Human Capital Agenda. Cluster Food

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Human Capital Agenda. Cluster Food"

Transcriptie

1 Human Capital Agenda voor het Cluster Food 1 Amsterdam Economic Board maart 2013

2 Inhoud Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Analyse Metropoolregio Amsterdam (MRA) Foodcluster in de Metropoolregio Amsterdam Economische omvang en werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam De SWOT- analyse Kenmerken van het cluster in de Metropoolregio Amsterdam Arbeidsmarkttrends Food Relevante opleidingsinfrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam 8 3. De ambities Van analyse naar oplossingen Human Capital doelstellingen Social Return De acties Draagvlakproces Organisatie van de uitvoering Monitoring 13 2

3 Management Samenvatting Inleiding Tot de top 5 van economische regio s in Europa behoren is een mooie uitdaging. Met de sterke clusters van de Amsterdam Economic Board kan die positie worden behaald. Investeren in het personeel van de toekomst is daarbij een belangrijke voorwaarde. Ondernemers moeten kunnen beschikken over personeel met de juiste kennis en kunde, alleen dan kan innovatie vorm krijgen. Dit vraagt om op de praktijk afgestemd onderwijs waarbij studenten vandaag iets leren wat morgen toepasbaar is. Met deze Human Capital Agenda wil de Metropoolregio Amsterdam (MRA) knelpunten helpen oplossen op de arbeidsmarkt voor de Foodsector. De arbeidsmarktcijfers van het foodcluster Op basis van de CBS cijfers van 2011 is het aantal werkzame personen in de foodsector en maakt 1,7 % deel uit van de totale werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam. De verdeling in werkzame personen tussen Food-gerelateerde groothandel (11.400) en Vervaardiging van voedings- en genotsmiddelen (11.700) is nagenoeg gelijk. Gemeten in toegevoegde waarde heeft de foodsector een dubbel zo groot aandeel in de totale economie van de regio. Dit geeft aan dat de foodsector relatief kapitaalintensief is. Volgens de Europese commissie vormt het industriële beleid, waaronder die van de foodindustrie, één van de flagship initiatives van de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Uitdagingen Binnen de Foodsector in de Metropoolregio Amsterdam moeten de volgende uitdagingen worden opgepakt: 1. instroom op technische opleidingen voor de voedingsmiddelenindustrie moeten worden verhoogd (vanaf vmbo, havo en vwo) 2. relaties met bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam en studenten van buiten de regio moeten worden opgebouwd (hbo en wo) 3. opzetten van een collectief van bedrijven die wil investeren in het personeel van de toekomst door betrokkenheid bij vormgeven van het curriculum, invullen van de vrije ruimte met relevante vraagstukken, het aanbieden van stages, afstudeermogelijkheden en startersbanen. 3 Doelstelling Human Capital Agenda Food De toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt voor de foodsector en de gestelde uitdagingen uit deze Human Capital Agenda maken de volgende acties nodig: 1. Verhogen instroom technische opleidingen 2. Verbeteren samenwerking van het regionale bedrijfsleven met het onderwijs

4 1. Inleiding De metropoolregio Amsterdam kent een bescheiden aantal maar belangrijke wereldspelers als het gaat om de verwerking van voedsel, met name cacao en palmolie. De concentratie van de voedselverwerkende industrie is geconcentreerd in de Zaanstreek en Amsterdam Noord in de nabijheid van havens. Hoewel de productie van een groot aantal verwerkende bedrijven niet in Nederland plaatsvindt en het afzetgebied zowel in binnen- als buitenland is, heeft de historie en de hoogwaardige kwaliteit van de verwerking ertoe geleid dat de metropoolregio Amsterdam wereldwijd bekend staat voor haar hoge standaarden voor voedselveiligheid. Een combinatie die het Food cluster in onze regio zeer sterk maakt. 2. Analyse 2.1. Metropoolregio Amsterdam (MRA) De Metropoolregio Amsterdam is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de stad Amsterdam en lokale (gemeentes) en regionale (provincies) overheden in het noordelijke deel van de Randstad. De Metropoolregio bestaat sinds eind 2007, als opvolger van het Noordvleugeloverleg, en presenteert zich in het buitenland als Amsterdam Metropolitan Area. Figuur 1. Metropoolregio Amsterdam 4

5 2.2. Foodcluster in de Metropoolregio Amsterdam Het zwaartepunt van het foodcluster in de Metropoolregio Amsterdam ligt van oudsher in de Zaanstreek, met onder andere de wereldwijd bekende cacao-industrie. De in deze regio gevestigde foodbedrijven zijn vooral actief in de branches: Food-gerelateerde Groothandel -> voornamelijk retail en foodservice Vervaardiging van voedings- en genotsmiddelen -> voornamelijk productie van voeding en voedingsingrediënten. Een aan de foodsector gerelateerde onderzoeksinfrastructuur ontbreekt in de regio en de foodsector zal zodoende handig gebruik moeten maken van de kennisinfrastructuur in andere delen van Nederland en van enkele bijzondere niches die in de regio aanwezig zijn Economische omvang en werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam Bij de bepaling van de economische omvang van het foodcluster in de Metropoolregio Amsterdam is uitgegaan van de toegevoegde waarde zoals in 2012 is berekend door TNO op basis van CBS statistieken. De toegevoegde waarde is de totale productieomvang verminderd met alle kosten van het productieproces ( intermediair gebruik van goederen en diensten, lonen, belastingen en subsidies). Volgens TNO genereert het foodcluster ongeveer 3 miljard aan toegevoegde. Hierbij maakt het cluster 3,4 % uit van de totale economie en vertegenwoordigt het cluster 17,5 % van de totale groothandel en industrie in de Metropoolregio Amsterdam. De verdeling tussen de Foodgerelateerde groothandel en de Vervaardiging van voedings- en genotsmiddelen is gelijk ( 1,5 miljard), namelijk beide maken 1,7 % uit van de totale economie van de regio. Figuur 2. Toegevoegde waarde foodsector in de Metropoolregio Amsterdam 5 Bron: TNO op basis van CBS [database EVMRA 2012] en USA 2011

6 Daarnaast vertoont de foodsector vanaf 2003 een hogere groei aan toegevoegde waarde dan de totale economie in de regio (figuur 2). Volgens de cijfers van TNO is het met name de Food-gerelateerde groothandel die voor de economische groei (of krimp in tijden van neergaande conjunctuur zoals in 2009) zorgt. Op basis van de CBS cijfers van 2011 is het aantal werkzame personen in de foodsector en maakt 1,7 % deel uit van de totale werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam. De verdeling in werkzame personen tussen Food-gerelateerde groothandel (11.400) en Vervaardiging van voedings- en genotsmiddelen (11.700) is nagenoeg gelijk. Gemeten in toegevoegde waarde heeft de foodsector een dubbel zo groot aandeel in de totale economie van de regio. Dit geeft aan dat de foodsector relatief kapitaalintensief is. Volgens de Europese commissie vormt het industriële beleid, waaronder die van de foodindustrie, één van de flagship initiatives van de Europa 2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. The financial and economic crisis has shown very clearly how important it is for our economies to be based on strong, diversified and competitive industrial structures: -> manufacturing represents 1 out of every 4 private-sector jobs in Europe, -> services related to industry represent another 1 job in 4, -> industry drives improvements in innovation and productivity, -> industry delivers the technologies needed to tackle climate change, sustainable mobility,management of scarce resources and demographic change. Bron: Antonio Tajani, vice-president Europese Commissie De SWOT-analyse De SWOT-analyse is gebaseerd op de SWOT-analyse van Buck (clusterfoto 2009). Sterkten Aantal grote, internationale spelers (o.a. Cargill, Ahold, ADM, Duyvis) Multimodaal knooppunt (Haven Amsterdam, Mainport Schiphol) Sterke cacao vertegenwoordiging in de MRA Handel en logistiek van food is een belangrijke niche 6 Zwakten Beperkte onderzoeksinfrastructuur in regio De sector kent bescheiden uitgaven aan R&D Weinig uitwisseling van kennis Gebrek aan interesse personeel voor de sector Kansen Imagoverbetering van de sector Bevolking kan zich steeds meer luxe voeding permitteren Voedselschaarste verhoogt de dynamiek Bedreigingen Concurrentie van andere foodregio s zoals Food Valley, Food Connection Point Helmond etc. Concurrentievermogen ligt onder druk, omdat andere landen (VS, Japan, maar ook China&India) opkomen Zwaardere concurrentie van non-eu, lage lonen landen

7 Conclusies uit de SWOT Het foodcluster in de Metropoolregio Amsterdam kent een zwaartepunt in de Zaanstreek, met een wereldwijd cacaocluster Handel en logistiek van food is een belangrijke niche in de Metropoolregio Amsterdam De Metropoolregio Amsterdam kent geen food gerelateerde onderzoeksinfrastructuur Imagoverbetering van de sector 2.5 Kenmerken van het cluster in de Metropoolregio Amsterdam Voedsel is wereldwijd een belangrijk thema, voedselveiligheid ook. In de Metropoolregio Amsterdam zijn tal van voedselproducerende en voedselverwerkende bedrijven in de regio. Hierbij kan men denken aan verwerking van aardappels en noten in chips en zoutjes, productie en verwerking van vlees, vis en gevogelte, cacao, palmolie en het verwerken van graan tot koek en deegwaren. Het zwaartepunt van de Nederlandse levensmiddelenindustrie is geconcentreerd rondom Wageningen, de zogeheten Food Valley. De grondstoffen voor de sector komen overwegend uit het buitenland, graan komt uit de Verenigde Staten, cacao uit West-Africa en de palmolie uit de landen rondom de evenaar. Na verwerking wordt slechts een fractie door Nederlandse bedrijven verwerkt. Bijvoorbeeld voor de verwerking van cacaomassa in de bekende chocoladerepen of voor de plaatselijke bakkerij. Het grootste deel wordt doorgevoerd naar met name Europa en Azie. Deze specifieke verspreiding van de keten in de wereld maakt ook dat de vraag naar personeel heel specifiek is. Daar waar vanuit andere clusters de vraag naar personeel over de hele keten is verspreid, heeft de voedingsmiddelen industrie behoefte aan vakmensen op mbo, hbo en wo niveau met name in de technische specialisaties Arbeidsmarkttrends Food Stabiele markt met vergrijzend personeelsbestand Het huidige personeel is sterk vergrijsd. 26 % van de vacatures op dit moment worden veroorzaakt door de vervangingsvraag (tegen 24% door uitbreiding) 1. In de regio werkten hele generaties van vader op zoon in de fabrieken. Tegenwoordig is dat niet vanzelfsprekend meer. Daarom ook verwachten de bedrijven in de komende periode geen veranderende vraag naar personeel, maar zien zij wel knelpunten op een termijn van 5 jaar. Tekort aan procesoperators Binnen de voedingsmiddelenindustrie in de metropoolregio Amsterdam wordt de vraag naar arbeid gekenmerkt door schaarste binnen procesoperators, een functie op mbo 2, 3 en 4, en service en onderhoudsmonteurs (mbo 2, 3 en 4). Opvallend is dat bedrijven aangeven moeilijk aan technisch personeel kunnen komen, maar het niet als reden zien om het bedrijf op een andere plaats te vestigen. Reden daarvoor zou kunnen zijn dat veel van de grote bedrijven vestigingen zijn van internationale concerns en ook een internationale arbeidsmarkt hebben. Tijdelijke tekorten worden opgevangen door partijen als Cofely. Ook ziet men een trendmatige terugloop van het aantal vmbo leerlingen dat voor een (voor)opleiding tot procesoperator allround kiest. In de regio Noordwest zijn een totaal van 1600 deelnemers op technische opleidingen, daarvan wordt 34% opgeleid tot allround procesoperator. 1 Arbeidsmarktinformatie Voedsel en Leefomgeving, Aequor 2011

8 Echter er geldt dat in de metropoolregio Amsterdam meer vacatures zijn dan starters. Vacatures voor hoger opgeleiden hebben een meer internationaal en logistiek karakter (supply chain manager, traders, QA medewerkers). Opleidingen die opleiden voor deze functies zijn mager bezet met studenten, ook hier is sprake van een internationale arbeidsmarkt. Richting toekomst zal een deel van de functies verder worden geautomatiseerd, waardoor met name de vraag naar hoger opgeleiden of specifiek opgeleide mbo ers zal blijven bestaan 2. Veel van het eenvoudige werk wordt door goedkope arbeidskrachten gedaan (EU arbeidsmigranten). ZZP-ers zijn een onbekend verschijnsel in de voedingsmiddelenindustrie, slechts een klein percentage van de bedrijven (19%) verwacht in de toekomst te moeten gaan werken met zzp-ers. De flexibele schil wordt veelal ingevuld door partijen als Cofely, in beperkte mate door uitzendbureau s. 2.7 Relevante opleidingsinfrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam Opleiding Niveau Afstudeerrichting Aantal studenten Locatie School Food Mbo (niv 4) 11 BOL Amsterdam Wellantcollege Procestechniek Mbo (niv 2) Voedingsoperator Allround procesoperator Operator C 71 BBL 17 BOL Zaandam Regiocollege Foodcommerce & Technologie HBO Voedingstechnologie Markt & Consument BBL= Beroeps Begeleidende Leerweg (kent meer stages en praktijkopdrachten) BOL= Beroeps Opleidende Leerweg (meer theorie naast praktijkopdrachten) Delft Amsterdam/ Diemen Inholland In de regio is een gemeenschappelijke inzet om de instroom op vmbo Techniek te garanderen en te vergroten door middel van de Vakcolleges en de jarenlange samenwerking tussen de Zaanse vmbo s en het technische bedrijfsleven.voor de doorstroom (en daarmee het behoud van deze technici voor het cluster) is het noodzakelijk om een adequaat en aansluitend opleidingsaanbod in het vervolgonderwijs aan te bieden. In de regio Zaanstreek, waar de meeste voeding gerelateerde opleidingen worden aangeboden, is nog geen doorstroommogelijkheid voor leerlingen van vmbo Techniek naar een BOL 2 opleiding. 8 2 SEO De toekomst van de Arbeidsmarkt in de metropoolregio Amsterdam in 2016

9 3. De ambities 3.1. Van analyse naar oplossingen De urgentie van de naderende schaarste aan technisch personeel is beperkt. Niet veel bedrijven investeren op dit moment in personeel dat zij op een termijn van 5 tot 10 jaar nodig hebben. Personeelsmanagers en HR medewerkers zijn daarvoor intern gericht. De enkeling die buiten de eigen organisatie tijdig naar oplossingen zoekt kijkt naar de samenwerking met het regionale opleidingscentrum (ROC) of stelt het bedrijf open voor scholieren die kennis willen maken met de sector. De verwachting is dat wanneer bedrijven de schaarste gaan merken zij uit kostenoverweging bereid zijn om vroeger in een studie te investeren in het personeel van de toekomst. Nu zijn alle ogen gericht op gezonde doorstroom en mobiliteit van zittende medewerkers. Het onderwijs aan de andere kant slaagt er slechts beperkt in om het leerlingenaantal voor relevante opleidingen voor de sector te verhogen. Met moeite worden er klassen gevuld voor procesoperators voor de voedingsmiddelenindustrie. De verliezen die worden geleden op het reguliere onderwijs, probeert men te compenseren met de duurdere contractpoot van het ROC. De aanwezigheid van opleidingen op mbo, hbo en wo niveau is randvoorwaardelijk voor de uitstroom van gekwalificeerd personeel naar de regionale voedingsmiddelenindustrie. Met Wageningen University op enige afstand, hbo opleidingen voor voedingsmiddelentechnologen in Delft en Den Bosch en een mager gevulde opleiding voor Maintenance, Engineering en Procesoperators B en C in de regio, zijn de vooruitzichten niet goed. De volgende uitdagingen moeten worden opgepakt: 1. instroom op technische opleidingen voor de voedingsmiddelenindustrie moeten worden verhoogd (vanaf vmbo, havo en vwo) 2. relaties met bedrijfsleven in de metropoolregio Amsterdam en studenten van buiten de regio moeten worden opgebouwd (hbo en wo) 3. opzetten van een collectief van bedrijven die wil investeren in het personeel van de toekomst door betrokkenheid bij vormgeven van het curriculum, invullen van de vrije ruimte met relevante vraagstukken, het aanbieden van stages, afstudeermogelijkheden en startersbanen. 9 Deze uitdagingen komen overeen met de landelijke Human Capital Agenda voor Agrofood: imagoversterking van de sector en verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De thema s die bij de landelijke Human Capital Agenda zijn gekozen zijn: goed werkgeverschap & imago, beroepsgericht opleidingsaanbod, leven lang leren, technologie en bètatechniek en internationalisering. Deze begrippen komen overeen met de voor de regio gestelde uitdagingen.

10 3.2. Human Capital doelstellingen De toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt voor de foodsector en de gestelde uitdagingen uit deze Human Capital Agenda maken de volgende acties nodig: 1 Verhogen instroom technische opleidingen 2 Verbeteren samenwerking van het regionale bedrijfsleven met het onderwijs Verhogen instroom technische opleidingen Voor het behoud van de sector in de regio moet de aanwezigheid van goed opgeleid en gemotiveerd personeel geen struikelblok zijn. Door het ontbreken van een regionale focus op (proces)technologische opleidingen in het regulier onderwijs, zijn jongeren genoodzaakt een dergelijke opleiding in een andere steden te volgen (Den Bosch, Leiden en Leeuwarden). Hierdoor vertrekken jongeren uit de Metropoolregio Amsterdam of kiezen helemaal niet meer voor een opleiding Procestechnologie. Hierbij is het ook belangrijk om meer bekendheid te geven aan de goede arbeidsmarktkansen die hier liggen. Verbeteren samenwerking van het regionale bedrijfsleven met het onderwijs In de Metropoolregio Amsterdam weten foodbedrijven en onderwijs elkaar nog onvoldoende te vinden. Door deze samenwerking te verbeteren kunnen bedrijven ontwikkelingen in onderwijs en wetenschap beter volgen en mede vormgeven aan het curriculum van opleidingen en het invullen van stages. Voor het onderwijs is het wenselijk om een betere aansluiting met het bedrijfsleven te hebben om de theorie te koppelen aan de praktijk. 3.3 Social Return Overheden hebben tot doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar een volwaardige baan. Voor de bewerkstelliging van deze doelstelling heeft zij sociale ondernemers nodig, die naast het commercieel belang ook een maatschappelijk belang tot missie hebben. Een belangrijke randvoorwaarde is een gezonde financiële situatie, zonder financieel gezond bedrijf kan het sociale doel niet behaald worden. Met social return on investment (SROI) willen overheden bedrijven prikkelen om een interne structuur voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (als gevolg van fysieke of mentale beperking, verslavingsproblematiek of langdurig werkloosheid) te creëren. In praktijk komt er echter als gevolg van ontwikkelingen rond globalisering en outsourcing niet veel van terecht. Bedrijven kiezen vooral voor het reduceren van de risico s. Ervaring leert dat bedrijven waar winst maken voorop staat, alleen open staan voor mensen die tegemoet komen aan dat doel. Er zijn wel degelijk baten voor meer sociaal en inclusief werkgeverschap zoals minder uitgaven aan gezondheidszorg, maatschappelijk werk en criminaliteitsbestrijding en hogere productiviteit. Overheden hebben ervaring met het toepassen van een quotum voor aanbestedingen, 62% van de gemeenten hanteerde in 2009 sociale criteria bij aanbestedingen (FNV). De doorstroom naar werk is beperkt en de effectiviteit als overheidsinstrument is slecht te bepalen. Er zijn een aantal interessante lessen te leren uit deze ervaringen: het huidige systeem van SROI bij aanbestedingen is te bureaucratisch en wetgeving werkt belemmerend lokale overheden zijn slechts in beperkte mate op de hoogte van de kwaliteiten en productiecapaciteit van mensen met een uitkering korte termijn visie van overheden leidt te vaak tot verdringing in economisch moeilijke periodes ten koste van BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg, mbo opleidingen) plekken 10

11 De HCA heeft tot doel om voor SROI zorg te dragen voor duurzame en volwaardige banen, waarbij eerst een aantal randvoorwaarden worden gecreëerd: wegnemen van belemmeringen voor bekostiging opleiding van kandidaten van 23 jaar en ouder goed zicht op kandidaten uit bestand van gemeenten, teneinde goede ondersteuning en advisering te kunnen bieden aan werkgevers (maatwerk) financiële compensatie voor meerkosten en lagere productiviteit werkervaringsplaatsen om kennis te maken met het werkveld 11

12 3.4 De acties Om de Human Capital doelstellingen te realiseren zijn twee projecten geformuleerd: Project: Ontwikkelen en uitvoeren van een opleiding (Food) operator A (Bol2) Doel: Foodbedrijven in de Metropoolregio Amsterdam voorzien van regionaal opgeleide procesoperators. Aanleiding: Bij diverse (food)-ondernemingen in de regio Zaanstreek Waterland is sprake van een toenemende vraag naar goed opgeleide procesoperators. Daarnaast is geconstateerd dat deze vraag voor de toekomst alleen maar zal groeien, mede door uitstroom van ouder personeel. Om antwoord op deze vraag te geven heeft een aantal food ondernemers uit de regio het initiatief genomen om een opleiding (food)-operator te ontwikkelen en uit te voeren. De ondernemers willen zich gedurende 5 jaar voor de exploitatie van de opleiding garant stellen. Trekker: Regio College Overige partners: Gemeente Zaanstad en 12 bedrijven Gevraagd budget Amsteram Economic Board: EUR Projectperiode: Start opleiding in september looptijd in elk geval 5 jaar bij voldoende leerlingenaanbod. Resultaat: BOL 2 opleiding operator A starten in het schooljaar en aansluitend in elk geval gedurende 5 jaar uitvoeren. Uitgaande van een gemiddelde van 12 leerlingen per jaar zijn dit 60 leerlingen opgeleid. 12 Project: Innovatieklas Food Doel: MBO, HBO en wetenschappelijk onderwijs inhoudelijk kennis laten maken met het foodcluster door bedrijfsmatige vragen uit het bedrijfsleven op te laten lossen door studenten. Aanleiding: Door een betere aansluiting van het onderwijs en bedrijfsleven, wordt de behoefte vanuit het bedrijfsleven om aan innovatieve vraagstukken invulling te geven gerealiseerd en wordt het imago van de sector bij studenten verbeterd. Trekker: Kamer van Koophandel Amsterdam Overige partners: InHolland, Freeflow, Regiocollege, Wellant College, Clusius College. Gevraagd budget Amsteram Economic Board: EUR ,- Projectperiode: Resultaat: Twee edities Innovatieklas per jaar met studenten MBO, HBO, WO. Betrokkenheid van bedrijven per Innovatieklas. Per innovatieklas twee vervolgtrajecten (stages/ spin-offs) en/of twee concepten/ voorstellen die voor de sector door bedrijven en studenten verder worden uitgewerkt.

13 3.5 Draagvlakproces Deze HCA is tot stand gekomen door een grondige analyse van de huidige en toekomstige personeelsplanning. Er is gestart met een macro-economische verkenning naar de regionale arbeidsmarkt, waar het cluster Food onderdeel van is. Vervolgens zijn op basis van gesprekken met het regionale bedrijfsleven de belangrijkste issues in de personeelsvoorziening naar voren gekomen. Deze issues zijn in samenwerking met KvK Amsterdam, de regionale onderwijspartners (Wellant, Regiocollege, Inholland en Wageningen Universiteit) en het regionale Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs verwerkt in deze HCA. 3.6 Organisatie van de uitvoering Ook voor de uitvoering van de twee genoemde projecten staat de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden centraal. Vanuit het bedrijfsleven is de concrete problematiek neergelegd, enerzijds een tekort aan procesoperators, anderzijds het verbeteren van de samenwerking van het regionale bedrijfsleven met het onderwijs. Deze problematiek is in samenwerking met kennisinstellingen vertaald in concrete projecten, waarbij het bedrijfsleven en de kennisinstellingen uren en/ of een financiële bijdrage leveren. De overheid speelt een belangrijke rol in het faciliteren en ondersteunen van de initiatieven. De trekkers van de projecten zijn aan zet om de gestelde projectdoelstellingen te bereiken, deze doelstellingen dragen bij aan de realisatie van de Human Capital Agenda Food, waar het cluster Food de regie op voert. 3.7 Monitoring De indicatoren voor de Human Capital Agenda food zijn: 1) Voldoende en technisch geschoolde medewerkers - Het aantal instromers bij technische opleidingen 2) Betere samenwerking tussen bedrijfsleven met het onderwijs - Het aantal bedrijven betrokken bij onderzoeksvragen/ masterclasses/ jury pitches, vervolgtrajecten 13

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Human Capital Agenda Logistiek

Human Capital Agenda Logistiek Human Capital Agenda Logistiek Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

Human Capital Agenda Topsector Logistiek

Human Capital Agenda Topsector Logistiek Human Capital Agenda Topsector Logistiek December 2011 Samenvatting en Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Ambities voor Logistiek 4 Nederland heeft een sterke logistiek sector die tot de wereldtop behoort. En

Nadere informatie

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen

Aanvalsplan. Internationaal ondernemen Aanvalsplan Internationaal ondernemen VOORWOORD Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het aanvalsplan Internationaal Ondernemen. In onze snel veranderende wereld zien we steeds meer een markt ontstaan.

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Human Capital Roadmaps. maintenance logistiek biobased economy

Human Capital Roadmaps. maintenance logistiek biobased economy Human Capital Roadmaps maintenance logistiek biobased economy In opdracht van de Regio West-Brabant Wise up Consultancy mei 2013 Human Capital Roadmaps maintenance, logistiek en biobased economy, regio

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Scholen voor Ambities

Scholen voor Ambities Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 4 februari 2010 Scholen voor Ambities - Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015 Scholen voor Ambities Sectorplan HBO Noord-Nederland 2010-2015

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: MITT Monitor 2011

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: MITT Monitor 2011 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: MITT Monitor 2011 Een inventariserend onderzoek naar scholing- en personeelsbehoefte in de Mode-, Interieur-, Textiel- en Tapijtbranche. Samenvattende conclusies en

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012

Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 In cooperation with: Verdiepingsonderzoek A&O monitor Vergrijzing en flexibilisering op de arbeidsmarkt in Noord- Holland 2012 November 2012 In cooperation with: Auteurs: I&O Research Capgemini Consulting

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt Aan de minister van De staatssecretaris van De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Onderwijs,

Nadere informatie

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Human Capital Agenda. Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Human Capital Agenda voor het Cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Economic Board December 2012 1 Aanleiding en doelstelling Human Capital Agenda De Economic Board heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Sectoranalyse hbo techniek

Sectoranalyse hbo techniek De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen in onderwijs en beleid Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rotterdam, februari 2012 De toekomstige arbeidsmarkt en ontwikkelingen

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Managen van evenwicht

Managen van evenwicht Managen van evenwicht Een sectorschets van de High Tech Systems In opdracht van Edward Voncken (KMWE) en Marc Hendrikse (NTS) Eindhoven, mei 2011 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 5 1. Een typering van

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs

Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Inbreng VNO-NCW en MKB-Nederland voor de Strategische Agenda Hoger onderwijs Mei,2015 Inhoud Samenvatting... 4 Economisch belang van excellent hoger onderwijs... 4 Uitdagingen... 4 Beoordeling onderwijsbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg

Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. Visiedocument Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg. VWL Samenwerkend Limburg VWL Samenwerkend Limburg TRANSMISSIE Het visiedocument voor de Kennisalliantie Noord- en Midden Limburg is tijdens het Algemeen Bestuur van 16 februari 2011 vastgesteld. Op basis van dit document en de

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie