Fact sheet. voor Amsterdam. Historie. Het belang van de financiële sector. nummer 8 december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fact sheet. voor Amsterdam. Historie. Het belang van de financiële sector. nummer 8 december 2007"

Transcriptie

1 Fact sheet nummer 8 december 2007 Het belang van de financiële sector voor Amsterdam De financiële sector is bijna dagelijks in het nieuws vanwege fusies, overnames en problemen zoals de hypotheekcrisis in de Verenigde Staten en de kredietcrisis elders. Ook de overnamestrijd rond ABN AMRO heeft veel beroering gewekt. Naast de miljarden die er met overname gemoeid zijn is er wild gespeculeerd over de personele consequenties en de positie van Amsterdam als financieel centrum. Deze fact sheet geeft informatie over de financiële sector in Amsterdam. Hoe ziet de sector eruit, hoe belangrijk is en was de sector voor Amsterdam, wat waren de ontwikkelingen in de laatste decennia en wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten. Historie Van 1600 tot 1800 was Amsterdam hét financiële centrum van de wereld. Deze positie ontstond aan het begin van de 17e eeuw. Door de sterke handelspositie van Amsterdam kwam er aan het begin van de Gouden Eeuw meer behoefte aan financiële dienstverlening. De in 1609 opgerichte Amsterdamse Wisselbank zorgde voor stabiliteit op de geldmarkt door een monopolie op het omwisselen van geld en het verstrekken van krediet aan kassiers (de toenmalige banken. Alle handelshuizen en kooplieden hadden een rekening bij de bank. De Amsterdamse Wisselbank was gevestigd op de begane grond van het stadhuis op de Dam. Hoewel aan het eind van de 17e eeuw de handelspositie van Amsterdam afbrokkelde bleef Amsterdam lange tijd het financiële centrum van de wereld. In de 18e eeuw werd er in de financiële sector meer verdiend dan in de handel maar als gevolg van het geringe innovatievermogen verloor Amsterdam zijn positie als financieel centrum aan het eind van de 18e eeuw aan Londen. Na 1918 nam New York deze positie over. Sinds 1986 is Londen weer het belangrijkste financiële centrum van de wereld. Het belang van de financiële sector In 2005 werken er in Nederland ruim mensen in de financiële sector (4,6% van alle banen. De financiële sector draagt ruim 6% bij aan het bruto nationaal product. De meeste banen in de financiële sector zijn hoogwaardige banen. De salarissen zijn bijna twee maal zo hoog als het Nederlandse gemiddelde. In Amsterdam is het belang van de financiële sector veel groter dan in geheel Nederland. Begin 2007 werken er mensen in de financiële sector (11% van het aantal banen en de financiële sector draagt voor 22,5% bij aan het bruto regionaal product.

2 De bijdrage aan de economie per sector in Nederland en Amsterdam, 2005 (procenten 1 1 Uitgedrukt als bijdrage aan het bruto nationaal product en bruto regionaal product. bron: Databank SEO In bovenstaande grafiek is de bijdrage aan het bruto nationaal en bruto regionaal product per sector in Nederland en Amsterdam weergegeven. Duidelijk is dat in geheel Nederland de landbouw en industrie veel meer bijdragen in de economie dan in Amsterdam waar de handel, de financiële dienstverlening en ook de zakelijke dienstverlening veel belangrijker zijn. De betekenis van de financiële sector blijft in Amsterdam niet tot de sector zelf beperkt, er zijn ook indirecte effecten. Enkele duizenden mensen verrichten diensten voor deze sector, vooral advocaten, adviesbureaus en marketingspecialisten en ook headhunters en ICT-specialisten. Ook dit zijn hoogwaardige banen, die vooral rond de Zuidas geconcentreerd zijn. Het Nederlandse bankwezen is sterk internationaal georiënteerd en Nederlandse banken als ABN AMRO, ING, Rabobank en Fortis hebben veel behoefte aan Nederlandse specialisten op het gebied van effecten- en ondernemingsrecht, die deze transacties begeleiden. Naar schatting dragen deze diensten binnen de zakelijke dienstverlening voor De verdeling van de werkgelegenheid in de financiële sector, 1 januari 2007 nog eens 5% bij aan de Amsterdamse economie. Sectoren De belangrijkste sectoren binnen de Amsterdamse financiële sector zijn: De banken. Met arbeidsplaatsen nemen de banken een centrale rol in binnen de financiële sector. In de financiële sector draagt het bankwezen het meest bij aan het bruto regionaal product. De effectenbeurs en de effectenhandel. Een tweede belangrijke peiler in de positie van Amsterdam als financieel centrum is de effectenbeurs. Deze positie is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw stevig uitgebouwd met de oprichting van de Europese optiebeurs (1978 en de introductie van elektronisch handelen in Pensioenfondsen, verzekeringsbedrijven en vermogensbeheer. Ook voor deze bedrijven is Amsterdam een belangrijk centrum. Er is veel kennis aanwezig waarop steeds meer een beroep wordt gedaan. In deze sector werken mensen. In de andere onderdelen van de financiële sector zijn vooral kleinere ondernemingen actief. De mondiale positie van Amsterdam als financieel centrum De recent gestarte studie naar de positie van financiële centra 1 geeft inzicht in de mondiale positie van Amsterdam als financieel centrum. Volgens deze index staat Amsterdam op de 16e plaats. De Global Financial Centres Index rekent Amsterdam op grond van de economische structuur, de arbeidsmarkt met veel hoog opgeleide mensen en de goede verbindingen (Schiphol tot de leidende centra.

3 Vestigingsplaatsen: Zuidas, Zuidoost en Centrum De bijgaande kaart laat zien hoe de financiële sector over de stad verdeeld is. Naast de Zuidas, waar vooral hoofdkantoren zijn gevestigd, is Zuidoost een belangrijke vestigingslocatie. In dit stadsdeel is het aandeel van de financiële sector in de totale werkgelegenheid meer dan 10%. De meeste financiële bedrijvigheid is geconcentreerd op Amstel III en bij het Bijlmerplein (ING en ABN AMRO. Er zijn nog steeds veel financiële ondernemingen De belangrijkste financiële centra in de wereld volgens de Global Financial Centres Index % van totale stad rangnummer arbeidsplaatsen werkgelegenheid regio Londen ,3 Londen City ,0 New York ,0 Hong Kong ,3 Singapore ,2 Zürich ,0 Frankfurt ,9 Genève ,8 Chicago ,9 Sydney ,6 Tokio 10.. Parijs ,6 Boston ,6 Toronto ,1 San Francisco ,3 Dublin ,3 Amsterdam ,0 Luxemburg ,2 Het aandeel van de financiële sector in de totale werkgelegenheid en de vestigingen in de financiële sector naar bedrijfsgrootte, 1 januari % < 5% 1% < 3% tot 1% aandeel in totale werkgelegenheid vestigingen naar bedrijfsgrootte arbeidsplaatsen 10% en meer 5% < 10%

4 Geografische spreiding van banken in Amsterdam, In de vierkanten van 500x500 meter staat het aantal banken; /Jaarboek 1972 vierkanten met meer dan 5 banken hebben een dikkere rand. in stadsdeel Centrum gevestigd, al is het aandeel de afgelopen dertig jaar beduidend afgenomen. Begin jaren zeventig bevond zich hier 66% van de werkgelegenheid in de financiële sector (zie kaart, in 2007 is dit aandeel geslonken tot 26%. De grachtengordel is echter nog steeds in trek, met name bij buitenlandse banken en financiële adviesbureaus. Banken zorgen voor veel werkgelegenheid De banken zijn in Amsterdam belangrijke werkgevers. ING is met banen in grootte de tweede werkgever van Amsterdam en ABN AMRO staat met ruim banen op de vierde plaats. Deze twee ondernemingen zorgen samen voor bijna tweederde van de banen in het Amsterdamse bankwezen. Behalve deze grote banken zijn er circa 20 middelgrote Nederlandse banken in Amsterdam gevestigd zoals de KAS BANK en de in de 18e eeuw opgerichte Insinger de Beaufort. Deze banken zijn vooral gericht op persoonlijke begeleiding van vermogende klanten (private banks. Ook zijn er een aantal banken dat zich vooral op effectenverkeer richten. Verder zijn er in Amsterdam 42 filialen van buitenlandse banken. Zij zijn voornamelijk in de grachtengordel gevestigd. Grotere buitenlandse banken in Amsterdam zijn de Deutsche Bank, Dexia, BNP Paribas en Banque Artesia. De grootste werkgevers in Amsterdam behoren vaak tot de (semi-overheid. In het private deel zijn de financiële instellingen oververtegenwoordigd. Fortis is met 18 vestigingen en ruim werknemers in Amsterdam aanwezig. De belangrijkste vestiging is het hoofdkantoor van de bank Mees Pierson (in 1997 opgegaan in Fortis. Daarnaast heeft Fortis 8 bankfilialen in Amsterdam. Op de kaart op pagina 5 is te zien dat de filialen van Fortis op één na in de onmiddellijke nabijheid liggen van een filiaal van de ABN AMRO, die in Amsterdam 28 filialen heeft. Fortis heeft te kennen gegeven landelijk 111 filialen te willen sluiten omdat ze te dicht bij elkaar liggen. Bij de 7 Amsterdamse filialen van Fortis, die dichtbij een ABN AMRO filiaal liggen, werken 86 mensen. Bij alle Amsterdamse filialen van ABN AMRO werken in totaal 253 mensen. Als dezelfde kaart met andere banken gemaakt zou worden wordt een zelfde soort overlap zichtbaar want de meeste bankfilialen staan in winkelcentra.

5 De 25 grootste werkgevers in Amsterdam, 1 januari 2007 rang- vesti- gingen banen1 sector nr. naam Gemeente Amsterdam overheid 2 ING-groep financiële instellingen 3 Universiteit van Amsterdam (UvA (incl. AMC onderwijs/gezondheidszorg 4 ABN AMRO financiële instellingen 5 Vrije Universiteit (incl. VU MC onderwijs/gezondheidszorg 6 Politie Amsterdam-Amstelland overheid 7 GVB (sinds 1 januari 2007 zelfstandig transport 8 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV overheid 9 Koninklijke TNT Post B.V. 10 I.B.M./Lotus 11 Ahold/Albert Heijn 12 Maxeda (Bijenkorf, Hema, V&D, Praxis etc postdiensten groothandel detailhandel detailhandel 13 Justitie (incl gevangenis Overamstel overheid 14 Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gezondheidszorg 15 De Telegraaf (incl Distriq uitgeverijen/drukkerijen 16 Nuon water- en energiebedrijven 17 Hogeschool van Amsterdam onderwijs 18 Delta Lloyd financiële instellingen 19 ROC Amsterdam 20 Stichting Lucas/Andreasziekenhuis 21 NS Groep transport 22 Pantar Amsterdam (sociale werkplaatsen industrie 23 Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis gezondheidszorg 24 De Nederlandsche Bank N.V financiële instellingen 25 Fortis financiële instellingen onderwijs gezondheidszorg Het aantal banen is op 100 afgerond. De locaties van de filiaalkantoren van ABN AMRO en Fortis in Amsterdam, juni 2007 filiaal ABN AMRO filiaal Fortis

6 Ontwikkelingen: veel dynamiek De werkgelegenheid in de financiële sector heeft zich de afgelopen 12 jaar met de conjunctuur mee ontwikkeld: tot 2001 steeg het aantal banen, waarna een lichte daling intrad. In 2006 steeg de werkgelegenheid weer. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de financiële sector, (indexcijfers: 1995=100 grote banken als de Spaarbank voor de Stad Amsterdam, de Banque de Suez, Crédit Lyonnais Nederland en Barclays Bank zijn verdwenen of werden opgeslokt door andere banken. Nieuwe banken als Fortis en de SNS bank ontstonden weer uit fusies en overnames. Binnen de banken zelf is er ook veel dynamiek met reorganisaties en outsourcing van activiteiten zoals ABN AMRO, die haar automatiseringsafdeling naar India verplaatste en de ING, die de verwerking van post en documenten naar het Britse Astron overdeed. Faillissementen zijn een zeldzaamheid in het Amsterdamse bankwezen (Teixeira de Mattos 1966, Van der Hoop Weliswaar is de laatste jaren bij de grote banken het aantal banen verminderd maar bij de kleinere en middelgrote banken is de werkgelegenheid juist toegenomen waardoor de werkgelegenheid als geheel op peil bleef. De dynamiek in het bankwezen heeft de laatste jaren dus maar beperkt effect gehad op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Banken De laatste decennia heeft het Amsterdamse bankwezen veel dynamiek gekend. Fusies en concentraties, verplaatsing van activiteiten vinden voortdurend plaats. Zo ontstonden in de jaren zestig de Algemene Bank Nederland (ABN uit een fusie van de Twentsche Bank en de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de AMRO Bank uit een fusie van de Amsterdamsche Bank met de Rotterdamsche Bank. In 1991 fuseerden deze banken tot de ABN AMRO. Ook andere Effectenhandel Ook in de effectenhandel is er de laatste 10 jaar veel veranderd. De Amsterdamse effectenbeurs ging in 2000 samen met de Brusselse en Parijse effectenbeurs op in Euronext, twee jaar later verdween de effectenhandel van de beursvloer. In april 2007 fuseerde Euronext met de New York Stock Exchange op Wallstreet. Door deze ontwikkelingen is de effectenhandel steeds minder aan één plaats of land gebonden en is transnationaal geworden. De effectenhandel op de beursvloer van Beursplein 5 is echter deze zomer heropend. Een aantal effectenhandelaren keert weer terug naar de beursvloer en de plannen om naar de Zuidas te verhuizen zijn vergeten. Stadsdeel Centrum is nog steeds een belangrijke vestigingsplaats voor de financiële sector. De euro De invoering van de euro in 2002 heeft nauwelijks invloed gehad op de financiële sector want het interne verkeer werd al sinds 1999 in euro s afgewikkeld. De invoering van deze rekeneuro heeft er wel toe geleid dat een deel van het internationale geldverkeer in vreemde valuta naar Londen is verplaatst. Voor de geldwisselkantoren lag de zaak anders want met de invoering van de euro waren ze ongeveer de helft van hun klandizie kwijt (toeristen uit de eurozone. Tussen 2002 en 2006 is het aantal geldwisselkantoren van 30 naar 20 gedaald, het aantal werknemers is van 185 naar 131 afgenomen. Grenswisselkantoren N.V. heeft op de nieuwe situatie gereageerd met de oprichting van de Goffin Bank, die zich met filialen in wijken met veel allochtonen richt op geldtransacties naar Turkije, Afrika en andere landen met een minder goed ontwikkeld bankwezen.

7 De AEX-index Binnenkort (januari 2008 bestaat de AEX (Amsterdam Exchange Index 25 jaar. De AEX geeft een gewogen gemiddelde weer van de aandelenkoersen van de 25 grootste aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs en is daarmee te beschouwen als een graadmeter. Uitgangspunt voor opname is de omzet van het aandeel (het aantal verhandelde aandelen maal de beurskoers. Bij de oprichting in 1983 kreeg de index de naam EOE-index. Dit stond voor European Options Exchange. De index was in het leven geroepen om opties te kunnen verhandelen en bestond aanvankelijk uit 14 fondsen. In 1990 is dit uitgebreid naar 25 fondsen. Van de veertien bedrijven die in 1983 in de EOE-index werden opgenomen, staan er nog zeven in de AEX-index: Shell, Unilever, Aegon, Philips, Akzo Nobel, Ahold en ING. De laatste vier hebben hun hoofdkantoor in Amsterdam. In de afgelopen 25 jaar hebben 52 bedrijven deel uitgemaakt van de index. Bijna de helft hiervan is inmiddels geen zelfstandige onderneming meer. De meeste bedrijven verdwijnen door een buitenlandse overname. Sinds 2000 zijn twaalf Nederlandse bedrijven om deze reden van de beurs verdwenen. De meeste overnames zijn aangekondigd in 2007: Hoogovens/Corus, Numico en ABN AMRO verdwenen al en het vertrek van Hagemeyer, Stork en Vedior is voor 2008 gepland. De laatste vier jaar zijn er veel bedrijven van de effectenbeurs Euronext verdwenen, het aantal bedrijven dat een nieuwe beursnotering kreeg was veel geringer. In financiële kringen zegt men dat de beurs hierdoor aan het leeglopen is. 7 Bedrijven die de laatste vier jaar bij Euronext een nieuwe beursnotering kregen en bedrijven die van de beurs zijn verdwenen, bron: AFCR working paper no. 2 3 Na 2002 zijn er in deze sector circa 400 arbeidsplaatsen verdwenen, zowel door de sluiting van de beursvloer als door een aantal faillissementen van commissionairs. In de sector verzekeringen, pensioenfondsen en vermogensbeheer is de werkgelegenheid sterk gegroeid bij de adviesbureaus voor pensioenen en vermogensbeheer. Bij de pensioenfondsen en verzekeringen is daarentegen de werkgelegenheid na 2002 gedaald, vooral door fusies en verhuizingen. In de andere onderdelen van de financiële sector ondervinden de tussenpersonen en adviesbureaus steeds meer concurrentie van internet 2, waardoor de werkgelegenheid daalt. De beleggingsmaatschappijen en de kredietverlening volgen min of meer de conjunctuur. Toekomst Naar verwachting zal de Amsterdamse economie de komende jaren met 2,9% per jaar groeien. 4 Dit percentage ligt iets hoger dan de groei die voor heel Nederland verwacht wordt (tussen de 2,5 en 3%. 5 Het verschil is onder andere te danken aan de Amsterdamse financiële en zakelijke dienstverlening, waarvan een bovengemiddelde groei verwacht wordt. 6

8 De overname door Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander lijkt vooralsnog beperkte invloed te hebben op de positie van de Amsterdamse financiële sector. Fortis heeft aangegeven zijn Nederlandse hoofdkantoor naar Amsterdam te willen verplaatsen en de Royal Bank of Scotland zal in Amsterdam een centrum voor eurotransacties vestigen. Voor de langere termijn is er veel onzekerheid in de financiële wereld. ABN AMRO heeft steeds veel financieel talent weten aan te trekken, dat zich hier verder ontwikkelde en later doorstroomde naar andere banken en financiële instellingen. Met het wegvallen van ABN AMRO dreigt dit te verdwijnen waardoor op termijn kwaliteitsverlies van de financiële dienstverlening dreigt. De recente oprichting van het Holland Financial Centre, dat de ambitie heeft om Nederland weer op de kaart te zetten als aantrekkelijke vestigingslocatie voor financiële bedrijven, just behind London, en de oprichting van een financiële topopleiding, de Duisenberg School of Finance moeten in dit licht worden bezien. Uit verschillende studies 7 komt naar voren dat de zakelijke dienstverlening en de financiële sector sterk verweven zijn en dat Amsterdam (en in het bijzonder de Zuidas hierin voor Nederland een belangrijke positie inneemt. Een belangrijk deel van de Amsterdamse dienstverlening richt zich op grote bedrijven en multinationals en is zeer specialistisch. Deze dienstverlening is zelfs zo belangrijk dat bedrijven als Philips, Albert Heijn en Akzo Nobel ervoor hebben gekozen hun hoofdkantoor naar Amsterdam te verhuizen. Buitenlandse bedrijven kiezen juist Amsterdam als vestigingsplaats vanwege de goede zakelijke en financiële dienstverlening. 8 Voor de toekomstige ontwikkeling is zowel het nationale als internationale perspectief van belang. De RPD 9 concludeert dat, voor zover er gesproken kan worden van een stedelijk systeem op het niveau van de Randstad, er sprake lijkt te zijn van een in toenemende mate hiërarchisch systeem, waarbij Amsterdam zich aan de top van de hiërarchie positioneert. Belangrijker nog is de internationale ontwikkeling. Blijft Amsterdam onderdeel uitmaken van een interessant internationaal netwerk van steden? Vooralsnog lijkt dat het geval. 10 Nadere analyse moet uitwijzen hoe sterk de Amsterdamse economie, en de financiële sector in het bijzonder, in deze netwerken verankerd is. Noten 1 Global Financial Centres Index, Londen, september De index is gebaseerd op externe benchmarks, aangevuld met enquêtes onder specialisten. 2 Verzekeringen en hypotheken kunnen via internet worden afgesloten, onafhankelijke sites geven financiële adviezen. 3 Engelen, E. en Grote, M.H., The virtualisation of an equity exchange, AFCR working paper no. 2, Amsterdam 2007, 4 Ecorys, De Nederlandsche Bank, Kwartaalbericht juni Amsterdamse Economische Verkenningen, SEO, Ruimtelijk Planbureau, Vele steden maken nog geen Randstad, Den Haag 2006, Ruimtelijk Planbureau, De nieuwe stad, Den Haag 2006, Lambregts, Bart, Eén Randstad bestaat niet en wel, City Journal no Onderzoek internationale concurrentiepositie regio Amsterdam, Economische Zaken, Amsterdam Ruimtelijk Planbureau, Vele steden maken nog geen Randstad, Den Haag Zie bijvoorbeeld: Porous Europe: European Cities in Global Urban Arenas (http://www.lboro.ac.uk/gawc. Colofon Weesperstraat VN Amsterdam Telefoon Fax Auteurs: drs. Peter van Hinte drs. Carine van Oosteren Met dank aan Ewald Engelen, universitair hoofddocent UvA en leider AFCR-project.

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk

Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk Internationale vorderingen Nederlandse banken onder druk De vorderingen van Nederlandse banken op het buitenland zijn onder invloed van de financiële crisis en de splitsing van ABN AMRO in 2007 en 2008

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Fact sheet. Recordaantal banen in Amsterdam. Hoge economische groei. nummer 4 juni 2007

Fact sheet. Recordaantal banen in Amsterdam. Hoge economische groei. nummer 4 juni 2007 Fact sheet nummer 4 juni 2007 Recordaantal banen in Amsterdam In 2006 is de werkgelegenheid gegroeid met 1% tot 423.241, waarmee een nieuw record gehaald werd. Nog nooit eerder waren er zoveel mensen in

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005 Fact sheet nummer 6 juni 2005 Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil De werkgelegenheid in Amsterdam is in 2004 op peil gebleven. Dit is een prestatie van formaat ten opzichte van de eerdere jaren,

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

Persbericht Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44

Persbericht Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 Persbericht Grote Bickersstraat 74 Telefoon (020) 522 54 44 nr. 2858 1013 ks Amsterdam Fax (020) 522 53 33 9 december 1999 E-mail info@nipo.nl Postbus 247 Internet http://www.nipo.nl 1000 ae Amsterdam

Nadere informatie

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht

Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Intergouvernementeel/VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur Expat serviceorganisaties Ambassades en consulaten Aan ambassades gelieerde organisaties Den Haag: Internationale Stad van Vrede en Recht Den

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is van oudsher een woongebied (voor arbeiders) met aan de oevers grote industriële bedrijven. Na de de-industrialisatie in de jaren zeventig en tachtig

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 09 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 2009 Het afgelopen decennium zijn de activiteiten van het mondiale bankwezen sterk toegenomen. De lage rente in voornamelijk de geïndustrialiseerde landen,

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht

Den Haag: Internationale stad van vrede en recht Intergouvernementeel / VN Europees Kennis NGO Onderwijs Cultuur en expatorganisaties Ambassades en consulaten Den Haag: Internationale stad van vrede en recht De gemeente Den Haag is internationale stad

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Het Veiligheidscluster in Twente

Het Veiligheidscluster in Twente Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Juni 2016 Colofon: Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Versie 1.1 Samenstelling: H. Seker & E. van de Wiel Uitgave: Kennispunt Twente, Mei 2016 2016, Kennispunt

Nadere informatie

Fact sheet. 2007: topjaar voor de economie. Meeste groei in Amsterdam. Dienstverlening nog belangrijker % & nummer 2 juli 2008

Fact sheet. 2007: topjaar voor de economie. Meeste groei in Amsterdam. Dienstverlening nog belangrijker % & nummer 2 juli 2008 Fact sheet nummer juli 8 7: topjaar voor de economie De Amsterdamse economie heeft een goed jaar achter de rug. De werkgelegenheid is met meer dan gegroeid tot 4.8 banen. Hiermee is het recordaantal banen,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

www.kantorenmonitor.nl

www.kantorenmonitor.nl kantorenmonitor regio Amsterdam 2005 Door Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks aan de hand van een veldopname de ontwikkeling van de kantorenmarkt in de regio Amsterdam geregistreerd (Amsterdam, Amstelland,

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Voorkennis. IEX redactie

Voorkennis. IEX redactie Voorkennis 2007 Van iex-columnisten wordt méér gevraagd dan alleen het schrijven van scherpe beleggingsanalyses en diepgravende columns. Aan het eind van elk jaar krijgen ze in iexmagazine een mooi podium

Nadere informatie

Monitor Amstelveense Economie 2013

Monitor Amstelveense Economie 2013 Monitor Amstelveense Economie 213 Staf, Onderzoek & Informatie 7 oktober 213 Inhoud 1. INLEIDING EN SAMENVATTING...3 2. BEDRIJFSVESTIGINGEN EN WERKZAME PERSONEN...4 3. STARTERS, FAILLISSEMENTEN EN OPHEFFINGEN...6

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam

Boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam Boekhandels en uitgeverijen in Amsterdam De recente perikelen rond boekhandelsketen Polare vestigen opnieuw de aandacht op de veranderingen die zich in de wereld van boekhandel en uitgeverij voltrekken.

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 064 Oprichting stichting voor Nederland als centrum voor financiële dienstverlening Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt fors. Zelfde afname als vorig kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-268 20 december 2002 9.30 uur Aantal vacatures daalt fors Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2002 verder afgenomen. Volgens

Nadere informatie

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland?

Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? Patriottisch beleggen: investeren in de B.V. Nederland? 1. In het politieke debat in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) is beleggen in eigen land een hot topic. Dat is ongetwijfeld

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2005 Demografische ontwikkelingen: blijvende groei Amsterdamse bevolking Het inwonertal van Amsterdam is in 2004 met ruim 4.000 personen tot 742.951

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT.

DEDICATED ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT. DEDICATED TO MAKING THE MOST OF YOUR TALENT. ORMIT is ervan overtuigd dat de kwaliteit van huidig en toekomstig management dé kritische succesfactor is voor organisaties. In een turbulente omgeving

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-010 16 januari 2002 9.30 uur Aantal vacatures gedaald Het aantal vacatures is voor het eerst in zeven jaar gedaald. Volgens het CBS stonden eind tember

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-27 7 februari 2002 9.30 uur Arbeidsmarkt ook in 2001 gunstig De reeks van jaren met een gunstige arbeidsmarkt is in 2001 voortgezet. De groei van de

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006

kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 kantorenmonitor regio Amsterdam 2006 Gemeenten binnen de deelregio s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden, Zaanstreek, Waterland, Almere en Zuid Kennemerland. meer kantoorruimte betrokken Door een grote dynamiek

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins

M200705. Werkgelegenheid bij startende bedrijven. drs. A. Bruins M200705 Werkgelegenheid bij startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2007 2 Werkgelegenheid bij startende bedrijven Van startende bedrijven wordt verwacht dat zij bijdragen aan nieuwe werkgelegenheid.

Nadere informatie

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven:

Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Bankiert u via Wilgenhaege bij Theodoor Gilissen Services dan gelden de volgende tarieven: Effecten- en derivatentransacties Aandelen Ordergrootte t/m 2.500,- 1,500% Over het meerdere t/m 10.000,- 1,000%

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 21 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat 21 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave ALGEMENE ECONOMIE MAANDAG 5 OKTOBER 2015 11.30 13.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Het examen omvat

Nadere informatie

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam

Monitor Krachtwijken 2010 Amsterdam Monitor Krachtwijken 2010 maart 2011 Inhoud Inhoud: pagina Programma wijkeconomie 3 Inleiding 4 Stand van zaken 2010 5 Vestigingen 5 Starters 6 Opheffingen 7 Sectorverdeling 8 Gemiddelde leeftijd ondernemingen

Nadere informatie

Wie gingen u voor...? 29/09/2016 European Investment Bank Group 1

Wie gingen u voor...? 29/09/2016 European Investment Bank Group 1 Wie gingen u voor...? 29/09/2016 European Investment Bank Group 1 Enkele instrumenten en producten European Investment Bank Group 2 Voorbeelden van EIB financieringen selectie van EIB sectoren en projecten

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste

Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Persbericht januari 2010 MIcompany, MetrixLab & Customer Insights Center Winnaars Customer Performance Awards bekend Ikea realiseert beste klantprestatie, UPC slechtste Het Customer Insights Center van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED

WERKGELEGENHEID IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED WERKGELEGENHEID WERKGELEGENHEID IN HET NEDERLANDSE WADDENGEBIED 1988-2013 Dit document is een vertaling van: Employment and employment developments in the Dutch Wadden Area 1988-2013 VERSIE 20150409 APR

Nadere informatie

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016

1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Kwartaalbericht 1e kwartaal 2016 Den Haag, 20 april 2016 Samenvatting cijfers per 31 maart 2016 Dekkingsgraad (UFR): 97,7% Beleidsdekkingsgraad: 102,0% Belegd vermogen: 21,9 miljard Rendement 1 e kwartaal

Nadere informatie

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015

Presentatie ALV 2015 IBEV. Volendam, 29 april 2015 Presentatie ALV 2015 IBEV Volendam, 29 april 2015 Wie is Care IS? 2009 2011 2013 2014 2015 Begonnen omdat vermogensbeheer beter kon en moest Geen kick backs, 100% transparant, vermogensbehoud Verhuizing

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking

Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Dienst Ruimtelijke Ordening Fact sheet nummer 7 november 2006 Demografische ontwikkelingen in 2005: emigratie stopt groei Amsterdamse bevolking Na een aantal jaren van groei is door een toenemend vertrek

Nadere informatie

Competitieve regio s: buitenlandse werknemers?

Competitieve regio s: buitenlandse werknemers? Ruimteconferentie Fokkerterminal, Den Haag 21 mei 2013 op basis van een project in samenwerking met CBS en PBL financierde dit project Martijn J. Smit u i t e e n p r o j e c t m e t J a n S. M ö h l m

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen

Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen Werkgelegenheidscijfers gemeente Geldermalsen In de commissievergadering Bestuur en Middelen op 9 februari 2016 is aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in de werkgelegenheidscijfers in de gemeente

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO

61e Ondernemerspanel. MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO 61e Ondernemerspanel MKB-Nederland TNS NIPO Samenvatting van de resultaten van het 61 e panelonderzoek onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007

Fact sheet. Groei toerisme zet door. Toename gasten komt door Nederlanders. Hotels hebben het druk in het derde kwartaal. nummer 6 juli 2007 Fact sheet nummer 6 juli 2007 Groei toerisme zet door Het gaat goed met het toerisme in Amsterdam. Het aantal hotelgasten is nog nooit zo groot geweest als in 2006: 4,7 miljoen. Ook bleven de gasten iets

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, augustus 2017 WW-uitkeringen in Holland Rijnland dalen minder sterk In augustus daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland licht. In de regio

Nadere informatie