GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GWHD(56S)NM3CO. Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC."

Transcriptie

1 GWHD(56S)NM3CO Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. RoHS Conform GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

2 Inleiding Super Free Match past de geavanceerde productie-technologie toe en neemt het milieuvriendelijke R410A als koudemiddel, dat is een groen product uit de 21e eeuw. Alstublieft lees aandachtig de handleiding voor de installatie en bediening. - De totale capaciteit van de binnenunits, hoeven niet overeen te komen met de capaciteit van de buitenunit - Zorg ervoor dat deze handleiding altijd bij de unit blijft - De koelleidingen en accessoires moeten exclusief voor koelmiddel R410A te zijn. - Het is normaal dat de ventilator van het binnendeel tussen sec. doordraait nadat het STOP signaal al gegeven is. - Indien er een conflict opgertreden is, zal er na 5 sec. een storing weergegeven woden op het display van de vaste bediening. Indien de buitenunit op koelen staat en een ander adres wil verwarmen, al er een storing optreden. Storingscodes staan in deze Manual. - De voedings en datakabels mogen samengevoegd worden, echter voorzien van de benodigde isolatie. - Deze Free Match unit mag alleen door volwassen personen bediend worden. Kinderen lopen het risico electrische schokken te krijgen. - Opgelet voor het oplossen van storingen - en onderhoudspersoneel: Voordat de compressor start, dient deze eerst tenminste acht uur voorverwarmt te worden, anders kunnen beschadigingen ontstaan. Dit product dient op een milieuvriendelijke wijze te worden gerecycled volgens de geldende electrische - & electronische voorschriften. Dank u voor de aankoop van deze Gree Airconditioner. Voor ingebruikname, lees deze Manual aandachtig door.

3 INHOUD 1 Veiligheids voorschriften 1 2 Attentie voor installatie Voorschrift voor R410A Voorschriften voor installatie Voorschriften voor uittesten Accessoires. 3 3 Selectie voor locatie van de installatie en voorschriften Selectie voor locatie van de installatie Overzicht afmetingen van de buitenunit Installatie werkruimte 5 4 Installatie van de buitenunit Installatie van de koelleidingen Schema voor koelleidingen Match van binnen en buitenunit Beschikbare lengte en hoogteverschil van koelleiding Afmetingen van koelleidingen Aansluitingen van de Y-Splitter Voorschriften van aansluitingen Aansluiting van koelleiding Lektest Vacuumtest Koelmiddel bijvullen Elektrische aansluitingen Bedrading aansluitingen Benodigde voeding en kabels Benodigde aarde Voorschriften voor electrische werkzaamheden Voorschriften voor het leggen van kabels Procedure voor electrische werkzaamheden Ontwerp van condensleiding Installatie van isolatie op koelleidingen Uittesten en controlle na installatie Controlle na installatie Test werking Onderdelen en componenten van de unit Testpaneel introductie Tekening van het testpaneel Instructie en functie van DATA sectie Onderhoud Controlle voor seizoen Controlle na seizoen Storingen / oplossingen Controlle voor contact met Installateur Storingsdiagam Fouten omschrijving After-Sales service.. 29

4 1. Veiligheidsvoorschriften - Lees deze Instructie Manual aandachtig door voor een correecte installatie - Let special op de volgende symbolen: ernstige verwondingen Het geeft onjuiste werking die zal leiden tot menselijke slachtoffers of schade. Het geeft onjuiste werking die zal leiden tot letsel of materiële De Installatie dient door gecertificeerd personeel geïnstalleerd te worden, anders kan er waterlekkage of electrische schokken ontstaan. Installaleer de installatie volgens de geldende voorschriften. Onzorgvuldigheid kan leiden tot uitval, waterlekkage, electrische schokken, voor, etc. Installeer de unit op een sollide plaats om het gewicht van de unit te kunnen dragen, anders kan de unit naar onder vallen en ongelukken veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie en voorkom zuurstof tekort. Electrische aansluitingen dienen volgens de geldende voorschriften en deze Instructie Manual uitgevoerd te worden. Onzorgvuldigheid kan uitval, electrische schokken, vuur, etc. veroorzaken De voeding dient op een aparte groep, voorzien van een (hoofd)schakelaar, met voldoende capaciteit geïnstalleerd te worden. Anders kan de unit beschadigen. Knip nooit beschadigde kabels of draden door. Indien deze beschadigd zijn, vervang ze volgens de geldende voorschriften. De electrische aansluiting dient uit een stuk te bestaan, zonder onderbrekingen. Het kan anders electrische schokken of vuur ontstaan. Wanneer men een brandlucht ruikt, schakel de voeding van de installatie af en neem contact op met uw installateur. Voer zelf geen reparaties uit aan uw airconditioner. Verkeerde reparatie kan leiden tot electrische schokken of vuur. Neem contact op met uw installateur. Sla geen vlambare stoffen, explosieven, vergif of ander gevaarlijk materiaal in de buurt van de airconditioner op. Wanneer de installatie geplaatst of verzet wordt, neem contact op met uw installatuer voor een correcte plaatsing. De voeding van deze installatie is V, 50Hz. De compressor zal hevig vibreren als de voeding te laag is en zal het koelsysteem beschadigen. Electrische onderdelen zullen gemakkelijk beschadigen indien de voeding te hoog is. De voeding dient stabiel en constant te zijn. Stop nooit uw handen of vingers in de lucht in of uitlaat. Controleer het fundament van de installatie. Deze dient ook na lange tijd stabiel en in orde te zijn. De koelleidingen en accessoires dienen uitgevoerd te zijn in R410A 1.

5 Controleer voor installatie of de voeding overeenkomt met het typeplaatje en controleer ook de veiligheid Voor gebruik van de installatie, controleer koelleidingen en bedrading om water en koelleidinglekkage, electrische schokken, vuur, etc. te voorkomen. Aarde aansluiting: Deze aansluiting dient volgens de geldende voorschriften te worden aangesloten. Sluit deze nooit aan een gas - of waterleiding, verlichting of telefoonleiding aan. Installeer altiijd een aardlek schakelaar. Om electrischmagnetische velden te voorkomen, dient de aansluiting minimaal 1 mtr. Van TV of Radio geplaatst te worden. De condensleiding dient geïnstalleerd te worden volgens de geldende voorschriften en dient ten alle tijden schoon te zijn, om waterlekkage te voorkomen. Bij langdurig uitschakeling van de airconditioning, schakel de voeding uit om stof de kans te geven zich te hechten en kans of vuur te veroorzaken. Sta nooit bovenop de buitenunit. Personen of objecten kunnen ongelukken veroorzaken. De Airconditioning niet pllatsen in omgeveingen met: Olie, corrosief en vlambaar gassen. Indien gestart, zal de unit pas stoppen na 5 minuten of langer. Dit om stabiliteit van de unit te vergroten. Laat geen kinderen werkzaamheden aan de unit uitvoeren. Bedien de unit nooit met natte handen, anders bestaat de kans op electrische schokken. Voor onderhoud of reparatie dient de voeding uitgeschakelt te worden, anders kunnen er electrischeschokken ontstaan. Voer jaarlijks een POWER-ON test uit. 2.

6 2. Attentie voor Installatie 2.1 Voorschrift voor R410A - De koelleidingen dienen altijd schoon en droog te zijn. - R410A is een mix koelmiddel. Indien er koelmiddel toegevoegd dient te worden aan de unit, dient deze altijd in vloeibare vorm te zijn. Indien dit in gasvorm gebeurt, zal de samenstelling is incorrect en de capaciteit van de unit zal naar beneden gaan. - Indien er koelmiddel lekt, raak dit NOOIT aan, omdat bevriezingsverschijnselen kunnen ontstaan. - Het is niet toegestaan, koelmiddel in de atmosfere te brengen, vanwege het milieu en opwarming van de aarde. 2.2 Voorschriften voor installatie - De unit is zwaar en weegt meer dan 120 kg. Meer dan twee personen zijn nodig en deze unit te verplaatsen. - Indien de unit verplaatst wordt, til deze op aan de hoeken van de unit en let op dat men de handen niet beschadigd aan de koellamellen. - Ruim de verpakking op volgens de geldende voorschriften na installatie. 2.3 Voorschriften voor uittesten Om de compressor te beschermen van vibratie is tijdens transport zijn twee klemmen gebruikt. Deze dienen verwijderd te worden om een goede werking te kunnen waarborgen. 2.4 Accessoires De accessoires van de unit, kijk op de onderdelenlijst in de verpakking. 3.

7 3. Selectie voor locatie van de installatie en voorschriften - De installatie dient volgens de geldens voorschriften worden geïnstalleerd. - De kwaliteit van de installeren, zal direkt een affect hebben op de werking. De Installatie dient door gekwalificeerd personeel geïnstalleerd te worden. - De nit mag niet geïnstalleerd worden in een omgeveing waar veel insecten aanweizg zijn. Deze zorgen voor storingen, rook en vuur. Zorg voor een schone werkomgeving. 3.1 Selectie voor locatie van de installatie - De buitenunit dient op een solide en vlakke ondergrond geïnstalleerd te worden om vibratie van de unit te voorkomen. - Zorg ervoor dat er voldoende werkruimte aanwezig is. - De ruimte dient voldoende geventileerd te zijn, zodat de unit voldoende lucht kan ventileren. - Indien de binneunit kort bij de buitennit geplaatst word, dient men de minimale koelleidinglengte te acht te nemen. - Plaats de buitenunit niet onder een raam of tussen een ijzeren constructie. Dit om geluidsresonantie te vookomen. - Plaats geen unit in een ruimte waar vlambare explosieve gassen aanwezig zijn. - Zorg dat en zo min mogelijk regen op de buitenunit kan vallen. Zorg ervoor dat de condensleiding van de binnenunit niet bij de buitenunit komt. Ook het condens van de buitenunit dient separaat afgevoerd te worden. Indien de buitenuint in de HEAT mode staat, zal er condens van de buitenunit afkomen en in de winter bevriezen. Dit kan de werking van de unit beinvloeden. Installatie van de unit in de volgende situaties kan mogelijk storingen veroorzaken. Indien dit niet te voorkomen is, neem contact op met uw installateur. - Een plaats vol met machine olie - Een ruimte met een zoute bodem dicht bij de zee - Een plaats met zwavelhoudende mist, zoals een zwavelbron - Een plaats met hoogfrequente apparaten, zoals radio, las trafo, of medische apparaten - Milieu omgeving met speciale condities 4.

8 3.2 Overzicht van afmetingen van de buitenunit 3.3 Installatie werkruimte 1. Wanneer de plaats is blootgesteld aan harde wind. Wanneer harde wind van 8 m/sec of meer aanwezig is op de plaats van installtie, de luchtuitgang kan niet tegen de wind in staan. Als de wind tegen de buitenunit luchtuitgang blaast zal de ventilator verkeerd om gaan draaien en tot mogelijke breuk van de ventilator. 2. Plaatsing van een single unit Als er obstakels rond de unit aanwezig zijn, toegestane ruimte beschikbaar volgens fig.2. De afmetingen zijn in mm. 3. Plaatsing van meerdere units. In geval van meerdere units en serie geplaatst worden, de toegestane ruimte beschikbaar volgens fig.3. De afmetingen zijn in mm. 5.

9 4. Installatie van de buitenunit 1. Controleer de plaats waar de buitenunit geplaatst wordt. Deze moet vlak en sterk genoeg zijn om vibratie te voorkomen. 2. Bij goedkeuring met de funderingtekening in fig. 4, boor 4 gaten in de fundering 3. Bevestig de unit met de daarvoor bestemde bouten. 4. Trillingsmaten kunnen gebruikt worden om de buitenunit mee op te bevestigen. Dit vookomt extra geluid en vibratie. 5. Schroef de bouten in de fundering. Het beste is >20mm lengte van de bouten 6.

10 5. Installatie van de koelleidingen 5.1 Schema voor koelleidingen 1. Voor één BU module, kunnen er maximaal 3 binnenunits gemonteerd worden. 2. Voor twee BU modules, kunnen er maximaal 6 binnenunits gemoteerd worden. 3. Voor drie BU modules, kunnen er maximaal 9 binnenunit gemoteerd worden. 7.

11 5.2 Match van binnen buitenunit Aantal binnenunits aangesloten Totale capaciteit binnenunits aangesloten Tabel 1 GWHD(56S)NM3CO Min 2 Max 9 Min Btu/h (8.2 kw) Max Btu/h (22.0 kw) 5.3 Beschikbare lengte en hoogteverschil van koelleiding Maximale toegestane lengte Maximale toegestane lengte Minimale toegestane lengte Tabel 2 Soort De leidingen Lengte (m) Tussen buitenunit en BU module L1+L2+L3+L4+L5 55 GWHD(56S)NM3CO 1A+1B+1C+2A+2B+2C+3A+3B 90 Tussen binnenunit en BU module 1A;1B;1C;2A;2B;2C;3A;3B 15 Tussen binnenunit en 1 e splitter L4+1B;L2+L5+2A;L2+L3+3B 40 Tussen buiten - & binnenunit H1 30 Tussen buitenunit & BU module H2 30 Tussen BU & BU modules H3 15 Tussen binnen - & binnenunits H4 15 Tussen buitenunit & 1 e splitter L1 5 Tussen BU module As short as L3;L4;L5 & splitter possible 8.

12 5.4 Afmetingen van koelleidingen. Tabel 3 Soort Zuigleiding Persleiding 7000,9000,12000 ⅜ ¼ Capaciteit van ½ ¼ binnenunit (Btu/h) 21000,24000 ⅝ ⅜ BU module Aangesloten aan binnenunit ⅝ ¼ Aangesloten aan buitenunit ¾ ⅜ Buitenunit GWHD(56S)NM3CO ⅝ ⅜ Tussen buitenunit & 1 e splitter Leiding L1 ¾ ⅜ Tussen 1 e - & 2 e splitter Leiding L2 ⅝ ⅜ 5.5 Aansluitingen van de Y-splitter - Indien twee of drie BU modules gebruikt worden, type FQ01A/A kiezen. - Y-splitter is uitgevoerd met hulpstukken voor de correcte leidingmaten. Indien de maten verschillen de Y-splitter op de juiste maat in het midden doorsnijden met juiste gereedschap en daarna splitter afbramen. - Y-splitter moet verticaal of horizontaal geplaatste worden. In de ingang tenminste 500 mm rechte buis gebruiken. 9.

13 5.6 Voorschriften voor aansluitingen 1. Lees op de onderstaande tabel 4. voor de juiste benodigde Torque kracht om de koppeling aan te draaien. Tabel 4 Leiding diameter Dikte leiding (mm) Torque kracht (Nm) ¼ ~ 30 ⅜ ~ 40 ½ 1 45 ~ 50 ⅝ 1 60 ~ 65 ¾ 1 70 ~ Zorg ervoor dat de koppeling recht erop gedraait wordt. Draai de koppeling met de hand vast. 3. Draai de koppeling met een Torque (moment) sleutel vast totdat men een klik hoort van de sleutel. 4. De buigradius en de koelleiding kan NIET kleiner zijn dan 100 mm, anders kan de koperleiding stuk gaan. Gebruik een pijpenbuiger om de koperleiding te buigen! 5. Nadat alle leidingen zijn aangesloten, gebruik stikstof om alles te controleren op lekkages. - Tijdens het aansluiten van de leidingen op een binnenunit of BU module, trek nooit aan een leiding, omdat anders capillair of leiding kan scheuren en kan leiden tot lekkages. - De koelleiding dient vastgezet te worden met beugels. Hang geen binnenunit aan de leiding vanwege het gewicht. - Voor de Super Free Match, elke leiding dient gemarkeerd te worden, om later geen fouten te maken met verkeerde koelleidingen. 10.

14 5.7 Aansluiting van koelleiding 1: Deksel 2: Rechterzij plaat 3: Voorplaat 4: Zuigleiding kraan 5: Persleiding kraan 6: Rechter aansluitplaat 7: Voor aansluitplaat 8: Ventilator motor 9: Axiaal ventilator A: Vooraansluiting B: Onderaansluiting C: Zijaansluiting D: Achteraansluiting Fig Open het deksel, frontplaat, rechter - en voor aansluitplaat. 2. De koelleiding kan op 4 manieren aangesloten worden, kies de juiste optie. 3. Druk de plaatjes voor de juiste aansluitrichting in met een boor of hamer. 4. Sluit de leiding aan op de afsluitkranen. 5. Buig de leiding zodat ze door de opening gaan. 6. Sluit de leidingen af voor water, stof of kleine dieren die in het buitendeel kunnen komen. 5.8 Lektest 1. Verzeker u ervan dat de kranen dicht zijn tijdens de werking 2. De lektest dient met stikstof uitgevoerd te worden. 3. Open de kraan, voer de druk langzaam op tot 10 bar, wacht tien minuten en verzeker u ervan dat de druk niet daalt. 4. Verhoog de druk tot 40 bar en wacht 24 uur Verzeker u ervan dat de druk niet daalt. 5. Als de druk niet daalt is de lektest goedgekeurd, anders moet men eerst de lekkage opsporen : Buitenunit 2: Drukventiel (kraan) 3. Stikstof 4: Kraan persleiding 5: Kraan zuigleiding Fig. 15

15 5.9 Vacuumtest 1. Verzeker u ervan dat de kraan van de zuig en persleiding gesloten zijn. 2. Zoals op de schets aangegeven, laat het gas door de leidingen van de vacuumpomp. 1: Buitenunit 2: Serviceluik om koelmiddel toe te voegen 3: Kraan persleiding 4: Kraan zuigleiding 5: Druk Manometer set 6: Hi-knop 7: Lo-knop 8: Vacuumpomp 3. Start de vacuumpomp en draai aan de knoppen om de stikstof uit de leidingen te halen 4. Wanneer de druk onder de -1 bar staat, laat het systeem op deze conditie staan voor minimaal 1 uur. 5. Schakel de pomp uit en als het systeem niet oploopt voor de tijd van 2 uur, het syteem is dan vacuum. Anders dient eerst het lek opgespoort te worden Koelmiddel bijvullen Het buitendeel is voorgevuld tijdens produktie van de fabrikant. Optineel dient koelmiddel bijgevuld te worden na installatie Calculatie voor eventueel bijvullen van koelmiddel. 1: Lees de hoeveelheid koelmiddel van het typeplaatje op het buitendeel. Notitie: - Het koelmiddel wat bijgevuld dient te worden, is onafhankelijk van het reeds aanwezig koelmiddel in de buitenunit. - Afhankelijk van de lengte en diameter van de leiding, dient er koelmiddel bijgevoegd te worden. - Noteer de bijgevulde hoeveelheid voor het komende onderhoud. - Het is niet nodig koelmiddel bij te voegen, als de totale lengte van de leidingen minder is dan 30 mtr. 2: Calculatie of hoeveelheid / massa van koelmiddel Optioneel koelmiddel vulling (kg) = de persleiding lengte van ¼ x 0.022kg/m + de zuigleiding lengte van ⅜ x kg/m-1.47(kg) - Indien het uikomst negatief is, hoeft men geen koelmiddel bij te vullen. 3: Voorbeeld: GWHD(56S)NM3CO 12.

16 Tabel 5 Serie Nr: Model Binnenunit 1 Cassette GKH(12)BA-K3DNA1A/I Binnenunit 2 Satelliet GFH(09)EA-K3DNA1A/I Binnenunit 3 Wandmodel GWH(07)UA-K3DNA1A/I Binnenunit 4 Wandmodel GWH(09)MA-K3DNA3B/I Binnenunit 5 Satelliet GFH(09)EA-K3DNA1A/I Binnenunit 6 Wandmodel GWH(09)KF-K3DNA5D/I - De afmetingen van de persleidingen Tabel 6 Serie Nr: Diameter: Lengte: (m) L1 ⅜ 20 L2 ⅜ 10 L4 ⅜ 10 1A ¼ 5 1B ¼ 5 1C ¼ 5 2A ¼ 5 2B ¼ 5 2C ¼ 5 De totale lengte van de persleidingen zijn: =70m Dus, de totale lengte is meer dan 30 m, de systeem moet worden bijgevuld. - Toevoegen koelmiddel de persleiding lengte van ¼ x 0.022kg/m + de zuigleiding lengte van ⅜ x kg/m-1.47(kg) =( )(m) x 0.022kg/m+( )(m) x 0.054kg/m-1.47(kg) = 1.35(kg) 4. Opname toevoegen koelmiddel 13.

17 Tabel 7 Nr: Model binnenunit Toevoegen koelmiddel(kg) 1 2 N Totaal Tabel 8 Afmeting Totale lengte (m) Toevoegen koelmiddel (kg) ¼ ⅜ Totaal Procedure om koelmiddel toe te voegen 1: Buitenunit 2: Serviceluik voor toevoegen koelmiddel 3: Kraan persleiding 4: Kraan zuigleiding 5: Manometer set 6: Hi-knop 7: Lo-knop 8: R410 cylinder 9: Weegschaal Fig Wanneer de kranen van de zuig en persleiding niet geopend zijn, is het systeem vacuum. 1. Refereer naar linker afbeelding fig. 18. Sluit de R410 cylinder aan op het systeem. 2. Draai de Hi-knop open en laat R410A koelmiddel in het syteem op de persleiding. De Lo-knop dient dicht te staan. 3. Sluit de R410A cylinder en draai de hi-knop dicht, nadat het bijvullen is voltooid. 4. Draai de zuig en perskranen langzaam en helemaal open in omgekeerde volgorde. 2. Als de druk in het systeem te hoog is, kan men het volgende doen. 1. Draai de zuig en perskranen langzaam en helemaal open in omgekeerde volgorde. 2. Schakel de unit aan in KOELEN mode, laat deze 0.5 uur draaien als de buitentemperatuur hoger is dan 15 C a: Refereer naar linker afbeelding fig. 18. Sluit de R410A cylinder aan op het systeem. b: Draai de Lo-knop en laat R410A koelmiddel in het systeem op de zuigleiding. De Hiknop dient dicht te staan. c: Sluit de R410A cylinder en draai de Lo-knop dicht, nadat het bijvullen is voltooid. 3. Schakel de unit aan in VERWARMEN model, laat deze 0.5 uur draaien als de buitentemperatuur lager is dan 15 C a: Refereer naar de rechter afbeelding fig. 18. Sluit de R41-0A cylinder aan op het systeem. b: Draai de Hi-knop open en laat R410A koelmiddel in het syteem op de persleiding. De Lo-knop dient dicht te staan. 14.

18 c: Sluit de R410A cylinder en draai de hi-knop dicht, nadat het bijvullen is voltooid. - Verzeker u ervan dat beide kranen na de installatie geopend zijn. - Verzeker u ervan dat u de juiste hoeveelheid koelmiddel in de systeem heeft. - De hoeveelheid toe te voegen koelmiddel dient exact gemeten te worden. - Let op (eventuele) lakkages wanner de slang verwijderd wordt. - Verwarm de cylinder met heet water of hete lucht, waneer de buitenlucht te koud is. het is echter verboden om te vewarmen met vuur, hierdoor kan een explosie ontstaan. 15.

19 6. Electrische aansluitingen 6.1 Bedrading aansluitingen - De L, 3 terminals zijn aangesloten op de live draad, de N N(1) zijn aangesloten op de neutrale bedrading en de 2 is aangesloten op de transmissie lijn. 6.2 Benodigde voeding en kabels Fig 19. Tabel 9 Fase en Frequentie 3 Ph, 50 Hz Voltage 380 ~ 400 V Aanbevolen kabels GWHD(56S)NM3CO 3x6.0 mm² voor buitenunit Aanbevolen kabel voor BU Module 3x 0.75 mm² Transmissie lijn 2x 1.5 mm² Aanbevolen kabels voor binnenunit 4x 0.75 mm² Afzekerwaarde GWHD(56S)NM3CO 16A traag (3N) BU-Module 16A traag (1N) Notitie: - De hierboven vermelde specificaties hebben betrekking op de maximale vermogen (max. Amp) van de buitenunit - De kabels dienen te voldoen aan de geldende voorschriften. 16.

20 - De zekeringen dienen te voldoen aan de geldende voorschiften. - De lengte van de kabels dienen onder de 15 m. te zijn, anders is de diameter niet voldoende. - De totale lengte van de transmissie kabel tussen de buitenunit en de verste Bumodule mag niet meer zijn dan 55m, anders treden er waarschijnlijk storingen op. - De kabels hebben uitsluitend een standaard opgegeven waarde en dienen per project bekeken te worden. 6.3 Benodigde aarde - De airconditioner is in Klasse 1 ingedeeld en de aarde moet daardoor betrouwbaar zijn. - De aarde dient met een schroef bevestigd te zijn, met het figuur in de juiste richting. - De groen-gele draad is de aarde draad en dient volgens voorschrift bevestigd te zijn. Het mag geen andere functie hebben anders kunnen er electrische schokken ontstaan. - De betrouwbare aarde dient aan de grondaarde bevestigd te zijn en mag niet aan de volgende plaatsen gemonteerd te worden: a: waterleiding b: gasleiding c: rioolleiding d: bliksemafleider d: telefoonlijn f: andere onbetrouwbare plaatsen 6.4 Voorschriften voor het leggen van kabels. - De grondkabel dient betrouwbaar bevestigd te zijn, volgens de geldende voorschriften - De electrische aansluitingen dienen volgens de geldende voorschiften bevestigd te worden. - De zekering en aardlek schakelaar dienen in de jiste groepen verdeeld te worden, zodat er voldoende spanning aanwezig is zonder dat er kortsluiting ontstaat. - De aansluitspanning van de buitenunit en alle BU-modules dienen separaat van elkaar aangesloten te zijn. - De electrische kabels dienen uit een stuk te zijn, zonder onderbreking, anders kunnen er electrische schokken ontstaan. - De aansluitkabels dienen aan de geldende voorschiften te voldoen. - Trek niet onnodig aan de voedingskabel. - De diameter van de aansluitkabel dient voldoende te zijn en indien beschadigd, in zijn geheel te worden vervangen. 17.

21 6.5 Voorschiften voor het leggen van kabels. 1. Gebruik een strippentang om de kabels, ongeveer op 25 mm, van de isolatie te ontdoen. 2. Verwijder de schroeven op de aansluiting van de airconditioner. 3. Plaats een aansluitbeugel op de draad in de grote van de schroef. 4. Schroef de draad op de daarvoor bestemde aansluiting. 6.6 Procedure voor electrische werkzaamheden. 1. Druk de gaten in de plaat van de gekozen richting met een kleine hamer. 2. Plaats de kabels en de transmissie kabel door de gekozen gaten. 3. Sluit de kabel van het buitendeel aan op L, N terminals met het XT1 teken en ook de aarde kabel. 4. Sluit de ttransmissie kabel van het buitendeel aan op N(1), 2 terminals met het XT2 teken. 5. Sluit de kabels volgens de geldende voorschriften aan. 6. Schroef de beschermplaten weer op de buitenunit. 7. Isoleer de overgebleven gaten weer voor water, stof en/of kleine dieren. - De transmissie kabel dient separaat te zijn van de voedingskabels. - Verzeker u ervan dat de bekabeling correct is aangesloten na installatie. - Indien dit niet correct is aangesloten, zal de unit niet normaal functioneren. 18.

22 7. Ontwerp van condensleiding 1. De condensleiding dient 2 afloop te hebben en geen zakken of bochten te hebben. 2. Zorg bij het aansluiten van de condensleiding, dat deze zo dicht mogelijk aangesloten wordt en voer geen extra druk uit op de condensleiding. 3. De condensleiding dient uit hard PVC te bestaan en mag niet kleiner zijn dan 17mm. 4. De condensleidig van de buitenunit moet tussen 8-10 afschot te hebben om het water weg te kunnen laten lopen. Thermische isolatie dient voor bevriezing van de condensleiding. Bevestig de condensleiding goed. 5. Wanneer men de leiding aansluit, moet de condensleiding van de buitenunit in en condensleiding gestoken worden. Zorg voor een correcte bevestiging, anders kunnen er lekkages ontstaan. 6. Indien de condensleiding samegevoegd worden, dient de laagste leiding tenminste 100mm lager te liggen als het laagste punt. In sommige gevallen dient eer een grotere verzamelleiding te worden gemonteerd. 7. Zet de condensleiding, bij voorkeur om de meter, vast met beugels 19.

23 8. Installatie van isolatie van koelleidingen 1. De koelleidingen dienen van isolatie en plastic tape voorzien te zijn om condenswater te voorkomen. 2. Gebruik geen foam die ook gebruikt wordt met warmte-isolatie. 3. De aansluitingen dienen goed verpakt te zijn er er dient geen opening te zijn. als aangegeven in fig Bundel de koelleiding en transmissie kabel samen maar separaat van de condensleidinge om condens te voorkomen. 5. Tape de conndensleiding vanaf de buitenunit tot de ingang van de muur volledig af. Wikkel de tape half om half om de leiding. 6. Maak de condensleiding om de meter met beugels vast. Hang geen buitenunit aan de condensleiding. - Als de leiding voldoende beschermt is, buig deze dan niet in een kleinere hoek als 90, anders ontstaat de kans op een breuk. - De isolatie om de koelleidingen mag niet te strak zitten, anders isoleert het niet meer. Verzeker u ervan dat de condensleiding en de koelleidingen separaat lopen. - Sluit nadien de opening tussen leiding en muur met isolerend materiaal. 20.

24 9. Uittesten en controle na installatie 9.1 Controle na installatie Tabel 10 Te controleren items Is het betrouwbaar geïnstalleerd? Is de lektest uitgevoerd? Is er voldoende en goede isolatie? Condensleiding in orde? Komt de voeding overeen met het typeplaatje? Zijn de koelleidingen en kabels goed geïnstalleerd? Heeft de unit goede aarde? Zijn de modellen volgens de geldende voorschriften? Zijn er mogelijke obstakels in de buurt van de luchtinlaat van de binnen en buitenunit? Zijn de lengte van koelleidingen en koelmiddel inhoud opgenomen? Mogelijke storingen De unit valt uit, vibreert of maakt geluid. Mogelijke onvoldoende koeling / verwarming capaciteit. Mogelijk condens of druppels. Mogelijk condens of druppels. Mogelijke electrische storing of componenten opgeblazen. Mogelijke electrische storing of componenten opgeblazen. Mogelijk electrische lekkage. Mogelijke electrische storing of componenten opgeblazen. Mogelijke onvoldoende koeling / verwarming capaciteit. Het is niet eenvoudig om de juiste koelmiddel inhoud te bepalen. 9.2 Test werking 1. Voor test werking - De unit en de koelleidingen kunnen niet beschadigen tijdens werking. - Schakel de spanning niet in voordat de installatie is voltooid. - Electrische aansluitingen dienen aan de geldende voorschriften te voldoen. - De kranen van de buitenunit dienen volledig geopend te zijn. - Alle vuiligheid en rommel moeten in de buurt van de unit verwijderd zijn. 2. Test werking methode - De test dient door gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden volgens de geldende voorschriften. - Schakel de voeding in en druk op ON/OFF van de afstandbediening ongeveer 8 uur later. - Druk MODE knop, om COOL, HEAT, FAN te selecteren. De unit zal wel dan niet functioneren. - De ventilatormotor van de binnenunit zal automatisch gaan draaien na 1 minuut. - De ventilatormotor en compressor van de buitenunit zal automatisch gaan draaien na 1 minuut. Indien de unit niet werkt of een abnormaal geluid maakt, schakel deze dan uit en doe onmiddelijk een controlle van de unit. 21.

25 10. Onderdelen en componenten van de unit. Voor de Super Free Match airconditioning, een buitenunit kan tot drie BU Modules en negen binnendelen aan, zoals Cassette, Satelliet, Wandmodel, Plafondonderbouw of Console unit. Onder hen, de cassette en wandmodellen moeten bedient worden door de afstandbediening, terwijl de Satelliet zowel met een afstandbediening als met een vaste bediening bedient kan worden. De buitenunit loopt zolang er vanuit de binnenunits vraag is naar koeling of verwarming. Alle binnenunit stoppen als de buitenunit is uitgeschakelt. 22.

26 11. Testpaneel introductie 11.1 Tekening van het testpaneel 11.2 Instructie en functie van data sectie Tabel 11 Werking Display functie sectie Display DATA sectie STOP Display geeft aantal binnenunits aan. Voorbeeld: Nr. 7 in display betekent 7 binnendelen aangesloten. Normaal Storing Display geeft adres binnenunit aan. Voorbeeld: 1b staat voor binnenuit 1B (BU module:1/2/3, Binnenunit A/B/C De code tijdens bedrijf UE Druk vergelijking UH Verwarmen UP Pomp stopt F7 Olie retour UC Koelen H1 Ontdooien Display geeft foutcode aan. Bij meerdere storingen de foutcode verschijnt 2 sec. achter elkaar In dosplay staan aantla binnenunits het display geeft 35 aan voor In dosplay staan aantal binnenunits het display geeft 35 aan voor 35 C buitentemp. Display geeft adres binnenunit en geeft in data sectie 35, aan voor 3500 W Display geeft status compressor. Display geeft 0. Compressor is uit. 15 betekent 15%. Tange tussen 0-60 Indien storing in buitendeel, geen code. Indien storing in binnendeel, display geeft adres van de binnenunit. 23.

27 12. Onderhoud - De unit mag alleen schoongemaakt worden indien deze is uitgeschakelt en de voeding van het apparaat af is, anders kunnen er electrische schokken ontstaan. - Demp the airconditioner niet af en verzeker u ervan dat er geen water inkan lopen. - Vloeistoffen als thinner, diesel kan de unit beschadigen. (Gebruik alleen een zachte doek en neutraal schoonmaak middel om de airconditioner te reinigen. - Geen water warmer dan 45 C gebruiken, anders kan er verkleuring of vervorming optreden. - Droog het filter niet boven vuur, anders kan er brand ontstaan Controle voor seizoen - Controleer de lucht in- en uitlaat en controleer of deze niet dicht zit. - Controleer of de aarde goed gemonteerd zit. - Controleer de batterijen van de afstandbediening en vervang deze indien nodig. - Controleer de buitenunit of onvolkoombaarheden. Indien niet in orde, neem contact op met uw installateur. - Indien de airconditioning lange tijd uitgestaan heeft, dient deze eerst 8 uur aan te staan, alvorens in gebruik te nemen Controle na seizoen - Maak het filter en de behuizing van het binnen en buitendeel schoon. - Schakel de voeding uit en zet de hoofdschakelaar op OFF - Verwijder stof en andere vuiligheden van de buitenunit. - Indien corrosie heeft plaatsgevonden, repareer deze. - Refereer altijd naar deze Instructie Manual voor onderhoud. 24.

28 13. Storingen / Oplossingen - Indien airconditioning niet normaal functioneert, schakel de voeding uit en neem contact op met uw installateur. - Repareer de airconditioning niet zelf, maar laat dit over aan uw installateur Controlle voor contact met installateur Controleer de volgende punten voordat u contact opneemt met uw installateur. Tabel 12 Condities Oorzaak Corrigerende maatregelen Zekering stuk Vervang zekering Voeding uit Herstart de unit na inschakelen voeding De unit doet het De batterijen van de Vervang de batterijen helemaal niet afstandbediening zijn leeg Stekker zit los Steek stekker opnieuw in voeding Afstandbediening werkt niet Men is niet binnen 8 m. bereik De unit stopt snel Lucht in of uitlaat verstopt of Verwijder obstakels nadat het is gestart geblokkeerd Lucht in of uitlaat verstopt of Verwijder obstakels geblokkeerd Temperatuur instelling is niet juist Stel waarde opnieuw in via de bediening Luchtsnelheid is te laag Stel waarde opnieuw in via de bediening Luchtrichting niet correct Stel waarde opnieuw in via de Koelen of verwarmen bediening is niet normaal Deur of raam is open Sluit raam en/of deur Onder direct zonlicht Hang gordijn of verduistering over het raam Teveel mensen is de ruimte Teveel warmtebronnen in de ruimte Breng aantal warmtebronnen terug Het filter is vuil of dicht Maak filter schoon. Indien de airconditioning nog steeds niet normaal functioneert, na het lezen van bovenstaande, neem contact op met uw installateur. Geef direct ook het type en model door van de airconditioning. 25.

29 13.2 Storingsdiagram De condities hieronder zijn niet opgenomen in de storingscodes. Tabel 13 Condities Oorzaak Wanneer de unit herstart De beveiliging zorgt voor een De unit doet het niet nadat deze in gestopt. vertraging van drie minuten Direct nadat spanning op unit De unit heeft een vertraging van een minuut De unit blaast waterdamp uit Wanneer in koelen mode De luchtvochtigheid in de ruimte koelt te snel De unit maakt geluid direct na starten Dit is het geluid van het electronisch expantieventiel De unit maakt geluid tijdens KOELEN Dit is het geluid van het koelmiddel wat de binnenunit binnenkomt. De unit maakt geluid De unit maakt geluid tijdens Dit is het geluid als het start of stop koelmiddel start of stopt. De unit maakt geluid tijdens en na bedrijf Dit is het geluid van de condensafvoer Dit is het geluid van het uitzetten of inkrimpen van het koelmiddel Het stof komt uit de unit De unit blaast stof uit Wanneer de unit lang niet gebruikt is De unit ruikt/stinkt Tijdens het gebruik van unit De geabsorbeerde stof komt uit de unit 26.

30 13.3 Fouten omschrijving (foutendiagram) Soms worden er storingscodes weergegeven tijdens gebruikt van de unit op het display. De foutcode verschijnt op de bedraade bediening, de printplaat en het testpaneel van de buitenunit. Tabel 14 Fout defenitie Indicatie tijd LED lampjes knipperen Binnenunit Buitenunit Geel LED Rode LED Groene LED code code Bereik van start temperatuur 1x Stroombeveiliging 2x E5 E5 PFC beveiliging 3x HC HC IPM beveiliging 4x H5 H5 IPM temperatuurbeveiliging 5x P8 P8 Compressor overbelastingbeveiliging 6x L9 L9 Compressor uitlaattemperatuur 7x E4 E4 beveiliging PFC temperatuurbeveiliging 8x P8 P8 Compressor lagedruk beveiliging 10x E3 E3 Hogedruk beveiliging (hogedruk sensor) 11x E8 E8 Hogedruk beveiliging (Beveiliging Switch) 12x E1 E1 Overbelasting beveiliging 13x H3 H3 Lage spanning beveiliging 14x PL PL Hoge spanning beveiliging 15x PH PH Geheugenkaart fout 16x EE EE Compressor start 1x Frequentie beveiliging AC voeding 2x F8 Olie retour 3x F7 F7 Ontdooien 4x H1 H1 Frequentie beveiliging IPM temperatuur 5x EU EU Frequentie beveiliging compressor 6x LU Frequentie beveiliging compressor uitlaat 7x F9 temperatuur Frequentie beveiliging PFC temperatuur 8x EU EU Lagedruk sensor stuk 9x dl Hogedruk sensor stuk 9x el Frequentie beperking compressor druk

31 Hogedruk sensor beveiliging 11x F6 F6 Compressor sensor uitlaattemperatuur 12x F5 F5 Buitentemperatuur sensor stuk 13x F3 F3 Dubbele leiding warmtewiselaarsensor stuk 14x bc Pers Zuig sensor stuk 15x dc Warmtewisselaar buitenunit sensor stuk 16x A7 A7 Binnen invriesbeveiliging E2 E2 Teweinig koelmiddel F0 F0 Binnen temperatuursensor stuk F1 F1 Binnen leidingsensor midden stuk F2 F2 Persleiding BU module sensor stuk b5 b5 Zuigleiding BU module sensor stuk b7 b7 MODE conflict E7 E7 Unit A 1x E6 1A 1 e Unit unit B 2x E6 1B Unit C 3x E6 1C Unit A 4x E6 2A Communicatie 2 e Unit fout unit B 5x E6 E6 2B Unit C 6x E6 2C Unit A 7x E6 3A 3 e Unit unit B 8x E6 3B Unit C 9x E6 3C Communicatie met testpaneel 11x 28.

32 Communicatie met aansturingsprintplaat 12x Communicatiefout tussen hoofd en aansturingsprint P6 Communicatiefout tussen hoofprint en testpaneel CE Gas sensor binnendeel storing Fn Luchtvochtigheidsensor storing L1 Binnendeel water storing E9 Verbindingsbrug storing C5 C5 Compressor storing H7 H7 Compressor demagnitisering beveiliging HE HE Koelmiddel herstel mode Fo Fo Condensator opladen mode PU PU Compressor fase beveiliging U1 U1 Compressor mist fase U2 U After-Sales Service Voor onderdelen of andere componenten, neem contact op met uw installateur. 29.

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding

Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Western Free Joint System airconditioners FJS-B xxr4a Montage- en gebruikershandleiding Ref: FJS-B_xxR4A_2011 21-02-2011 1 Inhoudsopgave. Blz. 3 Blz. 6 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 10 Blz.

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Model WHC56, LWHC56 WAARSCHUWING: Als de aanwijzingen in deze handleiding niet worden opgevolgd, kan brand of een explosie worden veroorzaakt met schade, persoonlijk letsel of zelfs

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8

Gebruikers en Installatie Handleiding. Patio verwarming PH-4 en PH-8 Gebruikers en Installatie Handleiding Patio verwarming PH-4 en PH-8 Beugelmontage voor ronde en vierkante parasols met 8 baleinen Kettingmontage voor pagodetenten en andere constructies NL BE PH-8 SR25

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding.

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nature spa. De Nature spa is samengesteld en opgebouwd uit de meest geavanceerde componenten en met begrippen als comfort,

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RS 4C-500 HP50 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen

inhoud Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Otib-nieuws Cursussen Katern voor scholing, her- en bijscholing 21 inhoud 1 Aansluiten splitunit airco 5 Otib-nieuws 5 Cursussen Een uitgave van Intech Klimaat & Sanitair en OTIB november 2009 Aansluiten splitunit airco Koelinstallaties

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING

PROFESSIONELE DROOGKASTEN. 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING PROFESSIONELE DROOGKASTEN 8,5 kg INSTALLATIE, BEDIENING Uitgave datum: Aug 2013 Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken. WAARSCHUWING VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding

Nadere informatie