Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht"

Transcriptie

1 Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version

2 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten in het 2 e kwartaal 5 Overige financiële indicatoren in het 2 e kwartaal - Groep 6 Prestaties over het eerste halfjaar 7 Dividend 7 Samenvatting per segment 8 Masterplan-programma voor de laatste herstructurering van Post 9 Pensioenen 9 Vision Vooruitzichten 10 Overzicht persberichten sinds de publicatie van de eerste kwartaalcijfers EXPRESS Overview 10 MAIL Overview 14 REPORTING RESPONSIBILITIES AND RISKS Related party transactions 16 Auditor s involvement 16 Board of Management compliance statement 16 Risks 16 CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS General information 18 Basis of preparation 18 Segment information 18 Consolidated statement of financial position 19 Consolidated income statement 20 Consolidated statement of cash flows 21 Consolidated statement of changes in equity 22 Consolidated statement of comprehensive income 22 Notes to consolidated interim financial statements 23 OTHER Working days 27 Reconciliation Mail underlying Cash EBIT(DA) 27 Financial calendar 28 Contact information 28 Warning about forward-looking statements 29 2

3 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 HIGHLIGHTS 2 e KWARTAAL GROEP Bedrijfsresultaat 55 miljoen ( 178 miljoen in 2 e kw. 2009), gedrukt door voorziening voor Masterplan III van 168 miljoen netto Onderliggend* bedrijfsresultaat 211 miljoen ( 201 miljoen in 2 e kw. 2009) Winst toekomend aan de aandeelhouders 3 miljoen ( 81 miljoen in 2 e kw. 2009), gedrukt door aanzienlijke eenmalige posten Kas conform verwachting lager dan in vorig jaar, door met name de fasering van de betaalde belastingen en veranderingen in het werkkapitaal Interimdividend ,28 per aandeel, (2009: 0,18) hetgeen leidt tot een uitkeringspercentage van circa 40% van de genormaliseerde nettowinst naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in aandelen EXPRESS Onderliggende * omzetgroei van 150 miljoen (+10,3%) Onderliggend * bedrijfsresultaat 73 miljoen ( 63 miljoen in 2 e kw. 2009) Volumes terug op ongeveer het niveau van 2007 (kilo s kernproducten +9,5% ten opzichte van 2 e kw. 2009) Yield (excl. brandstoftoeslag) nog steeds duidelijk negatief, zowel jaar-op-jaar als ten opzichte van 2007 Extra focus op verbetering van de marge via yield en kostenmanagement POST Onderliggende * omzetdaling 28 miljoen (-2,7%) Onderliggend* bedrijfsresultaat 136 miljoen ( 139 miljoen in 2 e kw. 2009) Volumes geadresseerde post in Nederland gedaald met 8,4% (na correctie voor het aantal werkdagen). Volumes Nederlandse pakketten gestegen met meer dan 10% Aankondiging laatste herstructureringsprogramma (Masterplan III) VISION 2015 TNT maakt bekend voornemens te zijn de Post- en Express-activiteiten volledig te splitsen Implementatie interne splitsing naar verwachting per 1 januari 2011; kapitaalmarkttransactie voor de splitsing van het aandelenkapitaal Post en Express volgt na verder onderzoek Splitsing beoogt Post en Express te positioneren voor langetermijn succes als twee strategisch en financieel coherente en sterke bedrijven Volledige update hierover tijdens de jaarlijkse Analistendag (2 december 2010) SAMENVATTING VOORUITZICHTEN 2010 TNT ziet een bescheiden verbetering van de Europese economie. Echter, gezien het feit dat het wereldwijde economische herstel kwetsbaar blijft, is voorzichtigheid geboden. De focus op kosten en cash blijft dan ook gehandhaafd. Bij Express zullen de volumes en de omzet naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het niveau van 2009, terwijl de verbetering van de operationele marge het gehele jaar getemperd zal blijven door de zwakke yield en de kosteninflatie, die enige verbeteringseffecten in de efficiency teniet zullen doen. Specifieke yieldmanagement en kostenmaatregelen zullen zich, eenmaal doorgevoerd, richten op een verbetering van de marges voortvloeiend uit de hogere volumes. Bij Post verwacht TNT in Nederland een daling van de volumes geadresseerde post van 7-9% in verband met de volledige doorwerking van de liberalisering in combinatie met aanhoudende substitutie-effecten. De beoogde Masterplan-besparingen bedragen 75 miljoen. Het bedrijfsresultaat van Post zal naar verwachting onder het niveau van 2009 liggen, inclusief het effect van hogere pensioenlasten in de winsten verliesrekening. * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express 31 miljoen lager en bij Post is het 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4. 3

4 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 Kerncijfers 2e kwartaal Als gerapporteerd Onderliggend * in miljoen, behalve percentages 2e kw e kw.2009 % verandering 2e kw e kw.2009 % verandering Groep Omzet ,6% ,1% EBITDA ,1% ,5% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,1% ,0% Winst over de periode ,3% ,3% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,3% ,5% Kasstroom uit operationele activiteiten ,0% ,0% Netto kasstroom uit operationele activiteiten (31) ,6% Express Omzet ,3% ,3% EBITDA ,3% ,8% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,6% ,9% Post Omzet ,6% ,7% EBITDA ,0% ,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) (27) ,0% ,2% Kerncijfers halfjaar Als gerapporteerd Onderliggend * in miljoen, behalve percentages halfjaar 2010 halfjaar 2009 % verandering halfjaar 2010 halfjaar 2009 % verandering Groep Omzet ,0% ,1% EBITDA ,3% ,6% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,3% ,5% Winst uit gecontinueerde activiteiten ,5% ,2% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,0% ,0% Netto kasstroom uit operationele activiteiten ,0% WPA ( in cent) 39,3 43,3-9,2% 39,3 43,3-9,3% Express Omzet ,5% ,7% EBITDA ,0% ,8% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,7% ,5% Post Omzet ,7% ,6% EBITDA ,3% ,2% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% ,4% in miljoen Brug 2e kwartaal 2010 Brug 2e kwartaal 2009 Als gerapporteerd Herstructuring gerelateerde kosten Overige Werkdagen Wisselkoers verschillen Onderliggend 2010 Onderliggend 2009 Herstructuring Winst verkoop gerelateerde kosten ASPAC Als gerapporteerd Express (11) (104) Post (6) Other networks Niet-toewijsbaar (6) 0 2 (4) (5) (5) Totale omzet (6) (108) Express 86 3 (2) (6) (8) Post (27) 168 (9) (20) 150 Other networks Niet-toewijsbaar (9) (3) (4) (4) Bedrijfsresultaat (7) (2) (6) (20) 178 Brug halfjaar 2010 Brug halfjaar 2009 Als gerapporteerd Herstructuring gerelateerde kosten Overige Werkdagen Wisselkoers verschillen Onderliggend 2010 Onderliggend 2009 Herstructuring Winst verkoop gerelateerde kosten ASPAC Als gerapporteerd in miljoen Express (90) (157) Post (36) (10) Other networks Niet-toewijsbaar (11) 1 (10) (11) (11) Totale omzet (126) (166) Express (2) (22) (10) Post (9) (15) (20) 299 Other networks Niet-toewijsbaar (15) 4 1 (10) (11) (11) Bedrijfsresultaat (7) (37) (9) (20) 341 * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten (Express: 3m herstructureringen, 2m boekwinst vliegtuigen; Post: 6m gewonnen rechtszaak OPTA-boete, 3m boekwinst verkoop bedrijfsonderdelen, 168m Masterplan herstructureringen; Groep: 4m Vision 2015 projectkosten) in 2010 and het effect van diverse eenmalige lasten in

5 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER: In het tweede kwartaal van 2010 zijn de handelsomstandigheden voor TNT over het geheel verbeterd. De volumes Express waren significant hoger en ook Post heeft goed gepresteerd. Integratiekosten en een tijdelijke druk op de kosten in de opkomende markten en in het intercontinentale lijnvervoer, in combinatie met de aanhoudende druk op de yield in onze kernmarkten, hebben een verbetering van de marge van Express tegengehouden. Het gehele management van TNT Express is gefocust op de verbetering van de yield en de marge om deze in lijn te brengen met de huidige volumegroei. Post heeft een goed kwartaal neergezet, met verheugende ontwikkelingen in de Opkomende Platformen Post & Pakketten. In vervolg op de aankondiging van de grootschalige Masterplan-herstructurering van Post Nederland maken we vandaag voorzieningen bekend voor betalingen voor mobiliteit en een sociaal plan. Terwijl dit natuurlijk pijnlijk is voor veel van onze postmedewerkers in Nederland, dwingt de realiteit van structureel krimpende postvolumes en aanhoudende concurrentie op loonkosten ons tot een volledige herziening van de manier waarop we het postbedrijf runnen. Zoals eerder dit jaar aangekondigd hebben we onderzoek gedaan naar de beste organisatiestructuur om het verdere succes van onze divisies Express en Post te waarborgen. Op basis van dit onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat een volledige splitsing de beste oplossing is voor beide bedrijfsonderdelen. Post en Express zullen als op zichzelf staande bedrijven kunnen opereren in de top van hun respectievelijke sectoren, onder leiding van een sterk management en op basis van een solide kapitaalstructuur om hun strategieën succesvol te implementeren. Voordat de volledige splitsing uitgevoerd kan worden hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur nog veel te doen, met name voor wat betreft de betrokkenheid van de ondernemingsraden en de toestemmingsverzoek aan onze aandeelhouders. OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN IN HET 2 e KWARTAAL GROEP 2 e KW. De gerapporteerde groepsomzet is met 9,6% gestegen tot miljoen, hetgeen primair is toe te schrijven aan de hogere omzet van Express en een wisselkoerseffect van 4,3%. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat daalde met 69,1% tot 55 miljoen, hoofdzakelijk door de voorziening voor Masterplan III. De gerapporteerde winst toekomend aan de aandeelhouders bedroeg 3 miljoen ( 81 miljoen in het 2 e kw. 2009). Om de onderliggende ontwikkeling van de business zichtbaar te maken, corrigeert TNT de cijfers voor wisselkoerseffecten en, indien van toepassing, voor het effect van het aantal werkdagen en eenmalige posten. Op deze basis is de onderliggende omzet in het 2e kwartaal 2010 gestegen met 5,1%. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg met 5,0% tot 211 miljoen ten opzichte van het 2e kwartaal De netto kasuitstroom uit operationele activiteiten bedroeg 31 miljoen, tegen een kasinstroom van 410 miljoen in het 2e kwartaal van Dit verschil is vooral terug te voeren op de hogere betaalde belastingen van 155 miljoen, tegen een kasinstroom uit belastingen van 157 miljoen in het voorgaande jaar, en veranderingen in werkkapitaal (- 61 miljoen in het 2e kw tegen + 94 miljoen in het voorgaande jaar). De nettoschuld steeg tot ca. 1,3 miljard, tegen ca. 1,1 miljard aan het eind van het 1e kwartaal 2010 (jaar-op-jaar is de nettoschuld 126 miljoen lager). EXPRESS 2e KW. De onderliggende omzet van Express is met 10,3% gestegen tot miljoen door een combinatie van hogere volumes en een nog steeds negatieve yield. Het gemiddelde volume kernproducten per dag steeg met +9,5% (in kg) en +6,1% (in aantal zendingen). Het vervoerde gewicht in internationaal luchtvervoer steeg met 19,9% en in wegvervoer met +13,6% ten opzichte van het 2 e kwartaal De volumes in en vanuit Azië blijven sterk groeien. Exclusief brandstoftoeslag bedroeg de omzetyield op de kernproducten -2,1%. De nog steeds negatieve yield is de resultante van een verandering in de klantenmix (naar verhouding meer grote klanten) en druk op de prijzen. Het onderliggend bedrijfsresultaat van Express bedroeg 73 miljoen, hetgeen overeenkomt met een operationele marge van 4,6%, tegen 4,3% in dezelfde periode van vorig jaar. De 10 miljoen (oftewel 14%) jaar-op-jaar stijging van het onderliggende bedrijfsresultaat weerspiegelt het netto-effect van hogere volumes, lagere kosten per zending en brandstof enerzijds, en een lagere yield, kosteninflatie (hoofdzakelijk buiten Europa, inclusief de tarieven voor intercontinentale commerciële lijndiensten) en tijdelijke kosten met betrekking tot Opkomende Platformen (met name Brazilië) anderzijds. In de op dit moment over het algemeen gunstigere marktomstandigheden zijn specifieke maatregelen getroffen teneinde de winstgevendheid van de hogere volumes te bevorderen, waaronder de 5

6 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 aangekondigde gemiddelde prijsstijging van 3,5% in Europa, de uitrol van extra eigen vervoerscapaciteit tussen Azië en Europa, hogere tarieven voor slecht renderende contracten, herbalancering van de klantenportfolio naar onder andere meer volumes van het MKB, meer internationale dan binnenlandse producten, en de implementatie van een verbeterd prijsstellingsmechanisme voor een significant deel van de klantenbasis. Gezien de geplande tijd om deze maatregelen door te voeren, zal het effect van deze maatregelen voor het eerst in 2011 zichtbaar worden. POST 2 e KW. De onderliggende omzet lag iets onder het niveau van het 2 e kwartaal 2009, door met name de daling van de volumes geadresseerde post (-8,4% na correctie voor het aantal werkdagen), die deels werd goedgemaakt door de sterke bijdrage van Opkomende Platformen Post & Pakketten aan de omzet. Bij de Nederlandse pakketactiviteiten stegen de volumes met meer dan 10%. Het onderliggende bedrijfsresultaat van Post daalde jaar-op-jaar met 2,2% tot 136 miljoen, hetgeen overeenkomt met een operationele marge van 13,7%, tegen 13,6% in het 2 e kwartaal De sterke winstbijdrage van Opkomende Platformen Post & Pakketten hielp de dalende winstgevendheid van Post Nederland te compenseren. De Masterplan-besparingen bedroegen in het tweede kwartaal 25 miljoen. Cash EBIT(DA) Post In het jaarverslag 2009 is aangegeven dat TNT, naast de aanpassingen voor eenmalige posten, ook rekening houdt met een correctie voor de non-cash bijdrage voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken (inclusief overgangsregelingen voor vroegpensioen). Dit gebeurt door de bijdrage voor pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken conform IFRS te vervangen door een non-ifrs meting van de werkelijke bijdrage in contanten voor deze pensioenregelingen. Dit is met name relevant voor Post, waar immers het merendeel van de pensioenverplichtingen ligt. De winst in contanten van Post heeft daarnaast ook te maken met een significant effect als gevolg van herstructureringskosten. De resulterende winst, de cash EBIT(DA), is een betere meting van de onderliggende winst op cash-basis. De onderliggende cash-ebitda voor de divisie Post bedroeg 100 miljoen. De onderliggende cash- EBIT bedroeg op dezelfde basis 73 miljoen. In het voorgaande jaren waren deze cijfers respectievelijk 95 miljoen en 67 miljoen (zie de aansluitingstabel op pagina 27). OVERIGE FINANCIËLE INDICATOREN IN HET 2 e KWARTAAL - GROEP Netto financiële lasten: 35 miljoen (2 e kw miljoen) Effectieve belastingdruk: 70,0% (2 e kw ,4%) Netto kasstroom uit operationele activiteiten: - 31 miljoen (2 e kw miljoen) Nettoschuld (3 juli 2010): 1,261 miljard (27 juni 2009: 1,387 miljard 3 april 2010: 1,127 miljard) Netto Capex: 44 miljoen (2 e kw miljoen) Verwachting voor het gehele jaar 2010: ca. 140 miljoen De effectieve belastingdruk, exclusief het effect van herstructureringskosten en andere eenmalige posten, bedroeg 29,9%. Indien men de niet belastbare opbrengsten uit de verkoop van Spring Aspac in 2009 buiten beschouwing laat, vertoont de effectieve belastingdruk nog steeds een licht dalende trend. De einde-kwartaalfasering en de hogere omzet hadden een effect op de uitstroom van werkkapitaal. De betaalde belastingen waren, conform verwachtingen, hoger aangezien 2009 profiteerde van een belastingteruggave van de Nederlandse belastingdienst. De bijdrage van de onderliggende winst voor belastingen was hoger. Resultante van lagere netto kasstroom uit operationele activiteiten en kasuitstroom voor dividenden, Capex en acquisities. Voortdurende strikte controle. * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express 31 miljoen lager en bij Post is het 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4. 6

7 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 PRESTATIES OVER HET EERSTE HALFJAAR In het eerste halfjaar van 2010 is in vergelijking met het voorgaande jaar de gerapporteerde groepsomzet met 11,0% gestegen en het bedrijfsresultaat daalde met 10,3%. Onderliggende groepsomzet steeg met 5,1% en het onderliggende bedrijfsresultaat met 15,5%. Deze periode profiteerde van zes extra werkdagen bij Express en drie extra werkdagen bij Post. De niet-toewijsbare kosten zijn in het eerste halfjaar gestegen als gevolg van kosten in verband met Vision De netto kasstroom was nul, conform verwachtingen, met name door de fasering van te betalen belastingen en veranderingen in werkkapitaal. De omzet van Express weerspiegelt de combinatie van gestegen volumes (+9,0% in kg) en druk op de yield (-2,5% omzetyield uit kernproducten exclusief brandstof). De winstgevendheid werd gedrukt door de negatieve yield en kosteninflatie die enige efficiencyverbeteringseffecten teniet hebben gedaan. De omzet van Post lag iets boven het niveau van het voorgaande jaar. De volumedalingen in Nederland werden goedgemaakt door de sterke bijdrage van Opkomende Platformen Post & Pakketten. De daling van de volumes geadresseerde post in Nederland was in het eerste halfjaar 2009 in lijn met de aangegeven bandbreedte van 7-9%. DIVIDEND De Raad van Bestuur van TNT heeft besloten, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een interim-dividend van 0,28 per aandeel uit te keren, tegen 0,18 per aandeel in Dit niveau komt overeen met een uitkeringspercentage van circa 40% van de genormaliseerde nettowinst in het eerste halfjaar 2010, in lijn met de gepubliceerde dividendrichtlijnen van TNT. Het interim-dividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel uitgekeerd hetzij in contanten hetzij in gewone aandelen. De keuzeperiode loopt van 3 augustus 2010 tot en met 17 augustus Voor zover het dividend in aandelen wordt uitgekeerd, vindt dit plaats ten laste van de agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves, vrij van belastingen in Nederland. De omwisselverhouding van het dividend in aandelen ten opzichte van het dividend in contanten wordt op 17 augustus 2010 vastgesteld, na beurssluiting (NYSE Euronext by Euronext Amsterdam - Euronext ), op basis van de volumegewogen gemiddelde koers ( VWAP ) van alle op Euronext verhandelde aandelen TNT gedurende de drie handelsdagen van 13 tot en met 17 augustus De waarde van het dividend in aandelen op basis van de VWAP-koers wordt vervolgens afgerond, zodat het dividend in aandelen minimaal op een beoogde 2% uitkomt boven het dividend in contanten. Er zal geen handel plaatsvinden in rechten op dividenden in aandelen. De ex-dividend noteringsdatum is 3 augustus 2010, de registratiedatum 5 augustus 2010 en het dividend wordt op 20 augustus 2010 betaalbaar gesteld. * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express 31 miljoen lager en bij Post is het 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4. 7

8 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 Overzicht groep 2e kwartaal % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages 2e kw e kw.2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Omzet ,3% 4,3% 9,6% EBITDA ,2% 3,1% -48,1% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% 3,4% -69,1% Winst over de periode ,9% 93,3% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,5% 96,3% Netto kasstroom uit operationele activiteiten (31) ,6% Overzicht segmenten 2e kwartaal Als gerapporteerd Als gerapporteerd % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages 2e kw e kw.2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Express Omzet ,1% 7,2% 18,3% EBITDA ,3% 12,0% 66,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,0% 27,6% 196,6% Operationele marge 5,0% 2,0% Post Omzet ,2% 0,6% -2,6% EBITDA ,0% -100,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) (27) ,0% -118,0% Operationele marge -2,7% 14,7% Other Networks Omzet ,5% 9,5% EBITDA ,0% 50,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,7% 66,7% Operationele marge 7,2% 4,8% Niet-toewijsbaar (9) (4) -75,0% -50,0% -125,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% 3,4% -69,1% Overzicht groep halfjaar % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages halfjaar 2010 halfjaar 2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Omzet ,7% 3,3% 11,0% EBITDA ,3% 3,0% -8,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,9% 2,6% -10,3% Winst over de periode ,5% 8,5% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,2% 3,2% -7,0% Netto kasstroom uit operationele activiteiten ,0% -100,0% WPA ( in cent) 39,3 43,3 39,3-9,2% Overzicht segmenten halfjaar Als gerapporteerd Als gerapporteerd % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages halfjaar 2010 halfjaar 2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Express Omzet ,9% 5,6% 18,5% EBITDA ,0% 9,0% 71,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,3% 20,4% 232,7% Operationele marge 4,9% 1,7% Post Omzet ,2% 0,5% 0,7% EBITDA ,6% 0,3% -42,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% -49,5% Operationele marge 7,3% 14,6% Other Networks Omzet ,9% 8,9% EBITDA ,3% 33,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,0% 75,0% Operationele marge 5,2% 3,3% Niet-toewijsbaar (15) (11) 45,5% -9,1% 36,4% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,9% 2,6% -10,3% 8

9 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 MASTERPLAN III: DE LAATSTE HERSTRUCTURERING Op 25 juni 2010 heeft TNT Post haar laatste herstructureringsprogramma bekendgemaakt, Masterplan III. De cao die wij dit jaar zijn overeengekomen is gebaseerd op de keuze van de TNT-medewerkers voor inkomen boven werkgelegenheid. Deze laatste herstructurering omvat verdere efficiencybesparingen en netwerkoptimaliseringen die zullen leiden tot een personeelsreductie met FTE s in de komende jaren. Dit laatste herstructureringsprogramma zal uiteindelijk leiden tot significante efficienties en een stroomlijning van de operationele procedures, waaronder: Invoering van een structuur met bezorging op drie piekdagen Centralisering van de sortering op postzakniveau Migratie van de arbeidskosten naar markconforme niveaus Als gevolg hiervan zal het aantal FTE s moeten worden verminderd en het aantal deeltijdwerkers significant moeten stijgen. Einddoel van de herstructurering is een optimaal flexibele organisatie die in staat is zich aan te passen aan lagere volumes op de Nederlandse postmarkt, waarbij de bulk van de post op een kleiner aantal bezorgdagen zal worden gedistribueerd. Na de implementatie van deze organisatiestructuur worden geen verdere grote herstructureringsprogramma s verwacht. De beoogde besparingen over de periode bedragen zoals eerder aangegeven in totaal 430 miljoen. De kasuitstroom voor de herstructurering van Post in de periode zal gemiddeld circa 80 miljoen per jaar bedragen, met een piek in 2012 en In het 2e kwartaal 2010 is een initiële netto voorziening van 168 miljoen geboekt, voor de komende periode verwachten we in het kader van Masterplan III tot 150 miljoen aanvullende voorzieningen. PENSIOENEN De daling van de langetermijnrente, gecombineerd met de zwakke prestaties van de aandelenmarkt, hebben erin geresulteerd dat de dekkingsgraad aan het eind van het 2e kwartaal circa 101% bedroeg. Eind juli was de dekkingsgraad terug op een niveau boven het minimum vereiste niveau, te weten ongeveer 105%. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten een nieuwe investeringsstrategie voor het fonds te implementeren, die naar verwachting het risico van daling in de toekomst zal verminderen. Op basis van een herziene berekening van de pensioenkosten als gevolg van de aangekondigde herstructureringen, en rekening houdend met de komende herziening van de investeringsstrategie en de lagere rentestand, zullen de pensioenlasten in de winst- en verliesrekening voor het gehele jaar 2010 naar verwachting circa 65 miljoen bedragen ( 60 miljoen in 2009). De totale bijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken blijft onveranderd op naar schatting 287 miljoen in VISION 2015 Zoals op april 2010 tijdens de AVA bekendgemaakt wil TNT met Vision 2010 verder werken aan de transformatie van de bedrijfsactiviteiten naar twee afzonderlijke en coherente bedrijven. De hoofdredenen om tot een onafhankelijke positionering te komen zijn dat de strategische uitdagingen waar de twee activiteiten voor staan toenemend van elkaar verschillen, en dat Post en Express als afzonderlijke bedrijven succesvol kunnen zijn. Vandaag maakt TNT dan ook bekend voornemens te zijn om de Post- en Express-activiteiten volledig van elkaar te splitsen. Dit voornemen is onderhevig aan advies/opinie van de ondernemingsraden en te zijner tijd de goedkeuring van de aandeelhouders. De splitsing wordt zodanig uitgevoerd dat er twee afzonderlijke, onafhankelijke bedrijven ontstaan met een management van topklasse, een gefocuste organisatie en een solide kapitaalstructuur. Dit beide entiteiten in staat stellend hun eigen strategische doelstellingen te bereiken, in het voordeel van hun respectievelijke aandeelhouders en alle andere stakeholders. De voorgenomen volledige splitsing zal naar verwachting gefaseerd plaatsvinden. Allereerst streeft TNT ernaar de interne splitsing per 1 januari 2011 te implementeren (inclusief de toewijzing van overheads). In de eerste zes maanden van 2010 hebben projectteams gewerkt aan het opstellen van business plans voor alle focusgebieden van zowel Express als Post. Deze plannen zullen worden weerspiegeld in de toekomstplannen voor beide organisaties. Op onze jaarlijkse Analistendag op 2 december 2010 zal TNT met een update komen. 9

10 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 Ook zal nader onderzoek plaatsvinden over de kapitaalmarkttransactie waarmee het aandelenkapitaal van Post en Express zal worden gesplitst, waarna deze zo snel als haalbaar zal worden doorgevoerd. Met dit doel heeft TNT gespecialiseerde adviseurs aangesteld om de onderneming te adviseren over de splitsing en de diverse alternatieven die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn. VOORUITZICHTEN TNT ziet een positieve ontwikkeling van de volumes. Gezien het feit dat het wereldwijde economische herstel kwetsbaar blijft, blijft echter voorzichtigheid geboden. De focus op kosten en cash blijft dan ook gehandhaafd. Bij Express zullen de volumes en de omzet naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het niveau van 2009, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk zal staan van de zwakke yield en de kosteninflatie die enige verbeteringseffecten in de efficiency teniet zullen doen. Specifieke maatregelen op het gebied van yieldmanagement en kostenbeheersing zullen, eenmaal doorgevoerd, bijdragen tot een verbetering van de marges voortvloeiend uit de hogere volumes. Bij Post verwacht TNT in Nederland een daling van de volumes geadresseerde post van 7-9% als gevolg van het eerste volledige jaar van liberalisering van de Nederlandse postmarkt gecombineerd met de voortschrijdende substitutie. De beoogde Masterplan-besparingen bedragen 75 miljoen. Het bedrijfsresultaat van Post zal naar verwachting onder het niveau van 2009 liggen, inclusief het effect van hogere pensioenlasten in de winst- en verliesrekening. Aanvullende financiële indicatoren voor 2010: Structurele kostenbesparingen: circa 200 miljoen Capex: circa 350 miljoen Pensioenen: bijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken van circa 287 miljoen, waarvan 260 miljoen voor de belangrijkste Nederlandse pensioenregelingen en de overgangsregelingen Netto financiële lasten: circa 140 miljoen Betaalde belastingen: circa 300 miljoen, inclusief uitgestelde betaling (voorlopige belastingteruggave van 175 miljoen van de Nederlandse belastingdienst) OVERZICHT PERSBERICHTEN SINDS DE PUBLICATIE VAN DE EERSTE KWARTAALCIJFERS 2010 Datum Onderwerp 11 mei 2010 Nieuwe gateways in de Verenigde Staten voor TNT en Con-way Freight 17 mei 2010 TNT start lijnverbinding Moskou-Luik 19 mei 2010 TNT Post zet volgende stap in implementatie e-commerce strategie met de overname van e-retail specialist Kowin 5 juli 2010 TNT breidt luchtvrachtcapaciteit tussen China en Europa uit 6 juli 2010 Vakbondsleden stemmen in met cao voor TNT Express in Nederland 7 juli 2010 TNT Express verhoogt tarieven in Europa met gemiddeld 3,5% 10

11 EXPRESS OVERVIEW Key figures Underlying * Underlying * in millions, except percentages Q Q % Change HY 2010 HY 2009 % Change Revenues 1,600 1, % 3,088 2, % EBITDA % % Operating income (EBIT) % % Operating margin 4.6% 4.3% 4.3% 3.1% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of working days and one-offs in 2010 and the impact of restructuring related costs/one-offs in TRADING ENVIRONMENT AND OPERATING FOCUS In the quarter, volumes and revenues were back at around 2007 levels. Year on year the rate of volume increase is high given the relatively soft comparison. However, the yield remains clearly negative, compared to both Q and This development reflects ongoing pressure on base rates, compounded by a change in customer mix. Several yield management initiatives have been initiated, including TNT s 7 July 2010 announcement of an average 3.5% price rise in Europe. Overall, costs per consignment are declining. However, while costs per consignment in TNT s European operations are still declining, newer operations show an increase because of investments in growth, integration costs and relatively high cost inflation. Also, as intercontinental volumes have grown rapidly, TNT has come to rely increasingly on commercial linehaul. To correct this over-reliance on commercial air linehaul, TNT has added extra owned capacity as of Q3. Operational performance indicators Core volumes per working day Kilos Air Road Domestic Consignments +9.5% +19.9% +13.6% +7.8% +6.1% Other financial indicators Fuel-adjusted revenue quality yield on core volumes OPERATIONAL PERFORMANCE On an average per day basis, core kilos increased by 9.5% and consignments by 6.1%. This, combined with the relatively strong growth from Emerging Platforms, meant that the division s underlying revenues grew by 10.3%. Express underlying operating income was 73 million, representing a 4.6% operating margin, which compares with 4.3% in the same period last year. The 10 million year-on-year increase in underlying operating income reflects the net impact of higher volumes, good operational gearing in core markets and fuel, on the one hand, and lower yields, cost inflation mainly outside Europe (including intercontinental commercial linehaul rates) and temporary costs relating to Emerging Platforms (notably Brazil), on the other. -2.1% 11

12 Revenue analysis Q2 Underlying * of which in millions, except percentages Q Q % Change Organic Acq International & Domestic 1,221 1, % 7.2% 0.0% Emerging platforms % 13.9% 8.0% Express 1,600 1, % 8.6% 1.7% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of more working days. INTERNATIONAL & DOMESTIC In International & Domestic, underlying revenues increased by 7.2% because of higher volumes and sequentially stable, though still negative year on year, yield. EMERGING PLATFORMS Emerging platforms experienced a strong quarter in terms of topline development. Of particular note is Hoau domestic in China, which had reported 25% revenue growth. Meanwhile, Brazil experienced margin pressure due to a number of factors, including planned investment in transforming business processes as well as a legally mandated 7.5% wage increase. Revenue analysis HY Underlying * of which in millions, except percentages HY 2010 HY 2009 % Change Organic Acq International & Domestic 2,367 2, % 5.6% 0.0% Emerging platforms % 16.6% 9.4% Express 3,088 2, % 7.8% 1.9% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of more working days. 12

13 FURTHER INDICATORS As reported As reported in millions, except percentages and volumes Q Q % Change HY 2010 HY 2009 % Change EXPRESS International & Domestic Revenues 1,278 1,139 2,530 2,242 Growth % 12.2% -19.6% 12.8% -18.9% Organic 7.9% -16.6% 8.7% -15.2% Acquisition / Disposal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Fx 4.3% -3.0% 4.1% -3.7% Emerging platforms Revenues Growth % 40.5% 4.0% 40.7% 1.2% Organic 14.8% -4.0% 19.8% -5.9% Acquisition / Disposal 8.0% 5.0% 9.4% 3.4% Fx 17.7% 3.0% 11.5% 3.7% Total Express Revenues 1,715 1,450 3,335 2,814 Growth % 18.3% -15.5% 18.5% -15.5% Organic 9.4% -14.5% 11.0% -13.7% Acquisition / Disposal 1.7% 0.9% 1.9% 0.6% Fx 7.2% -1.9% 5.6% -2.4% Operating income (EBIT) Operating margin 5.0% 2.0% 4.9% 1.7% Other information Express Working days Core * consignments (in millions) % % Domestic core consignments % % International core consignments % % Core * kilos (in millions) 1, % 2, , % Domestic core kilos % 1, , % International core kilos % % Core * revenue quality yield improvement 0.2% -8.6% * Core excludes Special Services, Hoau, Mercúrio, Araçatuba and LIT Cargo 13

14 MAIL OVERVIEW Key figures Underlying * Underlying * in millions, except percentages Q Q % Change HY 2010 HY 2009 % Change Revenues 992 1, % 2,014 2, % EBITDA % % Operating income (EBIT) % % Operating margin 13.7% 13.6% 14.6% 14.1% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of the net MP provision, working-days and other one-offs in 2010 and the impact of restructuring costs/book gains in TRADING ENVIRONMENT AND OPERATING FOCUS In Q2 2010, underlying addressed mail volumes declined by 8.4%, within the indicated 7-9% range. Within the mix, the relative contribution of single-item and bulk mail normalised compared to Q To compensate for the volume decline, TNT continues its strong focus on cash and cost savings. For the full year, 75 million of Master plan savings are targeted, of which 25 million were achieved in this quarter. In June, TNT announced the outline of Master plan III, the final restructuring programme needed to adapt the business model to the structurally declining mail market. Accordingly, over the next three to four years, TNT will implement this final Master plan restructuring programme. Significant provisions will need to be established for this programme over time, including an initial net 168 million provision taken in Q TNT currently awaits OPTA s decision regarding what it believes to be the appropriate starting postal tariff in the Netherlands. TNT is also awaiting the government s refinement of the Postal Act, which will include the terms by which that starting tariff will develop going forwards. Operational performance indicators Netherlands addressed mail volumes Corrected for extra working days -9.5% -8.4% Other financial indicators Master plan savings achieved 25 million OPERATIONAL PERFORMANCE In Q2 2010, underlying revenues decreased by 2.7% and underlying operating income decreased by 2.2%. Strong profit contribution from Emerging Mail & Parcels helped balance the declining profit level from Mail Netherlands. The underlying operating result was impacted by 6 million positive outcome OPTA case and 9 million lower pension contribution. Revenue analysis Q2 Underlying * in millions, except percentages Q Q % Change Organic Acq Mail 992 1, % -2.2% -0.5% of which Emerging Mail & Parcels (excl. EMN Germany) % 11.6% 0.6% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of less working days. Revenue analysis HY Underlying * of which in millions, except percentages HY 2010 HY 2009 % Change Organic Acq Mail 2,014 2, % -1.3% -0.3% of which Emerging Mail & Parcels (excl. EMN Germany) % 12.8% 0.6% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of more working days. of which EMERGING MAIL & PARCELS Emerging Mail & Parcels business units achieved higher operating income compared with Q Again, the parcels entity performed well. The changed VAT scope regarding postal services in Germany as per 1 July 2010, presents a range of potential challenges and opportunities for TNT s German mail business. TNT is supporting a legal challenge of Deutsche Post s announced customer rebate policy, which may alter the impact of the changed VAT scope. 14

15 FURTHER INDICATORS in millions, except percentages and volumes Q Q HY 2010 HY 2009 MAIL Revenues 993 1,020 2,060 2,046 Growth % -2.6% -0.8% 0.7% -1.5% Organic -2.7% 0.3% 0.5% 0.0% Acquisition / Disposal -0.5% 0.1% -0.3% -0.1% Fx 0.6% -1.2% 0.5% -1.4% of which Emerging Mail & Parcels (excl Germany) Revenues Growth % 11.9% 4.9% 14.6% 4.8% Organic 10.0% 8.5% 12.7% 10.3% Acquisition / Disposal 0.6% 0.3% 0.6% -0.5% Fx 1.3% -3.9% 1.3% -5.0% Operating income (EBIT) Operating margin -2.7% 14.7% 7.3% 14.6% Other information Mail As reported As reported Addressed Mail NL volumes (in million items) 969 1,071 2,047 2,214 Growth % -9.5% -3.0% -7.5% -3.9% Working days

16 Q RESULTS REPORTING RESPONSIBILITIES AND RISKS RELATED PARTY TRANSACTIONS Major related party transactions are disclosed in note 9 to the Consolidated Interim Financial Statements. AUDITOR S INVOLVEMENT The content of this interim financial report has not been audited or reviewed by an external auditor. BOARD OF MANAGEMENT COMPLIANCE STATEMENT In conjunction with the EU Transparency Directive as incorporated in the Dutch Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) the Board of Management confirms to the best of its knowledge that: The consolidated interim financial statements for the six months ended 3 July 2010 give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of TNT N.V. and its consolidated companies, and The Interim report of the Board of Management gives a fair review of the information required pursuant to section 5:25d(8)/(9) of the Dutch Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). Peter Bakker Chief Executive Officer Hoofddorp, 2 August 2010 Bernard Bot Chief Financial Officer Harry Koorstra Group Managing Director Mail Marie-Christine Lombard Group Managing Director Express RISKS Whilst continuous emphasis has been placed on the identification of risks at all levels of the organisation and in particular risks to the deployment and execution of the Vision 2015 strategy going forward, the speed of onset and the development of mitigating actions as well as the uncertainty and changes in the economic environment have made it challenging to keep abreast of the rapidly evolving situation. Understanding strategic, operational, compliance and financial risks is a vital element of TNT's management decision-making processes. TNT's risk management and control programme is not a means to an end, but a process to support management. No matter how good a risk management and control system may be, it cannot be assumed to be exhaustive nor can it provide certainty that it will prevent negative developments in TNT's business and business environment from occurring or its mitigating actions to be fully effective. It is important to note that new risks could be identified that are not known currently. However, any of the following known specific key risks could have a material adverse effect on TNT's financial position, results of operations, liquidity and the actual outcome of matters referred to in the forward-looking statements contained in this half year report. The Board of Management have reviewed TNT s risk profile as at 3 July 2010 and confirms that the following specific key risks originally disclosed in Chapter 20 of the 2009 Annual Report (pages ) have been updated but remain and continue to require focused and decisive management attention in the second half of 2010: Continued (sharp and rapid) declines in the weight per consignment and shifts in customer preferences from premium to economy products as well as changes in customer mix in TNT Express and/or pressure on yield and prices, which are among other things directly related to the macroeconomic situation, could lead to the need to further rationalise TNT's express operations and might impact results negatively. Another downturn in the capital markets and/or a decline in interest rates may decrease the coverage ratio below 105% of TNT's defined benefit pension fund obligations in the Netherlands, which in turn could require significant, multi-year additional funding by TNT. The coverage ratio was 101% as at 3 July 2010 however as at 2 August 2010 the coverage rate has increased to approximately 105%. Given the volatility in the capital markets and the fact that the coverage ratio remains around the minimum prescribed level the Board of Management will continue to monitor and take any necessary action on managing this risk in the coming period. Changes in the universal service obligation condition, might have a significant negative impact on TNT's profitability and cash flow ambitions. The loss of key suppliers, particularly in the subcontractor and commercial linehaul sectors, due to insolvency/bankruptcy in a worsening macroeconomic environment or significant further decline in volumes could have a significant impact on TNT's cash flows and operational capabilities. 16

17 Q RESULTS In addition to these risks, the Board of Management has also identified two specific key risks that will also require focused and decisive management attention in the second half of 2010: The implied changes to group structure as required to execute the Vision 2015 strategy could bring about disruption to the day-to-day management of operations, which could negatively affect revenues and profitability. Today s announced intended decision to separate fully Mail and Express requires management time, advisory costs and attention to ensure a high quality of execution. Although the Board of Management believes that these strategies contain manageable execution risks as they are based on TNT s core strengths, it is possible that the speed of execution and complexity of the challenges the new strategy brings could cause some temporary disruption and may impact the day-to-day management of TNT s operations. The recently announced final Master plan restructuring in TNT Mail could have a significant impact on TNT's profitability and cash flow ambitions. The restructuring programme recently announced for TNT Mail is estimated to run for four years and current estimates indicate the need for an additional provision with a net impact of an initial 168 million on top of existing provisions will be required to cover the costs of the programme (for full details of the composition of this provision please refer to page 24 of this press release). This additional provision is based on assumptions and information currently known and may change if the assumptions made today are no longer applicable. TNT will continue to carefully monitor the costs associated with using this provision and will make adjustments as and when applicable. 17

18 Q RESULTS CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS GENERAL INFORMATION The interim financial statements have been prepared in accordance with IAS 34 Interim financial reporting. TNT N.V. ( TNT or the Company ), a public limited liability company with its registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and its head office in Amsterdam, the Netherlands, provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their express delivery and mail needs. TNT s services involve the collection, storage, sorting, transport and distribution of a wide range of items for the Company s customers within specific timeframes, and related data and document management services. BASIS OF PREPARATION The information is reported on a year-to-date basis ending 3 July Where material to an understanding of the period starting 1 January 2010 and ending 3 July 2010, further information is disclosed. The interim financial statements were discussed in and approved by the Board of Management. The interim financial statements should be read in conjunction with TNT s consolidated 2009 annual report as published on 22 February The significant accounting policies applied in these consolidated interim financial statements are consistent with those applied in TNT s consolidated 2009 annual report for the year ended 31 December In 2010, revised IFRS statements for the accounting of Business combinations (IFRS 3) and Consolidated and separate financial statements (IAS 27) are applicable for TNT. These revisions concern mainly the expensing of all deal related costs, remeasurement of contingent considerations and revised treatment of non controlling interests in case of a change of control. The impact of these revised IFRS statements for Q is limited due to the absence of major transactions. The measure of profit and loss and assets and liabilities is based on the TNT Group Accounting Policies, which are compliant with IFRS. The pricing of inter-company sales is done at arm s length. SEGMENT INFORMATION TNT operates its businesses through three reportable segments Express, Mail and Other networks. The Express business provides on-demand door-to-door express delivery services for customers sending documents, parcels and freight. The Mail business provides services for collecting, sorting, transporting and distributing domestic and international mail. The Other networks business provides time-critical deliveries to individually agreed service delivery points for business customers during the night. Revenues and results are impacted by the seasonality of sales whereby Q4 is the strongest quarter in the financial year and Q3 is the weakest quarter. The following table presents the segment information relating to the income statement and total assets of the reportable segments for the first six months of 2010 and 2009: in millions Express Mail Other networks Intercompany Nonallocated HY 2010 ended at 03 July 2010 Net sales 3,290 2, ,466 Inter-company sales (11) 0 Other operating revenues Total operating revenues 3,335 2, (11) 0 5,518 Other income Depreciation/impairments property, plant and equipment (77) (41) (1) (2) (121) Amortisation/impairments intangibles (25) (13) 0 0 (38) Total operating income (15) 306 Total assets 4,602 1, ,682 7,931 HY 2009 ended at 27 June 2009 Net sales 2,763 2, ,914 Inter-company sales (12) 0 Other operating revenues Total operating revenues 2,814 2, (12) 1 4,972 Other income Depreciation/impairments property, plant and equipment (79) (43) (1) (2) (125) Amortisation/impairments intangibles (27) (13) (1) 0 (41) Total operating income (11) 341 Total assets 4,468 1, ,469 7,657 Total 18

19 CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 03 Jul 31 Dec in millions Goodwill 1,867 1,803 Other intangible assets Intangible assets 2,104 2,061 Land and buildings Plant and equipment Aircraft Other Construction in progress Property, plant and equipment 1,592 1,610 Investments in associates Other loans receivable 9 6 Deferred tax assets Prepayments and accrued income Financial fixed assets Pension assets 1, Total non-current assets 5,164 4,879 Inventory Trade accounts receivable 1,449 1,370 Accounts receivable Income tax receivable Prepayments and accrued income Cash and cash equivalents Total current assets 2,736 2,789 Assets held for sale Total assets 7,931 7,695 Equity attributable to the equity holders of the parent 2,290 2,060 Minority interests Total equity 2,317 2,080 Deferred tax liabilities Provisions for pension liabilities Other provisions Long term debt 1,916 1,925 Accrued liabilities 6 5 Total non-current liabilities 3,022 2,778 Trade accounts payable Other provisions Other current liabilities Income tax payable Accrued current liabilities 1,233 1,212 Total current liabilities 2,592 2,837 Total liabilities and equity 7,931 7,695 the numbers relate to the notes belonging to these interim financial statements 19

20 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT in millions Q Q HY 2010 HY 2009 Net sales 2,745 2,498 5,466 4,914 Other operating revenues Total revenues 2,771 2,528 5,518 4,972 Other income Cost of materials (143) (101) (273) (197) Work contracted out and other external expenses (1,307) (1,133) (2,553) (2,220) Salaries and social security contributions (1,066) (883) (1,956) (1,746) Depreciation, amortisation and impairments (81) (84) (159) (166) Other operating expenses (132) (174) (286) (332) Total operating expenses (2,729) (2,375) (5,227) (4,661) Operating income Interest and similar income Interest and similar expenses (38) (46) (77) (96) Net financial (expense)/income (35) (41) (71) (81) Results from investments in associates 0 (11) 0 (12) Profit before income taxes Income taxes (14) (37) (85) (84) Profit for the period Attributable to: Minority interests Equity holders of the parent Earnings per ordinary share (in cents) Earnings per diluted ordinary share (in cents) In 2010 based on an average of 371,623,864 of outstanding ordinary shares (2009: 362,532,698). 2. In 2010 based on an average of 375,140,175 of outstanding ordinary shares (2009: 364,731,755). 20

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013

Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Accountant, wat heb je te vertellen? Vragen en antwoorden in de AVA s 2013 Inleiding De scontrole van de jaarrekening vormt een van de hoekstenen van een goed systeem van Corporate Governance 1. Aandeelhouders

Nadere informatie

PERSBERICHT NR. 03-018

PERSBERICHT NR. 03-018 PERSBERICHT NR. 03-018 De Bank heeft kennis genomen van bepaalde reacties in de locale media over de bevindingen van de Commissie Schuldenproblematiek die begin van deze week zijn gepubliceerd. Hierin

Nadere informatie

BENUTTING VAN OCTROOIEN

BENUTTING VAN OCTROOIEN BENUTTING VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ADVIES benutting VAN OCTROOIEN OP RESULTATEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK voetregel 1 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Nadere informatie

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt Amsterdam, mei 2006 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Nadere informatie

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk?

Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? HP Pensioen Magazine I April 2013 I Nr. 16 In dit nummer onder meer: Hoe houden we ons pensioen zo zeker mogelijk? Toeslagen: wanneer, hoe en waarom Interviews met Rinze Braaksma, Bob van Randeraat en

Nadere informatie

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest

J.D. van Klaveren, M.Y. Noordam, P.E. Boon, G. van Donkersgoed, B.C. Ossendorp 1, M.T.M. van Raaij 1 en J.G. van der Roest Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming Deelrapport Voedselveiligheid Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarde en gesommeerde blootstelling Jacob van Klaveren,

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers

Meer groei dan vergroening. Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Meer groei dan vergroening Mogelijke gevolgen GLB 2014-2020 voor melkveehouders en akkerbouwers Maart 2011 Dit onderzoek is uitgevoerd door Wageningen UR in opdracht van en gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding

Kanker in Nederland tot 2020. Trends en prognoses. Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding Kanker in Nederland tot 2020 Trends en prognoses Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding heeft als missie: kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Securitisatie: Hoe nu verder?

Securitisatie: Hoe nu verder? Securitisatie: Hoe nu verder? Dennis Vink Vink, Dennis. "Securitisatie: Hoe nu verder?" Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (2009): 215-223. Keywords: activa securitisatie, asset securitization,

Nadere informatie

Selection of Research Data

Selection of Research Data Selection of Research Data Guidelines for appraising and selecting research data Heiko Tjalsma Data Archiving and Networked Services (DANS) Jeroen Rombouts 3TU.Datacentrum DANS Studies in Digital Archiving

Nadere informatie

Nieuw ondernemerschap in herstel

Nieuw ondernemerschap in herstel Nieuw ondernemerschap in herstel Global Entrepreneurship Monitor 2004 Nederland Jolanda Hessels Niels Bosma Sander Wennekers Zoetermeer, mei 2005 ISBN: 90-371-0949-7 Bestelnummer: A200502 Prijs: 40,- Dit

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector

De Agrofoodmonitor. Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector De Agrofoodmonitor Maatschappelijke waardering van de Agro & Food sector Marleen Onwezen Harriette Snoek Machiel Reinders Jantine

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Nederland als grondstoffenrotonde

Nederland als grondstoffenrotonde Kamerlid Van Veldhoven (D66) roept het kabinet op een analyse te maken van de kansen van een grondstoffenrotonde voor de Nederlandse economie (foto: istockphoto) Nederlandse afvalsector is er klaar voor

Nadere informatie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie

De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie De kogel moet door de kerk Pamflet over de toekomst van de politie Auke van Dijk Bob Hoogenboom Frank Hoogewoning Maurice Punch Kees van der Vijver 2 De kogel moet door de kerk Success is simple. Do what's

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt.

NLCoin. Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt. NLCoin Een digitale staatsmunt die geldschepping door de Staat op orde houdt. Bachelorscriptie Luuk de Waal Malefijt - 3349209 luuk@waalmalefijt.nl Februari 2014 begeleiders: dr. G. Tel & dr. M.R. Spruit

Nadere informatie

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control

Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Inzet Communicatie bij Crowd Management en Crowd Control Auteurs: Dr. ir. Peter W. de Vries Dr. Mirjam Galetzka Dr. Jan M. Gutteling De auteurs zijn verbonden aan de Universiteit Twente, faculteit Gedragswetenschappen.

Nadere informatie

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister voor Jeugd en Gezin Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013

Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2013 N.J.A. van der Velden en P.X. Smit Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Gebruik en effecten van NL-Alert:

Gebruik en effecten van NL-Alert: Gebruik en effecten van NL-Alert: WODC-project 2215 Eindrapportage 1 april 2014 Auteurs: Dr. J.M. Gutteling (Universiteit Twente), projectleider Prof Dr. J. Kerstholt (Universiteit Twente en TNO) Dr. T.

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit Ing. G. Schermers & dr. M.C.B. Reurings R-2009-2 Verkeersveiligheidseffecten van de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie