Werkbeleving in internationaal perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkbeleving in internationaal perspectief 2011-2012"

Transcriptie

1 Werkbeleving in internationaal perspectief

2 Introductie Wat is de drijvende kracht achter een economisch groeiende wereld? Dat zijn wij, de mensen. Maar wat drijft mensen? Dat is een vraag die ons elke dag weer bezighoudt. Op de wereld leven ongeveer 7 miljard mensen, waarvan er 3,2 miljard actief zijn op de arbeidsmarkt. Deze mensen spenderen gemiddeld 7 uur per dag aan werk. Ruwweg houdt dat in dat er per dag op de wereld 22,4 miljard uren gewerkt wordt. Iedere medewerker, iedere organisatie en zelfs elk land heeft andere drijfveren. Je kunt gedreven worden door cultuur, religie, sociologie, economie, levensstijl en nog veel meer. De lijst is eindeloos. Reden genoeg voor Effectory, specialist in medewerkers- en klantenonderzoek, om wereldwijd onderzoek te doen naar de drijfveren van medewerkers. Waar hebben mensen plezier in hun werk en waar niet? Waar zetten mensen graag een stap extra voor hun bedrijf? En waar zorgen organisaties ervoor dat medewerkers hun werk goed kunnen doen? De Global Employee Engagement Index een initiatief van Effectory geeft inzicht in de antwoorden op deze (en meer) vragen voor 35 landen. Centraal staat engagement. Het begrip engagement geeft aan in welke mate een medewerker bevlogen is. Het is een combinatie van affectieve betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Een medewerker die betrokken is bij de organisatie en intrinsiek gemotiveerd is om zijn werk te doen, is bevlogen oftewel engaged. Het zijn de kartrekkers van een organisatie of een team die ook anderen motiveren en inspireren om een stap extra te zetten. Veel plezier met het lezen van deze publicatie. Ik ben benieuwd naar uw reactie! Daniëlle van Alewijn - Manager Effectory International Oktober 2011 Over Effectory Effectory is Europees marktleider in medewerkers- en klantenonderzoek. Wij geloven dat feedback van medewerkers en klanten een organisatie scherp houdt, waardoor het mogelijk is je snel en gemakkelijk aan te passen aan de continue veranderende markt. Met onze actiegerichte, pragmatische en wetenschappelijk onderbouwde sociale-innovatieinstrumenten stellen wij onze klanten in staat om integraal te verbeteren en om bruikbare ideeën te kanaliseren. Onze klanten presteren beter omdat zij in contact zijn en blijven met hun medewerkers en klanten. Effectory blijft daarom luisteren naar medewerkers en klanten van zoveel mogelijk organisaties. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de rest van de wereld. Elke mening is de moeite waard. Bovendien gunnen we elke organisatie bruikbare feedback. Onderzoeksverantwoording Ook in 2011 heeft Effectory een breed internationaal medewerkersonderzoek uitgevoerd, om de drijfveren van de arbeidsmarkt in kaart te brengen: wereldwijd, per land en per achtergrondvariabele (zoals leeftijd en sector). De resultaten uit deze arbeidsmarktscan delen we graag met u. Centraal in het onderzoek staat de arbeidsbeleving van medewerkers. De resultaten geven inzicht in 16 belangrijke HR-thema s die invloed hebben op de prestaties van organisaties. Hiervoor maken wij gebruik van onze complete scan. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim respondenten in 35 verschillende landen. De onderzoekspopulatie is representatief voor de arbeidspopulatie op het gebied van geslacht, leeftijd, arbeidsverband en arbeidsduur, opleidingsniveau, organisatiegrootte en sector. De scores die in dit onderzoek getoond worden, zijn gebaseerd op een 10-puntsschaal waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst. De complete scan van Effectory Tevredenheid Verzuimbestendigheid Vitaliteit Werksfeer Verloopbestendigheid Loyaliteit Betrokkenheid Motivatie Engagement Veranderingsbereidheid Effectiviteit Efficiëntie Leiderschap Rolduidelijkheid Productiviteit Klantgerichtheid

3 werkbeleving Wereldwijd ten goede komt. Vanuit Japans perspectief is dit wel logisch, status en promotie bereik je pas na lange tijd bij hetzelfde bedrijf. Een Japans gezegde luidt: als je niet genoeg grijze haren hebt, zul je nooit groeien. De arbeidscultuur is erop gericht om veel uren te werken en lang bij een bedrijf te werken. Engagement is daaraan ondergeschikt. 6,8 7,2 7,3 Wereldwijd 7,7 7,3 7,7 Hoge score Gemiddelde score Lage score Onbekend Verschillen in engagement wereldwijd Sinds 2008 zijn de jaren economisch gezien behoorlijk turbulent geweest. En naar verwachting hebben we net zulke turbulente jaren in het verschiet. Vanuit dat perspectief laat het onderzoek van 2011 een opvallend goed resultaat zien: de gemiddelde score op engagement wereldwijd is maar liefst een 7,2. Ondanks de onzekerheid die er heerst in de ene sector en in het ene land meer dan het andere een hele ruime voldoende. Medewerkers zijn bevlogen in hun werk. Uitblinkers Als we de continenten bekijken, scoort Europa net als Australië krap boven het gemiddelde met een 7,3 en scoort Noord-Amerika precies het gemiddelde van 7,2. Azië scoort met een 6,8 het laagst waarbij Japan het gemiddelde behoorlijk drukt met een magere 5,8. De landen die echt uitblinken op engagement zijn Bulgarije, Noorwegen en India. Brazilië en Zuid- Afrika, de enige landen van het Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse continent die onderdeel waren van het onderzoek, laten ook goede scores zien: respectievelijk een 7,8 en 7,7. Steven Pierce, Hitachi Europe Japanse medewerkers zijn bijna niet engaged maar hebben ook weinig intentie om te vertrekken wat de productiviteit niet Wat beïnvloedt engagement? De belangrijkste beïnvloeders op basis van berekende verbanden van engagement wereldwijd zijn trots, vertrouwen, werkplezier, uitdaging in het werk en doorgroeimogelijkheden. Beoordelen medewerkers deze punten positief of negatief, dan zie je dit direct terug in de score op engagement. Voor de verschillende continenten zijn de aandachtspunten voor engagement wat verdeeld. In Europa zie je dat het vertrouwen in de leiding en de toekomst lager is en engagement negatief beïnvloedt. Europese medewerkers ervaren wel veel werkplezier en vinden het werk ook zinvol. In Noord-Amerika is zinvol werk samen met het kunnen opdoen van nieuwe kennis juist een aandachtspunt, maar is trots ruim voldoende aanwezig. Azië heeft te kampen met weinig werkplezier, weinig uitdaging en een lage trots, maar Aziatisch personeel heeft het gevoel wel veel doorgroeimogelijkheden te hebben. In Australië drukken lage efficiëntie en weinig inzicht in prioriteiten het engagement van medewerkers. In Brazilië zijn medewerkers trots en weten ze wat ze moeten doen, betere communicatie en efficiëntie kunnen leiden tot een hoger engagement. Zuid-Afrika doet het minder goed op het gebied van werkplezier en vertrouwen in de toekomst, terwijl medewerkers wel erg trots zijn en hun werk over het algemeen uitdagend vinden. Dianne Kapoor, isense India De Indiase samenleving koestert de economische groei en de kansen die daarbij gepaard gaan. Het lange tijd ontbreken van deze mogelijkheden in het verleden maakt hedendaagse medewerkers bewust op het verkrijgen van promotie en het stijgen op de maatschappelijke ladder. Engagement Tevredenheid Leiderschap Veranderingsbereidheid Rolduidelijkheid Wereldwijde gemiddelde 7,2 6,6 6,3 7,1 6,0 Noord-Amerika 7,2 6,7 6,6 7,1 6,2 Europa 7,3 6,6 6,3 7,1 6,1 Azië 6,8 6,3 6,0 6,7 5,5 Australië 7,3 6,4 6,4 7,2 5.7 Brazilië 7,7 6,9 6,6 7,6 6.0 Zuid-Afrika 7,7 6,2 6,4 7,6 5.6 Een greep uit de scores wereldwijd

4 Werkbeleving in Europa 7,8 7,1 7,1 6,7 7,6 6,8 6,7 Hoge score Gemiddelde score Lage score 7,7 6,9 6,9 7,9 7,6 Onbekend Verschillen in engagement in Europa Binnen Europa zijn grote verschillen te zien op het gebied van engagement. De gemiddelde score op engagement in Europa is een 7,3. Noorwegen, Denemarken en Nederland scoren net als vorig jaar het beste als we kijken naar alle thema s en onderwerpen. Oostenrijk en Bulgarije maken de top 5 van de best scorende landen compleet. Aan de andere kant van het spectrum staan Frankrijk, Spanje, Italië, de Baltische Staten en Duitsland. Zij scoren laag op de verschillende thema s en onderwerpen. Duitsland scoort overigens wel goed op tevredenheid, verloopbestendigheid, rolduidelijkheid en productiviteit. Verdeeldheid in Europa Over de gehele linie gesproken kun je Europa verdelen in vier gebieden: landen waarbij de organisatiecultuur gericht is op presteren (Angelsaksisch, west), landen waarbij de cultuur gericht is op vertrouwen en consensus (Rijnlands, noord-west), landen waar organisaties een hiërarchischer karakter hebben (oost) en landen waar de afstand tussen werknemer en werkgever groter is dan elders in Europa (met een vakbondgeoriënteerde focus, zuid). Dit contrast is, op een uitzondering na, goed duidelijk in de resultaten. Het Angelsaksische kenmerkt zich door het centraal stellen van resultaat. Engagement Tevredenheid Leiderschap Klantgerichtheid Efficiëntie Bulgarije 7,9 7,0 6,5 7,6 7,3 Noorwegen 7,8 7,5 6,8 7,6 7,2 Portugal 7,7 6,6 6,3 7,6 6,7 Turkije 7,6 6,6 6,0 7,3 6,8 Denemarken 7,6 7,3 6,2 7,9 7,1 De top 5 best scorende landen op engagement in Europa aangevuld met andere variabelen Engagement Tevredenheid Leiderschap Klantgerichtheid Efficiëntie Frankrijk 6,7 6,2 5,8 7,0 6,6 Baltische Staten 6,7 6,2 6,1 6,7 6,5 Duitsland 6,8 7,0 6,2 7,0 6,5 Spanje 6,9 6,5 5,7 7,0 6,6 Italië 6,9 6,4 5,7 6,7 6,6 De top 5 minst goed scorende landen op engagement in Europa aangevuld met andere variabelen

5 Men is gericht op output. Kennis op het gebied van leiderschap is groot. Medewerkers in het Verenigd Koninkrijk geven minder hoge cijfers op vertrouwen en loslaten dan medewerkers elders in Europa. Linda Holbeche, CIPD De lagere scores in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden toegeschreven aan het gebrek aan strategische focus. Het land kampt met hoge werkloosheidcijfers en turbulente tijden in de publieke sector. Als een gevolg daarvan is het vertrouwen van zowel managers als ambtenaren flink afgenomen. Zelfs het onderwijs lijdt hieronder. De kosten van het onderwijs zijn de laatste tijd hard gestegen wat de instroom van nieuwe studenten onderdrukt. Met als gevolg dat educatieve instellingen gedwongen worden om studenten meer als klanten te zien. Tegelijkertijd zijn toekomstige studenten genoodzaakt om (creatief) te zoeken naar alternatieve financiële ondersteuning. De meeste landen in Noord- en West-Europa scoren hoger op alle thema s en vooral thema s als engagement, veranderingsbereidheid, en verloopbestendigheid vallen op in positieve zin. Het geven van vertrouwen en het bereiken van consensus staat centraal. Binnen het Rijnlandse wordt besluitvorming sociaaldemocratisch gerealiseerd, met als nadeel dat dit kan drukken op de efficiëntie en de doelmatigheid binnen organisaties. Over het algemeen zijn medewerkers in de landen in het zuiden van Europa ontevredener dan in de landen in het noorden en westen. Interessant genoeg laten die zuidelijke landen veel overeenkomsten zien: een werksfeer die niet als positief ervaren wordt, lage motivatie en engagement, lage efficiëntie en ook een lage productiviteit. Ook de rolduidelijkheid van de medewerkers en het leiderschap binnen de Zuid-Europese organisaties scoren lager. Ondanks de lagere scores, blijkt dat medewerkers geen gêne voelen hun stem te laten horen. Lisette van de Sandt, ERIKS Zuid-Europese landen zijn traditionelere landen waar hiërarchie nog aan de orde van de dag is, in organisaties en in de cultuur. Leeftijd en de lengte van het dienstverband zijn erg belangrijk als je kans wilt maken op promotie. De meeste mensen, ongeacht hun opleiding, starten in een lage en relatief oninteressante functie en moeten zichzelf omhoog werken naar een meer uitdagende positie. Dat vooruitzicht heeft een enorme invloed op de bevlogenheid van jonge en startende medewerkers. Ontevredenheid onder deze groep is best begrijpelijk. Eén land uitgelicht: Rusland Rusland is één van de snelst groeiende economieën in Europa. De scores zijn in dat opzicht verrassend laag, ook in vergelijking met de andere BRIC¹ landen. Voornamelijk op loyaliteit (5,7) en motivatie (6,2) vallen de cijfers tegen. Een groeiende economie betekent meer kansen op de arbeidsmarkt en zeker voor kenniswerkers de mogelijkheid om meer eisen te stellen en sneller van baan te wisselen. Een lage loyaliteit kan betekenen dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen potentie en hun perspectieven en ambities daarop bijstellen. ¹ BRIC landen: Brazilië, Rusland, India en China. Het oosten scoort redelijk gemiddeld zonder echte uitblinkers. Met Bulgarije als uitzondering, die steekt er in positieve zin met kop en schouders bovenuit. Een gemiddelde Oost-Europese bedrijfscultuur kenmerkt zich door het zo goed mogelijk willen uitvoeren van werkzaamheden en opdrachten. Zonder daarbij als medewerker kritisch te zijn over hoe deze opdrachten beter, efficiënter en productiever uitgevoerd kunnen worden. Medewerkers uit Oost-Europa scoren lager op rolduidelijkheid en het ontvangen van feedback van de direct leidinggevende, wat een positieve invloed op de motivatie van medewerkers heeft. Bovendien heeft dit in de regel een positieve invloed op productiviteit en efficiëntie. Paul Schuyt, Levi9 De organisatiecultuur in Servië en Roemenië is het meest te vergelijken met het West-Europese arbeidsethos. Wanneer Serviërs en Roemenen naar hun mening gevraagd worden, hebben zij geen probleem om opbouwende kritiek te leveren. Oekraïners echter zijn niet gewend aan kritiek en zullen zich nooit negatief uitlaten over hun werkgever. Ik veronderstel dat dit met het verleden te maken heeft. Verrassend genoeg ontdekten wij dat Oekraïners veel waarde hechten aan de juistheid van het ontvangen van hun salaris. Dit biedt hen veel zekerheid en sluit aan op planningcultuur die zij nog lijken te hebben. Europa

6 4 Trends 1. Invloed van de organisatiestructuur Het onderzoek laat opvallende verschillen zien tussen landen op het gebied van arbeidsbeleving. Sommige van die verschillen zijn te verklaren door het verschil in organisatiestructuur. Neem de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk waar het Angelsaksische bij de meeste organisaties regeert. Dat kenmerkt zich door hiërarchisch leiderschap, een duidelijke richting vanuit de organisatie, weinig consensus en prestatiegedreven aansturing. In de resultaten zien we dit terug: leiderschap, rolduidelijkheid en prestatie scoren goed. Daartegenover staat dat motivatie en engagement juist weer niet zo goed scoren. Colin Adams, Moog Inc. In de Verenigde Staten wordt engagement steeds belangrijker. Waar vanouds salaris de belangrijkste reden was om bij een organisatie te blijven, zien we dat mensen nu iets vaker blijven omdat ze betrokken en intrinsiek gemotiveerd zijn. Het mes snijdt wat dat betreft aan twee kanten: een werkgever moet de werknemers wel de mogelijkheid bieden om hun engagement te tonen. En de werknemer moet die kans met beide handen aangrijpen en proactief zijn. In landen als Denemarken, Noorwegen en Nederland wordt de organisatiestructuur vaak gekenmerkt door het Rijnlandse : het bereiken van consensus en harmonie, veel overleg en minder hiërarchie. Voor deze landen (en organisaties) geldt als grootste verbeterpunt efficiëntie. In een overleg- en consensuscultuur wordt door de medewerkers weinig efficiëntie ervaren. Tegelijkertijd laten deze landen wel goede scores zien op betrokkenheid, engagement en veranderingsbereidheid. In de Oost-Europese landen heerst voornamelijk een hiërarchische structuur met topdown communicatie en management. Uit het onderzoek blijkt dat binnen deze landen medewerkers over het algemeen weten wat ze moeten doen, maar weinig afwisseling in hun werk hebben. Er is taakgericht leiderschap wat minder inspirerend werkt en de medewerkers ervaren weinig respect van hun managers. Ruud Drijssen, Nippon Express In Japan beslissen managers en ze delegeren zonder de medewerkers te betrekken of hun mening te vragen. Het is erg belangrijk dat medewerkers de taak precies zo uitvoeren als aangegeven door de manager en tegenspraak komt nauwelijks voor. In dat opzicht is er ook weinig ruimte om ontevredenheid te uiten tijdens het werk, terwijl er wel ontevredenheid zou kunnen heersen. Maar beetje bij beetje zien we veranderingen in deze leiderschapsstijl: het management begint kennis en ervaring van medewerkers steeds meer op waarde te schatten. Dat geeft medewerkers meer ruimte. Oost-Aziatische organisaties kennen een meer traditiegedreven, gebaseerd op het three pillars employment systeem (Japans van origine). Leeftijd en de lengte van het dienstverband bepalen de mate van status en erkenning (van de hogere echelons in de organisatie). Ook promoties worden pas gegeven naarmate de dienstjaren verstrijken. Andrew McManus, Angel Trains Japan staat bekend om het hebben van het Three Pillars Employment systeem: lifetime dienstverband, promotie op basis van dienstjaren, en salaris- en bedrijfsgebonden vakbonden. Het lijkt er op dat anonimiteit een belangrijke rol speelt in de Japanse scores; ze zeggen wat ze echt denken, wat resulteert in een zeer stellige uitkomst. Engagement Leiderschap Tevredenheid 7,2 6,5 6,5 7,4 6,4 7,1 7,4 6,3 6,0 6,9 5,9 6,4 6,1 5,0 5,4 Angelsaksisch Rijnlands Hiërarchisch Vakbondgeoriënteerd Traditiegedreven (Azië) 2. Impact van werkloosheid In veel landen is de werkloosheid stijgende (bron: ILO), de economische crisis laat wat dat betreft zijn sporen na. De impact van de groeiende werkloosheid is duidelijk zichtbaar in de onderzoeksresultaten. Mensen met een baan blijven langer zitten waar ze zitten, ongeacht hun tevredenheid en bevlogenheid. Maar juist de groep medewerkers die zowel ontevreden als niet-betrokken is, zou je als organisatie liever zien vertrekken. Zoals de situatie nu is, wordt de (door)groei van positieve en bevlogen medewerkers geremd. Jonge medewerkers moeten vaker genoegen nemen met Vergelijking van verschillende len

7 Werkloosheid (Bron: ILO, mei 2011) Jeugdwerkloosheid (Bron: ILO, mei 2011) Loyaliteit Verloopbestendigheid Zweden 7,9% 25,9% 6,6 5,8 Tsjechië 6,7% 18,0% 6,8 6,0 Spanje 20,9% 46,1% 6,6 6,6 Verenigde Staten 8,7% 17,5% 6,7 5,9 Japan 4,6% 8,1% 5,6 5,7 Werkloosheid, loyaliteit en verloopbestendigheid een functie onder hun niveau en capaciteiten, wat niet bevorderlijk is voor hun tevredenheid. Lisette van de Sandt, ERIKS Spanje kampt op dit moment met enorme werkloosheid, waarom veel medewerkers simpelweg blij zijn om überhaupt een baan te hebben. Deze hoogopgeleide personen kunnen geen geschikte baan vinden nadat ze zijn afgestudeerd en moeten uiteindelijk genoegen nemen met een mindere functie, waarmee zij ongeveer 1000 euro per maand verdienen. Deze groep Spanjaarden wordt de Mileuristas genoemd. Zij veroorzaken de lage score op het gebied van tevredenheid. Baanonzekerheid door de economische situatie kan een sterke invloed hebben op het survival syndrome. Deze term geeft de impact weer van de verandering van de houding en het gedrag van een medewerker die overblijft na een ontslagronde. Het gevoel van baanonzekerheid en de slechte arbeidsmarkt resulteren in een hoge mate van psychologische stress. Het niet managen van het survival syndrome kan de organisatie ongewenste kosten en het verlies van belangrijke medewerkers opleveren. 3. Positieve jonge en oudere medewerkers Opvallend genoeg zijn in alle landen de jongste en oudste medewerkers het meest positief. Jonge medewerkers worden gemotiveerd door leuke collega s, inspirerend leiderschap en een organisatie waar ze trots op zijn. Bij de oudere medewerkers liggen de drijfveren meer bij de inhoud van het werk en de mate van werkdruk die ze ervaren. Tevredenheid andere baan Collega s Actie voor een 18 t/m 24 jaar 6,8 7,4 49,5% 25 t/m 34 jaar 6,6 7,2 43,3% 35 t/m 44 jaar 6,5 7,0 39,0% 45 t/m 54 jaar 6,5 7,0 32,9% 55 t/m 65 jaar 6,6 7,1 26,5% Jong versus oudere medewerker 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 De groep oudere medewerkers geeft aan graag bij de organisatie te blijven werken. Dit in tegenstelling tot de groep jongere medewerkers. Zij blijven ondanks het geringe aanbod aan banen op dit moment meer om zich heen kijken, omdat zij zichzelf willen blijven ontwikkelen en stappen in hun carrière willen blijven maken. 5,5 <1 jaar 1-2 jaar 3-5 jaar 6-10 jaar jaar >21 jaar Engagement Productiviteit¹ Motivatie Betrokkenheid ¹ Gepercipieerde productiviteit van de afdeling Lengte dienstverband en engagement 4. Meer engagement bij oudgedienden Engagement ligt bij startende medewerkers lager dan bij medewerkers die al langer in dienst zijn. Het lijkt alsof starters de kat uit de boom kijken en afwachten of aan hun verwachtingen voldaan wordt (wat overigens geen negatief effect heeft op hun productiviteit). Naarmate het dienstverband vordert, wordt soms duidelijk dat de organisatie minder goed aan de verwachtingen kan voldoen, of dat processen en bureaucratie de bevlogenheid temperen. De medewerkers bij wie dit het geval is, vertrekken. De medewerkers die verwachtingen niet of weinig hoeven bij te stellen, blijven bij de organisatie. Bij die laatste groep nemen engagement, betrokkenheid en motivatie toe naarmate de jaren vorderen. 4 Trends

8 Dank Aan deze publicatie hebben HR-managers van verschillende internationale organisaties meegewerkt. Hun visie heeft de onderzoeksresultaten in perspectief geplaatst. We danken Steven Pierce (Hitachi Europe Ltd), Andrew McManus (Angel Trains Ltd), Colin Adams (Moog Inc.), Vikram & Dianne Kapoor (isense Prowareness BV), Paul Schuyt (Levi9 Global Sourcing BV), Lisette van de Sandt (Eriks Ltd), Ruud Drijssen (Nippon Express), Linda Holbeche (CIPD), Chris Zook (Bain), Rien de Jong (Vitol Tank Terminals International B.V.) en onze internationale collega s voor hun inzichten op de resultaten. Global Employee Engagement Index een initiatief van Effectory Effectory B.V. Singel AE Amsterdam

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheids Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen GGZ-instellingen VOORWOORD In dit branchemagazine voor de Geestelijke Gezondheids geven

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Sectormagazine. TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers

Sectormagazine. TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers Sectormagazine TRANSPORT & LOGISTIEK De sector Transport & Logistiek gezien door de ogen van haar eigen medewerkers Colofon Effectory Singel 126-130 1015 AE Amsterdam Postbus 20620 1001 NP Amsterdam t

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Branchemagazine. Gehandicaptenzorg. Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen gehandicaptenzorgorganisaties

Branchemagazine. Gehandicaptenzorg. Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen gehandicaptenzorgorganisaties Branchemagazine Gehandicaptenzorg Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen gehandicaptenzorgorganisaties VOORWOORD In dit branchemagazine voor de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2 0 1 4 BEVORDEREN VAN ONDERNEMERSCHAPSONDERWIJS November 2014 Amway Global Entrepreneurship Report 2014 Al 55 jaar helpt Amway mensen zich optimaal te ontplooien door hen

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg Een helder inzicht in de werkbeleving binnen GGZ- en RIBW-instellingen Geachte lezer, Inzicht in de werkbeleving van GGZ- en RIBW-medewerkers Voor u ligt het

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg Medewerkersonderzoek Meting oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...7 3. Wat speelt waar in welke mate...9 4. Verdiepend inzicht...11 5. Inzicht in prioriteiten:

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Wereldtentoonstelling

Wereldtentoonstelling Wereldtentoonstelling Namen: Door:FrankvandenEnde(http://www.frankvandenende.nl) 1 Opdracht:Wereldtentoonstelling Duur:8weken Inhoudsopgave Hetstappenplan: Week Bladzijde Inleiding 3 Stap1:LandKiezen week1

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Optimaal. presteren. met energieke medewerkers. Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory maakt het waar. Marktleider in medewerkersonderzoek

Optimaal. presteren. met energieke medewerkers. Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory maakt het waar. Marktleider in medewerkersonderzoek Optimaal presteren met energieke medewerkers Het nieuwe medewerkersonderzoek van Effectory maakt het waar Marktleider in medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek dat verder gaat De Romeinen wisten het

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

De business case voor Vitaliteit

De business case voor Vitaliteit De business case voor Vitaliteit Loes Meijlink, TheSparkCompany, 2011, 2012 T: +31 (0)6 11799488 E: Loes@TheSparkCompany.nl W: www.thesparkcompany.nl 1 Vitale bedrijven presteren beter Gallup Consulting,

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Superwomen is a guy with two jobs

Superwomen is a guy with two jobs Superwomen is a guy with two jobs In Nederland groeien vrouwen maar niet door naar hogere posities. Raden van Commissarissen en Raden van Bestuur tellen slechts 7% vrouwen. Dat is ruim twee keer zo weinig

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Senior leiderschap en jong talent

Senior leiderschap en jong talent ONDERZOEK Senior leiderschap en jong talent Onderzoek naar een generatiekloof tussen leidinggevenden en jonge professionals. 2010 Upstream Consulting Drs. Dennis Boutkan Drs. Trudie Westen MSc. Jennifer

Nadere informatie

HET NIEUWS. 4 Klasse voor leraren

HET NIEUWS. 4 Klasse voor leraren HET NIEUWS Vanaf 1 juli wordt België gedurende zes maanden voorzitter van de Europese Unie (EU) *** Door de invoering van de Eur 4 Klasse voor leraren BEELD VAN DE MAAND [LITOUWEN] Kotelet Kraziai, een

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid Rapportage onderzoek Leiderschap en Bevlogenheid 2013-2014 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie onderzoek...2 Doelen van het onderzoek...2 Procedure van het onderzoek...2 Resultaten...3 Kenmerken deelnemers

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Werkbeleving in Nederland 2013. Onderzoek naar de beleving van werk en organisatie onder werkend Nederland in 2013.

Werkbeleving in Nederland 2013. Onderzoek naar de beleving van werk en organisatie onder werkend Nederland in 2013. Werkbeleving in Nederland 2013 Onderzoek naar de beleving van werk en organisatie onder werkend Nederland in 2013. Besproken in dit rapport: Scope 4 Werkbelevingsmodel 10 Samenvatting 14 H.1 Betrokkenheid

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector

Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse schone technologie sector Wereld Natuur Fonds Driebergseweg 10 Postbus 7 3700 AA Zeist Tel: +31 30 693 7333 Direct: Fax: +31 30 691 2064 Info@wnf.nl www.wnf.nl Schone technologie voor een levende aarde Bouwen aan de Nederlandse

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

World Economic Forum (WEF) en verzamelde onder leiding van Professor Henk Volberda de gegevens voor Nederland.

World Economic Forum (WEF) en verzamelde onder leiding van Professor Henk Volberda de gegevens voor Nederland. Introductie Networked Readiness Index van het World Economic Forum 2013 Het Global Information Technology Report 2013: Growth and Jobs in a Hyperconnected World alweer de 12 e editie van de gerenommeerde

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig

Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig DraagZorgvoorUwZorg Zorg voor Uw Talent Geëngageerde medewerkers zijn minder afwezig Bert Laurier & Peter Beeusaert & Hilde Billen Consultants SD Worx Leadership & Strategy Engagement, meer dan tevredenheid

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa

Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie voor de media Klantgerichtheid is de belangrijkste aanjager voor economische groei in Europa Voor nadere informatie, neem contact op met: Wilma Buis Algemeen Directeur van Mercuri Urval b.v. Tel: 033 450 1400 of 06 5025 3038 wilma.buis@mercuriurval.com Onderzoek Mercuri Urval achtergrondinformatie

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Hoe houd je werknemers met een hoge autonomie gezond? 1

Hoe houd je werknemers met een hoge autonomie gezond? 1 Hoe houd je werknemers met een hoge autonomie gezond? 1 Door Dr. Judith Bos, Dr. Nathalie Donders en Dr. Joost van der Gulden Bij het nieuwe werken kunnen werknemers deels zelf bepalen waar en wanneer

Nadere informatie

Sectormagazine RETAIL. Kansen voor succesvollere en leukere retailorganisaties

Sectormagazine RETAIL. Kansen voor succesvollere en leukere retailorganisaties Sectormagazine RETAIL Kansen voor succesvollere en leukere retailorganisaties Colofon Effectory Singel 126-130 1015 AE Amsterdam Postbus 20620 1001 NP Amsterdam t +31 20 30 50 100 w www.effectory.nl e

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Wat motiveert u in uw werk?

Wat motiveert u in uw werk? Wat motiveert u in uw werk? Begin dit jaar heeft u kunnen deelnemen aan een online onderzoek naar de motivatie en werktevredenheid van actuarieel geschoolden. In dit artikel worden de resultaten aan u

Nadere informatie

WHITEPAPER Onboarding

WHITEPAPER Onboarding WHITEPAPER Onboarding STAP 1: MANAGEN VAN VERWACHTINGEN VAN NIEUWE MEDEWERKERS In deze whitepaper gaan we in op onboarding en de rol die verwachtingen spelen bij de nieuwe werknemer. U krijgt inzicht in

Nadere informatie

MANAGEN van INTERNATIONALE ORGANISATIES

MANAGEN van INTERNATIONALE ORGANISATIES Symposium business trends for the next entrepreneur MANAGEN van INTERNATIONALE ORGANISATIES Opletten of Loslaten? Huib Visser 19 November 2015 Wat gaan we doen? 1. Kennismaken 2. Een paar voorbeelden 3.

Nadere informatie

Waarom gedragen mensen zich soms milieuvriendelijk en soms niet? Dr. John Gelissen Praatje World School

Waarom gedragen mensen zich soms milieuvriendelijk en soms niet? Dr. John Gelissen Praatje World School Waarom gedragen mensen zich soms milieuvriendelijk en soms niet? Dr. John Gelissen Praatje World School Waar ik het over ga hebben... Vinden mensen het milieu belangrijk...??? Zijn ze er bezorgd om???

Nadere informatie

Hoe blij is de werkende Y?

Hoe blij is de werkende Y? Hoe blij is de werkende Y? Januari 2014 Generatie Y is hot. Veel hedendaagse onderzoeken richten zich op de kenmerken, wensen en behoeften van generatie Y. Waardevolle kennis voor werkgever, die de generatie

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt

7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen. Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt PERSBERICHT Hasselt, 12 april 2012 Onderzoek UNIZO-Limburg en VKW Limburg: 7 op 10 internationale bedrijven ondervinden problemen Vlaamse exportondersteuning onvoldoende gekend en gebruikt UNIZO-Limburg

Nadere informatie

Leiding geven aan verschillende generaties

Leiding geven aan verschillende generaties Leiding geven aan verschillende generaties Babyboomgeneratie - Babyboomgeneratie Wat is typerend voor een leidinggevende behorende tot de babyboomgeneratie ( 1945-1955)? Een leidinggevende uit de babyboomgeneratie

Nadere informatie

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas

Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Bijna 70% van de Belgen is tevreden over de leiderschapsstijl van zijn baas Effectief leiderschap leidt tot verhoogde motivatie en prestaties op het werk Internationale HR-dienstverlener Securex peilt

Nadere informatie

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Vitaal personeel Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Curatie Preventie Amplitie Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 2 Leidt geluk tot succes

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden

Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid. Enkele voorbeelden Business Case Vitaliteit & Inzetbaarheid Enkele voorbeelden Gallup Consulting, 2002 (200.000 werknemers uit 36 multinationals): 12% meer klantgroei 62% minder veiligheidsincidenten 18% meer productiviteit

Nadere informatie

Beter werken door arbeidsvreugde

Beter werken door arbeidsvreugde Beter werken door arbeidsvreugde De zeven bronnen van arbeidsvreugde Landelijk Arbo Congres 24 oktober 2011 Programma Beter werken door arbeidsvreugde Ontdekken van De zeven bronnen van arbeidsvreugde

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Hé jij, word eens tevreden!

Hé jij, word eens tevreden! Héjij,wordeenstevreden! of hoemedewerkerstevredenheid eninternecommunicatiezichverhouden. Auteur :LiesbethDolman(student424868,CD3A) Datum :donderdag25oktober2007 Minor :Internecommunicatiebijveranderingen

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2005. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland

Eerste kwartaal 2005. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland Eerste kwartaal 25 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Inhoudsopgave Employment Outlook - Resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook - Resultaten

Nadere informatie