Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht"

Transcriptie

1 Contents 3 Resultaten 2 e kwartaal en eerste halfjaar 2010 Persbericht Version

2 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 INHOUDSOPGAVE Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting CEO 5 GROEP Overzicht van de bedrijfsactiviteiten in het 2 e kwartaal 5 Overige financiële indicatoren in het 2 e kwartaal - Groep 6 Prestaties over het eerste halfjaar 7 Dividend 7 Samenvatting per segment 8 Masterplan-programma voor de laatste herstructurering van Post 9 Pensioenen 9 Vision Vooruitzichten 10 Overzicht persberichten sinds de publicatie van de eerste kwartaalcijfers EXPRESS Overview 10 MAIL Overview 14 REPORTING RESPONSIBILITIES AND RISKS Related party transactions 16 Auditor s involvement 16 Board of Management compliance statement 16 Risks 16 CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS General information 18 Basis of preparation 18 Segment information 18 Consolidated statement of financial position 19 Consolidated income statement 20 Consolidated statement of cash flows 21 Consolidated statement of changes in equity 22 Consolidated statement of comprehensive income 22 Notes to consolidated interim financial statements 23 OTHER Working days 27 Reconciliation Mail underlying Cash EBIT(DA) 27 Financial calendar 28 Contact information 28 Warning about forward-looking statements 29 2

3 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 HIGHLIGHTS 2 e KWARTAAL GROEP Bedrijfsresultaat 55 miljoen ( 178 miljoen in 2 e kw. 2009), gedrukt door voorziening voor Masterplan III van 168 miljoen netto Onderliggend* bedrijfsresultaat 211 miljoen ( 201 miljoen in 2 e kw. 2009) Winst toekomend aan de aandeelhouders 3 miljoen ( 81 miljoen in 2 e kw. 2009), gedrukt door aanzienlijke eenmalige posten Kas conform verwachting lager dan in vorig jaar, door met name de fasering van de betaalde belastingen en veranderingen in het werkkapitaal Interimdividend ,28 per aandeel, (2009: 0,18) hetgeen leidt tot een uitkeringspercentage van circa 40% van de genormaliseerde nettowinst naar keuze van de aandeelhouder in contanten of in aandelen EXPRESS Onderliggende * omzetgroei van 150 miljoen (+10,3%) Onderliggend * bedrijfsresultaat 73 miljoen ( 63 miljoen in 2 e kw. 2009) Volumes terug op ongeveer het niveau van 2007 (kilo s kernproducten +9,5% ten opzichte van 2 e kw. 2009) Yield (excl. brandstoftoeslag) nog steeds duidelijk negatief, zowel jaar-op-jaar als ten opzichte van 2007 Extra focus op verbetering van de marge via yield en kostenmanagement POST Onderliggende * omzetdaling 28 miljoen (-2,7%) Onderliggend* bedrijfsresultaat 136 miljoen ( 139 miljoen in 2 e kw. 2009) Volumes geadresseerde post in Nederland gedaald met 8,4% (na correctie voor het aantal werkdagen). Volumes Nederlandse pakketten gestegen met meer dan 10% Aankondiging laatste herstructureringsprogramma (Masterplan III) VISION 2015 TNT maakt bekend voornemens te zijn de Post- en Express-activiteiten volledig te splitsen Implementatie interne splitsing naar verwachting per 1 januari 2011; kapitaalmarkttransactie voor de splitsing van het aandelenkapitaal Post en Express volgt na verder onderzoek Splitsing beoogt Post en Express te positioneren voor langetermijn succes als twee strategisch en financieel coherente en sterke bedrijven Volledige update hierover tijdens de jaarlijkse Analistendag (2 december 2010) SAMENVATTING VOORUITZICHTEN 2010 TNT ziet een bescheiden verbetering van de Europese economie. Echter, gezien het feit dat het wereldwijde economische herstel kwetsbaar blijft, is voorzichtigheid geboden. De focus op kosten en cash blijft dan ook gehandhaafd. Bij Express zullen de volumes en de omzet naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het niveau van 2009, terwijl de verbetering van de operationele marge het gehele jaar getemperd zal blijven door de zwakke yield en de kosteninflatie, die enige verbeteringseffecten in de efficiency teniet zullen doen. Specifieke yieldmanagement en kostenmaatregelen zullen zich, eenmaal doorgevoerd, richten op een verbetering van de marges voortvloeiend uit de hogere volumes. Bij Post verwacht TNT in Nederland een daling van de volumes geadresseerde post van 7-9% in verband met de volledige doorwerking van de liberalisering in combinatie met aanhoudende substitutie-effecten. De beoogde Masterplan-besparingen bedragen 75 miljoen. Het bedrijfsresultaat van Post zal naar verwachting onder het niveau van 2009 liggen, inclusief het effect van hogere pensioenlasten in de winsten verliesrekening. * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express 31 miljoen lager en bij Post is het 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4. 3

4 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 Kerncijfers 2e kwartaal Als gerapporteerd Onderliggend * in miljoen, behalve percentages 2e kw e kw.2009 % verandering 2e kw e kw.2009 % verandering Groep Omzet ,6% ,1% EBITDA ,1% ,5% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,1% ,0% Winst over de periode ,3% ,3% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,3% ,5% Kasstroom uit operationele activiteiten ,0% ,0% Netto kasstroom uit operationele activiteiten (31) ,6% Express Omzet ,3% ,3% EBITDA ,3% ,8% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,6% ,9% Post Omzet ,6% ,7% EBITDA ,0% ,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) (27) ,0% ,2% Kerncijfers halfjaar Als gerapporteerd Onderliggend * in miljoen, behalve percentages halfjaar 2010 halfjaar 2009 % verandering halfjaar 2010 halfjaar 2009 % verandering Groep Omzet ,0% ,1% EBITDA ,3% ,6% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,3% ,5% Winst uit gecontinueerde activiteiten ,5% ,2% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,0% ,0% Netto kasstroom uit operationele activiteiten ,0% WPA ( in cent) 39,3 43,3-9,2% 39,3 43,3-9,3% Express Omzet ,5% ,7% EBITDA ,0% ,8% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,7% ,5% Post Omzet ,7% ,6% EBITDA ,3% ,2% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% ,4% in miljoen Brug 2e kwartaal 2010 Brug 2e kwartaal 2009 Als gerapporteerd Herstructuring gerelateerde kosten Overige Werkdagen Wisselkoers verschillen Onderliggend 2010 Onderliggend 2009 Herstructuring Winst verkoop gerelateerde kosten ASPAC Als gerapporteerd Express (11) (104) Post (6) Other networks Niet-toewijsbaar (6) 0 2 (4) (5) (5) Totale omzet (6) (108) Express 86 3 (2) (6) (8) Post (27) 168 (9) (20) 150 Other networks Niet-toewijsbaar (9) (3) (4) (4) Bedrijfsresultaat (7) (2) (6) (20) 178 Brug halfjaar 2010 Brug halfjaar 2009 Als gerapporteerd Herstructuring gerelateerde kosten Overige Werkdagen Wisselkoers verschillen Onderliggend 2010 Onderliggend 2009 Herstructuring Winst verkoop gerelateerde kosten ASPAC Als gerapporteerd in miljoen Express (90) (157) Post (36) (10) Other networks Niet-toewijsbaar (11) 1 (10) (11) (11) Totale omzet (126) (166) Express (2) (22) (10) Post (9) (15) (20) 299 Other networks Niet-toewijsbaar (15) 4 1 (10) (11) (11) Bedrijfsresultaat (7) (37) (9) (20) 341 * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten (Express: 3m herstructureringen, 2m boekwinst vliegtuigen; Post: 6m gewonnen rechtszaak OPTA-boete, 3m boekwinst verkoop bedrijfsonderdelen, 168m Masterplan herstructureringen; Groep: 4m Vision 2015 projectkosten) in 2010 and het effect van diverse eenmalige lasten in

5 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 TOELICHTING VAN CEO PETER BAKKER: In het tweede kwartaal van 2010 zijn de handelsomstandigheden voor TNT over het geheel verbeterd. De volumes Express waren significant hoger en ook Post heeft goed gepresteerd. Integratiekosten en een tijdelijke druk op de kosten in de opkomende markten en in het intercontinentale lijnvervoer, in combinatie met de aanhoudende druk op de yield in onze kernmarkten, hebben een verbetering van de marge van Express tegengehouden. Het gehele management van TNT Express is gefocust op de verbetering van de yield en de marge om deze in lijn te brengen met de huidige volumegroei. Post heeft een goed kwartaal neergezet, met verheugende ontwikkelingen in de Opkomende Platformen Post & Pakketten. In vervolg op de aankondiging van de grootschalige Masterplan-herstructurering van Post Nederland maken we vandaag voorzieningen bekend voor betalingen voor mobiliteit en een sociaal plan. Terwijl dit natuurlijk pijnlijk is voor veel van onze postmedewerkers in Nederland, dwingt de realiteit van structureel krimpende postvolumes en aanhoudende concurrentie op loonkosten ons tot een volledige herziening van de manier waarop we het postbedrijf runnen. Zoals eerder dit jaar aangekondigd hebben we onderzoek gedaan naar de beste organisatiestructuur om het verdere succes van onze divisies Express en Post te waarborgen. Op basis van dit onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat een volledige splitsing de beste oplossing is voor beide bedrijfsonderdelen. Post en Express zullen als op zichzelf staande bedrijven kunnen opereren in de top van hun respectievelijke sectoren, onder leiding van een sterk management en op basis van een solide kapitaalstructuur om hun strategieën succesvol te implementeren. Voordat de volledige splitsing uitgevoerd kan worden hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur nog veel te doen, met name voor wat betreft de betrokkenheid van de ondernemingsraden en de toestemmingsverzoek aan onze aandeelhouders. OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN IN HET 2 e KWARTAAL GROEP 2 e KW. De gerapporteerde groepsomzet is met 9,6% gestegen tot miljoen, hetgeen primair is toe te schrijven aan de hogere omzet van Express en een wisselkoerseffect van 4,3%. Het gerapporteerde bedrijfsresultaat daalde met 69,1% tot 55 miljoen, hoofdzakelijk door de voorziening voor Masterplan III. De gerapporteerde winst toekomend aan de aandeelhouders bedroeg 3 miljoen ( 81 miljoen in het 2 e kw. 2009). Om de onderliggende ontwikkeling van de business zichtbaar te maken, corrigeert TNT de cijfers voor wisselkoerseffecten en, indien van toepassing, voor het effect van het aantal werkdagen en eenmalige posten. Op deze basis is de onderliggende omzet in het 2e kwartaal 2010 gestegen met 5,1%. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg met 5,0% tot 211 miljoen ten opzichte van het 2e kwartaal De netto kasuitstroom uit operationele activiteiten bedroeg 31 miljoen, tegen een kasinstroom van 410 miljoen in het 2e kwartaal van Dit verschil is vooral terug te voeren op de hogere betaalde belastingen van 155 miljoen, tegen een kasinstroom uit belastingen van 157 miljoen in het voorgaande jaar, en veranderingen in werkkapitaal (- 61 miljoen in het 2e kw tegen + 94 miljoen in het voorgaande jaar). De nettoschuld steeg tot ca. 1,3 miljard, tegen ca. 1,1 miljard aan het eind van het 1e kwartaal 2010 (jaar-op-jaar is de nettoschuld 126 miljoen lager). EXPRESS 2e KW. De onderliggende omzet van Express is met 10,3% gestegen tot miljoen door een combinatie van hogere volumes en een nog steeds negatieve yield. Het gemiddelde volume kernproducten per dag steeg met +9,5% (in kg) en +6,1% (in aantal zendingen). Het vervoerde gewicht in internationaal luchtvervoer steeg met 19,9% en in wegvervoer met +13,6% ten opzichte van het 2 e kwartaal De volumes in en vanuit Azië blijven sterk groeien. Exclusief brandstoftoeslag bedroeg de omzetyield op de kernproducten -2,1%. De nog steeds negatieve yield is de resultante van een verandering in de klantenmix (naar verhouding meer grote klanten) en druk op de prijzen. Het onderliggend bedrijfsresultaat van Express bedroeg 73 miljoen, hetgeen overeenkomt met een operationele marge van 4,6%, tegen 4,3% in dezelfde periode van vorig jaar. De 10 miljoen (oftewel 14%) jaar-op-jaar stijging van het onderliggende bedrijfsresultaat weerspiegelt het netto-effect van hogere volumes, lagere kosten per zending en brandstof enerzijds, en een lagere yield, kosteninflatie (hoofdzakelijk buiten Europa, inclusief de tarieven voor intercontinentale commerciële lijndiensten) en tijdelijke kosten met betrekking tot Opkomende Platformen (met name Brazilië) anderzijds. In de op dit moment over het algemeen gunstigere marktomstandigheden zijn specifieke maatregelen getroffen teneinde de winstgevendheid van de hogere volumes te bevorderen, waaronder de 5

6 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 aangekondigde gemiddelde prijsstijging van 3,5% in Europa, de uitrol van extra eigen vervoerscapaciteit tussen Azië en Europa, hogere tarieven voor slecht renderende contracten, herbalancering van de klantenportfolio naar onder andere meer volumes van het MKB, meer internationale dan binnenlandse producten, en de implementatie van een verbeterd prijsstellingsmechanisme voor een significant deel van de klantenbasis. Gezien de geplande tijd om deze maatregelen door te voeren, zal het effect van deze maatregelen voor het eerst in 2011 zichtbaar worden. POST 2 e KW. De onderliggende omzet lag iets onder het niveau van het 2 e kwartaal 2009, door met name de daling van de volumes geadresseerde post (-8,4% na correctie voor het aantal werkdagen), die deels werd goedgemaakt door de sterke bijdrage van Opkomende Platformen Post & Pakketten aan de omzet. Bij de Nederlandse pakketactiviteiten stegen de volumes met meer dan 10%. Het onderliggende bedrijfsresultaat van Post daalde jaar-op-jaar met 2,2% tot 136 miljoen, hetgeen overeenkomt met een operationele marge van 13,7%, tegen 13,6% in het 2 e kwartaal De sterke winstbijdrage van Opkomende Platformen Post & Pakketten hielp de dalende winstgevendheid van Post Nederland te compenseren. De Masterplan-besparingen bedroegen in het tweede kwartaal 25 miljoen. Cash EBIT(DA) Post In het jaarverslag 2009 is aangegeven dat TNT, naast de aanpassingen voor eenmalige posten, ook rekening houdt met een correctie voor de non-cash bijdrage voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken (inclusief overgangsregelingen voor vroegpensioen). Dit gebeurt door de bijdrage voor pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken conform IFRS te vervangen door een non-ifrs meting van de werkelijke bijdrage in contanten voor deze pensioenregelingen. Dit is met name relevant voor Post, waar immers het merendeel van de pensioenverplichtingen ligt. De winst in contanten van Post heeft daarnaast ook te maken met een significant effect als gevolg van herstructureringskosten. De resulterende winst, de cash EBIT(DA), is een betere meting van de onderliggende winst op cash-basis. De onderliggende cash-ebitda voor de divisie Post bedroeg 100 miljoen. De onderliggende cash- EBIT bedroeg op dezelfde basis 73 miljoen. In het voorgaande jaren waren deze cijfers respectievelijk 95 miljoen en 67 miljoen (zie de aansluitingstabel op pagina 27). OVERIGE FINANCIËLE INDICATOREN IN HET 2 e KWARTAAL - GROEP Netto financiële lasten: 35 miljoen (2 e kw miljoen) Effectieve belastingdruk: 70,0% (2 e kw ,4%) Netto kasstroom uit operationele activiteiten: - 31 miljoen (2 e kw miljoen) Nettoschuld (3 juli 2010): 1,261 miljard (27 juni 2009: 1,387 miljard 3 april 2010: 1,127 miljard) Netto Capex: 44 miljoen (2 e kw miljoen) Verwachting voor het gehele jaar 2010: ca. 140 miljoen De effectieve belastingdruk, exclusief het effect van herstructureringskosten en andere eenmalige posten, bedroeg 29,9%. Indien men de niet belastbare opbrengsten uit de verkoop van Spring Aspac in 2009 buiten beschouwing laat, vertoont de effectieve belastingdruk nog steeds een licht dalende trend. De einde-kwartaalfasering en de hogere omzet hadden een effect op de uitstroom van werkkapitaal. De betaalde belastingen waren, conform verwachtingen, hoger aangezien 2009 profiteerde van een belastingteruggave van de Nederlandse belastingdienst. De bijdrage van de onderliggende winst voor belastingen was hoger. Resultante van lagere netto kasstroom uit operationele activiteiten en kasuitstroom voor dividenden, Capex en acquisities. Voortdurende strikte controle. * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express 31 miljoen lager en bij Post is het 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4. 6

7 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 PRESTATIES OVER HET EERSTE HALFJAAR In het eerste halfjaar van 2010 is in vergelijking met het voorgaande jaar de gerapporteerde groepsomzet met 11,0% gestegen en het bedrijfsresultaat daalde met 10,3%. Onderliggende groepsomzet steeg met 5,1% en het onderliggende bedrijfsresultaat met 15,5%. Deze periode profiteerde van zes extra werkdagen bij Express en drie extra werkdagen bij Post. De niet-toewijsbare kosten zijn in het eerste halfjaar gestegen als gevolg van kosten in verband met Vision De netto kasstroom was nul, conform verwachtingen, met name door de fasering van te betalen belastingen en veranderingen in werkkapitaal. De omzet van Express weerspiegelt de combinatie van gestegen volumes (+9,0% in kg) en druk op de yield (-2,5% omzetyield uit kernproducten exclusief brandstof). De winstgevendheid werd gedrukt door de negatieve yield en kosteninflatie die enige efficiencyverbeteringseffecten teniet hebben gedaan. De omzet van Post lag iets boven het niveau van het voorgaande jaar. De volumedalingen in Nederland werden goedgemaakt door de sterke bijdrage van Opkomende Platformen Post & Pakketten. De daling van de volumes geadresseerde post in Nederland was in het eerste halfjaar 2009 in lijn met de aangegeven bandbreedte van 7-9%. DIVIDEND De Raad van Bestuur van TNT heeft besloten, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een interim-dividend van 0,28 per aandeel uit te keren, tegen 0,18 per aandeel in Dit niveau komt overeen met een uitkeringspercentage van circa 40% van de genormaliseerde nettowinst in het eerste halfjaar 2010, in lijn met de gepubliceerde dividendrichtlijnen van TNT. Het interim-dividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel uitgekeerd hetzij in contanten hetzij in gewone aandelen. De keuzeperiode loopt van 3 augustus 2010 tot en met 17 augustus Voor zover het dividend in aandelen wordt uitgekeerd, vindt dit plaats ten laste van de agioreserve als deel van de uitkeerbare reserves, vrij van belastingen in Nederland. De omwisselverhouding van het dividend in aandelen ten opzichte van het dividend in contanten wordt op 17 augustus 2010 vastgesteld, na beurssluiting (NYSE Euronext by Euronext Amsterdam - Euronext ), op basis van de volumegewogen gemiddelde koers ( VWAP ) van alle op Euronext verhandelde aandelen TNT gedurende de drie handelsdagen van 13 tot en met 17 augustus De waarde van het dividend in aandelen op basis van de VWAP-koers wordt vervolgens afgerond, zodat het dividend in aandelen minimaal op een beoogde 2% uitkomt boven het dividend in contanten. Er zal geen handel plaatsvinden in rechten op dividenden in aandelen. De ex-dividend noteringsdatum is 3 augustus 2010, de registratiedatum 5 augustus 2010 en het dividend wordt op 20 augustus 2010 betaalbaar gesteld. * De onderliggende cijfers zijn tegen constante wisselkoersen, exclusief het werkdagen-verschil en de eenmalige kosten. In 2010 is het onderliggende resultaat Express 31 miljoen lager en bij Post is het 144 miljoen hoger dan gerapporteerd. Herstructurerings gerelateerde kosten en eenmalige post zijn ook voor 2009 meegenomen, zie overzicht op pagina 4. 7

8 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 Overzicht groep 2e kwartaal % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages 2e kw e kw.2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Omzet ,3% 4,3% 9,6% EBITDA ,2% 3,1% -48,1% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% 3,4% -69,1% Winst over de periode ,9% 93,3% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,5% 96,3% Netto kasstroom uit operationele activiteiten (31) ,6% Overzicht segmenten 2e kwartaal Als gerapporteerd Als gerapporteerd % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages 2e kw e kw.2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Express Omzet ,1% 7,2% 18,3% EBITDA ,3% 12,0% 66,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,0% 27,6% 196,6% Operationele marge 5,0% 2,0% Post Omzet ,2% 0,6% -2,6% EBITDA ,0% -100,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) (27) ,0% -118,0% Operationele marge -2,7% 14,7% Other Networks Omzet ,5% 9,5% EBITDA ,0% 50,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,7% 66,7% Operationele marge 7,2% 4,8% Niet-toewijsbaar (9) (4) -75,0% -50,0% -125,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% 3,4% -69,1% Overzicht groep halfjaar % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages halfjaar 2010 halfjaar 2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Omzet ,7% 3,3% 11,0% EBITDA ,3% 3,0% -8,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,9% 2,6% -10,3% Winst over de periode ,5% 8,5% Winst toekomend aan de aandeelhouders ,2% 3,2% -7,0% Netto kasstroom uit operationele activiteiten ,0% -100,0% WPA ( in cent) 39,3 43,3 39,3-9,2% Overzicht segmenten halfjaar Als gerapporteerd Als gerapporteerd % verandering als gerapporteerd in miljoen, behalve percentages halfjaar 2010 halfjaar 2009 Operationeel Wisselkoers Totaal Express Omzet ,9% 5,6% 18,5% EBITDA ,0% 9,0% 71,0% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,3% 20,4% 232,7% Operationele marge 4,9% 1,7% Post Omzet ,2% 0,5% 0,7% EBITDA ,6% 0,3% -42,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,5% -49,5% Operationele marge 7,3% 14,6% Other Networks Omzet ,9% 8,9% EBITDA ,3% 33,3% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,0% 75,0% Operationele marge 5,2% 3,3% Niet-toewijsbaar (15) (11) 45,5% -9,1% 36,4% Bedrijfsresultaat (EBIT) ,9% 2,6% -10,3% 8

9 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 MASTERPLAN III: DE LAATSTE HERSTRUCTURERING Op 25 juni 2010 heeft TNT Post haar laatste herstructureringsprogramma bekendgemaakt, Masterplan III. De cao die wij dit jaar zijn overeengekomen is gebaseerd op de keuze van de TNT-medewerkers voor inkomen boven werkgelegenheid. Deze laatste herstructurering omvat verdere efficiencybesparingen en netwerkoptimaliseringen die zullen leiden tot een personeelsreductie met FTE s in de komende jaren. Dit laatste herstructureringsprogramma zal uiteindelijk leiden tot significante efficienties en een stroomlijning van de operationele procedures, waaronder: Invoering van een structuur met bezorging op drie piekdagen Centralisering van de sortering op postzakniveau Migratie van de arbeidskosten naar markconforme niveaus Als gevolg hiervan zal het aantal FTE s moeten worden verminderd en het aantal deeltijdwerkers significant moeten stijgen. Einddoel van de herstructurering is een optimaal flexibele organisatie die in staat is zich aan te passen aan lagere volumes op de Nederlandse postmarkt, waarbij de bulk van de post op een kleiner aantal bezorgdagen zal worden gedistribueerd. Na de implementatie van deze organisatiestructuur worden geen verdere grote herstructureringsprogramma s verwacht. De beoogde besparingen over de periode bedragen zoals eerder aangegeven in totaal 430 miljoen. De kasuitstroom voor de herstructurering van Post in de periode zal gemiddeld circa 80 miljoen per jaar bedragen, met een piek in 2012 en In het 2e kwartaal 2010 is een initiële netto voorziening van 168 miljoen geboekt, voor de komende periode verwachten we in het kader van Masterplan III tot 150 miljoen aanvullende voorzieningen. PENSIOENEN De daling van de langetermijnrente, gecombineerd met de zwakke prestaties van de aandelenmarkt, hebben erin geresulteerd dat de dekkingsgraad aan het eind van het 2e kwartaal circa 101% bedroeg. Eind juli was de dekkingsgraad terug op een niveau boven het minimum vereiste niveau, te weten ongeveer 105%. Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten een nieuwe investeringsstrategie voor het fonds te implementeren, die naar verwachting het risico van daling in de toekomst zal verminderen. Op basis van een herziene berekening van de pensioenkosten als gevolg van de aangekondigde herstructureringen, en rekening houdend met de komende herziening van de investeringsstrategie en de lagere rentestand, zullen de pensioenlasten in de winst- en verliesrekening voor het gehele jaar 2010 naar verwachting circa 65 miljoen bedragen ( 60 miljoen in 2009). De totale bijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken blijft onveranderd op naar schatting 287 miljoen in VISION 2015 Zoals op april 2010 tijdens de AVA bekendgemaakt wil TNT met Vision 2010 verder werken aan de transformatie van de bedrijfsactiviteiten naar twee afzonderlijke en coherente bedrijven. De hoofdredenen om tot een onafhankelijke positionering te komen zijn dat de strategische uitdagingen waar de twee activiteiten voor staan toenemend van elkaar verschillen, en dat Post en Express als afzonderlijke bedrijven succesvol kunnen zijn. Vandaag maakt TNT dan ook bekend voornemens te zijn om de Post- en Express-activiteiten volledig van elkaar te splitsen. Dit voornemen is onderhevig aan advies/opinie van de ondernemingsraden en te zijner tijd de goedkeuring van de aandeelhouders. De splitsing wordt zodanig uitgevoerd dat er twee afzonderlijke, onafhankelijke bedrijven ontstaan met een management van topklasse, een gefocuste organisatie en een solide kapitaalstructuur. Dit beide entiteiten in staat stellend hun eigen strategische doelstellingen te bereiken, in het voordeel van hun respectievelijke aandeelhouders en alle andere stakeholders. De voorgenomen volledige splitsing zal naar verwachting gefaseerd plaatsvinden. Allereerst streeft TNT ernaar de interne splitsing per 1 januari 2011 te implementeren (inclusief de toewijzing van overheads). In de eerste zes maanden van 2010 hebben projectteams gewerkt aan het opstellen van business plans voor alle focusgebieden van zowel Express als Post. Deze plannen zullen worden weerspiegeld in de toekomstplannen voor beide organisaties. Op onze jaarlijkse Analistendag op 2 december 2010 zal TNT met een update komen. 9

10 RESULTATEN 2 e KWARTAAL 2010 Ook zal nader onderzoek plaatsvinden over de kapitaalmarkttransactie waarmee het aandelenkapitaal van Post en Express zal worden gesplitst, waarna deze zo snel als haalbaar zal worden doorgevoerd. Met dit doel heeft TNT gespecialiseerde adviseurs aangesteld om de onderneming te adviseren over de splitsing en de diverse alternatieven die op de kapitaalmarkt voorhanden zijn. VOORUITZICHTEN TNT ziet een positieve ontwikkeling van de volumes. Gezien het feit dat het wereldwijde economische herstel kwetsbaar blijft, blijft echter voorzichtigheid geboden. De focus op kosten en cash blijft dan ook gehandhaafd. Bij Express zullen de volumes en de omzet naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan het niveau van 2009, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk zal staan van de zwakke yield en de kosteninflatie die enige verbeteringseffecten in de efficiency teniet zullen doen. Specifieke maatregelen op het gebied van yieldmanagement en kostenbeheersing zullen, eenmaal doorgevoerd, bijdragen tot een verbetering van de marges voortvloeiend uit de hogere volumes. Bij Post verwacht TNT in Nederland een daling van de volumes geadresseerde post van 7-9% als gevolg van het eerste volledige jaar van liberalisering van de Nederlandse postmarkt gecombineerd met de voortschrijdende substitutie. De beoogde Masterplan-besparingen bedragen 75 miljoen. Het bedrijfsresultaat van Post zal naar verwachting onder het niveau van 2009 liggen, inclusief het effect van hogere pensioenlasten in de winst- en verliesrekening. Aanvullende financiële indicatoren voor 2010: Structurele kostenbesparingen: circa 200 miljoen Capex: circa 350 miljoen Pensioenen: bijdrage in contanten voor de pensioenverplichtingen met gegarandeerde aanspraken van circa 287 miljoen, waarvan 260 miljoen voor de belangrijkste Nederlandse pensioenregelingen en de overgangsregelingen Netto financiële lasten: circa 140 miljoen Betaalde belastingen: circa 300 miljoen, inclusief uitgestelde betaling (voorlopige belastingteruggave van 175 miljoen van de Nederlandse belastingdienst) OVERZICHT PERSBERICHTEN SINDS DE PUBLICATIE VAN DE EERSTE KWARTAALCIJFERS 2010 Datum Onderwerp 11 mei 2010 Nieuwe gateways in de Verenigde Staten voor TNT en Con-way Freight 17 mei 2010 TNT start lijnverbinding Moskou-Luik 19 mei 2010 TNT Post zet volgende stap in implementatie e-commerce strategie met de overname van e-retail specialist Kowin 5 juli 2010 TNT breidt luchtvrachtcapaciteit tussen China en Europa uit 6 juli 2010 Vakbondsleden stemmen in met cao voor TNT Express in Nederland 7 juli 2010 TNT Express verhoogt tarieven in Europa met gemiddeld 3,5% 10

11 EXPRESS OVERVIEW Key figures Underlying * Underlying * in millions, except percentages Q Q % Change HY 2010 HY 2009 % Change Revenues 1,600 1, % 3,088 2, % EBITDA % % Operating income (EBIT) % % Operating margin 4.6% 4.3% 4.3% 3.1% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of working days and one-offs in 2010 and the impact of restructuring related costs/one-offs in TRADING ENVIRONMENT AND OPERATING FOCUS In the quarter, volumes and revenues were back at around 2007 levels. Year on year the rate of volume increase is high given the relatively soft comparison. However, the yield remains clearly negative, compared to both Q and This development reflects ongoing pressure on base rates, compounded by a change in customer mix. Several yield management initiatives have been initiated, including TNT s 7 July 2010 announcement of an average 3.5% price rise in Europe. Overall, costs per consignment are declining. However, while costs per consignment in TNT s European operations are still declining, newer operations show an increase because of investments in growth, integration costs and relatively high cost inflation. Also, as intercontinental volumes have grown rapidly, TNT has come to rely increasingly on commercial linehaul. To correct this over-reliance on commercial air linehaul, TNT has added extra owned capacity as of Q3. Operational performance indicators Core volumes per working day Kilos Air Road Domestic Consignments +9.5% +19.9% +13.6% +7.8% +6.1% Other financial indicators Fuel-adjusted revenue quality yield on core volumes OPERATIONAL PERFORMANCE On an average per day basis, core kilos increased by 9.5% and consignments by 6.1%. This, combined with the relatively strong growth from Emerging Platforms, meant that the division s underlying revenues grew by 10.3%. Express underlying operating income was 73 million, representing a 4.6% operating margin, which compares with 4.3% in the same period last year. The 10 million year-on-year increase in underlying operating income reflects the net impact of higher volumes, good operational gearing in core markets and fuel, on the one hand, and lower yields, cost inflation mainly outside Europe (including intercontinental commercial linehaul rates) and temporary costs relating to Emerging Platforms (notably Brazil), on the other. -2.1% 11

12 Revenue analysis Q2 Underlying * of which in millions, except percentages Q Q % Change Organic Acq International & Domestic 1,221 1, % 7.2% 0.0% Emerging platforms % 13.9% 8.0% Express 1,600 1, % 8.6% 1.7% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of more working days. INTERNATIONAL & DOMESTIC In International & Domestic, underlying revenues increased by 7.2% because of higher volumes and sequentially stable, though still negative year on year, yield. EMERGING PLATFORMS Emerging platforms experienced a strong quarter in terms of topline development. Of particular note is Hoau domestic in China, which had reported 25% revenue growth. Meanwhile, Brazil experienced margin pressure due to a number of factors, including planned investment in transforming business processes as well as a legally mandated 7.5% wage increase. Revenue analysis HY Underlying * of which in millions, except percentages HY 2010 HY 2009 % Change Organic Acq International & Domestic 2,367 2, % 5.6% 0.0% Emerging platforms % 16.6% 9.4% Express 3,088 2, % 7.8% 1.9% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of more working days. 12

13 FURTHER INDICATORS As reported As reported in millions, except percentages and volumes Q Q % Change HY 2010 HY 2009 % Change EXPRESS International & Domestic Revenues 1,278 1,139 2,530 2,242 Growth % 12.2% -19.6% 12.8% -18.9% Organic 7.9% -16.6% 8.7% -15.2% Acquisition / Disposal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Fx 4.3% -3.0% 4.1% -3.7% Emerging platforms Revenues Growth % 40.5% 4.0% 40.7% 1.2% Organic 14.8% -4.0% 19.8% -5.9% Acquisition / Disposal 8.0% 5.0% 9.4% 3.4% Fx 17.7% 3.0% 11.5% 3.7% Total Express Revenues 1,715 1,450 3,335 2,814 Growth % 18.3% -15.5% 18.5% -15.5% Organic 9.4% -14.5% 11.0% -13.7% Acquisition / Disposal 1.7% 0.9% 1.9% 0.6% Fx 7.2% -1.9% 5.6% -2.4% Operating income (EBIT) Operating margin 5.0% 2.0% 4.9% 1.7% Other information Express Working days Core * consignments (in millions) % % Domestic core consignments % % International core consignments % % Core * kilos (in millions) 1, % 2, , % Domestic core kilos % 1, , % International core kilos % % Core * revenue quality yield improvement 0.2% -8.6% * Core excludes Special Services, Hoau, Mercúrio, Araçatuba and LIT Cargo 13

14 MAIL OVERVIEW Key figures Underlying * Underlying * in millions, except percentages Q Q % Change HY 2010 HY 2009 % Change Revenues 992 1, % 2,014 2, % EBITDA % % Operating income (EBIT) % % Operating margin 13.7% 13.6% 14.6% 14.1% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of the net MP provision, working-days and other one-offs in 2010 and the impact of restructuring costs/book gains in TRADING ENVIRONMENT AND OPERATING FOCUS In Q2 2010, underlying addressed mail volumes declined by 8.4%, within the indicated 7-9% range. Within the mix, the relative contribution of single-item and bulk mail normalised compared to Q To compensate for the volume decline, TNT continues its strong focus on cash and cost savings. For the full year, 75 million of Master plan savings are targeted, of which 25 million were achieved in this quarter. In June, TNT announced the outline of Master plan III, the final restructuring programme needed to adapt the business model to the structurally declining mail market. Accordingly, over the next three to four years, TNT will implement this final Master plan restructuring programme. Significant provisions will need to be established for this programme over time, including an initial net 168 million provision taken in Q TNT currently awaits OPTA s decision regarding what it believes to be the appropriate starting postal tariff in the Netherlands. TNT is also awaiting the government s refinement of the Postal Act, which will include the terms by which that starting tariff will develop going forwards. Operational performance indicators Netherlands addressed mail volumes Corrected for extra working days -9.5% -8.4% Other financial indicators Master plan savings achieved 25 million OPERATIONAL PERFORMANCE In Q2 2010, underlying revenues decreased by 2.7% and underlying operating income decreased by 2.2%. Strong profit contribution from Emerging Mail & Parcels helped balance the declining profit level from Mail Netherlands. The underlying operating result was impacted by 6 million positive outcome OPTA case and 9 million lower pension contribution. Revenue analysis Q2 Underlying * in millions, except percentages Q Q % Change Organic Acq Mail 992 1, % -2.2% -0.5% of which Emerging Mail & Parcels (excl. EMN Germany) % 11.6% 0.6% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of less working days. Revenue analysis HY Underlying * of which in millions, except percentages HY 2010 HY 2009 % Change Organic Acq Mail 2,014 2, % -1.3% -0.3% of which Emerging Mail & Parcels (excl. EMN Germany) % 12.8% 0.6% * The underlying figures are at constant currency and exclude the impact of more working days. of which EMERGING MAIL & PARCELS Emerging Mail & Parcels business units achieved higher operating income compared with Q Again, the parcels entity performed well. The changed VAT scope regarding postal services in Germany as per 1 July 2010, presents a range of potential challenges and opportunities for TNT s German mail business. TNT is supporting a legal challenge of Deutsche Post s announced customer rebate policy, which may alter the impact of the changed VAT scope. 14

15 FURTHER INDICATORS in millions, except percentages and volumes Q Q HY 2010 HY 2009 MAIL Revenues 993 1,020 2,060 2,046 Growth % -2.6% -0.8% 0.7% -1.5% Organic -2.7% 0.3% 0.5% 0.0% Acquisition / Disposal -0.5% 0.1% -0.3% -0.1% Fx 0.6% -1.2% 0.5% -1.4% of which Emerging Mail & Parcels (excl Germany) Revenues Growth % 11.9% 4.9% 14.6% 4.8% Organic 10.0% 8.5% 12.7% 10.3% Acquisition / Disposal 0.6% 0.3% 0.6% -0.5% Fx 1.3% -3.9% 1.3% -5.0% Operating income (EBIT) Operating margin -2.7% 14.7% 7.3% 14.6% Other information Mail As reported As reported Addressed Mail NL volumes (in million items) 969 1,071 2,047 2,214 Growth % -9.5% -3.0% -7.5% -3.9% Working days

16 Q RESULTS REPORTING RESPONSIBILITIES AND RISKS RELATED PARTY TRANSACTIONS Major related party transactions are disclosed in note 9 to the Consolidated Interim Financial Statements. AUDITOR S INVOLVEMENT The content of this interim financial report has not been audited or reviewed by an external auditor. BOARD OF MANAGEMENT COMPLIANCE STATEMENT In conjunction with the EU Transparency Directive as incorporated in the Dutch Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht) the Board of Management confirms to the best of its knowledge that: The consolidated interim financial statements for the six months ended 3 July 2010 give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of TNT N.V. and its consolidated companies, and The Interim report of the Board of Management gives a fair review of the information required pursuant to section 5:25d(8)/(9) of the Dutch Financial Markets Supervision Act (Wet op het financieel toezicht). Peter Bakker Chief Executive Officer Hoofddorp, 2 August 2010 Bernard Bot Chief Financial Officer Harry Koorstra Group Managing Director Mail Marie-Christine Lombard Group Managing Director Express RISKS Whilst continuous emphasis has been placed on the identification of risks at all levels of the organisation and in particular risks to the deployment and execution of the Vision 2015 strategy going forward, the speed of onset and the development of mitigating actions as well as the uncertainty and changes in the economic environment have made it challenging to keep abreast of the rapidly evolving situation. Understanding strategic, operational, compliance and financial risks is a vital element of TNT's management decision-making processes. TNT's risk management and control programme is not a means to an end, but a process to support management. No matter how good a risk management and control system may be, it cannot be assumed to be exhaustive nor can it provide certainty that it will prevent negative developments in TNT's business and business environment from occurring or its mitigating actions to be fully effective. It is important to note that new risks could be identified that are not known currently. However, any of the following known specific key risks could have a material adverse effect on TNT's financial position, results of operations, liquidity and the actual outcome of matters referred to in the forward-looking statements contained in this half year report. The Board of Management have reviewed TNT s risk profile as at 3 July 2010 and confirms that the following specific key risks originally disclosed in Chapter 20 of the 2009 Annual Report (pages ) have been updated but remain and continue to require focused and decisive management attention in the second half of 2010: Continued (sharp and rapid) declines in the weight per consignment and shifts in customer preferences from premium to economy products as well as changes in customer mix in TNT Express and/or pressure on yield and prices, which are among other things directly related to the macroeconomic situation, could lead to the need to further rationalise TNT's express operations and might impact results negatively. Another downturn in the capital markets and/or a decline in interest rates may decrease the coverage ratio below 105% of TNT's defined benefit pension fund obligations in the Netherlands, which in turn could require significant, multi-year additional funding by TNT. The coverage ratio was 101% as at 3 July 2010 however as at 2 August 2010 the coverage rate has increased to approximately 105%. Given the volatility in the capital markets and the fact that the coverage ratio remains around the minimum prescribed level the Board of Management will continue to monitor and take any necessary action on managing this risk in the coming period. Changes in the universal service obligation condition, might have a significant negative impact on TNT's profitability and cash flow ambitions. The loss of key suppliers, particularly in the subcontractor and commercial linehaul sectors, due to insolvency/bankruptcy in a worsening macroeconomic environment or significant further decline in volumes could have a significant impact on TNT's cash flows and operational capabilities. 16

17 Q RESULTS In addition to these risks, the Board of Management has also identified two specific key risks that will also require focused and decisive management attention in the second half of 2010: The implied changes to group structure as required to execute the Vision 2015 strategy could bring about disruption to the day-to-day management of operations, which could negatively affect revenues and profitability. Today s announced intended decision to separate fully Mail and Express requires management time, advisory costs and attention to ensure a high quality of execution. Although the Board of Management believes that these strategies contain manageable execution risks as they are based on TNT s core strengths, it is possible that the speed of execution and complexity of the challenges the new strategy brings could cause some temporary disruption and may impact the day-to-day management of TNT s operations. The recently announced final Master plan restructuring in TNT Mail could have a significant impact on TNT's profitability and cash flow ambitions. The restructuring programme recently announced for TNT Mail is estimated to run for four years and current estimates indicate the need for an additional provision with a net impact of an initial 168 million on top of existing provisions will be required to cover the costs of the programme (for full details of the composition of this provision please refer to page 24 of this press release). This additional provision is based on assumptions and information currently known and may change if the assumptions made today are no longer applicable. TNT will continue to carefully monitor the costs associated with using this provision and will make adjustments as and when applicable. 17

18 Q RESULTS CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS GENERAL INFORMATION The interim financial statements have been prepared in accordance with IAS 34 Interim financial reporting. TNT N.V. ( TNT or the Company ), a public limited liability company with its registered seat in Amsterdam, the Netherlands, and its head office in Amsterdam, the Netherlands, provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their express delivery and mail needs. TNT s services involve the collection, storage, sorting, transport and distribution of a wide range of items for the Company s customers within specific timeframes, and related data and document management services. BASIS OF PREPARATION The information is reported on a year-to-date basis ending 3 July Where material to an understanding of the period starting 1 January 2010 and ending 3 July 2010, further information is disclosed. The interim financial statements were discussed in and approved by the Board of Management. The interim financial statements should be read in conjunction with TNT s consolidated 2009 annual report as published on 22 February The significant accounting policies applied in these consolidated interim financial statements are consistent with those applied in TNT s consolidated 2009 annual report for the year ended 31 December In 2010, revised IFRS statements for the accounting of Business combinations (IFRS 3) and Consolidated and separate financial statements (IAS 27) are applicable for TNT. These revisions concern mainly the expensing of all deal related costs, remeasurement of contingent considerations and revised treatment of non controlling interests in case of a change of control. The impact of these revised IFRS statements for Q is limited due to the absence of major transactions. The measure of profit and loss and assets and liabilities is based on the TNT Group Accounting Policies, which are compliant with IFRS. The pricing of inter-company sales is done at arm s length. SEGMENT INFORMATION TNT operates its businesses through three reportable segments Express, Mail and Other networks. The Express business provides on-demand door-to-door express delivery services for customers sending documents, parcels and freight. The Mail business provides services for collecting, sorting, transporting and distributing domestic and international mail. The Other networks business provides time-critical deliveries to individually agreed service delivery points for business customers during the night. Revenues and results are impacted by the seasonality of sales whereby Q4 is the strongest quarter in the financial year and Q3 is the weakest quarter. The following table presents the segment information relating to the income statement and total assets of the reportable segments for the first six months of 2010 and 2009: in millions Express Mail Other networks Intercompany Nonallocated HY 2010 ended at 03 July 2010 Net sales 3,290 2, ,466 Inter-company sales (11) 0 Other operating revenues Total operating revenues 3,335 2, (11) 0 5,518 Other income Depreciation/impairments property, plant and equipment (77) (41) (1) (2) (121) Amortisation/impairments intangibles (25) (13) 0 0 (38) Total operating income (15) 306 Total assets 4,602 1, ,682 7,931 HY 2009 ended at 27 June 2009 Net sales 2,763 2, ,914 Inter-company sales (12) 0 Other operating revenues Total operating revenues 2,814 2, (12) 1 4,972 Other income Depreciation/impairments property, plant and equipment (79) (43) (1) (2) (125) Amortisation/impairments intangibles (27) (13) (1) 0 (41) Total operating income (11) 341 Total assets 4,468 1, ,469 7,657 Total 18

19 CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 03 Jul 31 Dec in millions Goodwill 1,867 1,803 Other intangible assets Intangible assets 2,104 2,061 Land and buildings Plant and equipment Aircraft Other Construction in progress Property, plant and equipment 1,592 1,610 Investments in associates Other loans receivable 9 6 Deferred tax assets Prepayments and accrued income Financial fixed assets Pension assets 1, Total non-current assets 5,164 4,879 Inventory Trade accounts receivable 1,449 1,370 Accounts receivable Income tax receivable Prepayments and accrued income Cash and cash equivalents Total current assets 2,736 2,789 Assets held for sale Total assets 7,931 7,695 Equity attributable to the equity holders of the parent 2,290 2,060 Minority interests Total equity 2,317 2,080 Deferred tax liabilities Provisions for pension liabilities Other provisions Long term debt 1,916 1,925 Accrued liabilities 6 5 Total non-current liabilities 3,022 2,778 Trade accounts payable Other provisions Other current liabilities Income tax payable Accrued current liabilities 1,233 1,212 Total current liabilities 2,592 2,837 Total liabilities and equity 7,931 7,695 the numbers relate to the notes belonging to these interim financial statements 19

20 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT in millions Q Q HY 2010 HY 2009 Net sales 2,745 2,498 5,466 4,914 Other operating revenues Total revenues 2,771 2,528 5,518 4,972 Other income Cost of materials (143) (101) (273) (197) Work contracted out and other external expenses (1,307) (1,133) (2,553) (2,220) Salaries and social security contributions (1,066) (883) (1,956) (1,746) Depreciation, amortisation and impairments (81) (84) (159) (166) Other operating expenses (132) (174) (286) (332) Total operating expenses (2,729) (2,375) (5,227) (4,661) Operating income Interest and similar income Interest and similar expenses (38) (46) (77) (96) Net financial (expense)/income (35) (41) (71) (81) Results from investments in associates 0 (11) 0 (12) Profit before income taxes Income taxes (14) (37) (85) (84) Profit for the period Attributable to: Minority interests Equity holders of the parent Earnings per ordinary share (in cents) Earnings per diluted ordinary share (in cents) In 2010 based on an average of 371,623,864 of outstanding ordinary shares (2009: 362,532,698). 2. In 2010 based on an average of 375,140,175 of outstanding ordinary shares (2009: 364,731,755). 20

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Contents. Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2009 Persbericht Version

Contents. Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2009 Persbericht Version Contents Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2009 Persbericht Version Resultaten 2e kwartaal 2009 Inhoudsopgave Highlights 3 Toelichting CEO 4 Groep Samenvatting 4 Andere financiële indicatoren van

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Resultaten 4 e kwartaal & jaarcijfers 2010 van TNT NV-Mail

Resultaten 4 e kwartaal & jaarcijfers 2010 van TNT NV-Mail ja3 Resultaten 4 e kwartaal & jaarcijfers 2010 van TNT NV-Mail Persbericht 1 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING BIJ DEZE PUBLICATIE 3 Toelichting CEO 4 Highlights 4 e kwartaal en gehele jaar 2010 5 GROEP Overzicht

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2013 Persbericht. 5 augustus 2013

Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2013 Persbericht. 5 augustus 2013 Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2013 Persbericht 5 augustus 2013 Resultaten 2e kwartaal en 1e halfjaar 2013 PostNL Pag. 2 Inhoud Algemeen Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting van de CEO 3 Overzicht

Nadere informatie

Resultaten PostNL 3e kwartaal 2015

Resultaten PostNL 3e kwartaal 2015 Resultaten PostNL 3e kwartaal 2015 Op koers om verwachting voor 2015 te realiseren Den Haag, 2 november 2015 Financiële highlights 3e kwartaal 2015* Omzet 780 miljoen (3e kwartaal 2014: 789 miljoen) Onderliggend

Nadere informatie

WorldReginfo - ce37ecac e-9b1d-c0df74b2fdab

WorldReginfo - ce37ecac e-9b1d-c0df74b2fdab Een goede start van het jaar met 9,1% omzetgroei en een hoger bedrijfsresultaat Resultaten eerste kwartaal 2007 Tweecijferige omzetgroei en stijging bedrijfsresultaat met 8,3% bij Express Goede omzetgroei

Nadere informatie

Resultaten 1 e kwartaal 2012 Persbericht. 8 mei 2012

Resultaten 1 e kwartaal 2012 Persbericht. 8 mei 2012 Resultaten 1 e kwartaal 2012 Persbericht 8 mei 2012 Q1 2012 Results PostNL Page 2 Inhoud Resultaten 1 e kwartaal PostNL Highlights 1 e kwartaal 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013

Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1e kwartaal 2013 Persbericht 7 mei 2013 Resultaten 1 e kwartaal 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting CEO 3 Overzicht bedrijfsactiviteiten in het 1e kwartaal 2013 4 Voortgang

Nadere informatie

Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014

Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014 Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014 Resultaten vierde kwartaal en jaarcijfers 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 4e kwartaal 2013 3 Goede voortgang in 2013

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 PERSBERICHT Antwerpen, 10 april 2008 Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 Financiële samenvatting 2007 2006 verschil (in duizenden EUR) Opbrengsten 20.810 3.738 x

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Amersfoort, 2 maart 2007 Jaarresultaten 2006 Laurus N.V. Keerpunt voor Laurus ondanks verlies in 2006: solide basis voor de toekomst van Super de Boer gelegd Kernpunten 2006: nieuwe

Nadere informatie

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013 PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013 Stabiel resultaat NIBC Bank met nettowinst van EUR 27 miljoen in H1 2013 Stabiel resultaat, inclusief eenmalige kosten van vervroegde terugkoop van staatsgegarandeerde

Nadere informatie

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers P E R S B E R I C H T Amsterdam, 25 november 2009 TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers TIE Holding N.V. ( TIE ) maakt de volgende hoogtepunten bekend met betrekking tot het financiële

Nadere informatie

Resultaten 4 e kwartaal en jaarcijfers 2011 Persbericht. 27 februari 2012

Resultaten 4 e kwartaal en jaarcijfers 2011 Persbericht. 27 februari 2012 Resultaten 4 e kwartaal en jaarcijfers 2011 Persbericht 27 februari 2012 Q4 2011 Resultaten PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Toelichting CEO 3 Highlights 4 e kwartaal en 2011 3 Kerncijfers en aansluiting

Nadere informatie

Persbericht Resultaten tweede kwartaal 2008

Persbericht Resultaten tweede kwartaal 2008 tweede kwartaal 2008 Resultaten tweede kwartaal 2008 - Highlights Solide prestatie in Q2; plotselinge afname volumes luchtvervoer in juni; volumes wegvervoer blijven sterk Groep Operationele omzetgroei

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

Persbericht Resultaten eerste kwartaal mei 2008

Persbericht Resultaten eerste kwartaal mei 2008 For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Vianen, 24 april 2012 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Hoogtepunten 2011 Gelijkblijvende omzetniveaus op vergelijkbare basis bij NedGraphics rekening houdend

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 15 februari 2007 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Resultaten 4 e kwartaal & jaarcijfers 2012 met update 2015 Persbericht 25 februari 2013

Resultaten 4 e kwartaal & jaarcijfers 2012 met update 2015 Persbericht 25 februari 2013 Resultaten 4 e kwartaal & jaarcijfers 2012 met update 2015 Persbericht 25 februari 2013 Resultaten 4 e kwartaal en jaarcijfers 2012 met update 2015 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 3 Toelichting

Nadere informatie

Annexe 3G. Communiqué annuel du 19 mars 2007

Annexe 3G. Communiqué annuel du 19 mars 2007 COMPLEMENT AU PROSPECTUS Ce complément a été approuvé par la CBFA le 20 mars 2007, conformément à l article 54 de l arrêté royal du 8 novembre 1989 et à l article 14 de la loi sur l offre publique. L approbation

Nadere informatie

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 PERSBERICHT Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 Leiden, 27 januari 2003 Crucell NV (Euronext en NASDAQ) maakt vandaag de financiële resultaten over het jaar 2002 bekend. Totale omzet over het jaar 2002

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Te verspreiden op 29 juli 2008 U.S. Eastern Standard Time 01.30h. U.K. 06.30h. Continental Time 07.30h. DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Omzet stijgt

Nadere informatie

Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010

Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010 Wessanen rapporteert verbeterd bedrijfsresultaat Belangrijkste ontwikkelingen eerste kwartaal 2010 Omzet EUR 172,6 miljoen, een stijging van 2,5%

Nadere informatie

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND Solide kaspositie en uitbreiding van productportfolio Leiden, 26 april 2006. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM)

Nadere informatie

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam PERSBERICHT This press release contains forward-looking statements that involve inherent risks and

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan Vianen, 27 april 2010 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan Highlights 2009 Omvorming tot NedSense betekent een belangrijke stap in het transformatieproces Omzet

Nadere informatie

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006

Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen. Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Betekenis nieuwe GRI - Richtlijnen Rob van Tilburg Adviesgroep duurzaam ondernemen DHV Utrecht, 23 November 2006 Opbouw presentatie 1. Uitgangspunten veranderingen G2 - > G3 2. Overzicht belangrijkste

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Te verspreiden op donderdag 19 juli 2012 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Sterke groei omzet en winst

Nadere informatie

Resultaten eerste kwartaal 2013

Resultaten eerste kwartaal 2013 Resultaten eerste kwartaal 2013 23 april 2013 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Hoofdpunten eerste kwartaal Belangrijke stappen gezet in kapitaalverwerving EUR 4 mrd Voortgang met de uitvoering van

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Persbericht Resultaten vierde kwartaal 2008 25 februari 2009

Persbericht Resultaten vierde kwartaal 2008 25 februari 2009 For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Wessanen continueert sterke omzetgroei; handhaaft vooruitzichten voor 2008

Wessanen continueert sterke omzetgroei; handhaaft vooruitzichten voor 2008 For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

PHARMING PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND

PHARMING PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND Leiden, 20 april 2007. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM) maakte vandaag haar financiële resultaten

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015 RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015 HOOFDPUNTEN EBITDA steeg met 182% tot 131,1 miljoen beste kwartaalresultaat sinds Q3 2008 Een versterkte en vereenvoudigde balans na de notering op de NYSE Nieuwe dividendpolitiek

Nadere informatie

Omzet DOCDATA N.V. groeit in 2013 door naar bijna 167 miljoen met een nettowinst van 8,7 miljoen

Omzet DOCDATA N.V. groeit in 2013 door naar bijna 167 miljoen met een nettowinst van 8,7 miljoen Te verspreiden op donderdag 20 februari 2014 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Omzet DOCDATA N.V. groeit in 2013 door naar bijna 167 miljoen met een nettowinst

Nadere informatie

Wessanen: alle vier divisies vertonen groei; EBIT stijgt met 22%

Wessanen: alle vier divisies vertonen groei; EBIT stijgt met 22% Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corporate Communications Telefoon +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Telefoon +31 (0)30 298 88 03 E-mail

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend groei door bestaande en nieuwe klanten

Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend groei door bestaande en nieuwe klanten Te verspreiden op donderdag 17 juli 2014 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Omzet DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2014 conform eerdere verwachting, met onderliggend

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013 Te verspreiden op donderdag 18 juli 2013 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

NIBC boekt nettowinst van EUR 58 miljoen in H1 2012

NIBC boekt nettowinst van EUR 58 miljoen in H1 2012 PERSBERICHT Den Haag, 22 augu stus 2012 Medi ac ontac t: Corporate C omm unicati ons T +31 (0)70 342 56 25 E i nfo@ni bc.c om www. nibc. nl NIBC boekt nettowinst van EUR 58 miljoen in H1 2012 Nettowinst

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl. Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010

Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl. Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010 PERSBERICHT Den Haag, 9 maart 2011 Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010 Groei in commerciële activiteit

Nadere informatie

NETTO WINST WAVIN 27% HOGER

NETTO WINST WAVIN 27% HOGER NETTO WINST WAVIN 27% HOGER Wavin N.V., Zwolle, 29 februari 2008 Wavin N.V., marktleider in Europa op het gebied van kunststof buisen leidingsystemen, meldt vandaag de resultaten over het tweede halfjaar

Nadere informatie

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock) Onderwerpen Comptabele Aspecten Financiering (CAFI) * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Vennootschap onder firma (v.o.f.) * Voorzieningen * Kort vreemd vermogen

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Lucas Bols 2014/15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7%

Lucas Bols 2014/15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7% Resultaten boekjaar /15 (april - maart ) en tussentijdse verklaring over lopend boekjaar /16 24 juni Highlights Lucas Bols /15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7% 77,7 miljoen, in lijn met voorgaand

Nadere informatie

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015 VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015 HOOFDPUNTEN Duurzame verbetering van vrachttarieven stuwt EBITDA hoger tot 142,3 miljoen USD Aankoop van vier bestaande VLCC s van Metrostar

Nadere informatie

Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009

Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009 Te verspreiden op donderdag 18 februari 2010 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009 Strategie succesvol

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015

Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015 Te verspreiden op donderdag 16 juli 2015 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Lagere winst DOCDATA N.V. in eerste halfjaar 2015 Omzet stijgt 11% tot 85 miljoen Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen)

Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Zürich, 19 november 2007 Swiss Life verkoopt zijn Nederlandse en Belgische onderdelen aan SNS REAAL voor EUR 1535 miljoen (CHF 2510 miljoen) Swiss Life Holding en SNS REAAL N.V. hebben overeenstemming

Nadere informatie

Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders

Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders Embargo tot dinsdag 5.02.08-7.00u Gereglementeerde informatie Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007.

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. PERSMEDEDELING Contactpersoon: Alain Pronost, CFO Tel.: + 33 6 62 60 56 51 RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS VIERDE KWARTAAL EN BOEKJAAR 2007. Pompey, (Frankrijk), 13 februari 2008 GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext:

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN

EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN HOOGTEPUNTEN Dividend ten bedrage van 0,82 USD per aandeel in lijn met het beleid inzake aandeelhoudersrendement Beste jaar voor Euronav sinds 2008 met

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

Voorwoord. Mededelingen Aureus:

Voorwoord. Mededelingen Aureus: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Finance. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met M bestaat uit de verplichte literatuur van het hoofdboek. Dit

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Amsterdam, 26 augustus Heineken Holding N.V. heeft vandaag het volgende bekendgemaakt: 1e halfjaar 2009

Amsterdam, 26 augustus Heineken Holding N.V. heeft vandaag het volgende bekendgemaakt: 1e halfjaar 2009 Persbericht Heineken Holding N.V. rapporteert 12% autonome groei van nettowinst (beia) in eerste halfjaar 2009 Vrije operationele kasstroom met EUR 531 miljoen verbeterd Amsterdam, 26 augustus 2009 - Heineken

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA

Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010. Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Persbericht - Resultaten tweede kwartaal 2010 29 juli 2010 Wessanen rapporteert verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat en hogere WPA Belangrijkste ontwikkelingen tweede kwartaal 2010 De omzet kwam ongewijzigd

Nadere informatie

Vooruitgang: nettowinst NIBC in H met 33% gestegen naar EUR 44 miljoen

Vooruitgang: nettowinst NIBC in H met 33% gestegen naar EUR 44 miljoen PERSBERICHT Den Haag, 31 augustus 2016 Vooruitgang: nettowinst NIBC in H1 2016 met 33% gestegen naar EUR 44 miljoen Aanhoudend momentum en groei van het aantal klanten leiden tot 6% hogere operationele

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad

Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Resultaatsturing Mark Smit Teamleider Informatie-,Proces-,Projectmanagement Gemeente Zaanstad Legal Disclaimer This Presentation contains forward-looking statements, including, but not limited to, statements

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN Mont-Saint-Guibert, België - Cardio3 BioSciences NV (C3BS) (NYSE Euronext Brussels en Paris: CARD), een leider in de ontdekking en

Nadere informatie