ENGAGE ME ONCE MORE!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENGAGE ME ONCE MORE!"

Transcriptie

1 ENGAGE ME ONCE MORE! Over het belang van engagement en de rol van interne communicatie in het engagementproces Steven Wellens - Memori 1

2 Engagement is vrij nieuw en in opmars hits op Amazon! Employee Engagement: A Roadmap for Creating Profits, Optimizing Performance, and Increasing Loyalty Contented Cows Still Give Better Milk: The Plain Truth about Employee Engagement. Employee Engagement For Dummies 2

3 Aantrekkingskracht van engagement? Organisaties met geëngageerde medewerkers zouden het best gewapend zijn om te innoveren en uitmuntend te presteren, ook in tijden van crisis. HRM-consulting- en researchfirma s Academisch onderzoek Politieke interesse 3

4 Stand van zaken Wat is engagement? Wat zijn de voordelen van een geëngageerde organisatie? Wanneer kan engagement ontstaan? Hoe kan engagement positief beïnvloed worden? Rol van interne communicatie hierin? Welk soort interne communicatie? 4

5 5

6 Engagement, you know it when you see it. Je kan het bijna ruiken, engagement. Wat er gebeurt in meetings, hoe dat mensen met elkaar praten. Je voelt een soort van energie, een toewijding, een geloof in waar de organisatie voor staat. 6

7 Wat is medewerkersengagement? Nog geen algemeen aanvaarde definitie Founding father: William Kahn (1990) Professor of Organizational Behavior at Boston University's School Het inzetten van organisatieleden van zichzelf, hun persoonlijkheid, voor het werk. Geëngageerde medewerkers zetten zichzelf in en uiten zichzelf fysiek, cognitief en emotioneel gedurende het uitoefenen van hun werkgerelateerde rol. 7

8 Wat is medewerkersengagement? Kadert binnen de positieve psychologie 2 de invloedrijke academische definitie: Schaufeli (2002) Jobengagement is een positieve, voldoening gevende of vervullende state of mind die gekarakteriseerd wordt door vigor (vitaliteit,kracht), dedication (toewijding) en absorption (in beslagname, focus). 8

9 Wat is medewerkersengagement? Uitbreiding naar de organisatie : Saks (2006) Engagement reflecteert de mate waarin een individu psychologisch aanwezig is in een bepaalde organisatorische rol. De twee meest dominante rollen voor leden van een organisatie zijn hun werkgerelateerde rol en hun rol als lid van een organisatie. 9

10 Wat is medewerkersengagement? Gemeenschappelijke grond in HR- en academische definities (Albrecht, 2010): energie- en identificatiedimensie met werk en organisatie. Engagement is een positieve, werkgerelateerde psychologische staat, uit te drukken in termen als enthousiasme, passie, energie en vitaliteit, alsook een motivationele toestand gereflecteerd in een authentieke, dus intrinsieke, wil om bij te dragen tot de doelen en het succes van de organisatie. 10

11 Werk engagement Cognitief (absorpion) Absorptie, proactiviteit Medewerkers verliezen zichzelf in hun werk, en ervaren een sterk gevoel van geboeid te worden tijdens het werk. De geesten staan tegelijk open en zijn altijd op zoek naar oplossingen en verbeteringen. Affectief (vigor en dedication) Toewijding, energie, passie De energie en toewijding die medewerkers in hun werk steken, de zorg die ze dragen voor hun werk én collega s. De wil om ver te gaan, ook the extra mile, meer te doen dan het gevraagde, en dat zelfs spontaan te doen. Organisationeel engagement Alignment De ideeën van de medewerkers over de richting en waarden van de organisatie zijn in lijn met het pad dat de organisatie daadwerkelijk aan het bewandelen is. Wie geëngageerd is, is aligned Wie aligned is, is daarom nog niet geëngageerd! Identificatie, energie, passie De emotionele band tussen de medewerker en de organisatie. Een gevoel van thuis te horen in de organisatie. Een gevoel dat gepaard gaat met een drive, actieve wil om de organisatie beter te maken én te promoten. 11

12 Impact van medewerkersengagement Analyse praktijkonderzoek (HR-researchbureaus) en academisch onderzoek toont sterke linken tussen medewerkersengagement en:» financiële prestaties» klantentevredenheid 12

13 Impact van medewerkersengagement» innovatief gedrag» pro-actief gedrag» aanpassingsvermogen» gedrag als ambassadeur» verloop van personeel» ziekteverzuim» individueel welzijn 13

14 Impact van medewerkersengagement Hoe langer hoe meer beschouwd als de optimale relatie tussen organisatie en medewerker one step up van commitment en jobinvolvement Triple win: medewerker, organisatie, maatschappij Engagement is: feeling good & performing well 14

15 15

16 Helaas blijkt het slecht gesteld met engagement Engagementindex UK (Gallup): slechts 16% betrokkenheid bij UK personeelsleden Bevestigd door internationaal onderzoek (Towers- Perrin 2006): mensen in 16 landen over 4 continenten Slechts 14% echt geëngageerd China scoorde slechtst. 16 Lenteseminarie VDAB 11 juni 2013

17 Wanneer ontstaat engagement? Humanistisch maatschappelijke invalshoek Zakelijk economische invalshoek Engagement ontstaat alleen uit vrije wil Wanneer komen medewerkers uit vrije wil tot engagement: motivatietheorieën 17

18 Wanneer ontstaat engagement? Broaden and Build Theory Self Determination Theory Meaningfulness, safety, availability Voorbestemd tot engagement?? Samengevat: de sleutel is tegemoetkomen aan psychologische basisbehoeften Kahn: Medewerkers willen zich instinctief engageren Engage me once more! 18

19 Drivers van engagement Klimaat of cultuur van engagement nodig Holistisch integratief verhaal, geen add-on, alle organisatorische processen Focus op verhogen van medewerkerservaringen inzake autonomie, verbondenheid, competentie, veiligheid, sociale steun, erkenning, enz. M.a.w. full option inzetten op vervulling van psychologische basisbehoeften en condities voor ontstaan en behoud van engagement 19

20 20

21 Vaak genoemde drivers in theorie en onderzoek: Inspirerend strategisch leiderschap en organisatieverhaal Geëngageerde lijnmanagers: transformationeel leiderschap Voice zich kunnen uitdrukken, inspraak, betrokkenheid Feedback, erkenning en waardering:» best practice open brief Erika Van Tielen Vertrouwen:» best practice controle A pse stadsambtenaren! 21

22 Vaak genoemde drivers in theorie en onderzoek: Faire behandeling en houding van respect Mogelijkheden voor autonomie en jobcontrole Job design: betekenisvolle job die bij me past Integriteit: consistentie tussen woord en daad Ondersteunende en teamgeoriënteerde organisatiecultuur Persoonlijke kenmerken. 22

23 Interne communicatie en engagement Een inspirerend strategisch leiderschap en het verhaal van de organisatie: interne corporate communicatie. Voice. Het zich kunnen uitdrukken. Goede werkrelaties met geëngageerde rechtstreeks leidinggevenden. Goede werkrelaties met geëngageerde collega s. 23

24 Inspirerend strategisch leiderschap en organisatieverhaal Geëngageerde medewerkers offeren verschillende graden en dimensies van zichzelf op volgens een interne overweging of berekening die ze zowel bewust als onbewust maken. Die opoffering gebeurt alleen als mensen vinden dat het zin, en betekenis heeft voor hen om dat te doen. (Kahn, 2010) 24

25 Inspirerend strategisch leiderschap en organisatieverhaal Mensen engageren zich wanneer ze het gevoel hebben dat het er toe doet, dat het van belang of betekenis is om dat te doen. Eén van de aspecten van deze meaningfulness is dat de medewerkers het gevoel moeten hebben dat ze verenigd worden in iets dat groter is dan hun individuele zelf. 25

26 Inspirerend strategisch leiderschap en organisatieverhaal McLeodrapport (2009): Onderzoek voor Britse overheid: belangrijke driver : strategische leiders die zorgen voor een sterk strategisch verhaal ( narrative ) met wijdverspreid eigenaarschap ( ownership ) en toewijding bij managers en personeelsleden op alle niveaus: storymaking en -telling. Een helder verhaal over het doel en de missie van de organisatie, hoe individuele medewerkers kunnen bijdragen tot dat doel, verhaal. Deze doelen en waarden zijn gereflecteerd in een sterke, transparante en expliciete organisatiecultuur en manier van werken. 26

27 27

28 Inspirerend strategisch leiderschap en organisatieverhaal Casestudies: Babcock Marine Clyde Gemeentebestuur van Chorley first direct 7side 28

29 Voice zich kunnen uitdrukken Dus: niet enkel storytelling, maar ook storymaking > Voice Onze echte zelf of onze persoonlijkheid toont zich wanneer we zeggen wat we denken en voelen om het werk zo goed mogelijk te doen als mogelijk. Wanneer wij ons eerder gedreven voelen om te spreken dan om te zwijgen. Wanneer wij onze stem gebruiken. (Kahn) 29

30 Voice zich kunnen uitdrukken Gebeurt alleen als medewerkers geloven dat hun stem wordt gehoord en hun ideeën gewaardeerd. Organisaties leren alleen maar als leden er van overtuigd zijn dat hun mening ook echt van belang is (meaningfulness). Processen veranderen alleen maar wanneer mensen zich engageren en systemen uitdagen om anders te functioneren (Senge, 1990) 30

31 Voice zich kunnen uitdrukken Andere voorwaarde is veiligheid: We engageren ons in forums waarbinnen het veilig is om samen met anderen problemen te identificeren en op te lossen. We engageren ons in moeilijke situaties als wij die openlijk en samen kunnen benoemen. We hebben positieve benaderingen nodig om meningsverschillen met anderen te managen.» Productieve versus onproductieve regels 31

32 32

33 Voice zich kunnen uitdrukken McLeodrapport (2009): Voice is belangrijke driver Er wordt echt gevraagd en gezocht naar meningen van werknemers. Men luistert er naar en ziet er op toe dat hun opinies tellen en een verschil maken. Medewerkers spreken zich uit, dagen uit wanneer het past. De organisatie is echt doordrongen van een sterke neiging tot luisterbereidheid en ontvankelijkheid, mogelijk gemaakt door effectieve communicatie. 33

34 Voice zich kunnen uitdrukken Casestudies: John Lewis Partnership The London Ambulance Service United Welsh Marks and Spencer General Motors 34

35 Het verhaal van General Motors 35

36 Communicatieprogramma vanaf 1982 ingevoerd: Werkgroep communicatie met topmanagement Wezenlijke bedrijfsinfo in nieuwsbrief Nieuwe publicaties, zelfs samen met vakbond Gedetailleerde bedrijfsinfo via video (80 s ), als basis voor face tot face discussies tussen medewerkers en kaderleden Face tot face meetings met groepen personeelsleden (toevalssteekproef) Meting van impact om de 2 jaar met audits 36

37 Opvallend: Top management commitment: ze tonen in hun gedrag hoe belangrijk ze open en participatieve communicatie vinden Geen radicale stappen, maar invloedrijk in hun totaliteit maximale interactie op creatieve manier (versus enkel lineair, boodschappen afleveren) en openheid (versus terughoudendheid) 37

38 Resultaten van (o.a.) dit communicatieprogramma: 1982 versus 1986: geloofwaardigheid management steeg van 50% naar 80% Significante impact op medewerkersengagement:» in ,2 suggesties per personeelslid» 81% daarvan geïmplementeerd» 86% deed moeite om aanbevelingen te doen! 38

39 Werkrelaties met rechtstreeks leidinggevenden Verhalen best practices bevestigd door onderzoek van CIPD (2006) Pro engagement: mogelijkheid om ideeën te laten gelden op hogere niveaus; gevoel te hebben goed te weten wat er aan de hand is in de organisatie; geloven dat management toegewijd is aan organisatie Contra engagement: managers die nooit ontplooiingsmogelijkheden met hen bespreken; nooit feedback krijgen; nooit het gevoel krijgen dat hun werk er toe doet (meaningfulness) 39

40 40

41 Werkrelaties met rechtstreeks leidinggevenden Bepalen bewust of onbewust of het potentieel van engagement van medewerkers available of mogelijk wordt. worden wij op zo n manier geleid, zodat ons potentiële engagement beschikbaar of available wordt? 41

42 Werkrelaties met rechtstreeks leidinggevenden We engageren ons in relaties met managers die ons toelaten om zowel zelfstandig als geconnecteerd te zijn. We engageren ons in settings waar leidinggevenden streven naar collaboratieve relaties met groepen. Leidinggevenden die leren centraal stellen, stimuleren een cultuur van engagement. We engageren ons in relaties met leiders die ons respecteren en valideren. 42

43 Werkrelaties met rechtstreeks leidinggevenden Basisbehoeften Self Determination Theory Transformationeel management is sleutel Onderzoek UAntwerpen (Segers, 2009) transformationeel leiderschap is een positieve beïnvloeder van kracht, toewijding en absorptie bij medewerkers, dus de academische ingrediënten van engagement. McLeodrapport (2009): Geëngageerde manager is belangrijke driver 43

44 44

45 Werkrelaties met rechtstreeks leidinggevenden Casestudies: Standard Chartered The Co-operative Group Customer Relations Team 45

46 Werkrelaties met collega s Opnieuw: meaningfulness Ons leven op het werk is belangrijker voor ons als wij het gevoel hebben om verbonden te zijn met anderen op het werk, dan als wij ons alleen en geïsoleerd voelen. Werk heeft meer betekenis voor ons als wij samen dingen doen, elkaar aanmoedigen, samen plezier maken, leren over onszelf in relatie met anderen. Goede werkrelaties zorgen ervoor dat werken beter is, creatiever, productiever, interessanter, Wanneer wij het geluk hebben zulke relaties te hebben, dan is het waarschijnlijk dat wij ons met hen zullen engageren. 46

47 47

48 Conclusie: naar een erkenning van wat (interne) communicatie écht is Engagerende communicatie duikt op als tweewegscommunicatie Communicatie die werkprocessen faciliteert: bv. effectief mailgebruik, professioneel vergaderen, nodige info krijgen of hebben om zijn werk te kunnen doen, onkostennota s weten te vinden enz.: enkel hygiënefactoren van communicatie. 48

49 Naar een erkenning van wat (interne) communicatie écht is Engagerende communicatie is gezamenlijke betekeniscreatie en een proces waarin noden van organisatieleden aan bod kunnen komen.» Behoeften kunnen uiten» Elkaars realiteiten bevragen en beïnvloeden» Diverse vormen van dialoog, formeel en informeel 49

50 Naar een erkenning van wat (interne) communicatie écht is Draagt bij tot gedreven en innovatief gedrag Draagt bij tot gedeeld en geïnterioriseerd organisatieverhaal en ambassadeurschap Alternatief: leidt tot gefrustreerde werkvloer die vooral bezig is met eigen onvervulde behoeften en niet met klant/cliënt/organisatie Gras groeit niet door er aan te trekken 50

51 51

52 Hartelijk dank voor uw aandacht! In het voorjaar van 2014 verschijnt een e-book met dit verhaal. Interesse hierin? Mail naar In het voorjaar operationaliseren wij samen met BVIC een quickscan die communicatieaspecten van engagement meet. Uittesten quickscan: zo dadelijk in de workshop! 52

EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE. Wij helpen organisaties bloeien.

EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE. Wij helpen organisaties bloeien. EMPLOYEE COMMUNICATION! & ORGANIZATIONAL DIALOGUE Wij helpen organisaties bloeien. SPUP is een innovatieve business consultancy op het snijvlak van leiderschap, communicatie en HR. Wij helpen organisaties

Nadere informatie

Engagement en productiviteit,

Engagement en productiviteit, EngagEmEnt En productiviteit, ElkE dag belangrijk prof. dr. willem van rhenen inaugurele rede 19 december 2011 Engagement en productiviteit, elke dag belangrijk Rede In verkorte vorm uitgesproken bij

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Handleiding bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden.

Handleiding bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden. Handleiding bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden. Emmy Defever Dirk Buyens Voorwoord Deze actiemap hoort bij de competentiescan HNTW voor leidinggevenden, ontwikkeld binnen het ESF project

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties

Whitepaper Investeren in Talent. Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Whitepaper Investeren in Talent Hoe talent meer waarde oplevert voor organisaties Talent is the multiplier. The more energy and attention you invest in it, the greater the yield. The time you spend with

Nadere informatie

Van proeftuin naar werkomgeving 1

Van proeftuin naar werkomgeving 1 Van proeftuin naar werkomgeving 1 VAN PROEFTUIN NAAR WERKOMGEVING Een onderzoek naar de transfer van de persoonlijke bekwaamheid tot vernieuwen, die is ontwikkeld in een proeftuin van Habiforum, naar de

Nadere informatie

De winst van duurzame inzetbaarheid

De winst van duurzame inzetbaarheid De winst van duurzame inzetbaarheid Vincent Wolters MMC, drs. Daphne van den Broek, Loeke Salemans & Tim Beusen Duurzame inzetbaarheid is een brede term die nog vragen oproept. Wat verstaan we eronder,

Nadere informatie

Werkboek Transfer van leren

Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Werkboek Transfer van leren Administratie Werkgelegenheid De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School In samenwerking met : Kathleen

Nadere informatie

"Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan." Inhoudstafel

Als je snel wilt gaan, moet je alleen lopen, maar als je ver wilt komen, moet je samengaan. Inhoudstafel Gezocht: Gemotiveerde, vitale en betrokken medewerkers. Die samen de Zavel maken. Met respect en waardering naar elkaar. En dat gedurende hun hele loopbaan. Klinkt goed, nu nog de praktijk. Hieronder vind

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

5 Verschil benutten/innoveren

5 Verschil benutten/innoveren 5 Verschil benutten/innoveren In het industriële tijdperk waren mensen een verlengstuk van de machine. Het efficiënt en betrouwbaar produceren en reproduceren van (massa)producten stond centraal. In organisaties

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Whitepaper. Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM

Whitepaper. Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM Whitepaper Meer Flow! Het gezamenlijk belang van CRM en HRM Marco de Groot en Debbie de Vries-Lepez Blauw Research Mei 2014 Inhoud Inleiding 3 Wat is Flow?... 4 Creëren van Flow start met plezier 5 Ruimte

Nadere informatie

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx.

Contact. SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com. www.sdworx. Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: scoop@sdworx.com www.sdworx.com 33 Scoop op mens en werk D r iem a a ndelij k s t i j d s chrif t - Ui

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Md voorjaar 2011. Bas van Gool, Joop Töller, Ludger Weller Transparant werken maakt de traditionele manager overbodig

Md voorjaar 2011. Bas van Gool, Joop Töller, Ludger Weller Transparant werken maakt de traditionele manager overbodig 4 Bas van Gool, Joop Töller, Ludger Weller Transparant werken maakt de traditionele manager overbodig Er lijkt een revolutie gaande, en goed beschouwd is dat ook zo. Volle zalen, in iedere krant en ieder

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

Terreinverkenning DOSSIER

Terreinverkenning DOSSIER DOSSIER Terreinverkenning Wat betekent het om vandaag leider te zijn? Wat is nodig om nu en in de toekomst organisaties te leiden? Langs alle kanten horen we dat we in complexe tijden leven, waar veranderingen

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven

Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Vingerwijzingen voor het betrekken van leraren bij kwaliteitsinitiatieven Inhoudsopgave Introductie... 5 Doel van de handleiding... 5 Opzet van de handleiding.... 5 Onderwijskwaliteit... 8 Over Kwaliteit

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie