GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT"

Transcriptie

1 GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT

2 GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT IN BESPREKINGEN MET ONZE KLANTEN STAAT CLOUD-STRATEGIE VAAK BOVENAAN DE LIJST VAN ONDER- WERPEN. OM TALRIJKE REDENEN KAN CLOUD EEN LASTIG VRAAGSTUK ZIJN VOOR DE ICT-BESLISSERS VAN BEDRIJVEN. DE BELANGRIJKSTE HIERVAN IS DE NOODZAAK EEN EVENWICHT TE VINDEN TUSSEN AAN DE ENE KANT DE BELOFTE VAN NUL KAPITAALUITGAVEN, SCHAALBAARHEID EN EEN VERANDEREND GEBRUIKERS GEDRAG, EN AAN DE ANDERE KANT DE VOORTDURENDE NOODZAAK OM IN HET GEHELE BEDRIJF DE NALEVING, KOSTENEFFICIËNTIE EN HET NIVEAU VAN DE DIENSTVERLENING TE STUREN. In dit korte artikel zet Getronics haar eigen standpunt ten aanzien van de cloud uiteen. Met meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van infrastructuurdiensten is Getronics vanaf de opkomst actief betrokken bij de cloud. Wij leveren zelf al online diensten die variëren van online IP- contactcentra en online werkomgevingen tot een scala aan internetveiligheidsdiensten zoals schoon internetverkeer en beheerd PKI (Public Key Infrastructure). Daarnaast profiteren onze klanten met het Getronics-platform voor hulpprogramma s nu al van de voordelen van privé cloudbenaderingen. Ook het feit dat we onderdeel zijn van de KPN Groep heeft merkbare invloed op ons cloud-standpunt, vooral met betrekking tot klantervaring en online software en ook wat betreft onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van het Nieuwe Werken. Tot slot zijn onze klanten zelf een onmisbare bron van informatie en inspiratie. Wij waarderen vooral hun formele participatie in de onderzoeksgroepen die onze Roadmap- & innovatieraad van informatie voorzien. Het doel van dit artikel is om eenieder die geïnteresseerd is in de invloed van de cloud op het bedrijfsleven te helpen bij het verkrijgen van een evenwichtig beeld van alle aspecten ervan. DE CLOUDSCAPE Hoewel het ontstaan van de cloud samenvalt met de geboorte van het internet, is hij eigenlijk pas rond 2007, toen internetbedrijven enig commercieel succes begonnen te boeken, een factor van belang geworden voor het bedrijfsleven. Ondertussen heerst er algemene consensus over de gebruikte terminologie. Wij houden de definities en terminologie van het Amerikaanse NIST (National Institute of Science and Technology) aan, die duidelijk, bondig en algemeen geaccepteerd zijn: Er zijn drie servicemodellen SaaS, PaaS en IaaS Software, Platform en Infrastructure as a Service (als een dienst). Er zijn talrijke implementatiemodellen, die elk nadruk leggen op andere culturele, zakelijke en veiligheidsaspecten privé, gemeenschappelijk, openbaar en hybride. Ook de hoofdkenmerken van de cloud zijn op dit moment algemeen erkend: cloud betekent on-demand diensten, flexibiliteit en schaalbaarheid en de prijstransparantie van betalen naar gebruik. Er zijn echter ook risico s en aandachtspunten, met veiligheid als belangrijkste. Daarbij verdienen identiteit- en authenticeringsaspecten van toegangsbeheer bijzondere aandacht, met name als er directory-informatie gedeeld wordt. Gegevensbeveiliging is eveneens cruciaal, vooral wanneer de gegevens niet meer op de gangbare locaties opgeslagen worden maar in de cloud. De afhankelijkheid van een netwerk kan voor zakelijke klanten een beperking zijn en ook kan het vermogen om het serviceniveau van cloud-services te sturen en handhaven vragen oproepen. DE CLOUD EN HET BEDRIJFSLEVEN De combinatie van een prestatiegerichte bedrijfscultuur en meer aandacht voor het evenwicht tussen werk en privéleven is van grote invloed op de houding van het bedrijfsleven ten aanzien van ICT in het algemeen en van de cloud in het bijzonder. Het groeiend aantal werknemers dat tegenwoordig zowel thuis als op kantoor werkt, is een goed voorbeeld van hoe een bedrijfscultuur onderhevig is aan veranderingen door nieuwe ICT-modellen. Naast de veranderingen in werknemersgedrag zijn er meer ontwikkelingen op macroniveau waardoor ICT-beslissers de toepassing van cloud-benaderingen in overweging zullen gaan nemen: Consumerisatie één van de belangrijkste kenmerken van deze tijd is de onmiskenbare invloed van de digitale technologie op onze levensstijl. Daardoor verandert alles, de manier waarop mensen winkelen, reizen en leren. Deze ontwikkelingen beginnen nu pas door te dringen tot de werkomgeving. Globalisering met de komst van de interneteconomie is concurrentie overal. Dit kan een bedreiging zijn, maar het kan ook kansen creëren. Wereldwijd gaan bedrijven steeds vaker met elkaar concurreren en samenwerken, waardoor flexibiliteit en schaalbaarheid onmisbaar worden. De behoefte om het beheer van lokale fysieke infrastructuren vaarwel te zeggen is een sterke aansporing om over te stappen op de cloud. De groene agenda nu sommige deskundigen stellen dat de ecologische voetafdruk van de ICT die van de luchtvaart snel zal overtreffen, wordt het hoog tijd wat aan het energieverbruik van de ICT te doen. Zowel de overgang naar thin-clienttechnologie, energiezuinige servers, virtuele en centrale resources als het verminderen van zakelijk verkeer bevorderen het gebruik van de cloud.

3 HET KOSTENPLAATJE In elk bedrijf wordt veel aandacht besteed aan de kosten. Verbeterde arbeidsproductiviteit, grotere flexibiliteit en een kleinere ecologische voetafdruk zijn waardevolle doeleinden, maar de kosten blijven vaak een zwaarwegend argument. Het gaat hierbij echter niet alleen over de totaalpost op de balans, maar ook over betalingsmodellen en effectieve budgettering. Omdat de cloud enkel operationele kosten en betaling naar gemeten gebruik belooft, stellen de beslissers op inkoop- en financiële afdelingen al snel de vraag Zo niet -waarom niet? met betrekking tot de cloud. Door de voortdurende druk op de kosten kunnen de financiële gevolgen van de cloud-implementatie uiteindelijk doorslaggevend zijn: het kostenplaatje kloppend krijgen heeft vaak de hoogste prioriteit. CLOUD EN DE ICT-AGENDA Voor de ICT-beslissers van bedrijven is de cloud, hoewel steeds belangrijker, slechts één van vele thema s. Bij het opstellen van de ICT-agenda is een belangrijke vraag dan ook wat de interactie is tussen de cloud en andere zaken die vaak terugkeren op de ICT-agenda. Wij onderscheiden vijf thema s die naar onze mening aandacht verdienen wat betreft de gevolgen van de cloud, aandacht die zich zal zeker terugbetalen. Het is geen kwestie van een eenvoudige cloud of geen cloud beslissing, het gaat er om elke onderneming afzonderlijk te bekijken en de cloud op passende wijze te integreren in haar bedrijfsstrategie. Zakelijke en ICT-afstemming hierbij is het van belang om vast te stellen wat de succesfactoren voor elk onderdeel van het bedrijf zijn, het geheel te overzien en dan te bepalen welk uitvoeringsmodel het beste past bij het doel (en dit kan meer dan één model zijn). ICT-ontwikkeling evalueer de cultuur en de IT-governance binnen het bedrijf. Wellicht blijkt, geheel tegen de verwachting in, dat de sterkst gereguleerde omgevingen de beste uitgangspositie hebben om van de cloud te profiteren. Virtualisatiestatus virtualisatie is een vruchtbare basis voor overgang naar de cloud. Onderzoek de ervaring op dit moment en beoordeel wat er tot dusverre geleerd is. Externe plichten elke bedrijfstak heeft specifieke plichten op het gebied van regelgeving en naleving. Wat is de invloed daarvan op ICT-dienstverlening, het maken van audits, de veiligheid en governance? Werkstijlen de manier van werken kan sterk variëren in de verschillende bedrijfssectoren en landen. Wat is het effect van de cloud op de werkomgeving? Daarnaast is risicomanagement een wezenlijk onderdeel van alle cloud-benaderingen. Organisaties zullen de volgende risico s moeten evalueren: Beleids- en organisatierisico s vooral met betrekking tot nieuwe governancemodellen en het effect dat de variabiliteit van cloud-dienstverlening heeft op de bedrijfsreputatie Het technische risico dat gepaard gaat met de beschikbaarheid en capaciteit van de dienstverlening Het juridische risico dat het gevolg is van de noodzaak van gegevensbescherming en e-discovery VISIE Getronics is een bedrijf voor ICT-dienstverlening en als onderdeel van de KPN Groep zijn wij ons zeer bewust van alle factoren die de werkomgeving en de aansluitbaarheid en ondersteunende infrastructuur daarvan beïnvloeden. Aangezien de ICT-dienstverlening onderhevig is aan voortdurende ontwikkelingen, is ons zakelijk voortbestaan en succes sterk afhankelijk van ons vermogen om te antwoorden op de marktvraag en het effect daarvan op de ontwikkeling van onze vaardigheden en strategie. Vooruitdenken is dan ook een integraal en essentieel onderdeel van onze bedrijfsaard. Wij zien de cloud niet als afzonderlijke entiteit, maar voorzien: Het naast elkaar bestaan van cloud- en niet-cloud-benaderingen gedurende de komende vijf à tien jaar. De meest ondernemingen zullen actief op zoek gaan naar en voordeel willen halen uit cloud-benaderingen. Het ontstaan van op maat gemaakte benaderingen, waarbij openbaar, gemeenschappelijk, privé en hybride gebruik van de cloud gecombineerd worden. Versnelde implementatie bij bedrijven met werknemers die het internet als intensief gebruiken in hun privéleven en bij aankopen. De cloud als een katalysator voor zowel ICT- als bedrijfsinnovatie. Grote invloed van de cloud op de aandacht voor en de samenstelling van zakelijke ICT-resources wat betreft vaardigheden, investeringen en kostenmodellen. De basis voor onze visie is onze aanhoudende aandacht voor wat individuele werknemers nodig hebben om de productiviteit te verhogen, de samenwerking te verbeteren en waardevolle bijdragen te leveren. Vanuit dit perspectief zijn wij ons zeer bewust van het verband tussen cloud-dienstverlening en de belangrijkste ontwikkelingen in zakelijk ICT-gebruik. Op het gebied van virtualisatie zien we bijvoorbeeld dat veel organisaties de afgelopen jaren aanzienlijke bijdragen hebben geleverd, die wij beschouwen als een opstap naar de verdere verspreiding van het cloud-gebruik. De toegenomen digitale samenwerking en verhoogde mobiliteit kunnen een formelere cloud-strategie ook overbodig maken. Zo zijn bijvoorbeeld intercontinentale virtuele vergaderingen voor velen al de gewoonste zaak van de wereld, waarbij werknemers vaak niet eens op kantoor aanwezig hoeven te zijn, en maakt het zakenleven feitelijk al veelvuldig gebruik van de cloud, zij het onder andere naam. De combinatie van bestaande ICT-toepassingen zal de manier waarop bedrijven werken en hoe hun werknemers over werk denken blijvend veranderen, zodat de overgang naar de cloud onvermijdelijk begint te worden.

4 CLOUD-STANDPUNT EN -STRATEGIE Onze strategie gaat uit van wat wij het beste kunnen, van de vaardigheden waarop onze reputatie gevestigd is. Cloudontwikkelingen hebben een direct effect op de strategie en positionering van Getronics. We concentreren ons als bedrijf primair op drie sleutelcompetenties: Voor de cloud geldt, net als voor alle zakelijke ICT-strategieën, dat organisaties individuele behoeften hebben en een individuele benadering vereisen (hoewel de overeenkomsten vaak veel talrijker zijn dan de verschillen). Daarom bekijkt Getronics elk klantenscenario apart en gaat op zoek naar die evenwichtige combinatie van cloud- en niet-cloud-benaderingen die het beste bij de klant past. Wij verwachten dat elk van deze specialisatiegebieden een steeds sterkere groei zal laten zien in het zakelijke gebruik van cloud-benaderingen. De combinatie van cloud- en niet-cloudbenaderingen zal daarbij variëren en is afhankelijk van de noodzaak om zowel online als offline werkomgevingen te ondersteunen, maar naarmate het cloud-gebruik zich verder verspreid zullen alle organisaties de volgende acties moeten ondernemen: De criteria voor cloud-implementatie bepalen en zakelijke, technische en financiële voordelen identificeren. Zich voorbereiden op de continue ontwikkeling en integratie van cloud- en niet-cloud-diensten en deze analyseren. Een raamwerk opstellen voor governance en naleving dat zowel cloud- als niet-cloud-zaken dekt. De ontwikkeling en toelevering van meerdere cloud-diensten beheren en ervoor zorgen dat de nodige dienstverlenende en ondersteunende infrastructuren gereed zijn. Door de natuurlijke evolutie van de strategie en positionering van Getronics kan zij deze kernvragen op overtuigende wijze beantwoorden. De cloud is een verandering, maar niet revolutionair van aard. ICT-dienstverlening is een continuüm en vanuit dat perspectief bekijken wij de nieuwste ontwikkelingen: gedurende de laatste twintig jaar stonden wij al op de voorste rij bij de overgang naar client/server-architecturen, naar serverconsolidatie, verregaande virtualisatie, enzovoort tot aan het online aanbieden van applicatiehosting en -opslag. Van de meest recente veranderingen in het landschap van de dienstverlening zijn er echter twee waarvan Getronics verwacht dat zij zeer waardevol zullen zijn voor onze zakelijke klanten: Verregaande bundeling van dienstverlening feitelijk positioneren wij ons als een online dienstenwinkel, en Het dynamische beheer van zakelijke hybride cloud/ niet-cloud-omgevingen

5 Juist door onze ervaring als aanbieder van uitgebreide infrastructuurdiensten is Getronics bij uitstek geschikt als leverancier van dienstenbundels. Het aanbieden en integreren van diensten van meerdere leveranciers en partners om end-to-end infrastructuurdiensten te kunnen bieden is altijd al onderdeel geweest van onze servicemanagement-competentie. Vanuit deze positie heeft Getronics een eenvoudige stelregel aangenomen: CENTRALISEER DE RESOURCES EN PROFITEER VAN VIRTUELE/CLOUD-DIENSTEN TENZIJ ER DRINGENDE REDENEN ZIJN OM DAT NIET TE DOEN. Dit principe is goed te herkennen in het voorgestelde actieplan dat Getronics gebruikt om samen met haar klanten de mogelijkheden te analyseren, de cloud-voordelen te kwantificeren en reële roadmaps voor op maat gemaakte cloud-omgevingen op te stellen. HOE GETRONICS WAARDE TOEVOEGT MET DE CLOUD Getronics zal haar centrale positie als specialist op het gebied van de opbouw en het beheer van werkomgevingen en infrastructuurdiensten voor het bedrijfsleven blijven ontwikkelen. Cloud-diensten en -ontwikkelingen zijn een onderdeel van de strategie geworden, en wij bezien dit met enthousiasme en zijn er klaar voor. Getronics zal steeds vaker cloud-modellen gebruiken bij het verlenen van haar kerndiensten en tegelijkertijd haar positie als aanbieder van dienstenbundels verder versterken. Op deze manier breiden wij onze dienstenportfolio uit en bieden wij één enkel aanspreekpunt voor de gecoördineerde levering van meerdere internetdiensten. Voor haar zakelijke klanten wordt Getronics feitelijk een internetwinkel voor alle diensten op het gebied van werkomgeving en infrastructuur en zij zal deze positie verder versterken wat betreft de continuïteit en kwaliteit van haar op maat gemaakte diensten. Het voorstel van Getronics begint met Infrastructuur as a Service als kern en wordt aangevuld door zowel Platform as a Service als Service and Software as a Service, waarbij Getronics voornamelijk als tussenpersoon en servicemanager voor producten van derden fungeert. In elk van deze drie gebieden vormen bestaande kerncompetenties de basis voor toekomstige ontwikkelingen, zodat er veel aandacht is voor alle aspecten met betrekking tot: Integratie met bestaande resources in hybride omgevingen Globale IT-governance Arbeidsproductiviteit INFRASTRUCTURE AS A SERVICE Getronics heeft voor zakelijke hardware een aanpak op basis van menu s ontwikkeld die de levering, aansluitbaarheid en het management omvat. Voor eenvoudiger management kunnen de diensten samengevoegd worden met duidelijke en transparante CONTRACT AND RELATIONSHIP MANAGEMENT Metering for Billing and Contract Management Single Invoice, Asset Management nline Request Management Provisioning Service Automation GOVERNANCE AND CHANGE MANAGEMENT Asset Lifecycle Management Configuration Management Audit and Compliance Management Integration Management Incident, Problem & Change Management PERFORMANCE MANAGEMENT Availability/Continuity Management Capacity & Performance Management Monitoring & Event Management SECURITY AND CONTROL Security Management Access Management

6 facturering op één rekening. In de tabel hieronder staan enkele voorbeelden van menukeuzes. PLATFORM AS A SERVICE Met Getronics PaaS bieden wij de ICT-deskundigen van onze klanten toegang tot nieuwe en bestaande ontwikkelomgevingen zoals Google en Azure. Door Getronics als toegangspoort tot dergelijke diensten te gebruiken, houden bedrijven een duidelijk overzicht van het gebruik en de kosten ervan in relatie tot de totale ICT-kosten en kunnen zij erop vertrouwen dat diensten aangepast kunnen worden bij veranderend gebruik. TOT SLOT Als u wilt weten hoe Getronics kan helpen bij het bepalen van de Cloud-strategie van uw organisatie of als u meer informatie wenst over het standpunt van Getronics ten aanzien van de Cloud, neem dan contact op met Maurice Remmé via of kijk op SOFTWARE AS A SERVICE Met precies dezelfde benadering fungeert Getronics als één enkel online aanspreekpunt voor softwaregebruik en -management. Getronics is geen softwarebedrijf maar coördineert en beheert de toegang, het gebruik en kostenmanagement van producten van derden. Het gaat daarbij zowel om generieke als om op maat gemaakte applicaties en daardoor kan Getronics een grote verscheidenheid aan opties voor hosting en levering bieden en zo tegemoet komen aan specifieke eisen. Opnieuw ondersteunt onze benadering een hybride omgeving, in overeenstemming met de behoeften van en de gang van zaken bij de individuele klant. Kenmerkend worden hierbij openbare cloud-diensten, zoals Microsoft BPOS, gecombineerd met op maat gemaakte en bedrijfsspecifieke pakketten, die via ofwel een gedeelde dan wel een privé cloud geleverd worden. Deze diensten kunnen door de datacentra van de klant zelf of door die van Getronics gehost worden. Zo is SAP een kenmerkend voorbeeld van een door Getronics gehoste klantenapplicatie. Zoals voor alle cloud-initiatieven van Getronics, zijn wij in staat om hybride oplossingen te beheren met een evenwichtige toepassing van cloud- en niet-cloud-applicaties, al naar gelang de behoefte van het individuele bedrijf.

7 getronics.nl

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Hetty Braam. vragen aan:

Hetty Braam. vragen aan: 10 vragen aan: Hetty Braam Manager ICT & Informatiemanagement bij Timing Uitzendbureau over Sigmax als ICT partner en de overstap naar de Sigmax ONE Cloud Facts & Figures Timing Uitzendbureau 51 vestigingen

Nadere informatie

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud

Vier goede redenen om over te stappen naar de cloud Managed Services Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform is continu in beweging. Daarom is een

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Het verhaal achter i3d.net

Het verhaal achter i3d.net Het verhaal achter i3d.net i3d.net in getallen 16 10.000 28.500 435 Datacenters wereldwijd Op zes continenten Servers wereldwijd Kilometer glasvezel Gigabit/s netwerk capaciteit Groei in getallen 42 15.000

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Dienstenbrochure Inhoudsopgave Inleiding...2 Microsoft Azure...2 Dienstenportfolio...3 Contactgegevens Netformatie B.V....5 Inleiding Hartelijk dank voor het downloaden van deze brochure over onze Microsoft

Nadere informatie

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP

Wat. nou. cloud?! De zin én onzin! CSP Wat nou cloud?! De zin én onzin! CSP De zin en onzin van werken in de cloud De cloud, wat is dat nou precies? Is het een hype zoals je die vaker tegenkomt in ICT? Of biedt het echt kansen waar u als ondernemer

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect

Whitepaper. Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur. Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Whitepaper Cloudarchitectuur Meer grip op cloud computing door inzet referentiearchitectuur Auteur: Klaas Heek, Solutions Architect Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De hype overstijgen 3 2 De referentiearchitectuur

Nadere informatie

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

Cloud. BSA The Software Alliance

Cloud. BSA The Software Alliance Cloud Steeds meer bedrijven omarmen het werken in de cloud. Maar wat betekent dit voor bedrijven, hun werknemers en het managen van de softwarelicenties? Dit e-book behandelt dergelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD?

PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 www.nucleus.be PUBLIEKE, PRIVATE OF HYBRIDE CLOUD? HOE MAAK IK DE KEUZE? NUCLEUS Hosting Solution Builder

Nadere informatie

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk?

Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? 1 Hoe belangrijk is het verschil tussen public en private cloud in de praktijk? De verschillende soorten cloud INHOUD Inleiding Public cloud Private cloud Community cloud Hybrid cloud In de praktijk Conclussie

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair

De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair De ICT beheerder in 2016 Ictivity IT Culinair René Voortwist ICT Adviseur Ik denk veel aan de toekomst, want het is daar dat ik de rest van mijn leven zal doorbrengen. Woody Allen Amerikaans filmregisseur

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

EXIN Cloud Computing Foundation

EXIN Cloud Computing Foundation Voorbeeldexamen EXIN Cloud Computing Foundation Editie maart 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal

ING stapt over naar de cloud. Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Rolf Zaal ING stapt over naar de cloud Lagere kosten en kortere doorlooptijden zonder datacentrum 11 september 2012 Rolf Zaal ING zet in rap tempo haar datacentra buiten de

Nadere informatie

Microsoft CSP via TD Cloud

Microsoft CSP via TD Cloud Microsoft CSP via TD Cloud Bundel uw cloudoplossingen! microsoft@techdata.nl / +31 (0)88 1334 240. 1 Waarom naar de Cloud? Waar uw personeel tien jaar geleden nog van 9 tot 5 op uw kantoor werkte, klinkt

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

ABC DigiBouw 27/09/2011

ABC DigiBouw 27/09/2011 19.00u Ontvangst 19.15u Inleiding ERVARINGSGROEP PLANNING 19.30u toepassingen Algemene bespreking, Behoeften, Acties 21.00u Netwerking Dinsdag 27 september 2011 1 Inleiding Enkele cijfers: Organisaties

Nadere informatie

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk

Dataportabiliteit. Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Dataportabiliteit Auteur: Miranda van Elswijk en Willem-Jan van Elk Cloud computing is een recente ontwikkeling die het mogelijk maakt om complexe ICTfunctionaliteit als dienst via het internet af te nemen.

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau

Gedegen Cloud management volgens Mirabeau Managed Services Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar in hoog tempo op. Regelmatig worden er

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Continuïteit in de cloud

Continuïteit in de cloud Continuïteit in de cloud diensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatieof accountantprogramma s, ondernemingen maken gebruik

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN.

PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. PROFITEER VAN DE KRACHT VAN CLOUD COMPUTING. ONTDEK HOE DE CLOUD UW BEDRIJF KAN TRANSFORMEREN. Cloud computing betekent niet alleen een revolutie op het gebied van datacenter- en IT-beheer, maar is ook

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Outsourcen, niet meer weg te denken.

Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, niet meer weg te denken. Outsourcen, een Engelse term, roept vaak in Nederland meteen het beeld op van internationaal en India. De feitelijke betekenis van het woord outsourcen is uitbesteden

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure

Caag CRM. info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl. Informatie Brochure Caag CRM info@caagcrm.nl www.caagcrm.nl Informatie Brochure Over Ons Caag CRM is een cloud- based software onderneming. Onze kracht ligt in het ontwikkelen van slimme software oplossingen gebaseerd op

Nadere informatie

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10

PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: Aantal pagina s: 10 PRIVATE, PUBLIC OF HYBRID CLOUD: VIND NU DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST Versie: 2017-08-04 Aantal pagina s: 10 Inhoud Inleiding: belang van een veilige ICT-omgeving... 3 Voordelen van de cloud... 4 Public

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Desktop Delivery: een zakelijke afweging

Desktop Delivery: een zakelijke afweging Desktop Delivery: een zakelijke afweging Client - Server, SBC, virtuele desktops, virtuele applicaties of een virtueel besturingssysteem? Er zijn genoeg mogelijkheden om desktop functionaliteit aan de

Nadere informatie

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency

mobiel; Security; desktop; mobile; netwerken; migratie; Kostenbesparing; virtualisatie; datacenter; efficiency Asset 1 van 7 Beheer de gebruiker, niet de device Gepubliceerd op 25 april 2012 Desktop transformatie is niet zozeer een chronologische serie gebeurtenissen die u van een fysieke naar een virtuele omgeving

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011

Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Seize the cloud?! Seminar Aviodrome, Lelystad 23 maart 2011 Cloud computing Waar begin je aan? Piloot Martin van den Berg, Sogeti NL 3 Agenda 4 Kijkje achter de wolken Yes, het werken in de cloud heeft

Nadere informatie

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013

Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Jos Witteveen Wat komt er kijken bij Clouddiensten voor de Zorg? 29 oktober 2013 Wat en wie is Andarr? Wij zijn dé partner voor waardevaste ICT transities / migraties. Wij helpen organisaties om blijvend

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

De ruggengraat voor een schaalbaar, modulair, en toekomstbestendig datacenter. Programma Consolidatie Datacenters Jan Harms RCDD

De ruggengraat voor een schaalbaar, modulair, en toekomstbestendig datacenter. Programma Consolidatie Datacenters Jan Harms RCDD De ruggengraat voor een schaalbaar, modulair, en toekomstbestendig datacenter Programma Consolidatie Datacenters Jan Harms RCDD Met het Programma Consolidatie Datacenters heeft de Rijksoverheid de 66 datacenters

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie