GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT"

Transcriptie

1 GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT

2 GETRONICS: EEN EVENWICHTIG CLOUD-STANDPUNT IN BESPREKINGEN MET ONZE KLANTEN STAAT CLOUD-STRATEGIE VAAK BOVENAAN DE LIJST VAN ONDER- WERPEN. OM TALRIJKE REDENEN KAN CLOUD EEN LASTIG VRAAGSTUK ZIJN VOOR DE ICT-BESLISSERS VAN BEDRIJVEN. DE BELANGRIJKSTE HIERVAN IS DE NOODZAAK EEN EVENWICHT TE VINDEN TUSSEN AAN DE ENE KANT DE BELOFTE VAN NUL KAPITAALUITGAVEN, SCHAALBAARHEID EN EEN VERANDEREND GEBRUIKERS GEDRAG, EN AAN DE ANDERE KANT DE VOORTDURENDE NOODZAAK OM IN HET GEHELE BEDRIJF DE NALEVING, KOSTENEFFICIËNTIE EN HET NIVEAU VAN DE DIENSTVERLENING TE STUREN. In dit korte artikel zet Getronics haar eigen standpunt ten aanzien van de cloud uiteen. Met meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van infrastructuurdiensten is Getronics vanaf de opkomst actief betrokken bij de cloud. Wij leveren zelf al online diensten die variëren van online IP- contactcentra en online werkomgevingen tot een scala aan internetveiligheidsdiensten zoals schoon internetverkeer en beheerd PKI (Public Key Infrastructure). Daarnaast profiteren onze klanten met het Getronics-platform voor hulpprogramma s nu al van de voordelen van privé cloudbenaderingen. Ook het feit dat we onderdeel zijn van de KPN Groep heeft merkbare invloed op ons cloud-standpunt, vooral met betrekking tot klantervaring en online software en ook wat betreft onze gezamenlijke inspanningen op het gebied van het Nieuwe Werken. Tot slot zijn onze klanten zelf een onmisbare bron van informatie en inspiratie. Wij waarderen vooral hun formele participatie in de onderzoeksgroepen die onze Roadmap- & innovatieraad van informatie voorzien. Het doel van dit artikel is om eenieder die geïnteresseerd is in de invloed van de cloud op het bedrijfsleven te helpen bij het verkrijgen van een evenwichtig beeld van alle aspecten ervan. DE CLOUDSCAPE Hoewel het ontstaan van de cloud samenvalt met de geboorte van het internet, is hij eigenlijk pas rond 2007, toen internetbedrijven enig commercieel succes begonnen te boeken, een factor van belang geworden voor het bedrijfsleven. Ondertussen heerst er algemene consensus over de gebruikte terminologie. Wij houden de definities en terminologie van het Amerikaanse NIST (National Institute of Science and Technology) aan, die duidelijk, bondig en algemeen geaccepteerd zijn: Er zijn drie servicemodellen SaaS, PaaS en IaaS Software, Platform en Infrastructure as a Service (als een dienst). Er zijn talrijke implementatiemodellen, die elk nadruk leggen op andere culturele, zakelijke en veiligheidsaspecten privé, gemeenschappelijk, openbaar en hybride. Ook de hoofdkenmerken van de cloud zijn op dit moment algemeen erkend: cloud betekent on-demand diensten, flexibiliteit en schaalbaarheid en de prijstransparantie van betalen naar gebruik. Er zijn echter ook risico s en aandachtspunten, met veiligheid als belangrijkste. Daarbij verdienen identiteit- en authenticeringsaspecten van toegangsbeheer bijzondere aandacht, met name als er directory-informatie gedeeld wordt. Gegevensbeveiliging is eveneens cruciaal, vooral wanneer de gegevens niet meer op de gangbare locaties opgeslagen worden maar in de cloud. De afhankelijkheid van een netwerk kan voor zakelijke klanten een beperking zijn en ook kan het vermogen om het serviceniveau van cloud-services te sturen en handhaven vragen oproepen. DE CLOUD EN HET BEDRIJFSLEVEN De combinatie van een prestatiegerichte bedrijfscultuur en meer aandacht voor het evenwicht tussen werk en privéleven is van grote invloed op de houding van het bedrijfsleven ten aanzien van ICT in het algemeen en van de cloud in het bijzonder. Het groeiend aantal werknemers dat tegenwoordig zowel thuis als op kantoor werkt, is een goed voorbeeld van hoe een bedrijfscultuur onderhevig is aan veranderingen door nieuwe ICT-modellen. Naast de veranderingen in werknemersgedrag zijn er meer ontwikkelingen op macroniveau waardoor ICT-beslissers de toepassing van cloud-benaderingen in overweging zullen gaan nemen: Consumerisatie één van de belangrijkste kenmerken van deze tijd is de onmiskenbare invloed van de digitale technologie op onze levensstijl. Daardoor verandert alles, de manier waarop mensen winkelen, reizen en leren. Deze ontwikkelingen beginnen nu pas door te dringen tot de werkomgeving. Globalisering met de komst van de interneteconomie is concurrentie overal. Dit kan een bedreiging zijn, maar het kan ook kansen creëren. Wereldwijd gaan bedrijven steeds vaker met elkaar concurreren en samenwerken, waardoor flexibiliteit en schaalbaarheid onmisbaar worden. De behoefte om het beheer van lokale fysieke infrastructuren vaarwel te zeggen is een sterke aansporing om over te stappen op de cloud. De groene agenda nu sommige deskundigen stellen dat de ecologische voetafdruk van de ICT die van de luchtvaart snel zal overtreffen, wordt het hoog tijd wat aan het energieverbruik van de ICT te doen. Zowel de overgang naar thin-clienttechnologie, energiezuinige servers, virtuele en centrale resources als het verminderen van zakelijk verkeer bevorderen het gebruik van de cloud.

3 HET KOSTENPLAATJE In elk bedrijf wordt veel aandacht besteed aan de kosten. Verbeterde arbeidsproductiviteit, grotere flexibiliteit en een kleinere ecologische voetafdruk zijn waardevolle doeleinden, maar de kosten blijven vaak een zwaarwegend argument. Het gaat hierbij echter niet alleen over de totaalpost op de balans, maar ook over betalingsmodellen en effectieve budgettering. Omdat de cloud enkel operationele kosten en betaling naar gemeten gebruik belooft, stellen de beslissers op inkoop- en financiële afdelingen al snel de vraag Zo niet -waarom niet? met betrekking tot de cloud. Door de voortdurende druk op de kosten kunnen de financiële gevolgen van de cloud-implementatie uiteindelijk doorslaggevend zijn: het kostenplaatje kloppend krijgen heeft vaak de hoogste prioriteit. CLOUD EN DE ICT-AGENDA Voor de ICT-beslissers van bedrijven is de cloud, hoewel steeds belangrijker, slechts één van vele thema s. Bij het opstellen van de ICT-agenda is een belangrijke vraag dan ook wat de interactie is tussen de cloud en andere zaken die vaak terugkeren op de ICT-agenda. Wij onderscheiden vijf thema s die naar onze mening aandacht verdienen wat betreft de gevolgen van de cloud, aandacht die zich zal zeker terugbetalen. Het is geen kwestie van een eenvoudige cloud of geen cloud beslissing, het gaat er om elke onderneming afzonderlijk te bekijken en de cloud op passende wijze te integreren in haar bedrijfsstrategie. Zakelijke en ICT-afstemming hierbij is het van belang om vast te stellen wat de succesfactoren voor elk onderdeel van het bedrijf zijn, het geheel te overzien en dan te bepalen welk uitvoeringsmodel het beste past bij het doel (en dit kan meer dan één model zijn). ICT-ontwikkeling evalueer de cultuur en de IT-governance binnen het bedrijf. Wellicht blijkt, geheel tegen de verwachting in, dat de sterkst gereguleerde omgevingen de beste uitgangspositie hebben om van de cloud te profiteren. Virtualisatiestatus virtualisatie is een vruchtbare basis voor overgang naar de cloud. Onderzoek de ervaring op dit moment en beoordeel wat er tot dusverre geleerd is. Externe plichten elke bedrijfstak heeft specifieke plichten op het gebied van regelgeving en naleving. Wat is de invloed daarvan op ICT-dienstverlening, het maken van audits, de veiligheid en governance? Werkstijlen de manier van werken kan sterk variëren in de verschillende bedrijfssectoren en landen. Wat is het effect van de cloud op de werkomgeving? Daarnaast is risicomanagement een wezenlijk onderdeel van alle cloud-benaderingen. Organisaties zullen de volgende risico s moeten evalueren: Beleids- en organisatierisico s vooral met betrekking tot nieuwe governancemodellen en het effect dat de variabiliteit van cloud-dienstverlening heeft op de bedrijfsreputatie Het technische risico dat gepaard gaat met de beschikbaarheid en capaciteit van de dienstverlening Het juridische risico dat het gevolg is van de noodzaak van gegevensbescherming en e-discovery VISIE Getronics is een bedrijf voor ICT-dienstverlening en als onderdeel van de KPN Groep zijn wij ons zeer bewust van alle factoren die de werkomgeving en de aansluitbaarheid en ondersteunende infrastructuur daarvan beïnvloeden. Aangezien de ICT-dienstverlening onderhevig is aan voortdurende ontwikkelingen, is ons zakelijk voortbestaan en succes sterk afhankelijk van ons vermogen om te antwoorden op de marktvraag en het effect daarvan op de ontwikkeling van onze vaardigheden en strategie. Vooruitdenken is dan ook een integraal en essentieel onderdeel van onze bedrijfsaard. Wij zien de cloud niet als afzonderlijke entiteit, maar voorzien: Het naast elkaar bestaan van cloud- en niet-cloud-benaderingen gedurende de komende vijf à tien jaar. De meest ondernemingen zullen actief op zoek gaan naar en voordeel willen halen uit cloud-benaderingen. Het ontstaan van op maat gemaakte benaderingen, waarbij openbaar, gemeenschappelijk, privé en hybride gebruik van de cloud gecombineerd worden. Versnelde implementatie bij bedrijven met werknemers die het internet als intensief gebruiken in hun privéleven en bij aankopen. De cloud als een katalysator voor zowel ICT- als bedrijfsinnovatie. Grote invloed van de cloud op de aandacht voor en de samenstelling van zakelijke ICT-resources wat betreft vaardigheden, investeringen en kostenmodellen. De basis voor onze visie is onze aanhoudende aandacht voor wat individuele werknemers nodig hebben om de productiviteit te verhogen, de samenwerking te verbeteren en waardevolle bijdragen te leveren. Vanuit dit perspectief zijn wij ons zeer bewust van het verband tussen cloud-dienstverlening en de belangrijkste ontwikkelingen in zakelijk ICT-gebruik. Op het gebied van virtualisatie zien we bijvoorbeeld dat veel organisaties de afgelopen jaren aanzienlijke bijdragen hebben geleverd, die wij beschouwen als een opstap naar de verdere verspreiding van het cloud-gebruik. De toegenomen digitale samenwerking en verhoogde mobiliteit kunnen een formelere cloud-strategie ook overbodig maken. Zo zijn bijvoorbeeld intercontinentale virtuele vergaderingen voor velen al de gewoonste zaak van de wereld, waarbij werknemers vaak niet eens op kantoor aanwezig hoeven te zijn, en maakt het zakenleven feitelijk al veelvuldig gebruik van de cloud, zij het onder andere naam. De combinatie van bestaande ICT-toepassingen zal de manier waarop bedrijven werken en hoe hun werknemers over werk denken blijvend veranderen, zodat de overgang naar de cloud onvermijdelijk begint te worden.

4 CLOUD-STANDPUNT EN -STRATEGIE Onze strategie gaat uit van wat wij het beste kunnen, van de vaardigheden waarop onze reputatie gevestigd is. Cloudontwikkelingen hebben een direct effect op de strategie en positionering van Getronics. We concentreren ons als bedrijf primair op drie sleutelcompetenties: Voor de cloud geldt, net als voor alle zakelijke ICT-strategieën, dat organisaties individuele behoeften hebben en een individuele benadering vereisen (hoewel de overeenkomsten vaak veel talrijker zijn dan de verschillen). Daarom bekijkt Getronics elk klantenscenario apart en gaat op zoek naar die evenwichtige combinatie van cloud- en niet-cloud-benaderingen die het beste bij de klant past. Wij verwachten dat elk van deze specialisatiegebieden een steeds sterkere groei zal laten zien in het zakelijke gebruik van cloud-benaderingen. De combinatie van cloud- en niet-cloudbenaderingen zal daarbij variëren en is afhankelijk van de noodzaak om zowel online als offline werkomgevingen te ondersteunen, maar naarmate het cloud-gebruik zich verder verspreid zullen alle organisaties de volgende acties moeten ondernemen: De criteria voor cloud-implementatie bepalen en zakelijke, technische en financiële voordelen identificeren. Zich voorbereiden op de continue ontwikkeling en integratie van cloud- en niet-cloud-diensten en deze analyseren. Een raamwerk opstellen voor governance en naleving dat zowel cloud- als niet-cloud-zaken dekt. De ontwikkeling en toelevering van meerdere cloud-diensten beheren en ervoor zorgen dat de nodige dienstverlenende en ondersteunende infrastructuren gereed zijn. Door de natuurlijke evolutie van de strategie en positionering van Getronics kan zij deze kernvragen op overtuigende wijze beantwoorden. De cloud is een verandering, maar niet revolutionair van aard. ICT-dienstverlening is een continuüm en vanuit dat perspectief bekijken wij de nieuwste ontwikkelingen: gedurende de laatste twintig jaar stonden wij al op de voorste rij bij de overgang naar client/server-architecturen, naar serverconsolidatie, verregaande virtualisatie, enzovoort tot aan het online aanbieden van applicatiehosting en -opslag. Van de meest recente veranderingen in het landschap van de dienstverlening zijn er echter twee waarvan Getronics verwacht dat zij zeer waardevol zullen zijn voor onze zakelijke klanten: Verregaande bundeling van dienstverlening feitelijk positioneren wij ons als een online dienstenwinkel, en Het dynamische beheer van zakelijke hybride cloud/ niet-cloud-omgevingen

5 Juist door onze ervaring als aanbieder van uitgebreide infrastructuurdiensten is Getronics bij uitstek geschikt als leverancier van dienstenbundels. Het aanbieden en integreren van diensten van meerdere leveranciers en partners om end-to-end infrastructuurdiensten te kunnen bieden is altijd al onderdeel geweest van onze servicemanagement-competentie. Vanuit deze positie heeft Getronics een eenvoudige stelregel aangenomen: CENTRALISEER DE RESOURCES EN PROFITEER VAN VIRTUELE/CLOUD-DIENSTEN TENZIJ ER DRINGENDE REDENEN ZIJN OM DAT NIET TE DOEN. Dit principe is goed te herkennen in het voorgestelde actieplan dat Getronics gebruikt om samen met haar klanten de mogelijkheden te analyseren, de cloud-voordelen te kwantificeren en reële roadmaps voor op maat gemaakte cloud-omgevingen op te stellen. HOE GETRONICS WAARDE TOEVOEGT MET DE CLOUD Getronics zal haar centrale positie als specialist op het gebied van de opbouw en het beheer van werkomgevingen en infrastructuurdiensten voor het bedrijfsleven blijven ontwikkelen. Cloud-diensten en -ontwikkelingen zijn een onderdeel van de strategie geworden, en wij bezien dit met enthousiasme en zijn er klaar voor. Getronics zal steeds vaker cloud-modellen gebruiken bij het verlenen van haar kerndiensten en tegelijkertijd haar positie als aanbieder van dienstenbundels verder versterken. Op deze manier breiden wij onze dienstenportfolio uit en bieden wij één enkel aanspreekpunt voor de gecoördineerde levering van meerdere internetdiensten. Voor haar zakelijke klanten wordt Getronics feitelijk een internetwinkel voor alle diensten op het gebied van werkomgeving en infrastructuur en zij zal deze positie verder versterken wat betreft de continuïteit en kwaliteit van haar op maat gemaakte diensten. Het voorstel van Getronics begint met Infrastructuur as a Service als kern en wordt aangevuld door zowel Platform as a Service als Service and Software as a Service, waarbij Getronics voornamelijk als tussenpersoon en servicemanager voor producten van derden fungeert. In elk van deze drie gebieden vormen bestaande kerncompetenties de basis voor toekomstige ontwikkelingen, zodat er veel aandacht is voor alle aspecten met betrekking tot: Integratie met bestaande resources in hybride omgevingen Globale IT-governance Arbeidsproductiviteit INFRASTRUCTURE AS A SERVICE Getronics heeft voor zakelijke hardware een aanpak op basis van menu s ontwikkeld die de levering, aansluitbaarheid en het management omvat. Voor eenvoudiger management kunnen de diensten samengevoegd worden met duidelijke en transparante CONTRACT AND RELATIONSHIP MANAGEMENT Metering for Billing and Contract Management Single Invoice, Asset Management nline Request Management Provisioning Service Automation GOVERNANCE AND CHANGE MANAGEMENT Asset Lifecycle Management Configuration Management Audit and Compliance Management Integration Management Incident, Problem & Change Management PERFORMANCE MANAGEMENT Availability/Continuity Management Capacity & Performance Management Monitoring & Event Management SECURITY AND CONTROL Security Management Access Management

6 facturering op één rekening. In de tabel hieronder staan enkele voorbeelden van menukeuzes. PLATFORM AS A SERVICE Met Getronics PaaS bieden wij de ICT-deskundigen van onze klanten toegang tot nieuwe en bestaande ontwikkelomgevingen zoals Google en Azure. Door Getronics als toegangspoort tot dergelijke diensten te gebruiken, houden bedrijven een duidelijk overzicht van het gebruik en de kosten ervan in relatie tot de totale ICT-kosten en kunnen zij erop vertrouwen dat diensten aangepast kunnen worden bij veranderend gebruik. TOT SLOT Als u wilt weten hoe Getronics kan helpen bij het bepalen van de Cloud-strategie van uw organisatie of als u meer informatie wenst over het standpunt van Getronics ten aanzien van de Cloud, neem dan contact op met Maurice Remmé via of kijk op SOFTWARE AS A SERVICE Met precies dezelfde benadering fungeert Getronics als één enkel online aanspreekpunt voor softwaregebruik en -management. Getronics is geen softwarebedrijf maar coördineert en beheert de toegang, het gebruik en kostenmanagement van producten van derden. Het gaat daarbij zowel om generieke als om op maat gemaakte applicaties en daardoor kan Getronics een grote verscheidenheid aan opties voor hosting en levering bieden en zo tegemoet komen aan specifieke eisen. Opnieuw ondersteunt onze benadering een hybride omgeving, in overeenstemming met de behoeften van en de gang van zaken bij de individuele klant. Kenmerkend worden hierbij openbare cloud-diensten, zoals Microsoft BPOS, gecombineerd met op maat gemaakte en bedrijfsspecifieke pakketten, die via ofwel een gedeelde dan wel een privé cloud geleverd worden. Deze diensten kunnen door de datacentra van de klant zelf of door die van Getronics gehost worden. Zo is SAP een kenmerkend voorbeeld van een door Getronics gehoste klantenapplicatie. Zoals voor alle cloud-initiatieven van Getronics, zijn wij in staat om hybride oplossingen te beheren met een evenwichtige toepassing van cloud- en niet-cloud-applicaties, al naar gelang de behoefte van het individuele bedrijf.

7 getronics.nl

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams

CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2014. Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams CLOUD MANAGEMENTPERSPECTIEF Januari 2014 Cloudcomputing: Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams Opkomst van het Internet of Everything In veel opzichten is de cloud voor IT-leiders en hun teams een

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Cloudcomputing. Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams DE CLOUD VANUIT MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2015

Cloudcomputing. Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams DE CLOUD VANUIT MANAGEMENTPERSPECTIEF. Januari 2015 De cloud vanuit managementperspectief Januari 2015 DE CLOUD VANUIT MANAGEMENTPERSPECTIEF Cloudcomputing Een nieuwe rol en relevantie voor IT-teams Januari 2015 1 IT in staat stellen te voldoen aan de prioriteiten

Nadere informatie

Smart support: productievere medewerkers

Smart support: productievere medewerkers Smart support: productievere medewerkers Support maakt ICT effectief Van werkplekken in de cloud tot enterprise social media: ICT stelt organisaties in staat om makkelijker mee te kunnen bewegen met de

Nadere informatie

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper

Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten. Whitepaper Naar de cloud: minder risico s door structurele inzet van clouddiensten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van regie op clouddiensten 3 Definitie 4 Drie vraagstukken én antwoorden 5 En nu in de praktijk

Nadere informatie

Zekerheid over migreren naar de Cloud

Zekerheid over migreren naar de Cloud Zekerheid over migreren naar de Cloud IIT-auditors geven zekerheid over ICT-vraagstukken. Een vraagstuk waar IT-beslissers en managers op dit moment voor staan, is wat zijn of haar organisatie gaat doen

Nadere informatie

WINDOWS AZURE EN ISV'S

WINDOWS AZURE EN ISV'S WINDOWS AZURE EN ISV'S EEN HANDLEIDING VOOR BESLISSERS DAVID CHAPPELL JULI 2009 GESPONSORD DOOR MICROSOFT CORPORATION INHOUD ISV's en cloud computing... 2 Een kort overzicht van Windows Azure... 3 Technologie...

Nadere informatie

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk - Governance op IT-dienstverlening uit de cloud Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn)

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten

Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Whitepaper Cloud computing Perspectief voor gemeenten Versie 1.0 oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit document

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance

Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance WHITE PAPER Verandering en complexiteit beheren met Identity & Access Governance Er is maar één ding constant en dat is verandering. Tegenwoordig is deze uitdrukking sterker van toepassing dan ooit tevoren.

Nadere informatie

De overheid in de wolken?

De overheid in de wolken? Compact_ 2010_4 11 De overheid in de wolken? De plaats van cloud computing in de publieke sector Ing. John Hermans RE, drs. Mike Chung RE en drs. Willem Guensberg RE CISA Ing. J.A.M. Hermans RE is partner

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten

Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten Cloud: Wat houdt bedrijven tegen? ICT-managers over de inzet van clouddiensten In gesprek over de cloud Een paar jaar geleden waren organisaties vol enthousiasme over de inzet van clouddiensten. Het aantal

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud

Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Kies uw cloudscenario De transformatie van eigen datacenter naar de cloud Whitepaper Inhoudsopgave Van eigen datacenter naar de cloud Definitie 3 grote trends en uitdagingen Het antwoord: 3 mogelijke scenario

Nadere informatie

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers?

De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? De public cloud: Het einde van de traditionele hosting providers? Auteur: Reinout Dotinga Quality Assured Services B.V. Thorbeckestraat 53 2613 BV DELFT KvK 60679905 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 3 2. VOOR

Nadere informatie

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing

Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing Bedrijfsflexibiliteit en de ware kostenbesparing van cloud computing W H I T E P A P E R V O O R B E D R I J V E N Samenvatting Nieuwe, revolutionaire resultaten van wereldwijde onderzoeken hebben de echte

Nadere informatie

IT UITDAGINGEN IN DE MOBILE COMMUNITY

IT UITDAGINGEN IN DE MOBILE COMMUNITY IT UITDAGINGEN IN DE MOBILE COMMUNITY Overwegingen voor Chief Technical Officers (CTO s) bij het implementeren van IT-infrastructuur voor mobiele diensten Deze whitepaper is gebaseerd op onderzoek onder

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie