Fact sheet. voor Amsterdam. Historie. Het belang van de financiële sector. nummer 8 december 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fact sheet. voor Amsterdam. Historie. Het belang van de financiële sector. nummer 8 december 2007"

Transcriptie

1 Fact sheet nummer 8 december 2007 Het belang van de financiële sector voor Amsterdam De financiële sector is bijna dagelijks in het nieuws vanwege fusies, overnames en problemen zoals de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten en de kredietcrisis elders. Ook de overnamestrijd rond ABN AMRO heeft veel beroering gewekt. Naast de miljarden die er met overname gemoeid zijn is er wild gespeculeerd over de personele consequenties en de positie van Amsterdam als financieel centrum. Deze fact sheet geeft informatie over de financiële sector in Amsterdam. Hoe ziet de sector eruit, hoe belangrijk is en was de sector voor Amsterdam, wat waren de ontwikkelingen in de laatste decennia en wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten. Historie Van 1600 tot 1800 was Amsterdam hét financiële centrum van de wereld. Deze positie ontstond aan het begin van de 17e eeuw. Door de sterke handelspositie van Amsterdam kwam er aan het begin van de Gouden Eeuw meer behoefte aan financiële dienstverlening. De in 1609 opgerichte Amsterdamse Wisselbank zorgde voor stabiliteit op de geldmarkt door een monopolie op het omwisselen van geld en het verstrekken van krediet aan kassiers (de toenmalige banken. Alle handelshuizen en kooplieden hadden een rekening bij de bank. De Amsterdamse Wisselbank was gevestigd op de begane grond van het stadhuis op de Dam. Hoewel aan het eind van de 17e eeuw de handelspositie van Amsterdam afbrokkelde bleef Amsterdam lange tijd het financiële centrum van de wereld. In de 18e eeuw werd er in de financiële sector meer verdiend dan in de handel maar als gevolg van het geringe innovatievermogen verloor Amsterdam zijn positie als financieel centrum aan het eind van de 18e eeuw aan Londen. Na 1918 nam New York deze positie over. Sinds 1986 is Londen weer het belangrijkste financiële centrum van de wereld. Het belang van de financiële sector In 2005 werken er in Nederland ruim mensen in de financiële sector (4,6% van alle banen. De financiële sector draagt ruim 6% bij aan het bruto nationaal product. De meeste banen in de financiële sector zijn hoogwaardige banen. De salarissen zijn bijna twee maal zo hoog als het Nederlandse gemiddelde. In Amsterdam is het belang van de financiële sector veel groter dan in geheel Nederland. Begin 2007 werken er mensen in de financiële sector (11% van het aantal banen en de financiële sector draagt voor 22,5% bij aan het bruto regionaal product.

2 De bijdrage aan de economie per sector in Nederland en Amsterdam, 2005 (procenten 1 1 Uitgedrukt als bijdrage aan het bruto nationaal product en bruto regionaal product. bron: Databank SEO In bovenstaande grafiek is de bijdrage aan het bruto nationaal en bruto regionaal product per sector in Nederland en Amsterdam weergegeven. Duidelijk is dat in geheel Nederland de landbouw en industrie veel meer bijdragen in de economie dan in Amsterdam waar de handel, de financiële dienstverlening en ook de zakelijke dienstverlening veel belangrijker zijn. De betekenis van de financiële sector blijft in Amsterdam niet tot de sector zelf beperkt, er zijn ook indirecte effecten. Enkele duizenden mensen verrichten diensten voor deze sector, vooral advocaten, adviesbureaus en marketingspecialisten en ook headhunters en ICT-specialisten. Ook dit zijn hoogwaardige banen, die vooral rond de Zuidas geconcentreerd zijn. Het Nederlandse bankwezen is sterk internationaal georiënteerd en Nederlandse banken als ABN AMRO, ING, Rabobank en Fortis hebben veel behoefte aan Nederlandse specialisten op het gebied van effecten- en ondernemingsrecht, die deze transacties begeleiden. Naar schatting dragen deze diensten binnen de zakelijke dienstverlening voor De verdeling van de werkgelegenheid in de financiële sector, 1 januari 2007 nog eens 5% bij aan de Amsterdamse economie. Sectoren De belangrijkste sectoren binnen de Amsterdamse financiële sector zijn: De banken. Met arbeidsplaatsen nemen de banken een centrale rol in binnen de financiële sector. In de financiële sector draagt het bankwezen het meest bij aan het bruto regionaal product. De effectenbeurs en de effectenhandel. Een tweede belangrijke peiler in de positie van Amsterdam als financieel centrum is de effectenbeurs. Deze positie is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw stevig uitgebouwd met de oprichting van de Europese optiebeurs (1978 en de introductie van elektronisch handelen in Pensioenfondsen, verzekeringsbedrijven en vermogensbeheer. Ook voor deze bedrijven is Amsterdam een belangrijk centrum. Er is veel kennis aanwezig waarop steeds meer een beroep wordt gedaan. In deze sector werken mensen. In de andere onderdelen van de financiële sector zijn vooral kleinere ondernemingen actief. De mondiale positie van Amsterdam als financieel centrum De recent gestarte studie naar de positie van financiële centra 1 geeft inzicht in de mondiale positie van Amsterdam als financieel centrum. Volgens deze index staat Amsterdam op de 16e plaats. De Global Financial Centres Index rekent Amsterdam op grond van de economische structuur, de arbeidsmarkt met veel hoog opgeleide mensen en de goede verbindingen (Schiphol tot de leidende centra.

3 Vestigingsplaatsen: Zuidas, Zuidoost en Centrum De bijgaande kaart laat zien hoe de financiële sector over de stad verdeeld is. Naast de Zuidas, waar vooral hoofdkantoren zijn gevestigd, is Zuidoost een belangrijke vestigingslocatie. In dit stadsdeel is het aandeel van de financiële sector in de totale werkgelegenheid meer dan 10%. De meeste financiële bedrijvigheid is geconcentreerd op Amstel III en bij het Bijlmerplein (ING en ABN AMRO. Er zijn nog steeds veel financiële ondernemingen De belangrijkste financiële centra in de wereld volgens de Global Financial Centres Index % van totale stad rangnummer arbeidsplaatsen werkgelegenheid regio Londen ,3 Londen City ,0 New York ,0 Hong Kong ,3 Singapore ,2 Zürich ,0 Frankfurt ,9 Genève ,8 Chicago ,9 Sydney ,6 Tokio 10.. Parijs ,6 Boston ,6 Toronto ,1 San Francisco ,3 Dublin ,3 Amsterdam ,0 Luxemburg ,2 Het aandeel van de financiële sector in de totale werkgelegenheid en de vestigingen in de financiële sector naar bedrijfsgrootte, 1 januari % < 5% 1% < 3% tot 1% aandeel in totale werkgelegenheid vestigingen naar bedrijfsgrootte arbeidsplaatsen 10% en meer 5% < 10%

4 Geografische spreiding van banken in Amsterdam, In de vierkanten van 500x500 meter staat het aantal banken; /Jaarboek 1972 vierkanten met meer dan 5 banken hebben een dikkere rand. in stadsdeel Centrum gevestigd, al is het aandeel de afgelopen dertig jaar beduidend afgenomen. Begin jaren zeventig bevond zich hier 66% van de werkgelegenheid in de financiële sector (zie kaart, in 2007 is dit aandeel geslonken tot 26%. De grachtengordel is echter nog steeds in trek, met name bij buitenlandse banken en financiële adviesbureaus. Banken zorgen voor veel werkgelegenheid De banken zijn in Amsterdam belangrijke werkgevers. ING is met banen in grootte de tweede werkgever van Amsterdam en ABN AMRO staat met ruim banen op de vierde plaats. Deze twee ondernemingen zorgen samen voor bijna tweederde van de banen in het Amsterdamse bankwezen. Behalve deze grote banken zijn er circa 20 middelgrote Nederlandse banken in Amsterdam gevestigd zoals de KAS BANK en de in de 18e eeuw opgerichte Insinger de Beaufort. Deze banken zijn vooral gericht op persoonlijke begeleiding van vermogende klanten (private banks. Ook zijn er een aantal banken dat zich vooral op effectenverkeer richten. Verder zijn er in Amsterdam 42 filialen van buitenlandse banken. Zij zijn voornamelijk in de grachtengordel gevestigd. Grotere buitenlandse banken in Amsterdam zijn de Deutsche Bank, Dexia, BNP Paribas en Banque Artesia. De grootste werkgevers in Amsterdam behoren vaak tot de (semi-overheid. In het private deel zijn de financiële instellingen oververtegenwoordigd. Fortis is met 18 vestigingen en ruim werknemers in Amsterdam aanwezig. De belangrijkste vestiging is het hoofdkantoor van de bank Mees Pierson (in 1997 opgegaan in Fortis. Daarnaast heeft Fortis 8 bankfilialen in Amsterdam. Op de kaart op pagina 5 is te zien dat de filialen van Fortis op één na in de onmiddellijke nabijheid liggen van een filiaal van de ABN AMRO, die in Amsterdam 28 filialen heeft. Fortis heeft te kennen gegeven landelijk 111 filialen te willen sluiten omdat ze te dicht bij elkaar liggen. Bij de 7 Amsterdamse filialen van Fortis, die dichtbij een ABN AMRO filiaal liggen, werken 86 mensen. Bij alle Amsterdamse filialen van ABN AMRO werken in totaal 253 mensen. Als dezelfde kaart met andere banken gemaakt zou worden wordt een zelfde soort overlap zichtbaar want de meeste bankfilialen staan in winkelcentra.

5 De 25 grootste werkgevers in Amsterdam, 1 januari 2007 rang- vesti- gingen banen1 sector nr. naam Gemeente Amsterdam overheid 2 ING-groep financiële instellingen 3 Universiteit van Amsterdam (UvA (incl. AMC onderwijs/gezondheidszorg 4 ABN AMRO financiële instellingen 5 Vrije Universiteit (incl. VU MC onderwijs/gezondheidszorg 6 Politie Amsterdam-Amstelland overheid 7 GVB (sinds 1 januari 2007 zelfstandig transport 8 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV overheid 9 Koninklijke TNT Post B.V. 10 I.B.M./Lotus 11 Ahold/Albert Heijn 12 Maxeda (Bijenkorf, Hema, V&D, Praxis etc postdiensten groothandel detailhandel detailhandel 13 Justitie (incl gevangenis Overamstel overheid 14 Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gezondheidszorg 15 De Telegraaf (incl Distriq uitgeverijen/drukkerijen 16 Nuon water- en energiebedrijven 17 Hogeschool van Amsterdam onderwijs 18 Delta Lloyd financiële instellingen 19 ROC Amsterdam 20 Stichting Lucas/Andreasziekenhuis 21 NS Groep transport 22 Pantar Amsterdam (sociale werkplaatsen industrie 23 Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gezondheidszorg 24 De Nederlandsche Bank N.V financiële instellingen 25 Fortis financiële instellingen onderwijs gezondheidszorg Het aantal banen is op 100 afgerond. De locaties van de filiaalkantoren van ABN AMRO en Fortis in Amsterdam, juni 2007 filiaal ABN AMRO filiaal Fortis

6 Ontwikkelingen: veel dynamiek De werkgelegenheid in de financiële sector heeft zich de afgelopen 12 jaar met de conjunctuur mee ontwikkeld: tot 2001 steeg het aantal banen, waarna een lichte daling intrad. In 2006 steeg de werkgelegenheid weer. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de financiële sector, (indexcijfers: 1995=100 grote banken als de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, de Banque de Suez, Crédit Lyonnais Nederland en Barclays Bank zijn verdwenen of werden opgeslokt door andere banken. Nieuwe banken als Fortis en de SNS bank ontstonden weer uit fusies en overnames. Binnen de banken zelf is er ook veel dynamiek met reorganisaties en outsourcing van activiteiten zoals ABN AMRO, die haar automatiseringsafdeling naar India verplaatste en de ING, die de verwerking van post en documenten naar het Britse Astron overdeed. Faillissementen zijn een zeldzaamheid in het Amsterdamse bankwezen (Teixeira de Mattos 1966, Van der Hoop Weliswaar is de laatste jaren bij de grote banken het aantal banen verminderd maar bij de kleinere en middelgrote banken is de werkgelegenheid juist toegenomen waardoor de werkgelegenheid als geheel op peil bleef. De dynamiek in het bankwezen heeft de laatste jaren dus maar beperkt effect gehad op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Banken De laatste decennia heeft het Amsterdamse bankwezen veel dynamiek gekend. Fusies en concentraties, verplaatsing van activiteiten vinden voortdurend plaats. Zo ontstonden in de jaren zestig de Algemene Bank Nederland (ABN uit een fusie van de Twentsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de AMRO Bank uit een fusie van de Amsterdamsche Bank met de Rotterdamsche Bank. In 1991 fuseerden deze banken tot de ABN AMRO. Ook andere Effectenhandel Ook in de effectenhandel is er de laatste 10 jaar veel veranderd. De Amsterdamse effectenbeurs ging in 2000 samen met de Brusselse en Parijse effectenbeurs op in Euronext, twee jaar later verdween de effectenhandel van de beursvloer. In april 2007 fuseerde Euronext met de New York Stock Exchange op Wallstreet. Door deze ontwikkelingen is de effectenhandel steeds minder aan één plaats of land gebonden en is transnationaal geworden. De effectenhandel op de beursvloer van Beursplein 5 is echter deze zomer heropend. Een aantal effectenhandelaren keert weer terug naar de beursvloer en de plannen om naar de Zuidas te verhuizen zijn vergeten. Stadsdeel Centrum is nog steeds een belangrijke vestigingsplaats voor de financiële sector. De euro De invoering van de euro in 2002 heeft nauwelijks invloed gehad op de financiële sector want het interne verkeer werd al sinds 1999 in euro s afgewikkeld. De invoering van deze rekeneuro heeft er wel toe geleid dat een deel van het internationale geldverkeer in vreemde valuta naar Londen is verplaatst. Voor de geldwisselkantoren lag de zaak anders want met de invoering van de euro waren ze ongeveer de helft van hun klandizie kwijt (toeristen uit de eurozone. Tussen 2002 en 2006 is het aantal geldwisselkantoren van 30 naar 20 gedaald, het aantal werknemers is van 185 naar 131 afgenomen. Grenswisselkantoren N.V. heeft op de nieuwe situatie gereageerd met de oprichting van de Goffin Bank, die zich met filialen in wijken met veel allochtonen richt op geldtransacties naar Turkije, Afrika en andere landen met een minder goed ontwikkeld bankwezen.

7 De AEX-index Binnenkort (januari 2008 bestaat de AEX (Amsterdam Exchange Index 25 jaar. De AEX geeft een gewogen gemiddelde weer van de aandelenkoersen van de 25 grootste aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs en is daarmee te beschouwen als een graadmeter. Uitgangspunt voor opname is de omzet van het aandeel (het aantal verhandelde aandelen maal de beurskoers. Bij de oprichting in 1983 kreeg de index de naam EOE-index. Dit stond voor European Options Exchange. De index was in het leven geroepen om opties te kunnen verhandelen en bestond aanvankelijk uit 14 fondsen. In 1990 is dit uitgebreid naar 25 fondsen. Van de veertien bedrijven die in 1983 in de EOE-index werden opgenomen, staan er nog zeven in de AEX-index: Shell, Unilever, Aegon, Philips, Akzo Nobel, Ahold en ING. De laatste vier hebben hun hoofdkantoor in Amsterdam. In de afgelopen 25 jaar hebben 52 bedrijven deel uitgemaakt van de index. Bijna de helft hiervan is inmiddels geen zelfstandige onderneming meer. De meeste bedrijven verdwijnen door een buitenlandse overname. Sinds 2000 zijn twaalf Nederlandse bedrijven om deze reden van de beurs verdwenen. De meeste overnames zijn aangekondigd in 2007: Hoogovens/Corus, Numico en ABN AMRO verdwenen al en het vertrek van Hagemeyer, Stork en Vedior is voor 2008 gepland. De laatste vier jaar zijn er veel bedrijven van de effectenbeurs Euronext verdwenen, het aantal bedrijven dat een nieuwe beursnotering kreeg was veel geringer. In financiële kringen zegt men dat de beurs hierdoor aan het leeglopen is. 7 Bedrijven die de laatste vier jaar bij Euronext een nieuwe beursnotering kregen en bedrijven die van de beurs zijn verdwenen, bron: AFCR working paper no. 2 3 Na 2002 zijn er in deze sector circa 400 arbeidsplaatsen verdwenen, zowel door de sluiting van de beursvloer als door een aantal faillissementen van commissionairs. In de sector verzekeringen, pensioenfondsen en vermogensbeheer is de werkgelegenheid sterk gegroeid bij de adviesbureaus voor pensioenen en vermogensbeheer. Bij de pensioenfondsen en verzekeringen is daarentegen de werkgelegenheid na 2002 gedaald, vooral door fusies en verhuizingen. In de andere onderdelen van de financiële sector ondervinden de tussenpersonen en adviesbureaus steeds meer concurrentie van internet 2, waardoor de werkgelegenheid daalt. De beleggingsmaatschappijen en de kredietverlening volgen min of meer de conjunctuur. Toekomst Naar verwachting zal de Amsterdamse economie de komende jaren met 2,9% per jaar groeien. 4 Dit percentage ligt iets hoger dan de groei die voor heel Nederland verwacht wordt (tussen de 2,5 en 3%. 5 Het verschil is onder andere te danken aan de Amsterdamse financiële en zakelijke dienstverlening, waarvan een bovengemiddelde groei verwacht wordt. 6

8 De overname door Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander lijkt vooralsnog beperkte invloed te hebben op de positie van de Amsterdamse financiële sector. Fortis heeft aangegeven zijn Nederlandse hoofdkantoor naar Amsterdam te willen verplaatsen en de Royal Bank of Scotland zal in Amsterdam een centrum voor eurotransacties vestigen. Voor de langere termijn is er veel onzekerheid in de financiële wereld. ABN AMRO heeft steeds veel financieel talent weten aan te trekken, dat zich hier verder ontwikkelde en later doorstroomde naar andere banken en financiële instellingen. Met het wegvallen van ABN AMRO dreigt dit te verdwijnen waardoor op termijn kwaliteitsverlies van de financiële dienstverlening dreigt. De recente oprichting van het Holland Financial Centre, dat de ambitie heeft om Nederland weer op de kaart te zetten als aantrekkelijke vestigingslocatie voor financiële bedrijven, just behind London, en de oprichting van een financiële topopleiding, de Duisenberg School of Finance moeten in dit licht worden bezien. Uit verschillende studies 7 komt naar voren dat de zakelijke dienstverlening en de financiële sector sterk verweven zijn en dat Amsterdam (en in het bijzonder de Zuidas hierin voor Nederland een belangrijke positie inneemt. Een belangrijk deel van de Amsterdamse dienstverlening richt zich op grote bedrijven en multinationals en is zeer specialistisch. Deze dienstverlening is zelfs zo belangrijk dat bedrijven als Philips, Albert Heijn en Akzo Nobel ervoor hebben gekozen hun hoofdkantoor naar Amsterdam te verhuizen. Buitenlandse bedrijven kiezen juist Amsterdam als vestigingsplaats vanwege de goede zakelijke en financiële dienstverlening. 8 Voor de toekomstige ontwikkeling is zowel het nationale als internationale perspectief van belang. De RPD 9 concludeert dat, voor zover er gesproken kan worden van een stedelijk systeem op het niveau van de Randstad, er sprake lijkt te zijn van een in toenemende mate hiërarchisch systeem, waarbij Amsterdam zich aan de top van de hiërarchie positioneert. Belangrijker nog is de internationale ontwikkeling. Blijft Amsterdam onderdeel uitmaken van een interessant internationaal netwerk van steden? Vooralsnog lijkt dat het geval. 10 Nadere analyse moet uitwijzen hoe sterk de Amsterdamse economie, en de financiële sector in het bijzonder, in deze netwerken verankerd is. Noten 1 Global Financial Centres Index, Londen, september De index is gebaseerd op externe benchmarks, aangevuld met enquêtes onder specialisten. 2 Verzekeringen en hypotheken kunnen via internet worden afgesloten, onafhankelijke sites geven financiële adviezen. 3 Engelen, E. en Grote, M.H., The virtualisation of an equity exchange, AFCR working paper no. 2, Amsterdam 2007, 4 Ecorys, De Nederlandsche Bank, Kwartaalbericht juni Amsterdamse Economische Verkenningen, SEO, Ruimtelijk Planbureau, Vele steden maken nog geen Randstad, Den Haag 2006, Ruimtelijk Planbureau, De nieuwe stad, Den Haag 2006, Lambregts, Bart, Eén Randstad bestaat niet en wel, City Journal no Onderzoek internationale concurrentiepositie regio Amsterdam, Economische Zaken, Amsterdam Ruimtelijk Planbureau, Vele steden maken nog geen Randstad, Den Haag Zie bijvoorbeeld: Porous Europe: European Cities in Global Urban Arenas (http://www.lboro.ac.uk/gawc. Colofon Weesperstraat VN Amsterdam Telefoon Fax Auteurs: drs. Peter van Hinte drs. Carine van Oosteren Met dank aan Ewald Engelen, universitair hoofddocent UvA en leider AFCR-project.

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal Internationaliserings- monitor 2015 Eerste kwartaal Internationaliserings monitor 2015 Eerste kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Economische Verkenning Rotterdam

Economische Verkenning Rotterdam Economische Verkenning Rotterdam 2013 Economische Verkenning Rotterdam 2013 VOORWOORD pagina 3 Voorwoord Geachte lezer, Kennis over de stand van de economie is van belang om de koers voor een sterke economische

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Hier word je Amsterdammer van

Hier word je Amsterdammer van Hier word je Amsterdammer van 2 3 De grootste uitvinding ooit The greatest invention of mankind. Zo kwalificeert de Amerikaanse econoom Glaeser in zijn laatste boek de stad. 1 De stad maakt, aldus de ondertitel,

Nadere informatie

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna 50.000. Ze maken 12,8%

Nadere informatie

Rapport. Hoofdkantoren een hoofdzaak. Perspectieven 2008. Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl

Rapport. Hoofdkantoren een hoofdzaak. Perspectieven 2008. Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl Rapport Perspectieven 2008 Hoofdkantoren een hoofdzaak Tijd voor industriepolitiek nieuwe stijl The Boston Consulting Group (BCG) is een wereldwijd opererende management consultant en is toonaangevend

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3

FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 0 0 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 0 0 3 FGH B A N K N.V. D E REALITEIT REGEERT R EALITY RULES F G H V A S T G O E D B E R I C H T 2 3 F G H R E A L E S T A T E R E P O R T 2 3 FGH B a n k N.V. FGH vastgoedbericht 23. de realiteit regeert 3 Trends

Nadere informatie

De concurrentiepositie

De concurrentiepositie De concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad in Europa Beleidsstudies De concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad in Europa Mark Thissen Frank van Oort Arjan Ruijs Stephaan

Nadere informatie

economische verkenningen metropoolregio amsterdam

economische verkenningen metropoolregio amsterdam economische verkenningen metropoolregio amsterdam 2015 Toegevoegde waarde: het verschil tussen marktprijzen en basisprijzen Het totaal van alle toegevoegde waarde in een economie (omzet minus verbruik)

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

De regionale economie 2010

De regionale economie 2010 De regionale economie 2010 06 07 08 09 10 11 12 13 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend

Nadere informatie

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4

SCHOLENSTRIJD.NL. Lesbrief Beleggen. Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 SCHOLENSTRIJD.NL Lesbrief Beleggen Bewerkt voor Elde College augustus 2009 voor havo 4 Bewerkt van oorspronkelijke uitgave 2008 Stichting leerplanontwikkeling (), Enschede, IEX Mediagroep, Amsterdam Alle

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNINGEN

ECONOMISCHE VERKENNINGEN ECONOMISCHE VERKENNINGEN METROPOOLREGIO AMSTERDAM 2012 ECONOMISCHE VERKENNINGEN METROPOOLREGIO AMSTERDAM 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Belangrijkste bevindingen en conclusies 3 Bijlagen 105 Bijlage 1

Nadere informatie

Totale beleggingen professionele beleggers in 2011 Professionele beleggers investeren meer in indirect vastgoed

Totale beleggingen professionele beleggers in 2011 Professionele beleggers investeren meer in indirect vastgoed www.vastgoedmarkt.nl oktober 212 Vastgoedmarkt 59 BELEGGINGEN / ONDERZOEK / CBS Totale beleggingen professionele beleggers in 211 Professionele beleggers investeren meer in in vastgoed De beleggingen in

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015

ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 ECONOMISCHE VERKENNING ROTTERDAM EVR2015 magazine Mozaïek van de nieuwe economie De Derde Maasvlakte ligt op het Weena 28 Afval is onze goudmijn voor de toekomst 40 Nieuwe economie, nieuwe kansen Voorwoord

Nadere informatie

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers.

Kantorenmarkt G6 G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT JAN 2012 KANTORENMARKT. www.colliers. JAN 212 KANTORENMARKT G6 RAPPORT I ALMERE AMSTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ROTTERDAM UTRECHT RESEARCH & FORECAST REPORT Kantorenmarkt G6 MARKT INDICATOREN (J-O-J) INFLATIE RENTE WERKLOOSHEID ECONOMISCHE GROEI

Nadere informatie

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011 Samenvatting jaarboek 2008 1 Amsterdam in cijfers 2011 2 Samenvatting jaarboek 2011 Colofon Verkrijgbaar bij SDA Print + Media, Donauweg 8b, telefoon 020 551 1811 en in de boekhandel Informatie Dienst

Nadere informatie

Onderzoeksmemorandum. No 137. Het zwarte gat van Nederland A.P. Kusters

Onderzoeksmemorandum. No 137. Het zwarte gat van Nederland A.P. Kusters Onderzoeksmemorandum No 137 Het zwarte gat van Nederland A.P. Kusters Centraal Planbureau, Den Haag, juli 1997 Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338 33 80

Nadere informatie

Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer

Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking door Nederlandse banken. Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer Investeringen in duurzame sopwekking door Nederlandse banken Een onderzoeksrapport voor de Eerlijke Bankwijzer Investeringen in duurzame sopwekking door Nederlandse banken Een onderzoeksrapport voor de

Nadere informatie

Game-industrie in beeld

Game-industrie in beeld Eindrapport Projectnummer: 10067 In opdracht van: AIM Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0412 Fax 020 251 0444 c.oosteren@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Human Capital Agenda voor het Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Economic Board December 2012 1 Aanleiding en doelstelling Human Capital Agenda De Economic Board heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China

Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China Kijken naar China door Westerse ogen Een onderzoek naar de kansen voor het Westerse bedrijfsleven in het Westen van China (West) Public Sector MBA Scriptie Drs. Rutger Brouwer 1 december 2011 2 Kijken

Nadere informatie