Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Waarom zou ik belijdenis doen?"

Transcriptie

1 Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde van belijdenis doen? Ik ben immers als kind gedoopt en dat is voldoende, ik hoef niet per se lid te worden om bij God en kerk te horen; of, ik weet niet of ik mij wel bij deze gemeente wil aansluiten; of, ik ben het niet eens met belijdenis doen. Want de bijbel spreekt over dopen, nergens kom ik belijdenis doen tegen in de bijbel, belijdenis doen is een uitvinding van de kerk en geen gebod van Jezus. Allemaal redenen om geen belijdenis te doen, en er zullen vast nog wel meer redenen zijn. Wat ik gelukkig niet tegenkom is dat men belijdenis doet uit automatisme of verplichting. In sommige kerken, zeker vroeger, verwacht men (=de kerk of de familie) dat je rond je 18 e belijdenis doet. Velen hebben toen belijdenis gedaan, maar misschien niet altijd met een oprecht hart gericht op God. Gelukkig is dat automatisme in onze tijd veel minder. Althans, ik ben het nog nooit als argument tegengekomen bij mensen die bij mij belijdenis hebben gedaan. Natuurlijk, ik heb ook wel belijdeniscatechisanten gehad die belijdenis deden, maar na verloop van tijd nooit of nauwelijks meer in de kerk kwamen en daarmee hun beloften hebben verwaarloosd. Maar dat waren enkelen. Als mensen nu voor belijdenisdoen kiezen, doen ze dat vanuit een bewuste keuze. Dan kiest men oprecht om belijdenis te doen, om zich bij de gemeente aan te sluiten. En dat is natuurlijk een mooie zaak. Liever weinig mensen die oprecht belijdenis doen dan hele hordes die het meer doen uit gewoonte of verplichting. Mijn moeder heeft in de oorlog belijdenis gedaan. Om maar van de saaie catechisatie af te zijn. Maar ze heeft het nooit oprecht gedaan. Toen ze vele jaren later in aanraking kwam met de VEG heeft ze opnieuw belijdenis gedaan, maar nu vanuit een oprechte keuze voor God en de gemeente. Haar eerste belijdenis heeft ze nooit als belijdenis willen zien. Waarom zou ik belijdenis doen? Dat is de vraag die ik vanmorgen aan de orde wil stellen. Want ik zie dat velen in de gemeente naar mijn overtuiging belijdenis zouden kunnen doen, maar nooit die stap hebben willen of durven zetten. Wij kennen een paar honderd jongeren en volwassenen als vrienden. Vrienden zijn mensen die zich thuis voelen in de gemeente, zich om één of andere reden verbonden weten met onze gemeente, maar nog niet de stap tot belijdenis doen hebben gezet. Ik denk dat er velen onder de vrienden zijn, en misschien zit u of jij als vriend nu wel in de kerk en spreek ik u of jou er op aan, die zeker belijdenis zouden kunnen doen. Op de doopzitting behandelen we niet alleen de doop, maar ook het belijdenisdoen. Opvallend is dat het merendeel van de doopouders geen belijdenis hebben gedaan, terwijl ze wel hun kind laten dopen. Maar als je je kind kunt laten dopen, kun je ook belijdenis doen. Sommigen van de doopouders komen door de doop tot de overtuiging dat ze nu belijdenis kunnen doen en daar ben ik blij mee. Maar het kunnen er zoveel meer zijn. Ik hoop door deze preek u en jou te prikkelen om serieus na te denken over het belijdenis doen. Ik ben ervan overtuigd dat belijdenis doen een bijbelse opdracht is, en dat willen we dan toch serieus nemen? Hé, nu zitten we precies in de kern van de discussie: is belijdenisdoen een bijbelse opdracht? Er zijn mensen die bewust geen belijdenis doen, omdat ze dat niet tegenkomen in de bijbel. Wel komen ze de opdracht van Jezus tegen om zich als gelovige te laten dopen, maar nergens dat we belijdenis moeten doen. Dat klopt, maar tegelijk vind ik dat iets te kort door de bocht. Laat het me uitleggen. Het begrip belijdenis (doen), (geloof) belijden, kom ik een aantal keren tegen in de bijbel, maar nergens in de zin van belijdenisdoen in de kerk om daarmee lid van de kerk te worden. De bijbel spreekt over het belijden van je zonden, of over het belijden van je geloof in Christus, maar nergens over het belijdenis doen in het midden van de gemeente. En toch kan ik bijbelse papieren vinden om belijdenis te zien als een bijbelse opdracht. Belijdenisdoen heeft alles te maken met je doop. Belijdenisdoen betekent namelijk je doop bevestigen, amen zeggen op je doop. Doop en belijdenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat vinden we ook terug in de bijbel. Als iemand tot geloof in Jezus was gekomen, liet die persoon

2 zich vrijwel onmiddellijk dopen. En gold die doop als belijdenis. Want door de doop beleed je je geloof. Dan sprak je in het openbaar uit dat je in Jezus geloofde en Jezus wilde volgen. Iedereen mag zien en horen dat je gelooft in Jezus! Dat vinden we bijv. terug bij de gevangenbewaarder van Filippi, die zich liet dopen samen met en in het bijzijn van zijn gezin. Belijdenis doe je niet in het verborgene, stiekem op een zolderkamer, maar in het openbaar, te midden van mensen, gelovig of niet. Daarom spreken wij van openbare geloofsbelijdenis. Doop en belijdenis horen bij elkaar. Belijden is in het openbaar getuigen van je geloof in Christus en zeggen dat je bij Hem hoort. Dopen doe je ook niet stiekem en verborgen, dus ook belijdenis niet. En natuurlijk is het geloof in Christus het allerbelangrijkste. Want zonder geloof in Jezus heeft dopen en ook belijdenis doen geen enkele betekenis of inhoud. Dat is net als het dragen van een trouwring zonder dat je als echtpaar van elkaar houdt. Het geloof in Jezus is het allerbelangrijkste. En dan persoonlijk geloof. Dat betekent niet alleen beamen dat Jezus voor de zonden in het algemeen is gestorven, maar voor jouw persoonlijke zonden is gestorven. Dat betekent dat je Jezus als je Heer en Verlosser hebt aanvaard, dat je een relatie met Hem bent aangegaan. En van dat persoonlijke geloof, je persoonlijke relatie met Christus, doe je openlijk belijdenis. En als jij gelooft in Jezus, een persoonlijke relatie met Hem hebt, dan is dat voldoende en genoeg reden om belijdenis te doen. Geloof jij in Jezus? Ken je Hem als je persoonlijke Heer en Verlosser? Heb je een relatie met Hem? Ja? Mooi, dan kun je belijdenis doen. Nee? Laat Hem dan toe in je leven, want je krijgt zoveel van Hem: relatie, liefde, vergeving, eeuwig leven. Allemaal uit genade, door het kruis. Als mensen in de bijbel tot geloof kwamen, werden ze vrijwel onmiddellijk gedoopt. In het openbaar. Het was onbestaanbaar dat een gelovige niet gedoopt was. Dat was een opdracht van Jezus. Dat geldt ook voor ons. In kerken waar men alleen de volwassenendoop kent, zoals bij de Baptisten, word je gedoopt, zodra je te kennen geeft bij Jezus en zijn gemeente te willen horen. Bij hen is de doop de openbare geloofsbelijdenis. Dat kennen wij ook. Als bij ons iemand belijdenis wil doen en is niet als kind gedoopt, dan wordt deze persoon alsnog gedoopt. Bij de belijdenis. Maar wij kennen ook de kinderdoop. Het kan zijn dat kinderen al in de tijd van het NT werden gedoopt. Er wordt immers gesproken over die en zijn huis werden gedoopt. Huis in de betekenis van gezin. En daar kunnen kinderen, zelfs baby s, bij hebben gezeten. In ieder geval is al snel na het NT de doop van kinderen steeds meer gangbaar geworden. Ook wij kennen de doop van kinderen. Kinderen worden gedoopt op grond van het geloof van hun ouders, en niet op grond van hun eigen geloof. Daarvoor zijn ze nog te klein. De ouders beloven hun kinderen bij de doop vertrouwd te maken met het evangelie in de hoop dat ze later zelf tot geloof zullen komen. En als later de kinderen tot persoonlijk geloof in Jezus komen is dat toch geweldig? Maar dan kunnen ze ook belijdenis van hun persoonlijk geloof doen. Dan kunnen ze amen op hun doop zeggen. Dan onderstrepen, bevestigen zij hun doop als kind. Dan belijden ze zelf hun doop als kind als hun doop nu. Dan vallen doop en belijdenis weer samen. Een kinderdoop zonder belijdenis is niet voltooid. Snap je nu dat ik niet begrijp dat ouders wel hun kind kunnen laten dopen, maar niet zelf belijdenis doen? Als je je kind doopt, kun je toch ook je eigen doop bevestigen en voltooien? Als je in het openbaar bij de doop van je kind al je geloof belijdt, want dat doe je eigenlijk, dan kun je toch ook in het openbaar je eigen doop belijden? Als Jezus in je hart leeft en het is je verlangen om je kinderen met Jezus vertrouwd te maken, dan kun je toch ook datgene dat in je hart leeft openlijk belijden in jouw persoonlijke belijdenis? Doop en belijdenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de bijbel, en daarom is het goed dat wij het ritueel van openbare geloofsbelijdenis kennen, als officiële bevestiging van je kinderdoop. Maar, zeg je misschien, ik hoef dat toch niet in de kerk te doen, in een belijdenisdienst? Ik geloof in Jezus, en ik ben als kind gedoopt, dan wordt door mijn geloof toch mijn kinderdoop bevestigd? Ja en

3 nee. Ja, want het geloof is het allerbelangrijkste. Door je geloof krijgt de doop waarde. Nee, want doop en belijdenis zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente. De doop is in de bijbel niet alleen een openlijk belijden van je geloof in Christus, maar ook een je aansluiten bij de gemeente van Christus. Door de doop ga je deel uitmaken van de gemeente van Christus. En die krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente, waarbij je je aansluit. Hoe kun je anders Christus dienen dan samen met anderen, en wel in een plaatselijke gemeente? Of deze gemeente nu vrij evangelisch, baptist, hervormd, gereformeerd of rooms-katholiek is, is van minder belang. Dat is ieders persoonlijke keuze. Maar je moet behoren bij een plaatselijke groep christenen, waar men samenkomt in diensten om elkaar en God te ontmoeten. Doop en gemeente zijn in de bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom laten ouders hun kinderen ook dopen in de kerkdienst. Daarom komen we als christenen samen in de kerkdienst om het avondmaal te vieren. Ook een opdracht van Jezus. Ik vind het dan ook verdrietig dat ik zoveel mensen mis die belijdenis hebben gedaan bij het avondmaal. Je veronachtzaamt je belofte, en de opdracht en de uitnodiging van de Heer. Wie wil nu niet samen met broeders en zusters de maaltijd van de Heer vieren in de gemeente? Doop, avondmaal, belijdenis, gemeente horen bij elkaar. Zo heeft Jezus dat bedoeld. Daarom worden kinderen in het midden van de gemeente gedoopt. Daarom belooft de gemeente hen te omringen met gebed en hulp. Dat gebeurt ook bij belijdenis doen, en dat gebeurt ook bij de bevestiging van ambtsdragers. Eenvoudigweg omdat we als gemeente aan elkaar gegeven zijn. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. Samen in de naam van Jezus. zijn liederen die we graag zingen. Daarom is het goed om belijdenis te doen in het midden van de plaatselijke gemeente, waar je je thuis voelt. Daardoor spreek je uit dat je graag bij deze gemeente wilt horen en met anderen God wil dienen in en door deze plaatselijke gemeente. Je spreekt uit dat je medeverantwoordelijkheid wilt dragen voor de gemeente. Financieel, in het beleid, in allerlei taken, en als God je roept, als diaken of ouderling in de kerkenraad. Vriend zijn is te vrijblijvend. Je spreekt niet je medeverantwoordelijkheid officieel uit. Het is een beetje als samenwonen i.p.v. getrouwd te zijn Om het maar even in bijbelse taal te zeggen: de gemeenten in de bijbel kenden geen vrienden, alleen maar gedoopte en belijdende leden. Vat dit niet op als een belediging dat vrienden er niet bij horen. We zijn blij met onze vrienden. Maar nog blijer als deze vrienden leden worden. Omdat ik vind dat Jezus je daartoe uitnodigt en aanspoort. En als je belijdenis doet, betekent dat niet dat je dus altijd aan deze gemeente verbonden moet zijn. Dat kan niet. Misschien word je door verhuizing of huwelijk wel genoodzaakt om een andere gemeente te zoeken, of voel je je niet meer thuis in de gemeente. Dan kun je je bij een andere gemeente aansluiten, door je doop en/of belijdenis. Maar het behoren bij een plaatselijke gemeente is volop bijbels. Laat ik vertellen waarom ik belijdenis deed. Ik was 19 jaar toen ik belijdenis deed. Dat deed ik om drie redenen: in de eerste plaats omdat ik Jezus wilde volgen en dienen. Ik was onder de indruk geraakt wat Hij voor mij had gedaan aan het kruis, en ik wilde graag bij Hem horen. In de tweede plaats omdat ik mij thuis voelde in de VEG waar ik was opgegroeid. En ik wilde daar medeverantwoordelijkheid dragen. Niet aan de zijlijn blijven staan als dooplid of vriend, maar als volwaardig lid meedraaien. En in de derde plaats omdat ik graag aan het avondmaal wilde deelnemen. Ik wilde graag zien en proeven hoe goed Jezus voor mij was geweest, en zo elke keer bij het avondmaal opnieuw mijn geloof belijden. Samen met broeders en zusters. Om opnieuw mij te verwonderen over zoveel liefde en genade van God dat Hij voor mij Zijn Zoon gaf!

4 Ik wil u en jou uitdagen om serieus te overwegen belijdenis te doen, als je nog geen belijdenis hebt gedaan. Als jij Jezus kent en lief hebt, en als jij je thuis voelt in de gemeente, en daar ook een taak in hebt of wilt hebben, wat is er dan op tegen om belijdenis te doen? Misschien zeg je wel, ik ben niet goed genoeg. Nu, dat klopt. Je bent ook niet goed genoeg. Niemand van ons is goed genoeg. We zijn allemaal zondaren en schieten tekort. Maar als het daarvan alleen afhangt, kan niemand belijdenis doen, dopen of avondmaal vieren. Of zingen, en aanbidden, of een taak uitoefenen. Maar is Jezus juist voor die mensen die zich niet goed genoeg weten gekomen? Heeft Hij onze zonden niet gedragen? Wil Hij onze tekortkomingen juist niet door Zijn Geest aanvullen en bekwaam maken? Hebben wij doop, belijdenis en avondmaal juist niet nodig als middelen om ons zwak geloof te versterken en onze zonden te bestrijden? Denkt u dat ik alleen in eigen kracht leiding kan geven aan Gods gemeente? Nee, slechts door de kracht van de Geest. Als je in God gelooft, maar je kent twijfels, kom dan gerust naar me toe om erover te praten en ervoor te bidden. God houdt van je en wil je zoveel geven. Hoe oud moet je zijn om belijdenis te doen? In deze omgeving zijn de meesten tussen 25 en 35 jaar. In mijn vorige gemeenten waren de meesten tussen 16 en 25 jaar. Misschien heeft dat te maken met schroom om belijdenis te doen. Maar ik geloof niet dat belijdenis doen aan leeftijd gebonden is. Ik heb iemand gehad die 70 jaar was en iemand die 14 jaar was. Jezus kijkt niet naar leeftijd, maar naar je hart. Bij Hem ben je welkom. Misschien is God nu wel op een hele bijzondere manier in je leven bezig. Dat je door moeilijkheden in je leven meer met God bezig bent en het verlangen hebt Hem te dienen. Of dat je geraakt bent door Gods liefde, misschien door een lied, bijbelstudie, preek, boek, contact met vrienden, en wil je meer met God leven. Weet dat God van je houdt en is met je bezig is. Hij heeft een plan met je leven. Ik was 19 jaar toen ik belijdenis deed, ook omdat God op een hele bijzondere manier met mij bezig was. Bij mij ontstond steeds meer het verlangen om God te dienen. Ik werkte toen in de slagerij, maar steeds sterker werd de drang om mij in Gods dienst te begeven. Ik ben uiteindelijk theologie gaan studeren met als resultaat dat ik predikant mag zijn, en ik vind het mooi om in Gods dienst te mogen staan. Ik heb toen belijdeniscatechese gevolgd en dat heeft mij geholpen om veel met God en de bijbel bezig te zijn. Dat was voor mij een grote stimulans om zo nog meer Gods plan met mijn leven te ontdekken. Ik geloof dat de belijdeniscatechese ook voor jou een stimulans kan zijn om Gods plan met je leven te ontdekken en zo dichter naar Hem toe te groeien. Sta open voor Gods plan in je leven. Soms kom ik het argument tegen dat mensen wel belijdenis willen doen, maar het eng vinden om daar zo in een volle kerk ja te zeggen. Dat kan ik me voorstellen, maar laat dat geen belemmering zijn. Je geloof in Christus belijden overstijgt toch dit podiumvrees? Wat mij ook opvalt is dat vrouwen vaak wel belijdenis doen, maar (hun) mannen niet. En dat ze dan maar hun eigen belijdenis uitstellen. Ik zou tegen die vrouwen willen zeggen: hoe mooi het ook is om samen belijdenis te doen, belijdenis is een persoonlijke zaak. Laat je dan niet belemmeren. En tegen die mannen zou ik willen zeggen: ga gewoon met je vrouw mee, en laat de vraag tijdens de cursus maar open of je belijdenis wilt doen. Mijn ervaring is dat gaandeweg ook de mannen tot andere gedachten komen en ze uiteindelijk toch samen belijdenis doen. Waarom zou je belijdenis doen?, was de vraag. Heel simpel, omdat Jezus je roept om je geloof te belijden. Als je vragen hebt, of wilt erover doorpraten, neem dan gerust contact met me op. Ds. K. Kruithof, september 2012

5 Getuigenis Ik heb me vorig jaar opgegeven om belijdenis te doen. Ik had dit verlangen al wel langer om het te doen, maar ja ben ik wel goed genoeg hiervoor? En heb ik eigenlijk wel tijd over om dit te doen? Maar iedereen heeft evenveel tijd en die kun je op je eigen manier indelen met de dingen die jezelf belangrijk vind. Dus ik kon er voor mezelf niet meer onderuit! Ik was ook wel heel benieuwd hoe de catechisatie zou verlopen. Er kwamen op de catechisatie veel onderwerpen voorbij zoals; het persoonlijk geloof, bijbel, gebed, het avondmaal, de doop, God de Vader en Jezus de Zoon, Heilige Geest en ook de wederkomst van Jezus Christus. Vooral die laatste heeft mij veel duidelijkheid gegeven, want ik vond de eindtijd altijd eng. Het waren gezellige en leerzame avonden. Er was altijd ruimte om vragen te stellen en de tijd vloog elke keer weer om. En toen we al heel wat avonden hadden gehad kwam de vraag: Wil jij belijdenis doen? en Ja, dat wilde ik! Ik ben als baby gedoopt, omdat mijn ouders geloven en niet omdat ik toen zelf al een keuze had gemaakt. Ik moest nog amen zeggen op mijn doop. Ik las eens ergens; geloof is als een paspoort.. eerst sta je bij je ouders in het paspoort en nu moet je er zelf eentje laten maken. En met mijn belijdenis heb ik mijn paspoort laten maken, eentje voor mezelf!! Ik ben God dankbaar dat ik geboren ben op een plek waar ik openlijk mijn geloof mag belijden, zonder dat ik vervolgd word. Ik wil gaan op de weg die Hij voor mij in gedachten heeft. En ik weet nu al dat ik steeds zal afdwalen van die weg. Maar ik weet ook dat Jezus mij elke keer weer terug zal brengen. Ik erken dat ik Hem nodig heb, want alleen kan ik het niet. Ik kan dit alles alleen maar zeggen omdat Hij voor mijn zonden heeft geleden, is gestorven en begraven. Maar Hij overwon de dood en daardoor heb ik het geschenk van genade mogen ontvangen. Hij heeft mij door Zijn bloed gekocht en betaald! Tegen degene die nog geen belijdenis hebben gedaan, maar hierover twijfelen, wil ik zeggen. Volg gewoon de catechisatie en kijk wat het voor jou mag betekenen. Voor mij was het een verrijking en ik ben blij dat ik die stap heb gezet! Wendy Polinder (Belijdenisgroep 2012)

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd.

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd. UITGENODIGD EN UITGEDAAGD (2 VAN 2) Lezen tijdens de preek: Jakobus 1:22-24 Preek begint met een filmpje van de VEZ: https://www.youtube.com/watch?v=sewweny1ahc Uitgenodigd en uitgedaagd (2) Vorige week

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus.

In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. In de buik van een zwangere vrouw waren eens twee ongeboren kinderen: een kleine gelovige en een kleine scepticus. De kleine skepticus vraagt: Geloof jij eigenlijk in een leven na de geboorte? De kleine

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Preek 3 januari 2016 doop David Noordermeer

Preek 3 januari 2016 doop David Noordermeer Lieve doopouders, grootouders, familie en vrienden, gemeente, Het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, loopt als een rode draad door jullie leven. Bij

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

De apostel Johannes, die dat Bijbelstukje dat we lazen schreef, zet dan toch opvallend bescheiden in.

De apostel Johannes, die dat Bijbelstukje dat we lazen schreef, zet dan toch opvallend bescheiden in. Gemeente van Christus, 1 Johannes 4:15 en 13, Pinksteren/belijdenis Beste Annelies, Wouter, Suzan, Jorinda en Tom, Mark en Zelia, "Niemand heeft God ooit gezien" Dat staat in de Bijbel, we lazen het daarnet.

Nadere informatie

VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING

VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING VIEREN MET KINDEREN GEBED OM VERGEVING De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus van elke viering een belangrijke betekenis en functie. De afstand die in het dagelijkse leven tussen God en mens is

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei

GROEIEN IN CHRISTUS. samen werken aan geloofsgroei GROEIEN IN CHRISTUS samen werken aan geloofsgroei 14 samen werken aan geloofsgroei TER INTRODUCTIE... 4 GROEIEN!... 5 AANWIJZINGEN VOOR LEIDER/LEIDSTER... 12 TRAINEN!... 16 SAMEN GROEIEN IN CHRISTUS...

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Waarom een Zondagboek?

Waarom een Zondagboek? Waarom een Zondagboek? Voor jou Op zondag ga je naar de kerk. Misschien vind je dat wel heel gewoon. Dat doen we toch altijd? Maar eigenlijk is het heel bijzonder. Want in de kerk luisteren we naar de

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus,

Preek. Gemeente van Christus, Ik geloof Gezang 399: 1/2 LvdK Votum en groet Psalm 100: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Psalm 100: 3/4 OB Schriftlezing Rom. 10:4-21 Catechismus Zondag 7 Psalm 95: 2/3/4 OB Preek Psalm 135: 8/9/10 NB Gebed Psalm

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep

assie voor het leven Noteer voor jezelf een aantal opmerkingen en kernwoorden Lees de tekst nog eens door en bespreek met elkaar als groep Galaten 5: 13 en 14, 16 en 17, 22 tot 25 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Peter-Paul van Hunen Jeugdouderling Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers 1, 2, 3 en 4 Psalm 121 vers

Nadere informatie

Lees Zoek op Om over na te denken

Lees Zoek op Om over na te denken Welkom bij de Online Bijbelcursus van Praise De bijbelcursus is wat voor jou als je: 1. Als je wilt weten wat christenen geloven. 2. Als je meer wilt begrijpen van de bijbel. 3. Als je wilt groeien in

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

ZONDAG -voorbereiding op het Heilig Avondmaal- Heilig Avondmaal houden

ZONDAG -voorbereiding op het Heilig Avondmaal- Heilig Avondmaal houden COPYRIGHT: WWW.BIJBELSOPVOEDEN.NL ZONDAG -voorbereiding op het Heilig Avondmaal- Heilig Avondmaal houden Lees Lukas 22:15-20 Volgende week zondag wordt bij ons in de kerk het Heilig Avondmaal gehouden.

Nadere informatie

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015

Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2. dinsdag 10 maart 2015 Om wie gaat het? Het evangelie naar Johannes 3:22-4:2 dinsdag 10 maart 2015 1 Terugblik Doel van Johannes met het evangelie (Joh 20:30-31): dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is dat je daardoor het

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor?

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor

Nadere informatie