Onderzoeksprojecten ( van 840)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (300-350 van 840)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :26:32 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Static and dynamic countermeasures for implementation-level vulnerabilities. Abstract: Security properties of implementations should follow from review of thesource code and its source-level semantics. In these words Ioannis Baltopoulos and Andrew Gordon from Cambridge expressed the principle of source-based reasoning: the compiler and run-time system should be designed in such a way that the total behaviour of a software system can be understood by studying only the source code. The problem addressed in this PhD is the following: for many important software environments, the principle of source-based reasoning fails miserably. This problem will be investigated and techniques will be implemented to harden the execution of such software. These techniques can be based on (1) compile-time techniques such as static analysis, (2) on run-time monitoring, in which an attack is detected and blocked at run-time, or (3) on a combination of theseapproaches. The objective is to come up with a coherent framework of techniques that can enforce the principle of source-based reasoning i Frank Piessens Pieter Agten wespot. Erik Duval Professionalisering binnen ingenieurswetenschappen: de millenium assistent. Yolande Berbers STANCE. Bart Jacobs Het Begrijpen van een Multi-Modale Wereld: naar Multi-Modale Semantiek en Information Retrieval. Abstract: As more and more data nowadays are present in more than one modality (e.g., text, vision, video) besides text-only data, there is a pressing need to transfer the research from unimodal text environments to multi-modal environments, and to jointly model information that organically comesfrom multiple modalities. The focus of this project is on textual and visual modalities. One essential step of the project includes learning representations of multi-modal data based on both textual and visual/perceptual inputs. As one part of this project, I propose to work towards multi-modal and cross-modal models of information search and retrieval based on these joint representations (e.g., retrieving images that are relevant to an issued textual query and vice versa, or retrieving informationbased on a multi-modal query comprising both textual and visual information). Another part of the project tackles the recently started initiative on multi-modal semantics, where the goal is to learn semantic co Ivan Vulic Design en analyse van multiple access algoritmen voor dynamische spectrum toegang. Universiteit Antwerpen Abstract: Om quality-of-service te garanderen, werd het draadloze spectrum op een statische manier gealloceerd. Als gevolg hiervan zijn er een aatnal frequentiebanden die niet tot hun volle capaciteit benut worden. Om de groeiende vraag naar draadloze bandbreedte te kunnen bijhouden, zijn er tweederangsgebruikers ingevoerd die gebruik te maken van de resterende bandbreedte van deze frequentiebanden. In project worden multiple access algoritmen die de transmissies van deze tweederangsgebruikers coördineren onwikkeld en geanalyseerd (gebruik makend van analytische methoden). Door de aanwezigheid van eersterangsgebruikers is dit probleem is fundamenteel verschillend van het traditionele (meerkanaals) toegangsprobleem. Het project is grotendeels gefocust op free access algoritmen (waarbij gebruikers steeds toegelaten zijn om zich toe te voegen) en tree algoritmen om mogelijke conflicten op te lossen. De belangrijkste performantiematen die in rekening gebracht worden zijn maximum stable throughput, de delay karakteristieken en het energieverbruik van deze algoritmen. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Robbe Block Virtualisatie van informatie- en communicatietechnologieën aan de Mzumbe Universiteit Project). Universiteit Antwerpen

2 Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Universitair beheer en administratie Egbert De Smet Versterking van NMAIST ICT en bibliotheekinfrastructuren. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Universitair beheer en administratie Egbert De Smet Betrouwbare prestatie in meerdradige processors Abstract: Hedendaagse processors zijn in staat meerdere draden parallel uit te voeren. Dit leidt echter tot niet-betrouwbare prestatie via gedeelde resources. Dit project heeft als doelstelling een tellerarchitectuur te ontwikkelen die de relatieve vooruitgang van de draden opmeet in hardware. De systeemsoftware kan deze relatieve vooruitgang dan aanwenden om het schedulen van draden te optimaliseren en betrouwbare prestatie te leveren alsook de beschikbare resources beter te beheren. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Stochastische modellering en controle van cognitieve radionetwerken Abstract: Cognitieve radionetwerken vormen een belangrijk nieuw mechanisme om spectrumschaarste in hedendaagse draadloze netwerken tegen te gaan. Het doel van het project is om deze netwerken te modelleren met technieken uit de toegepaste probabiliteitstheorie, en om controlemechanismen te ontwerpen die de efficiëntie en robuustheid van zulke netwerken verbeteren. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Sabine Wittevrongel EURO-MILS: Veilige Europese Virtualisatie voor Betrouwbare Toepassingen in Kritieke Domeinen Abstract: Kritieke systemen worden met het internet verbonden, waardoor domeinen met verschillende veiligheidsvoorwaarden worden gemengd. De stand van de techniek laat niet toe dit op een betrouwbare manier te doen. Het EURO-MILS-poject zal daarom voor de eerste maal in Europa een "Common Criteria" evaluatie uitvoeren tot op het hoogste niveau van een MILS-systeem (Multiple Independent Levels of Security). Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Koenraad De Bosschere Data reductie gebaseerd op vaagruwverzamelingen Abstract: Aangezien datasets groter en groter worden is er meer nood aan datareductie technieken. Dit project werkt zowel op attribuutselectie, waarbij enkel relevante attributen worden geselecteerd, als op instantieselectie, waarbij irrelevante instanties of instanties met ruis worden verwijderd. In het bijzonder werken we op datareductie aan de hand van vaagruwverzamelingen, datareductie voor ongebalanceerde datasets en op robuuste datareductie technieken. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Hans De Meyer functie als webmaster van IAS Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Geologie en bodemkunde Marc De Batist Veelzijdige Gemakkelijk installeerbaar connector met nieuwe technologieën voor versnelde glasvezelnetwerk Roll outs in Europa Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Organische chemie (WE) Peter Dubruel Overeenkomst ter financiering van het extern gefinancierd doctoraat van Marijke Swennen met titel 'Tax Data Analyse'

3 Abstract: In het kader van dit doctoraat zal onderzoek gedaan worden naar het vakdomein "Tax data analyse". Alle landen hebben budgettaire tekorten in hun begroting en een efficiëntere inning van de belasting is een strategische noodzaak voor iedereen. Bovendien is het de bedoeling dat deze controles worden uitgevoerd met minder belastingcontroleurs, maar tegelijk dat dit voor de bedrijven en economie niet wordt aanzien als een bijkomende administratieve last. Dit concept wordt in meerdere landen toegepast door de (lokale) belastingadministraties maar ook door andere instellingen, zoals de OESO en de EU. Deze concepten zijn al getest in een aantal landen, maar nog niet succesvol geïmplementeerd tot een standaard concept of protocol. In dit onderzoeksdomein kan dit doctoraat aanzienlijk bijdragen, samen met de methodologie die wordt toegepast in andere domeinen van data analyse. Er kan overwogen worden om in het doctoraat op te nemen wat de impact gaat zijn voor de twee belanghebbenden, nl. de belastingadministratie en de bedrijven. Daarnaast zou ook moeten onderzocht worden in welke mate ondernemingen zelf dergelijke "tax data analyse" kunnen doen, om enerzijds na te gaan of ze niet teveel of te weinig belastingen betaald hebben, maar anderzijds ook om hun processen onder controle te krijgen. Immers is er geen tax proces op zich, maar is tax een gevolg van het inboeken van aankoop, verkoop en andere transacties. De correlatie tussen deze processen zou in verband moeten gebracht worden. Er kan ook overwogen worden om te onderzoeken of het nuttig is om deze taak van controle uit te besteden aan derde partijen die een soort van certificaat verkrijgen van de overheid. Desgevallend kan men ook overwegen om - naar Nederlands model - in te voeren dat bedrijven die bepaalde controles of software gebruiken in hun interne of externe audit proces, slechts een minimale belastingscontrole zouden krijgen. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF Schema's en query-talen voor grafieke databases Abstract: Grote databases worden gewoonlijk beheerd door standaard relationele database management systemen. Nieuwe toepassingen van databases, zoals gegevens over het web en wetenschappelijke gegevens, vragen om een datamodel met specifieke steun en begrip van grafisch gestructureerde gegevens, omdat daar de data de vorm van een netwerk heeft. Het huidige voorstel heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de noodzakelijke theorie die ten grondslag ligt van een nieuw datamodel voor grafische databases. Databases en Theoretische Informatica Jan VAN DEN BUSSCHE ProLogIC : Professioneel Omgaan met Logistieke ICT Abstract: Dit Tetra-project wil een projectmethodologie met ondersteunende werktools ontwikkelen voor de interne projectleider en het interne projectteam van een KMO die een standaardpakket van een geïntegreerd bedrijfssysteem implementeert in samenwerking met een externe implementator of provider. Hierbij gaat de aandacht naar ERP, WMS en TMS. Deze projectmethodologie en ondersteunende tools zijn complementair aan de methodologie die een provider gebruikt voor zijn eigen werking. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF EU project: Practice and performance Analysis Inspiring Social Education" Vrije Universiteit Brussel Abstract: het project zal niet alleen zorgen voor de uitvoering van een onderzoek dat nodig is om een volledig operationeel systeem te bouwen maar zal zich ook richten op het voeren van spannende casestudy's, gericht op de verwerving van cognitief uitdagende vaardigheden voor Jazz en populaire muziek - zowel met kinderen en geavanceerde lerenden. Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS De analyse van on-line algoritmen in problemen met een netwerk structuur Vrije Universiteit Brussel Abstract: Voor dit project analyseren we on-line algoritmen in problemen met een netwerk structuur. Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden. Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma's, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt. Informatica en Toegepaste Informatica ANN NOWE Named Entity Recognition in Broadcast News Niraj Shrestha Model generation for expressive KR-languages Abstract: In the research field of Knowledge Representation and reasoning, onedevelops (1) formal languages, called logics, which enable us to writedown problems in a task-independent, natural language and (2) inferencesyste ms that can solve specific tasks by reasoning on this knowledge,such as model generators. The points of departure for my project are thefo(.) language and the (nite domain) inference systems developed for it.alth ough FO(.) extends full 1rst order logic, there are still importantand well-known classes of AI problems that cannot be

4 expressed in itand fo r which its solvers cannot be used. In my project, I want toextend the language with certain modal and second order languagefeatures to satisf y the need for a more expressive language. I willalso adapt the existin g inference systems to be able to work with thisnew, extended, language.i will integrate new primitives, includingfragments of second-orde r logic and modal operators and study itsapplications, semantics, and c omp Marc Denecker Joost Vennekens Bart Bogaerts Dynamic adaptation techniques for large-scale distributed systems Wouter Joosen Eddy Truyen Fatih Gey Privacy-preserving identity management Abstract: The digitalization of our world is an ever-increasing trend. Due to ease of use and commercial potential, the Internet has become the infrastructure that supports a wide variety of services. Shopping, banking, voting are now possible without physical presence. However, providers offering these services require certain level of security and therefore need toauthenticate the users in some way. The users need to disclose their identity or prove certain properties, such as group membership or age. A simple way for the service providers to ensure security would be to request from the user to disclose his credential(s) certified by a trusted authority, which records a number of attributes. However, with this solution more information is disclosed than it is necessary for the requestedservices, which is a great threat to one#s privacy. A possible solution for privacy protection in these interactions is the emerging anonymouscredentials technology, which allows users to disclose only chosen Bart De Decker Milica Milutinovic Modular semi-automatic formal verification of critical systems software Abstract: During this doctoral research, I intend to research approaches for addressing current limitations of modular formal verification approaches, including: (1) verifying functional behaviour of device drivers, includinginteraction with the application layer, (2) verifying fine-grained concurrent data structures in a less cumbersome fashion, (3) decreasing the annotation effort currently required by modular formal verification approaches, e.g. by automatically inferring loop invariants, and (4) constructing verification approaches for language constructs and programming patterns, like modules concurrently used by multiple other modules. Frank Piessens Bart Jacobs Willem Penninckx Reporting of genome sequencing results in a clinical setting. Abstract: In het laatste decennium hebben we een enorme evolutie gezien in de menselijke genetica. Met de opkomst van nieuwe technieken om het menselijk genoom te sequeneren is het mogelijk om naar een volledig genomisch beeld te gaan. Bovendien worden steeds meer aandoeningen geassocieerd met specifieke mutaties in het DNA. De combinatie van beide evoluties zullen in de komende jaren leiden tot een belangrijke rol voor de sequenering van het volledige genoom binnen de gezondheidszorg. Wij geloven dat dit zal leiden tot een nieuw domein van preventieve genomica dewelke informatie van de DNA sequentie zal gebruiken om de gezonde levensduur van mensente verlengen. Met de informatie die uit het genoom gehaald kan worden, is het mogelijk om het optreden van bepaalde aandoeningen tijdig te ontdekken en op deze manier ook tijdig in te grijpen. Voor andere leeftijdsgebonden aandoeningen kan een verandering in levensstijl het optreden vande aandoening uitstellen of zelfs voorkomen. Ook voor het gebruik Jan Aerts Raf Winand Security of embedded devices: side-channel and fault attacks Abstract: Sinds de intrede van het informatietijdperk wordt steeds meer en meer data aangemaakt, verwerkt, verstuurd en opgeslagen in elektronisch formaat. In vele toepassingen speelt compacte, ingebedde elektronica een fundamentele rol in het voorzien van gewenste maatregelen voor de beveiligingvan gevoelige informatie (b.v. elektronische IDs en bankkaarten) of bijhet uitvoeren van belangrijke taken (b.v. pacemakers en hoorapparaten).het voorgestelde fundamentele onderzoek richt zich op het ontwerpprocesvan veiligheidsgevoelige ingebedde systemen. Dit project heeft tot doelom voldoende theorie op te bouwen om reeds tijdens de ontwerpfase de veiligheid van het ontwerp tegen fysische aanvallen te kunnen inschatten, zodat verschillende ontwerpmogelijkheden verkend kunnen worden alvorens met de productiefase wordt aangevat. Deze methode verschilt van de huidige werkwijze, waarbij (vaak destructieve) testen de weerstand van een ontwerp met betrekking tot fysische aanvallen nagaan in de productiefase

5 Afdeling ESAT - COSIC Ingrid Verbauwhede Wolf Gierlichs Oscar Repáraz Dominguez Dynamische optimalisatie van componentontplooiing voor autonome gedistribueerde systemen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatica Veerle Ongenae Tim De Pauw MUSE: Machinaal lezen voor interactieve storytelling. Abstract: Het MUSE-project introduceert een nieuwe manier om tekstuele informatiete exploreren en te verstaan door informatie tot leven te brengen via3d interactieve storytelling. MUSE verwerkt teksten geschreven in natuurlijke taal zoals verhalen voor kinderen en medische procedures geschreven voor patiënten. MUSE vertaalt deze naar een formele kennistaal die deacties, actoren, verhaallijnen en de beschrijving van de omgeving uitdrukt, door middel van geavanceerde technieken van machinaal leren. Deze kennis wordt omgezet naar virtuele 3D-werelden die de gebruiker kan exploreren door middel van interactie, uitbeeldingen, en begeleid spel. Om deze doelstellingen te realiseren maakt MUSE gebruik van geavanceerde taaltechnologie die de vertaling van tekst in natuurlijke taal naar de noodzakelijke kennisrepresentatie mogelijk maakt, en van vernieuwende kennisrepresentaties voor acties en planning van een verhaallijn die nodig zijn voor de interactieve storytelling.op lange termijnwil MUSE het moge Johan De Tavernier Steven Bethard Multi-camera Computer Visie voor Assisted Living Abstract: Het doel van dit doctoraat is het herkennen en analyseren van menselijke gedragingen met meerdere camera's. De toepassingen liggen in de niet-traditioniële bewakingssector, b.v. voor het monitoren van zieke of oudere mensen, enerzijds om probleemsituaties te detecteren, anderzijds om revalidatie te bevorderen. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Hamid Aghajan Ontwikkeling van strategieën voor de compensatie van heterogene eigenschappen in de gecoördineerde regeling van verdeelde systemen Abstract: Academische resultaten voor gecoördineerde regeling van robotensembles veronderstellen meestal identieke robots. Zulke algoritmen kunnen desastreuze consequenties hebben in aanwezigheid van afwijkingen in individuele systeemparameters. Dit project ontwikkelt strategieën om coördinatiealgoritmen voor robotensembles expliciet robuust te maken tot gestructureerde netwerkheterogeniteit. Eén voorstel zou?dynamische ontkoppeling? uit de kwantumregeling toepassen in collectieve robotbewegingen om parameter-afwijkingen en meetbias door uitmiddeling te verwijderen. Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering Alain Sarlette Afbeelding van video-algorithmen op netwerk-op-chip gebaseerde herconfigureerbare platformen. Abstract: Moderne hoogperformante systemen zijn opgebouwd uit intensief interagerende en complexe computationele subsystemen. De Systeemop-Chip technologie laat toe om de huidige complexe systemen te realizeren. Computationele video laat toe om digitale video beelden afkomstig van een veelvoud van hoge resolutiecameras te combineren en te verwerken. Dit is een gebied waar het EDM instituut van zeer veel expertise in heeft opgebouwd. Het laat toe om 360 graden video te maken, in reele tijd 3D modelen te synthetizeren van een scene enz. De verwerkingscomplexiteit van digitale video vereist het uiterste aan rekenkracht en communicatiesnelheid. Het is daarom nodig om zulke (en ook andere systemen-op-chip) zo efficient mogelijk te kunnen ontwikkelen. In dit doctoraat is het de bedoeling om de complementaire expertises die aanwezig in de Universiteit van Hanoi (Network-op-Chip ontwerp methodologieen) en (multimedia Systeem-op-Chip systemen) te combineren om nieuwe technieken te ontwikkelen en te formaliseren die moeten toelaten om de complexe systemen van de toekomst op een efficiente wijze te kunnen blijven ontwerpen. Dit moet rekening houden met allerlei randvoorwaarden zoals: benodigde rekenkracht, beperking in hoeveel ter beschikking staande hardware, doorvoersnelheden en vermogenverbruik (vermindering CO2 emissies). Engineering Materials and Applications Expertisecentrum voor Digitale Media Instituut voor Materiaalonderzoek Expertisecentrum voor Digitale Media Luc CLAESEN i-scope Europees project Vrije Universiteit Brussel

6 Abstract: Interoperable Smart City diensten via een Open Platform voor stedelijke ecosystemen Informatica en Toegepaste Informatica WOLFGANG DE MEUTER Model-Driven Software Engineering for Adaptive Software-as-a-Service (SaaS). Eric Steegmans Wouter Joosen Bart Jacobs Bert Lagaisse Annick Vandijck Exascience Life Pharma. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Janssen. UA levert aan Janssen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Tim Van den Bulcke Multi-media information retrieval using machine learningand text mining Tinne Tuytelaars Aparna Nurani Venkitasubramanian Informatievergaring uit ECG-signalen: algoritmes en toepassingen Abstract:? Sabine Van Huffel Johan Suykens Jenny Carolina Varon Perez Private Information Sharing in Online Communities Abstract: Online communities, such as social network sites, blogs and wikis, haveconquered society and become incorporated into people#s lives. The fastest growing online communities for information sharing are the social network sites. However, the information individuals share is exposed to the public which has potentially dangerous implications for their own privacy. Whilst service providers try to mitigate this by restricting access, information published online is persistent and is quickly spread. Currently, there are no mechanisms that allow individuals to enforce their own privacy controls over information uploaded to be shared among online communities, having to rely on the providers which may not be trustworthy. This research project proposes to design models using cryptographic primitives to allow individuals enforcing confidentiality and integrity when sharing their information online. Moreover, it will develop models considering key privacy and data confidentiality as securi Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Filipe Ramos Araújo Beato Opacity: Privacyvriendelijke Opvolging van Gedistribueerde Processen. Abstract: Het algemene doel van dit innovatiemandaat is het valideren van het Opacity-concept in de markt en het wegnemen van (markt- )onzekerheden die desuccesvolle lancering van dit idee in een spin-off kunnen vertragen of blokkeren.

7 Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Roel Peeters "Empathische producten - Intentie- en emotiebewuste producten Abstract: Het algemene doel van dit project bestaat uit nieuwe concepten en softwaretools ontwikkelen en demonstreren om intentie- en emotiebewuste toepassingen mogelijk te maken. Door het vastleggen van emoties en intenties, en terugkoppeling van de getrokken lessen, wil men een toename van de gebruikers- en belanghebbendentevredenheid realiseren van ten minste 20% ten opzichte van de State of the Art. Via een interatieve aanpak zal het project beoordeeld worden via gebruiker- en belanghebbendenonderzoeken naar de tevredenheid na ten minste zes experimentele technologie realisaties en demonstraties. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Kris LUYTEN A development environment for building secure and privacy friendly mobile applications Abstract: There is undoubtedly an increasing trend towards mobile communications and mobile applications. It is to be expected that mobile devices will become the main guardians and managers of our multiple electronic identities for a broad range of applications and services which include payments, e-health, e-government, etc. The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access services and perform their daily transactions. Most communication will be wireless and other parties can be malicious. The companion should protect the interests of all the stakeholders: (1) the user who wants to protect his privacy and prevent identity fraud or theft, but also wants to be able to use his rights to access preferably highly customized services; (2) the service provider that needs to verify the user's rights to access services, and should be able to get access to profiling information in order to customize the serv Bart De Decker Vincent Naessens Koen Decroix Non-intrusive monitoring of regular patterns of activities of daily life and deviations from these patterns Abstract: This multidisciplinary (electronics, machine learning, software, behavior sciences) PHD project aims at non-intrusive, stealth wise monitoring of activities of daily life of single elderly people. Identifying andlabeling lifestyle patterns are carried out automatically and non-intrusively by using contactless sensoring and machine learning techniques. Sudden (e.g., accidents) or slowly changing (e.g., dementia, illness) deviations from these patterns are also detected and trigger an event toalarm all stake holders. The results of this research will make it more feasible for single elderly people to sustain their independency longer and to provide in a system to assist care takers in their support towards elderly. Tom Croonenborghs Bart Vanrumste Jesse Davis Marc Mertens Geautomatiseerde detectie van epileptische convulsies op basis van 3D accelerometrie en oppervlakte elektromyografie Abstract: The overall objective of this PhD work is to investigate use of accelerometers (ACM) to detect convolutions (epileptic seizures with motor components such as: tonic, tonic-clonic manifestations, myoclonic shocks or other seizures with motor components) in pediatric patients. The PhD research work is focused on developing a detection algorithm that uses patient-specific prior-knowledge since the clinical manifestations of a

8 convolution strongly vary between patients. The aims are to validate and refine the detection algorithm to reach a sensitivity of 90% in pediatric patients with convulsions, to develop a wireless prototype system for real-time monitoring of nocturnal convolutions at home and to investigate the therapeutic impact of having objective measure of the number of nocturnal seizures over a longer period of time. Sabine Van Huffel Bart Vanrumste Milica Milosevic Parametric Online Optimization for Nonlinear Model Predictive Control in Aerospace Applications Moritz Diehl Mario Zanon EDA DSE: EDA for hardware/software generation based on design space exploration. TC Elektrotechniek (ESAT) Diepenbeek Kris Aerts Luc De Raedt Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Wannes Meert Data privacy and security in mobile environments Abstract: There is undoubtedly an increasing trend towards mobile communications and mobile applications. So it is to be expected that mobile devices will become the main guardians and managers of our multiple electronic identities for a broad range of applications and services which include payments, e-health, e-government, etc. The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access services and perform their daily transactions. Most communication will occur wirelessly and other parties can be malicious. The companion should protect the interests of all the stakeholders: (1) the user who, wants to protect his privacy and prevent identity fraud or theft, but who also wants to be able to use his rights to access -preferably highly customized- services; (2) the service provider, who needs to verify the user's rights to access services and who should be able to get access to profiling information in order to cu Bart De Decker Vincent Naessens Faysal Boukayoua ICA-based noise cancellation on binaural hearing-aid Marc Moonen Brains (Back) to Brussels Verankering: Verankering: een cognitieve en computationele onderzoek van combinatoriële toespraak. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het project zal wetenschap op vier manieren voorgaan: het geven inzicht in hoe onze unieke mogelijkheid voor het gebruik van combinatoriële toespraak werken en hoe het zich ontwikkeld, het zal ons vertellen hoe dit is geïmplementeerd in de hersenen, het zal de nieuwe

9 methodologie van experimenteel cultureel leren uitbreiden en het zal nieuwe computermodellen ontwikkelen voor het omgaan met spraak. Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS A Synergistic Approach to Extraction, Learning and Reasoning for Machine Reading Abstract: The automated discovery of meaningful knowledge in free text is a current research topic in the text mining and natural language processing fields. It is often referred to as #Machine Reading#. The aim of the fundamental research project SAEL-RMR is to find a synergy between informationextraction from text, reasoning and machine learning. The application domain is the health domain. Thomas Provoost Privacybedreigingen in software-architectuur Abstract: Persoonlijke data zijn alomtegenwoordig online. Denk maar aan sociale netwerken, online banking, en e-shops die er voor zorgen dat er oneindig veel diensten, en bijhorende data, beschikbaar zijn in een vingerknip. Privacy is dan ook een kostbaar goed geworden in onze moderne samenleving. Het is dus uitermate belangrijk dat de nodige privacy maatregelen genomen worden worden om digitale data te beschermen. Jammer genoeg wordt privacy nog te vaak verwaarloosd tijdens het software ontwikkelingsproces waardoor het slechts achteraf in overweging wordt genomen. De laatste jaren is er gelukkig een nieuwe houding tegenover privacy ontstaan, die bekend staat als `Privacy-door-Ontwerp' (ook wel `Privacy by Design'genoemd). Een van de basisprincipes hiervan stelt dat privacy reeds moet ingebed worden in de eerste fases van de ontwikkelingscyclus. Dit proefschrift volgt het Privacy by Design paradigma en stelt LINDDUN voor, een methode die privacybedreigingen modelleert om software-ontwikkelaars m Wouter Joosen Riccardo Scandariato Kim Wuyts Privacy for On-line Social Networks Bettina Berendt Bo Gao

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall

Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Masterproef Cloud Security : Adaptive Firewall Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichtingen Multimedia-

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Zelfmanagement in Beeld

Zelfmanagement in Beeld Zelfmanagement in Beeld Een analyse van door ZonMw gesubsidieerde projecten op het gebied van zelfmanagement op het gebied van zelfmanagement VERSLAG IN HET KADER VAN AFSTUDEERONDERZOEK Marlies van den

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen

Kansen voor Big data WPA Vertrouwen TNO-rapport TNO 2014 R11049 Eindrapport Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 Datum 16 juli 2014 Auteur(s) Tijs van den Broek,

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Bert Vanhoutte Promotor: prof. dr. ir. Jan Doutreloigne Begeleiders: ir. Benoît Huyghe, ir. Thomas Vervust Masterproef

Nadere informatie

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S

Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S Faculteit Ingenieurswetenschappen Dynamische compositie van medische Web services in OWL-S door Anna HRISTOSKOVA & Dieter MOEYERSOON Promotoren: Prof. Dr. Ir. Filip DE TURCK & Prof. Dr. Johan DECRUYENAERE

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

Track 8. Technology-Enhanced Science, Technology, Engineering and Math Education

Track 8. Technology-Enhanced Science, Technology, Engineering and Math Education ICALT 6-9 juli 2015 verslag Heino Logtenberg, programmamanager ICT&O Saxion ICALT is een congres waar altijd iets te vinden is, in welke hoek je ook werkt met ICT in het onderwijs, je zult er altijd iets

Nadere informatie

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10

Inleiding 4. I. ICT en Onderzoek 10 Meerjarenplan ICT 2010-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 I. ICT en Onderzoek 10 1. High Performance Computing 11 2. Data handling (servers + procedures) en snel netwerk voor schijftoegang 14 3. Visualisatie

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie De intelligente omgeving: de noodzaak van convergerende technologieën en een nieuw businessmodel 44 KATRIEN MARENT JAN WAUTERS JOHAN VAN HELLEPUTTE

Nadere informatie

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten

Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Acht casestudies naar kennisdeling tussen HBO instellingen en MKB bedrijven tijdens stage- en afstudeeropdrachten Betreft: Master thesis Aangenaam kennismaken Auteur: R.M. (Robin) Koster Kennisinstelling:

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving

Open by design. Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna. saxion.nl/leefomgeving Open by design Over openheid, informatietechnologie, slimme steden en (vooral) slimme burgers Lectorale rede dr. Frans B.A. Jorna saxion.nl/leefomgeving Open by design. Over openheid, informatietechnologie,

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Emotionele voetbalrobot. Creativity -some unromantic thoughts. About finding needles in haystacks

Emotionele voetbalrobot. Creativity -some unromantic thoughts. About finding needles in haystacks me it o s e w op a r 14 december g n i t r voo ko ia.nl stellen s be s.sv ticket naar Congre rf snel su Creativity -some unromantic thoughts Emotionele voetbalrobot About finding needles in haystacks Harvesting

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology

e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology e-culture fair 2011 garden of e- connecting culture, creativity research and technology garden of e- connecting culture, creativity, research and technology 2 E-CULTURE FAIR 2011 Garden of e- Connecting

Nadere informatie

TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID

TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID PHILIPPE

Nadere informatie

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES) Kick off meeting 28 May 2015 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht Programmaboekje met overzichten van de gehonoreerde projecten with summaries of all projects

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht

Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER Categoriseren van personen op basis van leeftijd en geslacht Bjorn HUYSMANS Promotor: Prof. Dr. Ir Toon Goedemé Masterproef ingediend tot het

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie