BEDIENING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN UHR LUCHTVERWARMERS UHRNL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDIENING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN UHR LUCHTVERWARMERS UHRNL1101206"

Transcriptie

1 BEDIENING EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN UHR LUCHTVERWARMERS UHRNL

2 Inhoudsopgave 1 Toestelomschrijving en toepassingsmogelijkheden Toestelomschrijving Hoofdafmetingen Toepassingsmogelijkheden Accessoires Levering in delen Plaatsing in garages Hoog rendement ventilatoren Keuringen Garantievoorwaarden Bedieningsvoorschriften Werking van de gasgestookte unit: Onderhoud: Installatievoorschriften Inbedrijfstelling en periodiek onderhoud Controle bij ontvangst Opstelling van de unit Werking van de unit Afstelling fan-limitschakelaar Eventuele aanpassing van de luchthoeveelheid V-snaar spanning e inbedrijfstelling Gastechnisch Elektrotechnisch Het opsporen en verhelpen van storingen Storing in de elektrische apparatuur Geen stroom op het toestel De stroomvoorziening in orde, brander komt niet in werking De stroomvoorziening is in orde, doch de ventilator loopt niet Storing in de gasvoorziening Storing in de verbranding Brander ontsteekt wel, maar dooft weer na enkele seconden Onregelmatige verbranding en pulsatie Onderhoudsvoorschriften UHR-luchtverwarmers Afstelgegevens van de UHR-Luchtverwarmers UHR-units aansluitschema's Elektrisch schema E Elektrisch schema E UHRNL Pagina 1 van 14

3 1 Toestelomschrijving en toepassingsmogelijkheden 1.1 Toestelomschrijving De Thermo Air gas- en oliegestookte luchtverwarmers uit de serie UHR, zijn opgebouwd vanuit een hoekstalen frame en aërodynamische gevormde warmtewisselaar met chroomstalen verbrandingskamer. De toestellen zijn ommanteld met een gespoten zincor beplating, welke aan de binnenzijde voorzien is van een goede thermische en akoestische isolatie. Qua warmtewisselaar en verdere opbouw zijn deze units zowel geschikt voor olie als voor gas, en kunnen dus in voorkomend geval vrij eenvoudig (door de brander te verwisselen), worden omgebouwd van de ene naar de andere brandstof. De units zijn geschikt voor aansluiting op een kanalenplan (statische opvoerhoogte eventueel aan te passen bij bestaande situaties) of als vrij-uitblazende units (b.v. in een fabriekshal o.d.) waarbij de toestellen dan uitgevoerd zijn met een uitblaaskop met roosters en een retourrooster. 1.2 Hoofdafmetingen Zie onderstaande tabel. UHR L B H L B A A H H d P M Toepassingsmogelijkheden Deze serie UHR-luchtverwarmers is universeel toepasbaar, ergo geschikt voor het verwarmen van vrijwel alle soorten van ruimten, zoals woningen (de kleinere typen uit deze serie), winkels, productiehallen, magazijnen, teeltkassen (groente/fruit), stallen voor varkens/pluimvee etc. Aangezien bij sommige van bovengenoemde toepassingen, de luchthoeveelheid vaak nog belangrijker is dan de capaciteit van de unit, kan deze door de fabriek vrij eenvoudig worden aangepast aan de gestelde eisen. UHRNL Pagina 2 van 14

4 1.4 Accessoires Indien voor een bepaalde opstelling speciale accessoires nodig zijn, kunnen deze na aanvraag door de fabriek worden geleverd. Gedacht wordt daarbij o.a. aan: Kleppensekties voor regeling buitenlucht c.q. recirculatie Filterkasten Luchtroosters Speciale uitblaaskoppen etc. 1.5 Levering in delen Indien de stookruimte niet voldoende toegankelijk is voor de unit (b.v. te kleine deuropening) kan het toestel, tegen een bepaalde meerprijs, of in delen, of demontabel geleverd worden. 1.6 Plaatsing in garages Afgezien van het feit dat elke unit voor plaatsing in een garage of andere brandgevaarlijke ruimte, een speciale keuring nodig heeft (zie in dit hoofdstuk onder "keuringen"), dient in elk geval de voor de verbranding benodigde lucht van buiten deze ruimte te worden aangezogen. Voor deze z.g. "garage-uitvoering" wordt de branderluchttoevoer voorzien van een speciaal luchtaanzuigbakje met een aansluiting voor ronde pijp. Deze wordt dan door de installateur op de toevoer van buiten de stookruimte aangesloten. 1.7 Hoog rendement ventilatoren Behalve het hoge stookrendement door uitvoering van de vuurhaard met een 2- c.q. 3-trekswarmtewisselaar, kenmerkt deze serie zich vooral door het lage geïnstalleerde motorvermogen. In ondergenoemde tabel met technische gegevens komt dit duidelijk tot uitdrukking in het aanmerkelijk lagere Wattverbruik dan verhoudingsgewijs normaal wordt toegepast bij deze luchthoeveelheden en statische drukken. Voor de verbruiker resulteert dat in een besparing op de stroomkosten van zo'n 50%!! Dit wordt verkregen door het toepassen van een hoog-rendement ventilator uit de serie HE. Daarnaast wordt door een grotere luchthoeveelheid-kapaciteitsverhouding, vooral bij toepassing in hallen etc., een belangrijk betere warmteverdeling gemaakt. GAS GESTOOKT U H R Nom. bel. op bovenw. kw Nom. bel. op onderw. kw Nominaal vermogen kw Gas aansluiting 1" 1" 1" 1" 1.5" 1.5" 1.5" Ventilator type HE355 HE450 HE450 HE500 HE500 HE500 HE500 Luchtopbrengst m 3 / s 1,52 2,5 2,5 3,88 3,88 3,88 4,44 m 3 / h Statische druk Pa Geluid d B ( A ) Motor vermogen (vent.) kw 0,55 0,75 0,75 1,1 1,5 1,5 1,5 Opgenomen vermogen W a t t Spanning V o l t Gewicht kg " 2" HE630 HE-630 6,39 6, UHRNL Pagina 3 van 14

5 1.8 Keuringen Behalve de "normale" keuringsverslagen van het Gastec, de Arbeidsinspectie etc., is een internationaal keuringsrapport aanwezig van,institute for Industrial Research and Standards". Ook zijn de UHR units CE-gekeurd. Voor eventuele speciale projecten kan een kopie van bovengenoemd verslag aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 1.9 Garantievoorwaarden Voor alle door ons bedrijf geleverde goederen geldt een basisgarantie van 12 maanden na leveringsdatum op fabricagefouten. Deze garantie heeft in alle gevallen slechts betrekking op de levering van de betreffende onderdelen, ergo zonder transport, demontage- en montagekosten. Voor de warmtewisselaars uit deze serie geldt een garantie van 10 jaar op basis van afschrijving. Bij iedere garantie wordt uitgegaan van (een) normaal gebruik en onderhoud van het betreffende toestel. 2 Bedieningsvoorschriften 2.1 Werking van de gasgestookte unit: l. Stand keuzeschakelaar "winter" (AUT) De werking van de brander verloopt volgens het programma van de gasbranderautomaat. Zodra de ruimtethermostaat om warmte "vraagt", wordt eerst de verbrandingskamer gedurende 63 sec. voorgespoeld zonder dat vlamvorming plaatsvindt. Na ca. 55 sec. wordt de hoogspanningstrafo bekrachtigd, waarna de voorontsteking plaatsvindt. Na genoemde 33 sec. wordt, al dan niet in fasen, de gasklep geopend en wordt de vlam gevormd. Deze vlamvorming wordt gecontroleerd door de aanwezige ionisatiebeveiliging. Deze beveiliging met ionisatiestaaf berust op het geleidend en gelijkrichtend vermogen van de gasvlam. De reactietijd van deze beveiliging bedraagt ca. 0,5 sec., ergo binnen deze korte tijd moet een voldoende correcte vlamvorming hebben plaatsgevonden. Voor deze vlambewaking is bij dit relais een ionisatiestroom nodig van 7 micro A. Dit betekent dat bij een onjuiste plaats van de ionisatiestaaf of bij een niet goede vlamvorming, een te kleine stroom ontstaat, waardoor het relais na enkele seconden vergrendelt. Een herstart kan dan plaatsvinden door de ontgrendelingsknop van het relais in te drukken. Na ca. 1 minuut start dan de brander weer volgens bovenstaande procedure. Wanneer de brander goed functioneert, komt na enige tijd (zie onder punt werking van oliegestookte units) de ventilator in bedrijf en wordt de unit verder gecommandeerd door de ruimtethermostaat. Blijft de brander regelmatig storen, raadpleeg dan "Opsporen en verhelpen van storingen". II. Stand keuzeschakelaar "zomer" (FAN) In deze stand kan de unit gebruikt worden voor ventilatie, c.q. voor verwarming met continuventilatie. Het brandercircuit kan dus ook in deze stand door de ruimtethermostaat worden gecommandeerd. Wanneer dus in de zomerstand de ruimtethermostaat om warmte mocht vragen, dan functioneert de unit als omschreven onder I, waarbij echter de ventilator in continu bedrijf blijft 2.2 Onderhoud: Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk "Onderhoudsvoorschriften". UHRNL Pagina 4 van 14

6 3 Installatievoorschriften 3.1 Inbedrijfstelling en periodiek onderhoud Vanaf een thermische vermogen van 130 KW is een Wettelijke eerste in bedrijfstelling (EBI) verplicht. Ook is men verplicht om de installatie periodieke ite laten inspecteren. Wettelijk imet een interval van 1x per 2 jaar. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. 3.2 Controle bij ontvangst Controleer bij ontvangst allereerst of het toestel overeenkomt met het door u bestelde type (zie opschriftplaat) en of de ruimtethermostaat aanwezig is. Onderzoek of tijdens het transport iets is beschadigd c.q. losgetrild en controleer daartoe achtereenvolgens de bevestiging van: Regel- en beveiligingsapparatuur De bedrading van en naar het beveiligingsrelais Juiste stand van ionisatiepen. De kabelbevestiging van de onder c. genoemde apparatuur De ventilator (door de waaier met de hand te draaien en te constateren of er niets aanloopt). 3.3 Opstelling van de unit Bij de opstelling moet in het algemeen gelet worden op de volgende punten: Bij aansluiting op een kanalensysteem, moeten de uitblaaszijde en de aanzuigzijde volkomen gescheiden zijn van elkaar en van de stookruimte. De stookruimte moet voorzien zijn van een goede be- en ontluchting, zodat ten allen tijden voldoende lucht kan toestromen voor de verbranding. Deze luchttoe- en afvoeropeningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat een vrije doortocht altijd gewaarborgd is. Eventueel deze openingen voorzien van roosters met gaas. Zie verder de veiligheidseisen voor c.v.-installaties zoals omschreven in NEN-3028 en NEN-1078 (z.g. landelijke voorschriften), en/of andere plaatselijk of landelijk geldende voorschriften.lndien (vooral bij plaatsing in woningen o.i.d.) hoge geluidseisen gesteld worden, verdient het aanbeveling om tussen vloer en unit trillingsdempers of akoestisch materiaal toe te passen. Tevens moeten dan bij eventuele kanaalaansluitingen flexibele verbindingen worden gebruikt.de onder punt b.genoemde NEN-voorschriften dienen tevens nauwkeurig in acht genomen te worden t.a.v. de aanleg van de rookgasafvoerleiding. In het bijzonder wordt erop gewezen dat een uitmonding van deze rookgasafvoerpijp in een overdrukgebied vermeden dient te worden. 3.4 Werking van de unit Zie bij de bedieningsvoorschriften (pag. 4). 3.5 Afstelling fan-limitschakelaar De maximale luchttemperatuur wordt normaal in de fabriek op de limietschakelaar afgesteld op 95 C. De fanschakelaar wordt normaal afgesteld op 55 C en 35 C, d.w.z. dat de ventilator gaat draaien bij een luchttemperatuur van 55 C en weer stopt zodra de lucht een temperatuur heeft van 35 C (na-koeling). De werking van deze fan-limitschakelaar wordt verder omschreven op pag. 4 (bedieningsvoorschriften) onder punt 1. UHRNL Pagina 5 van 14

7 3.6 Eventuele aanpassing van de luchthoeveelheid In de praktijk blijkt dat in veel gevallen de luchthoeveelheid van de unit aangepast dient te worden als gevolg van gewijzigde omstandigheden of als gevolg van een bijzondere toepassing van de unit. Bij de typen UHR-25, 30 en 40, welke uitgevoerd zijn met een direct gedreven ventilator, bestaat de mogelijkheid om deze kompleet te vervangen door een groter type ventilator, b.v. type DDMH of DDMH Bij de grotere units (dus vanaf het type UHR-55) bestaat de mogelijkheid om het toerental (ergo luchtopbrengst) te veranderen door het kiezen van een andere poelie-verhouding, al dan niet met een andere motor (let op max. amperage van de motor). Zie de opbrengstgrafieken van de in deze serie toegepaste ventilatoren in ons handboek. Aangeraden wordt om in deze gevallen altijd eerst contact op te nemen met de leverancier. 3.7 V-snaar spanning Bij de units welke uitgevoerd zijn met een V-snaar gedreven ventilator, is een regelmatige controle van de V-snaar spanning van groot belang voor een goede werking van de unit. Deze controle dient in elk geval plaats te vinden na de eerste 1 00 bedrijfsuren en vervolgens na elke ca uur ofwel 1 x per jaar. De snaarspanning wordt met,vingerdruk" gecontroleerd (zie afb. 1). De juiste spanning geeft ongeveer 2-3 cm totale deflectie. Een te grote spanning vernietigt de oliefilm tussen de as en het lager, waardoor het geluidsniveau van de ventilator stijgt en er voortijdig lagerbreuk kan optreden. In deze situatie wordt ook de levensduur van de V-snaar verkort en de efficiency daalt (hoger energieverbruik). Een te geringe spanning heeft tot gevolg dat de V- snaar slipt (slijtage) en het toerental van de waaier afneemt (luchtopbrengst daalt), terwijl bovendien extra slijtage ontstaat aan de poelies. Controleer ook of de poelies juist zijn uitgelijnd (volgens afb. 2). Onjuist uitgelijnde poelies veroorzaken geluid zowel als abnormale slijtage. Attentie: De juiste afstelling van de motorbeveiligingsschakelaar (volgens motorcapaciteitsplaatje) is zeer belangrijk en voorkomt doorbranden bij een te strak spannen van de V-snaar. UHRNL Pagina 6 van 14

8 3.8 1e inbedrijfstelling Vanaf een thermische vermogen van 130 KW is een Wettelijke eerste in bedrijfstelling (EBI) verplicht. Ook is men verplicht om de installatie periodieke ite laten inspecteren. Wettelijk imet een interval van 1x per 2 jaar. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Na controle van het toestel en de apparatuur, zoals omschreven, moeten bij de inbedrijfstelling de volgende handelingen verricht worden: hoofdschakelaar van de elektriciteit inschakelen controleren of de afstelling van de fan-limitschakelaar correct is, ergo limietschakelaar op 95 C en fanschakelaar op 55 C en 35 C controleren van de luchtventilator door de zomer-winterschakelaar op zomer (fan) te zetten, en kijken of de ventilator de juiste draairichting heeft. De schakelaar daarna weer instellen op winter (aut) bij gasgestookte units de gaskraan openen ruimtethermostaat op gewenste temperatuur instellen. Het toestel gaat daarna in werking zoals hiervoor reeds omschreven. De unit moet daarna op een goede verbranding worden afgesteld door regeling van de luchtklep. Voor verdere controlemetingen van de gasgestookte toestellen (CO-percentage, C02-percentage, temperatuur verbrandingsgassen etc.) wordt verwezen naar de indicatiecijfers op pag. 18. Opmerking: Elke unit wordt vóór de aflevering op de fabriek getest op goede werking. lndien het toestel bij de eerste inbedrijfstelling niet naar behoren functioneert, raadpleeg dan het hoofdstuk "Opsporen en verhelpen van storingen". 4 Gastechnisch Bij de plaatsing van een gasgestookte unit, dient de installateur hiervan vóóraf mededeling te doen aan het plaatselijk energiebedrijf. De gastechnische installatie dient namelijk te voldoen aan de NEN-3028 (zg. landelijke voorschriften) en dient tevens in overeenstemming te zijn met eventueel afwijkende c.q.aanvullende voorschriften van het plaatselijk gasbedrijf. De meest belangrijke punten bij de gastechnische installatie zijn: Aanleg van gastoevoerleiding De diameter van de gasleiding vanaf gasmeter naar de unit is afhankelijk van toegestaan drukverlies, soort gas en de lengte van de gasleiding. Materiaalkeuze en de soort van verbindingen tussen leiding en toestel c.q. tussen leidingen gasmeter, zijn omschreven in bovengenoemde voorschriften. Afvoer van de verbrandingsgassen De units mogen slechts in een zodanige ruimte worden opgesteld, dat een volledige verbranding van het gas steeds gewaarborgd is door voldoende luchttoevoer én voldoende afvoer van de verbrandingsgassen. lndien bij bepaalde situaties (lange rookafvoerpijp o.i.d) de trek hoger kan worden dan 20 Pa (2 mmwk), dient een trekregelaar in deze afvoer te worden opgenomen. Voor materiaalsoort, diameter en installatie van deze rookgasafvoerleiding wordt eveneens verwezen naar bovengenoemde voorschriften. Voor eventuele storingen wordt verwezen naar het hoofdstuk: "Opsporen en verhelpen van storingen" UHRNL Pagina 7 van 14

9 5 Elektrotechnisch Alle toestellen van deze serie UHR-luchtverwarmers worden kompleet bedraad afgeleverd. Voor het schema van het type UHR-70(uitvoering in 240volt-50 Hz. wisselstroom) zie schets E-1. Voor het schema van de typen UHR-100 t/m UHR-300 (uitvoering in 240/400 volt 50 HZ. draaistroom) zie schets E-2. De werkzaamheden voor de elektrotechnisch installateur omvatten: Het aanleggen van de voedingskabel en aansluiting daarvan op de unit. Deze voedingskabel dient aangesloten te worden op een aparte groep, terwijl tevens een werkschakelaar moet worden opgenomen vlakbij de unit. De aanleg en aansluiting van de ruimtethermostaat (220 volt). Zo mogelijk moet bij de aansluiting van deze thermostaat gelet worden op de volgende punten: o ca meter boven de vloer o goed bereikbaar voor de normale luchtcirculatie in de ruimte o o niet blootgesteld aan tocht van ramen of buitendeuren niet (direct) beïnvloed door de uitgeblazen warme lucht of door straling van lampen o.i.d. Alle werkzaamheden dienen te voldoen aan de NEN-1010 en aan de voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf. Na aanleg en aansluiting moet alle elektrische apparatuur gecontroleerd worden op juiste afstelling en goede werking. Na de inbedrijfstelling van de unit moet in elk geval altijd het opgenomen amperage van brandermotor en luchtventilatormotor worden opgemeten en gecontroleerd worden aan de hand van de op het motorplaatje vermelde gegevens!!!! Voor het oplossen van eventuele storingen op dit gebied, wordt verwezen naar het hoofdstuk oplossen en verhelpen van storingen. UHRNL Pagina 8 van 14

10 6 Het opsporen en verhelpen van storingen Bij gasgestookte units Zoek, alvorens u iets gaat demonteren, de oorzaak van de storing op: 1) In de elektrische apparatuur; 2) In de gasvoorziening; 3) In verbranding en luchtvoorziening. 6.1 Storing in de elektrische apparatuur Neem altijd het schakelschema bij de hand bij het doorlopen van deze storingen Geen stroom op het toestel. Mogelijke oorzaken: Defecte hoofdzekering op de huisleiding. Defecte zekering van de groep, waarop de unit is aangesloten. Hoofdschakelaar staat uit De stroomvoorziening in orde, brander komt niet in werking. Mogelijke oorzaken: De limietcontrole heeft de spanning onderbroken na het bereiken van de ingestelde luchttemperatuur. Het toestel zal, na het doorlopen van de differentie van de thermostaat, niet automatisch herstarten, maar pas na indrukken van de ontqrendelknop op de fan-limitschakelaar. o Is de luchttoe- of afvoer wel voldoende? Roosters of filter soms dicht. De ruimtethermostaat maakt geen contact. Verbind (nadat de hoofdschakelaar is uitgedraaid) de ruimtethermostaataansluitingen in de elektrische aansluitkast door. o Start het toestel dan wel, dan hapert de ruimtethermostaat. Loop de leidingen na en controleer de contactpunten. Het beveiligingsrelais is vergrendeld. Te verhelpen door ontgrendelknop op het relais in te drukken en de brander opnieuw te laten starten. Dit eventueel twee- of driemaal herhalen met tussenpozen van minstens 5 minuten. Luchttoevoerklep van de ventilatorbrander is teveel gesloten, waardoor de luchtgebrekbeveiliging ingrijpt. Geen of te weinig gasdruk, waardoor de gasgebrekbeveiliging ingrijpt. Magneetkleppen openen niet. Ontsteking werkt niet. Controleren of op juiste tijdstip (ca. 55 sec.na de start) er inderdaad spanning op de ontstekingselektrode komt, en zo ja, of deze dan contact maakt met een van de branderonderdelen. Beveiligingsautomaat werkt niet, door defect hiervan, of door een losgeraakt contact De stroomvoorziening is in orde, doch de ventilator loopt niet. Mogelijke oorzaken: De fancontrol is defect. Controleer dit door de zomer-winter-schakelaar op "zomer" (fan) te zetten. De motor van de ventilator is defect. Condensator defect. Los contact in ventilatorcircuit. 6.2 Storing in de gasvoorziening. Mogelijke oorzaken: Eventuele gesloten gaskranen. Geen of te weinig gasdruk, door storing in gastoevoer. UHRNL Pagina 9 van 14

11 6.3 Storing in de verbranding Brander ontsteekt wel, maar dooft weer na enkele seconden Mogelijke oorzaken: lonisatiepen staat niet goed afgesteld.dit is te controleren door het meten van de ionisatiestroom, welke minimaal 7 micro A moet bedragen. lonisatiepen maakt contact met een van de branderonderdelen, of is defect. Drukverlies in de gastoevoerleiding is te groot, waardoor na enkele seconden de gasgebrek beveiliging ingrijpt Onregelmatige verbranding en pulsatie Mogelijke oorzaken: Overbelasting van de brander door te hoge branderdruk, of te groot spuitstuk. Te grote weerstand in de unit, door defecte afvoer, of vervuiling van de warmtewisselaar. Be- en/of ontluchting van de stookruimte is onvoldoende. 7 Onderhoudsvoorschriften Zoals elke brander en elk mechanisch apparaat, behoeven ook de Thermo-Air luchterwarmers(een) regelmatige controle en onderhoud. Stel uw cliënt voor een onderhoudscontract met u af te sluiten, zodat u regelmatig het toestel kunt controleren, schoonmaken en eventueel aan slijtage onderhevige delen kunt vervangen. Wij adviseren daarbij voor oliegestookte toestellen 3x per jaar, nl. éénmaal vóór en tweemaal tijdens het stookseizoen. Bij gasgestookte toestellen is 1 x per jaar over het algemeen voldoende. Een goede service, deskundig onderhoud en een goede periodieke controle is voor installateur, cliënt en voor ons van veel waarde. De punten waar bij een dergelijke onderhoudsbeurt in elk geval aandacht aan geschonken dient te worden, zijn: Schoonmaken van de brander met bijbehorende apparatuur. Vervangen van de nozzle (bij oliegstookte units). Controle op eventuele vervuiling van warmtewisselaar en rookgasafvoer. De V-snaar spannen (zie schets pag. 6) Waaier van luchtventilator schoonmaken. Eventueel aanwezige filters schoonmaken c.q. vervangen. Controle op goede werking van alle regel- en beveiligingsapparatuur. Filters dienen regelmatig gecontroleerd, geïnspecteerd en vervangen te worden. Wij adviseren om de de filters minimaal 1x per half jaar te controleren en zonodig te vervangen. Het vuurhaardgedeelte is eenvoudig te reinigen na demontage van de brander. indien de gehele warmtewisselaar gereinigd moet worden (bij onjuiste afstelling kan veel roetvorming ontstaan!!), dient het voorpaneel, dus inclusief brander, gedemonteerd te worden. Daarna kan via branderopening en via de beide schoonmaakluiken,de complete warmtewisselaar worden schoongemaakt. Zie ook de schets op blz.12. UHRNL Pagina 10 van 14

12 8 UHR-luchtverwarmers Rookgasafvoer BOVENAANZICHT Schoonmaakluikjes Branderopening VOORAANZICHT Luchtstroom UHRNL Pagina 11 van 14

13 9 Afstelgegevens van de UHR-Luchtverwarmers Type UHR Vebruik per uur m3/h 6,9 8,6 11,9 13,3 16,2 18,9 24,8 36,5 Temp. verbrandingsgassen C!T CO % <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 CO2 % 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Roetcijfer (max.) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Max. Schoorsteentrek mmwk 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0!T lucht C A. Amperage ventilator motor (max.) A 4,8 2,1 2,1 3,0 3,7 3,7 3,7 7,1 Motor vermogen ventilator kw 0,55 0,75 0,75 1,1 1,5 1,5 1,5 3,0 B. Amperage brander motor (max.) A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,5 0,5 1,74 1,74 Motor vermogen brander W Aantal omwentelingen ventilator min ,0 310 <0.05 9,5 0,5 2,0 44 7,1 3,0 1, UHRNL Pagina 12 van 14

14 FAN-LIMIT CONTROL BROWN / BRUIN ϑ LIMIT FAN BROWN / BRUIN BLEU / BLAUW YELLOW-GN / GEEL-GN JUNCTION BOX AANSLUITDOOS FAN MOTOR VENTILATORMOTOR BURNER CONTROL BRANDER AANSLUITING BLEU / BLAUW YELLOW-GN / GEEL-GN BROWN / BRUIN BROWN / BRUIN YELLOW-GN / GEEL-GN BLACK / ZWART L N THEMOSTAT / THERMOSTAAT U2 U1 SIGNAALLAMP SIGNAL LICHT N L NL GB D F Elektrisch schema type UHR-25 t/m UHR-70 Elektric wiring diagram type UHR-25 upto UHR-70 Elektrisches Schema der Typen UHR-25 bis UHR-70 Schéma électrique des types UHR-25 jusquʼau UHR-70 CARLOW IRELAND 1997 THERMO-AIR/JAH HUIZEN HOLLAND 10 UHR-units aansluitschema's 10.1 Elektrisch schema E1 UHRNL Pagina 13 van 14

15 10.2 Elektrisch schema E2 UHRNL Pagina 14 van 14

16 Thermo Air Holland Ambachtsweg AM HUIZEN HOLLAND Tel : (+31) Fax : (+31) Internet : Thermo Air Ireland Athy Road CARLOW IRELAND Tel : (+353) Fax : (+353) Thermo Air UK Coach House 49, East street Colchester Essex CO1 2TG UNITED KINGDOM Tel : (+44) Fax : (+44) Door onze bedrijfspolitiek van voortdurend onderzoek en ontwikkeling, die streeft naar kwaliteitsverbetering, behouden wij het recht om de specificaties en onze producten, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Bij samenstelling van dit document is er alle mogelijke aandacht aan besteed om de juistheid te waarborgen. Desalniettemin kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk fouten / omissies.

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-10 URA-15 URA-19 Werking Door het inschakelen van externe regelapparatuur wordt een elektrisch circuit tot stand gebracht en de rookgasventilator

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-10W MPV-10WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MPV.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10P. Deze hand leiding

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING GASGESTOOKTE LUCHTVERHITTERS De gasgestookte luchtverhitters SOLARONICS zijn toestellen geschikt voor verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, goed geïsoleerd, met een geringe hoogte, die volledig

Nadere informatie

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud

Meer wooncomfort. en minder energieverbruik door optimaal onderhoud. voltalimburg.nl/onderhoud Meer wooncomfort en minder energieverbruik door optimaal onderhoud voltalimburg.nl/onderhoud Wist u dat......wij duizenden onderdelen op voorraad hebben en dus snel kunnen handelen en en onderhoud. Daarnaast

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

1.0 Algemeen. 1.1 Toepassing:

1.0 Algemeen. 1.1 Toepassing: 1 MARK MDV 0660601 Lees dit document door voordat u aan de installatie van het toestel begint. Waarschuwing Een foutief uitgevoerde installatie, afregeling, wijziging, reparatie of onderhoudsbeurt kan

Nadere informatie

sfeerverwarming ONDERHOUDSCONTRACT service voorwaarden Warm en sfeervol design in alle stijlen

sfeerverwarming ONDERHOUDSCONTRACT service voorwaarden Warm en sfeervol design in alle stijlen sfeerverwarming ONDERHOUDSCONTRACT service voorwaarden Warm en sfeervol design in alle stijlen Zekerheid Het onderhoudscontract dat Snijder Sfeerverwarming biedt, geeft een stuk zekerheid. De zekerheid

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 6300 4749 05/2000 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234 Zorgvuldig lezen vóór bediening Voorwoord Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234 van Buderus

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2004-2008 VRA-8 VRA-12 VRA-16 VRA-20 VRA-28 VRA-32 VRA-38 VRA-46 VRA-53 VRA-60 VRA-70 VRA-80 VRA-93 VRA-106 Werking Controle installatie Controleer

Nadere informatie

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Woonhuisventilator type: Compact-10P Gebruikershandleiding Compact-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator type: Compact-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30 Technische Documentatie Het warme gevoel van Winterwarm HEATER Type HR30 ALGEMEEN Hangende direct gestookte luchtverwarmers worden al jarenlang wereldwijd toegepast voor het verwarmen van industriële ruimtes.

Nadere informatie

Periodiek Onderhoud Akkoord

Periodiek Onderhoud Akkoord Periodiek Onderhoud - PO SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS SCIOS identificatiecode : XYZ001 Inspectie referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-PO_G Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inhoud Groep 1. Hogedruk ventilatoren.

Inhoud Groep 1. Hogedruk ventilatoren. Inhoud Groep 1. Hogedruk ventilatoren. HOGEDRUK VENTILATOREN... 2 ALGEMEEN... 3 VOORSELECTIE SERIE HRD... 4 HRD 1/2T... 5 HRD 1/3 T... 6 HRD 1/4 T... 7 HRD 1/5 T... 8 HRD 14/5 T... 9 HRD 2/3 T... 10 HRD

Nadere informatie

REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten

REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten REMKO TX 9000 Zuinige elektrische verwarmingsautomaten Bediening Techniek Onderdelen Uitgave NL M08 REMKO sterk als een beer. Gebruiksaanwijzing Voor het ingebruiknemen / gebruiken van het apparaat moet

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarming

Quality Heating elektrische vloerverwarming 1 Quality Heating elektrische vloerverwarming Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

A l d e c h a r m e v a n d o o r d a c h t w o o n c o m f o r t

A l d e c h a r m e v a n d o o r d a c h t w o o n c o m f o r t A l d e c h a r m e v a n d o o r d a c h t w o o n c o m f o r t LUCHTVERWARMING zalig, zuiver wonen Echt comfortabel wonen realiseert u perfect met luchtverwarming: ze is de ideale combinatie van doordacht

Nadere informatie

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt.

8.1 Storingssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Hoofdstuk 8 8. ssignalering De storingssignalering wordt zichtbaar op het moment dat er een storing in het toestel optreedt. Display Allure toestel Bij storingen zal op het toestel display een knipperende

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld.

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld. WK600 XWK 600-3 Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, die in drie standen kan worden geschakeld. type klep ventilator centrale afzuiging XWK 600-1

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN LUCHTBEHANDELINGSKASTEN BEWAREN BIJ HET TOESTEL LAND: NL 28-11-2011 Pagina 1 van 14 Copyright 2011 Thermo Air Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding FUGA S. wijzigingen voorbehouden december 2005

Handleiding FUGA S. wijzigingen voorbehouden december 2005 Handleiding NL FUGA S wijzigingen voorbehouden december 2005 2 Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Fuga S SwingGaz. Met deze handleiding willen wij u graag informeren over een juist gebruik van de

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Uw ventilatiesysteem: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per jaar of zoveel vaker als nodig

Nadere informatie

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hoofdbediening CO 2. RF en Uitbreidingssensor CO 2. RF Handleiding voor de gebruiker.  Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hoofdbediening RF en Uitbreidingssensor RF Handleiding voor de gebruiker In de Kasbah geplaatst in het voorjaar 2015 Verwarming Koeling Ventilatie Filtering www.dekasbah.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer;

Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Uw ventilatiesysteem: Vraaggestuurde ventilatie met natuurlijke toevoer, mechanische afvoer; Onderhoud / storing Belangrijk: Reinig de (toevoer)roosters in de gevel en de afvoerventielen minimaal 1x per

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

PROFESSIONAL HEATERS 2011 / 2012

PROFESSIONAL HEATERS 2011 / 2012 PROFESSIONAL HEATERS 2011 / 2012 INHOUDSOPGAVE OMSCHRIJVING PAGINA BRANDSTOF OMSCHRIJVING PAGINA BRANDSTOF Bouwdrogers Olie Infrarood 16 Olie Direct Gestookt 4 Elektrisch Fan 18 Olie Indirect gestookt

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage.

Let op! Zware lading. Sta niet onder de hangende lading tijdens het transport of de montage. Instructie handleiding MINIBEL Luchtgordijnen Waarschuwingsadvies symbolen Attention, Gevaar, Waarschuwing! Gevaarlijke stroom of hoge voltages! Kans op verwondingen! Gevaar! Sta niet onder de hangende

Nadere informatie

EUROVENTER 90-6. Ventilator voor de afvoer van verbrandingsgassen voor Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000

EUROVENTER 90-6. Ventilator voor de afvoer van verbrandingsgassen voor Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000 Reznor EUROVENTER 90-6 9512EUV6BENL Ventilator voor de afvoer van verbrandingsgassen voor Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000 Voldoet samen met Reznor luchtverwarmers serie UL en EURO-X 1000

Nadere informatie

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen COMBIFORT Storingen en blokkeringen INHOUDSOPGAVE Storingen en blokkeringen 1 Algemeen 2 Overzicht meldingen 2.1 Waarschuwingsmeldingen 4 2.2 Blokkeringsmeldingen 4 2.3 Storingsmeldingen 5 3 Oorzaken van

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE Alles rondom Duurzame oplossingen voor nu en in de toekomst: In de meer dan vijftig jaar van haar bestaan heeft Thermagas altijd vooruit gekeken.

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Volgorde

Nadere informatie

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat! een verantwoorde keuze Natuurlijk OROS voor een verantwoord klimaat! warmteterugwinunits 1 Advies Levering van apparatuur Klantspecifieke ontwikkeling Onderhoud Optimalisatie Energiemanagement Renovatie

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de installateur Manuel de l installateur Handleiding voor de gebruiker z.o.z. Manuel de l utilisateur t.s.v.p. Heating Cooling Fresh Air Clean Air Zehnder Group Belgium

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST

HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST AFZUIGKAST / ENKELE FLUX HUISHOUDELIJKE AFZUIGKAST Algemeen principe Ventilatie met mechanische afvoer (MEV in het Engels) kan bestaan ofwel uit een centraal luchtafvoersysteem geschikt voor het hele gebouw,

Nadere informatie

PROFESSIONAL HEATERS

PROFESSIONAL HEATERS PROFESSIONAL HEATERS OMSCHRIJVING PAGINA OMSCHRIJVING PAGINA OMSCHRIJVING PAGINA BOUWDROGERS 3 OLIE INDIRECT GESTOOKT (STAAND) 12 ELEKTRISCH FAN 20 ADSORPTIEDORGERS 4 TOEBEHOREN OLIE INDIRECT GESTOOKT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W

Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler. Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Gebruikershandleiding Techneco Blomberg warmtepompboiler Typen: BL 160 BL 200 BL 250 BL 300 E,V,W Voorwoord Geachte klant, Met de Techneco warmtepompboiler heeft u een apparaat aangeschaft, waarmee u de

Nadere informatie

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918

Warmteterugwinunit Zehnder WHR 918 Belangrijke kenmerken Compacte afmetingen (558 x 680 x 299 mm) Energielabel A Sturing met meerdere sensoren energielabel A + Links/rechts uitvoering in één unit Voorzien van vier boven aansluitingen en

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW

Uw gebruiksaanwijzing. AEG-ELECTROLUX 84602GW U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor AEG-ELECTROLUX 84602GW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de AEG-ELECTROLUX 84602GW in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

LUCHTVERWARMER. NOZ gas 2

LUCHTVERWARMER. NOZ gas 2 LUCHTVERWARMER NOZ gas NOZ luchtverwarmer Energiezuinige warmtebron voor comfort in grote ruimten Om grote en vaak hoge gebouwen optimaal en efficiënt te kunnen verwarmen, presenteert Biddle een luchtverwarmer

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS Vermogens

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker

ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker ComfoFan CMF 14 Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 HDR-105 HALOGEEN DIMMER/SCHAKELAAR MET TRANSFORMATOR A C B F G D E Bedien uw Halogeenverlichting met één van de vele KlikAanKlikUit-zenders (niet inbegrepen). Voorzijde A: Aansluiting

Nadere informatie

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S 425 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014 SmartAir 9-KR SW50 R Unit type 9-KR Ondersteunings frame Verstelbaar Luchthoeveelheid (m3/h) 00 00 Isolatie dikte (mm) 50 Gewicht (kg) 2173 Externe druk (Pa) 350 350 Inspectie zijde Rechts Configuratie

Nadere informatie

ISO Ventilationbox

ISO Ventilationbox ISO Ventilationbox 207027 DU ESP ITA FRA UK 2 Gebrauchsanweisung 3 Instrucciones de uso 23 Manuale d istruzione 33 Instructions d utilisation 43 User Manual 53 Type 6-6-250, 6-6-550, 6-6-750, 7-7-900,

Nadere informatie

Luchtgordijn voor alle seizoenen Verwarmen en koelen Single - VRF - Inverter

Luchtgordijn voor alle seizoenen Verwarmen en koelen Single - VRF - Inverter NIEUW EC VENTILATOREN 40% ENERGIE BESPARING OP ELEKTRISCHE ENERGIE NU OOK VOOR ALLE MERKEN DX / WARMTE POMPSYSTEMEN > EffectDX Luchtgordijn voor alle seizoenen Verwarmen en koelen Single - VRF - Inverter

Nadere informatie

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com

Installatiehandleiding. DEVIreg 132. Elektronische thermostaat. www.devi.com Installatiehandleiding DEVIreg 132 Elektronische thermostaat www.devi.com Inhoudsopgave 1 Inleiding................. 3 1.1 Technische specificaties..... 4 1.2 Veiligheidsinstructies...... 5 2 Montage-instructies..........

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Service Abonnement Griek Techniek B.V. Heerenveen

Algemene Voorwaarden Service Abonnement Griek Techniek B.V. Heerenveen Algemene Voorwaarden Service Abonnement Griek Techniek B.V. Heerenveen 1 Algemeen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Griek Techniek B.V. afgesloten abonnementen voor het onderhouden

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING WARME LUCHT GENERATOREN * CONDENSATIE TOESTELLEN * KLASSIEKE TOESTELLEN. Van 59 tot 310 Kw. Van 32 tot 1.

CONVECTIEVERWARMING WARME LUCHT GENERATOREN * CONDENSATIE TOESTELLEN * KLASSIEKE TOESTELLEN. Van 59 tot 310 Kw. Van 32 tot 1. CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be WARME LUCHT GENERATOREN * CONDENSATIE TOESTELLEN Van

Nadere informatie

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014

ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 ONDERHOUD GASLUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2008-2014 VRA-8-2 VRA-12-2 VRA-16-2 VRA-20-2 VRA-28-2 VRA-32-2 VRA-38-2 VRA-46-2 VRA-53-2 VRA-60-2 VRA-70-2 VRA-80-2 VRA-93-2 VRA-106-2 Onderhoud en Service De sectie

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies NL Installatie instructies Devireg 130, 131 en 132 elektronische thermostaten Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de thermostaat installeert en in gebruik neemt. Inhoudsopgave: 1. Toepassing

Nadere informatie

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning

Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Model opleveringsrapport ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer met warmteterugwinning Datum en tijd: Naam controlerende instantie: Naam inspecteur: Project: Adres of bouwnummer: Fabrikaat ventilatiesysteem:

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Hygro-Presence sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Hygro-Presence sensor Handleiding. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Hygro-Presence sensor Handleiding Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Alle rechten voorbehouden. Bij de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg betracht, de uitgever kan echter niet verantwoordelijk

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEK LUCHTVERWARMER TYPE WWH

INSTRUCTIEBOEK LUCHTVERWARMER TYPE WWH INSTRUCTIEBOEK LUCHTVERWARMER TYPE WWH NL 401b DIT DOCUMENT ABSOLUUT DOORLEZEN ALVORENS MET DE INSTALLATIE TE BEGINNEN. NA INGEBRUIKNAME DE GEBRUIKER INSTRUEREN EN DIT DOCUMENT BIJ HET TOESTEL LATEN Inhoud

Nadere informatie

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur

ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur ComfoFan S R 275 Handleiding voor de gebruiker Manuel de l utilisateur Handleiding voor de installateur z.o.z. Manuel de l installateur t.s.v.p. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...1

Nadere informatie

7. Plintverwarming. remeha.nl 158

7. Plintverwarming. remeha.nl 158 7. Plintverwarming remeha.nl 158 7. Plintverwarming 160 159 Plintverwarming Wateraansluiting: 15 mm (knel) Elektrische aansluiting: 230 Volt, 50 Hz Type Afmetingen A B C D E mm mm mm mm mm Kickspace 500

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE PLUS en KONDENSA Luchtverwarmer INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE HONEYWELL PRINT DOOR DE CPU-PLUS PRINT - KIT G15010 - 1) Inhoud G15010 ombouwkit: - 1x Printplaat G 15010-R05 (fig.1) - 1x Kabelboom

Nadere informatie

Handleiding voor de installateur z.o.z. Heating Koeling Fresh Air Clean Air

Handleiding voor de installateur z.o.z. Heating Koeling Fresh Air Clean Air ComfoFan S ZMV Handleiding voor de gebruiker Handleiding voor de installateur z.o.z. Heating Koeling Fresh Air Clean Air Inhoudsopgave 1. Introductie...2 2. Werking systeem...3 3. Garantie...4 4. Bediening...4

Nadere informatie

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning GEBOWEN SCHOLEN BERSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS HRWTW Hoog Rendement Warmteterugwinning Ventileren Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden en daardoor hermetisch zijn

Nadere informatie

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling

Algemeen. Uitvoering. Filters. Tegenstroomwisselaar. Ventilatoren. Regeling Algemeen NorthAir Duplex HRB units zijn ontwikkeld om aan alle wensen in de klimaattechniek te kunnen voldoen. Daarbij is een maximaal comfort bij een zo laag mogelijk energieverbruik het uitgangspunt.

Nadere informatie