T R E ETOP C O N V E R T I B L E INTERNATIONAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T R E ETOP C O N V E R T I B L E INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 T R E ETOP C O N V E R T I B L E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q TreeTop Convertible International is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Convertible International streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. In normale marktomstandigheden zal het grootste deel van de portefeuille belegd zijn in converteerbare obligaties en/of vastrentende effecten, bankdeposito's en warrants of callopties op aandelen. Het fonds kan ook beleggen in aandelen of andere met aandelen vergelijkbare instrumenten en kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). De fondsbeheerder selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het beheer, leiderschap in de sector en waardering - 25 à 35 bedrijven uit de hele wereld die blijkbaar solide groeivooruitzichten bieden of waarvan de effecten volgens de fondsbeheerder ondergewaardeerd zijn. Het fonds belegt in aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het fonds het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Bij het beheren van het grootste deel van de portefeuille wordt ernaar gestreefd het financiële gedrag van een portefeuille van converteerbare obligaties te repliceren. Daarom waarborgt de fondsbeheerder dat (i) minstens 50% van de portefeuille belegd is in obligaties of andere vastrentende instrumenten en (ii) de globale blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt, via aandelen en andere financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het fonds. Het grootste deel van de blootstelling van het fonds aan het valutarisico is afgedekt in de referentievaluta van de aandelenklasse. De MSCI All Country World index is een referentie in het bellegingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze index is louter ter informatie aangeboden: het fonds wordt op een discretionaire wijze beheerd en zal nooit de index repliceren. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Commentaar van TreeTop Asset Management S.A., Fondsbeheerder van TreeTop Convertible International Conjunctuur- en beursklimaat De mondiale outlook is er in het tweede kwartaal amper op verbeterd. Hoewel in de Verenigde Staten de economische activiteit een duidelijk herstel optekent, ziet de toestand er in Europa en de opkomende landen veel onzekerder uit. Afgezien van het monetaire beleid van de centrale banken, getuigt het verloop van de lange rente van het feit dat de versnelling van de wereldgroei op zich laat wachten, vooral in Europa. 1

2 RENTE OP 10 JAAR IN USD EN IN EUR Bron: Bloomberg Het volume van de internationale handel tekent eveneens een te zwakke groei op, onder meer te wijten aan het gebrek aan dynamisme van de export afkomstig van de opkomende markten, vooral van de markten die afhankelijk zijn van de grondstoffen. JAARLIJKSE GROEI IN VOLUME VAN DE WERELDHANDEL Bron: WTO, Capital Economics In dit onzekere klimaat redden de financiële markten zich vrij goed, ten koste van een sterke rotatie binnen de sectoren. Twee factoren ondersteunen de hausse: Het niveau van zowel de korte als de lange rente. De bedrijfsresultaten die al bij al bevredigend blijven. Zo komt het dat in de Verenigde Staten de winstmarge van de bedrijven op een historisch hoogtepunt staat: meer dan 9% of het dubbele van de gemiddelde winstmarge van de jaren '80/'90. Let wel dat deze verbetering in sterke correlatie staat met de kostenbesparingsprogramma's, de lagere financieringskosten en de lagere afschrijvingskosten terwijl de omzetgroei zwak blijft, een zorgwekkende factor van het huidige herstel 2

3 WINSTMARGE VAN DE AMERIKAANSE BEDRIJVEN (S&P 500) Bron: Bank Credit Analyst Het concrete gevolg van deze hoge winstgevendheid van de bedrijven is de ophoping van liquide middelen op de bedrijfsbalansen. Hun besteding zal cruciaal zijn voor de duurzaamheid van het huidige cyclische herstel. Het lijkt ons dan ook nuttig om er een korte analyse van te geven. Besteding van het kasstroomoverschot* 1 van de bedrijven Het niveau van de kasstroom* gegenereerd door de investeringen van de Amerikaanse bedrijven, staat op een historisch hoogtepunt in 60 jaar. INTERN RENDEMENTSPERCENTAGE VAN DE AMERIKAANSE BEDRIJFSINVESTERINGEN ( ) Bron: Crédit Suisse HOLT Volgens Crédit Suisse («Disbursing cash to shareholders», 6 mei 2014), zijn de kasmiddelen (liquide middelen + gemakkelijk verhandelbare effecten) van de S&P 500-bedrijven over de afgelopen 5 jaar verdubbeld en bedragen USD 1,7 triljoen of 11% van de marktkapitalisatie van deze index. 1 De termen met een asterisk worden toegelicht in de Woordenlijst aan het einde van dit verslag. 3

4 Rekening houdend met het handelsklimaat en de moeilijkheid om voldoende winstgevende investeringen te vinden, hebben veel bedrijven ervoor gekozen om een gedeelte van dit kasstroomoverschot* aan de aandeelhouders te storten, hetzij door hogere dividenden, hetzij door de terugkoop van eigen aandelen. Dit heeft een positief effect op de beurskoersen op korte termijn, maar niet op de bedrijfsgroei op lange termijn die alleen door productieve investeringen kan worden bereikt. Sinds begin 2014 tekenen de bedrijfsinvesteringen in de Verenigde Staten echter een herstel op: In de eerste vier maanden van 2014 bereiken de bedrijfsovernametransacties USD 1,4 triljoen, een stijging van 4% ten opzichte van 2013 en een hoogtepunt sinds De investeringsuitgaven ("Capex") die, in tegenstelling tot hun gewoontegetrouwe correlatie met de werkgelegenheidsgroei, in de afgelopen drie jaar zijn gedaald, tekenen eveneens een herstel op. CORRELATIE TUSSEN DE WERKGELEGENHEID EN DE INVESTERINGSUITGAVEN IN DE VS (IN JAARLIJKSE GROEI) Bron: Barclays Het ontbreekt hem niet aan investeringsbehoeften: volgens Bank of America Merrill Lynch is de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse industriële structuren de hoogste sinds 1964 en die van de installaties de hoogste sinds Zo ook tekent het niveau van de investeringen uitgedrukt in percentage van de gerealiseerde winst zijn laagste niveau op in 60 jaar. INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE AMERIKAANSE BEDRIJVEN IN % VAN DE WINSTEN Bron: Barclays 4

5 Een duurzaam herstel van de economie is in elk geval afhankelijk van het herstel van de investeringen. Beleggingsstrategie 1. Groei door overnames In een klimaat van een nog vrij zwakke wereldconjunctuur gaat onze voorkeur uit naar bedrijven die voldoende investeren om hun omzetgroei te stimuleren. Wanneer gedragen door tijdelijke niet-recurrente maatregelen (kostenbesparing, terugkoop van eigen aandelen), kan de winstgroei een verkeerd beeld scheppen, want de werkelijke langetermijngroei moet steunen op een dynamische omzet. Daarom is ruim een derde van de portfolio van Tree Top International geïnvesteerd in bedrijven waarvan de groei steunt op overnames voor welke deze bedrijven een bijzondere competentie hebben ontwikkeld in termen van harmonieuze integratie en snelle stijging van de winstmarges van de overgenomen bedrijven: ALIMENTATION COUCHE TARD: Canadees bedrijf en marktleider in de sector van buurtwinkels en benzinestations (convenience stores), een zeer gefragmenteerde sector in consolidatie. Alimentation Couche Tard, het enige internationale bedrijf in de sector, heeft in 2012 met de overname van het Noorse bedrijf Statoil Fuel & Retail dat goed is voor 28% van de omzet, voet gekregen in Europa. Op de omzet van diensten en goederen tekent het bedrijf een hoge brutomarge op: 32,7% in de Verenigde Staten, 43,2% in Europa en 32,7% in Canada. De kasstroom* is hoog (free cashflow* van $CAN 750 miljoen). ALLIANCE DATA SYSTEMS: Het Amerikaanse bedrijf Alliance Data Systems, gespecialiseerd in klantenkaarten en de verwerking van databases voor marketingdoeleinden voor zijn klantbedrijven, heeft een uniek en zeer winstgevend franchisesysteem met een uitstekende zichtbaarheid ontwikkeld. De organische groei wordt gedreven door de overnames van klantenportfolio's van zijn nieuwe klanten. SALIX PHARMACEUTICALS: Salix is een middelgroot Amerikaans farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in gastro-enterologie. De groei wordt gedreven door bedrijfsovernames veeleer dan door eigen onderzoek, een strategie die het bedrijf met succes toepast. De laatste in rij is de overname van Santarus, voor USD 2,6 miljard of een derde van zijn beurswaarde... Twee geneesmiddelen, in hun laatste goedkeuringsfase door de FDA. De aandelenprijs is in de afgelopen twee jaar verdriedubbeld. UNITED RENTALS: United Rentals is het grootste Noord-Amerikaanse verhuurbedrijf van industrieel materieel, een zeer gefragmenteerde sector waar het bedrijf door zijn positie van marktleider aanzienlijke kortingen geniet op zijn inkopen en het gehele grondgebied bestrijkt, waardoor het bij de grote bedrijven een quasi monopolie bezit. De overnamestrategie van het bedrijf spitst zich toe op hooggespecialiseerde verhuurbedrijven. 5

6 REGUS: Met een marktaandeel van 15% is Regus wereldleider in de sector van de verhuur van business centers (2000 in totaal). Regus speelt in op de groeiende marktbehoefte aan mobiliteit in het werk en tekent voor de komende jaren zeer ambitieuze targets op: een verdubbeling van de kantoorcapaciteit binnen drie jaar en een vertienvoudiging binnen tien jaar... Het Regus-businessmodel is eenvoudig en doeltreffend: de eerder verworven business centers die hun vol potentieel hebben bereikt (in principe na twee jaar) brengen regelmatige en aanzienlijke kasstromen* voort waarmee nieuwe business centers, bestemd om de toekomstige groei te dragen, snel kunnen worden opgericht. Het openingstempo van nieuwe business centers tekent een versnelling op (448 in 2013 et 123 in het eerste kwartaal 2014), wat tijdelijk op het rendement weegt. BRENNTAG: Brenntag is een Duits bedrijf en marktleider (8% marktaandeel) in de wereldwijde grootdistributie van chemische producten, een sector in consolidatie. Na een actieve overnamestrategie komt het bedrijf op adem en daarnaast hebben zijn marges ook wat geleden onder de heersende laagconjunctuur. TECH MAHINDRA: Tech Mahindra, de vijfde grootste Indiase softwareproducent, neemt sinds de overname in 2009 van Satyam een leiderspositie in op de markt van diensten aan de telecommunicatiesector. Zijn uurkost ligt 30% lager dat die van zijn concurrenten. Met het oog op de consolidatie van zijn positie in de communicatiesector, past het bedrijf een gerichte overnamestrategie toe. 2. Waarden die verder gevorderd zijn in de beleggingscyclus. Andere waarden in de portfolio van TreeTop Convertible International bevinden zich in een verder gevorderd stadium van hun beleggingscyclus en genieten hoge kasstromen*, wat hun de mogelijkheid biedt van hogere dividenden en/of de terugkoop van eigen aandelen. Hun groeiritme vertraagt maar hun bijzonder lage waardering spoort ons aan deze waarden te behouden. Het betreft de posities HANNOVER RE, SAMSUNG ELECTRONICS, HYUNDAI MOTOR en HYUNDAI MOBIS. 3. Een risicosector maar toch aantrekkelijk: internet De bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met grote veranderingsvlagen die zowel risico's als kansen inhouden. Wij stellen een groot belang in de sector van het internet, want de beste actoren tekenen qua marktaandeel, rendement en groeicijfers zeer goede cijfers op maar de duurzaamheid van de bedrijven is meestal zeer zwak. Uit een studie uitgevoerd door Shell in de jaren '80, blijkt dat de levensduur van meer dan de helft van de waarden op de S&P 500 niet meer dan 40 tot 50 jaar bedraagt... In de sector van het internet ligt het sterftecijfer van de start-ups zelfs nog hoger: volgens Crédit Suisse maakt de helft het niet verder dan 5 tot 8 jaar. 6

7 In een studie van Crédit Suisse "Investing in Internet Enterprises: No Game for Amateurs" gepubliceerd op 23 mei 2014 en geschreven door journalist Eric Johnson, onderscheidt de auteur 4 soorten businessmodels voor internetbedrijven: 1. Bedrijven waarvan de omzet gekoppeld is aan reclame (die al 25% van de wereldmarkt van reclame vertegenwoordigen: Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Baidu, Tencent 2. Online handelsbedrijven (e-commerce): Amazon, E-Bay, Alibaba 3. Diverse servicebedrijven: reizen (Booking.com, Priceline, TripAdvisor ), vastgoed, tewerkstelling 4. "Internet van de dingen": een uitgebreid toepassingsgebied voor de communicatie tussen toestellen over het internet: automatisering, domotica, databases toegespitst op marketing, enz. In de waardering van de internetbedrijven wijst Eric Johnson op twee belangrijke elementen die bij onze strategie aansluiten: De toegangsdrempels liggen veel lager dan bij traditionele bedrijven. De infrastructuur kan vaak gemakkelijk worden gekopieerd en toegepast en het is dus niet gemakkelijk om de werkelijke marktleiders snel te onderscheiden. De bouw van een zo breed mogelijk netwerk is fundamenteel: de waarde van een product is afhankelijk van het aantal gebruikers ervan. Wij beleggen in bedrijven die ons het meest duurzaam lijken in deze sector en hebben in de laatste 6 maanden onze weging in deze bedrijven fors verhoogd, vooral in China dat, in geval van succes, een enorm potentieel biedt. ALLIANCE DATA SYSTEMS (zie beschrijving hierboven): Dit bedrijf, al 3 jaar in de portfolio van TreeTop Convertible International, bekleedt een unieke positie voor de ontwikkeling van de logistiek en databases voor de traditionele handel (kredietkaarten en klantenkaarten, marketing services) met toepassingen voor e-commerce op wereldniveau. DEUTSCHE POST : Dankzij zijn dochterbedrijf DHL, is Deutsche Post een speler op wereldniveau in de oligopolide sector van de postverzendingen die zich met de groei van e-commerce sterk heeft uitgebreid. Het bedrijf tekent een regelmatige groei (+/- 10%) en een hoog rendement op (ROE* van 20). SOUFUN: Soufun is een Chinees vastgoedbedrijf met het grootste internetportaal dat uitsluitend online services aanbiedt (50% marktaandeel). Het bedrijf bezit een uitgebreid netwerk (9 175 werknemers). Niet alleen liggen zijn transactiekosten een derde lager dan die van zijn traditionele concurrenten, maar het bedrijf boogt ook op een grotere transparantie en ruimer aanbod. Het online aandeel van de Chinese vastgoedtransacties - momenteel slechts 10% via het internet - groeit gestaag en biedt een enorm potentieel. E-HOUSE: E-House is een traditioneel vastgoedbedrijf dat met succes een online aanbod heeft ontwikkeld (25% marktaandeel) en een uitgebreid netwerk bezit ( werknemers). 7

8 REXLOT HOLDINGS: Chinees bedrijf dat de markt van kansspelen loterijsystemen, machines en services aanbiedt. Nieuwe licenties zijn onlangs toegekend voor internet. 51 JOB: 51 JOB is een Chinees uitzendbureau dat in de online uitzendsector een leiderspositie inneemt (5 000 werknemers). Behalve werkaanbiedingen (60% van de omzet) biedt 51 JOB ook opleidingen aan met een hoge toegevoegde waarde (40% van de omzet). Algemeen beschouwd, biedt de portfolio van TreeTop Convertible International nog altijd aantrekkelijke ratio's in termen van groei (LTG*), rendement (ROE*) en waardering (PER*). LTG* ROE* PER* Gemiddelde weging 15,1 21,4 11,6 8

9 Evolutie van de NIW van TreeTop Convertible International A EUR 2 EVOLUTIE VAN DE NIW VAN TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL A EUR VS. MSCI AC WORLD * TreeTop Convertible International A EUR is in het tweede kwartaal 2014 licht gestegen en tekent in de loop van de verslagperiode een nieuw historisch hoogtepunt op. PRESTATIES OP 30/06/2014 TreeTop MSCI AC Conv. Intl A World* Cumulatieve rendementen Juni 0.6% 1.5% YTD 5.4% 5.4% 1 jaar 22.0% 20.8% JAARLIJKSE PRESTATIE VAN TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL A VS. MSCI AC WORLD*SINDS 2004 (OP 31 DECEMBER VAN ELK JAAR) Actuariële rendementen op jaarbasis 3 jaar 8.6% 11.9% 5 jaar 13.6% 13.7% 10 jaar 8.5% 6.8% Sinds begin** 9.9% 6.7% 2 De bevek biedt ook andere aandelenklassen aan (B USD, C GBP en D EUR) voor welke de statistieken gratis verkrijgbaar zijn op eenvoudig verzoek aan TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg en ook beschikbaar zijn op 9

10 Jaarlijkse prestatie van TreeTop Convertible International A sinds begin** Periode Datum NIW Rendement over de periode 30/06/ /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /01/ % /01/ % /01/ % /01/ % /12/ % /12/ % /12/ % De rendementen zijn berekent in de basisvaluta (EUR), omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen. In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst. * Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index (MSCI All Country World in lokale munt - code Bloomberg : NDLEACWF) en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index. ** De Klasse A werd gelanceerd op 30 juni

11 SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE OP 30 JUNI 2014 Onderliggende waarde Regio % portf Conversie premie* Delta * PER* LTG* ROE* Credit spread * Looptijd * Beurskap. mld. EUR* Sector 51JOB INC-ADR PAC/CHINA % DUURZAME CONS. AGEAS/AGEASFINLUX "fresh" EUROPA % FINANCIËN AGEAS/FORTIS BANK "cashes" EUROPA % FINANCIËN AIRBUS GROUP NV EUROPA % INDUSTRIE ALIMENTATION COUCHE-TARD -B AMER/CANADA % NIET-DUURZAME CONS. ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AMER/VS % TECHNOLOGIE AUTOZONE AMER/VS % N.S DUURZAME CONS. BRENNTAG AG EUROPA % GRONDSTOFFEN DAIMLER AG EUROPA % DUURZAME CONS. DEUTSCHE POST AG-REG EUROPA % INDUSTRIE DISCOVER FINANCIAL SERVICES AMER/VS % FINANCIËN E-HOUSE CHINA HOLDINGS-ADS PAC/CHINA % TECHNOLOGIE FUFENG GROUP LTD PAC/CHINA % GRONDSTOFFEN HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUROPA % FINANCIËN HYUNDAI MOBIS PAC/KOREA % DUURZAME CONS. HYUNDAI MOTOR PAC/KOREA % DUURZAME CONS. JINKOSOLAR HOLDING ADR PAC/CHINA % ENERGIE KEPCO PAC/KOREA % NUTSBEDRIJVEN LANXESS AG EUROPA % GRONDSTOFFEN REGUS GROUP PLC EUROPA % INDUSTRIE REXLOT HOLDINGS LTD PAC/CHINA % DUURZAME CONS. SALIX PHARMACEUTICALS AMER/VS % GEZONDHEITSZORG SAMSUNG ELECTRONICS PAC/KOREA % TECHNOLOGIE SOHO CHINA LTD PAC/CHINA % FINANCIËN SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR PAC/CHINA % TECHNOLOGIE TATA MOTORS PAC/INDIA % DUURZAME CONS. TECH MAHINDRA LTD PAC/INDIA % TECHNOLOGIE UNION PACIFIC CORP AMER/VS % INDUSTRIE UNITED RENTALS AMER/VS % INDUSTRIE VALERO ENERGY CORP AMER/VS % ENERGIE Totaal gewogen gemiddelde %

12 PRESTATIEBIJDRAGE De prestatiebijdrage wordt: - bepaald als "Equity Play" wanneer ze afkomstig is van aandelen of converteerbare obligaties met een premie kleiner dan 50% - bepaald als "Yield Play" wanneer het afkomstig is van converteerbare obligaties met een premie groter dan 50% - bepaald als zowel Equity als Yield play wanneer ze afkomstig is van beide concepten voor de periode - berekend in de munt van het effect. Prestatiebijdrage voor de laatste 12 maanden (30 Juni Juni 14) Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 12 maanden) 6.0% 5.0% 4.79% Prest. Equity Play: 22.66% Prest. Yield Play: 5.13% Zowel Equity als Yield play: 0.78% 4.0% 3.17% 3.08% 3.06% 3.0% 2.17% 2.07% 2.0% 1.0% 1.48% 1.08% 0.92% 0.90% 0.72% 0.69% 0.66% 0.59% 0.57% 0.0% Geografische bijdrage (laatste 12 maanden) Sectorbijdrage (laatste 12 maanden) 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% Azië: 7.95% Europa: 8.36% America: 12.26% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Prestatiebijdrage voor de laatste 3 maanden (31 Maart Juni 14) 1.5% 1.0% 1.15% 0.76% Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 3 maanden) Prest. Equity Play: 2.58% Prest. Yield Play: 0.77% Zowel Equity als Yield play: -0.07% 0.5% 0.45% 0.42% 0.38% 0.32% 0.29% 0.28% 0.25% 0.16% 0.14% 0.14% 0.0% -0.5% -0.20% -0.21% -1.0% -0.69% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Geografische bijdrage (laatste 3 maanden) Azië: 1.36% Europa: -0.05% Amerika: 1.97% 1.4% Sectorbijdrage (laatste 3 maanden) 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% -0.2% -0.4% 12

13 WAARSCHUWING Dit kwartaalverslag biedt op zich geen volledige informatie over TreeTop Convertible International en moet vóór enige belegging samen met het Essentiële Beleggersinformatie (EBi), de prospectus alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van TreeTop Convertible SICAV worden gelezen. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek aan TreeTop Asset Management S.A., 12 rue Eugène Ruppert L Luxemburg, bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer (Bank Degroof NV/SA, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel), of op onze website Wat de TreeTop Convertible International A EUR aandelenklasse (kapitalisatie) betreft: de NIW wordt gepubliceerd in L Echo, La Libre Belgique, De Tijd, De Standaard, de Financial Times en de International Herald Tribune, de toetredingskosten bedragen maximaal 3% en kunnen vrij onderhandeld worden, de minimale inschrijving bedraagt 250. Bij een terugkoop/wijziging van een compartiment bedraagt de taks op beursverrichtingen (TOB) 1% (max. 1,500) en de roerende voorheffing bedraagt momenteel 25% bij de terugkoop (zie art. 19 bis van het WIB). Hoewel de cijfers in het actuele kwartaalverslag afkomstig zijn uit de meest betrouwbare bronnen, werden ze niet geauditeerd. Daarentegen, bevat de recentste kwartaalverslag wel de standpunten van de fondsbeheerders, en deze vormen in geen enkel geval beleggingsadvies. TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Tel : Fax: TreeTop Asset Management Belgium Frankenstraat, 79 B-1040 Brussel Tel: Fax:

14 LEXICON BEURSKAPITALISATIE: de totale waarde van een bedrijf op een gegeven moment, berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Voor de beurskapitalisatie worden verschillende categorieën gehanteerd, namelijk de large caps (>2 miljard $), de mid caps (tussen 0,4 en 2 miljard $) en de small caps (< 0,4 miljard $). De beurskapitalisatie en het aantal aandelen dat dagelijks wordt verhandeld, laten toe de liquiditeit van de geselecteerde aandelen te beoordelen. BOND FLOOR of OBLIGATIEBODEM: of de obligatieweging van de converteerbare obligatie, of de ongedekte waarde: met de rente en de looptijd van een converteerbare obligatie kan de koers worden berekend tegen welke de obligatie zou worden verhandeld indien ze niet converteerbaar zou zijn. Hierop wordt het huidige rendement van een staatslening met dezelfde looptijd toegepast en de overeenstemmende credit spread toegevoegd van het bedrijf bij de ondertekening, om aldus de koers te verkrijgen onder welke deze obligatie niet mag dalen bij een baisse van de aandelenkoers in een onveranderde renteomgeving en zonder een aanzienlijke verzwakking van de kwaliteit van de emittent. Dit is een essentiële term om het risicobeperkend effect van de converteerbare obligaties te begrijpen. CONVERSIEPREMIE: het verschil, uitgedrukt in percentage, tussen de huidige koers van de converteerbare obligatie en die van het onderliggende aandeel (of pariteit). Het betreft namelijk de meerkost die de belegger aanvaardt te betalen ten opzichte van de huidige koers van het aandeel ter bescherming van zijn kapitaal. CREDIT SPREAD: het renteverschil, uitgedrukt in basispunten (bps), dat een bedrijfsobligatie moet geven in verhouding tot een staatsobligatie met dezelfde looptijd. Bijvoorbeeld: voor een bedrijf van uitzonderlijke kwaliteit (prime, AAA- of AArating) zal de credit spread ongeveer 20 bps (of 0,20%) bedragen, terwijl die voor een risicovoller bedrijf (B-rating) gemakkelijk 200 bps kan bereiken. Uiteraard fluctueert het algemeen niveau van de credit spreads afhankelijk van de economische conjunctuur: in een periode van recessie of financiële crisis gaan de credit spreads fors stijgen, terwijl ze in een periode van economische opleving gaan dalen. kasstroom is een goede indicator van het vermogen van een bedrijf om zijn investeringen zelf te financieren. LONG TERM GROWTH (of LTG): schatting door de analisten van het groeipercentage op lange termijn van de winst per aandeel van het bedrijf. LOOPTIJD: een term die verwant is, maar meer wetenschappelijk, met de gemiddelde levensduur van een obligatie in het algemeen en van een converteerbare obligatie in het bijzonder. Wanneer de rente namelijk stijgt, of wanneer de rating van een bedrijf verzwakt, zal een obligatie met een korte looptijd daar minder onder lijden dan een obligatie met een lange looptijd. PER (PRICE-EARNINGS RATIO P/E) of KOERS- WINSTVERHOUDING: de PER geeft weer hoeveel keer een bedrijf zijn jaarlijkse winst kapitaliseert en is een indicator van de relatieve waarde van een aandeel. Over het geheel genomen wordt de PER beïnvloed door de sector en de kwaliteit van het aandeel: zo zullen groeiwaarden een hogere PER optekenen dan cyclische waarden. Een versnelling van het groeipercentage (momentum) geeft normaliter aanleiding tot een herwaardering van de PER die een multiplicatoreffect heeft op de beurskoers. Omgekeerd vertegenwoordigt de PER het winstrendement op een aandeel dat kan worden vergeleken met het rendement op een obligatie. RETURN ON EQUITY (ROE) of RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN: de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van een bedrijf. Het ROE wordt gebruikt als maatstaf om de efficiëntie te beoordelen waarmee het management het aandelenkapitaal gebruikt dat de aandeelhouders permanent ter beschikking stellen van het bedrijf. DELTA: geeft de gevoeligheid weer (tussen 0 en 1) van een converteerbare obligatie voor de koersbewegingen van het onderliggende aandeel. Zo zal een converteerbare obligatie met een delta van 0,50 bij elke hausse of baisse van 10% van de koers van het onderliggende aandeel naar verwachting met 5% stijgen of dalen. Het probleem is dat de delta zelf in positieve correlatie staat met de koers van het onderliggende aandeel en niet symmetrisch is: de statistische analyse geeft in feite één enkele deltawaarde weer die slechts momentaan geldt en die de gedifferentieerde gevoeligheid van de converteerbare obligatie voor de hausse of de baisse (asymmetrie) niet weergeeft. KASSTROOM/CASHFLOW: geheel van liquide middelen voortgebracht door de activiteiten van een bedrijf. De 14

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q2 2014 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van de bevek TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity

Nadere informatie

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q3 2014 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van de bevek TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q1 2015 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity streeft

Nadere informatie

T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L

T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L TreeTop Convertible International Q2 2013 KWARTAALVERSLAG Q2 2013 TreeTop Convertible International is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q2 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

T REET O P SEQUOIA E Q U I T Y

T REET O P SEQUOIA E Q U I T Y T REET O P SEQUOIA E Q U I T Y TreeTop Sequoia Equity Q2 2013 KWARTAALVERSLAG Q2 2013 TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Conjunctuur- en beursklimaat Na

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn?

Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? Studie: verklaart de groei en de waardering van de vrije kasstroom waarom smallcaps en midcaps beter presteren dan blue chips op de lange termijn? In deze uiteenzetting gaan we op zoek naar een verklaring

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht

QUEST FOR GROWTH. PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht QUEST FOR GROWTH PRIVAK, Openbare Instelling voor Collectieve Beleggingen met vast kapitaal naar Belgisch recht VFB Happening 25 maart 2017 1 Agenda Structuur Niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Willem de Vocht Undervalued Opportunities

Willem de Vocht Undervalued Opportunities Willem de Vocht Undervalued Opportunities Focus aandelen Verenigde Staten Introductie Economie gestudeerd aan Maastricht University, New York University en Erasmus University Chartered Financial Analyst

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag.

Om in te tekenen. Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Om in te tekenen Stuur het bijgevoegde inschrijvingsformulier terug in de voorgefrankeerde omslag. Surf naar www.deutschebank.be en teken in via internet. Een eenvoudige, veilige en comfortabele manier

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack TreeTop Asset Management KWALITEITSSERVICE VOOR ALLE BELEGGERS «Ik ben blij dat ik mijn passie kan delen en het beste van de wereldwijde

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Positieve flow voor leningen opkomende landen

Positieve flow voor leningen opkomende landen Positieve flow voor leningen opkomende landen Opkomende markten hebben de afgelopen jaren het beste groeimomentum laten zien. De verbetering van de groei houdt naar verwachting ook de komende tijd aan.

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Waar liggen de kansen?

Waar liggen de kansen? Grip op je vermogen Waar liggen de kansen? Bob Homan ING Investment Office 20 april 2012 Welke economie is het snelst gegroeid na invoering van de euro?* a) Zwitserland b) Duitsland c) VS d) Griekenland

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

T REET OP PATRIMOINE CONSERVATIVE

T REET OP PATRIMOINE CONSERVATIVE T REET OP PATRIMOINE CONSERVATIVE TreeTop Patrimoine Conservative Q3 2013 KWARTAALVERSLAG Q3 2013 TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Het fonds TreeTop

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

De grootste zeepbel ooit. November 2017

De grootste zeepbel ooit. November 2017 De grootste zeepbel ooit November 2017 1 2 Long-Term Capital Management 1994-1998 Eigen vermogen: Geleend geld: Strategie: Beheerders: $ 4 miljard $ 125 miljard geleend Arbitrage ( bv. inspelen spread

Nadere informatie

Deutsche Bank Wealth Management 0

Deutsche Bank Wealth Management 0 0 Standaard risicoprofielen Bandbreedtes Vermogensbeheer Risico Profielen Conservative Core Growth Min Target Max Min Target Max Min Target Max Aandelen 0% 20% 40% 20% 40% 60% 40% 60% 80% Vastrentende

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Profiteer van stijgende grondstofprijzen

Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen Profiteer van stijgende grondstofprijzen De prijzen van grondstoffen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Gedreven door de vraag vanuit China en India zijn met

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA)

Marktwaarde per aandeel. Winst per aandeel (WPA) Wat betekent k/boekwaarde (koers/boekwaarde)- of K/B-ratio? Een ratio die de marktwaarde van een aandeel vergelijkt met zijn boekwaarde. De ratio wordt berekend door de actuele slotkoers van het aandeel

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN

WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN WORKSHOP WERELDWIJD BELEGGEN Sander Zondag, CIO OBAM Investment Centre Grip op je Vermogen, 19 April 2013 2 Agenda Quiz - op zoek naar de wereldwijde belegger Wereldwijd vs NL belegger OBAM film AGENDA

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt

Nog steeds een stap voor op een stijgende markt UPDATE VAN DE PORTEFEUILLEMANAGER Februari 2015 Voor professionele beleggers ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND Nog steeds e stap voor op e stijgde markt Christopher Hart, fondsmanager Betere macrovooruitzicht

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office:

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de SICAV) Registered Office: JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens

Factsheet Cijfers per 28/02/2013. Rendement per kalenderjaar NIW. Benchmark Russell Mid Cap Value index (Total Return) (USD) Algemene gegevens Robeco US Select Opportunities Equities D Robeco US Select Oppertunities Equities belegt in midcap aandelen in de VS. Het fonds is voornamelijk samengesteld uit aandelen met een marktkapitalisatie van

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012)

Beleggingen 2010 en 2011 (en 2012) Beleggingen en (en 2012) Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Groothandel Vegro 6 december Martijn Euverman Copyright Sprenkels & Verschuren. Geen enkele reproductie van het document of een deel

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Vermogensbeheerrapportage

Vermogensbeheerrapportage A.B. Stier en/of C.D. Stier-Jansen NL01BINK0123456789 256500 Kerkstraat 1 1000 AB Amsterdam Nederland Care IS vermogensbeheer Mgr. Cornelis Veermanlaan 1G 1131 KB Volendam Tel: 0299-720961 Email: info@care-is.nl

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Equity Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Compartimentsbeschrijving Het compartiment heeft tot doel een zo hoog

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012

Gewone Algemene Vergadering Actieplan en verwezenlijkingen 2012 Gewone Algemene Vergadering 2013 en verwezenlijkingen 2012 Doelstellingen GBL werkte in 2012 een actieplan uit in het kader van haar doelstelling om waarde te creëren, namelijk: 1 1. De rotatie van de

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie