Handleiding Carel Mastercella en of IR-33 regelaars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Carel Mastercella en of IR-33 regelaars"

Transcriptie

1 Handleiding arel Mastercella en of IR33 regelaars Uitgebreide manuals zijn te downloaden op Mastercella = manual no 545 IR33 techn = manual no 34 IR3 => IR33 kruisverwijzing = no IR33 programg key = manual 5393 wall mounting panel mounting R R R3 R5 R AUX 3 DI 9,3 DI3 GND DI = Digital Input van bijv pressostaten Network ,3 Network 485 Rx/Tx (bianco) Temperat DI sensors NT Kohm sensor bij 5 PROGRAMMING KEY VL (verde) GND (rosso/marrone ) REMOTE DISPLAY and SERIAL INTERAE AUX E: 3 V~ 5mA~ max L A: 5 V~ N ma~ max Versie NL handleiding 57

2 INSTRUTIES VOOR BEDIENING Handmatig ontdooiing starten > druk 5 seconden op drukken (db = start ontdooiing) nogmaals 5 seconden op drukken (de = stop ontdooiing) ontinue inkoelcyclus starten > gedde 5 seconden op drukken (cce = einde cyclus) (Let hierbij wel op parameter waarde cc map NP, zet deze op ) (ccb = start inkoelcyclus) HAP unctie (brand HAP dan is functie actief [zie Htd] / knippert HAP dan alarm) deze functie wordt geactiveerd door parameter Htd op een waarde tussen 5 te zetten HAP sec indrukken en dan HA* (hoog temp) of H* alarm selecteren of SET indrukken om alarmen weer te geven data lezen door Y=, N= md, d=, h=, n= uten, t= tijdsd in druk op SET om terug te keren naar de lijst met HAPalarmen druk 5 sec op HAP om het geselecteerde alarm te wissen druk 5 sec op HAP + om alle HAP alarmen te wissen druk 3 sec op PRG om de HAP functie te verlaten (als HAP knippert moet men HAP functie verlaten door 3 seconden op PRG te drukken) Alarmen resettten > gedde 5 sec op PRG + indrukken om normale alarmen te wissen druk 5 sec op HAP + om alle HAP historie/alarm te wissen(res= HAP of alarm gewist) Terug naar basis fabrieksinstelling (reset) (noteer eerst goed werkende instellingen) Haal V spanning los Houdt PRG knop ingedrukt en zet de V spanning er weer op Houdt PRG knop ingedrukt tot STD verschijnt (nu zijn fabrieks settings hersteld) Instelling maken voor koelbedrijf met temperatvoeler (wijzig settings) Ga via PRG + SET naar program mode Voor voeler zet parameter d = voor de functie van de voeler parameter A = Bevestig programmering door PRG 5 seconden ingedrukt te houden (= bevestiging settings) Instelling voor ventilator altijd te laten doordraaien (natlijke ontdooiing) Ga weer naar program mode zet parameters = / = / 3 = Bevestig settings Instellen van het setpunt SET seconde indrukken > ingestelde waarde komt in display wijzig waarde doormiddel van of en druk SET in om te bevestigen Instellen van parameters ( zijn gebruikers parameters) PRG 5 seconden ingedrukt houden > de eerste parameter verschijnt in display (St = setpunt) Parameter selecteren door of in te drukken Waarde opvragen d.m.v. SET in te drukken Wijzig ingestelde waarde met of en daarna SET indrukken om te bevestigen Beeindig met PRG 5 seconden in te drukken Instellen van & parameters ( parameters is voor fabriek, specialist of installateur) PRG + SET 5 seconden ingedrukt te houden > display geeft Wachtwoord (standaard = ) ingeven d.m.v. of druk op SET om te bevestigen > de eerste parameter verschijnt in het scherm O PRG indrukken om in de mappen te komen via of map selecteren Druk op SET om geselecteerde map in te g Wijzig parameters met SET erin te g en met SET te verlaten Gewijzigde parameters worden pas opgeslagen nadat PRG 5 seconden wordt ingedrukt en wordt programmeer mode beeindigd

3 Parameterlijst Mastercella + IR33 en ook voor IR3 Advies: Start bij een nieuwe installatie met basisinstellingen (zie vorige blz) en noteer gewijzigde basisinstellingen in onderstde lijst en laat een kopie bij installatie achter. PD draai te downloaden op Symbool Type ode Pw Default / /3 /4 /5 /6 /tl /te 4 /P /A /A3 /A4 /A5 map Pro instellingen /c /c /c3 /c4 /c5,,,, St rd rn rr,, 4,, r r r3 5 6 r4 r5 rt rh rl 3. map tl yclus Parameter Paswoord ( of 77) Voelerconfiguratie parameters Meetsnelheid (lage waarde = snelle meting) Display update snelheid ( = snel) Voelermiddeling (virtuele voeler) / ( = / = ) Decimale punt ( = ja / = nee ) Voeler weergave op display Voeler weergave op optioneel extern display = extern display niet wezig = (virtuele voeler) ruimtevoeler = voeler 3 = voeler 4 = voeler 3 5 = voeler 4 6 = niet te selecteren 7 = setpunt Type voeler =NT / =NT 4..5 / =PT 5..5 unctie voeler (= voeler niet wezig) unctie voeler 3 (Dl) digitale ingang unctie voeler 4 (Dl) digitale ingang unctie voeler 5 (Dl3) digitale ingang 3 Waarden voor /A... /A5 = Productvoeler (alleen weergave) = Ontdooivoeler tbv ontdooibeeindiging 3 = voeler tbv condensortemperat 4 = voeler tbv invriesbeveiliging alibratie voeler alibratie voeler alibratie voeler 3 alibratie voeler 4 alibratie voeler 5 Regelparameters Setpunt (celtemperat setpoint voeler ) (compressor stopt) schakeldifferentie (setpunt + differentie = startpunt compressor) neutrale zone (zie r3) Differentie tbv AUX gang tbv AUX of indien deze wordt gebruikt als gang voor verwarg Minimale waarde setpunt (begrenzing St) Maximale waarde setpunt (begrenzing St) Mode van regeling = thermostaat functie met ontdooiregeling = thermostaat functie (geen ontdooiregeling) = thermostaat functie voor verwarg Setpuntverandering in nachtstand Inschakeling temp.registratie ( = aktief ) Verstreken tijdsinterval temp.registratie Hoogste geregistreerde temp. tijdens registratie Laagste geregistreerde temp. tijdens registratie Bereik Eenheid Instelling / / / / / r r,, 6. / / / / 5 r r / / 999 / / / 3

4 Symbool Type ode Default c c c c3 c4 cc c6 c7 c8 c9 c c d dl dt dt dp dp d3 d4 d d6 dd d8 d8d d9 d/ d/ d d d d dn dh map NP ompressor R map de Ontdooiing R Parameter ompressor parameters Vertragingstijd na inschakelen regelaar tbv ompressor, ventilator en AUX relais Min tijd tussen compressorstarts Min tijd van stilstand Min draaitijd Noodmodes tijdens voelerstoring 99 =draaitijd van compressor (daarna 5 ) = compressor continue = compressor continue Tijdsd van de continue inkoelcyclus Alarm schakeltijd na cc maximale pumpdown tijd compressorvertraging na opening pumpdown klep pumpdown methode = eenmalig pumpdown bij slen magneetklep = pompdown bij slen magneetklep maar ook indien de LD pressostaat schakeling door lekken Beeindiging pumpdown op tijd = of druk= wachttijd e compressor (als H =7) Ontdooi parameters Type ontdooiing = electr op basis van ontdooi beeindigingstemp voeler = heetgas op basis van ontdooibeeindigingstemp voeler = electrisch op basis van tijd dp 3= heetgas op basis van tijd dp tijd tussen ontdooiingen (= niet ontdooien) ontdooi beeindigingstemperat ontdooi beeindigingstemperat verdamper (AUX) maximale toegestane ontdooitijd maximale toegestane ontdooitijd verdamper (AUX) startvertraging compressor na ontdooien start ontdooien na inschakelen regelaar (= ) vertragen starten ontdooien na inschakelen regelaar, na inschakelen regelaar of signaal van digitale ingang (A4 of A5=4) Display weergave tijdens ontdooien = normale weergave ruimtetemperat = weergave ruimtetemperat voor ontdooien = weergave de (geen temperat lezing) afdruiptijd na ontdooien alarm (AH) schakelen na ontdooien alarm (AH) schakelen na deur open ontdooien heeft prioriteit boven compressor noodmodes c4. =parameter c4 heeft prioriteit /=ondooien heeft voorrang ontdooivoeler lezen (druk op SET toets) ontdooivoeler lezen (druk op SET toets) Tijdeenheid voor dl, dp en dp om het ontdooien te testen kunnen de tijdseenheden worden omgezet. = dl in, dp en dp in uten = dl in uten, dp en dp in seconden ompressor draaitijd tussen ondooiing beneden d (=) temp waarde voor ondooistart na compr bedrijfstijd d geavanceerde te passen ontdooiregeling noale ontdooitijd proportionele factor, variatie dl (ondooi intervals) Bereik Eenheid Instelling sec sec.. 5 sec / / / (5) 4

5 Symbool Type ode Default A A AL AH Ad A4... A5 A6 A7 A8 A9 Ado Ac AE Acd A AL Ad d map ALM Alarmen (R4) map An Verdamper Ventilator R3 Parameter Alarm parameters Differentie tbv Alarm en ventilatoren Soort waarden voor AL en AH ( =relatief / =absoluut) waarde laag temperat alarm (zie ook A) waarde hoog temperat alarm (zie ook A) Tijdvertraging alarm AL of AH unctie digitale ingang DI = niet actief = direct extern alarm (open = alarm) = vertraagd extern alarm (open = alarm) 3 = bediening ontdooien mbv extern contact open= 4 =start ondooien mbv extern contact (slen is inschakelen) 5 = deurcontact open = compressor en ventilatoren 6 = / schakelen regelaar (open = ) 7 = gordijnschakelaar (gesloten = dicht) 8 = LD pressostaat tbv pumpdown (open = lage druk) 9 = deurcontact open = deur open, ventilatoren = omschakelen koelen of verwarmen (open=koelen r3=) = lichtsensor in combinatie met A= = activeren van gang AUX (openen = schakelen) 3= deurcontact compressor en ventilatoren ui, verlichting niet geregeld 4= deurcontact ventilatoren, verlichting niet geregeld unctie digitale ingang DI (zie... 4 bij A4) ompressor stopt bij extern alarm 99 = draaitijd van compressor (daarna 5 ) = compressor continue = compressor continue Vertragingstijd bij extern alarm Uitschakelen alarm Ed en Ed ( = ) unctie voor digitale ingang DI3 (zie 4 bij A4 ) configuratie deurcontactschakelaar setpunt alarm tbv hoge condensatietemperat Differentie tbv Ac alarm Tijdvertraging tbv Ac alarm Tijdvertraging tbv lichtsensor ( A4 of A5 = ) setpunt alarm tbv invriesbeveiliging Tijdvertraging tbv AL alarm Ventilator parameters Verdamper / ventilatormanagement = ventilatoren altijd =op basis van verschil tussen ruimte en verdampingstemp = op basis van verdamper temperat Setpunt verdamperventilator bij = of Verdamperventilator als compressor is (=ja) Verdamperventilatoren tijdens ontdooien (=ja) Verdampervent tijdens nadruiptijd na het ontdooien (=ja) Setpunt condensorventilator Differentie tbv condensorventilator Bereik Eenheid Instelling / / / 4 5 4, / / sec / 5 5, / / / zet deze op (8) () (3) 5

6 Symbool Type ode Default H H H H3 H4 H5 H6 H8 H9 HPr Hdn Hdh HrL HrA HSA In. HAn HA HA_y HA_M HA_d HA_h HA_m HA_t HA HA_y HA_M HA_d HA_h HA_m HA_t HA HA_y HA_M HA_d HA_h HA_m HA_t Hn H H_y H_M H_d H_h H_m H_t map n Vrij programmeerbare relais gangen R4 R5 map HcP Parameter Hoofdparameters Adres in het netwerk unctie van AUX (4e relais) = alarmgang (normaal gesloten) = alarmgang (normaal geopend) = gang te bedienen mat AUXtoets op regelaar 3 = gang tbv verlichting 4 = gang tbv ontdooiing de verdamper 5 = gang tbv magneetklep PumpDown 6 = gang tbv condensorventilator 7 = vertraagde gang tbv compressor 8 = als, echter niet te activeren bij offstatus 9 = als 3, echter niet te activeren bij offstatus = geen functie = gang tbv verwarg bij regeling met neutrale zone = gang tbv de compressor 3 = gang tbv de compressor met gelijke draai Toestenbord en/of afstandbediening schakelen (zie engels manual Mastercella via Paswoord code voor afstandsbediening Zoemer (= / =) unctie van AUX (5e relais) zie H Individuele toetsen van toestenbord blokkeren (zie engels manual) Licht of AUXgang selecteren (ton of tof parameter) =licht =AUX Setpunt verandering (r4) tijdens tijdband (ton of tof parameter) = geschakeld = ingeschakeld Printerprofiel voor afdrukken met externe printer = Aantal sets van parameters (zie engels IR33 manual) Anticondens verwarg (zie engels manual).= Vrijgave lichtsturing van master en slaves Vrijgave sturing multigang van master en slaves Opgave slave alarm master = onfiguratie master of slave =normal HAP parameters Aantal alarmen HA (HA zijn hoog temperat alarmen) Datum + tijd van het laatste HA alarm md uten tijdsd Datum + tijd van de voor laatste HA alarm md uten tijdsd Datum + tijd van de 3de voor laatste alarm HA md uten tijdsd Aantal alarmen H (spanningsval) Datum + tijd van het laatste H alarm md uten tijdsd Bereik Eenheid Instelling / md md md md 6

7 Symbool Type ode Default H H_y H_M H_d H_h H_m H_t H H_y H_M H_d H_h H_m H_t Htd td_d td_h td_m td_d td_h td_m td3_d td3_h td3_m td4_d td4_h td4_m td5_d td5_h td5_m td6_d td6_h td6_m td7_d td7_h td7_m td8_d td8_h td8_m ton ton_d ton_h ton_m tof tof_d tof_h tof_m (vervolg) HAP parameters Datum + tijd van de voor laatste H alarm md uten tijdsd Datum + tijd van de 3de voor laatste H alarm md uten tijdsd Tijdvertraging van HA en H alarmen ( = HAP niet actief ) (realtime ontdooisturing ) uten (realtime ontdooisturing ) uten (realtime ontdooisturing 3 ) uten (realtime ontdooisturing 4 ) uten (realtime ontdooisturing 5 ) uten (realtime ontdooisturing 6 ) uten (realtime ontdooisturing 7 ) uten (realtime ontdooisturing 8 ) uten Licht / multifunctionele gang op realtime gestd uten Licht / multifunctionele gang op realtime gestd uten tc tc_y tc_m tc_d tc_u tc_h tc_m 6 RT parameter = klok instellingen Instelling van de interne klok huidige md datum van de week map HcP map rtc Parameter Bereik Eenheid Instelling md md md 7

8 STORINGSMELDINGEN Alarm code re E E E,E3,E4 LO HI Ar IA da de Ed Ed Pd LP AtS cht HT dor Etc EE E HA H rt Add Prt LrH HrH ccb cce db de On off res n... n6 dnl d d6 icoon flashing Alarm relais Zoemer Reset Omschrijving Virtuele voeler fout Ruimtevoeler fout (S) Ondooivoeler fout (S) Voelerfout (S3, S4 of S5) Voeler niet ingeschakeld Laag temperat alarm Hoog temperat alarm Invries alarm Direct alarm van extern contact Vertraagd alarm van extern contact Ontdooiing in bedrijf Ontdooiing verdamper beeindigd op tijd ipv temp. Ontdooiing verdamper beeindigd op tijd ipv temp. Pumpdown tijd overschreden Lage druk alarm Autostart in pumpdown Prealarm hoge condensatie temperat alarm hoge condensatie temperat deur te lang open X Kan interne accu leeg zijn, even geduld fout in real time clock EEPROM storing EEPROM storing (operating parameters) HAP alarm, type HA (te hoge temperat) HAP alarm, type H (spanningsval) Regelpaneel niet in te stellen met IRafstandbediening Procedure e netwerk adres actief Rapport wordt afgedrukt inschakelen procedure lage relatieve vochtigheid inschakelen procedure hoge relatieve vochtigheid (bij AL alarm start cyclus niet) start continue cyclus einde continue cyclus Start van ontdooiing Einde van ontdooiing inschakelen van het regelpaneel schakelen van regelpaneel Reset van alarmen, HAPalarmen en registratie (r5) Indicatie van alarmen op regelaar 6 in netwerk Gegevensdownload actief Indicatie download fout op regelaar 6 in netwerk

9 4 9 5 mm 4 4 Het binnenwerk bied ruimte voor relais en werkschakelaar door deksel. De ruimte naast de printplaat is circa 8 mm hoog x 8 mm breed. Steekmaat grondplaat (zie afmetingen in mm) waar men met parker schroeven met ziel van,5 mm en inschroeflengte van 7 mm, relais op grondplaat kan monteren. Opbouwhoogte relais tot deling met deksel is 55 mm boven grondplaat en intern de deksel zit nog een extra ruimte van 5 mm Te denken valt extra componenten te plaatsen op de grondplaat zoals : Hoofdschakelaar 3 fasen compressor relais met thermische beveiliging of zwaar relais voor ontdooi verwarg Aanslkast is IP65 wendige kast afmetingen hoog 4 mm x breed mm x diep 9 mm

10 9

11

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

Omschrijving standaard software Carel

Omschrijving standaard software Carel 1 Omschrijving standaard software Carel NL Korte bedieningshandleiding (t.b.v. VKT Basic LBK unit) Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785

Nadere informatie

THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com

THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012. www.thermomax-refrigeration.com THX-CDL Regelaar & datalogger HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK V1.2012 www.thermomax-refrigeration.com Inhoud PRESENTATIE Functie overzicht 3 INSTALLATIE Veiligheids maatregelen 4 THX - Toestel

Nadere informatie

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit

dixel XJ500 FRIGRO NV dixel XJ500 Monitoring Unit dixel XJ500 Monitoring Unit 1 MENU toets *** (indien paswoord actief is) GEBRUIKERS MENU ACTUEEL BEKIJKEN ALARM UIT ARCHIEF Start datum AFDRUKKEN SYSTEEM STATUS ACTUEEL FLOW-CHART Eind datum GEGEVENS UIT

Nadere informatie

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering

TS690/TS690ID. 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale. Installatie en programmering TS690/TS690ID 8-14 & 2-38 zones Alarmcentrale Installatie en programmering INHOUD OVERZICHT Introductie-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 8 T/M 512 INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: maart 2002 Art.nr.: 16.215 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 2. Direct beginnen 8 3. Configuraties 9 3.1 Inleiding 9 3.2 De GalaXy 8 9 3.3 De GalaXy 18 9 3.4

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00

RGS5000. Bedieningsvoorschrift. Besturing voor omgekeerde osmose installaties. Softwareversie 1.00 RGS5000 Besturing voor omgekeerde osmose installaties Bedieningsvoorschrift Softwareversie 1.00 Inhoudsopgave 1. Functiebeschrijving... 1 1.1. Algemeen... 1 1.2. Overzicht functionaliteit... 1 1.3. Schematische

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding CCM03/E Centrale netwerk controle monitor

Installatie en gebruikershandleiding CCM03/E Centrale netwerk controle monitor Installatie en gebruikershandleiding CCM03/E Centrale netwerk controle monitor Lees aandachtig deze gebruikershandleiding, voordat u het product in gebruik neemt! CCM03 Nederlands.doc 2009-09-15 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water

Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water Q-Logic digitale regelaars De Q3 en Qht voor systemen voor onthard water BEDIENINGSHANDLEIDING Q3-regelaar Qht-regelaar (met behuizing) Dometic Marine Rev. 20110225 L-2962 Nederlands COPYRIGHT 2007-2011

Nadere informatie

Handleiding Artel Easy series

Handleiding Artel Easy series Handleiding Artel Easy series RR Trading Tolbert 1 of 17 Rev. 08 Inhoud opgave 1. Dagelijks gebruik... 3 2. Bediening van de Easy Pelletkachel... 5 3. De Toetsen en functies van het display... 5 4. De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later

GEBRUIKSAANWIJZING. Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later GEBRUIKSAANWIJZING Luchtgekoelde Schroefkoeler Globaal Design Software versie ASDU01C and later INHOUDSTAFEL 1 INHOUD... 5 1.1 Voorzorgsmaatregelen bij de installatie... 5 1.2 Beperkingen inzake temperatuur

Nadere informatie

EFC 21 EFC 25. EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm

EFC 21 EFC 25. EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm EFC 21 EFC 25 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.com EXHAUSTO 3002451-2004-03-01.fm 2/16

Nadere informatie

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR

4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Network DVR 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 Gebruikers Handleiding VER 2.0 4 Kanaals Netwerk DVR Real-time afspelen / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder Installatie

Nadere informatie

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter

Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Installatie Handleiding Alarm IP-Converter Document ersie 2.18 Software ersie 3.10 OEM EuroPAC Alleen vanaf Hardware versie 1.2 ATTENTIE De Alarm IP-Converter is helemaal getest en voorzien van de laatste

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

JA-63 PROFI Alarm systeem Installatie wijzer

JA-63 PROFI Alarm systeem Installatie wijzer JA-63 PROFI Alarm systeem Installatie wijzer Deze installatie wijzer is bestemd voor het instaleren van de JA-63 versie GK61002 (controle paneel d) en DY61231 (telefoon modem en PAC). Inhoud: 1 Architectuur

Nadere informatie

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v.

AlphaVision 16. Gebruikershandleiding. Alphatronics b.v. AlphaVision 16 Gebruikershandleiding Alphatronics b.v. AlphaVision 16 - Gebruikershandleiding 2000 Alphatronics b.v., Nijkerk Uitgave januari 2000 - REV. 0 25-01-2000PV AV16GEBR.QXD INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding

vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 100 hvac frequentieregelaars applicatie handleiding vacon 0 INHOUDSOPGAVE Documentcode: DPD00560H Bestelcode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Revisiedatum: 22.8.1 Heeft betrekking op applicatiepakket FW0065V021.vcx

Nadere informatie

1U Series DVR Snelstart gids

1U Series DVR Snelstart gids 1U Series DVR Snelstart gids 1 Inhoudsopgave 1 Hardware installatie en aansluiting... 5 1.1 Controleer de uitgepakte DVR... 5 1.2 Over het voorpaneel en achterpaneel... 5 1.3 Na het verwijderen van de

Nadere informatie

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security

Galaxy Flex. Installatiehandleiding. Honeywell Security Galaxy Flex Installatiehandleiding Honeywell Security Galaxy Flex - Installatiehandleiding Inhoud Inleiding... 7 Systeemarchitectuur... 8 Printplaatindeling en aansluitingen... 10 Hoofdstuk 1: Installatieprocedure...

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A 310 122 RAMSES 850 top Klokthermostaat Gebruiksaanwijzing RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A Inhoudsopgave: 1 Verkorte handleiding voor RAMSES 850 top 3 2 Inleiding en toepassingsgebieden

Nadere informatie