Werken aan een veilige leef-, woon- en werkomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veilige leef-, woon- en werkomgeving"

Transcriptie

1 Werken aan een veilige leef-, woon- en werkomgeving

2 Kernwaarden Kennis zit in ons hoofd, relaties zitten in ons hart Stef van Remmen Als RPS werken we vanuit verschillende disciplines aan een gezonde werkomgeving, duurzaam vastgoed en veilige gebieden. Onze dienstverlening kenmerkt zich door het bouwen aan relaties met onze klanten en partners. We zien langdurige verbintenissen als voorwaarde voor het succesvol continueren van ons bedrijf. De inhoudelijke kennis en de houding van onze specialisten zijn redenen waarom klanten RPS het vertrouwen gunnen. Willen weten We zijn een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. We verzamelen, ordenen en analyseren informatie en geven advies voor een betere leef-, woon- en werkomgeving. Onze onderzoekers zijn nieuwsgierig ingesteld. Ook naar uw achterliggende behoefte en de tevredenheid over onze prestatie, zodat we blijven voldoen aan de verwachting. Dat is RPS. Effectief intermediair Onze metingen zijn objectief, onze adviezen en oplossingen zijn doeltreffend. We spreken zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden en inspecties. Maatschappelijke verantwoordelijkheden, economische belangen en meningen kunnen immers uiteenlopen. Onze specialisten opereren vanuit hun kennis, ervaring en houding als intermediair om tot gedragen oplossingen te komen. Data als levensader Niet alleen de opslag, ook de reken- en communicatiesnelheid van data neemt toe. Realtime informatie is van groot belang om adequate beslissingen te nemen. RPS blijft investeren in digitale innovaties die werkprocessen optimaliseren. Zo hebben we instrumenten ontwikkeld voor assetmanagement op het gebied van waterveiligheid, waterplanning, infrastructuur, vastgoedbeheer en gevaarlijke stoffen. Ook beschikken we over de nieuwste meet- en laboratoriumapparatuur, zoals 3D-lasertechnologie en de mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX). Praktisch toepasbare innovaties die het werken makkelijker en slimmer maken. Persoonlijk Pragmatisch Daadkrachtig Persoonlijk Ondanks de digitale revolutie blijft RPS hechten aan een persoonlijke benadering. Simpelweg omdat direct contact in onze ogen onmisbaar is voor een goede samenwerking. Net als een daadkrachtige aanpak van uw probleem en een pragmatisch advies dat niet alleen klopt op papier, maar dat vooral ook werkt in de praktijk. Persoonlijk, pragmatisch en daadkrachtig, dat zijn dé kernwaarden die klanten in RPS waarderen.

3 Veiligheid, Gezondheid, Risicomanagement Analyse is de basis van een gezonde werkomgeving Jeroen Smallenberg U wilt een veilige en gezonde werkomgeving en praktisch voldoen aan wet- en regelgeving. Onze specialisten begrijpen uw zorgen. Ze ondersteunen u bij het identificeren van de risico s en het kiezen van de beste maatregelen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Met doelgerichte kennis van risicomanagement en gevaarlijke stoffen, ondersteund door eigen laboratoria, houden we u scherp en alert. Doelgericht risicomanagement Investeren in efficiënte en effectieve veiligheidsmaatregelen wordt steeds belangrijker. Onze adviseurs zijn getraind om het voortouw te nemen en samen met u de focus en juiste maatregelen te bepalen. Daarvoor gebruiken we op maat uitgevoerde risicoinventarisaties en -evaluaties die aansluiten bij uw vraagstuk. We maken daarbij gebruik van de methodiek die het best past bij uw situatie, zoals Hazard and Operability Study (HAZOP), RCA, Tripod, BowTie of Storybuilder. Ongevalsscenario s in beeld Met de BowTie-methode visualiseren we ongevalsscenario s pragmatisch op één pagina. U ziet in een oogopslag wat de pijnpunten zijn. Op basis daarvan ondersteunen we u bij het kiezen van efficiënte en effectieve maatregelen die zorgen voor veiligere processen. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid te leren van calamiteiten uit het verleden. Met Storybuilder beschikken we over een unieke database van ongevalsonderzoeken. Op basis van deze gegevens brengen we de mogelijke knelpunten voor uw bedrijf in beeld. Procesveiligheid Ongevalsanalyses Toxicologie Binnenmilieu en -klimaat Arbeidshygiëne Risicoanalyse en -management Calamiteitenanalyses Gevaarlijke stoffen in beeld Onze toxicologen en arbeidshygiënisten brengen blootstellingsrisico s van chemische stoffen en biologische agentia voor u in kaart. Met eigen software, meetapparatuur en laboratoria maken we risico s meetbaar en interpreteren we resultaten en effecten om daarna samen met u tot haalbare maatregelen te komen. Ook adviseren we u rondom databases en het opstellen en valideren van (M)SDS-en. Zo ondersteunen we uw bedrijf bij het voldoen aan de Arbowet en -regelgeving en aan de REACH-verordening voor chemische stoffen. BAM NAM RIVM Attero Shell NUON Eneco BASF BAYER Nedtrain Medinova Heineken AllSeas Sloecentrale ECT Rotterdam NOVA terminals Medisch Centrum Leeuwarden BMC SMC Prysmian Arbouw ExxonMobil OCÉ STR Bonusan Moerdijk EU Avery Dennison Eastman Chemical Middelburg Nestaan Gemeente Haarlemmermeer St. Antonius Ziekenhuis Huntsman Monsanto Defensie Materieel Organisatie EVO

4 Laboratoria Metingen die doel treffen Marjolein Huijben In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan onze medewerkers voor u klaar om monsters te nemen en te analyseren. We beschikken over eigen laboratoria behorend tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch, milieutechnisch en asbestonderzoek. Zo ondersteunen we u bij het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. We helpen u in de communicatie rondom asbest. Objectief, deskundig en persoonlijk. Snel duidelijkheid Voor uw bedrijf kunnen we blootstellingsonderzoeken, metingen en analyses uitvoeren en interpreteren. Ook bieden we monsternameservice aan en kunt u professionele meet- en bemonsteringsapparatuur bij ons huren. We identificeren niet alleen honderden verbindingen, organische componenten, metalen en microorganismen, zoals legionella. Ook analyseren we monsters op stof, kwarts en (asbest)vezels. Asbest in beeld Met het blote oog is asbest moeilijk te herkennen. RPS analyse onderzoekt organisch gebonden materialen en kleefmonsters tot in de kleinste details op de aanwezigheid van asbestsoorten. Met de inzet van onze mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX) voeren we asbestanalyses desgewenst op locatie uit conform de geldende normen. De resultaten krijgt u in de vorm van een rapport waarmee u direct verder kunt. Geaccrediteerde laboratoria Onze laboratoria maken gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden. De analysepakketten zijn primair afgestemd op de Arbo- en milieuwetgeving. RPS analyse is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium. De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer L192. De scope van de inspectieaccreditatie is geregistreerd onder nummer I143. Asbestanalyses en vrijgavemetingen Chemisch en microbiologisch onderzoek Luchtmeting en legionellaonderzoek Specialistische analyses Verhuur meetapparatuur Aluminium & Chemie Rotterdam Intertek Polychemlab Solenis Industries Netherlands Yara Industrial Arbo Unie Arboned Adhesia Services Mensura Royal HaskoningDHV Nederland KLM Health Services Esso Nederland DB Schenker Pro Monitoring Provikmo AIB-Vinçotte International Radboud Universiteit Nijmegen TNO Technical Sciences Viecuri Medisch Centrum Amarant Groep Trespa International Tauw Tinguely Xperts Cargill DSM Resolve Hunter Douglas

5 Asbest We beheersen asbest tot in de vezels Is er asbest of keramische wol binnen uw omgeving gesignaleerd? Of bent u asbestverdachte materialen op het spoor? Dan wilt u snel een beeld hebben van de risico s. Als autoriteit op dit gebied bieden we ondersteuning binnen de complete asbestketen. Van inventarisatie en advies tot en met saneringsbegeleiding en directievoering. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Lucas Schippers Feiten op tafel We beoordelen de risico s van asbestverdacht materiaal met de meest geavanceerde apparatuur die we in eigen beheer hebben. Soms is het van belang gezondheids- en veiligheidsrisico s nader te onderzoeken. RPS heeft ervaren specialisten in huis om de asbestinventarisatie tot in detail uit te voeren. Ook de coördinatie van een asbestsanerings- en beheertraject is bij ons in vertrouwde handen. Direct resultaat Naast de inventarisaties voeren we eindinspecties uit. RPS analyse ondersteunt u bij asbestanalyses en eindcontrolemetingen. Onze vaste en mobiele laboratoria zijn uitgerust met elektronenmicroscopen (SEM/ EDX) en lichtmicroscopen. Zo kunnen we op elke locatie en op elk tijdstip metingen en controles verrichten. Met onze innovatieve mobiele SEM/EDX weet u nóg sneller waar u aan toe bent. U bespaart tijd én kosten. Authentiek vakmanschap Heeft u te maken met asbestrisico s dan wilt u snel actie ondernemen. En moet u kunnen vertrouwen op de hoogst mogelijke kwaliteit. Onze adviseurs hebben een lange staat van dienst. Zij hebben kennis van de feiten en veel praktische ervaring met de aanpak van asbestproblematiek. Samen met het lage personeelsverloop betaalt dat zich terug in de vakkennis en de kwaliteit die we u leveren. Asbestinventarisatie Asbestinspecties en eindcontroles Asbestadvies en beheerplannen Uitvoeringsbegeleiding Projectmanagement Total Avery Dennison YARA Continental Bakeries St. Antoniusziekenhuis Gemeente Breda Nedcar Schiphol Nutricia Ineos Styrenics Erasmus Medisch Centrum Dienst Vastgoed Defensie Gemeente Zwolle Gemeente Leiden Mercatus Woondiensten Acantus Welbions Fuji MSD Oss en Boxmeer Akzo Nobel Utrecht Medisch Centrum Essent St. Elisabeth Ziekenhuis Eurotank Amsterdam Gemeente Tilburg Rijkswaterstaat Gemeente Harderwijk Laurentius Trivire WonenCentraal Alliantie

6 Onze werkvelden Veiligheid & Omgeving Gebieden Ongevalsanalyses Waterkwaliteit en -kwantiteit Binnenmilieu en -klimaat Natuurontwikkeling en ecologie Risicoanalyse cultuurtechniek Waterbodem en bodem Chemisch Gebouwen Luchtmetingen en Gebouwinspecties Vastgoedinformatie Specialistische analyses Onderhoudsadvies Huisvestingsadvies Bouw- en projectmanagement Infrastructuur Asbestinspecties en Waterveiligheid en waterbouw Asbestadvies en beheersplannen Ondergrondse infrastructuur Geo-informatie en inspecties Veiligheid, Gezondheid, Risicomanagament Procesveiligheid Toxicologie Arbeidshygiëne en -management Calamiteitenanalyses Laboratoria Asbestanalyses en vrijgavemetingen en microbiologisch onderzoek legionellaonderzoek Verhuur meetapparatuur Asbest Asbestinventarisaties eindcontroles Uitvoeringsbegeleiding Projectmanagement Civiele en Landmeten

7 Gebieden Het werk van de ingenieur is zichtbaar op elke m 2 Sanne Tummers Het beschermen en in stand houden van een prettige leef-, woon-, en werkomgeving is essentieel voor de toekomst van Nederland. RPS voelt zich thuis in de inrichting én het beheer van stad en land. Juist daar waar de natuur- en wateropgaven groot zijn. Maakbare plannen We zijn actief in techniek, ecologie, waterbeheer en (water)bodem. Bij het inrichten van een gebied geldt duurzaam en verantwoord beheer als vertrekpunt. RPS beseft dat de beschikbare ruimte en financiële middelen hun grenzen kennen, maar hierdoor ook kansen bieden. Daarom zoeken we naar integrale oplossingen met meerwaarde. Zo proberen we in projecten verbindingen te creëren tussen blauwe en groene doelen. De uitdaging is het project optimaal te laten aansluiten op de wensen en behoeften van uw potentiële gebruikers. Betrokken werkwijze Om uw projectdoelen te realiseren en daarop te sturen, staat samenwerken centraal. We sturen erop aan uw (toekomstige) beheerder(s) en gebruikers vroegtijdig bij het project te betrekken. Alle gebiedskennis, ervaringen en wensen komen daardoor samen. Die input brengen we van denken naar doen. Bovendien creëren we enthousiasme en betrokkenheid die cruciaal zijn voor het slagen van uw project. Grip houden Ieder project kent specifieke kansen en risico s. Daarom houden onze specialisten zo goed mogelijk grip op uw situatie. Dit doen we door te werken van groot naar klein. Hiervoor hanteren we uitgangspunten die zijn gebaseerd op een praktijkgerichte benadering van actuele vraagstukken. En op het verkrijgen van een breed draagvlak door goed omgevingsmanagement. De voortgang toetsen we aan de doelen, op vooraf afgesproken momenten. Waterkwaliteit en -kwantiteit Natuurontwikkeling en ecologie Civiele en cultuurtechniek Waterbodem en bodem Rijkswaterstaat HHS van Schieland en de Krimpenerwaard HHS van Delfland HHS Hollands Noorderkwartier HHS van Rijnland Waterschap Scheldestromen Waterschap Rivierenland Waterschap Rijn en IJssel Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Havenbedrijf Rotterdam Gasunie Gemeente Maassluis Gemeente Utrecht Gemeente Leerdam Gemeente Dordrecht Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BAM AM Bohemen VolkerWessels Strukton Rasenberg Ballast Nedam Boskalis Janssen de Jong

8 Gebouwen Onze norm is prestatiegericht vastgoed Maarten van Egmond Organisaties vragen om kosteneffectief vastgoed en een efficiënte werkomgeving. Effectief dankzij een scherpe benadering van de instandhoudingskosten en efficiënt door een slimme inrichting van het huisvestingsconcept. We leveren inzicht in de prestaties van gebouwen, zodat gebouwen ook écht doen wat onze klanten willen: functionaliteit, zekerheid en veiligheid bieden aan mens en organisatie. Gebouwinspecties Vastgoedinformatie Onderhoudsadvies Huisvestingsadvies Bouw- en projectmanagement Actueel en doeltreffend Het inwinnen, structureren en analyseren van data zit in onze pen. We meten gebouwen zowel in m² en m³, als digitaal in 3D. Onze specialisten bepalen de juiste hoeveelheden, leveren meetcertificaten en verrichten het technisch tekenwerk. In ons Vastgoeddossier Online stellen we uw gebouwinformatie gestructureerd en gemandateerd beschikbaar. U bent daarmee verzekerd van de juiste informatie voor de waardebepaling, het beheer en prestatievergelijk van vastgoed. Risico- en prestatiegestuurd We onderscheiden ons in de combinatie van conditiemeting en risicosturing. Voor uw organisatie stellen we graag genormaliseerde meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) op, of geven we risicogestuurde gebouwonderhoudsadviezen (RIGO). Ook de technische due dilligence (TDD) voor een vastgoedtransactie is ons toevertrouwd. We maken voor uw organisatie de risico s en te nemen maatregelen financieel inzichtelijk. Functioneel en prettig Verder beoordelen we gebouwen op de gebruiksmogelijkheden voor uw organisatie. U krijgt daarmee een objectief oordeel over de huidige prestatie en een passend huisvestingsadvies voor de toekomst. Onze specialisten ontwerpen, begroten en organiseren werkplekconcepten. Daarbij zetten we ook spelvormen in om de gewenste verandering in gedrag te stimuleren. ING ASR Rabo Eigen Steen Media Park CBRE Global Investors DELA Syntrus Achmea Bouwfonds MN Altera NSI Eigen Haard Trivire Woonstichting Etten-Leur Rochdale Politie Rijkswaterstaat Gemeente Rotterdam Gemeente Almere Gemeente Brielle Gemeente Waddinxveen Gemeente Amstelveen Gemeente Houten Gemeente Zeewolde Deltares Erasmus Medisch Centrum KNAW NWO Erasmus Universiteit TU Delft Wageningen UR TNO

9 Infrastructuur Verbindingen die werken, praktisch en bedrijfszeker Jan Peter Tipker In de infrastructuur zijn we actief op het droge, in het natte en ondergronds. We dragen bij aan de veiligheid en bereikbaarheid van Nederland door onze betrokkenheid bij (vaar)wegen, dijken en transportstelsels. Het inwinnen en verwerken van geodata in slimme informatie- en beheersystemen is één van onze kernactiviteiten. We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar om de opdracht zo goed mogelijk af te ronden. Dat is voor ons daadkracht. Basisgegevens op orde Met onze metingen dragen we bij aan een veilig en bereikbaar Nederland. De basisgegevens moeten perfect zijn, want anders ontbreekt het fundament voor vervolgstappen, met alle (financiële) risico s van dien. Het verzamelen, beheren, analyseren en presenteren van data is een vak apart, ons vak. Onze specialisten voeren zeer nauwkeurige (deformatie) en onafhankelijke (Quantity Survey) metingen uit. Daarnaast zijn we ervaren in het actualiseren van leggers, beheerregisters en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). GIS en datatoepassing RPS gelooft in de kracht van geo-informatie. Daarom geven we advies en ontwikkelen we geosoftwareapplicaties voor al uw onderhoudsvraagstukken. Zo kunt u voor het eenvoudig plannen, begroten en evalueren van onderhoud niet zonder Gisratio. Voor het op orde houden van het watersysteem biedt BaggerBase uitkomst, terwijl Digispectie u ondersteunt bij het digitaal en uniform vastleggen van waargenomen schade aan waterkeringen. Boven- en ondergrondse infrastructuur Waterveiligheid en waterbouw Ondergrondse infrastructuur Landmeten Geo-informatie en inspecties Bij de (her)inrichting van openbare ruimtes, het aanpassen van kabel- en leidingtracés en het versterken van kades en dijken, komt onze infrastructurele kracht naar voren. We voeren conditionerende onderzoeken uit en geven advies op het gebied van geotechniek, bodem, ecologie, water, asbest en weg- en waterbouwkunde. Onze specialisten construeren oplossingen, begeleiden procedures en brengen maatregelen tot uitvoering. Volgens een kosten-, milieu- en omgevingsbewuste aanpak. Traditioneel of via geïntegreerde of prestatiegerichte contractvormen. HHS van Schieland en de Krimpenerwaard HHS van Delfland HHS Hollands Noorderkwartier HHS van Rijnland Waterschap Rivierenland Waterschap Hollandse Delta Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Liander BAM Verboon Maasland Boskalis Mourik A. Hak VolkerWessels Ministerie van Defensie Gemeente Vianen Strukton Stedin Provincie Gelderland Gasunie Waternet Rasenberg Rijkswaterstaat Ballast Nedam Oasen Vitens

10 Toekomst Goede bedrijven wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst Frank Vrolijks We zijn onderdeel van een Engels beursgenoteerd adviesbureau dat wereldwijd met vijfduizend medewerkers actief is in milieu- en energieopgaven. Verbetering van de leefomgeving zit in de oorsprong van onze naam, Rural Planning Services. Vandaag de dag is RPS als multidisciplinaire dienstverlener opgebouwd uit bedrijven waarin de eigen verantwoordelijkheid het leidend principe is. Zo combineren we doe- en denkkracht met ondernemerschap van een bedrijf dat dicht op de markt opereert. Stevig fundament RPS is sinds 1997 actief in Nederland door de overname van BAK Nederland. De organisatie is zowel zelfstandig gegroeid als door de overname van bedrijven, zoals Ascor (2001), Ingenieursbureau BCC (2004) en Kraan Consulting (2008). In 2011 hebben we een samenvoeging van de onderdelen doorgevoerd tot twee bedrijven. RPS advies- en ingenieursbureau en RPS analyse waarin de laboratoriumactiviteiten zijn ondergebracht. Regionaal actief Met een team van vierhonderd specialisten zijn we actief vanuit vier locaties verspreid over het land, Breda, Delft, Leerdam en Zwolle. Vanuit onze meetdiensten en projectbetrokkenheid zijn we ook in het veld of op locatie bij klanten in de regio actief. Zo staan we als kennispartner niet alleen dicht bij uw business, maar staan we ook midden in uw werkomgeving. Dat bevordert effectief samenspel in het delen van kennis en kennispartners. Groeien zonder groot te worden We zijn gegroeid tot een niche gedreven advies- en ingenieursbureau met betrokken vakmensen. Door focus te brengen in onze diensten en door samen te werken met partners kunnen we een brede range van meetdiensten en bijbehorende adviezen aanbieden. Een bewezen strategie waarin we ook onze toekomst zien. Zo bouwen we verder aan RPS. Op een stevig fundament van getalenteerde medewerkers en kennispartners die samen voor én met u werken aan de toekomst van Nederland. Maatschappelijk betrokken Onze betrokkenheid bij de samenleving komt tot uiting in de Nederlandse participatie aan VNmilieuorganisaties als de UNEP. Internationaal is RPS de grootste donor van Tree Aid, een programma voor armoedebestrijding en milieubescherming in Afrika. We monitoren ons klimaatbewustzijn aan de hand van de CO2-prestatieladder en de duurzaamheid van ons projectadvies. In Nederland nemen we actief deel aan lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

11 RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Kennismaken? Werken aan een gezonde leef- woon-, en werkomgeving, duurzaam vastgoed en veilige gebieden. Dat doen onze vierhonderd specialisten het liefst samen met u. In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw specifieke behoeften en vragen. RPS Elektronicaweg XG Delft Postbus GB Delft T E W rps.nl 2014

Werken aan de toekomst van Nederland

Werken aan de toekomst van Nederland Werken aan de toekomst van Nederland Inzicht in onze manier van werken lokale kennis internationale ervaring Een mooier, veiliger en gezonder Nederland RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau.

Nadere informatie

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Specialisten in Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Waakzaam op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu! Certafix

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Fugro GeoServices B.V.

Fugro GeoServices B.V. De combinatie van diensten op het gebied van geodesie, geofysica en geotechniek levert geïntegreerde, pragmatische totaaloplossingen. Dit om de invloed van (ondergrondse) bouwwerkzaamheden en winning van

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw

Infrastructuur. GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw Infrastructuur Advies en ondersteuning binnen de gehele infraketen GEO-ONDERZOEK Relevante grond(water)parameters en bodemopbouw GEO-INFORMATIE Actuele situatie van het project en de omgeving gedetailleerd

Nadere informatie

CBRNe bij het Nederlands Forensisch Instituut. Vooruitstrevende technieken en diepgaande kennis

CBRNe bij het Nederlands Forensisch Instituut. Vooruitstrevende technieken en diepgaande kennis CBRNe bij het Nederlands Forensisch Instituut Vooruitstrevende technieken en diepgaande kennis Toonaangevend forensisch CBRNe-onderzoek Het CBRNe-programma van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Nadere informatie

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR

JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR JONGERENCAMPAGNE VOOR DE WATERSECTOR ACHTERGROND De instroom in de watersector moet worden vergroot. Maar jongeren denken niet snel aan een carrière in deze sector. Daarom is het nodig om jongeren op een

Nadere informatie

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig

Privaat vastgoed. Optimaal renderend en toekomstbestendig Privaat vastgoed Optimaal renderend en toekomstbestendig Duurzaam huisvesten Royal HaskoningDHV is sinds jaar en dag een betrouwbare partner in commercieel vastgoed. Als adviseurs hebben wij mede het aanzicht

Nadere informatie

ASBEST TOTAAL HERSTEL

ASBEST TOTAAL HERSTEL Inventarisatie Verwijdering Herstel INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Eén aanspreekpunt voor alle werkzaamheden: totale ontzorging INVENTARISATIE VERWIJDERING HERSTEL Asbest: Veilig aan de slag! Asbest

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Ruimte en Vastgoed Ruimte en Vastgoed In het beleidsveld Ruimte en Vastgoed doen zich de komende jaren belangrijke uitdagingen voor in uitbreiding van infrastructuur, kwaliteit Beheer Openbare Ruimte,

Nadere informatie

5. Werkgever. 5. Werkgever. 5. Werkgever. 6. Stelling

5. Werkgever. 5. Werkgever. 5. Werkgever. 6. Stelling Agenda 2. Introductie Fred Janssen 4. 06-GPS 6. Stelling Branchevereniging GeoBusiness Nederland: bedrijven uit de geoinformatiesector werken samen om hun belangen te behartigen. Ruim 100 bedrijven Doel:

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

11 FEB 2016 VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT GROOTSTE CARRIÈREBEURS. Locatie: Campus Uithof, Utrecht

11 FEB 2016 VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT GROOTSTE CARRIÈREBEURS. Locatie: Campus Uithof, Utrecht 11 FEB 2016 Locatie: Campus Uithof, Utrecht GROOTSTE CARRIÈREBEURS VAN NEDERLAND VOOR DUURZAAM TALENT In samenwerking met de carrièredag Universiteit Utrecht Duurzaamheid, kennis voor de toekomst Het SCE2016

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie

Rutges vernieuwt onderhoud en renovatie 130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges

Nadere informatie

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer

Virtual Design & Construction. Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Virtual Design & Construction Sneller, beter, slimmer Royal HaskoningDHV biedt u met Virtual Design & Construction (VDC) een unieke methode om integraal

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Van Beek. Grip op energie

Van Beek. Grip op energie Van Beek Grip op energie Van Beek: grip op energie Van Beek is specialist in het vertalen van meetgegevens naar concrete managementinformatie en adviezen. Wij doen dit bij uiteenlopende bedrijfsprocessen,

Nadere informatie

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES

OVER ONS MISSIE VISIE VOORDELEN RADERADVIES ADVIES OP MAAT OVER ONS Raderadvies is een onafhankelijk inspectie-en adviesbureau, gespecialiseerd in onderhoud en beheer van vastgoed. Wij zijn multidisciplinair inzetbaar en richten ons op zowel bouwkundige

Nadere informatie

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner

Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Onkruid & Bestuur Beheer Bewoner Week van het Onkruid 2015 Presentatie Antea Group Marc de Jong Sr. adviseur Een verwondering Vraag Wie is er groenbeheerder? Wie is er verantwoordelijk voor onkruidbestrijding

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Staalbouw specialisten

Staalbouw specialisten Neco Neede Constructie - Neco is in 1964 opgericht aan de Parallelweg te Neede. Al snel groeide Neco uit tot een gerenommeerd staalconstructiebedrijf in de regio Achterhoek-Twente met tevens verwerking

Nadere informatie

Themadag Grip op de Openbare Ruimte

Themadag Grip op de Openbare Ruimte Themadag Grip op de Openbare Ruimte voor een efficiënt beheer van de van de Openbare Ruimte Kees Vos Kwaliteitsbeheerder Stadsbeheer Gemeente Nijmegen 26 juni 2014 Congrescentrum ReeHorst Wie is kees,

Nadere informatie

Welkom bij Aqua Assistance

Welkom bij Aqua Assistance Brochure Welkom bij Aqua Assistance Voor u ligt de brochure van Aqua Assistance, uw betrouwbare partner in waterveiligheid. In deze brochure leest u meer over onze adviesdiensten, behandeltechnieken en

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught BUILDING G100 donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught Uw gastheer ing. Roelof Schoonebeek teamleider werktuigbouwkunde Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Eerst

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf it s in our nature Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf tot een succesvolle onderneming. Ambitieus, deskundig en betrokken personeel

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd

Resultaten GeoMonitor Water. Geanonimiseerd Resultaten GeoMonitor Water Geanonimiseerd Versie: 0.4 13-10-2015 1 Inleiding... 3 2 Vergelijking GIS / Geo voorziening... 4 2.1 GIS / Geo personeel... 4 2.2 Gebruik... 6 2.3 Kwaliteit... 8 2.4 Kosten...

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN

MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN MOBILITEIT MOGELIJK MAKEN ONS DNA Op een plek die duizenden jaar terug werd gedomineerd door een ruige delta van wind, duinen en zee bevindt zich nu ons welvarende Nederland. De ontwikkeling van ons land

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Deltares. Enabling Delta Life

Deltares. Enabling Delta Life Profiel Deltares Deltares is een kennisinstituut met hoogwaardige kennis over water, bodem en ondergrond. Deltares draagt wereldwijd bij aan een veilig, schoon en duurzaam leven in delta s, kust- en riviergebieden.

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

URD Delta oost Doel Resultaten Vervolg

URD Delta oost Doel Resultaten Vervolg URD Delta oost Doel Resultaten Vervolg URD Dag 7 februari 2014 Prof. E. van der Krabben Radboud Universiteit Drs. E. Opdam, NC Advies Gebiedsontwikkeling nat en droog Gebiedsontwikkeling nat en droog Doel:

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill.

Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill. Labanalyse in de voedingsmiddelenindustrie, ook een kwestie van chemie. Ron Davidse Cargill B.V. Rotterdam, 31 maart 2011 www.cargill.com Waarom analyseren we voedingsmiddelen? Eisen van overheidswege

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Water en Natuur: Een mooi koppel!

Water en Natuur: Een mooi koppel! Water en Natuur: Een mooi koppel! Onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water en natuur Tim van Hattum (Alterra Wageningen UR) Aanleiding Deltaprogramma gaat

Nadere informatie

TRAININGEN INTERNE AUDITS

TRAININGEN INTERNE AUDITS Tekst: Luluk van de Water Astro, Alice Mulder Colofon De Q-Academy van Q-Consult verzorgt trainingen en opleidingen specifiek voor de Gezondheidszorg, Industrie en Letselschadebranche. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Aandacht is mensenwerk

Aandacht is mensenwerk Advies met de van aandacht Aandacht is mensenwerk Vermeertoren Delft Begeleid Wonen complex Almere Welkom We spelen een belangrijke rol in menig bouwproces. Altijd achter de coulissen, want daar komen

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte. Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions.

Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte. Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions. Rope Access Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte Marketing partner Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions.com Veilig op hoogte zonder compromis Als

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Planon Building Management

Planon Building Management FACTSHEET Planon Building Management Dienstverlening voor integraal technisch vastgoedbeheer Even voorstellen Planon Building Management is een innovatieve dienstverlener die organisaties ontzorgt en in

Nadere informatie

VAN GEBOUWDATA NAAR MANAGEMENTINFORMATIE

VAN GEBOUWDATA NAAR MANAGEMENTINFORMATIE WELKOM IN DE WORKSHOP VAN GEBOUWDATA NAAR MANAGEMENTINFORMATIE MET MEDEWERKING VAN MICHEL BAARS Even voorstellen Onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau (RICS regulated), laboratorium en opleidingsinstituut

Nadere informatie

Slimme constructies Monitoren van constructies ten behoeve van slimmer beheer en onderhoud

Slimme constructies Monitoren van constructies ten behoeve van slimmer beheer en onderhoud Slimme constructies Monitoren van constructies ten behoeve van slimmer beheer en onderhoud TU Delft, 3 april 2014 Jan P.G. Mijnsbergen BAM Infraconsult j.mijnsbergen@baminfraconsult.nl 06 11035963 Monitoren

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld. www.atlasleefomgeving.nl

Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld. www.atlasleefomgeving.nl Weet waar je leeft Atlas leefomgeving biedt overheidsinformatie in woord en beeld www.atlasleefomgeving.nl Waarom atlas leefomgeving Veranderingen in de samenleving Wet en regelgeving (Aarhus, WOB) Informatie

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

"Wij zijn creatieve denkers met kennis van industriële automatisering" JB Systems Westlandseweg 190 3131 HX Vlaardingen Postbus 108 3130 AC Vlaardingen T +31 10 460 80 60 F +31 10 460 80 00 info@jbsystems.nl

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering

OrganisationWare. De brug tussen organisatie en automatisering De brug tussen organisatie en automatisering Voor het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienst bent u als kennisintensieve dienstverlener sterk aangewezen op de (vak) kennis van uw medewerkers.

Nadere informatie

BREEAM-NL Infra. Keurmerk voor duurzame infrastructuur. Jeroen van Haasteren DGBC

BREEAM-NL Infra. Keurmerk voor duurzame infrastructuur. Jeroen van Haasteren DGBC BREEAM-NL Infra Keurmerk voor duurzame infrastructuur Jeroen van Haasteren DGBC Inhoud Introductie DGBC Introductie BREEAM Toelichting BREEAM-NL Infra Tot slot Vragen De Dutch Green Building Council Primaire

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

onderzoek met een missie

onderzoek met een missie company profile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 onderzoek met een missie steeds meer gebouwbeheerders, gebouweigenaren, installatie- en adviesbedrijven, facilitair managers en werkgevers beseffen het belang van een

Nadere informatie

Highlights Meer met Bodemenergie

Highlights Meer met Bodemenergie Highlights Meer met Bodemenergie Diep onder Drenthe Bijeenkomst over Warmte Koude Opslag 12 juni 2012, Provinciehuis te Assen Maurice Henssen, Bioclear b.v. Inhoud Bodemenergie anno 2012 Waarom Meer met

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Afdeling RISICO BEHEER en TECHNIEK

Afdeling RISICO BEHEER en TECHNIEK Afdeling RISICO BEHEER en TECHNIEK Hoofdpunten Parallelsessie Werkgroep Praktijk & Implementatie Afdeling RBT KIVI NIRIA 9 oktober 2013 Den Haag Verslag door Martin van Staveren Werkgroep Praktijk en Implementatie

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Metadata monitor NGR Maart 2015

Metadata monitor NGR Maart 2015 Metadata monitor NGR Maart 2015 Geonovum datum 23042015 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Instrumenten voor geo asset informatie. Leo Zwang & Patrick Bakhuizen Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015

Instrumenten voor geo asset informatie. Leo Zwang & Patrick Bakhuizen Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Instrumenten voor geo asset informatie Leo Zwang & Patrick Bakhuizen Kennisdag Inspectie Waterkeringen Arnhem, 19 maart 2015 Inleiding workshop Moet een waterkeringbeheerder in de 21 e eeuw ervaringen

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Introductie contractkeuzemethodiek

Introductie contractkeuzemethodiek Introductie contractkeuzemethodiek Opgesteld door Plaatsnaam, datum APPM & Provincie Zuid Holland Den Haag oktober 2013 Wat verwacht u van een ContractKeuzeMethodiek? 2 Agenda Ontstaan van CKM Introductie

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

1. Levi9 2. Woonzorgcentrum de Zeeg 3. Stichting Urtica De Vijfsprong 4. Patrimonium 5. Voiceworks 6. Unie van Waterschappen 7. SCW 8. RTV Noord 9.

1. Levi9 2. Woonzorgcentrum de Zeeg 3. Stichting Urtica De Vijfsprong 4. Patrimonium 5. Voiceworks 6. Unie van Waterschappen 7. SCW 8. RTV Noord 9. 1. Stichting Buurtzorg 2. JP van den Bent stichting 3. Vanderlande 4. Landal GreenParks 5. Schiphol Group 6. KLM Royal Dutch Airlines 7. Hutten 8. Ons Tweede Thuis 9. Brunel 10. ASVZ 11. MeanderGroep 12.

Nadere informatie

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Prins Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Milieu Consultancy Asbest- en bodemonderzoek Saneringsbegeleiding Schimmelpennincklaan

Nadere informatie

Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen

Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen Orde in de digitale dossierkast leidt tot meer begrip van aquatische ecosystemen Martin Droog (Witteveen+Bos ), Laura Moria (Waternet) Waternet heeft in samenwerking met Witteveen+Bos de ordening en infrastructuur

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G

U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G U W B O R D E N B E S TA N D O P O R D E? inzicht K WA L I T E I T V E I L I G H E I D K O S T E N B E H E E R S I N G Bordenbeheer in de stad Houd grip op kosten en grip op kwaliteit Heeft u een overzicht

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS

Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met SIMS en SAMS Verdubbeling aantal inspecties Slimmer werken met en Iquality maakte het werk van de inspecteurs en laboranten van inspectiebureau Search uit Heeswijk efficiënter en overzichtelijker. Een nieuwe app en

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie