Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A /03.10 Wijzigingen voorbehouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikshandleiding. Energion warmtepomp. Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H. 8A.52.90.00/03.10 Wijzigingen voorbehouden"

Transcriptie

1 Gebruikshandleiding Energion warmtepomp Energion 6 / 8 / 10 Energion 6C / 8C / 10C Boiler B150V/H 8A /03.10 Wijzigingen voorbehouden

2 2

3 De Energion Warmtepomp met 150 liter boiler 3

4 VOORWOORD De Energion warmtepomp van ATAG is een compleet en geavanceerd systeem voor centrale verwarming en optioneel tapwaterbereiding en woningkoeling. De Enrgion gebruikt de constante temperatuur van de aardbodem als energiebron. Zon en magma (aardwarmte) houden de bodem namelijk op een constante temperatuur van circa 10 graden. Door in de winter warmte uit de bodem te onttrekken en deze er s zomers weer in terug te stoppen kan deze gratis energiebron uitstekend worden benut voor verwarming en koeling. Op deze manier kan de Energion warmtepomp een energiebesparing van 50 tot 70% ten opzichte van een moderne HR CV-ketel realiseren. Zo werken we aan een schoner milieu. De afbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van de daadwerkelijke uitvoering. Wijzigingen voorbehouden. Gebruik conform de voorschriften De Energion warmtepompen zijn volgens de laatste stand der techniek en erkende veiligheidstechnische voorschriften geproduceerd. De toestellen zijn alleen geschikt voor toepassing in gesloten huishoudelijke cv- of tapwaterinstallaties. Elk ander afwijkend gebruik is voor risico van gebruiker en geldt als niet conform de voorschriften. Voor eventuele schade voortvloeiend uit het niet juiste installatie en/of gebruik is ATAG Verwarming Nederland B.V. niet aansprakelijk. Raadpleeg voor het juiste gebruik deze bedieningshandleiding en uw installateur. Neem bij vragen contact op met ATAG Verwarming Nederland B.V. Conformiteitsverklaring Met de CE-markering wordt aangegeven dat de ENERGION warmtepompen van ATAG Verwarming Nederland B.V. voldoen aan de criteria van: Machinerichtlijn (89/392/EEG) Laagspanningsrichtlijn (73/23/EEG) EMC richtlijn (89/336/EEG) Richtlijn drukapparatuur (97/23/EEG) RLK dec 97 zoals laatstelijk gewijzigd. Carl Berlo CEO ATAG Verwarming Nederland B.V. 4

5 INHOUD 1. ALGEMENE WERKING VAN DE ENERGION WARMTEPOMP WAAROM EEN WARMTEPOMP WERKINGSPRINCIPE DE HOOFDFUNCTIES VAN DE ENERGION WARMTEPOMP Verwarmen Energiebalansregeling Vloerverwarming en andere lage temperatuur verwarmingssystemen Warmwater Koelen van de woning GEBRUIKSTIPS TEN BEHOEVE VAN DE GEBRUIKER REGELING EN DIAGNOSE WEERGAVEN EN INSTELLINGEN Display Bediening Menustructuur Bedrijfstoestanden Weergave menu Instellingen Menu STORINGEN Inschakelen van de spanning VERWIJDEREN VAN DE MANTEL TABEL 4 FOUTCODES STORINGEN WAARBIJ GEEN FOUTMELDING ZICHTBAAR IS TABEL 5 MOGELIJKE OORZAAK STORING BIJLAGE 5; STORINGEN LOGBOEK BIJVULLEN EN EVENTUEEL ONTLUCHTEN BRONCIRCUIT BIJVULLEN CV-CIRCUIT SPECIFICATIES TECHNISCHE SPECIFICATIES ENERGION WARMTEPOMPEN PRESTATIES ENERGION WARMTEPOMPEN TECHNISCHE SPECIFICATIES ENERGION BOILER B150 V EN H GARANTIE, SERVICE EN ONDERHOUD GARANTIE SERVICE ONDERHOUD 27 5

6 Energion warmtepomp met koeling zonder mantel 6

7 1. ALGEMENE WERKING VAN DE ENERGION WARMTEPOMP 1.1 Waarom een warmtepomp Een warmtepomp is een toestel dat meer dan de helft van de energie bespaart bij de verwarming van uw woning en het warm tapwater. Verder kan de Energion warmtepomp de gehele woning comfortabel koelen zonder de bij een airconditioning gebruikelijke hoge stroomrekening. Door deze hoge energiebesparing is de energieprestatie van uw woning veel gunstiger. Bij nieuwbouwwoningen worden steeds hogere eisen gesteld aan deze waarde, de Energie Prestatie Coëfficiënt, wettelijke vastgelegd in Het Bouwbesluit. De warmtepomp is het toestel met het grootste effect op de Energie Prestatie Coëfficiënt, en wordt daarom steeds vaker toegepast om aan de al maar strenger wordende eisen tegemoet te komen. 1.2 Werkingsprincipe De Energion warmtepomp maakt gebruik van energie uit de bodem. De temperatuur van de bodem is in Nederland over het algemeen tot vrij grote diepte ongeveer 10 C. Met behulp van een gesloten leidingsysteem, de bron, kan de warmtepomp warmte uit de bodem halen. Een gesloten bronsysteem is doorgaans gevuld met een mengsel van water en glycol, ook wel brijn genoemd. Het komt ook voor dat direct grondwater wordt gebruikt om de warmte aan te onttrekken, waarna het grondwater weer geïnjecteerd wordt. De warmte die aan de bodem wordt onttrokken wordt weer aangevuld vanuit de diepere aardlagen, het grondwater en het aardoppervlak (zoninstraling). Aan de linkerkant stroomt de bron met 10 C door de warmtepomp, waar de warmte uit de bron onttrokken wordt in de verdamper, het water in de bron koelt daarbij tot ca 6 C. 7

8 In de verdamper wordt bij lage temperatuur een milieuvriendelijk koudemiddel verdampt. De damp wordt daarna in temperatuur en druk verhoogd door de compressor. Daarbij wordt de temperatuur van 10 C naar 30 C verhoogd waarmee de woning verwarmd kan worden. Om het boilerwater te verwarmen kan de temperatuur tot maximaal 60 C oplopen. Aan de rechterzijde wordt op hoge druk deze hogere temperatuur in de condensor overgedragen aan het CV systeem in de woning. Tijdens het overdragen van deze warmte condenseert het koudemiddel in de condensor, en stroomt als vloeistof weer terug via een expansieventiel (om weer naar een lagere druk te gaan) naar de verdamper. Een koelkast is ook een warmtepomp Een koel- of vrieskast werkt eigenlijk net zo, warmte wordt onttrokken aan de producten in de koelkast, zodat deze producten afkoelen. Vervolgens wordt de warmte afgegeven aan de achterzijde van de koelkast via de condensor aan de lucht in de keuken. Een koelkast gebruikt ook een compressor en een koudemiddel (vandaar de naam) om de warmte te verpompen van de ene plek naar de andere. Omdat we bij een koelkast juist de koude willen hebben noemen we het een koelmachine of koelkast, maar hij verpompt net als de warmtepomp warmte. Super hoog rendement Een warmtepomp kan voor elke kw aan elektrische energie voor de compressor 3 tot 6 kw warmte leveren. Dit komt neer op een rendement van 300 tot 600%. Bij een warmtepomp gebruikt men vaak de term COP. Een rendement van 300% is gelijk aan een COP van 3. Om het energieverbruik voor verwarming te kunnen vergelijken met een gastoestel moeten we nog het rendement van de elektriciteitscentrale verrekenen. Dit rendement bedraagt ca. 40 % zodat het primaire energierendement van een warmtepomp tot wel 240 % kan oplopen. 8

9 1.3 De Hoofdfuncties van de Energion warmtepomp Verwarmen Hoe minder hoog de warmte hoeft te worden verhoogd, hoe makkelijker het gaat, en dus hoe hoger het rendement en hoe groter de energiebesparing. Bij 50 C bedraagt de COP ongeveer 3 en bij 30 C loopt dit op tot 6. Daarom worden over het algemeen verwarmingssystemen gekozen die op zeer lage temperaturen de woning toch goed verwarmen. Het meest bekende systeem is een vloerverwarming. Hierbij is de temperatuur van het water in het CV-systeem bij verwarming maar 25 tot 35 C. Bij gewone radiatoren ligt deze temperatuur vaak tussen de 50 en 70 C, en zijn dus niet geschikt voor toepassing bij warmtepompen. De moderne woning is extreem goed geïsoleerd, daardoor kan het vermogen van een warmtepomp ook heel laag zijn in vergelijking met een conventionele CV-ketel Energiebalansregeling. Bij een warmtepomp mag de compressor voor een optimaal rendement niet te frequent in- en uitschakelen. Het toestel kan beter wat langer achter elkaar lopen. Hiertoe is de Energion voorzien van een Energiebalansregeling. De werking komt er in het kort op neer dat de elektronische regelunit bepaalt wanneer de compressor in- en uitgeschakeld wordt. Daarbij wordt zoveel mogelijk getracht korte periodes van warmtevraag samen te voegen, zodat een optimale werking wordt gegarandeerd. Zo zal de compressor altijd ten minste 2 minuten achter elkaar blijven lopen, ook als de kamerthermostaat al weer uitgeschakeld is. Als de CV-setpoint (de streeftemperatuur van het CV-circuit bij verwarming) bereikt is zal de compressor nog enkele minuten doordraaien, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De compressor kan niet vaker dan 1x per 10 minuten worden ingeschakeld. Mocht er tussentijds warmtevraag zijn, dan zal pas 10 minuten na de vorige start de compressor weer gaan lopen Vloerverwarming en andere lage temperatuur verwarmingssystemen Vloerverwarming is naast zeer energiezuinig ook een van de meest comfortabele manieren van verwarmen. Omdat de warmte door de vloer heen de woning moet opwarmen zijn er enkele beperkingen aan de soort vloerafwerking te stellen. Dikke zachthouten vloeren of dikke vloerbedekking zijn minder geschikt. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de leverancier van uw vloerverwarmingssysteem of leverancier van de vloer zelf. Andere systemen zoals wandverwarming of ventilator-convectoren kunnen ook op dergelijke lage temperaturen werken Warmwater Naast een warmtepomp voor woningverwarming kan ook een 150 l boiler worden geplaatst. Deze is speciaal ontwikkeld voor de Energion warmtepomp en voldoet aan alle eisen. De besturing van de warmtepomp is altijd geschikt voor het aansluiten van een boiler. Om ervoor te zorgen dat ook bij de bereiding van warm tapwater een voldoende hoog rendement wordt gehaald wordt de boiler het beste op 55 C afgesteld. Deze temperatuur is in 9

10 combinatie met de grote inhoud van 150 liter meer dan voldoende voor normaal gebruik en voldoet dan ook ruimschoots aan het Gaskeur CW label klasse 4. Na het vullen van bijvoorbeeld een 150 liter bad is de 150 liter boiler binnen 30 tot 50 minuten (afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp) weer op gebruikstemperatuur. De relatief lage temperatuur van een warmtepompboiler vraagt wel om een extra maatregel om het risico van legionella te minimaliseren. De elektronische regelunit zal daarom automatisch een keer per week de gehele boiler op een veilige temperatuur boven de 60 C brengen om legionellavorming te voorkomen. 10

11 1.3.5 Koelen van de woning De koeling is gebaseerd op het principe van vrije koeling met een driewegklep en scheidingswisselaar tussen het broncircuit en het afgiftesysteem. Anticondensregeling vindt plaats door regeling van de koelwater-aanvoertemperatuur naar het afgiftesysteem door een weersafhankelijke regeling, hoe hoger de buitentemperatuur hoe hoger de aanvoertemperatuur, om condens op de vloer te voorkomen. Zie paragraaf Hierdoor wordt de warmtepomp volgens de ISSO 72 geclassificeerd als een type 1. De koeling maakt direct gebruik van het feit dat de bodemtemperatuur ca. 10 C bedraagt. Voor het koelen van de woning worden alleen de CV- en Bronpomp gebruikt. In de koelunit onder in de warmtepomp bevinden zich de driewegklep en scheidingswarmtewisselaar. In het geval van koelvraag zal de driewegklep het koude water uit de bron via de warmtewisselaar in contact brengen met het CV-circuit, zo wordt de vloerverwarming afgekoeld tot een temperatuur van 17 C. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van de gratis koude uit de bodem. Het vermogen dat via de vloer kan worden weggekoeld is betrekkelijk beperkt, in de praktijk zo n 20 W per m 2, echter het is wel een comfortabele manier van koelen. 11

12 1.4 Gebruikstips ten behoeve van de gebruiker De kamerthermostaat Als een warmtepomp is aangesloten op een vloerverwarmingssysteem verdient het aanbeveling de kamerthermostaat dag en nacht op een constante waarde te zetten. Dit is niet alleen het meest comfortabel, maar ook nog het meest energiezuinig. Omdat een de moderne woning zeer goed geïsoleerd is koelt de woning slechts heel langzaam af als de kamerthermostaat omlaag wordt gezet. Het opwarmen gaat echter ook langzaam, zodat wanneer de thermostaat weer hoger wordt gezet het lang kan duren voor het weer warmer wordt in huis. Het opwarmen van de woning Het opwarmen gaat langzaam omdat de vloerverwarming een heel traag systeem is. Het systeem is traag omdat de gehele vloer moet worden opgewarmd voordat hij warmte begint af te geven. Een vloer met in het cement gelegde vloerverwarmingsleidingen heeft al gauw een gewicht van enkele duizenden kilogrammen, en is daardoor traag. Nachtstroom Over het algemeen is het gebruik van nachtstroom aan te bevelen. Het voor u meest voordelige tarief kunt u het beste met uw energieleverancier overleggen. Het s nachts lager zetten van de kamerthermostaat (de zogenaamde nachtverlaging) leidt met nachtstroom tot hogere kosten omdat de warmtepomp dan overdag weer zal moeten opwarmen op dure dagstroom en wordt dus afgeraden. Koeling met koude uit de bodem De koeling kan worden aangesloten op een thermostaat met een extra koelfunctie. Maar het is ook mogelijk een gewone schakelaar te gebruiken om de koeling in te schakelen. Bij een periode van erg warm en benauwd weer kan het prettig zijn de koeling dag n nacht te laten lopen, het huis blijft dan aangenaam koel ook als deuren en ramen af en toe open gaan. 12

13 2. REGELING EN DIAGNOSE De ATAG warmtepomp is uitgerust met een elektronische regelunit, en een in het frontpaneel gemonteerde display met tiptoetsbediening. De warmtepomp zal met deze hoogwaardige elektronica volledig automatisch en zo energie zuinig als mogelijk aan de verschillende comfortbehoeftes voldoen. Warmtevraag voor woningverwarming vanuit een normale kamerthermostaat, Koelvraag door de koelschakelaar op koelen te zetten Warmwatervraag indien warm water wordt getapt, of de boiler is afgekoeld. In verband met de hoge eisen die een warmtepomp aan het afgiftesysteem stelt om optimaal te kunnen functioneren zijn in de bijlagen, naast een globale uitleg over de werking van de warmtepomp, ook een aantal systeemadviezen opgenomen. 2.1 Weergaven en instellingen Om de automatische afhandeling van de warmtevraag zo goed mogelijk af te stemmen op de verwarming en/of koelinstallatie in de woning, kunnen een aantal instellingen door de installateur worden aangepast. Dit installateursmenu is voor de gebruiker niet toegankelijk. Wel kunnen een beperkt aantal instellingen door de gebruiker worden aangepast als daar behoefte aan bestaat, op deze manier kan het toestel worden ingesteld op eventuele specifieke gebruikerswensen. Het is verstandig om hiervoor de gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en bij vragen contact op te nemen met uw installateur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een aantal door de warmtepomp gemeten waarden uit te lezen Display In normale toestand laat het display de bedrijfstoestand zien. Dit wil zeggen dat altijd te zien is wat de Warmtepomp aan het doen is. De weergave Warmtepomp 23 C Geen Warmtevraag is daarbij de toestand waarin er geen vraag naar verwarming van de woning, geen warmwater vraag en geen koelvraag is. Dit is de stand-by stand. Zie voor verdere uitleg van de verschillende bedrijfstoestanden de tabel 1 met normale bedrijfstoestanden. De weergegeven temperatuur op de eerste regel van het display is de temperatuur van het water dat warmtepomp in het CV systeem brengt. Dit noemt men de CV-aanvoertemperatuur. Vanuit deze bedrijfstoestand kunnen we een aantal menu s doorlopen worden. In deze menu s kunnen een aantal temperaturen en instellingen bekeken worden Verder kan men een aantal zaken instellen door het bedienen van de toetsen i, + en op het bedieningsfront. 13

14 2.1.2 Bediening Menustructuur Warmtepomp ## C Geen warmtevraag Bedrijfstoestanden Alle meldingen en betekenis zie Tabel 1 i i-toets kort indrukken naar volgend menu v01 Bron in Temp. ## C Weergave Beschrijving zie tabel 2, Bladeren met + - i i-toets kort indrukken v02 Bron uit Temp. ## C i Instellen + terug met I + + Toets kort indrukken s01 Status Instellingen Gebruiker Beschrijving zie tabel 3, Bladeren met + Wijzigen i-toets kort indrukken Knipperen Waarde veranderen + of - toets kort indrukken Knipperen Bevestigen i-toets 3 sec. indrukken Knipperen stopt s02 Ontluchting cyclus AAN i s02 Ontluchting cyclus AAN + - s02 Ontluchting cyclus UIT i s02 Ontluchting cyclus UIT Terug - Toets kort indrukken - 14

15 2.1.3 Bedrijfstoestanden Tabel 1: Beschrijving bedrijfstoestanden Regelunit Energion Display weergave Beschrijving Bedrijfstoestand bij eerste opstart en herstart Warmtepomp ## C Test kontakten Warmtepomp ## C Opstartfase Warmtepomp ## C Ontluchting Warmtepomp ## C Geen warmtevraag Verwarming ## C Pompen voorloop Verwarming ## C Compressor loopt Verwarming ## C Pompen naloop Verwarming ## C antipendeltijd Verwarming ## C Energie balans V Verwarming ## C Energie balans N Verwarming ## C contact 1 dicht Verwarming ## C met E-hulpverw. Verwarming ## C vloerdrogen Verwarming ## C Noodbedrijf Boiler ## C Pompen voorloop Boiler ## C Compressor loopt Boiler ## C Pompen naloop Boiler ## C kontact 1 dicht Boiler ## C met E-hulpverw. Boiler ## C Legionella safe Boiler ## C Noodbedrijf Koeling ## C Aan Koeling ## C antipendeltijd Opstarttest van de regelunit na inschakelen van de voedingsspanning. De warmtepomp doorloopt een opstartcontrole cyclus, waarbij de werking wordt gecontroleerd. De ontluchtingscyclus is ingeschakeld, en zal na 24 uur automatisch uitschakelen. Normale bedrijfstoestanden Warmtepomp is bedrijfsklaar, er is geen warmte-, koude- of boilervraag. Er is warmtevraag, de CV-pomp draait, wacht op voorwaarden om compressor te starten. Er is warmtevraag, de pompen draaien, de compressor loopt, en levert warmte. De compressor is juist uitgeschakeld, de pompen draaien de bij s12 ingestelde tijd na. Er is warmtevraag, de compressor start niet omdat de tijd sinds de vorige start korter is dan de anti-pendeltijd. Er is warmtevraag maar deze wordt nog niet afgehandeld omdat nog niet aan alle startcriteria voor de meest energiezuinige bedrijfssituatie is voldaan. De warmtevraag is beëindigd, maar de compressor loopt nog omdat deze zich in de energiebalansregeling bevindt. Er is warmtevraag, maar de warmtepomp is geblokkeerd omdat het externe contact 1 gesloten is Er is warmtevraag, de compressor loopt samen met het hulpverwarmingselement. Het vloerdroogprogramma is ingeschakeld (instellen bij S39 in het instellingenmenu). Er is warmtevraag en het noodbedrijf s04 is ingeschakeld. Alle warmte wordt nu geleverd door het elektrisch element. Er is boilervraag, de CV-pomp draait, wacht op voorwaarden om compressor te starten. Er is boilervraag, de compressor loopt, en levert warmte aan de boiler. De boiler is opgewarmd tot de ingestelde temperatuur, de restwarmte uit de warmtepomp wordt in de boiler gebracht. Er is boilervraag, maar de warmtepomp is geblokkeerd omdat het externe contact 1 gesloten is. Er is boilervraag, en de boiler wordt opgewarmd met het elektrisch element. instelling S21 De boiler wordt opgewarmd tot de legionella-veilige temperatuur, (instellen bij S26 in het instellingenmenu). Er is boilervraag en het noodbedrijf is ingeschakeld. De boiler wordt met het elektrisch element opgewarmd (instellen bij S04 in het instellingenmenu). Er is koelvraag, de CV-pomp en de bronpomp draaien, de driewegklep in de koelunit is omgeschakeld voor koelbedrijf. De koeling heeft zijn setpointtemperatuur bereikt en wacht tot de temperatuur daar 2 C boven komt. 15

16 2.1.4 Weergave menu Bij de eerste keer indrukken van de i-toets komt men in het weergavemenu. De + loopt van weergave v1 naar v2 en verder. De loopt weer terug. Zie voor de betekenis van de weergaven tabel 2. Tabel 2: Beschrijving Weergave menu Regelunit Energion Display weergave Beschrijving v01 Bron in Temp. ## C v02 Bron uit Temp. ## C v03 CV-retour Temp. ## C v04 CV-aanvoer Temp. ## C v05 Verdamper Temp. ## C v06 Boiler Temp. ## C v07 Warmwater Inschakel ## C v08 Warmwater Setpoint ## C v09 Buiten Temp. ## C v10 CV-aanvoer Setpoint ## C v11 Kamerthermostaat vraag ### v12 Koeling vraag ### Weergave van de actuele Bron-in temperatuur, sensor 01 op het linker bronpompblok Weergave van de actuele Bron-uit temperatuur, sensor 02 op het linker bronpompblok Weergave van de actuele CV-retour temperatuur, sensor 03 op het rechter CVpompblok Weergave van de actuele CV-aanvoer temperatuur, sensor 04 op het rechter CV-pompblok Weergave van de actuele verdamperintredetemperatuur in het koudemiddelcircuit van de warmtepomp. Weergave van de actuele boilertemperatuur. Dit is de temperatuur waarvan af de boiler weer wordt opgewarmd Insteltemperatuur van de boiler Weergave actuele buitentemperatuur Weergave actuele CV-setpointtemperatuur, s06 Weergave van de kamerthermostaat vraag. AAN of UIT Weergave van de koeling vraag. AAN of UIT Instellingen Menu Door vanuit het weergavemenu nog een keer op i te drukken komt men in het instellingenmenu, en verschijnt instellen + terug met i op het display In het instellingen- of Setting-menu kan de gebruiker een aantal instellingen van de warmtepomp wijzigen. Dit werkt als volgt: - Met de + loopt men naar de te wijzigen instelling s01 Status ; - Door kort op i te drukken zal de bijbehorende waarde gaan knipperen; - Met de + toets wordt deze verhoogd, of met de verlaagd tot de gewenste nieuwe waarde; - Houdt nu de i-toets 3 seconden ingedrukt tot de waarde niet meer knippert; - De nieuwe waarde is nu bevestigd en opgeslagen in de regelunit. In tabel 3 zijn de door de gebruiker te wijzigen instellingen weergegeven met een korte uitleg. Indien instellingen worden gewijzigd moeten deze in de daartoe bestemde kolom in de tabel worden ingevuld. 16

17 Tabel 3:Beschrijving instellingen Regelunit ATAG Energion Warmtepomp Instellen + Terug met i Wijzigen i, dan + of -, dan i gedurende 3 seconden vasthouden. Display weergave Basiswaarde Aangepast Beschrijving instelbare parameters s01 Status s02 Ontluchting cyclus ### s03 Bivalent bedrijf Tamb< ## C s04 Noodbedrijf Elektrisch ### s05 Tijd ##.## Uur s06 CV-aanvoer Ta (+15 C) ## C s07 CV-aanvoer Tb (-10 C) ## C s08 Verwarmingsstop T-amb> ## C s14 Verwarming voorrang ## min s15 Elektrisch bijw na ### uur s17 Koelstop ### s21 Boiler met Elektrisch ##### s22 Boiler Setpoint ## C s23 Boiler Hysterese ## C s25 Max tijd Boilerbedr.##min s26 Legionella Beveiliging ## C s27 Legionella interv. ## dgn s37 Taal ############ AAN In- of uitschakelen van de ontluchtingscyclus. -5 Buitentemperatuur waarboven de warmtepomp nooit het elektrisch element zal bijschakelen voor bijverwarming. UIT Het elektrisch noodbedrijf. Alle functies worden met het elektrisch verwarmingselement uitgevoerd. 0:00 De tijd, in 24 uurs notatie. Correcte instelling is wenselijk voor het legionella-programma. 30 Ta is de weersafhankelijke CV-setpoint waarde bij + 15 C 40 Tb is de weersafhankelijke CV-setpoint waarde bij - 10 C 17 Buitentemperatuur waarboven de warmtepomp niet voor verwarmen in bedrijf zal komen (Eco-temperatuur) 10 De maximale tijd dat warmte voor woningverwarming wordt geleverd als er tegelijk permanent boilervraag is. UIT Indien gedurende de ingestelde tijd onafgebroken warmtevraag is, kan het elektrisch element bijkomen. 15 Buitentemperatuur waaronder de warmtepomp niet voor koeling in bedrijf zal komen Uit Instelling boileropwarming met elektrisch element. Altijd UIT. 55 Instelling boilertemperatuur. 6 De boilerschakeldifferentie, is bepalend voor deminimale boilertemperatuur. 50 De maximale tijd dat de warmtepomp achter elkaar de boiler opwarmt als er tegelijkertijd CV-vraag is, 64 De legionellaveilige temperatuur welke eens per ## dagen wordt bereikt met het elektrisch hulpelement. 8 Interval in dagen voor het legionellaprogramma. Nederlands Instelling van de taal van het menu en de weergaven s39 Vloer drogen Setpoint ### C UIT Vloerdroogprogramma Van 20 tot 29 C (Tegels drogen) wordt elektrisch verwarmd Van 30 tot 45 C (Cementvloer drogen), met compressor verwarmd. Terug naar bedrijfstoestand Door tijdens het doorlopen van de instellingen op de drukken komt men evenals na de laatste instellingsmogelijkheid weer bij instellen + terug met i, van daar met i terug naar weergave. Na enkele minuten keert de regelunit automatisch terug naar de weergave bedrijfstoestand. 17

18 2.2 Storingen De elektronische regelunit is in staat een groot aantal verschillende storingen te herkennen en weer te geven. Indien een storing optreedt moet eerst het weergegeven storingscodenummer genoteerd worden. Dit kan het beste worden gedaan in het storingslogboek achter in de handleiding. Dit is noodzakelijk voor het stellen van een juiste diagnose zodat ook de juiste actie ondernomen kan worden. Zo kan men ook eventuele herhaling gemakkelijker herkennen. Zie tabel 4 voor de storingen. In tabel 5 is een aantal mogelijke oorzaken te vinden. Bij een aantal storingen zal de regelunit automatisch trachten zodra de storing verholpen of verdwenen is opnieuw op te starten (de zogenaamde blokkeringen). Mocht dit niet automatisch gebeuren (daarbij is het toestel vergrendeld ) dan eerst op de R-toets drukken. Verdwijnt de storing nog niet en start het toestel niet op, probeer dan het toestel enkele seconden spanningsloos te maken. Druk daarna eventueel nogmaals op de R-toets. Storingen die veroorzaakt worden door te weinig druk in het CV- en broncircuit kunnen door de gebruiker in een aantal gevallen zelf worden opgelost Inschakelen van de spanning Indien de spanning weer wordt ingeschakeld zal de ATAG Energion warmtepomp een automatische opstartfase doorlopen. Daarbij worden eerst de contacten gecontroleerd, waarna de correcte werking van de warmtepomp zelf wordt geverfieerd. Indien deze twee controles succesvol doorlopen zijn gaat de warmtepomp naar zijn normale bedrijfstoestand. 2.3 Verwijderen van de mantel Het is niet nodig de mantel van het toestel te verwijderen om instellingen aan te passen of storingen te resetten. LET OP: Mocht men toch de mantel van het toestel willen verwijderen, maak dan eerst het toestel spanningsloos op het moment dat de compressor NIET draait. Schakel daartoe de werkschakelaar uit (deze kan zich direct voor het toestel in de elektrische aansluitleiding bevinden). De voorplaat van de mantel is aan de onderzijde geborgd met twee kruiskopschroeven, welke eerst verwijderd moeten worden. Trek vervolgens de onderzijde van de voormantel iets naar voren. Til de gehele voorplaat enkele centimeters op en draai de voorplaat iets naar voren zodat de displaykabel uit de zijkant van de regelunit verwijderd kan worden. Druk daarvoor het palletje van de stekker in. De zij-mantel zelf kan daarna eventueel gemakkelijk worden verwijderd, door hem iets op te tillen en naar voren weg te nemen. Monteren gebeurt in omgekeerde volgorde, LET OP: Zorg dat de displaykabel weer wordt aangebracht, en dat deze niet tussen de voorplaat en de mantel komt. 18

19 2.4 Tabel 4 Foutcodes Fout Constatering code Mogelijke oorzaken. Zie tabel 5 bij nr.: 5 verandering CV-aanvoer sensor te gering 2/7/8/9/10/22 6 verandering bron-in sensor te gering 2/11/13/14/22 8 onvoldoende warmtestroming in bron-circuit 11/12/13/ Max CV-temperatuur met compressor overschreden 2/7/8/9/10 20 onvoldoende warmtestroming in CV-circuit (hogedruk) 7/8/9/10/16/24 25 temperatuur CV-sensor lager dan 7 C 1/2 26 temperatuur CV-sensor lager dan 7 C met warmtevraag 1/2/21/24 27 Compressor is thermisch uit, of niet aangesloten watertemperatuur bij elektrisch element te hoog 7/8/9/10 35 Fase L2 naar compressor onderbroken of relaisfout 19/25 36 Fase L3 naar compressor onderbroken of relaisfout 19/25 38 draairichting compressor onjuist externe fase L2 en L3 niet aanwezig of compressor en 15/19/20 elektrisch element niet aangesloten 40 externe fase L2 is niet aanwezig compressor is thermisch uitgeschakeld, 1e 8 uur, 19/21 automatisch noodbedrijf 42 elektrisch element maakt geen contact maximale CV-temp overschreden 7/8/9/10/16/24 60 bron-uit temperatuur onder ingestelde waarde bron-in sensor (1) maakt geen contact 1/ 2 73 boiler temperatuursensor maakt geen contact 1/ 2 74 cv-aanvoer sensor (4) maakt geen contact 1/ 2 75 bron-uit sensor (2) maakt geen contact 1/ 2 76 cv-retour sensor (3) maakt geen contact 1/ 2 81 bron-in sensor (1) maakt contact maar functioneert niet 2 89 boiler temp-sensor is aanwezig maar functioneert niet 2 90 cv-aanvoer sensor (4) contact maar functioneert niet 2 91 bron-uit sensor (2) maakt contact maar functioneert niet 2 92 cv-retour sensor (3) maakt contact maar functioneert niet 2 93 hogedrukschakelaar niet aangesloten lagedrukschakelaar meet te lage compressordruk 11/12/13/14 95 lagedrukschakelaar maakt geen contact 5/ 6 96 cv-retour - is hoger dan de cv-aanvoer temperatuur 3 97 bron-in - is hoger dan de bron-uit temperatuur 4 Deze storingen trachten zichzelf op te lossen, of men kan door een eenvoudige Reset de storing oplossen 19

20 2.5 Storingen waarbij geen foutmelding zichtbaar is Omschrijving klacht of storing Mogelijke oorzaken. Display is niet verlicht, er verschijnt geen tekst 26/27 Woning wordt helemaal niet verwarmd 30 Woning wordt niet warm genoeg, toestel gaat wel af en toe aan 31/32/33/34 Woning wordt bij zeer koud weer niet warm genoeg 32/35 Het water uit de boiler is helemaal niet verwarmd 36/37/38 Het water uit de boiler wordt niet warm genoeg 39/40 Koeling functioneert niet, verschijnt niet op het display. 41 De display geeft aan dat de koeling actief is maar de woning koelt niet af Tabel 5 Mogelijke oorzaak storing Nr Mogelijk oorzaak storing uit de foutcode lijst en mogelijke oplossing 1 De betreffende temperatuursensor is niet goed aangesloten; controleer of de connector is aangesloten en/of controleer de bedrading bij de connector 2 De temperatuursensor is defect en moet vervangen worden 3 De cv-aanvoer en de cv-retour sensor zijn verwisseld aangesloten op de regeling; is dit niet het geval dan kan een keer opnieuw resetten mogelijk uitkomst bieden. 4 De bron-in en de bron-uit sensor zijn verwisseld aangesloten op de regeling; is dit niet het geval dan kan een keer opnieuw resetten mogelijk uitkomst bieden. 5 De druksensorconnector uit de elektronische regeling is niet aangesloten op het compressorblok, controleer of de druksensorconnector aangesloten is op het compressorblok en/of controleer de bedrading bij de connector 6 De druksensor is defect; compressorblok moet ter reparatie opgestuurd worden 7 De cv-pomp krijgt geen spanning; controleer of de connector aangesloten is op de regeling en/of controleer de bedrading bij de connector 8 De cv-pomp is defect en moet vervangen worden, losse motor verkrijgbaar. 9 Er is teveel weerstand in het cv-circuit; controleer of de afsluiters open staan; controleer of de radiatoren open staan. 10 Het water niveau in het cv-circuit is te laag door lekkage of lucht; controleer de drukmeter en vul het circuit eventueel aan. 11 De bronpomp krijgt geen spanning; controleer of de connector aangesloten is op de regeling en/of controleer de bedrading bij de connector 12 De bronpomp is defect en moet vervangen worden, losse motor verkrijgbaar. 13 Er is teveel weerstand in het bron circuit; controleer of de afsluiters open staan, of dat veel lucht in het systeem of de pompen zelf zit. 14 Het water / glycol mengsel niveau in het bron circuit is te laag door lekkage of lucht; controleer de drukmeter en vul het circuit eventueel aan. 15 Het elektrisch element krijgt geen spanning; controleer of de connector aangesloten is op de regeling en/of controleer de bedrading bij de connector Controleer of maximaal beveiliging (rood sterretje rechts van CV-transportblok gereset kan worden (indrukken met klik), Reset de regelunit. 16 De drukschakelaar connector uit de elektronische regeling is niet aangesloten op het compressorblok. Controleer of deze juist is aangesloten. 18 De fase volgorde is verkeerd waardoor de compressor de verkeerde kant op gaat draaien; controleer of de fases in de wandcontactdoos correct zijn aangesloten; 19 De compressor krijgt geen spanning; controleer of de connector aangesloten is op het compressorblok en/of controleer de bedrading bij de connector. 20

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

geotherm NL; DK; SE; BENL

geotherm NL; DK; SE; BENL geotherm NL; DK; SE; BENL Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing geotherm Warmtepomp VWS/VWW NL; BENL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen... 3 Typeplaatje...3 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1

Nadere informatie

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c

Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Technische informatie Remeha Quinta 25s Remeha Quinta 30s Remeha Quinta 28c Remeha Quinta 35c Remeha Quinta 25/30s 28/35c Hoog Rendement gaswandtoestel met (c) of zonder (s) warmwatervoorziening Vermogens:

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Eteck Bronenergiewijzer Blaricum Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Inhoudsopgave Bijzondere manier van verwarmen en koelen 4 1. Bronenergie, hoe werkt het? 6 Wat

Nadere informatie

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Gebruikershandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Gebruikershandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR

voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT www.awb.nl AAN DE INSTALLATEUR Installatie voorschrift 28.01 W 28.02 WT 32.01 W 32.02 WT AAN DE INSTALLATEUR Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid van het AWBconcept, heeft deze

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65

Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Technische informatie Remeha Quinta 45 Remeha Quinta 65 Remeha Quinta 45/65 Hoog Rendement gaswandtoestellen Vermogens: Quinta 45: 8 43 kw Quinta 65: 12 65 kw 1 2 Remeha Quinta 45/65 INHOUDSOPGAVE Voorwoord

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Nefit Economy VR 24 Nefit Economy VRC 24/CW4 Vóór montage en onderhoud zorgvuldig lezen Het toestel voldoet aan de Europese norm (CE). Een verklaring van overeenstemming

Nadere informatie

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A

RAMSES 850 top. Klokthermostaat. Gebruiksaanwijzing. RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A 310 122 RAMSES 850 top Klokthermostaat Gebruiksaanwijzing RAM 701 RAM 722 RAM 784 RAM 797 HF HF REC 4 RAM 366 top RAM 382 A Inhoudsopgave: 1 Verkorte handleiding voor RAMSES 850 top 3 2 Inleiding en toepassingsgebieden

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Gebruikershandleiding 5-AC Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4. Afkortingen...4.3 Algemeen...5.3. Aansprakelijkheid fabrikant...5.3.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE MODELLEN DRE 52 DRE 80 DRE 120 INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSINSTRUCTIE Nederland WARMWATER VOORRAADTOESTELLEN Lees deze handleiding zorgvuldig Waarschuwing Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het toestel

Nadere informatie

Handleiding voor installateur

Handleiding voor installateur Handleiding voor installateur Aard-warmtepomp LEK IHB NL 1251-3 431056 Een gedetailleerde uitleg van de toetsfuncties vindt u op pagina 32. Het bladeren door de menu' s en het verrichten van diverse instellingen

Nadere informatie

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever

Energietechniek. Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer Pieter Bosma Bart van Straalen Mario Kortenoever Energietechniek Coen Verwer, Pieter Bosma, Bart van Straalen, Mario Kortenoever Rijswijk 16/10/2007 Voorwoord Dit rapport is

Nadere informatie

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290

AHD. Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 AHD Lucht / water warmtepompboiler Air to water heat pump Pompe à chaleur air/eau pour ECS Luft / Wasser Wärmepumpe AHD - 290 0309 155 Installatie-, Gebruikers- en Servicehandleiding Installation, User

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding.

Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Nature Spa s; Inleiding & gebruikshandleiding. Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nature spa. De Nature spa is samengesteld en opgebouwd uit de meest geavanceerde componenten en met begrippen als comfort,

Nadere informatie