Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren"

Transcriptie

1 Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 13 maart 2014 Projectnummer: Auteurs: Jeroen Jansen & Marit Koelman

2 Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies 4 Resultaten 7 Naamsbekendheid & houding 7 Belang KKV 12 Ergernissen & overstapredenen 20 Consumentengedrag 24 2

3 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Methode De Stichting toetsing verzekeraars heeft in 2011 en 2012 onderzocht of consumenten het Keurmerk Klantgericht Verzekeren kennen, hoe ze ertegenover staan en wat zij belangrijke keurmerknormen vinden. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat nu de stand van zaken is op het gebied van naamsbekendheid. Een ander doel van het onderzoek is het achterhalen wat de houding en het gedrag is van consumenten ten aanzien van het Keurmerk en van verzekeringen in het algemeen. Kwantitatief online onderzoek: de respondenten zijn uitgenodigd via . De online vragenlijst bestond uit 27 vragen. Periode 25 februari 4 maart 2014 Respons Doelgroep De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Nederlandse consumenten die een verzekering kunnen afsluiten. Het gaat enkel om consumenten die binnen het huishouden (mede)verantwoordelijk zijn voor beslissingen omtrent de financiën. In dit rapport wordt gekeken naar verschillen tussen verschillende groepen; geslacht, opleiding en leeftijd. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de verdeling van de doelgroep op deze aspecten. Bron: EUpanel Bruto steekproef: panelleden Netto steekproef: 863 (42%) Binnen doelgroep: 760 (37%) * In dit rapport wordt soms een vergelijking gemaakt met cijfers van 2011 en Deze resultaten zijn afkomstig uit GFK consumenten-rapportages voor KKV, te vinden op de website van Stichting toetsing verzekeraars. Voor een optimale vergelijkbaarheid is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een vergelijkbare doelgroep en onderzoeksmethode. 3

4 Conclusies (1) De belangrijkste conclusie is dat hoewel de naamsbekendheid van het Keurmerk beperkt is, men wel een groot belang hecht aan (de doelstellingen van) het Keurmerk. Voor consumenten is het een teken dat een verzekeraar betrouwbaar is en helder te werk gaat, waarbij wensen en behoeften van de klant centraal staan. Het ontbreken of verliezen van het Keurmerk zou volgens bijna twee derde van de consumenten een reden kunnen zijn om over te stappen naar een andere verzekeraar. De opinie van de consumenten sluit hiermee aan bij het publieke doel van de Stichting toetsing verzekeraars. Met het voldoen aan keurmerknormen, laten verzekeraars zien dat zij een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden. De stichting wil hiermee bijdragen aan het herstel van het consumentenvertrouwen in de verzekeringsbranche. 4

5 Conclusies (2) Naamsbekendheid KKV nog relatief gering Consumenten vinden het lastig om spontaan een keurmerk voor de financiële sector op te noemen, driekwart lukt dit niet. Indien voorgelegd, geeft 7% aan bekend te zijn met het KKV. Deze bekendheid is tot stand gekomen via andere websites, zoekmachine en/of via de website van de eigen verzekeraar. Men ziet het KKV als een belangrijk en betrouwbaar Keurmerk Alle respondenten hebben vooral positieve associaties met het KKV, waaronder betrouwbaar en klantgericht. Een dergelijk keurmerk schept niet alleen de verwachting dat de verzekeraar betrouwbaar is, maar ook heldere en eerlijke voorlichting geeft en getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie. Het belang van het Keurmerk uit zich ook in haar invloed op consumentengedrag. Zo zou men een verzekeraar mét het Keurmerk eerder overwegen. 13% is ook bereid meer premie te betalen voor een gecertificeerde verzekeraar en wel ruim 7%. Wanneer een verzekeraar het Keurmerk verliest of een herbeoordeling krijgt, is volgens de consument belangrijke informatie om te weten. Een aannemelijke groep zal naar verwachting overstappen naar een verzekeraar die wel het Keurmerk draagt. 5

6 Conclusies (3) Bereikbaarheid en informatievoorziening blijven belangrijke ergernissen Consumenten ergeren zich het meest wanneer zij zelf achter de verzekeraar aan moeten, wanneer zij iets gedaan willen krijgen. Verder irriteert men zich aan slechte bereikbaarheid, onbegrijpelijke informatie en vinden zij dat de verzekeraars niet altijd goed op de behoeften van de klant inspelen. De belangrijkste redenen om over te stappen zijn met name goedkopere premies, gevolgd door verslechterde voorwaarden en service. Slechts een kleine groep consumenten is het afgelopen jaar van verzekeraar veranderd. Consumenten verwachten te kunnen besparen op verzekeringskosten Veel consumenten zijn actief betrokken bij het afsluiten van een nieuwe verzekering. De polisvoorwaarden worden goed gelezen en door velen wordt gecontroleerd of de risico s niet al in één van de andere verzekeringen wordt gedekt. Wanneer een verzekering eenmaal loopt is men minder actief. De helft van de consumenten bekijkt zelf wel eens hun totale pakket aan verzekeringen. In de meeste gevallen gebeurt dit één keer per jaar. Een kleine groep laat dit door een tussenpersoon of de verzekeraar doen. Jaarlijks is men gemiddeld zo n aan verzekeringsgeld kwijt. Een aanzienlijke groep (40%) verwacht op deze verzekeringskosten te kunnen bezuinigen. 6

7 1. Naamsbekendheid en houding

8 Spontane bekendheid Keurmerk Bijna driekwart van de consumenten kan geen keurmerk voor de financiële sector spontaan opnoemen. Sommige zien een verzekeraar en/of bank zelf aan voor een keurmerk. Spontane bekendheid 10% 8% 6% 8% 7% 6% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 74% van de respondenten kan niet spontaan een keurmerk in deze sector opnoemen. 1 De TOMA (Top of mind) is het grootst bij Rabobank (4%). Ook andere merken worden vaker als eerst genoemd: ABN AMRO (3%) en ING (3%). Q: Welke keurmerken kent u die te maken hebben met de financiële sector (banken, verzekeraars, tussenpersonen)? Alle respondenten n=760 8

9 Bekendheid Keurmerk Het Keurmerk Erkend Hypotheek adviseur is het meest bekend onder de consumenten. De overige keurmerken worden beduidend minder herkend. Bekendheid Keurmerk 55% 40% 5% 90% 8% 2% 93% 6% 94% 6% Ken ik niet Ken ik alleen van naam Ken ik (goed) Q: Welke van onderstaande keurmerken kent u? Alle respondenten n=760 9

10 Bron bekendheid KKV De meeste bekendheid met het KKV wordt verworven door de televisie, een website of zoekmachine of via de huidige verzekeraar. Bron bekendheid KKV Resultaten indicatief vanwege lage n Televisie Via een andere website of zoekmachine Via de website van mijn verzekeraar(s) Via mijn verzekeraar, door middel van brieven, brochures of offertes Radio Op gewezen door vrienden, familie, kennissen of collega s Via mijn intermediair, door middel van brieven, brochures of offertes Anders Weet niet 22% 20% 18% 16% 12% 10% 8% 16% 14% Genoemde verzekeraars Achmea Aegon Allianz Centraal Beheer De Groot/reinders coevorden FBTO Generali ING Menzis Nationale Nederlanden Ohra Rabobank Reaal/SNS Unigarant Unive Zilveren Kruis ZLM Q: Op welke manier(en) heeft u van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gehoord? Respondenten die bekend zijn met het KKV n=50 Q: Via welke verzekeraar(s) heeft u van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren gehoord? Respondenten die bekend zijn met het KKV via de verzekeraar n=16 10

11 Kernwoorden KKV De meest genoemde associaties met het KKV zijn betrouwbaar, klantgericht en verzekeringen. De meerderheid van de associaties zijn van positieve aard. Kernwoorden KKV Kernwoorden betrouwbaar/eerlijk 23% klantgericht/service 17% verzekeringen 13% zekerheid/veilig 12% deskundig/gecertificeerd 12% duidelijk 10% prijs/kwaliteit 8% 13% 57% 30% Negatief Neutraal Positief Vrouwen geven gemiddeld meer positieve kernwoorden (62%), dan mannen (53%). Mannen geven beduidend vaker negatieve kernwoorden (18%), vergeleken met vrouwen (7%). Q: Welke woorden komen als eerste in u op, als u aan het Keurmerk Klantgericht Verzekeren denkt? Alle respondenten n=760 Q: Geef per kernwoord aan of het een positieve, negatieve of neutrale associatie met Keurmerk Klantgericht Verzekeren betreft. Alle respondenten n=760 11

12 2. Belang Keurmerk Klantgericht Verzekeren

13 Betekenis Keurmerk Op bijna alle aspecten wordt in 2014 hoger gescoord dan in Een keurmerk laat met name vaker zien dat de verzekeraar betrouwbaar is en dat de verzekeraar een geschikt product biedt, dan in % 40% Dat de verzekeraar heldere en eerlijke voorlichting geeft over een verzekering Dat de verzekeraar betrouwbaar is Dat de verzekeraar periodiek wordt getoetst door een onafhankelijke organisatie Dat de verzekeraar mij een geschikt product biedt Dat de verzekeraar zijn beloftes nakomt Dat de verzekeraar een voor mij begrijpelijk product biedt 20% Dat de verzekeraar een verzekering met een goede prijskwaliteitverhouding biedt Dat de verzekeraar periodiek nagaat of mijn verzekeringsproduct nog bij mijn situatie past Niets 0% 2011* (n=1070) 2012* (n=1038) 2014 (n=760) Anders * De cijfers van 2011 en 2012 zijn afkomstig uit GFK consumentenrapportages voor KKV, te vinden op de website van Stichting toetsing verzekeraars. Vrouwen scoren gemiddeld op alle aspecten hoger dan mannen. Lager opgeleiden scoren op bijna alle aspecten het laagst. Zo zijn lager opgeleiden minder vaak van mening dat de verzekeraar betrouwbaar is (39%), heldere en eerlijke voorlichting geeft (36%) en getoetst wordt door een onafhankelijke organisatie (36%). Q: Wat zegt volgens u het hebben van dit Keurmerk Klantgericht Verzekeren over een verzekeraar? Alle respondenten n=760 13

14 Stellingen KKV Het Keurmerk draagt volgens de consumenten bij aan meer vertrouwen in verzekeraars en ongeveer de helft vindt het dan ook belangrijk dat een verzekeraar het Keurmerk heeft. Voor een groot deel weegt het Keurmerk mee in de keuze voor een verzekeraar. Stellingen KKV Het Keurmerk draagt bij aan meer vertrouwen in verzekeraars 13% 42% 21% 8% 8% 8% Ik vind het belangrijk dat een verzekeraar het Keurmerk heeft 18% 35% 25% 6% 7% 9% Het Keurmerk weegt mee in mijn keuze voor een verzekeraar 10% 33% 29% 11% 9% 8% Ik ben bereid meer premie te betalen om bij een keurmerkhouder verzekerd te zijn 12% 30% 29% 21% 7% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet/geen mening Het Keurmerk draagt meer bij aan vertrouwen bij vrouwen (62%), vergeleken met mannen (48%). Vrouwen vinden het dan ook belangrijker (57%) dat een verzekeraar het Keurmerk heeft, dan mannen (49%). Consumenten < 40 jaar (63%) zijn gemiddeld vaker van mening dat het Keurmerk bijdraagt aan meer vertrouwen, dan jarigen (53%) en > 60 jarigen (50%). Bij deze jongere groep weegt het Keurmerk dan ook zwaarder mee in de keuze (50%), dan bij jarigen (39%) en > 60 jarigen (42%). Q: In hoeverre bent u het eens met elk van onderstaande stellingen? Alle respondenten n=760 Q: U gaf aan dat u bereid bent om meer bereid meer premie te betalen om bij een keurmerkhouder verzekerd te zijn. Hoeveel procent zou u maximaal bovenop uw totale premie voor een verzekering bij een keurmerkhouder willen betalen? Respondenten die bereidt zijn extra premie te betalen n=104 14

15 Extra premie Gemiddeld genomen zijn respondenten bereid om 7,4% meer premie te betalen om bij een keurmerkhouder verzekerd te zijn. Extra premie Gemiddeld Totaal 63% 28% 9% 7,4% Mannen 57% 31% 12% 8,2% Vrouwen 69% 25% 5% 6,7% < 5% 6%-10% > 10% Echter, mannen zijn bereid om een hogere premie te betalen voor een keurmerkhouder (8,2%), vergeleken met vrouwen (6,7%) Q: U gaf aan dat u bereid bent om meer bereid meer premie te betalen om bij een keurmerkhouder verzekerd te zijn. Hoeveel procent zou u maximaal bovenop uw totale premie voor een verzekering bij een keurmerkhouder willen betalen? Respondenten die bereidt zijn extra premie te betalen n=104 15

16 Update Keurmerk Ruim driekwart van de consumenten vindt het belangrijk om te weten als de verzekeraar het Keurmerk verliest. Maar zij zijn ook graag op de hoogte van een herbeoordeling. Update Keurmerk Het Keurmerk verliest 77% 10% 13% Een herbeoordeling krijgt 68% 18% 14% Ja Nee Weet niet Vrouwen vinden het belangrijker om te weten of de verzekeraar het Keurmerk verliest (81%) of een herbeoordeling krijgt (72%), vergeleken met mannen (73% 63%). Consumenten < 40 jaar willen vaker weten of de verzekeraar het Keurmerk verliest (85%) of een herbeoordeling krijgt (73%), vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen jaar (76% 69%) en 60 jaar en ouder (71% 63%). Lager opgeleiden hechten de minste waarde aan een update wanneer de verzekeraar het Keurmerk verliest (66%) of een herbeoordeling krijgt (60%), vergeleken met middelbaar (80% 71%) en hoog opgeleiden (83% 71%). Q: Wilt u het weten als uw verzekeraar... Alle respondenten n=760 16

17 Verwachting overstappen De meerderheid van de consumenten verwacht over te stappen als de verzekeraar het Keurmerk kwijtraakt. Dit aandeel is in 2014 toegenomen vergeleken met Verwachting overstappen % 50% 30% 8% Ik zou zeker wel overstappen Ik zou waarschijnlijk wel overstappen Ik zou waarschijnlijk niet overstappen 2012 * 5% 49% 35% 11% Ik zou zeker niet overstappen * De cijfers van 2012 zijn afkomstig uit GFK consumentenrapportages voor KKV, te vinden op de website van Stichting toetsing verzekeraars. Vrouwen zijn eerder geneigd over te stappen wanneer hun huidige verzekeraar het Keurmerk kwijtraakt (68%), vergeleken met mannen (57%). Lager opgeleiden (56%) zien het verlies van het Keurmerk in mindere mate als reden om over te stappen naar een andere verzekeraar, vergeleken met middelbaar (68%) en hoger opgeleiden (62%). Q: Stel dat uw verzekeraar niet langer aan één of meerdere van de normen voldoet en het Keurmerk kwijtraakt. In welke mate is dit voor u een reden om uw verzekering(en) op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeraar die wel aan de keurmerknormen voldoet? Alle respondenten n=760 17

18 Normen KKV Consumenten beschouwen begrijpelijke en consistente informatie over verzekeringen veruit als de belangrijkste norm, gevolgd door klantvriendelijkheid. Normen Begrijpelijke en consistente informatie verzekeringen verstrekken (polisvoorwaarden, brochures, de website) 63% Efficient en vriendelijk telefonisch contact met beperkte wachttijd (< 5min) 38% Efficiënt contact via , waarbij helder is wanneer een reactie mag verwacht worden Het plaatsen van productwijzers op de website met de belangrijkste kenmerken verzekeringsbegrippen Op website duidelijk uitleggen hoe proces van claimbehandeling werkt en kosten indicatie Minimaal 90% van gepubliceerde reactietermijnen nakomen, daarnaast duidelijk de reactietijd communiceren Werken met een klachtenbeleid en heldere klachtbeschrijving, jaarlijks de klachten rapporteren en publiceren. Voeren een actief fraudebeleid, fraudecoördinator staat ingeschreven in Register Coördinator Fraudebeheersing Informatie op website over het medische acceptatieproces en gezondheidskeuring Minimaal eens per jaar een klanttevredenheidsonderzoek doen en publiceren op hun website Bij het ontwikkelen van nieuwe/aanpassen verzekeringen speciale procedure volgen voor mate geschiktheid verzekering Beleggingsbeleid duidelijk op de website publiceren, keurmerkhouders onderschrijven Code Duurzaam Beleggen Link op website van Wijzer in Geldzaken, voor onafhankelijke informatie over financiële zaken, 28% 24% 22% 21% 20% 19% 18% 14% 13% 11% 9% Q: Kies de drie normen die u zelf het belangrijkste vindt. Alle respondenten n=760 18

19 Normen KKV - 2 Tussen de groepen geslacht, opleidingsniveau en leeftijd zijn enkele verschillen te zien tussen het belang van de normen. Normen Vrouwen (42%) waarderen efficiënt en vriendelijk telefonisch contact met beperkte wachttijd (< 5 min), meer vergeleken met mannen (35%) Hoger opgeleiden waarderen begrijpelijke en consistente informatie (67%) en de uitleg over claimbehandeling op de website (28%) hoger dan middelbaar (65% 23%) en lager opgeleiden (58% 16%) Lager opgeleiden waarderen efficiënt contact via (35%), en minimaal eens per jaar een klanttevredenheidsonderzoek (19%) hoger dan middelbaar (27% 14%) en hoger opgeleiden (23% 11%) De oudste leeftijdsgroep > 60 jaar scoort hoger op de norm efficiënt contact via (33%), vergeleken met < 40 jaar (24%) en jaar (27%). De jongste groep < 40 jaar vindt het voeren een actief fraudebeleid minder belangrijk (14%) vergeleken met jarigen (21%) en 60 jaar en ouder (21%). Q: Kies de drie normen die u zelf het belangrijkste vindt. Alle respondenten n=760 19

20 3. Ergernissen en overstapredenen

21 Spontane ergernis Consumenten ergeren zich aan de bereikbaarheid en lange wachttijden bij het benaderen van verzekeraars. De informatie is volgens sommigen onduidelijk en de service is niet specifiek op de wensen en behoeften van de klant gericht. Spontane ergernis Veel genoemde ergernissen Bereikbaarheid en vriendelijkheid Dat alles zeer onoverzichtelijk en onduidelijk is Dat men probeert te verkopen in plaats van de klant te helpen Dat ze niet klantgericht zijn. Hun belang gaat boven dat van verzekerden Lange wachttijden Het niet kunnen oplossen van misverstanden en het niet weten wat de andere afdeling doet. Dus langs elkaar heen werken. Q: Wat is uw grootste ergernis over de klantgerichtheid van verzekeraars? Alle respondenten n=760 21

22 Grootste ergernissen Consumenten ergeren zich het meeste wanneer zij zelf achter de verzekeraar aan moeten zitten, door onbegrijpelijke informatie en door slechte bereikbaarheid. Ergernissen Ranking ergernissen Zelf achter de verzekeraar aan moeten zitten als je iets gedaan wilt krijgen Onbegrijpelijke informatie in brochures, polisvoorwaarden en/of brieven 39% 44% 1 2 Slechte bereikbaarheid (telefonisch, ) 35% 3 Onpersoonlijke behandeling; als een nummer behandeld worden 30% 6 Beperkte kennis van zaken bij medewerkers 26% 5 Niet houden aan beloftes Het voortrekken van nieuwe klanten met bijvoorbeeld welkomstcadeaus/aanbiedingen 25% 22% 4 7 Onoverzichtelijke websites Anders Ik heb geen ergernissen 4% 11% 11% - Nadruk op verkoop, niet op de klant - Te hoge kosten - Kleine lettertjes 8 Consumenten jonger dan 40 jaar ergeren zich meer wanneer zij zelf achter de verzekeraar aan moeten (50%) en aan onoverzichtelijke websites (19%), vergeleken met de oudere leeftijdsgroepen van jaar (43% 8%) en ouder dan 60 jaar (38% 8%). Lager opgeleiden storen zich gemiddeld vaker aan een onpersoonlijke behandeling (37%), dan middelbaar (29%) en hoger opgeleiden (25%). Hoger opgeleiden ergeren zich beduidend vaker aan onoverzichtelijke websites (18%), vergeleken met de middelbaar (9%) en lager opgeleiden (7%). Q: Aan welke (maximaal 3) zaken ergert u zich u het meest bij verzekeraars als het gaat om klantgerichtheid? Alle respondenten n=760 Q: Rank de door u gekozen ergernissen Respondenten die zich ergens aan ergeren bij verzekeraars n=668 22

23 Overstapgedrag De meeste consumenten zijn afgelopen jaar niet veranderd van verzekeraar. De 15% die is overgestapt doet dit met name vanwege goedkopere premies en verslechterde voorwaarden/service. Zij kiezen dan met name voor een andere schade- en zorgverzekeraar. Overstapgedrag Ja, ik ben afgelopen jaar overgestapt Nee, ik ben afgelopen jaar niet overgestapt Redenen om over te stappen 86% 15% Schadeverzekering (onder andere autoverzekering, reisverzekering, inboedelverzekering, huisdierenverzekering, rechtsbijstandsverzekering): 59% Onbeschofte behandeling gecombineerd met uiteindelijk te hoge premies Verslechtering voorwaarden en slechte voorlichting van oude verzekeraar Zorgverzekering Levensverzekering (onder andere overlijdensrisicoverzekering, uitvaartverzekering, pensioen, lijfrenteverzekering): 6% 50% Goedkopere premie Ik wilde zelf kunnen kiezen bij welk ziekenhuis ik mogelijk behandeld zou worden Financiële afweging en vergelijking premies Consumenten < 40 jaar (20%) zijn afgelopen jaar vaker van verzekeraar veranderd dan jarigen (15%) en consumenten van 60 jaar en ouder (9%). Hoger opgeleiden (20%) kiezen vaker voor een nieuwe verzekeraar dan middelbaar (14%) en lager opgeleiden (9%). Q: Bent u het afgelopen jaar (één of meerdere keren) veranderd van verzekeraar? Alle respondenten n=760 Q: Voor welk(e) soort verzekering(en) was dat? Respondenten n=110 Q: Wat was voor u de belangrijkste reden om over te stappen? Respondenten n=110 23

24 4. Consumentengedrag

25 Afsluiten verzekering Voor het afsluiten van een nieuwe verzekering leest de grote meerderheid de polisvoorwaarden goed en controleert men of de risico s niet al in één van de andere verzekeringen worden gedekt. Afsluiten verzekering Leest u voordat u een verzekering afsluit, de polisvoorwaarden? 38% 36% 21% 6% Controleert u, voordat u een verzekering afsluit, of de risico s die deze verzekering dekt, niet al in één van uw andere verzekeringen wordt gedekt? 34% 37% 23% 6% Altijd Meestal Soms Nooit Hoger opgeleiden (77%) lezen vaker (altijd/meestal) de polisvoorwaarden, vergeleken met middelbaar (73%) en lager opgeleiden (70%). Q: Leest u voordat u een verzekering afsluit, de polisvoorwaarden? Alle respondenten n=760 Q: Controleert u, voordat u een verzekering afsluit, of de risico s die deze verzekering dekt, niet al in één van uw andere verzekeringen wordt gedekt? Alle respondenten n=760 25

26 Pakket bekijken De helft van de consumenten bekijkt zelf wel eens hun totale pakket aan verzekeringen. In de meeste gevallen gebeurt dit één keer per jaar. Een vijfde laat dit door een tussenpersoon doen. Pakket bekijken Frequentie pakket bekijken Ja, ik bekijk mijn pakket zelf 50% 8% 54% 24% 14% Ja, mijn tussenpersoon bekijkt mijn pakket 21% 4% 48% 26% 23% Ja, mijn verzekeraar bekijkt mijn pakket 5% 50% 25% 25% Ja, iemand anders bekijkt mijn pakket 4% Meerdere keren per jaar 1 keer per jaar 1 keer per 2 jaar Nee, ik bekijk mijn pakket nooit 19% 1 keer per 3 jaar of minder Q: Kijkt u wel eens zelf of samen met uw tussenpersoon of verzekeraar naar uw totale pakket aan verzekeringen? Bijvoorbeeld om te kijken of uw pakket nog goed aansluit op uw behoeften en alle noodzakelijke risico s worden afgedekt? Alle respondenten n=760 Q: Hoe vaak kijkt uzelf, uw verzekeraar of uw tussenpersoon naar uw totale pakket aan verzekeringen, bijvoorbeeld om te kijken of uw pakket nog goed aansluit op uw behoeften en alle noodzakelijke risico s worden afgedekt? 26

27 Kosten verzekering Wanneer consumenten een schatting doen, schatten zij de jaarlijkse zorgverzekeringkosten voor het huishouden het hoogst met bijna Schatting jaarlijkse kosten Zorgverzekering % 31% 20% 17% 8% Samenwonende stellen met thuiswonende kinderen schatten hun kosten voor zorgverzekering het hoogst met 2267, gevolgd door samenwonende stellen met uitwonende kinderen: Jongeren wonend in een studentenhuis en alleenstaanden zonder kinderen schatten hun kosten voor de zorgvereniging het laagst met 1069 en Schadeverzekering 65% 28% 4% 792 Samenwonende stellen met thuiswonende kinderen schatten hun kosten voor de schadeverzekering het hoogst met 937, gevolgd door samenwonende stellen met thuiswonende kinderen: 802. Jongeren wonend in een studentenhuis en schatten hun kosten het laagst met gemiddeld 218. Levensverzekering % 14% 14% 2%3% De meeste jongeren hebben geen levensverzekering lopen. Samenwonende stellen met thuiswonende kinderen schatten de kosten het hoogst met 915, gevolgd door samenwonende stellen met uitwonende kinderen 744. < > 4000 Q: Als u de premies van al uw verzekeringen bij elkaar optelt, hoeveel denkt u dat u voor uw huishouden jaarlijks aan uw verzekeringen betaalt? Als u het niet zeker weet, probeert u dan een inschatting te maken. Alle respondenten n=760 27

28 Mogelijkheid bezuinigen Een aanzienlijk deel ziet een mogelijkheid om te bezuinigen op de verzekeringen. Mogelijkheid bezuinigen 10% 5% 14% 29% 33% 9% Weet niet / n.v.t. Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Mannen zien vaker een mogelijkheid om te bezuinigen (47%), dan vrouwen (37%). Volgens hoog opgeleiden (54%) is het beter mogelijk om te bezuinigen op de verzekeringen, vergeleken met middelbaar opgeleiden (38%) en lager opgeleiden (35%). De oudere leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder (36%) ziet minder mogelijkheid om te bezuinigen dan consumenten jonger dan 40 jaar (44%) en jarigen (45%). Q: In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stelling: Het is mogelijk om te bezuinigen op mijn verzekeringen Alle respondenten n=

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument

Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument Keurmerk Klantgericht Verzekeren De mening van de consument Inhoudsopgave 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Keuzecriteria en verzekeraars 2b Bekendheid met en belang van KKV 2c Normen

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Doel checklist Met deze checklist kunt u in één oogopslag zien welke documentatie u moet aanleveren

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist beoordeling Stichting toetsing verzekeraars

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Doel checklist Met deze checklist kunt u in één oogopslag zien welke documentatie u moet aanleveren voor de beoordeling

Nadere informatie

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage

PARTNERDAG. 3 november 2010 Beurs van Berlage PARTNERDAG 3 november 2010 Beurs van Berlage Partnerdag 3 november 2010 Leden 3 november 2010 300.000 290.000 Omvang ledenlijst 301.138 280.000 270.000 260.000 250.000 240.000 230.000 220.000 210.000 200.000

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie

CVS Consumentenmonitor Dertiende editie CVS Consumentenmonitor 2016 Dertiende editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 13 Onderzoeksverantwoording 20 Verbond van Verzekeraars Centrum voor Verzekeringsstatistiek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance

Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 2014. Allianz Global Assistance Klanttevredenheidsonderzoek Particulier Schade 214 Allianz Global Assistance Samenvatting Rapportcijfer en NPS Het rapportcijfer voor de totale klantgroep stijgt in 214 naar een 7,53. Allianz Global Assistance

Nadere informatie

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars?

De sterren van. Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? pagina 12 door Esther Storm/Independer illustratie Erwin Suvaal Hoe tevreden zijn Nederlanders over verzekeraars? De sterren van Van verzekeraars ligt bijna elke week wel reclame op de mat. Ieder beweert

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2015 - Twaalfde editie CVS Consumentenmonitor 2015 - Twaalfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 11 3. Afsluiten/Overstappen 16 4. Veranderingen in de sector 22 5. Media 26 Onderzoeksverantwoording 29 Verbond

Nadere informatie

CVS Consumentenmonitor. 2014 - Elfde editie

CVS Consumentenmonitor. 2014 - Elfde editie CVS Consumentenmonitor 2014 - Elfde editie Inhoud Samenvatting 3 1. Imago 4 2. Zekerheid 13 3. Veranderingen in de sector 20 4. Loyaliteit 24 5. Media 29 Onderzoeksverantwoording 32 Verbond van Verzekeraars

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars

Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Keurmerk Klantgericht Verzekeren Checklist eerste en tweede beoordeling Stichting toetsing verzekeraars Doel checklist Met deze checklist kunt u in één oogopslag zien welke documentatie u moet aanleveren

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies

Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksresultaten Conclusies NMa: Voordeel van Shoppen bij Financiële Producten - I - Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 3 2.1 Jaarlijkse besparing per product voor de gemiddelde consument 4 2.2 Jaarlijks

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint

HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint HOE TEVREDEN ZIJN KLANTEN OVER HUN INTERMEDIAIR? Klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van Meetingpoint GfK 2013 Oktober 2013 GfK 2013 Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten van Intermediairs 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport

Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport Weinig bereidheid onder consumenten om over te stappen van zorgverzekeraar, perceptie dat het te veel moeite kost belangrijkste switchdrempel Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 5 maart

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010

Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Meldactie Polisvoorwaarden en vergoedingen Januari 2010 Ir. T. Lekkerkerk, Projectleider meldpunt Consument en de Zorg April 2010 Rapport meldactie polisvoorwaarden en vergoedingen NPCF 2010 1 COLOFON

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage

Klanttevredenheidsrapportage Klanttevredenheidsrapportage Brand 2016 Klanttevredenheidsrapportage OOM Verzekeringen Brand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628

WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS. Avéro Achmea P13628 WAARDE VAN ADVIES - 2013 DE WAARDE VAN ADVIES VAN INTERMEDIAIRS P13628 INHOUDSOPGAVE KARAKTERISTIEKEN CONCLUSIE WAARDE VAN ADVIES KARAKTERISTIEKEN ONDERZOEKSOPZET CONCLUSIE CONCLUSIES DE WAARDE VAN ADVIES

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013

MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 MoneyWise Lijfrente Onderzoek 2013 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1948 Vrouw geboortedatum: 1-6-1950 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag: 25.000,

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering

Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Feitenkaart Collectieve zorgverzekering Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond De gemeente heeft afspraken gemaakt met zorgverzekeraar VGZ over een collectieve zorgverzekering ( het Rotterdampakket

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017

Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Moneywise Lijfrente Onderzoek oktober 2017 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011

AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen. augstus 2011 AFM Consumentenmonitor Voorjaar 2011 Uitvaartverzekeringen augstus 2011 Leeswijzer 2 Voor u ziet u de rapportage van de Consumentenmonitor, uitgevoerd in het mei van 2011. Het betreft hier het deelonderwerp

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor MSD 70457-H/2014-11 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2016. OZF. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Groningen Seaports 70457-E/2015-12 2 Inhoudsopgave Informatiebrochure

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011

Zorgen over het pensioeninkomen. 6 oktober 2011 Zorgen over het pensioeninkomen 6 oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. De pensioensituatie van Nederlanders 3. De situatie van gepensioneerden 4. Kennis en informatievoorziening 5. Kennis van

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Themarapportage Websites

Themarapportage Websites Themarapportage Websites oktober 2015 Inhoud themarapportage Samenvatting 3 4. Totaalbeeld 37 1. Inleiding 2. Onderzoeksaanpak 4 6 4.1 Score op volledig getoetste keurmerknormen 4.2 Score op keurmerknormen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Waarde van advies Avéro Achmea De waarde van advies. Februari 2013

Waarde van advies Avéro Achmea De waarde van advies. Februari 2013 Waarde van advies Avéro Achmea 28-09-2012 1 De waarde van advies Februari 2013 Waarde van advies Avéro Achmea 2 Inhoudsopgave Waarom een onderzoek over de waarde van advies? Onderzoeksopzet Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nieuw zorgstelsel December 2005 Respons Van 6 tot en met 11 december 2005 is aan 883 panelleden van 18 jaar en ouder een vragenlijst voorgelegd over hun mening, hun verwachtingen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later

Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013. later Zorgverzekeringen Beter Voor Nu 2013 Altijd De beste zeker zorg van goede voor nu Zorg en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen verschillende wensen. Uw manier

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies

Inhoudsopgave. Inleiding. Conclusies Rapport Consumentenonderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt 31 mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding Conclusies Resultaten Vertrouwen in zorgverzekeraars Overstapgedrag Tevredenheid zorgverzekeraar Prijsperceptie

Nadere informatie

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen

Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Lijfrente: polishouders vergelijken niet en laten duizenden euro s liggen Bezitters van een lijfrenteverzekering kunnen (tien)duizenden euro s besparen door aanbieders van lijfrente-uitkeringen goed te

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Hoefman, R.J., Brabers, A.E.M., en Jong, J.D. de. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over taken zorgverzekeraars.

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek?

Toeslagenonderzoek. Hoe gaan Nederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Toeslagenonderzoek Hoe gaan ederlanders om met de nieuwe Toeslagensystematiek? Utrecht, maart 2006 Inleiding Begin 2006 is er van alles veranderd in het huishoudboekje van veel ederlanders. Huursubsidie

Nadere informatie

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars

Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Tabellenboek Vertrouwen in zorgverzekeraars Behorende bij de volgende publicatie Renske J. Hoefman, Anne E.M. Brabers & Judith D. de Jong. Vertrouwen in zorgverzekeraars hangt samen met opvatting over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016

Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Moneywise Lijfrente Onderzoek november 2016 Uitgangspunten bij de vergelijking Man geboortedatum: 1-6-1949 Vrouw geboortedatum: 1-6-1951 Overgang bij overlijden: 100% Uitkering per: maand Beschikbaar bedrag:

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010

Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs. Laurens van Graafeiland 20-10-2010 Voorbeelden database analyses benchmark onderzoek intermediairs Laurens van Graafeiland 20-10-2010 1 Toegevoegde waarde Marktkennis Kennis van (eind)klanten Vergelijking met concurrenten Kennis over assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij?

Algemene informatie. In dit document vindt u de volgende onderwerpen: Voor wie bemiddelen wij? Algemene informatie EZA verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is de verzekeringsbemiddeling. EZA

Nadere informatie