AT-VL-02. Gebruikershandleiding v ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AT-VL-02. Gebruikershandleiding v.1207. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND"

Transcriptie

1 AT-VL-02 Gebruikershandleiding v.1207 ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) F (+31) E I

2 Inleiding Dank u vriendelijk voor uw aankoop van één of meerdere ATAL Venti-Light Ventilatie CO 2 -signaalmeter(s). De Venti-Light is een eenvoudig te bedienen sensor die u op tijd waarschuwt bij ventilatieproblemen in onder meer openbare ruimten, schoollokalen en kinderdagverblijven. Ook in de eigen woning is goede ventilatie essentieel om een gezond binnenmilieu te realiseren. Het kortstondig openen van ramen of ventilatieroosters is hierbij niet afdoende. In afgesloten ruimtes zal door de aanwezigheid van mensen en apparatuur zoals printers en computers de lucht snel verontreinigen waardoor onder meer het koolstofdioxide (CO 2 ) gehalte en de luchtvochtigheid zal toenemen. Dit kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben zoals hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergische reacties. Het zorgen voor een constante ventilatie is onontbeerlijk om dergelijke gezondheidsklachten te voorkomen; goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. Een algemene maatstaf voor de luchtkwaliteit in een vertrek is het CO 2 niveau, uitgedrukt in een ppm-waarde (Parts Per Million, het aantal volumedelen CO 2 per miljoen delen lucht). In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van <1000 ppm gemeten worden. In Nederland wordt doorgaans door de GGD een niveau van ppm als bovengrens gehanteerd. Met de ATAL Venti-Light bewaakt u eenvoudig de luchtkwaliteit in ruimtes. 2

3 De gekleurde LED s aan de voorzijde zijn een soort stoplicht - indicatie die de mate van ventilatie in het vertrek weergeven. De groene LED staat voor een optimale ventilatie, bij de oranje LED is sprake van een matige ventilatie en indien de LED rood kleurt, dienen direct gepaste maatregelen te worden genomen om de ventilatie te verbeteren. U dient dan te besluiten om extra te ventileren om het binnenmilieu op een gezond niveau te brengen. Veiligheidsinstructies Schakel de voedingsspanning uit (verwijder de netadapter) voordat u de sensor gaat installeren, verwijderen, schoonmaken of parameters gaat veranderen die middels de dipswitch ingesteld kunnen worden. Lees de installatie beschrijving in deze handleiding voordat u de sensor gaat installeren. De voedingsspanning is 24Vdc. Gelieve de aangeboden voedingsspanning vooraf te controleren (controleer bijv. de aanduiding op de netadapter) Raak in geen geval elektrische onderdelen aan. 3

4 Montage of plaatsing in het vertrek De Venti-Light is geschikt voor wandmontage of kan geplaatst worden op de optioneel leverbare tafeldisplay. Het is belangrijk de Venti-Light op een representatieve plaats in het lokaal te monteren of te plaatsen (bijvoorbeeld nabij uw docententafel of montage op de achterwand in een lokaal). De voeding geschiedt via een 24Vdc netadapter Let op: het direct uitademen in de richting van de Venti-Light kan de metingen beïnvloeden. Aansluitingen 4

5 5

6 Wandmontage De Venti-Light wordt geleverd inclusief een montageplaat en 2 schroeven. Als montagehoogte adviseren wij een hoogte van ca. 1,50m (vergelijkbaar met een reguliere thermostaat). Met een K25-goot kunt u de bekabeling naar de Venti-Light toebrengen. De Venti-Light heeft aan de bovenzijde een voorziening om de voedingskabel in te voeren en vervolgens aan te sluiten op de klemmenstrook. De gemerkte ader ( + plus) van de voeding dient op aansluiting 1 te worden aangesloten. De - min wordt aangesloten op ader 2. 6

7 Wat betekent de stoplicht -indicatie: Het instrument beschikt over een unieke stoplicht -indicatie die de mate van ventilatie in het vertrek weergeeft. De groene LED staat voor voldoende ventilatie, bij de oranje LED is sprake van een matige en onvoldoende ventilatie en is aktie van u gewenst (bij een juiste instelling van de grenswaarden zie blz.10). Indien de LED rood kleurt, is er sprake van een slechte tot zeer slechte ventilatie in het vertrekt en dienen direct gepaste maatregelen te worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. U dient dan te zorgen voor een betere ventilatie (bijv. door het openen van ramen of anderszins betere benutting van de aanwezige ventilatie-mogelijkheden). Samenvattend: Groen betekent: er is voldoende ventilatie. Oranje betekent: meer ventileren is wenselijk. Rood betekent: er moet meteen iets gebeuren. Het standaard meetbereik van de Venti-Light is ppm (Parts Per Million). De vooringestelde grenswaarde instellingen van deze Venti-Light zijn overeenkomstig de actuele advieswaarden van het Ministerie van VROM. Deze grenswaarde instellingen zijn: Van groen naar oranje: Van oranje naar rood: ppm ppm 7

8 Ik benut de ventilatievoorzieningen maar de stoplicht -indicatie blijft op rood staan: Het is mogelijk dat ook het openen van ramen en/of het beter benutten van de bestaande ventilatie-voorzieningen onvoldoende remedie biedt om de luchtkwaliteit in van het vertrek te verbeteren. In dat geval zal de Venti-Light een hoge waarde blijven aangeven. Indien u hebt geverifieerd dat de Venti-Light naar behoren functioneert (in de buitenlucht moet de meter een waarde aangeven van ca ppm), zal in een dergelijke situatie aanvullend onderzoek gewenst zijn om te bekijken in hoeverre bouwkundige- en/of installatietechnische aanpassingen aan het lokaal/gebouw doorgevoerd kunnen worden. Nuttige websites voor achtergrondinformatie omtrent het binnenmilieu: Voor aanvullende informatie over het binnenmilieu kunt u onder andere de volgende websites raadplegen:

9 1. GGD-classificatie van ventilatie in scholen en kindercentra Ventilatie klasse ΔCO 2 - gehalte binnen buiten 98- percentiel ppm CO 2 -gehalte (P98 incl. achtergrond van 400 ppm) omschrijving ppm 0. zeer goed < 250 < 650 streefdoel nieuw gebouw I. goed streefdoel bestaand gebouw toepassing/consequentie ontwerpdoel bij nieuwbouw en renovatie overwegen optimalisatie door eenvoudige veranderingen, bijvoorbeeld ventilatiegedrag II. matig acceptabel maatregelen zijn wenselijk, vaak in ventilatiegedrag, maar ook door bouwkundige verbeteringen III. onvoldoende IV. slecht tijdelijk acceptabel zo spoedig mogelijk maatregelen nemen in ventilatiegedrag en zonodig ook bouwkundige ingrepen > 1000 > 1400 onacceptabel meteen maatregelen nemen (Bron: Werkgroep Binnenmilieu van de Vakgroep Milieu & Gezondheid van de GGD Nederland, advies mei 2006) 9

10 Bediening Aan/Uit Omlaag Switch Omhoog 1) Na het inschakelen van de voedingsspanning verschijnt OFF rechtsonder in het LCD scherm. De sensor is uitgeschakeld (in standby). 2) Druk op de power toets en vervolgens zal na de ingestelde opwarmtijd de ruimte temperatuur op de bovenste regel en het CO 2 gehalte op de onderste regel van het LCD scherm worden weergegeven. 3) Middels de switch toets kunnen 3 grenswaarden worden ingesteld en worden aangeduid met -1 t/m -3 links op de bovenste regel van het LCD scherm. -1: Instelwaarde voor de overgang van de groene LED naar de gele LED (eerste instelwaarde) ingestelde waarde -1 = groen > ingestelde waarde -1 = geel -2: Instelwaarde voor de overgang van de gele LED naar de rode LED (tweede instelwaarde) ingestelde waarde -2 = geel > ingestelde waarde -2 = rood 10

11 -3: Instelwaarde voor het setpoint van de CO2 van de relais uitgang > ingestelde waarde -3= relais schakelt aan (NO) bij DIP3=OFF > Ingestelde waarde-3= relais schakelt uit (NC) bij DIP3=ON Display en toets beveiliging Druk een aantal maal op de switch toets totdat instelwaarde -1, -2, of -3 verschijnt. Met behulp van de of toetsen kan de gewenste waarde worden ingesteld. Indien de of toets voor meer dan 3 seconden wordt vastgehouden dan word de instel stapgrootte vergroot. Indien de gewenste waarde is bereikt wacht dan totdat de waarde niet meer knippert. De gewenste instelwaarde is dan opgeslagen. 4) Beveiliging van de grenswaarde instellingen: Druk gelijktijdig de en toets voor minimaal 5 seconden totdat het symbool verschijnt rechts in de bovenste regel van het LCD scherm. De grenswaarden zijn nu niet instelbaar. 11

12 5) Beveiliging verwijderen: Druk gelijktijdig de en toets voor minimaal 5 seconden totdat het symbool verdwijnt. Let op: Indien het getal knippert geeft aan dat de wijziging nog niet is opgeslagen. Indien het getal niet meer knippert geeft aan dat de wijziging is opgeslagen. Toelichting zelf-kalibrerende functie van de ATAL Venti-Light CO 2 -signaalmeters: Alle ATAL-Venti-Light CO 2 -signaalmeters zijn af-fabriek gecontroleerd. Om de noodzaak van een periodieke kalibratie van het instrument te verkleinen, beschikken de Venti-Light CO 2 -signaalmeters over de gepatenteerde ABC-Logic (Automatic Background Calibration) zelfkalibrerende functie. >> Desgewenst kunt u deze zelfkalibrerende functie ook uitschakelen (zie pag. 16 t/m 20 in deze handleiding) CO 2 -concentraties in de buitenlucht variëren doorgaans tussen de 400 en 500 ppm. In gebouwen zijn mensen de belangrijkste bron van een CO 2 -toename. Indien in een ruimte gedurende een periode van 4-8 uur geen mensen aanwezig zijn, wordt doorgaans een terugval van de CO 2 - concentratie gerealiseerd naar buitenlucht CO 2 -concentraties. De ABC Logic maakt gebruik van een microprocessor die per 24 uur de laagst gemeten CO 2 -concentratie opslaat. De sensor verondersteld dat deze laagst gemeten concentratie gelijk is aan de buitenlucht concentratie. Voor een optimale werking worden, over een periode van 14 dagen, deze laagst gemeten concentraties verzameld. Pas dan zal de microprocessor een analyse uitvoeren om afwijkingen te detecteren die mogelijk te wijten zijn aan zgn. sensor drift. In geval van een dergelijke drift zal de sensor zichzelf zonodig corrigeren, waardoor de Venti-Light betrouwbare meetwaarden blijft genereren. 12

13 Proefondervindelijk onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat deze zelfkalibrerende functie ook in schoolgebouwen naar behoren werkt, aangezien in deze gebouwen gedurende een periode van 4-8 uur per 24 uur (c.q. de avond/nachtsituatie) het ppm-niveau terugzakt naar het gewenste lage niveau. De zelfkalibrerende functie kan niet correct functioneren, indien: de sensor niet continu actief is voor een minimale aaneengesloten periode van 14 dagen, of de CO 2 -waarden in een ruimte niet voor een minimale periode van 4-8 uur per 24 uur terugvallen naar waarden zoals die in de buitenlucht voorkomen. Indien de Venti-Light wordt toegepast in dergelijke situaties, adviseren wij u om de zelfkalibrerende functie uit te schakelen (hiervoor kunt u de handleiding raadplegen). Het laten rouleren van de Venti-Light in verschillende klaslokalen of vertrekken: Indien de Venti-Light relatief kort in een vertrek wordt geplaatst en bijvoorbeeld gaat rouleren voor metingen in verschillende vertrekken, adviseren wij de unit eenmalig aan te schakelen voor een aaneengesloten periode van tenminste 14 dagen. Eventuele meetafwijkingen worden dan gecorrigeerd. Na deze periode zijn de kalibratiesettings opgeslagen in het geheugen van de microprocessor en kan de unit voor de korte meetsessies in de lokalen/vertrekken worden ingezet. 13

14 Technische specificaties: Gewicht: 380 gram Afmetingen: 130 x 90 x 40mm (b x h x d) Voedingsspanning: 24Vdc (middels netadapter) CO 2 Type sensor: NDIR single beam CO 2 -sensor Effectief bereik: 0 tot 5000 ppm Opwarmtijd: ca. 2 minuten bij 25 C Stabiliteit: < 2% van het meetbereik gedurende sensor levensduur (doorgaans ca jaar) Nauwkeurigheid: ±40 ppm + 3% van de meetwaarde (bij 25 C) Grenswaarden: groen: ppm (standaard instelling) oranje: ppm rood: 1400 > ppm grenswaarden zijn instelbaar middels bedieningstoetsen (kan worden beveiligd). Kalibratie: door de unieke zelfkalibrerende functie in de sensor, is de Venti-Light zeer onderhoudsarm. Verificatie van deze sensor kan eenvoudig geschieden bij buitenluchtcondities (ca ppm). Temperatuur Bedrijfscondities: -10 tot 50 C Effectief bereik: 0 tot 50 C Nauwkeurigheid: ± 0,5 C Lange termijn stabiliteit: ± 0,09 C per jaar (bij normaal gebruik) 14

15 Goedkeuring: CE Normen: EN : 2000/A14: 2005 EN 55014: 2000+A1 : 2001+A2: 2002 EN : 2001, EN : 1995/A1: 2001 EN : 1995+A1: 2001+A2: 2001 EN : 1995/A1: 2001 DIP Switch instellingen Schakel de voedingsspanning uit. Verwijder de sensor van de muurplaat. Verwijder de achterplaat van de sensor. Op de printplaat zijn 4 dipswitches gemonteerd en hebben onderstaande functies. DIP switch Stand Functie ON Stand Functie OFF Fabrieks instelling DIP 1 ON Instel modus (in OFF Gebruikers modus OFF deze modus kunnen 14 parameters worden aangepast, zie vervolgblad) DIP 2 ON Temperatuur OFF Temperatuur OFF in Fahrenheit in Celsius DIP 3 ON > setpoint relais OFF > setpoint relais OFF NC NO DIP 4 ON nvt OFF nvt OFF Dipswitch omhoog is ON en dipswitch omlaag is OFF! Let op: 15

16 Indien het getal knippert geeft dit aan dat de instelling kan worden gewijzigd. Indien het getal niet meer knippert geeft dit aan dat de instelling is doorgevoerd. Na het instellen dient DIP 1 in de OFF stand te worden teruggezet. Terugzetten van fabrieksinstellingen: Stel DIP 1 in op ON en houd de switch toets ingedrukt totdat de Vent-Light zich uitschakelt (dit duurt ongeveer 25 sec.). De fabrieksinstellingen zijn nu geladen. Wijzigen parameters Stel dipswitch DIP 1 in op ON en bedek de achterzijde met de tussenplaat en druk vervolgens de Venti-Light in de muurplaat. Schakel de Venti-Light aan middels de power toets en onderstaande parameters kunnen naar wens worden ingesteld. Gebruik de switch toets om de gewenste parameter te selecteren en gebruik de toetsen om de juiste parameter instelling te selecteren. Nr. On Parameter Range of setup Default LCD -00 Un-effective for this model 0-01 Temperature modification +/- 3 C 0-02 Humidity modification +/- 9% RH 0-03 CO2 reading modification +/-100ppm 0-04 Altitude setting to modify influence CO2 measurement by 0,100,200~9900 meters 0 air pressure -05 The maximum of CO 2 measurement and setting 1000~20000ppm 2000 Preheating time for CO 2 sensor -06 (before CO 2 sensor steady, no 1~600 seconds 60s analog output) 16

17 -07 Relay working modification 1~100ppm State of the monitor when power on again after power 0:Turn off after power on again 1:Turn on after power on again 2 broken. 2: Keep on previous state before power broken -09 Humidity detection setting 1. valid 0. invalid 0-10 Un-effective for this model 0-11 CO2 ABC logic function 1. ON 2. OFF 1-12 Adjustment of brightness LED s -13 Relays selection 0~ valid 0. invalid 1 Let op: Indien het getal knippert geeft dit aan dat de instelling kan worden gewijzigd. Indien het getal niet meer knippert geeft dit aan dat de instelling is doorgevoerd. Na het instellen dient DIP 1 in de OFF stand te worden teruggezet. Terugzetten van fabrieksinstellingen: Stel DIP 1 in op ON en houd de switch toets ingedrukt totdat de Vent-Light zich uitschakelt (dit duurt ongeveer 25 sec.). De fabrieksinstellingen zijn nu geladen. 17

18 Problemen oplossen Probleem: Oplossing: Probleem: Oplossing: De unit gaat niet aan of het LCD scherm blijft blanco na de 2 minuten opwarmtijd. Controleer of de juiste netadapter is aangesloten (24Vdc minimaal 0,24A) Als dit geen oplossing biedt, neemt u dan contact op met ATAL B.V. Het vermoeden bestaat dat de sensor buiten de kalibratie instellingen valt. Om dit controleren adviseren wij u de unit nabij een open raam te plaatsen. De buitenlucht zou een waarde van ppm moeten weergeven. Mocht de unit ook nabij een open raam afwijkende waarden weergeven, verzoeken wij u contact op te nemen met ATAL B.V. 18

19 Garantie ATAL verstrekt een garantie van 2 jaar op de onderdelen en de arbeid om garantiewerkzaamheden te verrichten. Voor de overige garantiebepalingen verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden die u bij de orderbevestiging hebt toegezonden gekregen. Op aanvraag kan een additioneel exemplaar worden verstrekt. Op alle transacties - hoe ook genaamd - waarbij wij partij zijn, zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 28 februari 2003 onder nr. 12/2003. Een exemplaar wordt op uw verzoek gratis toegezonden. Wijzigingen in productspecificaties zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting van de zijde van ATAL B.V. 19

20 Bezoek de nr. 1 website voor meetinstrumenten Bezoek ook eens de website van ATAL B.V. De website is georganiseerd rond onze vier productpijlers. Naast een actueel en compleet overzicht van ons vernieuwde pakket data recorders, treft u er alle informatie omtrent onze monitoring systemen, portable meetinstrumenten en sensoren. 20

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

AQM. Binnenklimaatmeting via WiFi. Air Quality Monitor

AQM. Binnenklimaatmeting via WiFi. Air Quality Monitor AQM Binnenklimaatmeting via WiFi Air Quality Monitor atal.nl AQM Air Quality Monitor De AQM is een veelzijdige binnenklimaatmonitor. Het fraai vormgegeven instrument meet en registreert het CO 2 -niveau,

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

to data Onze vernieuwde website is online! ZomerAanbiedingen Verder in dit nummer Onze nieuwe website biedt u:

to data Onze vernieuwde website is online! ZomerAanbiedingen Verder in dit nummer Onze nieuwe website biedt u: up NIEUWSBRIEF - Zomer 2011 to data Nu ook online bestellen op www.atal.nl nu 5% op alle on-line aankopen ZomerAanbiedingen In deze nieuwsbrief treft u tevens het katern ZomerAanbiedingen aan. Hierin wordt

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water BEDIENINGSHANDLEIDING Q3-regelaar Qht-regelaar (met behuizing) Dometic Marine Rev. 20110225 L-2962 Nederlands COPYRIGHT 2007-2011

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009

VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 VentilatiemetenmetCO2alstracergas2009 Ventilatie meten met CO 2 als tracergas December 2009 G. Meijer F. Duijm GGD Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen Samenvatting De capaciteit van mechanische ventilatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEONAV 4 Gipsy. Gebruiker en Installatie Handboek

GEONAV 4 Gipsy. Gebruiker en Installatie Handboek GEONAV 4 Gipsy Gebruiker en Installatie Handboek 2 Inleiding INLEIDING De GEONAV is een draagbare kaartplotter die de huidige scheepspositie op een elektronische kaart afbeeldt. De unit is voorzien van

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing...2-21

Gebruiksaanwijzing...2-21 BF 100_Body Complete O Diagnoseweegschaal Gebruiksaanwijzing...2-21 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Nadere informatie

Handboek. Simrad IS20 Analog Instrument reeks. Nederlands Sw. 1.2

Handboek. Simrad IS20 Analog Instrument reeks. Nederlands Sw. 1.2 Handboek Simrad IS20 Analog Instrument reeks Nederlands Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Handboek Simrad IS20 Analog Instrument reeks Nederlands Sw.1.2 Document

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie