K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?"

Transcriptie

1 K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als instrument voor optimale vermogensstructurering AUGUSTUS 2008 JAARGANG 1

2 inhoud Redactieadres 4 rendementen & Macro-economische visie De trek naar het Oosten: opkomende landen als redders van westerse economieën? Van Lanschot Kempen t.a.v. redactie VLK Postbus 75666, 1070 AR Amsterdam VISIE SERVICES Centrale bankiers rijden elkaar in de wielen met rente Vraaggesprek met Lars Dijkstra KEPPLER EMERGING MARKETS HIGH VALUE FUND Profiteren van marktinefficiënties: beleggen in ondergewaardeerde landen FINANciering Instrument voor flexibele en optimale vermogensstructurering Special clients desk Voor uw eigen inbreng in de portefeuille Van lanschot equity management services Participatie in de eigen onderneming loont Redactie Philippe Mol Jos Jongen Rob van Roozendaal Mariëtte van de Sande (eindredactie) Aan dit nummer werkten mee Lars Dijkstra Cees Goosen Hans van Os Jac Bax Jeroen Heine Vormgeving Maria Luisa Phan Lung Henrike Beukema Fotografie / Illustratie Mario Hooglander Lithografie en druk Drukkerij Tesink Adreswijzigingen Van Lanschot Kempen PRODUCTEN Allocation Overlay Fund KEMPEN ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND Orange European high dividend Fund orange investment partnership t.a.v. Dagmar Potters Postbus AR Amsterdam Telefoon: Copyright 2008, Van Lanschot Kempen Kwartaalbericht Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

3 voorwoord westerse banken. Donkere wolken? Donkere wolken lijken zich samen te pakken boven de financiële markten. De wereldwijde financiële crisis duurt nu ruim een jaar, en alles lijkt met elkaar verbonden: dalende huizenprijzen, afschrijvingen en reddingsacties bij banken; stijgende olieprijs en dalende dollar; begrotingstekorten en scheef gegroeide handelsbalansen in de westerse wereld; investeringen van souvereign funds uit Midden-Oosten en Azië in Of begint de zon voorzichtig door de wolken heen te schijnen? In dit nummer trachten we enige ordening in de ontwikkelingen aan te brengen. Eén ding is zeker, er is sprake van een duidelijke verschuiving van economische macht van het Westen naar het stuk van Jos Jongen, waarin hij aangeeft hoe we met ons beleggingsbeleid op deze trend inspelen. In een vraaggesprek met Lars Dijkstra wordt het rentebeleid en het gebrek aan onderlinge afstemming van de voornaamste centrale banken ter wereld besproken. Cees Goosen en Hans van Os presenteren een casus waarin zij laten zien hoe op een fiscaal gunstige manier, met behulp van het financieringsinstrument, onroerendgoedbelangen kunnen worden overgedragen. Ten slotte treft u achterin dit nummer aan hoe een aantal van onze producten zich in dit marktgeweld staande houdt. Dan toch nog een lichtpuntje: de huidige situatie is, zoals een van onze Oosten; vandaar dat op de omslag van dit magazine investment managers het pakkend samenvat, als volgt de ons bekende wereldkaart op een andere manier weer te geven: It s a tough time to make money, but a wordt gepresenteerd. Dit is ook de leidraad in het great time to put money at work. Philippe Mol Van Lanschot Kempen tel Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T E R T I O

4 Rendementen & macro-economische visie DE TREK NAAR HET OOSTEN: opkomende landen als redders van westerse economieën? VISIE Jos Jongen - CIO Van Lanschot Kempen tel De oorsprong van de huidige crisis op de financiële markten ligt ditmaal niet bij de emerging markets. In 1997 werden de financiële markten nog zwaar op de proef gesteld door de enorme tekorten op de lopende rekening en te weinig externe reserves van de opkomende landen. De oorsprong van de huidige kredietcrisis ligt echter in de westerse wereld. Zowel Amerikaanse als Europese banken moeten flink afschrijven en voor het aantrekken van nieuw kapitaal kunnen zij juist beroep doen op de grote overschotten van (staats)fondsen uit de opkomende landen, zowel in Azië als in de olieproducerende landen. 4 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

5 Terwijl de economie en de financiële sector in de westerse wereld een langdurige periode van aanpassing tegemoet zullen gaan waardoor de economische groei voorlopig laag zal blijven, zijn de langetermijnvooruitzichten voor de opkomende landen nog steeds goed. Landen als China en India gaan steeds meer tot de economische eredivisie behoren. De noodzakelijke aanpassingen in de VS zorgen ook voor een structureel zwakke dollar waardoor landen in Azië genoodzaakt zijn hun valuta te ontkoppelen van de dollar. De dollar als belangrijkste handelsvaluta komt onder druk te staan. De valuta in opkomende landen winnen daarentegen aan kracht. De centrale banken van Amerika en Europa proberen met hun beleid de complexe problematiek op de financiële markten te beteugelen. Echter de oplossing voor de oplopende inflatie zal voornamelijk van de Aziatische centrale banken moeten komen. Zij zullen de te uitbundige groei en vraag naar olie en grondstoffen vanuit China en India kunnen beteugelen door de rente te verhogen. In het interview met Lars Dijkstra op pagina 9 wordt hier verder op ingegaan. Verder zal de productiviteit van de voedselproductie met name in de opkomende landen kunnen worden vergroot. Kortom, de oplossing van de huidige problemen zal vooral uit de emerging markets moeten komen. Deels hebben zij dit al gedaan door kapitaal te verstrekken aan de westerse banken en deels zullen zij via hun centrale banken de uitbundige vraag moeten temperen met renteverhogingen en sterkere valuta. VISIE In ons beleggingsbeleid houden wij al langer rekening met de verschuivingen op de wereldwijde financiële markten. Reeds in 2005 hebben wij besloten om in ons aandelenbeleid een sterker accent aan te brengen op Azië. Tegelijkertijd hebben wij toen het belang in de VS strategisch verlaagd. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij de beleggingen in opkomende landen verder verbreed door naast Aziatische aandelenbeleggingsfondsen ook Keppler Global Emerging Markets High Value Fund op te nemen, een beleggingsboetiek die in het hele universum van opkomende landen kan beleggen. Op pagina 10 treft u een beschrijving aan van Keppler. Azië (exclusief Japan) in 2008 versus Valuta Vast Variabel Externe reserves Weinig Zeer groot Lopende rekening Tekorten Overschotten Economie Vooral exportgedreven Toenemende binnenlandse vraag Export Aandeel VS 23% Aandeel VS 15%; intra-aziatische handel wordt steeds belangrijker Vermogenspositie bedrijven Ongezond: netto schulden ten opzichte van eigen vermogen 80% Gezond: netto schulden ten opzichte van eigen vermogen 18% (schatting) Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 5

6 VISIE Rendementen opnieuw onder druk Na een aanvankelijk fors herstel op de wereldwijde aandelenmarkten in april keerde het sentiment in het tweede kwartaal van dit jaar snel. Vooral in juni daalden aandelenmarkten flink en kwamen de dieptepunten van maart weer in zicht. De gemiddelde daling van de wereldwijde aandelenbeurzen bedroeg in dit kwartaal circa 3%. Over het eerste halfjaar bedroegen de verliezen rond de 20% Ontwikkeling wereldwijde aandelenmarkten (in euro s, 31/12/2007 = 100) MSCI USA (in Euro's, 31/12/2007 = 100) MSCI Europe (in Euro's, 31/12/2007 = 100) MSCI Asia AC ex Japan (in Euro's, 31/12/2007 = 100) MSCI Emerging Markets (in Euro's, 31/12/2007 = 100) In tegenstelling tot het eerste kwartaal stonden in het tweede kwartaal ook de obligaties onder druk. De belangrijkste aanleidingen voor het slechte sentiment waren een hernieuwde stijging van de olieprijs en het bekend worden van nieuwe afschrijvingen bij de grote zakenbanken. Hieruit bleek dat de aankondiging van het einde van de kredietcrisis voorbarig was geweest. Ook de mededeling van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de rente zou worden verhoogd om de inflatie te beteugelen, deed beleggers schrikken. De rendementen van de beheerportefeuilles hebben zich niet geheel kunnen onttrekken aan het negatieve marktsentiment. Door de brede spreiding in de portefeuilles en de verrichte transacties hebben wij getracht de schade binnen de perken te houden. De defensieve portefeuilles hebben in het tweede kwartaal een minder negatief rendement gehaald dan hun referentie-index. In het bijzonder in de moeilijke maand juni wisten deze portefeuilles een outperformance te realiseren. Juni was ook een relatief goede maand voor de neutrale en offensieve portefeuilles. Door ons defensieve beleid bleven deze portefeuilles in april echter achter bij hun referentie-index, toen de aandelenmarkten zich sterk herstelden. Over het gehele eerste halfjaar gerekend presteren zowel de neutrale als offensieve beheerportefeuilles behoorlijk beter dan hun index (een outperformance van respectievelijk 1,4% en 4,8%). Het defensieve profiel blijft nog iets achter maar heeft wel de achterstand uit het eerste kwartaal voor een deel ingelopen waardoor een underperformance resulteert van 0,7%. Op de middellange termijn (2005 t/m juni 2008) presteren alle portefeuilleprofielen beter dan hun referentie-index. Ten opzichte van hun absolute-doelrendement blijven de profielen wel achter. Positieve bijdrage van absoluutrendementstrategieën Een belangrijke bijdrage aan de relatief goede rendementen van onze portefeuilles wordt geleverd door de absoluutrendementstrategieën, zoals hedgefunds. Deze strategieën vormen een belangrijk onderdeel van de beheerportefeuilles en hebben een goede performance laten zien in het tweede kwartaal. Omdat het rendement van deze beleggingen grotendeels onafhankelijk van aandelenof obligatiemarkten wordt gegenereerd zorgen deze beleggingen voor stabiliteit in de portefeuilles. In het eerste kwartaal hadden de hedgefunds het nog zwaar te verduren van de liquiditeitscrisis. In het tweede kwartaal hebben de in onze portefeuilles opgenomen hedgefunds het marktneutrale karakter waargemaakt en positieve rendementen neergezet. Het Orange Investment Partnership (+2,9%) en het Kempen Property Hedge Fund (+6,3%) hebben een duidelijk gunstig effect op het rendement in de neutrale en offensieve profielen gedurende het tweede kwartaal. In de defensievere profielen heeft het Orange Non Directional Partnership in het eerste kwartaal negatief bijgedragen omdat het fonds daalde in koers terwijl de staatsobligaties licht stegen. In het tweede kwartaal was het beeld omgekeerd; het Orange Non Directional Partnership liet een mooi herstel (+1,6%) zien terwijl de obligatiebeleggingen onder druk stonden. Het in maart opgenomen Kempen Absolute Return Credit Fund heeft vanaf introductie positief bijgedragen en in alle maanden een positief rendement laten zien (+2,3% sinds aanvang). Voorzichtig met aandelen De aandelenweging in de beheerportefeuilles is met het oog op de onzekere marktomstandigheden in de tweede helft van 2007 en in januari 2008 aanzienlijk verlaagd. Een deel van de vrijkomende liquiditeiten hebben wij half februari belegd in het Allocation Overlay Fund (AOF). In het AOF vinden mutaties plaats met een beleggingshorizon van één tot drie jaar. Op basis van de fundamentele waardering van financiële markten en trendmatige ontwikkelingen (prijsmomentum) worden posities ingenomen op diverse markten. Eind mei 6 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

7 hebben wij besloten na een behoorlijk herstel op de aandelenmarkten weer voorzichtiger te worden en door middel van het AOF de weging van aandelen nogmaals te verminderen. Daartoe zijn de longposities aandelen in AOF aanzienlijk teruggebracht. In de defensieve en neutrale portefeuilles hebben wij ook indirect het belang in aandelen teruggebracht door binnen de categorie Aandelen Beschermd de twee Terra s uit het Zonnestelsel niet te verlengen. Afgelopen kwartaal hebben wij in de aandelenportefeuilles het belang in Europa teruggebracht door de verkoop van Edinburgh Partners European Opportunities Fund. In onze ogen zal Europa de negatieve gevolgen van de Amerikaanse groeivertraging de komende periode gaan ondervinden. Bovendien werkt de aangekondigde, en inmiddels geëffectueerde renteverhoging door de ECB, niet positief voor het Neutrale portefeuille sentiment. De vrijkomende middelen hebben wij herbelegd in het wereldwijd beleggende fonds van Skagen. Skagen is een onafhankelijke Noorse vermogensbeheerder. De kernbegrippen van hun beleggingsfilosofie zijn: unpopular, under-researched en undervalued. Het beleggingsteam streeft een contraire benadering na. Vanwege hun voorkeur voor ondernemingen waar weinig analisten aandacht voor hebben en waar beleggers geen vertrouwen (meer) in hebben, voeren zij veel research zelf uit. De portefeuille wordt samengesteld op basis van de analyse van ondernemingen en veel minder op basis van macroeconomische overwegingen. Dit resulteert in een portefeuille die voor ongeveer de helft is belegd in opkomende landen. Door de contraire aanpak heeft het fonds zijn referentie-index (MSCI Wereld) op een consistente manier met ruime marges weten te verslaan. Rendementen Portefeuille LT doel Benchmark ,8% 17,9% ,8% 8,1% ,8% 1,5% 2008 Q1-6,6% -8,8% 2008 Q2-3,0% -2,2% 2008 YTD -9,4% -10,8% geannualiseerd 5,2% 7,0% 4,2% Risico Piek-dal verval -14,2% -13,9% Adjusted Sharpe ratio 0,12 0,05 De risicomaatstaven zijn gebaseerd op cijfers van januari 2005 t/m juni De Adjusted Sharpe ratio is het rendement minus de driemaandsrente gedeeld door het piek-dal verval. De rendementen zijn gebaseerd op een modelportefeuille en zijn bruto waarbij géén rekening is gehouden met kosten zoals beheerloon en transactiekosten. Wij maken u er verder op attent dat de modelrendementen kunnen afwijken van het door u behaalde nettorendement zoals gerapporteerd in uw performanceoverzicht voor de desbetreffende periode. De specifiek met u gemaakte afspraken, de middelenverdeling van uw portefeuille, het aantal dagen dat uw vermogen was belegd of door u gedane stortingen of onttrekkingen kunnen resulteren in afwijkende resultaten. De op lange termijn verwachte rendementen zijn prognoses, gebaseerd op ons centraal scenario en zijn uiteraard met de nodige onzekerheid omgeven. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Belang in bedrijfsobligaties weer iets uitgebreid In de zomer van vorig jaar hebben wij binnen het obligatiegedeelte het belang in bedrijfsobligaties (credits) grotendeels afgebouwd. Dit was een goede beslissing gelet op de gevolgen van de kredietcrisis voor dit soort leningen. De risicoopslagen zijn in de eerste maanden van dit jaar verder opgelopen en bereikten historische niveaus. Bedrijfsleningen van goede debiteuren zijn hierdoor weer aantrekkelijk geworden. Vandaar dat wij in het afgelopen kwartaal hebben besloten het belang in eersteklas debiteuren weer geleidelijk uit te breiden. Hiertoe hebben wij besloten het fonds Petercam L Bonds Eur Quality Fund, dat wij vorig jaar hadden verkocht, weer deels terug te kopen op lagere niveaus. In al onze portefeuilles houden wij momenteel liquiditeiten aan en zijn wij dus niet volledig belegd. Daar waar van toepassing hebben wij een deel van deze liquiditeiten belegd in een geldmarktfonds. Markten voorlopig in de greep van inflatie, recessie en deleveraging De recessie van de Amerikaanse economie tekent zich steeds scherper af tegen een achtergrond van kredietcrisis, dalende huizenprijzen, afnemend consumentenen producentenvertrouwen en bovenal inflatieangst. Voor Europa verwachten wij een flinke verdere afkoeling van de economische groei, zeker nu de ECB de rente heeft verhoogd om de inflatie te beteugelen. In Azië is nog sprake van hoge groei. De verwachting is echter dat de Aziatische centrale banken de rente aanzienlijk zullen moeten verhogen hetgeen een verzwakking van de groei zal betekenen. De langetermijntrend blijft echter positief. De economieën van de ontwikkelde landen zullen daarentegen naar verwachting een langere tijd van benedengemiddelde groei tegemoet gaan. De deleveraging zal voorlopig een VISIE Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 7

8 rem vormen voor de potentiële reële groei, doordat bijvoorbeeld de banken terughoudend zullen zijn in het verstrekken van krediet. De financiële sector is bezig met een herkapitalisatie die ten koste gaat van de zittende aandeelhouders maar in principe gunstig is voor de obligatiebeleggers. VISIE Absoluutrendementstrategiën: veilige haven Een belangrijke vraag is wat de inflatie en hiermee samenhangend de rente gaat doen. Wij achten de kans op een zichzelf versterkende inflatiedynamiek laag. Uiteindelijk zal de stijgende prijs van grondstoffen leiden tot afnemende vraag, voor olie zien we dat in de Verenigde Staten al gebeuren. De afnemende economische groei maakt een oplopende loonprijsspiraal minder waarschijnlijk. De Fed zal de rente langer laag houden dan verwacht omdat het beleid vooral is gericht op groei. Dit in tegenstelling tot de ECB die de nadruk legt op inflatiebestrijding hetgeen ook de recente renteverhoging verklaart. Ondanks de forse koersdalingen blijven wij voorzichtig met het bijkopen van aandelen. De waarderingen zijn gunstig, ook als wij rekening houden met lagere winstverwachtingen. Het sentiment en de fase van de economische cyclus zijn echter ongunstig. Een daling van de olieprijs als gevolg van een wereldwijd afnemende vraag zal in de tweede helft van dit jaar de rust op de markten kunnen terugbrengen. Na de forse stijging van de kapitaalmarktrente in het afgelopen kwartaal worden Europese staatsobligaties langzamerhand weer aantrekkelijk. Het momentum is echter nog niet gunstig. Wel blijven wij nog steeds kansen zien in eersteklas bedrijfsleningen (credits). Wij handhaven ons grote belang in absoluutrendementstrategieën. Deze bieden een veilige haven in de voorlopig onrustige markten waar door beweeglijkheid, divergentie en inefficiënties kansen bestaan voor deze strategieën. Dit laatste geldt ook voor assetalloatiestrategieën. Binnen deze categorie zijn wij van plan om een nieuwe gespecialiseerde externe manager op te nemen. 8 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

9 Centrale bankiers rijden elkaar in de wielen met rente Vraaggesprek met chief investment officer Lars Dijkstra, Kempen Capital Management VISIE De centrale banken in Europa, de Verenigde Staten en Azië werken momenteel eerder tegen dan met elkaar. Terwijl om de complexe problematiek op de financiële markten te beteugelen, het nu meer dan ooit noodzakelijk is om het te voeren rentebeleid onderling af te stemmen. Dat zegt Lars Dijkstra, Chief investment officer van Kempen Capital Management. Dijkstra wijst ter illustratie op de ongebruikelijk scherpe uitspraken van Ben Bernanke, president van het Amerikaanse stelsel van centrale banken de Federal Reserve (Fed), over het belang van een sterke dollar. Ook al omdat de vrije val van de greenback ten opzichte van andere valuta heeft geleid tot een ongewenste toename van de inflatie in de VS, liet Bernanke begin juni doorschemeren dat hij niet van plan is de Amerikaanse rente nóg verder te verlagen. Maar wat deed Bernankes collega Jean-Claude Trichet van de Europese Centrale Bank (ECB) twee dagen later? Zinspelen op een renteverhoging in juli, om de inflatie door de torenhoge olie- en grondstofprijzen aan te pakken. Deze renteverhoging is inmiddels geëffectueerd. Op zich had Trichet wel een logisch standpunt vanuit de inflatie bezien, stelt Dijkstra, die zich echter hardop afvraagt of het wel aan de ECB is om de peperdure olie te lijf te gaan. Dat is een probleem dat eigenlijk de Aziatische centrale banken zouden moeten oplossen. Voornaamste boosdoener is immers de enorme vraag uit met name China. Duivelse dilemma s Volgens Dijkstra neemt Trichet met de renteverhoging een groot risico voor de wereldeconomie. Want, zo betoogt hij, een hogere rente in Europa heeft exact het effect dat de Fed juist wil vermijden, namelijk een verzwakking van de dollar. Terwijl de hele wereld gebaat lijkt te zijn bij een sterke dollar juist ook om die olieprijs in bedwang te houden, aldus Dijkstra. Aangezien de olieproducerende landen hun zwarte goud verkopen voor dollars, is er de laatste jaren immers een correlatie van bijna één tussen de dollarkoers en de olieprijs. Je zou dus kunnen zeggen maar dan begeef ik me op glad ijs dat de ECB door de rente te verhogen de inflatie alleen maar aanjaagt. En ik vrees dat er nog wel een paar verhogingen aankomen, zéker als de inflatiecijfers tegenvallen. Dat de centrale banken elkaar momenteel in de wielen rijden, wijt Dijkstra aan het feit dat inflatie door de open grenzen een wereldwijd fenomeen is geworden, terwijl de centrale banken elk hun eigen doelstelling hebben en hun eigen belang dienen. Toch pleit Dijkstra voor meer coördinatie tussen de verschillende centrale bankiers. Voor alle drie de regio s zijn het duivelse dilemma s. Dit is een bewerkte versie van een interview dat op 18 juni 2008 verscheen in De Telegraaf. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 9

10 Keppler Emerging Markets High Value Fund Profiteren van marktinefficiënties: beleggen in ondergewaardeerde landen VISIE Eind maart namen wij in de beheerportefeuilles het Keppler Emerging Markets High Value Fund op en eind april breidden wij deze positie uit. Dit fonds is opgericht in 1992 door Michael Keppler en heeft een buitengewoon goede staat van dienst, zowel in termen van risico als in termen van rendement. Voordat Keppler voor zichzelf begon werkte hij als hoofd Global Investment Strategy voor Commerzbank in New York. In deze periode kwam hij in aanraking met Warren Buffett, die een grote inspirator voor hem is geweest. Keppler Asset Management is een kleine boetiekmanager in New York, met vijf werknemers die zich volledig richten op het beheer van hun portefeuilles en de ontwikkeling van hun beleggingsmodellen. Keppler Emerging Markets High Value Fund % A nnual Fund return A nnual Benchmark return Al snel kwam de samenwerking met State Street Global Advisors (SSgA) tot stand. Zij dragen zorg voor alle niet-kernactiviteiten zoals administratie, trading, bewaring en marketing. SSgA is met ongeveer 1,4 biljoen dollar onder beheer een van de grootste institutionele vermogensbeheerders ter wereld en vormt een waardevol platform voor een specialist als Keppler Asset Management. Waardestijl Op basis van een kwantitatief beleggingsproces benut Keppler marktinefficiënties. De manager beseft dat waarderingen in golven bewegen en de neiging hebben om naar beide kanten hun waardering te overdrijven. Daarom worden posities gekocht in ondergewaardeerde markten en worden deze verkocht als de modellen aangeven dat deze licht overgewaardeerd zijn. Het door Keppler Asset Management ontwikkelde waarderingsmodel berekent per land een gemiddelde koers-winstverhouding, een gemiddelde koers-boekverhouding, het gemiddeld dividendrendement en meer van dergelijke waarderingsmaatstaven. Vervolgens selecteert Keppler de meest ondergewaardeerde landen. Ongeveer 80% van de toegevoegde waarde van het resultaat van het fonds komt voort uit de landenselectie van Keppler Asset Management. De uiteindelijke selectie van aandelen gebeurt door SSgA op basis van research en op basis van modellen die in samenwerking met Keppler zijn ontwikkeld. De afwijking van de betreffende landenindices in de portefeuille is minimaal maar wel leiden de modellen tot een aandelenportefeuille met een duidelijke waardestijl. Los van de wereldindex Het fonds belegt met gelijke gewichten in de landen die het het aantrekkelijkst gewaardeerd vindt. In de praktijk betekent dit dat in zeven à tien landen belegd wordt. Voor landen die aantrekkelijk gewaardeerd zijn maar waarvan de aandelenmarkten niet voldoende volwassen worden geacht, wordt een uitzondering gemaakt en wordt een kleiner belang genomen. Op dit moment geldt deze uitzondering voor Israël en Hongarije. In de onder beleggers populaire BRIClanden (Brazilië, Rusland, India en China) wordt op het moment niet belegd door Keppler. Brazilië heeft vanaf de start van het fonds onderdeel uitgemaakt van de portefeuille maar sinds het begin van dit jaar vindt Keppler ook hier de hoge waarderingen van aandelen niet meer te rechtvaardigen. Wij verwachten dat deze eigenzinnige en ervaren specialist, die los van de wereldindex durft te beleggen, een welkome aanvulling zal blijken in onze beheerportefeuilles. 10 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

11 FINANCIERING Instrument voor flexibele en optimale vermogensstructurering Door: Hans van Os en Cees Goosen, Van Lanschot Kempen Financiering is voordelig als een leverage wordt behaald, is een vaak gehoorde opmerking. Daarmee wordt bedoeld dat het verschil tussen het netto rendement op de met de financiering verworven activa hoger moet zijn dan de netto financieringslast. Op zich is deze bewering juist. Maar als het rendement alleen in cijfers wordt uitgedrukt, doet men zichzelf en het financieringsinstrument tekort. Comfort en flexibiliteit zijn ook vormen van rendement, dat echter niet in mathematische SERVICES vergelijkingen kan worden uitgedrukt. Aan onze praktijk ontlenen wij de volgende casus die wellicht duidelijk maakt hoe een financiering behulpzaam kan zijn bij het structureren van vermogen. De aandelen van een besloten vennootschap zijn in handen van een drietal heren. Ieder van hen heeft 33,33% van het uitstaande aandelenkapitaal. De balans van de vennootschap ziet er, enigszins gestileerd, als volgt uit: Balans met drie aandeelhouders Verhuurde panden Aandelenkapitaal Bank Reserves Vermogen Totaal Totaal De panden zorgen voor een gezonde huuropbrengst, die echter steeds grotendeels is aangewend voor herinvestering in de panden. Een van de aandeelhouders heeft aangegeven op middellange termijn zijn belang te willen verkopen. De andere twee willen liever niet dat er een derde toetreedt tot de vennootschap. In beginsel willen zij het belang van hun medeaandeelhouder overnemen, maar hoe gaan ze dat betalen? Ze beschikken over onvoldoende liquiditeiten om de aandelen direct over te nemen. Per slot van rekening is de hiermee gemoeide koopprijs Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 11

12 SERVICES Privé-financiering Wij zien twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de twee zittenblijvers ieder op basis van hun privévermogen een financiering aangaan ter grootte van de koopsom. Dat stuit op een aantal uitdagingen. Ten eerste is daar de vraag of hun privépositie voldoende mogelijkheden biedt om een dergelijke financiering aan te gaan. Zijn er voldoende zekerheden af te geven en wat met name van belang is: is er voldoende vrije cashflow in de privésfeer om de rente- en aflossingsverplichtingen na te komen? Let wel: uitgaande van de huidige rentestand zal de te betalen rente op jaarbasis voor ieder van de potentiële kopers circa bedragen. Weliswaar is de rente fiscaal aftrekbaar in box 2 (er is immers sprake van de rente op de financiering voor (de uitbreiding van) een aanmerkelijkbelangpositie), maar dat levert slechts 25% voordeel op en alleen als ook daadwerkelijk positief box 2-inkomen wordt genoten. Ten tweede doemt een fiscaal obstakel op. Omdat de bezittingen van de vennootschap voor meer dan 70% bestaan uit onroerende zaken, worden de aandelen van de vennootschap aangemerkt als onroerende zaak. Overdracht van de aandelen is om die reden gelijkgesteld met overdracht van de onderliggende onroerende zaken en kost 6% overdrachtsbelasting. De koopprijs voor de aandelen wordt dan dus niet , maar , zonder dat daarvoor ook een corresponderende waarde wordt verkregen. Ondanks de nadelen en de onzekerheid of de financiering kan worden verschaft toch maar even doorrekenen. Als we aannemen dat de rente 6% bedraagt, is de rentelast 6% * = Uitgaande van de veronderstelling dat deze last niet uit het bestaande vermogen en inkomen van de beide kopende aandeelhouders kan worden betaald, moet de vennootschap zelf voldoende dividend uitkeren om de betaling mogelijk te maken. De rente is op zich aftrekbaar in box 2, zodat voor zover er niet meer dividend wordt uitgekeerd dan nodig is om de rente te betalen dus dividend nodig is. Daarvoor moet de vennootschap echter, uitgaande van een gemiddelde vennootschapsbelastingdruk van 20%, / 80 * 100 = winst maken. Schuld in de bv Dan de tweede mogelijkheid. Deze vergt iets meer planning. Gelet op de balans van de vennootschap is er voldoende ruimte om een financiering op te nemen in de vennootschap met als dekking de onroerende zaken. Stel dat de vennootschap een financiering opneemt van het eerder vermelde bedrag van De balans ziet er dan als volgt uit: Balans met financiering Verhuurde panden Aandelenkapitaal Bank Reserves Vermogen Schuld Totaal Totaal Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

13 Nu is de vennootschap in staat om de aandelen van de uittredende aandeelhouder in te kopen, zodat de twee anderen niet in privé de financieringslast en de daarmee verbonden risico s op zich hoeven te nemen. Voor de uittredende aandeelhouder zijn de fiscale consequenties gelijk aan die wanneer hij de aandelen aan een privépersoon zou verkopen: hij maakt een aanmerkelijkbelangwinst en deze is belast met 25% heffing in box 2. De aandeelhouders constateren dat de bezittingen van de vennootschap na het opnemen van de lening nog maar voor 69% uit onroerende zaken bestaan. Als deze verhouding gedurende minimaal een jaar zo blijft is bij overdracht van de aandelen niet de 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. Stel dat ze de gelegenheid hebben daadwerkelijk een jaar te wachten, dan ontstaat het volgende mathematische resultaat (hierbij veronderstellen wij dat de opgenomen gelden worden belegd tegen een bruto rendement van eveneens 6% gedurende het eerste jaar, zodat daarin geen positief of negatief resultaat wordt behaald, behalve dat wel een wijziging in de risicorendementsverhoudingen van de vennootschap ontstaat): De inkoop na de wachttermijn kost slechts , waardoor de rentelasten in de toekomst beperkt blijven tot De vennootschap hoeft ook niet meer winst te maken dan dat, omdat de rente immers aftrekbaar is van het fiscale resultaat. Zelfs als het potentiële voordeel van de overdrachtsbelasting niet wordt benut, is de financiering in de bv nog voordeliger dan de privé-financiering. De benodigde winst ter dekking van de rentelast bedraagt dan de eerder berekende , wat minder is dan bij de financiering in privé. De balans van de vennootschap toont na de inkoop (tegen ) het volgende beeld: Balans na inkoop Verhuurde panden Aandelenkapitaal Bank Reserves Vermogen Schuld Totaal Totaal Win-win Deze casus maakt duidelijk dat financiering niet een negatief gegeven is: er is een win-winsituatie gecreëerd voor de uittredende aandeelhouder en de blijvende aandeelhouders. De blijvende aandeelhouders zijn in privé niet belast met een schuld, terwijl er bovendien minder winst benodigd is ter dekking van rentelasten dan bij een financiering in privé. De balans van de vennootschap toont nog steeds sterke verhoudingen. De uittredende aandeelhouder ten slotte is los van enige relatie met de vennootschap en de beide overige aandeelhouders. De Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI): een update In de eerste twee nummers van het VLK Kwartaalbericht informeerden wij u over de (on)mogelijkheden van de Vrijgestelde BeleggingsInstelling (VBI). De staatssecretaris heeft sindsdien nader ingevuld wanneer niet sprake is van een overheersende aandeelhouder: de grootste aandeelhouder mag niet meer dan 90% bezitten. De overige 10% mogen zelfs in bezit zijn van kinderen en/of echtgenote, indien dat zowel juridisch als economisch reëel is. Om per 1 januari 2008 als VBI te worden aangemerkt moet vóór 1 januari 2009 een verzoek worden ingediend bij de fiscus, waarbij uiteraard wel op 1 januari 2008 aan alle voorwaarden voor de VBI moet zijn voldaan. Gelet op het beleggingsklimaat van 2008 is het niet waarschijnlijk dat er veel familiebeleggingsvennootschappen per 1 januari 2008 als VBI willen worden aangemerkt. Een verlies kan bij een normale vennootschap immers nog worden verrekend met het voorgaande belastingjaar. SERVICES Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 13

14 special CLIENTS DESK Voor uw eigen inbreng in de portefeuille Bij Van Lanschot Kempen speelt vermogensbeheer een hoofdrol. SERVICES Maar naast het beheer van uw vermogen kan het natuurlijk voorkomen dat u over een deel van het vermogen zelf mede de regie wilt blijven voeren. Hiertoe bestaat de mogelijkheid bij de Special Clients Desk. Jac Bax, Special Clients Desk, tel Bij de Special Clients Desk (SCD) houdt u met een team van specialisten de vinger aan de pols van uw portefeuille, echter altijd in een adviesformule. Acties zonder uw goedkeuring worden dan ook niet doorgevoerd. Wel bent u bij de SCD verzekerd van een proactief beleggingsbeleid en vindt u een gedegen sparringpartner voor uw ideeën. Bij de SCD krijgt een relatie een eigen aanspreekpunt met een vaste back-up, waardoor een speciale relatie kan worden opgebouwd. Het spreekt voor zich dat de adviseurs van de SCD ruime beleggingservaring hebben (minimaal tien jaar). Op zich niet per definitie een garantie voor succes, maar ze zijn wel ontegenzeggelijk bekend met het klappen van de zweep. Topsegment De SCD is negen jaar geleden bij Van Lanschot Bankiers te Den Bosch in het leven geroepen met als doel advies in het topsegment van de markt te leveren. Voornaamste kenmerk van de SCD schuilt in de mate van dienstverlening die kan worden geleverd. Als een van de belangrijke onderscheidende factoren kan het aantal relaties per adviseur worden genoemd. Door dit op maximaal dertig per adviseur te houden, wordt een blijvend hoog aandacht- en serviceniveau gewaarborgd. Adviesrelaties die door de SCD worden bediend hebben een beleggingsportefeuille van minimaal 2,5 miljoen. De SCD voorziet duidelijk in een behoefte voor relaties die goed met de dagelijkse grillen van de beurs kunnen omgaan en bovendien de kansen die hierdoor ontstaan, trachten te benutten. In combinatie met het doordacht integreren van derivaten in de beleggingsportefeuille kan dit leiden tot een waardevolle aanvulling op het deel van het vermogen dat in beheer wordt aangehouden. Soms is sprake van een speculatieve of eenzijdige portefeuille en die uitdaging gaat de SCD niet uit de weg. Het is echter belangrijk te benadrukken dat relaties die door de SCD worden bediend, uitgebreid worden geïnventariseerd en geadviseerd; er is sprake van een degelijk geformuleerd beleggingsbeleid. In veel gevallen leidt dit tot een breed gespreide portefeuille waarin de bovengenoemde karakteristieken kunnen worden ingebouwd. Wanneer is de Special Clients Desk voor u interessant? U wenst een adviseur die u intensief begeleidt op de financiële markten. U heeft behoefte aan een beleggingsbeleid dat volledig is afgestemd op uw beleggingsvisie. In de praktijk kan dit betekenen dat u wenst af te wijken van de reguliere beleggingsvisie van de bank, bijvoorbeeld door een thematische aanpak of een sterk geconcentreerde portefeuille. U bent actief met opties of andere derivaten en wenst hierbij een adviseur die net als u kort op de bal speelt. Mogelijk kwalificeert u zich als dagtrader. Bij een dergelijk profiel kan technische analyse een belangrijke rol spelen. Om onze relaties optimaal te faciliteren is het ook mogelijk in de avonduren orders op de Amerikaanse beurs door te voeren. 14 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

15 VAN LANSCHOT EQUITY MANAGEMENT SERVICES Participatie in de eigen onderneming loont Ondernemingen zoeken steeds meer naar instrumenten waarmee zij hun management en medewerkers iets onderscheidends kunnen bieden. Waarmee zij gekwalificeerde mensen kunnen aantrekken, motiveren en binden. Steeds vaker wordt gekozen voor een aandelen- of participatieregeling als langetermijn-incentive. Van Lanschot Equity Management Services adviseert bedrijven hierin. Jeroen Heine, EMS, tel Inmiddels zijn er talloze voorbeelden in Nederland die aantonen dat een afgewogen beloningsbeleid zowel voor de onderneming als de medewerker toegevoegde waarde creëert. Een belangrijk onderdeel is het participeren van management en medewerkers in de resultaten van de onderneming. Uit een onderzoeksrapport van Van Lanschot Equity Management Services 1 blijkt dat deze regelingen leiden tot een duidelijk hogere toename van omzet, arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid dan bij ondernemingen zonder een participatieregeling. Veelal gaan mensen bewuster om met de onderneming en hun manier van werken. Mensen voelen zich mede-eigenaar en dat leidt tot ander gedrag. Daarnaast kan het een sterk wijgevoel creëren. Reden genoeg om een vorm van participatie voor medewerkers te overwegen. SERVICES Naast het binden en motiveren, worden bij beursgenoteerde ondernemingen aandelenregelingen veelal ingezet om de belangen van bestuurders en aandeelhouders parallel te laten lopen. Door het gelijkschakelen van de belangen van de individuele bestuurder met de langetermijnbelangen van de onderneming wordt goed beleid gestimuleerd. Dit wordt versterkt door bij toekenning van aandelen een sterke koppeling te maken met de prestaties. Met andere woorden: bestuurders worden via het beloningsbeleid nóg meer verantwoordelijk voor het eigen beleid. Voortrekkersrol Sinds jaren adviseert Van Lanschot Equity Management Services (niet-)beurs-genoteerde ondernemingen over de structuur en inrichting van aandelen- en optieregelingen en participatieregelingen voor Raden van Bestuur, management en medewerkers. Wij nemen een voortrekkersrol bij het opzetten van deze plannen en werken hierbij nauw samen met fiscaal en juridisch adviseurs. Het structureren en beheren van aandelen-, optie- en participatieregelingen is maatwerk. Iedere onderneming heeft haar eigen specifieke wensen en behoeften. Van Lanschot helpt u graag met het realiseren van uw doelstellingen. 1 Indien u een exemplaar van het onderzoeksrapport Binding en motivatie dankzij medewerkersparticipatie wilt ontvangen, of u wilt meer informatie, kunt u contact opnemen via bovenstaande telefoonnummer. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 15

16 Allocation Overlay Fund Het Allocation Overlay Fund heeft over het eerste halfjaar van 2008 een rendement behaald van -1,1%. Performancecontributie 1 per markt tweede kwartaal 2008 Geldmarkt Obligaties Aandelen -1,1% 1,1% 1,4% Marktontwikkelingen In het tweede kwartaal van 2008 begonnen aandelen sterk, met een rendement van ongeveer 7% in april. Gedurende mei sloeg de angst onder aandelenbeleggers echter weer toe, waardoor tegen het einde van het kwartaal bijna alle grote beurzen het kwartaal in de min afsloten. De belangrijkste redenen hiervoor waren de stijging van de olieprijs, de daaruit voortkomende inflatieangst en het opleven van de kredietcrisis. Daar bovenop kwam de aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) dat inflatiebestrijding prioriteit heeft en dat de korte rente zal worden verhoogd. Als gevolg hiervan liep de lange rente op en had beursgenoteerd Europees onroerend goed een zeer slecht kwartaal (-16,5%). Juni was met een rendement van -12,5% zelfs de slechtste maand sinds de start van de index in De resultaten voor de aandelenmarkten over het kwartaal waren -3% (Europa), -1,5% (VS), -1,5% (Hongkong) en 3% (Japan). Grondstoffen deden het met een stijging van ruim 29% zeer goed in dit kwartaal. De angst voor hogere inflatie als gevolg van met name oplopende olieprijzen zorgde voor een negatieve performance van staatsobligaties. Zowel Amerikaanse (-1,5%) als Japanse (-7%) en Europese (-3%) staatsobligaties moesten veel terrein prijsgeven. Op het gebied van vreemde valuta was de forse stijging van de Amerikaanse dollar tegenover de Japanse yen (6%) opvallend. PRODUCTEN Valuta Vastgoed Grondstoffen -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% Negatief Actuele posities -1,0% -0,8% Positief 1,5% Obligaties Long Europa Short VS, Japan Europa, VS, Japan Aandelen Long Europa, UK, Japan Hong Kong, Europa, Japan Short - Valuta Long Euro, Japanse Yen Euro Short US Dollar, Britse Pond US Dollar, Japanse Yen, Britse Pond Vastgoed Long Europa Europa Short Grondstoffen Long GSCI GSCI Short Het Allocation Overlay Fund is het innovatieve product waarmee Kempen Capital Management het allocatiebeleid voor haar cliënten op een efficiënte manier uitvoert. Het fonds belegt wereldwijd in aandelenindices, obligaties, vreemde valuta, grondstoffen en vastgoed, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest moderne beleggingsinstrumenten. Er kan zowel van op- als neergaande marktontwikkelingen worden geprofiteerd. Risicomanagement speelt een centrale rol. Portefeuillebeleid Het tweede kwartaal was een roerige periode. In deze periode is de longpositie in de Japanse yen omgezet naar een shortpositie. Hetzelfde geldt ook voor de positie in Europese obligaties, en vrijwel tegelijkertijd zijn de shortposities van Amerikaanse en Japanse obligaties verder uitgebreid. Daarnaast is de longpositie in aandelen van het Verenigd Koninkrijk afgebouwd en een longpositie in aandelen Hongkong opgebouwd. Door het grote aantal posities in portefeuille en de grootte van deze posities wordt het risicobudget van het fonds momenteel volledig gebruikt. De shortpositie in obligaties had een positief effect op de performance. Hetzelfde gold voor de longpositie in grondstoffen, die profiteerde van de oplopende olieprijs. Negatief was de bijdrage van de longpositie in aandelen. Ook de posities in vreemde valuta pakten ongunstig uit. De positie in de Japanse yen leverde weliswaar winst op, maar dit werd tenietgedaan door het verlies op de shortpositie in dollars. De bruto-exposure van het fonds bedroeg per ultimo juni 212% (+35%) en de netto-exposure -92% (-115%). De vermogensallocatie per marktsegment staat in de tabel hiernaast. Per 30 juni bedroeg het fondsvermogen 126 miljoen. 1 Alle rendementen zijn in lokale valuta uitgedrukt 16 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

17 KEMPEN ABSOLUTE RETURN CREDIT FUND Marktontwikkelingen De voortdurende kredietcrisis zorgt voor een aanhoudend Ondanks de hoge volatiliteit ten gevolge van de kredietcrisis heeft in het tweede kwartaal de risicoopslag op bedrijfsleningen, de creditspread, zich hoge volatiliteit op de kredietmarkten. Het rendement van het Kempen Absolute Return Credit Fund over het tweede kwartaal wat hersteld. Het tweede kwartaal was per saldo een positief kwartaal voor credits. Na de redding van Bear Stearns door een gezamenlijk optreden van de Federal Reserve (de Amerikaanse Centrale Bank) en JP Morgan liet de creditspread van bedrijfsobligaties een sterke daling zien; met name die van financiële instellingen. Het positieve marktsentiment werd door bedrijven direct aangegrepen om nieuwe leningen uit te geven. Deze goede stemming op de markt was echter van 2008 bedroeg 1,87% (3-maands Euribor 1,21%). Sinds oprichting van het fonds in maart 2008 bedraagt het behaalde van korte duur. De sterke stijging van de olieprijzen, een oplopende inflatie in zowel Europa als de Verenigde Staten en zorgen over renteverhogingen door de centrale banken van Europa en de VS, leidden tot een toename van de risicoaversie onder beleggers. De verwachting dat banken wederom fors zullen moeten afschrijven op hun hypotheekportefeuilles resulteerde in een verdere verslechtering van het sentiment aan het einde van het tweede kwartaal. Als gevolg hiervan stegen, met name in de maand juni, de creditspreads weer fors. rendement 2,3% (3-maands Euribor 1,5%). Portefeuillebeleid Blok I en Blok III (zie kader met beschrijving fonds) droegen in belangrijke mate bij aan het positieve resultaat van Kempen Absolute Return Credit Fund (KARCF) in het tweede kwartaal. Het fonds profiteerde van het positieve marktsentiment in april. Daarnaast werd waarde toegevoegd door actief te participeren in nieuwe Maandelijkse rendementen KARCF en referentie-indices uitgiften. Ook wist het fonds te profiteren van de ontwikkeling in het verschil in creditspread op bedrijfsobligaties en Credit Default Swaps (verzekeringscontracten 1,5% voor kredietrisico). Deze zogenaamde basistrades stelden het fonds in staat een 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% -2,0% mrt 08 apr 08 mei 08 KARCF Inv Grade Credits Euribor jun 08 positief rendement te behalen waarbij het faillissementsrisico werd afgedekt. De portefeuille met long-shortposities is gedurende het tweede kwartaal opgebouwd tot een gediversifieerde portefeuille. Per saldo was de rendementsbijdrage van dit deel van de portefeuille neutraal. Vooruitzichten De verwachting is dat de hoge volatiliteit op de creditmarkt ook in het derde kwartaal zal aanhouden. Alles duidt erop dat de periode van afschrijvingen bij banken nog niet ten einde is. Daarnaast is de verwachting dat de effecten van de PRODUCTEN Cumulatief rendement KARCF en referentie-indices kredietcrisis en de inflatie meer en meer invloed zullen krijgen op de reële economie. Met name de cyclische sectoren en de minder kredietwaardige ondernemingen zullen hiervan problemen ondervinden. Het KARCF is gepositioneerd om van deze ontwikkelingen te profiteren f eb 08 mrt 08 apr 08 mei 08 KARCF Inv Grade Credits Euribor jun 08 Het Kempen Absolute Return Credit Fund (KARCF) is een credit beleggingsfonds met een bruto rendementsdoelstelling van 3-maands Euribor + 3% op jaarbasis. Het fonds beoogt dit rendement te realiseren ongeacht de richting van de creditmarkt. Het KARCF bedient zich van drie verschillende beleggingsblokken om de rendementsdoelstelling te realiseren. Blok I is een belegging in een actieve portefeuille van bedrijfsobligaties met als doel Euribor te realiseren plus een additionele creditspread. Blok II is een actieve long-shortstrategie met als doel te profiteren van verschillen in kredietwaardigheid tussen twee ondernemingen. Blok III heeft als doel het marktrisico van de portefeuille actief aan te passen om daarmee te profiteren van de algemene marktontwikkeling. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 17

18 Orange European high dividend Fund PRODUCTEN Na een uitermate zwak eerste kwartaal voor aandelen, begon het tweede kwartaal hoopgevend. Europese aandelenmarkten stegen ruim 6% in april en waren in staat om dit in mei te consolideren. In juni werden beleggers echter weer met een stevige correctie geconfronteerd. Al met al bleef het Orange European High Dividend Fund met een daling van 4,3% dit kwartaal iets achter bij de brede markt zoals gemeten door de MSCI Europa Index. Top-10 postiies OEHDF ROYAL DUTCH SHELL 2,5% TOTAL 2,4 VODAFONE GROUP 2,3 NATIONAL GRID 2,2 TELEFONICA 2,2 NOVARTIS 2,0 FORTUM 2,0 KONINKLIJKE DSM 2,0 Marktontwikkelingen Met een daling van 10% was juni de slechtste maand voor aandelen sinds januari dit jaar. Het zorgde ervoor dat de eerste jaarhelft voor Europese aandelen (met een daling van liefst 18,7%) de slechtste was sinds De belangrijkste thema s in het afgelopen kwartaal waren opnieuw de kredietcrisis en de almaar oplopende olieprijs. Beleggers werden vooral door negatieve berichten van Fortis weer herinnerd aan de impact van deze crisis op de financiële sector. De olieprijs bereikte een recordhoogte van meer dan 140 dollar per vat. De vrees voor een almaar stijgende inflatie nam hierdoor eveneens toe. Portefeuillebeleid Het Orange European High Dividend Fund (OEHDF) belegt in aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement, waar bovendien de nadruk ligt op een stabiel en liefst groeiend dividend in de toekomst. Deze categorie aandelen is bij beleggers duidelijk uit de gratie dit jaar. Meer op groei gerichte aandelen met een positief prijsmomentum doen het momenteel duidelijk beter dan waardeaandelen. Het eerste half jaar kochten beleggers daarom liever duurdere aandelen die al in waarde waren gestegen, zonder veel acht te slaan op de waardering ervan. Dit uit zich onder meer in een sterke performance van de sector materials waarin vooral grote mijnbouwaandelen vertegenwoordigd zijn. Deze keren geen of bijzonder weinig dividend uit, wat het een minder interessante beleggingscategorie maakt voor de door OEHDF gehanteerde dividendstijl. Het OEHDF kon dan ook het afgelopen kwartaal niet profiteren van de sterke koersstijgingen in deze mijnbouwsector. Onder invloed van een almaar oplopende olieprijs was de olie- en gassector de best presterende. Het OEHDF kon hiervan wel profiteren, door beleggingen in ondernemingen als Statoil Hydro (+29,9%), Royal Dutch Shell (+20,7%), SBM (+17,4%) en Total (+17,4%). Een van de minst presterende sectoren was de bankensector. In de financiële sector zijn er traditioneel veel bedrijven met een hoog dividendrendement. Het fonds was in staat om in dit mijnenveld grote negatieve klappers zoals Fortis te omzeilen. Dit dankzij de focus van het OEHDF op de meer solide ondernemingen waarvan de balansen sterk zijn en het risico op grote afschrijvingen gering is. STATOILHYDRO 1,9 GLAXOSMITHKLINE 1,9 Orange European High Dividend Fund belegt in een breed gespreide portefeuille van Europese kwaliteitsondernemingen met een aantrekkelijk dividendrendement. 18 Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O

19 orange investment partnership Een sterk tweede kwartaal In het tweede kwartaal liet Orange Investment Partnership (Klasse C) met een rendement van 2,9% een beginnend herstel zien na een moeizaam begin van Dit herstel werd behaald in een nog steeds instabiele markt, waarin wereldwijde aandelen (-0,9%) en obligaties (-5,0%) in waarde daalden. Het opwaarts potentieel in de portefeuille, dat grotendeels is ontstaan gedurende het turbulente eerste kwartaal, ligt daarom voor het grootste deel nog voor ons. Koersontwikkeling senior secured loans Het positieve resultaat in het tweede kwartaal werd breed gedragen: 27 van de 37 managers in de portefeuille behaalden een positief resultaat. In juni was Orange Investment Partnership (OIP) in staat om relatief goed stand te houden: waar wereldwijde aandelenbeurzen 10% daalden, verloor OIP slechts -0,7%. De relatief beperkte marktgevoeligheid in juni kan aan drie factoren worden toegeschreven: De managers zijn iets conservatiever gepositioneerd. Allereerst waren de koersschommelingen tijdens de turbulentie in het eerste kwartaal zo extreem, dat het mogelijk was om (arbitrage)posities op te zetten waarbij het marktrisico volledig was afgedekt, maar die nog steeds aanzienlijk opwaarts potentieel boden. Ten tweede was het tijdens het turbulente eerste kwartaal mogelijk om te draaien van een aandelenbelegging in een zekere onderneming naar leningen met veel zekerheden van dezelfde onderneming, zonder daarbij al te veel opwaarts potentieel op te geven. Ten derde zijn zij zich in toenemende mate bewust van de verslechterende macro-economische omstandigheden, mede dankzij het feit dat de balansen van financiële ondernemingen steeds sneller verslechteren. Derhalve hebben zij de afgelopen twaalf maanden hun blootstelling aan de aandelenmarkt in het algemeen licht beperkt en in het bijzonder aan ondernemingen die zeer afhankelijk zijn van consumentenbestedingen of kwetsbaar zijn voor problemen in het financiële systeem. De managers waren sectoraal gezien correct gepositioneerd door op basis van een bottom-up-analyse longposities in grondstoffengerelateerde sectoren te combineren met shortposities in specifieke financiële aandelen. De managers waren ook succesvol in hun aandelenselectie. Gedurende het turbulente eerste kwartaal van 2008 hebben zij tegen aantrekkelijke prijzen hun posities vergroot in ondernemingen waarvan zij sterk overtuigd waren. Zodra de markten in het tweede kwartaal van 2008 weer wat meer het kaf van het koren gingen scheiden, presteerden deze posities met een hoge convictie aanzienlijk beter dan de rest van de markt. PRODUCTEN jan 92 jan 94 jan 96 jan 98 jan 00 jan 02 jan 04 jan 06 Credit Suisse Leveraged Loan Index (market weighted average) Orange Investment Partnership biedt toegang tot een bijzondere mix van buitengewoon getalenteerde wereldwijde vermogensbeheerders Opwaarts potentieel ligt grotendeels voor ons Het stemt optimistisch voor de toekomst dat het positieve rendement in het tweede kwartaal werd behaald terwijl de markten nog niet stabiliseerden. Een voorbeeld van het opwaarts potentieel dat daardoor nog in het vat zit, zijn zogenaamde senior secured loans (bedrijfsleningen met relatief veel onderliggende zekerheden). Veel managers in OIP hebben hierin posities ingenomen op aantrekkelijke niveaus en nevenstaande grafiek laat zien dat de koersen tot op heden nog niet hersteld zijn. Van Lanschot Kempen K W A R T A A L B E R I C H T T E R T I O 19

20 Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O T E R T I O S E C U N D O P R I M O K W A R T A A L B E R I C H T Dit kwartaalbericht van Van Lanschot Kempen ( VLK ) wordt u slechts ter informatie aangeboden. De informatie in dit document is incompleet zonder de mondelinge toelichting gegeven door een medewerker van VLK. Uit dit kwartaalbericht mag niets worden gebruikt zonder toestemming vooraf van VLK. VLK is een handelsnaam van F. van Lanschot Bankiers N.V. (Van Lanschot) in licentie uitgegeven aan Kempen & Co N.V. (Kempen). VLK verricht zelfstandig aan- en verkooptransacties in effecten op de rekeningen van cliënten, op basis van de met hen contractueel vastgelegde beleggingsafspraken. VLK doet dit voor vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen en ondernemingen. Kempen en Van Lanschot staan als bank onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. ( DNB ) en zijn in het bezit van een vergunning op grond van artikel 2:11 van de Wet financieel toezicht (Wft) en zijn tevens als effecteninstelling geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is mogelijk dat in het kader van vermogensbeheer namens cliënten wordt belegd in beleggingsinstellingen waarvan VLK een beheervergoeding of een distributievergoeding ontvangt. Verder is het mogelijk dat VLK over koersgevoelige informatie beschikt betreffende beursgenoteerde ondernemingen (waaronder bepaalde door Kempen beheerde beleggingsinstellingen). VLK heeft maatregelen getroffen om (i) op een prudente wijze met (eventuele) belangentegenstellingen om te gaan, en (ii) eventuele koersgevoelige informatie niet bekend te maken aan cliënten en deze informatie niet te gebruiken bij haar dienstverlening. Dit kwartaalbericht heeft als onderwerp het beleggen van vermogen. Beleggen bij wie en in welke vorm dan ook brengt financiële risico s met zich mee. Deze risico s worden onder meer toegelicht in de mondelinge toelichting op dit kwartaalbericht. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. De behaalde resultaten van elke belegging worden mede beïnvloed door gemaakte (transactie)kosten. De rendementen weergegeven in dit kwartaalbericht zijn gebaseerd op historische gegevens. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. VLK kan de mogelijkerwijs te behalen rendementen derhalve niet garanderen. Door te beleggen kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Het is mogelijk dat de waarde van de beleggingen lager wordt dan het geïnvesteerde bedrag. VLK heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van de inhoud van dit kwartaalbericht doch VLK noch haar medewerkers of vertegenwoordigers aanvaarden verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de genoemde uitgangspunten waarop dit kwartaalbericht is gebaseerd. Het is niet toegestaan de gegevens in dit kwartaalbericht geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VLK.

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Hof Hoorneman China Value Fund

Hof Hoorneman China Value Fund Hof Hoorneman China Value Fund UW VERMOGEN IS HET WAARD 1 China is en blijft de groeimotor van de wereld. Waarom beleggen in China? De Chinese economie groeit met ruim 7%. Dit groeipercentage is aanzienlijk

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gedaald van 115,4% naar 103,7%. Dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Een van de slechtste kwartalen in 50 jaar. Obligaties en vastgoed geven positief rendement Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-135 2 juli 2002 9.30 uur Aandelen hard onderuit in tweede kwartaal De koersen van Nederlandse aandelen zijn hard onderuit gegaan in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder?

Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Wederom onrust op de beurs: hoe nu verder? Net als we vorig jaar meerdere keren hebben gezien, zijn de beurzen wederom bijzonder nerveus en vooral negatief. Op het moment van schrijven noteert de AEX 393

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten

Performance Update. Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Performance Update Augustus 2015: -2.68% Legends Fund houdt verliezen beperkt in uiterst volatiele markten Augustus 2015 gaat de boeken in als een van de meest volatiele maanden in aandelenmarkten van

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig

Onafhankelijk en rationeel. Professioneel. Transparant en veilig Today s Vermogensbeheer Wij verzorgen persoonlijk en onafhankelijk vermogensbeheer voor zowel particulieren als ondernemingen. Op basis van uw specifieke situatie geeft Today s Vermogensbeheer invulling

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2016 t/m 30 juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2016-1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 98,1% naar 97,9%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015

Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Bericht 3 e kwartaal 2015 Oktober 2015 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen

Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Unieke toegang tot legendarische beleggingsfondsen Theta Legends Fund Theta Legends Fund is een fund of hedge funds met de volgende kenmerken: Toegang. Theta Capital geeft toegang tot

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Vraag & antwoord Beurscorrectie

Vraag & antwoord Beurscorrectie ING Investment Office Publicatiedatum: 29 september 2015 (update van 2 september) Vraag & antwoord Beurscorrectie Beleggers beducht voor groeivertraging China September begon met een wereldwijde daling

Nadere informatie