Maatregelen. Sectorbreed: Bewustwording effecten van langer doorwerken Haalbaarheidsonderzoek oprichting transitiefonds 1, 2, 3, 4, 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelen. Sectorbreed: Bewustwording effecten van langer doorwerken Haalbaarheidsonderzoek oprichting transitiefonds 1, 2, 3, 4, 5"

Transcriptie

1 Hieronder staat de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de landelijke en de regionale sectorplannen. Hierbij past de kanttekening dat dit overzicht de stand van zaken betreft, zoals deze bekend is bij het ctieteam Crisisbestrijding. Deze lijst wordt tweewekelijks aangepast. U kunt uw opmerkingen enof vragen naar aanleiding van dit overzicht mailen naar Leeswijzer De cijfers onder de kolom staan voor: 1. rbeidsinstroom en begeleiding : Goedgekeurd 2. ehoud oudere vakkrachten : Ingediend De letters onder de kolom Stadium staan voor: 3. rbeidsinstroom personen met afstand tot de arbeidsmarkt C: Er is sprake van opstellen van een conceptplan 4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid D: Sociale enof regionale partners zijn bezig met planvorming 5. E: Sociale enof regionale partners overwegen een sectorplan 6. Van-werk-naar-werk op sectoraal en intersectoraal niveau (1): aanvraag uit eerste tijdvak ( tm ) 7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap (2): aanvraag uit tweede tijdvak ( tm ) Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium LNDELIJKE PLNNEN 1 grarische sector en groen Sectorplan grarische sector en Groen: Tuinbouw & Uitgangsmaterialen FNV Loonwerk Open Teelten Dierhouderij Paddenstoelkwekers os & Natuur loemen Groothandel Glastuinbouw 1, 2, 3, 4, 5 Sectorbreed: ewustwording effecten van langer doorwerken Haalbaarheidsonderzoek oprichting transitiefonds Loonwerk: Incompany bedrijfsscholing levensfasebewust personeelsbeleid (100 bedrijven, 1000 medewerkers) Extra praktijkbegeleiding jonge medewerkers (350 leerlingen) Extra praktijkdagen jonge medewerkers (350 leerlingen) os-natuur: anbieden extra stageplaatsen (15) anbieden extra werkervaringsplaatsen (15) Primaire sectoren Land- en Tuinbouw: Stimuleren extra instroom (minimaal 50 Ltrajecten) Stimuleren instroom en begeleiding arbeidsgehandicapten (minimaal 20 bedrijven) ehoud oudere werknemers (minimaal 10 leerwerkmeesters) nthos cademy: professiona- ctieteam Crisisbestrijding Pagina 1 van 39

2 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium lisering bedrijfsvoering, HR (16 bedrijven) Sectorplan Hoveniers en Groenvoorzieners VHG FNV-G CNV-VM ctor Colland (O&O) 1, 2, 4, 5 Winterscholing werkenden: employability en duurzame inzetbaarheid, behoud vakkrachten Impuls L leerlingen, stimulans leerwerkplekken Impuls L: aanvullende scholing Toekomstgerichte scholing voor 1000 vakkrachten anvullende scholing voor 250 L-leerlingen Sectorplan Groen, Speciaal Talent voor de Groene Sector VHG, CNV, FNV VSO Scholencollectief VHG edrijvencollectief loysiusstichting Dolmans Landscaping Group 1, 3, 5, 6 Instroom : Stage- en leerwerkplekken (480) Instroom arbeidsgehandicapten : lgemene scholing gericht op leerlingen uit speciaal onderwijs Opleiding en trainerbijeenkomsten 360 leerlingen uit speciaal onderwijs cluster 3 en 4 hebben bij VHG aangesloten bedrijven de opleiding De Groene Loper doorlopen. Minimaal 260 van de 360 leerlingen hebben na 2 jaar de opleiding met succes afgesloten en krijgen deze leerlingen een baan aangeboden bij een van de bij VHG aangesloten bedrijven. Goed werkgeverschap: Maatregel baangarantie 2a Procesindustrie Chemie VNCI FNV-G CNV-VM WVN OVP Kenniscentrum PLMF 1, 4, 5, extra leerwerkplekken voor (L) Versneld opleiden van 200 werkloze tot en met 27 jaar met baangarantie 300 werknemers worden uit andere sectoren begeleid naar de procesindustrie van 1000 werknemers 1500 werknemers krijgen een gezondheidscheck Loopbaancheck voor 200 werknemers; Rubber- en kunststoffenindustrie NRK FNV G CNV VM De Unie 1, 4 Duurzame inzetbaarheid: edrijfsscanexpertsysteem DI Medewerkersmonitor DI Pilot persoonlijke coach DI Instroom: Vergroten instroom met VMO-niveau, voorlichting ctieteam Crisisbestrijding Pagina 2 van 39

3 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium betere studiekeus VMObovenbouwleerlngen die kozen voor rubber- en kunststoffendindustrie 2b Voedingsindustrie Sectorplan Levensmiddelen Federatie van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) FNV ondgenoten CNV Vakmensen SOL 1, 4, 5 Instroom Duurzame inzetbaarheid Regionale samenwerkingsverband Sectorplan Vleeswarenindustrie, deelplan van sectorplan Levensmiddelen VNVVN FNV-G CNV-VM De Unie SOL Sectorplan Vleessector, deelplan van sectorplan Levensmiddelen COV FNV-G CNV-VM SOL 3 Metalektro en metaalnijverheid Kleinmetaal metaalnijverheidmetaalbewe rking Metaalunie CNV-VM FNV-G De Unie OOM Kenteq OM OOM 1, 4, 5, extra leerwerkplekken voor egeleiden en opleiden 200 personen naar baan in metaalbewerking emiddeling 200 vakmensen uit failliete bedrijven in sector naar werk Vergoedingen POP en EVC uit &O-fonds anders aanwenden udget uit &O-fonds voor opleiding L-leerlingen en plaatsing leerlingen Intersectorale scholing en samenwerking Kennis- en ervaringsoverdracht van oud naar jong Modulair onderwijs Vermindering uitstroom jonge ctieteam Crisisbestrijding Pagina 3 van 39

4 Grootmetaal Metalektro Installatietechniek (Kleinmetaal) Sociale partners in metaal en techniek OTI Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium vaklieden Versnelling herinstroom recent uitgestroomde technici Ondersteuning bedrijven die andere werkpatronen invoeren ctiviteiten voor verbetering van duurzame inzetbaarheid van werknemers 50 mensen per jr met beperking werk aanbieden OTI 1, 2, 4, 5 rbeidsbemiddeling Personeelspoule 55+, Leerwerkmeesters Subsidiëren werknemers 55+ voor coaching leerlingen Loopbaancheck en advies lgemene scholing 250 werknemers anvullende scholing werknemers 55+ leerwerkplekbegeleider Stageplekken en leerwerkplekken voor Instroom en intervalscholing (experiment 500 banenplan, 25 Wajongers) Plaatsing 25 Wajongers 500 ouderen45+ bemiddelen naar ander werk 100 behouden leerwerkplek, 100 werknemers behouden baan 500 deelnemers intervalscholing 50 werknemers van 55+ omscholen voor begeleiden (100) L-leerlingen 250 werknemers van 55+ volgen 3 dagen scholing 1000 L ers koppelen aan 500 begeleiders van 55+ Loonkostensubsidie voor 1500 werknemers ikv L-opleiding (niv 3-4), voor 2800 instroom- L ers 30 deelnemers cursus praktisch personeelsmanagement 600 werknemers volgen workshop sterk in je werk Ontwikkelen internet applicatie vakmanschap 400 ondernemers volgen workshop nieuwe werkelijkheid voor ondernemers 250 trainingsfunctionarissen volgen training duurzame inzetbaarheid 150 werknemers opleiden op terrein van duurzame inzetbaarheid 500 praktijkopleiders volgen training ontwikkelingsgericht begeleiden en beoordelen 4 Overige industrie, energievoorziening waterbedrijven en afvalbeheer MK NL platform mbachten mbachten: Sectorplan Kleinschalig Specialis- Kenniscentrum SVG 1, 3, 4, 5, 6 rbeidsinstroom en begeleiding : Instroom en begeleiding 100 instroomtrajecten voor werklozen ctieteam Crisisbestrijding Pagina 4 van 39

5 tisch Vakmanschap Ned Unie Optiekbedrijven Unie filiaal en franchise optie- en hootoestelbedr NL Samenwerkingsverband optiekopleidingen IRIS Ned Ver udicienbedrijven ranchever Tandtechniek Ver Laboratorium houdende Tandtechnici Ned Schoenmakerver Ned ver Keramisten NVOS- Orthobanda FNV Zelfstandigen SVG Kenniscentrum SOS Vakmanschap SOS Vakmanschap osvakmanschap.nluplo adsdownloa dssectorplan %20Kleinschal ig%20specialis tisch%20vak manschap.pdf Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium gericht op instroom (oudere) werklozen: rbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt Servicepunt van-werk-naarwerk: Van-werk-naar-werk van werknemers op sectoraal en intersectoraal niveau Toekomstgerichte scholingsprogramma: Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Opleidingsarrangementen Specialistisch Vakmanschap: Instroom en begeleiding 160 van werk naar werktrajecten voor ruim 1000 werknemers Energie: fval & Milieu Energie: Netwerkbedrijven VKO FNV CNV Publieke Zaak VMHP-N O&O-fonds OOF 1, 2, 3, 4, 5, 6 Instroom : vakscholen, leerwerkplaatsen, trainees en met afstand tot de arbeidsmarkt Vitaal verder: investeren in behoud harde competenties en ontwikkeling soft skills Instroom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Scan voor Mobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Medewerkers scholen en opleiden in nieuwe technieken Vergroting van de kansen door (her)kwalificatie en werkervaring Energie: Produc- WENb O&O-fonds 1, 3, 4, 6 Van werk naar werk, mobiliteit ctieteam Crisisbestrijding Pagina 5 van 39

6 tieleveringsbedrijven OOF Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen Kartoflex FNV-G CNV-VM FC Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium en duurzame inzetbaarheid, instroom en mensen met achterstand op de arbeidsmarkt FC 1, 2, 4, 5 ehoud oudere vakkrachten rbeidsinstroom en begeleiding Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Meubelindustrie en Interieurbouw CM FNV ouw CNV Vakmensen SSWM SSWM 1, 2, 4, 5, 6 rbeidsmobiliteit Instroom Gezondheid en duurzame inzetbaarheid Regionale opleidingssamenwerkingsverbanden egeleiden van-werk-naar-werk trajecten Voorlichting aan en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers Sollicitatietraining voor oudere werknemers Uitvoering van het reguliere en online cursuspakket SSWM Uitvoering van cursussen in bedrijven voor werknemers ouder dan 50 jaar EVT-trajecten Praktijkbegeleiding van door oudere werknemers Instroom van 250 Lleerlingen bij de Samenwerkingsverbanden Ontwerpen en oprichten van een toekomstgerichte opleidingsstructuur voor de branche (kwartiermaker) Werkvermogensmonitor Scan duurzame inzetbaarheid Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie, MITT MODINT FNV-G CNV-VM O&O-fonds 1, 4, 5, 7 Instroom ehoud vakkrachten Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Verbetering imago MITTbranche Inzetten ouderen om te begeleiden In dienstnemen van OLL gericht op employability, borgen kennis en scholing, evt met EVC-trajecten Gezondheid: bevorderen goed werknemerschap en gezondheid (healthchecks, advies) Gezondheid: bevorderen goed werkgeverschap en mobiliteit (loopbaanchecks, optimaliseren loopbaanbeleid) ctieteam Crisisbestrijding Pagina 6 van 39

7 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium 5 ouwnijverheid en bouwinstallatie Sectorplan ouw & Infra ouwend NL, FNV ouw, CNV Vakmensen, annemersfed NL, Ondernemersver estratingen NL Ver van Waterbouwers en NV Fundeon ectorplanbouwinfra.nlstart 1, 2, 5, 6 - egeleiding v-w-n-w, binnen of buiten sector door bemiddeling van 6400 werknemers - Stimuleren mobiliteit en voorkomen werkloosheid van 250 werknemers > 55 jr door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers - Inzetten 2500 leermeesters > 55 jr die L-23 leerlingen begeleiden en vakkennis overdragen met loonkostensubsidie - Inzetten 2500 leerwerkplekken L-23 voor tot 27 jr door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers - Realiseren van 500 banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jr door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers - Realiseren van 250 banen voor langdurig werklozen tot 27 jr ter vervanging van VUT er dmv loonkostensubsidie - Stimuleren scholing gericht op behalen van startkwalificatie voor 750 werknemers - Stimuleren van EVC van 420 werknemers - Stimuleren toekomstgerichte scholing in duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties voor werknemers - Preventie interventie en begeleiding van met uitval bedreigde werknemers Sectorplan Schilderen, Onderhoud en afbouwsector OnderhoudNL NO FNV ouw CNV Vakmensen Savantis K Kenniscentrum voor de sectoren LOF (Loopbaan en Opleidingsfonds fbouw en Onderhoud) lof.nl 1, 2, 4, 5, 6 ehoud en werven van extra leerwerkplekken Loopbaanbegeleiding vanwerk-naar-werk en functienaar-functie Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen 1335 extra leerwerkplekken voor tot 27 jaar; Training van 800 werknemers om te begeleiden; 700 werknemers worden begeleid naar nieuw werk, waarvan 400 met scholingsen of coachingstrajecten; 6500 werknemers worden ctieteam Crisisbestrijding Pagina 7 van 39

8 O&O fonds Schilderen en Onderhoud O&O fonds fbouw edrijfschap fbouw Stichting LOF avantis.nlsectorpl an Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium preventief onderzocht om uitval te voorkomen; van 1000 werknemers om kennis en vaardigheden op peil te houden. Sectorplan Dakdekkers ikudak Vebidak FNV ouw CNV-VM St. SF IKU- DK 1, 2, 5, 7 Vakmanschapspaspoort Instroom via L egeleiding in 1 e 2 jr na afronding L Social return van werkenden EVC-trajecten Monitoring van inzetbaarheid Pilot sociale innovatie (arbeidsverhoudingen en leidinggeven) Hellende daken OOHD OOHD Timmerindustrie SSWT NvT FNV Meubel&Hout CNV VM St Fondsen administratie Timmerindustrie SWV s (samenwerkingsverbanden in de regioopleidings bedrijven) 1, 2, 4, 5 evordering instroom : Extra instroom L Extra plaatsing Wajongers Instroom () uit WW Intersectorale zijinstroom Sluitend opleidingenpakket ehoud personeel door duurzaam werken en ondernemen: Loopbaancheck en advies Vragenlijst duurzame inzetbaarheid Opzetten en uitvoeren communicatie- en bewustwordingscampagne Werven 5 pilotbedrijven Sluitend scholingsaanbod Ondersteunen arbobeleid 6 Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen en aanhangers Mobiliteitsbranche Motorvoertuigenbranche (motorvoertuigen en tweewielers) OVG FNV-G CNV-VM De Unie O&O-fonds OOMT 1, 4, 5, 6 Stimuleren instroom jonge medewerkers Toeleiding naar techniek ijscholing leerlingen en ondersteuning leermeesters Stimuleren initiatief medewerkers voor eigen duurzame inzetbaarheid Vitaliteitsloket 1450 extra leerwerkplekken egeleiding vwnw van 875 personen ijscholing 6250 L-leerlingen Coaching van 1200 leermeesters ijscholing van 375 leermeesters Opleiden en certificeren van 1000 nieuwe leermeesters ctieteam Crisisbestrijding Pagina 8 van 39

9 Carrosserie (Kleinmetaal) O&O fonds Carrosserie 1, 2, 3, 4, 5 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium Van-werk-naar-werk, techniek breed Re-integratie van medewerkers Instroom : ewustwording leerlingen over werken in techniek(vmbo bovenbouw) Creëren 500 extra leerbanen Uitvalvermindering L, 224 volgen L-opleiding Toekomstgericht scholen van 6400 werknemers (loopbaanadviestrajecten, opleidingsvouchers, gerichte scholingstrajecten en EVC-trajecten) Opzetten van loket voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor MK-bedrijven ehoud oudere vakkrachten: 40 praktijkworkshops, 600 oudere werknemers nemen eraan deel Personen met afstand tot arbeidsmarkt: Stimulans voor bedrijven, begeleiding van 20 personen met afstand op arbeidsmarkt Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid: Mobiliteitscentrum voor 200 werknemers die hun baan verliezen Gezondheid: anstellen verbetercoach ikv edrijfsveiligheid (focus op 40 bedrijven) voor 2000 werknemers Gastlessen op 8 VMO-scholen Toekomstgerichte scholing Versterken kwaliteit leerbedrijven: 50 leerbedrijven intensief begeleiden en faciliteren 7 Groothandel en handelsbemiddeling, excl. auto s en motorfietsen Groothandel Nederlands Verbond van de Groothandel 1, 2, 3, 4, 7 Het bevorderen van instroom in de groothandel aan de hand van: 1. rbeidsinstroom in enkele deelbranches en begelei- ctieteam Crisisbestrijding Pagina 9 van 39

10 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium ding van enof ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt 2. Het aanbieden van stage leerplaatsen. 8 Detailhandel, niet in auto s en motorfietsen oekhandel oekverkopers Kon. oekverkopersbond CNV D Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Het bevorderen van de arbeidsmarktmobiliteit. Het bevorderen van goed werkgeverschap. 1, 4, 5, 6 v-w-n-w begeleiding Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Instroom van Detailhandel Detailhandel Nederland FNV-G CNV-D SOD Stichting Opleidingsfonds Detailhandel SOD (O&Ofonds) evordering van instroom in de sector detailhandel: Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers: evordering van arbeidsmobiliteit: evordering van goed werkgeverschap: anpassen en uitbreiden van de arbeidsmarktmonitor detailhandel Instroom van arbeidsgehandicapten en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (met name in de supermarktbranche) Creëren van stageplaatsen leerbanen (bv. in de ambulante handel) (zowel L als vakopleidingen) EVC-trajecten Loopbaancheck- en advies Ontwikkelen van E-portfolio s (met name in de elektrotechnische detailhandel) Gezondheidschecks Haalbaarheidsonderzoek naar een mobiliteits- en loopbaancentrum voor de sector detailhandel Van werk naar werktrajecten (met name in de ambulante handel en elektrotechnische detailhandel Voorlichting aan mkb-bedrijven egeleidingstrajecten naar zelfstandig ondernemerschap Kantoorbran- Novaka 1, 4, 5, 6 Van-werk-naar-werktrajecten: Servicedesk, C3 ctieteam Crisisbestrijding Pagina 10 van 39

11 chekantoorvakh andel (onderdeel creatieve industrie) CNV D 600; Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium Mobiliteit, duurzame inzetbaarheid: 250; : 500 opleidingen verzorgen en 250 trainingen bij Novaka cademy Instroom : 100 nieuwe banen Loopbaanscans afnemen Online loopbaancentrum, C3 Workshop solliciteren Workshop financieel inzicht Workshop Eigen bedrijf Loopbaanbegeleiding Netwerkbijeenkomsten E-portfolio Vacaturebank, vacatur er C3 Samen rancheonderzoek naar toekomst van de kantoorbranche: inzicht en praktische instrumenten 9 Vervoer en Opslag: Logistiek eroepsgoederenvervoer (transport en logistiek) TLN, VVT, FNV-G, CNV- VM, SOO SOO Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds eroepsgoederenvervoer 1, 2, 3, 4, 5, 6 anencrisisaanpak Het realiseren van een extra instroom van 1250 leerlingen door middel van opleidingssubsidies, extra leerwerkplekken via loonkostensubsidies en een extra wervingsinspanning; Het realiseren van 1000 banen voor zijinstroom van werknemers uit andere sectoren en voor werkzoekenden; Van werk naar werkcrisisaanpak en duurzame inzetbaarheid lange termijn Het realiseren van 1300 plaatsingen door uitbreiding van de bemiddeling door het bestaand mobiliteitscentrum Transport en Logistiek en door uitbreiding van het Mobiliteitscentrum Plus, het centrum voor detachering van met name oudere chauffeurs en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Het realiseren van 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Zijinstroom (Om)scholingduurzame inzetbaarheid Vergroten inzetbaarheid van 2000 werkloze ex-werknemers ctieteam Crisisbestrijding Pagina 11 van 39

12 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium door onderhoud vakbekwaamheid; Vergroten kwaliteit van 1283 praktijkopleiders door middel van tweedaagse trainingen; van 1400 werknemers zonder startkwalificatie door middel van opleidingsvouchers; Opleidingsadviezen en informatie aan bedrijven; Gezondheidduurzame inzetbaarheid Inzetbaarheidschecks voor werknemers. Sectorplan Luchtvaart KLM, Schiphol Group, ir Cargo Netherlands (CN), Fokker Technologies G4S viation Security I-SEC Nederland KLM Luchthaven Schiphol P.W. Groep Stichting Luchtvaart College Schiphol Securitas Transport & viation Security Trigion viation Security Vebego irport Services FNV-G, CNV- VM, De Unie Sectorfonds Luchtvaart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Instroom en coaching Trajecten voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid Certificeren vakmanschap en bijscholen oudere werknemers zonder diploma van instroom en open omscholing van bestaande en nieuwe werknemers Mobiliteit en van-werk-naarwerkprogramma s Experiment: intersectorale mobiliteit bewegen in de luchtvaart Voorkomen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de luchtvracht (eerste linie) egeleiding schuldhulpverlening en coaching an werk brengen van mensen met afstand tot arbeidsmarkt egeleiding: irport Experience (kennis over arbeidsmarkt Schiphol vergroten) Versterking arbeidsmarkt door innovatieve leerwerkprogramma s Effectmeting en analyse arbeidsmarktontwikkelingen 700 extra leerwerkplaatsen voor werklozen ij- en omscholing 4500 werknemers 370 trajecten om ongediplomeerde, oudere werknemers aan een certificaat te helpen (1) (2) Post en koeriers PostNL Diverse bedrijven Gemeenten SW-bedrijven Stichting Stichting PostNL Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 1, 3, 6 Van-werk-naar-werk Instroom Personen met afstand tot de arbeidsmarkt mobiliteitvan werk naar Werk ook intersectoraal (contacten met Thuiszorg, Schoonmaak en instroom: parttimers en ouderen, beoogd ctieteam Crisisbestrijding Pagina 12 van 39

13 PostNL Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Openbaar vervoer Rijn- en innenvaart CR Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium wordt om kleine stapelbanen mogelijk te maken (combi van bijv. post en thuiszorgwerk) en in samenwerking met SWbedrijven duurzame inzetbaarheid: scholing creatie nieuwe diensten distributie detailhandel in binnensteden. C 10 Horeca, catering en verblijfsrecreatie Recreatiebranche Sociale partners 1, 3, 4, 5 Duurzame inzetbaarheid Instroom goedgekwalificeerde werknemers, mensen met afstand tot arbeidsmarkt (Wajong) Voorlichting en meting L-trajecten Vitaliteitsscan rbeidsmarktadvies ehoud oudere vakkrachten EVC-trajecten 11 Informatie en communicatie ICT-branche Nederland ICT, VOI CNV Dibo, FNV ondgenoten, De Unie 1, 5, extra leerwerkplekken op mbo-niveau Voor 200 leerlingen aanvullende scholing - naast hun reguliere opleiding op mbo- of hboniveau - met contractgarantie Voor 200 werknemers begeleiding Van-Werk-Naar-Werk starten 2500 werknemers krijgen scholing om kennis en vaardigheden op peil te houden 12 Financiële dienstverlening 13 rbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Uitzendbranche U NU CNV-Db FNV-G LV De Unie STOOF 1, 3 - Instroom flexkrachten langdurig fase 1-2 zonder startkwalificatie en losvaste flexkrachten (doelgroep onderkant arbeidsmarkt): scholen en duurzaam plaatsen - EVC-trajecten aanbieden opleiding of ervaringscertificaat voor laaggeschoolde uitzendkrachten bij- of om te scholen voor banen in de techniek en om (werkzoekende) uitzendkrachten zonder startkwalificatie een traject aan te bieden. C Ingetrokken, uitvoering nu met eigen ctieteam Crisisbestrijding Pagina 13 van 39

14 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium voor flexkrachten aan onderkant van arbeidsmarkt - in combinatie met plaatsing voor sector techniek voor flexkrachten vanaf startkwalificatie In totaal zal het gaan om zo n 1350 uitzendkrachten. middelen 14 Facility management, reiniging en landschapsverzorging Schoonmaaksector OS FNV-G CNV-VM RS 15 Overig verhuur en overige zakelijke diensten rchitectenbranche N SF FNV G CNV D De Unie SF Ìnstroom en beroepservaring jong talent Nieuwe competenties medewerkers Instroom egeleiding en opleiding van afgestudeerden Ketensamenwerking met ouw Informatie Model : Ondernemerschap EVC-trajecten Contactcenterbranche Grafimedia (onderdeel creatieve industrie) KVGO FNV Kiem CNV Dienstenbond GOC 1, werknemers die hun baan verliezen als gevolg van faillissement, worden bemiddeld naar werk Het deel (om)scholingduurzame inzetbaarheid houdt het de volgende maatregelen in: Toekomstgerichte scholing van 500 werknemers om duurzaam inzetbaar te blijven van 600 werknemers zijn de opgebouwde (vak)kennis en kwaliteiten objectief vastgelegd; Loopbaanadviestrajecten voor 400 werknemers; 5 bedrijfstrajecten duurzame inzetbaarheid. Kappersbranche NKO FNV MOOI Sociaal Fonds voor Oplei- 1, 2, 3, 4, 5, 6 rbeidsinstroom en begeleiding van : Extra ctieteam Crisisbestrijding Pagina 14 van 39

15 CNV-VM O&O-fonds rancheplatform Kappers ding en Ontwikkeling voor het kappersbedrijf Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium instroom L-leerlingen rbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt: Instroom gediplomeerde werkloze kappers Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid: Ontwikkelen keuzedelen Samenwerking onderwijs en (keten)bedrijven ehoud oudere vakkrachten Loopbaanchecks rbocatalogus : Introductie VMOmodules Stage docenten Onderzoek (bij)scholingsbehoefte ijscholing werkenden Ontwikkelen branche kwalificatiestructuur Van-werk-naar-werk: Sectoraal mobiliteitscentrum Openbare apothekers VZ SK FNV G CNV PZ S S (stichting bedrijfsfonds apotheken) 1, 4, 6 Instroom opleiding potherkersassistent, in bijzonder in knelpuntregio Vergroten stageplaatsen en verbeteren stagebeleiding: Creëren 300 extra stageplaatsen voor OL, aansluitend op 300 leerlingen die worden geworven rbeidsinstroom en begeleiding van-werk-naarwerk Versneld opleiden van 100 zorgprofessionals uit andere branches tot apothekersassistenten met baangarantie evorderen duurzame inzetbaarheid: 100 apotheken bewust maken van instrumenten voor duurzame inzetbaarheid, waardoor 100 apotheekassistenten de branche niet verlaten. ctieteam Crisisbestrijding Pagina 15 van 39

16 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium evorderen van mobiliteit binnen branche Particuliere eveiliging Sociaal Fonds Particuliere eveiliging Uitgeverijbedrijf (onderdeel creatieve industrie) WGV Uitgeverijbedrijf NVJ De Unie FNV Kiem CNV Dienstenbond edrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf (&Ofonds) Rol OCI (ontwikkelfonds creatieve industrie) ijbedrijf.nl 1, 4, 5, 6 Instroom Duurzame inzetbaarheid mobiliteit Toekomstgerichte scholing Van werk naar werk-trajecten Vwnw: Persoonlijk arbeidsmarktonderzoek, begeleidingstrajecten Duurzame inzetbaarheid mobiliteit: rbeidsvitaliteitsonderzoek, loopbaancheck, sollicitatietrainingen Uitrollen toekomstprofielen en scholing Instroom, kennismakingsprojecten, stages Verkeersscholen en Logistiek C Woningcorporaties 16 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Defensiepersoneel (gezamenlijk sectorplan voor Defensie- en Politiepersoneel) Defensie rbeidsmarkt en scholingsfonds Defensie (SD) SD 1, 3, 4, 6 1. rbeidsinstroom en begeleiding van, ook met afstand tot de arbeidsmarkt 2. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 3. Intensiveren regionale geïntegreerde ondersteuning die employability en van werk naar werk mogelijkheden bevorderen Vrijwillige van werk naar werk en loopbaantrajecten: 5000 Duurzame inzetbaarheid FaciliteitenInstrumenten: Circa 750 deelnemers, 9 pilots Omscholing: 1545 Waarderen en Valideren: EVC Oud werknemers: v-w-n-w Gemeenten VNG bvakabo FNV CNV-PZ CMHF &O-fonds Gemeenten &O-fonds 1, 2, 3, 5 Vakkrachten behouden Inzetbaarheid van werknemers evorderen instroom: in dienstnemen van Coaching door ouderentransferbanen; met transferbanen wordt zowel instroom van mogelijk gemaakt als kennisoverdracht van oudere medewerkers ouderen en inzet ; met scholing wordt de blijvende inzet van zittende medewerkers gewaarborgd en tegelijkertijd biedt dit mogelijk- ctieteam Crisisbestrijding Pagina 16 van 39

17 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium heden om werkervaring op te laten doen In dienst nemen van ouderen en ; met deze maatregel kunnen gericht plaatsen voor gecreëerd worden Politiepersoneel (samenwerking met Defensie) Rijksoverheid Sector Rijk bvakabo &O-fonds &O-fonds 1, 3, 4, 6 Instroom van Instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking evorderen van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid v-w-n-w-trajecten evorderen van arbeidsmobiliteit: uitvoering van vrijwillige loopbaan- en van werk naar werk trajecten Vergroten duurzame inzetbaarheid C 17 Onderwijs Primair onderwijs PO PO-Raad lgemene Onderwijsbond lgemene Vereniging Schoolleiders CNV- Onderwijs Federatie van Onderwijsvakorganisaties rbeidsmarktplatform PO Opstellers en Investeerders: rbeidsmarktplatform PO Participatiefonds Vervangingsfonds 1, 4, 6 Extra instroom van 840 jonge werkloze leerkrachten 560 jonge leerkrachten in combinatie met uitstroom van oudere leerkrachten Regionale tranfercentra krimpregio s Landelijke instrumenten voor mobiliteit (mobiliteitsbank) Jong en oud (1) (2) Voortgezet onderwijs VO-Raad en vakorganisaties Voion, rbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs 1, 2, 4 Instroom jonge afgestudeerde docenten Werkvermindering voor oudere werknemers Loopbaanontwikkeling Meer handen in de school Vacatureruimte voor Loopbaanscan die past bij levensfase van werknemer Ruimte voor de regio sectorplan 18 Geestelijke gezondheidszorg Sectorplan GGZ NL &O-fonds VVT 6 angesloten bij aanvraag landelijke sectorplan zorg ism VVT en Gehandicaptenzorg ctieteam Crisisbestrijding Pagina 17 van 39

18 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium 1. mobiliteits- en van-werknaar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 2. Her- en bijscholing gericht op het behouden van werknemers in de zorg 3. Instroomtrajecten voor l ingediende of nog ingediende plannen gericht op de zorg dienen 'opgeschoond' te worden conform deze keuzes. Dat wil zeggen, enkel maatregelen die onder een van de drie vallen komen in aanmerking voor cofinanciering. De eerste maatregel wordt door (3) sectorplannen op landelijk niveau opgepakt en de tweede en derde door sectorplannen op regionaal niveau. Gehandicaptenzorg Sectorplan VGN CNV PZ NU91 StG In samenwerking met VVTsector &O-fonds VVT 6 angesloten bij aanvraag landelijke sectorplan zorg ism VVT en GGZ 1. mobiliteits- en van-werknaar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 1. mobiliteits- en van-werknaar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 2. Her- en bijscholing gericht op het behouden van werknemers in de zorg 3. Instroomtrajecten voor l ingediende of nog ingediende plannen gericht op de zorg dienen 'opgeschoond' te worden conform deze keuzes. Dat wil ctieteam Crisisbestrijding Pagina 18 van 39

19 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium zeggen, enkel maatregelen die onder een van de drie vallen komen in aanmerking voor cofinanciering. De eerste maatregel wordt door (3) sectorplannen op landelijk niveau opgepakt en de tweede en derde door sectorplannen op regionaal niveau. Huisartsenzorg Thuiszorg, verpleging verzorging, gehandicaptenzorg Sectorplan ctiz CNV Publieke Zaak NU91 FZ &O VVT &O-fonds VVT CNV PZ 6 angesloten bij aanvraag landelijke sectorplan zorg ism Gehandicaptenzorg en GGZ evorderen mobiliteit: - Mobiliteitstrajecten, Mobiliteitsvouchers - Externe stages - Studelta ((stage hoogopgeleide ) 1. mobiliteits- en van-werknaar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 2. Her- en bijscholing gericht op het behouden van werknemers in de zorg 3. Instroomtrajecten voor l ingediende of nog ingediende plannen gericht op de zorg dienen 'opgeschoond' te worden conform deze keuzes. Dat wil zeggen, enkel maatregelen die onder een van de drie vallen komen in aanmerking voor cofinanciering. De eerste maatregel wordt door (3) sectorplannen op landelijk niveau opgepakt en de tweede en derde door sectorplannen op regionaal niveau. 19 Welzijn Sectorplan Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening W&MD MOgroep CNV Publieke Zaak FC FC 1, 2, 4, 5, 6 voorlichting voor 8000 werknemers over duurzame inzetbaarheid en loopbaankansen begeleiding van werknemers naar ander Deelplan Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Van werk naar werk Mobiliteitstrajecten werknemers worden begeleid ctieteam Crisisbestrijding Pagina 19 van 39

20 Concretisering maatregelen anpak en uitwerking Stadium werk omscholing van 300 werknemers scholing van werknemers om competenties te ontwikkelen naar ander werk Loopbaanontwikkeling; 300 omscholingstrajecten gericht op vrijwillige uitstroom naar ander werk duurzame inzetbaarheid Competentieverbreding voor werknemers: gericht op kwaliteit en innovatiekracht welzijnsorganisaties. Voorlichting en bewustwording mogelijkheden duurzame inzetbaarheid: werknemers Innovatie experimenten Regionale investering in kwaliteit: 5 proeftuinen voor arbeidsmarktinformatie, ketensamenwerking, instroom en duurzame inzetbaarheid). Jeugdzorg Jeugdzorg Nederland CNV Publieke Zaak FC FC 4, 5, 6 - begeleiding van 600 werknemers naar een nieuwe baan - scholing van werknemers Deelplan Jeugdzorg Van werk naar werk evordering arbeidsmobiliteit: 600 werknemers via loopbaantrajecten begeleiden naar een andere baan binnen of buiten de branche. Duurzame inzetbaarheid Professionele Ontwikkeling: competentieontwikkeling werknemers Innovatie experimenten Regionale arbeidsmarktondersteuning: 3 regionale experimenten voor intersectorale en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Kinderopvang rancheorganisatie Kinderopvang CNV Publieke Zaak FC FC 4, 5, 6 - begeleiding van 300 werknemers naar ander werk - begeleiding van 150 pedagogisch medewerkers naar werk in Duitsland waar een tekort is - (om) scholing van 150 Deelplan Kinderopvang Van werk naar werk Mobiliteitstrajecten 300 werknemers worden begeleid naar ander werk. Uitwisseling buitenland: 150 pedagogisch medewerkers ctieteam Crisisbestrijding Pagina 20 van 39

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 Definitieve versie juni 2014 Bestuursverklaring zorginkoop langdurige zorg 2015 1 BESTUURSVERKLARING Ten behoeve van de zorginkoop

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Voorwoord. Jeroen Hillenaar. Beste mediarelatie,

Voorwoord. Jeroen Hillenaar. Beste mediarelatie, Informatie media 2013 Voorwoord Beste mediarelatie, Buitenreclame is de meest oorspronkelijke vorm van adverteren en het medium heeft zich de afgelopen decennia continu ontwikkeld. Werden in het verleden

Nadere informatie

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om persoonlijke redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie