bedrijfsobligaties met als doel Euribor te realiseren plus een additionele creditspread. Blok II is een actieve long-shortstrategie met als doel te profiteren van verschillen in kredietwaardigheid tussen twee ondernemingen. Blok III heeft als doel het marktrisico van de portefeuille actief aan te passen om daarmee te profiteren van de algemene marktontwikkeling. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 17

18 Orange European high dividend Fund PRODUCTEN Na een uitermate zwak eerste kwartaal voor aandelen, begon het tweede kwartaal hoopgevend. Europese aandelenmarkten stegen ruim 6% in april en waren in staat om dit in mei te consolideren. In juni werden beleggers echter weer met een stevige correctie geconfronteerd. Al met al bleef het Orange European High Dividend Fund met een daling van 4,3% dit kwartaal iets achter bij de brede markt zoals gemeten door de MSCI Europa Index. Top-10 postiies OEHDF ROYAL DUTCH SHELL 2,5% TOTAL 2,4 VODAFONE GROUP 2,3 NATIONAL GRID 2,2 TELEFONICA 2,2 NOVARTIS 2,0 FORTUM 2,0 KONINKLIJKE DSM 2,0 Marktontwikkelingen Met een daling van 10% was juni de slechtste maand voor aandelen sinds januari dit jaar. Het zorgde ervoor dat de eerste jaarhelft voor Europese aandelen (met een daling van liefst 18,7%) de slechtste was sinds De belangrijkste thema s in het afgelopen kwartaal waren opnieuw de kredietcrisis en de almaar oplopende olieprijs. Beleggers werden vooral door negatieve berichten van Fortis weer herinnerd aan de impact van deze crisis op de financiële sector. De olieprijs bereikte een recordhoogte van meer dan 140 dollar per vat. De vrees voor een almaar stijgende inflatie nam hierdoor eveneens toe. Portefeuillebeleid Het Orange European High Dividend Fund (OEHDF) belegt in aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement, waar bovendien de nadruk ligt op een stabiel en liefst groeiend dividend in de toekomst. Deze categorie aandelen is bij beleggers duidelijk uit de gratie dit jaar. Meer op groei gerichte aandelen met een positief prijsmomentum doen het momenteel duidelijk beter dan waardeaandelen. Het eerste half jaar kochten beleggers daarom liever duurdere aandelen die al in waarde waren gestegen, zonder veel acht te slaan op de waardering ervan. Dit uit zich onder meer in een sterke performance van de sector materials waarin vooral grote mijnbouwaandelen vertegenwoordigd zijn. Deze keren geen of bijzonder weinig dividend uit, wat het een minder interessante beleggingscategorie maakt voor de door OEHDF gehanteerde dividendstijl. Het OEHDF kon dan ook het afgelopen kwartaal niet profiteren van de sterke koersstijgingen in deze mijnbouwsector. Onder invloed van een almaar oplopende olieprijs was de olie- en gassector de best presterende. Het OEHDF kon hiervan wel profiteren, door beleggingen in ondernemingen als Statoil Hydro (+29,9%), Royal Dutch Shell (+20,7%), SBM (+17,4%) en Total (+17,4%). Een van de minst presterende sectoren was de bankensector. In de financiële sector zijn er traditioneel veel bedrijven met een hoog dividendrendement. Het fonds was in staat om in dit mijnenveld grote negatieve klappers zoals Fortis te omzeilen. Dit dankzij de focus van het OEHDF op de meer solide ondernemingen waarvan de balansen sterk zijn en het risico op grote afschrijvingen gering is. STATOILHYDRO 1,9 GLAXOSMITHKLINE 1,9 Orange European High Dividend Fund belegt in een breed gespreide portefeuille van Europese kwaliteitsondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement. 18 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

19 orange investment partnership Een sterk tweede kwartaal In het tweede kwartaal liet Orange Investment Partnership (Klasse C) met een rendement van 2,9% een beginnend herstel zien na een moeizaam begin van Dit herstel werd behaald in een nog steeds instabiele markt, waarin wereldwijde aandelen (-0,9%) en obligaties (-5,0%) in waarde daalden. Het opwaarts potentieel in de portefeuille, dat grotendeels is ontstaan gedurende het turbulente eerste kwartaal, ligt daarom voor het grootste deel nog voor ons. Koersontwikkeling senior secured loans Het positieve resultaat in het tweede kwartaal werd breed gedragen: 27 van de 37 managers in de portefeuille behaalden een positief resultaat. In juni was Orange Investment Partnership (OIP) in staat om relatief goed stand te houden: waar wereldwijde aandelenbeurzen 10% daalden, verloor OIP slechts -0,7%. De relatief beperkte marktgevoeligheid in juni kan aan drie factoren worden toegeschreven: De managers zijn iets conservatiever gepositioneerd. Allereerst waren de koersschommelingen tijdens de turbulentie in het eerste kwartaal zo extreem, dat het mogelijk was om (arbitrage)posities op te zetten waarbij het marktrisico volledig was afgedekt, maar die nog steeds aanzienlijk opwaarts potentieel boden. Ten tweede was het tijdens het turbulente eerste kwartaal mogelijk om te draaien van een aandelenbelegging in een zekere onderneming naar leningen met veel zekerheden van dezelfde onderneming, zonder daarbij al te veel opwaarts potentieel op te geven. Ten derde zijn zij zich in toenemende mate bewust van de verslechterende macro-economische omstandigheden, mede dankzij het feit dat de balansen van financiële ondernemingen steeds sneller verslechteren. Derhalve hebben zij de afgelopen twaalf maanden hun blootstelling aan de aandelenmarkt in het algemeen licht beperkt en in het bijzonder aan ondernemingen die zeer afhankelijk zijn van consumentenbestedingen of kwetsbaar zijn voor problemen in het financiële systeem. De managers waren sectoraal gezien correct gepositioneerd door op basis van een bottom-up-analyse longposities in grondstoffengerelateerde sectoren te combineren met shortposities in specifieke financiële aandelen. De managers waren ook succesvol in hun aandelenselectie. Gedurende het turbulente eerste kwartaal van 2008 hebben zij tegen aantrekkelijke prijzen hun posities vergroot in ondernemingen waarvan zij sterk overtuigd waren. Zodra de markten in het tweede kwartaal van 2008 weer wat meer het kaf van het koren gingen scheiden, presteerden deze posities met een hoge convictie aanzienlijk beter dan de rest van de markt. PRODUCTEN jan 92 jan 94 jan 96 jan 98 jan 00 jan 02 jan 04 jan 06 Credit Suisse Leveraged Loan Index (market weighted average) Orange Investment Partnership biedt toegang tot een bijzondere mix van buitengewoon getalenteerde wereldwijde vermogensbeheerders Opwaarts potentieel ligt grotendeels voor ons Het stemt optimistisch voor de toekomst dat het positieve rendement in het tweede kwartaal werd behaald terwijl de markten nog niet stabiliseerden. Een voorbeeld van het opwaarts potentieel dat daardoor nog in het vat zit, zijn zogenaamde senior secured loans (bedrijfsleningen met relatief veel onderliggende zekerheden). Veel managers in OIP hebben hierin posities ingenomen op aantrekkelijke niveaus en nevenstaande grafiek laat zien dat de koersen tot op heden nog niet hersteld zijn. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 19

20 Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O T E R T I O S E C U N D O P R I M O K W A R T A A L B E R I C H T Dit kwartaalbericht van Van Lanschot Kempen ( VLK ) wordt u slechts ter informatie aangeboden. De informatie in dit document is incompleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van VLK. Uit dit kwartaalbericht mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van VLK. VLK is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) in licentie uitgegeven aan Kempen & Co N.V. (Kempen). VLK verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten op de rekeningen van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. VLK doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen en ondernemingen. Kempen en Van Lanschot staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. ( DNB ) en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet financieel toezicht (Wft) en zijn tevens als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is mogelijk dat in het kader van vermogensbeheer namens cliënten wordt belegd in beleggingsinstellingen waarvan VLK een beheervergoeding of een distributievergoeding ontvangt. Verder is het mogelijk dat VLK over koersgevoelige informatie beschikt betreffende beursgenoteerde ondernemingen (waaronder bepaalde door Kempen beheerde beleggingsinstellingen). VLK heeft maatregelen getroffen om (i) op een prudente wijze met (eventuele) belangentegenstellingen om te gaan, en (ii) eventuele koersgevoelige informatie niet bekend te maken aan cliënten en deze informatie niet te gebruiken bij haar dienstverlening. Dit kwartaalbericht heeft als onderwerp het beleggen van vermogen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Deze risico s worden onder meer toegelicht in de mondelinge toelichting op dit kwartaalbericht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. De rendementen weergegeven in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op historische gegevens. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. VLK kan de mogelijkerwijs te behalen rendementen derhalve niet garanderen. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het is mogelijk dat de waarde van de beleggingen lager wordt dan het geïnvesteerde bedrag. VLK heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de inhoud van dit kwartaalbericht doch VLK noch haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de genoemde uitgangspunten waarop dit kwartaalbericht is gebaseerd. Het is niet toegestaan de gegevens in dit kwartaalbericht geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLK.

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling thema CONNECTIVITY oktober 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL risico wordt de maat Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling Europa ziet vooralsnog af van kickback PAGINA 14 Vlucht naar veilige havens: opkomende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2013. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2013 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds NV Delta Lloyd Select Dividend Fonds NV

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 Kempen Capital Management N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam Institutioneel vermogensbeheer Telefoon + 31 (0)20 348 8700

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56 VERMOGEN HERFST 2014 NUMMER 56 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV HH Bankiers 25 jaar Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor

Nadere informatie

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013

pril 2013 Kempen Insight Rendementsverwachtingen De kracht van beleggingsovertuigingen en waardering: kwartaalupdate 2013 Kempen Insight pril 2013 De kracht van beleggingsovertuigingen Tactische allocatie naar hedgefondsstrategieën: wees selectief 2 7 Rendementsverwachtingen en waardering: kwartaalupdate 2013 5 Zijn investment

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2012. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2012 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Investment Fund NV Delta Lloyd Europa Fonds NV Delta Lloyd Nederland Fonds NV Delta Lloyd Donau Fonds NV Inhoudsopgave Algemene informatie Algemene

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Halfjaarbericht 2015. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Halfjaarbericht 2015 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund

Halfjaarbericht 2 0 1 3. European Opportunities Fund Halfjaarbericht 2 0 1 3 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Financieel verslag Balans 12 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV

Jaarverslag 2014. Delta Lloyd Asset Management NV Jaarverslag 2014 Delta Lloyd Asset Management NV Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie