Abis B-serie. The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Abis B-serie. The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack"

Transcriptie

1 Abis B-serie The Shanghai M aritim e Experience Scheepskennis vertaald in het Chinees Eerbetoon aan Ernst Vossnack

2 THE FINISHING TOUCH Offshore Wind Utility Vessels Crew Boats Fore more details please contact: Bureau Veritas Marine Nederland Vissersdijk GW Rotterdam nld_rtdonl. bureauveritas.com Visit us at: I

3 Bezoek ook onze website: w ww. s wzonline. nl Inhoudsopgave Waarom niet dichter bij huis? 15 The Shanghai Maritime Experience In a short period grown to be the biggest port of the world, Shanghai is an example and benchmark of Chinese maritime trade development. Visiting Shanghai shows how impressive the biggest city of China is. Visiting the sea shore and river shores of Shanghai shows how impressively the Chinese world is changing. 24 De noodzaak van hydromeohanisch onderzoek 42 The Vossnack Cylinder Tanker (1) Verder in dit nummer Helge Kringel explores the feasibility of building Ernst Vossnack s innovative tanker. In the first of a two part story the design and structure of the Vossnack design is considered. Part two will look at the tanker's systems and will be published next month. The original of this article was published in the March issue of the Naval Architect. Op 13 januari kapseisde de binnenvaart- tanker Waldhof op de Rijn bij de Lorelei. Bij de afhandeling van het ongeluk bleek dat de autoriteiten onvoldoende kennis hebben van hydromechanica, die bij het passeren van schepen een rol speelt. Ze durfden het niet aan om de vaart vrij te geven. Door eerst simulaties van passerende schepen te onderzoeken, kan wel een beslissing worden genomen. 2 Nieuws 31 Opnieuw records in 4 Maritieme markt scheepsbouw en -vaart 6 Maand maritiem 36 Navigational radar as 11 Voor u gelezen decision support 12 Scheepskennis binnenkort 39 Risicomanagement in de ook in het Chinees scheepsbouw 20 Engels recht geen 48 MARS verplichting 50 Nieuwe uitgaven 26 Scheepsbeschrijving 52 Verenigingsnieuws Een van onze redacteuren, Hugo Dill, heeft een verre reis gemaakt en vertelt daarover in het artikel "The Shanghai Maritime Experïence". Nabij Shanghai is in korte tijd een diepwaterhaven aangelegd voor containeroverslag. Uiteindelijk, omstreeks het jaar 2020, zullen de terminals van deze haven over zo'n zestig kadekranen beschikken, waarmee meer dan 13 miljoen teu per jaar kan worden behandeld. Ter vergelijking: in het afgelopen jaar bedroeg de overslag in de haven van Rotterdam 2,9 miljoen teu. Nu is een haven in China natuurlijk geen concurrent voor de haven van Rotterdam; een grote containerdoorvoer daar schept juist voor ons kansen. Dit in tegenstelling tot industriële productie: w anneer Wartsila de productie van scheepsschroeven van Drunen overhevelt naar China, kost dat bij ons arbeidsplaatsen; wanneer een Chinese containerhaven sterk groeit, betekent dat meer intercontinentaal transport van containers en dat kan dat bij ons juist de werkgelegenheid bevorderen. De aanhef van dit voorwoord slaat dan ook niet op het genoemde artikel, maar op het artikel, geschreven door Mr. Aike Krips, in een nieuwe rubriek in SWZ onder de kop "M aritiem Recht". We denken in de toekomst met enige regelmaat over dit onderwerp te publiceren wanneer blijkt dat dit onderwerp bij onze lezers in de smaak valt. Tenslotte wil ik u wijzen op een artikel uit The Naval Architect over de uitwerking van een idee, of beter gezegd één van de vele ideeën van Ernst Vossnack: een cru d e o il ta n k e rm e t separate cilindrische tanks. Hoewel de toepassing van dit idee uiteindelijk niet voor de hand ligt, onder meer door de toename in staalgewicht en de grotere bruto tonnage, is het een goed voorbeeld van hoe een creatieve ontwerper mogelijke nadelen van een bepaalde ontwikkeling - in dit geval de noodzaak dubbelwandige olietankers te gaan bouwen - weet te omzeilen. Het artikel is een huldebetuiging aan een van de meest creatieve en inspirerende scheepsontwerpers die Nederland heeft gekend. Hotze B oonstra, H o o fd re d a c te u r De Abis Belfast (Flying Focus)

4 "Bescherm ing tegen piraterij wettellfk regelen" De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en de vakbond Nautilus International willen dat er zo snel mogelijk een wettelijke regeling komt waardoor reders hun schepen tegen piraterij kunnen laten beschermen door gecertificeerde privébeveiligers. De sociale partners hebben hier nogmaals op aangedrongen bij de ministervan Defensie. Aanleiding is het initiatief van een bedrijf dat met een schip onder Britse vlag gewapende beveiligers aanbiedt aan reders. Als voorwaarde stellen de sociale partners dat alleen gecertificeerde beveiligingsbedrijven de beschermingstaak van de Nederlandse overheid voor Nederlandse vlagschepen kunnen overnemen, net zoals bij sommige politietaken op het land. Ook dient de regelgeving helder te zijn over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de kapitein. 'De wildgroei aan initiatieven illustreert dat de bescherming door de aanwezige marines tekort schiet om het toenemende geweld van piraterij in de Indische Oceaan en Straat van Hormuz het hoofd te bieden. Door de bezuinigingen in tal van Europese landen zal dit verder verslechteren. 'Het kan niet zo zijn dat het Nederlandse kabinet erkent dat de bescherming door de marine terugloopt maar tegelijkertijd geen ruimte wil bieden voor adequate en goedgeregelde zelfbescherming', aldus de KVNR en Nautilus. 'Het wordt dan ook hoog tijd dat het kabinet privébeveiliging wettelijk regelt. De koopvaardij kan niet onbeveiligd varen in piratengebieden, daarvoor zijn de risico's voor bemanning en schip veel te groot.' M e e r informatie: IHC M erw ede en DIIMIE rächten OceanflORE op Scheepsbouwer IHC Merwede en de Belgische baggeraar DEME gaan samenwerken bij diepzee-mijnbouwactiviteiten. Dat doen de twee bedrijven onder de naam "OceanflORE", waarbij ORE staat voor Ocean Reserve Extraction. IHC Merwede neemt de ontwikkeling en bouw van technische oplossingen voor zijn rekening en DEME voert de diepzee-mijnbouwactiviteiten uit. De komende decennia zal de vraag naar grondstoffen verdubbelen. Bestaande bronnen op het land zullen niet toereikend zijn. Tegelijkertijd gaan de ontwikkelingen van diepzee-mijnbouwtechnieken steeds sneller en wordt duidelijk dat diepzee-mijnbouw technisch haalbaar is. Deze trends hebben ertoe geleid dat de interesse voor de mogelijkheden van het delven van grondstoffen op de zeebodem wereldwijd snel toeneemt. Bovendien is de kapitaalmarkt door deze toegenomen zekerheid steeds vaker bereid projecten te financieren. 'M et OceanflORE haken we op deze ontwikkelingen in, aldus IHC M erw e de en DEME. 'Door onze kennis te bundelen kunnen we haalbaarheidsstudies uitvoeren, waarna elk facet van diepzee mijnbouw ontwikkeld, bemand en bediend kan worden. Het gaat dan om ontgraving, het verticale transport naar de oppervlakte, de verwerking aan boord van het mijnbouwschip en het transport naar de haven.' Een van de eerste projecten is een studie naar de haalbaarheid van fosfaatwinning in Nieuw-Zeelandse territoriale wateren. Daarnaast w ordteen proefmijnbouwsysteem ontwikkeld. M arine Propulsion Course in najaar van start Holland Marine Equipment (HME) start in het najaar een nieuwe trainingserie Marine Propulsion. De vijf modules worden gegeven door maritieme experts: professor Hans Klein Woud (TU Delft), professor Douwe Stapersma (Nederlandse Defensie Academie), Teus van B eek(wärtsilä Propulsion Netherlands) en Paul Bracké (Bakker Sliedrecht Electro Industrie). De training wordt op hbo/universitair niveau gegeven. Theoretische wetten en ontwerpregels worden gerelateerd aan praktische toepassingen. De modules zijn afzonder- Iijk te volgen: Propulsion Plant Concepts and Basic Ship Hydrodynamics (22 en 23 september); Marine Propulsors: Characteristics (13 en 14 oktober); Diesel Engines and Gas Turbines: Characteristics (3 en 4 november); Electrical Drives: Characteristics (24 en 25 november); Matching Propulsion Engine and Propulsor (15 en 16 december). De training is geschikt voor ontwerpers, engineers, projectmanagers en verkopers bij system integrators, aandrijfleveranciers, reders, werven, marines en ontwerpbureaus. Meer informatie geeft Jan Adriaan Krans, manager trainingen HME, telefonisch op of per

5 Veel belangstelling vo o r N avingo Career Event Het Navingo Maritime & Offshore Career Event heeft maar liefst 2796 bezoekers mogen verwelkomen. Dat zijn er bijna vijfhonderd meer dan vorig jaar. De vijfde editie werd gehouden op woensdag 20 april in het Beurs-WTC in Rotterdam. De drukbezochte opening werd dit jaar verricht door Giovanni van Bronckhorst, die traditioneel de scheepsbel luidde, het officiële startschot voor het evenement. 'We hebben veel positieve reacties gehad van zowel exposanten als bezoekers', aldus organisator Navingo. 'Sommige bedrijven mochten rekenen op honderden inschrijvingen. Bezoekers waren verrast door de verscheidenheid aan aanwezige bedrijven en de carrièremogelijkheden die zij boden.' Ook werden veel bezoekers voorzien van cv- en sollicitatieadvies in de MaritiemeVacatureBank.nl-Kubus en was er veel belangsteling voor de bedrijfsen productpresentaties. Nieuw dit jaar was het speeddaten, dat zowel bij bezoekers als exposanten in de smaak viel. Uitspraken Tuchtcollege vo o r de Scheepvaart De wetgever is bezig met het ontwerpen van de 'Kaderwettuchtrechtspraak die ervoor moet zorgen dat het wettelijk geregeld tuchtprocesrecht van alle beroepsbeoefenaren, onder wie advocaten, notarissen en artsen, wordt geharmoniseerd. De verwachting is dat deze wet in 2012 van kracht wordt. Een aantal artikelen uit de Zeevaartbemanningswet komt bij inwerkingtreding van deze Kaderwet te vervallen. Onderworpen aan tuchtrechtspraak in de zeescheepvaart zijn scheepsofficieren van schepen die onder de Nederlandse vlag varen. Het tuchtcollege behandelt zaken op basis van klachten die door middel van een klaagschrift bij het tuchtcollege kunnen worden ingediend door belanghebbenden. Of een klager zichzelf terecht als belanghebbende heeft aangemerkt, wordt beoordeeld door het college zelf. Te denken valt aan bemanningsleden, reders, passagiers en verzekeraars. Daarnaast kan de Minister van Infrastructuur en Milieu bij het college een zaak aanhangig maken door het indienen van een verzoek. Criterium om al dan niet tot het uitspreken van een tuchtmaatregel te komen is of de betreffende scheepsofficier heeft (of heeft nagelaten te handelen) in strijd met de zorg die hij als goed zeeman in acht behoort te nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer. Tuchtmaatregelen die kunnen worden uitgesproken zijn een waarschuwing, een berisping, een geldboete van ten hoogste 4500 euro en de schorsing van de vaarbevoegdheid voor een periode van ten hoogste twee jaar. Op worden deze uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd. Uitspraken zijn ookte vinden op de website U kunt de uitspraken van de Raad voor de Scheepvaart vanaf 1995 terugvinden op de website Onder de knop 'werkwijze vindt u een beknopte samenvatting die aangeeft hoe het Tuchtcollege voor de Scheepvaart functioneert. IHlLaeu op w ebsite shortsea.nl Omdat er ook in shortsea shipping steeds beeld een een verwijzing naar IMO (International Maritime Organisation) en de brochure meer aandacht is voor het milieu, heeft het Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping op zijn IMO and Environment. Ook een vergelijking website onder'algemene informatie' een met andere modaliteiten komt aan bod via een hoofdstuk 'milieu' opgenomen. Hier zijn links rapport van CE Delft. Naast links en rapporten te vinden naar onder meer organisaties en biedt het nieuwe onderdeel nieuwsflitsen rapporten in de categorieën algemeen, calculators, havens en terminals, en schepen. M e e r informatie: over het onderwerp milieu. Onder het kopje "algemeen" staat bijvoor Correctie In SWZ van april 2011 wordt op pagina 28 de heer Henk Hellaars genoemd als bouwtoezichthouder voor VT. De juiste naam is Henk Schellaars.

6 Maritieme markt Door Menso de Jong Slimme regelgevers winnen meestal Scheepsbouw Nederland stelde ter discussie dat w e wijzigingen in internationale wetgeving niet meer kunnen volgen, zodat w e het maar op zijn beloop laten. Dat is prima uiteraard, maar je bedrijf loopt w el het risico miljoenen te moeten ophoesten aan investeringen in onbeproefde technologie. Ondertussen blijven reders miljarden investeren in nieuwbouw onder invloed van goede winsten en gunstige ontwikkelingen bij het bedrijfsleven. Dat vele regeringen bijna bankroet zijn, w aarnaast Japan en de Arabische landen met grote problemen kampen, veronachtzamen zij, evenals duurdere olie en stijgende inflatie. Slimme regelmakers maken handig gebruik van de verdeeldheid onder hun slachtoffers of wachten juist rustig tot iedereen roept om nieuwe regels. Zo is er het voorstel railings verplichtte stellen voor binnenschepen. Vele Nederlandse schippers zijn ertegen, aangezien hetvaren juist onveiliger kan worden. Duitsers zouden wel het nut van railings aanvaarden. Dan is het pleit nagenoeg beslist voor de regelaars. Alleen een eensgezinde binnenvaart met gefundeerde kritiek of duidelijke vragen heeft nog kans de zaak terug te draaien. Men kan vragen om hoeveel verdrinkingsgevallen het gaat. Bovendien, hoeveel daarvan zijn duidelijk een gevolg van een scheepsongeval tijdens de vaart of bij af- en aanmeren? Hoeveel vinden er plaats in de nacht in een haven, waarbij slechte havenverlichting, gladde steigers, losse kabels en trossen aan dek, maar ook dronkenschap de directe oorzaak kan zijn? Ook kan men vragen te onderzoeken in hoeverre een zwemmerstrapje op ieder aangemeerd schip of het verplicht dragen van een reddingsvest betere en goedkopere oplossingen zijn. Een eensgezind standpunt blijft helaas moeilijk te bereiken zolang er nauwelijks onderling overleg is tussen belangenorganisaties in de verschillende EU-landen. Zelfs nationaal is dat moeilijk, zoals bij de invoering van walstroom voor de binnenvaart. Binnenvaartorganisaties hebben tijdig een zwartboek ingediend met te voorziene problemen bij aardlekschakelaars, voltages, kabels aan dek bij naast elkaar gemeerde schepen en op schepen met gevaarlijke lading, aanvaardbare prijzen, goede regels voor aansprakelijkheid, enz. Maar nog steeds krijg je de indruk dat de binnenvaart voornamelijk met anekdotische problemen komt zonder deze categorisch te verzamelen en te analyseren. De intercontinentale containervaart heeft daarentegen een sterke belangenorganisatie die jarenlang heeft kunnen verhinderen dat er regels kwamen voor een zorgvuldige stuwage aan boord. De reders hielden dat toch in de gaten uit eigenbelang. In werkelijkheid verhaalden zij de schade op verzekeraars, zodat zij geen pogingen hoefden te doen hun verladers verantwoordelijk te stellen. Na de ongevallen met de feeders Dongedijk en Annabella en het containerschip MSC Napoli konden regelgevers ammunitie verzamelen: veel containers hadden een te groot gewicht of bevatten verkeerd gedeclareerde lading met onjuiste stuwage en daardoor ongevallen als gevolg. Nu onderhandelen in Genève alle belanghebbenden over de invoering van regels over de juiste stuwage en de verantwoordelijkheid daarvoor. Beslissingen over milieuvoorschriften worden genomen door organisaties als IMO en ILO in overleg met belangengroepen van reders, milieu beha rtigers, enz. Ongetwijfeld zitten daarbij vele overtuigde groenen die het allemaal prachtig vinden, maar onvoldoende kritisch zijn. Reders willen best meedoen met proefnemingen, maar als besloten moet worden de hele vloot te voorzien van ballastwaterreinigers en rookgasscrubbers komen er vragen welke garanties er zijn dat de installaties een aantal jaren zonder problemen zullen functioneren. Dan is Leiden in last. De wetten zijn gemaakt met als enige garantie dat de apparaten werken op het moment van indienststelling. M eer containerschepen, minder vracht Na Maersk's bestelling van 18,000-teuers volgden meer reders, maar die beperkten hun orders tot maximaal teu. Wang's Seaspari bestelde in

7 Menso de Jong was jarenlang agent m het Verre Oosten voor diverse scheepvaartmaatschappijen. Hij is nu freelance journalist en vaste medewerker van SWZ Maritime China circa tweeëntwintig teuers, 50/50 verdeeld over Seaspan en Wang's joint venture GC Intermodal met onder andere de Carlyle Group en Tiger Investment. Zij willen meer schepen bestellen zodra voldoende reders belangstelling tonen deze voor lange termijn te huren. Kort daarop berichtte OOCL te onderhandelen over een bestelling voor een aantal teuers, waarnaast Evergreen de order, vorig jaar geplaatst in Zuid Korea voor twaalf schepen van 8000 teu, wil vervolgen met tien schepen te bouwen in Taiwan. Ook NOL in Singapore denkt over nieuwbouw. Ondertussen dalen de vrachten al een jaar lang geleidelijk, terwijl de huurprijzen voor schepen reeds ruim een jaar oplopen; niet bepaald een duurzame ontwikkeling. Afschepers willen zo laag mogelijke vrachten, de expediteurs werken daar graag aan mee om een groter marktaandeel te verkrijgen. De Chinese regering heeft vooral belang bij blijvend lage vrachten, zodat zij de bouw van containerschepen op nationale werven met behulp van eveneens nationale financiering aanmoedigt in de wetenschap dat het risico van een bankroet voor de grootste rederijen uiterst gering is, zelfs als zij het schepensurplus blijven vergroten. CMA en NOL dreigen inmiddels geen charters te zullen verlengen bij verder oplopende prijzen, al staan de reders ervan onder zware bankiersdruk nu serieus te beginnen met het aflossen van hun schulden. Zelfs bij het dreigend bankroet van zware-ladingrederij Beluga trachten vele belanghebbenden toch een oplossing te vinden, al zou durfkapitaal-investeerder Oaktree bewust op een faling hebben aangestuurd. Het bedrijf overspeelde zijn hand doortegelijkte pogen de meerderheid in Beluga's aandelenkapitaal te verkrijgen. Bij de in zwaar weer verkerende bulkreder Genmar komt aandeelhouder Peter Georgiopoulos daarentegen te hulp met$ 1,8 mln. Er zit kennelijk nog veel geld bij aandeelhouders. Ondertussen is er weinig te zeggen over het verloop op de vrachtenmarkten. Die dansen op en neer naar gelang de olieprijs, het laatste nieuws over Japan en de vrijheidsstromingen in de Arabische landen. Gelukkig krijgt Japan langzaam weer de controle over de kerncentrales in Fukushima, al zullen die nimmer heropend worden. Typerend voor de wereldwijde stralingangst waren de veiligheidszones rond Fukushima; Japan hield het op 16 mijl, maar vele landen houden aanmerkelijk grotere zones aan tot 140 mijl. Onder bemanningsdruk willen enkele Duitse reders Japan helemaal niet meer aanlopen. Stralingschade valt immers voor vele reders niet onder hun verzekering. Japan zal wel met eigen noodsteunmaatregelen komen voor de getroffen bevolking. Voor de toekomst van kernenergie lijkt het een interessante vraag waarom kerncentrales niet verten noorden van Fukushima nauwelijks schade ondervonden. Eén ding lijkt zeker; als de stralingangst blijft overheersen, zullen niet alleen de regeldruk voor kernenergie, maar ook de energiekosten en inflatie blijven stijgen.

8 Door G.J. de Boer Tew aterlatingen M arie tje Deborah Bij Barkmeijer Shipyards in Stroobos is op 14 april de Marietje Deborah (bouwiuimmer 321, imo ) gedoopt door Deborah Danser en dwarsscheeps te water gelaten. Deborah Danser is partner van mede-eigenaarw alter Schuur en dochter van Henk en Rita Danser. De Marietje Deborah is het derde schip van het type BM 8200 dat wordt gebouwd in opdracht van Wagenborg Shipping in combinatie met de familie H.J. Danser-van Gent uit Delfzijl. De belangrijkste technische gegevens van het schip zijn: tonnages: 3956 bt, 2627 nt en 8334 dwt; afmetingen: L.o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 126,20 (120,26) x 15,20 x 9,50 meter (6,50) meter; ruiminhoud 9770 m3 ( cft), containercapaciteit: 305 teu, waarvan 125 teu op dek. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een B&W MAN-hoofdmotor, type 9L27/38, met een vermogen van 3060 kw bij 800 tpm via de tandwielreductiekast op een verstelbare schroef in een straalbuis met een diameter van 3430 mm voor een dienstsnelheid van 14 knopen. De Marietje Deborah wordt medio juli 2011 opgeleverd. Het vierde schip (bouwnummer 322, imo ) van deze serie wordt in 2014 opgeleverd nadat eerst bij Barkmeijer drie loodsvaartuigen zijn gebouwd. Caballo Galiceno Op 22 april werd de Caballo Galiceno (bouwnummer432, imo ) zonder ceremonieel bij De Hoop in Foxhol te water gelaten. De Caballo Galiceno is de eerste van een serie van vier offshore suppliers die voor de Mexicaanse Oceanografia SA de CV in Ciudad del Carmen wordt gebouwd. Deze 1502 bt metende vaartuigen hebben als afmetingen: L.o.a. (I.l.) xbxh (dg) = 66,62 (64,25) x 12,80 x 5,50 (4,65) meter. De voortstuwing wordt geleverd door twee Caterpillar-hoofdmotoren, type C 32, op De M arietje Deborah is de derde van een serie van vier (foto H. Zuurj

9 Gerrit de Boer is redacteur van SWZ Maritime en bekend schrijver van maritieme boeken twee roerpropellers, totaal 2535 rpk of 1890 kw voor een snelheid van 12 knopen. De boegschroef heeft een vermogen van 350 kw. De bunkercapaciteit is 980 m3. Het brandstofverbruik is 10 ton per etmaal. Het werkdek heeft een oppervlak van 430 m2. De serie wordt voortgezet met de bouwnummers 433 t/m 435 (imo , en ). Air Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer is op zaterdag 26 maart het motorjacht Air (bouwnummer 682) te water gelaten. Koninklijke De Vries Scheepsbouw in Aalsmeer en Makkum bouwt luxe zeegaande jachten onder de naam Feadship. De Air heeft een lengte van 81 meter (daarmee het langste jacht tot dusver gebouwd in Aalsmeer), een breedte van 13,50 meter en een diepgang van 3,55 meter. Het door De Voogt Naval Architects ontworpen jacht heeft een stalen casco, een aluminium dekhuis en vijf dekken. Het interieurontwerp is van Remi Tessier. De voortstuwing geschiedt door twee MTU-hoofdmotoren, type 16V4000 M60, van elk 1760 kw bij 1800 tpm, op twee schroeven. De bunkercapaciteit is 175 m3. Aan boord is ruime accommodatie voor de eigenaar, twaalf gasten en 22 bemanningsleden. Op 28 april is de Air via de binnenwateren naar Rotterdam gesleept voor het houden van proefvaarten. De A ir aan de afb ouwkade in A alsm eer Groningen Bij Damen Shipyards Galati is op 21 april het vierde en laatste schip van de Holland-klasse, de Groningen, gedoopt door minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en M i lieu, en dwarsscheeps te water gelaten. De Holland-klasse is een serie van vier OPV s (Ocean Patrol Vessels) die door Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen voor de Koninklijke Marine worden gebouwd: de Holland en de Friesland grotendeels in Vlissingen, de Zeeland en de Groningen in Galati. De patrouilleschepen zijn flexibel inzetbaar en ontworpen voor de bewaking van kustwateren, zoals het controleren van schepen, antidrugsoperaties en bestrijding van terrorisme en piraterij. De minister zei hette betreuren De Groningen is de vierde en laatste OPV naam n u m m er b o u w n u m m e r kiellegging te w a te rla tin g in dienst HOLLAND P dec-08 2-f eb-10 dec-11 ZEELAND P okt nov-10 okt-12 FRIESLAND P nov-09 nov-10 nov-12 GRONINGEN P a pr apr-11 apr-13

10 Opleveringen dat Nederland door de bezuinigingen twee OPV s moet verkopen. De totale bouwkosten van de vier patrouilleschepen zijn 468 miljoen euro. De belangrijkste gegevens zijn: 3750 ton waterverplaatsing, afmetingen: L.o.a. x B (dg) = 108,43 x 16,00 (4,55) meter. Twee dieselmotoren met een totaal vermogen van rpk/ kw op twee verstelbare schroeven (diameter 320 mm) geven de OPV een snelheid van 21,5 knopen. Bij een snelheid van 15 knopen is de actieradius 5000 mijl. De vaartuigen worden bewapend met een 76-mm snelvuurkanon, een 30-mm kanon en twee 12-mm mitrailleurs. Aan boord is accommodatie voor een bemanning van vijftig koppen met de mogelijkheid deze uit te breiden voor veertig extra personen (bijvoorbeeld een helicopterdetachement, een medisch team of hulpverleningstroepen). Er is ruimte voor honderd evacués. De marinevaartuigen worden uitgerust met een NH90-helicopter en twee snelle rigid inflatables. Oleg Strashnov Aan de DFDS terminal in de Europahaven is op 12 april het grote monohull kraanschip Oleg Strashnov (bouwnummer 7716, imo ) gedoopt. De doopcerernonie werd verricht door mevrouw Lora P. Bogach, de weduwe van Oleg Strashnov, de eerste directeur van Seaway HL, die afkomstig was van Lukoil. Al in 2004 zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de bouw van het grootste kraanschip van de wereld en tevens het grootste schip tot dusver bij IHC Merwede. De kiellegging vond plaats op 3 april 2008 in de nieuwbouwhal van IHC Merwede in Krimpen aan den IJssel, waarna op 22 augustus 2009 het kraanschip Oleg Strashnov (bouwnummer / /16, imo ) zonder ceremonieel te water is gelaten. Het oorspronkelijke plan was de Oleg Strashnov in het eerste kwartaal van 2010 op te leveren, maar door allerlei technische problemen bij de bouw van zo'n innovatief en ingewikkeld schip liep het project vertraging op. In de nacht van 15 op 16 mei 2010 werd de Oleg Strashnov verhaald van de afbouwkade in Krimpen aan den IJssel naar de Waalhaven voor verdere af bouw bij Serdijn Shiprepair. Hiervoor moesten vier bruggen worden gepasseerd: de Van Brienenoord, de Hef, de verkeersbrug over de Koningshaven en de Erasmusbrug. Nadat eerst het inklapbare en 450 ton wegende A-frame was gemonteerd, werd op 17 juli in de W aalhaven door de Matador 3 de bij Hollandia Kloos gebouwde giek op de enorme offshorekraan geplaatst. Voor de laatste fase van de afbouw is de Oleg Strashnov op 26 september verhaald van de Waalhaven naar de DFDS terminal aan de Europahaven (Rotterdam- Maasvlakte). Nadat op 12 november de proefvaarten op de Noordzee succesvol waren afgerond, werd de offshorekraan verder afgewerkt. Op 15 december was de kraan gereed voor het ondergaan van uitgebreide testen. De hijstesten werden in maart onder supervi Oleg Strashnov tijdens de eerste proefvaart (Flying Focusj

11 sie van DNV gehouden waarbij lasten van 200, 800 en 5500 ton (10 procent overload) werden gehesen, waarna vanaf 19 maart 2011 de laatste proefvaart werd gehouden. De officiële overdracht aan Seaway Heavy Lifting BV (Lukoil-Kaliningradmorneft & Arcergy Norway AS, Limassol) vond plaats op 31 maart De Oleg Strashnov laadde aan de DFDS terminal en in de Westhofhaven in Vlissingen materiaal voor het Sheringham Shoal windmolenpark voor de oostkust van Engeland. Daarna gaat het kraanschip ook het dek van het Clipper-platform in de Britse Noordzee installeren. De gegevens van de bt metende Oleg Strashnov zijn: Afmetingen: L o.a. (I.l.) x B x H (dg) = 183,00 (171,60) x 37,80 x 18,20(14,50) meter. De lengte over alles is exclusief kraan en ankers. De breedte tijdens hijsoperaties is inclusief extra drijftanks na ballasten 47,00 meter. De diepgang varend is 8,50 meter en tijdens hijsoperaties 13,84 meter. De voortstuwing bestaat uit twee demontabele roerpropellers (2 x 5000 kw) achter, twee intrekbare DR roerpropellers midscheeps (2 x 3500 kw) en twee boegschroeven in tunnels (2x1012 kw) die worden aangedreven door zes W artsila 9L32 dieselgeneratoren met een totaal vermogen van kw bij 750 tpm. De Oleg Strashnov is dynamisch positioneerbaar (klasse DP 3) en wereldwijd inzetbaar. Op de accommodatie is een helikopterdek, geschikt voor Sikorsky S 61 N type helikopters, geïnstalleerd. Het werkdek heeft een oppervlakte van 3500 m2 met een maximale belasting van 10 ton/m2. Met de draaibare offshore kraan op het achterschip kunnen lasten worden gehesen tot maximaal 5000 ton, bij een reikwijdte van 32 meter en tot een hoogte van 102 meter boven de waterlijn. De hulptakel in de top van de giek heeft een hijsvermogen van 800 ton bij een bereik van 72 meter en een hoogte van 134 meter. Een tweede hulptakel kan maximaal 200 ton hijsen tot een hoogte van 110 meter. De Oleg Strashnov kan ookals pijpenlegger worden ingezet, waarbij pijpen kunnen worden gelegd tot een waterdiepte van 2500 meter. Aan boord is accommodatie voor 395 personen, verdeeld over 220 hutten. Het schip kan, behalve met het DP 3-systeem, ook worden gepositioneerd door acht lieren met 2200 meterdraad en 15tons-ankers tot een diepte van 800 meter. M arineco Shamal Tijdens Seaworks 2011, die in Southampton wordt gehouden van 14 tot 16 juni, wordt de eerste bijlboegcatamaran, de Twin Axe High Speed Support Vessel 2610 Marineco Shamal (bouwnummer ) tentoongesteld. M arineco UK Ltd. in Edinburgh bestelde het nieuwe vaartuig in juli 2010 bij Damen Shipyards in Gorinchem. Bovendien heeft Marineco de optie voor een tweede HSSV 2610 omgezet in een opdracht. Dit wordt de Marineco Mariah (bouwnummer ) die in februari 2012 moet worden opgeleverd. De geheel van aluminium gebouwde HSSV 2610 werd voor de offshore windindustrie door Damen ontwikkeld op basis van het al vijf jaar bestaande succesvolle Sea Axe concept. Tot heden heeft Damen 25 Sea Axe monohulls opgeleverd en zijn er 22 in aanbouw. Inmiddels heeft de werf ook een Fast Crew Supplier van dit ontwerp afgeleid, de FCS De belangrijkste gegevens van de HSSV/FCS 2610 zijn: Afmetingen: L.o.a. x B x H (dg) = 25,75 x 10,40 x 2,90 (1,15-1,75) meter. De catamaran heeft een vrij dekoppervlak van 90 m2 met een maximaal toelaatbare belasting van 1,5 ton/m2. Op het voordek is ruimte voor twee 20vt-containers (maximaal 15 ton). De werkboot wordt uitgerust met een Heila-dekkraan, type 5-2S tot en met 45-5S, naar keuze van de opdrachtgever. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit twee MTU/Caterpillar-hoofdmotoren, type C32 TTA B, met een totaal vermogen van 2410 rpk of 1800 kw via twee tandwielkasten, type ZWVS 440/1, op twee vaste schroeven voor een snelheid tot 26 knopen (dienstsnelheid 20 knopen). De bunkercapa citeit is 12 m3 eventueel uit te breiden met een trimtank van 8 m3 voor een actieradius van 600 tot 1000 mijl. Aan boord is accommodatie voor vier bemanningsleden en twaalf dagpassagiers.

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008

Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Zhen Hua 10 Europoort, 2 februari 2008 Datum Voorlopig onderzoek naar de gronding van ms Europoort, 2 februari 2008 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Feitelijkheden 4 2.1 Het schip en de bemanning 4 2.2 Reisgegevens 5 2.3 Het onderzoek

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

GREEN AWARD FOUNDATION

GREEN AWARD FOUNDATION Bijeenkomst milieu-indices voor zeeschepen Rotterdam, 16 september 2010 Karin Struijk, Deputy Managing Director A simple, recognised tool to address air quality issues in ports The link between environment

Nadere informatie

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos

Waterbouwdag 2011. Sluizen in de wereld. Han Vos Sluizen in de wereld Han Vos Recente sluisprojecten voor Waterbouwdag 2011 de zeevaart In de laatste jaren zijn en worden er plannen gemaakt voor grote zeesluizen waarvan de capaciteit aansluit bij de

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK

Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Uitwegen voor de moeilijke situatie van NL (industriële) WKK Kees den Blanken Cogen Nederland Driebergen, Dinsdag 3 juni 2014 Kees.denblanken@cogen.nl Renewables genereren alle stroom (in Nederland in

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY

Innovatie. prof.dr.ir. Han Gerrits. Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory INNOVATION FACTORY Innovatie prof.dr.ir. Han Gerrits Vrije Universiteit Amsterdam Innovation Factory Inhoud Wat is innovatie? Waarom is innovatie zo moeilijk? Innovatie in Banking Hoe kan een organisatie innovatiever worden?

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP:

DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: DE ZEESPIEGEL STIJGT HET KLIMAAT VERANDERT.. MIJN BOODSCHAP: - IN DE WESTERSCHELDE ZAL OOIT EEN STORMVLOEDKERING MOETEN KOMEN - HOE KAN ANTWERPEN DAAROP ANTICIPEREN? - WIJ HEBBEN DAAROP HET ANTWOORD EN

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

PON POWER. Taking care of it. Document Eigenaar Project Versie Creatie Datum

PON POWER. Taking care of it. Document Eigenaar Project Versie Creatie Datum PON POWER Taking care of it Document Eigenaar Project Versie Creatie Datum 1. PON HIGHLIGHTS IN DE HISTORIE VAN PON 1949 1974 1980 1988 1996 Importeur van Continental banden Importeur van Audi, SEAT en

Nadere informatie

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special

POWER. For Marine Professionals. Binnenvaart Special POWER For Marine Professionals Binnenvaart Special EDITORIAL Als zoon van een schippersgezin, heb ik de eerste jaren van mijn leven op de binnenvaart doorgebracht. Bij elk schip wat voorbij voer, vroeg

Nadere informatie

First of all I would like to express my sincere gratitude to Mr Van Ameijden.

First of all I would like to express my sincere gratitude to Mr Van Ameijden. Toespraak bij de doop van het Joint Support Ship Karel Doorman door de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert op 8 maart 2014 te Vlissingen. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! Your Excellencies,

Nadere informatie

Netherlands Maritime Technology. 10 september 2015 Groningen

Netherlands Maritime Technology. 10 september 2015 Groningen Netherlands Maritime Technology 10 september 2015 Groningen De roots van NMT liggen in Hoogezand 1900 Scheepsbouwvereniging Hoogezand opgericht 1917 CEBOSINE opgericht (CBSN Centrale Bond van Scheepsbouwmeesters

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008

Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008 Creatieve Kansen, Grenzeloos Innoveren 21-10-2008 Inhoud Productontwikkelingomgeving Waar zijn we goed in? Producten pakket en product beleid. Strategische opties Innovatie? Product innoveren Synthem Philips

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek. Sjef van Dooremalen 12 maart 2012

Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek. Sjef van Dooremalen 12 maart 2012 Scheepsbouw in de Delta Sterk in Techniek en Logistiek Sjef van Dooremalen 12 maart 2012 1 Inhoud 1. Sterk in de Cluster 2. Belangrijk in de Delta 3. Voorop in kennis en innovatie 4. Logistiek en Techniek

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga Stabiliteit containerschepen Jan Kruisinga Stabiliteit berekenen Belangrijk voor veiligheid schepen, bemanning en milieu Huidige rekenmethode voldoet Opleiding Onbetrouwbare containergewichten Juiste containergewichten

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis

Les Aardrijkskunde & Geschiedenis C Deze les bestaat uit 16 vragen over de zeescheepvaart. De meeste vragen hebben ook met aardrijkskunde en geschiedenis te maken. Als je deze les af hebt, weet je alles over de scheepvaart! eerkeuzevragen

Nadere informatie

Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China

Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China Ervaringen van een scheepsontwerper bij het opzetten van een joint venture in China Worldwise Marine Holding BV IJmuiden 100% 80% Worldwise Marine Brokers BV IJmuiden Offshore Ship Designers BV IJmuiden

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

GDF SUEZ LNG Solutions

GDF SUEZ LNG Solutions BECOMES GDF SUEZ LNG Solutions Nationale Distributiedag - 15 oktober 2015 Jan-Joris van Dijk Managing Director GDF SUEZ LNG Solutions GDF SUEZ LNG SOLUTIONS Een nieuw bedrijf binnen de groep met focus

Nadere informatie

For Sale 480.000,- If u are interested in this ship and you want further information, don`t hesitate to contact us.

For Sale 480.000,- If u are interested in this ship and you want further information, don`t hesitate to contact us. For Sale 480.000,- Historical data The seaworthy steel passenger ship "Vonne S" was in 1953-1955 specially built for the "Delta works" in Zeeland (Holland) for research and inspection of the Department

Nadere informatie

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium

UAV s voor veiligheid. Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium UAV s voor veiligheid Ir. Reinout Gunst Veiligheidscoördinator 3 april 2013 Kooy symposium Onderwerpen 3i UAV project Haven van Rotterdam Waarom deelname aan 3i? Scenario s 2 Interreg 2Seas program Cross

Nadere informatie

Nieuwjaarsspeech van Tineke Netelenbos uitgesproken op 13 januari 2016 ter gelegenheid van de KVNR Nieuwjaarsbijeenkomst

Nieuwjaarsspeech van Tineke Netelenbos uitgesproken op 13 januari 2016 ter gelegenheid van de KVNR Nieuwjaarsbijeenkomst Nieuwjaarsspeech van Tineke Netelenbos uitgesproken op 13 januari 2016 ter gelegenheid van de KVNR Nieuwjaarsbijeenkomst (alleen de uitgesproken tekst geldt) 1. Hartelijk welkom iedereen op onze traditionele

Nadere informatie

Sportopleidingen in Internationaal perspectief

Sportopleidingen in Internationaal perspectief Sportopleidingen in Internationaal perspectief Platform kader Den Haag, 29 maart 2010 Danny Meuken Jan Minkhorst 967 LONDEN DAGEN Het internationale Speelveld GAISF IOC VN (UNESCO) Internationale Sportfederaties

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND VOLTIJD EN DUAAL De Geboorte Ambitie Naval Architecture: Leading Center of Engineering Education in design and construction Top 10% Dutch HBO Engineering Education & Training Produce

Nadere informatie

Laat de teleurstellingen van vandaag nooit de dromen van morgen overschaduwen

Laat de teleurstellingen van vandaag nooit de dromen van morgen overschaduwen 22 e jaargang februari/maart 2014 No139. VAN DE REDACTIE Voor u ligt weer een nieuw exemplaar van uw clubblad Samengesteld door uw redactie en vrijwilligers die bereid waren om even een beetje van hun

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Classic Handhydraulische Stuursystemen

Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic Handhydraulische Stuursystemen Classic handhydraulische stuursystemen zijn ontwikkeld voor professionele schepen, die geen bekrachting nodig zijn. De stuursystemen blinken uit in eenvoud, levensduur,

Nadere informatie

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013

De Barge Truck. De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 De Barge Truck De duurzaamheid van de waterweg, STC Rotterdam, 29 januari 2013 HBCB Onafhankelijke en innovatieve dienstverlener op gebied van binnenvaart Vestiging in Wageningen Markt 20B h.blaauw@hbcb.nl

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Studiebegeleiding & tutoraat

Studiebegeleiding & tutoraat Studiebegeleiding & tutoraat Patricia Post-Nievelstein, Head Tutor, University College Utrecht Richard van den Doel, Senior Tutor, University College Roosevelt Oscar van den Wijngaard, Coordinator Academic

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek

Schenker Logistics Nederland Fit for the Future. DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Schenker Logistics Nederland Fit for the Future DB Schenker Logistics Nederland EIC Dag van de Logistiek Paul Boers 6 november 2011 Introductie Schenker Logistics Nederland Fit for the future De wereld

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012

Advanced Instrumentation. Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet. 10 Oktober 2012 Advanced Instrumentation Hans van Gageldonk, Henk Hoevers, Gerard Cornet 10 Oktober 2012 Agenda Wat is Advanced Instrumentation? Hoe past Advanced Instrumentation in de keten van fundamenteel onderzoek

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Oost- Azië

Kansen voor Nederlandse bedrijven in Oost- Azië Kansen voor Nederlandse bedrijven in Oost- Azië Arjen Schutten, Directeur Holland Home of Wind Energy HHWE 11 december 2014, TKI Internationale Afstemming Wind op Zee Den Haag Holland Home of Wind Energy

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK)

How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) (for Dutch go to page 4) How to install and use dictionaries on the ICARUS Illumina HD (E652BK) The Illumina HD offers dictionary support for StarDict dictionaries.this is a (free) open source dictionary

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 100 56 (1974) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 100 A. TITEL Verdrag inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences, met bijlage; Genève, 6 april 1974 B. TEKST De Engelse

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

DECLARATION FOR GAD approval

DECLARATION FOR GAD approval Version 1.2 DECLARATION FOR GAD approval Declare that for the following central heating boilers Intergas Calderas de Calefacción S. L. Kombi Kompakt R 24, 28/24, 36/30 and Prestige The installation and

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties

Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als. Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Testattitudes van Sollicitanten: Faalangst en Geloof in Tests als Antecedenten van Rechtvaardigheidspercepties Test-taker Attitudes of Job Applicants: Test Anxiety and Belief in Tests as Antecedents of

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector. Martin Bloem

Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector. Martin Bloem Toekomstvisie en innovatiemogelijkheden van de maritieme sector Martin Bloem Inhoud Wat is HME? Wat doet HME (niet)? Concrete activiteiten Trends in de maritiem-technische wereld Voorbeelden van innovatie

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan?

Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1. Waar komen al die regels vandaan? Dictaat Zeerecht - Aanvulling 1 Waar komen al die regels vandaan? De belangrijkste organisaties die zich bezig houden met maritieme regelgeving zijn: IMO (International Maritime Organization) - Veiligheid

Nadere informatie

Genieten tot in het oneindige

Genieten tot in het oneindige Foto s Neptune marine Genieten tot in het oneindige Amper twee jaar oud is de Infinity-lijn van Motion Yachts, maar in die korte tijd heeft de serie toch heel wat hoge ogen weten te gooien. De absolute

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017

novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 novacollege.nl/maritiem Binnenvaart Zeevaart Maritiem 2016/2017 Later hoop ik een heel goede kapitein te worden. In die functie run ik zelfstandig een heel bedrijf, in de vorm van een schip. Dat houdt

Nadere informatie

Management Development Next Level

Management Development Next Level Management Development Next Level NFMD congres 27 januari 2015 Marcel Knotter 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? 1. Hoezo MD? Quiz Vraag 1 Wat is ca. de omvang van management- en A. $50-60 miljoen B. $500-600 miljoen

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie