Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout"

Transcriptie

1 Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

2

3 Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Najaar 2011

4 2011 Amphia Ziekenhuis Breda Oosterhout Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j o het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de samenstellers/uitgever te wenden. De inzichten in de geneeskunde en wetenschap zijn voortdurend aan verandering onderhevig als gevolg van onderzoek en ervaring. De auteurs en uitgever zijn uiterst zorgvuldig te werk gegaan, om ervoor te zorgen dat de in dit boek verstrekte informatie, in overeenstemming is met de huidige kennis van zaken. Dit ontslaat de gebruiker van het boek echter niet van de verplichting om aan de hand van bestaande richtlijnen, protocollen en wetenschappelijke informatie te controleren of de daar verstrekte informatie afwijkt van de gegevens in dit boek en daarmee vast te stellen of de inhoud nog in overeenstemming is met de huidige stand van zaken ten aanzien van kennis en handelen. Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, zullen noch de samenstellers, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

5 Woord vooraf Een van de nieuwste beleidsvisies van de STZ, de samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen van Nederland, benadrukt de mogelijkheden én noodzaak van wetenschappelijk onderzoek in de Topklinische Ziekenhuizen. De mogelijkheden zijn enorm. Door de omvang van de ziekenhuizen, de goede samenwerking met Universitaire Centra en de breedte van de vakgebieden zijn juist Topklinische ziekenhuizen uitstekende werkplaatsen voor onderzoek. Daarnaast kan geconstateerd worden dat voor veel wetenschappelijk onderzoek grote patiëntenpopulaties nodig zijn. Ook daarin kunnen dit soort ziekenhuizen voorzien, daar waar Academische ziekenhuizen, door hun topreferentiële functie, deze grote populaties vaak ontberen. Het Amphia zet zich daarom al jaren in voor hoogwaardig klinisch onderzoek in de geneeskunde. De infrastructuur voor dit onderzoek neemt jaar na jaar in omvang en kracht toe. Het verrichten van onderzoek is een van de speerpunten van het opleidings- en wetenschapsbeleid van het Amphia. 5 Ook in 2010 heeft er weer een breed scala aan onderzoek plaatsgevonden. Vrijwel alle vakgebieden hebben onderzoek verricht en velen hebben daarover gepubliceerd. Dit derde wetenschapsboek geeft enerzijds een overzicht van dat onderzoek, en anderzijds een blik op de mensen áchter dat onderzoek. Namens het Directiecomité van het Amphia Ziekenhuis dank ik iedereen die direct of indirect bijgedragen heeft aan al het wetenschappelijk onderzoek. Ik wens u veel leesplezier! Dr. J.J. Meij, Directeur Innovatie Lid Directiecomité Dr. J.J. Meij, directeur Woord vooraf

6

7 Inhoud Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Cardiothoracale chirurgie Chirurgie Dermatologie Gynaecologie Interne geneeskunde en Maag- darm- levergeneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde Laboratorium voor Microbiologie en Infectiepreventie Longgeneeskunde Neurologie Oogheelkunde Orthopedie Psychiatrie Radiologie Reumatologie Revalidatie Seksuologie Urologie Publicaties Medisch Specialisten Publicaties Arts-assistenten Inhoud

8

9 Anesthesiologie Kerngegevens zorgkern Anesthesiologie 26 anesthesiologen: J. Bach Kolling, mw. A. Besselink, S.F. de Boer, H.P. van Driel, M.J.P.G. van Eerd, F.E.A. Geisler, G. van Gelder, dr. B.M. Gerritse, dr. V.L.H. Hoffmann, L.H. Jacobs, A. van Keeken, J. Konings, E.B. Lachitjaran, F. de Loos, P.P.M. Maas, dr. B.J.M. van der Meer, R.J. Meulemans, F.X. O Connor, T.A. Rijpstra, P.M.J. Rosseel, dr. R. van Seventer, C.M.P. Theunissen, dr. W.A. Visser, M.A.J. Voets, E. Winters, mw. S.I.M. van Zijll Langhout-Kokke 8 assistenten niet in opleiding subspecialismen: cardio-anesthesiologie, pijnbestrijding, algemene anesthesiologie 9 Samenvattingen gepubliceerde artikelen Visser WA, Kolling JB, Groen GJ, Tetteroo E, van Dijl R, Rosseel PM, van der Meer NJ. Persistent cortical blindness after a thoracic epidural test dose of bupivacaine. Anesthesiology Feb;112(2): Thoracic epidural anesthesia is considered as an essential component of the perioperative care for patients undergoing lung resection. Although neurologic adverse events have been associated with this technique, permanent injury is rare. These events primarily involve the peripheral nervous system; for example, nerve root injury. We present a case of persistent cortical blindness after a test dose of bupivacaine was administered into an uneventfully placed thoracic epidural catheter. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Gerritse BM, Schalkwijk A, Pelzer BJ, Scheffer GJ, Draaisma JM. Advanced medical life support procedures in vitally compromised children by a helicopter emergency medical service. BMC Emerg Med Mar 8;10:6. Anesthesiologie

10 10 BACKGROUND: To determine the advanced life support procedures provided by an Emergency Medical Service (EMS) and a Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) for vitally compromised children. Incidence and success rate of several procedures were studied, with a distinction made between procedures restricted to the HEMS-physician and procedures for which the HEMS is more experienced than the EMS. METHODS: Prospective study of a consecutive group of children examined and treated by the HEMS of the eastern region of the Netherlands. Data regarding type of emergency, physiological parameters, NACA scores, treatment, and 24- hour survival were collected and subsequently analysed. RESULTS: Of the 558 children examined and treated by the HEMS on scene, 79% had a NACA score of IV-VII. 65% of the children had one or more advanced life support procedures restricted to the HEMS and 78% of the children had one or more procedures for which the HEMS is more experienced than the EMS. The HEMS intubated 38% of all children, and 23% of the children intubated and ventilated by the EMS needed emergency correction because of potentially lethal complications. The HEMS provided the greater part of intraosseous access, as the EMS paramedics almost exclusively reserved this procedure for children in cardiopulmonary resuscitation. The EMS provided pain management only to children older than four years of age, but a larger group was in need of analgesia upon arrival of the HEMS, and was subsequently treated by the HEMS. CONCLUSIONS: The Helicopter Emergency Medical Service of the eastern region of the Netherlands brings essential medical expertise in the field not provided by the emergency medical service. The Emergency Medical Service does not provide a significant quantity of procedures obviously needed by the paediatric patient. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID: PMC Van Zaane B, Nierich AP, Brandon Bravo Bruinsma GJ, Rosseel PM, Ramjankhan FZ, de Waal EE, Buhre WF, Moons KG. Diagnostic accuracy of modified transoesophageal echocardiography for pre-incision assessment of aortic atherosclerosis in cardiac surgery patients. Br J Anaesth Aug;105(2): Epub 2010 Jun 10. BACKGROUND: Epiaortic ultrasound scanning (EUS) is regarded as the reference standard for detecting atherosclerosis in the ascending aorta (AA). Combined with appropriate surgical modifications, EUS use can significantly reduce the incidence of postoperative stroke when detecting severe AA atherosclerosis. A recently introduced modification of conventional transoesophageal echocardiography (TOE), known as the A-View method, has proven capable of inspecting the distal AA. The objective of this study was to quantify the diagnostic accuracy of modified TOE in assessing atherosclerosis of the distal AA. METHODS: After approval by the institutional medical ethical committee and after obtaining written informed consent, 465 consecutive patients above 65 yr old, undergoing elective cardiac surgery with a median sternotomy, were included. The study followed a cross-sectional diagnostic design. Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

11 All consecutive patients underwent modified TOE followed by EUS (reference standard) to assess the severity of distal AA atherosclerosis. We constructed contingency tables to compare the presence (and severity) of atherosclerosis, detected by the two techniques. RESULTS: The positive predictive value of modified TOE for the detection of clinically significant atherosclerosis was 67%, and the negative predictive value was 97%. The sensitivity was 95% and the specificity was 79%. One patient suffered a pulmonary haemorrhage, although he recovered without further sequelae. We did not observe any clinical significant haemodynamic or ventilatory effects. CONCLUSIONS: The high negative predictive value and sensitivity show that modified TOE yields adequate diagnostic accuracy for excluding clinically relevant aorta atherosclerosis without significant cardiopulmonary side-effects, provided that the A-View catheter is introduced carefully. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Chu K, Rosseel P, Trelles M, Gielis P. Surgeons without borders: a brief history of surgery at Médecins Sans Frontières. World J Surg Mar;34(3): Médecins Sans Frontières (MSF) is a humanitarian organization that performs emergency and elective surgical services in both conflict and non-conflict settings in over 70 countries. In 2006 MSF surgeons departed on approximately 125 missions, and over 64,000 surgical interventions were carried out in some 20 countries worldwide. Historically, the majority of MSF surgical projects began in response to conflicts or natural disasters. During an emergency response, MSF has resources to set up major operating facilities within 48 h in remote areas. One of MSF strengths is its supply chain. Large pre-packaged surgical kits, veritable operating theatres to go, can be readied in enormous crates and quickly loaded onto planes. In more stable contexts, MSF has also strengthened the delivery of surgical services within a country s public health system. The MSF surgeon is the generalist in the broadest sense and performs vascular, obstetrical, orthopaedic, and other specialized surgical procedures. The organization aims to provide surgical services only temporarily. When there is a decrease in acute needs a program will be closed, or more importantly, turned over to the Ministry of Health or another non-governmental organization. The long-term solution to alleviating the global burden of surgical disease lies in building up a domestic surgical workforce capable of responding to the major causes of surgery-related morbidity and mortality. However, given that even countries with the resources of the United States suffer from an insufficiency of surgeons, the need for international emergency organizations to provide surgical assistance during acute emergencies will remain for the foreseeable future. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 11 Rosseel P, Trelles M, Guilavogui S, Ford N, Chu K. Ten years of experience training nonphysician anesthesia providers in Haiti. World J Surg Mar;34(3): Anesthesiologie

12 12 Surgery is increasingly recognized as an effective means of treating a proportion of the global burden of disease, especially in resource-limited countries. Often non-physicians, such as nurses, provide the majority of anesthesia; however, their training and formal supervision is often of low priority or even non-existent. To increase the number of safe anesthesia providers in Haiti, Médecins Sans Frontières has trained nurse anesthetists (NAs) for over 10 years. This article describes the challenges, outcomes, and future directions of this training program. From 1998 to 2008, 24 students graduated. Nineteen (79%) continue to work as NAs in Haiti and 5 (21%) have emigrated. In 2008, NAs were critical in providing anesthesia during a post-hurricane emergency where they performed 330 procedures. Mortality was 0.3% and not associated with lack of anesthesiologist supervision. The completion rate of this training program was high and the majority of graduates continue to work as nurse anesthetists in Haiti. Successful training requires a setting with a sufficient volume and diversity of operations, appropriate anesthesia equipment, a structured and comprehensive training program, and recognition of the training program by the national ministry of health and relevant professional bodies. Preliminary outcomes support findings elsewhere that NAs can be a safe and effective alternative where anesthesiologists are scarce. Training non-physician anesthetists is a feasible and important way to scale up surgical services resource limited settings. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Heijnen EB, Bentala M, van der Meer NJ. Purpura in a patient receiving vancomycin: a leukoclastic vasculitis? J Cardiothorac Vasc Anesth Apr;25(2): Epub 2010 Apr 27. PMID: [PubMed - in process] Jongerden IP, de Smet AM, Kluytmans JA, te Velde LF, Dennesen PJ, Wesselink RM, Bouw MP, Spanjersberg R, Bogaers-Hofman D, van der Meer NJ, de Vries JW, Kaasjager K, van Iterson M, Kluge GH, van der Werf TS, Harinck HI, Bindels AJ, Pickkers P, Bonten MJ. Physicians and nurses opinions on selective decontamination of the digestive tract and selective oropharyngeal decontamination: a survey. Crit Care. 2010;14(4):R132. Epub 2010 Jul 13. INTRODUCTION: Use of selective decontamination of the digestive tract (SDD) and selective oropharyngeal decontamination (SOD) in intensive care patients has been controversial for years. Through regular questionnaires we determined expectations concerning SDD (effectiveness) and experience with SDD and SOD (workload and patient friendliness), as perceived by nurses and physicians. METHODS: A survey was embedded in a group-randomized, controlled, cross-over multicenter study in the Netherlands in which, during three 6-month periods, SDD, SOD or standard care was used in random order. At the end of each study period, all nurses and physicians from participating intensive care units received study questionnaires. Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

13 RESULTS: In all, 1024 (71%) of 1450 questionnaires were returned by nurses and 253 (82%) of 307 by physicians. Expectations that SDD improved patient outcome increased from 71% and 77% of respondents after the first two study periods to 82% at the end of the study (P = 0.004), with comparable trends among nurses and physicians. Nurses considered SDD to impose a higher workload (median 5.0, on a scale from 1 (low) to 10 (high)) than SOD (median 4.0) and standard care (median 2.0). Both SDD and SOD were considered less patient friendly than standard care (medians 4.0, 4.0 and 6.0, respectively). According to physicians, SDD had a higher workload (median 5.5) than SOD (median 5.0), which in turn was higher than standard care (median 2.5). Furthermore, physicians graded patient friendliness of standard care (median 8.0) higher than that of SDD and SOD (both median 6.0). CONCLUSIONS: Although perceived effectiveness of SDD increased as the trial proceeded, both among physicians and nurses, SOD and SDD were, as compared to standard care, considered to increase workload and to reduce patient friendliness. Therefore, education about the importance of oral care and on the effects of SDD and SOD on patient outcomes will be important when implementing these strategies. TRIAL REGISTRATION: ISRCTN PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID: PMC Zaludik J, Schuitemaker F, DeWaal R, Veldhuijzen B, van der Meer N. Severe lactate acidosis and cardiogenic shock: a rare manifestation of a phaeochromocytoma. Anaesth Intensive Care May;38(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 13 Tolsma M, Kröner A, van den Hombergh CL, Rosseel PM, Rijpstra TA, Dijkstra HA, Bentala M, Schultz MJ, van der Meer NJ. The clinical value of routine chest radiographs in the first 24 hours after cardiac surgery. Anesth Analg Jan;112(1): Epub 2010 Nov 3. BACKGROUND: Chest radiographs (CXRs) are obtained frequently in the intensive care unit (ICU). Whether these CXRs should be performed routinely or on clinical indication only is often debated. The aim of our study was to investigate the incidence and clinical significance of abnormalities found on routine postoperative CXRs in cardiac surgery patients and whether a restricted use of CXRs would influence the number of significant findings. METHODS: We prospectively included all consecutive patients who underwent cardiac surgery during a 2-month period. Two or three CXRs were performed in the first 24 hours of ICU stay. After ICU admission and after drain removal, a clinical assessment was performed before a CXR was obtained. All CXR abnormalities were noted and it was also noted whether they led to an intervention. For the admission CXR and the drain removal CXR, a comparison was made between CXRs clinically indicated by the physician and those not clinically indicated. RESULTS: Two hundred fourteen patients were included. The majority of patients underwent coronary arterial bypass grafting Anesthesiologie

14 (60%), heart valve surgery (21%), or a combination of these (14%). In total, 534 CXRs were performed (2.5 per patient). Abnormalities were found on 179 CXRs (33.5%) and 13 CXR results led to an intervention (2.4%). The association between clinically indicated CXRs and the presence of CXR abnormalities was poor. For 32 (10%) of the 321 admission and drain removal CXRs, clinical indications were stated by the physician beforehand. If these CXRs would not have been performed routinely, 68 abnormalities would have been missed, of which 5 led to an intervention. CONCLUSIONS: Partial elimination of routine CXRs in the first 24 hours after cardiac surgery seems possible for the majority of patients, but it is limited by the insensitivity of clinical assessment in predicting clinically important abnormalities detectable by CXRs. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 14 Complete publicatielijst Gerritse BM, Schalkwijk A, Pelzer BJ, Scheffer GJ, Draaisma JM. Advanced medical life support procedures in vitally compromised children by a helicopter emergency medical service. BMC Emerg Med Mar 8;10:6. De Vries J, Rijpstra TA, van der Meer NJM. Cardiac tamponade as a result of pericardial effusion in pneumococcal infections. Neth J Crit Care 2010:14(2): Van Zaane B, Nierich AP, Brandon Bravo Bruinsma GJ, Rosseel PM, Ramjankhan FZ, de Waal EE, Buhre WF, Moons KG. Diagnostic accuracy of modified transoesophageal echocardiography for pre-incision assessment of aortic atherosclerosis in cardiac surgery patients. Br J Anaesth Aug;105(2): Epub 2010 Jun 10. Visser WA, Kolling JB, Groen GJ, Tetteroo E, van Dijl R, Rosseel PM, van der Meer NJ. Persistent cortical blindness after a thoracic epidural test dose of bupivacaine. Anesthesiology Feb;112(2): Jongerden IP, de Smet AM, Kluytmans JA, te Velde LF, Dennesen PJ, Wesselink RM, Bouw MP, Spanjersberg R, Bogaers-Hofman D, van der Meer NJ, de Vries JW, Kaasjager K, van Iterson M, Kluge GH, van der Werf TS, Harinck HI, Bindels AJ, Pickkers P, Bonten MJ. Physicians and nurses opinions on selective decontamination of the digestive tract and selective oropharyngeal decontamination: a survey. Crit Care. 2010;14(4):R132. Epub 2010 Jul 13. Gerritse BM, Dirven PJ, Draaisma JMT, Scheffer GJ. Prehospitale echografie in Nederland door het Mobiel Medisch Team. Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie. Ned Tijdschr voor Anesthesiologie. 2010;22(2): Heijnen EB, Bentala M, van der Meer NJ. Purpura in a patient receiving vancomycin: a leukoclastic vasculitis? J Cardiothorac Vasc Anesth Apr;25(2): Epub 2010 Apr 27. Zaludik J, Schuitemaker F, DeWaal R, Veldhuijzen B, van der Meer N. Severe lactate acidosis and cardiogenic shock: a rare manifestation of a phaeochromocytoma. Anaesth Intensive Care May;38(3): Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

15 Chu K, Rosseel P, Trelles M, Gielis P. Surgeons without borders: a brief history of surgery at Médecins Sans Frontières. World J Surg Mar;34(3): Rosseel P, Trelles M, Guilavogui S, Ford N, Chu K. Ten years of experience training nonphysician anesthesia providers in Haiti. World J Surg Mar;34(3): Tolsma M, Kröner A, van den Hombergh CL, Rosseel PM, Rijpstra TA, Dijkstra HA, Bentala M, Schultz MJ, van der Meer NJ. The clinical value of routine chest radiographs in the first 24 hours after cardiac surgery. Anesth Analg Jan;112(1): Epub 2010 Nov 3. Gerritse BM, Pelzer B, Draaisma JMT, Scheffer GJ. The deployment of a Helicopter Emergency Medical Service for vitally compromised children in the Netherlands. Internet Journal of Aeromedical Transportation. 2010;2:1. 15 Anesthesiologie

16

17 Apotheek Kerngegevens Apotheek 6 ziekenhuisapothekers: P.R.M. van Hattum, mw. V.S. Koster, P.A.O. Smithuis, N.E. van t Veer, mw. R.R.E.C.M. Verzijl-Zeegers, mw. M.H.G. Winters 2 assistenten in opleiding 17 Samenvattingen gepubliceerde artikelen Ter Laak MA, Temmink AH, Koeken A, van t Veer NE, van Hattum PR, Cobbaert CM. Recognition of impaired atomoxetine metabolism because of low CYP2D6 activity. Pediatr Neurol. 2010Sep;43(3): Ten out of 100 children treated for attention deficit hyperactivity disorder with standard doses of atomoxetine were selected by a neurologist for cytochrome P450 2D6 and cytochrome P450 2C19 genotyping, based on late response (>9 weeks) and adverse effects (gastrointestinal problems, sleeping disorders, malaise, inactivity, and mood instabilities). After genotyping, eight children were confirmed to have compromised cytochrome P450 2D6 activity because of at least one nonfunctional or less functional allele. Cytochrome P450 C19 is a minor pathway in atomoxetine metabolism and therefore of less importance. Tailored therapeutic advice was given to the neurologist. Four children with compromised cytochrome P450 2D6 activity responded better after decreasing their atomoxetine dose. The other four ceased treatment because of initial adverse effects. These cases indicate that compromised atomoxetine metabolism can be recognized, based on adverse effects and late response to atomoxetine. Physicians should be aware of the typical pattern of adverse effects and late response in atomoxetine treatment, possibly indicating compromised cytochrome P450 2D6 activity. Cytochrome P450 2D6 genotyping before atomoxetine treatment may be beneficial in preventing overdosing or early cessation. Further research is needed to establish the cost versus benefit ratio of prospective Apotheek

18 cytochrome P450 2D6 genotyping in atomoxetine treatment. Copyright 2010 Elsevier Inc. All rights reserved. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Willemsen I, Cooper B, van Buitenen C, Winters M, Andriesse G, Kluytmans J. Improving quinolone use in hospitals by using a bundle of interventions in an interrupted time series analysis. Antimicrob Agents Chemother Sep;54(9): Epub 2010 Jun The objectives of the present study were to determine the effects of multiple targeted interventions on the level of use of quinolones and the observed rates of resistance to quinolones in Escherichia coli isolates from hospitalized patients. A bundle consisting of four interventions to improve the use of quinolones was implemented. The outcome was measured from the monthly levels of use of intravenous (i.v.) and oral quinolones and the susceptibility patterns for E. coli isolates from hospitalized patients. Statistical analyses were performed using segmented regression analysis and segmented Poisson regression models. Before the bundle was implemented, the annual use of quinolones was 2.7 defined daily doses (DDDs)/100 patient days. After the interventions, in 2007, this was reduced to 1.7 DDDs/100 patient days. The first intervention, a switch from i.v. to oral medication, was associated with a stepwise reduction in i.v. quinolone use of 71 prescribed daily doses (PDDs) per month (95% confidence interval [CI] = 47 to 95 PDDs/month, P < 0.001). Intervention 2, introduction of a new antibiotic guideline and education program, was associated with a stepwise reduction in the overall use of quinolones (reduction, 107 PDDs/month [95% CI = 58 to 156 PDDs/month). Before the interventions the quinolone resistance rate was increasing, on average, by 4.6% (95% CI = 2.6 to 6.1%) per year. This increase leveled off, which was associated with intervention 2 and intervention 4, active monitoring of prescriptions and feedback. Trends in resistance to other antimicrobial agents did not change. This study showed that the hospital-wide use of quinolones can be significantly reduced by an active policy consisting of multiple interventions. There was also a stepwise reduction in the rate of quinolone resistance associated with the bundle of interventions. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] PMCID: PMC Complete publicatielijst Willemsen I, Cooper B, van Buitenen C, Winters M, Andriesse G, Kluytmans J. Improving quinolone use in hospitals by using a bundle of interventions in an interrupted time series analysis. Antimicrob Agents Chemother Sep;54(9): Epub 2010 Jun 28. Ter Laak MA, Temmink AH, Koeken A, van t Veer NE, van Hattum PR, Cobbaert CM. Recognition of impaired atomoxetine metabolism because of low CYP2D6 activity. Pediatr Neurol Sep;43(3): Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

19 Cardiologie Grenzen verleggen, technieken verbeteren om patiëntvriendelijker te werken De cardiologiemaatschap in het Amphia Ziekenhuis is een van de grootste van Nederland. Vooral de verrichtingen op het gebied van percutane hartkleppen zijn bijzonder, omdat deze in eerste instantie in slechts enkele Nederlandse ziekenhuizen werden uitgevoerd en het Amphia het eerste niet-academische ziekenhuis was dat de ingreep verrichtte. 19 Dr. M. Meuwissen Het vakgebied cardiologie is in vijf hoofdtakken te verdelen: algemene cardiologie (hart- en vaatziekten in brede zin), beeldvorming (echocardiografie, cardiale CT en MRI), interventiecardiologie (stent- en dotterbehandelingen, vervanging hartklep), Cardiologie

20 congenitale cardiologie (aangeboren hartgebreken) en elektrofysiologie (behandeling van hartritmestoornissen). In het Amphia Ziekenhuis vinden behalve harttransplantaties alle behandelingen plaats. Hartritmestoornissen We doen veel, qua volume en qua mogelijkheden, constateert cardioloog dr. Martijn Meuwissen, en vooral ook veel bijzondere verrichtingen. Hij verwijst hiermee onder andere naar de elektrofysiologische behandelingen bij hartritmestoornissen, zoals katheterablatie, pacemakers en ICD s (implanteerbare cardioverter-defibrillators). Bij een katheterablatie brengt een cardioloog via een katheter die via de lies(slag)ader naar het hart wordt opgevoerd kleine littekens aan in het hartspierweefsel. Die littekens blokkeren prikkels die zijn ontstaan op een verkeerde plaats of schakelen deze prikkels uit. Hiermee doven de soms levensbedreigende hartritmestoornissen uit. 20 Subcutane ICD Als deze levensbedreigende hartritmestoornissen oncontroleerbaar zijn wordt er meestal een ICD geïmplanteerd. Een ICD is een inwendige defibrillator. Dit apparaatje zorgt voor een constante controle van het hartritme. Zo nodig vindt een schokje plaats om het ritme weer te normaliseren. Meuw issen: Nieuw bij deze techniek is de ICD die net onder de huid geplaatst wordt (subcutane ICD), wat veel voordelen kan bieden bij bijvoorbeeld jonge mensen, die dit device noodzakelijkerwijs tientallen jaren dragen. De toekomst zal ons waarschijnlijk ICD s en pacemakers brengen die draadloos hun werk verrichten. Nu vindt het uitlezen van de ICD al wel op afstand plaats; de zogenaamde home monitoring. Wij cardiologen doen een extra fellowship elektrofysiologie om dit soort ingrepen te mogen en kunnen verrichten. Minimaal invasieve ingrepen Er is ook innovatie op het gebied van de interventiecardiologie. Naast de percutane aortaklepimplantatie kunnen ook andere kleppen percutaan (minimaal invasief) worden gerepareerd. Een ernstig lekkende (mitralis)klep komt in de praktijk het meest voor. Niet alle patiënten kunnen zware ingrepen doorstaan. Daarom is het fijn als je met een incisie in de lies een tube in de ader kunt inbrengen die een clipje bevat. Je schuift dat clipje op de goede plaats onder de lekkende mitraalklep en via het echoapparaat kun je zien dat de lekkage stopt. Enkele uren later is de patiënt alweer mobiel. Meuwissen toont een filmpje van de leverancier, waarbij het plaatsen van een MitraClip nauwkeurig is te volgen. Op een vergelijkbare manier, via de lies, zijn onderzoeken gedaan naar het plaatsen van betere stents in de kransslagader. Dit zijn kleine zeefjes die in uitgezette vorm een verstopte kransslagader openhouden om met een goede bloedstroom de hartspier van de benodigde zuurstof te voorzien. Deze zogenoemde dottertechniek bestaat sinds 1966 en is in 1976 Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma Running head: HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN NA EEN IC-OPNAME 1 Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma The Screening of Problems 3

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Sanquinavond, 4 Maart 2015 Leo van de Watering Sanquin Bloedvoorziening Nederland Divisie Research, CCTR Divisie Bloedbank, UTG Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS

De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij. Verslaafde Patiënten met PTSS Persoonskenmerken en ervaren lijden bij verslaving en PTSS 1 De Relatie Tussen Persoonskenmerken en Ervaren Lijden bij Verslaafde Patiënten met PTSS The Relationship between Personality Traits and Suffering

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias in Students with Anxiety Janneke van den Heuvel Eerste begeleider: Tweede

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de. Verslavingszorg

Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de. Verslavingszorg Therapeutic Assessment. Toepassing van een Samenwerkingsmodel in de Verslavingszorg Therapeutic Assessment. Application of a Collaborative Model in Addiction Care Liesbeth Haarman Studentnummer: 850216664

Nadere informatie

Rapid Access Raadpleging. Prof. dr. C. Vrints Diensthoofd cardiologie UZA

Rapid Access Raadpleging. Prof. dr. C. Vrints Diensthoofd cardiologie UZA Rapid Access Raadpleging Prof. dr. C. Vrints Diensthoofd cardiologie UZA 1 Waarom een rapid access raadpleging? Wat zal de toekomst brengen? - Vergrijzing van de bevolking aantal 65 plussers x2 aantal

Nadere informatie

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter?

Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Question-Driven Sentence Fusion is a Well-Defined Task. But the Real Issue is: Does it matter? Emiel Krahmer, Erwin Marsi & Paul van Pelt Site visit, Tilburg, November 8, 2007 Plan 1. Introduction: A short

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking

De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking Kenmerken van ADHD en de Theory of Mind 1 De Invloed van Kenmerken van ADHD op de Theory of Mind: een Onderzoek bij Kinderen uit de Algemene Bevolking The Influence of Characteristics of ADHD on Theory

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything:

Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie. I feel nothing though in essence everything: Ik voel niets maar eigenlijk alles: Verbanden tussen Alexithymie, Somatisatiestoornis en Depressie I feel nothing though in essence everything: Associations between Alexithymia, Somatisation and Depression

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit

The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy. on Sociosexuality. Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie. op Sociosexualiteit The Effect of Gender, Sex Drive and Autonomy on Sociosexuality Invloed van Sekse, Seksdrive en Autonomie op Sociosexualiteit Filiz Bozkurt First supervisor: Second supervisor drs. J. Eshuis dr. W. Waterink

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam Operations research bij strategische capaciteitsbeslissingen in de zorg Ger Koole 26 mei 2008 Wat is Operations research? operations research (O.R.) is the discipline of applying advanced analytical methods

Nadere informatie

Anemie, DM en CNS: hoe verder na TREAT?

Anemie, DM en CNS: hoe verder na TREAT? Anemie, DM en CNS: hoe verder na TREAT? Dr M van Buren internist-nefroloog HAGA ziekenhuis Den Haag Dr CAJM Gaillard internist-nefroloog Meander Medisch Centrum Amersfoort VU Medisch Centrum Amsterdam

Nadere informatie

Lichttherapie bij werk gerelateerde chronische stress

Lichttherapie bij werk gerelateerde chronische stress FluxPlus Lichttherapie bij werk gerelateerde chronische stress Toine Schoutens FluxPlus BV Tilburg Werkgerelateerde chronische stress Burnout: Opgebrand Geen energie Geen motivatie voor werk Geheel of

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders

Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy. Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Invloed van Mindfulness Training op Ouderlijke Stress, Emotionele Self-Efficacy Beliefs, Aandacht en Bewustzijn bij Moeders Influence of Mindfulness Training on Parental Stress, Emotional Self-Efficacy

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen

Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen Het Effect van een Mindfulnesstraining gericht op Informeel Oefenen en Lopen op Mindfulness, Stressbeleving, Interne Locus of Control, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties en Kwaliteit van Leven The

Nadere informatie

Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies

Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies Diabetespatiënten in Verpleeghuizen De Relatie tussen Diabetes, Depressieve Symptomen en de Rol van Executieve Functies Diabetic Patients in Nursing Homes The Relationship between Diabetes, Depressive

Nadere informatie

Patiëntveiligheid door Klinische Paden

Patiëntveiligheid door Klinische Paden Patiëntveiligheid door Klinische Paden Dr. Kris Vanhaecht CZV-KULeuven Secretary General European Pathway Association Kris.Vanhaecht@med.kuleuven.be Klinisch Pad Een middel om een patiëntgericht programma

Nadere informatie

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands

Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity. Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Assessing writing through objectively scored tests: a study on validity Hiske Feenstra Cito, The Netherlands Outline Research project Objective writing tests Evaluation of objective writing tests Research

Nadere informatie

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport

Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed. van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressieve Klachten bij Adolescenten: Risicofactoren op School en de Invloed van Geslacht, Coping, Opleiding en Sport Depressive Complaints in Adolescents: Risk Factors at School and the Influence of

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Chapter Protocollen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën bij de foetus

Chapter Protocollen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën bij de foetus Chapter 8 Protocollen voor de behandeling van supraventriculaire tachycardieën bij de foetus Martijn A. Oudijk Barbara Ambachtsheer Philip Stoutenbeek Erik J. Meijboom 140 141 Chapter 8 Abstract Protocols

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL. Versie NL1.2. 3 versie: juli 1999

Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL. Versie NL1.2. 3 versie: juli 1999 Graves' Ophthalmopathy Quality Of Life questionnaire GO-QOL Versie NL1.2 3 versie: juli 1999 (aangepast van 1e versie: British Journal of Ophthalmology 1998;82:773-779) (aangepast naar aanleiing van Engelse

Nadere informatie

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers

De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers De Invloed van Cognitieve Stimulatie in de Vorm van Actief Leren op de Geestelijke Gezondheid van Vijftigplussers The Influence of Cognitive Stimulation in the Form of Active Learning on Mental Health

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties,

Het effect van een verkorte mindfulness training bij ouderen op mindfulness, experiëntiële vermijding, self-efficacy in het omgaan met emoties, Het Effect van een Verkorte Mindfulness Training bij Ouderen op Mindfulness, Experiëntiële Vermijding, Self-Efficacy in het Omgaan met Emoties, Zelftranscendentie, en Quality of Life The Effects of a Shortened

Nadere informatie

Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming

Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming Aortaklepkeuze: Naar optimale beslisvorming Prof Dr JJM Takkenberg Afdeling Thoraxchirurgie Erasmus MC Disclosures: none Deze presentatie Aortaklepvervanging: Hoe bepalen we de beste optie voor de individuele

Nadere informatie

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information HOVON Data Center Safety Desk NIEUWSBRIEF 4 06 mei 2014 Beste lezer, Met gepaste trots presenteren we u de nieuwe manier van rapporteren van SAE's. Hiermee hopen wij de werklast voor iedereen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Zorg voor het acute myocardinfarct: van locaal initiatief tot landelijke organisatie. Gert van Houwelingen interventiecardioloog

Zorg voor het acute myocardinfarct: van locaal initiatief tot landelijke organisatie. Gert van Houwelingen interventiecardioloog Zorg voor het acute myocardinfarct: van locaal initiatief tot landelijke organisatie Gert van Houwelingen interventiecardioloog Samenwerken in de keten: expertgroep myocardinfarct Prehistorie: geen keten,

Nadere informatie

Nutrition Management Module

Nutrition Management Module Nutrition Management Module with new detection method for subclinical ketosis via milk recording Hiemke Knijn General facts CRV 2012 Owners: CR Delta and VRV (co-operatives) 50.000 customers world-wide

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Resultaten campagnes handhygiëne

Resultaten campagnes handhygiëne Resultaten campagnes handhygiëne Nut van campagnes Universitair ziekenhuis Geneve ziekenhuisbrede campagne met posters, feedback, promotie handalcohol - compliance van 48 naar 66% - nosocomiale infecties

Nadere informatie

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren

Assessment van Gespreksvaardigheden via de Webcamtest: Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren : Onderzoek naar Betrouwbaarheid, Beleving en de Samenhang met Persoonlijksfactoren Assessment of Counseling Communication Skills by Means of the Webcamtest: A Study of Reliability, Experience and Correlation

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie 15 april 2014 Thanasie Markou Cardio-thoracaal chirurg A.L.P. Markou Quality of life after cardiac surgery Quality of life after cardiac surgery A.L.P. Markou Kwaliteit

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital

Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital Towards a hospitalbroad approach of frail older patients / Senior Friendly Hospital 06.12.2011 Herbert Habets Geriatric Clinical Nurse Specialist / Nurse Scientist Orbis Medisch Centrum, Sittard Geleen

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij

De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op. Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij De Effecten van Lichaamsgerichte Interventies op Lichaamsbeleving, Hyperarousal, Vermijding en Herbeleving bij Mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis. The Effects of Body Oriented Interventions

Nadere informatie

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij

De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij De Invloed van Vaktherapeutische Interventies op Angst- en Depressiesymptomen bij Mensen met een Psychiatrische Stoornis de Modererende Invloed van de Therapeutische Alliantie The Effect of Arts Therapies

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen

Disclosure slide. (potentiële) belangenverstrengeling. Geen BRMO Disclosure slide (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden.

Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Het Welbevinden van Mantelzorgers in Vlaanderen: Relaties tussen Sociale Steun, Sense of Coherence, Bevlogenheid en Welbevinden. Well-being of Family Caregivers in Flanders: The Relationships between Social

Nadere informatie

EPA s in de Common Trunck van de herziene opleiding anesthesiologie

EPA s in de Common Trunck van de herziene opleiding anesthesiologie EPA s in de Common Trunck van de herziene opleiding anesthesiologie Een Entrustable Professional Activity (EPA) is een taak, die deel uitmaakt van de normale werkzaamheden van een professional, die afzonderlijk

Nadere informatie

Does the method of assessment affect memoryperformances?

Does the method of assessment affect memoryperformances? Beïnvloedt de wijze van testafname de geheugenprestaties? Onderzoek naar de validiteit van een woordenleertest binnen het Virtueel Laboratorium van de Open Universiteit Does the method of assessment affect

Nadere informatie

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER

XTRA LEUK DOCUMENTATION SHOPPEN IN DECEMBER FREE DOCUMENTATION Promotion for the gift-wrapping service/shop was part of the XTRA Leuk Shoppen in de Marikenstraat (XTRA Great Shopping in Marikenstraat) campaign, which also communicated about Sunday

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie