OV EKSNIEUWS. Relaxen in Toscane. Marron en Papillon. 100 Jaar IJ-research

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OV EKSNIEUWS. Relaxen in Toscane. Marron en Papillon. 100 Jaar IJ-research"

Transcriptie

1 OV EKSNIEUWS Maandblad van de Vereniging van Oud-Employés der Koninklijke/Shell Nr. 4 April 2014 Relaxen in Toscane Marron en Papillon 100 Jaar IJ-research

2 COLOFON Voeksnieuws Officieel orgaan van de Vereniging van Oud-Employés der Koninklijke/Shell 64e jaargang, nr.04, maart 2014 Kopij inleveren De kopij voor het volgende nummer dient uiterlijk vrijdag 28 maart 2014 door de redactie te zijn ontvangen. De kopij voor het daarop volgende nummer moet uiterlijk vrijdag 2 mei 2014 binnen zijn. Inzendingen uitsluitend per aan: Redactie Anton Barendregt Marieke van Bork Oscar Franse Eef Hummel Leen Rijkers Meinen Chris Whincup Website Webmaster: Aan dit nummer werkten verder mee: Ank Herstel, Jim Keulemans, Paul Koopman, Henk Mentink, Tom Reijers, Peter Visser, Pim Visser Design Shell Production Centre of Excellence, Den Haag Druk Roto Smeets Grafiservices, Utrecht Oplage Voeks De redactie behoudt zich het recht voor, aangeboden kopij in te korten of aan te passen. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van artikelen uit dit blad is toestemming van de redactie vereist. Bureau Voeks Postbus AN Den Haag Tel Fax: Voor informatie bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 9 en 12 uur Bankrekening NL14 INGB t.n.v. Voeks te Den Haag Shell Pensioenfonds Tel Website: Nieuw redactielid Op uitnodiging van de redactie heb ik mij beschikbaar gesteld voor versterking van het redactieteam van Voeksnieuws. Mijn vorige activiteiten lagen op het gebied van de redactie van Olie en van Shell Venster. Het werk zal anders zijn, want de jaren werden nog niet gekenmerkt door de computer. Hans Gabriëls, Jim Keulemans (jong), Kees Jongman en Tik Tjiang Kwee (alle mensen in zijn tekeningen hadden Chinese ogen) vormden de redactie van die bladen. Daarna heb ik, in de wereld van PR en van paarden, nog vele jaren tijdschriften mogen vervaardigen, ook zonder computer overigens. Het tijdperk van nu wordt daar volledig door beheerst, zonder PC lukt het bijna niet meer. Ik ga er voor en vind het bijzonder leuk om mee te helpen om het nieuws voor ruim lezers te verzorgen. Leen Rijkers Meinen. FORE! Voeks Golftoernooi 2014 De Commissie Vitale Zaken is al weer druk doende om het derde Voeks golftoernooi voor te bereiden. Nadat er naar een aantal alternatieven was gekeken, kwam wederom de fraaie golfbaan van De Efteling als eerste keuze uit de bus, zowel wat betreft de geboden faciliteiten als prijstechnisch en culinair. Gezien de positieve reacties van de spelers van vorig jaar is de commissie unaniem van mening dat dit succes moet worden herhaald. Het toernooi zal worden gehouden op vrijdag 18 juli. Zet deze datum dus vast in uw agenda! In Voeksnieuws van eind april zal de mogelijkheid tot aanmelding worden aangekondigd waarbij datum en tijdstip van aanmelding bepalend zijn voor deelname. Deelname geldt uiteraard alleen voor Voeksleden en hun eventuele partner. En zoals u weet betekent het feit dat u Voeksnieuws ontvangt niet automatisch dat u ook lid van Voeks bent. Het aantal deelne-mers is maximaal 88. Ook nu geldt weer dat spelers moeten beschikken over een NGF handicap van maximaal 36, waarbij, in tegenstelling tot vorig jaar, de playing handicap eveneens tot 36 zal worden beperkt. Namens de CVZ, Jan Holla en Rob Louwe 2 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

3 VAN DE BESTUURSTAFEL Bulletin Overleg Directie Pensioenfonds/Deelnemersraad Het eerste kwartaaloverleg tussen de Directie van het Pensioenfonds en de Deelnemersraad in 2014 vond plaats op 12 februari jl. Namens het Bestuur was voorzitter Garmt Louw aanwezig. Zoals gebruikelijk volgen hier de voornaamste punten van bespreking: n Bart van der Steenstraten, Managing Director van SAM- Co, praatte de Deelnemersraad bij over de financiële positie van het Pensioenfonds. Die is gezond. Zoals u op de website van het Pensioenfonds hebt kunnen lezen, was de dekkingsgraad eind januari vrijwel onveranderd ten opzichte van december 2013, t.w. 130%. Het optimisme van het begin van het jaar is inmiddels echter wel enigszins gedempt, en het valt met de blijvend lage rentestand niet te verwachten dat de dekkingsgraad binnenkort verder zal stijgen. n Veel aandacht werd besteed aan de onderwerpen die voor 2014 op de agenda van Bestuur en Directie staan. Op het gebied van wetgeving komt veel op het Pensioenfonds af; veel is ook nog onzeker. Zo moet de aanpassing van het Witteveenkader (aftrekbaarheid van pensioenpremies), die ingevoerd wordt per 1 januari 2015, worden voorbereid. De voor afgelopen januari aangekondigde wetgeving over het nieuwe financiële toetsingskader komt nu naar verwachting pas in maart. Dit betekent dat er nog minder tijd is voor invoering per 1 januari De golf van wetsvoorstellen brengt voor het Pensioenfonds veel extra werk met zich mee; de dagelijkse gang van zaken mag hier immers niet onder lijden. Dit extra werk zal worden gedaan in de vorm van een groot aantal projecten, waarvoor een speciale projectomgeving wordt gecreëerd. Diverse projecten hebben veel met elkaar te maken en kunnen niet goed in afzondering worden uitgevoerd. n Ook was een belangrijk punt in deze vergadering de nieuwe Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Gesproken werd over de samenstelling van het Bestuur per 1 juli a.s. de datum waarop de nieuwe wet van kracht wordt over training/opleiding in het kader van het nieuwe Verantwoordingorgaan, en over de omvangrijke aanpassing van de Statuten die eveneens per 1 juli a.s. van kracht worden. Voeks Algemene Ledenvergadering De Voeks Algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 17 april in de Agora zaal van het hoofdkantoor van Shell, Carel van Bylandtlaan 16 in Den Haag. Voeksleden worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. U bent vanaf 13:00 uur welkom om een kopje koffie te drinken. De vergadering begint om 13:30 uur en zal ongeveer twee uur duren. Daarna wordt een drankje geschonken. Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 18 april Vaststelling van de agenda 4. Jaarverslag 2013, Algemeen en Financieel deel 5. Verslag kasverificatiecommissie 6. Goedkeuring van het Jaarverslag Benoeming nieuwe kasverificatiecommissie 8. Begroting Bekrachtiging (her)benoeming leden Dagelijks Bestuur 10. Bekrachtiging (her)benoeming leden Voeks Pensioencommissie 11. Rondvraag 12. Sluiting Na afloop van bovengenoemd formeel gedeelte van de vergadering zal de heer Janwillem Bouma, directeur Shell Pensioenbureau Nederland, een presentatie geven over de veranderingen op pensioengebied. De heer Bart van der Steenstraten, managing director van Shell Asset Management Company, zal u informeren over de beleggingsresultaten in Voeksleden die de vergadering willen bijwonen, wordt verzocht dit uiterlijk 4 april schriftelijk of per te laten weten aan Bureau Voeks (zie colofon op pag. 2). U dient daarbij op te geven uw betaalnummer, en uw naam en adres met postcode. Ook dient u aan te geven of u alleen komt of met een partner. Aanmelding is noodzakelijk in verband met de veiligheidsregels voor Shell gebouwen. Aanmelding verzekert u ook van tijdige toezending van de vergaderstukken. U moet zich bij betreding van het Shell gebouw kunnen legitimeren. Wie zich niet aanmeldt, neemt het risico dat de toegang geweigerd wordt. Wij raden u aan met het openbaar vervoer te komen. Voor diegenen die toch met de auto komen, is een beperkt aantal parkeerplaatsen gereserveerd in de garage onder het Shell gebouw, Carel van Bylandtlaan 16, ingang Groenhovenstraat. Diegenen die met de trein aankomen op het station Den Haag Centraal, kunnen met tramlijn 9 (richting Scheveningen) tot vlakbij het Shell kantoor komen. Daarna is het nog 1 minuut lopen. Namens het Hoofdbestuur van Voeks, Theo Eyckenschild, secretaris VoeksNieuws nr. 4 - april

4 EVEN BIJBABBELEN Is het 'u' of is het 'je'? Aan het begin van mijn loopbaan bij Shell werd in de interne telefoongids vóór de naam van vrouwelijke werknemers en al naar gelang hun huwelijkse staat 'Mej.' of 'Mevr.' geschreven. Omdat dit nog wel eens tot verwarring of protesten leidde, werd het in een latere gids veranderd, alle dames werden over één kam geschoren en ze kregen allemaal 'Mw.' voor hun naam. Maar in de dagelijkse omgang bleef het sukkelen geblazen. Er huppelden meisjes rond die pas kort de poppen ontgroeid leken, maar als je 'juffrouw' tegen hen zei, dan riepen ze verontwaardigd, 'Ik ben getrouwd!' En er waren ongetrouwde dames, wier gelaat door edel grijs omlijst werd. Moest je daar nou 'juffrouw' tegen zeggen of zouden die het predicaat 'mevrouw' opeisen? Er waren geen maatstaven, iedereen schipperde. Hetzelfde gold voor het aanspreken met 'u' of 'je'. Meestal werden secretaresses en typistes door hun baas en andere, mannelijke, employés getutoyeerd. Verwacht werd dat zij netjes 'u' zeiden. Er was geen alternatief, want moesten die dames dan ook maar hun bazen tutoyeren en bij hun voornaam noemen? Wat zou een bezoeker in die tijd denken als Coördinator Wubbel, een grijze heer van diep in de vijftig, een belangrijke bezoeker had, er geklopt werd en een allerliefst meisje van een jaar of achttien binnenkwam. Peter, wil je dit stuk even tekenen? Juist. Trouwens, in mijn tijd was ook de hele u-jij-verhouding tussen mannen onderling een probleem. Zelf had ik daar, zolang er maar een flinke leeftijdskloof was, niet veel moeite mee. Het deed me heel natuurlijk aan als een oudere man of vrouw 'jij' tegen een veel jongere collega zei. Ook niet dat deze laatste dan braaf u' terug Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat van Maatschappijwege ooit zwakke pogingen zijn ondernomen om het taboe te doorbreken. Zo heb ik eens een organisatieontwikkelingscursus gevolgd met deelnemers uit verschillende rangen en standen van de Maatschappij. Van het begin af aan moesten we elkaar tutoyeren. Het was even doorbijten, maar de cursusleider legde er flink de zweep over en toen ging het wonderwel. Tijdens een koffiepauze stond een van ons genoeglijk te praten met een medecursist, een man van zwaar Maatschappijkaliber. Tussen beiden lag een oceaan van job groepen. Eerstgenoemde pakte al pratend een sigaret (toen rookten we nog) en sprak toen de gedenkwaardige woorden: 'Piet, heeft u een vuurtje voor me?' Omgekeerd had ik een vreselijke hekel aan hooggeplaatste kerels die de vlotte bink uithingen en onmiddellijk begonnen te jijen en te jouen; en dat ook terug verwachtten, terwijl ik ze nauwelijks kende. 'Man', dacht ik dan, 'Ik vind je een engerd. Ik wil je niet tutoyeren.' Door keurig 'u' te blijven zeggen, hield ik de boot een beetje af. Mr. Jike zei. Wel werd ik altijd kriegelig als iemand aan zijn functie het recht ontleende om een employé die lager op de classificatieladder stond te tutoyeren en bij zijn voornaam aan te spreken. En dan bovendien nog verwachtte een keurig 'u' en 'meneer' terug te krijgen. Als zo'n belangrijke meneer vanachter zijn niervormig bureau tegen de bode zei: ''Kees, heb je die brief uit Hamburg al binnen?', dan mocht Kees wat mij betreft antwoorden: 'Nog niet Joop, maar zodra ik 'm heb, zal ik 'm je brengen.' In de praktijk is dat nooit zover gekomen. 4 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

5 IN ALLE STATEN Terug naar het Wilde Westen Vandaag las ik een interessant artikel over het wapenbezit in de Verenigde Staten. De auteur was ene John M. Crisp, een verslaggever en commentator voor McClatchy-Tribune en leraar aan het Delmar College in Corpus Christi, Texas. Doorgaans wordt hier alleen aandacht besteed aan spectaculaire schietpartijen, met meerdere doden en worden de eenvoudige beschietingen nauwelijks gemeld, maar Crisp deed dat deze keer wèl. Hij beschreef twee voorbeelden. Het eerste geval ging over een 71-jarige man die zijn vrouw mee uit nam naar een bioscoop in Tampa, Florida. Bij aanvang van van de film begon hij zich te ergeren aan de man die pal voor hem zat en die op een irritante wijze met z n mobieltje bezig was. Hij zei iets onvriendelijks, maar de man voor hem reageerde niet en ging door met z n mobieltje; popcorn etend, dat hoort erbij in dit land. Maar toen de jongere man (hij was 43 jaar) even later popcorn naar de oudere achter hem gooide pakte de laatste een.38 semi-automatisch pistool uit z n zak en schoot de ander dood. De schutter zit nu in de gevangenis en is beschuldigd van tweedegraads moord (zonder voorbedachten rade). Het tweede voorbeeld komt ook uit Florida. Een 47-jarige man stopt bij een dag- en avondwinkel ( convenience store ) in Jacksonville en parkeert naast een SUV waarin een groot aantal opgeschoten jongeren de radio heel luid hebben staan, met diepe bassen. Terwijl zijn vriendin naar binnen loopt vraagt de man of ze wat stiller kunnen zijn. Er ontstaat een heftige en luidruchtige discussie (waardoor er nog meer herrie is). De man pakt zijn pistool uit z n dashboard kastje en schiet, terwijl de chauffeur van de SUV aanstalten maakt om weg te rijden, 10 kogels in de SUV, waarbij (slechts) één dode valt. Hij is veroordeeld tot 60 jaar. In beide gevallen had de schutter het recht om een wapen te kopen en te dragen want er waren geen eerdere veroordelingen. Volgens Crisp waren beide schutters min of meer gewone mensen. De eerste was een gepensioneerde politieman en de tweede een software ontwikkelaar die vlak voor de schietpartij de huwelijksreceptie van z n zoon had bijgewoond. Geen van tweeën had enige noodzaak om te schieten, hun leven werd niet bedreigd en het veelgebruikte argument dat men een vuurwapen heeft om zichzelf te verdedigen was niet van toepassing. Crisp vroeg zich terecht af of de toegankelijkheid tot een vuurwapen het ironische neveneffect heeft van het opwekken van meer agressie en minder bereidheid om een alternatief te kiezen, zoals een andere zitplaats of op de vuist gaan. De vraag wordt relevanter nu steeds meer burgers aangemoedigd worden om verborgen vuurwapens te dragen; velen denken dat anderen ze ook bij zich hebben. De mensen die dwepen met de NRA (National Rifle Association), en dat zijn er nogal wat, stellen zich volgens Crisp een Vredig Koninkrijk voor waarin leeuw en lam rustig naast elkaar leven omdat het lam tot de tanden gewapend is. Oppassende burgers die in het dagelijkse leven een wapen willen dragen kunnen daarvoor een vergunning krijgen in de vorm van een concealed gun license. Sinds kort is er echter een nieuwe modetrend: draag je wapen met trots en laat dat zien. In veel staten is dat nu wettelijk mogelijk. In Texas is dat nog niet het geval, maar binnenkort zullen hier verkiezingen worden gehouden voor een nieuwe Gouverneur want de huidige treedt af. De belangrijkste kandidaten voor de baan, zowel van Democratische als van Republikeinse zijde, hebben al aangekondigd dat zij de wet zullen aanpassen. Ze moeten wel, want de NRA heeft genoeg geld om een dure lastercampagne tegen een onwillige kandidaat te financieren. Het betekent wel dat al vrij snel burgers hun angsten, onzekerheden, waanideeën, agressie en behoefte aan intimidatie openlijk en juridisch correct kunnen ventileren, door een openlijk gedragen pistool in een leren holster. Crisp ziet een toekomst tegemoet met vuurgevechten en achtervolgingen zoals in de films over het romantische wilde westen. In tegenstelling tot in de films wordt dit voorlopig geen happy end. Pim Visser VoeksNieuws nr. 4 - april

6 LEVEN VOOR EN NA SHELL Tropische regenwouden, marron dorpjes en nog meer Anders dan woestijnen die in mijn leven vóór Shell nauwelijks een rol speelden, deden tropische regenwouden dat wel. Na een onoverzichtelijke lagere- en middelbare schooltijd op totaal veertien scholen in Nederland en Indonesië, moest ik tijdens de Cuba crisis het vaderland verdedigen voordat ik kon doorstuderen. Met de Indonesische tropenwarmte nog in mijn bloed was twee jaar diensttijd op de Nederlandse heide met het rode gevaar uit het oosten niet aantrekkelijk, zeker niet omdat we in die tijd (naar later bleek vergeefs) bezig waren ons Nieuw Guinea te verdedigen. Maar voor Nieuw Guinea was ik een lichting te laat. Onverwacht kreeg ik een keuze: opleiding tot telegrafist in Harderwijk of infanterist en anti tank brisantgranaatschutter bij de Troepenmacht In Suriname (=TRIS). Daar hoefde ik niet lang over na te denken. In de ijswinter van 1962 kreeg mijn detachement een tropenopleiding op de heide van Oirschot, bij 20 C onder nul. Daarna reisden we per ms Willemstad via Madeira, Guadeloupe, Martinique en Trinidad naar Suriname. Van het carnaval in Trinidad herinner ik me vooral de knallende hoofdpijn en de kater achteraf; het was de eerste keer dat ik kennismaakte met Caraïbische ketelmuziek van the Mighty Sparrow. Onze verminderde conditie werd daadkrachtig op gekrikt. Legertrucks drop ten ons bij het terecht ge naamde plaatsje On ver wacht. Vandaar een 20 km lange, straffe mars met volle oorlogsbepakking onder de brandende tropenzon, langs het vliegveld Zanderij (nog geen Jopie Pengel luchthaven ) en over de savanne naar de Colakreek, voor een verfrissend plons en het trainingskamp. Van het schieten met granaten kwam niet veel terecht. Op de Surinaamse savanne schoot ik drie keer een brisantgranaat af, waarvan twee het doel, het wrak van een tank, misten. Dit was allemaal lang voor Desi Bouterse. tot aan de grens met Brazilië, want de TRIS informatiedienst vond dat de grenzen van ons imperium goed bewaakt moesten worden tegen binnenvallende en onbetrouwbare Brazilianen, Fransen en Engelsen. Voor de soms dagenlange doorsteken van rivier naar rivier (dus heuvel op, heuvel af) kregen we extra taken. Ik werd passen teller en moest achteraan in de colonne van 4-8 personen lopen (hoefde dus geen doorgang hakken) en het aantal passen tellen dat we hadden gelopen. Samen met de kompaslezer voorop berekenden we aldus hoe diep we in het bos zaten, hoe ver van de rivieren (als die goed op de kaart stonden) en hoe lang we nog onderweg zouden zijn. Als ik terugkijk, heb ik genoten van het Amazonewoud dat toen in Suriname nog ongerept was (nu grotendeels ook nog trouwens). Ik deed onverwachte nieuwe vaardigheden op: leren hoe je in leven kunt blijven met bosproducten, jacht en vissen, weten in welke opgekrulde plantenbladeren je drinkwater kunt vinden. Niets ervan had ik later nodig, noch in mijn studie of tijdens stafrapport-besprekingen in mijn loopbaan bij Shell. De kennis bleef slapende tot ik, gepensioneerd, reizen ging begeleiden. Na drie maanden afknijpen volgden detacheringen in Albina (grens met Frans Guyana), Nieuw Nickerie (grens met Brits Guyana) en Brownsberg (vóór het Brokopondo stuwmeer), afgewisseld met meerdaagse inspectietochten per korjaal over de grensrivieren om in bosland-creolendorpjes (in de 18e en 19e eeuw gesticht door marrons = gevluchte plantageslaven) de vlag te tonen en medicijnen uit te delen. Soms ontmoetten we de Grandman. Eén keer werden we in zijn paleis toegelaten (grote strooien woning met twee vertrekken) waar in de troonzaal een afbeelding van zijn regerende collega-koningin Wilhelmina hing. We maakten regelmatig straffe jungletochten 6 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

7 Eén van de eerste was, u raadt het al, naar Suriname en Frans Guyana. Een andere bracht mij naar de Amazone in Brazilië. Kennismaking met de inwoners van Suriname s buurlanden overtuigde me dat de onbetrouwbaarheid waarvoor de TRIS inlichtingendienst indertijd had gewaarschuwd, wel mee viel. Zo leer je nog eens wat! In 2004 was mijn reisgezelschap van meer dan middelbare leeftijd (ik was de jongste). Er was een dure reis naar Suriname en Frans Guyana geboekt en men ver wachtte topaccommodaties. In hotel Torarica in Paramaribo viel dat best mee. Ook ik had niets te klagen, een jaargenoot, hoog in de lokale hiërarchie, had geregeld dat ik de suite voor bezoekende buitenlandse staatshoofden kreeg. Maar het gezelschap begon te sputteren toen ze zich in de jungle moesten behelpen met wat daar voorhanden was. Puttend uit mijn TRIS ervaring legde ik uit welke bosvruchten gegeten konden worden en in welke bladeren je drinkwater kon vinden. Echter, in inmiddels onafhankelijk Suriname zijn ook de jungle omstandigheden veranderd; in jungle resorts zijn bars met flesjes Perrier water alom aanwezig. Dus ik kon mijn vaardigheden nog steeds niet uitventen. De marron dorpjes met portretten van koningin Wilhelmina zagen we niet meer, maar in het indianendorpje Galibi, ten noorden van Albina kwamen reusachtige zeeschildpadden aan land (die ik op een andere reis, op Centraal Atlantisch Ascencion, te water had zien gaan). Natuurlijk maakten we een oversteek naar St. Laurent in Frans Guyana, waar vooral de ruïnes van de strafgevangenis uit eerdere tijden gemengde gevoelens opriep. verzopen katten aan land kwamen. In het eerste hotel goede kwaliteit konden we ons opknappen. Het was alleen schandalig duur; de hoge prijzen in Frans Guyana vallen op omdat Suriname relatief goedkoop is en omdat er met Euro s wordt betaald. Een bezoek aan de Europese ruimtebasis Kourou was een ervaring die lang in het geheugen zou blijven hangen, vooral door de sterke Franse stempel op dit door Europa betaalde project. Met uitleg, uitsluitend in het Frans, door middel van nogal kinderlijke stripfiguren probeert men elementaire kennis over te brengen over de voordelen van lanceren op de evenaar. Toch is idyllisch gelegen Duivelseiland (omcirkeld door haaien) vooral bekend en berucht geworden door de Dreyfus affaire in de 19e eeuw, die leidde tot de beroemde aanklacht van Emile Zola: J Accuse. In Frans Guyana s hoofdstad Cayenne viel voor het hotel de ville de gemarkeerde plaats op waar tot in de zestiger, jaren de guillotine stond. Ontnuchterd vlogen we terug naar vriendelijk Paramaribo, waar we de aansluiting op de KLM vlucht naar Nederland maar net haalden. Op Schiphol werden sommigen van ons door de douane voor mogelijke narcoticasmokkelaars aangezien, wat ons weer met beide benen op de grond bracht. Er zijn altijd begeleide reizen die anders lopen dan verwacht. Ook in Suriname. Maar het weerzien met Suriname s nog steeds grotendeels maagdelijke Amazone woud, en met de vriendelijke bevolking, maakte veel goed. Aanbevolen voor ieder, die op een relatief comfortabele manier kennis wil maken met een tropische regenwoud. Tom Reijers Het bouwwerk komt uitgebreid aan de orde in het boek Papillon van Henri Charrière, die hier lange tijd doorbracht. De tourorganisatie waarvoor ik werkte had - als speciale attractie - geregeld dat wij per korjaal via de St. Laurent rivier de Atlantische oceaan zouden opgaan en zo in Frans Guyana zouden landen. De stevige golfslag zorgde ervoor dat we als VoeksNieuws nr. 4 - april

8 GLOBETROTTER Toscane in de winter Het wilde en ruige berglandschap van de Garfagnana in Toscane is een gebied dat nauwelijks door toeristen wordt bezocht. Het achterland van de stad Lucca biedt geen zicht op lieflijke heuvels en hoge cipressen, maar wordt gekenmerkt door bergen, snelstromende riviertjes, eeuwenoude plaatsjes en overweldigend mooie natuur met natuurpark di Botri als stralend middelpunt. Op uitnodiging van de eigenaren van dolcevia.com bracht ik eind januari een paar dagen in de bergen door in de Bed & Breakfast Casa Marchi in het slaperige dorpje Gombereto. Gombereto telt slechts 60 inwoners en heeft een typische Italiaanse dorpssfeer. Het klimaat in de streek is mild, tijdens mijn verblijf (in de winter) lag de temperatuur rond de 11 graden. Het verblijf in een Bed & Breakfast is in de Garfagnana eerder gewoonte dan uitzondering, maar wie liever in een hotel wil logeren, vindt hier, ook via genoeg van zijn gading. Met de stad Lucca als uitgangspunt zijn er volop mogelijkheden om in alle seizoenen een prettig verblijf te garanderen. We rijden vanaf de luchthaven Pisa via Lucca langs één van de oudste bruggen van Italië, de Ponte del Diavolo in de richting van het dorp Bagni di Lucca. De natuur wordt steeds woester en het water dat vanaf de sluis in de richting van Pisa wordt afgevoerd, is na de hevige regenval van de voorgaande dagen wild en onstuimig. Bagni di Lucca is sinds de 18e eeuw geliefd bij kunstenaars en gegoede burgerij en dat is aan de mooie huizen te zien. De slingerende weg biedt na elke bocht een nieuw en verrassend zicht. De Garfagnana beslaat een groot deel van de Toscaanse Apenijnen en is met zijn hoge bergen een geliefd oord voor liefhebbers van trektochten. Er is een aantal zeer goed gemarkeerde (dag)tochten in dit gebied uitgezet. Als u een trouwlocatie mocht zoeken kunt u geen betere keuze maken dan Villa Rossi, een 16e eeuwse villa net buiten Lucca. De onlangs uitgebrachte film De Toscaanse bruiloft is hier opgenomen. De huidige eigenares, de Italiaanse schrijfster Francesca Duranti, nodigde ons uit om de villa van binnen te bekijken, een buitenkansje dat we niet lieten lopen. In haar immense bibliotheek vertelt Francesca over haar leven als schrijfster. Ze heeft tientallen boeken gepubliceerd, waarvan er ook enkele in het Nederlands zijn vertaald. Tenslotte mogen we een kijkje nemen in de schitterend gedecoreerde feestzalen op de bovenverdiepingen. Trouwlustigen kunnen terecht bij weddingplanner Rosanna Capitani, Meer gegevens over trouwen in Italië zijn te vinden op www. dolcevia.com/nl/italie-magazine/trouwen. Gedurende het zomerseizoen is het onmogelijk om de auto in het centrum van de stad Lucca te parkeren. De vele nauwe straatjes laten het domweg niet toe. Er zijn diverse parkeerterreinen waarvandaan een transferbus de bezoekers naar de stad brengt. Wij boften: we konden terecht in één van de parkeergarages binnen de stadsmuren. De stad Lucca was al rond 180 jaar voor Christus een belangrijke handelsstad. De stadsmuur heeft zeven ingangspoorten, is vier kilometer lang en nog volle- 8 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

9 dig intact. Op de muur zijn wandel- en fietsroutes aangelegd. De stad is grotendeels autovrij, waardoor men relaxed door de nauwe straatjes en steegjes kan wandelen. Het ronde centrale plein is wereldberoemd. Er bevinden zich honderden kerken in Lucca, de één nog mooier dan de andere. Voor shoppingliefhebbers is Lucca een eldorado. Natuurlijk mag een bezoek aan kunststad Florence niet ontbreken. Met de trein vanuit Lucca is Florence in iets meer dan een uur te bereiken. Zittend in het bovenste gedeelte van de sneltrein zie ik het Toscaanse landschap voorbijsnellen. Het station ligt midden in het centrum; daarvandaan is het slechts een kwestie van lopen en kijken. En ook nu zie ik het voordeel van een bezoek in de winter. Het is gezellig vol, maar niet druk. Een vakantie in de winter in de ruige omgeving van de Garfagnana ligt misschien niet bij iedereen voor de hand, maar wie het aandurft, kan rekenen op een bijzonder verblijf. De nevels die regelmatig opdoemen, en even snel weer verdwijnen, zorgen voor prachtige mysterieuze plaatjes. Vanaf Gombereto ga ik per auto omhoog naar het dorpje Montefegatesi. De bergweg biedt een prachtig uitzicht op de besneeuwde bergtoppen langs de kust. Het dorpje zelf is in nevelen gehuld. Vanuit de mist doemen af en toe dorpelingen op die zich ongetwijfeld over de bezoeker in hun eeuwenoude dorp verbazen. Montefegatesi is een wirwar van steegjes, trappetjes, hellingen en nauwe straatjes waar je je ogen uitkijkt. De stilte is bijna tastbaar. Dat een bezoek aan de hel heilzaam kan zijn voor lichaam en geest, heb ik ervaren in de Grotta Giusti Terme in het plaatsje Monsummano, net buiten Montecatini. In een negentiende-eeuwse villa is hier een Golf Resort & Spa gevestigd, verbonden met een aantal druipsteengrotten. De druipsteengrotten zijn in 1849 bij toeval ontdekt door de toenmalige eigenaar. De bezoeker krijgt over zijn/haar badpak een soort monnikspij aan. Via een looproute verken je dan de diverse compartimenten met benamingen als Paradijs, Vagevuur en Hel. Ik loop naar de hel, het gebied waar de hoogste temperatuur heerst. Het lijkt of ik deel uitmaak van een surrealistische film. Om mij heen zitten mensen in die witte pij met de capuchon op, in stilte op een relaxstoel, met hun ogen dicht. Het diffuse licht, de hoge temperatuur en het gestage gedruppel maakt het geheel heel mysterieus. De warme, ontgiftende dampen (niet duidelijk waardoor) zijn uitermate zacht. De ervaring is heel bijzonder. De Versilia is het kustgebied met als meest bekende plaatsen Pietra Santa en Forte dei Marmi. Ook deze zijn vanuit Lucca gemakkelijk per trein te bereiken. Op zondag wordt in Pietra Santa een antiek- en kunstenaarsmarkt gehouden. Vanwege de marmerwinning rondom Pietra Sante vestigden in het verleden veel kunstenaars zich in deze plaats. In de straten rondom de kunstmarkt vind je dan ook overal piepkleine galeries waar de artiesten soms zelf aan het werk zijn. Het nabijgelegen Forte dei Marmi is een mondaine badplaats waar de nouveau riche zich te buiten kan gaan in de luxe winkelstraten. Uitgebreide informatie over Italië in het algemeen en Toscane in het bijzonder is te vinden op Ank Herstel VoeksNieuws nr. 4 - april

10 POST Leids Netvlies Rob Bouwman was van 1971 tot 1995 werkzaam bij Shell. Tijdens zijn studententijd in Leiden was hij al een verwoed fotograaf, die samen met medestudenten Maret Boerma en Gerrit Wolters vele foto s nam van het studenten- en burgerleven in Leiden in de jaren 60. Onlangs werd besloten hun collectie van vele honderden negatieven te scannen en deze beschikbaar te maken voor de Historische Vereniging Oud-Leiden. Van een selectie van 150 van deze beelden is onlangs een boek uitgegeven met de titel Oud Netvlies - Leiden in de jaren 60 dat verkrijgbaar is via de firma Ginkgo in Leiden, prijs 15,-. Aanbevolen aan hen met een nostalgisch verlangen naar een tijd van Solexen en ander onschuldig vermaak. Wandkleed KSLA Ons Voekslid Mw. Corrie Hermans, maakte in 1976 een wandkleed voor de bibliotheek in de toenmalige KSLA vestiging. Helaas is dit tijdens de overgang, verbouwing en verhuizing naar het huidige STCA zoekgeraakt. Niemand schijnt meer te weten wat er met Corrie s product is gebeurd. Wie kan er licht op laten schijnen? Nederlandse vertaling boek George Pogany George Pogany (ex KSPLD, KSLA) heeft zijn autobiografie When even the poets were silent vertaald in het Nederlands. Het boek Toen zelfs de dichters zwegen gaat over fascisme en communisme in Hongarije tussen 1936 en Het boek is uitsluitend verkrijgbaar via Bol.com voor 17,00. Historische pompen Van J.T.Mets, ontvingen we een aantal foto s van oude benzinepompen met handbediening, voor de liefhebbers. De foto s zijn genomen in november 2012 bij Matjiesfontein, een plaatsje in de Karoo, ongeveer 230 km ten Noorden van Kaapstad langs de weg naar Pretoria. Al jaren staat er een hotel, The Lord Milner, met een aantal gebouwen; het gehele complex is een historisch (Heritage) monument. Hoogstwaarschijnlijk dateren de twee pompen uit de jaren 30 (omstreeks 1936?), vergelijkbaar met de BPM pompen die rond die tijd ook gebruikt werden in Bandoeng, West Java. Zij lijken goed onderhouden, ook al ontbreekt bij één ervan de zwengel. Lensbury Men s Hockey Club reünie Wij ontvingen bericht van de voormalige Lensbury Men s Hockey Club dat zij van plan is een reünie te organiseren ter gelegenheid van het feit dat de club 90 jaar geleden is opgericht. Het is de bedoeling dat er een lunch (of diner) zal worden georganiseerd in de Thamesis Club, gelegen aan de Thames en aan de Broom Road in Teddington, vlakbij het voormalige Lensbury clubgebouw. De herdenking zal bestaan uit een tweegangenbuffet, met voorafgaande drankjes, tegen een prijs van GBP 25,- en zal plaats vinden op Vrijdag 27 juni Iedereen die zich op enigerlei wijze verbonden voelt met de hockeyclub en aan de reünie wil deelnemen wordt verzocht zich aan te melden bij één van de volgende personen, onder vermelding van naam, lidmaatschapsperiode en eventuele voorkeur voor lunch of diner: Nigel Scandrett, , Colin Cochrane, , Mike Howard, , For our English speaking readers: The Lensbury Men s Hockey Club intend to celebrate their 90th Anniversary with a buffet function (lunch or dinner, yet to be decided) on Friday, 27th June, 2014 at the Tamesis Club, on the river Thames, just along Broom Road near the former Lensbury Club building in Teddington. Those wishing to take part should contact any of the above three persons for further details, stating their name, membership period and whether lunch or dinner would be preferred. 10 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

11 A Man of misconceptions Athanasius Kircher S.J. was een buitengewone priester-geleerde die leefde tijdens de West-Europese wetenschappelijk revolutie in de eerste helft van de 17e eeuw. Nieuwsgierig onderzocht hij een wijd spectrum aan onderwerpen: van magnetisme tot onbekend China, van medicijn tot de onderaardse wereld (vroege geologie). Vooral hiërogliefen en occulte zaken uit Egypte en het Midden-Oosten hadden zijn belangstelling. Hij werd geboren en groeide op in centraal Duitsland, midden in de dertigjarige oorlog. We worden geconfronteerd met onwaarschijnlijke wonderen in zijn jeugd, door hem zelf tegen het einde van zijn leven opgeschreven. Ook gebeuren tijdens zijn opleiding als Jezuïet vreemde dingen, waarbij hij zich pseudo-bescheiden opstelt, terwijl juist bij Jezuïeten bescheidenheid centraal moet staan. Door de oorlog vluchtte hij van seminarie naar seminarie. Hij volgde Galileo en Kepler en hun theorieën over het zonnestelsel en de loop van de planeten aandachtig maar verdiepte zich meer in filosofie en talen. Ook bestudeerde hij veel Latijnse vertalingen van antieke werken uit het Grieks en Arabisch. Vanuit Mainz, waar hij zijn kennis verdiepte en Latijn en wiskunde doceerde, wilde hij als missionaris te werk gesteld te worden, naar hij zei om het geloof te verspreiden, liefst in een ver oriëntaals land. Zijn verzoek werd geweigerd. In Speyer, nog steeds in Duitsland, hield hij zich bezig met de ontcijfering van hiërogliefen op obelisken in Rome. Op het hoogtepunt van de 30-jarige oorlog werd Kircher naar Frankrijk overgeplaatst om zich verder te verdiepen in die ontcijfering. Daarna volgde een overplaatsing naar Wenen dat hij nooit bereikte omdat hij voor de Italiaanse kust schipbreuk leed. Hij kwam in Rome terecht en bleef daar de rest van zijn leven. In het Collegium Romanum, het Romeinse wetenschappelijke centrum en het hoofdkwartier van de Jezuïeten, stichtte hij een museum van curiositeiten dat hem over heel Europa bekend maakte. Er waren o.a. toverlantaarns, de staart van een zeemeermin en bouwstenen van de toren van Babel. Kircher publiceerde er lijvige Latijnse folianten over die hem befaamd maakten, vaak ook door de vertalingen. Echter, hij leefde in een tijd van ingrijpende veranderingen in de wetenschapsbeoefening en bonafide beoefenaars als Galilei en Huygens begrepen al snel dat veel van Kircher s wijsheden uit de lucht gegrepen waren. Kircher wist zich toch enige tijd te handhaven als een pseudo-geniale persoon. Totdat hij zich voor enkelen begon te ontpoppen als een kolossale idioot. Toen astrologie eveneens astronomie was en alchemie chemie, hing Kircher een soort radicale openheid aan. Hij had het allesoverheersende gevoel dat het universum vol toverij zat, maar dat dat op de een of ander manier verklaarbaar was omdat een grotere logica alles bijeenhield. De wereld is vastgebonden met geheime knopen schreef hij. Hij probeerde krampachtig die knopen los te maken, maar vergat daarbij de feiten. Door bijvoorbeeld af te dalen in de krater van de Vesuvius om zelf te zien wat daar beneden gebeurde, toonde Kircher een nieuwsgierigheid voor de wereld, die als dwaas omschreven kan worden. Wat dreef hem ertoe, behalve een enorm ego, om boeken vol fouten te publiceren? Was hij een excentriekeling met veel rare ideeën? Glassie, de auteur van dit boek, legt weinig nadruk op de samenhang, noch op de context waarin alles gebeurde. Ondanks deze onbeantwoorde vragen weet Glassie met ingehouden humor en ironie een leesbare schets te maken van deze man van misvattingen, die gedurende bijna een eeuw erin slaagde de aandacht van velen vast te houden. Zo maakt de lezer op ongewone manier kennis met een merkwaardige priester die leefde in een bruisende tijd. Het boek is vlot geschreven, geïllustreerd met relevante gravures en voorzien van een notenapparaat van 37 pagina s, geselecteerde referenties op 8 pagina s en een index van plaats- en persoonsnamen. Aanbevolen voor allen met interesse in de wetenschapsgeschiedenis en de wetenschappelijke revolutie waarmee zo op een luchtige manier kennis gemaakt kan worden. Tom J.A. Reijers BOEKBESPREKING A Man of misconceptions; the life of an eccentric in an age of change. John Glassie Riverhead Books (Penguin Group), New York, 335 pp. US$ 10, 78 (Amazone) ISBN VoeksNieuws nr. 4 - april

12 HERINNERINGEN 100 Jaar Research aan het IJ Op 24 februari jl. herdachten we dat het 100 jaar geleden was dat Lab Amsterdam van start ging. De eerste 75 jaar zijn geboekstaafd in het magnum opus van ons Voeks-erelid Jules Schweppe onder de titel Research aan het IJ Bij mijn weten is er nog geen boek verschenen dat de laatste kwarteeuw behandelt, op vergelijkbare wijze in kroniekvorm. Dat zou ook niet meevallen, door elkaar steeds sneller opvolgende reorganisaties, naamswijzigingen en personeelswisselingen, raak je als gepensioneerde (in mijn geval sinds 1994) al heel snel het spoor bijster. De grootste verandering was natuurlijk de verkoop van vrijwel het gehele terrein, de verhuizing naar het nieuw gebouwde Shell Technology Centre Amsterdam (waar is toch die R van SRTCA gebleven?) en de sloop van vrijwel alle oorspronkelijke KSLA-gebouwen. Van die gebouwen staan alleen nog die aan de oostzijde van het kanaal overeind, o.a. het Poortgebouw (met het personeelsgeschenk t.g.v. het 50-jarig jubileum nog aan de gevel), het Klokhuis en de Brugloge waar je eenmaal per jaar de banketbakker ontbood. Aan de overzijde staan alleen nog het Groot Lab en de toren Overhoeks. Voor de twee laatstgenoemde gebouwen kwam onlangs een nieuwe bestemming in de publiciteit: Overhoeks (nu nog een reclamezuil) wordt een feesttoren, deels met hotelaccommodatie (aanvullend loodgieterswerk vereist!), met een draaierig restaurant erop. In de blauwe vleugel van het Groot Lab zijn in de voormalige labzalen al enige tijd nieuwe mediabedrijfjes gevestigd en ook zijn er individuele werkplekken te huur voor rond 200 per maand. Het laatste plan voor de groene vleugel voorziet in een backpacker-hostel met 750 (stapel)bedden. Kortgeleden bood die groene vleugel nog een desolate aanblik als gevolg van de verwoestingen die zijn aangericht door allerhande koperdieven en internationaal kraakvolk in het kielzog van de Occupiers. Alweer bijna 12 jaar geleden schreef ik voor dit blad (VN 2002/6-7) een bijdrage met als titel Werkplekverknochting?. Dat ging over de toen aangekondigde grootse bouwplannen voor Den Haag, Rijswijk en Amsterdam. De teneur was dat gebouwen niet alleen bedrijfsmiddelen zijn, maar ook het decor vormen waartegen vele generaties medewerkers heel veel dingen met elkaar hebben meegemaakt. Het eindigde met de hoop dat de nieuwe machthebbers voldoende historisch besef zouden hebben om de herinnering aan het verleden levend te houden, ook als de gebouwen verdwenen zouden zijn. Maar nu zal dat bij hedendaagse jobhoppers wel overkomen als sentimenteel gezever van duffe dode zielen, zo treffend beschreven door Mr. Jike in het maartnummer. Het lag dan ook niet in de lijn der verwachting dat de oudjes met hun gouden speldjes en edelsteentjes nog op enige wijze betrokken zouden worden bij het eeuwfeest. In dit verband is de vraag gesteld of er ooit nog een reünie zal worden gehouden van de pensionado s van KSLA en SRTCA, met inbegrip van die van TIA, KSPLD en BRA. Tot 2005 was dit een door Shell georganiseerde tweejaarlijkse gebeurtenis voor vele honderden oud-medewerkers, afgesloten met een uiterst geanimeerd diner in het Bedrijfsrestaurant. Ook al omdat Lida van der Horst, die jarenlang het gezicht van dit gebeuren was geweest, in dat jaar de dienst verliet, dachten velen dat aan deze mooie traditie wel eens 12 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

13 een einde kon zijn gekomen. Op 13 maart 2010 is er nog wel een Open Dag voor Gepensioneerden geweest, ter kennismaking met de fraaie nieuwe huisvesting van het kort daarvoor in gebruik genomen STCA. Maar toen werd duidelijk: dit is eenmalig en je doet er verstandig aan om het te beschouwen als een waardig afscheid van het verleden. Zo zijn de decors van dat Amsterdamse ver leden dus grotendeels verdwenen of ontoegankelijk geworden. Herinneringen blijven, maar onder de dragers ervan waart de zeis rond. De meest gelezen rubriek van Voeksnieuws getuigt daar maandelijks van. Maar er zijn ook nog oud-collega s die elkaar regelmatig ontmoeten op basis van een gedeeld verleden op de Amsterdamse locatie. Zo komt het eerbiedwaardige gezelschap van de Asfaltridders nog jaarlijks bijeen. Zelf ben ik de junior (de nestor is 92!) van een vijftal reünisten van de vertaal- en editingafdeling van begin jaren 70. Maande-lijks treffen we elkaar in De Roode Leeuw en we zien altijd uit naar de volgende keer. Immers, een klein gezelschap heeft weer andere charmes dan een grootschalige carrousel van vluchtige ontmoetingen. Hoe dit alles ook zij, we feliciteren Shell met 100 jaar Research aan het IJ en wensen haar een vruchtbare tweede eeuw, voortbouwend op de resultaten van het verleden. En wie nog een laatste blik wil werpen op enkele decors van dat verleden verwijs ik naar (Linkbox Herinneringen). Daar vindt u een aantal foto s die ik de afgelopen jaren heb gemaakt van o.a. sloop en teloorgang, maar ook van hergebruik door heel creatieve mensen. Paul Koopman Als er in de maand januari géén contributie is betaald of ingehouden van uw pensioen bent u géén lid van Voeks! Bent u geïnteresseerd in de behartiging van uw belangen, activiteiten voor Voeksleden of Voekswelzijnswerk? Dan zegt u: JA, NATUURLIJK WORD IK LID VAN VOEKS! Ondergetekende, de heer/mevrouw Adres Postcode Woonplaats Geb.datum Telefoon Laatste maatschappij Ingangsdatum Shellpensioen Betaalnr Naam echtgeno(o)t(e) /partner.geb.datum partner meldt zich hierbij aan als lid van Voeks en gaat ermee akkoord dat de contributie ( 20, ) in januari met het pensioen wordt verrekend. NB: Indien de aanmelding in het loop van het jaar wordt gedaan, zal éénmalig een acceptgiro worden toegezonden. Indien uw pensioen nog niet in betaling is, wordt ieder jaar een acceptgiro toegezonden. Datum Handtekening In envelop zonder postzegel aan: Bureau Voeks, Antwoordnummer 1964, 2501 VC Den Haag N.B. U kunt zich ook aanmelden via onze website VoeksNieuws nr. 4 - april

14 REGIONIEUWS Regioactiviteiten 02 apr Regionale Ledenvergadering Het Zuiden 02 apr Wandeling Twente 03 apr Wandeling Rijnmond 08 apr Voordracht Pensioenbehoud Het Sticht 08 apr Bezoek Agriport Haarlem/Alkmaar 08 apr Lezing Notariszaken Apeldoorn 08 apr Excursie De Biesbosch Arnhem 09 apr Lezing Borneo Twente 13 apr Concertkamer Leiden 16 apr Voeks Bowling Bokaal Rijnmond 17 apr Lezing Cats over Cats Den Haag 23 apr Bezoek De Hudson Rijnmond 24 apr Boottocht Jan Plezier Het Noorden 25 apr Bezoek Keukenhof Leiden 30 apr Dinerclub Leiden 01 mei Wandeling Rijnmond 13 mei Diapresentatie Apeldoorn 13 mei Dagtocht Amersfoort Het Sticht 13 mei Excursie Mariënwaerdt Arnhem 22 mei Dagtocht Schiedam Haarlem/Alkmaar 27 mei Dagtocht De Weerribben Apeldoorn Laatste nieuws en uitgebreide informatie is te vinden op de regiowebsites! Apeldoorn Zwolle. Kosten 41,00. Het volledige programma vindt u in de volgende editie van Voeksnieuws en op de website. Graag tot ziens bij onze bijeenkomsten. Terugblik Regionale Ledenvergadering Amsterdam Website Secretariaat Wilma Whincup, Parelmoervlinder 1, 1113 KV Diemen, tel , Bankrekening NL51 ABNA t.n.v. Voeks te Zunderdorp Welzijnswerk Wilma Zwaag, tel , ZKA-consulent Frits Terweij, tel , Activiteiten Trijntje de Vries-Visser, tel , Website Secretariaat B.N. de Moel, Asselsestraat 303, 7312 CW Apeldoorn, tel , Bankrekening NL08 INGB t.n.v. Voeks te Apeldoorn Welzijnswerk Mw. L.M.J. Hupkens-Jorna, tel , ZKA-consulent J. Hamer, tel , Activiteiten Mw. M.A. Müller-van der Burg, tel , Schenken en erven Op dinsdag 8 april, uur, zal notaris mw. Schwankhaus in De Rank te Vaassen een presentatie geven over erven, schenken, de eigen bijdrage voor de AWBZ en andere financiële zaken. Per 2010 is de belasting op erfenissen flink veranderd. Kan ik mijn kinderen beter bij leven vast een deel van hun toekomstige erfenis schenken of is het voordeliger daar zo lang mogelijk mee te wachten? Hoe zit het met de eigen bijdrage in de zorg? Moet ik mijn eigen huis opeten? De kosten van een opname in een AWBZ-instelling worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, maar voor mensen met een eigen vermogen is per januari 2013 de eigen bijdrage omhoog gegaan. Mevrouw Schwankhaus gaat ons hier alles over vertellen. Na afloop diner met de dinerclub. Op dinsdag 13 mei zal de heer K. Maat een diapresentatie geven over oude Nederlandse boerderijen en dorpskernen en een tocht langs de Linge. Alvast voor uw agenda, op dinsdag 27 mei maken we een dagtocht naar het nationale park de Weerribben. We sluiten af met een diner in Ossenzijl. Opstapplaatsen zijn Vaassen en Regionale Ledenvergadering-terugblik Ongeveer 57 leden namen 13 februari deel aan de ledenvergadering van onze regio. Na het welkomstwoord van waarnemend voorzitter Ronald Rose werd de vergadering begonnen met een korte herdenking aan onze overleden leden. Van oud-voorzitter, Frans Kint, werd een brief behandeld over de huidige minimale bezetting van het bestuur. De in de loop van 2013 vacant geworden functies zijn gelukkig tijdens de vergadering weer vervuld. Na het financieel verslag van de penningmeester gaf de kascontrolecommissie aan dat alles rechtmatig was verlopen en konden de aanwezigen hem dechargeren. De nieuwe kascontrolecommissie bestaat uit Theo Mesman en Jan de Vries als lid en Nico Leemhuis als reserve. Na wat discussie over het bestuur werden Jan Snoeks als voorzitter, Wilma Zwaag 14 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

15 REGIONIEUWS als coördinator welzijn en Trijntje de Vries-Visser als coördinator activiteiten gekozen. Wilma Whincup-Oskamp werd herkozen als secretaris. Met een weer compleet bestuur kan vooruitgekeken worden. Onze nieuwe voorzitter stelde zich kort voor. Hij is ook betrokken bij de regio Het Sticht (omdat hij er woont) o.a. als voormalig webmaster. Als kersverse voorzitter gaf hij aan optimistisch te zijn en zich in te zetten voor een verdere opbouw van de regio. Dit jaar kon aan welzijnswerker Joop ter Horst een zilveren pen en oorkonde worden uitgereikt voor tien jaar inzet. Piet Hein Deiters en Theo Eyckenschild van het Dagelijks Bestuur legden uit dat het Shell Vrijwilligers Fonds, Shell-medewerkers en -gepensioneerden in staat stelt om, onder bepaalde voorwaarden, een financiële bijdrage aan te vragen voor de vereniging, instelling, stichting of anderszins, waarbij zij actief als vrijwilliger betrokken zijn. Zie de website Na afloop kwamen de welzijnswerkers bijeen om afscheid te nemen van coördinator Henny Ham. Zij heeft zich vele jaren ingespannen om alles goed te laten verlopen en werd dan ook benoemd tot lid van verdienste. Henny bedankt voor je inzet! meerijden onderling regelen. Aanmelding voor deelname door betaling van 12,00 voor leden (niet-leden 15,00) aan de penningmeester (zie colofon) o.v.v. Keukenhof. Verzamelen bij de hoofdingang om uur. Dinerclub april De dinerclub probeert elke maand een interessant diner te bieden. Daarom vallen teleurstellende restaurants af en stellen we nieuwe voor. Op woensdag 30 april zal dat voor het eerst een Grieks restaurant zijn: Akropolis, Leidseweg 44, 2251 LC Voorschoten. De nieuwe eigenaars van Akropolis tonen met gebruik van verse producten wat de Griekse keuken te bieden heeft. Zie hun website: Wij verwachten u bij Akropolis vanaf uur, aan tafel Parkeren kunt u voor de deur, om de hoek aan de Raadhuislaan of er tegenover bij Albert Heijn. Voor een uitgebreid driegangen menu betalen leden slechts 28,00 en introducees 34,00, inclusief huiswijn of frisdrank en ter afsluiting koffie. Aanmelden door betaling aan de penningmeester (zie colofon) met vermelding van diner april. Uw gastheer is Fred Geiger tel Petra, een wonder in de woestijn-terugblik Wat een enorme ervaring was het om kennis te maken met de geschiedenis van de Nabateeërs, de stichters en bewoners van Petra. Daar hebben we vroeger op school eigenlijk nauwelijks iets over geleerd, terwijl juist die cultuur enorm verweven was met de Griekse, Romeinse en Egyptische. Een mens vraagt zich verwonderd af, hoe alles in die tijd mogelijk was, op een nauwelijks toegankelijke locatie in de bergen van Jordanië. Het is een geluk dat Petra is teruggevonden, daardoor hebben ook wij kunnen genieten van alle bijzondere details van het dagelijks leven van toen. Leiden Website Secretariaat L.A. Bijl, t Lange Rack 9, 2162XX Lisse, tel , Bankrekening NL52 ABNA t.n.v. Voeks te Leiderdorp Welzijnswerk Mw. L. de Graaf-Wijsman, tel , ZKA-consulent P. Zipp, tel , Activiteiten R. Le Grand, tel , Concertkamer Zondag 13 april, uur, Kruispunt, Voorschoten. Programma met o.m. de preludes opus 28 van Frederic Chopin; Yukiko Hasegawa, piano. Aanmelden voor deelname door betaling van 12,80 (niet leden 16,00-) aan de penningmeester (zie colofon) o.v.v. concert april. Activiteiten Op vrijdag 25 april wordt een rondwandeling gemaakt door de Keukenhof. Eigen vervoer (parkeren 6,00); eventueel VoeksNieuws nr. 4 - april

16 REGIONIEUWS Haarlem/Alkmaar Website Secretariaat W.J. van Beest, Madelievenlaan 19, 2111 ZJ Aerdenhout, tel , Bankrekening NL63 ABNA t.n.v. Voeks Haarlem-Alkmaar te Heemstede Welzijnswerk Mevr. A.J.C. Spindlegger, tel , ZKA-consulent M. Visser, tel , Activiteiten P. Versluis, tel , Regionale Ledenvergadering-terugblik Met een nagenoeg gelijk aantal deelnemers als in 2013 is op 12 februari de jaarlijkse RLV gehouden. De voorzitter, dhr. Karel Zinkhaan, opende de vergadering met een moment stilte voor de leden die in 2013 zijn overleden. Nadat de notulen van de RLV 2013 waren goedgekeurd, gaf de voorzitter in afwezigheid van de penningmeester een toelichting op het financieel verslag 2013 en de begroting Vervolgens werd door dhr. Geert Pranger op humoristische wijze verslag gedaan van het werk van de kascommissie. Hierna werd d.m.v. applaus de penningmeester decharge verleend. Tot de kascommissie 2014 werden de heren Bello en Timmermans benoemd. Na de jaarverslagen 2013, van de secretaris, vande coördinator-welzijnswerk en de activiteiten-commissaris werd het bestuur decharge verleend over het in 2013 gevoerde beleid. In zijn jaarverslag heeft de activiteitencommissie een toelichting gegeven op het jaarprogramma Gezien de teruglopende belangstelling en de conclusie dat vooral in de zomermaanden veel leden bezet zijn, heeft het bestuur besloten het aantal activiteiten terug te brengen van acht naar zes, inclusief RLV en kerstdiner. Mevrouw Tiny van Beest had aangegeven dat zij na zes jaar het stokje als coördinator wilde overdragen en heeft mevrouw Ans Spindlegger bereid gevonden haar taken over te nemen. Ans is al een aantal jaren actief als welzijnswerkster in het rayon Hoorn. De heer Wim van Beest, heeft aangegeven een tweede periode als secretaris te willen invullen. De heer Hans Tesink heeft vorig jaar tijdelijk de rol van ledenadministrateur op zich genomen. De heer Tim Timmermans is bereid gevonden de taken van Hans over te nemen. De vergadering werd door de voorzitter gesloten met de uitnodiging om het glas te heffen op het nieuwe Voeksjaar. De lezing na de lunch werd verzorgd door mevr. Liesbeth Hörmann, een van de partners van Cretio. Aan de hand van een aantal vragen en voorbeelden uit de praktijk ging zij in op de onderwerpen 'testament en levenstestament'. Gezien de reacties en vragen van de aanwezigen bleek dit een onderwerp dat bij velen leeft. Activiteiten De geplande activiteit dagtocht naar Schiedam, Rondvaart/ Jenevermuseum/Lunch is verplaatst van dinsdag 27 mei naar donderdag 22 mei. Arnhem Website Secretariaat W. van Seters, Schependomlaan 14, 6542 RM Nijmegen, tel , Bankrekening NL81 INGB t.n.v. Voeks regio Arnhem, Doorwerth Welzijnswerk J. Startman, tel , l ZKA-consulent T. van Seters, tel , Activiteiten Mw. T. Müller-Evers, tel , Bowlen Er wordt door een aantal Voeksleden elke maand gebowld in Arnhem-Noord aan de Schelmseweg, tel De eerstvolgende speeldagen zijn 1, 15 en 29 april en 13 mei. Speeltijd is van tot uur. In juni en juli wordt niet gespeeld. Nadere inlichtingen bij de heer Krahmer, tel (bij verhindering s ochtends afbellen). Excursie De Biesbosch Dinsdag 8 april, dagexcursie naar De Biesbosch met boottocht, lunch, bezoek aan chocoladefabriek Frits van Noppen en afsluitend diner. We vertrekken om uur vanaf de Grote Koppel, Olympus 29 te Arnhem en zijn rond weer terug in Arnhem. U kunt nog deelnemen door 63,50 p.p. over te maken op rekening van de penningmeester. Meer informatie kunt u vinden in het vorige Voeksnieuws en op onze website. Excursie Mariënwaerdt Op dinsdag 13 mei maken we een excursie (met eigen vervoer) naar landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. We verzamelen bij pannenkoekenhuis de Stapelbakker, Oude Waag 21, 4153 RC Beesd, waar vanaf uur de koffie klaar staat. Om ong uur gaan we naar het Klooster vanwaar een gids ons zal rondleiden door Mariënwaerdt. Na de rondleiding wordt u een landelijke koffietafel aangeboden. Na een bezoekje aan de landgoedwinkel vertrekken we rond uur weer huiswaarts. Als u aan deze excursie wilt deelnemen dient u 16,00 p.p. over te maken op rekening van de penningmeester. 16 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

17 REGIONIEUWS We gaan proberen om zoveel mogelijk mensen met elkaar mee te laten rijden. Laat u het secretariaat per of telefoon (zie colofon) vóór 10 mei weten of u zelf wilt rijden of opgehaald wilt worden. Dan kunnen we dit mogelijk regelen. Het Noorden Ton als voorzitter op te volgen. Wim Huizing was bereid om de functie van activiteitencommissaris weer op zich te nemen. Wim was echter reeds secretaris, Gé van Rossum zal in combinatie met de ledenadministratie deze functie nu op zich nemen. De vergadering ging akkoord met deze stoelendans. Tot slot bedankte Ton zijn medebestuursleden voor de prettige samenwerking en overhandigde de voorzittershamer aan Art Timmer, Website Secretariaat BMw. G. van Rossum, Norbruislaan 5, 7761 CG Schoonebeek, tel , Bankrekening NL36 RABO t.n.v. Voeks regio Het Noorden te Borger Welzijnswerk Mw. M.J. van Os, ZKA-consulent Ton Vas, tel , Activiteiten Wim Huizing, tel , 60e Regionale Ledenvergadering-terugblik De jaarlijkse ledenvergadering op 19 februari in de gehoorzaal van de NAM in Assen werd door 76 leden en partners bezocht. Het Dagelijks Bestuur van Voeks werd vertegenwoordigd door Willem van den Boom en Gerrit Stegeman. Na het welkom van voorzitter, Ton Vas werden de 70 overleden leden/partners met een ogenblik stilte herdacht. Na het agendapunt jaarverslagen welzijn, activiteiten, ledenadministratie en financiën, deed Kees Storm verslag namens de kascommissie. Penningmeester en bestuur werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beheer. Vervolgens werd het voorlopige activiteitenprogramma 2014 gepresenteerd. De dames en heren welzijnswerkers werden bedankt voor het vele werk dat zij in het afgelopen jaar weer belangeloos hebben verzet, in het bijzonder de jubilarissen Berend Schuiling, Truus Helms en Anneke van Os voor tien jaar welzijnswerk. Berend Schuiling kon helaas niet aanwezig zijn. De dames werden door de voorzitter in de bloemen gezet. Voorzitter Ton Vas was statutair aftredend en had zich niet voor een derde termijn herkiesbaar gesteld. Art Timmer, vorig jaar benoemd als activiteitencommissaris, verklaarde zich bereid om waarop Ton zelf werd bedankt voor zes jaar voorzitterschap. De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje, aangeboden door de NAM. Boottocht Jan Plezier Zoals in het vorige Voeksnieuws vermeld maken we op donderdag 24 april een boottocht met de Jan Plezier. We varen vanaf de Van Spilbergkade, 9606GZ in Hoogezand (bij de Welkoop Outlet). Voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Inschepen vanaf 9.30 uur, afvaart om uur. Terugkomst ongeveer uur. Opgeven vóór 10 april bij Wim Huizing (zie colofon). Zie VN03. Dagtocht Bolsward Op woensdag 18 juni brengen we een bezoek aan de stad Bolsward. We starten de dag om uur met koffie/thee met oranjekoek in Hotel de Groene Weide, Sneekerstraat 2, 8701 XD Bolsward, tel Er is parkeergelegenheid aan het Stationsplein, Bolwerkplein en bij het zwembad tegenover het hotel. Van tot uur maken we een stadswandeling o.l.v. plaatselijke gidsen. Lunch van tot uur, daarna vertrek naar Sonnema voor een rondleiding en proeverij in de destilleerderij van de bekende Berenburg. Dit is tevens het einde van het bezoek aan de stad Bolsward. Opgeven voor deze dagtocht bij Wim Huizing (zie colofon) vóór 1 juni. Na bevestiging deelname graag uw eigen bijdrage, deze bedraagt 20,00 per persoon, overmaken naar de penningmeester (zie colofon) o.v.v. Bolsward 18/6. Bij annulering binnen veertien dagen vóór vertrek is restitutie van kosten ter beoordeling van het bestuur. Mocht u een dieet hebben, meldt u dit dan even. VoeksNieuws nr. 4 - april

18 REGIONIEUWS Den Haag Website Secretariaat A.W.J. de Groen, Gen.Eisenhowerplein 186, 2284 XW, Rijswijk-ZH, tel , Bankrekening NL74 INGB t.n.v. Voeks te Den Haag Welzijnswerk L. Tan, tel , , ZKA-consulent F.M. van der Veen, tel , Activiteiten N.J. van Soldt, tel , Lezing Cats over Cats Op donderdagmiddag 17 april om uur zal de heer Ton Cats voor ons in Paviljoen Te Werve een voordracht houden over het leven en werken van de 17e eeuwse dichter en staatsman Jacob Cats. Zijn verhaal wordt aangevuld met een powerpoint presentatie op ons grote scherm. Voor voordrachten in de grote zaal van Te Werve is aanmelden van te voren niet nodig. Media-Computerclub De eerstvolgende bijeenkomsten van de Media-Computerclub zijn op de donderdagen 10 april, 8 mei en 12 juni, aanvang uur, in de bovenzaal op Te Werve. Inlichtingen Wim Huizer, Computerproblemen: Donderdag 3 april is de laatste inloopmiddag van dit seizoen voor vragen over uw computer. U kunt van tot uur op Te Werve terecht. Stuur tijdig een met vermelding van uw probleem naar vansoldt.demon.nl. Computercursus: In oktober kunnen wij weer maximaal drie klassen van acht cursisten hebben. Wij hebben een programma voor beginners en voor gevorderden. Informatie vragen aan of tel Km. buiten het dorp ligt de Hoestinkhof, aan de rechterkant. Komende vanuit Goor de richting Lochem volgen en de afslag Markelo nemen. De Hoestinkhof ligt dan links. Vanuit Almelo/ Hengelo/Enschede de A1 volgen en de afslag Markelo nemen. Lezing Vermist in Borneo Op de voormalige vliegbasis Twente, op woensdag 9 april, zal de heer Arie van Haren een lezing geven getiteld Vermist in Borneo. In december 1941 beginnen de Japanse aanvallen op doelen in Zuidoost Azië, waaronder de olievelden en raffinaderijen aan de westkust van Borneo. Vliegtuigen van de Militaire Luchtvaart KNIL bombarderen de Japanse invasievloot bij Miri. Twee toestellen gaan daarbij verloren. In 1985 wordt bij toeval één toestel teruggevonden in de jungle van NW Borneo en later geïdentificeerd. De presentatie vertelt de ontdekking, de identificatie en (gedeeltelijke) berging van de Baram Bomber. De presentatie zal gehouden worden in het bedrijfsrestaurant van de voormalige vliegbasis Twenthe op het Zuidkamp, (geb. Z98), Vargershuizenweg te Enschede. We krijgen gezelschap van leden van de Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO). Route: Vanuit Hengelo neemt u op de A1 afslag 31 (Hengelo Noord) dan Oldenzaalsestraat. Na ongeveer 1,5 km. rechtsaf de Vliegveldstraat (N737) richting Enschede/Oldenzaal. Na 4,1 km. linksaf de Vergertweg op. Na 225 m Lonnekerveldweg. Na 1 km. komt u op de Vargershuizenweg aan. Programma: uur koffie, tot uur lezing (met pauze), daarna een maaltijd, drankje en napraten, uur naar huis. Er zijn voor leden geen kosten aan verbonden. Wilt u de lezing bijwonen dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 1 april a.s. bij Hans Freiboth te melden, zie colofon. Vermeld of u aan de maaltijd deelneemt. Hans Freiboth wil graag zo spoedig mogelijk het aantal deelnemers weten i.v.m. de regels van de vliegbasis. Twente Website Secretariaat J.W. te Kiefte, An der Muest 2, D Bad Bentheim, tel , Bankrekening NL62 ABNA t.n.v. Voeks regio Twente te Hengelo Welzijnswerk Mw.B.Feunekes-Spruijt, tel , ZKA-consulent J.Sizoo, tel , Activiteiten H.Freiboth, tel , Wandeling buurtschap Stokkum Voor de wandeling van woensdag 2 april komen we om uur samen in het Engels theehuis "De Hoestinkhof in Markelo, een sfeervol en gemoedelijk plekje in het pittoreske buurtschap Stokkum. Onder leiding van Jannie Leusink en Annie Sijmons wandelen we in het buurtschap Stokkum om daarna te genieten van een koffietafel, kosten 9,00 pp. De Hoestinkhof (Stationsweg 22A, 7475 NN Markelo, tel , ligt aan de weg Markelo Lochem. Komende vanuit Markelo de richting Lochem volgen. Het Zuiden Website Secretariaat A.A.M. Sanders, Kapucijnenhof 66, 4904 RB Oosterhout, tel , Bankrekening NL93 INGB t.n.v. Voeks regio Het Zuiden te Oosterhout (NB) Welzijnswerk A.H. Don, Hoge Vaartkant LL Etten-Leur, tel of , ZKA-consulent Brabant & Limburg: J. van Beusekom, tel , Zeeland & Limburg: L. van Zon, tel , Activiteiten (Vacant) Regionale Ledenvergadering De regionale ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 2 april in het Van der Valk Hotel te Gilze Rijen. Aanvang uur. Na de vergadering bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch waavoor de kosten 15,00 pp bedragen. Aanmelden bij onze penningmeester Marjan Pegman, tel of 18 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

19 REGIONIEUWS Na de lunch is er een lezing getiteld: "Klimaatverandering en wat eraan te doen". Onze oud-collega, Kees de Groot heeft in de afgelopen jaren een studie gemaakt van klimaatverandering. Het klimaat verandert altijd, maar de vraag hoe groot onze invloed daarop is, is nogal actueel. Velen menen dat de rol van de mens overheersend is geworden en dat drastische maatregelen om die veranderingen tegen te gaan snel nodig zijn. Penningmeester Henk Schadenberg gaf een uitgebreide toelichting op de jaarrekening. Kascommissielid Paul Ankerman gaf aan dat bij controle van de boeken geen onregelmatigheden waren geconstateerd. De penningmeester werd daarom gedechargeerd, waarna decharge voor het hele bestuur volgde. De begroting voor 2014 gaf geen aanleiding tot commentaar. Na benoeming van de kascommissie voor 2014 volgde de Bijeenkomsten Goes: Iedere tweede dinsdag van de maand sociëteit in Hotel Terminus Stationsplein 1 in Goes vanaf uur. Zevenbergen: Sociëteit iedere eerste woensdag van de maand van tot uur in Hotel Van der Hooft. Welzijnswerk. Albert Don is nog steeds op zoek naar een welzijnswerker voor de regio Noord Limburg. Hij wacht met belangstelling op uw telefoontje ( ) Het Sticht Website Secretariaat W.G. Reman, Flits 14, 1231 SN Loosdrecht, tel , Bankrekening NL19 INGB t.n.v. Voeks regio Het Sticht te Huizen Welzijnswerk J. van Berkel, tel , ZKA-consulent J.H. Eekhof, tel , Activiteiten E.J. Pater, tel , Regionale Ledenvergadering-terugblik De opkomst van de jaarlijkse regionale ledenvergadering van 11 februari viel ook dit jaar weer tegen, slechts 26 aanwezigen. Namens het dagelijkse bestuur van Voeks waren Tim van Kooten en Cees Schipper aanwezig. De vergadering zelf verliep voorspoedig, het verslag van de vorige RLV werd zonder bestuursverkiezing. Drie leden waren volgens rooster aftredend, waarvan Hans Holsboer zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats werd als coördinator activiteiten E.J. (Evert) Pater verkozen. Voorzitter Jac Eekhof bedankte Hans voor zijn inzet over de afgelopen periode, waarbij ook zijn echtgenote Nanette werd betrokken. Een fles met inhoud en een boeket werd daarbij aangeboden. Hans van Berkel zette vervolgens welzijnswerker Johan Noordanus in het zonnetje vanwege zijn tienjarig jubileum en overhandigde hem de daarbij behorende pen. Jac Eekhof zette plannen uiteen voor de viering van het 60-jarig jubileum op 10 juni. Daarbij zal een bezoek worden gebracht aan het Nationaal Park De Veluwezoom te Rheden en museumcomplex Bronbeek in Arnhem. De bijeenkomst werd na de lunch afgesloten door een presentatie van regiolid Fred Nijkerk over 3000 jaar tennis. Voor velen kwamen onverwachte aspecten en feiten aan het licht. Een resumé van de voordracht vindt u op de website. Voordracht Pensioenbehoud Zoals in het vorige nummer van VN al aangekondigd zal op dinsdag 8 april Willem van den Boom een presentatie geven over pensioenzaken onder de titel Pensioenbehoud (ook voor Shell mensen). Willem van den Boom is lid van het dagelijks bestuur en tevens lid van de Voeks pensioencommissie en de deelnemersraad van SSPF. De voordracht vindt plaats in Champ Aubert, Boterbloem 1 te Driebergen. Aanvang uur. Voor deze bijeenkomst is aanmelding vooraf niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. commentaar goedgekeurd. Er werd stilgestaan bij het al jaren afnemende ledental en de vergrijzing van het ledenbestand. Positief was de toename van het aantal welzijnswerkers. Op dinsdag 13 mei is onze eerste excursie van het jaar. Daarbij zal een bezoek aan Amersfoort worden gebracht. Details zullen in de volgende editie van VN worden vermeld, maar u kunt reeds de dag in uw agenda reserveren. VoeksNieuws nr. 4 - april

20 REGIONIEUWS Rijnmond Website Secretariaat W.A. Meijnen, Terborchdreef 10, 3262 NB Oud- Beijerland, tel , Bankrekening NL90 INGB t.n.v. Voeks regio Rotterdam te Hellevoetslui Welzijnswerk Mw. H.E. Doorneveld-Letterman, tel , ZKA-consulent Mw. W.A. Vogelaar, tel , Activiteiten Mw. G. Burger-Volker, tel , P. Groen, tel Natuurwandeling Broekpolder Na de stadswandelingen door Brielle en Dordrecht wordt het weer tijd om frisse lucht in te ademen. We doen dat op donderdag 3 april met een wandeling door de Broekpolder. Dat is weliswaar dezelfde locatie als waar we onze eerste wandeling maakten maar we lopen in het voorjaar en dat maakt een verschil. We verzamelen ons om uur bij de Polderpoort, Watersportweg 11 in Vlaardingen en drinken eerst ons gebruikelijke kopje koffie, ook deze keer weer aangeboden door het bestuur. Daarna begeleidt Piet van Mil ons over een traject van zo n acht kilometer door de polder. Neem contact op met Gerda Burger of Piet Groen wanneer u wilt meewandelen. (zie colofon) Voeks Bowlingbokaal U kunt zich nog steeds aanmelden. Het evenement vindt plaats op woensdag 16 april in het Bowlingcentrum IJsselmonde, Akkeroord 10, 3079 ZS Rotterdam. We ontvangen u om uur met koffie en gebak. Leden betalen 25,00 en introducees 30,00 voor de gehele dag. Zie voor meer informatie onze website. Zoals voor alle door Rijnmond georganiseerde evenementen geldt, kunt u zich ook hiervoor opgeven bij Gerda Burger of Piet Groen. De Hudson Na het overweldigende succes van vorig jaar brengen wij ook dit jaar een bezoek aan de sleepboot de Hudson in Maassluis en wel op woensdag 23 april. We hopen natuurlijk dat het weer net zo mee zal zitten. Om uw geheugen wat op te frissen hebben wij de foto s van ons vorige bezoek op de website geplaatst. De bemanning zal ons gastvrij ontvangen met een hapje en een drankje en voor diegenen die dat willen volgt een rondleiding over het schip. Daarna zal onder de enthousiaste leiding van Dhr. Paul van Deventer (Historische Vereniging Maassluis) een wandeling door Maassluis worden gemaakt waarbij aandacht wordt geschonken aan de geschiedenis van de stad; natuurlijk ook aan de Haven, de Koepaardbrug, de Waterweg en de sleepvaart, de visserij en de loodsdienst. Leden betalen voor dit evenement 15,00 en introducees 20,00. Om uur wordt u op de Hudson verwacht. Bij veel belangstelling worden er groepen gemaakt van ongeveer vijftien personen die om de beurt de schepen bezoeken en de wandeling maken. Gerda Burger of Piet Groen boeken u graag voor dit evenement. Tiengemeten Op donderdag 1 mei wandelen we weer op Tiengemeten onder de bezielende leiding van ons Voekslid en officiële gids van Natuurmonumenten Bert Jongbloed, nu langs de andere kant van het eiland. Houdt u vast rekening met deze datum. We houden u op de hoogte via onze website! Dagtocht naar Hilversum Helaas heeft het bestuur de dagtocht naar het Instituut voor Beeld en Geluid af moeten blazen. Op de dag dat de reservering bij het instituut rond moest zijn waren er nog niet genoeg aanmeldingen en het bestuur heeft het financiële risico niet durven nemen. Helemaal van de baan is de tocht echter nog niet. Het is een leuk evenement en we zullen in de nabije toekomst zeker nog een poging wagen om e.e.a. rond te krijgen. Jaaragenda Kijk voor onze jaaragenda even op de website. Hoewel we nog niet alle gebeurtenissen en evenementen kunnen invullen kunt u wel alvast kennis nemen van wat er te doen zal zijn. Heeft u zelf ideeën of suggesties, laat het ons weten! 20 VoeksNieuws nr. 4 - april 2014

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm

Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm Bijzondere vakantie op Cyprus Ans van den Helm In 2011 gingen mijn man en ik 10 dagen op vakantie naar Cyprus. Toen we geland waren, stond er een taxi klaar, om ons naar ons vakantieverblijf, te brengen.

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen.

Outback Australië. Je kunt een auto huren of kopen. Dat kan op veel plaatsen. Outback Australië Voor mij is Australië een heel bijzondere plek. Waarom? Dat zal ik uitleggen. Het begon al toen ik voor het eerst in Australië kwam. Ik stapte uit het vliegtuig. Meteen merkte ik dat

Nadere informatie

Reisverslag Comite Natuurkunde Olympiade Suriname. Frans Guyana September 2012

Reisverslag Comite Natuurkunde Olympiade Suriname. Frans Guyana September 2012 Reisverslag Comite Natuurkunde Olympiade Suriname Comité Natuurkunde Olympiade Suriname Frans Guyana 25 28 September 2012 De MULO Natuurkunde olympiade wordt sinds 2007 jaarlijks georganiseerd door het

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

2000 jaar geleden liepen ze hier al! (Jong en oud lopen 5km door oud-rome)

2000 jaar geleden liepen ze hier al! (Jong en oud lopen 5km door oud-rome) 2000 jaar geleden liepen ze hier al! (Jong en oud lopen 5km door oud-rome) Zondag de 19e oktober gaat de wekker om 7 uur. Buiten is het nog donker, maar met 18 graden is het zeker niet koud. Het wordt

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

ONTMOETEN KENNY KOKEN

ONTMOETEN KENNY KOKEN Gratis Excemplaar ONTMOETEN KENNY KOKEN WIL JIJ HET HELE (VOORLEES) VERHAAL GRAAG LEZEN? Je krijgt Ontmoeten Kenny Koken thuis gestuurd als je een mailtje stuurt naar timo-co@coderups.nl met je naam, adres

Nadere informatie

Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS. Gedichten. Muitgeverij. Mmarmer. m armer

Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS. Gedichten. Muitgeverij. Mmarmer. m armer Saskia van den Heuvel MISSCHIEN GEBEURT ER VANDAAG IETS Gedichten Muitgeverij m armer Mmarmer Mmarmer M INHOUD KANTOOR Ode 13 Wat we zeiden toen we het ons nog herinnerden 14 Ze hebben het beste met ons

Nadere informatie

14-daagse Avontuurlijk Suriname

14-daagse Avontuurlijk Suriname REIZEN - VOYAGES Tel.32-3-238.11.03 Fax.32-3-238.71.58 Bresstraat, 14 IATA : 08210381 2018 Antwerpen licentie : A 1275 BELGIUM www.coconuttravel.be/suriname/ info@coconuttravel.be www.coconuttravel.be

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Borgo Artimino Italië Toscane Artimino

Borgo Artimino Italië Toscane Artimino Borgo Artimino Italië Toscane Artimino 1. Algemene informatie 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Borgo Artimino - (Italië Toscane Artimino) - 4 sterren 1.2. Faciliteiten en afstanden Zwembad: Ja Airco:

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe?

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe? Naam: _ GELDERLAND BOS EN WATER Gelderland is een provincie in Midden-Nederland en is de grootste provincie van Nederland. Arnhem is de hoofdstad van de provincie. Nijmegen is de grootste stad. Gelderland

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde.

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, Viering Bevrijdingsdag, 5 mei 2013, Ter Apel, gemeente Vlagtwedde. Dames en heren, Het is een mooie gewoonte om een boom te planten om een ingrijpende

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Rona Jaffe Van alles het beste

Rona Jaffe Van alles het beste Van alles het beste Rona Jaffe Van alles het beste Vertaald door Petra C. van der Eerden Uitgeverij De Arbeiderspers Amsterdam Antwerpen Copyright 1958 Rona Jaffe Copyright Nederlandse vertaling 2011

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

WOUDSEND Basis Informatie

WOUDSEND Basis Informatie WOUDSEND Basis Informatie Het gebied en landschap is rustig en bestaat uit groene velden en bossen waar kanalen, meren en waterwegen doorkruisen. Schrik niet als u witte zeilen van een kleine zeilboot

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7

De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 De koude oorlog Jesse Klever Groep 7 1 Voorwoord Tijdens het maken van mijn spreekbeurt over Amerika kwam ik de Koude oorlog tegen. De koude oorlog leek mij een heel interessant onderwerp waar ik niet

Nadere informatie

Mijn dochter; boulimia en borderline

Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline Mijn dochter; boulimia en borderline E.M. van der Linden Schrijver: E.M. van der Linden Coverontwerp: via Brave New Books ISBN: 9789402130331 E.M. van der Linden Dit

Nadere informatie

Maart 2013. Geerte, Annewil en Corrie zijn druk bezig geweest met de grote schoonmaak buiten. Na de schoonmaak was het even tijd voor andere energie.

Maart 2013. Geerte, Annewil en Corrie zijn druk bezig geweest met de grote schoonmaak buiten. Na de schoonmaak was het even tijd voor andere energie. Maart 2013 Bijna iedereen in het Thomashuis loopt te hoesten en te proesten. Griep is de vaste gast geworden. Met drankjes en honing in de thee wordt de griep weggejaagd. Geerte, Annewil en Corrie zijn

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Nu is het hoog tijd voor een korte impressie van mijn laatste reis van vierenhalve week:

Nu is het hoog tijd voor een korte impressie van mijn laatste reis van vierenhalve week: Nieuwsbrief 20 Apeldoorn, 28 juni 2014 Lieve vrienden, Na mijn terugkomst uit Frans Guyana en Suriname, waren Diny en ik een week in Frankrijk. Doel van de reis was het bijwonen van een congres in Lyon

Nadere informatie

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Jaarverslag Oudervereniging 2014/2015 & Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Beste Ouder/verzorger, Hierbij ontvangt u namens de gehele oudervereniging het jaarverslag en een uitnodiging voor de algemene

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

Noot. Ik bedank Henk dat hij aan mij zijn verhaal heeft toevertrouwd om dit te redigeren en wens de lezer heel veel plezier.

Noot. Ik bedank Henk dat hij aan mij zijn verhaal heeft toevertrouwd om dit te redigeren en wens de lezer heel veel plezier. Noot Ik had het voorrecht het verhaal over de rondreis door een deel van Amerika als een van de eersten te mogen lezen en het te redigeren. Hierbij heb ik uiteraard de schrijfstijl van Henk niet aangetast.

Nadere informatie

Argentinië. Inleiding. Geografie

Argentinië. Inleiding. Geografie Argentinië Inleiding Argentinië is vooral bekend om de Tango, dat is een wereldberoemde dans, op speciale muziek. En natuurlijk is Argentinië óók bekend om Máxima. De tango is in de 19e eeuw ontstaan in

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

BASIS INFORMATIE WOUDSEND

BASIS INFORMATIE WOUDSEND BASIS INFORMATIE WOUDSEND Basis Le Boat Woudsend Le Boat Netherlands BV De Zwaan 18, Woudsend 8551 RK Tel: 0031 (0)514 591251 Fax: 0031 (0)514 592500 GPS: 52o56 31.62 N, 5o37 47.61 E Email: woudsend@leboat.com

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Postbus 907 7301 BD Apeldoorn : 071-5210070 Aan de postactieven van de groep Leiden Leiden, september 2017 Nieuwsbrief 2017-2 Beste leden, De herfst kondigt

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Cameliadal 6 2317 HK Leiden : 071-5212938 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Leiden, september 2010 Nieuwsbrief 2010-2 De vakantieperiode

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Jaargang 22, Maand: Januari 2016 INFO

Jaargang 22, Maand: Januari 2016 INFO Jaargang 22, Maand: Januari 2016 Basisschool De Schare INFO 2016 staat voor de deur. We hopen dat dit kalenderjaar alle geluk en voorspoed zal brengen voor u en uw gezinsleden. Na een sfeervolle Kerstvakantie

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info De Chinese Muur 1. Voorwoord. 2. Wat is de Chinese Muur? 3. Waar ligt de Chinese Muur? 4. Waarom bouwden de Chinezen de Chinese Muur? 5. Hoe bouwden de Chinezen de Chinese Muur? 6. Hoe lang en hoe groot

Nadere informatie

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho

Bureau Activiteiten Bemiddeling. Activitei wrinken tocht. tuinieren dames kunst uit ho Activitei wrinken tocht maken FIETSEN VITAA winkelen samen TV kijk korte vakantie actiefdansje rum tuinieren dames kunst uit ho ergens samen UIT eten OF THUIS dagtocht ka leggen museum genieten terras

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN

STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN SLECHTZIENDEN STICHTING A.V.B.S. ACTIVITEITEN VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Voor u ligt de brochure van de Stichting A.V.B.S. Hierin willen wij informatie geven over onze activiteiten. Wij hopen dat deze brochure een

Nadere informatie

CCC Reis 2013. Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Slovenië

CCC Reis 2013. Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Slovenië CCC Reis 2013 Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Slovenië van 3 juni t/m 4 juli 2013 De coördinatoren hadden weer een prachtige en gevarieerde tocht uitgezet. Onze eerste camping was bij Dillenburg,

Nadere informatie

Met Vrouwen van Nu Gelderland naar de Zeeuwse en Belgische Kust 14 tot en met 19 mei 2017

Met Vrouwen van Nu Gelderland naar de Zeeuwse en Belgische Kust 14 tot en met 19 mei 2017 Met Vrouwen van Nu Gelderland naar de Zeeuwse en Belgische Kust 14 tot en met 19 mei 2017 Zondagochtend 14 mei stonden de eerste dames al om 5.45 uur bij Willy Boesveld op het erf in afwachting van de

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

De tocht door het land van rouw

De tocht door het land van rouw De tocht door het land van rouw Bron: Herbergen van Verlies, geschreven door Riet Fiddelaers- Jaspers en Sabine Noten Toegelicht door Sandra de Bruyne Integreren Opbouwen Funderen Ankeren Verduren Aanschouwen

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!!

Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!! Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!! De kop is eraf. Het eerste dagje uit voor de oud prinsen van AWC De Keien uit Waalre is op 18 september 2012 werkelijkheid geworden. Hierbij volgt een verslag

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest!

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! 1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS (16:30-18:30) di, wo, vr en zo De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

WOUDSEND Basis Informatie

WOUDSEND Basis Informatie WOUDSEND Basis Informatie Het gebied en landschap is rustig en bestaat uit groene velden en bossen waar kanalen, meren en waterwegen doorkruisen. Schrik niet als u witte zeilen van een kleine zeilboot

Nadere informatie

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen

Klee. en Cobra. Opnieuw beginnen Klee Lesmateriaal groep 5 en 6 deel 1: klassikale les op school bij de tentoonstelling Klee en Cobra Het begint als kind 28.01-22.04 2012 en Cobra Opnieuw beginnen Dit is Paul Klee En dit ook. En dit is

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Italië week 2 vanaf

Italië week 2 vanaf !1 Italië week 2 vanaf 25-06-2015 Donderdag 25 Juni Het was het laatste nachtje op camping San Procolo. Wij trekken verder met de camper. We zien elkaar nog even in Porto San Giorgio op de markt. We drinken

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Chartres. Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens

Chartres. Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens Chartres Verheffing van de ziel tot de geest Een mysterie-impuls van de Nieuwe Mens Conferentie van 3 t/m 8 mei 2011 in Chartres Met medewerking van Christine Gruwez, Frans Lutters, Wim Veltman e.a. Waarom

Nadere informatie

DE MIDDELEEUWEN. Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6

DE MIDDELEEUWEN. Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6 DE MIDDELEEUWEN Gemaakt Door: Amy van der Linden Leonardo Middenbouw groep 6 INHOUDSOPGAVE Middeleeuwen. Karel de Grote. Middeleeuwse straffen. De pest. Dokters in de Middeleeuwen. Beroepen in de Middeleeuwen.

Nadere informatie

November 2010. Nieuwsbrief 1

November 2010. Nieuwsbrief 1 Nieuwsbrief 1 Finse, Noorwegen Hallo! Welkom bij mijn eerste echte nieuwsbrief. Mijn intentie is om ongeveer elke 2 a 3 maanden een nieuwsbrief te maken met mijn belevenissen. Ik kreeg dit idee van mijn

Nadere informatie

Miniboekje. Van dromen naar doen. Na je pensioen. Mireille Goedkoop

Miniboekje. Van dromen naar doen. Na je pensioen. Mireille Goedkoop Miniboekje Van dromen naar doen. Na je pensioen. Mireille Goedkoop Het leven is wat er gebeurt als je iets anders doet John Lennon Dit miniboekje geeft een impressie van de levenslustige ouderen die in

Nadere informatie