Onderzoeksprojecten ( van 840)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (300-350 van 840)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :26:32 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Static and dynamic countermeasures for implementation-level vulnerabilities. Abstract: Security properties of implementations should follow from review of thesource code and its source-level semantics. In these words Ioannis Baltopoulos and Andrew Gordon from Cambridge expressed the principle of source-based reasoning: the compiler and run-time system should be designed in such a way that the total behaviour of a software system can be understood by studying only the source code. The problem addressed in this PhD is the following: for many important software environments, the principle of source-based reasoning fails miserably. This problem will be investigated and techniques will be implemented to harden the execution of such software. These techniques can be based on (1) compile-time techniques such as static analysis, (2) on run-time monitoring, in which an attack is detected and blocked at run-time, or (3) on a combination of theseapproaches. The objective is to come up with a coherent framework of techniques that can enforce the principle of source-based reasoning i Frank Piessens Pieter Agten wespot. Erik Duval Professionalisering binnen ingenieurswetenschappen: de millenium assistent. Yolande Berbers STANCE. Bart Jacobs Het Begrijpen van een Multi-Modale Wereld: naar Multi-Modale Semantiek en Information Retrieval. Abstract: As more and more data nowadays are present in more than one modality (e.g., text, vision, video) besides text-only data, there is a pressing need to transfer the research from unimodal text environments to multi-modal environments, and to jointly model information that organically comesfrom multiple modalities. The focus of this project is on textual and visual modalities. One essential step of the project includes learning representations of multi-modal data based on both textual and visual/perceptual inputs. As one part of this project, I propose to work towards multi-modal and cross-modal models of information search and retrieval based on these joint representations (e.g., retrieving images that are relevant to an issued textual query and vice versa, or retrieving informationbased on a multi-modal query comprising both textual and visual information). Another part of the project tackles the recently started initiative on multi-modal semantics, where the goal is to learn semantic co Ivan Vulic Design en analyse van multiple access algoritmen voor dynamische spectrum toegang. Universiteit Antwerpen Abstract: Om quality-of-service te garanderen, werd het draadloze spectrum op een statische manier gealloceerd. Als gevolg hiervan zijn er een aatnal frequentiebanden die niet tot hun volle capaciteit benut worden. Om de groeiende vraag naar draadloze bandbreedte te kunnen bijhouden, zijn er tweederangsgebruikers ingevoerd die gebruik te maken van de resterende bandbreedte van deze frequentiebanden. In project worden multiple access algoritmen die de transmissies van deze tweederangsgebruikers coördineren onwikkeld en geanalyseerd (gebruik makend van analytische methoden). Door de aanwezigheid van eersterangsgebruikers is dit probleem is fundamenteel verschillend van het traditionele (meerkanaals) toegangsprobleem. Het project is grotendeels gefocust op free access algoritmen (waarbij gebruikers steeds toegelaten zijn om zich toe te voegen) en tree algoritmen om mogelijke conflicten op te lossen. De belangrijkste performantiematen die in rekening gebracht worden zijn maximum stable throughput, de delay karakteristieken en het energieverbruik van deze algoritmen. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Robbe Block Virtualisatie van informatie- en communicatietechnologieën aan de Mzumbe Universiteit Project). Universiteit Antwerpen

2 Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Universitair beheer en administratie Egbert De Smet Versterking van NMAIST ICT en bibliotheekinfrastructuren. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Universitair beheer en administratie Egbert De Smet Betrouwbare prestatie in meerdradige processors Abstract: Hedendaagse processors zijn in staat meerdere draden parallel uit te voeren. Dit leidt echter tot niet-betrouwbare prestatie via gedeelde resources. Dit project heeft als doelstelling een tellerarchitectuur te ontwikkelen die de relatieve vooruitgang van de draden opmeet in hardware. De systeemsoftware kan deze relatieve vooruitgang dan aanwenden om het schedulen van draden te optimaliseren en betrouwbare prestatie te leveren alsook de beschikbare resources beter te beheren. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Stochastische modellering en controle van cognitieve radionetwerken Abstract: Cognitieve radionetwerken vormen een belangrijk nieuw mechanisme om spectrumschaarste in hedendaagse draadloze netwerken tegen te gaan. Het doel van het project is om deze netwerken te modelleren met technieken uit de toegepaste probabiliteitstheorie, en om controlemechanismen te ontwerpen die de efficiëntie en robuustheid van zulke netwerken verbeteren. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Sabine Wittevrongel EURO-MILS: Veilige Europese Virtualisatie voor Betrouwbare Toepassingen in Kritieke Domeinen Abstract: Kritieke systemen worden met het internet verbonden, waardoor domeinen met verschillende veiligheidsvoorwaarden worden gemengd. De stand van de techniek laat niet toe dit op een betrouwbare manier te doen. Het EURO-MILS-poject zal daarom voor de eerste maal in Europa een "Common Criteria" evaluatie uitvoeren tot op het hoogste niveau van een MILS-systeem (Multiple Independent Levels of Security). Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Koenraad De Bosschere Data reductie gebaseerd op vaagruwverzamelingen Abstract: Aangezien datasets groter en groter worden is er meer nood aan datareductie technieken. Dit project werkt zowel op attribuutselectie, waarbij enkel relevante attributen worden geselecteerd, als op instantieselectie, waarbij irrelevante instanties of instanties met ruis worden verwijderd. In het bijzonder werken we op datareductie aan de hand van vaagruwverzamelingen, datareductie voor ongebalanceerde datasets en op robuuste datareductie technieken. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Hans De Meyer functie als webmaster van IAS Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Geologie en bodemkunde Marc De Batist Veelzijdige Gemakkelijk installeerbaar connector met nieuwe technologieën voor versnelde glasvezelnetwerk Roll outs in Europa Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Organische chemie (WE) Peter Dubruel Overeenkomst ter financiering van het extern gefinancierd doctoraat van Marijke Swennen met titel 'Tax Data Analyse'

3 Abstract: In het kader van dit doctoraat zal onderzoek gedaan worden naar het vakdomein "Tax data analyse". Alle landen hebben budgettaire tekorten in hun begroting en een efficiëntere inning van de belasting is een strategische noodzaak voor iedereen. Bovendien is het de bedoeling dat deze controles worden uitgevoerd met minder belastingcontroleurs, maar tegelijk dat dit voor de bedrijven en economie niet wordt aanzien als een bijkomende administratieve last. Dit concept wordt in meerdere landen toegepast door de (lokale) belastingadministraties maar ook door andere instellingen, zoals de OESO en de EU. Deze concepten zijn al getest in een aantal landen, maar nog niet succesvol geïmplementeerd tot een standaard concept of protocol. In dit onderzoeksdomein kan dit doctoraat aanzienlijk bijdragen, samen met de methodologie die wordt toegepast in andere domeinen van data analyse. Er kan overwogen worden om in het doctoraat op te nemen wat de impact gaat zijn voor de twee belanghebbenden, nl. de belastingadministratie en de bedrijven. Daarnaast zou ook moeten onderzocht worden in welke mate ondernemingen zelf dergelijke "tax data analyse" kunnen doen, om enerzijds na te gaan of ze niet teveel of te weinig belastingen betaald hebben, maar anderzijds ook om hun processen onder controle te krijgen. Immers is er geen tax proces op zich, maar is tax een gevolg van het inboeken van aankoop, verkoop en andere transacties. De correlatie tussen deze processen zou in verband moeten gebracht worden. Er kan ook overwogen worden om te onderzoeken of het nuttig is om deze taak van controle uit te besteden aan derde partijen die een soort van certificaat verkrijgen van de overheid. Desgevallend kan men ook overwegen om - naar Nederlands model - in te voeren dat bedrijven die bepaalde controles of software gebruiken in hun interne of externe audit proces, slechts een minimale belastingscontrole zouden krijgen. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF Schema's en query-talen voor grafieke databases Abstract: Grote databases worden gewoonlijk beheerd door standaard relationele database management systemen. Nieuwe toepassingen van databases, zoals gegevens over het web en wetenschappelijke gegevens, vragen om een datamodel met specifieke steun en begrip van grafisch gestructureerde gegevens, omdat daar de data de vorm van een netwerk heeft. Het huidige voorstel heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de noodzakelijke theorie die ten grondslag ligt van een nieuw datamodel voor grafische databases. Databases en Theoretische Informatica Jan VAN DEN BUSSCHE ProLogIC : Professioneel Omgaan met Logistieke ICT Abstract: Dit Tetra-project wil een projectmethodologie met ondersteunende werktools ontwikkelen voor de interne projectleider en het interne projectteam van een KMO die een standaardpakket van een geïntegreerd bedrijfssysteem implementeert in samenwerking met een externe implementator of provider. Hierbij gaat de aandacht naar ERP, WMS en TMS. Deze projectmethodologie en ondersteunende tools zijn complementair aan de methodologie die een provider gebruikt voor zijn eigen werking. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF EU project: Practice and performance Analysis Inspiring Social Education" Vrije Universiteit Brussel Abstract: het project zal niet alleen zorgen voor de uitvoering van een onderzoek dat nodig is om een volledig operationeel systeem te bouwen maar zal zich ook richten op het voeren van spannende casestudy's, gericht op de verwerving van cognitief uitdagende vaardigheden voor Jazz en populaire muziek - zowel met kinderen en geavanceerde lerenden. Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS De analyse van on-line algoritmen in problemen met een netwerk structuur Vrije Universiteit Brussel Abstract: Voor dit project analyseren we on-line algoritmen in problemen met een netwerk structuur. Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden. Algoritmen staan in beginsel los van computerprogramma's, al worden voor de uitvoering van algoritmen vaak computers gebruikt. Informatica en Toegepaste Informatica ANN NOWE Named Entity Recognition in Broadcast News Niraj Shrestha Model generation for expressive KR-languages Abstract: In the research field of Knowledge Representation and reasoning, onedevelops (1) formal languages, called logics, which enable us to writedown problems in a task-independent, natural language and (2) inferencesyste ms that can solve specific tasks by reasoning on this knowledge,such as model generators. The points of departure for my project are thefo(.) language and the (nite domain) inference systems developed for it.alth ough FO(.) extends full 1rst order logic, there are still importantand well-known classes of AI problems that cannot be

4 expressed in itand fo r which its solvers cannot be used. In my project, I want toextend the language with certain modal and second order languagefeatures to satisf y the need for a more expressive language. I willalso adapt the existin g inference systems to be able to work with thisnew, extended, language.i will integrate new primitives, includingfragments of second-orde r logic and modal operators and study itsapplications, semantics, and c omp Marc Denecker Joost Vennekens Bart Bogaerts Dynamic adaptation techniques for large-scale distributed systems Wouter Joosen Eddy Truyen Fatih Gey Privacy-preserving identity management Abstract: The digitalization of our world is an ever-increasing trend. Due to ease of use and commercial potential, the Internet has become the infrastructure that supports a wide variety of services. Shopping, banking, voting are now possible without physical presence. However, providers offering these services require certain level of security and therefore need toauthenticate the users in some way. The users need to disclose their identity or prove certain properties, such as group membership or age. A simple way for the service providers to ensure security would be to request from the user to disclose his credential(s) certified by a trusted authority, which records a number of attributes. However, with this solution more information is disclosed than it is necessary for the requestedservices, which is a great threat to one#s privacy. A possible solution for privacy protection in these interactions is the emerging anonymouscredentials technology, which allows users to disclose only chosen Bart De Decker Milica Milutinovic Modular semi-automatic formal verification of critical systems software Abstract: During this doctoral research, I intend to research approaches for addressing current limitations of modular formal verification approaches, including: (1) verifying functional behaviour of device drivers, includinginteraction with the application layer, (2) verifying fine-grained concurrent data structures in a less cumbersome fashion, (3) decreasing the annotation effort currently required by modular formal verification approaches, e.g. by automatically inferring loop invariants, and (4) constructing verification approaches for language constructs and programming patterns, like modules concurrently used by multiple other modules. Frank Piessens Bart Jacobs Willem Penninckx Reporting of genome sequencing results in a clinical setting. Abstract: In het laatste decennium hebben we een enorme evolutie gezien in de menselijke genetica. Met de opkomst van nieuwe technieken om het menselijk genoom te sequeneren is het mogelijk om naar een volledig genomisch beeld te gaan. Bovendien worden steeds meer aandoeningen geassocieerd met specifieke mutaties in het DNA. De combinatie van beide evoluties zullen in de komende jaren leiden tot een belangrijke rol voor de sequenering van het volledige genoom binnen de gezondheidszorg. Wij geloven dat dit zal leiden tot een nieuw domein van preventieve genomica dewelke informatie van de DNA sequentie zal gebruiken om de gezonde levensduur van mensente verlengen. Met de informatie die uit het genoom gehaald kan worden, is het mogelijk om het optreden van bepaalde aandoeningen tijdig te ontdekken en op deze manier ook tijdig in te grijpen. Voor andere leeftijdsgebonden aandoeningen kan een verandering in levensstijl het optreden vande aandoening uitstellen of zelfs voorkomen. Ook voor het gebruik Jan Aerts Raf Winand Security of embedded devices: side-channel and fault attacks Abstract: Sinds de intrede van het informatietijdperk wordt steeds meer en meer data aangemaakt, verwerkt, verstuurd en opgeslagen in elektronisch formaat. In vele toepassingen speelt compacte, ingebedde elektronica een fundamentele rol in het voorzien van gewenste maatregelen voor de beveiligingvan gevoelige informatie (b.v. elektronische IDs en bankkaarten) of bijhet uitvoeren van belangrijke taken (b.v. pacemakers en hoorapparaten).het voorgestelde fundamentele onderzoek richt zich op het ontwerpprocesvan veiligheidsgevoelige ingebedde systemen. Dit project heeft tot doelom voldoende theorie op te bouwen om reeds tijdens de ontwerpfase de veiligheid van het ontwerp tegen fysische aanvallen te kunnen inschatten, zodat verschillende ontwerpmogelijkheden verkend kunnen worden alvorens met de productiefase wordt aangevat. Deze methode verschilt van de huidige werkwijze, waarbij (vaak destructieve) testen de weerstand van een ontwerp met betrekking tot fysische aanvallen nagaan in de productiefase

5 Afdeling ESAT - COSIC Ingrid Verbauwhede Wolf Gierlichs Oscar Repáraz Dominguez Dynamische optimalisatie van componentontplooiing voor autonome gedistribueerde systemen Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatica Veerle Ongenae Tim De Pauw MUSE: Machinaal lezen voor interactieve storytelling. Abstract: Het MUSE-project introduceert een nieuwe manier om tekstuele informatiete exploreren en te verstaan door informatie tot leven te brengen via3d interactieve storytelling. MUSE verwerkt teksten geschreven in natuurlijke taal zoals verhalen voor kinderen en medische procedures geschreven voor patiënten. MUSE vertaalt deze naar een formele kennistaal die deacties, actoren, verhaallijnen en de beschrijving van de omgeving uitdrukt, door middel van geavanceerde technieken van machinaal leren. Deze kennis wordt omgezet naar virtuele 3D-werelden die de gebruiker kan exploreren door middel van interactie, uitbeeldingen, en begeleid spel. Om deze doelstellingen te realiseren maakt MUSE gebruik van geavanceerde taaltechnologie die de vertaling van tekst in natuurlijke taal naar de noodzakelijke kennisrepresentatie mogelijk maakt, en van vernieuwende kennisrepresentaties voor acties en planning van een verhaallijn die nodig zijn voor de interactieve storytelling.op lange termijnwil MUSE het moge Johan De Tavernier Steven Bethard Multi-camera Computer Visie voor Assisted Living Abstract: Het doel van dit doctoraat is het herkennen en analyseren van menselijke gedragingen met meerdere camera's. De toepassingen liggen in de niet-traditioniële bewakingssector, b.v. voor het monitoren van zieke of oudere mensen, enerzijds om probleemsituaties te detecteren, anderzijds om revalidatie te bevorderen. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Hamid Aghajan Ontwikkeling van strategieën voor de compensatie van heterogene eigenschappen in de gecoördineerde regeling van verdeelde systemen Abstract: Academische resultaten voor gecoördineerde regeling van robotensembles veronderstellen meestal identieke robots. Zulke algoritmen kunnen desastreuze consequenties hebben in aanwezigheid van afwijkingen in individuele systeemparameters. Dit project ontwikkelt strategieën om coördinatiealgoritmen voor robotensembles expliciet robuust te maken tot gestructureerde netwerkheterogeniteit. Eén voorstel zou?dynamische ontkoppeling? uit de kwantumregeling toepassen in collectieve robotbewegingen om parameter-afwijkingen en meetbias door uitmiddeling te verwijderen. Vakgroep Elektrische energie, systemen en automatisering Alain Sarlette Afbeelding van video-algorithmen op netwerk-op-chip gebaseerde herconfigureerbare platformen. Abstract: Moderne hoogperformante systemen zijn opgebouwd uit intensief interagerende en complexe computationele subsystemen. De Systeemop-Chip technologie laat toe om de huidige complexe systemen te realizeren. Computationele video laat toe om digitale video beelden afkomstig van een veelvoud van hoge resolutiecameras te combineren en te verwerken. Dit is een gebied waar het EDM instituut van zeer veel expertise in heeft opgebouwd. Het laat toe om 360 graden video te maken, in reele tijd 3D modelen te synthetizeren van een scene enz. De verwerkingscomplexiteit van digitale video vereist het uiterste aan rekenkracht en communicatiesnelheid. Het is daarom nodig om zulke (en ook andere systemen-op-chip) zo efficient mogelijk te kunnen ontwikkelen. In dit doctoraat is het de bedoeling om de complementaire expertises die aanwezig in de Universiteit van Hanoi (Network-op-Chip ontwerp methodologieen) en (multimedia Systeem-op-Chip systemen) te combineren om nieuwe technieken te ontwikkelen en te formaliseren die moeten toelaten om de complexe systemen van de toekomst op een efficiente wijze te kunnen blijven ontwerpen. Dit moet rekening houden met allerlei randvoorwaarden zoals: benodigde rekenkracht, beperking in hoeveel ter beschikking staande hardware, doorvoersnelheden en vermogenverbruik (vermindering CO2 emissies). Engineering Materials and Applications Expertisecentrum voor Digitale Media Instituut voor Materiaalonderzoek Expertisecentrum voor Digitale Media Luc CLAESEN i-scope Europees project Vrije Universiteit Brussel

6 Abstract: Interoperable Smart City diensten via een Open Platform voor stedelijke ecosystemen Informatica en Toegepaste Informatica WOLFGANG DE MEUTER Model-Driven Software Engineering for Adaptive Software-as-a-Service (SaaS). Eric Steegmans Wouter Joosen Bart Jacobs Bert Lagaisse Annick Vandijck Exascience Life Pharma. Universiteit Antwerpen Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Janssen. UA levert aan Janssen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Tim Van den Bulcke Multi-media information retrieval using machine learningand text mining Tinne Tuytelaars Aparna Nurani Venkitasubramanian Informatievergaring uit ECG-signalen: algoritmes en toepassingen Abstract:? Sabine Van Huffel Johan Suykens Jenny Carolina Varon Perez Private Information Sharing in Online Communities Abstract: Online communities, such as social network sites, blogs and wikis, haveconquered society and become incorporated into people#s lives. The fastest growing online communities for information sharing are the social network sites. However, the information individuals share is exposed to the public which has potentially dangerous implications for their own privacy. Whilst service providers try to mitigate this by restricting access, information published online is persistent and is quickly spread. Currently, there are no mechanisms that allow individuals to enforce their own privacy controls over information uploaded to be shared among online communities, having to rely on the providers which may not be trustworthy. This research project proposes to design models using cryptographic primitives to allow individuals enforcing confidentiality and integrity when sharing their information online. Moreover, it will develop models considering key privacy and data confidentiality as securi Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Filipe Ramos Araújo Beato Opacity: Privacyvriendelijke Opvolging van Gedistribueerde Processen. Abstract: Het algemene doel van dit innovatiemandaat is het valideren van het Opacity-concept in de markt en het wegnemen van (markt- )onzekerheden die desuccesvolle lancering van dit idee in een spin-off kunnen vertragen of blokkeren.

7 Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Roel Peeters "Empathische producten - Intentie- en emotiebewuste producten Abstract: Het algemene doel van dit project bestaat uit nieuwe concepten en softwaretools ontwikkelen en demonstreren om intentie- en emotiebewuste toepassingen mogelijk te maken. Door het vastleggen van emoties en intenties, en terugkoppeling van de getrokken lessen, wil men een toename van de gebruikers- en belanghebbendentevredenheid realiseren van ten minste 20% ten opzichte van de State of the Art. Via een interatieve aanpak zal het project beoordeeld worden via gebruiker- en belanghebbendenonderzoeken naar de tevredenheid na ten minste zes experimentele technologie realisaties en demonstraties. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Kris LUYTEN A development environment for building secure and privacy friendly mobile applications Abstract: There is undoubtedly an increasing trend towards mobile communications and mobile applications. It is to be expected that mobile devices will become the main guardians and managers of our multiple electronic identities for a broad range of applications and services which include payments, e-health, e-government, etc. The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access services and perform their daily transactions. Most communication will be wireless and other parties can be malicious. The companion should protect the interests of all the stakeholders: (1) the user who wants to protect his privacy and prevent identity fraud or theft, but also wants to be able to use his rights to access preferably highly customized services; (2) the service provider that needs to verify the user's rights to access services, and should be able to get access to profiling information in order to customize the serv Bart De Decker Vincent Naessens Koen Decroix Non-intrusive monitoring of regular patterns of activities of daily life and deviations from these patterns Abstract: This multidisciplinary (electronics, machine learning, software, behavior sciences) PHD project aims at non-intrusive, stealth wise monitoring of activities of daily life of single elderly people. Identifying andlabeling lifestyle patterns are carried out automatically and non-intrusively by using contactless sensoring and machine learning techniques. Sudden (e.g., accidents) or slowly changing (e.g., dementia, illness) deviations from these patterns are also detected and trigger an event toalarm all stake holders. The results of this research will make it more feasible for single elderly people to sustain their independency longer and to provide in a system to assist care takers in their support towards elderly. Tom Croonenborghs Bart Vanrumste Jesse Davis Marc Mertens Geautomatiseerde detectie van epileptische convulsies op basis van 3D accelerometrie en oppervlakte elektromyografie Abstract: The overall objective of this PhD work is to investigate use of accelerometers (ACM) to detect convolutions (epileptic seizures with motor components such as: tonic, tonic-clonic manifestations, myoclonic shocks or other seizures with motor components) in pediatric patients. The PhD research work is focused on developing a detection algorithm that uses patient-specific prior-knowledge since the clinical manifestations of a

8 convolution strongly vary between patients. The aims are to validate and refine the detection algorithm to reach a sensitivity of 90% in pediatric patients with convulsions, to develop a wireless prototype system for real-time monitoring of nocturnal convolutions at home and to investigate the therapeutic impact of having objective measure of the number of nocturnal seizures over a longer period of time. Sabine Van Huffel Bart Vanrumste Milica Milosevic Parametric Online Optimization for Nonlinear Model Predictive Control in Aerospace Applications Moritz Diehl Mario Zanon EDA DSE: EDA for hardware/software generation based on design space exploration. TC Elektrotechniek (ESAT) Diepenbeek Kris Aerts Luc De Raedt Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Wannes Meert Data privacy and security in mobile environments Abstract: There is undoubtedly an increasing trend towards mobile communications and mobile applications. So it is to be expected that mobile devices will become the main guardians and managers of our multiple electronic identities for a broad range of applications and services which include payments, e-health, e-government, etc. The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access services and perform their daily transactions. Most communication will occur wirelessly and other parties can be malicious. The companion should protect the interests of all the stakeholders: (1) the user who, wants to protect his privacy and prevent identity fraud or theft, but who also wants to be able to use his rights to access -preferably highly customized- services; (2) the service provider, who needs to verify the user's rights to access services and who should be able to get access to profiling information in order to cu Bart De Decker Vincent Naessens Faysal Boukayoua ICA-based noise cancellation on binaural hearing-aid Marc Moonen Brains (Back) to Brussels Verankering: Verankering: een cognitieve en computationele onderzoek van combinatoriële toespraak. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Het project zal wetenschap op vier manieren voorgaan: het geven inzicht in hoe onze unieke mogelijkheid voor het gebruik van combinatoriële toespraak werken en hoe het zich ontwikkeld, het zal ons vertellen hoe dit is geïmplementeerd in de hersenen, het zal de nieuwe

9 methodologie van experimenteel cultureel leren uitbreiden en het zal nieuwe computermodellen ontwikkelen voor het omgaan met spraak. Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS A Synergistic Approach to Extraction, Learning and Reasoning for Machine Reading Abstract: The automated discovery of meaningful knowledge in free text is a current research topic in the text mining and natural language processing fields. It is often referred to as #Machine Reading#. The aim of the fundamental research project SAEL-RMR is to find a synergy between informationextraction from text, reasoning and machine learning. The application domain is the health domain. Thomas Provoost Privacybedreigingen in software-architectuur Abstract: Persoonlijke data zijn alomtegenwoordig online. Denk maar aan sociale netwerken, online banking, en e-shops die er voor zorgen dat er oneindig veel diensten, en bijhorende data, beschikbaar zijn in een vingerknip. Privacy is dan ook een kostbaar goed geworden in onze moderne samenleving. Het is dus uitermate belangrijk dat de nodige privacy maatregelen genomen worden worden om digitale data te beschermen. Jammer genoeg wordt privacy nog te vaak verwaarloosd tijdens het software ontwikkelingsproces waardoor het slechts achteraf in overweging wordt genomen. De laatste jaren is er gelukkig een nieuwe houding tegenover privacy ontstaan, die bekend staat als `Privacy-door-Ontwerp' (ook wel `Privacy by Design'genoemd). Een van de basisprincipes hiervan stelt dat privacy reeds moet ingebed worden in de eerste fases van de ontwikkelingscyclus. Dit proefschrift volgt het Privacy by Design paradigma en stelt LINDDUN voor, een methode die privacybedreigingen modelleert om software-ontwikkelaars m Wouter Joosen Riccardo Scandariato Kim Wuyts Privacy for On-line Social Networks Bettina Berendt Bo Gao

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011

Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering. Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Connected Assets, de next step in buitendienstautomatisering Nush Cekdemir Service & Maintenance Congres, 31 maart 2011 Wie is Tensing? ± 75 ervaren specialisten Financieel gezond, vooruitzichten 2011

Nadere informatie

Wat is Interaction Design?

Wat is Interaction Design? Wat is Interaction Design? Wat is interaction design? Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives. Preece, Sharp and Rogers (2015)

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl

PicknPack. Gert Kootstra, Wageningen UR. gert.kootstra@wur.nl PicknPack Gert Kootstra, Wageningen UR gert.kootstra@wur.nl EU project: PicknPack FP7 project automation in food packaging systems 14 partners (onderzoeksinstituten en bedrijven) 14 M (9 M subsidie) Coördinatie

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik

Over dit boek. Richtlijnen voor gebruik Over dit boek Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online

Nadere informatie

Usage guidelines. About Google Book Search

Usage guidelines. About Google Book Search This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world s books discoverable online. It has

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

BIM Mythes. 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012. Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink

BIM Mythes. 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012. Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink 'Broodje BIM' in het kader van Bouwlokalen 2012 Marcel van Bavel Léon van Berlo Hans Hendriks Dik Spekkink ? Mythes Investeringen komen bij andere partijen terecht (kan zijn, dus doe er wat aan!) BIM is

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Virtual Enterprise Centralized Desktop

Virtual Enterprise Centralized Desktop Virtual Enterprise Centralized Desktop Het gebruik van virtuele desktops en de licensering daarvan Bastiaan de Wilde, Solution Specialist Microsoft Nederland Aanleiding Steeds meer gebruik van Virtuele

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Webapplicatie-generatie NIOC 2013

Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Webapplicatie-generatie NIOC 2013 Eddy Luursema, Misja Nabben, Arnoud van Bers Research Group Model Based Information Systems Presentation Introduction M-BIS Data intensive systems Requirements Generation

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress)

beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) beginnen met bloggen (kleine workshop Wordpress) Een weblog is van oorsprongeen lijstje linktips met een stukje tekst. Oorspongvan het weblog Jorn Barger is an American blogger, best known as editor of

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Windows Azure in de praktijk

Windows Azure in de praktijk Windows Azure in de praktijk Eelco Koster IT Architect, Ordina eelco.koster@ordina.nl http://eelco.azurewebsites.net/ @eelco_zelf Agenda Wat is cloud Wat biedt Microsoft? Praktijk voorbeelden Wat is cloud?

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling

Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling Technologie binnen zorg : thuis en in de zorginstelling Bernard Pauwels General Manager In-Ham In-HAM Research Projects Consulting Innovation HUB In-HAM consulting 1) @Home 2) Testing new ATproducts 3)

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

SECURITY UITDAGINGEN 2015

SECURITY UITDAGINGEN 2015 SECURITY UITDAGINGEN 2015 Hoe uw IT-infrastructuur beschermen? Robby Cauwerts Security Engineer 2015 Check Point Software Technologies Ltd. 1 CHECK POINT NAMED A LEADER IN THE GARTNER MAGIC QUADRANTS FOR

Nadere informatie

Omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog

Omnichannel klantcommunicatie. Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog Omnichannel klantcommunicatie Roberto Nagel M-EDP Solutions Manager Document Dialog Inhoud Wat is omnichannel? Hoe kom je er? Wat betekent dit voor de documentprofessional? Omnichannel retail Winkel website

Nadere informatie

Open source VoIP Networks

Open source VoIP Networks Open source VoIP Networks Standard PC hardware inexpensive add-in vs. embedded designs Ing. Bruno Impens Overview History Comparison PC - Embedded More on VoIP VoIP Hardware VoIP more than talk More...

Nadere informatie

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander

2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander 2013 Introduction HOI 2.0 George Bohlander HOI 2.0 introduction Importance HOI currency Future print = HOI 2.0 HOI 2.0 Print: Décomplexation/more simple Digital: New set-up Core values HOI Accountability

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Mogelijkheden en gevolgen voor spectrum management

Mogelijkheden en gevolgen voor spectrum management Cognitieve radio Mogelijkheden en gevolgen voor spectrum management Peter Anker Presentatie NFO, 11 december 2008, http://frequenties.ez.nl/ Deze presentatie is een bewerkte versie van: Anker, P (2008),

Nadere informatie

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam Operations research bij strategische capaciteitsbeslissingen in de zorg Ger Koole 26 mei 2008 Wat is Operations research? operations research (O.R.) is the discipline of applying advanced analytical methods

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009

De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo. Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 De social impacts van de sluiting van de bauxietmijn te Coermotibo Naam: van Cooten, Telina Paramaribo, 21 september 2009 Environmental and Social Assessment Stakeholder Engagement EIA Fishing Biodiversity

Nadere informatie

Intermax backup exclusion files

Intermax backup exclusion files Intermax backup exclusion files Document type: Referentienummer: Versienummer : Documentatie 1.0 Datum publicatie: Datum laatste wijziging: Auteur: 24-2-2011 24-2-2011 Anton van der Linden Onderwerp: Documentclassificatie:

Nadere informatie

Veilig samenwerken. November 2010

Veilig samenwerken. November 2010 Veilig samenwerken November 2010 Overzicht Introductie Veilig Samenwerken Visie Vragen Afsluiting Introductie SkyDec Communicatie Navigatie Services Introductie Communicatie Voor afgelegen gebieden: Telefonie

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

MC4ES. Going Multicore for Embedded Software. Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG)

MC4ES. Going Multicore for Embedded Software. Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG) MC4ES Going Multicore for Embedded Software Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG) 13/09/2012 MC4ES 2 Problem Statement Moore s and Amdahl s Law Better performance Parallelism Embedded constraints

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange

blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challange blur (NL for English see bellow) Aukje Fleur Janssen & Roos Gomperts Volvo Design Challenge Voor Volvo Design Challenge bundelden we onze

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

"WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015

WAAR STAAN WIJ?... Internationale BIM ontwikkelingen. 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen 13 October 2015 "WAAR STAAN WIJ?..." Internationale BIM ontwikkelingen Inhoud "Waar staan wij?..." De BIM Levels Internationale BIM ontwikkelingen

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

i29 interior architects

i29 interior architects i29 interior architects We are i29 l interior architects, a creative and versatile interior design studio. Our aim is to create intelligent designs and striking images. Space is the leitmotiv, the result

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC

Een business case voor de implementatie van SNOMED CT. Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Een business case voor de implementatie van SNOMED CT Dr. Ir. Ronald Cornet Dr. Nicolette de Keizer Klinische Informatiekunde AMC Stelling 1 Ik vind dat zorgverleners te veel tijd kwijt zijn aan administratie

Nadere informatie

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Een scenario CREATE ORDER PRE-PROCESSINGORDER PROCESSING PRODUCTION SHIPPING Work Collection of tasks that have to be executed sequentially or in parallel, by at least

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen Integratie

Ontwikkelingen binnen Integratie Ontwikkelingen binnen Integratie Informatica & Economie Integratie 1 Recap Innovatie Silicon Valley Financiering Engineering Nieuwe methodes Modelleren Outline Cloud Business Intelligence Big Data Internet

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie