Informaticacontracten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informaticacontracten"

Transcriptie

1 Informaticacontracten ICT-recht: contracten Contracten: less is not more Het loont de moeite even door te bijten (http://www.itprofessional.be/opinion.cfm?id=74977, 24/10/07) Zijn al die juridische clausules nu echt nodig? verschil tussen: Angelsaksische contracten/contracten van Continental Europe

2 Informaticacontract terminologie: informaticacontract, ICT-contract, automatiseringsovereenkomst wat? koop, leasing of huur van apparatuur, softwarelicentie, en levering van diensten overeenkomst voor de overdracht/gebruik/diensten mbt ICT kenmerken technisch complex snelle evolutie juridische vragen Wettelijk kader verschillende wetten van toepassing mbt: algemeen: bvb. verbintenissen (B.W.) software: rechtsbescherming van computer programma s (1994) productaansprakelijkheid (hardware)(1991) consumenten: wet betreffende de handelspraktijken (1991) overheid: wet betreffende overheidsopdrachten (1993)

3 Wettelijk kader maar contractuele vrijheid aanvullend of suppletief recht d.w.z. de partijen hebben het recht om van de bij wet voorziene bepaling in een overeenkomst af te wijken alles wat tussen de partijen wordt overeengekomen geldt als wet IT-contracten: software ontwikkelingscontract (1) een overeenkomst waarbij een partij, de opdrachtgever, een andere partij, de uitvoerder, gelast is met het ontwikkelen/aanpassen van een bepaald programma met het oog op het oplossen van een bepaald probleem from scratch = maatwerk problemen: tijds- en budgetoverschrijding, bugs,

4 IT-contracten: software ontwikkelingscontract (1) aandachtspunten contractuele vrijheid (afwijken van B.W. suppletief recht) behoeften (must have nice to have) duidelijke prijszetting: in regie of vaste prijs contractuele verplichtingen voor de partijen (overdracht/licentie van) intellectuele eigendom testen en gefaseerde aanvaarding IT-contracten: escrowcontract (2) een overeenkomst waarbij partij A de broncode van de software in bewaring wordt gegeven aan een escrow agent (partij B), en waarbij wordt bepaald dat in geval van contractueel vastgelegde omstandigheden, de gebruiker (partij C) toegang zal krijgen tot het gedeponeerd materiaal (om de software te verbeteren ) aan de vastgelegde voorwaarden

5 Meer lezen? FeWeb Nieuwsbrief mei 2009

6 IT-contracten: escrowcontract (2) in bewaring geven van knowhow waar een bedrijf afhankelijk van is, maar waar ze niet zelf over beschikt: broncode, compilers, documentatie doel: beveiligen tegen risico s (software-leverancier of eigen ICT medewerkers) contractering = maatwerk vertrekkende van 2 standaardtypen: 3P en 2P

7 IT-contracten: onderhoudscontract (3) overeenkomst waarbij een klant de dienstverlener gelast met het preventief, correctief en evolutief onderhoud van harden/of software aandachtspunten na de contractuele waarborgperiode onderscheid naargelang standaardsw, maatsw, hardware organisatie onderhoud (helpdesk, remote, on site) SLA vaak mix tss licentieovereenkomst en onderhoudscontract IT-contracten: ASPcontract (4) een overeenkomst waarbij de klanten zich van op afstand (meestal internet) verbinden tot de structuur van de Application Service Provider waar voor de klant bruikbare IT-toepassingen staan aandachtspunten belangrijk: bepalingen ivm toegang, frequentie van upgrades, onderhoud en veiligheid contract netwerkverbindingen vorm van outsourcing

8 IT-contracten: softwarelicentiecontract (5) een overeenkomst waarbij de licentiegever, onder bepaalde voorwaarden, aan de licentienemer, een gebruiksrecht op een bepaalde software verleent zowel maatsw als standaardsw hoe ruim zijn de rechten? geografisch duur exclusiviteit overdraagbaarheid doel sublicentie wat uitgebreider bespreken volgens volgend schema: 1. Situering/begrip 2. Typisch verloop 3. Contractuele structuur 4. Tempering afhankelijkheid 5. Overige clausules/juridische knelpunten

9 Situering/begrip strategische outsourcing: een overeenkomst waarbij een onderneming het beheer en de operationele verantwoordelijkheid voor interne bedrijfsprocesondersteunende diensten geheel/gedeeltelijk toevertrouwt aan een gespecialiseerde dienstverlener talrijke kenmerken van IT-contracten voor- en nadelen mogelijkheid tot overname personeel,... mogelijkheid tot crossborder outsourcing= offshoring,... Typisch verloop voorbereiding bestek> onderhandelingen LOI > contract uitvoering > exit onderhandelingen lang en complex geen wetgeving over precontractuele fase (zie rechtsspraak) zorgvuldigheidsverplichtingen beide partijen wederzijdse informatieplicht recht om onderhandelingen af te breken waarde LOI MOU -...

10 wederzijdse informatieverstrekkingplicht wie welke? speciaal of doorslaggevend belang juiste info wederzijdse verplichting inwinnen van info recht om onderhandelingen af te breken onderzoeks- en beslissingsvrijheid 1-zijdig (moet zorgvuldig gebeuren) tendens tot verstrenging rechtspraak voorovereenkomsten bindend! gradaties naargelang onderhandelingsstadia inhoud telt, niet de benaming juridische afdwingbaarheid beperken duidelijk vermelden dat er geen wilsovereenstemming is opschortende/ontbindende voorwaarde aangepaste aansprakelijkheidsclausule

11 inhoud overeenkomst: omschrijving voorwerp prijs, facturatie wijzigingsmechanismen R en P van de partijen aanspreekpunten, overlegmechanismen garanties en aansprakelijkheid boiler plate -bepalingen Contractuele structuur complexiteit mee bepaald dr type outsourcing: overdracht van personeel/activa overdracht van contracten overgangsperiode? boiler plate vierhoekenbeding overmacht afstand van recht onderaanneming toepasselijk recht,...

12 kracht van een contract: sluitend en consistent geheel 1 basiscontract + bijlagen main agreement services description Tempering afhankelijkheid tempering afhankelijkheid controle benchmarking intellectuele eigendom wijzigingen eenzijdige opzegging SLA exit-bepaling clausule van belang voor klant en leverancier

13 benchmarking: via marktanalyse gehanteerde prijs- en serviceniveau s meten audit: controle vd aangerekende prijzen en dienstverlening bepalen: frequentie en prijs inzake benchmarking en audit gevolgen ervan correctiemechanisme beëindiging IR 4 soorten IR van de klant IR van de dienstverlener IR van derden nieuwe intellectuele eigendom kennisoverdracht bijstand, inventaris, data

14 wijzigingen diverse oorzaken: veranderende omstandigheden tijdens contract op vraag van 1 vd partijen nav benchmarking/audit probleem welke wijzigingen zitten reeds in contract, voor welke is er een wederzijds akkoord nodig? managen van veranderingen change management clausule éénzijdige opzegging verschilt van ontbinding contractuele basis is nodig, soms wettelijke opzeggingstermijn en vergoeding

15 SLA: overeenstemmen met basisovereenkomst serviceniveau s: reeks waarden dat het niveau bepaalt en dat gemeten en gerapporteerd moet worden => hoe gebeurt de meting en de rapportering? definiëren van indicatoren per dienst verschillende niveau s in functie van prioriteit impact,... risico meting/rapportering boetes als SLA niet gehaald service credits, boete Exit (overgang van bestaand nr nieuw contract) vanaf dag 1 in achterhoofd gaat over: beheren van activa en mensen identificeren van activa waarderen toewijzen risico (welk risico kunnen de partijen dragen?) overdragen van activa ondersteunen

16 Overige clausules/juridische knelpunten verplichtingen van de partijen (algemeen) intensiteit van de verbintenis => bewijslast middelenverbintenis of inspanningsverbintenis: verbintenis tot zijn best doen aansprakelijk indien verbintenis, niet-naleving en fout wordt bewezen door de SE resultaatsverbintenis verbintenis tot resultaat halen vermoeden van aansprakelijkheid: enkel verbintenis en niet-bekomen resultaat moet bewezen worden SA kan zich ontdoen van verantwoordelijkheid door fout wederpartij of overmacht te bewijzen Geschil Banksys-Unizo: Banksys verbindt er zich toe tijdig de transacties die door de terminal werden aanvaard correct en tijdig uit te voeren (intussen aangepast) verplichtingen van de partijen (IT) middelenverbintenis of resultaatsverbintenis: zelden het ene of het andere bepaalde onderdelen middelenverbintenis en andere resultaatsverbintenis interpretatie is moeilijk best efforts => resultaatsverbintenis in UK vs middelen verbintenis in B with due diligence, commercially reasonable efforts => inspannings- of middelenverbintenis

17 geheimhouding (zie onderhandelingen) verplichting tot geheimhouding heeft betrekking op zowel informatie van de dienstverlener informatie van de klant aandachtspunten definitie van vertrouwelijke info (scope) toegelaten gebruik uitzondering sanctie link met persmededeling conflictbeheersing belang van aanspreekpunten vergemakkelijken en aanmoedigen van snelle en werkbare oplossingen koppeling met SLA overlegmodel escalatiemodel hoger in de hiërarchie indien geen oplossing kleine problemen mogen overeenkomst niet te zwaar belasten

18 ICT-geschillen IT in conflict. Als tegenslagen uitgroeien tot conflicten (http://www.itprofessional.be/views.cfm?id=57959&p=2, 27/06/06) Mediation in ICT-geschillen na de Belgische wet van 21 februari 2005, Computerrecht 2006, nr. 41 %20in%20ict-geschillen.pdf aansprakelijkheid (algemeen) rechtstreekse vs. onrechtstreekse risicobeheersing onrechtstreekse risicobeheersing beperking inhoud verbintenissen plichten benadrukken veronderstellingen overmacht rechtstreekse risicobeheersing aansprakelijkheidsbeperkingen schadebedingen vrijwaringclausules (afwenteling fin. Last van aansprakelijkheid)

19 aansprakelijkheid inventaris van beperkingen: middelenverbintenis zwaarte van de fout type herstelmaatregel plafonneren financieel maximum gehoudenheid dwingende termijnen en vormvoorschriften (garanties) uitsluiting van bep. vormen van schade FENIT algemene voorwaarden 2003 volledige versie op %20Diensten/AV2003inkijkexemplaar.pdf of

20 BIZA maatwerkprogrammatuur Binnenlandse Zaken Nederland Relevante clausules uit FENIT, BiZa en COSSO: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/4411/18/an nexes.pdf Vijf trends in outsourcing (http://www.zdnet.be/smartbiz.cfm?id=67748, 26/4/07) groei one size fits all => best in class prijs onder druk offshore => bestshore technische SLA => business SLA Een outsourcingcontract lijkt een beetje op een huwelijkscontract. Nu het nog goed gaat, bepaalt u wat moet gebeuren als het misgaat.

21 Welk type IT-contract wordt hier bedoeld? "De angst dat een leverancier plots verdwijnt, een onderhoudscontract wordt stopgezet, piraten die vernielingen aanrichten, de wens om intellectuele eigendom te beschermen in geval van fusie... Er zijn meer en meer redenen ombedrijven hun toevlucht te laten nemen tot xxx-diensten. xxx =? Samengevat: De 10 gouden ADM-richtlijnen voor ICTcontracten

22 Samengevat: De 10 gouden ADM-richtlijnen voor ICTcontracten (volledige versie op export) Samengevat: De 10 gouden ADM-richtlijnen voor ICTcontracten

23 Samengevat: De 10 gouden ADM-richtlijnen voor ICTcontracten Samengevat: De 10 gouden ADM-richtlijnen voor ICTcontracten

Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten

Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia

Nadere informatie

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters

DANKWOORD. Mei 2014 Dries Peeters SAMENVATTING Deze masterproef staat in het teken van alternatieve geschillenbeslechting in de ICT. Tegenwoordig komt men dagelijks in contact met nieuwe technologie. Dit nemen we waar op zowel professioneel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

Automatiseringscontracten

Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Handreiking voor IT-auditors december 2006 mr. M.B. Voulon mr. dr. A.W. Duthler Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bart Lieben Onderwerp Juridische aandachtspunten bij outsourcing van IT-activiteiten Datum Mei 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Het recht van overheidsinfomatisering

Het recht van overheidsinfomatisering Het recht van overheidsinfomatisering Het Expertise Centrum het recht van overgheidsinformatisering 3 CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag de Pous, V.A. Het recht van overheidsinformatisering

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ICT~OFFICE EN GV V 1.0 EN TRANSPARANT IN ICT

ICT~OFFICE EN GV V 1.0 EN TRANSPARANT IN ICT V E RGELIJKING ALGEMENE VOORWAARDEN ICT~OFFICE EN M ODELCONTRACTEN GV C ENTRIC GV GEBRUIKERSVERENIGING CENTRIC WICHER VENEMA 15 FEBRUARI 2010 V 1.0 ONAFHANKELIJK, HELDER EN TRANSPARANT IN ICT E RNST LOPES

Nadere informatie

Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG)

Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) Toelichting bij Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ActiZ, organisatie van zorgondernemers, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Betreft: TiC Narrow Casting software en/of (audiovisuele) hardware Algemene voorwaarden Versie: 1.4 1 2012 Epatra, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer : Partners for Design bvba, Vrouwenstraat 15, 9800 Deinze, geregistreerd

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Franchising De Gier Stam & Colofon Versie 1.0 januari 2013 De Gier Stam & Advocaten De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen.

Opdrachtbrief. Werkdossier expert. De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Opdrachtbrief De opdrachtbrief past in het kader van een contractuele relatie tussen twee of meer personen. Meestal gebruikt met de term opdrachtbrief, maar soms wordt dit document ook honorariumovereenkomst

Nadere informatie

ICTRECHT. Juridische trainingen Deskundig en praktisch

ICTRECHT. Juridische trainingen Deskundig en praktisch 1 ICTRECHT Juridische trainingen Deskundig en praktisch 2 Voorwoord door Arnoud Engelfriet & Lisette Meij Voor u ligt het trainingsprogramma van ICT Recht voor 2015. ICTRecht staat voor deskundig en praktisch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN QS solutions T (033) 4545 430 Modemweg 37-3821 BS Amersfoort I www.qssolutions.nl Postbus 2571-3800 GC Amersfoort E info@qssolutions.nl 1. Aanbieding en Overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lexify

Algemene voorwaarden Lexify Algemene voorwaarden Lexify Gebaseerd op de Nederland ICT Voorwaarden Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Art. 2 2 Art. 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze

Nadere informatie

1.7 Van het in deze AV bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.7 Van het in deze AV bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Algemene Voorwaarden van Foleta B.V. te Houten (KvK: 30195635) en Foleta PO/MBO/HBO B.V. te Houten (KvK:59429356) Artikel 1 - Algemeen /definities 1.1 Waar in deze Algemene voorwaarden (verder aan te duiden

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie