AT-VL-02. Gebruikershandleiding v ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AT-VL-02. Gebruikershandleiding v.1207. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND"

Transcriptie

1 AT-VL-02 Gebruikershandleiding v.1207 ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) F (+31) E I

2 Inleiding Dank u vriendelijk voor uw aankoop van één of meerdere ATAL Venti-Light Ventilatie CO 2 -signaalmeter(s). De Venti-Light is een eenvoudig te bedienen sensor die u op tijd waarschuwt bij ventilatieproblemen in onder meer openbare ruimten, schoollokalen en kinderdagverblijven. Ook in de eigen woning is goede ventilatie essentieel om een gezond binnenmilieu te realiseren. Het kortstondig openen van ramen of ventilatieroosters is hierbij niet afdoende. In afgesloten ruimtes zal door de aanwezigheid van mensen en apparatuur zoals printers en computers de lucht snel verontreinigen waardoor onder meer het koolstofdioxide (CO 2 ) gehalte en de luchtvochtigheid zal toenemen. Dit kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben zoals hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen, astma en allergische reacties. Het zorgen voor een constante ventilatie is onontbeerlijk om dergelijke gezondheidsklachten te voorkomen; goed ventileren is 24 uur per dag ventileren. Een algemene maatstaf voor de luchtkwaliteit in een vertrek is het CO 2 niveau, uitgedrukt in een ppm-waarde (Parts Per Million, het aantal volumedelen CO 2 per miljoen delen lucht). In een goed geventileerde ruimte zal een niveau van <1000 ppm gemeten worden. In Nederland wordt doorgaans door de GGD een niveau van ppm als bovengrens gehanteerd. Met de ATAL Venti-Light bewaakt u eenvoudig de luchtkwaliteit in ruimtes. 2

3 De gekleurde LED s aan de voorzijde zijn een soort stoplicht - indicatie die de mate van ventilatie in het vertrek weergeven. De groene LED staat voor een optimale ventilatie, bij de oranje LED is sprake van een matige ventilatie en indien de LED rood kleurt, dienen direct gepaste maatregelen te worden genomen om de ventilatie te verbeteren. U dient dan te besluiten om extra te ventileren om het binnenmilieu op een gezond niveau te brengen. Veiligheidsinstructies Schakel de voedingsspanning uit (verwijder de netadapter) voordat u de sensor gaat installeren, verwijderen, schoonmaken of parameters gaat veranderen die middels de dipswitch ingesteld kunnen worden. Lees de installatie beschrijving in deze handleiding voordat u de sensor gaat installeren. De voedingsspanning is 24Vdc. Gelieve de aangeboden voedingsspanning vooraf te controleren (controleer bijv. de aanduiding op de netadapter) Raak in geen geval elektrische onderdelen aan. 3

4 Montage of plaatsing in het vertrek De Venti-Light is geschikt voor wandmontage of kan geplaatst worden op de optioneel leverbare tafeldisplay. Het is belangrijk de Venti-Light op een representatieve plaats in het lokaal te monteren of te plaatsen (bijvoorbeeld nabij uw docententafel of montage op de achterwand in een lokaal). De voeding geschiedt via een 24Vdc netadapter Let op: het direct uitademen in de richting van de Venti-Light kan de metingen beïnvloeden. Aansluitingen 4

5 5

6 Wandmontage De Venti-Light wordt geleverd inclusief een montageplaat en 2 schroeven. Als montagehoogte adviseren wij een hoogte van ca. 1,50m (vergelijkbaar met een reguliere thermostaat). Met een K25-goot kunt u de bekabeling naar de Venti-Light toebrengen. De Venti-Light heeft aan de bovenzijde een voorziening om de voedingskabel in te voeren en vervolgens aan te sluiten op de klemmenstrook. De gemerkte ader ( + plus) van de voeding dient op aansluiting 1 te worden aangesloten. De - min wordt aangesloten op ader 2. 6

7 Wat betekent de stoplicht -indicatie: Het instrument beschikt over een unieke stoplicht -indicatie die de mate van ventilatie in het vertrek weergeeft. De groene LED staat voor voldoende ventilatie, bij de oranje LED is sprake van een matige en onvoldoende ventilatie en is aktie van u gewenst (bij een juiste instelling van de grenswaarden zie blz.10). Indien de LED rood kleurt, is er sprake van een slechte tot zeer slechte ventilatie in het vertrekt en dienen direct gepaste maatregelen te worden genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. U dient dan te zorgen voor een betere ventilatie (bijv. door het openen van ramen of anderszins betere benutting van de aanwezige ventilatie-mogelijkheden). Samenvattend: Groen betekent: er is voldoende ventilatie. Oranje betekent: meer ventileren is wenselijk. Rood betekent: er moet meteen iets gebeuren. Het standaard meetbereik van de Venti-Light is ppm (Parts Per Million). De vooringestelde grenswaarde instellingen van deze Venti-Light zijn overeenkomstig de actuele advieswaarden van het Ministerie van VROM. Deze grenswaarde instellingen zijn: Van groen naar oranje: Van oranje naar rood: ppm ppm 7

8 Ik benut de ventilatievoorzieningen maar de stoplicht -indicatie blijft op rood staan: Het is mogelijk dat ook het openen van ramen en/of het beter benutten van de bestaande ventilatie-voorzieningen onvoldoende remedie biedt om de luchtkwaliteit in van het vertrek te verbeteren. In dat geval zal de Venti-Light een hoge waarde blijven aangeven. Indien u hebt geverifieerd dat de Venti-Light naar behoren functioneert (in de buitenlucht moet de meter een waarde aangeven van ca ppm), zal in een dergelijke situatie aanvullend onderzoek gewenst zijn om te bekijken in hoeverre bouwkundige- en/of installatietechnische aanpassingen aan het lokaal/gebouw doorgevoerd kunnen worden. Nuttige websites voor achtergrondinformatie omtrent het binnenmilieu: Voor aanvullende informatie over het binnenmilieu kunt u onder andere de volgende websites raadplegen:

9 1. GGD-classificatie van ventilatie in scholen en kindercentra Ventilatie klasse ΔCO 2 - gehalte binnen buiten 98- percentiel ppm CO 2 -gehalte (P98 incl. achtergrond van 400 ppm) omschrijving ppm 0. zeer goed < 250 < 650 streefdoel nieuw gebouw I. goed streefdoel bestaand gebouw toepassing/consequentie ontwerpdoel bij nieuwbouw en renovatie overwegen optimalisatie door eenvoudige veranderingen, bijvoorbeeld ventilatiegedrag II. matig acceptabel maatregelen zijn wenselijk, vaak in ventilatiegedrag, maar ook door bouwkundige verbeteringen III. onvoldoende IV. slecht tijdelijk acceptabel zo spoedig mogelijk maatregelen nemen in ventilatiegedrag en zonodig ook bouwkundige ingrepen > 1000 > 1400 onacceptabel meteen maatregelen nemen (Bron: Werkgroep Binnenmilieu van de Vakgroep Milieu & Gezondheid van de GGD Nederland, advies mei 2006) 9

10 Bediening Aan/Uit Omlaag Switch Omhoog 1) Na het inschakelen van de voedingsspanning verschijnt OFF rechtsonder in het LCD scherm. De sensor is uitgeschakeld (in standby). 2) Druk op de power toets en vervolgens zal na de ingestelde opwarmtijd de ruimte temperatuur op de bovenste regel en het CO 2 gehalte op de onderste regel van het LCD scherm worden weergegeven. 3) Middels de switch toets kunnen 3 grenswaarden worden ingesteld en worden aangeduid met -1 t/m -3 links op de bovenste regel van het LCD scherm. -1: Instelwaarde voor de overgang van de groene LED naar de gele LED (eerste instelwaarde) ingestelde waarde -1 = groen > ingestelde waarde -1 = geel -2: Instelwaarde voor de overgang van de gele LED naar de rode LED (tweede instelwaarde) ingestelde waarde -2 = geel > ingestelde waarde -2 = rood 10

11 -3: Instelwaarde voor het setpoint van de CO2 van de relais uitgang > ingestelde waarde -3= relais schakelt aan (NO) bij DIP3=OFF > Ingestelde waarde-3= relais schakelt uit (NC) bij DIP3=ON Display en toets beveiliging Druk een aantal maal op de switch toets totdat instelwaarde -1, -2, of -3 verschijnt. Met behulp van de of toetsen kan de gewenste waarde worden ingesteld. Indien de of toets voor meer dan 3 seconden wordt vastgehouden dan word de instel stapgrootte vergroot. Indien de gewenste waarde is bereikt wacht dan totdat de waarde niet meer knippert. De gewenste instelwaarde is dan opgeslagen. 4) Beveiliging van de grenswaarde instellingen: Druk gelijktijdig de en toets voor minimaal 5 seconden totdat het symbool verschijnt rechts in de bovenste regel van het LCD scherm. De grenswaarden zijn nu niet instelbaar. 11

12 5) Beveiliging verwijderen: Druk gelijktijdig de en toets voor minimaal 5 seconden totdat het symbool verdwijnt. Let op: Indien het getal knippert geeft aan dat de wijziging nog niet is opgeslagen. Indien het getal niet meer knippert geeft aan dat de wijziging is opgeslagen. Toelichting zelf-kalibrerende functie van de ATAL Venti-Light CO 2 -signaalmeters: Alle ATAL-Venti-Light CO 2 -signaalmeters zijn af-fabriek gecontroleerd. Om de noodzaak van een periodieke kalibratie van het instrument te verkleinen, beschikken de Venti-Light CO 2 -signaalmeters over de gepatenteerde ABC-Logic (Automatic Background Calibration) zelfkalibrerende functie. >> Desgewenst kunt u deze zelfkalibrerende functie ook uitschakelen (zie pag. 16 t/m 20 in deze handleiding) CO 2 -concentraties in de buitenlucht variëren doorgaans tussen de 400 en 500 ppm. In gebouwen zijn mensen de belangrijkste bron van een CO 2 -toename. Indien in een ruimte gedurende een periode van 4-8 uur geen mensen aanwezig zijn, wordt doorgaans een terugval van de CO 2 - concentratie gerealiseerd naar buitenlucht CO 2 -concentraties. De ABC Logic maakt gebruik van een microprocessor die per 24 uur de laagst gemeten CO 2 -concentratie opslaat. De sensor verondersteld dat deze laagst gemeten concentratie gelijk is aan de buitenlucht concentratie. Voor een optimale werking worden, over een periode van 14 dagen, deze laagst gemeten concentraties verzameld. Pas dan zal de microprocessor een analyse uitvoeren om afwijkingen te detecteren die mogelijk te wijten zijn aan zgn. sensor drift. In geval van een dergelijke drift zal de sensor zichzelf zonodig corrigeren, waardoor de Venti-Light betrouwbare meetwaarden blijft genereren. 12

13 Proefondervindelijk onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat deze zelfkalibrerende functie ook in schoolgebouwen naar behoren werkt, aangezien in deze gebouwen gedurende een periode van 4-8 uur per 24 uur (c.q. de avond/nachtsituatie) het ppm-niveau terugzakt naar het gewenste lage niveau. De zelfkalibrerende functie kan niet correct functioneren, indien: de sensor niet continu actief is voor een minimale aaneengesloten periode van 14 dagen, of de CO 2 -waarden in een ruimte niet voor een minimale periode van 4-8 uur per 24 uur terugvallen naar waarden zoals die in de buitenlucht voorkomen. Indien de Venti-Light wordt toegepast in dergelijke situaties, adviseren wij u om de zelfkalibrerende functie uit te schakelen (hiervoor kunt u de handleiding raadplegen). Het laten rouleren van de Venti-Light in verschillende klaslokalen of vertrekken: Indien de Venti-Light relatief kort in een vertrek wordt geplaatst en bijvoorbeeld gaat rouleren voor metingen in verschillende vertrekken, adviseren wij de unit eenmalig aan te schakelen voor een aaneengesloten periode van tenminste 14 dagen. Eventuele meetafwijkingen worden dan gecorrigeerd. Na deze periode zijn de kalibratiesettings opgeslagen in het geheugen van de microprocessor en kan de unit voor de korte meetsessies in de lokalen/vertrekken worden ingezet. 13

14 Technische specificaties: Gewicht: 380 gram Afmetingen: 130 x 90 x 40mm (b x h x d) Voedingsspanning: 24Vdc (middels netadapter) CO 2 Type sensor: NDIR single beam CO 2 -sensor Effectief bereik: 0 tot 5000 ppm Opwarmtijd: ca. 2 minuten bij 25 C Stabiliteit: < 2% van het meetbereik gedurende sensor levensduur (doorgaans ca jaar) Nauwkeurigheid: ±40 ppm + 3% van de meetwaarde (bij 25 C) Grenswaarden: groen: ppm (standaard instelling) oranje: ppm rood: 1400 > ppm grenswaarden zijn instelbaar middels bedieningstoetsen (kan worden beveiligd). Kalibratie: door de unieke zelfkalibrerende functie in de sensor, is de Venti-Light zeer onderhoudsarm. Verificatie van deze sensor kan eenvoudig geschieden bij buitenluchtcondities (ca ppm). Temperatuur Bedrijfscondities: -10 tot 50 C Effectief bereik: 0 tot 50 C Nauwkeurigheid: ± 0,5 C Lange termijn stabiliteit: ± 0,09 C per jaar (bij normaal gebruik) 14

15 Goedkeuring: CE Normen: EN : 2000/A14: 2005 EN 55014: 2000+A1 : 2001+A2: 2002 EN : 2001, EN : 1995/A1: 2001 EN : 1995+A1: 2001+A2: 2001 EN : 1995/A1: 2001 DIP Switch instellingen Schakel de voedingsspanning uit. Verwijder de sensor van de muurplaat. Verwijder de achterplaat van de sensor. Op de printplaat zijn 4 dipswitches gemonteerd en hebben onderstaande functies. DIP switch Stand Functie ON Stand Functie OFF Fabrieks instelling DIP 1 ON Instel modus (in OFF Gebruikers modus OFF deze modus kunnen 14 parameters worden aangepast, zie vervolgblad) DIP 2 ON Temperatuur OFF Temperatuur OFF in Fahrenheit in Celsius DIP 3 ON > setpoint relais OFF > setpoint relais OFF NC NO DIP 4 ON nvt OFF nvt OFF Dipswitch omhoog is ON en dipswitch omlaag is OFF! Let op: 15

16 Indien het getal knippert geeft dit aan dat de instelling kan worden gewijzigd. Indien het getal niet meer knippert geeft dit aan dat de instelling is doorgevoerd. Na het instellen dient DIP 1 in de OFF stand te worden teruggezet. Terugzetten van fabrieksinstellingen: Stel DIP 1 in op ON en houd de switch toets ingedrukt totdat de Vent-Light zich uitschakelt (dit duurt ongeveer 25 sec.). De fabrieksinstellingen zijn nu geladen. Wijzigen parameters Stel dipswitch DIP 1 in op ON en bedek de achterzijde met de tussenplaat en druk vervolgens de Venti-Light in de muurplaat. Schakel de Venti-Light aan middels de power toets en onderstaande parameters kunnen naar wens worden ingesteld. Gebruik de switch toets om de gewenste parameter te selecteren en gebruik de toetsen om de juiste parameter instelling te selecteren. Nr. On Parameter Range of setup Default LCD -00 Un-effective for this model 0-01 Temperature modification +/- 3 C 0-02 Humidity modification +/- 9% RH 0-03 CO2 reading modification +/-100ppm 0-04 Altitude setting to modify influence CO2 measurement by 0,100,200~9900 meters 0 air pressure -05 The maximum of CO 2 measurement and setting 1000~20000ppm 2000 Preheating time for CO 2 sensor -06 (before CO 2 sensor steady, no 1~600 seconds 60s analog output) 16

17 -07 Relay working modification 1~100ppm State of the monitor when power on again after power 0:Turn off after power on again 1:Turn on after power on again 2 broken. 2: Keep on previous state before power broken -09 Humidity detection setting 1. valid 0. invalid 0-10 Un-effective for this model 0-11 CO2 ABC logic function 1. ON 2. OFF 1-12 Adjustment of brightness LED s -13 Relays selection 0~ valid 0. invalid 1 Let op: Indien het getal knippert geeft dit aan dat de instelling kan worden gewijzigd. Indien het getal niet meer knippert geeft dit aan dat de instelling is doorgevoerd. Na het instellen dient DIP 1 in de OFF stand te worden teruggezet. Terugzetten van fabrieksinstellingen: Stel DIP 1 in op ON en houd de switch toets ingedrukt totdat de Vent-Light zich uitschakelt (dit duurt ongeveer 25 sec.). De fabrieksinstellingen zijn nu geladen. 17

18 Problemen oplossen Probleem: Oplossing: Probleem: Oplossing: De unit gaat niet aan of het LCD scherm blijft blanco na de 2 minuten opwarmtijd. Controleer of de juiste netadapter is aangesloten (24Vdc minimaal 0,24A) Als dit geen oplossing biedt, neemt u dan contact op met ATAL B.V. Het vermoeden bestaat dat de sensor buiten de kalibratie instellingen valt. Om dit controleren adviseren wij u de unit nabij een open raam te plaatsen. De buitenlucht zou een waarde van ppm moeten weergeven. Mocht de unit ook nabij een open raam afwijkende waarden weergeven, verzoeken wij u contact op te nemen met ATAL B.V. 18

19 Garantie ATAL verstrekt een garantie van 2 jaar op de onderdelen en de arbeid om garantiewerkzaamheden te verrichten. Voor de overige garantiebepalingen verwijzen wij u graag naar onze Algemene Voorwaarden die u bij de orderbevestiging hebt toegezonden gekregen. Op aanvraag kan een additioneel exemplaar worden verstrekt. Op alle transacties - hoe ook genaamd - waarbij wij partij zijn, zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 28 februari 2003 onder nr. 12/2003. Een exemplaar wordt op uw verzoek gratis toegezonden. Wijzigingen in productspecificaties zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting van de zijde van ATAL B.V. 19

20 Bezoek de nr. 1 website voor meetinstrumenten Bezoek ook eens de website van ATAL B.V. De website is georganiseerd rond onze vier productpijlers. Naast een actueel en compleet overzicht van ons vernieuwde pakket data recorders, treft u er alle informatie omtrent onze monitoring systemen, portable meetinstrumenten en sensoren. 20

ENV-MB450-NV. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015)

ENV-MB450-NV. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015) ENV-MB450-NV CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie maart 2015) 2 Inleiding Dank u vriendelijk voor uw aankoop van één of meerdere ATAL ENV-MB450- NV CO 2 -signaalmeter(s).

Nadere informatie

VENTI-LIGHT VLH. Ventilatie Indicator G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND

VENTI-LIGHT VLH. Ventilatie Indicator G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND VENTI-LIGHT VLH Ventilatie Indicator G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl

Nadere informatie

AT-VL-01RH. Gebruikershandleiding v ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AT-VL-01RH. Gebruikershandleiding v ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AT-VL-01RH Gebruikershandleiding v.1207 ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding

Nadere informatie

AT-VLB-02 Gebruikershandleiding

AT-VLB-02 Gebruikershandleiding AT-VLB-02 Gebruikershandleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding Dank

Nadere informatie

AT-VL-02-3R. Gebruikershandleiding v.1207. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AT-VL-02-3R. Gebruikershandleiding v.1207. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AT-VL-02-3R Gebruikershandleiding v.1207 ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding

Nadere informatie

AT-VLB-01 Gebruikershandleiding

AT-VLB-01 Gebruikershandleiding AT-VLB-01 Gebruikershandleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding Dank

Nadere informatie

AT-VL-03T. Gebruikershandleiding v ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AT-VL-03T. Gebruikershandleiding v ATAL B.V. Ampèrestraat NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AT-VL-03T Gebruikershandleiding v.1207 ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding

Nadere informatie

Venti-Light. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie oktober 2008)

Venti-Light. CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie oktober 2008) Venti-Light CO2 s i g n a a l m e t e r G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g (versie oktober 2008) ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630

Nadere informatie

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT INTRODUKTIE DHT ; De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met een

Nadere informatie

Handleiding AKTIV 2010

Handleiding AKTIV 2010 Hartelijk dank voor het aanschaffen van uw CO2 Meter Aktiv 2010. Deze CO2 Meter is geschikt voor wandmontage en is ontwikkeld om de aanwezigheid van CO2 in uw binnenmilieu te detecteren en om u bij te

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

AQM. Binnenklimaatmeting via WiFi. Air Quality Monitor

AQM. Binnenklimaatmeting via WiFi. Air Quality Monitor AQM Binnenklimaatmeting via WiFi Air Quality Monitor atal.nl AQM Air Quality Monitor De AQM is een veelzijdige binnenklimaatmonitor. Het fraai vormgegeven instrument meet en registreert het CO 2 -niveau,

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Compenseer de drukverschillen van de lucht wanneer op verschillende hoogten wordt gemeten

Compenseer de drukverschillen van de lucht wanneer op verschillende hoogten wordt gemeten AKTIV 106 is een zeer nauwkeurige, compacte, plug-and-play CO2-Meter voor binnenmilieus, die eveneens de temperatuur weergeeft. Doordat deze CO2-Meter met LCD-display ook op batterijen werkt, kan de AKTIV

Nadere informatie

ongeventileerde ruimte, waar mensen verblijven, zal hierdoor toenemen. De concentratie CO 2 in een ruimte loopt ongeveer gelijk met

ongeventileerde ruimte, waar mensen verblijven, zal hierdoor toenemen. De concentratie CO 2 in een ruimte loopt ongeveer gelijk met De AKTIV 2210 CO 2 -Meter is ontwikkeld om de aanwezigheid van CO 2 in uw binnenmilieu te detecteren en daarbij ventilatiesystemen aan te sturen via het relais of de analoge output. De CO 2 -Meter AKTIV

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

CO 2. -sensoren & -regelaars. -sensoren en -signaalmeters. -, temperatuur en relatieve vochtigheidssensoren. -sensoren kanaalmontage. www.atal.

CO 2. -sensoren & -regelaars. -sensoren en -signaalmeters. -, temperatuur en relatieve vochtigheidssensoren. -sensoren kanaalmontage. www.atal. -sensoren & -regelaars -sensoren en -signaalmeters -, temperatuur en relatieve vochtigheidssensoren -sensoren kanaalmontage www.atal.nl Introductie ATAL sensoren Wij presenteren u de nieuwe catalogus -sensoren.

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Mini-Hygro-Thermometer PCE-444

Nadere informatie

DESKTOP CO 2 -MONITOR GT2500

DESKTOP CO 2 -MONITOR GT2500 DESKTOP CO 2 -MONITOR GT2500 1. Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van uw desktop CO 2 -monitor. Deze meet de CO 2 concentratie, lucht temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid met visuele en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-UV 34

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-UV 34 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-UV 34 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder:

Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder: Handleiding R.E.D. Remote Echo Depthsounder: Montage van de R.E.D. in uw voerboot: Zoek eerst een geschikte vlakke plek op in de boot voor het monteren van de sensor, deze plek goed afschuren met schuurpapier

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat

Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat Ieder zijn klimaat Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat Danfoss Kwaliteit Gefeliciteerd met de aanschaf van de Danfoss RET- B kamerthermostaat. Klimaat is vooral een gevoel. Een graad

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer PCE-TH 5

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer PCE-TH 5 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding

2 Draads videofoon systeem. Drukknop: Gebruikshandleiding 2 Draads videofoon systeem Drukknop: Gebruikshandleiding 1 2 Inhoudsopgave 1. Onderdelen en fucties:... 4 2. Aansluitingen:... 4 3. Specificaties:... 5 4. Plaatsing:... 5 Monteren zonder regencover...

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

De AKTIV 2010 kan zeer breed gebruik worden, zoals in scholen, kinderdagverblijven, kantoorgebouwen en vele andere locaties.

De AKTIV 2010 kan zeer breed gebruik worden, zoals in scholen, kinderdagverblijven, kantoorgebouwen en vele andere locaties. De AKTIV 2010 CO2-Meter is geschikt voor wandmontage en is ontwikkeld om de aanwezigheid van CO2 in uw binnenmilieu te detecteren en u bij te staan in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit kan door

Nadere informatie

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C

Handleiding. 24Vdc -50/+50 C Handleiding ALFA(NET) 51 PI 24Vdc -50/+50 C 1 Werking De ALFA(NET) 51 PI is een DIN-rail thermostaat-unit met een analoge 0-10Vdc PI-uitgang. Verder heeft de thermostaat ook drie relais uitgangen instelbaar

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

CC400 Gebruikershandleiding

CC400 Gebruikershandleiding CC400 Gebruikershandleiding Ft. Atkinson, Wisconsin USA Panningen, Nederland www.digi-star.com D3674-NL Rev C Mei 2011 Cab Control 400 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave In gebruik nemen... 1 Installatie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA

installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA installatiehandleiding CO2 SENSOR MCOHome MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA V02022017 MCOHOME CO2 Monitor MH9-CO2-WD MH9-CO2-WA Introductie De MCOHome CO2 Monitor is een Z-Wave compatibele lucht kwaliteit detector,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z.

-Sensor Handleiding voor de installateur CO 2. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering. Handleiding voor de gebruiker z.o.z. - Handleiding voor de installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder Group Nederland B.V. Lingenstraat 2 8028 PM Postbus 621 8000 AP Zwolle T 0900 555

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000-RF Gebruikshandleiding en Montage-instructie

Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000-RF Gebruikshandleiding en Montage-instructie Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000RF Gebruikshandleiding Montageinstructie Eigschapp De TP7000 is e batterijgevoede klokthermostaat met naar keuze: e 7dag programma, per dag programmeerbaar e

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader.

HYDROMAX 150. De BRANDSTOFCEL acculader. HYDROMAX 150 De BRANDSTOFCEL acculader. Gebruikershandleiding VOORWOORD Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Hydromax 150-brandstofcel van Dynad International BV. Wij wensen u veel gemak van uw portable

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

T-micro CO 2 CONTROLLER

T-micro CO 2 CONTROLLER Innovative Growing Solutions T-micro CO 2 CONTROLLER software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL T-Micro CO 2 Controller gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C)

Gebruiksaanwijzing TTA DEUR. Typenummer (meting per 0,1C) Gebruiksaanwijzing TTA 8000 + DEUR Typenummer 902.000263 (meting per 0,1) VDH doc. 961433 Versie: V1.4 Datum: 23092002 Software: TTA8000D Versie: V1.01 File: do961433.hnd * Werkingsbeschrijving. De TTA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

(alleen te gebruiken voor fabriekskalibratie)

(alleen te gebruiken voor fabriekskalibratie) AIREO Air Indicator De Air-Indicator is een CO2-Indicator die ook temperatuur meet. Hiermee meet de Air-Indicator de twee belangrijkste waarden van een gezond binnenklimaat. Door de heldere LCD display

Nadere informatie

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND

AirQuality Monitor. Handleiding. ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND. Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND AirQuality Monitor Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inhoud Inhoud...

Nadere informatie

MaxiBox Installatiehandleiding

MaxiBox Installatiehandleiding 2016.001 MaxiBox Installatiehandleiding 2 ClimaRad montagehandleiding Copyright 2016 ClimaRad B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygro-anemometer PCE-THA 10 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygro-anemometer

Nadere informatie

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

CO 2. -Sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering CO 2 -Sensor Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument INTRODUKTIE PID ; De 2HEATPID thermostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEATPID is een zeer geavanceerde thermostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid,

Nadere informatie

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304

Positie-aflezing. - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor. Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 SERIE Z-54 Positie-aflezing - LED of LCD-aflezing - met geïntegreerde microprocessor Walda Impuls b.v. Delta 60 6825 MS Arnhem Tel 026-3638302 Fax 026-3638304 ELGO - ELECTRIC GmbH D - 78239 Rielasingen,

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.

HANDLEIDING. TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER. met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie  software-versie: 2. WWW.TECHGROW.NL TechGrow T-1 CO 2 CONTROLLER met externe CO 2 -sensor, lichtsensor en kalibratiefunctie software-versie: 2.20 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow T-1 gebruikershandleiding GEFELICITEERD!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

CO 2 monitor. Gebruikershandleiding. Model CO200. Inleiding

CO 2 monitor. Gebruikershandleiding. Model CO200. Inleiding Gebruikershandleiding CO 2 monitor Model CO200 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Model CO250 kooldioxidemeter. Deze meter meet CO2 niveau, luchttemperatuur, vochtigheid, datum en tijd. Met

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

Nadere informatie

MC 785 AL KLIMA. Gebruiksaanwijzing (Opbouw) Omschrijving : MC 785 AL KLIMA Alarm Thermo/Hygrostaat Doc.nr.:

MC 785 AL KLIMA. Gebruiksaanwijzing (Opbouw) Omschrijving : MC 785 AL KLIMA Alarm Thermo/Hygrostaat Doc.nr.: MC 785 AL KLIMA Gebruiksaanwijzing (Opbouw) Omschrijving : MC 785 AL KLIMA Alarm Thermo/Hygrostaat Doc.nr.: 2412 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: DO2412.HND Software: MC785ALKLIMA

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

TechGrow T-Micro CO 2 -controller HANDLEIDING. Software-versie 1.0

TechGrow T-Micro CO 2 -controller HANDLEIDING. Software-versie 1.0 WWW.TECHGROW.NL TechGrow T-Micro CO 2 -controller Software-versie 1.0 HANDLEIDING TechGrow T-Micro gebruikershandleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow T-Micro CO 2 -controller aangeschaft. Deze zéér

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02

Set-Up instructies MULTICONTROLLER _R02 Set-Up instructies NL MULTICONTROLLER 0664040_R02 Pagina 3 4 5 6 7 8 9 Beschrijving van de set-up mogelijkheden: 0-10V. Gebruik deze instelling indien u de ventilator 0-10V wilt regelen. Aan/Uit. Gebruik

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

testo 540 Handleiding

testo 540 Handleiding testo 540 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 540 3 Korte handleiding testo 540 À Beschermkap Á Lichtsensor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (achterzijde) Basisinstellingen Instrument is uit > 2s

Nadere informatie

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Productinformatie I-1. Inhoud van de verpakking Smart Plug Switch Snelstartgids CD met snelle installatiegids I-2. Voorzijde Power LED Switch

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat;

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat; De TH-RF-EXCLUSIV opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800

Gebruiksaanwijzing PX Combi 800 Gebruiksaanwijzing Systeem Lykketronic Productnummer Serienummer Geïnstalleerd door Installatiedatum Pagina 1 van 15 INHOUD 1. ALGEMEEN GEBRUIK 1.1 OVERZICHT VAN DE BESCHIKBARE FUNCTIES EN DISPLAYS 1.2

Nadere informatie