Flamco-Fill NFE+MVE. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flamco-Fill NFE+MVE. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com"

Transcriptie

1 Flamco-Fill NFE+MVE Flamco

2 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen Over deze handleiding ndere meegeleverde documentatie Het gebruik van Flamco producten Nadere hulp en informatie 3 2. Veiligheid Beoogd gebruik Belangrijke informatie Symbolen in deze handleiding Specificaties Veiligheidsvoorzieningen Het voorkomen van een te hoge druk Het voorkomen van een te hoge druk Symbolen op de navulmodule 4 3. Beschrijving Overzicht van de componenten SCU-besturing Werkingsprincipe 6 4. Configuraties 7 5. Transport en opslag Transport Opslag 9 6. Installeren Voorbereidende werkzaamheden voor het installeren Omgevingsvoorwaarden Hydraulisch aansluiten Elektrische installatie Basis elektrische aansluitingen besturing opstarten Menustructuur besturing Menusymbolen Werkingsprincipe besturing Ingangssignalen besturing Onderhoud en storingsdiagnose Vóór de onderhoudswerkzaamheden Stroomuitval Onderhoudsinterval onderhoudsinterval Foutmeldingen 17 Flamco b.v. Postbus C Gouda - Holland Tel.: Fax: Verwijdering Technische gegevens 19 Note: ppendix beschikbaar Flamco Jozef van Elewijckstraat Grimbergen - België Tel.: Fax:

3 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1. lgemeen 1.1. Over deze handleiding Deze handleiding omvat technische gegevens, instructies en toelichtingen die bijdragen aan het veilig gebruik van deze automaat. Lees alle instructies en zorg dat u deze begrijpt voordat u de automaat transporteert, installeert, in gebruik neemt, opnieuw opstart, bedient of onderhoudt ndere meegeleverde documentatie lgemene informatie over extra componenten, zoals de pomp en de sensors, is in deze handleiding opgenomen. ls extra documentatie is geleverd, volg dan ook die instructies Het gebruik van Flamco producten Overeenkomstig opdracht of uitvoering kan aanvullende documentatie zijn ingesloten. Volg de hierin vermelde instructies Nadere hulp en informatie Neem contact op met uw leverancier voor extra diensten zoals: Training. Onderhoudsovereenkomsten. Levering van onderdelen. Reparaties en verbeteringen. 2. Veiligheid 2.1. Beoogd gebruik De navulmodule is geschikt voor gesloten verwarmings- en airconditioningsystemen: om waterverliezen uit het systeem aan te vullen Belangrijke informatie De automaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om lichamelijk letsel en beschadigingen te voorkomen. Gebruik de automaat op de volgende wijze: Laat de installatie uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Houd u aan de lokale wetgeving en richtlijnen. Voer geen modificaties uit aan de automaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flamco. Zorg ervoor dat alle deksels en flenzen zijn gesloten wanneer de automaat wordt gebruikt. Raak geen spanningvoerende onderdelen aan. De sensorunits en de druksensors werken met een extra lage veiligheidsspanning. Flamco is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften of het niet naleven van standaard veiligheidsmaatregelen tijdens het uitvoeren van handelingen zoals het transporteren, installeren, in gebruik nemen, opnieuw starten, bedienen, onderhouden, testen en repareren, zelfs indien dergelijke voorschriften niet uitdrukkelijk in deze instructies zijn opgenomen Symbolen in deze handleiding Duidt op een gevaar dat kan leiden tot lichamelijk letsel inclusief de dood, milieuvervuiling en/of schade aan de automaat en aan andere uitrusting.. $ arding = Duidt op een elektrisch gevaar dat kan leiden tot lichamelijk letsel inclusief de dood, milieuverontreiniging en/of schade aan de automaat en aan andere uitrusting. Belangrijke informatie Specificaties De constructie van de automaat is ontworpen conform de normen DIN EN 1717 en DIN Veiligheidsvoorzieningen De automaat bevat geen veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat de werkdruk en de werktemperatuur een bepaalde waarde over- of onderschrijden. Onderdelen die de druk en temperatuur in het systeem begrenzen moeten derhalve worden geïnstalleerd Het voorkomen van een te hoge druk Geschikte veiligheidsventielen die voorkomen dat de maximum werkdruk wordt overschreden: Openen niet later dan wanneer de maximum toelaatbare werkdruk is bereikt; Kunnen de volumestroom (inclusief het maximum toelaatbare navulvolume) binnen 110% van de maximum werkdruk afvoeren; = Vernauw in- of uitlaatleidingen bij het veiligheidsventiel niet. 3

4 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Het voorkomen van een te hoge druk Geschikte veiligheidsvoorzieningen: Garanderen dat de werktemperatuur op geen enkele plaats in het systeem wordt overschreden; Zijn getest en goedgekeurd op bedrijfsveiligheid. ctiveer de druk- en temperatuurbeveiligingen en controleer regelmatig of deze correct werken Symbolen op de navulmodule De symbolen op de navulmodule vormen onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Bedek of verwijder de symbolen niet. Controleer regelmatig of de symbolen aanwezig en leesbaar zijn. Vervang of herstel symbolen die onleesbaar of beschadigd zijn. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Op de typeplaat kunt u de volgende productinformatie vinden: Contactinformatie B Waarschuwingssticker Gebruik de navulmodule niet indien de gegevens op het typeplaatje afwijken van de order. B 4

5 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Beschrijving Overzicht van de componenten Nr. Beschrijving 1 ansluiting watertoevoer DN15 2 Open/gesloten kogelkraan 3 Terugstroom beveiliging 4 Pulswatermeter 5 x :2 = Pulswatermeter SCU-besturing 6 Open/gesloten kogelkraan 7 ansluiting CV- of koelsysteem DN15 8 Druksensor 9 Magneetventiel 10 Vuilfilter Eenheden 11 NFE1.x 12 NFE2.x 13 NFE3.x 14 MVE1 15 MVE

6 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES SCU-besturing Nr. Beschrijving 1 Regelpaneel voor besturing, display, LED storingsdisplay, keuzeschakelaar (klikken en rollen) 2 an/uit-schakelaar, ON: brandt rood 3 Inwendige zekering F1: T V 4 Inwendige zekering F2: T 3,5 250 V 5 Hardwareversie, servicemenu E2 6 Klemmenstroken voor Elektrische voeding; Sensoren; Pulswatermeter; Extern inschakelen van het navulproces; Verzamelstoringsmelding; Pomp; 7 Interface RS Werkingsprincipe De navulmodule is verbonden met het verwarmings- of airconditioningsysteem en met een watertoevoer, bijv. een hoofdwaterleiding. De Flamco FILL automaat combineert een navul-eenheid (NFE) met een magneetklepeenheid (MVE) en vormt op die wijze een automatische navulmodule. De navulmodule bewaakt het niveau in de gesloten warmwater- en koudwater systemen en compenseert, in de toepasselijke combinatie, het volumeverlies. De bijvulprocedure wordt vervolgens, druk- dan wel niveaugeregeld, uitgevoerd in bewaakte tijdsintervallen of bijvulhoeveelheden. fhankelijk van het beschikbare watertoevoer (drinkwaternet, verwarmingsnetwerk, enz.) moet de toepasselijke NFE worden gekozen. De keuze van MVE is afhankelijk van het type besturing op de navul- of expansieautomaat. 6

7 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 4. Configuraties Er zijn vijf verschillende NFE modules (navuleenheden): met een terugstroombeveiliging zonder een terugstroombeveiliging met een (puls)watermeter zonder een (puls)watermeter zonder terugstroombeveiliging en watermeter. Deze kunnen worden aangesloten op de MVE-module. Er zijn twee verschillende typen MVE-module: met besturing (MVE1) of zonder besturing (MVE2). De MVE2 wordt aangestuurd door de (SDS) besturing van een expansieautomaat. Voorbeelden van configuraties: NFE1.x + MVE1 Type met terugstroombeveiliging voor automatisch bijvullen (vgl. DIN 1988 en EN 1717) in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/S, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 1,3 bar lager is dan de toevoerdruk van het waterleidingnet. Of: Type met terugstroombeveiliging voor automatische bijvullen in systemen met constante gasbuffer (expansievaten Flexcon, Flexcon M, Flexcon Pro, Contra Flex, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 1,3 bar lager is dan de toevoerdruk van het waterleidingnet. NFE1.x + MVE2 Type met terugstroombeveiliging voor automatisch niveaugeregeld bijvullen (vgl. DIN 1988 en EN 1717) in systemen met compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-K/U, MK/C, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 1,3 bar lager is dan de toevoerdruk van het waterleidingnet. NFE2.x + MVE1 Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken in systemen met pompof compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/S, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de systeemdruk van het verwarmingsnetwerk. Of: Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken in systemen met constante gasbuffer (expansievaten Flexcon, Flexcon M,, Flexcon Pro, Contra Flex, en andere) waarvan de vuldruk tenminste 0,5 bar lager is dan de systeemdruk van het verwarmingsnetwerk. 7

8 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES NFE2.x + MVE2 Type voor automatisch niveaugeregeld bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/S, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de systeemdruk van het verwarmingsnetwerk NFE3 + MVE1 Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken, of netwerken die reeds een terugstroombeveiliging en een watermeter bevatten, in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/U, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de toevoerdruk van het navulwater. Of: Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken, of netwerken die reeds een terugstroombeveiliging en een watermeter bevatten, in in systemen met constante gasbuffer (expansievaten Flexcon, Flexcon M,, Flexcon Pro, Contra Flex, en andere) waarvan de vuldruk tenminste 0,5 bar lager is dan de toevoerdruk van het navulwater. De NFE3 kan worden weggelaten indien het bijvulwater vrij van deeltjes kleiner dan 0,2 mm is; indien het systeem niet door een verwarmingsnetwerk wordt gevoed; indien een passende terugstroombeveiliging beschikbaar is, en indien er een afsluiter aanwezig is voor de magneetklep. NFE3 + MVE2 Type voor automatisch niveaugeregeld bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken, of netwerken die reeds een terugstroombeveiliging bevatten, in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/U, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de toevoerdruk van het navulwater. De NFE3 kan worden weggelaten indien het bijvulwater vrij van deeltjes kleiner dan 0,2 mm is; indien het systeem niet door een verwarmingsnetwerk wordt gevoed; indien een passende terugstroombeveiliging beschikbaar is, en indien er een afsluiter aanwezig is voor de magneetklep. 8

9 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 5. Transport en opslag 5.1. Transport De vervoersdocumenten benoemen alle onderdelen, zoals uitrusting en documentatie. Zorg ervoor dat de levering compleet en onbeschadigd is. De eenheden worden verpakt in doos en zijn voor gemonteerd. Stel vast welke onderdelen ontbreken of niet correct zijn geleverd. Lees de algemene voorwaarden in de vervoersdocumenten. Monteer de onderdelen afhankelijk van de gewenste configuratie. Raadpleeg voor voorbeelden hoofdstuk Raadpleeg voor het gewicht en de afmetingen hoofdstuk 10: Technische gegevens Opslag Zorg ervoor dat de opslagplaats voldoet aan de omgevingsvoorwaarden. Raadpleeg hoofdstuk 6.2. Zorg ervoor dat de vloer vlak is. De dozen kunnen worden opgestapeld. Stapel niet hoger dan 3. 9

10 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Installeren Voorbereidende werkzaamheden voor het installeren Controleer of het montagevlak het maximum gewicht, inclusief het water, kan dragen. Raadpleeg hoofdstuk 10: Technische gegevens. De eenheid is bedoeld om tegen de wand te worden bevestigd. Er mogen geen externe krachten op uitwerken Controleer of er geen vuil in de navulmodule en de accessoires kan komen. De installatievloer moet voorzien zijn van een afvoer of er moet voldoende afwatering zijn om overgestroomd water af te voeren. Monteer afsluiters in alle aansluitleidingen. Houd voor onderhoudswerkzaamheden voldoende vrije ruimte rondom de navulmodule. Neem de geldende normen m.b.t. het gebruik en de installatieplaats in acht en informeer zo nodig de verantwoordelijke test- en certificeringsorganen voordat het systeem in gebruik wordt genomen Omgevingsvoorwaarden > 0 C...40 C < 80% Zorg ervoor dat de navulmodule wordt geïnstalleerd in een afgesloten, droge en vorstvrije ruimte; dat de aangegeven minimum afstanden zijn aangehouden; dat de atmosfeer geen elektrisch geleidende gassen of hoge concentraties stof en dampen bevat: kans op explosie indien de atmosfeer ontbrandbare gassen bevat; dat de ruimte schoon en goed verlicht is. - Relatieve luchtvochtigheid: Voorkom condensvorming. - Vrij van trillingen. - Vrij van hitte- en zonnestraling. dat de navulmodule vrij is van bijkomende lasten 10

11 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 6.3. Hydraulisch aansluiten Plaats afsluiters vóór de slangaansluitingen. Werk alleen aan drukloze en afgekoelde drukaansluitingen. Gebruik de meegeleverde drukslangen. DN15 DN15 B Sluit de toevoerleiding () aan op de bijvulaansluiting. Installeer hier zo nodig een vuilfilter (0,2 mm). De minimum nominale diameter van beide leidingen is DN 15. Sluit de installatie (B) op het systeem aan Elektrische installatie De navuleenheid wordt met aangesloten bedrading geleverd. De magneetklep en de druksensor zijn reeds op de besturing aangesloten. Op de klemmenstroken kan spanning staan, zelfs wanneer de hoofdvoeding is losgekoppeld. Zorg ervoor dat alle externe voedingen (bijv. extern navulsysteem) eveneens van de automaat zijn losgekoppeld. Raak geen verbindingen of leidingen aan die onder spanning staan. Schakel de aan-/uitschakelaar op de SCUbesturing uit. Trek de stekker los of schakel de externe zekeringen uit zodat deze niet automatisch weer kunnen inschakelen. Maak de beschermkap van de aansluitkast los. De beschrijving van de klemmenstroken bevindt zich aan de binnenzijde van de beschermkap. UIT 11

12 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Basis elektrische aansluitingen Nominale spanning 230 V: +6%; -10% 50 Hz - 60 Hz Beschermingsgraad Nominale stroom [] Externe Zekering []* P54 (druksensor IP65) 3 10 SELV: Extra lage veiligheidsspanning * anbevolen waarde; veiligheidsautomaat, karakteristiek C Sluit nooit aansluitingen en tegelijkertijd aan. Doet u dit wel, dan wordt de navulunit, de SCU-besturing of de drukregelaar onherstelbaar beschadigd. SELV RS INGNGSSIGNL Extern bijv. M-K/U (navullen 230 V) C RS485 INGNGSSIGNL Extern navullen (voor potentiaalvrij contact) Verzamel storingsmelder 230V 50Hz B B C 12

13 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES besturing opstarten Menustructuur besturing Procesdisplay Procesdisplay Systeem (symbolen) Fout Systeemdruk Bedrijfsmodus Regelmodus Bijvulhoeveelheid totaal Foutlijst, actief (bevestigen ) Keuzemenu Lezen Invoer Invoer, met code Terug Keuzemenu 1 Uitrustingsmenu Parametermenu Servicemenu Terug SYSTEEMCLSSIFICTIE Servicemenu Projectnummer Softwareversie Start Onderhoud Foutenlijst (passief) Waardenstatistiek Bedrijfsuren Navulstatistiek Wissel toegangscode Terug SYSTEEMDT Parametermenu Systeemdruk Speciale systeemdruk Literteller Q Waterbehandeling Bijvulhoeveelheid Tijd, datum overige overige intern Terug SYSTEEMCONFIGURTIE Uitrustingsmenu ID-nummer Taal Literteller Q Waterbehandeling Regelmodus Bedrijfsmodus Sensor Motorbeveiliging Verzamel storingsmelder Terug Codemenu vrij Ku2 FL1 FL Menusymbolen 1 Geen 2 Geweigerd, U Het 4 Code I Navullen O Druksensor. 7 Geen 8 Bedrijfsmodus, identificatienummer beschikbaar. Besturing niet geconfigureerd. q Pulswatermeter niet geïnstalleerd. Buiten limieten Invoer bevestigd. parameter. Q navullen geschiedt drukgeregeld. Programmeermodus, infoer W vereist. E Testmodus. is niveaugeregeld. R Waarschuwing. T Opslagfout. Instellingen niet opgeslagen. tussenkomst mogelijk. Y Wacht. alleen lezen. e Extern navulsignaal is aangesloten (alleen niveaugeregeld). P Pomp. 13

14 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 7.3. Werkingsprincipe besturing Beginnen Schakel een geïnstalleerd vulsysteem uit. Sluit de afsluiters. Zet de besturing (D) aan. Display B Storings-LED C Navigatie draai/drukknop D N/UIT-schakelaar besturing. Navigeer met het knop (C) door de menu s en bevestig de keuze. De display () toont de menu s. Bij storingen gaat LED (B) branden. B C D 3 sec... Houd, ongeacht de plaats van de cursor, de navigatiedraaiknop drie seconden ingedrukt om naar het procesdisplay te gaan. P 8,8 bar Systeem uto Liter p 100 P uto 8,8 bar P uto Syteem Liter Fout p 100 In geval van storingen schakelt het procesdisplay van [SYSTEEM] naar [FOUT] en brandt de LED. De storingsmelding minimum drukalarm wordt weergegeven wanneer het systeem voor het eerst wordt opgestart. Het is mogelijk de draaiknop tussen [SYSTEEM] en [FOUT] te draaien. Druk op de draaiknop wanneer [FOUT] wordt weergegeven om naar de foutenlijst te gaan. Scroll door de storingen in geval van meer dan één storing. lle storingen worden weergegeven in de volgorde van gebeurtenis. -Druk op de draaiknop om naar het optiemenu te gaan wanneer [SYSTEEM] wordt weergegeven om naar het menu met opties te gaan. 14

15 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 7.4. Ingangssignalen besturing System Start Taal Nulinstelling Taal (3 sec.) P System View Enter Enter, with code B2 Hardware Parameter Service D1 ID number Language Litres counter Water treatment G2 Deutch Nederlands English Français G2 1 Ku1 Date Start Time E3 2 Regelmodus Ku1 Date Time Start E3 1 Portugues Pycck Norsk cesky G2 13 Pycck Norsk cesky G2 14 Language Liters counter Water treatment Control mode G5 Level controlled Press. controlled G5 3 Projekt no. Software version Start Maintenance E3 Level controlled Press. controlled G5 3 Sensor Motor prot. Common failure G10 Hardware Parameter Service D2 System pressure Special syst.press Litre/pulse Water treatment F4 Vuldruk configureren F1-1 t/m F1-5 Hardwaremenu Parametermenu Servicemenu D3 F1 6 System pressure Special syst.press Litre/pulse Water treatment F4 Water treatment Filling quantity Time, date Other F6 System Start menu (alleen eerste keer) Tijd en datum :15:28 Save :36:00 Save :36:00 Save :36:00 Save (3 sec.) Wanneer de programmeermodus wordt geactiveerd, blijft de regeling voor drukhouding actief. De code blijft 5 minuten na de laatste invoer actief. Verwijder alle niet toegestane belastingen, neergelegde voorwerpen of zijdelingse belastingen van de basisnavulmodule. 15

16 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 8. Onderhoud en storingsdiagnose De temperatuur van het water en de contactoppervlakken kan 70 C of meer zijn. Draag zo nodig veiligheidskleding. De vloer kan nat of vet zijn. Draag veiligheidsschoenen Vóór de onderhoudswerkzaamheden Op de klemmenstroken kan spanning staan, zelfs wanneer de hoofdvoeding is losgekoppeld. Zorg ervoor dat alle andere voedingen (bijv. extern navulsysteem) eveneens van de automaat zijn losgekoppeld. Maak het systeem drukloos voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd Stroomuitval De geprogrammeerde parameters van de controller veranderen niet bij een stroomstoring. De SCU-eenheid (de kloktimer) heeft een noodvoeding voor ongeveer een week. = Controleer na een stroomstoring de staat van de automaat Onderhoudsinterval onderhoudsinterval Bevestig het onderhoud in het servicemenu. Interval Onderdeel ctiviteit Jaarlijks Navulmodule Controleer de koppelingen en schroefverbindingen op lekkage. Zonodig aandraaien of opnieuw verpakken Elk jaar voor het stookseizoen. Vuilfilters in de toevoerleiding(en) Reinig de filter inzetten. 16

17 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 8.4. Foutmeldingen Nr. Melding Beschrijving Resetten Mogelijke oorzaak Storingzoeken 1 Minimum-drukalarm De systeemdruk heeft de onderste alarmlimietgrens bereikt. De onderste alarmgrens is de ingestelde waarde [pon] minus [Min. alarmafstand pon]. 2 Maximum drukalarm De systeemdruk heeft de bovenste alarmgrens bereikt. De bovenste alarmgrens is de ingestelde waarde [psv] minus [Max. alarmafstand psv]. 5 toevoer te gering Pulswatermeter levert geen water na verzoek tot navullen. 6 Druktoenamehoeveelheid De druktoenamehoeveelheid is aangepast. De systeemdruk is echter niet met tenminste 0,1 bar toegenomen. 7 Druktoenametijd De systeemdruk is niet met tenminste 0,1 bar toegenomen binnen de druktoenametijd. Lekkage Instroomdruk te laag Drukhandhaving verkeerd ingesteld. Pomp schakelt niet uit. De reactiedruk psv van het veiligheidsventiel is te laag afgesteld. Impulsen van pulswatermeter ontbreken doordat: Elektrische aansluiting niet in orde is; fgestelde waarde van reactietijd van de pulswatermeter te laag is; Pulswatermeter defect is. Pomp start niet. Waterinlaat te laag. fgestelde waarde verkeerd. 8 Ventiel defect Navulprocedure zonder verzoek. Magneetklep sluit niet Watermeter pulst zonder pompverzoek. 10 Cyclusafstand Minimum interval tussen twee navulcycli verkort. 11 antal cycli Maximum aantal vulcycli binnen een tijdsperiode overschreden. 12 Hoeveelh begrenzing Maximum hoeveelheid voor een navulcyclus overschreden. 13 Looptijd begrenzer Maximum tijd voor een navulcyclus overschreden. 14 Vulhoev. overschreden Max. eerste vulhoeveelheid in vulmodus overschreden. 15 Vultijd overschreden Max. eerste vultijd in vulmodus overschreden. 16 module vervangen Hoeveelheid van waterbehandelingsmodule overschreden. Verhelp lekkage. Verhoog toevoerdruk. Controleer afstelling van drukhandhaving. Controleer pompuitschakeling. Controleer de afgestelde waarde voor psv. Controleer voordruk. Sluit de elektrische voeding op de pulswatermeter aan. Verleng de afgestelde waarde van de reactietijd van de pulswatermeter. Vervang indien nodig de pulswatermeter. Verhoog toevoerhoeveelheid. Verhoog afgestelde waarde. Pomp start niet. Verhoog toevoerhoeveelheid. Waterinlaat te laag. Verhoog afgestelde waarde. fgestelde waarde verkeerd. Controleer of de magneetklep schakelt. Intervaltijden van het systeem gaan onder limiet. Lekkage in het systeem. Te veel navulverzoeken binnen de tijdsperiode. Lekkage in het systeem. Lekkage in het systeem. fstelwaarde voor hoeveelheidslimiet te laag. Lekkage in het systeem. fstelwaarde voor tijdslimiet te laag. Lekkage in het systeem. Systeem nog niet voldoende gevuld. Lekkage in het systeem. Systeem nog niet voldoende gevuld. Modulecapaciteit van waterbehandeling uitgeput. Verwissel module. Reinig magneetklep Controleer elektrische aansluitingen. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Verhelp de lekkage. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. ctiveer vulmodus opnieuw. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. ctiveer vulmodus opnieuw. Verwissel module. 17 Spanningsensor Minimum sensorspanning onder limiet. B Printplaat defect. Verwissel besturing bij herhaling. 18 sluiting drukmeting Kortsluiting in stroomlus van druksensor. Kortsluiting. Controleer de elektrische verbindingen en kabels. 19 Kabelbr drukmeting Onderbreking in stroomlus van druksensor. 20 Geen datum/tijd Real-time klok heeft geen geldige tijdsinformatie. Kabelbreuk. Controleer de elektrische verbindingen en kabels. Tijdsafstelling gewist na langere periode zonder spanning. Stel tijd en datum in. 25 Onderhoudsdatum Onderhoudsdatum bereikt Onderhoud vereist. Voer onderhoud uit en bevestig dit in het servicemenu. : Resetten mogelijk bij normaal gebruik(besturing start opnieuw na resetten). B: Geen handeling, automatische reset bij normaal gebruik. 17

18 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 9. z Verwijdering Houd u aan de locale wetgeving. UIT Controleer of de hoofdschakelaar UIT staat. Ontkoppel de spanningstoevoer. 1 Controleer of de hoofdschakelaar UIT staat. Tap het water af. UIT V 18

19 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 10. Technische gegevens NFE1.x NFE2.x NFE3.x MVE1 MVE2 Type NFE1.1 NFE1.2 NFE2.1 NFE2.2 NFE3 MVE1 MVE2 rtikelcode Systeemdruk Temperatuurbereik toevoer 1-10 bar 3 C -65 C 3 C -90 C Omgevingstemperatuur 3 C - 40 C Volumestroom 1,45 m3/h 2,1 m3/h 3 m3/h 1,8 m3/h 1,9 m3/h Vereist drukverschil > 0,8 bar Drukverschil p0* +1,3 bar p0* + 0,5 bar Pulswatermeter - 10 l/impuls - 10 l/impuls Vereiste lengte 315 mm 205 mm 125 mm 210 mm 185 mm Gewicht 2 kg 1,2 kg 0,5 kg 3,5 kg 1,5 kg Nominale volumestroom voor elke afzonderlijke configuratie Type NFE1.x NFE2.x NFE3 MVE1 1,1 m3/h 1,3 m3/h 1,5 m3/h MVE2 1,15 m3/h 1,4 m3/h 1,6 m3/h Maximum volumestroom voor elke afzonderlijke configuratie Type NFE1.x NFE2.x NFE3 MVE1 2,2 m3/h 2,6 m3/h 3,0 m3/h MVE2 2,3 m3/h 2,8 m3/h 3,2 m3/h 19

20 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 20

Flamco Fill-PE. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

Flamco Fill-PE. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com Flamco Fill-PE Flamco www.flamcogroup.com FLMCO FILL-PE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het

Nadere informatie

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het gebruik van

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Flexcon M-K/C Installatie- en bedieningsinstructies

Flexcon M-K/C Installatie- en bedieningsinstructies EXPNSIEUTOMTEN Flexcon M-K/C Flamco www.flamcogroup.com Inhoudsopgave Pagina 1 lgemeen 3 1.1 Over deze handleiding 3 1.2 Overige documentatie 3 1.3 Het gebruik van Flamco producten 3 1.4 Nadere hulp en

Nadere informatie

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco

Flamco. Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2. Installatie- en bedieningsvoorschrift. 2002, Flamco Automaat voor drukverzorging Ontluchten Bijvullen D1/D2 7526 NL Installatie- en bedieningsvoorschrift 2002, Flamco Uitvoering A B C D E F G H J - draaibare vataansluitingen (ÜW 1!/2 - bu. 1!/4 ) - metalen

Nadere informatie

Gebruikers- en service-instructie

Gebruikers- en service-instructie 7163 7600 05/2004 NL(NL) Gebruikers- en service-instructie Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen voor u de thermostaat gebruikt Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Pos.

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

DROOGPLATEAU. Handleiding

DROOGPLATEAU. Handleiding DROOGPLATEAU PRGHO Handleiding Rhima-webshop.nl 1 Rhima-webshop.nl Rhima-webshop.nl 2 Rhima-webshop.nl Inhoudsopgave Pagina 1. Belangrijke informatie. 4 2. Algemeen. 5 3. Installeren. 6 4. Instructie voor

Nadere informatie

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding

Waterontharder VT1000. Gebruikers handleiding Waterontharder VT1000 Gebruikers handleiding Pagina 2 van 16 VT1000 rev1 Inhoudsopgave. Pagina 1. Belangrijke informatie. 4. 2. Algemeen. 5. 3. Installatie 6. 3.1. Inhoud levering 6. 3.2. Installeren 7.

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09

Installatie & onderhouds instructies KAPTIV. Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies 09/09 Installatie & onderhouds instructies KAPTIV Niveau gestuurde condensaat aftap zonder persluchtverlies ALGEMENE WERKING De KAPTIV is een niveau gestuurde condensaataftap zonder persluchtverlies. Door de

Nadere informatie

Bedieningsinstructie

Bedieningsinstructie Bedieningsinstructie Kamerthermostaat ModuLine 00 763 7600 (203/08) NL 763 7600-000.TD Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen................. 2 2 Inleiding.............................. 2

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C Nederland - elgië NL Dak integratie collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL 1 ZentaSOL 2 Installatie- en servicehandleiding Geïntegreerd in het dak 1 of 2 zonnecollectoren M002070-300021367-001-E

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Handleiding AZEZ. Type Eenheid 715302 715303 715304 715306 715308 715310 715312 715314

Handleiding AZEZ. Type Eenheid 715302 715303 715304 715306 715308 715310 715312 715314 Handleiding AZEZ Algemene instructies: Dit filter is ontworpen en gemaakt om aan de hoogste eisen van kwaliteit en afwerking te voldoen. De UDI AZEZ filter is een automatisch zelfreinigend filter dat wordt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi

3 WEG- OMSCHAKELKLEP. Installatie- en gebruikershandleiding. voor warmtapwaterlading. USV 1 bu USV 5/4 bu USV 6/4 bi Installatie- en gebruikershandleiding NL 3 WEG- OMSCHAKELKLEP voor warmtapwaterlading USV 1" bu USV 5/4" bu USV 6/4" bi A.u.b. eerst lezen Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

Nadere informatie

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration

Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration CC-ES-07 en CC-Ex-07 Controller tbv Perslucht reiniging Installatie en bediening voorschriften Vertaling van het origineel Technisch Bureau Nico Veeken. Industrial Air Filtration Tel 0031228581465 Wervershoof

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster

Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Handleiding: instelling en werking LCD display t.b.v. ombouwset 007 en prolithium Daily Driver, Juice, Stick, Heavy Duty, Hammer en Monster Beste Gebruiker, Gefeliciteerd met de aankoop van een R A T -

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS

GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING INBOUWSTAPELAARS 2 INHOUD 1. REGISTRATIE SERIENUMMERS 2. INLEIDING 3. BESCHRIJVING VAN DE STAPELAAR 4. WERKING VAN DE STAPELAAR 5. INSTALLEREN VAN DE STAPELAAR 6. GEBRUIKEN VAN

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruikshandleiding E515

Gebruikshandleiding E515 BINNEN BUITEN blad 1/6 Optioneel: externe codegever inbouwdoos drukknopschakelaar inbouwdoos schakelaar aansluiting voor besturingseenheid voeding: installatie in elektrische schakelkast aanbevolen montagehoogte:

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met balansventilatie-units met warmterecuperatie (type ComfoD 350, 450 en 550 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem via ondergrondse

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Flamco. Flexcon M. Montage- en bedieningshandleiding. 2008 Flamco 18503929

Flamco. Flexcon M. Montage- en bedieningshandleiding. 2008 Flamco 18503929 Flexcon M NL Montage- en bedieningshandleiding 2008 Flamco 1803929 Flamco b.v. Postbus 11 2800 AC Gouda - Holland Industriestraat 2802 AC Gouda - Holland Telefoon: 0182 91800 Telefax: 0182 227 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station

Handleiding Filtron. De reeks bewerkbare velden: Spoelduur (A) Spoelmodus (B) Handmatigeaccumulaties. De gewenste spoelduur per station Filtron Algemene instructies: De spoelcontroller is gemaakt en ontworpen voor het spoelen van semi-automatische filters. Na installatie van de Filtron kan het filter spoelen op een ingestelde tijd, drukverschil

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Alfamix (wasmachines) Handleiding

Alfamix (wasmachines) Handleiding Hot-fill systeem voor wasmachines Montage- en gebruikershandleiding Tot 90% van het energieverbruik van een wasmachine is elektriciteit gebruikt bij het opwarmen van warm water. De Alfamix laat toe om

Nadere informatie

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion

BIZOBIKE Display handleiding E-Motion BIZOBIKE Display handleiding E-Motion Inhoudsopgave Materiaal & kleur 1 Functies 1 Interface 1 Installatie 1 Powerknop 1 Wandel assistent 2 Achtergrond verlichting 2 Batterij capaciteit 2 Afstand & trip

Nadere informatie

088U0240 / 088U0245. Handleiding CF-MC Hoofdregelaar

088U0240 / 088U0245. Handleiding CF-MC Hoofdregelaar 088U0240 / 088U0245 NL Handleiding 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK710 Danfoss 03/2011 Inhoud 1. Inleiding...................................................................... 4 2. Overzicht van het

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

Indirecte warmwaterbereider. Modellen: CP- B25 CP- B200

Indirecte warmwaterbereider. Modellen: CP- B25 CP- B200 Indirecte warmwaterbereider Modellen: CP- B25 CP- B200 CP- B50 CP- B250 CP- B75 CP- B00 CP- B0 CP- B50 CP- B125 CP- B400 CP- B150 Installatie- en bedieningsvoorschriften 201.0 1 BESCHRIJVING... 1 2 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN...

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond

Handleiding. AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond Handleiding AirQlean H luchtfiltersysteem voor montage aan het plafond ... Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEEL 1 Informatie over de veiligheid 1.1. Inleiding Dit hoofdstuk bevat informatie over

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift Voor de installateur Interface 0-10 V --> ebus AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254

Bedieningsmodule Type ABS CP 151-254 15975197NL (12/2014) Installatie- en bedieningsinstructies www.sulzer.com 2 Installatie- en bedieningsinstructies Bedieningsmodule Type ABS CP 151 153 253 254 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Schakelkast...

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Pagina : 1 van 5 Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Smit Polyweb Boerkensleen 23 b 4705 RL Roosendaal The Netherlands T +31 (0)165-544770 F +31 (0)165-565244 Pagina : 2 van

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Betaalsystemen informatie CF7900. Installatie instructie. Munt betaalsysteem CF7000 serie vervanger voor de CF690. Monteur koffiemachine B.V.

Betaalsystemen informatie CF7900. Installatie instructie. Munt betaalsysteem CF7000 serie vervanger voor de CF690. Monteur koffiemachine B.V. Betaalsystemen informatie CF Installatie instructie Munt betaalsysteem CF7000 serie vervanger voor de CF690 1. Algemeen 2. Specificaties 3. Overeenkomsten en verschillen met CF690 4. Standaard instellingen

Nadere informatie

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen COMBIFORT Storingen en blokkeringen INHOUDSOPGAVE Storingen en blokkeringen 1 Algemeen 2 Overzicht meldingen 2.1 Waarschuwingsmeldingen 4 2.2 Blokkeringsmeldingen 4 2.3 Storingsmeldingen 5 3 Oorzaken van

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

HP Power Distribution Rack

HP Power Distribution Rack HP Power Distribution Rack Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Er is kans op letsel door elektrische schokken en gevaarlijk hoge spanningsniveaus. De elektrische aansluitingen

Nadere informatie

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.

montagehandleiding CV EN SANITAIR HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa. CV EN SANITAIR montagehandleiding HOTRUN TYPE 37 / TYPE 70 ELEKTRISCHE GEISER Elwa International BV De Dollard 28 1454 AV Watergang www.elwa.nl Inhoudsopgave Voorwoord.........................................

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Stappenplan installeren UMR Vario

Stappenplan installeren UMR Vario Stappenplan installeren UMR Vario stap invullen sl tabbel op blz... 1 begin met het invullen van de tabel in de handleiding. dit geeft een duidelijk overzicht voor de volgende stappen. alle bekabeling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DFE 20 T DFE 40 T DFE 80 T Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Expansieautomaten. 46 Productcatalogus Nederland Wijzigingen voorbehouden. Levering via de groothandel.

Expansieautomaten. 46 Productcatalogus Nederland Wijzigingen voorbehouden. Levering via de groothandel. . Expansieautomaten Flamco produceert een uitgebreid assortiment expansieautomaten met compressor (Flexcon M-K serie) of met pomp (Flamcomat), alle gekenmerkt door optimale technische prestaties, eenvoudige

Nadere informatie

StyleView Envelope Drawer

StyleView Envelope Drawer User Guide StyleView Envelope Drawer www.ergotron.com User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l utilisateur - Français Gebruikersgids - Nederlands Benutzerhandbuch - Deutsch Guida per

Nadere informatie

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat

Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00. Bedienings- en montagehandleiding. 1. Veiligheidsinstructies. 2. Opbouw van het apparaat Jaloezieschakelmodule Bestelnr.: 8522 11 00 Bedienings- en montagehandleiding 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparatuur mogen alleen door een installateur worden uitgevoerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement Draaidimmer conventioneel. Bedieningshandleiding met druk-wisselschakelaar met druk-wisselschakelaar Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig

Nadere informatie

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING

RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Installatie- en gebruikershandleiding NL RUIMTEREGELAAR MET STOOKLIJN- VERSTELLING Afstandsbediening voor warmtepompen met koeling RFV-DK Vertaling van de originele handleiding Alpha-InnoTec GmbH A.u.b.

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie