MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-Tronic STAANDE C.V. KETEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-Tronic STAANDE C.V. KETEL"

Transcriptie

1 MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-Tronic STAANDE C.V. KETEL NE Type: VR LOW NOx-Tronic Open toestel met verhoogd rendement, uitlaatstomp, elektronische ontsteking en pompschakeling Toestel categorie Gasvoordruk Geschikt voor gas B ll BS mbar I 2 L (aardgas) Technische gegevens: G22VR G32VR G42VR LOW NOx-Tronic LOW NOx-Tronic LOW NOx-Tronic Nom. belasting bovenw. kw 10,9-26,5 25,0-37,9 33,3-49,9 Nom. belasting onderw. kw 9,8-23,8 22,5-33,6 30,0-44,9 Nom. vermogen kw 8,5-22,0 20,0-31,5 27,0-41,5 Nom. vermogen Mcal/h 7,3-19,0 17,2-27,0 23,2-35,6 Gasverbruik m 3 /h 1,2-2,9 2,5-4,1 3,6-5,5 Branderdruk mbar 2,0-11,0 5,0-10,7 5,0-10,5 Inspuiterdiameter mm 2 x 3,2 3 x 3,2 4 x 3,2 Max. watertemperatuur C Waterinhoud ltr 3 4,1 5,2 Drukverlies ketel mwk fig. 2 fig. 2 fig. 2 Gewicht kg Max. waterdruk bar 3 3 3

2 1. ALGEMEEN Uitvoering: De Intergas CV-ketel met verhoogd rendement is in standaard uitvoering door de fabriek voorzien van: 1. Pomp Grundfos Ups S Gasblok Honeywell V Regelthermostaat Emerson 716R 4. Max./droogkookthermostaat Emerson 710FS (100 C) 5. Elektronische branderautomaat Furimat Vul/aftapkraan 7. Manothermometer 8. Aansluitsnoer 230V + RA stekker, lengte ± 0,5 meter buiten de ketel 9. Kamerthermostaat aansluiting op de ketel 10. Thermische terugslag beveiliging Elmwood 2455 RM. 13. Indien de mogelijkheid bestaat dat de ketel en of de installatie kan bevriezen, dient een vorstthermostaat aangebracht te worden die parallel met de kamerthermostaat op de kroonsteen achterop de ketel aangesloten dient te worden volgens het bedradingsschema in fig. 5. Fig. 2. Drukverlies ketel en opvoerhoogte pomp Grundfos Ups S180 MK III Opmerking: Alle Intergas CV-ketels met verhoogd rendement zijn voorzien van een thermische droogkookbeveiliging. Voor een goed funktioneren dient de ketel in koude toestand een waterdruk te hebben van 1 bar. Instrueer de gebruiker omtrent vullen en ontluchten van de installatie. Monteer altijd een overstortventiel 1 / 2-3 bar. Belangrijk De Intergas CV-ketels met verhoogd rendement niet plaatsen in ruimten waar chemische stoffen worden verwerkt die samen met de verbrandingsgassen de ketel aantasten, zoals in een kapsalon, chemische wasserij, vertrekken waar met haarlak of waar met andere agressieve gassen e.d. wordt gewerkt. In dit geval wordt één van de gesloten Intergasketels, die zijn verbrandingslucht direkt van buiten aanzuigt, geadviseerd. 2. INSTRUKTIE VOOR DE CV-INSTALLATEUR 1. Kontroleer de ketel na het uitpakken. Eventuele vervoersbeschadigingen direct melden aan de leverancier. 2. De minimale vrij te houden ruimte aan de achterzijde van de ketel is 2 cm. 3. Spoel de installatie schoon. 4. Sluit de installatie rechtstreeks op de ketel, zie fig. 1 inbouwmaten. Let op, dat alle leidingen spanningvrij gemonteerd worden om tikken van de leidingen e.d. te voorkomen. Bestaande verbindingen mogen niet verdraaid worden i.v.m. lekkages die hierdoor kunnen ontstaan. 5. Plaats in de aanvoerleiding op een afstand van niet meer dan 500 mm vanaf de ketel een overstortventiel 3 bar. Tussen de ketel en het overstortventiel mag geen afsluiter of vernauwing zijn aangebracht. 6. Plaats in de retourleiding een expansievat. Sluit de ketel niet aan op een open installatie en gebruik geen leidingen of koppelingen die zuurstof diffusie kunnen veroorzaken, omdat dit schadelijk is voor de ketel. 7. Spoel de installatie nogmaals goed schoon. Draai hierbij alle radiatorkranen open. 8. Vul de installatie d.m.v. de vulaftapkraan aan de voorzijde links onder in de ketel. Vul de installatie met schoon drinkwater. Het water mag een ph van 9 niet overschrijden. Gebruik geen toevoegmiddelen om kalkafzetting (b.v. trinatriumfosfaat) of bevriezing (b.v. glycol) tegen te gaan omdat dit schadelijk voor de ketel is. Indien toch een toevoegmiddel aan het c.v. water wordt toegevoegd dan dient het geschikt te zijn voor de in de ketel toegepaste materialen zoals staal, koper, messing, aluminium, kunststoffen en rubber. De ph-waarde dient, na toevoeging van behandelingsmiddelen, binnen de grenzen 7.5 en 8.5 te blijven. 9. Ontlucht de installatie en de ketel d.m.v. de ontluchtingsnippel aan de voorzijde boven in de ketel. 10. Zorg voor een minimale waterdruk van 1 bar in koude toestand. 11. Stel de ketel in bedrijf nadat de ketel gas- en elektrotechnisch is aangesloten (zie hoofdstuk 5 in bedrijfstelling ). Stel de pompstand in afhankelijk van het ingestelde nominale vermogen en de waterzijdige weerstand van de installatie en de ketel volgens fig. 2. Kontroleer of het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour van de ketel en de radiatoren ca. 20 C bedraagt. De minimale doorstroomhoeveelheid voor CV bedraagt 1200 liter per uur bij een ingesteld vermogen van 41,5 kw en 300 liter per uur bij een ingesteld vermogen van 8,5 kw. N.B. De thermometer in de ketel is in de retourleiding ingebouwd. 12. De ketel kan via de vulaftapkraan worden afgetapt. Voor de types G32VR en G42VR dient voor het aftappen eveneens de nippel rechts onder aan de ketel te worden geopend. Voor het aftappen van de installatie dient op het laagste punt eveneens een aftapmogelijkheid aangebracht te worden. Thermostatische radiatorkranen Als de CV-installatie is uitgevoerd met thermostatische radiatorkranen kan op de plaats van de kamerthermostaat een weersafhankelijke regeling met een aan/uit uitgangssignaal of een aanlegthermostaat worden aangesloten. De watertemperatuurvoeler dient op de retour van de circuitleiding gemonteerd te worden. De retour watertemperatuur niet lager instellen dan 30 C. Indien alle radiatoren zijn voorzien van thermostatische radiatorkranen dient een shuntleiding aangebracht te worden voor een minimale water circulatie. De shuntleiding dient zo ver mogelijk van de ketel verwijderd te zijn om oververhitting van de ketel tegen te gaan. 3. INSTRUKTIE VOOR DE GASTECHNISCHE INSTALLATEUR Gasaansluiting en installatie. 1. Handel altijd volgens de laatste eisen NEN 1078, NEN 3028 en de plaatselijke voorschriften. 2. Plaats bij te verwachten vuil in het gas bij voorkeur een gaszeef. 3. Als het gasblok op dichtheid wordt gekontroleerd dient dit te geschieden met een druk van ten hoogste 500mm Wk. 4. Indien de CV installatie minder vermogen nodig heeft dan het maximale nominale vermogen (fabrieksafstelling) dan kan de branderdruk afhankelijk van de gewenste kapaciteit gewijzigd worden volgens figuur Kontroleer het rookgasafvoerkanaal, de situatie van de schoorsteen buiten en de luchttoevoeropening naar buiten. Door het hoge rendement van de Intergas CV-ketels is het aan te bevelen i.v.m. kondensatie van de rookgassen indien mogelijk dubbelwandig afvoermateriaal toe te passen.

3 4. INSTRUKTIES VOOR DE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATEUR 1. Handel altijd volgens de laatste eisen, NEN 1010 en eventuele plaatselijke voorschriften. 2. De netvoeding 230Volt is volgens het bedradingsschema in fig. 5 aangesloten d.m.v. een snoer met randaarde stekker. Let op dat de wandkontaktdoos binnen het bereik zit van de randaarde stekker (lengte snoer ± 0,5 meter buiten de ketel). 3. Sluit de kamerthermostaat volgens het bedradingsschema in fig. 5 op de kroonsteen achter op de ketel aan. 4. Stel de terugkoppelweerstand van de kamerthermostaat in op 0,1 Amp. Bij twijfel moet de stroom worden opgemeten en overeenkomstig worden ingesteld. 5. Voor een voeding van een 24V ~ klokthermostaat of een weersafhankelijke regeling is maximaal 2 VA van de trafo beschikbaar. Voor aansluiting zie fig Elektrische stroom inschakelen nadat de ketel gastechnisch en CV-technisch is aangesloten en gevuld. 5. IN BEDRIJFSTELLING 1. Kontroleer of de installatie en de ketel goed zijn gevuld en ontlucht. De waterdruk dient in koude toestand minimaal 1 bar te zijn. 2. Kontroleer alle water- en gasverbindingen op dichtheid. 3. Ontlucht de gasleiding via de voordruknippel op het gasblok. 4. Stel de ketel in bedrijf volgens de bedieningsvoorschriften. 5. Kontroleer de voordruk en de branderdruk. Zie fig. 3 branderdrukinstelling. 6. Stook de ketel goed heet en ontlucht de ketel en de installatie na het afkoelen. (stroom uitschakelen nadat de ketel is afgekoeld). 7. Kontroleer of het temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour van de ketel en de radiatoren ca. 20 C bedraagt. Zonodig pompstand wijzigen en radiatorkranen instellen. N.B. De thermometer in de ketel is in de retourleiding ingebouwd. 8. Kontroleer de ketel en de installatie op de goede werking. 9. Instrueer de gebruiker omtrent het vullen en het ontluchten van de ketel. 10. De ketel is voorzien van een elektronische branderautomaat. Bij iedere warmtevraag van de kamerthermostaat worden de branders d.m.v. een elektrische vonk ontstoken en kontinu bewaakt door de ingebouwde vlambeveiliging. Na het beëindigen van de warmtevraag van de kamerthermostaat bedraagt de wachttijd 30 sekonden alvorens de ontsteking opnieuw in werking kan treden, om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. Indien de branders niet direkt ontsteken dan zal automatisch na 30 sekonden de ontsteking opnieuw in werking treden. Ontsteken de branders na 4 keer nog niet dan valt de ketel in storing en gaat het rode storingslampje op het bedieningspaneel branden. De cirkulatiepomp gaat automatisch bij iedere warmtevraag van de kamerthermostaat draaien. Na de warmtevraag van de kamerthermostaat blijft de circulatiepomp 10 minuten nadraaien. Bovendien gaat de circulatiepomp automatisch 1 keer per 24 uur gedurende 5 minuten draaien. De automatische inschakeling van de pomp gedurende 5 minuten per 24 uur vindt altijd plaats op het tijdstip van de laatste warmtevraag van de kamerthermostaat. Om het tijdstip van de automatische inschakeling van de circulatiepomp te wijzigen, dient dus op het gewenste tijdstip de kamerthermostaat even omhoog gezet te worden. Opmerking Het toestel is voorzien van een thermische terugslag beveiliging. Als er verbrandingsgassen lekken bij de trekonderbreker schakelt de TTB de branders uit. Voor het opnieuw in bedrijf stellen resetknop indrukken. Indien de TTB schakelt moet het afvoersysteem en/of de beluchting op de goede werking worden gekontroleerd. Nooit de TTB buiten werking stellen. Bij defekt raken ketelfabrikant/leverancier raadplegen i.v.m. vervanging. 6. WERKING BRANDERAUTOMAAT De ketel is voorzien van een branderautomaat Furimat 500. Bij iedere warmtevraag wordt de brander d.m.v. een elektrische vonk ontstoken. De ontsteektijd bedraagd 5 sec. Indien de brander niet direkt ontsteekt dan zal automatisch na 30 sec. de ontsteking opnieuw in werking treden. Na 4 ontsteek pogingen valt de branderautomaat in storing. De vlam wordt d.m.v. ionisatie bewaakt. Na einde warmtevraag blijft de circulatiepomp 10 min. nadraaien. Zonder warmtevraag wordt de circulatiepomp één keer per 24 uur gedurende 5 minuten ingeschakeld. Om het tijdstip van de automatische inschakeling van de circulatiepomp te wijzigen, dient op het gewenste tijdstip de kamerthermostaat even omhoog gezet te worden. Op het display van de branderautomaat wordt de bedrijfssituatie als volgt aangegeven. 0 rusttoestand (geen warmtevraag) 1 regelthermostaat open 4 ontsteken 5 bedrijf CV 6 wachttijd 7 wachttijd Wanneer het rode lampje brandt is de branderautomaat in storing. Het display geeft dan de oorzaak van de storing aan (zie hoofdstuk 7). 7. STORINGEN Let op: Wanneer achter het instrumentenpaneel moet worden gewerkt, dan eerst de stroom uitschakelen. De branderautomaat Furimat 500 is voorzien van een display, die de oorzaak van de meest voorkomende storingen als volgt aangeeft. Indien het rode lampje brandt wordt door de branderautomaat een fout gedetekteerd. De volgende fouten worden onderscheiden: 1 elektrische storing door omgeving 2 branderautomaat defekt 3 branderautomaat defekt of maximaalthermostaat verbroken 4 geen vlam 5 maximaalthermostaat verbroken 7 zekering of branderautomaat defekt. Nadat de storing verholpen is kan de branderautomaat opnieuw gestart worden door de resetknop in te drukken. De storingen kunnen als volgt veroorzaakt worden: A. De branderautomaat treedt niet in werking. 1. Er is geen 230 Volt netspanning. 2. De kamerthermostaat is niet gesloten of is defekt. 3. De regelthermostaat is niet gesloten of is defekt. 4. De branderautomaat is niet ontgrendeld (rode lampje brandt). Voor het ontgrendelen de resetknop indrukken. 5. De watertemperatuur is te hoog, waardoor de maximaal/ droogkookthermostaat is uitgeschakeld (rode lampje brandt), voor het ontgrendelen wachten tot de watertemperatuur is gedaald, daarna resetknop indrukken. Alvorens de resetknop in te drukken, nagaan waarom de maximaal/droogkookthermostaat is uitgeschakeld. 6. De wachttijd van 30 sekonden is nog niet voorbij. 7. De ketel is voorzien van een TTB. Deze kan verbroken zijn als gevolg van rookgaslekkage uit de trekonderbreker. Resetknop indrukken en de installateur waarschuwen. B. De branderautomaat treedt in werking, doch de ontsteekpen vonkt niet 1. De ontsteekkabel en/of aarde aansluiting op de ontsteekpen zijn niet goed gemonteerd of zijn vochtig. 2. De ontsteekpen is verbogen of defekt. C. De ontsteekpen vonkt wel, doch de brander ontbrandt niet. 1. De gastoevoer is afgesloten, de gaszeef is vervuild of de voordruk is te gering. 2. De spoel van het gasblok is defekt of het gasblok opent te langzaam.

4 D. De brander ontbrandt, doch dooft na de veiligheidstijd. 1. De ontsteekkabel en/of aarde aansluiting op de ionisatiepen zijn niet goed gemonteerd of zijn vochtig. 2. De ionisatiepen is verbogen of defekt. 3. De ionisatiepen zit niet in de vlammen, doordat de brander is vervuild. E. De branderautomaat valt in storing (rode lampje brandt). 1. De ontsteking van de branders heeft 4 keer achtereen niet plaats gevonden. Er zit nog lucht in de gasleiding b.v. tijdens het in bedrijf stellen. De ontsteking kan opnieuw in werking worden gesteld door de resetknop in te drukken. Altijd 5 minuten wachten alvorens de resetknop in te drukken om eventueel aanwezige gassen te laten ontsnappen. 2. De ketelwatertemperatuur is te hoog opgelopen. Kontroleer de waterdruk en ontlucht zonodig de ketel. F. De hoofdbrander brandt, doch de radiatoren blijven koud. Het water circuleert niet. 1. Er zit lucht in de installatie. 2. De pomp zit vast. Kontroleer ook de draairichting en de stromingsrichting van de pomp (pijitje naar boven). 3. De pomp krijgt geen spanning. a. Kontroleer de bedrading volgens fig. 5. b. Kontroleer of de pomp werkt zodra de kamerthermostaat is gesloten. 4. De pompkondensator is defekt. 5. Alle radiatorkranen staan dicht. 8. ONDERHOUD De ketel en de installatie dienen elk jaar door een erkend vakman gekontroleerd te worden. 1. Sluit de gaskraan en draai de koppeling boven het gasblok los. Denk om de ringafdichting. 2. Wacht tot de ketel en brander zijn afgekoeld en neem de stekker uit de wandkontaktdoos. 3. Neem de elektrische bedrading van het gasblok los en neem de ontsteekkabel en de aarde aansluiting van de ontsteek/ ionisatiepen los. 4. Draai de vleugelmoeren waarmee de brander op de voorplaat is bevestigd los en schuif de brander naar voren. 5. Reinig de eventueel aanwezige gaszeef in de leiding. 6. Reinig de brander door van buiten naar binnen door de uitstroompoorten te blazen, zodat het stof via de mengbuis de branders verlaat. 7. Inspekteer de geëmailleerde warmtewisselaar via de branderruimte. Is de warmtewisselaar vervuild, reinig deze dan met perslucht of borstel. Let op dat het isolatie materiaal niet beschadigt. 8. Inspekteer en reinig zonodig de aluminium warmtewisselaar. Verwijder het bovendeksel van de ketel. Neem de isolatie voor en op de trekonderbreker weg. Schuif de rookgasafvoer uit de pijpmond. Demonteer de twee schroeven aan de voorzijde van de trekonderbreker. Neem de draden van de TTB achter aan de trekonderbreker los. De trekonderbreker iets oplichten en naar achteren wegnemen. Is de warmtewisselaar vervuild, dan reinigen met perslucht of borstel. 9. Monteer alle onderdelen en elektrische bedrading weer op de juiste plaats in omgekeerde volgorde. Zorg er voor dat de afdichtingen van de trekonderbreker goed aansluiten. Is dit niet het geval dan dient de pakking te worden vervangen. 10. Kontroleer of alle bedrading weer op de juiste wijze is aangesloten. 11. Open de gaskraan en kontroleer de gasleiding op gaslekkage. 12. Ontlucht de ketel zonodig aan de voorzijde boven in de ketel. 13. Stel de ketel in bedrijf en kontroleer de installatie en de ketel op zijn goede werking. GARANTIEBEPALINGEN Mededeling aan de gebruikers inzake fabrieksgarantie. Met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden garandeert Intergas Verwarming BV tegenover de erkende installateur de deugdelijkheid van de gebruikte materialen, alsmede de goede werking van haar Centrale Verwarmingsprodukten, indien gebruikt voor het doel, waarvoor deze worden geleverd. In de voorkomende gevallen, dienen wij in de gelegenheid te worden gesteld, zonodig ter plekke ons te kunnen vergewissen omtrent de deugdelijkheid van de garantie-aanspraak. De garantie omvat: 1. De garantie beperkt zich tot het gratis herleveren van de onderdelen, die tijdens die garantieperiode geheel ter onzer beoordeling materiaal- of fabrikagefouten vertonen, die niet het gevolg zijn van normale slijtage e.d.. Deze onderdelen dienen onder aangeving van het mankement franko aan ons te worden toegezonden en worden na vervanging ons eigendom. 2. De garantieperiode op onderdelen is 2 jaar te rekenen vanaf de installatiedatum. Van garantie zijn echter uitgesloten de onderdelen: ontsteek-, ionisatiepen, glaszekering, thermokoppel en ontluchter. 3. De garantieperiode op de dichtheid van de warmtewisselaar van de ketel bedraagt 12 jaar met dien verstande dat indien door korrosie ter onzer beoordeling niet ter plaatse te verhelpen lekkages ontstaan, wij uitsluitend dit keteldeel leveren tegen een vergoeding van oud voor nieuw gerekend vanaf de installatiedatum bij de vervanging: de eerste 5 jaar gratis, het 6e jaar 15%, het 7e jaar 30% etc. tot het 11e jaar 90% van de dagprijs van het te vervangen keteldeel. 4. De garantie vervalt indien wordt vastgesteld, dat de gebreken, beschadigingen of overmatige slijtage te wijten zijn aan of oneigenlijk gebruik of onoordeelkundige behandeling of aan ondeskundige reparatie, instelling, installatie of onderhoud, door niet erkende installateurs of aan het onderhevig zijn aan stoffen met agressieve chemicaliën (o.a. haarlak) en andere schadelijke stoffen. De garantie vervalt tevens wanneer leidingen en koppelingen in de installatie zijn toegepast, die zuurstofdiffusie kunnen veroorzaken of het defekt het gevolg is van ketelsteenafzetting (schadelijk voor de ketel en installatie). Oppervlaktebeschadigingen alsmede transportschade vallen buiten de garantie. Het recht op garantie vervalt indien niet kan worden aangetoond, dat de C.V.-ketel/C.V.-haard na ingebruikname niet tenminste 1 maal per jaar door een daartoe door of vanwege het gasbedrijf bevoegd verklaarde installateur aan een onderhoudsbeurt is onderworpen. De installatie- en gebruiksvoorschriften die wij voor de betreffende ketels/haarden afgeven, dienen geheel in acht te worden genomen. 5. De aansprakelijkheid van de fabrikant uit hoofde van de overeenkomst is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is uitgesloten. Met inachtneming van de dwingendrechtelijk bepalingen inzake (produkt-)aansprakelijkheid kunnen nimmer rechten worden ontleend terzake van enige bedrijfs- of gevolgschade, zuivere vermogensschade of welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit defekten aan door de fabrikant geleverde materialen of uitgevoerde werkzaamheden. Verder zijn op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten van toepassing de algemene leveringsvoorwaarden voor de metaal- en elektrotechnische industrie, door de Vereniging F.M.E.-C.W.M. op 19 oktober 1998 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 119/1998). Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op aanvraag gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen. 6. De garantie is uitsluitend geldig indien het door de koper ondertekend aanhangsel van dit garantiebewijs binnen 8 dagen na de installatie aan ons is geretourneerd. Door ondertekening van de garantiekaart verklaart de koper zich akkoord met de goede staat van het geleverde. Indien het bedrijf van de installateur vóór het verstrijken van de garantieperiode beëindigd is, kan de gebruiker een beroep doen op onze garantieverplichtingen tegenover de installateur. Overeenkomstigheidsverklaring volgens ISO/IEC GUIDE 22 Fabrikant : Intergas Verwarming BV Adres : Holwert 1, 7741 KC Coevorden Verklaart hierbij dat het CV-toestel: INTERGAS Type : G22 VR Low NOx-Tronic G32 VR Low NOx-Tronic en G42 VR Low NOx-Tronic Voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen: Machine richtlijn (89/392/EEG) zoals gewijzigd in richtlijn (93/68/EEG) Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) zoals gewijzigd in richtlijn (93/68/EEG) Richtlijn inzake gastoestellen (90/396/EEG) Richtlijn inzake rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels (92/42/EEG) EMC richtlijn (89/336/EEG) zoals laatstelijk gewijzigd in richtlijn (93/68/EEG). Coevorden, 5 april 2001 H. Bosscher Directeur

5 MONTAGEVOORSCHRIFTEN INTERGAS C.V. KETEL MET VERHOOGD RENDEMENT TYPE TRONIC IN KOMBINATIE MET INTERGAS INDIREKT GESTOOKTE BOILER De Intergas GVR-Tronic ketels kunnen eenvoudig worden aangesloten op de Intergas 50, 80 of 120 liter boiler. De Intergas indirekt gestookte boilers hebben een opwarmkapaciteit van 25 kw. De Intergas GVR-Tronic ketels zijn standaard voorzien van een elektronische boilerregeling. De boilerregeling heeft een voorkeurschakeling op de warmwatervoorziening. Bij geen warmtevraag van de kamerthermostaat blijft de driewegklep op de boilerstand staan. Bij warmtevraag van de kamerthermostaat schakelt de driewegklep naar C.V. De pomp heeft een nadraaitijd van 10 minuten na warmtevraag C.V. en van 3 minuten na warmtevraag W.W. Voor de goede werking van de boilerregeling dient de regelthermostaat van de ketel in de hoogste stand 90 o C ingesteld te worden Aansluiting boiler Voor de aansluiting van de Intergas GVR-Tronic ketels op een Intergas indirekt gestookte boiler wordt op bestelling geleverd: 50, 80, of 120 liter boiler voorzien van boilerthermostaat driewegklep Honeywell V /4 inw. Sluit de boiler en driewegklep volgens fig. 4 aan op de ketel. De driewegklep staat in ruststand (spanningsloos) op de boilerstand. Sluit de driewegklep en boilerthermostaat aan volgens het bedradingsschema in fig. 5. Werking branderautomaat Indien de boilerregeling wordt aangesloten dan worden op het display automatisch de volgende extra bedrijfssituatie aangegeven: 5 bedrijf W.W. Fig. 4. Aansluiting boiler

6 Fig. 5 Bedradingsschema Wijzigingen voorbehouden Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus AA Coevorden Tel Fax

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL NE 11-03 Type: VRS LOW NOx-ps Open toestel met verhoogd rendement, uitlaatstomp en elektronische pompschakeling Toestel categorie Gasvoordruk Geschikt

Nadere informatie

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL NE 06-04 Type: VRW LOW NOx-ps Open toestel met verhoogd rendement, uitlaatstomp, ingebouwde warmwatervoorziening en elektronische pompschakeling

Nadere informatie

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL NE 11-03 Type: VRSW LOW NOx-ps Open toestel met verhoogd rendement, uitlaatstomp, ingebouwde warmwatervoorziening en elektronische pompschakeling

Nadere informatie

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps GASWANDKETEL NE 02-04 Type: VRM LOW NOx-ps Gesloten toestel met verhoogd rendement, muurdoorvoerrooster en elektronische pompschakeling Toestel categorie Gasvoordruk

Nadere informatie

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL NE 11-03 Type: VRT LOW NOx-ps Gesloten toestel met verhoogd rendement, ventilator en elektronische pompschakeling Toestel categorie Gasvoordruk

Nadere informatie

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS VR LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL NE 02-04 Type: Economic W LOW NOx-ps Open toestel met uitlaatstomp, ingebouwde warmwatervoorziening en elektronische pompschakeling Toestel

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2000-2004 URA-20 URA-25 URA-35 URA-45 URA-55 URA-65 URA-80 URA-95 Werking Voor men begint met de in bedrijfstelling is het raadzaam te controleren

Nadere informatie

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL

MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL MONTAGEVOORSCHRIFT INTERGAS LOW NOx-ps STAANDE C.V. KETEL NE 02-04 Type: VRTW LOW NOx-ps Gesloten toestel met verhoogd rendement, ventilator, ingebouwde warmwatervoorziening en elektronische pompschakelaar

Nadere informatie

KOMPAKT. Installatievoorschrift en gebruiksaanwijzing 40010200-1116

KOMPAKT. Installatievoorschrift en gebruiksaanwijzing 40010200-1116 KOMPAKT Installatievoorschrift en gebruiksaanwijzing 40010200-1116 Let op! BIJ RINGVERWARMING: - open expansievat veranderen naar gesloten vat; - pomp zo dicht mogelijk bij de haard in de retourleiding

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Company name: 70542200 (07/2013) Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V. Bosch Thermotechniek B.V.., Postbus 3, 7400 AA Deventer. DealerLine: 0570-67 85 66. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00.

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 1997-2000 URA-10 URA-15 URA-19 Werking Door het inschakelen van externe regelapparatuur wordt een elektrisch circuit tot stand gebracht en de rookgasventilator

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS

SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS SENTRY ELEKTRISCHE BOILERS MODELLEN: ES3 ES4 ES5 ES65 Installatie- en bedieningsvoorschriften Onderhoudsinstructies Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden. 4.1.4 INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR

Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie. Nefit Economy HR Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit Economy HR VOORWOORD Het doel van deze instructie is de gebruiker voldoende informatie te geven om op een veilige wijze om te gaan met de Nefit Economy

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen

COMBIFORT. Storingen en blokkeringen COMBIFORT Storingen en blokkeringen INHOUDSOPGAVE Storingen en blokkeringen 1 Algemeen 2 Overzicht meldingen 2.1 Waarschuwingsmeldingen 4 2.2 Blokkeringsmeldingen 4 2.3 Storingsmeldingen 5 3 Oorzaken van

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Serviceabonnement Kuqi Installatietechniek

Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Serviceabonnement Kuqi Installatietechniek Algemene Voorwaarden Onderhouds- en Serviceabonnement Kuqi Installatietechniek Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar op 02-03-2008 onder nummer 37133930. Artikel I Werkingssfeer

Nadere informatie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie

E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl. Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit houdt Nederland warm. Gebruikersinstructie Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie Nefit

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSDIAGRAM GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWAR 2011 VRA-2-8 VRA-2-12 VRA-2-16 VRA-2-20 VRA-2-28 VRA-2-32 VRA-2-38 VRA-2-46 VRA-2-53 VRA-2-60 VRA-2-70 VRA-2-80 VRA-2-93 VRA-2-106 Probleem Reden Oplossing

Nadere informatie

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HRE-ketel Intergas

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HRE-ketel Intergas Handleiding/instructie Kombi Kompakt HRE-ketel Intergas BONARIUS ontwerpt, installeert en onderhoudt individuele cv-installaties in zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Voor ca. 90.000 woningen verricht

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.03.03/01.03 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Werking... 3 Indicatielampjes regeleenheid... 3 Display-unit... 4 Onderhoud... 5 Controle van het waterniveau

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan Big Fire Gasblokken Big-fire 400 Big-fire 570 Big-fire 730 Big-fire 750 Big-fire 1025 Big-fire 1125 Big-fire 570 Propaan Big-fire 750 Propaan Big-fire 1125 Propaan Big Fire B.V. is een dochteronderneming

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues

BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN. Hoeks Barbecues BARBECUE Rolé, propaan INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN GEBRUIKSAANWIJZINGEN Barbecues 1. Algemeen De Rolé is een gasgestookte barbecue voorzien van, afhankelijk van de uitvoering, met 2, 3, 4 of 5 hoofdbranders.

Nadere informatie

KICKSPACE 500, 600 & 800.

KICKSPACE 500, 600 & 800. REMEHA B.V. Postbus 32, 7300 AA Apledoom T: +31 55 5496969, F: +31 55 5496496, remeha@remeha.com, nl.remeha.com. INSTALLATIE, BEDIENINGS EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN. NOVEMBER 2012, VERSIE 5 Product Serienummer:

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

Remeha staande boiler type 120/40

Remeha staande boiler type 120/40 Technische informatie Remeha staande boiler type 120/40 Remeha staande boiler 120/40 Indirect gestookte voorraadboiler INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1 Toestel omschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Technische

Nadere informatie

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas

Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas Handleiding/instructie Kombi Kompakt HR-ketel Intergas BONARIUS ontwerpt, installeert en onderhoudt individuele cv-installaties in zowel bestaande woningen als nieuwbouw. Voor ca. 90.000 woningen verricht

Nadere informatie

Stadsverwarming verdeler

Stadsverwarming verdeler Fax bestelling: 0318-621742 Telefonische informatie 0318-668089 Stadsverwarming verdeler Stadsverwarming verdeler 1 t/m 12 groeps Stadsverwarming. Door de energiebedrijven worden speciale eisen gesteld

Nadere informatie

Onderhoud contract. Warmond, Onze referentie: De ondergetekenden: GAP INSTALLATIETECHNIEK Kerdam 5 2361 GK Warmond

Onderhoud contract. Warmond, Onze referentie: De ondergetekenden: GAP INSTALLATIETECHNIEK Kerdam 5 2361 GK Warmond Onderhoud contract Warmond, Onze referentie: De ondergetekenden: GAP INSTALLATIETECHNIEK Kerdam 5 2361 GK Warmond hierna te noemen de Installateur, en hierna te noemen de Opdrachtgever, komen het volgende

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm

Nefit EcomLine HR. Gebruikersinstructie. Nefit houdt Nederland warm Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten Infolijn: 0570-67 85 00. Fax: 0570-67 85 86. E-mail: consument@nefit.nl Internet: www.nefit.nl Nefit houdt Nederland warm Gebruikersinstructie

Nadere informatie

Servicecontract all-in

Servicecontract all-in Servicecontract all-in Sittard, Onze referentie: De ondergetekenden: 1. de comfort installateurs Industriestraat 6C 6135 KH Sittard hierna te noemen de installateur, en 2. (Naam:) (Adres:) (Postcode:)

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com

H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G E-mail: info@dutchsolarsystems.com Website: www.dutchsolarsystems.com Inhoud Gebruikershandleiding DSS Zonneboilersystemen 1 Werking 1 2 Status Regel Unit 3 3

Nadere informatie

LEEFLANG VERWARMING OOSTHUIZEN

LEEFLANG VERWARMING OOSTHUIZEN LEEFLANG VERWARMING OOSTHUIZEN ALGEMENE ABONNEMENTSVOORWAARDEN GRATIS STORINGSNUMMER 0800-25 25 306 www.leeflangverwarming.nl Centrale verwarming - Loodgieter Sanitair - Riolering Water en Gas ALGEMENE

Nadere informatie

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine

Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine Bedieningsvoorschrift Modulerende HydroPower geisers voorzien van een elektronische ontsteking via waterturbine s.v.p. volledig invullen! WR -7 KD0 G5 S0790 Best.Nr. 7 70X 230 9XX NL/Kat. II 2L 3B/P (B

Nadere informatie

Montagevoorschrift Intergas Kompakt HR - gaswandketel

Montagevoorschrift Intergas Kompakt HR - gaswandketel HR Verwarming Montagevoorschrift Intergas Kompakt HR - gaswandketel Type: Gesloten toestel met geïntegreerde warmwatervoorziening Toestel categorie C 13; C 33; C 43; C 63 Gasvoordruk 20-30 mbar Geschikt

Nadere informatie

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS

STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS STORINGSHANDLEIDING GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMERS BOUWJAAR 2004-2008 VRA-8 VRA-12 VRA-16 VRA-20 VRA-28 VRA-32 VRA-38 VRA-46 VRA-53 VRA-60 VRA-70 VRA-80 VRA-93 VRA-106 Werking Controle installatie Controleer

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan

Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO. Propaan Gebruikers- en installatie- handleiding SUNWOOD MARINO Versie: Aardgas Propaan Specificaties Fabrikant Sunderman Openhaarden V.O.F. / Sunwood Contactgegevens Christiaan Huygensstraat 10 2665 KX Bleiswijk

Nadere informatie

HSF EcoMechanic Compact

HSF EcoMechanic Compact HSF EcoMechanic Compact MONTAGE INSTRUCTIE & GEBRUIKSHANDLEIDING Bewaar deze handleiding bij de afleverset Gebruikshandleiding WERKING Werking voor centrale verwarming De unit is uitgerust met een drukverschilregelaar

Nadere informatie

HR-combiketel. Onderhoud / storingen

HR-combiketel. Onderhoud / storingen HR-combiketel Onderhoud / storingen Belangrijk: Controleer 1x per half jaar de waterdruk in de cv-installatie en vul zonodig bij. Schakel uw installateur in als u meer dan 4x per jaar water moet bijvullen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Service Abonnement Griek Techniek B.V. Heerenveen

Algemene Voorwaarden Service Abonnement Griek Techniek B.V. Heerenveen Algemene Voorwaarden Service Abonnement Griek Techniek B.V. Heerenveen 1 Algemeen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle met Griek Techniek B.V. afgesloten abonnementen voor het onderhouden

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

HR-combiketel Kli-Max 2

HR-combiketel Kli-Max 2 HR-combiketel Kli-Max 2 Gebruikershandleiding Itho bv Business Unit Tapwater- en klimaatcomfort Postbus 21 3100 AA Schiedam I www.itho.nl Uw installateur P545B1E302 / 0805 / SE ! Veiligheid Bij het waarnemen

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

De PS 005 op z'n duimpje kennen

De PS 005 op z'n duimpje kennen De PS 005 op z'n duimpje kennen odule voor de sanitair warmwaterproductie via uw ketel SA V B-6530 HUI Route de Biesme 49 E 071 59 00 39 FAX 071 59 01 61 info@tempolec.be www.tempolec.be B-1090 BRUSSE

Nadere informatie

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON

GEBRUIKERSINSTRUCTIE. NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS INSTALLATEUR. Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening TELEFOON GEBRUIKERSINSTRUCTIE INSTALLATEUR Low NOx gaswandtoestel met warmwatervoorziening NEFIT EcomLine VRC 24V en VRC 24VS TELEFOON 992.0811-3283 11-2000 Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Consumenten

Nadere informatie

Handleiding FUGA S. wijzigingen voorbehouden december 2005

Handleiding FUGA S. wijzigingen voorbehouden december 2005 Handleiding NL FUGA S wijzigingen voorbehouden december 2005 2 Wij feliciteren u met de aanschaf van uw Fuga S SwingGaz. Met deze handleiding willen wij u graag informeren over een juist gebruik van de

Nadere informatie

Bedienings- en servicehandleiding

Bedienings- en servicehandleiding Voor de gebruiker Bedienings- en servicehandleiding Kamerthermostaat ModuLine 100 Zorgvuldig lezen vóór bediening en servicewerkzaamheden Beknopt overzicht Beknopt overzicht bedieningsmogelijkheden Legenda

Nadere informatie

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Inclusief onderhoud Inclusief voorrijkosten Inclusief arbeidskosten Inclusief materialen Het Perfect-geregeld-abonnement voorziet in het jaarlijks

Nadere informatie

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR

KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR 1371034-01 TM KICKSPACE 500 DUO GECOMBINEERDE CONVECTOR VOOR WARM WATER C-V MET ELEKTRISCHE VENTILATOR INSTALLATIE-, ONDERHOUD EN GEBRUIKSINSTRUCTIES EN TECHNISCHE GEGEVENS LEES DEZE INSTRUCTIES A.U.B.

Nadere informatie

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150

VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN GEBRUIK van de VIH 80 / VIH 120 / VIH 150 Inhoudsopgave 1 Algemeen............................................. 3 1.1 Leveromfang.........................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20

Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT HEETWATERAPPARAAT HWA 20 Gebruiksaanwijzing HEETWATERAPPARAAT NL HEETWATERAPPARAAT HWA 20 1 HWA 20 2 3 5 4 4 Fig. 1 GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS) Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het

Nadere informatie

GK 224 HR LowNOx. Voorschriften voor de installateur. Buderus

GK 224 HR LowNOx. Voorschriften voor de installateur. Buderus GK 224 HR LowNOx Voorschriften voor de installateur Buderus 1 Inhoudsopgave: 1.0 Algemeen 3 2.0 Voorschriften 3 3.0 Montage 3 3.1 Algemeen 3 3.2 Aansluitingen 3 3.2.1 Aanvoer- en retouraansluiting 3 3.2.2

Nadere informatie

Elektrische installatie instructie

Elektrische installatie instructie Elektrische installatie instructie Danfoss warmtepompen DHP-L DHP-L Inhoudsopgave DHP-L 4, 400V 3N...3 5 DHP-L 6, 400V 3N...6 8 DHP-L 8, 400V 3N... 9 11 DHP-L 10, 400V 3N...12 14 DHP-L 12, 400V 3N...15

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5

Gebruikshandleiding. BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 Gebruikshandleiding BUVA EcoHeat 14-4 BUVA EcoHeat 16-4 BUVA EcoHeat 18-5 - BUVA - Postbus 262-2990 AG Barendrecht - - tel. 31 (0)180 69750 - fax. 31 (0)180 697505 - info@buva.nl - www.buva.nl - 9A.52.15.00/01.14

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN 60.51.11-b GESTOOKTE WATERKETEL 0. HR-GASWANDKETEL, TAPWATER Fabrikaat: Intergas Type: Kombi Kompakt HRE 24/18 Nominaal vermogen (kw): 5,9 18,5 Nominale belasting

Nadere informatie

Ten behoeve van het onderhoud van een toestel zijn er twee soorten abonnementen te onderscheiden, te weten:

Ten behoeve van het onderhoud van een toestel zijn er twee soorten abonnementen te onderscheiden, te weten: Onderhoudsabonnement 1. Algemeen Zoals u weet is technisch onderhoud van gastoestellen, hard nodig. Goed onderhoud en de juiste afstelling verhogen namelijk de veiligheid, verlengen de levensduur en verlagen

Nadere informatie

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken

Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Madas type EVO/NC Magneetklep DN10, DN15 en DN20 Kenmerken Aansluiting schroefdraad G3/8, G1/2 of G3/4 Maximale inlaatdruk 200 mbar Temperatuur bereik - 15 o C tot + 60 o C, energiebesparende versie -

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS Vermogens

Nadere informatie

Onderhouds- en serviceabonnement

Onderhouds- en serviceabonnement Onderhouds- en serviceabonnement Zekerheid met een onderhoud- of serviceabonnement. Uw gastoestellen vragen jaarlijks om onderhoud. Dit houdt in dat deze moeten worden schoongemaakt, gecontroleerd en afgesteld.

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN ONDERHOUD - CV TOESTEL Versie d.d. 19-04-2006

ABONNEMENTSVOORWAARDEN ONDERHOUD - CV TOESTEL Versie d.d. 19-04-2006 ABONNEMENTSVOORWAARDEN ONDERHOUD - CV TOESTEL Versie d.d. 19-04-2006 Naam Abonnee : Adres : Postcode : Plaats : Debiteurennummer : Datum : Deze abonnementsvoorwaarden hebben betrekking op het hieronder

Nadere informatie

Periodiek Onderhoud Akkoord

Periodiek Onderhoud Akkoord Periodiek Onderhoud - PO SCOPE 1 - ATMOSFERISCH TOESTEL - AARDGAS SCIOS identificatiecode : XYZ001 Inspectie referentie : 2718KE-149-11-XYZ001-I-PO_G Naam : Demo locatie Adres : Marineblauw 149 Postcode

Nadere informatie

Bosch solar Pakket. Montage- en Gebruikershandleiding 6 720 616 018 (2008/03)

Bosch solar Pakket. Montage- en Gebruikershandleiding 6 720 616 018 (2008/03) osch solar Pakket nl Montage- en Gebruikershandleiding 2 NL Voorwoord In deze installatie-instructie wordt de installatie, ingebruikstelling en het onderhoud van het hele systeem beschreven. De installatie

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift Buderus 704 00 0/005 BE(NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Gaswandketel Logamax U(K) / U4(K) Vóór gebruik zorgvuldig lezen Belangrijke algemene gebruiksaanwijzigingen Het apparaat uitsluitend

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Bedrijfsindicaties. Toetsfuncties. CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Step-toets. Mode-toets.

Gebruikshandleiding. Bedrijfsindicaties. Toetsfuncties. CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Step-toets. Mode-toets. Gebruikshandleiding CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Toetsfuncties Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming warmwatervoorziening circulatiepomp

Nadere informatie

Long-fire branders. RFL E electronic. Installatievoorschrift Gebruiksaanwijzing

Long-fire branders. RFL E electronic. Installatievoorschrift Gebruiksaanwijzing Long-fire branders RFL E electronic Installatievoorschrift Gebruiksaanwijzing REAL FIRE GASBLOKKENVUUR Installatievoorschrift RFL - E Inleiding : Lees voor het installeren van het blokkenvuur deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Servicecontract all-in

Servicecontract all-in Industriestraat 6c 6135 KH SITTARD Postbus 5183 6130PD SITTARD Tel 046 4110010 Fax 046 4110013 Mail info@decomfortinstallateurs.nl Web.www.decomfortinstallateurs.nl Bank ABN AMRO NL86ABNA0622297856 BTW

Nadere informatie

Quinta Pro 45/65/90/115

Quinta Pro 45/65/90/115 Product-Data-Blad 45/65/90/115 De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort 45/65/90/115 Vertrouwd hart Vertrouwd comfort Vertrouwde techniek Remeha 45/65/90/115 Alle winstpunten

Nadere informatie

MGC OpenTherm regelaar

MGC OpenTherm regelaar MOS NL-780-2 MGC 061100 MGC OpenTherm regelaar Montage- en gebruikshandleiding Gebruikte symbolen In dit document worden de volgende symbolen gebruikt: Gevaar voor elektrische spanning! Let op! Gebruikte

Nadere informatie

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid

Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de laatste technologische ontwikkelingen en de meest recente veiligheid 6301 4923-09/01 BE (NL) Bedieningsvoorschrift Specifieke gasketel Logano G234X TH met Logamatic 2105 Zorgvuldig bewaren Geachte klant, de specifieke gasketel Logano G234X TH van Buderus werd volgens de

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.08.02/01.04 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud Inleiding...3 Toestelbeschrijving...3 Schematische voorstelling S-HR ZonneGasCombi...4 Het toestel... 4

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift

Bedieningsvoorschrift 7208 7200 10/2003 BE (NL) Voor de gebruiker Bedieningsvoorschrift Condensatie-gasketel Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-29T25 Vóór gebruik zorgvuldig lezen Voorwoord Belangrijke algemene

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE Kompakt Solo HRE. Onderdelenboek September 2013. Intergas Verwarming BV 1

Kombi Kompakt HRE Kompakt Solo HRE. Onderdelenboek September 2013. Intergas Verwarming BV 1 Kombi Kompakt HRE Kompakt Solo HRE Onderdelenboek September 2013 Intergas Verwarming BV 1 Inhoud Voorwoord 3 Leveringsprogramma 4 Servicekoffer 5 Schermplaatset 6 Montagebeugel HRE 6 Onderaansluitset HRE

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Gebruikshandleiding. Toetsfuncties. Bedrijfsindicaties. Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming Gebruikshandleiding CV aan/uit ( ) WW aan/uit ( ) Pomp aan/uit (Store) Step-toets Mode-toets Reset-toets Toetsfuncties Met de programmatoetsen schakelt u de volgende functies aan of uit: centrale verwarming

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie modulerende cascaderegelaar MBC 2! I II MBC2 Voorwoord Deze installatie-instructie geldt voor: Modulerende cascaderegelaar MBC 2 De modulerende cascaderegelaar

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H

Electrische Boiler. Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Electrische Boiler Installatie, gebruik en onderhoud TNC 10 TNC 15 TNC 30 TNC 50 TNC 80 TNC 80 H TNC 100 TNC 100 H TNC 150 TNC 150 H Wij feliciteren u met de aanschaf van uw boiler. De electrische verwarmers

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Nederland nl. Waterkwaliteitsvoorschrift voor centrale verwarmingsinstallaties

Nederland nl. Waterkwaliteitsvoorschrift voor centrale verwarmingsinstallaties Nederland nl Waterkwaliteitsvoorschrift voor centrale verwarmingsinstallaties Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt

Nadere informatie

Onderhoud Akkoord. Toestel : 1. Onderhoud. Naam : Demo locatie 2 Adres : Marineblauw 1

Onderhoud Akkoord. Toestel : 1. Onderhoud. Naam : Demo locatie 2 Adres : Marineblauw 1 Onderhoud Inspectie referentie : 2718KE-1-15-001-134-AA-I-O_G Naam : Demo locatie 2 Adres : Marineblauw 1 Postcode : 2718KE Plaats : Zoetermeer Datum van onderhoud : 11 maart 2015 Exemplaar voor : Opstellingsruimte

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Geisers. Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08

Gebruiksaanwijzing. Geisers. Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08 Gebruiksaanwijzing Geisers Met Thermische Terugslag Beveiliging (TTB) W 275-1 KD0.. 6 720 606 169 PT 2000.08 Belangrijke aanwijzing Voor het lezen van de handleiding de omslagzijde uitvouwen. Geachte gebruiker,

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN EQ 280 N EQ 380 N INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE NEDERLAND WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN 1 Lees eerst de installatie-voorschriften alvorens het toestel te installeren. Lees de gebruikers-instrukties

Nadere informatie

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508

Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared. Model: GRT-508 Rolkachel infrarood Chauffage mobile infrarouge Gasheizung Mobil infrarot Mobile gasheater infrared Model: GRT-508 Handleiding Mode d emploi Gebrauchsanweisung Manual Lees deze handleiding aandachtig door

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Kompakt Solo HR 12 HR 22 HR 28

Kompakt Solo HR 12 HR 22 HR 28 Kompakt Solo HR 12 HR 22 HR 28 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift bij het toestel.

Nadere informatie