Werken aan een veilige leef-, woon- en werkomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werken aan een veilige leef-, woon- en werkomgeving"

Transcriptie

1 Werken aan een veilige leef-, woon- en werkomgeving

2 Kernwaarden Kennis zit in ons hoofd, relaties zitten in ons hart Stef van Remmen Als RPS werken we vanuit verschillende disciplines aan een gezonde werkomgeving, duurzaam vastgoed en veilige gebieden. Onze dienstverlening kenmerkt zich door het bouwen aan relaties met onze klanten en partners. We zien langdurige verbintenissen als voorwaarde voor het succesvol continueren van ons bedrijf. De inhoudelijke kennis en de houding van onze specialisten zijn redenen waarom klanten RPS het vertrouwen gunnen. Willen weten We zijn een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau voor omgevings- en veiligheidsvraagstukken met zelfstandige laboratoria. We verzamelen, ordenen en analyseren informatie en geven advies voor een betere leef-, woon- en werkomgeving. Onze onderzoekers zijn nieuwsgierig ingesteld. Ook naar uw achterliggende behoefte en de tevredenheid over onze prestatie, zodat we blijven voldoen aan de verwachting. Dat is RPS. Effectief intermediair Onze metingen zijn objectief, onze adviezen en oplossingen zijn doeltreffend. We spreken zowel de taal van het bedrijfsleven als van overheden en inspecties. Maatschappelijke verantwoordelijkheden, economische belangen en meningen kunnen immers uiteenlopen. Onze specialisten opereren vanuit hun kennis, ervaring en houding als intermediair om tot gedragen oplossingen te komen. Data als levensader Niet alleen de opslag, ook de reken- en communicatiesnelheid van data neemt toe. Realtime informatie is van groot belang om adequate beslissingen te nemen. RPS blijft investeren in digitale innovaties die werkprocessen optimaliseren. Zo hebben we instrumenten ontwikkeld voor assetmanagement op het gebied van waterveiligheid, waterplanning, infrastructuur, vastgoedbeheer en gevaarlijke stoffen. Ook beschikken we over de nieuwste meet- en laboratoriumapparatuur, zoals 3D-lasertechnologie en de mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX). Praktisch toepasbare innovaties die het werken makkelijker en slimmer maken. Persoonlijk Pragmatisch Daadkrachtig Persoonlijk Ondanks de digitale revolutie blijft RPS hechten aan een persoonlijke benadering. Simpelweg omdat direct contact in onze ogen onmisbaar is voor een goede samenwerking. Net als een daadkrachtige aanpak van uw probleem en een pragmatisch advies dat niet alleen klopt op papier, maar dat vooral ook werkt in de praktijk. Persoonlijk, pragmatisch en daadkrachtig, dat zijn dé kernwaarden die klanten in RPS waarderen.

3 Veiligheid, Gezondheid, Risicomanagement Analyse is de basis van een gezonde werkomgeving Jeroen Smallenberg U wilt een veilige en gezonde werkomgeving en praktisch voldoen aan wet- en regelgeving. Onze specialisten begrijpen uw zorgen. Ze ondersteunen u bij het identificeren van de risico s en het kiezen van de beste maatregelen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Met doelgerichte kennis van risicomanagement en gevaarlijke stoffen, ondersteund door eigen laboratoria, houden we u scherp en alert. Doelgericht risicomanagement Investeren in efficiënte en effectieve veiligheidsmaatregelen wordt steeds belangrijker. Onze adviseurs zijn getraind om het voortouw te nemen en samen met u de focus en juiste maatregelen te bepalen. Daarvoor gebruiken we op maat uitgevoerde risicoinventarisaties en -evaluaties die aansluiten bij uw vraagstuk. We maken daarbij gebruik van de methodiek die het best past bij uw situatie, zoals Hazard and Operability Study (HAZOP), RCA, Tripod, BowTie of Storybuilder. Ongevalsscenario s in beeld Met de BowTie-methode visualiseren we ongevalsscenario s pragmatisch op één pagina. U ziet in een oogopslag wat de pijnpunten zijn. Op basis daarvan ondersteunen we u bij het kiezen van efficiënte en effectieve maatregelen die zorgen voor veiligere processen. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid te leren van calamiteiten uit het verleden. Met Storybuilder beschikken we over een unieke database van ongevalsonderzoeken. Op basis van deze gegevens brengen we de mogelijke knelpunten voor uw bedrijf in beeld. Procesveiligheid Ongevalsanalyses Toxicologie Binnenmilieu en -klimaat Arbeidshygiëne Risicoanalyse en -management Calamiteitenanalyses Gevaarlijke stoffen in beeld Onze toxicologen en arbeidshygiënisten brengen blootstellingsrisico s van chemische stoffen en biologische agentia voor u in kaart. Met eigen software, meetapparatuur en laboratoria maken we risico s meetbaar en interpreteren we resultaten en effecten om daarna samen met u tot haalbare maatregelen te komen. Ook adviseren we u rondom databases en het opstellen en valideren van (M)SDS-en. Zo ondersteunen we uw bedrijf bij het voldoen aan de Arbowet en -regelgeving en aan de REACH-verordening voor chemische stoffen. BAM NAM RIVM Attero Shell NUON Eneco BASF BAYER Nedtrain Medinova Heineken AllSeas Sloecentrale ECT Rotterdam NOVA terminals Medisch Centrum Leeuwarden BMC SMC Prysmian Arbouw ExxonMobil OCÉ STR Bonusan Moerdijk EU Avery Dennison Eastman Chemical Middelburg Nestaan Gemeente Haarlemmermeer St. Antonius Ziekenhuis Huntsman Monsanto Defensie Materieel Organisatie EVO

4 Laboratoria Metingen die doel treffen Marjolein Huijben In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan onze medewerkers voor u klaar om monsters te nemen en te analyseren. We beschikken over eigen laboratoria behorend tot de Nederlandse top voor arbeidshygiënisch, milieutechnisch en asbestonderzoek. Zo ondersteunen we u bij het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving. We helpen u in de communicatie rondom asbest. Objectief, deskundig en persoonlijk. Snel duidelijkheid Voor uw bedrijf kunnen we blootstellingsonderzoeken, metingen en analyses uitvoeren en interpreteren. Ook bieden we monsternameservice aan en kunt u professionele meet- en bemonsteringsapparatuur bij ons huren. We identificeren niet alleen honderden verbindingen, organische componenten, metalen en microorganismen, zoals legionella. Ook analyseren we monsters op stof, kwarts en (asbest)vezels. Asbest in beeld Met het blote oog is asbest moeilijk te herkennen. RPS analyse onderzoekt organisch gebonden materialen en kleefmonsters tot in de kleinste details op de aanwezigheid van asbestsoorten. Met de inzet van onze mobiele elektronenmicroscoop (SEM/EDX) voeren we asbestanalyses desgewenst op locatie uit conform de geldende normen. De resultaten krijgt u in de vorm van een rapport waarmee u direct verder kunt. Geaccrediteerde laboratoria Onze laboratoria maken gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden. De analysepakketten zijn primair afgestemd op de Arbo- en milieuwetgeving. RPS analyse is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium. De analyses behorende tot de scope van accreditatie zijn geregistreerd onder nummer L192. De scope van de inspectieaccreditatie is geregistreerd onder nummer I143. Asbestanalyses en vrijgavemetingen Chemisch en microbiologisch onderzoek Luchtmeting en legionellaonderzoek Specialistische analyses Verhuur meetapparatuur Aluminium & Chemie Rotterdam Intertek Polychemlab Solenis Industries Netherlands Yara Industrial Arbo Unie Arboned Adhesia Services Mensura Royal HaskoningDHV Nederland KLM Health Services Esso Nederland DB Schenker Pro Monitoring Provikmo AIB-Vinçotte International Radboud Universiteit Nijmegen TNO Technical Sciences Viecuri Medisch Centrum Amarant Groep Trespa International Tauw Tinguely Xperts Cargill DSM Resolve Hunter Douglas

5 Asbest We beheersen asbest tot in de vezels Is er asbest of keramische wol binnen uw omgeving gesignaleerd? Of bent u asbestverdachte materialen op het spoor? Dan wilt u snel een beeld hebben van de risico s. Als autoriteit op dit gebied bieden we ondersteuning binnen de complete asbestketen. Van inventarisatie en advies tot en met saneringsbegeleiding en directievoering. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Lucas Schippers Feiten op tafel We beoordelen de risico s van asbestverdacht materiaal met de meest geavanceerde apparatuur die we in eigen beheer hebben. Soms is het van belang gezondheids- en veiligheidsrisico s nader te onderzoeken. RPS heeft ervaren specialisten in huis om de asbestinventarisatie tot in detail uit te voeren. Ook de coördinatie van een asbestsanerings- en beheertraject is bij ons in vertrouwde handen. Direct resultaat Naast de inventarisaties voeren we eindinspecties uit. RPS analyse ondersteunt u bij asbestanalyses en eindcontrolemetingen. Onze vaste en mobiele laboratoria zijn uitgerust met elektronenmicroscopen (SEM/ EDX) en lichtmicroscopen. Zo kunnen we op elke locatie en op elk tijdstip metingen en controles verrichten. Met onze innovatieve mobiele SEM/EDX weet u nóg sneller waar u aan toe bent. U bespaart tijd én kosten. Authentiek vakmanschap Heeft u te maken met asbestrisico s dan wilt u snel actie ondernemen. En moet u kunnen vertrouwen op de hoogst mogelijke kwaliteit. Onze adviseurs hebben een lange staat van dienst. Zij hebben kennis van de feiten en veel praktische ervaring met de aanpak van asbestproblematiek. Samen met het lage personeelsverloop betaalt dat zich terug in de vakkennis en de kwaliteit die we u leveren. Asbestinventarisatie Asbestinspecties en eindcontroles Asbestadvies en beheerplannen Uitvoeringsbegeleiding Projectmanagement Total Avery Dennison YARA Continental Bakeries St. Antoniusziekenhuis Gemeente Breda Nedcar Schiphol Nutricia Ineos Styrenics Erasmus Medisch Centrum Dienst Vastgoed Defensie Gemeente Zwolle Gemeente Leiden Mercatus Woondiensten Acantus Welbions Fuji MSD Oss en Boxmeer Akzo Nobel Utrecht Medisch Centrum Essent St. Elisabeth Ziekenhuis Eurotank Amsterdam Gemeente Tilburg Rijkswaterstaat Gemeente Harderwijk Laurentius Trivire WonenCentraal Alliantie

6 Onze werkvelden Veiligheid & Omgeving Gebieden Ongevalsanalyses Waterkwaliteit en -kwantiteit Binnenmilieu en -klimaat Natuurontwikkeling en ecologie Risicoanalyse cultuurtechniek Waterbodem en bodem Chemisch Gebouwen Luchtmetingen en Gebouwinspecties Vastgoedinformatie Specialistische analyses Onderhoudsadvies Huisvestingsadvies Bouw- en projectmanagement Infrastructuur Asbestinspecties en Waterveiligheid en waterbouw Asbestadvies en beheersplannen Ondergrondse infrastructuur Geo-informatie en inspecties Veiligheid, Gezondheid, Risicomanagament Procesveiligheid Toxicologie Arbeidshygiëne en -management Calamiteitenanalyses Laboratoria Asbestanalyses en vrijgavemetingen en microbiologisch onderzoek legionellaonderzoek Verhuur meetapparatuur Asbest Asbestinventarisaties eindcontroles Uitvoeringsbegeleiding Projectmanagement Civiele en Landmeten

7 Gebieden Het werk van de ingenieur is zichtbaar op elke m 2 Sanne Tummers Het beschermen en in stand houden van een prettige leef-, woon-, en werkomgeving is essentieel voor de toekomst van Nederland. RPS voelt zich thuis in de inrichting én het beheer van stad en land. Juist daar waar de natuur- en wateropgaven groot zijn. Maakbare plannen We zijn actief in techniek, ecologie, waterbeheer en (water)bodem. Bij het inrichten van een gebied geldt duurzaam en verantwoord beheer als vertrekpunt. RPS beseft dat de beschikbare ruimte en financiële middelen hun grenzen kennen, maar hierdoor ook kansen bieden. Daarom zoeken we naar integrale oplossingen met meerwaarde. Zo proberen we in projecten verbindingen te creëren tussen blauwe en groene doelen. De uitdaging is het project optimaal te laten aansluiten op de wensen en behoeften van uw potentiële gebruikers. Betrokken werkwijze Om uw projectdoelen te realiseren en daarop te sturen, staat samenwerken centraal. We sturen erop aan uw (toekomstige) beheerder(s) en gebruikers vroegtijdig bij het project te betrekken. Alle gebiedskennis, ervaringen en wensen komen daardoor samen. Die input brengen we van denken naar doen. Bovendien creëren we enthousiasme en betrokkenheid die cruciaal zijn voor het slagen van uw project. Grip houden Ieder project kent specifieke kansen en risico s. Daarom houden onze specialisten zo goed mogelijk grip op uw situatie. Dit doen we door te werken van groot naar klein. Hiervoor hanteren we uitgangspunten die zijn gebaseerd op een praktijkgerichte benadering van actuele vraagstukken. En op het verkrijgen van een breed draagvlak door goed omgevingsmanagement. De voortgang toetsen we aan de doelen, op vooraf afgesproken momenten. Waterkwaliteit en -kwantiteit Natuurontwikkeling en ecologie Civiele en cultuurtechniek Waterbodem en bodem Rijkswaterstaat HHS van Schieland en de Krimpenerwaard HHS van Delfland HHS Hollands Noorderkwartier HHS van Rijnland Waterschap Scheldestromen Waterschap Rivierenland Waterschap Rijn en IJssel Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Havenbedrijf Rotterdam Gasunie Gemeente Maassluis Gemeente Utrecht Gemeente Leerdam Gemeente Dordrecht Staatsbosbeheer Natuurmonumenten BAM AM Bohemen VolkerWessels Strukton Rasenberg Ballast Nedam Boskalis Janssen de Jong

8 Gebouwen Onze norm is prestatiegericht vastgoed Maarten van Egmond Organisaties vragen om kosteneffectief vastgoed en een efficiënte werkomgeving. Effectief dankzij een scherpe benadering van de instandhoudingskosten en efficiënt door een slimme inrichting van het huisvestingsconcept. We leveren inzicht in de prestaties van gebouwen, zodat gebouwen ook écht doen wat onze klanten willen: functionaliteit, zekerheid en veiligheid bieden aan mens en organisatie. Gebouwinspecties Vastgoedinformatie Onderhoudsadvies Huisvestingsadvies Bouw- en projectmanagement Actueel en doeltreffend Het inwinnen, structureren en analyseren van data zit in onze pen. We meten gebouwen zowel in m² en m³, als digitaal in 3D. Onze specialisten bepalen de juiste hoeveelheden, leveren meetcertificaten en verrichten het technisch tekenwerk. In ons Vastgoeddossier Online stellen we uw gebouwinformatie gestructureerd en gemandateerd beschikbaar. U bent daarmee verzekerd van de juiste informatie voor de waardebepaling, het beheer en prestatievergelijk van vastgoed. Risico- en prestatiegestuurd We onderscheiden ons in de combinatie van conditiemeting en risicosturing. Voor uw organisatie stellen we graag genormaliseerde meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP) op, of geven we risicogestuurde gebouwonderhoudsadviezen (RIGO). Ook de technische due dilligence (TDD) voor een vastgoedtransactie is ons toevertrouwd. We maken voor uw organisatie de risico s en te nemen maatregelen financieel inzichtelijk. Functioneel en prettig Verder beoordelen we gebouwen op de gebruiksmogelijkheden voor uw organisatie. U krijgt daarmee een objectief oordeel over de huidige prestatie en een passend huisvestingsadvies voor de toekomst. Onze specialisten ontwerpen, begroten en organiseren werkplekconcepten. Daarbij zetten we ook spelvormen in om de gewenste verandering in gedrag te stimuleren. ING ASR Rabo Eigen Steen Media Park CBRE Global Investors DELA Syntrus Achmea Bouwfonds MN Altera NSI Eigen Haard Trivire Woonstichting Etten-Leur Rochdale Politie Rijkswaterstaat Gemeente Rotterdam Gemeente Almere Gemeente Brielle Gemeente Waddinxveen Gemeente Amstelveen Gemeente Houten Gemeente Zeewolde Deltares Erasmus Medisch Centrum KNAW NWO Erasmus Universiteit TU Delft Wageningen UR TNO

9 Infrastructuur Verbindingen die werken, praktisch en bedrijfszeker Jan Peter Tipker In de infrastructuur zijn we actief op het droge, in het natte en ondergronds. We dragen bij aan de veiligheid en bereikbaarheid van Nederland door onze betrokkenheid bij (vaar)wegen, dijken en transportstelsels. Het inwinnen en verwerken van geodata in slimme informatie- en beheersystemen is één van onze kernactiviteiten. We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar om de opdracht zo goed mogelijk af te ronden. Dat is voor ons daadkracht. Basisgegevens op orde Met onze metingen dragen we bij aan een veilig en bereikbaar Nederland. De basisgegevens moeten perfect zijn, want anders ontbreekt het fundament voor vervolgstappen, met alle (financiële) risico s van dien. Het verzamelen, beheren, analyseren en presenteren van data is een vak apart, ons vak. Onze specialisten voeren zeer nauwkeurige (deformatie) en onafhankelijke (Quantity Survey) metingen uit. Daarnaast zijn we ervaren in het actualiseren van leggers, beheerregisters en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). GIS en datatoepassing RPS gelooft in de kracht van geo-informatie. Daarom geven we advies en ontwikkelen we geosoftwareapplicaties voor al uw onderhoudsvraagstukken. Zo kunt u voor het eenvoudig plannen, begroten en evalueren van onderhoud niet zonder Gisratio. Voor het op orde houden van het watersysteem biedt BaggerBase uitkomst, terwijl Digispectie u ondersteunt bij het digitaal en uniform vastleggen van waargenomen schade aan waterkeringen. Boven- en ondergrondse infrastructuur Waterveiligheid en waterbouw Ondergrondse infrastructuur Landmeten Geo-informatie en inspecties Bij de (her)inrichting van openbare ruimtes, het aanpassen van kabel- en leidingtracés en het versterken van kades en dijken, komt onze infrastructurele kracht naar voren. We voeren conditionerende onderzoeken uit en geven advies op het gebied van geotechniek, bodem, ecologie, water, asbest en weg- en waterbouwkunde. Onze specialisten construeren oplossingen, begeleiden procedures en brengen maatregelen tot uitvoering. Volgens een kosten-, milieu- en omgevingsbewuste aanpak. Traditioneel of via geïntegreerde of prestatiegerichte contractvormen. HHS van Schieland en de Krimpenerwaard HHS van Delfland HHS Hollands Noorderkwartier HHS van Rijnland Waterschap Rivierenland Waterschap Hollandse Delta Provincie Zuid-Holland Provincie Noord-Holland Liander BAM Verboon Maasland Boskalis Mourik A. Hak VolkerWessels Ministerie van Defensie Gemeente Vianen Strukton Stedin Provincie Gelderland Gasunie Waternet Rasenberg Rijkswaterstaat Ballast Nedam Oasen Vitens

10 Toekomst Goede bedrijven wortelen in het verleden en wijzen naar de toekomst Frank Vrolijks We zijn onderdeel van een Engels beursgenoteerd adviesbureau dat wereldwijd met vijfduizend medewerkers actief is in milieu- en energieopgaven. Verbetering van de leefomgeving zit in de oorsprong van onze naam, Rural Planning Services. Vandaag de dag is RPS als multidisciplinaire dienstverlener opgebouwd uit bedrijven waarin de eigen verantwoordelijkheid het leidend principe is. Zo combineren we doe- en denkkracht met ondernemerschap van een bedrijf dat dicht op de markt opereert. Stevig fundament RPS is sinds 1997 actief in Nederland door de overname van BAK Nederland. De organisatie is zowel zelfstandig gegroeid als door de overname van bedrijven, zoals Ascor (2001), Ingenieursbureau BCC (2004) en Kraan Consulting (2008). In 2011 hebben we een samenvoeging van de onderdelen doorgevoerd tot twee bedrijven. RPS advies- en ingenieursbureau en RPS analyse waarin de laboratoriumactiviteiten zijn ondergebracht. Regionaal actief Met een team van vierhonderd specialisten zijn we actief vanuit vier locaties verspreid over het land, Breda, Delft, Leerdam en Zwolle. Vanuit onze meetdiensten en projectbetrokkenheid zijn we ook in het veld of op locatie bij klanten in de regio actief. Zo staan we als kennispartner niet alleen dicht bij uw business, maar staan we ook midden in uw werkomgeving. Dat bevordert effectief samenspel in het delen van kennis en kennispartners. Groeien zonder groot te worden We zijn gegroeid tot een niche gedreven advies- en ingenieursbureau met betrokken vakmensen. Door focus te brengen in onze diensten en door samen te werken met partners kunnen we een brede range van meetdiensten en bijbehorende adviezen aanbieden. Een bewezen strategie waarin we ook onze toekomst zien. Zo bouwen we verder aan RPS. Op een stevig fundament van getalenteerde medewerkers en kennispartners die samen voor én met u werken aan de toekomst van Nederland. Maatschappelijk betrokken Onze betrokkenheid bij de samenleving komt tot uiting in de Nederlandse participatie aan VNmilieuorganisaties als de UNEP. Internationaal is RPS de grootste donor van Tree Aid, een programma voor armoedebestrijding en milieubescherming in Afrika. We monitoren ons klimaatbewustzijn aan de hand van de CO2-prestatieladder en de duurzaamheid van ons projectadvies. In Nederland nemen we actief deel aan lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid.

11 RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau Kennismaken? Werken aan een gezonde leef- woon-, en werkomgeving, duurzaam vastgoed en veilige gebieden. Dat doen onze vierhonderd specialisten het liefst samen met u. In een persoonlijk gesprek gaan we graag in op uw specifieke behoeften en vragen. RPS Elektronicaweg XG Delft Postbus GB Delft T E W rps.nl 2014

Werken aan de toekomst van Nederland

Werken aan de toekomst van Nederland Werken aan de toekomst van Nederland Inzicht in onze manier van werken lokale kennis internationale ervaring Een mooier, veiliger en gezonder Nederland RPS is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau.

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak RESPONS 51.584183 4.827976 07 Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen 22 A serious game; bachelor of build environment 15 Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak 29 Water is een versproduct wat

Nadere informatie

RESPONS 4.493679 51.913975. Het beste bewijs voor succes. We willen in control zijn, ook met asbestbeheer. Twee leiders, twee succesvolle bedrijven

RESPONS 4.493679 51.913975. Het beste bewijs voor succes. We willen in control zijn, ook met asbestbeheer. Twee leiders, twee succesvolle bedrijven RESPONS 51.913975 4.493679 07 Het beste bewijs voor succes 15 We willen in control zijn, ook met asbestbeheer 22 Twee leiders, twee succesvolle bedrijven RESPONS is een uitgave van RPS 51.996217,4.382966

Nadere informatie

Vooruitblik GBIdag 2015

Vooruitblik GBIdag 2015 GBI nieuws Nr.7 Voorjaar 2015 Vooruitblik GBIdag 2015 Risicogestuurd beheer opent nieuwe deuren Open data, GBI & beheer: een veelbelovende relatie! Nieuw Benchmark openbare ruimte van start Volgende stap

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. MEDISCHE INNOVATIE EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Slimme Zorg Zelfstandig en met eigen regie je leven inrichten Diagnostiek Het belang wordt niet altijd voldoende erkend

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow.

GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. GBI nieuws Nr.4 Februari 2014 GBIdag 20 maart 2014 Understanding today. Improving tomorrow. Een integrale beheeromgeving voor gemeente Leiden GBI as a service Meer gemeenten kiezen voor hosting Nieuw GBIapp-CROW

Nadere informatie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie

{Meer grip. Magazine. Strome. een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie TRICT. Magazine December 2014 een rondje langs de velden Aanbesteding van telefonie Waar moet het heen met mijn datacenter? Outsourcen, zelf doen, cloud...? {Meer grip op ICT met Strome Inhoud 5 Voorwoord

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB

Toekomstbeelden van ons waterschap. Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Toekomstbeelden van ons waterschap Bestuurlijke langetermijnvisie APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB APRIL 2014 STATUS: CONCEPT VOOR BESLUITVORMING AB Inhoud 2 Voorwoord 4 Water vraagt permanente

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties BI nr.1 nieuws maart 2013 Programmaboek dag met keynotespeaker Cees Hamers van KING GVOW vergadering Co-creatie kamer en presentaties Een volledig vernieuwd nieuws met de vertrouwde inhoud Samenwerking

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw

Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC. Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw Een gezamenlijke studie van Rabobank en PwC Samen aan de slag! Best practices in duurzame utiliteitsbouw reputatie integr DBFMO efficiëntie atie Wij bedanken de volgende personen voor hun bijdrage aan

Nadere informatie

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014

Stabulletin. Van bestekschrijven naar slim specificeren. Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 03 DECEMBER 2014 De helicopterview van STABU: Van bestekschrijven naar slim specificeren Ton Hillen: Wij moeten de consument gaan coachen VOORWOORD INHOUD voorwoord inhoud

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Develop Online Business Results. www.mach3builders.nl

Develop Online Business Results. www.mach3builders.nl Develop Online Business Results www.mach3builders.nl kennis development Mach3Academy technische oplossingen Baanbrekend en snel meebewegen in de steeds veranderende markt partnernetwerk resultaat De digitalisering

Nadere informatie

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11

agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 8 jaargang 4 najaar 2008 agazine Informatiestromen Rijkswaterstaat pagina 4 De dynamiek van ziekenhuis-ict pagina 8 Open Source Software: eenvoudig én op maat pagina 11 Voorwoord Ons advies: blijf alert

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie