Handleiding Carel Mastercella en of IR-33 regelaars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Carel Mastercella en of IR-33 regelaars"

Transcriptie

1 Handleiding arel Mastercella en of IR33 regelaars Uitgebreide manuals zijn te downloaden op Mastercella = manual no 545 IR33 techn = manual no 34 IR3 => IR33 kruisverwijzing = no IR33 programg key = manual 5393 wall mounting panel mounting R R R3 R5 R AUX 3 DI 9,3 DI3 GND DI = Digital Input van bijv pressostaten Network ,3 Network 485 Rx/Tx (bianco) Temperat DI sensors NT Kohm sensor bij 5 PROGRAMMING KEY VL (verde) GND (rosso/marrone ) REMOTE DISPLAY and SERIAL INTERAE AUX E: 3 V~ 5mA~ max L A: 5 V~ N ma~ max Versie NL handleiding 57

2 INSTRUTIES VOOR BEDIENING Handmatig ontdooiing starten > druk 5 seconden op drukken (db = start ontdooiing) nogmaals 5 seconden op drukken (de = stop ontdooiing) ontinue inkoelcyclus starten > gedde 5 seconden op drukken (cce = einde cyclus) (Let hierbij wel op parameter waarde cc map NP, zet deze op ) (ccb = start inkoelcyclus) HAP unctie (brand HAP dan is functie actief [zie Htd] / knippert HAP dan alarm) deze functie wordt geactiveerd door parameter Htd op een waarde tussen 5 te zetten HAP sec indrukken en dan HA* (hoog temp) of H* alarm selecteren of SET indrukken om alarmen weer te geven data lezen door Y=, N= md, d=, h=, n= uten, t= tijdsd in druk op SET om terug te keren naar de lijst met HAPalarmen druk 5 sec op HAP om het geselecteerde alarm te wissen druk 5 sec op HAP + om alle HAP alarmen te wissen druk 3 sec op PRG om de HAP functie te verlaten (als HAP knippert moet men HAP functie verlaten door 3 seconden op PRG te drukken) Alarmen resettten > gedde 5 sec op PRG + indrukken om normale alarmen te wissen druk 5 sec op HAP + om alle HAP historie/alarm te wissen(res= HAP of alarm gewist) Terug naar basis fabrieksinstelling (reset) (noteer eerst goed werkende instellingen) Haal V spanning los Houdt PRG knop ingedrukt en zet de V spanning er weer op Houdt PRG knop ingedrukt tot STD verschijnt (nu zijn fabrieks settings hersteld) Instelling maken voor koelbedrijf met temperatvoeler (wijzig settings) Ga via PRG + SET naar program mode Voor voeler zet parameter d = voor de functie van de voeler parameter A = Bevestig programmering door PRG 5 seconden ingedrukt te houden (= bevestiging settings) Instelling voor ventilator altijd te laten doordraaien (natlijke ontdooiing) Ga weer naar program mode zet parameters = / = / 3 = Bevestig settings Instellen van het setpunt SET seconde indrukken > ingestelde waarde komt in display wijzig waarde doormiddel van of en druk SET in om te bevestigen Instellen van parameters ( zijn gebruikers parameters) PRG 5 seconden ingedrukt houden > de eerste parameter verschijnt in display (St = setpunt) Parameter selecteren door of in te drukken Waarde opvragen d.m.v. SET in te drukken Wijzig ingestelde waarde met of en daarna SET indrukken om te bevestigen Beeindig met PRG 5 seconden in te drukken Instellen van & parameters ( parameters is voor fabriek, specialist of installateur) PRG + SET 5 seconden ingedrukt te houden > display geeft Wachtwoord (standaard = ) ingeven d.m.v. of druk op SET om te bevestigen > de eerste parameter verschijnt in het scherm O PRG indrukken om in de mappen te komen via of map selecteren Druk op SET om geselecteerde map in te g Wijzig parameters met SET erin te g en met SET te verlaten Gewijzigde parameters worden pas opgeslagen nadat PRG 5 seconden wordt ingedrukt en wordt programmeer mode beeindigd

3 Parameterlijst Mastercella + IR33 en ook voor IR3 Advies: Start bij een nieuwe installatie met basisinstellingen (zie vorige blz) en noteer gewijzigde basisinstellingen in onderstde lijst en laat een kopie bij installatie achter. PD draai te downloaden op Symbool Type ode Pw Default / /3 /4 /5 /6 /tl /te 4 /P /A /A3 /A4 /A5 map Pro instellingen /c /c /c3 /c4 /c5,,,, St rd rn rr,, 4,, r r r3 5 6 r4 r5 rt rh rl 3. map tl yclus Parameter Paswoord ( of 77) Voelerconfiguratie parameters Meetsnelheid (lage waarde = snelle meting) Display update snelheid ( = snel) Voelermiddeling (virtuele voeler) / ( = / = ) Decimale punt ( = ja / = nee ) Voeler weergave op display Voeler weergave op optioneel extern display = extern display niet wezig = (virtuele voeler) ruimtevoeler = voeler 3 = voeler 4 = voeler 3 5 = voeler 4 6 = niet te selecteren 7 = setpunt Type voeler =NT / =NT 4..5 / =PT 5..5 unctie voeler (= voeler niet wezig) unctie voeler 3 (Dl) digitale ingang unctie voeler 4 (Dl) digitale ingang unctie voeler 5 (Dl3) digitale ingang 3 Waarden voor /A... /A5 = Productvoeler (alleen weergave) = Ontdooivoeler tbv ontdooibeeindiging 3 = voeler tbv condensortemperat 4 = voeler tbv invriesbeveiliging alibratie voeler alibratie voeler alibratie voeler 3 alibratie voeler 4 alibratie voeler 5 Regelparameters Setpunt (celtemperat setpoint voeler ) (compressor stopt) schakeldifferentie (setpunt + differentie = startpunt compressor) neutrale zone (zie r3) Differentie tbv AUX gang tbv AUX of indien deze wordt gebruikt als gang voor verwarg Minimale waarde setpunt (begrenzing St) Maximale waarde setpunt (begrenzing St) Mode van regeling = thermostaat functie met ontdooiregeling = thermostaat functie (geen ontdooiregeling) = thermostaat functie voor verwarg Setpuntverandering in nachtstand Inschakeling temp.registratie ( = aktief ) Verstreken tijdsinterval temp.registratie Hoogste geregistreerde temp. tijdens registratie Laagste geregistreerde temp. tijdens registratie Bereik Eenheid Instelling / / / / / r r,, 6. / / / / 5 r r / / 999 / / / 3

4 Symbool Type ode Default c c c c3 c4 cc c6 c7 c8 c9 c c d dl dt dt dp dp d3 d4 d d6 dd d8 d8d d9 d/ d/ d d d d dn dh map NP ompressor R map de Ontdooiing R Parameter ompressor parameters Vertragingstijd na inschakelen regelaar tbv ompressor, ventilator en AUX relais Min tijd tussen compressorstarts Min tijd van stilstand Min draaitijd Noodmodes tijdens voelerstoring 99 =draaitijd van compressor (daarna 5 ) = compressor continue = compressor continue Tijdsd van de continue inkoelcyclus Alarm schakeltijd na cc maximale pumpdown tijd compressorvertraging na opening pumpdown klep pumpdown methode = eenmalig pumpdown bij slen magneetklep = pompdown bij slen magneetklep maar ook indien de LD pressostaat schakeling door lekken Beeindiging pumpdown op tijd = of druk= wachttijd e compressor (als H =7) Ontdooi parameters Type ontdooiing = electr op basis van ontdooi beeindigingstemp voeler = heetgas op basis van ontdooibeeindigingstemp voeler = electrisch op basis van tijd dp 3= heetgas op basis van tijd dp tijd tussen ontdooiingen (= niet ontdooien) ontdooi beeindigingstemperat ontdooi beeindigingstemperat verdamper (AUX) maximale toegestane ontdooitijd maximale toegestane ontdooitijd verdamper (AUX) startvertraging compressor na ontdooien start ontdooien na inschakelen regelaar (= ) vertragen starten ontdooien na inschakelen regelaar, na inschakelen regelaar of signaal van digitale ingang (A4 of A5=4) Display weergave tijdens ontdooien = normale weergave ruimtetemperat = weergave ruimtetemperat voor ontdooien = weergave de (geen temperat lezing) afdruiptijd na ontdooien alarm (AH) schakelen na ontdooien alarm (AH) schakelen na deur open ontdooien heeft prioriteit boven compressor noodmodes c4. =parameter c4 heeft prioriteit /=ondooien heeft voorrang ontdooivoeler lezen (druk op SET toets) ontdooivoeler lezen (druk op SET toets) Tijdeenheid voor dl, dp en dp om het ontdooien te testen kunnen de tijdseenheden worden omgezet. = dl in, dp en dp in uten = dl in uten, dp en dp in seconden ompressor draaitijd tussen ondooiing beneden d (=) temp waarde voor ondooistart na compr bedrijfstijd d geavanceerde te passen ontdooiregeling noale ontdooitijd proportionele factor, variatie dl (ondooi intervals) Bereik Eenheid Instelling sec sec.. 5 sec / / / (5) 4

5 Symbool Type ode Default A A AL AH Ad A4... A5 A6 A7 A8 A9 Ado Ac AE Acd A AL Ad d map ALM Alarmen (R4) map An Verdamper Ventilator R3 Parameter Alarm parameters Differentie tbv Alarm en ventilatoren Soort waarden voor AL en AH ( =relatief / =absoluut) waarde laag temperat alarm (zie ook A) waarde hoog temperat alarm (zie ook A) Tijdvertraging alarm AL of AH unctie digitale ingang DI = niet actief = direct extern alarm (open = alarm) = vertraagd extern alarm (open = alarm) 3 = bediening ontdooien mbv extern contact open= 4 =start ondooien mbv extern contact (slen is inschakelen) 5 = deurcontact open = compressor en ventilatoren 6 = / schakelen regelaar (open = ) 7 = gordijnschakelaar (gesloten = dicht) 8 = LD pressostaat tbv pumpdown (open = lage druk) 9 = deurcontact open = deur open, ventilatoren = omschakelen koelen of verwarmen (open=koelen r3=) = lichtsensor in combinatie met A= = activeren van gang AUX (openen = schakelen) 3= deurcontact compressor en ventilatoren ui, verlichting niet geregeld 4= deurcontact ventilatoren, verlichting niet geregeld unctie digitale ingang DI (zie... 4 bij A4) ompressor stopt bij extern alarm 99 = draaitijd van compressor (daarna 5 ) = compressor continue = compressor continue Vertragingstijd bij extern alarm Uitschakelen alarm Ed en Ed ( = ) unctie voor digitale ingang DI3 (zie 4 bij A4 ) configuratie deurcontactschakelaar setpunt alarm tbv hoge condensatietemperat Differentie tbv Ac alarm Tijdvertraging tbv Ac alarm Tijdvertraging tbv lichtsensor ( A4 of A5 = ) setpunt alarm tbv invriesbeveiliging Tijdvertraging tbv AL alarm Ventilator parameters Verdamper / ventilatormanagement = ventilatoren altijd =op basis van verschil tussen ruimte en verdampingstemp = op basis van verdamper temperat Setpunt verdamperventilator bij = of Verdamperventilator als compressor is (=ja) Verdamperventilatoren tijdens ontdooien (=ja) Verdampervent tijdens nadruiptijd na het ontdooien (=ja) Setpunt condensorventilator Differentie tbv condensorventilator Bereik Eenheid Instelling / / / 4 5 4, / / sec / 5 5, / / / zet deze op (8) () (3) 5

6 Symbool Type ode Default H H H H3 H4 H5 H6 H8 H9 HPr Hdn Hdh HrL HrA HSA In. HAn HA HA_y HA_M HA_d HA_h HA_m HA_t HA HA_y HA_M HA_d HA_h HA_m HA_t HA HA_y HA_M HA_d HA_h HA_m HA_t Hn H H_y H_M H_d H_h H_m H_t map n Vrij programmeerbare relais gangen R4 R5 map HcP Parameter Hoofdparameters Adres in het netwerk unctie van AUX (4e relais) = alarmgang (normaal gesloten) = alarmgang (normaal geopend) = gang te bedienen mat AUXtoets op regelaar 3 = gang tbv verlichting 4 = gang tbv ontdooiing de verdamper 5 = gang tbv magneetklep PumpDown 6 = gang tbv condensorventilator 7 = vertraagde gang tbv compressor 8 = als, echter niet te activeren bij offstatus 9 = als 3, echter niet te activeren bij offstatus = geen functie = gang tbv verwarg bij regeling met neutrale zone = gang tbv de compressor 3 = gang tbv de compressor met gelijke draai Toestenbord en/of afstandbediening schakelen (zie engels manual Mastercella via Paswoord code voor afstandsbediening Zoemer (= / =) unctie van AUX (5e relais) zie H Individuele toetsen van toestenbord blokkeren (zie engels manual) Licht of AUXgang selecteren (ton of tof parameter) =licht =AUX Setpunt verandering (r4) tijdens tijdband (ton of tof parameter) = geschakeld = ingeschakeld Printerprofiel voor afdrukken met externe printer = Aantal sets van parameters (zie engels IR33 manual) Anticondens verwarg (zie engels manual).= Vrijgave lichtsturing van master en slaves Vrijgave sturing multigang van master en slaves Opgave slave alarm master = onfiguratie master of slave =normal HAP parameters Aantal alarmen HA (HA zijn hoog temperat alarmen) Datum + tijd van het laatste HA alarm md uten tijdsd Datum + tijd van de voor laatste HA alarm md uten tijdsd Datum + tijd van de 3de voor laatste alarm HA md uten tijdsd Aantal alarmen H (spanningsval) Datum + tijd van het laatste H alarm md uten tijdsd Bereik Eenheid Instelling / md md md md 6

7 Symbool Type ode Default H H_y H_M H_d H_h H_m H_t H H_y H_M H_d H_h H_m H_t Htd td_d td_h td_m td_d td_h td_m td3_d td3_h td3_m td4_d td4_h td4_m td5_d td5_h td5_m td6_d td6_h td6_m td7_d td7_h td7_m td8_d td8_h td8_m ton ton_d ton_h ton_m tof tof_d tof_h tof_m (vervolg) HAP parameters Datum + tijd van de voor laatste H alarm md uten tijdsd Datum + tijd van de 3de voor laatste H alarm md uten tijdsd Tijdvertraging van HA en H alarmen ( = HAP niet actief ) (realtime ontdooisturing ) uten (realtime ontdooisturing ) uten (realtime ontdooisturing 3 ) uten (realtime ontdooisturing 4 ) uten (realtime ontdooisturing 5 ) uten (realtime ontdooisturing 6 ) uten (realtime ontdooisturing 7 ) uten (realtime ontdooisturing 8 ) uten Licht / multifunctionele gang op realtime gestd uten Licht / multifunctionele gang op realtime gestd uten tc tc_y tc_m tc_d tc_u tc_h tc_m 6 RT parameter = klok instellingen Instelling van de interne klok huidige md datum van de week map HcP map rtc Parameter Bereik Eenheid Instelling md md md 7

8 STORINGSMELDINGEN Alarm code re E E E,E3,E4 LO HI Ar IA da de Ed Ed Pd LP AtS cht HT dor Etc EE E HA H rt Add Prt LrH HrH ccb cce db de On off res n... n6 dnl d d6 icoon flashing Alarm relais Zoemer Reset Omschrijving Virtuele voeler fout Ruimtevoeler fout (S) Ondooivoeler fout (S) Voelerfout (S3, S4 of S5) Voeler niet ingeschakeld Laag temperat alarm Hoog temperat alarm Invries alarm Direct alarm van extern contact Vertraagd alarm van extern contact Ontdooiing in bedrijf Ontdooiing verdamper beeindigd op tijd ipv temp. Ontdooiing verdamper beeindigd op tijd ipv temp. Pumpdown tijd overschreden Lage druk alarm Autostart in pumpdown Prealarm hoge condensatie temperat alarm hoge condensatie temperat deur te lang open X Kan interne accu leeg zijn, even geduld fout in real time clock EEPROM storing EEPROM storing (operating parameters) HAP alarm, type HA (te hoge temperat) HAP alarm, type H (spanningsval) Regelpaneel niet in te stellen met IRafstandbediening Procedure e netwerk adres actief Rapport wordt afgedrukt inschakelen procedure lage relatieve vochtigheid inschakelen procedure hoge relatieve vochtigheid (bij AL alarm start cyclus niet) start continue cyclus einde continue cyclus Start van ontdooiing Einde van ontdooiing inschakelen van het regelpaneel schakelen van regelpaneel Reset van alarmen, HAPalarmen en registratie (r5) Indicatie van alarmen op regelaar 6 in netwerk Gegevensdownload actief Indicatie download fout op regelaar 6 in netwerk

9 4 9 5 mm 4 4 Het binnenwerk bied ruimte voor relais en werkschakelaar door deksel. De ruimte naast de printplaat is circa 8 mm hoog x 8 mm breed. Steekmaat grondplaat (zie afmetingen in mm) waar men met parker schroeven met ziel van,5 mm en inschroeflengte van 7 mm, relais op grondplaat kan monteren. Opbouwhoogte relais tot deling met deksel is 55 mm boven grondplaat en intern de deksel zit nog een extra ruimte van 5 mm Te denken valt extra componenten te plaatsen op de grondplaat zoals : Hoofdschakelaar 3 fasen compressor relais met thermische beveiliging of zwaar relais voor ontdooi verwarg Aanslkast is IP65 wendige kast afmetingen hoog 4 mm x breed mm x diep 9 mm

10 9

11

MC 785T-DF in- en opbouw

MC 785T-DF in- en opbouw M 785TDF in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : M 785TDF Thermostaat Doc.nr.: 96465 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 16 Versie: V2. Bestand: Do96465 M785TDF v2 NL.wp8 Software: M785TDF Versie:

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C

MC 785D -50/+100 O C per 0,5 O C MC 785D 5/+ O C per,5 O C Gebruiksaanwijzing In en Opbouw Omschrijving : MC 785D 5/+ Thermostaat Doc.nr.: 5545 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V. Bestand: Do5545 MC785D 5_+'C v NL.wpd Software:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Produktblad EWDA 111

Produktblad EWDA 111 Produktblad EWDA 111 Interface De knoppen hebben de volgende functies: ٨ : omhoog, en het starten van de handmatige ontdooicyclus ٧ : omlaag > : esc, en het tonen van het setpunt < : enter De iconen hebben

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Stappenplan installeren UMR Vario

Stappenplan installeren UMR Vario Stappenplan installeren UMR Vario stap invullen sl tabbel op blz... 1 begin met het invullen van de tabel in de handleiding. dit geeft een duidelijk overzicht voor de volgende stappen. alle bekabeling

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Thermostaat met display

Thermostaat met display H/LN4691-0 674 59-64170 Thermostaat met display RA00118AA_U-01PC-13W38 www.homesystems-legrandgroup.com Inhoudsopgave Thermostaat met display 1 Thermostaat met display 4 1.1 Functionering 4 1.2 Wat voor

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA

ELECTRA. Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA RC7 Bedieningsvoorschriften NL ELECTRA Bedieningsvoorschriften Nederlands ELECTRA VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening. Plaats de

Nadere informatie

Dixell ichill. Handleiding IC100 serie

Dixell ichill. Handleiding IC100 serie Dixell ichill Handleiding IC100 serie Inhoudsgave Algemene waarschuwing 4 Het toetsenbord 4 Toetsen 5 Verlichting 6 Afstandbediening VI610 (tegen meerprijs verkrijgbaar) 7 Uitlezing normale condities 8

Nadere informatie

Bedrade afstandsbediening YR-E14

Bedrade afstandsbediening YR-E14 Bedrade afstandsbediening YR-E14 MODE Om de modes : automatisch, ventileren, koelen, ontvochtigen of verwarmen te activeren. HEALTH Om de lucht te reinigen. SWING Het veranderen van de stand van de lamellen,

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone

Bedieningshandleiding FC 10/4 1zone Bedieningshandleiding FC 0/ zone Bedieningshandleiding FC00 Overzicht indicatie... Overzicht bediening... 5 Normaalbedrijf... 6 stoestand DAG / NACHT... 7 5 Wat te doen bij brandalarm... 8 6 Meldergroepen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09

Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Gebruikershandleiding Weekly Centralized Controller CCM09 Voorzorgsmaatregelen Lees deze handleiding goed voor gebruik. Deze handleiding beschrijft de werking van de Weekly Centralized controller. Bewaar

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC 1004 E

Bedieningshandleiding FC 1004 E Bedieningshandleiding FC 00 E Bedieningshandleiding FC00-E SR Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Evco S.p.A. Code 104X201D314 pag. 1/8 EVX serie digitale controleapparatuur voor statische en geventileerde koelkasten versie 3.1

Evco S.p.A. Code 104X201D314 pag. 1/8 EVX serie digitale controleapparatuur voor statische en geventileerde koelkasten versie 3.1 Evco S.p.A. Code 104X201D314 pag. 1/8 EVX serie digitale controleapparatuur voor statische en geventileerde koelkasten versie 3.1 N NEDERLANDS 1 BELANGRIJK 1.1 BELANGRIJK Lees voor de installatie en de

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

MC 585 MC 585 Alfanet

MC 585 MC 585 Alfanet MC 585 MC 585 Alfanet opbouw en inbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 585, MC 585 Alfanet thermostaat Opbouw uitvoeringen met of zonder deur, klemmen onder of boven en Inbouw uitvoering Doc.nr.:

Nadere informatie

Dixell XC645CX. Parameterinstellingen

Dixell XC645CX. Parameterinstellingen Parameterinstellingen Setpoint bekijken: Druk 1x op SET. Het display geeft de parameter SEtc weer in het onderste gedeelte en de waarde in het bovenste gedeelte. Druk nogmaals op de SET om het setpoint

Nadere informatie

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes

Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes Handleiding digicode: Promi500 Kaarten en codes 1 I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Klavier met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12Vdc of ac. Uitgangen: 2 relays, contact R T 3A/125V. Toegangscodes:

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING Inhoudstafel Afstandsbediening en zijn functies 2 Display van afstandsbediening 3 Gebruik van de afstandsbediening 4 De klok instellen 4 Lock en reset toets 5 Automatische

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies

Bedieningshandleiding FC10 FC10-02 A FC10-04 A FC10-08 A FC10-12 A. Fire & Security Products. Siemens Building Technologies Bedieningshandleiding FC0 FC0-0 A FC0-04 A FC0-08 A FC0- A Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden Copyright by B.V. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen voorbehouden. Niets deze

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Montage en bedieningshandleiding ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Veiligheids instrukties De aansluitingen worden spanningsvrij gemaakt door gekwalificeerde vakmensen. Gebruik een diepe inbouw doos.

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

IR33 Universeel. 1.1/ AANSLUITSCHEMA (IR33 inbouw) 1.2/ AANSLUITSCHEMA (DN33 rail) - 1 -

IR33 Universeel. 1.1/ AANSLUITSCHEMA (IR33 inbouw) 1.2/ AANSLUITSCHEMA (DN33 rail) - 1 - 1.1/ AANSLUITSCHEMA (IR33 inbouw) 1.2/ AANSLUITSCHEMA (DN33 rail) - 1 - 1.3/ AANSLUITSCHEMA Universele sondes (IR33) 1.4/ AANSLUITSCHEMA Universele sondes (DN33) ATTENTI : Ne pas installer de transformateur

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

Dixell ichill. Handleiding IC200 serie

Dixell ichill. Handleiding IC200 serie Dixell ichill Handleiding IC2 serie INDEX 1 INFORMATIE VOORAF 4 2 TOEPASSINGEN 5 2.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIES 5 2.2 BETEKENIS VAN DE LED S 6 2.3 BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN AFSTANDBEDIENING 6 2.4 FUNCTIES

Nadere informatie

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User

Syncro. Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel. Gebruikershandleiding. Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1. Product Manuals/Man-1057 Syncro User Syncro Multi-loop Analoog adresseerbaar Brandmeldpaneel Gebruikershandleiding Issue 27 Feb. 2009 270209fnv1.1 Product Manuals/Man-1057 Syncro User Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Introductie... 2 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

PCG/2761 Bediening tarreer, printen INDICATOR 2761 Toets bediening BEDIENING TARREER, PRINTEN Omschrijving TARREREN (= nulstellen) T Last opleggen, tarreertoets bedienen, òf 1 2, 5 T Tarra gewicht intoetsen

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382

Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Programmeerhandleiding Nelson Turf EZ Pro Jr. voor de types 8304, 8306, 8309, 8312, 8374, 8376, 8379, 8382 Overzicht U kunt een onderdeel slechts wijzigen wanneer het knippert in het display. Duw de knoppen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Bij het stekkeren van de wagens verschijnt het volgende op het scherm: Resti 4302 Versie #.# NL (2) (1) (3)

Bij het stekkeren van de wagens verschijnt het volgende op het scherm: Resti 4302 Versie #.# NL (2) (1) (3) Gebruiksaanwijzingen voor het gebruik van de Erg élec 4302 Bij het stekkeren van de wagens verschijnt het volgende op het scherm: Resti 4302 Versie #.# NL (2) (1) (3) (1) Activeer en stoptoets (2) Uitleesvenster

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument INTRODUKTIE PID ; De 2HEATPID thermostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEATPID is een zeer geavanceerde thermostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid,

Nadere informatie

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING.

NEDERLANDS CAASE. Met ingebouwde elektronica. Digicode met ingebouwde elektronica CAASE. Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING. NL NEDERLANDS Met ingebouwde elektronica Gamma: Digicode INSTALLATIE HANDLEIDING Group Company NL I. Presentatie A. Beschrijving Presentatie: Codebediendeel met 12 toetsen en zoemer. Voeding: 12V tot 24V

Nadere informatie

parameters instellen van RSA H Z

parameters instellen van RSA H Z s instellen van RSA H Z 2. Parameters instellen Opmerking: de eindelopen van de motor moeten ingesteld zijn alvorens de s te veranderen. Hoe door de menu's navigeren : hogere te gaan lagere te gaan Eens

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

Paneel Functies & Indicatoren Algemene & zone brand led s ACCEPTEER SIRENES AAN / UIT RESET STOP ZOEMER SLEUTEL- SCHAKELAAR VERTRAGING AAN/UIT SELEKTIE Zone STORING/ BUIT.DNST/ TEST LED s Systeem LED s

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200

Weersafhankelijke regelaar SAM 2200 VERWARIGSREGEIG Weersafhankelijke regelaar SA 00 De SA 00 vervangt de SA 003 en de oude modellen SA 83 en SA 83.1 die gebruikt werden voor sturing van mengkranen. O DIP 1 34 Éen enkele regelaar, 6 hydraulische

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

INTEGRA SMART WIFI KIT

INTEGRA SMART WIFI KIT Toepassing INTEGRA SMART WIFI KIT De Integra Smart Wifi kit bestaat uit 2 onderdelen, de Wifi naar RF converter SR-2818 en RF controller SR-1009FA. De Integra Smart Wifi kit zet een Wifi signaal om naar

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C MTAGE + DEF COM 3 MTAGE-INSTRUCTIES H 2 O MotorCycle Alarm by OK KO MOTORBLOKKERING (FAIL SAFE SYSTEM) Positieve logica (het relais schakelt over wanneer de centrale uitgeschakeld is en bij +15). Fig.2

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

1. Gebruiksaanwijzing 2

1. Gebruiksaanwijzing 2 1. Gebruiksaanwijzing 2 1.0 Voorwoord De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen, zodat u alle funkties optimaal gebruiken kunt. De schakelklok kan als dag- of weekklok ingezet worden. Die Schaltuhr kann als

Nadere informatie

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S

NP0052.04. Gebruikershandleiding CMK470S NP0052.04 Gebruikershandleiding januari 1998 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288

HANDLEIDING MASTER ADVANCED. Enkel systeem. VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 HANDLEIDING MASTER ADVANCED Enkel systeem VAREL ALARM info@varelalarm.be Tel: 011231288 Inschakelen met code/badge - CODE OF BADGE Volledig IN - CODE OF BADGE Gedeeltelijk IN 1 - CODE OF BADGE Gedeeltelijk

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

ZIEHL-ABEGG. Aansluitingen en instellingen. ZIEHL-ABEGG AG Heinz-Ziehl-Straße Versie 1.2. - April 2010 D-74653 Künzelsau Frimex TBI Techniek

ZIEHL-ABEGG. Aansluitingen en instellingen. ZIEHL-ABEGG AG Heinz-Ziehl-Straße Versie 1.2. - April 2010 D-74653 Künzelsau Frimex TBI Techniek ZIEHL-ABEGG Aansluitingen en instellingen ZIEHL-ABEGG AG Heinz-Ziehl-Straße Versie 1.2. - April 2010 D-74653 Künzelsau Telefon: +49 (0) 7940 16-0 T. de Vreugd Telefax: +49 (0) 7940 16-504 F. de Groot e-mail:

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E. Inhoudstafel HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING R51M/E Inhoudstafel 1. AFSTANDSBEDIENING EN ZIJN FUNCTIES 2 2. NAMEN EN FUNCTIES VAN DE INDICATOR OP DE AFSTANDSBEDIENING 3 3. BESTURING VAN DE AFSTANDSBEDIENING 3 3.1. INBRENGEN

Nadere informatie

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V.

2006 Ajax Brandbeveiliging B.V. 006 Ajax Brandbeveiliging B.V. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van Ajax Brandbeveiliging B.V. mag niets deze gave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar

Deze pompschakelaar kunnen wij U aanbieden voor 79 gemonteerd en wel. Zie onderstaande beschrijving van deze unieke pompschakelaar Ingeschreven KVK-maastricht nr.14084548 onder Installatietechniek DWC Schoutens BTW-nr.156857182B01 E mail : its@brunssum.net Web : www.installatietechniekdwcschoutens.nl Deze pompschakelaar kunnen wij

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z

Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Gebruiksaanwijzing RGB(W) controller type LLD-10Z Deze professionele controller kan zowel als enkelvoudige controller als meervoudige controller worden toegepast. Bij meerdere controllers is het mogelijk

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie