MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-Tronic STAANDE C.V. KETEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-Tronic STAANDE C.V. KETEL"

Transcriptie

1 MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-Tronic STAANDE C.V. KETEL NE Type: VR LOW NOx-Tronic Open toestel met verhoogd rendement, uitlaatstomp, elektronische ontsteking en pompschakeling Toestel categorie Gasvoordruk Geschikt voor gas B ll BS mbar I 2 L (aardgas) Technische gegevens: G22VR G32VR G42VR LOW NOx-Tronic LOW NOx-Tronic LOW NOx-Tronic Nom. belasting bovenw. kw 10,9-26,5 25,0-37,9 33,3-49,9 Nom. belasting onderw. kw 9,8-23,8 22,5-33,6 30,0-44,9 Nom. vermogen kw 8,5-22,0 20,0-31,5 27,0-41,5 Nom. vermogen Mcal/h 7,3-19,0 17,2-27,0 23,2-35,6 Gasverbruik m 3 /h 1,2-2,9 2,5-4,1 3,6-5,5 Branderdruk mbar 2,0-11,0 5,0-10,7 5,0-10,5 Inspuiterdiameter mm 2 x 3,2 3 x 3,2 4 x 3,2 Max. watertemperatuur C Waterinhoud ltr 3 4,1 5,2 Drukverlies ketel mwk fig. 2 fig. 2 fig. 2 Gewicht kg Max. waterdruk bar 3 3 3

2 1. ALGEMEEN Uitvoering: De Intergas CV-ketel met verhoogd rendement is in standaard uitvoering door de fabriek voorzien van: 1. Pomp Grundfos Ups S Gasblok Honeywell V Regelthermostaat Emerson 716R 4. Max./droogkookthermostaat Emerson 710FS (100 C) 5. Elektronische branderautomaat Furimat Vul/aftapkraan 7. Manothermometer 8. Aansluitsnoer 230V + RA stekker, lengte ± 0,5 meter buiten de ketel 9. Kamerthermostaat aansluiting op de ketel 10. Thermische terugslag beveiliging Elmwood 2455 RM. 13. Indien de mogelijkheid bestaat dat de ketel en of de installatie kan bevriezen, dient een vorstthermostaat aangebracht te worden die parallel met de kamerthermostaat op de kroonsteen achterop de ketel aangesloten dient te worden volgens het bedradingsschema in fig. 5. Fig. 2. Drukverlies ketel en opvoerhoogte pomp Grundfos Ups S180 MK III Opmerking: Alle Intergas CV-ketels met verhoogd rendement zijn voorzien van een thermische droogkookbeveiliging. Voor een goed funktioneren dient de ketel in koude toestand een waterdruk te hebben van 1 bar. Instrueer de gebruiker omtrent vullen en ontluchten van de installatie. Monteer altijd een overstortventiel 1 / 2-3 bar. Belangrijk De Intergas CV-ketels met verhoogd rendement niet plaatsen in ruimten waar chemische stoffen worden verwerkt die samen met de verbrandingsgassen de ketel aantasten, zoals in een kapsalon, chemische wasserij, vertrekken waar met haarlak of waar met andere agressieve gassen e.d. wordt gewerkt. In dit geval wordt één van de gesloten Intergasketels, die zijn verbrandingslucht direkt van buiten aanzuigt, geadviseerd. 2. INSTRUKTIE VOOR DE CV-INSTALLATEUR 1. Kontroleer de ketel na het uitpakken. Eventuele vervoersbeschadigingen direct melden aan de leverancier. 2. De minimale vrij te houden ruimte aan de achterzijde van de ketel is 2 cm. 3. Spoel de installatie schoon. 4. Sluit de installatie rechtstreeks op de ketel, zie fig. 1 inbouwmaten. Let op, dat alle leidingen spanningvrij gemonteerd worden om tikken van de leidingen e.d. te voorkomen. Bestaande verbindingen mogen niet verdraaid worden i.v.m. lekkages die hierdoor kunnen ontstaan. 5. Plaats in de aanvoerleiding op een afstand van niet meer dan 500 mm vanaf de ketel een overstortventiel 3 bar. Tussen de ketel en het overstortventiel mag geen afsluiter of vernauwing zijn aangebracht. 6. Plaats in de retourleiding een expansievat. Sluit de ketel niet aan op een open installatie en gebruik geen leidingen of koppelingen die zuurstof diffusie kunnen veroorzaken, omdat dit schadelijk is voor de ketel. 7. Spoel de installatie nogmaals goed schoon. Draai hierbij alle radiatorkranen open. 8. Vul de installatie d.m.v. de vulaftapkraan aan de voorzijde links onder in de ketel. Vul de installatie met schoon drinkwater. Het water mag een ph van 9 niet overschrijden. Gebruik geen toevoegmiddelen om kalkafzetting (b.v. trinatriumfosfaat) of bevriezing (b.v. glycol) tegen te gaan omdat dit schadelijk voor de ketel is. Indien toch een toevoegmiddel aan het c.v. water wordt toegevoegd dan dient het geschikt te zijn voor de in de ketel toegepaste materialen zoals staal, koper, messing, aluminium, kunststoffen en rubber. De ph-waarde dient, na toevoeging van behandelingsmiddelen, binnen de grenzen 7.5 en 8.5 te blijven. 9. Ontlucht de installatie en de ketel d.m.v. de ontluchtingsnippel aan de voorzijde boven in de ketel. 10. Zorg voor een minimale waterdruk van 1 bar in koude toestand. 11. Stel de ketel in bedrijf nadat de ketel gas- en elektrotechnisch is aangesloten (zie hoofdstuk 5 in bedrijfstelling ). Stel de pompstand in afhankelijk van het ingestelde nominale vermogen en de waterzijdige weerstand van de installatie en de ketel volgens fig. 2. Kontroleer of het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour van de ketel en de radiatoren ca. 20 C bedraagt. De minimale doorstroomhoeveelheid voor CV bedraagt 1200 liter per uur bij een ingesteld vermogen van 41,5 kw en 300 liter per uur bij een ingesteld vermogen van 8,5 kw. N.B. De thermometer in de ketel is in de retourleiding ingebouwd. 12. De ketel kan via de vulaftapkraan worden afgetapt. Voor de types G32VR en G42VR dient voor het aftappen eveneens de nippel rechts onder aan de ketel te worden geopend. Voor het aftappen van de installatie dient op het laagste punt eveneens een aftapmogelijkheid aangebracht te worden. Thermostatische radiatorkranen Als de CV-installatie is uitgevoerd met thermostatische radiatorkranen kan op de plaats van de kamerthermostaat een weersafhankelijke regeling met een aan/uit uitgangssignaal of een aanlegthermostaat worden aangesloten. De watertemperatuurvoeler dient op de retour van de circuitleiding gemonteerd te worden. De retour watertemperatuur niet lager instellen dan 30 C. Indien alle radiatoren zijn voorzien van thermostatische radiatorkranen dient een shuntleiding aangebracht te worden voor een minimale water circulatie. De shuntleiding dient zo ver mogelijk van de ketel verwijderd te zijn om oververhitting van de ketel tegen te gaan. 3. INSTRUKTIE VOOR DE GASTECHNISCHE INSTALLATEUR Gasaansluiting en installatie. 1. Handel altijd volgens de laatste eisen NEN 1078, NEN 3028 en de plaatselijke voorschriften. 2. Plaats bij te verwachten vuil in het gas bij voorkeur een gaszeef. 3. Als het gasblok op dichtheid wordt gekontroleerd dient dit te geschieden met een druk van ten hoogste 500mm Wk. 4. Indien de CV installatie minder vermogen nodig heeft dan het maximale nominale vermogen (fabrieksafstelling) dan kan de branderdruk afhankelijk van de gewenste kapaciteit gewijzigd worden volgens figuur Kontroleer het rookgasafvoerkanaal, de situatie van de schoorsteen buiten en de luchttoevoeropening naar buiten. Door het hoge rendement van de Intergas CV-ketels is het aan te bevelen i.v.m. kondensatie van de rookgassen indien mogelijk dubbelwandig afvoermateriaal toe te passen.

3 4. INSTRUKTIES VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR 1. Handel altijd volgens de laatste eisen, NEN 1010 en eventuele plaatselijke voorschriften. 2. De netvoeding 230Volt is volgens het bedradingsschema in fig. 5 aangesloten d.m.v. een snoer met randaarde stekker. Let op dat de wandkontaktdoos binnen het bereik zit van de randaarde stekker (lengte snoer ± 0,5 meter buiten de ketel). 3. Sluit de kamerthermostaat volgens het bedradingsschema in fig. 5 op de kroonsteen achter op de ketel aan. 4. Stel de terugkoppelweerstand van de kamerthermostaat in op 0,1 Amp. Bij twijfel moet de stroom worden opgemeten en overeenkomstig worden ingesteld. 5. Voor een voeding van een 24V ~ klokthermostaat of een weersafhankelijke regeling is maximaal 2 VA van de trafo beschikbaar. Voor aansluiting zie fig Elektrische stroom inschakelen nadat de ketel gastechnisch en CV-technisch is aangesloten en gevuld. 5. IN BEDRIJFSTELLING 1. Kontroleer of de installatie en de ketel goed zijn gevuld en ontlucht. De waterdruk dient in koude toestand minimaal 1 bar te zijn. 2. Kontroleer alle water- en gasverbindingen op dichtheid. 3. Ontlucht de gasleiding via de voordruknippel op het gasblok. 4. Stel de ketel in bedrijf volgens de bedieningsvoorschriften. 5. Kontroleer de voordruk en de branderdruk. Zie fig. 3 branderdrukinstelling. 6. Stook de ketel goed heet en ontlucht de ketel en de installatie na het afkoelen. (stroom uitschakelen nadat de ketel is afgekoeld). 7. Kontroleer of het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour van de ketel en de radiatoren ca. 20 C bedraagt. Zonodig pompstand wijzigen en radiatorkranen instellen. N.B. De thermometer in de ketel is in de retourleiding ingebouwd. 8. Kontroleer de ketel en de installatie op de goede werking. 9. Instrueer de gebruiker omtrent het vullen en het ontluchten van de ketel. 10. De ketel is voorzien van een elektronische branderautomaat. Bij iedere warmtevraag van de kamerthermostaat worden de branders d.m.v. een elektrische vonk ontstoken en kontinu bewaakt door de ingebouwde vlambeveiliging. Na het beëindigen van de warmtevraag van de kamerthermostaat bedraagt de wachttijd 30 sekonden alvorens de ontsteking opnieuw in werking kan treden, om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. Indien de branders niet direkt ontsteken dan zal automatisch na 30 sekonden de ontsteking opnieuw in werking treden. Ontsteken de branders na 4 keer nog niet dan valt de ketel in storing en gaat het rode storingslampje op het bedieningspaneel branden. De cirkulatiepomp gaat automatisch bij iedere warmtevraag van de kamerthermostaat draaien. Na de warmtevraag van de kamerthermostaat blijft de circulatiepomp 10 minuten nadraaien. Bovendien gaat de circulatiepomp automatisch 1 keer per 24 uur gedurende 5 minuten draaien. De automatische inschakeling van de pomp gedurende 5 minuten per 24 uur vindt altijd plaats op het tijdstip van de laatste warmtevraag van de kamerthermostaat. Om het tijdstip van de automatische inschakeling van de circulatiepomp te wijzigen, dient dus op het gewenste tijdstip de kamerthermostaat even omhoog gezet te worden. Opmerking Het toestel is voorzien van een thermische terugslag beveiliging. Als er verbrandingsgassen lekken bij de trekonderbreker schakelt de TTB de branders uit. Voor het opnieuw in bedrijf stellen resetknop indrukken. Indien de TTB schakelt moet het afvoersysteem en/of de beluchting op de goede werking worden gekontroleerd. Nooit de TTB buiten werking stellen. Bij defekt raken ketelfabrikant/leverancier raadplegen i.v.m. vervanging. 6. WERKING BRANDERAUTOMAAT De ketel is voorzien van een branderautomaat Furimat 500. Bij iedere warmtevraag wordt de brander d.m.v. een elektrische vonk ontstoken. De ontsteektijd bedraagd 5 sec. Indien de brander niet direkt ontsteekt dan zal automatisch na 30 sec. de ontsteking opnieuw in werking treden. Na 4 ontsteek pogingen valt de branderautomaat in storing. De vlam wordt d.m.v. ionisatie bewaakt. Na einde warmtevraag blijft de circulatiepomp 10 min. nadraaien. Zonder warmtevraag wordt de circulatiepomp één keer per 24 uur gedurende 5 minuten ingeschakeld. Om het tijdstip van de automatische inschakeling van de circulatiepomp te wijzigen, dient op het gewenste tijdstip de kamerthermostaat even omhoog gezet te worden. Op het display van de branderautomaat wordt de bedrijfssituatie als volgt aangegeven. 0 rusttoestand (geen warmtevraag) 1 regelthermostaat open 4 ontsteken 5 bedrijf CV 6 wachttijd 7 wachttijd Wanneer het rode lampje brandt is de branderautomaat in storing. Het display geeft dan de oorzaak van de storing aan (zie hoofdstuk 7). 7. STORINGEN Let op: Wanneer achter het instrumentenpaneel moet worden gewerkt, dan eerst de stroom uitschakelen. De branderautomaat Furimat 500 is voorzien van een display, die de oorzaak van de meest voorkomende storingen als volgt aangeeft. Indien het rode lampje brandt wordt door de branderautomaat een fout gedetekteerd. De volgende fouten worden onderscheiden: 1 elektrische storing door omgeving 2 branderautomaat defekt 3 branderautomaat defekt of maximaalthermostaat verbroken 4 geen vlam 5 maximaalthermostaat verbroken 7 zekering of branderautomaat defekt. Nadat de storing verholpen is kan de branderautomaat opnieuw gestart worden door de resetknop in te drukken. De storingen kunnen als volgt veroorzaakt worden: A. De branderautomaat treedt niet in werking. 1. Er is geen 230 Volt netspanning. 2. De kamerthermostaat is niet gesloten of is defekt. 3. De regelthermostaat is niet gesloten of is defekt. 4. De branderautomaat is niet ontgrendeld (rode lampje brandt). Voor het ontgrendelen de resetknop indrukken. 5. De watertemperatuur is te hoog, waardoor de maximaal/ droogkookthermostaat is uitgeschakeld (rode lampje brandt), voor het ontgrendelen wachten tot de watertemperatuur is gedaald, daarna resetknop indrukken. Alvorens de resetknop in te drukken, nagaan waarom de maximaal/droogkookthermostaat is uitgeschakeld. 6. De wachttijd van 30 sekonden is nog niet voorbij. 7. De ketel is voorzien van een TTB. Deze kan verbroken zijn als gevolg van rookgaslekkage uit de trekonderbreker. Resetknop indrukken en de installateur waarschuwen. B. De branderautomaat treedt in werking, doch de ontsteekpen vonkt niet 1. De ontsteekkabel en/of aarde aansluiting op de ontsteekpen zijn niet goed gemonteerd of zijn vochtig. 2. De ontsteekpen is verbogen of defekt. C. De ontsteekpen vonkt wel, doch de brander ontbrandt niet. 1. De gastoevoer is afgesloten, de gaszeef is vervuild of de voordruk is te gering. 2. De spoel van het gasblok is defekt of het gasblok opent te langzaam.

4 D. De brander ontbrandt, doch dooft na de veiligheidstijd. 1. De ontsteekkabel en/of aarde aansluiting op de ionisatiepen zijn niet goed gemonteerd of zijn vochtig. 2. De ionisatiepen is verbogen of defekt. 3. De ionisatiepen zit niet in de vlammen, doordat de brander is vervuild. E. De branderautomaat valt in storing (rode lampje brandt). 1. De ontsteking van de branders heeft 4 keer achtereen niet plaats gevonden. Er zit nog lucht in de gasleiding b.v. tijdens het in bedrijf stellen. De ontsteking kan opnieuw in werking worden gesteld door de resetknop in te drukken. Altijd 5 minuten wachten alvorens de resetknop in te drukken om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. 2. De ketelwatertemperatuur is te hoog opgelopen. Kontroleer de waterdruk en ontlucht zonodig de ketel. F. De hoofdbrander brandt, doch de radiatoren blijven koud. Het water circuleert niet. 1. Er zit lucht in de installatie. 2. De pomp zit vast. Kontroleer ook de draairichting en de stromingsrichting van de pomp (pijitje naar boven). 3. De pomp krijgt geen spanning. a. Kontroleer de bedrading volgens fig. 5. b. Kontroleer of de pomp werkt zodra de kamerthermostaat is gesloten. 4. De pompkondensator is defekt. 5. Alle radiatorkranen staan dicht. 8. ONDERHOUD De ketel en de installatie dienen elk jaar door een erkend vakman gekontroleerd te worden. 1. Sluit de gaskraan en draai de koppeling boven het gasblok los. Denk om de ringafdichting. 2. Wacht tot de ketel en brander zijn afgekoeld en neem de stekker uit de wandkontaktdoos. 3. Neem de elektrische bedrading van het gasblok los en neem de ontsteekkabel en de aarde aansluiting van de ontsteek/ ionisatiepen los. 4. Draai de vleugelmoeren waarmee de brander op de voorplaat is bevestigd los en schuif de brander naar voren. 5. Reinig de eventueel aanwezige gaszeef in de leiding. 6. Reinig de brander door van buiten naar binnen door de uitstroompoorten te blazen, zodat het stof via de mengbuis de branders verlaat. 7. Inspekteer de geëmailleerde warmtewisselaar via de branderruimte. Is de warmtewisselaar vervuild, reinig deze dan met perslucht of borstel. Let op dat het isolatie materiaal niet beschadigt. 8. Inspekteer en reinig zonodig de aluminium warmtewisselaar. Verwijder het bovendeksel van de ketel. Neem de isolatie voor en op de trekonderbreker weg. Schuif de rookgasafvoer uit de pijpmond. Demonteer de twee schroeven aan de voorzijde van de trekonderbreker. Neem de draden van de TTB achter aan de trekonderbreker los. De trekonderbreker iets oplichten en naar achteren wegnemen. Is de warmtewisselaar vervuild, dan reinigen met perslucht of borstel. 9. Monteer alle onderdelen en elektrische bedrading weer op de juiste plaats in omgekeerde volgorde. Zorg er voor dat de afdichtingen van de trekonderbreker goed aansluiten. Is dit niet het geval dan dient de pakking te worden vervangen. 10. Kontroleer of alle bedrading weer op de juiste wijze is aangesloten. 11. Open de gaskraan en kontroleer de gasleiding op gaslekkage. 12. Ontlucht de ketel zonodig aan de voorzijde boven in de ketel. 13. Stel de ketel in bedrijf en kontroleer de installatie en de ketel op zijn goede werking. GARANTIEBEPALINGEN Mededeling aan de gebruikers inzake fabrieksgarantie. Met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Intergas Verwarming BV tegenover de erkende installateur de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, alsmede de goede werking van haar Centrale Verwarmingsprodukten, indien gebruikt voor het doel, waarvoor deze worden geleverd. In de voorkomende gevallen, dienen wij in de gelegenheid te worden gesteld, zonodig ter plekke ons te kunnen vergewissen omtrent de deugdelijkheid van de garantie-aanspraak. De garantie omvat: 1. De garantie beperkt zich tot het gratis herleveren van de onderdelen, die tijdens die garantieperiode geheel ter onzer beoordeling materiaal- of fabrikagefouten vertonen, die niet het gevolg zijn van normale slijtage e.d.. Deze onderdelen dienen onder aangeving van het mankement franko aan ons te worden toegezonden en worden na vervanging ons eigendom. 2. De garantieperiode op onderdelen is 2 jaar te rekenen vanaf de installatiedatum. Van garantie zijn echter uitgesloten de onderdelen: ontsteek-, ionisatiepen, glaszekering, thermokoppel en ontluchter. 3. De garantieperiode op de dichtheid van de warmtewisselaar van de ketel bedraagt 12 jaar met dien verstande dat indien door korrosie ter onzer beoordeling niet ter plaatse te verhelpen lekkages ontstaan, wij uitsluitend dit keteldeel leveren tegen een vergoeding van oud voor nieuw gerekend vanaf de installatiedatum bij de vervanging: de eerste 5 jaar gratis, het 6e jaar 15%, het 7e jaar 30% etc. tot het 11e jaar 90% van de dagprijs van het te vervangen keteldeel. 4. De garantie vervalt indien wordt vastgesteld, dat de gebreken, beschadigingen of overmatige slijtage te wijten zijn aan of oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige behandeling of aan ondeskundige reparatie, instelling, installatie of onderhoud, door niet erkende installateurs of aan het onderhevig zijn aan stoffen met agressieve chemicaliën (o.a. haarlak) en andere schadelijke stoffen. De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie kunnen veroorzaken of het defekt het gevolg is van ketelsteenafzetting (schadelijk voor de ketel en installatie). Oppervlaktebeschadigingen alsmede transportschade vallen buiten de garantie. Het recht op garantie vervalt indien niet kan worden aangetoond, dat de C.V.-ketel/C.V.-haard na ingebruikname niet tenminste 1 maal per jaar door een daartoe door of vanwege het gasbedrijf bevoegd verklaarde installateur aan een onderhoudsbeurt is onderworpen. De installatie- en gebruiksvoorschriften die wij voor de betreffende ketels/haarden afgeven, dienen geheel in acht te worden genomen. 5. De aansprakelijkheid van de fabrikant uit hoofde van de overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Met inachtneming van de dwingendrechtelijk bepalingen inzake (produkt-)aansprakelijkheid kunnen nimmer rechten worden ontleend terzake van enige bedrijfs- of gevolgschade, zuivere vermogensschade of welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit defekten aan door de fabrikant geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Verder zijn op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie, door de Vereniging F.M.E.-C.W.M. op 19 oktober 1998 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 119/1998). Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. 6. De garantie is uitsluitend geldig indien het door de koper ondertekend aanhangsel van dit garantiebewijs binnen 8 dagen na de installatie aan ons is geretourneerd. Door ondertekening van de garantiekaart verklaart de koper zich akkoord met de goede staat van het geleverde. Indien het bedrijf van de installateur vóór het verstrijken van de garantieperiode beëindigd is, kan de gebruiker een beroep doen op onze garantieverplichtingen tegenover de installateur. Overeenkomstigheidsverklaring volgens ISO/IEC GUIDE 22 Fabrikant : Intergas Verwarming BV Adres : Holwert 1, 7741 KC Coevorden Verklaart hierbij dat het CV-toestel: INTERGAS Type : G22 VR Low NOx-Tronic G32 VR Low NOx-Tronic en G42 VR Low NOx-Tronic Voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen: Machine richtlijn (89/392/EEG) zoals gewijzigd in richtlijn (93/68/EEG) Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) zoals gewijzigd in richtlijn (93/68/EEG) Richtlijn inzake gastoestellen (90/396/EEG) Richtlijn inzake rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels (92/42/EEG) EMC richtlijn (89/336/EEG) zoals laatstelijk gewijzigd in richtlijn (93/68/EEG). Coevorden, 5 april 2001 H. Bosscher Directeur

5 MONTAGEVOORSCHRIFTEN INTERGAS C.V. KETEL MET VERHOOGD RENDEMENT TYPE TRONIC IN KOMBINATIE MET INTERGAS INDIREKT GESTOOKTE BOILER De Intergas GVR-Tronic ketels kunnen eenvoudig worden aangesloten op de Intergas 50, 80 of 120 liter boiler. De Intergas indirekt gestookte boilers hebben een opwarmkapaciteit van 25 kw. De Intergas GVR-Tronic ketels zijn standaard voorzien van een elektronische boilerregeling. De boilerregeling heeft een voorkeurschakeling op de warmwatervoorziening. Bij geen warmtevraag van de kamerthermostaat blijft de driewegklep op de boilerstand staan. Bij warmtevraag van de kamerthermostaat schakelt de driewegklep naar C.V. De pomp heeft een nadraaitijd van 10 minuten na warmtevraag C.V. en van 3 minuten na warmtevraag W.W. Voor de goede werking van de boilerregeling dient de regelthermostaat van de ketel in de hoogste stand 90 o C ingesteld te worden Aansluiting boiler Voor de aansluiting van de Intergas GVR-Tronic ketels op een Intergas indirekt gestookte boiler wordt op bestelling geleverd: 50, 80, of 120 liter boiler voorzien van boilerthermostaat driewegklep Honeywell V /4 inw. Sluit de boiler en driewegklep volgens fig. 4 aan op de ketel. De driewegklep staat in ruststand (spanningsloos) op de boilerstand. Sluit de driewegklep en boilerthermostaat aan volgens het bedradingsschema in fig. 5. Werking branderautomaat Indien de boilerregeling wordt aangesloten dan worden op het display automatisch de volgende extra bedrijfssituatie aangegeven: 5 bedrijf W.W. Fig. 4. Aansluiting boiler

6 Fig. 5 Bedradingsschema Wijzigingen voorbehouden Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus AA Coevorden Tel Fax

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Technische informatie. Remeha Gas 350 L. Verbeterd Rendement. atmosferische gasketel. met premix branders. Vermogen: 57-152 kw

Technische informatie. Remeha Gas 350 L. Verbeterd Rendement. atmosferische gasketel. met premix branders. Vermogen: 57-152 kw Technische informatie Remeha Gas 350 L R e m e h a G a s 3 5 0 L Verbeterd Rendement atmosferische gasketel met premix branders Vermogen: 57 152 kw Remeha Gas 350 L INHOUD Voorwoord 4 1. Toestelomschrijving

Nadere informatie

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT AAN DE INSTALLATEUR Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid van het AWBconcept, heeft deze

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus GE434 Installatievoorschrift 1Buderus Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1.0 Algemeen 3 2.0 Voorschriften 3 3.0 Montage 3 3.1 Algemeen 4 3.2 Aansluitingen 4 3.2.1 Aanvoer- en retouraansluiting 4 3.2.2 Niveaubeveiliging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN DRE 52 DRE 80 DRE 120 INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE Nederland WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN Lees deze handleiding zorgvuldig Waarschuwing Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 833593 NL03 04/2001 09.04.2001 16:15 Uhr Seite 1 NL HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG Premium Turbo NL 19/2 MAG Premium Turbo NL 24/2 Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Nadere informatie

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC

BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE. Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Pag.1 BEDIENINGS EN INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN CLASSIC FIRE Schoorsteen en Concentrische aansluiting Modellen: Brookfield S/CC Coventry S/CC Beverly S/CC Brookfield Coventry Beverly Pag.2 Inleiding INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200.

GAS 210 ECO PRO. Installatieen servicehandleiding. gasketel. Hoog rendement Low NO X. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Nederlands Hoog rendement Low NO X gasketel NL Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Installatieen servicehandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. introductie 8 2.1

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE. Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE Vaillant Geyser MAG NL 9/1 OZ-DG met Atmosfeerbeveiliging Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de volgende eigenaar. Mevrouw,

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

EUROSTAR. Gaswandketel. Bosch 25 VRC Bosch 29 VRC 6 720 613 184 (2012/03) NL. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur 6 70 63 303-00.O Gaswandketel EUROSTAR Bosch 5 VRC Bosch 9 VRC Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur NL Inhoudsopgave NL Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften en verklaring van de

Nadere informatie

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING

INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING HORIZON BELL XXL - HORIZON BELL XL HORIZON BELL LARGE - HORIZON BELL LARGE TUNNEL CORNER BELL LARGE L/R - CORNER BELL MEDIUM L/R VIEW BELL LARGE - VIEW BELL

Nadere informatie

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100

UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 GEBRUIKSAANWIJZING INSTALLATIEVOORSCHRIFT UNICA 50 UNICA 52 UNICA 65 UNICA 70 UNICA 100 LAND AARDGAS PROPAAN NEDERLAND UNICA 50 NN/NB UNICA 50 PN/PB BELGIË UNICA 52 NN/NB UNICA 52 PN/PB UNICA 65 NN/NB

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H

prestige Nederlands Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII excellence in hot water 03/2011-664Y4200 H prestige Nederlands Solo 18-32 MkIII Excellence 18-32 MkIII Handboek voor installatie, gebruik en onderhoud excellence in hot water 03/2011 - INHOUD Waarschuwingen 4 Gebruikers van het handboek 4 Symbolen

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL

WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie 6 720 607 799 (2010/07) NL WT 11 AM1 E.../WT 14 AM1 E... Installatie- en gebruikersinstructie NL NL Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1 Uitleg van de symbolen/ Veiligheidsinstructies. 3 1.1 Uitleg van de symbolen............... 3 1.2

Nadere informatie

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw

Remeha Gas 610 ECO. Technische informatie. Remeha Gas 610 ECO. Condenserende Low NO X. gasketel. Vermogens: 87-1146 kw Technische informatie Remeha Gas 610 ECO Remeha Gas 610 ECO Condenserende Low NO X gasketel Vermogens: 87-1146 kw 1 Remeha Gas 610 ECO INHOUD Voorwoord 4 1 Veiligheid 5 1.1 Toegepaste pictogrammen 5 2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard

GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80. Houtgestookte inzethaard. Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard GEBRUIKSAANWIJZING & HANDLEIDING ONDERHOUD UNIVERSAL-6 80 Houtgestookte inzethaard Barbas wenst u veel sfeer en plezier van uw nieuwe haard Dit document is onderdeel van de levering van uw haard. Lees

Nadere informatie