Flamco-Fill NFE+MVE. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flamco-Fill NFE+MVE. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com"

Transcriptie

1 Flamco-Fill NFE+MVE Flamco

2 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen Over deze handleiding ndere meegeleverde documentatie Het gebruik van Flamco producten Nadere hulp en informatie 3 2. Veiligheid Beoogd gebruik Belangrijke informatie Symbolen in deze handleiding Specificaties Veiligheidsvoorzieningen Het voorkomen van een te hoge druk Het voorkomen van een te hoge druk Symbolen op de navulmodule 4 3. Beschrijving Overzicht van de componenten SCU-besturing Werkingsprincipe 6 4. Configuraties 7 5. Transport en opslag Transport Opslag 9 6. Installeren Voorbereidende werkzaamheden voor het installeren Omgevingsvoorwaarden Hydraulisch aansluiten Elektrische installatie Basis elektrische aansluitingen besturing opstarten Menustructuur besturing Menusymbolen Werkingsprincipe besturing Ingangssignalen besturing Onderhoud en storingsdiagnose Vóór de onderhoudswerkzaamheden Stroomuitval Onderhoudsinterval onderhoudsinterval Foutmeldingen 17 Flamco b.v. Postbus C Gouda - Holland Tel.: Fax: Verwijdering Technische gegevens 19 Note: ppendix beschikbaar Flamco Jozef van Elewijckstraat Grimbergen - België Tel.: Fax:

3 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1. lgemeen 1.1. Over deze handleiding Deze handleiding omvat technische gegevens, instructies en toelichtingen die bijdragen aan het veilig gebruik van deze automaat. Lees alle instructies en zorg dat u deze begrijpt voordat u de automaat transporteert, installeert, in gebruik neemt, opnieuw opstart, bedient of onderhoudt ndere meegeleverde documentatie lgemene informatie over extra componenten, zoals de pomp en de sensors, is in deze handleiding opgenomen. ls extra documentatie is geleverd, volg dan ook die instructies Het gebruik van Flamco producten Overeenkomstig opdracht of uitvoering kan aanvullende documentatie zijn ingesloten. Volg de hierin vermelde instructies Nadere hulp en informatie Neem contact op met uw leverancier voor extra diensten zoals: Training. Onderhoudsovereenkomsten. Levering van onderdelen. Reparaties en verbeteringen. 2. Veiligheid 2.1. Beoogd gebruik De navulmodule is geschikt voor gesloten verwarmings- en airconditioningsystemen: om waterverliezen uit het systeem aan te vullen Belangrijke informatie De automaat is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om lichamelijk letsel en beschadigingen te voorkomen. Gebruik de automaat op de volgende wijze: Laat de installatie uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Houd u aan de lokale wetgeving en richtlijnen. Voer geen modificaties uit aan de automaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flamco. Zorg ervoor dat alle deksels en flenzen zijn gesloten wanneer de automaat wordt gebruikt. Raak geen spanningvoerende onderdelen aan. De sensorunits en de druksensors werken met een extra lage veiligheidsspanning. Flamco is niet aansprakelijk voor enig verlies als gevolg van het niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften of het niet naleven van standaard veiligheidsmaatregelen tijdens het uitvoeren van handelingen zoals het transporteren, installeren, in gebruik nemen, opnieuw starten, bedienen, onderhouden, testen en repareren, zelfs indien dergelijke voorschriften niet uitdrukkelijk in deze instructies zijn opgenomen Symbolen in deze handleiding Duidt op een gevaar dat kan leiden tot lichamelijk letsel inclusief de dood, milieuvervuiling en/of schade aan de automaat en aan andere uitrusting.. $ arding = Duidt op een elektrisch gevaar dat kan leiden tot lichamelijk letsel inclusief de dood, milieuverontreiniging en/of schade aan de automaat en aan andere uitrusting. Belangrijke informatie Specificaties De constructie van de automaat is ontworpen conform de normen DIN EN 1717 en DIN Veiligheidsvoorzieningen De automaat bevat geen veiligheidsvoorzieningen die voorkomen dat de werkdruk en de werktemperatuur een bepaalde waarde over- of onderschrijden. Onderdelen die de druk en temperatuur in het systeem begrenzen moeten derhalve worden geïnstalleerd Het voorkomen van een te hoge druk Geschikte veiligheidsventielen die voorkomen dat de maximum werkdruk wordt overschreden: Openen niet later dan wanneer de maximum toelaatbare werkdruk is bereikt; Kunnen de volumestroom (inclusief het maximum toelaatbare navulvolume) binnen 110% van de maximum werkdruk afvoeren; = Vernauw in- of uitlaatleidingen bij het veiligheidsventiel niet. 3

4 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Het voorkomen van een te hoge druk Geschikte veiligheidsvoorzieningen: Garanderen dat de werktemperatuur op geen enkele plaats in het systeem wordt overschreden; Zijn getest en goedgekeurd op bedrijfsveiligheid. ctiveer de druk- en temperatuurbeveiligingen en controleer regelmatig of deze correct werken Symbolen op de navulmodule De symbolen op de navulmodule vormen onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen. Bedek of verwijder de symbolen niet. Controleer regelmatig of de symbolen aanwezig en leesbaar zijn. Vervang of herstel symbolen die onleesbaar of beschadigd zijn. Service Germany Tel.: +49 () Fax.: +49 ( 0 ) Service Nederland Tel.: +31 ( 0 ) Fax.: +31 ( 0 ) Op de typeplaat kunt u de volgende productinformatie vinden: Contactinformatie B Waarschuwingssticker Gebruik de navulmodule niet indien de gegevens op het typeplaatje afwijken van de order. B 4

5 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Beschrijving Overzicht van de componenten Nr. Beschrijving 1 ansluiting watertoevoer DN15 2 Open/gesloten kogelkraan 3 Terugstroom beveiliging 4 Pulswatermeter 5 x :2 = Pulswatermeter SCU-besturing 6 Open/gesloten kogelkraan 7 ansluiting CV- of koelsysteem DN15 8 Druksensor 9 Magneetventiel 10 Vuilfilter Eenheden 11 NFE1.x 12 NFE2.x 13 NFE3.x 14 MVE1 15 MVE

6 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES SCU-besturing Nr. Beschrijving 1 Regelpaneel voor besturing, display, LED storingsdisplay, keuzeschakelaar (klikken en rollen) 2 an/uit-schakelaar, ON: brandt rood 3 Inwendige zekering F1: T V 4 Inwendige zekering F2: T 3,5 250 V 5 Hardwareversie, servicemenu E2 6 Klemmenstroken voor Elektrische voeding; Sensoren; Pulswatermeter; Extern inschakelen van het navulproces; Verzamelstoringsmelding; Pomp; 7 Interface RS Werkingsprincipe De navulmodule is verbonden met het verwarmings- of airconditioningsysteem en met een watertoevoer, bijv. een hoofdwaterleiding. De Flamco FILL automaat combineert een navul-eenheid (NFE) met een magneetklepeenheid (MVE) en vormt op die wijze een automatische navulmodule. De navulmodule bewaakt het niveau in de gesloten warmwater- en koudwater systemen en compenseert, in de toepasselijke combinatie, het volumeverlies. De bijvulprocedure wordt vervolgens, druk- dan wel niveaugeregeld, uitgevoerd in bewaakte tijdsintervallen of bijvulhoeveelheden. fhankelijk van het beschikbare watertoevoer (drinkwaternet, verwarmingsnetwerk, enz.) moet de toepasselijke NFE worden gekozen. De keuze van MVE is afhankelijk van het type besturing op de navul- of expansieautomaat. 6

7 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 4. Configuraties Er zijn vijf verschillende NFE modules (navuleenheden): met een terugstroombeveiliging zonder een terugstroombeveiliging met een (puls)watermeter zonder een (puls)watermeter zonder terugstroombeveiliging en watermeter. Deze kunnen worden aangesloten op de MVE-module. Er zijn twee verschillende typen MVE-module: met besturing (MVE1) of zonder besturing (MVE2). De MVE2 wordt aangestuurd door de (SDS) besturing van een expansieautomaat. Voorbeelden van configuraties: NFE1.x + MVE1 Type met terugstroombeveiliging voor automatisch bijvullen (vgl. DIN 1988 en EN 1717) in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/S, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 1,3 bar lager is dan de toevoerdruk van het waterleidingnet. Of: Type met terugstroombeveiliging voor automatische bijvullen in systemen met constante gasbuffer (expansievaten Flexcon, Flexcon M, Flexcon Pro, Contra Flex, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 1,3 bar lager is dan de toevoerdruk van het waterleidingnet. NFE1.x + MVE2 Type met terugstroombeveiliging voor automatisch niveaugeregeld bijvullen (vgl. DIN 1988 en EN 1717) in systemen met compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-K/U, MK/C, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 1,3 bar lager is dan de toevoerdruk van het waterleidingnet. NFE2.x + MVE1 Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken in systemen met pompof compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/S, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de systeemdruk van het verwarmingsnetwerk. Of: Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken in systemen met constante gasbuffer (expansievaten Flexcon, Flexcon M,, Flexcon Pro, Contra Flex, en andere) waarvan de vuldruk tenminste 0,5 bar lager is dan de systeemdruk van het verwarmingsnetwerk. 7

8 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES NFE2.x + MVE2 Type voor automatisch niveaugeregeld bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/S, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de systeemdruk van het verwarmingsnetwerk NFE3 + MVE1 Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken, of netwerken die reeds een terugstroombeveiliging en een watermeter bevatten, in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/U, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de toevoerdruk van het navulwater. Of: Type voor automatisch bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken, of netwerken die reeds een terugstroombeveiliging en een watermeter bevatten, in in systemen met constante gasbuffer (expansievaten Flexcon, Flexcon M,, Flexcon Pro, Contra Flex, en andere) waarvan de vuldruk tenminste 0,5 bar lager is dan de toevoerdruk van het navulwater. De NFE3 kan worden weggelaten indien het bijvulwater vrij van deeltjes kleiner dan 0,2 mm is; indien het systeem niet door een verwarmingsnetwerk wordt gevoed; indien een passende terugstroombeveiliging beschikbaar is, en indien er een afsluiter aanwezig is voor de magneetklep. NFE3 + MVE2 Type voor automatisch niveaugeregeld bijvullen vanuit verwarmingsnetwerken, of netwerken die reeds een terugstroombeveiliging bevatten, in systemen met pomp- of compressorgeregelde expansie automaten (Flexcon M-P, Flexcon M-K/U, en andere) waarvan de systeemdruk tenminste 0,5 bar lager is dan de toevoerdruk van het navulwater. De NFE3 kan worden weggelaten indien het bijvulwater vrij van deeltjes kleiner dan 0,2 mm is; indien het systeem niet door een verwarmingsnetwerk wordt gevoed; indien een passende terugstroombeveiliging beschikbaar is, en indien er een afsluiter aanwezig is voor de magneetklep. 8

9 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 5. Transport en opslag 5.1. Transport De vervoersdocumenten benoemen alle onderdelen, zoals uitrusting en documentatie. Zorg ervoor dat de levering compleet en onbeschadigd is. De eenheden worden verpakt in doos en zijn voor gemonteerd. Stel vast welke onderdelen ontbreken of niet correct zijn geleverd. Lees de algemene voorwaarden in de vervoersdocumenten. Monteer de onderdelen afhankelijk van de gewenste configuratie. Raadpleeg voor voorbeelden hoofdstuk Raadpleeg voor het gewicht en de afmetingen hoofdstuk 10: Technische gegevens Opslag Zorg ervoor dat de opslagplaats voldoet aan de omgevingsvoorwaarden. Raadpleeg hoofdstuk 6.2. Zorg ervoor dat de vloer vlak is. De dozen kunnen worden opgestapeld. Stapel niet hoger dan 3. 9

10 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Installeren Voorbereidende werkzaamheden voor het installeren Controleer of het montagevlak het maximum gewicht, inclusief het water, kan dragen. Raadpleeg hoofdstuk 10: Technische gegevens. De eenheid is bedoeld om tegen de wand te worden bevestigd. Er mogen geen externe krachten op uitwerken Controleer of er geen vuil in de navulmodule en de accessoires kan komen. De installatievloer moet voorzien zijn van een afvoer of er moet voldoende afwatering zijn om overgestroomd water af te voeren. Monteer afsluiters in alle aansluitleidingen. Houd voor onderhoudswerkzaamheden voldoende vrije ruimte rondom de navulmodule. Neem de geldende normen m.b.t. het gebruik en de installatieplaats in acht en informeer zo nodig de verantwoordelijke test- en certificeringsorganen voordat het systeem in gebruik wordt genomen Omgevingsvoorwaarden > 0 C...40 C < 80% Zorg ervoor dat de navulmodule wordt geïnstalleerd in een afgesloten, droge en vorstvrije ruimte; dat de aangegeven minimum afstanden zijn aangehouden; dat de atmosfeer geen elektrisch geleidende gassen of hoge concentraties stof en dampen bevat: kans op explosie indien de atmosfeer ontbrandbare gassen bevat; dat de ruimte schoon en goed verlicht is. - Relatieve luchtvochtigheid: Voorkom condensvorming. - Vrij van trillingen. - Vrij van hitte- en zonnestraling. dat de navulmodule vrij is van bijkomende lasten 10

11 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 6.3. Hydraulisch aansluiten Plaats afsluiters vóór de slangaansluitingen. Werk alleen aan drukloze en afgekoelde drukaansluitingen. Gebruik de meegeleverde drukslangen. DN15 DN15 B Sluit de toevoerleiding () aan op de bijvulaansluiting. Installeer hier zo nodig een vuilfilter (0,2 mm). De minimum nominale diameter van beide leidingen is DN 15. Sluit de installatie (B) op het systeem aan Elektrische installatie De navuleenheid wordt met aangesloten bedrading geleverd. De magneetklep en de druksensor zijn reeds op de besturing aangesloten. Op de klemmenstroken kan spanning staan, zelfs wanneer de hoofdvoeding is losgekoppeld. Zorg ervoor dat alle externe voedingen (bijv. extern navulsysteem) eveneens van de automaat zijn losgekoppeld. Raak geen verbindingen of leidingen aan die onder spanning staan. Schakel de aan-/uitschakelaar op de SCUbesturing uit. Trek de stekker los of schakel de externe zekeringen uit zodat deze niet automatisch weer kunnen inschakelen. Maak de beschermkap van de aansluitkast los. De beschrijving van de klemmenstroken bevindt zich aan de binnenzijde van de beschermkap. UIT 11

12 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Basis elektrische aansluitingen Nominale spanning 230 V: +6%; -10% 50 Hz - 60 Hz Beschermingsgraad Nominale stroom [] Externe Zekering []* P54 (druksensor IP65) 3 10 SELV: Extra lage veiligheidsspanning * anbevolen waarde; veiligheidsautomaat, karakteristiek C Sluit nooit aansluitingen en tegelijkertijd aan. Doet u dit wel, dan wordt de navulunit, de SCU-besturing of de drukregelaar onherstelbaar beschadigd. SELV RS INGNGSSIGNL Extern bijv. M-K/U (navullen 230 V) C RS485 INGNGSSIGNL Extern navullen (voor potentiaalvrij contact) Verzamel storingsmelder 230V 50Hz B B C 12

13 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES besturing opstarten Menustructuur besturing Procesdisplay Procesdisplay Systeem (symbolen) Fout Systeemdruk Bedrijfsmodus Regelmodus Bijvulhoeveelheid totaal Foutlijst, actief (bevestigen ) Keuzemenu Lezen Invoer Invoer, met code Terug Keuzemenu 1 Uitrustingsmenu Parametermenu Servicemenu Terug SYSTEEMCLSSIFICTIE Servicemenu Projectnummer Softwareversie Start Onderhoud Foutenlijst (passief) Waardenstatistiek Bedrijfsuren Navulstatistiek Wissel toegangscode Terug SYSTEEMDT Parametermenu Systeemdruk Speciale systeemdruk Literteller Q Waterbehandeling Bijvulhoeveelheid Tijd, datum overige overige intern Terug SYSTEEMCONFIGURTIE Uitrustingsmenu ID-nummer Taal Literteller Q Waterbehandeling Regelmodus Bedrijfsmodus Sensor Motorbeveiliging Verzamel storingsmelder Terug Codemenu vrij Ku2 FL1 FL Menusymbolen 1 Geen 2 Geweigerd, U Het 4 Code I Navullen O Druksensor. 7 Geen 8 Bedrijfsmodus, identificatienummer beschikbaar. Besturing niet geconfigureerd. q Pulswatermeter niet geïnstalleerd. Buiten limieten Invoer bevestigd. parameter. Q navullen geschiedt drukgeregeld. Programmeermodus, infoer W vereist. E Testmodus. is niveaugeregeld. R Waarschuwing. T Opslagfout. Instellingen niet opgeslagen. tussenkomst mogelijk. Y Wacht. alleen lezen. e Extern navulsignaal is aangesloten (alleen niveaugeregeld). P Pomp. 13

14 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 7.3. Werkingsprincipe besturing Beginnen Schakel een geïnstalleerd vulsysteem uit. Sluit de afsluiters. Zet de besturing (D) aan. Display B Storings-LED C Navigatie draai/drukknop D N/UIT-schakelaar besturing. Navigeer met het knop (C) door de menu s en bevestig de keuze. De display () toont de menu s. Bij storingen gaat LED (B) branden. B C D 3 sec... Houd, ongeacht de plaats van de cursor, de navigatiedraaiknop drie seconden ingedrukt om naar het procesdisplay te gaan. P 8,8 bar Systeem uto Liter p 100 P uto 8,8 bar P uto Syteem Liter Fout p 100 In geval van storingen schakelt het procesdisplay van [SYSTEEM] naar [FOUT] en brandt de LED. De storingsmelding minimum drukalarm wordt weergegeven wanneer het systeem voor het eerst wordt opgestart. Het is mogelijk de draaiknop tussen [SYSTEEM] en [FOUT] te draaien. Druk op de draaiknop wanneer [FOUT] wordt weergegeven om naar de foutenlijst te gaan. Scroll door de storingen in geval van meer dan één storing. lle storingen worden weergegeven in de volgorde van gebeurtenis. -Druk op de draaiknop om naar het optiemenu te gaan wanneer [SYSTEEM] wordt weergegeven om naar het menu met opties te gaan. 14

15 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 7.4. Ingangssignalen besturing System Start Taal Nulinstelling Taal (3 sec.) P System View Enter Enter, with code B2 Hardware Parameter Service D1 ID number Language Litres counter Water treatment G2 Deutch Nederlands English Français G2 1 Ku1 Date Start Time E3 2 Regelmodus Ku1 Date Time Start E3 1 Portugues Pycck Norsk cesky G2 13 Pycck Norsk cesky G2 14 Language Liters counter Water treatment Control mode G5 Level controlled Press. controlled G5 3 Projekt no. Software version Start Maintenance E3 Level controlled Press. controlled G5 3 Sensor Motor prot. Common failure G10 Hardware Parameter Service D2 System pressure Special syst.press Litre/pulse Water treatment F4 Vuldruk configureren F1-1 t/m F1-5 Hardwaremenu Parametermenu Servicemenu D3 F1 6 System pressure Special syst.press Litre/pulse Water treatment F4 Water treatment Filling quantity Time, date Other F6 System Start menu (alleen eerste keer) Tijd en datum :15:28 Save :36:00 Save :36:00 Save :36:00 Save (3 sec.) Wanneer de programmeermodus wordt geactiveerd, blijft de regeling voor drukhouding actief. De code blijft 5 minuten na de laatste invoer actief. Verwijder alle niet toegestane belastingen, neergelegde voorwerpen of zijdelingse belastingen van de basisnavulmodule. 15

16 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 8. Onderhoud en storingsdiagnose De temperatuur van het water en de contactoppervlakken kan 70 C of meer zijn. Draag zo nodig veiligheidskleding. De vloer kan nat of vet zijn. Draag veiligheidsschoenen Vóór de onderhoudswerkzaamheden Op de klemmenstroken kan spanning staan, zelfs wanneer de hoofdvoeding is losgekoppeld. Zorg ervoor dat alle andere voedingen (bijv. extern navulsysteem) eveneens van de automaat zijn losgekoppeld. Maak het systeem drukloos voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd Stroomuitval De geprogrammeerde parameters van de controller veranderen niet bij een stroomstoring. De SCU-eenheid (de kloktimer) heeft een noodvoeding voor ongeveer een week. = Controleer na een stroomstoring de staat van de automaat Onderhoudsinterval onderhoudsinterval Bevestig het onderhoud in het servicemenu. Interval Onderdeel ctiviteit Jaarlijks Navulmodule Controleer de koppelingen en schroefverbindingen op lekkage. Zonodig aandraaien of opnieuw verpakken Elk jaar voor het stookseizoen. Vuilfilters in de toevoerleiding(en) Reinig de filter inzetten. 16

17 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 8.4. Foutmeldingen Nr. Melding Beschrijving Resetten Mogelijke oorzaak Storingzoeken 1 Minimum-drukalarm De systeemdruk heeft de onderste alarmlimietgrens bereikt. De onderste alarmgrens is de ingestelde waarde [pon] minus [Min. alarmafstand pon]. 2 Maximum drukalarm De systeemdruk heeft de bovenste alarmgrens bereikt. De bovenste alarmgrens is de ingestelde waarde [psv] minus [Max. alarmafstand psv]. 5 toevoer te gering Pulswatermeter levert geen water na verzoek tot navullen. 6 Druktoenamehoeveelheid De druktoenamehoeveelheid is aangepast. De systeemdruk is echter niet met tenminste 0,1 bar toegenomen. 7 Druktoenametijd De systeemdruk is niet met tenminste 0,1 bar toegenomen binnen de druktoenametijd. Lekkage Instroomdruk te laag Drukhandhaving verkeerd ingesteld. Pomp schakelt niet uit. De reactiedruk psv van het veiligheidsventiel is te laag afgesteld. Impulsen van pulswatermeter ontbreken doordat: Elektrische aansluiting niet in orde is; fgestelde waarde van reactietijd van de pulswatermeter te laag is; Pulswatermeter defect is. Pomp start niet. Waterinlaat te laag. fgestelde waarde verkeerd. 8 Ventiel defect Navulprocedure zonder verzoek. Magneetklep sluit niet Watermeter pulst zonder pompverzoek. 10 Cyclusafstand Minimum interval tussen twee navulcycli verkort. 11 antal cycli Maximum aantal vulcycli binnen een tijdsperiode overschreden. 12 Hoeveelh begrenzing Maximum hoeveelheid voor een navulcyclus overschreden. 13 Looptijd begrenzer Maximum tijd voor een navulcyclus overschreden. 14 Vulhoev. overschreden Max. eerste vulhoeveelheid in vulmodus overschreden. 15 Vultijd overschreden Max. eerste vultijd in vulmodus overschreden. 16 module vervangen Hoeveelheid van waterbehandelingsmodule overschreden. Verhelp lekkage. Verhoog toevoerdruk. Controleer afstelling van drukhandhaving. Controleer pompuitschakeling. Controleer de afgestelde waarde voor psv. Controleer voordruk. Sluit de elektrische voeding op de pulswatermeter aan. Verleng de afgestelde waarde van de reactietijd van de pulswatermeter. Vervang indien nodig de pulswatermeter. Verhoog toevoerhoeveelheid. Verhoog afgestelde waarde. Pomp start niet. Verhoog toevoerhoeveelheid. Waterinlaat te laag. Verhoog afgestelde waarde. fgestelde waarde verkeerd. Controleer of de magneetklep schakelt. Intervaltijden van het systeem gaan onder limiet. Lekkage in het systeem. Te veel navulverzoeken binnen de tijdsperiode. Lekkage in het systeem. Lekkage in het systeem. fstelwaarde voor hoeveelheidslimiet te laag. Lekkage in het systeem. fstelwaarde voor tijdslimiet te laag. Lekkage in het systeem. Systeem nog niet voldoende gevuld. Lekkage in het systeem. Systeem nog niet voldoende gevuld. Modulecapaciteit van waterbehandeling uitgeput. Verwissel module. Reinig magneetklep Controleer elektrische aansluitingen. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Verhelp de lekkage. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. ctiveer vulmodus opnieuw. Verhelp lekkage. Controleer afgestelde waarde. ctiveer vulmodus opnieuw. Verwissel module. 17 Spanningsensor Minimum sensorspanning onder limiet. B Printplaat defect. Verwissel besturing bij herhaling. 18 sluiting drukmeting Kortsluiting in stroomlus van druksensor. Kortsluiting. Controleer de elektrische verbindingen en kabels. 19 Kabelbr drukmeting Onderbreking in stroomlus van druksensor. 20 Geen datum/tijd Real-time klok heeft geen geldige tijdsinformatie. Kabelbreuk. Controleer de elektrische verbindingen en kabels. Tijdsafstelling gewist na langere periode zonder spanning. Stel tijd en datum in. 25 Onderhoudsdatum Onderhoudsdatum bereikt Onderhoud vereist. Voer onderhoud uit en bevestig dit in het servicemenu. : Resetten mogelijk bij normaal gebruik(besturing start opnieuw na resetten). B: Geen handeling, automatische reset bij normaal gebruik. 17

18 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 9. z Verwijdering Houd u aan de locale wetgeving. UIT Controleer of de hoofdschakelaar UIT staat. Ontkoppel de spanningstoevoer. 1 Controleer of de hoofdschakelaar UIT staat. Tap het water af. UIT V 18

19 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 10. Technische gegevens NFE1.x NFE2.x NFE3.x MVE1 MVE2 Type NFE1.1 NFE1.2 NFE2.1 NFE2.2 NFE3 MVE1 MVE2 rtikelcode Systeemdruk Temperatuurbereik toevoer 1-10 bar 3 C -65 C 3 C -90 C Omgevingstemperatuur 3 C - 40 C Volumestroom 1,45 m3/h 2,1 m3/h 3 m3/h 1,8 m3/h 1,9 m3/h Vereist drukverschil > 0,8 bar Drukverschil p0* +1,3 bar p0* + 0,5 bar Pulswatermeter - 10 l/impuls - 10 l/impuls Vereiste lengte 315 mm 205 mm 125 mm 210 mm 185 mm Gewicht 2 kg 1,2 kg 0,5 kg 3,5 kg 1,5 kg Nominale volumestroom voor elke afzonderlijke configuratie Type NFE1.x NFE2.x NFE3 MVE1 1,1 m3/h 1,3 m3/h 1,5 m3/h MVE2 1,15 m3/h 1,4 m3/h 1,6 m3/h Maximum volumestroom voor elke afzonderlijke configuratie Type NFE1.x NFE2.x NFE3 MVE1 2,2 m3/h 2,6 m3/h 3,0 m3/h MVE2 2,3 m3/h 2,8 m3/h 3,2 m3/h 19

20 FLMCO-FILL NFE+MVE INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 20

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het gebruik van

Nadere informatie

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03

reflex servitec magcontrol 15 Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Vacuüm-sproeibuisontgassing Montage-, gebruiks- en onderhoudshandleiding Versie 02/03 reflex Algemeen Algemene veiligheidsinstructies Inhoudsopgave Algemeen Veiligheidsvoorschriften 2 Voorschriften

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN DRE 52 DRE 80 DRE 120 INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE Nederland WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN Lees deze handleiding zorgvuldig Waarschuwing Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE

BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE GEBRUIKSAANWIJZING BOXER SERIE MARLIN SERIE FALCON SERIE POLAR SERIE Versie 06.03 DIG.NL Deze handleiding heeft betrekking op de BOXER, MARLIN, FALCON, en POLAR series. De algemene instructies zijn van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl

GEBRUIKSAANWIJZING. E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl ARMONIA ClasSIc GEBRUIKSAANWIJZING E-mail: info@coffema.nl - www.coffema.nl Coffema B.V. De Weegschaal 11a 5215 MN s-hertogenbosch telefoon: 073 613 75 79 telefax: 073 614 21 79 service: 0900 26 333 62

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

2580754 NL 1502 HANDLEIDING. Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling

2580754 NL 1502 HANDLEIDING. Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL. Humidification and Evaporative Cooling 258754 NL 52 HANDLEIDING Adiabatisch luchtbevochtigingsysteem Condair DL Humidification and Evaporative Cooling Hartelijk bedankt dat u Condair heeft gekozen Installatiedatum (DD/MM/YYYY): Inbedrijfnamedatum

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03)

Voor de installateur. Installatie- en bedieningshandleiding. Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Voor de installateur Installatie- en bedieningshandleiding Zonneboilerregelaar SC20 7747006071-00.1 SD 7 747 006 625 (2013/03) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzingen en verklaring symbolen...........................................

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie