Inhoudsopgave. Missie: Verdubbel de waarde van uw onderneming. Waarde versus verkoopprijs. Methodes voor waardebepaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Missie: Verdubbel de waarde van uw onderneming. Waarde versus verkoopprijs. Methodes voor waardebepaling"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Missie: Verdubbel de waarde van uw onderneming Waarde versus verkoopprijs Methodes voor waardebepaling Meten is weten: KPI s - Key Performance Indicators Drie waardelagen: winst, vermogen, continuïteit Risico Management - Portfolio analyse - SWOT analyse en strategie eigen onderneming - Concurrentie analyse - SWOT analyse directe concurrenten - Noodopvolgingsplan en ondernemerstestament - Innovatiekracht Waarde monitor - WAARDEpotentieel TM - WAARDErisico TM Structureel meer winst: Conversie management Excelleren is existeren: Service is het nieuwe verkopen The sky is the limit: Van local hero naar Champions League 2014, alle rechten voorbehouden 2

3 Onze belofte, uw Missie: Verdubbel de waarde van uw onderneming Het is onze overtuiging dat bij elke onderneming, waarbij niet systematisch aan waarde optimalisatie wordt gewerkt, er waarde weglekt door onafgedekte risico s, overbodige kosten, onvoldoende concurrentiekracht en gemiste kansen. Waarde optimalisatie is daarbij iets anders dan winstoptimalisatie. De waarde van de onderneming wordt opgebouwd in drie segmenten, de winst (inclusief ondernemersinkomen), het vermogen van de onderneming en de continuïteit ervan: het vermogen om die winst en vermogens aanwas ook op langere termijn vast te houden, ongeacht welke ondernemer aan het roer van de onderneming staat. Het kan zijn dat kosten niet bijdragen aan de winst en wel aan het toekomstige behoud van de winst. Het snijden in deze kosten heeft op korte termijn effect, maar het lange termijn effect in negatieve zin kan desastreus zijn. Zoals de Engelsen zeggen: Penny wise, pound foolish. In de systematische waarde optimalisatie ligt ook de houdbaarheid van de belofte. De verdubbeling is niet een resultaat van systematisch werken, maar de verdubbeling is het doel waaraan systematisch gewerkt wordt. Het moet de missie van de ondernemer zijn om zijn onderneming in waarde te verdubbelen. Deze is de enige die de belofte waar kan maken. Anderen reiken slechts tools en inzichten aan. Waarde versus verkoopprijs Waarde is perceptie en hangt af van de wijze hoe je naar een onderneming kijkt. Kijk je met de liefde en toewijding van de ondernemer die het bedrijf heeft opgebouwd, dan zie je een andere waarde dan de buitenstaander die overweegt het bedrijf over te nemen. Het helpt die perceptie te objectiveren en te ontdoen van de emotionele factoren die geen waarde toevoegen en ook te ontdoen van de factoren die meespelen om een zo hoog mogelijke, of zo laag mogelijke prijs te bedingen. Ook spelen tijdelijke marktomstandigheden zoals is er vraag naar het overnemen van bedrijven in mijn branche, geen rol. Dat is precies wat een waardebepalingmethode doet: het laat partijen op dezelfde wijze naar het bedrijf kijken en geeft inzicht in hoe het bedrijf er vóór staat. Pas daarna begint het onderhandelingsspel en pas dan spelen de marktomstandigheden een rol die bepalen of de daadwerkelijke verkoopprijs hoger of lager uit zal vallen. Waardebepaling zegt dus iets over het bedrijf, de verkoopprijs zegt iets over de markt. Zie Wikipedia Bedrijfswaardering. Een objectieve waardebepaling als startpunt voor de onderhandelingen geeft de verkopende partij de lead in het onderhandelingsproces. Twijfels die de kopende partij naar voren brengt, of onzekerheden over de cijfers kunt u makkelijk pareren met een goed onderbouwde waardebepaling. Kies een methode voor bepaling van de waarde Er zijn meer methodes die ieder tot een verschillende waarde kunnen komen. Dat zegt niets over uw bedrijf maar wel iets over de gekozen methode. Belangrijker is dat er een methode gekozen wordt en dat met diezelfde methode de voortgang van de verbetering gemeten wordt. Hieronder zijn enkele waardebepalingmethodes: Zie Wikipedia Intrinsieke waarde Zie Wikipedia Du Pont Analyse Zie Wikipedia Discounted Cash Flow Wij hanteren de Discounted Cash Flow methodiek. 2014, alle rechten voorbehouden 3

4 Daarnaast gaan wij uit van drie lagen van waarde opbouw: cash flow, vermogen en continuïteit. Deze drie lagen komen ook terug in onze waardepropositie. Laag 1: Cash Flow. Als grondslag nemen wij voor de berekening van de Cash Flow de EBITDA (zie Wikipedia EBITDA) Dat laat zien hoeveel cash je bedrijf organiseert, los van de wijze waarop het gefinancierd is en los van de (kosten van) investeringen. Je neemt daarvoor de winst en corrigeert die voor de afschrijvingen, afwaardering vorderingen, mutatie voorzieningen, bijzondere baten/lasten en belastingen, omdat die buiten beschouwing worden gelaten. Dit bedrag corrigeren we vervolgens voor het ondernemersinkomen, om deze gecorrigeerde winst ondernemersonafhankelijk te maken. Daarvoor stellen wij als norm. Laag 2: Het vermogen: Eigen vermogen en vreemd vermogen Met de Weighted Average Cost of Capital (WACC) hebben we een factor, die een gewogen gemiddelde geeft van de kosten van het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De WACC gaat uit van de marktwaarde van die vermogens. Voor de factor van het eigen vermogen gebruiken wij gegevens van de sector gepubliceerd door Economisch Insituut voor het Midden en Kleinbedrijf (EIM) en voor het vreemd vermogen de binnen de organisatie gerealiseerde factor. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid. Het resultaat is daardoor ook een resultaat van kapitaal en arbeid. Door de toekomstige Cash Flow (EBITDA) van de onderneming te corrigeren voor het branche gemiddelde van de WACC maak je inzichtelijk wat jouw onderneming aan extra waarde toevoegt. Dat deel van het resultaat is dus het resultaat van de organisatie en de arbeid. De prestatie van de (verkopende) ondernemer leggen we vast in zijn track record. We kijken drie jaar terug om te zien hoe zijn (genormaliseerde) EBITDA zich ontwikkeld heeft. We vinden de stelling houdbaar dat deze onderneming, onder leiding van deze ondernemer de trend moet kunnen doorzetten. Dus voor de prognose van de (EBITDA) van de komende jaren gaan wij uit van een groei percentage, zoals gemiddeld in de afgelopen drie jaar is gerealiseerd. Door jaarlijks de vermogensaanwas aan te passen bij het bepalen van de WACC verwerken we de vermogensaanwas in de waardebepaling van de onderneming. Laag 3: De duurzaamheid van de onderneming (continuïteit) Hier komen de risicofactoren van de onderneming naar voren. Wil je EBITDA verder dan deze drie jaar in de waarde van de onderneming meenemen en dat dus op het conto van de (vertrekkende) ondernemer schrijven, dan moet die waarde door de onderneming opgebracht kunnen worden ongeacht welke ondernemer aan het roer staat. Er moeten dus processen en instrumenten achtergelaten worden die zonder bijsturing van bovenaf waardecreatie stimuleren. Stapt een nieuwe ondernemer slechts in als investeerder, dan weet hij dat de onderneming, met een vestigingsdirecteur aan het roer, toch die waarde binnen kan halen. De medewerkers in een onderneming weten, mocht de ondernemer plotseling wegvallen, dat de continuïteit van de onderneming gegarandeerd is en de financiers en erfgenamen weten dat zij voldoende tijd hebben om de onderneming met behoud van waarde te verkopen. De duurzaamheid van de onderneming is voor 100% gegarandeerd, indien de volgende dag een vervanger klaar staat om de onderneming voort te zetten met het instrumentarium dat de ondernemer heeft achtergelaten en daarbij een volledig inzicht is in de innovatiekracht van de onderneming en zijn marktpositie t.o.v. zijn concurrenten. MKBsparring heeft daarvoor haar WAARDErisico TM ontwikkeld. De parameters voor dit meetinstrument zijn: 2014, alle rechten voorbehouden 4

5 - Portfolio analyse - SWOT analyse - Concurrentie analyse - Risico assessment - Legal assessment - HR assessment - Continuïteitplan Meten is weten: KPI s: Key Performance Indicators Een startmoment bepalen is belangrijk. Voer, nadat je de waardemethode gekozen hebt, een nulmeting uit, dan weet je wat je wilt verdubbelen. Het voordeel van een nulmeting is ook dat je jouw bedrijf op basis van die methodiek geheel doorlicht en dus niet alleen een startmoment hebt voor de waarde van je bedrijf, maar ook de stand van zaken betreffende alle (waardebepalende-) factoren. Uit onderzoek is gebleken dat veel ondernemers weten dat het belangrijk is, maar dat slechts een klein deel van de ondernemers gedefinieerd heeft wat nu de belangrijkste aspecten van de onderneming zijn voor de bepaling van de prestaties, anders dan een winstpercentage t.o.v. de omzet. En verrassend genoeg blijken deze ondernemers niet op die KPI s te sturen of zelfs maar regelmatig te meten. Heeft u een dashboard waarop u op elk gewenst moment uw KPI s in beeld heeft en afgezet tegen een historische ontwikkeling? Stuurt u elke maand op basis van de gerealiseerde marge uw koers bij, of wacht u tot de accountant met de jaarcijfers komt? Als u beide vragen met nee beantwoordt, dan bent u in goed gezelschap. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 83% van de ondernemingen stuurt op basis van wat er op de bank staat en wat de accountant in de jaarrekening rapporteert. Hoe bepaal ik mijn KPI s? U maakt een goed begin met vragen als: Waardoor wordt mijn omzet in belangrijke mate beïnvloed en wat kan ik daarop voor invloed uitoefenen? Hoe beïnvloed ik de marge tussen omzet en kosten? Hoe gedragen de kosten zich bij groei en krimp? Als kwaliteit belangrijk is: Wat bepaalt nu die kwaliteit? Hoe ga je dat als ondernemer managen? En de klanten: Wat is de perceptie over het bedrijf bij de klant? Hoe versterk ik de klanttevredenheid? Elke waardebepalingmethode heeft directe beïnvloeders die de waarde bij verbetering omhoog stuwen, en risico s die de waarde teniet kunnen doen, als die risico s zich voordoen. Een voorbeeld van die risico s: Als je jouw concurrenten niet kent en niet in beeld hebt, wil dat niet zeggen dat je slecht presteert. Je kunt intuïtief de juiste beslissingen nemen, reagerend op wat er in de markt gebeurt. Totdat een concurrent ineens met een nieuw en beter product komt, of een sterkere speler jouw markt betreedt. Dan kan het te laat, of erg kostbaar zijn (marketingkosten) om te reageren en is omzetverlies en/of winstdaling het gevolg. De geprognosticeerde omzet of winst (denk aan de Discounted Cash Flow methode) wordt niet gehaald, waarmee de waarde van de onderneming daalt. Directe beïnvloeders Hieronder een kleine beschouwing wat de invloeden zijn van de verschillende balansposten. Vaste activa Onderdeel van de waarde van de onderneming is het vermogen van de onderneming om meer winst te behalen met hetzelfde vermogen. Als het vermogen geïnvesteerd is in bijvoorbeeld deelnemingen dan belemmeren deze investeringen de groei, ook al leveren die deelnemingen een aardig rendement op. Liquideren (te gelde maken) van die deelnemingen levert werkkapitaal op, waardoor wel aan een groeiende vraag voldaan kan worden. Kredietlimieten van leveranciers zijn niet meer de beperkende 2014, alle rechten voorbehouden 5

6 factor, het vreemde vermogen (kredieten leveranciers) neemt ook af, waardoor de winstversterker (WACC) groeit. Vlottende activa (vooral voorraden) Onderhanden werk en nog te factureren goederen/diensten behoeft eigenlijk geen betoog. Dat is gezaaide omzet die alleen maar geoogst hoeft te worden en dat moet zo snel mogelijk gebeuren. DOEN! Voorraden kunnen een groot beslag leggen op het beschikbare kapitaal en vergroten de risico s (onverkoopbare voorraden zgn. winkeldochters). Laat je eens adviseren door een supply chain expert over JIT, Just In Time delivery en on demand productie. Ga in overleg met je grootste leveranciers en maak ze bondgenoot van je (groei-)doelen. Ook zij hebben baat bij meer omzet van jou. Op dat gebied is veel te leren van grotere bedrijven in bijvoorbeeld de automotive. Toeleveranciers leveren daar een in-house voorraad beheerder. Die houdt de ordering bij, zodat een permanente stroom goederen geleverd kan worden binnen de raamafspraken van de onderneming. De toeleverancier krijgt de maximaal denkbare omzet en jij krijgt de minimaal denkbare voorraad. WIN WIN! Met de vrijkomende liquiditeit kan geïnvesteerd worden in de opkomende segmenten (of markten) die in je portfolio analyse naar voren zijn gekomen. Cash als groei stimulator. Debiteuren De hoogte van de debiteuren heeft direct invloed op het beschikbare werkkapitaal van de onderneming, maar ook op het risico van oninbaarheid. Oninbare debiteuren zijn uiteindelijk een kostenpost. Het is niet ongebruikelijk om alle debiteuren die langer dan 90 dagen oud zijn als oninbaar te bestempelen bij een overname. Die worden dan direct in mindering gebracht op de verkoopprijs. Het risico van de debiteuren wordt uitgedrukt in de DSO (Days Sales Outstanding), eenvoudig te berekenen volgens deze formule: Debiteuren Gefactureerde omzet inclusief BTW x 360 Het resultaat is dus het gemiddeld aantal dagen dat uw vorderingen open staan. Bereken op die manier de DSO uit uw laatste jaarrekening en u zult verrast zijn over het resultaat! Verlaging van de debiteuren heeft een recht evenredige invloed op de schulden. Meer cash betekent lagere kredieten, waarmee de WACC direct verbetert. Als de kredieten ook nog rentedragende leningen zijn, dan worden die kosten ook direct verlaagd en dus de WACC nog meer verbetert. Maar juist ook het effect op de bedrijfsvoering is direct voelbaar. Voorbeeld: Een bedrijf met een omzet van 12 miljoen euro op jaarbasis en een DSO van 60 heeft dus gemiddeld twee maanden omzet open staan (= 2 mio). Verbetering van de DSO naar 45 dagen levert een extra beschikbaar werkkapitaal op van Als deze ondernemer dat heeft moeten lenen zou hem dat al snel per jaar kosten (bij 8% rente), als de bank al genegen is om te lenen. Het kan ook zijn dat dit bedrijf bij zijn leveranciers een langere betaaltermijn heeft afgesproken en dan is 1% rente per maand niet ongebruikelijk. Dan kan zijn voordeel oplopen tot per jaar! Tip: Vaak hebben ondernemers in rekening courant vanuit privé of hun Holding de liquiditeit van de onderneming versterkt. Rekeningen courant zijn kortlopende schulden en die beïnvloeden de waarde van de onderneming negatief. Bovendien is het niet alleen uit oogpunt van waardebepaling van de onderneming belangrijk om zoveel mogelijk kortlopende schulden over te hevelen naar langlopende schulden, maar er zijn ook fiscale en insolventie motieven. De fiscus kan langdurige rekening courant posities tot het eigen vermogen van de onderneming beschouwen (agio) evenals een curator dat kan als de onderneming in slecht weer terechtkomt. In het eerste geval loop je bij terugbetaling van het 2014, alle rechten voorbehouden 6

7 rekening courant het risico om (dividend-)belasting te betalen over je eigen geld en het tweede geval ben je jouw geld gewoon kwijt. Vraag advies bij uw accountant en uw bedrijfsjurist als u grotere rekening courant posities in uw onderneming heeft, want juist bij bedrijfsoverdracht wilt u uw rekening courant verhouding met uw, dan voormalige onderneming, vereffend zien. Zuur als de fiscus voor 25% (2013) meelift en wellicht nog 100% boete oplegt (want verzwegen), waardoor je rekening courant opbrengst opeens gehalveerd is. De zachte factoren Naast de harde factoren die de balans beïnvloeden, zijn er ook andere factoren die de waarde van uw onderneming bepalen. Heeft de onderneming een missie? En een heldere visie hoe aan deze missie gewerkt wordt? Wordt dit breed in de onderneming gevoeld en uitgedragen? Hoe is de perceptie van de markt hierover? Ofwel: Liggen identiteit van de onderneming en het imago van de onderneming dicht bij elkaar? Ben je wie je wilt zijn? Word je gezien zoals je wilt zijn? De klant en je concurrenten voelen direct of je communiceert wie je bent, of dat je communiceert wie je wilt zijn. Bedrijven die communiceren wie ze willen zijn, hebben ontdekt dat hun imago opgepoetst moet worden en kiezen voor de vlucht vooruit: Communiceren wie ze willen zijn ( oppoetsen ), in plaats van het verbeteren wat ze fout doen. Het is een klassieke fout om imago met identiteit te verwarren. Je imago ontstaat door wat je doet. Je identiteit is zoals je jezelf presenteert. Het oppoetsen van je imago werkt altijd contraproductief: Je vertelt je klanten nog luider hoe je wilt zijn, zonder dat dit in je gedragingen tot uitdrukking komt. Het personeel is een apart hoofdstuk in de waardebepaling. Een succesvol bedrijf heeft personeel dat daar graag wil werken. De werkgever biedt een veilige en uitdagende werkomgeving, passend bij de ambities van het personeel. Uit case studies van enkele snelgroeiende en succesvolle bedrijven is gebleken dat werknemers hun salaris minder belangrijk vinden dan dat zij de kernwaardes van de onderneming delen, dat ze met plezier naar hun werk gaan, hun werk bijdraagt aan hun persoonlijke groei en dat zij daarvoor ook erkenning krijgen. Eerst komt erbij willen horen, dan komt erbij horen (erkenning) en daarna willen werknemers ook erbij blijven. Een praktijk voorbeeld. In een van mijn adviessessies vroeg een ondernemer mij raad over een HR probleem. Een vestigingsmanager met een 30 jaar dienstverband functioneerde niet en hij wilde hem lozen. Drie jaar geleden had hij de onderneming overgenomen van zijn vader. We werken eigenlijk als één grote familie, maar het is nu crisis en dan moet er wel gepresteerd worden. Er blijkt op HR gebied nooit iets te zijn geformaliseerd ( we zijn een grote familie ). Vertrek van deze manager kost al snel 30 maandsalarissen, want niemand had hem ooit verteld dat hij niet goed functioneerde. Was deze kostenpost bij de overname van zijn vader in kaart gebracht, dan was er nu niets aan de hand. Maar los daarvan is al drie jaar het verkeerde signaal uitgezonden aan de organisatie. Blijkbaar moet er alleen ten tijde van crisis gepresteerd worden. Drie jaar lang een niet presterende vestigingsmanager op de loonlijst, hoeveel winst is er daardoor niet aan het vermogen toegevoegd? Maar HR blijkt niet het sterke punt van de ondernemer te zijn. Het opbouwen van een ontslag case vereist een zorgvuldige aanpak, waarbij de ondernemer moet laten zien dat hij een goed werkgever is. Ook hier is het goed als de ondernemer zich laat bijstaan door een HR professional. De ondernemer concentreert zich op waar hij goed in is en wat hem energie geeft. Daardoor rendeert zijn onderneming beter en verdienen de kosten zich vanzelf terug. Om dit soort risico s en kosten in beeld te brengen, of beter gezegd uit beeld te houden, voeren wij na onze nulmeting, altijd een HR scan uit. Van de sleutelfiguren in uw onderneming maken wij bovendien ook een persoonlijkheidsanalyse. Issues als Is een anti concurrentie beding goed in de arbeidscontracten vastgelegd worden in kaart gebracht, niet alleen juridisch, maar ook in termen van persoonlijkheid van de medewerkers. 2014, alle rechten voorbehouden 7

8 Risico factoren Tegenwoordig wordt door veel business valuators voor de bepaling van de waarde meer gekeken naar de toekomst van de onderneming dan naar het verleden van de onderneming. De vakliteratuur hierover geeft als zwakte van deze methode, dat de toekomstige waarde veelal gebaseerd is op aannames (de toekomst laat zich moeilijk voorspellen) en daarmee per definitie onderworpen aan discussie. Bovendien wordt, bij de wat kleinere MKB bedrijven, de toekomstige waarde veeleer door de nieuwe eigenaar bepaald dan door de oude. Een lastig dilemma daar ondernemers nu eenmaal niet graag betalen voor de waarde die ze zelf moeten creëren. Daarom is het belangrijk te zorgen voor een goed marktinzicht, dat u aantoont dat u uw prognoses kunt waarmaken en vooral dat u risico s goed inschat en incalculeert. Een SWOT analyse, waarin sterktes en zwaktes van een bedrijf afgezet worden tegen de kansen en bedreigingen vanuit de markt is een eerste basis, vooral als er een strategie ontwikkeld wordt, zoals in de strategie matrix wordt weergegeven. Strategie matrix Kansen Bedreigingen Sterktes aanvallen verdedigen Zwaktes ontwikkelen terugtrekken Een concurrentie analyse is nodig om inzicht te krijgen hoe uw concurrenten omgaan met de kansen en bedreigingen in de markt en geeft ook waardevolle informatie over de aspecten waarin uw concurrenten beter zijn dan u en die aspecten waarin u hén overtreft. Het ontbreken van deze analyses zal op zich al als een risico gezien worden. Bedrijfscontinuïteit Hoewel dat niet altijd tot uitdrukking komt in de waardebepalingmethoden, is de continuïteit van de onderneming een belangrijke factor die de uiteindelijke verkoopprijs bepaalt. Wij hebben in onze WAARDE TM methode continuïteit wel ingebouwd. De continuïteit kun je met drie factoren inzichtelijk maken: 1. Is er voldoende innovatieve kracht 2. Investeringscapaciteit 3. Afhankelijkheid van de ondernemer 1. Innovatieve kracht Uit een adequate portfolio analyse blijkt in welke mate de onderneming op dit moment al werkt aan productinnovatie. Heeft een onderneming alleen maar cash cows, die weinig kosten en veel opbrengen, dan kunnen alle harde en zachte factoren op orde zijn, maar is de onderneming niet bestand tegen veranderingen in de markt. Als de behoefte aan de cash cows verdwijnt, zijn er niet tijdig alternatieven voorhanden om door te gaan en valt de onderneming om. Is er wel een gevarieerd portfolio, dan wordt gekeken naar de mate waarin structureel gewerkt wordt aan het innoveren in de onderneming en het omgaan met kansen en bedreigingen uit de markt. Heeft de onderneming een actuele SWOT analyse? Is het bedrijf zich bewust van haar sterktes en zwaktes? Kent het bedrijf de kansen en bedreigingen uit de markt? Is het bedrijf in staat de kansen te pakken en de bedreigingen te keren? Innovatie betekent dus niet dat er een team van uitvinders aan het werk is (kan wel natuurlijk), maar wel of het bedrijf continu haar producten toetst aan de behoefte in de markt, die producten verbetert, nieuwe producten in het assortiment neemt en zich bewust is van ontwikkelingen op de langere termijn: Wat zou de vraag uit de markt zijn over vijf jaar? 2014, alle rechten voorbehouden 8

9 2. Investeringscapaciteit In geld en of middelen. Kan de onderneming investeren in nieuwe producten, of kan de onderneming intern capaciteit vrijmaken om aan die benodigde innovatie te werken en is de expertise daarvoor ook aanwezig? 3. Afhankelijkheid van de ondernemer Dit aspect is niet alleen bij verkoop maar ook in going concern van essentieel belang. Zolang de onderneming geheel drijft op de inzet, visie en energie van de ondernemer, zal dit bij verkoop een probleem zijn, want dan zal er een andere ondernemer zijn of de oude ondernemer zal na verkoop nog langere tijd aan het bedrijf verbonden moeten blijven. Dat kost geld en dat zal de koper in zijn prijs meenemen. Bij going concern is dit aspect van even groot belang. Wat gebeurt er met de onderneming (en de waarde ervan) als de ondernemer plotseling wegvalt en daarmee zijn inzet, kennis, visie en energie wegvalt? De WAARDEmonitor TM Hoewel de waarde op elk moment van een onderneming bepaald kan worden, daar zijn deze instrumenten op gebaseerd, ligt er een meerwaarde om de waardebepaling niet te zien als een statisch moment, maar als een dynamisch document. Het gestructureerd en meetbaar werken aan de waarde van je onderneming maakt je onderneming inzichtelijk en geeft de bedrijfsopvolger handvatten om die werkwijze voort te zetten, nieuwe accenten te leggen en mogelijke zwaktes te ontwikkelen tot sterktes. Een voortschrijdend inzicht in de waarde van je onderneming is een waarde op zich en zal de verkoopprijs van de onderneming verhogen. WAARDE TM Daarvoor heeft MKBsparring haar WAARDEconcept TM ontwikkeld. In dit concept implementeren we de WAARDEmonitor TM, waarmee we de waarde van de onderneming continu in beeld houden. Het WAARDEpotentieel TM bevat die factoren die de waarden kunnen verhogen. Het WAARDErisico TM bevat die factoren die afbreuk kunnen doen aan de opgebouwde waarde. Hoewel het concept ontwikkeld is voor ondernemers die erover denken hun onderneming te verkopen, is het ook een uitstekende methode gebleken voor ondernemers die recentelijk een onderneming gekocht hebben. Juist met deze methode kun je de waarde van de zojuist gekochte onderneming verdubbelen en halveer je feitelijk de aankoopprijs. Projectmanagement Om gestructureerd aan de waarde van de onderneming te werken, is het aan te bevelen om de waardeverbetering als een project op te vatten: Benoem een projectmanager die (eind)verantwoordelijk is voor het slagen van het project, benoem een opdrachtgever aan wie de projectmanager gestructureerd moet rapporten. Een project is verder afgebakend in tijd, heeft een begin en een eind en tussenstappen zijn gedefinieerd als mijlpalen. Markeer die succesmomenten en deel deze in het team. Succes is een van de grootste motivaties. Intellectueel Eigendom Het intellectuele eigendom (IE of IP in de Angelsaksische wereld) is vaak de verborgen waarde van de onderneming, maar daar ligt tegelijkertijd ook een groot risico. IE dat niet goed vastgelegd en beschermd is, kan gekopieerd en succesvol uitgenut worden, veelal beter en goedkoper. Goedkoper omdat de ontwikkelingskosten laag zijn en de kosten van marktpenetratie en 2014, alle rechten voorbehouden 9

10 marktonderzoek er niet zijn. De concurrent wacht het succes af, kopieert en voegt daar 5% extra waarde aan toe en zet in op de marketing i.p.v. op de techniek. Bedenk dat een goed product met uitstekende marketing vele malen succesvoller is dan een uitstekend product met een goede marketing. Legal Audit Om de waardeverbetering te borgen is het goed om een gespecialiseerd kantoor een legal audit te laten uitvoeren. Is mijn IE goed gewaarborgd, zijn mijn in- en verkoopvoorwaarden up-to-date? Voldoen mijn arbeidscontracten nog aan de eisen van deze tijd? Kunnen werknemers op sleutelposities bij vertrek zomaar een concurrerend bedrijf opzetten? Met de methode van de WAARDEmonitor TM, wordt waarde optimalisatie toegepast, dat wil zeggen het bereiken van de maximale ondernemingswaarde binnen de mogelijkheden van de markt en de onderneming. Dit geeft de nieuwe eigenaar de mogelijkheid om de prestaties van de onderneming onder nieuwe leiding met dezelfde instrumenten te meten. Stappenplan 1. Benoemen project: Opdrachtgever, projectmanager, tijdvak, mijlpalen en doel. 2. Opstellen company memorandum: Missie, visie, doelen. 3. Benoemen KPI s, instellen meetmethode en prestatiedoelen. 4. Benoemen factoren van het WAARDEpotentieel en van het WAARDErisico. 5. Instellen meetmethode en continue monitoring. 6. Opnemen KPI s en waarde monitor in het company memorandum 7. Organisatiescans (opnemen in company memorandum): - portfolio analyse - SWOT analyse en marktstrategie - HR scan - legal scan 8. Innovatiebeleid: waar staat de onderneming over vijf jaar? 9. Bedrijfscontinuïteit: Van zelfstandige met personeel naar onderneming. 10. Rapportage, benchmarking en feedback Conversie management De online verkoop kanalen hebben de afgelopen 5 jaar nieuwe marketingtechnieken meegebracht, omdat voor online marketing de traditionele marketingmethoden tekortschoten. Het is niet zozeer dat de methoden onjuist zijn, maar onvoldoende verfijnd om een instant tool voor online marketing te vormen. De BITSER methode is zo n tool die meer en meer in de belangstelling komt. Naast de wetenschappelijke onderbouwing en enkele specifieke eigenschappen van deze techniek, is het in eerste instantie een verfijning van de marketing funnel: Know you, like you, trust you. Deze verfijning bestaat uit: Bekendheid, Imago, Traffic, Sales, Endorsement, Re-sales. 2014, alle rechten voorbehouden 10

11 Het conversiemanagement bestaat uit het systematisch converteren van de marketingresultaten van de ene laag naar de andere laag. Deze methode is ook toe te passen op offline marketing, omdat die in principe dezelfde funnel kent, wellicht iets minder verfijnd. Goed conversiemanagement bestaat uit het determineren van de zwakke schakel in de funnel. Het heeft geen zin om marketing budget te verbranden bovenin de funnel, als halverwege een zwakke schakel de conversie minimaliseert. Het is dan beter deze zwakke schakel te versterken, zodat de bestaande input beter converteert en dus meer sales oplevert. Excelleren is existeren: Service is het nieuwe verkopen Alleen excellente bedrijven kunnen blijvend aan de behoefte van de consument voldoen. Een bedrijf kon tien jaar geleden nog kon wegkomen met: wegens de klachten over onze service hebben we de service afgeschaft. In een tijdperk waarin service het nieuwe verkopen is geldt veeleer: Sinds we onze sales hebben afgeschaft, is de omzet gestegen. Internet heeft de consument bewust gemaakt dat hij/zij alles, direct en overal kan krijgen, tegen de laagste prijs. Dat betekent dat in het consumentisme een vergelijkbare piramide wordt doorlopen als de behoefte piramide van Maslow. Als in de concurrentiekracht van bedrijven alle bedrijven technisch goede producten voor een concurrerende prijs kunnen verkopen, dan is feitelijk aan de basisbehoefte voldaan. Daar ligt het onderscheid voor de consument niet meer. Om de klant te binden, zal op steeds hogere trappen van deze piramide de binding met de klant moeten ontstaan. Elke trede vormt een meerwaarde voor de klant, die hij/zij onbewust incalculeert bij de prijs. De klassieke prijselasticiteit is al een maatstaf voor klantenbinding. Tot hoever kun je de prijs verhogen om een netto voordeel te behouden tussen marge en omzetsnelheid? Geef de klant de veiligheid dat hij/zij weet dat hij/zij altijd een eerlijke prijs krijgt en de klant zal niet meer aan prijsvergelijking doen als je een aantrekkelijk aanbod hebt. Vervul de behoefte aan sociaal contact door de klant als individueel mens te benaderen binnen zijn sociale context, houdt oog voor zijn persoonlijke behoefte en identiteit. Hetzelfde geldt voor waardering en erkenning. Bij de laatste stap, zelftranscendentie appelleer je aan de spirituele waarden van de consument. Jouw spirituele waarden als bedrijf moeten in lijn liggen met de spirituele waarden van de consument, of in ieder geval respect (stapje terug op de ladder) voor het verschil in waarden. Lees bijvoorbeeld hoe Marc Lammers spreekt over Spirituele Intelligentie in: Yes een crisis. Marc Lammers is een top hockeycoach die op verschillende platformen (champions Trophy, Europees Kampioenschap, Olympische Spelen, zijn team tot excellente prestaties en uiteindelijk naar goud gebracht heeft en tot het inzicht kwam dat hij eerst zelf moest leren excelleren, voordat Olympisch goud haalbaar was. In die top van de piramide van Maslow bouw je een duurzaamheidrelatie met je klantengroep. Denk aan Apple en Coca Cola. Ook in politiek geldt dat. Door als politieke partij te appelleren aan een hogere waarde bind je jouw kiezers aan je partij, ook al is je product niet helemaal passend bij die kiezersgroep. Volgens de stemwijzer zou je op partij B moeten stemmen, maar je voelt je toch beter thuis bij partij A. Volgens de blinde test vind je merk X beter, maar bij een niet blinde test vind je merk Y lekkerder. Dat geldt op het microniveau voor een MKB bedrijf. Daarom is het ook zo belangrijk om je ideale klant te kennen. Als jouw identiteit en imago niet passen bij die ideale klant, zal het realiseren van je omzetdoelstellingen elke dag een zwaar gevecht zijn. Niets gaat vanzelf. Terwijl bedrijven, hoe klein ook, die dit goed uitgelijnd hebben, merken dat sales vanzelf gaat, zolang ze blijven excelleren, eerlijk zijn naar hun klanten en elke dag doen wat ze moeten doen. Ze raken in een flow en alles wat ze aanraken lijkt te veranderen in goud. 2014, alle rechten voorbehouden 11

12 The sky is the limit: Van local hero naar Champions Trophy De vraag die ondernemers ons nog wel eens voorleggen is: Kan ik met het WAARDEconcept TM mijn waarde verdubbelen als ik net een verbeteringstraject doorlopen heb? Het antwoord is een simpel Ja. Nou, ja het is mogelijk. Sterker nog, elk MKB bedrijf kan elke drie jaar in waarde verdubbelen. De enige vraag is, of de ondernemer dit wil. Na een eerste waardeverdubbeling zit er niet veel rek in de tweaking van de WAARDEmonitor TM. De waarde moet dan komen uit de groei van de onderneming. Het verslaan van je concurrenten, het betreden van nieuwe markten en het blijven excelleren in de manier waarop je jouw producten bij de afnemer brengt. De onderneming moet de beperkingen van de ondernemer overstijgen en krijgt steeds minder zijn of haar handtekening. Dat betekent dat de onderneming steeds verder van het oorspronkelijke doel en motivatie van de ondernemer vandaan kan drijven. Waarom ben ik dit bedrijf begonnen? Zeker als het bedrijf succesvol is en de optimale tevredenheid van de ondernemer is bereikt, zullen veel ondernemers (al of niet bewust) denken: Het is wel goed zo. De vraag of de ondernemer het kan is dus niet zomaar met ja te beantwoorden. Voor ondernemers die gedurende het traject willen doorgroeien, hebben we (additioneel) een ondernemers assessment ontwikkeld, waarmee de ondernemer inzicht krijgt in zijn kracht, angsten en belemmeringen. Of blijft de ondernemer liever een local hero dan nummer op de wereldranglijst van best presterende bedrijven? De kracht van het WAARDEconcept TM is, dat bij bedrijfsovername een gesystematiseerd bedrijf wordt overgedragen aan een ondernemer die een nieuw doel en een nieuwe motivatie inbrengt. Deze ondernemer wil bijvoorbeeld niet de best renderende onderneming van Groningen zijn, maar van Nederland, of de Benelux. Het is natuurlijk maar hoe lokaal je denkt, om een local hero te zijn. Internet heeft het zakendoen in de wereld definitief veranderd, maar om het met de woorden van Johan Cruijff te zeggen; Je ziet het pas, als je het ziet. Door het internet zijn nagenoeg alle consumenten en ondernemingen in de wereld binnen handbereik. Veel ondernemers onderschatten het potentieel ervan en dié ondernemers die het potentieel wél op waarde weten te schatten, kunnen uitgroeien tot spelers van wereldformaat. Zij zijn de spelers in de Champions League, of in hockeytermen: Zij spelen om de Champions Trophy. Permanente verbetering: 50 keer 2% Om systematisch aan waardeverbetering te werken, is een proces van permanente verbetering belangrijk. Presteren is excelleren. Het is voor een onderneming in de 21 e eeuw niet meer voldoende om te leveren wat afgesproken is. Vele experts zijn het erover eens: Een bedrijf dat slechts aan de verwachtingen voldoet, heeft zijn bestaansrecht beperkt tot minder dan vijf jaar, omdat door het internet het voor de klant (bedrijf of consument) mogelijk is om wereldwijd goede producten te verkrijgen tegen de laagste prijs, wanneer hij/zij het maar wil. Om die reden hebben we het 2% verbeterplan ontwikkeld. Samen met de onderneming zetten we een verbetersystematiek op van permanente verbetering. 50 kleine verbeterstapjes brengt 100% verbetering. Die systematiek zorgt ervoor dat verbeteren geen doel is, maar een gewoonte. Elke medewerker, de ondernemer voorop, moet de gewoonte hebben om steeds een stapje (2%) beter te worden. 2014, alle rechten voorbehouden 12

13 Contactinformatie MKBsparring De betaalbare sparringpartner van de ondernemer die vooruit wil zien Beukenlaan 137, 5616 VD Eindhoven WAARDEverdubbeling Een project van MKBsparring MKBsparring helpt een MKB-ondernemer die binnen nu en 5 jaar zijn (of haar) bedrijf gaat overdragen aan zijn opvolger, zijn onderneming hiervoor klaar te maken en ervoor te zorgen dat de WAARDE van zijn bedrijf minimaal verdubbelt t.o.v. de huidige WAARDE. 2014, alle rechten voorbehouden 13

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding

WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding WELKOM Cases Drukkerij & Logistieke Dienstverlener Crowd funding 19 november 1 Ruim 100 partners > 40 kantoren Triple O: Ondernemers Objectief Onafhankelijk Eén methodiek, één gezicht Louis van Besouw

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Waardering van een Onderneming

Waardering van een Onderneming Waardering Congres Financieele Dagblad: Private Equity in de Praktijk 6 april 2006 Dr Michel van Bremen Partner First Dutch Capital B.V. Waardering, essentie: Res tantum valet quantum vendi potest Iets

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Wat is Waar(de)? & De P van People

Wat is Waar(de)? & De P van People Wat is Waar(de)? & De P van People Door: Tamme de Vries AA RV Register Valuator Blauwzaam Workshop 08 oktober 2015 Mijn winkel; Tamme B.V. Waardering bestaat uit twee componenten: EN Wat is kasstroom?

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Agenda. Wie is De Hooge Waerder?

Agenda. Wie is De Hooge Waerder? 1 Agenda 1. Wie is De Hooge Waerder? 2. Wat is mijn bedrijf waard? 3. Is uw bedrijf verkoopklaar? Vestigingen Wie is De Hooge Waerder? 2 Wie is De Hooge Waerder? Divisies: op alle vestigingen zijn alle

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf?

19 mei 2008. Wat is de waarde van een bedrijf? 19 mei 2008 Wat is de waarde van een bedrijf? Wat is de waarde van een bedrijf? P.P.C. Buijsrogge RV Register Valuator Makelaar in bedrijfsbelangen www.corporatesearch.nl buijsrogge@corporatesearch.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF

PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF PRESENTATIE DWAANDE MET JE BEDRIJF 3 november 2015 Christiaan van der Molen Christiaan van der Molen VdM Finance Guide PROGRAMMA Onderdelen ondernemingsplan Beoordeling door financiers Crowdfunding Vragen

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven

Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven www.pwc.nl Private Equity presteert beter op werkkapitaalbeheer dan beursgenoteerde bedrijven Sterke focus van PE op werkkapitaaloptimalisatie loont Augustus 2017 1. PE scoort beter op werkkapitaalbeheer

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

Tijdig Starten met Stoppen

Tijdig Starten met Stoppen NJU/VGZ Themadag Tijdig Starten met Stoppen Paul Overwater Manager MKB Adviseurs & Henri Brom Senior adviseur Overname & Opvolging Programma Inleiding Fasen in proces Waardebepaling Fiscale aspecten Mogelijkheden

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Zijn uw plannen en middelen in balans?

Zijn uw plannen en middelen in balans? Zijn uw plannen en middelen in balans? MEER DOEN MET MINDER GELD DOOR UW WERKKAPITAAL TE VERLAGEN CASH IS KING! Ontdek in deze brochure hoe dat kan Werkkapitaal is bijna in elk bedrijf en instelling een

Nadere informatie

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest

Weten waar je staat. Koppeling produkten. MKB-stresstest MKB stresstest Weten waar je staat Koppeling produkten 1 Aanpak Samen werken en kennis delen, geven van comfort in uw ondernemerschap Direct resultaat Onder- nemers huis Stimuleren ontwikkeling Kansen

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties

Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties Oefenvragen Ondernemerskunde B - Financieel management & bedrijfscalculaties 1. Waarom bent u als ondernemer verplicht om van elke financiële handeling een bewijsstuk te hebben? A. Op deze wijze kunt u

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

#1 4 Tips voor meer grip op de verwachte omzet

#1 4 Tips voor meer grip op de verwachte omzet Whitepaper #1 4 Tips voor meer grip op de verwachte omzet Weet jij wat je verwachte omzet is? Introductie Manon Heitkamp Dank voor je belangstelling voor dit kennisdocument. In dit document geeft L1NDA

Nadere informatie

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION

Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION Voor een efficiënt planning & control proces FINANCIAL MONITOR A PLANNING COMPANY B.V. BUSINESS SOLUTION 1. De Controllers (en adviseurs) van MKB-ondernemingen en organisaties gebruiken de om een volledig

Nadere informatie

OPTIKAS Cash in Uitvoering

OPTIKAS Cash in Uitvoering OPTIKAS Analyse Kasstromen met Wanneer is voor uw bedrijf interessant? Uw onderneming groeit, en heeft behoefte aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van de financiële middelen om de groei mogelijk te

Nadere informatie

de accountant achter ondernemers die willen uitblinken

de accountant achter ondernemers die willen uitblinken de accountant achter ondernemers die willen uitblinken Ondernemer die wil uitblinken, Fonkel is er voor jou Fonkel regelt alles waaraan jij je kostbare tijd liever niet besteedt, alles wat jou afleidt.

Nadere informatie

Wie zijn wij? [1 van 2]

Wie zijn wij? [1 van 2] 1 Wie zijn wij? [1 van 2] Hans Alberts (1965) Ervaren veranderaar Juridische, commerciële en bancaire achtergrond. Kernwoorden: helikopterview, opbouwend kritisch, gewoon doen, meten is weten. Wim Tobé

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat

Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Voor een bedrijfsopvolging binnen de familie zijn er fiscale faciliteiten Bedrijfsoverdracht binnen de familie Het proces van opvolging wordt vaak onderschat Er komt een moment waarop u uw onderneming

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

Business Valuation : groeiend belang

Business Valuation : groeiend belang Business Valuation : groeiend belang Inleiding Vandaag de dag worden we steeds vaker geconfronteerd met de vraag hoeveel een onderneming waard is en of ze gelet op de huidige crisis financieel gezond is.

Nadere informatie

Verkoop van uw bedrijf

Verkoop van uw bedrijf Verkoop van uw bedrijf Langzamerhand begint het te kriebelen. Wellicht wilt uw bedrijf verkopen, of zou een fusie toch een betere optie zijn? Die overwegingen zijn er omdat u wat ouder wordt, of gewoon

Nadere informatie

Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank?

Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank? Hoe haal ik het maximum uit mijn relatie met de bank? 1 Veel ondernemingen zijn in meer of mindere mate afhankelijk van banken voor de uitoefening van hun bedrijf. Deze afhankelijkheid kan tot uitdrukking

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts

Goed voorbereid een overnametraject in. Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Goed voorbereid een overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy van der Veer Guido Goorts Inleiding Het overnametraject in Financiële en juridische aspecten bij overnames Joy

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei

Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei Van groei- of financieringsvraagstuk naar warme zakelijke en persoonlijke relaties en toekomstbestendige groei 7 Vragen om jezelf te stellen als je je balans in het financieren van toekomstbestendige groei

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers 1. Balans in detail 2. Kengetallen Les 4. Vergelijk je resultaten op 4 manieren + maak goede investeringsbeslissingen Les 4 Vergelijk je resultaten

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1

Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 Collegeaantekeningen Bedrijfseconomie voor Notariëlen Week 1 2017-2018 Bedrijfseconomie voor notariëlen week 1 HC 1, 4 september 2017 Inleiding in de jaarrekening Voor de waardebepaling van een bedrijf

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

Aanpak, risico s en waardering

Aanpak, risico s en waardering Studiedag Journée d études Overdracht en overname van KMO s Transmission et reprise de PME Aanpak, risico s en waardering Hilde WITTEMANS Bedrijfsrevisor Inhoudstafel 1. Trends in de overnamemarkt 2. Overzicht

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Rendementsverbetering voor uw Praktijk

Rendementsverbetering voor uw Praktijk Rendementsverbetering voor uw Praktijk Bol Adviseurs - Ondernemers en medewerkers uitdagen om te groeien Intelly - Het digitale hart van uw onderneming 16 maart 2017 Programma 1. Introductie Bol Adviseurs

Nadere informatie

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan.

Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces. Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance. Bel 038-7779807 of kijk op www.jonglaan. Hoe verkoop ik mijn onderneming: het verkoopproces Whitepaper van de Jong & Laan corporate finance Inhoudsopgave Inleiding 3 Verkooptraject 4 Waardebepaling 5 Over de Jong & Laan corporate finance 6 1.

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow

Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Werkkapitaal, Equity cashflow, Entity cashflow en Discretionary Cashflow Er is al heel wat gezegd en geschreven over het onderwerp Cash Flows. Wat ons blijft verbazen is hoe onvolledig deze publicaties

Nadere informatie

Professionele klanten beoordelen de prestatie van uw contactcenter. Mystery Contact Onderzoek door Stichting KIRC en Top30 Contactcenters

Professionele klanten beoordelen de prestatie van uw contactcenter. Mystery Contact Onderzoek door Stichting KIRC en Top30 Contactcenters Professionele klanten beoordelen de prestatie van uw contactcenter Mystery Contact Onderzoek door Stichting KIRC en Top30 Contactcenters Stichting KlantInteractie Research Centrum 2017 Het belang van klanttevredenheid

Nadere informatie

Financiële ratio s met CASH!

Financiële ratio s met CASH! Inleiding Het is belangrijk dat je als ondernemer weet hoe je onderneming er financieel voor staat. Hier kan je financiële ratio's goed voor gebruiken. Maar wat zijn ze en wat doe je ermee? Om de financiële

Nadere informatie

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1

Welkom. RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering. ValuePro - RB Studiekring 1 Welkom RB Studiekring Lezing ondernemingswaardering 1 Voorstellen drs. Chris Denneboom RV RAB cdenneboom@valuepro.nl Master in Business Valuation Register Valuator Register adviseur bedrijfsopvolging Gerechtelijk

Nadere informatie

Economische waarde voor de waardering van de onderneming

Economische waarde voor de waardering van de onderneming Economische waarde voor de waardering van de onderneming Kort geleden werd het volgende artikel gepubliceerd: Waardebepaling rammelt aan alle kanten. Een Registeraccountant had in het kader van een geschillenwaardering

Nadere informatie

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00

HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS. Een e-book door ikbenfrits.nl. Vragen? Maandag t/m vrijdag tussen en 18.00 HYPOTHEEK VOOR ZZP ERS Een e-book door ikbenfrits.nl 1 VOORWOORD Hallo, ik ben Frits! Leuk dat je mijn e-book hebt gedownload! Ik leg je stap voor stap uit hoe je als zzp er een hypotheek kunt afsluiten.

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering

IDEE > PLAN > PITCH. In 3 stappen van idee { naar financiering In 3 stappen van idee { naar financiering Inhoud 1. Inleiding 2. De stappen 3. Stap 1: Het idee 4. Stap 2: Het plan 5. Stap 3: De pitch 6. Tips en Adressen Inleiding Je hebt een idee voor een nieuw bedrijf.

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Welkom bij jezelf. Powered by

Welkom bij jezelf. Powered by Welkom bij jezelf. Powered by 2 Commercieel excelleren. Het is onze filosofie dat commerciële professionals alleen duurzaam succesvol kunnen zijn als ze hun biologische talenten inzetten in een rol die

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie