Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Waarom zou ik belijdenis doen?"

Transcriptie

1 Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde van belijdenis doen? Ik ben immers als kind gedoopt en dat is voldoende, ik hoef niet per se lid te worden om bij God en kerk te horen; of, ik weet niet of ik mij wel bij deze gemeente wil aansluiten; of, ik ben het niet eens met belijdenis doen. Want de bijbel spreekt over dopen, nergens kom ik belijdenis doen tegen in de bijbel, belijdenis doen is een uitvinding van de kerk en geen gebod van Jezus. Allemaal redenen om geen belijdenis te doen, en er zullen vast nog wel meer redenen zijn. Wat ik gelukkig niet tegenkom is dat men belijdenis doet uit automatisme of verplichting. In sommige kerken, zeker vroeger, verwacht men (=de kerk of de familie) dat je rond je 18 e belijdenis doet. Velen hebben toen belijdenis gedaan, maar misschien niet altijd met een oprecht hart gericht op God. Gelukkig is dat automatisme in onze tijd veel minder. Althans, ik ben het nog nooit als argument tegengekomen bij mensen die bij mij belijdenis hebben gedaan. Natuurlijk, ik heb ook wel belijdeniscatechisanten gehad die belijdenis deden, maar na verloop van tijd nooit of nauwelijks meer in de kerk kwamen en daarmee hun beloften hebben verwaarloosd. Maar dat waren enkelen. Als mensen nu voor belijdenisdoen kiezen, doen ze dat vanuit een bewuste keuze. Dan kiest men oprecht om belijdenis te doen, om zich bij de gemeente aan te sluiten. En dat is natuurlijk een mooie zaak. Liever weinig mensen die oprecht belijdenis doen dan hele hordes die het meer doen uit gewoonte of verplichting. Mijn moeder heeft in de oorlog belijdenis gedaan. Om maar van de saaie catechisatie af te zijn. Maar ze heeft het nooit oprecht gedaan. Toen ze vele jaren later in aanraking kwam met de VEG heeft ze opnieuw belijdenis gedaan, maar nu vanuit een oprechte keuze voor God en de gemeente. Haar eerste belijdenis heeft ze nooit als belijdenis willen zien. Waarom zou ik belijdenis doen? Dat is de vraag die ik vanmorgen aan de orde wil stellen. Want ik zie dat velen in de gemeente naar mijn overtuiging belijdenis zouden kunnen doen, maar nooit die stap hebben willen of durven zetten. Wij kennen een paar honderd jongeren en volwassenen als vrienden. Vrienden zijn mensen die zich thuis voelen in de gemeente, zich om één of andere reden verbonden weten met onze gemeente, maar nog niet de stap tot belijdenis doen hebben gezet. Ik denk dat er velen onder de vrienden zijn, en misschien zit u of jij als vriend nu wel in de kerk en spreek ik u of jou er op aan, die zeker belijdenis zouden kunnen doen. Op de doopzitting behandelen we niet alleen de doop, maar ook het belijdenisdoen. Opvallend is dat het merendeel van de doopouders geen belijdenis hebben gedaan, terwijl ze wel hun kind laten dopen. Maar als je je kind kunt laten dopen, kun je ook belijdenis doen. Sommigen van de doopouders komen door de doop tot de overtuiging dat ze nu belijdenis kunnen doen en daar ben ik blij mee. Maar het kunnen er zoveel meer zijn. Ik hoop door deze preek u en jou te prikkelen om serieus na te denken over het belijdenis doen. Ik ben ervan overtuigd dat belijdenis doen een bijbelse opdracht is, en dat willen we dan toch serieus nemen? Hé, nu zitten we precies in de kern van de discussie: is belijdenisdoen een bijbelse opdracht? Er zijn mensen die bewust geen belijdenis doen, omdat ze dat niet tegenkomen in de bijbel. Wel komen ze de opdracht van Jezus tegen om zich als gelovige te laten dopen, maar nergens dat we belijdenis moeten doen. Dat klopt, maar tegelijk vind ik dat iets te kort door de bocht. Laat het me uitleggen. Het begrip belijdenis (doen), (geloof) belijden, kom ik een aantal keren tegen in de bijbel, maar nergens in de zin van belijdenisdoen in de kerk om daarmee lid van de kerk te worden. De bijbel spreekt over het belijden van je zonden, of over het belijden van je geloof in Christus, maar nergens over het belijdenis doen in het midden van de gemeente. En toch kan ik bijbelse papieren vinden om belijdenis te zien als een bijbelse opdracht. Belijdenisdoen heeft alles te maken met je doop. Belijdenisdoen betekent namelijk je doop bevestigen, amen zeggen op je doop. Doop en belijdenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en dat vinden we ook terug in de bijbel. Als iemand tot geloof in Jezus was gekomen, liet die persoon

2 zich vrijwel onmiddellijk dopen. En gold die doop als belijdenis. Want door de doop beleed je je geloof. Dan sprak je in het openbaar uit dat je in Jezus geloofde en Jezus wilde volgen. Iedereen mag zien en horen dat je gelooft in Jezus! Dat vinden we bijv. terug bij de gevangenbewaarder van Filippi, die zich liet dopen samen met en in het bijzijn van zijn gezin. Belijdenis doe je niet in het verborgene, stiekem op een zolderkamer, maar in het openbaar, te midden van mensen, gelovig of niet. Daarom spreken wij van openbare geloofsbelijdenis. Doop en belijdenis horen bij elkaar. Belijden is in het openbaar getuigen van je geloof in Christus en zeggen dat je bij Hem hoort. Dopen doe je ook niet stiekem en verborgen, dus ook belijdenis niet. En natuurlijk is het geloof in Christus het allerbelangrijkste. Want zonder geloof in Jezus heeft dopen en ook belijdenis doen geen enkele betekenis of inhoud. Dat is net als het dragen van een trouwring zonder dat je als echtpaar van elkaar houdt. Het geloof in Jezus is het allerbelangrijkste. En dan persoonlijk geloof. Dat betekent niet alleen beamen dat Jezus voor de zonden in het algemeen is gestorven, maar voor jouw persoonlijke zonden is gestorven. Dat betekent dat je Jezus als je Heer en Verlosser hebt aanvaard, dat je een relatie met Hem bent aangegaan. En van dat persoonlijke geloof, je persoonlijke relatie met Christus, doe je openlijk belijdenis. En als jij gelooft in Jezus, een persoonlijke relatie met Hem hebt, dan is dat voldoende en genoeg reden om belijdenis te doen. Geloof jij in Jezus? Ken je Hem als je persoonlijke Heer en Verlosser? Heb je een relatie met Hem? Ja? Mooi, dan kun je belijdenis doen. Nee? Laat Hem dan toe in je leven, want je krijgt zoveel van Hem: relatie, liefde, vergeving, eeuwig leven. Allemaal uit genade, door het kruis. Als mensen in de bijbel tot geloof kwamen, werden ze vrijwel onmiddellijk gedoopt. In het openbaar. Het was onbestaanbaar dat een gelovige niet gedoopt was. Dat was een opdracht van Jezus. Dat geldt ook voor ons. In kerken waar men alleen de volwassenendoop kent, zoals bij de Baptisten, word je gedoopt, zodra je te kennen geeft bij Jezus en zijn gemeente te willen horen. Bij hen is de doop de openbare geloofsbelijdenis. Dat kennen wij ook. Als bij ons iemand belijdenis wil doen en is niet als kind gedoopt, dan wordt deze persoon alsnog gedoopt. Bij de belijdenis. Maar wij kennen ook de kinderdoop. Het kan zijn dat kinderen al in de tijd van het NT werden gedoopt. Er wordt immers gesproken over die en zijn huis werden gedoopt. Huis in de betekenis van gezin. En daar kunnen kinderen, zelfs baby s, bij hebben gezeten. In ieder geval is al snel na het NT de doop van kinderen steeds meer gangbaar geworden. Ook wij kennen de doop van kinderen. Kinderen worden gedoopt op grond van het geloof van hun ouders, en niet op grond van hun eigen geloof. Daarvoor zijn ze nog te klein. De ouders beloven hun kinderen bij de doop vertrouwd te maken met het evangelie in de hoop dat ze later zelf tot geloof zullen komen. En als later de kinderen tot persoonlijk geloof in Jezus komen is dat toch geweldig? Maar dan kunnen ze ook belijdenis van hun persoonlijk geloof doen. Dan kunnen ze amen op hun doop zeggen. Dan onderstrepen, bevestigen zij hun doop als kind. Dan belijden ze zelf hun doop als kind als hun doop nu. Dan vallen doop en belijdenis weer samen. Een kinderdoop zonder belijdenis is niet voltooid. Snap je nu dat ik niet begrijp dat ouders wel hun kind kunnen laten dopen, maar niet zelf belijdenis doen? Als je je kind doopt, kun je toch ook je eigen doop bevestigen en voltooien? Als je in het openbaar bij de doop van je kind al je geloof belijdt, want dat doe je eigenlijk, dan kun je toch ook in het openbaar je eigen doop belijden? Als Jezus in je hart leeft en het is je verlangen om je kinderen met Jezus vertrouwd te maken, dan kun je toch ook datgene dat in je hart leeft openlijk belijden in jouw persoonlijke belijdenis? Doop en belijdenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de bijbel, en daarom is het goed dat wij het ritueel van openbare geloofsbelijdenis kennen, als officiële bevestiging van je kinderdoop. Maar, zeg je misschien, ik hoef dat toch niet in de kerk te doen, in een belijdenisdienst? Ik geloof in Jezus, en ik ben als kind gedoopt, dan wordt door mijn geloof toch mijn kinderdoop bevestigd? Ja en

3 nee. Ja, want het geloof is het allerbelangrijkste. Door je geloof krijgt de doop waarde. Nee, want doop en belijdenis zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente. De doop is in de bijbel niet alleen een openlijk belijden van je geloof in Christus, maar ook een je aansluiten bij de gemeente van Christus. Door de doop ga je deel uitmaken van de gemeente van Christus. En die krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente, waarbij je je aansluit. Hoe kun je anders Christus dienen dan samen met anderen, en wel in een plaatselijke gemeente? Of deze gemeente nu vrij evangelisch, baptist, hervormd, gereformeerd of rooms-katholiek is, is van minder belang. Dat is ieders persoonlijke keuze. Maar je moet behoren bij een plaatselijke groep christenen, waar men samenkomt in diensten om elkaar en God te ontmoeten. Doop en gemeente zijn in de bijbel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom laten ouders hun kinderen ook dopen in de kerkdienst. Daarom komen we als christenen samen in de kerkdienst om het avondmaal te vieren. Ook een opdracht van Jezus. Ik vind het dan ook verdrietig dat ik zoveel mensen mis die belijdenis hebben gedaan bij het avondmaal. Je veronachtzaamt je belofte, en de opdracht en de uitnodiging van de Heer. Wie wil nu niet samen met broeders en zusters de maaltijd van de Heer vieren in de gemeente? Doop, avondmaal, belijdenis, gemeente horen bij elkaar. Zo heeft Jezus dat bedoeld. Daarom worden kinderen in het midden van de gemeente gedoopt. Daarom belooft de gemeente hen te omringen met gebed en hulp. Dat gebeurt ook bij belijdenis doen, en dat gebeurt ook bij de bevestiging van ambtsdragers. Eenvoudigweg omdat we als gemeente aan elkaar gegeven zijn. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. Samen in de naam van Jezus. zijn liederen die we graag zingen. Daarom is het goed om belijdenis te doen in het midden van de plaatselijke gemeente, waar je je thuis voelt. Daardoor spreek je uit dat je graag bij deze gemeente wilt horen en met anderen God wil dienen in en door deze plaatselijke gemeente. Je spreekt uit dat je medeverantwoordelijkheid wilt dragen voor de gemeente. Financieel, in het beleid, in allerlei taken, en als God je roept, als diaken of ouderling in de kerkenraad. Vriend zijn is te vrijblijvend. Je spreekt niet je medeverantwoordelijkheid officieel uit. Het is een beetje als samenwonen i.p.v. getrouwd te zijn Om het maar even in bijbelse taal te zeggen: de gemeenten in de bijbel kenden geen vrienden, alleen maar gedoopte en belijdende leden. Vat dit niet op als een belediging dat vrienden er niet bij horen. We zijn blij met onze vrienden. Maar nog blijer als deze vrienden leden worden. Omdat ik vind dat Jezus je daartoe uitnodigt en aanspoort. En als je belijdenis doet, betekent dat niet dat je dus altijd aan deze gemeente verbonden moet zijn. Dat kan niet. Misschien word je door verhuizing of huwelijk wel genoodzaakt om een andere gemeente te zoeken, of voel je je niet meer thuis in de gemeente. Dan kun je je bij een andere gemeente aansluiten, door je doop en/of belijdenis. Maar het behoren bij een plaatselijke gemeente is volop bijbels. Laat ik vertellen waarom ik belijdenis deed. Ik was 19 jaar toen ik belijdenis deed. Dat deed ik om drie redenen: in de eerste plaats omdat ik Jezus wilde volgen en dienen. Ik was onder de indruk geraakt wat Hij voor mij had gedaan aan het kruis, en ik wilde graag bij Hem horen. In de tweede plaats omdat ik mij thuis voelde in de VEG waar ik was opgegroeid. En ik wilde daar medeverantwoordelijkheid dragen. Niet aan de zijlijn blijven staan als dooplid of vriend, maar als volwaardig lid meedraaien. En in de derde plaats omdat ik graag aan het avondmaal wilde deelnemen. Ik wilde graag zien en proeven hoe goed Jezus voor mij was geweest, en zo elke keer bij het avondmaal opnieuw mijn geloof belijden. Samen met broeders en zusters. Om opnieuw mij te verwonderen over zoveel liefde en genade van God dat Hij voor mij Zijn Zoon gaf!

4 Ik wil u en jou uitdagen om serieus te overwegen belijdenis te doen, als je nog geen belijdenis hebt gedaan. Als jij Jezus kent en lief hebt, en als jij je thuis voelt in de gemeente, en daar ook een taak in hebt of wilt hebben, wat is er dan op tegen om belijdenis te doen? Misschien zeg je wel, ik ben niet goed genoeg. Nu, dat klopt. Je bent ook niet goed genoeg. Niemand van ons is goed genoeg. We zijn allemaal zondaren en schieten tekort. Maar als het daarvan alleen afhangt, kan niemand belijdenis doen, dopen of avondmaal vieren. Of zingen, en aanbidden, of een taak uitoefenen. Maar is Jezus juist voor die mensen die zich niet goed genoeg weten gekomen? Heeft Hij onze zonden niet gedragen? Wil Hij onze tekortkomingen juist niet door Zijn Geest aanvullen en bekwaam maken? Hebben wij doop, belijdenis en avondmaal juist niet nodig als middelen om ons zwak geloof te versterken en onze zonden te bestrijden? Denkt u dat ik alleen in eigen kracht leiding kan geven aan Gods gemeente? Nee, slechts door de kracht van de Geest. Als je in God gelooft, maar je kent twijfels, kom dan gerust naar me toe om erover te praten en ervoor te bidden. God houdt van je en wil je zoveel geven. Hoe oud moet je zijn om belijdenis te doen? In deze omgeving zijn de meesten tussen 25 en 35 jaar. In mijn vorige gemeenten waren de meesten tussen 16 en 25 jaar. Misschien heeft dat te maken met schroom om belijdenis te doen. Maar ik geloof niet dat belijdenis doen aan leeftijd gebonden is. Ik heb iemand gehad die 70 jaar was en iemand die 14 jaar was. Jezus kijkt niet naar leeftijd, maar naar je hart. Bij Hem ben je welkom. Misschien is God nu wel op een hele bijzondere manier in je leven bezig. Dat je door moeilijkheden in je leven meer met God bezig bent en het verlangen hebt Hem te dienen. Of dat je geraakt bent door Gods liefde, misschien door een lied, bijbelstudie, preek, boek, contact met vrienden, en wil je meer met God leven. Weet dat God van je houdt en is met je bezig is. Hij heeft een plan met je leven. Ik was 19 jaar toen ik belijdenis deed, ook omdat God op een hele bijzondere manier met mij bezig was. Bij mij ontstond steeds meer het verlangen om God te dienen. Ik werkte toen in de slagerij, maar steeds sterker werd de drang om mij in Gods dienst te begeven. Ik ben uiteindelijk theologie gaan studeren met als resultaat dat ik predikant mag zijn, en ik vind het mooi om in Gods dienst te mogen staan. Ik heb toen belijdeniscatechese gevolgd en dat heeft mij geholpen om veel met God en de bijbel bezig te zijn. Dat was voor mij een grote stimulans om zo nog meer Gods plan met mijn leven te ontdekken. Ik geloof dat de belijdeniscatechese ook voor jou een stimulans kan zijn om Gods plan met je leven te ontdekken en zo dichter naar Hem toe te groeien. Sta open voor Gods plan in je leven. Soms kom ik het argument tegen dat mensen wel belijdenis willen doen, maar het eng vinden om daar zo in een volle kerk ja te zeggen. Dat kan ik me voorstellen, maar laat dat geen belemmering zijn. Je geloof in Christus belijden overstijgt toch dit podiumvrees? Wat mij ook opvalt is dat vrouwen vaak wel belijdenis doen, maar (hun) mannen niet. En dat ze dan maar hun eigen belijdenis uitstellen. Ik zou tegen die vrouwen willen zeggen: hoe mooi het ook is om samen belijdenis te doen, belijdenis is een persoonlijke zaak. Laat je dan niet belemmeren. En tegen die mannen zou ik willen zeggen: ga gewoon met je vrouw mee, en laat de vraag tijdens de cursus maar open of je belijdenis wilt doen. Mijn ervaring is dat gaandeweg ook de mannen tot andere gedachten komen en ze uiteindelijk toch samen belijdenis doen. Waarom zou je belijdenis doen?, was de vraag. Heel simpel, omdat Jezus je roept om je geloof te belijden. Als je vragen hebt, of wilt erover doorpraten, neem dan gerust contact met me op. Ds. K. Kruithof, september 2012

5 Getuigenis Ik heb me vorig jaar opgegeven om belijdenis te doen. Ik had dit verlangen al wel langer om het te doen, maar ja ben ik wel goed genoeg hiervoor? En heb ik eigenlijk wel tijd over om dit te doen? Maar iedereen heeft evenveel tijd en die kun je op je eigen manier indelen met de dingen die jezelf belangrijk vind. Dus ik kon er voor mezelf niet meer onderuit! Ik was ook wel heel benieuwd hoe de catechisatie zou verlopen. Er kwamen op de catechisatie veel onderwerpen voorbij zoals; het persoonlijk geloof, bijbel, gebed, het avondmaal, de doop, God de Vader en Jezus de Zoon, Heilige Geest en ook de wederkomst van Jezus Christus. Vooral die laatste heeft mij veel duidelijkheid gegeven, want ik vond de eindtijd altijd eng. Het waren gezellige en leerzame avonden. Er was altijd ruimte om vragen te stellen en de tijd vloog elke keer weer om. En toen we al heel wat avonden hadden gehad kwam de vraag: Wil jij belijdenis doen? en Ja, dat wilde ik! Ik ben als baby gedoopt, omdat mijn ouders geloven en niet omdat ik toen zelf al een keuze had gemaakt. Ik moest nog amen zeggen op mijn doop. Ik las eens ergens; geloof is als een paspoort.. eerst sta je bij je ouders in het paspoort en nu moet je er zelf eentje laten maken. En met mijn belijdenis heb ik mijn paspoort laten maken, eentje voor mezelf!! Ik ben God dankbaar dat ik geboren ben op een plek waar ik openlijk mijn geloof mag belijden, zonder dat ik vervolgd word. Ik wil gaan op de weg die Hij voor mij in gedachten heeft. En ik weet nu al dat ik steeds zal afdwalen van die weg. Maar ik weet ook dat Jezus mij elke keer weer terug zal brengen. Ik erken dat ik Hem nodig heb, want alleen kan ik het niet. Ik kan dit alles alleen maar zeggen omdat Hij voor mijn zonden heeft geleden, is gestorven en begraven. Maar Hij overwon de dood en daardoor heb ik het geschenk van genade mogen ontvangen. Hij heeft mij door Zijn bloed gekocht en betaald! Tegen degene die nog geen belijdenis hebben gedaan, maar hierover twijfelen, wil ik zeggen. Volg gewoon de catechisatie en kijk wat het voor jou mag betekenen. Voor mij was het een verrijking en ik ben blij dat ik die stap heb gezet! Wendy Polinder (Belijdenisgroep 2012)

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 30 oktober :30 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 30 oktober 2016 9:30 uur Ds H D Bondt 9:30 uur 30-okt Ds H D Bondt Opw 629 : Ps 139 : 1, 2, 3 K Opw 180 : Gez 161 : Dooplied Jes 43 : 1-7 en 14-21 Gez 149 : Jes 43 : 1, 4 LB 481 : 1, 2

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus,

Preek. Gemeente van Christus, Ik geloof Gezang 399: 1/2 LvdK Votum en groet Psalm 100: 1/2 OB Geloofsbelijdenis Psalm 100: 3/4 OB Schriftlezing Rom. 10:4-21 Catechismus Zondag 7 Psalm 95: 2/3/4 OB Preek Psalm 135: 8/9/10 NB Gebed Psalm

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht

6. Lied door Cantorij mèt de gemeente OPW 249 Heer, wat een voorrecht Preek Matteüs 28:18-20, voor 8 januari 2017, start RtN/O, nr 544. Leiding t/m preek: ds. Mark van Leeuwen Voor de dienst Laat ons samen één zijn (Sela) 1. Afkondigingen (Gemeente Noord/Oost) 2. Overdragen

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

De apostel Johannes, die dat Bijbelstukje dat we lazen schreef, zet dan toch opvallend bescheiden in.

De apostel Johannes, die dat Bijbelstukje dat we lazen schreef, zet dan toch opvallend bescheiden in. Gemeente van Christus, 1 Johannes 4:15 en 13, Pinksteren/belijdenis Beste Annelies, Wouter, Suzan, Jorinda en Tom, Mark en Zelia, "Niemand heeft God ooit gezien" Dat staat in de Bijbel, we lazen het daarnet.

Nadere informatie

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1

Geestelijk Klimaat onze identiteit. Pagina 1 Geestelijk Klimaat onze identiteit Pagina 1 Adresgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld Contactgegevens Dhr. A. van den Berkt (Algemeen Directeur) Telefoon: 0342-478243

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese

Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese Lees- en werkboek voor belijdeniscatechese Buijten & Schipperheijn Motief Amsterdam Colofon Follow Up! is een complete leeromgeving. Naast de boekjes hebt u de beschikking over handleidingen, extra werkbladen,

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

AANMOEDIGING: BLIJF LEVEN IN CHRISTUS! 1. aanvaarden 2. vasthouden 3. genieten

AANMOEDIGING: BLIJF LEVEN IN CHRISTUS! 1. aanvaarden 2. vasthouden 3. genieten Kol.2:6,7 Houten 30 mei 2010 Belijdenisdienst Liturgie Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Zingen: k Stel mijn vertrouwen (canon) Opw. 518 (Heer U doorgrondt en kent mij) Gebed Lezen: 1 Thessalonicenzen

Nadere informatie

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet?

Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Prediker 7:3 - Wat moet ik met verdriet? Iedereen wordt geconfronteerd met de dood. Moeilijk is dat. Maar volgens Prediker is het mooi om op een begrafenis te zijn. Want verdriet om de dood zet je stil,

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

Voorwoord 7. 1. Wat is het probleem? 10. 2. De geschiedenis 17. 3. In verband met belijdenis 29. 4. Enkele citaten 53. 5. Wat zegt de Bijbel?

Voorwoord 7. 1. Wat is het probleem? 10. 2. De geschiedenis 17. 3. In verband met belijdenis 29. 4. Enkele citaten 53. 5. Wat zegt de Bijbel? Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. Wat is het probleem? 10 2. De geschiedenis 17 3. In verband met belijdenis 29 4. Enkele citaten 53 5. Wat zegt de Bijbel? 62 6. Wat moet ik doen? 72 1. Wat is het probleem?

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop)

Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop) Preek over zondag 25 (viering H. Avondmaal en bediening H. Doop) Gemeente van Jezus Christus, gasten, Vandaag zijn we getuigen geweest van de bediening van de Heilige Doop aan de kleine Linde Veenstra.

Nadere informatie

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd.

Vorige week bekeken we hoe je naar jezelf kijkt. Hoe zie jij jezelf in het licht van God? We hebben het toen van drie kanten benaderd. UITGENODIGD EN UITGEDAAGD (2 VAN 2) Lezen tijdens de preek: Jakobus 1:22-24 Preek begint met een filmpje van de VEZ: https://www.youtube.com/watch?v=sewweny1ahc Uitgenodigd en uitgedaagd (2) Vorige week

Nadere informatie

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof

HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof HET GELOOF BELIJDEN voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof drs. M. van Campen Vierde druk Zoetermeer Inhoud 1. Met hart en mond 9 2. Zonder geloof vaart niemand wel 17 3. Op

Nadere informatie

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor?

Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? Liturgie jeugddienst/twitterdienst Emmen, 9 maart 2014 Thema: Waar leef JIJ voor? 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Psalmen Voor

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde I

Doop van kinderen Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt!

Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Dooponderwijs en -vragen (aangepast) Presentatie Geliefde broers en zussen, jullie willen heel graag dat jullie kinderen worden gedoopt! Over dopen Aan dat verlangen geven we als gemeente ook vandaag graag

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626

Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 VIERING VAN DE HEILIGE DOOP IN DE SINT MICHAËLKERK OPENING Suggesties voor liederen uit Gezangen voor Liturgie (GVL): 416, 419, 421, 432, 433, 438, 490, 517, 519, 538, 559, 564, 586, 625, 626 Begroeting

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Liturgie. Thema: In gesprek met God

Liturgie. Thema: In gesprek met God Liturgie voor de jeugddienst op zondag 17 januari 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: In gesprek met God Voorganger: Ouderling v. dienst: Medewerking:

Nadere informatie

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68.

Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Voor 16 jaar en ouder! Zondag 25 Zondag 25 gaat over de Sacramenten. Zondag 25, vraag en antwoord 65, 66, 67 en 68. Vraag 65 : Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al Zijn weldaden deelachtig

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 - Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus

Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Romeinen 6,11 Zie je wie je bent? Je leeft in Christus Voorbereiding Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Gez 158 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 16,1.3.5 Gebed Lezen uit de Bijbel: Romeinen 6,1-14

Nadere informatie

Lucas 2:25-35 Heb je geduld?

Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij!

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Elisa Jasmijn Alferink

Elisa Jasmijn Alferink Orde van dienst voor de viering van de heilige Doop van Elisa Jasmijn Alferink Dochter van Jeroen en Anouk Alferink-Vugteveen 3 juli 2016 in de Plaskerk te Raalte Voorganger: ds. Karolien Zwerver Organist:

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAP VAN HET AVONDMAAL

DE GEMEENSCHAP VAN HET AVONDMAAL DE GEMEENSCHAP VAN HET AVONDMAAL Zondag 30 / Gehouden op 12-06-2005 / p.1 Liturgie: Votum & groet Zi: Ps. 40:1.2 Gebed Schrijflezing; Hebr. 10:1-18 Zi: Ps. 40:3.4 Preek: Zondag 30 Zi: Ps. 32:1.3 Credo

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst op

Liturgie voor de dienst op Liturgie voor de dienst op Zondag 31 januari 2016 Voorganger: Ds Pieter Koekkoek Organist: Jan Koert Brinkman In deze dienst wordt Annelies van Ravenhorst-Hoogeveen bevestigd in het ambt van diaken In

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I

Doop van een kind vanaf zes jaar Orde I Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij leven en sterven voor God

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (2) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Laten we eerst luisteren naar wat de Bijbel zegt over de instelling en de betekenis

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

[Deze preek is oorspronkelijk geschreven bij de bevestiging van ambtsdragers. Maar ik heb m aangepast en gebruikt voor andere diensten]

[Deze preek is oorspronkelijk geschreven bij de bevestiging van ambtsdragers. Maar ik heb m aangepast en gebruikt voor andere diensten] [Deze preek is oorspronkelijk geschreven bij de bevestiging van ambtsdragers. Maar ik heb m aangepast en gebruikt voor andere diensten] Liturgie ochtend Votum Vrede-/zegengroet Genade, barmhartigheid en

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie