Abis B-serie. The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abis B-serie. The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack"

Transcriptie

1 Abis B-serie The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack

2 THE FINISHING TOUCH Offshore Wind Utility Vessels Crew Boats Fore more details please contact: Bureau Veritas Marine Nederland Vissersdijk GW Rotterdam nld_rtdonl. bureauveritas.com Visit us at: I

3 Bezoek ook onze website: w ww. s wzonline. nl Inhoudsopgave Waarom niet dichter bij huis? 15 The Shanghai Maritime Experience In a short period grown to be the biggest port of the world, Shanghai is an example and benchmark of Chinese maritime trade development. Visiting Shanghai shows how impressive the biggest city of China is. Visiting the sea shore and river shores of Shanghai shows how impressively the Chinese world is changing. 24 De noodzaak van hydromeohanisch onderzoek 42 The Vossnack Cylinder Tanker (1) Verder in dit nummer Helge Kringel explores the feasibility of building Ernst Vossnack s innovative tanker. In the first of a two part story the design and structure of the Vossnack design is considered. Part two will look at the tanker's systems and will be published next month. The original of this article was published in the March issue of the Naval Architect. Op 13 januari kapseisde de binnenvaart- tanker Waldhof op de Rijn bij de Lorelei. Bij de afhandeling van het ongeluk bleek dat de autoriteiten onvoldoende kennis hebben van hydromechanica, die bij het passeren van schepen een rol speelt. Ze durfden het niet aan om de vaart vrij te geven. Door eerst simulaties van passerende schepen te onderzoeken, kan wel een beslissing worden genomen. 2 Nieuws 31 Opnieuw records in 4 Maritieme markt scheepsbouw en -vaart 6 Maand maritiem 36 Navigational radar as 11 Voor u gelezen decision support 12 Scheepskennis binnenkort 39 Risicomanagement in de ook in het Chinees scheepsbouw 20 Engels recht geen 48 MARS verplichting 50 Nieuwe uitgaven 26 Scheepsbeschrijving 52 Verenigingsnieuws Een van onze redacteuren, Hugo Dill, heeft een verre reis gemaakt en vertelt daarover in het artikel "The Shanghai Maritime Experïence". Nabij Shanghai is in korte tijd een diepwaterhaven aangelegd voor containeroverslag. Uiteindelijk, omstreeks het jaar 2020, zullen de terminals van deze haven over zo'n zestig kadekranen beschikken, waarmee meer dan 13 miljoen teu per jaar kan worden behandeld. Ter vergelijking: in het afgelopen jaar bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 2,9 miljoen teu. Nu is een haven in China natuurlijk geen concurrent voor de haven van Rotterdam; een grote containerdoorvoer daar schept juist voor ons kansen. Dit in tegenstelling tot industriële productie: w anneer Wartsila de productie van scheepsschroeven van Drunen overhevelt naar China, kost dat bij ons arbeidsplaatsen; wanneer een Chinese containerhaven sterk groeit, betekent dat meer intercontinentaal transport van containers en dat kan dat bij ons juist de werkgelegenheid bevorderen. De aanhef van dit voorwoord slaat dan ook niet op het genoemde artikel, maar op het artikel, geschreven door Mr. Aike Krips, in een nieuwe rubriek in SWZ onder de kop "M aritiem Recht". We denken in de toekomst met enige regelmaat over dit onderwerp te publiceren wanneer blijkt dat dit onderwerp bij onze lezers in de smaak valt. Tenslotte wil ik u wijzen op een artikel uit The Naval Architect over de uitwerking van een idee, of beter gezegd één van de vele ideeën van Ernst Vossnack: een cru d e o il ta n k e rm e t separate cilindrische tanks. Hoewel de toepassing van dit idee uiteindelijk niet voor de hand ligt, onder meer door de toename in staalgewicht en de grotere bruto tonnage, is het een goed voorbeeld van hoe een creatieve ontwerper mogelijke nadelen van een bepaalde ontwikkeling - in dit geval de noodzaak dubbelwandige olietankers te gaan bouwen - weet te omzeilen. Het artikel is een huldebetuiging aan een van de meest creatieve en inspirerende scheepsontwerpers die Nederland heeft gekend. Hotze B oonstra, H o o fd re d a c te u r De Abis Belfast (Flying Focus)

4 "Bescherm ing tegen piraterij wettellfk regelen" De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en de vakbond Nautilus International willen dat er zo snel mogelijk een wettelijke regeling komt waardoor reders hun schepen tegen piraterij kunnen laten beschermen door gecertificeerde privébeveiligers. De sociale partners hebben hier nogmaals op aangedrongen bij de ministervan Defensie. Aanleiding is het initiatief van een bedrijf dat met een schip onder Britse vlag gewapende beveiligers aanbiedt aan reders. Als voorwaarde stellen de sociale partners dat alleen gecertificeerde beveiligingsbedrijven de beschermingstaak van de Nederlandse overheid voor Nederlandse vlagschepen kunnen overnemen, net zoals bij sommige politietaken op het land. Ook dient de regelgeving helder te zijn over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de kapitein. 'De wildgroei aan initiatieven illustreert dat de bescherming door de aanwezige marines tekort schiet om het toenemende geweld van piraterij in de Indische Oceaan en Straat van Hormuz het hoofd te bieden. Door de bezuinigingen in tal van Europese landen zal dit verder verslechteren. 'Het kan niet zo zijn dat het Nederlandse kabinet erkent dat de bescherming door de marine terugloopt maar tegelijkertijd geen ruimte wil bieden voor adequate en goedgeregelde zelfbescherming', aldus de KVNR en Nautilus. 'Het wordt dan ook hoog tijd dat het kabinet privébeveiliging wettelijk regelt. De koopvaardij kan niet onbeveiligd varen in piratengebieden, daarvoor zijn de risico's voor bemanning en schip veel te groot.' M e e r informatie: IHC M erw ede en DIIMIE rächten OceanflORE op Scheepsbouwer IHC Merwede en de Belgische baggeraar DEME gaan samenwerken bij diepzee-mijnbouwactiviteiten. Dat doen de twee bedrijven onder de naam "OceanflORE", waarbij ORE staat voor Ocean Reserve Extraction. IHC Merwede neemt de ontwikkeling en bouw van technische oplossingen voor zijn rekening en DEME voert de diepzee-mijnbouwactiviteiten uit. De komende decennia zal de vraag naar grondstoffen verdubbelen. Bestaande bronnen op het land zullen niet toereikend zijn. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen van diepzee-mijnbouwtechnieken steeds sneller en wordt duidelijk dat diepzee-mijnbouw technisch haalbaar is. Deze trends hebben ertoe geleid dat de interesse voor de mogelijkheden van het delven van grondstoffen op de zeebodem wereldwijd snel toeneemt. Bovendien is de kapitaalmarkt door deze toegenomen zekerheid steeds vaker bereid projecten te financieren. 'M et OceanflORE haken we op deze ontwikkelingen in, aldus IHC M erw e de en DEME. 'Door onze kennis te bundelen kunnen we haalbaarheidsstudies uitvoeren, waarna elk facet van diepzee mijnbouw ontwikkeld, bemand en bediend kan worden. Het gaat dan om ontgraving, het verticale transport naar de oppervlakte, de verwerking aan boord van het mijnbouwschip en het transport naar de haven.' Een van de eerste projecten is een studie naar de haalbaarheid van fosfaatwinning in Nieuw-Zeelandse territoriale wateren. Daarnaast w ordteen proefmijnbouwsysteem ontwikkeld. M arine Propulsion Course in najaar van start Holland Marine Equipment (HME) start in het najaar een nieuwe trainingserie Marine Propulsion. De vijf modules worden gegeven door maritieme experts: professor Hans Klein Woud (TU Delft), professor Douwe Stapersma (Nederlandse Defensie Academie), Teus van B eek(wärtsilä Propulsion Netherlands) en Paul Bracké (Bakker Sliedrecht Electro Industrie). De training wordt op hbo/universitair niveau gegeven. Theoretische wetten en ontwerpregels worden gerelateerd aan praktische toepassingen. De modules zijn afzonder- Iijk te volgen: Propulsion Plant Concepts and Basic Ship Hydrodynamics (22 en 23 september); Marine Propulsors: Characteristics (13 en 14 oktober); Diesel Engines and Gas Turbines: Characteristics (3 en 4 november); Electrical Drives: Characteristics (24 en 25 november); Matching Propulsion Engine and Propulsor (15 en 16 december). De training is geschikt voor ontwerpers, engineers, projectmanagers en verkopers bij system integrators, aandrijfleveranciers, reders, werven, marines en ontwerpbureaus. Meer informatie geeft Jan Adriaan Krans, manager trainingen HME, telefonisch op of per

5 Veel belangstelling vo o r N avingo Career Event Het Navingo Maritime & Offshore Career Event heeft maar liefst 2796 bezoekers mogen verwelkomen. Dat zijn er bijna vijfhonderd meer dan vorig jaar. De vijfde editie werd gehouden op woensdag 20 april in het Beurs-WTC in Rotterdam. De drukbezochte opening werd dit jaar verricht door Giovanni van Bronckhorst, die traditioneel de scheepsbel luidde, het officiële startschot voor het evenement. 'We hebben veel positieve reacties gehad van zowel exposanten als bezoekers', aldus organisator Navingo. 'Sommige bedrijven mochten rekenen op honderden inschrijvingen. Bezoekers waren verrast door de verscheidenheid aan aanwezige bedrijven en de carrièremogelijkheden die zij boden.' Ook werden veel bezoekers voorzien van cv- en sollicitatieadvies in de MaritiemeVacatureBank.nl-Kubus en was er veel belangsteling voor de bedrijfsen productpresentaties. Nieuw dit jaar was het speeddaten, dat zowel bij bezoekers als exposanten in de smaak viel. Uitspraken Tuchtcollege vo o r de Scheepvaart De wetgever is bezig met het ontwerpen van de 'Kaderwettuchtrechtspraak die ervoor moet zorgen dat het wettelijk geregeld tuchtprocesrecht van alle beroepsbeoefenaren, onder wie advocaten, notarissen en artsen, wordt geharmoniseerd. De verwachting is dat deze wet in 2012 van kracht wordt. Een aantal artikelen uit de Zeevaartbemanningswet komt bij inwerkingtreding van deze Kaderwet te vervallen. Onderworpen aan tuchtrechtspraak in de zeescheepvaart zijn scheepsofficieren van schepen die onder de Nederlandse vlag varen. Het tuchtcollege behandelt zaken op basis van klachten die door middel van een klaagschrift bij het tuchtcollege kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Of een klager zichzelf terecht als belanghebbende heeft aangemerkt, wordt beoordeeld door het college zelf. Te denken valt aan bemanningsleden, reders, passagiers en verzekeraars. Daarnaast kan de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het college een zaak aanhangig maken door het indienen van een verzoek. Criterium om al dan niet tot het uitspreken van een tuchtmaatregel te komen is of de betreffende scheepsofficier heeft (of heeft nagelaten te handelen) in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer. Tuchtmaatregelen die kunnen worden uitgesproken zijn een waarschuwing, een berisping, een geldboete van ten hoogste 4500 euro en de schorsing van de vaarbevoegdheid voor een periode van ten hoogste twee jaar. Op worden deze uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd. Uitspraken zijn ookte vinden op de website U kunt de uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart vanaf 1995 terugvinden op de website Onder de knop 'werkwijze vindt u een beknopte samenvatting die aangeeft hoe het Tuchtcollege voor de Scheepvaart functioneert. IHlLaeu op w ebsite shortsea.nl Omdat er ook in shortsea shipping steeds beeld een een verwijzing naar IMO (International Maritime Organisation) en de brochure meer aandacht is voor het milieu, heeft het Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping op zijn IMO and Environment. Ook een vergelijking website onder'algemene informatie' een met andere modaliteiten komt aan bod via een hoofdstuk 'milieu' opgenomen. Hier zijn links rapport van CE Delft. Naast links en rapporten te vinden naar onder meer organisaties en biedt het nieuwe onderdeel nieuwsflitsen rapporten in de categorieën algemeen, calculators, havens en terminals, en schepen. M e e r informatie: over het onderwerp milieu. Onder het kopje "algemeen" staat bijvoor Correctie In SWZ van april 2011 wordt op pagina 28 de heer Henk Hellaars genoemd als bouwtoezichthouder voor VT. De juiste naam is Henk Schellaars.

6 Maritieme markt Door Menso de Jong Slimme regelgevers winnen meestal Scheepsbouw Nederland stelde ter discussie dat w e wijzigingen in internationale wetgeving niet meer kunnen volgen, zodat w e het maar op zijn beloop laten. Dat is prima uiteraard, maar je bedrijf loopt w el het risico miljoenen te moeten ophoesten aan investeringen in onbeproefde technologie. Ondertussen blijven reders miljarden investeren in nieuwbouw onder invloed van goede winsten en gunstige ontwikkelingen bij het bedrijfsleven. Dat vele regeringen bijna bankroet zijn, w aarnaast Japan en de Arabische landen met grote problemen kampen, veronachtzamen zij, evenals duurdere olie en stijgende inflatie. Slimme regelmakers maken handig gebruik van de verdeeldheid onder hun slachtoffers of wachten juist rustig tot iedereen roept om nieuwe regels. Zo is er het voorstel railings verplichtte stellen voor binnenschepen. Vele Nederlandse schippers zijn ertegen, aangezien hetvaren juist onveiliger kan worden. Duitsers zouden wel het nut van railings aanvaarden. Dan is het pleit nagenoeg beslist voor de regelaars. Alleen een eensgezinde binnenvaart met gefundeerde kritiek of duidelijke vragen heeft nog kans de zaak terug te draaien. Men kan vragen om hoeveel verdrinkingsgevallen het gaat. Bovendien, hoeveel daarvan zijn duidelijk een gevolg van een scheepsongeval tijdens de vaart of bij af- en aanmeren? Hoeveel vinden er plaats in de nacht in een haven, waarbij slechte havenverlichting, gladde steigers, losse kabels en trossen aan dek, maar ook dronkenschap de directe oorzaak kan zijn? Ook kan men vragen te onderzoeken in hoeverre een zwemmerstrapje op ieder aangemeerd schip of het verplicht dragen van een reddingsvest betere en goedkopere oplossingen zijn. Een eensgezind standpunt blijft helaas moeilijk te bereiken zolang er nauwelijks onderling overleg is tussen belangenorganisaties in de verschillende EU-landen. Zelfs nationaal is dat moeilijk, zoals bij de invoering van walstroom voor de binnenvaart. Binnenvaartorganisaties hebben tijdig een zwartboek ingediend met te voorziene problemen bij aardlekschakelaars, voltages, kabels aan dek bij naast elkaar gemeerde schepen en op schepen met gevaarlijke lading, aanvaardbare prijzen, goede regels voor aansprakelijkheid, enz. Maar nog steeds krijg je de indruk dat de binnenvaart voornamelijk met anekdotische problemen komt zonder deze categorisch te verzamelen en te analyseren. De intercontinentale containervaart heeft daarentegen een sterke belangenorganisatie die jarenlang heeft kunnen verhinderen dat er regels kwamen voor een zorgvuldige stuwage aan boord. De reders hielden dat toch in de gaten uit eigenbelang. In werkelijkheid verhaalden zij de schade op verzekeraars, zodat zij geen pogingen hoefden te doen hun verladers verantwoordelijk te stellen. Na de ongevallen met de feeders Dongedijk en Annabella en het containerschip MSC Napoli konden regelgevers ammunitie verzamelen: veel containers hadden een te groot gewicht of bevatten verkeerd gedeclareerde lading met onjuiste stuwage en daardoor ongevallen als gevolg. Nu onderhandelen in Genève alle belanghebbenden over de invoering van regels over de juiste stuwage en de verantwoordelijkheid daarvoor. Beslissingen over milieuvoorschriften worden genomen door organisaties als IMO en ILO in overleg met belangengroepen van reders, milieu beha rtigers, enz. Ongetwijfeld zitten daarbij vele overtuigde groenen die het allemaal prachtig vinden, maar onvoldoende kritisch zijn. Reders willen best meedoen met proefnemingen, maar als besloten moet worden de hele vloot te voorzien van ballastwaterreinigers en rookgasscrubbers komen er vragen welke garanties er zijn dat de installaties een aantal jaren zonder problemen zullen functioneren. Dan is Leiden in last. De wetten zijn gemaakt met als enige garantie dat de apparaten werken op het moment van indienststelling. M eer containerschepen, minder vracht Na Maersk's bestelling van 18,000-teuers volgden meer reders, maar die beperkten hun orders tot maximaal teu. Wang's Seaspari bestelde in

7 Menso de Jong was jarenlang agent m het Verre Oosten voor diverse scheepvaartmaatschappijen. Hij is nu freelance journalist en vaste medewerker van SWZ Maritime China circa tweeëntwintig teuers, 50/50 verdeeld over Seaspan en Wang's joint venture GC Intermodal met onder andere de Carlyle Group en Tiger Investment. Zij willen meer schepen bestellen zodra voldoende reders belangstelling tonen deze voor lange termijn te huren. Kort daarop berichtte OOCL te onderhandelen over een bestelling voor een aantal teuers, waarnaast Evergreen de order, vorig jaar geplaatst in Zuid Korea voor twaalf schepen van 8000 teu, wil vervolgen met tien schepen te bouwen in Taiwan. Ook NOL in Singapore denkt over nieuwbouw. Ondertussen dalen de vrachten al een jaar lang geleidelijk, terwijl de huurprijzen voor schepen reeds ruim een jaar oplopen; niet bepaald een duurzame ontwikkeling. Afschepers willen zo laag mogelijke vrachten, de expediteurs werken daar graag aan mee om een groter marktaandeel te verkrijgen. De Chinese regering heeft vooral belang bij blijvend lage vrachten, zodat zij de bouw van containerschepen op nationale werven met behulp van eveneens nationale financiering aanmoedigt in de wetenschap dat het risico van een bankroet voor de grootste rederijen uiterst gering is, zelfs als zij het schepensurplus blijven vergroten. CMA en NOL dreigen inmiddels geen charters te zullen verlengen bij verder oplopende prijzen, al staan de reders ervan onder zware bankiersdruk nu serieus te beginnen met het aflossen van hun schulden. Zelfs bij het dreigend bankroet van zware-ladingrederij Beluga trachten vele belanghebbenden toch een oplossing te vinden, al zou durfkapitaal-investeerder Oaktree bewust op een faling hebben aangestuurd. Het bedrijf overspeelde zijn hand doortegelijkte pogen de meerderheid in Beluga's aandelenkapitaal te verkrijgen. Bij de in zwaar weer verkerende bulkreder Genmar komt aandeelhouder Peter Georgiopoulos daarentegen te hulp met$ 1,8 mln. Er zit kennelijk nog veel geld bij aandeelhouders. Ondertussen is er weinig te zeggen over het verloop op de vrachtenmarkten. Die dansen op en neer naar gelang de olieprijs, het laatste nieuws over Japan en de vrijheidsstromingen in de Arabische landen. Gelukkig krijgt Japan langzaam weer de controle over de kerncentrales in Fukushima, al zullen die nimmer heropend worden. Typerend voor de wereldwijde stralingangst waren de veiligheidszones rond Fukushima; Japan hield het op 16 mijl, maar vele landen houden aanmerkelijk grotere zones aan tot 140 mijl. Onder bemanningsdruk willen enkele Duitse reders Japan helemaal niet meer aanlopen. Stralingschade valt immers voor vele reders niet onder hun verzekering. Japan zal wel met eigen noodsteunmaatregelen komen voor de getroffen bevolking. Voor de toekomst van kernenergie lijkt het een interessante vraag waarom kerncentrales niet verten noorden van Fukushima nauwelijks schade ondervonden. Eén ding lijkt zeker; als de stralingangst blijft overheersen, zullen niet alleen de regeldruk voor kernenergie, maar ook de energiekosten en inflatie blijven stijgen.

8 Door G.J. de Boer Tew aterlatingen M arie tje Deborah Bij Barkmeijer Shipyards in Stroobos is op 14 april de Marietje Deborah (bouwiuimmer 321, imo ) gedoopt door Deborah Danser en dwarsscheeps te water gelaten. Deborah Danser is partner van mede-eigenaarw alter Schuur en dochter van Henk en Rita Danser. De Marietje Deborah is het derde schip van het type BM 8200 dat wordt gebouwd in opdracht van Wagenborg Shipping in combinatie met de familie H.J. Danser-van Gent uit Delfzijl. De belangrijkste technische gegevens van het schip zijn: tonnages: 3956 bt, 2627 nt en 8334 dwt; afmetingen: L.o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 126,20 (120,26) x 15,20 x 9,50 meter (6,50) meter; ruiminhoud 9770 m3 ( cft), containercapaciteit: 305 teu, waarvan 125 teu op dek. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een B&W MAN-hoofdmotor, type 9L27/38, met een vermogen van 3060 kw bij 800 tpm via de tandwielreductiekast op een verstelbare schroef in een straalbuis met een diameter van 3430 mm voor een dienstsnelheid van 14 knopen. De Marietje Deborah wordt medio juli 2011 opgeleverd. Het vierde schip (bouwnummer 322, imo ) van deze serie wordt in 2014 opgeleverd nadat eerst bij Barkmeijer drie loodsvaartuigen zijn gebouwd. Caballo Galiceno Op 22 april werd de Caballo Galiceno (bouwnummer432, imo ) zonder ceremonieel bij De Hoop in Foxhol te water gelaten. De Caballo Galiceno is de eerste van een serie van vier offshore suppliers die voor de Mexicaanse Oceanografia SA de CV in Ciudad del Carmen wordt gebouwd. Deze 1502 bt metende vaartuigen hebben als afmetingen: L.o.a. (I.l.) xbxh (dg) = 66,62 (64,25) x 12,80 x 5,50 (4,65) meter. De voortstuwing wordt geleverd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C 32, op De M arietje Deborah is de derde van een serie van vier (foto H. Zuurj

9 Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en bekend schrijver van maritieme boeken twee roerpropellers, totaal 2535 rpk of 1890 kw voor een snelheid van 12 knopen. De boegschroef heeft een vermogen van 350 kw. De bunkercapaciteit is 980 m3. Het brandstofverbruik is 10 ton per etmaal. Het werkdek heeft een oppervlak van 430 m2. De serie wordt voortgezet met de bouwnummers 433 t/m 435 (imo , en ). Air Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer is op zaterdag 26 maart het motorjacht Air (bouwnummer 682) te water gelaten. Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en Makkum bouwt luxe zeegaande jachten onder de naam Feadship. De Air heeft een lengte van 81 meter (daarmee het langste jacht tot dusver gebouwd in Aalsmeer), een breedte van 13,50 meter en een diepgang van 3,55 meter. Het door De Voogt Naval Architects ontworpen jacht heeft een stalen casco, een aluminium dekhuis en vijf dekken. Het interieurontwerp is van Remi Tessier. De voortstuwing geschiedt door twee MTU-hoofdmotoren, type 16V4000 M60, van elk 1760 kw bij 1800 tpm, op twee schroeven. De bunkercapaciteit is 175 m3. Aan boord is ruime accommodatie voor de eigenaar, twaalf gasten en 22 bemanningsleden. Op 28 april is de Air via de binnenwateren naar Rotterdam gesleept voor het houden van proefvaarten. De A ir aan de afb ouwkade in A alsm eer Groningen Bij Damen Shipyards Galati is op 21 april het vierde en laatste schip van de Holland-klasse, de Groningen, gedoopt door minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en M i lieu, en dwarsscheeps te water gelaten. De Holland-klasse is een serie van vier OPV s (Ocean Patrol Vessels) die door Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen voor de Koninklijke Marine worden gebouwd: de Holland en de Friesland grotendeels in Vlissingen, de Zeeland en de Groningen in Galati. De patrouilleschepen zijn flexibel inzetbaar en ontworpen voor de bewaking van kustwateren, zoals het controleren van schepen, antidrugsoperaties en bestrijding van terrorisme en piraterij. De minister zei hette betreuren De Groningen is de vierde en laatste OPV naam n u m m er b o u w n u m m e r kiellegging te w a te rla tin g in dienst HOLLAND P dec-08 2-f eb-10 dec-11 ZEELAND P okt nov-10 okt-12 FRIESLAND P nov-09 nov-10 nov-12 GRONINGEN P a pr apr-11 apr-13

10 Opleveringen dat Nederland door de bezuinigingen twee OPV s moet verkopen. De totale bouwkosten van de vier patrouilleschepen zijn 468 miljoen euro. De belangrijkste gegevens zijn: 3750 ton waterverplaatsing, afmetingen: L.o.a. x B (dg) = 108,43 x 16,00 (4,55) meter. Twee dieselmotoren met een totaal vermogen van rpk/ kw op twee verstelbare schroeven (diameter 320 mm) geven de OPV een snelheid van 21,5 knopen. Bij een snelheid van 15 knopen is de actieradius 5000 mijl. De vaartuigen worden bewapend met een 76-mm snelvuurkanon, een 30-mm kanon en twee 12-mm mitrailleurs. Aan boord is accommodatie voor een bemanning van vijftig koppen met de mogelijkheid deze uit te breiden voor veertig extra personen (bijvoorbeeld een helicopterdetachement, een medisch team of hulpverleningstroepen). Er is ruimte voor honderd evacués. De marinevaartuigen worden uitgerust met een NH90-helicopter en twee snelle rigid inflatables. Oleg Strashnov Aan de DFDS terminal in de Europahaven is op 12 april het grote monohull kraanschip Oleg Strashnov (bouwnummer 7716, imo ) gedoopt. De doopcerernonie werd verricht door mevrouw Lora P. Bogach, de weduwe van Oleg Strashnov, de eerste directeur van Seaway HL, die afkomstig was van Lukoil. Al in 2004 zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de bouw van het grootste kraanschip van de wereld en tevens het grootste schip tot dusver bij IHC Merwede. De kiellegging vond plaats op 3 april 2008 in de nieuwbouwhal van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel, waarna op 22 augustus 2009 het kraanschip Oleg Strashnov (bouwnummer / /16, imo ) zonder ceremonieel te water is gelaten. Het oorspronkelijke plan was de Oleg Strashnov in het eerste kwartaal van 2010 op te leveren, maar door allerlei technische problemen bij de bouw van zo'n innovatief en ingewikkeld schip liep het project vertraging op. In de nacht van 15 op 16 mei 2010 werd de Oleg Strashnov verhaald van de afbouwkade in Krimpen aan den IJssel naar de Waalhaven voor verdere af bouw bij Serdijn Shiprepair. Hiervoor moesten vier bruggen worden gepasseerd: de Van Brienenoord, de Hef, de verkeersbrug over de Koningshaven en de Erasmusbrug. Nadat eerst het inklapbare en 450 ton wegende A-frame was gemonteerd, werd op 17 juli in de W aalhaven door de Matador 3 de bij Hollandia Kloos gebouwde giek op de enorme offshorekraan geplaatst. Voor de laatste fase van de afbouw is de Oleg Strashnov op 26 september verhaald van de Waalhaven naar de DFDS terminal aan de Europahaven (Rotterdam- Maasvlakte). Nadat op 12 november de proefvaarten op de Noordzee succesvol waren afgerond, werd de offshorekraan verder afgewerkt. Op 15 december was de kraan gereed voor het ondergaan van uitgebreide testen. De hijstesten werden in maart onder supervi Oleg Strashnov tijdens de eerste proefvaart (Flying Focusj

11 sie van DNV gehouden waarbij lasten van 200, 800 en 5500 ton (10 procent overload) werden gehesen, waarna vanaf 19 maart 2011 de laatste proefvaart werd gehouden. De officiële overdracht aan Seaway Heavy Lifting BV (Lukoil-Kaliningradmorneft & Arcergy Norway AS, Limassol) vond plaats op 31 maart De Oleg Strashnov laadde aan de DFDS terminal en in de Westhofhaven in Vlissingen materiaal voor het Sheringham Shoal windmolenpark voor de oostkust van Engeland. Daarna gaat het kraanschip ook het dek van het Clipper-platform in de Britse Noordzee installeren. De gegevens van de bt metende Oleg Strashnov zijn: Afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 183,00 (171,60) x 37,80 x 18,20(14,50) meter. De lengte over alles is exclusief kraan en ankers. De breedte tijdens hijsoperaties is inclusief extra drijftanks na ballasten 47,00 meter. De diepgang varend is 8,50 meter en tijdens hijsoperaties 13,84 meter. De voortstuwing bestaat uit twee demontabele roerpropellers (2 x 5000 kw) achter, twee intrekbare DR roerpropellers midscheeps (2 x 3500 kw) en twee boegschroeven in tunnels (2x1012 kw) die worden aangedreven door zes W artsila 9L32 dieselgeneratoren met een totaal vermogen van kw bij 750 tpm. De Oleg Strashnov is dynamisch positioneerbaar (klasse DP 3) en wereldwijd inzetbaar. Op de accommodatie is een helikopterdek, geschikt voor Sikorsky S 61 N type helikopters, geïnstalleerd. Het werkdek heeft een oppervlakte van 3500 m2 met een maximale belasting van 10 ton/m2. Met de draaibare offshore kraan op het achterschip kunnen lasten worden gehesen tot maximaal 5000 ton, bij een reikwijdte van 32 meter en tot een hoogte van 102 meter boven de waterlijn. De hulptakel in de top van de giek heeft een hijsvermogen van 800 ton bij een bereik van 72 meter en een hoogte van 134 meter. Een tweede hulptakel kan maximaal 200 ton hijsen tot een hoogte van 110 meter. De Oleg Strashnov kan ookals pijpenlegger worden ingezet, waarbij pijpen kunnen worden gelegd tot een waterdiepte van 2500 meter. Aan boord is accommodatie voor 395 personen, verdeeld over 220 hutten. Het schip kan, behalve met het DP 3-systeem, ook worden gepositioneerd door acht lieren met 2200 meterdraad en 15tons-ankers tot een diepte van 800 meter. M arineco Shamal Tijdens Seaworks 2011, die in Southampton wordt gehouden van 14 tot 16 juni, wordt de eerste bijlboegcatamaran, de Twin Axe High Speed Support Vessel 2610 Marineco Shamal (bouwnummer ) tentoongesteld. M arineco UK Ltd. in Edinburgh bestelde het nieuwe vaartuig in juli 2010 bij Damen Shipyards in Gorinchem. Bovendien heeft Marineco de optie voor een tweede HSSV 2610 omgezet in een opdracht. Dit wordt de Marineco Mariah (bouwnummer ) die in februari 2012 moet worden opgeleverd. De geheel van aluminium gebouwde HSSV 2610 werd voor de offshore windindustrie door Damen ontwikkeld op basis van het al vijf jaar bestaande succesvolle Sea Axe concept. Tot heden heeft Damen 25 Sea Axe monohulls opgeleverd en zijn er 22 in aanbouw. Inmiddels heeft de werf ook een Fast Crew Supplier van dit ontwerp afgeleid, de FCS De belangrijkste gegevens van de HSSV/FCS 2610 zijn: Afmetingen: L.o.a. x B x H (dg) = 25,75 x 10,40 x 2,90 (1,15-1,75) meter. De catamaran heeft een vrij dekoppervlak van 90 m2 met een maximaal toelaatbare belasting van 1,5 ton/m2. Op het voordek is ruimte voor twee 20vt-containers (maximaal 15 ton). De werkboot wordt uitgerust met een Heila-dekkraan, type 5-2S tot en met 45-5S, naar keuze van de opdrachtgever. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee MTU/Caterpillar-hoofdmotoren, type C32 TTA B, met een totaal vermogen van 2410 rpk of 1800 kw via twee tandwielkasten, type ZWVS 440/1, op twee vaste schroeven voor een snelheid tot 26 knopen (dienstsnelheid 20 knopen). De bunkercapa citeit is 12 m3 eventueel uit te breiden met een trimtank van 8 m3 voor een actieradius van 600 tot 1000 mijl. Aan boord is accommodatie voor vier bemanningsleden en twaalf dagpassagiers.

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen

autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Visie KVNR op autonoom varende schepen, op afstand bewaakte of bestuurde schepen, onbemand varende schepen Introductie KVNR Collectieve belangenbehartiging van: meer dan 400 Nederlandse reders en scheepsbeheerders

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP:

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: - IN DE WESTERSCHELDE ZAL OOIT EEN STORMVLOEDKERING MOETEN KOMEN - HOE KAN ANTWERPEN DAAROP ANTICIPEREN? - WIJ HEBBEN DAAROP HET ANTWOORD EN

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart

Zeerecht GZV (1) Even voorstellen 2/13/2015 GVZ-1 1. Fokko Snoek. fsnoek@xs4all.nl. Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart Zeerecht GZV (1) Even voorstellen Fokko Snoek Eigenaar zeilklipper Skylge Adviseur traditionele scheepvaart fsnoek@xs4all.nl Wetboek van Koophandel - Artikel 367: De kapitein, vernemende dat de vlag, waaronder

Nadere informatie

Opinie over de belangrijkste industrietrend: grotere schepen

Opinie over de belangrijkste industrietrend: grotere schepen Opinie over de belangrijkste industrietrend: grotere schepen Havendebat Rotterdam 2014 Stijn Rubens Senior Advisor Intermodal and Supply Chains E-mail: rubens@drewry.co.uk December 11 th, 2014 Agenda 2

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008 Datum Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Europoort, 2 februari 2008 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Feitelijkheden 4 2.1 Het schip en de bemanning 4 2.2 Reisgegevens 5 2.3 Het onderzoek

Nadere informatie

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS.

EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG. 2 x Scania DS - 14-297 kw/st. 2x Ksb, 2500 m3 /uur. Ja, pds 2000-Aquarius LRK-GPS. EQUIPMENT SHEET JAN VAN GENT WATER INJECTIE VAARTUIG TECHNISCHE SPECIFICATIES ALGEMEEN Equipment nummer 10445 Generatoren 2 stuks, 1 x 50 kva, 1 x 40 kva Bouwjaar 1984 Voortstuwing 2 x Scania DS - 14-297

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt

ALLES WORDT ANDERS. De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt ALLES WORDT ANDERS De impact van Internationale HO trends op de Nederlandse markt 1 MIJN ACHTERGROND 2 ALLES WORDT STEEDS SNELLER ANDERS - Ontwikkelingen volgen zich in een steeds hoger tempo op - Studenten

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH

UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH UITSPRAAK 1 VAN 2015 VAN HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART IN DE ZAAK NR. 2015.V3-LEAH Op het verzoek van: verzoeker de Minister van Infrastructuur en Milieu, te s Gravenhage, gemachtigde: ing. M. Schipper,

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008

Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008 Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008 Inhoud Productontwikkelingomgeving Waar zijn we goed in? Producten pakket en product beleid. Strategische opties Innovatie? Product innoveren Synthem Philips

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans

Rijk der Farao s. De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans Rijk der Farao s De Zonneboot van Choefoe The Solarboot of Khufu Modelbouw tekeningen Modelling plans 2017-05-25 De Zonneboot van Choefoe wordt u aangeboden door Rijk der Farao s en is gemaakt door Hans

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

PON POWER. Taking care of it. Document Eigenaar Project Versie Creatie Datum

PON POWER. Taking care of it. Document Eigenaar Project Versie Creatie Datum PON POWER Taking care of it Document Eigenaar Project Versie Creatie Datum 1. PON HIGHLIGHTS IN DE HISTORIE VAN PON 1949 1974 1980 1988 1996 Importeur van Continental banden Importeur van Audi, SEAT en

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN TE HUUR EMMASINGEL 33-35 EINDHOVEN Accelerating success. PROJECT OMSCHRIJVING DE EMMA In september 2016 is het startschot gegeven voor de grootschalige revitalisatie van het kantoorgebouw De Emma gelegen

Nadere informatie

Press release Statistics Netherlands

Press release Statistics Netherlands Press release PR00-277 8-12-2000 9:30 AM Inflation rate in November levelling out Consumer prices in November were up 3.0% on November last year. The inflation rate is therefore 0.1% lower than last month,

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week

Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week Toespraak Rector Magnificus Carel Stolker bij de opening van de El Cid week 2016-2017 Beste studenten, Nu ik hier sta, met jullie, met al die studenten, dan denk ik terug aan 1974, toen ik zelf in Leiden

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Netherlands Maritime Technology. 10 september 2015 Groningen

Netherlands Maritime Technology. 10 september 2015 Groningen Netherlands Maritime Technology 10 september 2015 Groningen De roots van NMT liggen in Hoogezand 1900 Scheepsbouwvereniging Hoogezand opgericht 1917 CEBOSINE opgericht (CBSN Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special POWER For Marine Professionals Binnenvaart Special EDITORIAL Als zoon van een schippersgezin, heb ik de eerste jaren van mijn leven op de binnenvaart doorgebracht. Bij elk schip wat voorbij voer, vroeg

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Jachtbouw in Nederland. Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt

Jachtbouw in Nederland. Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt Ronno Schouten Feadship / Studio de Voogt Feadship Feadship Feadship sinds 1949 een samenwerkingsverband van: Scheepswerf Koninklijke De Vries Scheepsbouw en dochterbedrijven Scheepswerf Royal Van Lent

Nadere informatie

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Huurprijs 1.295,- p.m. Omschrijving BEN te huur! Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD AMSTERDAM (English text below) Voor de verhuurder die houdt van de stad, maar ook

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 199 33 (1983) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 199 A. TITEL Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat Antwerpen

Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat Antwerpen Gerechtsdeurwaarderskantoor BDMV cvba Beerten-Vergauwen-Mertens-Vandenhende-Van der Steichel Balansstraat 117 2018 Antwerpen SURVEY REPORT: Deskundige verslag: Ro-Ro Car carrier: Berthed: Gemeerd: CITY

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch 0216 Witte Villa s, 0216 White Villas, hoto: Arjen Schmitz WITTE VILLA S WHITE VILLAS locatie: Watertuinen, programma: 24 villa s b.v.o.: 4167 m2 architect: Liesbeth van der ol ontwerpteam:. van der Werf,

Nadere informatie

Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek. Sjef van Dooremalen 12 maart 2012

Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek. Sjef van Dooremalen 12 maart 2012 Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek Sjef van Dooremalen 12 maart 2012 1 Inhoud 1. Sterk in de Cluster 2. Belangrijk in de Delta 3. Voorop in kennis en innovatie 4. Logistiek en Techniek

Nadere informatie

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment

Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Verloop bij de Politie: de Rol van Procedurele en Interactionele Rechtvaardigheid en Commitment Turnover at the Police: the Role of Procedural and Interactional Justice and Commitment Inge E. F. Snyders

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector. Martin Bloem

Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector. Martin Bloem Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector Martin Bloem Inhoud Wat is HME? Wat doet HME (niet)? Concrete activiteiten Trends in de maritiem-technische wereld Voorbeelden van innovatie

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie