Maatregelen. 1, 2, 4, 5 Winterscholing werkenden: employability en duurzame inzetbaarheid, behoud vakkrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatregelen. 1, 2, 4, 5 Winterscholing werkenden: employability en duurzame inzetbaarheid, behoud vakkrachten"

Transcriptie

1 Hieronder staat de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de landelijke en de regionale sectorplannen. Hierbij past de kanttekening dat dit overzicht de stand van zaken betreft, zoals deze bekend is bij het ctieteam risisbestrijding. Deze lijst wordt tweewekelijks aangepast. U kunt uw opmerkingen enof vragen naar aanleiding van dit overzicht mailen naar Leeswijzer De cijfers onder de kolom staan voor: 1. rbeidsinstroom en begeleiding : Goedgekeurd 2. ehoud oudere vakkrachten : Ingediend De letters onder de kolom Stadium staan voor: 3. rbeidsinstroom personen met afstand tot de arbeidsmarkt : Er is sprake van opstellen van een conceptplan 4. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid D: Sociale enof regionale partners zijn bezig met planvorming 5. E: Sociale enof regionale partners overwegen een sectorplan 6. Van-werk-naar-werk op sectoraal en intersectoraal niveau 7. Goed werkgeverschap en goed werknemerschap LNDELIJKE PLNNEN 1 grarische sector en groen Sectorplan grarische sector en Groen: Tuinbouw & Uitgangsmaterialen FNV Sectorplan Hoveniers VHG FNV-G NV-VM ctor olland (O&O) 1, 2, 4, 5 Winterscholing werkenden: employability en duurzame inzetbaarheid, behoud vakkrachten Impuls L leerlingen, stimulans leerwerkplekken Impuls L: aanvullende scholing 1000 vakkrachten 300 leerwerkplekken 250 leerlingen Sectorplan Groen, Speciaal Talent voor de Groene Sector VHG, NV, FNV VSO Scholencollectief VHG edrijvencollectief loysiusstichting Dolmans Landscaping Group 1, 3, 5, 6 Instroom : Stage- en leerwerkplekken (480) Instroom arbeidsgehandicapten : lgemene scholing gericht op leerlingen uit speciaal onderwijs Opleiding en trainerbijeenkomsten Goed werkgeverschap: Maatregel baangarantie 360 leerlingen uit speciaal onderwijs cluster 3 en 4 hebben bij VHG aangesloten bedrijven de opleiding De Groene Loper doorlopen. Minimaal 260 van de 360 leerlingen hebben na 2 jaar de opleiding met succes afgesloten en krijgen deze leerlingen een baan aangeboden bij een van de bij VHG aangesloten bedrijven. 2a Procesindustrie hemie VNI FNV-G NV-VM WVN OVP Kenniscentrum PLMF 1, 4, 5, extra leerwerkplekken voor (L) Versneld opleiden van 200 werkloze tot en met 27 jaar met baangarantie ctieteam risisbestrijding Pagina 1 van 37

2 Rubber- en kunststoffenindustrie NRK FNV G NV VM De Unie 300 werknemers worden uit andere sectoren begeleid naar de procesindustrie van 1000 werknemers 1500 werknemers krijgen een gezondheidscheck Loopbaancheck voor 200 werknemers; 1, 4 Duurzame inzetbaarheid: edrijfsscanexpertsysteem DI Medewerkersmonitor DI Pilot persoonlijke coach DI Instroom: Vergroten instroom met VMOniveau, voorlichting betere studiekeus VMObovenbouwleerlngen die kozen voor rubber- en kunststoffendindustrie 2b Voedingsindustrie Sectorplan Levensmiddelen Sectorplan Vleeswarenindustrie, deelplan van sectorplan Levensmiddelen Sectorplan Vleessector, deelplan van sectorplan Levensmiddelen Federatie van de Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) FNV ondgenoten NV Vakmensen VNVVN FNV-G NV-VM De Unie OV FNV-G NV-VM SOL 1, 4, 5 Instroom Duurzame inzetbaarheid Regionale samenwerkingsverband SOL SOL 3 Metalektro en metaalnijverheid Kleinmetaal Metaalunie OOM 1, 4, 5, extra leerwerkplekken voor Vergoedingen POP en EV uit ctieteam risisbestrijding Pagina 2 van 37

3 metaalnijverheidmetaalbewe rking NV-VM FNV-G De Unie OOM Kenteq OM egeleiden en opleiden 200 personen naar baan in metaalbewerking emiddeling 200 vakmensen uit failliete bedrijven in sector naar werk &O-fonds anders aanwenden udget uit &O-fonds voor opleiding L-leerlingen en plaatsing leerlingen Intersectorale scholing en samenwerking Kennis- en ervaringsoverdracht van oud naar jong Modulair onderwijs Vermindering uitstroom jonge vaklieden Versnelling herinstroom recent uitgestroomde technici Ondersteuning bedrijven die andere werkpatronen invoeren ctiviteiten voor verbetering van duurzame inzetbaarheid van werknemers 50 mensen per jr met beperking werk aanbieden Grootmetaal Installatietechniek Sociale partners in metaal en techniek OTI OTI 1, 2, 4, 5 rbeidsbemiddeling Personeelspoule 55+, Leerwerkmeesters Subsidiëren werknemers 55+ voor coaching leerlingen Loopbaancheck en advies lgemene scholing anvullende scholing werknemers 55+ leerwerkplekbegeleider Stageplekken en leerwerkplekken voor Instroom en intervalscholing (experiment 500 banenplan, Wajongers) 4 Overige industrie, energievoorziening waterbedrijven en afvalbeheer mbachten: Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap MK NL platform mbachten Ned Unie Optiekbedrijven Unie filiaal en franchise optie- en hootoestelbedr NL Kenniscentrum SVG SOS Vakmanschap osvakmanschap.nluplo adsdownloa dssectorplan 1, 3, 4, 5, 6 rbeidsinstroom en begeleiding : Instroom en begeleiding gericht op instroom (oudere) werklozen: rbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt Opstellen instroomprofielen ctieteam risisbestrijding Pagina 3 van 37

4 Samenwerkingsverband optiekopleidingen IRIS Ned Ver udicienbedrijven ranchever Tandtechniek Ver Laboratorium houdende Tandtechnici Ned Schoenmakerver Ned ver Keramisten NVOS- Orthobanda FNV Zelfstandigen SVG Kenniscentrum SOS Vakmanschap %20Kleinschal ig%20specialis tisch%20vak manschap.pdf Servicepunt van-werk-naarwerk: Van-werk-naar-werk van werknemers op sectoraal en intersectoraal niveau Toekomstgerichte scholingsprogramma: Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Opleidingsarrangementen Specialistisch Vakmanschap: Instroom en begeleiding Energie: fval & Milieu Energie: Netwerkbedrijven VKO FNV NV Publieke Zaak VMHP-N O&O-fonds OOF 1, 2, 3, 4, 5, 6 Instroom : vakscholen, leerwerkplaatsen, trainees en met afstand tot de arbeidsmarkt Vitaal verder: investeren in behoud harde competenties en ontwikkeling soft skills Instroom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt Scan voor Mobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Medewerkers scholen en opleiden in nieuwe technieken Vergroting van de kansen door (her)kwalificatie en werkervaring Energie: Productieleveringsbedrijven WENb O&O-fonds OOF 1, 3, 4, 6 Van werk naar werk, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid, instroom en mensen met achterstand op de arbeidsmarkt Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen Kartoflex FNV-G NV-VM F F 1, 2, 4, 5 ehoud oudere vakkrachten rbeidsinstroom en begeleiding Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid ctieteam risisbestrijding Pagina 4 van 37

5 Meubelindustrie en Interieurbouw M FNV ouw NV Vakmensen SSWM SSWM 1, 2, 4, 5, 6 rbeidsmobiliteit Instroom Gezondheid en duurzame inzetbaarheid Regionale opleidingssamenwerkingsverbanden egeleiden van-werk-naar-werk trajecten Voorlichting aan en begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers Sollicitatietraining voor oudere werknemers Uitvoering van het reguliere en online cursuspakket SSWM Uitvoering van cursussen in bedrijven voor werknemers ouder dan 50 jaar EVT-trajecten Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie, MITT MODINT FNV-G NV-VM 5 ouwnijverheid en bouwinstallatie Sectorplan ouw & Infra ouwend NL, FNV ouw, NV Vakmensen, annemersfed NL, Ondernemersver estratingen NL Ver van O&O-fonds 1, 4, 5, 7 Instroom ehoud vakkrachten Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Fundeon ectorplanbouwinfra.nlstart 1, 2, 5, 6 - egeleiding v-w-n-w, binnen of buiten sector door bemiddeling van 6400 werknemers - Stimuleren mobiliteit en voorkomen werkloosheid van 250 werknemers > 55 jr door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers - Inzetten 2500 leermeesters > Praktijkbegeleiding van door oudere werknemers Instroom van 250 L-leerlingen bij de Samenwerkingsverbanden Ontwerpen en oprichten van een toekomstgerichte opleidingsstructuur voor de branche (kwartiermaker) Werkvermogensmonitor Scan duurzame inzetbaarheid Verbetering imago MITTbranche Inzetten ouderen om te begeleiden In dienstnemen van OLL gericht op employability, borgen kennis en scholing, evt met EV-trajecten Gezondheid: bevorderen goed werknemerschap en gezondheid (healthchecks, advies) Gezondheid: bevorderen goed werkgeverschap en mobiliteit (loopbaanchecks, optimaliseren loopbaanbeleid) ctieteam risisbestrijding Pagina 5 van 37

6 Waterbouwers en NV 55 jr die L-23 leerlingen begeleiden en vakkennis overdragen met loonkostensubsidie - Inzetten 2500 leerwerkplekken L-23 voor tot 27 jr door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers - Realiseren van 500 banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jr door 20% loonkostensubsidie voor werkgevers - Realiseren van 250 banen voor langdurig werklozen tot 27 jr ter vervanging van VUT er dmv loonkostensubsidie - Stimuleren scholing gericht op behalen van startkwalificatie voor 750 werknemers - Stimuleren van EV van 420 werknemers - Stimuleren toekomstgerichte scholing in duurzame technologieën en toekomstgerichte competenties voor werknemers - Preventie interventie en begeleiding van met uitval bedreigde werknemers Sectorplan Schilderen, Onderhoud en afbouwsector OnderhoudNL NO FNV ouw NV Vakmensen Savantis K Kenniscentrum voor de sectoren O&O fonds Schilderen en Onderhoud O&O fonds fbouw edrijfschap fbouw Stichting LOF LOF (Loopbaan en Opleidingsfonds fbouw en Onderhoud) lof.nl avantis.nlsectorpl an 1, 2, 4, 5, 6 ehoud en werven van extra leerwerkplekken Loopbaanbegeleiding van-werknaar-werk en functie-naarfunctie Duurzaam en verantwoord werken en ondernemen 1335 extra leerwerkplekken voor tot 27 jaar; Training van 800 werknemers om te begeleiden; 700 werknemers worden begeleid naar nieuw werk, waarvan 400 met scholingsen of coachingstrajecten; 6500 werknemers worden preventief onderzocht om uitval te voorkomen; van 1000 werknemers om kennis en vaardigheden op peil te houden. Sectorplan Dakdekkers ikudak Vebidak FNV ouw St. SF IKU- DK 1, 2, 5, 7 Vakmanschapspaspoort Instroom via L egeleiding in 1 e 2 jr na afronding ctieteam risisbestrijding Pagina 6 van 37

7 NV-VM Hellende daken Timmerindustrie OOHD SSWT NvT FNV Meubel&Hout NV VM SWV s (samenwerkingsverbanden in de regioopleidings bedrijven) OOHD St Fondsen administratie Timmerindustrie L Social return van werkenden EV-trajecten Monitoring van inzetbaarheid Pilot sociale innovatie (arbeidsverhoudingen en leidinggeven) 1, 2, 4, 5 evordering instroom : Extra instroom L Extra plaatsing Wajongers Instroom () uit WW Intersectorale zijinstroom Sluitend opleidingenpakket ehoud personeel door duurzaam werken en ondernemen: Loopbaancheck en advies Vragenlijst duurzame inzetbaarheid Opzetten en uitvoeren communicatie- en bewustwordingscampagne Werven 5 pilotbedrijven Sluitend scholingsaanbod Ondersteunen arbobeleid 6 Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen en aanhangers Mobiliteitsbranche Motorvoertuigenbranche (motorvoertuigen en tweewielers) OVG FNV-G NV-VM De Unie O&O-fonds OOMT 1, 4, 5, 6 Stimuleren instroom jonge medewerkers Toeleiding naar techniek ijscholing leerlingen en ondersteuning leermeesters Stimuleren initiatief medewerkers voor eigen duurzame inzetbaarheid Vitaliteitsloket Van-werk-naar-werk, techniek breed Re-integratie van medewerkers antal L-leerlingen in beroepsopleidingen stabiliseren op 6250 Leerlingen basisonderwijs en vmbo benaderen De kwaliteit verhogen van praktijkgedeelte van opleiding voor 6250 L-leerlingen 3200 medewerkers volgen traject bewustwording duurzame inzetbaarheid (adviestrajecten, EV-trajecten) 500 trajecten op gebied van (preventie) ziekteverzuim In werknemers begeleiden naar nieuw werk in eigen of in technische sector (in ) via lijfmobiel Ondersteuning voor 300 trajecten van re-integratie van langdurig zieke werknemers arrosserie O&O fonds arrosserie 1, 2, 3, 4, 5 Instroom : ewustwording leerlingen over werken in techniek(vmbo boven- ctieteam risisbestrijding Pagina 7 van 37

8 bouw) reëren 500 extra leerbanen Uitvalvermindering L, 224 volgen L-opleiding ehoud oudere vakkrachten: 40 praktijkworkshops, 600 oudere werknemers nemen eraan deel Personen met afstand tot arbeidsmarkt: Stimulans voor bedrijven, begeleiding van 20 personen met afstand op arbeidsmarkt Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid: Mobiliteitscentrum voor 200 werknemers die hun baan verliezen Gezondheid: anstellen verbetercoach ikv edrijfsveiligheid (focus op 40 bedrijven) voor 2000 werknemers Gastlessen op 8 VMO-scholen Toekomstgerichte scholing Versterken kwaliteit leerbedrijven: 50 leerbedrijven intensief begeleiden en faciliteren 7 Groothandel en handelsbemiddeling, excl. auto s en motorfietsen Groothandel Nederlands Verbond van de Groothandel 1, 2, 3, 4, 7 Het bevorderen van instroom in de groothandel aan de hand van: 1. rbeidsinstroom in enkele deelbranches en begeleiding van enof ouderen met een afstand tot de arbeidsmarkt 2. Het aanbieden van stage leerplaatsen. 8 Detailhandel, niet in auto s en motorfietsen Het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. Het bevorderen van de arbeidsmarktmobiliteit. Het bevorderen van goed werkgeverschap. oekhandel Kon. oekver- 1, 4, 5, 6 v-w-n-w begeleiding ctieteam risisbestrijding Pagina 8 van 37

9 kopersbond NV D Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Instroom van Detailhandel Detailhandel Nederland FNV-G NV-D SOD Stichting Opleidingsfonds Detailhandel SOD (O&Ofonds) evordering van instroom in de sector detailhandel: Verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers: evordering van arbeidsmobiliteit: evordering van goed werkgeverschap: anpassen en uitbreiden van de arbeidsmarktmonitor detailhandel Instroom van arbeidsgehandicapten en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt (met name in de supermarktbranche) reëren van stageplaatsen leerbanen (bv. in de ambulante handel) (zowel L als vakopleidingen) EV-trajecten Loopbaancheck- en advies Ontwikkelen van E-portfolio s (met name in de elektrotechnische detailhandel) Gezondheidschecks Haalbaarheidsonderzoek naar een mobiliteits- en loopbaancentrum voor de sector detailhandel Van werk naar werktrajecten (met name in de ambulante handel en elektrotechnische detailhandel Voorlichting aan mkb-bedrijven egeleidingstrajecten naar zelfstandig ondernemerschap Kantoorbranchekantoorvakh andel Novaka NV D 1, 4, 5, 6 Van-werk-naar-werktrajecten: 600; Mobiliteit, duurzame inzetbaarheid: 250; : 500 opleidingen verzorgen en 250 trainingen bij Novaka cademy Instroom : 100 nieuwe banen Servicedesk, 3 Loopbaanscans afnemen Online loopbaancentrum, 3 Workshop solliciteren Workshop financieel inzicht Workshop Eigen bedrijf Loopbaanbegeleiding Netwerkbijeenkomsten E-portfolio Vacaturebank, vacatur er 3 Samen rancheonderzoek naar toekomst van de kantoorbranche: inzicht en praktische instrumen- ctieteam risisbestrijding Pagina 9 van 37

10 ten 9 Vervoer en Opslag: Logistiek eroepsgoederenvervoer (transport en logistiek) TLN, VVT, FNV-G, NV- VM, SOO SOO Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds eroepsgoederenvervoer 1, 2, 3, 4, 5, 6 anencrisisaanpak Het realiseren van een extra instroom van 1250 leerlingen door middel van opleidingssubsidies, extra leerwerkplekken via loonkostensubsidies en een extra wervingsinspanning; Het realiseren van 1000 banen voor zijinstroom van werknemers uit andere sectoren en voor werkzoekenden; Van werk naar werkcrisisaanpak en duurzame inzetbaarheid lange termijn Het realiseren van 1300 plaatsingen door uitbreiding van de bemiddeling door het bestaand mobiliteitscentrum Transport en Logistiek en door uitbreiding van het Mobiliteitscentrum Plus, het centrum voor detachering van met name oudere chauffeurs en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Het realiseren van 200 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; Zij-instroom (Om)scholingduurzame inzetbaarheid Vergroten inzetbaarheid van 2000 werkloze ex-werknemers door onderhoud vakbekwaamheid; Vergroten kwaliteit van 1283 praktijkopleiders door middel van tweedaagse trainingen; van 1400 werknemers zonder startkwalificatie door middel van opleidingsvouchers; Opleidingsadviezen en informatie aan bedrijven; Gezondheidduurzame inzetbaarheid Inzetbaarheidschecks voor werknemers. Sectorplan Luchtvaart KLM, Schiphol Group, ir argo Nether- Sectorfonds Luchtvaart 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Instroom en coaching Trajecten voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid reëren stageplaatsen reëren leerwerkbanen, zorgen voor instroom (1 e plan) (2 e plan) ctieteam risisbestrijding Pagina 10 van 37

11 lands (N), Fokker Technologies G4S viation Security I-SE Nederland KLM Luchthaven Schiphol P.W. Groep Stichting Luchtvaart ollege Schiphol Securitas Transport & viation Security Trigion viation Security Vebego irport Services Post en koeriers Rail Openbaar vervoer Rijn- en innenvaart FNV-G, NV- VM, De Unie PostNL Diverse bedrijven Gemeenten SW-bedrijven Stichting PostNL Opleidings- en Ontwikkelingsfonds R Stichting PostNL Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ertificeren vakmanschap en bijscholen oudere werknemers zonder diploma van instroom en op- en omscholing van bestaande en nieuwe werknemers Mobiliteit en van-werk-naarwerkprogramma s Experiment: intersectorale mobiliteit bewegen in de luchtvaart Voorkomen oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden in de luchtvracht (eerste linie) egeleiding schuldhulpverlening en coaching an werk brengen van mensen met afstand tot arbeidsmarkt egeleiding: irport Experience (kennis over arbeidsmarkt Schiphol vergroten) Versterking arbeidsmarkt door innovatieve leerwerkprogramma s Effectmeting en analyse arbeidsmarktontwikkelingen 1, 3, 6 Van-werk-naar-werk Instroom Personen met afstand tot de arbeidsmarkt Vitaliteitsprogramma EV-trajecten en leerwerkbanen L specifiek voor luchtvaart Opleiding luchtvaartspecifieke vaardigheden rbeidsbemiddeling, loopbaancoaching fsluiten van cao + VV Workshops schuldhulpverlening + coach Specifieke onderwijsprogramma s voor de luchtvaart Uniforme dataset en methode voor analyse arbeidsmarkt mobiliteitvan werk naar Werk ook intersectoraal (contacten met Thuiszorg, Schoonmaak en instroom: parttimers en ouderen, beoogd wordt om kleine stapelbanen mogelijk te maken (combi van bijv. post en thuiszorgwerk) en in samenwerking met SWbedrijven duurzame inzetbaarheid: scholing creatie nieuwe diensten distributie detailhandel in binnensteden. 10 Horeca, catering en verblijfsrecreatie Recreatiebranche Sociale partners 1, 3, 4, 5 Duurzame inzetbaarheid Voorlichting en meting ctieteam risisbestrijding Pagina 11 van 37

12 11 Informatie en communicatie IT-branche Nederland IT, VOI NV Dibo, FNV ondgenoten, De Unie 12 Financiële dienstverlening Instroom goedgekwalificeerde werknemers, mensen met afstand tot arbeidsmarkt (Wajong) ehoud oudere vakkrachten 1, 5, extra leerwerkplekken op mbo-niveau Voor 200 leerlingen aanvullende scholing - naast hun reguliere opleiding op mbo- of hbo-niveau - met contractgarantie Voor 200 werknemers begeleiding Van-Werk-Naar-Werk starten 2500 werknemers krijgen scholing om kennis en vaardigheden op peil te houden L-trajecten Vitaliteitsscan rbeidsmarktadvies EV-trajecten 13 rbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Uitzendbranche U NU NV-Db FNV-G LV De Unie NVU-VV (ontinuflex) STOOF 1, 3 - Instroom flexkrachten langdurig fase 1-2 zonder startkwalificatie en los-vaste flexkrachten (doelgroep onderkant arbeidsmarkt): scholen en duurzaam plaatsen - EV-trajecten aanbieden voor flexkrachten aan onderkant van arbeidsmarkt - in combinatie met plaatsing voor sector techniek voor flexkrachten vanaf startkwalificatie 14 Facility management, reiniging en landschapsverzorging Schoonmaaksector OS FNV-G NV-VM RS opleiding of ervaringscertificaat voor laaggeschoolde uitzendkrachten bij- of om te scholen voor banen in de techniek en om (werkzoekende) uitzendkrachten zonder startkwalificatie een traject aan te bieden. In totaal zal het gaan om zo n 1350 uitzendkrachten. D ctieteam risisbestrijding Pagina 12 van 37

13 15 Overig verhuur en overige zakelijke diensten rchitectenbranche N SF FNV G NV D De Unie SF Ìnstroom en beroepservaring jong talent Nieuwe competenties medewerkers Instroom egeleiding en opleiding van afgestudeerden Ketensamenwerking met ouw Informatie Model : Ondernemerschap EV-trajecten ontactcenterbranche Grafimedia GO 1, 6 Kappersbranche NKO FNV MOOI NV-VM O&O-fonds rancheplatform Kappers Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling voor het kappersbedrijf 1, 2, 3, 4, 5, 6 rbeidsinstroom en begeleiding van : Extra instroom L-leerlingen rbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt: Instroom gediplomeerde werkloze kappers Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid: Ontwikkelen keuzedelen Samenwerking onderwijs en (keten)bedrijven ehoud oudere vakkrachten Loopbaanchecks rbocatalogus : Introductie VMOmodules Stage docenten Onderzoek (bij)scholingsbehoefte ijscholing werkenden Ontwikkelen branche kwalificatiestructuur Van-werk-naar-werk: Sectoraal mobiliteitscentrum Openbare apothekers VZ SK FNV G NV PZ S S (stichting bedrijfsfonds apotheken) 1, 4, 6 Instroom opleiding potherkersassistent, in bijzonder in knelpuntregio Vergroten stageplaatsen en verbeteren stagebeleiding: reëren 300 extra stageplaatsen voor OL, aansluitend op 300 leerlingen die worden geworven rbeidsinstroom en begeleiding ctieteam risisbestrijding Pagina 13 van 37

14 van-werk-naar-werk Versneld opleiden van 100 zorgprofessionals uit andere branches tot apothekersassistenten met baangarantie evorderen duurzame inzetbaarheid: 100 apotheken bewust maken van instrumenten voor duurzame inzetbaarheid, waardoor 100 apotheekassistenten de branche niet verlaten. evorderen van mobiliteit binnen branche Particuliere eveiliging Sociaal Fonds Particuliere eveiliging Uitgeverijbedrijf WGV Uitgeverijbedrijf NVJ De Unie FNV Kiem NV Dienstenbond &O Grafimedia en OI (ontwikkelfonds creatieve industrie) 1, 4, 5, 6 Verkeersscholen en Logistiek 16 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen Woningcorporaties Defensiepersoneel (gezamenlijk sectorplan voor Defensie- en Politiepersoneel) Defensie rbeidsmarkt en scholingsfonds Defensie (SD) SD 1, 3, 4, 6 1. rbeidsinstroom en begeleiding van, ook met afstand tot de arbeidsmarkt 2. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 3. Intensiveren regionale geïntegreerde ondersteuning die employability en van werk naar werk mogelijkheden bevorderen Vrijwillige van werk naar werk en loopbaantrajecten: 5000 Duurzame inzetbaarheid FaciliteitenInstrumenten: irca 750 deelnemers, 9 pilots Omscholing: 1545 Waarderen en Valideren: EV Oud werknemers: v-w-n-w Gemeenten VNG bvakabo FNV NV-PZ MHF &O-fonds &O-fonds 1, 2, 3, 5 Vakkrachten behouden Inzetbaarheid van werknemers evorderen instroom: in dienstnemen van oaching door oudere werknemers: mentoren opleiden ouderen en inzet (gericht op vergroten inzetbaarheid, verbeteren arbeidsmarkt- ctieteam risisbestrijding Pagina 14 van 37

15 Gemeenten Politiepersoneel (samenwerking met Defensie) Rijksoverheid Sector Rijk bvakabo &O-fonds &O-fonds 1, 3, 4, 6 Instroom van Instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking evorderen van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid v-w-n-w-trajecten positie): extra stimuleren om te investeren in eigen loopbaan en arbeidsmarktpositie blijven ontwikkelen reëren extra plaatsen voor afgestudeerde evorderen van arbeidsmobiliteit: uitvoering van vrijwillige loopbaan- en van werk naar werk trajecten Vergroten duurzame inzetbaarheid 17 Onderwijs Primair onderwijs PO PO-Raad lgemene Onderwijsbond lgemene Vereniging Schoolleiders NV- Onderwijs Federatie van Onderwijsvakorganisaties rbeidsmarktplatform PO Opstellers en Investeerders: rbeidsmarktplatform PO Participatiefonds Vervangingsfonds 1, 4, 6 Extra instroom van 840 jonge werkloze leerkrachten 560 jonge leerkrachten in combinatie met uitstroom van oudere leerkrachten Regionale tranfercentra krimpregio s Landelijke instrumenten voor mobiliteit (mobiliteitsbank) Jong en oud Voortgezet onderwijs VO-Raad en vakorganisaties Voion, rbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs 1, 2, 4 Instroom jonge afgestudeerde docenten Werkvermindering voor oudere werknemers Loopbaanontwikkeling Meer handen in de school Vacatureruimte voor Loopbaanscan die past bij levensfase van werknemer Ruimte voor de regio sectorplan 18 Geestelijke gezondheidszorg Sectorplan GGZ NL &O-fonds VVT 6 angesloten bij aanvraag landelijke sectorplan zorg ism VVT en Gehandicaptenzorg 1. mobiliteits- en van-werk- ctieteam risisbestrijding Pagina 15 van 37

16 naar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 2. Her- en bijscholing gericht op het behouden van werknemers in de zorg 3. Instroomtrajecten voor l ingediende of nog ingediende plannen gericht op de zorg dienen 'opgeschoond' te worden conform deze keuzes. Dat wil zeggen, enkel maatregelen die onder een van de drie vallen komen in aanmerking voor cofinanciering. De eerste maatregel wordt door (3) sectorplannen op landelijk niveau opgepakt en de tweede en derde door sectorplannen op regionaal niveau. Gehandicaptenzorg Sectorplan VGN NV PZ NU91 StG In samenwerking met VVTsector &O-fonds VVT 6 angesloten bij aanvraag landelijke sectorplan zorg ism VVT en GGZ 1. mobiliteits- en van-werk-naarwerktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 1. mobiliteits- en van-werknaar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 2. Her- en bijscholing gericht op het behouden van werknemers in de zorg 3. Instroomtrajecten voor l ingediende of nog ingediende plannen gericht op de zorg dienen 'opgeschoond' te worden conform deze keuzes. Dat wil zeggen, enkel maatregelen die onder een van de drie vallen komen in aanmerking voor cofinanciering. ctieteam risisbestrijding Pagina 16 van 37

17 De eerste maatregel wordt door (3) sectorplannen op landelijk niveau opgepakt en de tweede en derde door sectorplannen op regionaal niveau. Huisartsenzorg Thuiszorg, verpleging verzorging, gehandicaptenzorg Sectorplan ctiz NV Publieke Zaak NU91 FZ &O VVT &O-fonds VVT NV PZ 6 angesloten bij aanvraag landelijke sectorplan zorg ism Gehandicaptenzorg en GGZ evorderen mobiliteit: - Mobiliteitstrajecten, Mobiliteitsvouchers - Externe stages - Studelta ((stage hoogopgeleide ) 1. mobiliteits- en van-werknaar-werktrajecten voor personeel dat boventallig dreigt te worden 2. Her- en bijscholing gericht op het behouden van werknemers in de zorg 3. Instroomtrajecten voor l ingediende of nog ingediende plannen gericht op de zorg dienen 'opgeschoond' te worden conform deze keuzes. Dat wil zeggen, enkel maatregelen die onder een van de drie vallen komen in aanmerking voor cofinanciering. De eerste maatregel wordt door (3) sectorplannen op landelijk niveau opgepakt en de tweede en derde door sectorplannen op regionaal niveau. 19 Welzijn Sectorplan Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening W&MD MOgroep NV Publieke Zaak F F 1, 2, 4, 5, 6 voorlichting voor 8000 werknemers over duurzame inzetbaarheid en loopbaankansen begeleiding van werknemers naar ander werk omscholing van 300 werknemers scholing van werknemers om competenties te ontwikkelen Deelplan Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Van werk naar werk Mobiliteitstrajecten werknemers worden begeleid naar ander werk Loopbaanontwikkeling; 300 omscholingstrajecten gericht op vrijwillige uitstroom naar ander ctieteam risisbestrijding Pagina 17 van 37

18 werk duurzame inzetbaarheid ompetentieverbreding voor werknemers: gericht op kwaliteit en innovatiekracht welzijnsorganisaties. Voorlichting en bewustwording mogelijkheden duurzame inzetbaarheid: werknemers Innovatie experimenten Regionale investering in kwaliteit: 5 proeftuinen voor arbeidsmarktinformatie, ketensamenwerking, instroom en duurzame inzetbaarheid). Jeugdzorg Jeugdzorg Nederland NV Publieke Zaak F F 4, 5, 6 - begeleiding van 600 werknemers naar een nieuwe baan - scholing van werknemers Deelplan Jeugdzorg Van werk naar werk evordering arbeidsmobiliteit: 600 werknemers via loopbaantrajecten begeleiden naar een andere baan binnen of buiten de branche. Duurzame inzetbaarheid Professionele Ontwikkeling: competentieontwikkeling werknemers Innovatie experimenten Regionale arbeidsmarktondersteuning: 3 regionale experimenten voor intersectorale en regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Kinderopvang rancheorganisatie Kinderopvang NV Publieke Zaak F F 4, 5, 6 - begeleiding van 300 werknemers naar ander werk - begeleiding van 150 pedagogisch medewerkers naar werk in Duitsland waar een tekort is - (om) scholing van 150 werknemers - voorlichting voor werknemers over scholing en kansen op werk - training van 500 werknemers om vaardigheden te Deelplan Kinderopvang Van werk naar werk Mobiliteitstrajecten 300 werknemers worden begeleid naar ander werk. Uitwisseling buitenland: 150 pedagogisch medewerkers doorleiden naar werk in Duitsland. Loopbaanontwikkeling; 150 omscholingstrajecten gericht op vrijwillige uitstroom naar ander ctieteam risisbestrijding Pagina 18 van 37

19 verbeteren werk Duurzame inzetbaarheid Voorlichting en bewustwording mogelijkheden d.i.: 50 voorlichtingsbijeenkomsten, werknemers loopbaangesprekken. Training 500 werknemers: gericht op vakinhoudelijke competenties en innovatiekracht kinderopvangorganisaties. Innovatie experimenten Regionale investering in kwaliteit: 5 experimenten voor samenwerking tussen kinderopvanginstellingen en beroepsonderwijs; regionaal onderzoek naar stagesleerplekken (kwaliteit en kwantiteit). 20 ultuur, sport en recreatie Kunst & ultuur ultuurondernemen Federatie ultuur Fed reatieve Industrie FNV Kiem Soc Fonds Podiumkunsten io Mobiliteitsfonds Kunsteducatie Omscholingsregeling Dans O&O-fonds Podium- KunstWerk ultuur- Ondernemen 1, 2, 4, 5, 7 rbeidsinstroom en begeleiding van : leerwerkplekken voor : ondersteuning voor 825 (aanstaande) werkloze of werkzoekende kunstenaars ehoud oudere vakkrachten: personeelspoules projecten: andere werkplek voor 50 ervaren oud-werknemers Mobiliteit: begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, inrichting scholingsfaciliteiten 2 e carrière Duurzame inzetbaarheid voor 3375 kunstenaars en medewerkers stimuleren en behouden : scholing in ondernemerschap (voor 500 zzp ers en 200 werknemers), om- en bijscholing voor 2 e carrière (voor 20 dansers en 30 podiumkunstenaars), loopbaancheck en advies (voor 1250 werknemers en ctieteam risisbestrijding Pagina 19 van 37

20 werkzoekenden) Goed werkgeverschap-goed werknemerschap: impuls HRMbeleid (voor 80 instellingen, 400 werknemers), op- en inrichting sectoraal O&O-fonds Publieke omroepen Recreatie SF Recreatie Sociaal Fonds Recreatie 1, 2, 3, 4, 5 Duurzame inzetbaarheid Instroom goedgekwalificeerde werknemers mensen met afstand tot arbeidsmarkt (Wajong) ehoud oudere vakkrachten Voorlichting en meting L-trajecten Vitaliteitsscan rbeidsmarktadvies EV-trajecten 21 Overige dienstverlening huishoudens en extraterratoriale organisaties REGIONLE PLNNEN chterhoek [alten erkelland ronckhorst Doesburg *Doetinchem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk] WGV en Welzijn NU91 WGV en Welzijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stageplaatsen Instroom onderkant functiehuis Vitaliteit en inzetbaarheid Om-, bij- en nascholing personeel V-w-n-w Drechtsteden [lblasserdam *Dordrecht Hendrik-Ido-mbacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht] Stadsregionaal sectorplan Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Primair onderwijs Jeugdzorg eroepsopleidingen Organisaties uit de regio 1, 4,5, 6 Inzicht in duurzame inzetbaarheid van personeel en medewerkers bewustwording van competenties: Scan en loopbaangesprek Dreigende werkloosheid voorkomen, van baan naar baan, werkloosheid bekorten: Scan en loopbaangesprek rbeidsbemiddeling via Transfercentrum Duurzame inzetbaarheid door middel van bij-, om- en omscholing Toekomstbestendige instroom ctieteam risisbestrijding Pagina 20 van 37

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 Definitieve versie juni 2014 Bestuursverklaring zorginkoop langdurige zorg 2015 1 BESTUURSVERKLARING Ten behoeve van de zorginkoop

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om persoonlijke redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Voorwoord. Jeroen Hillenaar. Beste mediarelatie,

Voorwoord. Jeroen Hillenaar. Beste mediarelatie, Informatie media 2013 Voorwoord Beste mediarelatie, Buitenreclame is de meest oorspronkelijke vorm van adverteren en het medium heeft zich de afgelopen decennia continu ontwikkeld. Werden in het verleden

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie