Alliantie Slotervaart en VUmc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alliantie Slotervaart en VUmc"

Transcriptie

1 18 augustus Signalering mishandeling sterk verbeterd 3 Medische hulpverlening bij rampen VerpleegkundeKatern Academisch verplegen in de 20ste eeuw FOTO: DAAN VAN EIJNDHOVEN TRACER IS HET TWEEWEKELIJKSE MEDEWERKERSBLAD VAN HET VU MEDISCH CENTRUM UITGAVE: DIENST COMMUNICATIE NUMMER 17 Gevaarlijke diarreebacterie niet in VUmc Ilse van Wijk Een voor zieke mensen gevaarlijke bacterie houdt Nederland al weken bezig: Clostridium difficile. In het Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk zijn twee mensen overleden na besmetting. Het betreft een bijzondere variant: de 027 stam. Ook andere ziekenhuizen in de regio hebben patiënten gehad met dit type. In het VU medisch centrum was tot het moment van verschijnen van Tracer geen sprake van deze stam. Arts-microbioloog Eric van der Vorm legt uit waarom de bacterie gevaarlijk is, hoe hij weet dat de 027 in het VUmc niet aanwezig is en welke maatregelen er zijn om het te voorkomen. Verhoogd risico Clostridium difficile is een bacterie die mensen vaak al bij zich dragen, maar waarmee mensen vooral in ziekenhuizen kunnen worden besmet. De bacterie slaat vaak toe als de darmflora van een patiënt al verstoord is door antibiotica, een kleine ingreep of door bepaalde voeding. De stam scheidt een gif (toxine) af dat diarree veroorzaakt. Een besmetting op zich is lang niet altijd dodelijk. Maar in combinatie met een ziekte kan de bacterie wel fataal zijn, omdat het afweersysteem dan verzwakt is en de gifstoffen niet of moeilijk kunnen worden afgebroken. Om die reden lopen ook oudere mensen een verhoogd risico. Hoe weet Van der Vorm dat er geen sprake is van de 027 stam? Bij patiënten die langer dan drie dagen opgenomen zijn met diarree waarvan de oorzaak onduidelijk is, zoeken we altijd naar Clostridium difficile. Als we een stam hebben bewaren we die en sinds twee jaar kunnen we stammen goed met elkaar vergelijken. Hiervoor gebruiken we een dna techniek, de aflp-typering. Toen bekend werd dat in onze regio sprake is van Clostridium difficile, hebben we alle stammen vergeleken die wij van januari tot en met juli van dit jaar hebben aangetroffen. Vanuit Leiden hadden we de 027 stam gekregen als referentie en die specifieke stam zat er niet bij. Alert op besmetting Helemaal te voorkomen is het niet. Ook al zijn de verpleegkundigen altijd zeer alert op besmettelijke bacteriën en virussen, aldus Van der Vorm. mmi controleert elke werkdag of er toxine aanwezig is bij patiënten met diarree waarvan de oorzaak onduidelijk is. Van der Vorm vertelt: Het is ongeveer vijf jaar geleden dat wij te maken hadden met een andere stam die zich verspreid had. De bacterie is makkelijk overdraagbaar en de sporen van de bacterie zijn ongevoelig voor alcohol, waardoor de stam maanden kan overleven. Ook al maak je het toilet nog zo goed schoon. Daarom hebben wij ook de maatregel dat iemand met (verdenking van) Clostridium difficile altijd op een aparte kamer in contactisolatie moet worden verpleegd. De kamer wordt naderhand ook extra zorgvuldig schoongemaakt. En als onverhoopt toch sprake is van de bacterie? Dan spitten wij altijd helemaal uit waar de patiënt vandaan komt en met welke afdelingen contact is geweest. Zodat we verdere verspreiding zoveel mogelijk kunnen beperken. Alliantie Slotervaart en VUmc De inventarisatie van de huidige en de gewenste situatie die de afdelingen reumatologie van het Slotervaartziekenhuis en het VUmc bij het alliantiebureau inleverde, laat nauwelijks verschillen zien. Erg veel veranderingen verwacht Willem Lems dus niet. We werken al zo n tien jaar hecht samen met het VUmc en we vullen elkaar uitstekend aan. Als de alliantie een feit is, wordt dat hoogstens nog hechter, verwacht hij. De taken tussen het Slotervaart en het VUmc zijn goed verdeeld voor wat betreft patiëntenzorg. In het Slotervaartziekenhuis komen patiënten met veel voorkomende reumatische ziekten, vooral reumatoïde artritis; in het VUmc komen juist de bijzondere ziektebeelden, zoals complexe systeemziekten en de ziekte van Bechterew. Sinds de komst van Ben Dijkmans nu ruim tien jaar geleden, is in het VUmc en slz een Gestrand in VUmc Samenwerking creëert een win-win situatie Monique Krinkels Wij hebben er echt zin in, is de reactie van Willem Lems, hoofd van de afdeling reumatologie van het Slotervaartziekenhuis, op de alliantiebesprekingen. Dit is de mooiste oplossing voor de problemen waar het Slotervaart mee kampt en het is tegelijkertijd ook goed voor het VUmc. Wij zijn hier erg gelukkig mee. Een fantastisch ziekenhuis, vinden Helen en Colin Hartwell het VUmc. Natuurlijk vinden we dat, want ze hebben het leven gered van onze zoon Matthew, aldus Colin Hartwell. De vakantie in San Pablo, Mallorca van het Engelse echtpaar werd op 4 augustus wreed verstoord, door een telefoontje uit Nederland. Matthew bleek een inwendige bloeding te hebben, omdat zijn milt was gescheurd. De reis naar Nederland was hectisch. Natuurlijk waren we vreselijk ongerust en een vlucht naar Amsterdam vinden, bleek niet eenvoudig. Uiteindelijk aangekomen bleek dat Matthew succesvol was geopereerd. Toen we hoorden dat we hier zelfs konden logeren, waren we echt sprakeloos. Zulke goede voorzieningen hebben we niet in Canterbury. Mijn enige probleem is dat ik geen kleding bij me heb, die geschikt is voor het weer hier, aldus Helen Hartwell. Het aantal buitenlanders dat hun verblijf plotseling beëindigd ziet in het VUmc is groot. Dit jaar zijn er tot nu toe 177 buitenlandse patiënten opgenomen. In 2004 brachten 340 patiënten van 61 verschillende nationaliteiten minstens een nacht in een ziekenhuisbed door. MK gezamenlijke opleiding tot reumatoloog. De assistenten doen bij ons ervaring op met de algemene reumatologie, maar daarnaast ook met echografie binnen de reumatologie, met de osteoporose-poli en met de reuma-orthopedie. In het VUmc ligt het accent op de academische reumatologie en op wetenschappelijk onderzoek en ten slotte is er voor assistenten-in-opleiding tot reumatoloog een stage in het Jan van Breemen Instituut, het grote Amsterdamse poliklinische instituut voor reuma en revalidatie. Wat betreft onderzoek is er een nauwe samenwerking binnen de driehoek VUmc, Slotervaartziekenhuis en Jan van Breemen Instituut. Ik heb zelf naast mijn werk in het Slotervaartziekenhuis een aanstelling bij het VUmc voor onderzoek en dat hebben meer van mijn collega s. Mijn onderzoek richt zich vooral op reumatische ziekten secundair aan osteoporose. Dit onderzoek omvat ondermeer het in kaart brengen van het voorkomen van osteoporose bij reumatische ziekten, zoals reumatoïde artritis, sle en de ziekte van Bechterew, interventietrials bij patiënten met gebruik van corticosteroïden en basaal onderzoek naar cytokines bij reumatische ziekten, samen met de hoogleraren Lips en Klein Nulend. De wetenschappelijke onderzoekslijn osteoporose bij reumatische ziekten in het VUmc sluit prima aan bij de osteoporose-poli in het slz. Lems verwacht veel van uitbreiding van de onderwijstaken. Het Slotervaart mag dan een perifeer ziekenhuis zijn, we hebben hier een echte onderwijscultuur. Dat sluit prima aan bij de academische omgeving van het VUmc. Het (dreigend) tekort aan plaatsen waar co-assistenten en artsassistenten vanuit het VUmc het vak kunnen leren, wordt de komende jaren steeds nijpender. Wij hebben hier heel graag co-assistenten uit het VUmc. Momenteel hebben we soms periodes met veel coassistenten, maar soms ook een hele tijd niet. Wij staan klaar om een regelmatige stroom van co-assistenten vanuit het VUmc op te vangen en ze te scholen in het gewrichtsonderzoek en te laten kennis maken met dit boeiende vak. De allergrootste winst vindt hij echter de omvang die beide ziekenhuizen samen hebben. Afzonderlijk zijn zowel het Slotervaartziekenhuis als het VUmc kleine spelers in de gezondheidszorg. Door de alliantie worden we een partij met een behoorlijke omvang en dat kan in de moderne tijd van doorslaggevend belang zijn.

2 Signalering kindermishandeling sterk verbeterd Monique Krinkels Tot begin jaren negentig vertrouwden veel medewerkers er nog op, dat kindermishandeling bij patiëntjes in het VUmc nauwelijks voorkwam. Intussen weten we, helaas, beter. Sinds de werkgroep kindermishandeling van start ging, wordt er steeds vaker mishandeling gesignaleerd. Op dit moment worden er maandelijks zeker acht verdachte gevallen gerapporteerd, waarvan uiteindelijk de helft om nader onderzoek door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling vraagt. Het beeldmerk van de Richtlijnen Kindermishandeling is getekend door Jolet Leenhouts Nee, we reageren onze eigen emoties niet af op de ouders bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat zou niet professioneel zijn, vindt kinderarts Thei Haumann. Bovendien is het contraproductief, want vaak hebben ook de ouders hulp nodig. Waar het ons primair om gaat, is dat het kind zo goed mogelijk wordt geholpen, vult Martha Voet, 4e jaargang, nummer augustus 2005 Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van het VU medisch centrum. Oplage: Tracer wordt gemaakt onder verantwoordelijkheid van de dienst communicatie. Het redactiestatuut vindt u op de intranetpagina s van Tracer. Eindredactie Monique Krinkels Redactie Mariet Bolluijt, Mariet Buddingh, Pauline Diemel, Jakomien ter Haar, Edith Krab, Ilse van Wijk Redactieraad Marieke Cats, Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof, Riekie de Vet Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ellen Binnema, Lys Bouma, Marisca Butterman, Clemens Dirven, Barbara de Graaff, Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Daniëlle van der Windt Fotografie René den Engelsman, Daan van Eijndhoven, Annuska Houtappels, Richelle van der Valk Vaste bijdragen Rick Dros, Armand Girbes, Piet Hoogland Redactiesecretariaat dienst communicatie VU medisch centrum kamer 0b102 telefoon (020) , fax (020) Vormgeving Marcel Bakker, De Ontwerperij Druk Hoonte Bosch & Keuning, Utrecht Advertenties Adverteren in Tracer is mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met het redactiesecretariaat of kijk op de website. Abonnement Het eerste half jaar is een abonnement op Tracer gratis. Daarna bedraagt de abonnementsprijs voor ex-medewerkers en andere geïnteresseerden 30,00 euro per jaar. Gepensioneerden betalen 20,00 euro per jaar. Opgave en vragen over abonnmenten Abonnementenland Postbus 20, 1910 AA Uitgeest Tel , fax Beëindigen abonnement: Opzeggingen (uitsluitend schriftelijk) dienen 8 weken voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. Volgende Tracer De volgende Tracer verschijnt op donderdag 1 september. Deadline voor kopij is 25 augustus om uur. seh-verpleegkundige aan. Haumann en Voet zijn beiden lid van de werkgroep kindermishandeling, waar de verdachte gevallen worden besproken, die artsen en verpleegkundigen van de seh, de poli en de kliniek signaleren. Naast hen bestaat de werkgroep uit kinderverpleegkundigen, een kinderchirurg, een gynaecoloog, een kinder- en jeugdpsychiater, een kinderpsycholoog, een maatschappelijk werker, een orthopedagoog en een vertrouwensarts van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, amk. De werkgroep heeft richtlijnen opgesteld, zodat medewerkers precies weten wat ze moeten doen bij vermoeden van kindermishandeling. Daarnaast komen ze maandelijks bijeen om alle vermoedens van kindermishandeling te bespreken en waar nodig hulpverlening in te schakelen dan wel het bij het amk te melden. Uiteindelijk horen wij hoe het met de kinderen is afgelopen en evalueren we het proces, aldus Voet. Signalen Voor de seh ontwikkelde de werkgroep het zogenaamde sputovamoformulier. Daarop vult de behandelende seh-arts in wat de kenmerken van het letsel zijn en wat de oorzaak is volgens ouders, kind en eventuele hulpverleners. Doel is discrepanties te ontdekken, legt Martha Voet uit. De kans dat een baby van twee maanden bijvoorbeeld een bovenbeentje breekt door een ongeluk is niet groot. Een omgevallen theekopje kan een verbrand voetje veroorzaken, maar als de verbranding aan de onderkant zit, is dat niet erg logisch. Advertentie Ambitie in het onderwijs? Voor de HBO masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Physician Assistant zoekt de INHOLLAND Graduate School: - Docent medische vakken (arts) 0,5 FTE - Docent onderzoeksmethodieken 0,4 FTE - Docent rolontwikkeling / coach 0,6 FTE Voor meer informatie kijk op onze website onder de rubriek Organisatie FOTO: DAAN VAN EIJNDHOVEN Martha Voet en Thei Haumann staan op de bres voor kinderen Een kind dat tegen een kast is aangevallen, heeft meestal een verticale snee op het gezicht en geen horizontale. Naast het noemen van onlogische oorzaken van verwondingen, De titel van het stuk luidt: M is for Medicine 2, waarin de acht rollen die de nieuwe VUmc-arts moet vervullen worden belicht. Het is een uitbreiding van een eerder stuk dat filmmaker Peter Greenaway en componist Louis Andriessen eerder maakten voor de bbc. Met als achtergrond de oorspronkelijke film zingt Antje Lohse het libretto. Twee danseressen en een danser laten de schoonheid van het menselijk lichaam zien in al zijn facetten. Ondertussen speelt het orkest De Volharding, dat hoofdzakelijk uit blazers bestaat, muziek van Andriessen. Regisseur Saskia Boddeke brengt alle kunstvormen bijeen. Haar laatste grote project, de opera Writing to Vermeer, ontving jubelende kritieken. Fascinerend Boddeke vertelt over de ontstaansgeschiedenis: Het oorspronkelijke stuk is een ode aan het menselijk lichaam. In de film, die is gesitueerd in een collegezaal, kun je zien waarvan je de mens zou kunnen maken: van fruit, van ijzer, van meel, van woorden. Je ziet de blijdschap dat hij er is, wat er gebeurt als hij in beweging Muziektheaterspektakel tijdens opening academisch jaar Een ode aan het menselijk lichaam Wilma Mik Hoe creëer je de ideale arts? Dat is de vraag die centraal staat tijdens de feestelijke opening van het academisch jaar op 5 september. Een opening die ditmaal een uniek programma kent. Internationaal befaamde kunstenaars presenteren een multimediaspektakel dat een ode brengt aan het menselijk lichaam. De Amstelzaal zal spetteren van de creativiteit. komt, hoe fascinerend het lichaam eigenlijk is, wat je er allemaal mee kunt doen. In dit nieuwe project brengen we er nog een extra laag in: hoe creëer je vervolgens de ideale arts? Die is immers degene die dag in dag uit met dat lichaam, met de mens bezig is. Theatrale ervaring M is for Medicine 2 is geen lopend verhaal met een begin, ontwikkeling en einde, en een hoofdrol voor de tekst. Boddeke: Wij werken veel meer met associaties die het menselijk lichaam en de ideale arts bij ons oproepen. Die geven we vorm in beeld, geluid, woord en muziek. Al die verschillende kunstvormen tellen bij ons even zwaar en vormen een totaalbeeld. Zo creëren we een sfeer waarin je je mee kunt laten voeren. Er is zoveel te zien, te horen, te ondergaan, dat je toch niet alles kunt volgen of begrijpen. Dat is ook onze bedoeling niet. Als je bijvoorbeeld houdt van dans, let je daar vooral op en vormt de rest een mooie omgeving. We hopen dat de mensen na afloop een goede theatrale ervaring hebben gehad. zijn verschillen tussen de verhalen van ouders en kind een aanwijzing dat het niet om een ongeval gaat. Medewerkers van de poli en de kliniek zien alle vormen van mishandeling, variërend van verwaarlozing, seksueel misbruik tot geestelijke en lichamelijke mishandeling. Als het mogelijk is, zal de behandelend arts bij een vermoeden dat er iets mis is een kinderarts inschakelen. Het is belangrijk altijd open te zijn naar de ouders of verzorgers dat we vragen hebben over de mogelijke oorzaak van het letsel. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat je de rol van behandelend arts niet verliest door de ouders te beschuldigen. Het kan tenslotte toch om iets anders gaan dan kindermishandeling, stelt Haumann. Dat wil niet zeggen dat hij niet ingrijpt als dat nodig is. Dan zorg ik dat het kind hier wordt opgenomen, zodat het veilig is en de verzorging krijgt die het nodig heeft. Gestegen aantal Het is niet duidelijk of het komt doordat het sputovamo-formulier medewerkers alerter maakt op kindermishandeling of dat de structurele aandacht in de organisatie het melden vergemakkelijkt. Feit is dat sinds de systematische registratie is ingevoerd het aantal verdenkingen van kindermishandeling sterk is gestegen. In de periode 1 januari 2000 tot 30 april 2004 werd er 220 maal vermoed dat er kindermishandeling aan de orde zou kunnen zijn. Uiteindelijk konden dat bij 58 patiëntjes worden bevestigd, terwijl 42 kinderen verder werden gevolgd. Dat blijkt uit het artikel van VUmc-medewerkers in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 16 juli van dit jaar. Een vorm van erkenning voor de werkgroep, vinden Thei Haumann en Martha Voet de publicatie, zeker omdat in hetzelfde nummer forensisch geneeskundigen A.N. Bosschaart en R.A.C. Bilo het belang van de structurele aanpak onderschrijven. De publicatie werd gevolgd door brede aandacht in de landelijke pers. VUmc was het eerste ziekenhuis in Nederland waar op de seh systematisch naar kindermishandeling werd gekeken. Inmiddels is het voorbeeld vorig jaar hier in Amsterdam gevolgd door het amc en is het Boven IJ Ziekenhuis er dit jaar mee gestart. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle ziekenhuizen structureel naar kindermishandeling gaan kijken, legt vertrouwensarts Joost Wiggelendam uit. Fractie Toch lijkt het erop dat nog slechts een fractie van de gevallen van kindermishandeling aan het licht komt. Hoewel er geen Nederlandse cijfers voorhanden zijn, kan uit internationaal onderzoek worden afgeleid dat een op de tien kinderen onder fysieke of geestelijke mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik lijdt. Gezien de 8000 kinderen die er jaarlijks alleen al op de seh komen, zou het aantal slachtoffers van mishandeling veel hoger moeten zijn, dan wat er nu wordt ontdekt. Ondanks alle inspanningen signaleren hulpverleners kindermishandeling lang niet altijd, meent Haumann. Dat kan komen omdat sommigen er onvoldoende aandacht aan besteden, maar het is soms ook lastig te ontdekken. Psychische mishandeling of verwaarlozing hoeven tenslotte geen lichamelijke klachten te veroorzaken. En bovendien blijven kinderen verschrikkelijk loyaal aan de ouders, wat ze ook wordt aangedaan. Van hen zal je het zelden horen. Benoeming Met ingang van 1 augustus is dr. E.F. Smit benoemd tot strategisch hoogleraar longziekten, in het bijzonder de pulmonale oncologie. 2 Tracer 18 augustus 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

3 Master of crisis and disaster management Medische hulpverlening bij rampen kan altijd beter Remy van den Brand Met terroristische bomaanslagen hield hij zich niet echt bezig en binnen het VUmc is het al behoorlijk goed geregeld. De belangrijkste reden voor Joost Bierens om een masteropleiding te volgen, was dat hij de taal van bestuurders wilde leren. Sinds kort mag hij zich als één van de weinige Nederlandse artsen master of crisis and disaster management noemen. Als anesthesioloog en hoogleraar urgentiegeneeskunde aan het VUmc houdt Joost Bierens zich bezig met zorgprocessen. Hij bekijkt hoe de medische molens eruit zien, waarin iemand terecht komt die acuut hulp nodig heeft. En hoe ze kunnen worden verbeterd. Omdat alles wat in de acute zorgketen gebeurt sterk afhankelijk is van landelijke wetten en regels, zijn daarbij niet alleen artsen en verpleegkundigen gesprekspartners, maar ook bestuurders, legt Bierens uit. Lastig is dat die een totaal andere taal spreken dan medici. Simpel gezegd: bestuurders denken en praten in het groot, artsen en verplegers in detail. Gevolg is dat regels die in Den Haag worden bedacht niet altijd aansluiten bij de praktijk. De taal waarmee artsen dat proberen duidelijk te maken, verstaan bestuurders niet. De hoogleraar besloot zich daarom op te geven voor de tweejarige mastersopleiding Crisis and Disaster Management, opgezet door het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (nsob). Het was de eerste keer dat hij tussen brandweerlui, politieagenten en openbare bestuurders in de lesbanken zat. Als enige arts keek Bierens zijn ogen uit. Hij volgde modules met titels als veiligheidszorg in een veranderende samenleving, publieke organisaties en strategisch leiderschap en mocht zelfs een weekje binnengluren bij de hulpdiensten in Londen. Deze laatste deden het, voor zover hij dat kon bepalen, na de bomaanslagen heel goed. Hetzelfde geldt voor Blair. Hij gaf precies de goede reactie, bleef cool. De aanslagen waren weliswaar ernstig, maar hij liet zich er niet door van de wijs brengen en ging gewoon door met de conferentie in Schotland. Bewust maken Het eerste wat Bierens met zijn nieuwe kennis gaat doen, is mensen in de gezondheidszorg beter bewust maken van de rol die zij in een crisissituatie moeten kunnen spelen. Geen enkele geneeskundestudent leert iets over hoe om te gaan met rampen. Bij brandweer en politie is dat vanaf dag één onderdeel aan het begin van de opleiding. Natuurlijk liggen er wel draaiboeken Ronald McDonald VU Kinderstad krijgt Studio 538 in Nederlandse ziekenhuizen en best goede ook, vindt Bierens. Binnen het VUmc is het prima geregeld. Wat de infrastructuur betreft - waar moeten mensen zich melden, waar staan de bedden - staat alles op papier. En er wordt regelmatig geoefend. Maar wat de állereerste dingen zijn, die mensen zélf moeten doen op het moment dat er veel slachtoffers op de stoep staan omdat bijvoorbeeld een vliegtuig is neergestort, daar is eigenlijk nooit goed over nagedacht. En dat zou wel moeten, vindt Bierens. Hij pleit daarom voor het opstellen van simpele vuistregels ten tijde van een ramp. Zoiets als sluit ramen en deuren en zet radio of televisie aan. Voorbeelden van regels zijn: meld je niet vrijwillig en werk dóór. Beter is te wachten totdat je wordt opgeroepen, dan in de weg te lopen. En doorwerken klinkt logisch, maar verplegers en artsen zijn gewend iedere patiënt netjes af te werken. Tijdens een crisis kan dat niet altijd. Vooral de spoedeisende hulp moet in beweging blijven, want dat is de sluis waardoor iedereen binnenkomt. Is iemand stabiel genoeg, dan kan hij door. Buiten wordt de file anders alleen maar langer. Meer onderzoek Ook gaat Bierens zich inzetten voor meer onderzoek dat moet leiden tot een betere afstemming tussen Column Bestuurders denken en praten in het groot, artsen en verplegers in detail en dat leidt tot spraakverwarring, meent Joost Bierens bestuur, brandweer, politie en ziekenhuizen. Hij praat met vertegenwoordigers van die groepen, van wie hij de taal inmiddels spreekt. Onderzoek naar de medische gang van zaken tijdens rampen is volgens Bierens een ondergeschoven kindje. Belangrijkste lijkt slachtoffers zo snel mogelijk uit het rampgebied en in het ziekenhuis te krijgen. Zijn ze eenmaal binnen, dan komt het wel goed, is de gedachte. Natuurlijk weten artsen wel hoe ze mensen beter moeten maken en gaat het vrij goed. Maar van wat er binnen een ziekenhuis feitelijk gebeurt tijdens een ramp hebben we slechts een vaag beeld. Met de resultaten van de onderzoeken kunnen we bestuurders aanspreken en er samen voor zorgen dat de hulpverlening de volgende keer (nog) soepeler gaat. Zorgverzekeraars? Zorginkopers? Deel-van-geld-doorgevers! FOTO: RICHELLE VAN DER VALK Radio 538 gaat voor de inrichting van een echte radiostudio zorgen in de VU Kinderstad. Met het ondertekenen van een sponsorovereenkomst, hebben Jan Willem Brüggenwirth, directeur van Radio 538, en Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Stichting Ronald McDonald VU Huis/Kinderstad, deze samenwerking vastgelegd. Ook dj Ruud de Wild was daarbij aanwezig. In de studio kunnen kinderen zelf radio maken en muziek luisteren. In Studio 538 worden met behulp van een dj-set door talentvolle dj s disco-shows voor kinderen gehouden en kunnen kinderen zelf ook radio maken. Radio 538 steunt de doelstelling Advertentie Feest of Receptie? Sfeervol grand-cafe in centrum Amsterdam van Ronald McDonald VU Kinderstad vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. De sponsoring van Radio 538 van VU Kinderstad is met name gericht op het realiseren van de inrichting van de Studio 538. JSt Uitzending Je ouders dichtbij Op maandag 29 augustus om uur op Nederland 2 wordt een aflevering uitgezonden van Je ouders dichtbij. Dit is een serie over de Ronald McDonaldhuizen gemaakt door Medical Multi Media Productions BV. In deze aflevering zijn de opnamen gemaakt in het Ronald McDonald VU huis en de afdeling neonatologie van het VUmc. Armand Girbes Het Nederlands heeft, zo denk ik wel eens, een patent op verkeerde woorden. Hoe zou dat toch komen? Zo worden degenen die werk leveren en dus werk geven, werknemers genoemd, terwijl degenen die het werk juist tot zich nemen en ergo het werk ontvangen, werkgevers genoemd. Dus werknemers zijn eigenlijk de werkgevers en werkgevers zijn de werknemers. Nu klinkt werkgever veel vriendelijker voor een werkgever dan werknemer. Daarom verdenk ik de zittende elite van werkgevers ervan, dat zij deze ongelukkige terminologie in het verleden verkozen hebben. Vrij recent werden we weer verblijd met verkeerde terminologie. Verzekeringsmaatschappijen die het risico van ziektekosten verzekeren, noemen zich opeens zorgverzekeraar. Wat een onzin. Zorgverzekeraars zijn degenen die de leverantie van zorg verzekeren en dat zijn wij: artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, verzorgenden, etc. Vroeger noemden wij die maatschappijen, ziektekostenverzekeraars of ziekenfondsen. Hoe kan het nou weer dat zo n verzekeringsmaatschappij zich een verkeerde naam toeeigent, die veel te vriendelijk klinkt voor wat ze eigenlijk doen? En die zogenaamde zorgverzekeraars hebben wat zij zelf noemen zorginkopers. Dat zijn mensen die onderhandelen met verschillende ziekenhuizen en dan proberen de goedkoopste tarieven te verkrijgen en aldus ook ziekenhuizen tegen elkaar kunnen uitspelen. Wat een verkeerd woord, zorginkoper. Hoe kun je nou zorg inkopen? Kom op jongens, we gaan even wat zorginkopen doen. Doe maar twintig zorgen. Afdingers zou een veel betere omschrijving zijn van wat ze eigenlijk doen. Ze komen gewoon onderhandelen over de beste prijs voor hun onkostenposten. En die onkostenposten zijn wat wij - als werkelijke zorgverzekeraars - patiënten noemen. Nu is het natuurlijk niet vreemd dat een commercieel bedrijf probeert zoveel mogelijk winst te maken door zo veel mogelijk te innen (de premies die wij betalen) en zo weinig mogelijk te betalen. Immers, het bedrijf heeft aandeelhouders en die willen gewoon winst zien. Anders wordt de directeur en het bestuur ontslagen. Maar laten we dat alsjeblieft niet uit het oog verliezen wanneer we zaken doen met deze bedrijven. Als je de intenties goed weet, dan kun je ze ook vertrouwen. En ik vertrouw er op, dat ze zo veel mogelijk geld willen verdienen. Daar is overigens in principe niets mis mee. Verzekeringsmaatschappijen geven het geld dat ze ontvangen voor een zo klein mogelijk deel door aan, in ons geval, de ziekenhuizen. Het zijn dus geen zorgverzekeraars maar deel-van-gelddoorgevers, afgekort dvgd. Nu maak ik me wel zorgen over de macht die de dvgd s momenteel krijgen over de gezondheidszorg. Wat zouden ze nou belangrijker vinden, kwaliteit of prijs? Die dvgd s moeten eigenlijk maar één ding doen: vergoeden van de kosten die ontstaan uit het contact tussen patiënt en dokter. Maar straks bepaalt de dvgd naar welke dokter en ziekenhuis u moet. En dvgd s zeggen dat we efficiënter moeten werken. Moeten we patiënten soms met een brandslang schoonspuiten? En een gesprek met de patiënt en/of de familie verdient het dikwijls om lang te duren. Dat is niet zo efficiënt. Er is ook geen tarief voor. Vast het werk van de afdingers van de dvgd. Tracer 18 augustus Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 3

4 Deze vacatures zijn ook te bekijken op de P&O site van intranet (http://intranet/dpz/vacatures/indexvac.htm). Uw schriftelijke reactie kunt u binnen twee weken na plaatsing richten aan de personeelsadministratie van het cluster waar de vacature onder valt. Namelijk cluster I 4 A 15, cluster II 2 B 104, cluster III 9 B 123, cluster IV 2 B 116, cluster V 4 D 182, cluster VI BS 7 C369, cluster stafbureau en facilitairbedrijf 2 TC 24. Vermeld op brief en envelop het vacaturenummer. Dit nummer vindt u boven aan de vacature. Verpleegkundige / bloedafname assistent organisatie afdeling biologische psychologie, faculteit der psychologie en pedagogiek, Vrije Universiteit werktijd 24 uur per week algemeen De afdeling biologische psychologie beheert het Nederlands Tweelingen Register waar ongeveer twee- en meerlingparen aan deelnemen. Voor diverse onderzoeken wordt van dit register gebruik gemaakt. Wij zoeken iemand om te helpen bij bloedverzameling bij tweelingen en hun familieleden. functie-inhoud Verzameling van biologische gegevens in tweelingfamilies. Thuisbezoek voor bloedafname bij deelnemers ( s morgens vroeg) in heel Nederland. Ondersteuning eenvoudige laboratoriumwerkzaamheden. functie-eisen Ruime ervaring en uitstekende vaardigheden met bloedafname, goede sociale vaardigheden, nauwkeurig en zorgvuldig, zelfstandig (samen met één collega) en stressbestendig (onder tijdsdruk) kunnen werken. Pioniersgeest; fllexibiliteit, goed kunnen improviseren. Rijbewijs. salaris afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal 2.459,- bruto per maand (salarisschaal 7), bij volledige werktijd. bijzonderheden De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Bereidheid om smorgens vroeg (variërend van 4:30 tot 6:30 uur) te beginnen, in verband met het bezoeken van deelnemers. arbeidsvoorwaarden Op de website kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder minimaal 43 verlofdagen bij een volledig dienstverband) uitgebreid terugvinden (www.vu.nl/vacatures). inlichtingen dr. A.H.M. Willemsen of mevr. A. van Bruggen, tst Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacaturenummer linksboven op brief en envelop, te richten aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Biologische Psychologie, t.a.v. mevrouw L. Lacet, Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam of I Medewerker medische administratie polikliniek werktijd 24 uur per week algemeen De poliklinische zorgeenheid maag-, darm- en leverziekten van het VUmc is een poliklinische werkeenheid waar medische en verpleegkundige specialisten spreekuur houden. Tevens vinden hier endoscopieën en functieonderzoeken plaats, met name voor het specialisme maag-, darm- en leverziekten, maar ook voor andere medische specialismen zoals kindergeneeskunde en heelkunde. Het is een dynamische afdeling die gekenmerkt wordt door korte maar intensieve patiëntencontacten, een prettige werksfeer en een nauwe samenwerking met overige afdelingen. Van de medewerker medische administratie wordt een grote mate van fllexibiliteit gevraagd, enthousiasme in het omgaan met mensen en een goede teamgeest. functie-inhoud U bereidt spreekuren voor en verricht alle medische administratieve handelingen ter ondersteuning van de patiëntenzorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. U draagt zorg voor de receptie en maakt afspraken voor spreekuren en endoscopieën. U geeft voorlichting aan de patiënt en zijn begeleiders. U draagt zorg voor de afsprakentelefoon, planning van consulten en afhandeling van spoedeisende zorg. U verricht alle administratieve handelingen ten behoeve van de fiinanciële afhandeling van zorgverlening en managementinformatie. U levert een actieve bijdrage aan begeleiding en inwerken van nieuwe medewerkers en stagiaires. U neemt deel aan ontwikkelingen op medisch administratief gebied. functie-eisen MBO opleiding zorgadministratie; Goede kennis van de Nederlandse taal; Een oplossingsgerichte houding, fllexibiliteit en collegialiteit. salarisschaal 5 inlichtingen mw. T. van der Meulen, tst I IC-verpleegkundige werktijd uur per week algemeen Een van de zwaartepunten van de afdeling longziekten is de behandeling en zorg voor de patiënt met pulmonale hypertensie. Tijdens een korte opname bieden wij deze patiëntengroep een uitgebreid diagnostisch traject, dat resulteert in een behandelplan en vervolgens start van de therapie. functie-inhoud U verzorgt de coördinatie mbt de klinische opname van de patiënt met pulmonale hypertensie(ph); U bent verantwoordelijk voor het beheer van de database betreffende de ph populatie; U bent betrokken in overlegsituaties waarin besluitvorming plaats vindt omtrent diagnostiek en behandelplan; U bent betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, oa medicijnstudies; U bent verantwoordelijk voor de invasieve bloeddrukmeting. Bij deze metingen worden ook medicijnen getest. functie-eisen U heeft een IC opleiding en recente werkervaring op een IC. U heeft ervaring met Word en Excel. U bent enthousiast, fllexibel en kunt zelfstandig werken. salarisschaal 9A arbeidsvoorwaarden Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 2,5 jaar. inlichtingen dr. A. Boonstra, tst F. Oosterveer, tst I Opleiding anesthesiemedewerker - instroom januari 2006 afdeling/dienst OK-complex, cluster IV algemeen Het OK-complex kent 5 units. Als anesthesiemedewerker ben je werkzaam op 3 units die ingedeeld zijn naar specialisme, daarnaast verricht je ook werkzaamheden op diverse buitenlocaties (zoals MRI, poliklinieken) en ben je lid van het reanimatieteam. functie-inhoud Tijdens de anesthesie ben je samen met de anesthesioloog verantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt. Je begeleidt de patiënt en bewaakt de vitale functies. Onder de eindverantwoordelijkheid van een anesthesioloog voer je medische (ondersteunende) handelingen uit. Je zorgt voor de aanwezigheid en controle van de juiste medicijnen, apparatuur en overige benodigdheden. Het werken in een multidisciplinaire omgeving is voor de anesthesiemedewerker geen enkel probleem. functie-eisen De opleiding tot anesthesie medewerker omvat een theorie en een praktijkgedeelte. De theorie wordt gegeven in blokweken aan het opleidingscentrum VU (Amstel Academie). De praktijkleerperiode wordt doorgebracht op de OK. De opleiding start in januari 2006 en duurt twee jaar en acht maanden. Toelatingseisen: diploma A verpleegkundige (in-serviceopleiding) of diploma verpleegkundige niveau 4 of verpleegkundige niveau 5; een exact vakkenpakket (biologie/natuurkunde/scheikunde) in de vooropleiding heeft de voorkeur; je bent respectvol, fllexibel, stressbestendig, hebt technisch inzicht en kan zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneren. inlichtingen F. van Heerebeek, tracer * I Endoscopie verpleegkundige werktijd 24 uur per week algemeen De endoscopieafdeling is een poliklinische zorgeenheid waar endoscopieën en functieonderzoeken plaatsvinden voor met name maag-, darm- en leverziekten, maar ook voor andere medische specialismen, zoals kindergeneeskunde en heelkunde. Het is een dynamische afdeling die gekenmerkt wordt door korte maar intensieve patiëntencontacten, een prettige werksfeer en een goede samenwerking met overige afdelingen. De werkzaamheden vinden plaats in de polikliniek, maar ook op de operatiekamers, intensive care en eerste hulp. Van verpleegkundigen wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd, o.a. door participatie in verpleegkundige spreekuren ten behoeve van chronisch infllammatoir darmlijden, kunstmatige voeding en leverontstekingen. De academische functie van ons ziekenhuis komt tot uitdrukking in de diverse wetenschappelijke onderzoeken en de vele externe contacten. Er is veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. functie-inhoud U assisteert de medisch specialist bij diverse complexe diagnostische endoscopische onderzoeken en therapeutische behandelingen. U bewaakt en begeleidt de patiënt, zowel voor, tijdens als na het onderzoek. U draagt zorg voor het instrumentarium en de behandelruimtes. U levert verpleegkundige zorg aan patiënten tijdens dagbehandeling of verpleegkundig spreekuur. U levert een actieve bijdrage aan begeleiding en inwerken van nieuwe medewerkers en stagiaires. U werkt in dagdienst en bent bereid na een gedegen inwerkperiode bereikbaarheidsdienst te verrichten voor acute ingrepen. functie-eisen Diploma A-verpleegkundige of HBO-V, met enige jaren werkervaring; opleiding endoscopie verpleegkundige of bereidheid deze te volgen; een oplossingsgerichte houding, fllexibiliteit en collegialiteit. salarisschaal 7-8A arbeidsvoorwaarden Vooralsnog geldt de aanstelling voor de duur van een jaar. inlichtingen mw. T. van der Meulen, tst I Anesthesie MMA ortho trauma/ acute en flex afdeling/dienst dienst operatie kamers, cluster IV werktijd uur per week algemeen Het OK-complex kent vijf units, waarvan een unit recovery, een unit CSA en drie units operatiekamers ingedeeld naar specialismen. functie-inhoud Naast je werkzaamheden als anesthesieassistent houd je de ontwikkelingen bij in het eigen aandachtsgebied. Deze ontwikkelingen vertaal je naar protocollen en richtlijnen ten behoeve van de andere medewerkers op de OK. Je evalueert, implementeert en stelt waar nodig deze protocollen en richtlijnen bij. Je levert een bijdrage aan de vakinhoudelijk ontwikkeling van je collega s en je draagt zorg voor een goede begeleiding van de leerlingen. Daarnaast beheer je de bij het aandachtsgebied behorende instrumenten en apparatuur en onderhoud je daarover contacten met de diverse afdelingen. functie-eisen Afgeronde opleiding tot anesthesieassistent. Aantoonbare kennis en inzichten in de verschillende onderdelen van het OK proces, met name betreffende de aandachtsgebieden ortho/trauma/acute en fllex OK. Je hebt een positieve attitude, bent innoverend en kan je zowel schriftelijk als mondeling goed uitdrukken. salarisschaal 9 inlichtingen M. Meijer, unitleider, tst E. Pompe, hoofd OK, tst I afdeling/dienst anesthesiologie, cluster IV werktijd 8 uur per week algemeen De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) wordt bij het uitoefenen van haar taken steeds vaker geconfronteerd met reddingen en andere activiteiten waarbij ook medische hulp verleend moet worden. Deze ontwikkeling heeft ook te maken met de Radio Medische Dienst (RMD) die medische adviezen geeft aan zeevarenden. De RMD is recent bij de KNRM ondergebracht. De KNRM heeft de intentie uitgesproken om door middel van wetenschappelijk onderzoek vast te stellen of en op welke wijze zij haar incidentele rol (tijdens hulpverleningsacties) en structurele rol (als gevolg van RMD activiteiten) binnen de reguliere medische hulpverleningsketen het beste vorm kan geven om daardoor aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van de urgentiegeneeskunde. Begin 2006 wil de KNRM aan de hand van een onderzoeksvoorstel besluiten of een wetenschappelijk onderzoek in de vorm van een promotie-onderzoek uitvoerbaar is. Inmiddels zijn bij de partnerorganisaties van de KNRM onderzoeksthema s geïnventariseerd en tijdens een werkconferentie uitgewerkt. Deze thema s liggen op het gebied van epidemiologie, afstemming tussen verwachtingspatronen, organisatie en onderwijs. functie-inhoud Als scribent van de onderzoeksaanvraag bent u verantwoordelijkheid voor het schrijven van het onderzoeksvoorstel op basis van de resultaten van de werkconferentie. functie-eisen U heeft ervaring met het schrijven van onderzoeksaanvragen, heeft goede contactuele en organisatorische eigenschappen, en bent enigszins bekend met de omstandigheden die gelden in de beroepsvaart en waterrecreatie. Onderzoekservaring met betrekking tot epidemiologisch onderzoek, organisatie of onderwijs kan tot aanbeveling strekken. Gezien de aard van werkzaamheden is het mogelijk om de werktijden zelf in te delen binnen de aanstellingsperiode. salarisschaal 10 inlichtingen prof. dr. J.J.L.M. Bierens, tst I afdeling/dienst moleculaire celbiologie, cluster V werktijd 38 uur per week algemeen De onderzoekgroep immuunregulatie bestudeert de ontwikkeling van cellen en organen van het immuunsysteem, de rol van het micromilieu daarbij en de wijze waarop immuunreacties gereguleerd worden. functie-inhoud U gaat werken voor het door NWO gefiinancierde project: Regulatie van myeloide cel ontwikkeling door signal regulatory proteinalpha (SIRPa). Macrofagen en andere myeloïde cellen vervullen belangrijke functies binnen het immuunsysteem, waarbij zowel hun vorming als activatie nauwkeurig gereguleerd worden. SIRPa is een belangrijke receptor op het oppervlak van myeloïde cellen, die betrokken is bij de regulatie van de homeostase van deze potentieel gevaarlijke cellen. Onderzocht zal worden hoe SIRPa betrokken is bij de vroege ontwikkeling van myeloïde cellen, met een nadruk op de daarbij relevante signaaltransductieroutes. Tevens wordt van u verwacht dat een bijdrage wordt geleverd aan het onderwijs dat door de afdeling wordt gegeven. functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die afgestudeerd is in de (medische) biologie of (dier)geneeskunde en die bij voorkeur in bezit is van art.9 certifiicaat. Ervaring met celbiologische en/of moleculair biologische technieken en interesse in immunologie is gewenst. salarisschaal Volgens de CAO-VSNU. inlichtingen dr. T.K. van den Berg, tst I Medisch administratief medewerker afdeling/dienst klinische chemie, cluster V werktijd uur per week algemeen De afdeling klinische chemie omvat een viertal laboratoria en een aantal research units, die ieder een eigen pakket analyses en/of onderzoek verrichten ten behoeve van de patiëntenzorg en onderzoeksprojecten. De afdeling telt circa 180 medewerkers. functie-inhoud U zult zich vooral bezighouden met administratieve taken op het gebied van personeelsbeheer, zoals het afhandelen van personele mutaties (indiensttreding, ontslag, werktijdwijzigingen etc.), taken in het kader van de jaarurensystematiek, het opstellen van het aan/afwezigheidsrooster en het verwerken van ziek/betermeldingen. U bent voor de medewerkers het centrale aanspreekpunt voor vragen op het gebied van personele administratie. Daarnaast bestaan de overige administratieve taken uit: telefonische informatieverstrekking aan verpleegkundigen,specialisten, huisartsen en patiënten, het doorgeven van uitslagen, inschrijven van patiënten en het administratief verwerken van (project)uitslagen. functie-eisen U bent in het bezit van een MBO diploma. U heeft bij voorkeur affiiniteit met het laboratoriumwezen. Kennis van ZIS is een pré. Daarnaast kunt u werken met verschillende computerprogramma s (o.a. Word en Excel). U bent nauwkeurig, communicatief vaardig, stressbestendig en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. salarisschaal 5 inlichtingen mw. drs. S.Y.D. Kanhai, assistent-manager klinische chemie, tst Tracer 18 augustus 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

5 Vacatureteksten Tracer maximaal 250 woorden I algemeen Op de afdeling nucleaire geneeskunde & PET research wordt o.a. met behulp van positron emissie tomografie (PET) onderzoek verricht naar diverse neurologische en psychiatrische aandoeningen. PET is een medische afbeeldingstechniek, waarmee (patho-)fysiologische en farmacokinetische processen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Met PET kan kennis worden verzameld over fysiologische processen, die betrokken zijn bij het ontstaan, het verloop en de behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Daarnaast speelt PET een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. functie-inhoud U zult zich bezighouden met ontwikkeling van nieuwe iteratieve statistische reconstructie technieken en de verbetering van deze en bestaande technieken m.b.t. kwantitatieve nauwkeurigheid (bewegingsen scattercorrecties). Tevens zult u onderzoeken of middels het meenemen van a priori informatie, bijvoorbeeld op basis van MRI-data of multivariaat technieken, de beeldkwaliteit verbeterd kan worden. Een ander aandachtsgebied zal zijn het ontwikkelen van methoden voor het direct afleiden van de arteriële input functie uit de PET data, bijvoorbeeld door het toepassen van cluster analyse en/of zogenaamde recovery corrections tijdens de reconstructie. functie-eisen U heeft een afgeronde universitaire opleiding natuurkunde, wiskunde of (bio-) informatica met belangstelling voor medisch fysisch onderzoek. Ervaring in het schrijven van software (C, C++, Matlab of IDL) is noodzakelijk. salarisschaal Conform CAO Nederlandse Universiteiten. arbeidsvoorwaarden Het betreft een aanstelling voor de duur van 4 jaar met de intentie om het onderzoek af te ronden met een promotie. Het project wordt gesubsidieerd door NWO (VIDI subsidie). inlichtingen dr. R. Boellaard, tst dr. ir. H.W.A.M. de Jong, tst I algemeen Op de afdeling nucleaire geneeskunde & PET research wordt o.a. met behulp van positron emissie tomografie (PET) onderzoek verricht naar diverse neurologische en psychiatrische aandoeningen. PET is een medische afbeeldingstechniek, waarmee (patho-)fysiologische en farmacokinetische processen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Met PET kan kennis worden verzameld over fysiologische processen, die betrokken zijn bij het ontstaan, het verloop en de behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen. Daarnaast speelt PET een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. functie-inhoud U zult zich bezighouden met ontwikkeling en evaluatie van nieuwe kwantitatieve parametrische methoden voor farmacokinetische analyse van neuroreceptor PET studies. Dit betekent dat u algoritmen ontwikkelt, waarmee de verdeling van neuroreceptoren in het brein nauwkeurig kan worden bepaald. Vanuit het oogpunt van interne communicatie en mobiliteit is het belangrijk dat in Tracer een aantrekkelijk overzicht van de vacatures te vinden is. Daarom wordt vacaturehouders vriendelijk doch dringend verzocht hun vacatureteksten voor Tracer te beperken tot 250 woorden. Daarnaast houdt u zich bezig met de toepassing nieuwe methodologie voor de verbetering van parametrische data, zoals bijvoorbeeld evaluatie van partial volume correcties, online versus off-line bewegingscorrecties en reconstructie methoden op de kwaliteit van parametrische beelden. functie-eisen U heeft een afgeronde universitaire opleiding natuurkunde, wiskunde of informatica met belangstelling voor medisch fysisch onderzoek. Ervaring in het schrijven van software (C, C++, Matlab of IDL) is noodzakelijk. salarisschaal Conform CAO Nederlandse Universiteiten. inlichtingen dr. R. Boellaard, tst dr. ir. H.W.A.M. de Jong, tst I afdeling/dienst moleculaire celbiologie, cluster V werktijd 38 uur per week algemeen De onderzoekgroep immuunregulatie bestudeert de ontwikkeling van cellen en organen van het immuunsysteem, de rol van het micromilieu daarbij en de wijze waarop immuunreacties gereguleerd worden. functie-inhoud U gaat werken voor het door NWO gefinancierde project Differentiatie van mesenchymale voorloper cellen tot stromal organiser cellen. Deze cellen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van lymfeklieren en voor het in stand houden van chronische ontstekingen. In dit project zullen de cellulaire en moleculaire processen die leiden tot de differentiatie van deze cellen uit voorloper cellen bestudeerd worden. Inzicht in deze processen zal toegepast worden bij de analyse van chronische ontstekingen bij auto-immuunziekten. Tevens wordt van u verwacht dat een bijdrage wordt geleverd aan het onderwijs dat door de afdeling wordt gegeven. functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die afgestudeerd is in de (medische) biologie of (dier)geneeskunde en die bij voorkeur in bezit is van art. 9 certificaat. Ervaring met celbiologische en/of moleculair biologische technieken en interesse in immunologie is gewenst. salarisschaal Volgens de CAO-VSNU. inlichtingen dr. R.E. Mebius, tst I (Senior) kernanalist cytodiagnostiek afdeling/dienst pathologie, cluster V algemeen De unit cytodiagnostiek, bestaande uit 8 analisten zoekt een nieuwe collega die graag wil werken met dunne laag cytologie en die het begeleiden van stagiaires en pathologen in opleiding een aanvulling vindt. functie-inhoud Uw werkzaamheden binnen de unit cytodiagnostiek zullen bestaan uit het ontvangen en verwerken van aangeboden patiëntenmateriaal tot microscopische preparaten en u krijgt te maken met diverse onderzoeksprojecten. Hieraan levert u zowel zelfstandig als in teamverband een bijdrage. Wij werken met de dunne laag cytologie. Ten behoeve van deze nieuwe techniek en toekomstige veranderingen zult u ook op een andere locatie werken. Ook werkt u mee aan het uittesten van nieuwe technieken en bent u actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en begeleidt u gasten, stagiaires en pathologen in opleiding. Daarnaast werkt u als senior kernanalist samen met de hoofdanalist en vervangt de hoofdanalist bij afwezigheid. Afhankelijk van uw opleiding en ervaring kunt u uw werkzaamheden ook combineren met werkzaamheden in andere units, met name immunocytochemie of moleculaire pathologie. Verder beoordeelt u gynaecologisch, niet-gynaecologisch en immunocytochemische preparaten en assisteert u bij cytologische puncties. Tevens participeert u binnen de bereikbaarheidsdienst van de pathologie en bent u verantwoordelijk voor een onderdeel van het kwaliteitsproject van de afdeling. functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die in staat is zelfstandig te werken en over accuratesse, flexibiliteit en goede communicatieve eigenschappen beschikt. Organisatorische capaciteiten of belangstelling heeft zich hierin te ontwikkelen. U heeft het diploma HBO-A of HLO. Ook analisten met een MLO opleiding met werkervaring worden uitgenodigd te solliciteren. salarisschaal 7/8; inschaling is afhankelijk van werkniveau. inlichtingen mw. A.C. van der Geest, tst I (Senior) kernanalist histotechniek afdeling/dienst pathologie, cluster V algemeen Binnen de sector histodiagnostiek, waar patiëntenzorg de hoogste prioriteit heeft, worden naast een breed scala traditionele histotechnische methoden ook veel nieuwe technieken toegepast (o.a. laser microdissectie en tissue-array). Daarnaast werken we met het lab managementsysteem SymPathy. De sector bestaat uit de units elektronenmicroscopie, tumor profilering, mortuarium & obductie en histotechniek. functie-inhoud Op de unit histotechniek verricht u alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de diagnostiek (ontvangen en verwerken van aangeboden patiëntenmateriaal tot lichtmicroscopische preparaten: selecteren, beoordelen en beschrijven van histologisch materiaal; assisteren van de patholoog bij het uitsnijden; snijden van paraffinecoupes; snijden van vriescoupes; HE-kleuren). Hieraan levert u zowel zelfstandig als ook in teamverband een bijdrage. Ook werkt u mee aan het uittesten en implementeren van nieuwe technieken en bent u actief betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering. U begeleidt gasten en stagiaires en werkt deze in. Daarnaast werkt u als senior kernanalist nauw samen met de hoofd- en coördinerend hoofdanalist en vervangt de hoofdanalist bij afwezigheid. U participeert binnen de bereikbaarheidsdienst van de pathologie en u bent verantwoordelijk voor een onderdeel van het kwaliteitsproject van de afdeling. functie-eisen De kandidaat moet in staat zijn zelfstandig te werken en over accuratesse, flexibiliteit en goede communicatieve eigenschappen beschikken. Organisatorische capaciteiten of belangstelling zich hierin te ontwikkelen. Diploma HBO-A of HLO met relevante werkervaring. Kandidaten met een MLO diploma, aanvullende opleidingen en ruime werkervaring in histologische technieken worden ook uitgenodigd om te solliciteren. salarisschaal 7/8; inschaling is afhankelijk van werkniveau. inlichtingen H.W. van Aalst, tst I Systeem ontwikkelaar infrastructuur afdeling/dienst informatica en procesondersteuning (IPO), cluster V algemeen Onze omvangrijke complexe infrastructuur bestaat uit een redundant gigabitnetwerk voor meer dan 6000 werkplekken, dubbel uitgevoerde opslageenheden met een capaciteit van ruim 100 terabyte en honderden servers, alles opgesteld in meerdere computercentra. In deze omgeving zijn 24 uur x zeven dagen een groot aantal zeer diverse toepassingen op medisch en bedrijfsmatig gebied operationeel. functie-inhoud Een kleine groep van professionals in de sectie ontwikkeling en implementatie onderzoekt de toepasbaarheid van nieuwe technische ontwikkelingen en implementeren deze zonodig in de infrastructuur van het VUmc. Een groot aantal vernieuwingen en uitbreidingen zijn in gang gezet en zullen de komende jaren worden gerealiseerd. Ter ondersteuning van dit proces zoeken wij een enthousiaste medewerker met belangstelling voor nieuwe technieken als storage- en server-consolidatie. De ontwikkelaar levert het technisch ontwerp, ontwikkelt (in samenwerking met collega s) en documenteert de systemen. Daarnaast voert hij/zij de 3e lijnsondersteuning uit van de ICT-systemen. functie-eisen Wij vragen een medewerker met een relevante opleiding op HBO-niveau met kennis van en werkervaring in Microsoft omgevingen, Windows 2000/2003, Active Directory, MSSQL en Exchange. Ervaring met technieken als iscsi, NAS (NetApp filers) en VMware strekt tot aanbeveling. Hij/ zij heeft ervaring met het werken in een projectomgeving, heeft een proactieve instelling en communiceert gemakkelijk. Wij bieden een unieke gelegenheid ervaring en kennis op te doen met het toepassen van nieuwe technieken in een complexe, omvangrijke ICT infrastructuur. salarisschaal 8 inlichtingen C. Boor, tst H.J. Toorneman, tst I Ziekenhuisapotheker afdeling/dienst klinische farmacologie en apotheek, cluster V algemeen De afdeling klinische farmacologie en apotheek is een samenwerkingsverband aangegaan met Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen met als doel de ziekenhuisfarmacie in dit ziekenhuis te introduceren. Het Ziekenhuis Amstelland is een klein perifeer ziekenhuis, waar thans de farmaceutische zorg vanuit een openbare apotheek wordt geleverd. De hoofdtaken voor Ziekenhuis Amstelland liggen op het gebied van de distributie en logistiek en farmaceutische patiëntenzorg. Voor de voorraadproductie en laboratoriumtaken is een alliantie met de afdeling klinische farmacologie en apotheek van het VUmc aangegaan. functie-inhoud Wij zoeken wij op korte termijn, doch uiterlijk per , een enthousiast en gedreven ziekenhuisapotheker voor 36 uur per week. U wordt gestationeerd in Ziekenhuis Amstelland en wordt opgenomen in de staf van de afdeling klinische farmacologie en apotheek van het VUmc. U bent verantwoordelijk voor de farmaceutische zorg in Ziekenhuis Amstelland en geeft leiding aan de apothekersassistenten op deze locatie. Tevens participeert u in de geneesmiddelencommissie en andere relevantie commissies en draagt u zorg voor de ziekenhuisbrede implementatie van een EVS. functie-eisen U bent ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers. U heeft goede management- en communicatieve vaardigheden en kunt zelfstandig werken. U bent bereid bereikbaarheidsdiensten te verrichten, in samenwerking met de collega s in het VUmc. salarisschaal Op basis van opleiding en ervaring wordt een passend salarisaanbod gedaan. inlichtingen Voor informatie kunt u bellen met het hoofd van de afdeling klinische farmacologie en apotheek, de heer A.C. van Loenen, ziekenhuisapotheker, tel of de huidige toezichthouder de heer B.C. Grootendorst, apotheker, tel I Senior medewerker patiëntenvervoer afdeling/dienst sectie logistiek, unit patiëntenvoorzieningen, facilitair bedrijf algemeen Het facilitair bedrijf is verantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning en bestaat uit de secties huisvesting & infrastructuur, logistiek, hotelservice en de bedrijfsstaf. De afdeling patiëntenvervoer is onderdeel van de unit patiëntenvoorzieningen die verder bestaat uit de afdeling beddenverzorging & rolstoelbeheer. Patiëntenvervoer ondersteunt de zorgeenheden en PWE in hun patiënten logistiek d.m.v. het vervoeren van patiënten van de zorgeenheid naar behandelruimten en v.v. De afdeling bestaat uit een team van 10 medewerkers en een aantal vrijwilligers. functie-inhoud Het team is verantwoordelijk voor het vervoer van patiënten tussen verpleegafdelingen en onderzoeks- en behandelafdelingen. Als senior medewerker werk je actief mee. Daarnaast coördineer je de dagelijkse werkzaamheden, verdeel je de taken onder de medewerkers en zorg je voor voldoende middelen en materialen. Je controleert de kwaliteit van de uitvoering en rapporteert daarover. Je begeleidt en instrueert medewerkers op de werkvloer en neemt initiatieven ter verbetering van bestaande werkmethoden. De senior medewerker rapporteert aan de leidinggevende(n) van het team. Je geeft tenminste 1x per drie weken in het weekeinde leiding aan een groep scholieren/studenten van de afdeling beddenverzorging en je werkt op feestdagen die vallen op een doordeweekse dag. Dit doe je in overleg met de senior medewerker van de beddenverzorging. functie-eisen Wij zoeken een enthousiaste collega die zelfstandig en in teamverband kan werken. Je bent flexibel en je hebt ervaring in het plannen en organiseren van werkzaamheden. Je bent je bewust van de belangen van onze interne klanten. Het geeft je voldoening anderen te helpen en je vindt het een uitdaging om samen met de medewerkers een klus te klaren. Wij zoeken iemand met een MBO werk- en denkniveau. Je hebt een EHBO diploma of bent bereid deze opleiding te volgen. Bij patiëntenvervoer wordt o.a. gewerkt met de programma s Excel, ITransport, Harmony en PeopleSoft. Je bent verder bestand tegen zware fysieke belasting. Een potentieelbeoordeling kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure. salarisschaal 5 (maximaal 2157,- bruto per maand bij 36 uur werkweek, exclusief eventuele toeslagen voor werkzaamheden verricht op onregelmatige tijden). arbeidsvoorwaarden Het betreft een aanstelling voor een jaar, die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. inlichtingen L. Mijnes, hoofd patiëntenvoorzieningen, tst H. Meijer, leidinggevende patiëntenvervoer, tst Tracer 18 augustus 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 5

6 I Secretaresse afdeling/dienst bureau medische zaken werktijd 24 uur per week algemeen Voor de frontoffice van het secretariaat medisch ethische toetsingscommissie zoeken wij een secretaresse. U ondersteunt de ambtelijk secretarissen van de medisch ethische toetsingscommissie (METc). De METc toetst of het ethisch verantwoord is dat een wetenschappelijk onderzoek waarbij mensen betrokken zijn, wordt uitgevoerd. De front office is een dynamische omgeving waarin gewerkt wordt volgens procedures die onder invloed van wet- en regelgeving voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Indien nodig springt u ook bij op het secretariaat Medische Zaken, dat eveneens deel uitmaakt van Bureau Medische Zaken, stafbureau patiëntenzorg. functie-inhoud Werkzaamheden voor METc: het inschrijven van onderzoeksvoorstellen in een databestand, het verzorgen van correspondentie, het onderhouden van contacten met onderzoekers, het verstrekken van informatie over de procedure voor het indienen van onderzoeksprotocollen, het voorbereiden en versturen van vergaderstukken, het notuleren van commissievergaderingen, het verwerken en rapporteren van gegevens uit het databestand en overige algemene secretariële werkzaamheden, zoals telefoon beantwoorden en archiveren. U voert de werkzaamheden uit conform procedures, bewaakt deze en werkt aan verbetering ervan. De werkzaamheden voor het secretariaat MZ omvatten het notuleren van vergaderingen (roulerend), verzorgen van correspondentie, beantwoorden van de telefoon, doorverwijzen van klanten en overige secretariële werkzaamheden. functie-eisen Het betreft een functie in een dynamische omgeving met complexe werkprocessen. Wij zoeken een kandidaat op tenminste HBO niveau met bij voorkeur secretaresseopleiding en enige relevante ervaring die zorgvuldig en accuraat werkt, klantgericht is, beschikt over aanpassingsvermogen en goed in staat is het werk zelfstandig te organiseren. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een vereiste. U bent voorts zeer computerbehendig (bekend met Word, Paradox en Excel), en heeft inzicht in de relatie tussen het werkproces en het ondersteunende computerprogramma. Het is een leuke functie voor startende academici of HBO-ers. salarisschaal 6 arbeidsvoorwaarden Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, waarna bij gebleken geschiktheid een dienstverband voor onbepaalde tijd volgt. inlichtingen mw. J.J. Pook, tst J.A. Vermeulen, tst Op woensdag 31 augustus neemt Leonoor Kamsteeg afscheid van het VUmc. Zij werkte 24 jaar als verpleegkundige op de poli, waarvan de laatste 14 jaar op de PZE IG & ENDO. Iedereen die haar kent en van de gelegenheid gebruik wil maken een afscheidsborreltje met haar te drinken is van harte uitgenodigd vanaf uur op de poli receptie M. Bezoek de medische en verpleegkundige bibliotheek in het VUmc op locatie 0A1 (achteraan in de centrale hal) of in de medische faculteit op de vijfde etage. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur. Tel. (020 44) Web: Zomeropeningstijden! Let op! Van 4 juli tot 26 augustus heeft de medische bibliotheek gewijzigde openingstijden! Zie de blauwe koptekst boven aan de kolom. Klinisch: maandag t/m donderdag van 9.00 tot uur en vrijdag van 9.00 tot uur. Preklinisch: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur. De persoonlijke zoekhulp van onze medisch informatiespecialisten en onze cursussen en instructies gaan in juli en augustus gewoon door! Amstel Academie Laan van Kronenburg AS Amstelveen telefoon (020) Bedrijfsopleidingen Meta Ponsen telefoon (020) Verpleegkundige bijscholingen Shabnam Jairam telefoon (020) Verpleegkundige vervolgopleidingen telefoon (020) Verhuur accomodatie telefoon (020) Bandolier Journal Bandolier Journal is een onafhankelijk (elektronisch) tijdschrift gewijd aan de best toepasbare literatuur voor de patiëntenzorg. Nieuwe publicaties over de effectiviteit van behandelwijzen worden door de Bandolier redactie systematisch geselecteerd en een keuze daaruit wordt in beknopte vorm besproken. Bandolier maakt u dus alert op nieuwe literatuur over evidence based healthcare, net als tijdschriften als ACP Journal Club, Evidence Based Nursing en nog een aantal Evidence Based titels. Allemaal tijdschriften die u attenderen op de onderzoeksresultaten die het meest relevant zijn voor de zorgpraktijk. De bronnen waaruit Bandolier put zijn onder andere systematic reviews, meta-analyses, randomised trials en high quality observational studies, waarvan de referenties maandelijks uit PubMed en de Cochrane Library worden gewonnen. Bandolier Journal zélf wordt niet door PubMed afgedekt maar is heel geschikt voor artsen en paramedici die willen bijblijven. Nieuwe online Journals Onlangs hebben de Nederlandse universiteitsbibliotheken samen met de Koninklijke Bibliotheek een contract afgesloten voor elektronische tijdschriften van de uitgever Blackwell-Synergy. Hiermee kunnen we een betere toegang en veel nieuwe titels aanbieden. In dit pakket bevinden zich ook ongeveer honderdvijftig medische titels, waaronder: Cytopathology, Nutrition Bulletin, Journal of Clinical Nursing, Journal of Neuroendocrinology, Tropical Medicine and International Health e.v.a. Binnenkort zullen we deze titels toevoegen aan de lijst e-journals op de website: > Vakgebieden > Geneeskunde. Tot het zover is kunt u een overzicht krijgen van alle titels op de website: > all journals by subject > medicine. De titels met een groene stip zijn fulltext beschikbaar. Voor de computercursussen die in het najaar beginnen kunt u zich nu opgeven. Windows Wie in een moderne auto rijdt hoeft geen verstand te hebben van wat er zich onder de motorkap afspeelt. Bij de computer is dat helaas nog niet het geval: het blijkt heel handig om verstand te hebben van de motor, en dat is op de meeste pc s Windows. Windows is een besturingssysteem dat er o.a. voor zorgt dat de verschillende onderdelen - toetsenbord, beeldscherm etc. - goed met elkaar kunnen samenwerken. Als u weet wat u met Windows kunt doen, kan u dat veel tijd schelen als u met specifieke programma s zoals Word en Outlook, gaat werken. Hoe richt ik mijn scherm in? Hoe kan ik snel bestanden verplaatsen? zijn enkele van de vragen die behandeld worden. De cursus leert medewerkers veel prettiger en sneller met de computer om te gaan. De cursus geeft meer zelfvertrouwen omdat het een inzicht geeft in de werking van uw computer. De cursus vindt plaats op 6 september van 8.30 tot uur. NTvG Online Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is geheel doorzoekbaar en fulltext te bekijken vanaf de eerste jaargang (1857) tot nu. De interface van het NTvG-online is helaas niet erg gebruikersvriendelijk. De manier van zoeken in dit bestand is omslachtig en ook de VU-Link (vanuit bijvoorbeeld PubMed) naar NTvG artikelen werkt niet. Maar vanwege het belang van dit tijdschrift bieden we u toch deze mogelijkheid aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met de bibliotheek. Wij kunnen u verder helpen. Toegang klinische bibliotheek buiten openingstijden De klinische bibliotheek in het ziekenhuis is buiten de reguliere openingstijden (behalve s nachts tussen 3 en 5 uur in verband met netwerkonderhoud) toegankelijk voor medewerkers van het VUmc door middel van de medewerkerpas. Wanneer u gebruik wilt maken van deze service is het noodzakelijk uw pas hiervoor geschikt te laten maken. U kunt zich laten autoriseren door het invullen van het Formulier autorisatie kaartlezer medische bibliotheek VUmc locatie 0A1. Dit formulier is af te halen bij de medische bibliotheekbalies (in het ziekenhuis en de faculteit) of te downloaden vanaf: > vakgebieden > geneeskunde > formulier autorisatie kaartlezer. Na inlevering van het formulier wordt uw pas in principe binnen 1 werkweek geactiveerd voor toegang tot de bibliotheek. PubMed voor gevorderden PubMed bevat een slordige 15 miljoen referenties naar artikelen in medische en biomedische tijdschriften. Een willekeurige zoekactie in dit enorme bestand, levert altijd wel iets op wat bruikbaar lijkt Word basis De cursus die de Amstel Academie verzorgt is een opstap waarmee medewerkers die met Word moeten gaan werken, snel hun voordeel kunnen doen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met maximale aandacht voor de verrichtingen van de individuele deelnemer. De cursus is met name voor mensen die nog niet eerder met een pc hebben gewerkt. Er is alle ruimte om rustig alle eventuele bestaande onzekerheid weg te oefenen of te bespreken met de docent. Ook medewerkers die voorheen alleen met ZIS werkten kunnen aan deze cursus deelnemen. De cursus is op 20 september en 11 oktober van 8.30 tot uur Word vervolg De cursus is een vervolg waarmee medewerkers die met Word moeten werken, snel hun voordeel kunnen doen. U krijgt inzicht in de principes en functies van Word, zoals opsomming en nummering; het samenvoegen van documenten etc. Word heeft de eigenwijze eigenschap mee te willen denken: er wordt veel aandacht besteed aan de opties waarmee u het een en ander voor uzelf kunt instellen. Ook komen uw eigen vragen en problemen aan de orde. De training vindt plaats op 27 september. Excel basis en vervolg Excel is een zogenaamd spreadsheetprogramma. Een spreadsheet kunt u zien als een vel ruitjespapier waarop u gegevens kunt invullen, zowel tekst als getallen. Met de getallen kan Excel berekeningen uitvoeren. Het programma bevat een groot aantal formules en functies met behulp waarvan u makkelijk en maar hebt u wel eens stilgestaan bij de kwaliteit van uw zoekstrategie? De bibliotheek verzorgt voor u instructies waarin u de fijne kneepjes van het zoeken in PubMed worden onthuld. De instructies hebben een open inloop en vinden plaats op kamer D-514 op de 5e verdieping van de Medische Faculteit. Info en instructiedata en -tijden op: > vakgebieden > geneeskunde > instructie. Schrijven voor verslag, scriptie of onderzoek? Voor studenten en medewerkers van het VUmc, bewegingswetenschappen en tandheelkunde verzorgt de medische bibliotheek korte startcursussen reference manager, sofware voor het efficiënt beheren en publiceren van literatuurverwijzingen. Deze 2-urige instructies worden gegeven in de medische faculteit, Van der Boechorststraat 7, ruimte D-514. Aanmelden kan per ovv reference manager (in de onderwerpsregel) en uw afdeling of studiejaar. E- mail: Cursusdata en info op onze website: > vakgebieden > geneeskunde > reference manager > cursus. Voor inhoudelijke vragen en adviezen kunt u contact opnemen met medisch informatiespecialisten Ingrid Riphagen, telefoon (020) ; tracer: *97 337; of Hans Ket, telefoon (020) ; moeilijke berekeningen kunt maken. Ook kan een spreadsheet de gegevens op een aantrekkelijke manier presenteren in tabellen, grafieken en diagrammen. Inhoud Excel basis: * Gegevens invoeren, aanpassen, verplaatsen en kopiëren * Schermweergave aanpassen * Invoegen en verwijderen van cellen, rijen en kolommen * Formules en functies * Opmaak en afdrukken. Excel basis vindt plaats op 22 september. Inhoud Excel vervolg: * Gegevens, formules en functies vervolg * Verfraaiing werkbladen * Excel als database gebruiken. Excel vervolg vindt plaats op 1 november. PowerPoint PowerPoint is het presentatieprogramma van Office. Met dit programma kunt u een goed verzorgde presentatie maken. Zo n presentatie bestaat uit verschillende dia s. Een dia is een pagina van een presentatie waarop teksten staan en zogenaamde objecten. In een dia kunt u gemakkelijk illustraties, grafieken en tabellen opnemen. Ook kunt u de tekst op verschillende manieren in beeld brengen. Power- Point is ideaal voor iedereen die wil of moet presenteren: docenten, leidinggevenden, artsen. De cursus vindt plaats op 29 september Introductie nieuwe medewerkers Op donderdag 1 september vindt de maandelijkse introductie voor nieuwe medewerkers plaats. Het algemene gedeelte start in de projectiezaal van het audiovisueel centrum (AVC), receptie Q in de polikliniek, om Verzamelen om 9.30 bij restaurant Vermaat in de hoofdhal van het ziekenhuis. Ook stagiaires en anderen die tijdelijk (drie maanden of langer), in het VU medisch centrum werken, zijn welkom. Als u wilt deelnemen aan de introductie en geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de dienst communicatie, tst Na de lunch is er een introductie bestemd voor verpleegkundigen. Deze start om en wordt om afgesloten met een rondleiding door het gastenverblijf. Verzamelen rond in De Kuyp. Ook medici en beroepsbeoefenaren die (tijdelijk) bij het VU medisch centrum in dienst treden, kunnen in de middaguren een vervolgintroductie bijwonen. Deze vindt plaats in vergaderzaal 6 Z 202 van tot U kunt zich hiervoor inschrijven bij het secretariaat bureau medische zaken, tst / IPO: werkzaamheden week 32/33 Vanaf woensdag worden, gedurende één week, werkzaamheden uitgevoerd waar u als gebruiker hinder van kunt ondervinden. Stabiliseren Uw mail kan enkele minuten niet te gebruiken zijn. Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er de afgelopen tijd verstoringen in de mail zijn geweest. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen werkt IPO de komende tijd aan het stabiliseren van de mail. De eerste stap hierin is het toevoegen van nieuwe hardware aan ons serverpark. Uw mailbox zal van de oude hardware naar de nieuwe hardware worden verplaatst. Het omzetten van alle mailboxen zal een aantal dagen in beslag nemen. Op één van deze dagen zal, afhankelijk van de grootte van uw mailbox, Outlook gemiddeld vijf minuten niet werken. Nadat wij uw mailbox hebben verplaatst zult u bij de eerstvolgende actie die u in Outlook wilt uitvoeren een foutmelding krijgen. Deze foutmelding zal ongeveer de volgende inhoud hebben: Kan de map niet weergeven. U hebt niet de vereiste machtiging om deze bewerking op dit object uit te voeren. Zie de mapcontactpersoon of de systeembeheerder. Afhankelijk van de grootte van uw mailbox zal dit gemiddeld vijf minuten duren. Er zullen geen gegevens verloren gaan. Deze instructie geldt ook voor gebruikers van de terminalserver. Sluit Outlook af zodra u deze foutmelding krijgt en start, na enkele minuten Outlook weer op. Als u Outlook niet open heeft staan als wij uw mailbox verplaatsen (bijvoorbeeld omdat u met vakantie bent), dan zult u niets merken van deze actie. Mail lezen vanuit een andere locatie (POP-3) In de periode van de werkzaamheden kunt u thuis, bij het lezen van uw VUmc mail een foutmelding krijgen. Als de werkzaamheden zijn afgerond zal deze melding weer verdwijnen en kunt u uw VUmc mail weer gewoon ophalen. Om dit probleem te omzeilen moet u uw POP3 configuratie van uw mailprogramma (outlook, outlook expres) aanpassen. Doe dit alleen wanneer uw huidige instellingen niet meer werken. In de huidige situatie staat in de POP3 configuratie, mail.azvu.nl of mail.vumc. nl als POP3 mailserver ingesteld. Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruikmaken van mail-temp.vumc.nl 6 Tracer 18 augustus 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures

7 Eerste VUmc gebouwenloop zaterdag 29 oktober en 10 km starts: 9.45 en uur Informatie over het Menu vindt u ook op intranet onder de rubriek service Donderdag 18 augustus Soep Geb.tomatensoep; held.kippensoep Menu Rosbief; remouladesaus; VU-salade; aardappelsalade Veg. Veg. Schnitzel Vrijdag 19 augustus Soep Condésoep; held.kip-kerriesoep Menu Babi ketjap; ketjap groeten; witte rijst Veg. Veg. Quorn-ketjap Zaterdag 20 augustus Soep Geb.aspergesoep Menu Varkensfricandeau; snijbonen; gek. aardappelen Zondag 21 augustus Soep Tomaat-vermicellisoep Menu Kippenschnitzel; broccoli; gebakken aardappelen Veg. Omelet tomaat/kaas Maandag 22 augustus Soep geb. champignonsoep; Madrileense soep Menu Hongaarse goulash; doperwten; witte rijst Veg veg. goulash Dinsdag 23 augustus Soep geb. kippensoep; held. aspergesoep Menu kippenbout; rozijnensaus; Hongaarse zuurkool; aardappelpuree Veg veg. schnitzel Woensdag 24 augustus Soep geb. tomatensoep; Chinese kippensoep Menu stamppot rauwe andijvie; rookworst Veg omelet tomaat-kaas Donderdag 25 augustus Soep geb. aspergesoep; held. groentesoep Menu nasi; kip met pindasaus; atjar met kroepoek Veg veg. nasi met omelet Informatie over personele zaken vindt u ook op intranet onder de rubriek personeel Abonnement op nieuwsbrief P&O intranet Vanaf de maand augustus 2005 komt er maandelijks een nieuwsbrief P&O intranet uit. Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van veranderingen op de P&O site maar zijn er ook rechtstreeks links naar alle nieuwe en gewijzigde documenten op het P&O intranet. Tevens kunt u direct contact opnemen met de webmasters/webredacteuren van de P&O site. Heel belangrijk is te vermelden dat u deze nieuwsbrief alleen ontvangt als u zich hierop abonneert. De eerste nieuwsbrief P&O intranet kunt u inzien via nieuwsberichten op het P&O intranet. Helemaal onderaan de brief kunt u zich inschrijven om de nieuwsbrief maandelijks via te ontvangen. Pensioenakkoord Kortgeleden is er een pensioenakkoord bereikt op hoofdlijnen over o.a. de FPU. Deze hoofdlijnen worden momenteel in detail uitgewerkt. Wilt u de ontwikkelingen op dit gebied volgen dan raden wij u aan regelmatig te kijken op de site van het Abp: of via het Abp-logo op de intranetsite van P&O. Zodra de details van dit akkoord uitgewerkt zijn (de verwachting is in september/oktober) zullen deze o.a. via de P&O site en Tracer bekendgemaakt worden. CAO Nederlandse Universiteiten behoorlijk aangepast De CAO Nederlandse Universiteiten kent een geheel nieuwe hoofdstukindeling en artikelnummering. Het hoofdstuk over het aangaan van een dienstverband (hoofdstuk 2 nieuw, 3 oud) is ingrijpend gewijzigd. Met name het aangaan van arbeidsovereenkomsten van een promovendus. Een promovendus mag niet meer voor een periode van 15 maanden worden aangesteld, maar maximaal voor een periode van 12 maanden plus een resterend promotie. De CAO Nederlandse Universiteiten kunt u vinden via Een toelichting over deze CAO en de verschillen met de vorige CAO NU kunt u vinden op de P&O site voor P&O medewerkers onder andere onder het trefwoord universiteit. Afwezigheid pensioenadviseur Jan van Diest, pensioenadviseur bij de stafdienst personeel & organisatie, is op vakantie van 3 augustus tot en met 5 september. Voor algemene vragen over pensioen, seniorenregelingen, sociaal beleidskader e.d. kunt u terecht bij de P&O adviseur in uw cluster. Als u de heer van Diest een stuurt dan wordt die zo snel mogelijk na 6 september beantwoord. Salarisschalen nu makkelijk te gebruiken De actuele salarisschalen zijn nu eenvoudig te raadplegen middels een nieuwe webapplicatie. Deze salaristabellen worden hiervoor rechtstreeks uit het personeelsinformatiesysteem PeopleSoft gehaald. Op de P&O site staat onder het kopje P&O zaken (rechter menu) een verwijzing naar deze tabellen. Ben jij die beoogd boventallige medewerker? Dan is dit een bericht voor jou! Iedere dinsdag tussen en uur organiseert de afdeling bedrijfsmaatschappelijk werk speciaal voor jou lunchbijeenkomsten. Daar kun je in een vertrouwde sfeer je verhaal kwijt, met collega s je ervaringen delen,tips krijgen en je netwerk uitbreiden. Heb je interesse om te komen en wil je een broodje, dan nodigen we je uit om je op te geven op de donderdag voorafgaand aan de dinsdag dat je wil komen bij het secretariaat van P&O, tst Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom zonder opgave vooraf en kun je om uur binnenlopen. Inlichtingen: Käthy Blom en Annemarie Sassen, bedrijfsmaatschappelijk werkenden. Locatie : P&O centraal, vergaderzaal D 230, tst VU medisch centrum viert met de open dag op zaterdag 29 oktober 2005 de start van het eerste lustrum van VU medisch centrum dat van oktober 2005 tot september 2006 zal plaatsvinden. De start van het lustrum valt samen met het startschot van de eerste VUmc gebouwenloop. Deze unieke hardloopwedstrijd, over 5 of 10 kilometer, voert de deelnemers door de tuin, door en onder het kliniek-, polikliniek- en faculteitsgebouw van het VU medisch centrum. Het niet alledaagse parcours, met een lengte van 5 kilometer, is een echte uitdaging. De lopers moeten veel wenden en draaien in de soms korte stukken gang. Bovendien zijn verschillende trappen in het parcours opgenomen. De temperaturen in sommige tunnels en gangen kunnen het uiterste van de lopers vergen. Kortom, een niet te missen evenement voor avontuurlijke lopers. Zaterdag 29 oktober 2005, de start van een uniek evenement Dan wordt de eerste VUmc gebouwenloop gelopen. Mis deze kans niet en doe mee aan deze unieke loop. Er kan gekozen worden uit de afstanden 5 en 10 km. Wees er snel bij want, in verband met de bijzondere loopomstandigheden, is het aantal lopers beperkt tot maximaal 350. Parcours Het parcours is zeer bijzonder en voert onder, door en langs alle gebouwen van het VU medisch centrum. Het parcours van 5 kilometer is uniek: Het loopt door de tuin van het VUmc (start/finish). Over de Amstelveense weg, de De Boelelaan en de Van Boechorststraat. Door de ondergrondse transportgangen die de verschillende gebouwen van het VUmc verbinden. Over verschillende verdiepingen van het polikliniek- en ziekenhuisgebouw Door de parkeergarages. Over de brug die het polikliniekgebouw met het ziekenhuisgebouw verbind. Inschrijving en inschrijfgeld: Voorinschrijving is mogelijk via tot 27 oktober. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Dit bedrag moet u binnen twee weken na inschrijving overmaken op rekeningnummer 4818 ten name van Stichting VUmc fonds onder vermelding van VUmc gebouwenloop en uw adresgegevens. Uw rekeningnummer (ingevuld op het digitale inschrijfformulier) wordt alleen gebruikt om de betalingen te controleren. Uw startnummer kunt u op de dag zelf vanaf 8.30 uur bij de balie in het polikliniekgebouw snel en eenvoudig ophalen. Let op: Het aantal deelnemers is beperkt tot 350. Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Dus schrijf op tijd in. Vrijdag 26 augustus Soep geb. kip-kerriesoep; tomaatvermicellisoep Menu gebakken vis; remouladesaus; wortelen; aardappelpuree Zaterdag 27 augustus Soep held. vermicellisoep Menu roomschnitzel, jus, doperwten, pommes duchesses Veg veg. cannelloni Zondag 28 augustus Soep geb. tomatensoep Menu cordon bleu, haricots verts, gebakken aardappelen Veg veg. omelet tomaat/kaas Maandag 29 augustus Soep condésoep; held. kerriesoep Menu speklapje; tuinbonen; aardappelpuree Veg veg. schnitzel Dinsdag 30 augustus Soep geb. champignonsoep; Madrileensesoep Menu gebakken vis; cocktailsaus; bietjes; pommes frites Woensdag 31 augustus Soep geb. kippensoep; held.aspergesoep Menu babi pangang met saus; atjar; sambalboontjes; witte rijst Veg veg. quorn pangang Donderdag 01 september Soep geb. tomatensoep; Chinese kippensoep Menu karbonade; gemengde groenten; paprikasaus; macaroni garni Veg veg. schnitzel 5 september uur: Aula, Vrije Universiteit; opening academisch jaar. Ook wordt de VU-onderwijsprijs uitgereikt door de rector magnificus prof.dr. T. Sminia uur: Opening academisch jaar VUmc, Amstelzaal VUmc. Start nieuw onderwijsprogramma VUmc-compas. Opening door prof. dr. Ronnie van Diemen, directeur onderwijsinstituut. Gevolgd door de bijzondere voorstelling M is for Medicine 2 van Peter Greenaway en De Volharding. Informatie en aanmelding: Jan Spee, dienst communicatie, toestel of Lys Bouma, onderwijsinstituut, toestel Aansluitend borrel in de foyer Promoties woensdag 7 september - Aula, uur. A.W.F. Vos, Dynamics in endovascular surgery promotoren: prof.dr. J.A. Rauwerda, prof.dr. W. Wisselink copromotor: dr. J.T. Marcus donderdag 8 september - Aula, uur, A.M.C. Plass, Medical Care- Seeking Self-Care Behaviour for Minor Illnesses. promotor: prof.dr. G. van der Wal. copromotor: dr. D.R.M. Timmermans woensdag 14 september - Aula, De rubriek agenda staat ook op intranet onder de rubriek nieuws en agenda. Deze site wordt tweewekelijks herzien. De eerste plaatsing in Tracer wordt gemarkeerd met een * uur. M. Ferrer Espinosa, Fanconi anaemia and cisplatin sensitivity: implications for cancer therapy. promotor: prof.dr. G. Giaccone copromotor: dr. F.A.E. Kruyt donderdag 15 september - Aula, uur. M.L. Rurup, Setting the stage for death. New themes in the euthanasia debate. promotoren: prof.dr. G. van der Wal, prof.dr. P.J. van der Maas copromotoren: dr. B.D. Onwuteaka- Philipsen, dr. A. van der Heide. vrijdag 16 september - Aula, uur. R.W. Meijer, Acquired undescended testis. promotoren: prof.dr. H.A. Delemarrevan de Waal, prof.dr. H.A. Heij copromotoren: dr. W.W.M. Hack, dr. S.D. Bos. woensdag 21 september - Aula, uur. J.J.G. Geurts, Grey Matters! MR imaging and hispathology studies of the grey matter in multiple sclerosis. promotoren: prof.dr. C.H. Polman, prof.dr. F. Barkhof, prof.dr. J.A. Castelijns copromotor: dr. P.J.W. Pouwels. woensdag 21 september - Aula, uur. M. Levitus, The genetic basis of cancer predisposition: The Fanconi anemia connection. promotor: prof.dr. H. Joenje. copromotoren: dr. F. Arwert, dr. J.P. de Winter. vrijdag 23 september - Aula, uur. A.J. Goverde, Selecting the right treatment in idiopathic and male subfertility: the role of intrauterine insemination and in-vitro fertilisation. promotor: prof.dr. R. Homburg copromotoren: dr. C.B. Lambalk, dr. J.P.W. Vermeiden. woensdag 28 september - Aula, uur. M.J. Vos, Evaluation of response, toxicity and outcome in glioma therapy. promotoren: prof.dr. J.J. Heimans, prof.dr. W.P. Vandertop. copromotoren: dr. O.S. Hoekstra, dr. T.J. Postma. vrijdag 30 september - Aula, uur. T.M. Westers, Principles of dentritic cell-based immunotherapy in myeloid leukemia. promotor: prof.dr. G.J. Ossenkoppele copromotor: dr. A.A. van de Loosdrecht. vrijdag 30 september - Aula, uur. L.D. Roorda, Measuring mobility. promotoren: prof.dr. G.J. Lankhorst, prof.dr. L.M. Bouter Symposia en cursussen *21 augustus - Naaldwijk, Ride for the roses - Het inschrijfgeld komt geheel toe aan het KWF. Voor meer informatie, deelname etc. kijk op de website van Ride for the roses! 30 augustus t/m 3 september - AMEE 2005 (annual conference of the Association for Medical Education in Europe) - Locatie: RAI, Amsterdam Inlichtingen : PAOG cursus- en congresorganisatie, R. van Veen, telefoon (020) , 8 september - Nascholingscyclus Huisartsengeneeskunde 2005/2006: Vaardigheidstraining knie- en heuponderzoek. - Inlichtingen: PAOG cursusen congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, tel (020) en 30 september - Cursus Teach the Teacher - Inlichtingen: PAOG cursus- en congresorganisatie, mw. L. Ligtvoet, telefoon (020) , 23, 30 september & 7, 14 oktober - Toepassingsgebieden van de epidemiologie (A060) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam, Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , e- mail: 16, 23 en 30 september - Advisering over onderzoeksmethoden (S010) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam, Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , nl, 19 t/m 23 september - Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie (A010) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Kerkrade, Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , VUmc.nl 29 en 30 september - Inleiding SPSS (A015) - Organisatie: Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie Amsterdam, Inlichtingen: EMGO Instituut en afd. KEB, VU medisch centrum, Amsterdam, telefoon (020) , fax (020) , e- mail: Tracer 18 augustus 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures 7

8 Jacqueline Langius, waarnemend hoofd diëtetiek en voedingswetenschappen Op vakantie? Wel met vakantie, maar niet op vakantie. Dit jaar blijven we drie weken thuis. Niets moeten en tenminste 20 graden, dat is waar ik deze keer behoefte aan heb. Dat wil niet zeggen dat ik niets doe, maar we beslissen dat lekker op het laatste moment. Wat voor dingen ga je dan doen? Exact de dingen die je op vakantie doet: verse broodjes bij de bakker halen, een dagje strand of een wandeling door het bos, een stadje bezichtigen, maar ook relaxen in het gras en insecten bekijken waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Een nacht in een andere kamer slapen en het gevoel dat heel ergens anders bent. Ook de post doen we niet en de telefoon alleen als we daar zin in hebben. En als het drie weken regent? Dan vertrekken we alsnog met een last minute naar Turkije of een van de Griekse eilanden. Dit is je favoriete vakantie besteding? Nee hoor, ik houd erg van afwisseling. We hebben op vakanties gefietst, gelift, op safari in Afrika geweest, tussen de nijlpaarden gekampeerd. Elk jaar wat anders. Het afgelopen jaar was een druk jaar hier op het VUmc en op dit moment hebben we behoefte aan ontspanning in ons eigen huis. Waar in Nederland speelt zich dit af? Opperdoes, in mijn kleine vrijstaande huisje tussen de paarden, de komende drie weken. Aranka Virágh, projectleider milieu Plannen voor deze zomer? In september ga ik samen met mijn vriend Roelof en dochtertje Myrthe flottielje-zeilen in Kroatië. Dan huren we een twaalf meter lange kajuitboot, waar we zelf verantwoordelijk voor zijn. We varen wel in een groep met een leider en krijgen we elke ochtend een instructie over de route, het start- en eindpunt en hoe je bijvoorbeeld het beste kunt aanleggen in de haven. Al eerder gedaan? De eerste keer was vorig jaar in Griekenland. Sinds drie jaar zijn Roelof en ik bezig om het zeilen te leren. Dit met als uiteindelijk doel om zelf een zeilboot te kopen en dan verre bestemmingen zoals Zuid-Amerika aan te doen. Voor we zover zijn, zijn we wel een jaar of vijf verder. Of we dat redden, moeten we natuurlijk nog maar zien. Het kan best zijn dat we een keer op volle zee windkracht negen meemaken en voorgoed genezen zijn! Is een zeilvakantie je favoriete vakantie? Wij hebben veel met de zee. Tot een jaar of twee geleden waren we fanatieke zeekanovaarders. We hebben onder andere de kusten van Kanaaleilanden, Spanje en Cycladen (Griekenland) afgestruind. Omdat we nu een dochtertje hebben van een half jaar, zijn we op zoek gegaan naar een goed alternatief om toch gezamenlijk op zee te kunnen blijven varen. Alleen zeilen of meer activiteiten? Ons gaat het vooral om de combinatie. Lekker actief bezig zijn, maar ook natuur en cultuur. We zullen een plaatsje zeker niet verlaten voordat we alle bezienswaardigheden aan wal hebben bezichtigd. Kelly van Ruiten, kernanalist cyto-diagnostiek, afdeling pathologie Aan het werk? In maart ben ik al op vakantie geweest. Naar Australië, daar woont mijn zus. Met de hele familie, omdat ze ging trouwen. En, veel gezien? Ja, en dat had ik me ook echt voorgenomen. Mijn zus woont in Sydney. Daar zijn we in de buurt gebleven. Maar je moet bedenken dat Sydney bijna even groot is als Nederland. Ik was met mijn moeder een aantal jaar geleden ook al eens bij m n zus geweest, maar toen was haar kindje net geboren. Daardoor kwam het toen niet echt van uitstapjes. Nu wilde ik dat anders doen. Bijzondere herinnering? Met mijn vader heb ik over de bovenkant van de Harbour Bridge gelopen. Heel gaaf. Wat het extra bijzonder maakte, is dat ik hem bovenop die brug vertelde dat hij opnieuw opa wordt. We Iebeltje van der Spoel, medewerker facilitair bedrijf Op vakantie? Ik ga deze zomer niet weg. Een kwestie van budget en tijd. Ik spaar op dit moment voor een grote reis naar China in Gabriela Tamayo, medewerker restaurant Ben je al op vakantie geweest? Wij gaan eigenlijk best veel naar het buitenland. De laatste vakantie gingen wij naar het zuiden van Spanje. In januari zijn we naar mijn geboorteland Colombia geweest. De boerderij van mijn ouders ligt midden in het koffiegebied daar. In juli vlogen we naar Malaga en zijn van daaruit met de auto ondermeer naar Gibraltar, Cadiz, Medina Mendoza, Vejer, Sevilla, Sierra Sahara en Ubrique geweest. Dat is Spanje, dus. Je heb het over we. Wie zijn dat allemaal? Mijn man, schoonzus en de vriend van mijn schoonzus. Veel op het strand gelegen? Nee eigenlijk niet. We hebben vooral dorpjes bezocht. In Zuid Spanje zijn veel witte dorpjes, zoals Ubrique en Sierra Sahara. Die hebben we bezocht. Maar ook musea en kathedralen. Vooral de kathedraal in Sevilla vind ik prachtig. Die heeft een hele mooie torenklok. Die klinkt zo mooi. In Vejer heb ik een sleutelhangertje in de vorm van een hartje gekocht. Schattig he? Hebben jullie ook speciaal gegeten? Niet direct speciaal. Integendeel. Maar wel heel lekker. Tapas, gazpacho, gambas al ajillo, tortilla de 12 8 Tracer 18 augustus 2005 Nieuws Onderwijs Onderzoek Patiëntenzorg Organisatie Mededelingen Vacatures hebben al een dochter en in Australië kwamen we erachter dat ik weer zwanger ben. Hij vond het nieuws geweldig, net als wij natuurlijk. Beste vakantie ooit? Drie jaar geleden zijn mijn man en ik met onze beste vrienden - ook een stel - op de motor door Europa getrokken. Alle vier een eigen motor, tentje mee. Ik voelde me zo stoer, ik had nog maar net mijn motorrijbewijs. We zijn door België, Duitsland, Italië, Spanje, Frankrijk en Andorra gereden. Als we met die vrienden zijn, komt het gesprek altijd wel weer een keer op die vakantie. Dan halen we herinneringen op, bijvoorbeeld aan de voorstorm van een orkaan waar we doorreden. Toen stond ik doodsangsten uit, maar het was ook wel gaaf. Al nieuwe plannen? Voorlopig even niet. Onze volgende vakantie zal wel Spanje of zo worden. Het is allemaal wat gewoner geworden. Wij krijgen bijna onze tweede en die vrienden van de motorvakantie hebben al twee kinderen. In ieder geval gaan we weer met hen. Dat is altijd gezellig, veel lachen. In Australië hebben we ze ook echt gemist. Favoriete bestemming? Een plek waar ik echt altijd naar toe ga is er niet. Ik wil graag veel van de wereld zien, dus kies steeds een andere bestemming uit. In het voorjaar was ik zo een week in Schotland. Dat vond ik geweldig. Met een auto kriskras het land door. Aan welke reis bewaar je de beste herinnering? Enkele jaren geleden was ik in Egypte. Met een faluka, een soort zeilboot, zijn we de Nijl af gegaan. Dat heeft veel indruk op me gemaakt. We hebben toen veel gezien en vooral meegemaakt. We zijn bijna door een cruiseschip overvaren. Dat vergeet je nooit meer. Deze ervaring samen met de geweldige plekken die we hebben bezocht maakte de reis onvergetelijk. Waarom wil je eigenlijk naar China? Een vriend heeft me uitgenodigd mee te gaan. Hij wil daar samen met het Wereldnatuurfonds op zoek naar panda s. Dat lijkt me heel avontuurlijk. En ik ga er veel foto s maken. Daar lijkt mij het land en de mensen bij uitstek geschikt voor. papas, allemaal traditionele en bekende Spaanse gerechten. En iets bijzonders meegemaakt? Mijn zus en haar vriend hebben een golfwinkel in Marbella. Zij hebben er ook een oefenveldje bij en organiseerden een toernooi. Dat vond ik heel bijzonder. Heb je zelf ook gegolfd? Giechelend: Nee, dat kan ik niet.

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Opleiding tot operatieassistent

Opleiding tot operatieassistent Opleiding tot operatieassistent www.nwz.nl Leren en werken op HBO niveau Inhoud Wat doet een operatieassistent? 3 Waar kun je werken? 3 Is het iets voor jou? 4 De opleiding in Noordwest Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Contact

Vrijwilligerswerk. Contact Werken bij Gelre Vacatures Vrijwilligerswerk Contact Zoeken Werken bij Gelre Home / Vacatures Vacatures Alle vacatures Alle vacatures Algemeen Ondersteunend Algemeen Ondersteunend Verpleegkundigen Apeldoorn

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Zo` `Ek En` Opleidingen in het LUMC RTL. Toppunt van nauwkeurigheid

Zo` `Ek En` Opleidingen in het LUMC RTL. Toppunt van nauwkeurigheid Zo` `Ek En` RTL Opleidingen in het LUMC Toppunt van nauwkeurigheid RTL, Behandeltherapieën om kanker te bestrijden zijn allemaal gericht op het rigoureus aanpakken van kwaadaardige cellen. Bij radiotherapie

Nadere informatie

Polikliniek maag-darmlever

Polikliniek maag-darmlever Polikliniek maag-darmlever (MDL) Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) van Rijnstate. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

welkom op zorgeenheid

welkom op zorgeenheid welkom op zorgeenheid m e d i s c h e o n c o l o g i e, locatie 3 C U bent opgenomen op klinische zorgeenheid (KZE) medische oncologie. Hier worden mensen opgenomen voor onderzoek en/of behandeling van

Nadere informatie

Ambulancechauffeur i.o.

Ambulancechauffeur i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding van 1 november 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulancechauffeur i.o. Arbeidsduur: 36 uur per week Functie-inhoud:

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

3 Het kinderhartcentrum

3 Het kinderhartcentrum 3 Het kinderhartcentrum 3.1 Afdelingen 3 De polikliniek 3 De verpleegafdeling 4 Intensive care 4 3.2 Medewerkers van het kinderhartcentrum 4 Polikliniekmedewerkers 4 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Pedagogisch

Nadere informatie

Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding

Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding Anesthesiemedewerker, de inservice opleiding De functie van anesthesiemedewerker Als anesthesiemedewerker assisteer je de anesthesioloog bij de behandeling van de patiënt vóór, tijdens en na de operatie.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

(FLEX) PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor 7 tot 32 uur gemiddeld per week voor bepaalde tijd

(FLEX) PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor 7 tot 32 uur gemiddeld per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep In 2010 zijn we gestart met Behandelcentrum Woodbrookers en sindsdien zijn we bezig met het optimaliseren van het behandelklimaat voor onze jongeren. Het behandelklimaat wordt

Nadere informatie

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013 mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Contactgegevens Team V-opleiding & Scholing Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570 680 800 www.dimence.nl g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Ziekenhuis St Jansdal is op zoek naar een net afgestudeerde. SEH-arts die onze geoliede machine in Harderwijk komt versterken!

Ziekenhuis St Jansdal is op zoek naar een net afgestudeerde. SEH-arts die onze geoliede machine in Harderwijk komt versterken! Ziekenhuis St Jansdal is op zoek naar een net afgestudeerde SEH-arts die onze geoliede machine in Harderwijk komt versterken! De afdeling en het ziekenhuis De uitstekend en modern geoutilleerde SEH van

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de Patiënteninformatie Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Aan de ouders

Nadere informatie

Ambulanceverpleegkundige i.o.

Ambulanceverpleegkundige i.o. Voor alle standplaatsen van Ambulance Amsterdam zijn wij voor de opleiding per 1 mei 2015 op zoek naar kandidaten voor de functie van: Ambulanceverpleegkundige i.o. Arbeidsduur: Functie-inhoud: Arbeidsvoorwaardenkader:

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU

Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Kenniscentrum patiëntenlogistiek VUmc-VU Prof. Dr. Ger Koole Hoogleraar Optimalisatie van Bedrijfsprocessen VU, Faculteit der Exacte Wetenschappen Wat is er al gebeurd: een terugblik (1) Deelname VUmc

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen

Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen mensenkennis Ik heb ruime ervaring, maar door deze opleiding heb ik me gerealiseerd dat de zorg voor de patiënt beter kan. Post-hbo opleiding psychosociale zorg door oncologieverpleegkundigen Psychosociale

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Physician assistant (PA) Arts-ondersteuner reumatologie

Physician assistant (PA) Arts-ondersteuner reumatologie Physician assistant (PA) Arts-ondersteuner reumatologie Binnenkort heeft u een afspraak met een physician assistant van het Regionaal Reumacentrum. De physician assistant (PA) biedt patiënten extra zorg

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Intensive Care Informatie voor familie

Intensive Care Informatie voor familie Intensive Care Informatie voor familie Afdeling Intensive Care Locatie Veldhoven Momenteel is een familielid van u opgenomen op de afdeling Intensive Care. De behandeling wordt uitgevoerd door intensivisten

Nadere informatie

Afdeling Oost 53. Interne unit

Afdeling Oost 53. Interne unit Afdeling Oost 53 Interne unit Inleiding U wordt opgenomen op afdeling Oost 53 (Oncologie). Op onze afdeling worden patiënten met kanker behandeld. Dit gebeurt zowel tijdens een opname op de verpleegafdeling

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKERS voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Externe oproep 24-uurs Jongere en Oudere Jeugd Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Harttransplantatie - De voorbereiding

Harttransplantatie - De voorbereiding Harttransplantatie - De voorbereiding Inleiding U heeft te horen gekregen, dat u mogelijk een harttransplantatie zult ondergaan. De voorbereiding op een transplantatie is een lange en onzekere weg. U staat

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd

(INVAL) PEDAGOGISCH MEDEWERKER voor minimaal 7 en maximaal 32 uur per week voor bepaalde tijd Interne en externe oproep BEC 12-18+ Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-operatieassistenten en jongere collegae.

Je bent medeverantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van leerling-operatieassistenten en jongere collegae. De functie van operatieassistent Als operatieassistent ondersteun je de chirurg voor, tijdens en na de operatie. De kern van de functie is instrumenteren, assisteren en omlopen bij alle voorkomende operaties.

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Polikliniek Chirurgie

Polikliniek Chirurgie Polikliniek Chirurgie Inleiding U heeft binnenkort een afspraak op de polikliniek Chirurgie. In deze folder leest u meer over de gang van zaken op deze polikliniek. Organisatie In het Albert Schweitzer

Nadere informatie

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER

POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER POLIKLINIEK COLONCARE DIKKE DARMKANKER 17511 Inleiding Als bij het darmonderzoek een afwijking verdacht voor darmkanker bij u wordt geconstateerd, wordt u doorverwezen naar de polikliniek Coloncare. De

Nadere informatie

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige

Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Duaal opleidingstraject tot verpleegkundige Niveau 5 Inleiding Met deze folder willen we je graag informeren over het duale opleidingstraject tot verpleegkundige niveau 5 (HBO) in dienst van het Bravis

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

De fysiotherapeut handhaaft en verbetert de mobiliteit (zitten, staan en lopen), richt zich op spierkrachtverbetering, houdingscorrectie etc.

De fysiotherapeut handhaaft en verbetert de mobiliteit (zitten, staan en lopen), richt zich op spierkrachtverbetering, houdingscorrectie etc. Stroke Care Unit Welkom op afdeling Neurologie. Het medisch specialisme neurologie houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Deze afdeling

Nadere informatie

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Bijlage A Op afkomst afgewezen Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Iris Andriessen Barbara van der Ent Manu van der Linden Guido Dekker Inhoud Voorbeeld van een gebruikte sollicitatiebrief

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Verwacht niveau in de co-schappen

Verwacht niveau in de co-schappen Verwacht niveau in de co-schappen Het gehele co-schap is verdeeld in vier fasen. Enerzijds verschillende deze fasen inhoudelijk van elkaar omdat ze bij verschillende afdelingen en specialismen plaatsvinden,

Nadere informatie

LOCATIE 2. Voor welke locatie heeft u een vacature? Nederland / Provincie Standplaats (stad) Postcode (verplicht) Drenthe

LOCATIE 2. Voor welke locatie heeft u een vacature? Nederland / Provincie Standplaats (stad) Postcode (verplicht) Drenthe Intern openstellen (voor herplaatsingskandidaten + (inter) departementaal) Indien de vacature eerder opengesteld is, vacaturenummer melden: DJI_ VACATURE GEGEVENS 1. Hoeveel fte zoekt u voor deze vacature?

Nadere informatie

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181

POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 POLIKLINIEK UROLOGIE 17181 Inleiding U bent verwezen naar de polikliniek Urologie van het Sint Franciscus Gasthuis. In deze folder willen wij u wegwijs maken met de gang van zaken op de polikliniek. De

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie

Polikliniek Cardiologie en Thoraxchirurgie Centrumlocatie U heeft van uw arts een verwijzing gekregen voor de cardioloog. De cardioloog onderzoekt en behandelt patiënten onder andere op de polikliniek Cardiologie. Waarschijnlijk is u hierover al

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden -

15-05-2014. Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doelmatigheid van zorg - in opleiden - Doel workshop: Inspiratie opdoen Zichtbaar maken hoe het thema doelmatigheid van zorg binnen de opleiding vormgegeven kan worden

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg

Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Sneldiagnostiek in de oncologische zorg Tessa Bouwhuis, MSc en Martina Hoever, BSc 1 Inhoud presentatie Opdrachtformulering project sneldiagnostiek Werkwijze opzetten sneldiagnostiek Shared resources Uitwerking

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

KINDERMISHANDELING EN

KINDERMISHANDELING EN DE TAAK VAN HET ZIEKENHUIS BIJ VERDENKING VAN KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Laurentius Ziekenhuis, Roermond S. Potgieter (kinderarts) V. Janssen (Kindermishandelingsfunctionaris) Veldnorm 1 2

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten

Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten Maag-, Darm- en Leverziekten Wie helpen u op de polikliniek Maag-, Darmen Leverziekten www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Gang van zaken... 3 De polikliniek Maag-Darm- en Leverziekten... 3 De zorgverleners...

Nadere informatie

Nieuwsbrief CSA 2013

Nieuwsbrief CSA 2013 Nieuwsbrief CSA 2013 2 Nieuwsbrief over het CSAonderzoek (Clinically Suspect Artralgia cohort) Geachte mevrouw of meneer, Afgelopen jaar heeft u toegestemd om mee te doen aan het CSA onderzoek. In deze

Nadere informatie

Letseldiagnostiek bij kinderen

Letseldiagnostiek bij kinderen Letseldiagnostiek bij kinderen Informatie voor verwijzers Letseldiagnostiek bij kinderen De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) verricht letseldiagnostiek bij 0- tot 18-jarigen. Dit gebeurt

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

IndiRA. Reumazorg Orbis Medisch Centrum

IndiRA. Reumazorg Orbis Medisch Centrum IndiRA Reumazorg Orbis Medisch Centrum Inleiding U bent bij de reumatoloog in behandeling in verband met uw reumatoïde artritis (RA). Met deze folder informeren wij u over het behandelprogramma waarmee

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Polikliniek. Reumatologie. Reumatologie. alle aandacht

Polikliniek. Reumatologie. Reumatologie. alle aandacht Polikliniek Reumatologie Reumatologie alle aandacht Welkom op de polikliniek reumatologie van het Westfriesgasthuis! Om u nog beter van dienst te zijn, geven wij u graag wat meer informatie over onze polikliniek.

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling A

Uitvoeringsregeling A NMT-Arbeidsvoorwaardenregeling 2011 43 Uitvoeringsregeling A 1 INSCHALINGSBEPALINGEN Bepaling salaris Artikel 1 1.1. Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld volgens de bij zijn functie behorende

Nadere informatie

Chirurgie/Orthopedie

Chirurgie/Orthopedie Chirurgie/Orthopedie Wat gebeurt er op de afdeling Chirurgie/Orthopedie U bent opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie/Orthopedie. Soms kan het voorkomen dat u op deze afdeling wordt opgenomen, terwijl

Nadere informatie

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden. Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Laurentius Cliëntenpanel Informatievoorziening en openingstijden Cliëntenraad Laurentius Ziekenhuis Rapportage auteur: Jos Beerens / juni 2014 Respons Respons: 67% 33% 67% ingevuld niet ingevuld Laurentius

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie