T R E ETOP C O N V E R T I B L E INTERNATIONAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "T R E ETOP C O N V E R T I B L E INTERNATIONAL"

Transcriptie

1 T R E ETOP C O N V E R T I B L E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q TreeTop Convertible International is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Convertible International streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. In normale marktomstandigheden zal het grootste deel van de portefeuille belegd zijn in converteerbare obligaties en/of vastrentende effecten, bankdeposito's en warrants of callopties op aandelen. Het fonds kan ook beleggen in aandelen of andere met aandelen vergelijkbare instrumenten en kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). De fondsbeheerder selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het beheer, leiderschap in de sector en waardering - 25 à 35 bedrijven uit de hele wereld die blijkbaar solide groeivooruitzichten bieden of waarvan de effecten volgens de fondsbeheerder ondergewaardeerd zijn. Het fonds belegt in aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het fonds het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Bij het beheren van het grootste deel van de portefeuille wordt ernaar gestreefd het financiële gedrag van een portefeuille van converteerbare obligaties te repliceren. Daarom waarborgt de fondsbeheerder dat (i) minstens 50% van de portefeuille belegd is in obligaties of andere vastrentende instrumenten en (ii) de globale blootstelling van het fonds aan de aandelenmarkt, via aandelen en andere financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het fonds. Het grootste deel van de blootstelling van het fonds aan het valutarisico is afgedekt in de referentievaluta van de aandelenklasse. De MSCI All Country World index is een referentie in het bellegingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze index is louter ter informatie aangeboden: het fonds wordt op een discretionaire wijze beheerd en zal nooit de index repliceren. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Commentaar van TreeTop Asset Management S.A., Fondsbeheerder van TreeTop Convertible International Conjunctuur- en beursklimaat De mondiale outlook is er in het tweede kwartaal amper op verbeterd. Hoewel in de Verenigde Staten de economische activiteit een duidelijk herstel optekent, ziet de toestand er in Europa en de opkomende landen veel onzekerder uit. Afgezien van het monetaire beleid van de centrale banken, getuigt het verloop van de lange rente van het feit dat de versnelling van de wereldgroei op zich laat wachten, vooral in Europa. 1

2 RENTE OP 10 JAAR IN USD EN IN EUR Bron: Bloomberg Het volume van de internationale handel tekent eveneens een te zwakke groei op, onder meer te wijten aan het gebrek aan dynamisme van de export afkomstig van de opkomende markten, vooral van de markten die afhankelijk zijn van de grondstoffen. JAARLIJKSE GROEI IN VOLUME VAN DE WERELDHANDEL Bron: WTO, Capital Economics In dit onzekere klimaat redden de financiële markten zich vrij goed, ten koste van een sterke rotatie binnen de sectoren. Twee factoren ondersteunen de hausse: Het niveau van zowel de korte als de lange rente. De bedrijfsresultaten die al bij al bevredigend blijven. Zo komt het dat in de Verenigde Staten de winstmarge van de bedrijven op een historisch hoogtepunt staat: meer dan 9% of het dubbele van de gemiddelde winstmarge van de jaren '80/'90. Let wel dat deze verbetering in sterke correlatie staat met de kostenbesparingsprogramma's, de lagere financieringskosten en de lagere afschrijvingskosten terwijl de omzetgroei zwak blijft, een zorgwekkende factor van het huidige herstel 2

3 WINSTMARGE VAN DE AMERIKAANSE BEDRIJVEN (S&P 500) Bron: Bank Credit Analyst Het concrete gevolg van deze hoge winstgevendheid van de bedrijven is de ophoping van liquide middelen op de bedrijfsbalansen. Hun besteding zal cruciaal zijn voor de duurzaamheid van het huidige cyclische herstel. Het lijkt ons dan ook nuttig om er een korte analyse van te geven. Besteding van het kasstroomoverschot* 1 van de bedrijven Het niveau van de kasstroom* gegenereerd door de investeringen van de Amerikaanse bedrijven, staat op een historisch hoogtepunt in 60 jaar. INTERN RENDEMENTSPERCENTAGE VAN DE AMERIKAANSE BEDRIJFSINVESTERINGEN ( ) Bron: Crédit Suisse HOLT Volgens Crédit Suisse («Disbursing cash to shareholders», 6 mei 2014), zijn de kasmiddelen (liquide middelen + gemakkelijk verhandelbare effecten) van de S&P 500-bedrijven over de afgelopen 5 jaar verdubbeld en bedragen USD 1,7 triljoen of 11% van de marktkapitalisatie van deze index. 1 De termen met een asterisk worden toegelicht in de Woordenlijst aan het einde van dit verslag. 3

4 Rekening houdend met het handelsklimaat en de moeilijkheid om voldoende winstgevende investeringen te vinden, hebben veel bedrijven ervoor gekozen om een gedeelte van dit kasstroomoverschot* aan de aandeelhouders te storten, hetzij door hogere dividenden, hetzij door de terugkoop van eigen aandelen. Dit heeft een positief effect op de beurskoersen op korte termijn, maar niet op de bedrijfsgroei op lange termijn die alleen door productieve investeringen kan worden bereikt. Sinds begin 2014 tekenen de bedrijfsinvesteringen in de Verenigde Staten echter een herstel op: In de eerste vier maanden van 2014 bereiken de bedrijfsovernametransacties USD 1,4 triljoen, een stijging van 4% ten opzichte van 2013 en een hoogtepunt sinds De investeringsuitgaven ("Capex") die, in tegenstelling tot hun gewoontegetrouwe correlatie met de werkgelegenheidsgroei, in de afgelopen drie jaar zijn gedaald, tekenen eveneens een herstel op. CORRELATIE TUSSEN DE WERKGELEGENHEID EN DE INVESTERINGSUITGAVEN IN DE VS (IN JAARLIJKSE GROEI) Bron: Barclays Het ontbreekt hem niet aan investeringsbehoeften: volgens Bank of America Merrill Lynch is de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse industriële structuren de hoogste sinds 1964 en die van de installaties de hoogste sinds Zo ook tekent het niveau van de investeringen uitgedrukt in percentage van de gerealiseerde winst zijn laagste niveau op in 60 jaar. INVESTERINGSUITGAVEN VAN DE AMERIKAANSE BEDRIJVEN IN % VAN DE WINSTEN Bron: Barclays 4

5 Een duurzaam herstel van de economie is in elk geval afhankelijk van het herstel van de investeringen. Beleggingsstrategie 1. Groei door overnames In een klimaat van een nog vrij zwakke wereldconjunctuur gaat onze voorkeur uit naar bedrijven die voldoende investeren om hun omzetgroei te stimuleren. Wanneer gedragen door tijdelijke niet-recurrente maatregelen (kostenbesparing, terugkoop van eigen aandelen), kan de winstgroei een verkeerd beeld scheppen, want de werkelijke langetermijngroei moet steunen op een dynamische omzet. Daarom is ruim een derde van de portfolio van Tree Top International geïnvesteerd in bedrijven waarvan de groei steunt op overnames voor welke deze bedrijven een bijzondere competentie hebben ontwikkeld in termen van harmonieuze integratie en snelle stijging van de winstmarges van de overgenomen bedrijven: ALIMENTATION COUCHE TARD: Canadees bedrijf en marktleider in de sector van buurtwinkels en benzinestations (convenience stores), een zeer gefragmenteerde sector in consolidatie. Alimentation Couche Tard, het enige internationale bedrijf in de sector, heeft in 2012 met de overname van het Noorse bedrijf Statoil Fuel & Retail dat goed is voor 28% van de omzet, voet gekregen in Europa. Op de omzet van diensten en goederen tekent het bedrijf een hoge brutomarge op: 32,7% in de Verenigde Staten, 43,2% in Europa en 32,7% in Canada. De kasstroom* is hoog (free cashflow* van $CAN 750 miljoen). ALLIANCE DATA SYSTEMS: Het Amerikaanse bedrijf Alliance Data Systems, gespecialiseerd in klantenkaarten en de verwerking van databases voor marketingdoeleinden voor zijn klantbedrijven, heeft een uniek en zeer winstgevend franchisesysteem met een uitstekende zichtbaarheid ontwikkeld. De organische groei wordt gedreven door de overnames van klantenportfolio's van zijn nieuwe klanten. SALIX PHARMACEUTICALS: Salix is een middelgroot Amerikaans farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in gastro-enterologie. De groei wordt gedreven door bedrijfsovernames veeleer dan door eigen onderzoek, een strategie die het bedrijf met succes toepast. De laatste in rij is de overname van Santarus, voor USD 2,6 miljard of een derde van zijn beurswaarde... Twee geneesmiddelen, in hun laatste goedkeuringsfase door de FDA. De aandelenprijs is in de afgelopen twee jaar verdriedubbeld. UNITED RENTALS: United Rentals is het grootste Noord-Amerikaanse verhuurbedrijf van industrieel materieel, een zeer gefragmenteerde sector waar het bedrijf door zijn positie van marktleider aanzienlijke kortingen geniet op zijn inkopen en het gehele grondgebied bestrijkt, waardoor het bij de grote bedrijven een quasi monopolie bezit. De overnamestrategie van het bedrijf spitst zich toe op hooggespecialiseerde verhuurbedrijven. 5

6 REGUS: Met een marktaandeel van 15% is Regus wereldleider in de sector van de verhuur van business centers (2000 in totaal). Regus speelt in op de groeiende marktbehoefte aan mobiliteit in het werk en tekent voor de komende jaren zeer ambitieuze targets op: een verdubbeling van de kantoorcapaciteit binnen drie jaar en een vertienvoudiging binnen tien jaar... Het Regus-businessmodel is eenvoudig en doeltreffend: de eerder verworven business centers die hun vol potentieel hebben bereikt (in principe na twee jaar) brengen regelmatige en aanzienlijke kasstromen* voort waarmee nieuwe business centers, bestemd om de toekomstige groei te dragen, snel kunnen worden opgericht. Het openingstempo van nieuwe business centers tekent een versnelling op (448 in 2013 et 123 in het eerste kwartaal 2014), wat tijdelijk op het rendement weegt. BRENNTAG: Brenntag is een Duits bedrijf en marktleider (8% marktaandeel) in de wereldwijde grootdistributie van chemische producten, een sector in consolidatie. Na een actieve overnamestrategie komt het bedrijf op adem en daarnaast hebben zijn marges ook wat geleden onder de heersende laagconjunctuur. TECH MAHINDRA: Tech Mahindra, de vijfde grootste Indiase softwareproducent, neemt sinds de overname in 2009 van Satyam een leiderspositie in op de markt van diensten aan de telecommunicatiesector. Zijn uurkost ligt 30% lager dat die van zijn concurrenten. Met het oog op de consolidatie van zijn positie in de communicatiesector, past het bedrijf een gerichte overnamestrategie toe. 2. Waarden die verder gevorderd zijn in de beleggingscyclus. Andere waarden in de portfolio van TreeTop Convertible International bevinden zich in een verder gevorderd stadium van hun beleggingscyclus en genieten hoge kasstromen*, wat hun de mogelijkheid biedt van hogere dividenden en/of de terugkoop van eigen aandelen. Hun groeiritme vertraagt maar hun bijzonder lage waardering spoort ons aan deze waarden te behouden. Het betreft de posities HANNOVER RE, SAMSUNG ELECTRONICS, HYUNDAI MOTOR en HYUNDAI MOBIS. 3. Een risicosector maar toch aantrekkelijk: internet De bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met grote veranderingsvlagen die zowel risico's als kansen inhouden. Wij stellen een groot belang in de sector van het internet, want de beste actoren tekenen qua marktaandeel, rendement en groeicijfers zeer goede cijfers op maar de duurzaamheid van de bedrijven is meestal zeer zwak. Uit een studie uitgevoerd door Shell in de jaren '80, blijkt dat de levensduur van meer dan de helft van de waarden op de S&P 500 niet meer dan 40 tot 50 jaar bedraagt... In de sector van het internet ligt het sterftecijfer van de start-ups zelfs nog hoger: volgens Crédit Suisse maakt de helft het niet verder dan 5 tot 8 jaar. 6

7 In een studie van Crédit Suisse "Investing in Internet Enterprises: No Game for Amateurs" gepubliceerd op 23 mei 2014 en geschreven door journalist Eric Johnson, onderscheidt de auteur 4 soorten businessmodels voor internetbedrijven: 1. Bedrijven waarvan de omzet gekoppeld is aan reclame (die al 25% van de wereldmarkt van reclame vertegenwoordigen: Google, Facebook, Yahoo, Twitter, Baidu, Tencent 2. Online handelsbedrijven (e-commerce): Amazon, E-Bay, Alibaba 3. Diverse servicebedrijven: reizen (Booking.com, Priceline, TripAdvisor ), vastgoed, tewerkstelling 4. "Internet van de dingen": een uitgebreid toepassingsgebied voor de communicatie tussen toestellen over het internet: automatisering, domotica, databases toegespitst op marketing, enz. In de waardering van de internetbedrijven wijst Eric Johnson op twee belangrijke elementen die bij onze strategie aansluiten: De toegangsdrempels liggen veel lager dan bij traditionele bedrijven. De infrastructuur kan vaak gemakkelijk worden gekopieerd en toegepast en het is dus niet gemakkelijk om de werkelijke marktleiders snel te onderscheiden. De bouw van een zo breed mogelijk netwerk is fundamenteel: de waarde van een product is afhankelijk van het aantal gebruikers ervan. Wij beleggen in bedrijven die ons het meest duurzaam lijken in deze sector en hebben in de laatste 6 maanden onze weging in deze bedrijven fors verhoogd, vooral in China dat, in geval van succes, een enorm potentieel biedt. ALLIANCE DATA SYSTEMS (zie beschrijving hierboven): Dit bedrijf, al 3 jaar in de portfolio van TreeTop Convertible International, bekleedt een unieke positie voor de ontwikkeling van de logistiek en databases voor de traditionele handel (kredietkaarten en klantenkaarten, marketing services) met toepassingen voor e-commerce op wereldniveau. DEUTSCHE POST : Dankzij zijn dochterbedrijf DHL, is Deutsche Post een speler op wereldniveau in de oligopolide sector van de postverzendingen die zich met de groei van e-commerce sterk heeft uitgebreid. Het bedrijf tekent een regelmatige groei (+/- 10%) en een hoog rendement op (ROE* van 20). SOUFUN: Soufun is een Chinees vastgoedbedrijf met het grootste internetportaal dat uitsluitend online services aanbiedt (50% marktaandeel). Het bedrijf bezit een uitgebreid netwerk (9 175 werknemers). Niet alleen liggen zijn transactiekosten een derde lager dan die van zijn traditionele concurrenten, maar het bedrijf boogt ook op een grotere transparantie en ruimer aanbod. Het online aandeel van de Chinese vastgoedtransacties - momenteel slechts 10% via het internet - groeit gestaag en biedt een enorm potentieel. E-HOUSE: E-House is een traditioneel vastgoedbedrijf dat met succes een online aanbod heeft ontwikkeld (25% marktaandeel) en een uitgebreid netwerk bezit ( werknemers). 7

8 REXLOT HOLDINGS: Chinees bedrijf dat de markt van kansspelen loterijsystemen, machines en services aanbiedt. Nieuwe licenties zijn onlangs toegekend voor internet. 51 JOB: 51 JOB is een Chinees uitzendbureau dat in de online uitzendsector een leiderspositie inneemt (5 000 werknemers). Behalve werkaanbiedingen (60% van de omzet) biedt 51 JOB ook opleidingen aan met een hoge toegevoegde waarde (40% van de omzet). Algemeen beschouwd, biedt de portfolio van TreeTop Convertible International nog altijd aantrekkelijke ratio's in termen van groei (LTG*), rendement (ROE*) en waardering (PER*). LTG* ROE* PER* Gemiddelde weging 15,1 21,4 11,6 8

9 Evolutie van de NIW van TreeTop Convertible International A EUR 2 EVOLUTIE VAN DE NIW VAN TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL A EUR VS. MSCI AC WORLD * TreeTop Convertible International A EUR is in het tweede kwartaal 2014 licht gestegen en tekent in de loop van de verslagperiode een nieuw historisch hoogtepunt op. PRESTATIES OP 30/06/2014 TreeTop MSCI AC Conv. Intl A World* Cumulatieve rendementen Juni 0.6% 1.5% YTD 5.4% 5.4% 1 jaar 22.0% 20.8% JAARLIJKSE PRESTATIE VAN TREETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL A VS. MSCI AC WORLD*SINDS 2004 (OP 31 DECEMBER VAN ELK JAAR) Actuariële rendementen op jaarbasis 3 jaar 8.6% 11.9% 5 jaar 13.6% 13.7% 10 jaar 8.5% 6.8% Sinds begin** 9.9% 6.7% 2 De bevek biedt ook andere aandelenklassen aan (B USD, C GBP en D EUR) voor welke de statistieken gratis verkrijgbaar zijn op eenvoudig verzoek aan TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg en ook beschikbaar zijn op 9

10 Jaarlijkse prestatie van TreeTop Convertible International A sinds begin** Periode Datum NIW Rendement over de periode 30/06/ /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /12/ % /01/ % /01/ % /01/ % /01/ % /12/ % /12/ % /12/ % De rendementen zijn berekent in de basisvaluta (EUR), omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen. In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst. * Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index (MSCI All Country World in lokale munt - code Bloomberg : NDLEACWF) en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index. ** De Klasse A werd gelanceerd op 30 juni

11 SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE OP 30 JUNI 2014 Onderliggende waarde Regio % portf Conversie premie* Delta * PER* LTG* ROE* Credit spread * Looptijd * Beurskap. mld. EUR* Sector 51JOB INC-ADR PAC/CHINA % DUURZAME CONS. AGEAS/AGEASFINLUX "fresh" EUROPA % FINANCIËN AGEAS/FORTIS BANK "cashes" EUROPA % FINANCIËN AIRBUS GROUP NV EUROPA % INDUSTRIE ALIMENTATION COUCHE-TARD -B AMER/CANADA % NIET-DUURZAME CONS. ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AMER/VS % TECHNOLOGIE AUTOZONE AMER/VS % N.S DUURZAME CONS. BRENNTAG AG EUROPA % GRONDSTOFFEN DAIMLER AG EUROPA % DUURZAME CONS. DEUTSCHE POST AG-REG EUROPA % INDUSTRIE DISCOVER FINANCIAL SERVICES AMER/VS % FINANCIËN E-HOUSE CHINA HOLDINGS-ADS PAC/CHINA % TECHNOLOGIE FUFENG GROUP LTD PAC/CHINA % GRONDSTOFFEN HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUROPA % FINANCIËN HYUNDAI MOBIS PAC/KOREA % DUURZAME CONS. HYUNDAI MOTOR PAC/KOREA % DUURZAME CONS. JINKOSOLAR HOLDING ADR PAC/CHINA % ENERGIE KEPCO PAC/KOREA % NUTSBEDRIJVEN LANXESS AG EUROPA % GRONDSTOFFEN REGUS GROUP PLC EUROPA % INDUSTRIE REXLOT HOLDINGS LTD PAC/CHINA % DUURZAME CONS. SALIX PHARMACEUTICALS AMER/VS % GEZONDHEITSZORG SAMSUNG ELECTRONICS PAC/KOREA % TECHNOLOGIE SOHO CHINA LTD PAC/CHINA % FINANCIËN SOUFUN HOLDINGS LTD-ADR PAC/CHINA % TECHNOLOGIE TATA MOTORS PAC/INDIA % DUURZAME CONS. TECH MAHINDRA LTD PAC/INDIA % TECHNOLOGIE UNION PACIFIC CORP AMER/VS % INDUSTRIE UNITED RENTALS AMER/VS % INDUSTRIE VALERO ENERGY CORP AMER/VS % ENERGIE Totaal gewogen gemiddelde %

12 PRESTATIEBIJDRAGE De prestatiebijdrage wordt: - bepaald als "Equity Play" wanneer ze afkomstig is van aandelen of converteerbare obligaties met een premie kleiner dan 50% - bepaald als "Yield Play" wanneer het afkomstig is van converteerbare obligaties met een premie groter dan 50% - bepaald als zowel Equity als Yield play wanneer ze afkomstig is van beide concepten voor de periode - berekend in de munt van het effect. Prestatiebijdrage voor de laatste 12 maanden (30 Juni Juni 14) Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 12 maanden) 6.0% 5.0% 4.79% Prest. Equity Play: 22.66% Prest. Yield Play: 5.13% Zowel Equity als Yield play: 0.78% 4.0% 3.17% 3.08% 3.06% 3.0% 2.17% 2.07% 2.0% 1.0% 1.48% 1.08% 0.92% 0.90% 0.72% 0.69% 0.66% 0.59% 0.57% 0.0% Geografische bijdrage (laatste 12 maanden) Sectorbijdrage (laatste 12 maanden) 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% Azië: 7.95% Europa: 8.36% America: 12.26% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% Prestatiebijdrage voor de laatste 3 maanden (31 Maart Juni 14) 1.5% 1.0% 1.15% 0.76% Top 15 Absolute Prestatiebijdrage (laatste 3 maanden) Prest. Equity Play: 2.58% Prest. Yield Play: 0.77% Zowel Equity als Yield play: -0.07% 0.5% 0.45% 0.42% 0.38% 0.32% 0.29% 0.28% 0.25% 0.16% 0.14% 0.14% 0.0% -0.5% -0.20% -0.21% -1.0% -0.69% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Geografische bijdrage (laatste 3 maanden) Azië: 1.36% Europa: -0.05% Amerika: 1.97% 1.4% Sectorbijdrage (laatste 3 maanden) 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% -0.2% -0.4% 12

13 WAARSCHUWING Dit kwartaalverslag biedt op zich geen volledige informatie over TreeTop Convertible International en moet vóór enige belegging samen met het Essentiële Beleggersinformatie (EBi), de prospectus alsook het recentste jaar-/halfjaarverslag van TreeTop Convertible SICAV worden gelezen. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek aan TreeTop Asset Management S.A., 12 rue Eugène Ruppert L Luxemburg, bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer (Bank Degroof NV/SA, Nijverheidsstraat 44, B-1040 Brussel), of op onze website Wat de TreeTop Convertible International A EUR aandelenklasse (kapitalisatie) betreft: de NIW wordt gepubliceerd in L Echo, La Libre Belgique, De Tijd, De Standaard, de Financial Times en de International Herald Tribune, de toetredingskosten bedragen maximaal 3% en kunnen vrij onderhandeld worden, de minimale inschrijving bedraagt 250. Bij een terugkoop/wijziging van een compartiment bedraagt de taks op beursverrichtingen (TOB) 1% (max. 1,500) en de roerende voorheffing bedraagt momenteel 25% bij de terugkoop (zie art. 19 bis van het WIB). Hoewel de cijfers in het actuele kwartaalverslag afkomstig zijn uit de meest betrouwbare bronnen, werden ze niet geauditeerd. Daarentegen, bevat de recentste kwartaalverslag wel de standpunten van de fondsbeheerders, en deze vormen in geen enkel geval beleggingsadvies. TreeTop Asset Management S.A. 12 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg Tel : Fax: TreeTop Asset Management Belgium Frankenstraat, 79 B-1040 Brussel Tel: Fax:

14 LEXICON BEURSKAPITALISATIE: de totale waarde van een bedrijf op een gegeven moment, berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Voor de beurskapitalisatie worden verschillende categorieën gehanteerd, namelijk de large caps (>2 miljard $), de mid caps (tussen 0,4 en 2 miljard $) en de small caps (< 0,4 miljard $). De beurskapitalisatie en het aantal aandelen dat dagelijks wordt verhandeld, laten toe de liquiditeit van de geselecteerde aandelen te beoordelen. BOND FLOOR of OBLIGATIEBODEM: of de obligatieweging van de converteerbare obligatie, of de ongedekte waarde: met de rente en de looptijd van een converteerbare obligatie kan de koers worden berekend tegen welke de obligatie zou worden verhandeld indien ze niet converteerbaar zou zijn. Hierop wordt het huidige rendement van een staatslening met dezelfde looptijd toegepast en de overeenstemmende credit spread toegevoegd van het bedrijf bij de ondertekening, om aldus de koers te verkrijgen onder welke deze obligatie niet mag dalen bij een baisse van de aandelenkoers in een onveranderde renteomgeving en zonder een aanzienlijke verzwakking van de kwaliteit van de emittent. Dit is een essentiële term om het risicobeperkend effect van de converteerbare obligaties te begrijpen. CONVERSIEPREMIE: het verschil, uitgedrukt in percentage, tussen de huidige koers van de converteerbare obligatie en die van het onderliggende aandeel (of pariteit). Het betreft namelijk de meerkost die de belegger aanvaardt te betalen ten opzichte van de huidige koers van het aandeel ter bescherming van zijn kapitaal. CREDIT SPREAD: het renteverschil, uitgedrukt in basispunten (bps), dat een bedrijfsobligatie moet geven in verhouding tot een staatsobligatie met dezelfde looptijd. Bijvoorbeeld: voor een bedrijf van uitzonderlijke kwaliteit (prime, AAA- of AArating) zal de credit spread ongeveer 20 bps (of 0,20%) bedragen, terwijl die voor een risicovoller bedrijf (B-rating) gemakkelijk 200 bps kan bereiken. Uiteraard fluctueert het algemeen niveau van de credit spreads afhankelijk van de economische conjunctuur: in een periode van recessie of financiële crisis gaan de credit spreads fors stijgen, terwijl ze in een periode van economische opleving gaan dalen. kasstroom is een goede indicator van het vermogen van een bedrijf om zijn investeringen zelf te financieren. LONG TERM GROWTH (of LTG): schatting door de analisten van het groeipercentage op lange termijn van de winst per aandeel van het bedrijf. LOOPTIJD: een term die verwant is, maar meer wetenschappelijk, met de gemiddelde levensduur van een obligatie in het algemeen en van een converteerbare obligatie in het bijzonder. Wanneer de rente namelijk stijgt, of wanneer de rating van een bedrijf verzwakt, zal een obligatie met een korte looptijd daar minder onder lijden dan een obligatie met een lange looptijd. PER (PRICE-EARNINGS RATIO P/E) of KOERS- WINSTVERHOUDING: de PER geeft weer hoeveel keer een bedrijf zijn jaarlijkse winst kapitaliseert en is een indicator van de relatieve waarde van een aandeel. Over het geheel genomen wordt de PER beïnvloed door de sector en de kwaliteit van het aandeel: zo zullen groeiwaarden een hogere PER optekenen dan cyclische waarden. Een versnelling van het groeipercentage (momentum) geeft normaliter aanleiding tot een herwaardering van de PER die een multiplicatoreffect heeft op de beurskoers. Omgekeerd vertegenwoordigt de PER het winstrendement op een aandeel dat kan worden vergeleken met het rendement op een obligatie. RETURN ON EQUITY (ROE) of RENDEMENT OP EIGEN VERMOGEN: de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van een bedrijf. Het ROE wordt gebruikt als maatstaf om de efficiëntie te beoordelen waarmee het management het aandelenkapitaal gebruikt dat de aandeelhouders permanent ter beschikking stellen van het bedrijf. DELTA: geeft de gevoeligheid weer (tussen 0 en 1) van een converteerbare obligatie voor de koersbewegingen van het onderliggende aandeel. Zo zal een converteerbare obligatie met een delta van 0,50 bij elke hausse of baisse van 10% van de koers van het onderliggende aandeel naar verwachting met 5% stijgen of dalen. Het probleem is dat de delta zelf in positieve correlatie staat met de koers van het onderliggende aandeel en niet symmetrisch is: de statistische analyse geeft in feite één enkele deltawaarde weer die slechts momentaan geldt en die de gedifferentieerde gevoeligheid van de converteerbare obligatie voor de hausse of de baisse (asymmetrie) niet weergeeft. KASSTROOM/CASHFLOW: geheel van liquide middelen voortgebracht door de activiteiten van een bedrijf. De 14

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y

T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y T R E ETOP S E Q U O I A E Q U I T Y KWARTAALVERSLAG Q3 2014 TreeTop Sequoia Equity is een compartiment van de bevek TreeTop Global SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop Sequoia Equity

Nadere informatie

T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L

T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L T REET O P C O N V E R T I B L E I N T E R N A T I O N A L TreeTop Convertible International Q2 2013 KWARTAALVERSLAG Q2 2013 TreeTop Convertible International is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible

Nadere informatie

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC

T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC T R E ETOP C O N V E R T I B L E PACIFIC KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Convertible Pacific is een compartiment van de bevek TreeTop Convertible SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht. TreeTop

Nadere informatie

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL

T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL T R E ETOP P A T R I M O I N E INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q4 2014 TreeTop Patrimoine International is een compartiment van de bevek TreeTop Portfolio SICAV, een beleggingsfonds naar Luxemburgs recht.

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG Q2 2011

KWARTAALVERSLAG Q2 2011 KWARTAALVERSLAG Q2 2011 T R E ETOP CONVERTIBLE INTERNATIONAL TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Beste beleggers, De financiële markten sluiten het tweede

Nadere informatie

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management

Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack. TreeTop Asset Management Het grootste risico op de beurs? Op eigen houtje beleggen!.followjack TreeTop Asset Management KWALITEITSSERVICE VOOR ALLE BELEGGERS «Ik ben blij dat ik mijn passie kan delen en het beste van de wereldwijde

Nadere informatie

T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL

T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL KWARTAALVERSLAG Q1 2010 T REET OP CONVERTIBLE INTERNATIONAL TreeTop Asset Management, 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg www.treetopam.com Beste beleggers, Het afgelopen decennium werd gekenmerkt

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015

FAST - GLOBAL FUND Y-ACC-USD 31 JULI 2015 FAST GLOBAL FUND YACCUSD Benadering en stijl Dmitry Solomakhin volgt een onbeperkte bottomup benadering voor de aandelenselectie. Hij zoekt bedrijven waar de voorkeur van de beleggers voor de korte termijn,

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015

ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A-ACC-USD 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl Suranjan Mukherjee baseert zijn aandelenselectie op fundamenteel bottom-up onderzoek. Hij geeft de voorkeur aan aandelen waar de waarderingen goedkoop zijn tegenover verbeterende winsten.

Nadere informatie

GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO 31 JANUARI 2015

GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EURO 31 JANUARI 2015 Benadering en stijl HyunHo hanteert een fundamentele, bottomup benadering, en concentreert zich op het identificeren van kwaliteitsbedrijven met duurzame groeivooruitzichten die tegen een aantrekkelijke

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

SOUTH EAST ASIA FUND Y-EURO 31 JULI 2015

SOUTH EAST ASIA FUND Y-EURO 31 JULI 2015 SOUTH EAST ASIA FUND YEURO 1 JULI 2015 Benadering en stijl Dhananjay hanteert een fundamentele, bottomup benadering voor aandelenselectie, en concentreert zich daarbij op het identificeren van kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Index. Achtergestelde obligatie

Index. Achtergestelde obligatie www.kbc.be Index Index A A pari Aandeel Aandeelhouder Aandeelrendement Aandelenanalyse Aandelenfonds Aandelenindex Achtergestelde obligatie Actief beleggen Actief handelen Activaspreiding Actuarieel rendement

Nadere informatie

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36

Algemene informatie, beleggingsprofiel en fiscale status 72. Verslag van de directie 23 Halfjaarcijfers 26 Overige gegevens 36 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 4 Algemeen verslag van de directie 6 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 14 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds NV Algemene informatie, beleggingsprofiel en

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie