DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM"

Transcriptie

1 DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie- en bedieningshandleiding Model: C961DVR Versie 1.1 Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens door kunt lezen.

2 INHOUD INLEIDING... 2 LEES DIT VOORDAT U BEGINT... 2 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 2 INHOUD VAN HET PAKKET... 4 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 5 Installatie van de camera... 7 Het kanaal van de camera instellen (optioneel)... 8 De camera koppelen aan de ontvanger (optioneel)... 8 LEER UW CAMERA KENNEN LEER UW ONTVANGER KENNEN Inleiding bedieningspaneel Iconen op het scherm UW VIDEO-ONTVANGER CONFIGUREREN HOOFDMENU INSTELLEN VAN DE CAMERA Koppelen van de camera Instellen van de helderheid van de camera Activeren van de camera INSTELLEN VAN DE RECORDER Opnameschema Gevoeligheid bewegingsdetectie Instellen masker Opnametijd LIJST MET GEBEURTENISSEN SYSTEEM INSTELLEN Tijd en datum TV uitgang Engerie sparen Meerkanalenweergave in rust Fabrieksinstellingen ALARM ZOEMER PANNEN TILTEN ZOOMEN SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN SOFTWARE VOOR AFSPELEN OP PC Introductie Sec24 Media Player Software-installatie Afspelen opgenomen bestand(en) PROBLEEMOPLOSSINGEN OVER DRAADLOZE DIGITALE TECHNIEK PRODUCTSPECIFICATIES OPSLAGMEDIA BEHEER

3 INLEIDING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat het signaal tussen de draadloze camera('s) en de ontvanger zo optimaal mogelijk is. Verklein indien nodig de afstand tussen de camera('s) en de ontvanger om de algehele werking van het systeem te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor grotendeels de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons verminderd wordt. BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera niet vallen, doorboor hem niet en haal hem niet uit elkaar; anders vervalt de garantie. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Behandel de apparaten met zorg. Oefen geen grote druk uit op de behuizing van de camera. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de snoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe hoeken wanneer de apparaten in gebruik zijn. 2

4 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan de EMC Richtlijnen (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen: EMC: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 3

5 INHOUD VAN HET PAKKET A Digitale draadloze ontvanger x 1 B Digitale draadloze camera x 1 C 5 V/1A Voedingsadapter voor camera D Camera standaard x 1 en ontvanger x 2 E Set schroeven x 1 F PC software (CD-ROM) x 1 G AV kabel x 1 H Camera antenne x 1 I IR afstandsbediening x 1 L Handleiding x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 4

6 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Voor ontvanger: Houd uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen met hoge temperaturen Voorkom direct zonlicht Voorkom vochtige plaatsen Voorkom vibraties Installeer in een geventileerde omgeving Voor camera('s) en ontvanger: Probeer de apparaten niet te openen wanneer de stekker nog in het stopcontact zit om het risico op persoonlijk letsel te vermijden. Volg bij het installeren van CCTV camera('s) altijd de adviezen van de fabrikant op wanneer u elektrisch gereedschap, opstapjes, ladders etc. gebruikt. Draag geschikte bescherming (bijv. een veiligheidsbril) wanneer u gaten boort. Voordat u gaten in muren gaat boren, dient u te controleren waar de waterleidingen en elektrische kabels lopen. Het gebruiken van een kabel/buizen detector wordt aanbevolen. Het wordt ook aangeraden de camera's niet bloot te stellen aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot waar water zou kunnen lekken). Bij het installeren van camera's bij dit apparaat, wordt het aangeraden een kabelgoot te gebruiken om de video-/stroomverlengkabels te beschermen en om te voorkomen/verhinderen dat er geknoeid wordt met de kabels. Na het boren van gaten voor de bekabeling in een buitenmuur, dient u er zeker van te zijn dat het gat rond de kabel afgedicht wordt met een afdichtingsmiddel om tochten te voorkomen. Om risico op brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u niet te proberen de behuizing te openen wanneer deze wordt blootgesteld aan regen, water of vochtige omstandigheden. Het bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de zon, struiken, boomtakken of bijvoorbeeld door wind bewegende objecten die de ontvanger onnodig laten opnemen. Het systeem biedt ook een maskeer functie. De gebruiker kan de detectie op bepaalde delen van het scherm waar geen bewegingsdetectie nodig is uitschakelen. 5

7 Nachtzicht De camera heeft ingebouwde infrarood LED's om u in staat te stellen 24-uurs surveillance uit te voeren. De LED's activeren automatisch 's nachts en het weergegeven beeld verandert in zwart-wit. Het bereik van het nachtzicht is tot 7 meter. 6

8 Installatie van de camera Voorkom dat de camera zo wordt geplaatst dat hij rechtstreeks naar de zon wordt gericht omdat dit de kwaliteit van de beelden aantast. Voorkom dat de cameralens zo wordt geplaatst dat hij door helder glas gericht staat omdat de IR LED's een wazig beeld zullen geven 's nachts. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de struiken, boomtakken of bewegende objecten die kunnen bewegen door de wind. Dit omdat dit de bewegingsdetectie-optie in de PC software voor het opnemen van beweging onnodig beelden kan laten opnemen. Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en vergrendel deze dan met de vleugelbout. 7

9 Het kanaal van de camera instellen (optioneel) De draadloze camera is vooraf ingesteld op kanaal 1. De monitor ondersteunt tot 4 camera's. Volg de stappen in het deel Instellen van de camera om het kanaal van de camera in te stellen op de monitor. Wanneer u een camera toevoegt aan de in deze set geleverde monitor, zorg er dan voor dat het kanaal van die camera anders ingesteld is dan dat van de andere camera('s). De camera koppelen aan een ontvanger (optioneel) Volg de stappen in het deel Instellen van de camera om het kanaal van de camera te veranderen. Wanneer u een camera toevoegt aan de in deze set geleverde monitor, zorg er dan voor dat het kanaal van de camera anders is dan van de andere camera('s). Koppeling Let op: Wanneer de camera zich binnen 1 tot 1,5 meter van de monitor bevindt en het geluid op de ontvanger aanstaat, kunt u een fluitend geluid waarnemen op de monitor wat feedback is die wordt opgepikt door de microfoon. In dit geval dient u de camera verder weg te plaatsen van de monitor om dit geluid te voorkomen. Wanneer de stroomaansluiting voor de camera zich buiten bevindt, zorg er dan voor dat de verbinding goed beschermd is. 8

10 SNELSTARTGIDS CAMERA Schroef de camerabeugel met de klok mee op de onderste behuizing van de camera TV / MONITOR Camera voedingsadapter naar draadloze camera Ontvanger Videosignaal Naar ingang (aansluiten op zwart) Zet hier het apparaat aan Voeding ontvanger Adapter Sluit aan op de DC 5V/1A poort op de draadloze ontvanger Aansluiten op 3,5 mm jack aansluiting op draadloze ontvanger Ontvanger A/V kabel Sluit aan op de ingang van de TV geel = Video wit = Audio Het systeem aan / uit zetten Plaats de geheugenkaart in de ontvanger als dit nog niet gebeurd is. Druk de aan / uit knop een seconde in om het systeem aan te zetten. Druk de aan / uit knop twee seconden in om het systeem uit te zetten. Nadat het systeem is opgestart, stelt u indien nodig de kijkposities van de camera s bij. 9

11 LEER UW CAMERA KENNEN Antenne Infrarode LED's Aan/uit indicator Signaalindicator EDS Standaard SMA connector Voedingskabel 10

12 LEER UW ONTVANGER KENNEN Inleiding bedieningspaneel IR AFSTANDSBEDIENING ONTVANGER Scherm Menu Afspelen Opnamemodus Overige 1 Indicator verbinding 2 Aan/uit indicator 3 Wijzig kanaal Cursor omhoog Snel vooruit 4 VOL omlaag Cursor naar links Vol omlaag wijzig weergegeven kanaal 5 VOL omhoog 6 Menu Cursor naar rechts OK / BEVESTIGEN Vol omhoog wijzig weergegeven kanaal AFSPELEN / PAUZE 7 Wijzig kanaal Cursor omlaag Snel achteruit 8 ESC TERUG Vorige 9 REC/STOP WIS STOP 10 ZOOM Volgende 11 ALARM 12 Aan / uit knop 11

13 Iconen op het scherm 1. Signaalindicator 2. 1 Kanaalindicator 3. Opname-indicator 4. Audiokanaalindicator 5. Schermmodus QUAD weergave Scan weergave Enkele weergave 6. Audio volume (Zeven volumeniveaus) = Vol volume = 1/2 volume = Stil 7. Voedingsindicator ontvanger De voedingsindicator geeft 100% aan wanneer hij volledig is opgeladen of de adapter in gebruik is. De voedingsindicator geeft in blokjes aan hoeveel energie er beschikbaar is voor gebruik. Opladen zal noodzakelijk zijn wanneer de voedingsindicator nog slechts één blokje weergeeft. Het systeem zal snel uitschakelen wanneer de voedingsindicator geen blokjes weergeeft. IIII = 100% energie II = 50% energie III = 70% energie I = 20% energie 8. Camera voedingsindicator (afhankelijk van het model) IIII = 100% energie II = 50% energie III = 70% energie I = 20% energie 9. Systeemtijd MM DD JJJJ AM uu:mm:ss 10. ZOOM indicator X1 PTZ X1 indicator X1 PTZ X2 indicator 12

14 UW VIDEO-ONTVANGER CONFIGUREREN In het HOOFDMENU kunt u uw systeemvoorkeuren configureren, van de helderheid van de camera tot de taal die het systeem gebruikt. Dit gedeelte beschrijft deze kenmerken. Het legt uit hoe het scherm bekeken kan worden en hoe u de ontvanger kunt bedienen. HOOFDMENU Druk de MENU knop in om in het MAIN MENU (HOOFDMENU) te komen. Het systeem toont standaard de EVENT LIST (GEBEURTENISSENLIJST). Gebruik om door de menu's te navigeren; druk op de MENU knop om de keuze te bevestigen en in het sub-menu te komen. Na 2 minuten niet actief te zijn in het HOOFDMENU zal het systeem weer uit het HOOFDMENU gaan. 13

15 INSTELLEN VAN DE CAMERA 1. Selecteer CAMERA SETUP (INSTELLEN VAN DE CAMERA), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om de in te stellen camera te selecteren (camera's 1-4). 3. Gebruik om het sub-menu te selecteren [CAMERA PAIRING] (CAMERA KOPPELEN), [BRIGHTNESS] (HELDERHEID), [CAMERA ON/OFF] (CAMERA AAN/UIT) Koppelen van de camera Uw camera is in de fabriek gekoppeld aan de monitor op kanaal 1. Om nieuwe camera('s) toe te voegen, dient u deze te koppelen aan de andere kanalen. 1. Als de optie PAIRING (KOPPELEN) oplicht, druk dan eenmaal op de MENU knop om het koppelen te starten. 2. De koppel LED op de camera zal eenmaal knipperen gevolgd door continu knipperen om aan te geven dat het verzenden van gegevens bezig is. Druk de koppelknop op de camera eenmaal kort in. Het systeem zal bevestigen dat het koppelproces gelukt is door "PAIRED" ( GEKOPPELD ) weer te geven op het scherm, en PAIRING FAILED ( KOPPELEN MISLUKT ) wanneer het proces mislukt is. Herhaal het koppelproces wanneer u meerdere camera's aan de ontvanger wilt koppelen. 14

16 3. Druk op ESC om terug te keren naar het HOOFDMENU of druk op om een andere camera te selecteren om het koppelproces te vervolgen. Instellen van de helderheid van de camera 1. Met de optie IMAGE RIGHTNESS (HELDERHEID VAN HET BEELD) opgelicht, gebruikt u om de helderheid van de camera van UIT, LAAG, MIDDEN naar HOOG te schakelen. Druk eenmaal op de MENU knop om te bevestigen. 2. Druk op ESC om terug te keren naar het MAIN MENU (HOOFDMENU) of druk op om een andere camera te selecteren. Activeren van de camera 1. Met de optie ACTIVATION (ACTIVEREN) opgelicht, gebruikt u om de camera('s) te activeren of deactiveren. Druk eenmaal op de MENU knop om te bevestigen. 2. Druk op ESC om terug te keren naar het MAIN MENU (HOOFDMENU) of druk op om een andere camera te selecteren. LET OP: Zorg ervoor dat de gekoppelde camera('s) geactiveerd zijn voor het correct functioneren van SCAN of QUAD (camera AAN kan alleen geselecteerd worden als de camera gekoppeld is met het systeem.). 15

17 INSTELLEN VAN DE RECORDER 1. Selecteer RECORDER SETUP (INSTELLEN VAN DE RECORDER), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om het sub-menu [RECORD SCHEDULE] (OPNAMESCHEMA), [MOTION DETECTION SENSITIVITY] (GEVOELIGHEID BEWEGINGSDETECTIE), [FORMAT STORAGE] (FORMATTEREN OPSLAG), [SETUP MASKING AREA] (INSTELLEN GEMASKEERD GEDEELTE), [MOTION RECORD TIME] (OPNAMETIJD BIJ BEWEGING) te selecteren. Opnameschema Er zijn drie verschillende opnamemogelijkheden om uit te kiezen. 1. Selecteer de tijdsperiode en druk op MENU. 2. Schakel tussen de verschillende opnamemodi. M: BEWEGING (alleen opnemen wanneer geactiveerd) S: SCHEMA (continu opnemen) C: HANDMATIG (handmatig opnemen) 3. Het systeem neemt alle 4 de kanalen tegelijk op met BEWEGING, SCHEMA en HANDMATIG opnemen. Audio is slechts beschikbaar voor 1 kanaal zelfs in QUAD modus. In de fabriek is de audio ingesteld op kanaal 1, maar wanneer het systeem wordt geactiveerd door beweging, zal de audio automatisch overschakelen naar het geactiveerde kanaal en daarom zult u tijdens het afspelen de audio horen van het door de beweging geactiveerde kanaal. 16

18 Het systeem kan beginnen met opnemen 30 seconden nadat het is opgestart. Het opnemen kan niet binnen 30 seconden nadat het opnemen begonnen is gestopt worden. Om de opname te stoppen, druk eenmaal op REC/DEL. Het systeem gaat door met bewegingsopname of opname volgens het schema 60 seconden nadat de vorige opnamesessie HANDMATIG is beëindigd. De menu bediening is uitgeschakeld wanneer het systeem aan het opnemen is. De ontvanger kan niet opnemen wanneer er geen geheugenkaart geplaatst is. Het systeem gaat verder in QUAD modus wanneer het 2 minuten inactief geweest is. Gevoeligheid bewegingsdetectie 1. Gebruik om het MOTION DETECTION SENSITIVITY (GEVOELIGHEID BEWEGINGSDETECTIE) deel te selecteren. 2. Gebruik om de camera te selecteren voor het instellen. 3. Gebruik om het gevoeligheidsniveau in te stellen: UIT / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 is het gevoeligst) 4. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. Instellen masker 1. Gebruik om SETUP MASKING AREA (INSTELLEN MASKER) te kiezen 2. Gebruik om de camera te selecteren voor het instellen, druk op MENU om verder te gaan. 3. Gebruik om het vlak voor de bewegingsdetectie te kiezen. Gebruik de MENU knop om het vlak te maskeren/demaskeren. Bewegingen in de gemaskeerde gebieden zullen worden genegeerd. 4. Gebruik om een ander vlak te selecteren om in te stellen of druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 17

19 Opnametijd 1. Gebruik voor het selecteren van het RECORD TIME (OPNAMETIJD) gedeelte 2. Gebruik om de opnametijd te selecteren: 2 min / 5 min / 10 min, druk op de MENU knop om te bevestigen 3. Druk op ESC op op te slaan en te verlaten. LIJST MET GEBEURTENISSEN Afspelen 1. Selecteer EVENT LIST (LIJST MET GEBEURTENISSEN), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om de gewenste DATUM index voor het afspelen te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en de geselecteerde map binnen te gaan. 18

20 3. Druk op om het uur te selecteren (ieder blokje staat voor een uur). Druk op MENU om te bevestigen. 4. Gebruik om het gewenste UUR voor het afspelen te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en de geselecteerde map binnen te gaan. LET OP: Van elk OPGENOMEN BESTAND wordt aangegeven wat de start- en eindtijden zijn en wat voor soort bestand er is opgenomen. (1) Start / Tijd: Start tijd = PM10:33 Eindtijd = PM10:43 (2) Het soort opgenomen bestand (Schema / Beweging / Handmatig) wordt aangegeven door: 19

21 = Kanaal 1 is een via SCHEMA opgenomen bestand = Kanaal 1 is een via BEWEGING opgenomen bestand = Kanalen 1, 2, 3 en 4 zijn HANDMATIG opgenomen bestanden Om 田 een opgenomen bestand af te spelen, gebruikt u om het OPGENOMEN BESTAND te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en het opgenomen bestand af te spelen. LET OP: Standaard zal het afspelen in QUAD modus gebeuren (weergeven van alle camera's die gekoppeld zijn aan de ontvanger) = Alle kanalen afspelen Voor het weergeven van een enkele camera, drukt u wanneer het afspelen gestart is eenmaal op MENU om te PAUZEREN. Gebruik om te schakelen tussen de kanalen. De kanaalindicator (links onderaan het scherm) geeft het nummer van het geselecteerde kaneel weer = Kanaal 1 afspelen met volledig scherm 田 = Kanaal 2 afspelen met volledig scherm = Kanaal 3 afspelen met volledig scherm = Kanaal 4 afspelen met volledig scherm LET OP: 1. Voor overige bedieningsfuncties beschikbaar tijdens het afspelen, zie deel 4 - INLEIDING BEDIENINGSPANEEL ONTVANGER. 2. Het gekochte pakket bevat software voor het afspelen van opgenomen bestanden op de PC. 20

22 SYSTEEMINSTELLINGEN 1. Selecteer SYSTEM SETUP (SYSTEEMINSTELLINGEN), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om het sub-menu te selecteren [DATE AND TIME] (TIJD EN DATUM), [TV OUTPUT] (TV UITGANG), [POWER SAVING] (ENGERIE SPAREN), [MULTI CHANNELS IDLE DISPLAY] (MEERKANALENWEERGAVE IN RUST), {DEFAULT] (FABRIEKSINSTELLINGEN) Tijd en datum 1. Gebruik om DATUM EN TIJD te selecteren, druk op MENU om verder te gaan. 2. Gebruik om het geselecteerde aan te passen: JAAR / MAAND / DATUM / UUR / MINUUT, gebruik om ieder onderdeel in te stellen en druk op MENU om te bevestigen. 3. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 21

23 TV uitgang 1. Gebruik om NTSC of PAL te selecteren, druk op MENU om de selectie te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. LET OP: Het veranderen van TV systeem kan de beeldverhouding beïnvloeden. Stel alleen een TV systeem in wat overeenkomt met de lokale TV norm, wees hier voorzichtig mee. Energie sparen (5 minuten) (10 minuten) (Altijd AAN) 22

24 1. Gebruik om te selecteren: SCREEN OFF AFTER 5 MINUTES IDLE / SCREEN OFF AFTER 10 MINUTES IDEL / SCREEN ALWAYS ON (SCHERM UIT NA 5 MINUTEN INACTIVITEIT / SCHERM UIT NA 10 MINUTEN INACTIVITEIT / SCHERM ALTIJD AAN), druk op MENU om de instelling te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. LET OP: ENERGIE SPAREN is alleen voor modellen met ingebouwde LCD. Meerkanaalsweergave in rust (Scherm QUAD modus) (intervallen van 5 sec) (intervallen van 10 sec) (intervallen van 15 sec) 1. Gebruik voor het selecteren van: DISPLAY QUAD DURING IDLE / AT 5 SEC INTERVALS / AT 10 SEC INTERVALS / AT 15 SEC INTERVALS (QUAD WEERGAVE BIJ INACTIVITEIT / OM DE 5 SECONDEN / OM DE 10 SECONDEN / OM DE 15 SECONDEN), druk MENU om te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 23

25 LET OP: 1. De camera AAN / UIT instelling in het deel INSTELLEN VAN DE CAMERA bepaalt welke camera('s) getoond kunnen worden IN RUST. 2. Er is audio beschikbaar in de QUAD modus, standaard van kanaal 1, het eerder bekeken kanaal of het door beweging geactiveerde kanaal. 3. Het audiokanaal blijft verbonden tot er van kanaal wordt gewisseld. Fabrieksinstellingen 1. Gebruik voor het selecteren van de systeemtaal voor SYSTEM RESTORE (TERUGZETTEN VAN HET SYSTEEM). 2. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en het systeem zal teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. ALARM ZOEMER Selecteer ALARM BUZZER (ALARM ZOEMER), druk op de MENU knop om de zoemer AAN of UIT te zetten. 24

26 Als u deze AAN zet, zal het alarm geactiveerd worden wanneer beweging de bewegingsgevoelige opname activeert. Druk nogmaals op het icoon om het alarm UIT te zetten. Let op: De SD-kaart dient ingevoerd te zijn en genoeg ruimte te hebben zodat het alarm kan werken. PANNEN TILTEN EN ZOOMEN Selecteer PAN TILT ZOOM (PANNEN TILTEN EN ZOOMEN), druk op de MENU knop om naar de ZOOM modus te gaan, druk weer op MENU om in te zoomen (2X). Gebruik tijdens het inzoomen om verschillende kijkgebieden te selecteren. Druk op MENU om uit te zoomen. Bij het uitzoomen (1x) gebruikt u om het beschikbare kanaal te wisselen. Druk op ESC om ZOOMEN te verlaten. SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S 25

27 Selecteer SCAN ACTIVATED CAMERAS (SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S), druk eenmaal op MENU om de camera scan modus te starten. LET OP: 1. De camera AAN / UIT instelling in het deel INSTELLEN VAN DE CAMERA bepaalt welke camera('s) getoond kunnen worden IN RUST. 2. Het systeem zal automatisch het QUAD scherm activeren wanneer de opnamefunctie is geactiveerd. GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN Selecteer MEMORY CARD OVERWRITE (GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN), druk MENU om de overschrijffunctie te activeren en druk nogmaals op MENU deze functie te deactiveren. LET OP: 1. Een van de volgende voorbeelden zal op het HOOFDMENU verschijnen. (1) Beschikbare capaciteit op de geheugenkaart. (2) ERROR - de geheugenkaart ontbreekt, is beveiligd of beschadigd. 2. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. 3. Wanneer de geheugenkaart vol is, zal het systeem op het scherm aangeven "MEMORY FULL PLEASE FORMAT" ( GEHEUGENKAART VOL, FORMATTEREN AUB ). Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de kaart formatteert. 26

28 SOFTWARE VOOR AFSPELEN OP PC De Sec24 Media Player is speciaal ontworpen voor het afspelen van opgenomen bestanden vanaf de Micro SD kaart welke zijn opgenomen door het systeem. Introductie Sec24 Media Player 1. Kanaal 1 afspelen scherm 7. Pauze 2. Kanaal 2 afspelen scherm 8. Stop 3. Kanaal 3 afspelen scherm 9. Snel achteruit 4. Kanaal 4 afspelen scherm 10. Snel vooruit 5. Afspelen voortgang 11. Laad opgenomen bestand(en) 6. Afspelen 12. Kanaal inschakelen / uitschakelen selecteren 27

29 Software-installatie Plaats de CD in de CD-ROM speler van de PC. Klik op DEZE COMPUTER, dubbelklik op de drive met de CD-ROM (bijv.: E;\) en u zult het Sec24 Media Player icoon zien. Lees de volgende stappen door om de installatie te voltooien. Sec24 Media Player icoon 1. Wanneer uw PC draait op Windows 7, klik dan rechts op het icoon Sec24 Media Player en selecteer eerst Run as administrator om de installatie te beginnen. 28

30 Let op: De volgende foutmelding zal verschijnen als u niet eerst Run as administrator heeft geselecteerd. 2. Dubbelklik op het icoon om de installatie te starten. 3. Klik op Next om verder te gaan met de installatie. 4. Wanneer het installeren klaar is klikt u op Finish om de installatie af te ronden. 29

31 Afspelen opgenomen bestand(en) 1. Dubbelklik op het Sec24 Media Player icoon op de desktop om de software te starten. Sec24 Media Player icoon 2. Klik op Load om de eerder opgenomen bestanden te importeren en af te spelen (SNX bestanden) die al op uw PC staan. Let op: U dient eerst de bestanden van de Micro-SD kaart op de PC op te slaan. Wanneer uw PC een geheugenkaartlezer heeft, gebruik dan de meegeleverde geheugenkaartadapter. 30

32 Geselecteerd kanaal in- / uitschakelen Tijdens het afspelen kunnen alle 4 de kanalen tegelijk af spelen, inclusief de audio. In het belang van de privacy kan de gebruiker specifieke kanalen kiezen om met of zonder geluid af te spelen. Selecteer audio om het geluid van de kanalen 1, 2, 3 of 4 af te spelen Selecteer 1 om videobeeld af te spelen van kanaal 1 Selecteer 2 om videobeeld af te spelen van kanaal 2 Selecteer 3 om videobeeld af te spelen van kanaal 3 Selecteer 4 om videobeeld af te spelen van kanaal 4 Wanneer er meer dan een kanaal wordt geselecteerd voor het afspelen, zal het systeem het afspeelscherm tonen in QUAD formaat. De audio is aleen gesynchroniseerd met het kanaal dat door beweging geactiveerd wordt. 31

33 PROBLEEMOPLOSSINGEN WANNEER... Er geen beeld verschijnt Slecht draadloos signaal Lage beeldkwaliteit Beeld is schokkerig Slechte beeldkwaliteit OPLOSSING Zorg ervoor dat de adapter niet beschadigd of kapot is en is aangesloten op een werkend stopcontact. Zorg dat de ontvanger opgeladen is Zorg dat de camera aan staat Verplaats de camera/ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te garanderen. Zorg dat de camera correct is gekoppeld met de ontvanger. Controleer of het getoonde kanaal is gekoppeld met deze camera. Is dit niet het geval, schakel over naar het juiste kanaal. Druk op de MENU knop op de ontvanger om de ruststand van het systeem te verlaten en terug te keren naar het beginscherm. Draadloze apparaten zoals draadloze stereosets kunnen de signaalsterkte verminderen. Zorg voor zoveel mogelijk afstand tussen de camera('s)/ontvanger en deze draadloze apparaten. Beweeg de antenne van de ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te verkrijgen. U kunt ook een optionele bereikvergrotende antennes kopen om het bereik van uw draadloze signaal te vergroten. Zet de camera('s) en ontvanger dichter bij elkaar om voor een goed bereik van het draadloze signaal te zorgen. Verwijder obstakels tussen de camera('s) en ontvanger. Reinig de lens van de camera s met een lensdoekje. Vlekken of stof op de lens kunnen ook zorgen voor kwaliteitsproblemen. Bewegingsdetectie werkt niet Controleer of de bewegingsdetectie goed is ingesteld. Pas de gevoeligheid van de bewegingssensor aan (zie pag. 21). 32

34 Het opnemen werkt niet volgens het schema. Koppelen van de camera en de ontvanger niet mogelijk. Er verschijnen heldere witte vlekken in het beeld 's nachts Geheugenkaart fout Er wordt een foute datum en/of tijd getoond. Er zijn meer camera's toegevoegd, maar niet alle beelden zijn te zien op de ontvanger. Zorg ervoor dat de juiste DATUM en TIJD zijn ingesteld. Zorg ervoor dat het opnameschema goed is ingesteld. Zorg dat de geheugenkaart is geplaatst en geformatteerd. In de bewegingsdetectiemodus, is een bewegend object in het bereik van de kijkhoek van de camera nodig om de bewegingssensor voor het opnemen te activeren. Zorg dat de camera en de ontvanger aan staan. Druk de koppelknop op de camera eenmaal kort in. Niet ingedrukt houden. Zet de ontvanger uit en start hem opnieuw op. Wanneer de aan / uit knop niet werkt, gebruik een speld om de resetknop in te drukken. De infrarode LED's van de camera produceren onzichtbaar licht dat reflecteert van oppervlakken zoals glas. Installeer de camera aan de andere kant van het raam of plaats de lens strak tegen het glas om het nachtzicht te verbeteren. Het wordt aangeraden de camera te installeren in een goedverlicht gebied. Let op: Controleer de omgevingsclassificatie (beschermingsgraad) van de camera('s) voordat u deze buiten installeert. Zorg dat de geheugenkaart correct is geplaatst en geformatteerd. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. Let op: Maak een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert. Het formatteren zal alle gegevens op de geheugenkaart wissen. Foute datum en/of tijd resulteren in een onjuist opnameschema. Zie pagina 20 hoe u de juiste datum en tijd in kunt stellen. Zorg dat alle camera('s) correct gekoppeld zijn (zie pag. 14). Zorg dat alle camera('s) correct geactiveerd (zie pag. 15). Volg de oplossing van Er verschijnt geen beeld op pagina 34 om de beste ontvangst van draadloze signalens te garanderen. 33

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC UNIT PAN & TILT NIGHT VISION IR LED 3 CHANNELS PLL CIRCUIT MIC BUILT-IN OBSERVATION & SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Systemen: VID-TRANS300

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

Digitale draadloze CCTV-kleurencamerakit

Digitale draadloze CCTV-kleurencamerakit Digitale draadloze CCTV-kleurencamerakit met opnamefunctie Instructies voor installatie en gebruik Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 2. INHOUD

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard...

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard... Point of view HDMI Smart TV dongel TV-HDMI-200BT Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie...

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

STAS partout. 12V - systeem

STAS partout. 12V - systeem STAS partout 12V - systeem Montage instructies STAS partout Lees eerst altijd zorgvuldig de montage instructies! - Indien er een STAS multirail aanwezig is waar men de STAS partout aan wil monteren, controleer

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Installatie Windows XP en Vista. LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps LW311 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps Stel de Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 300 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 1. Onderdelen van de camcorder 1: Preview-knop 2: Menuknop 3: LCD-scherm 4: HDMI-aansluiting 5: Moduswiel 6: Vermogen LED 7: Sluiterknop 8: Opladen LED 9: Omhoog/Belichtingsknop 10:

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Multifunctionele Digitale camera

Multifunctionele Digitale camera Nederlands Multifunctionele Digitale camera Gebruikershandleiding ii Nederlands Gebruikershandleiding voor digitale camera Inhoud DE ONDERDELEN IDENTIFICEREN... 1 PICTOGRAMMEN OP HET LCD-SCHERM... 2 VOORBEREIDING...

Nadere informatie

Nederlands. Handleiding. Inhoud :

Nederlands. Handleiding. Inhoud : Nederlands Transmitter Speed 19350 Handleiding Inhoud : Kenmerken Plaatsen van de batterij HotShoe connector Gebruikshandleinding Frequenties Ontspanmodus Geïntegreerd sync contact Elinchrom RX functies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen

WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen WAARSCHUWING: STIKGEVAAR: kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar. Waarschuwingen Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Easi-Scope 2 bevat een ingebouwde oplaadbare

Nadere informatie

Productbeschrijving. Voorkant van de camera. Onderkant van de camera. Achterkant van de camera

Productbeschrijving. Voorkant van de camera. Onderkant van de camera. Achterkant van de camera Inhoud Productbeschrijving...2 Instellen van de camera...6 Instellen van de ontvanger...8 Instellen van andere toepassingen... 11 Oriëntatie van de toestellen voor een optimale werking... 12 Autosequentiefunctie

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos

Nadere informatie

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01

Handleiding. Systeem: Android 4.4 Processor: All Winner A31S Editie: V01 Handleiding Basis inleiding... 1 Knoppen en aansluitingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Basis specificaties... 1 Starten... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Opstarten en afsluiten... Fout!

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie

Handleiding draadloze videofoon 7" met geheugen en PIR type RFMEMS7

Handleiding draadloze videofoon 7 met geheugen en PIR type RFMEMS7 Handleiding draadloze videofoon 7" met geheugen en PIR type RFMEMS7 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om

Nadere informatie

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B

8 digitale fotolijst PL-DPF 805B 8 digitale fotolijst PL-DPF 805B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 8 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL

PRO 4000. NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL PRO 4000 NOORD 137 2931 SJ KRIMPEN a/d LEK TELEFOON: 0180593913 FAX: 0180593266 INTERNET: WWW.PRO-REC.NL 1 1.0 BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN VAN HET PRO 4000 SYSTEEM - H.264 compressie techniek full D1 - Volledig

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie. Inhoud van de verpakking NL - 1

Waarschuwing voor installatie. Inhoud van de verpakking NL - 1 510000211G Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven.

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening. GEBRUIKSAANWIJZING

VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening. GEBRUIKSAANWIJZING 0 Gebruiksaanwijzing Video/ foto zonnebril H211012 VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening. GEBRUIKSAANWIJZING 1 Gebruiksaanwijzing Video/ foto zonnebril H211012 VIDEO / FOTO zonnebril met afstandsbediening.

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER

C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER C-Tech TSFP 2010T PROFESSIONELE TERRESTRISCHE SIGNAALMETER Gebruiksaanwijzing Content Productomschrijving 1.Handleiding 1 1.1 Voorzijde en toetsen 1 1.2 Power On/Off 3 1.3 Netvoeding & Batterij 3 2. Menu

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Mode démploi. Gebrauchsanleitung. Users manual

Gebruiksaanwijzing. Mode démploi. Gebrauchsanleitung. Users manual Gebruiksaanwijzing Mode démploi Gebrauchsanleitung Users manual 1 Handleiding Dank u voor uw keuze in de Luvion Babyfoon. Leest u a.u.b. de handleiding goed door alvorens het product te gebruiken. Voorwoord

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding

JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding JVC CAM Control (voor ipad) Gebruikershandleiding Nederlands Dit is de gebruikershandleiding voor de software (voor ipad) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOODCorporatie. De

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en voicechatten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BDR104 recorder Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Productbeschrijving... 2 2 Aansluitingen...

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

WC004 - Nightvision Chatcam. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex Nightvision Chatcam wordt aangesloten!

WC004 - Nightvision Chatcam. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex Nightvision Chatcam wordt aangesloten! WC004 - Nightvision Chatcam Inleiding Stel de Sweex Nightvision Chatcam niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van deze Sweex MP3-speler. Met deze compacte MP3-speler kun je overal genieten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel.

Edutab2+ Gebruikshandleiding. www.overmax.nl. Inleiding. Mors geen water of stop geen vreemde voorwerpen in het toestel. Edutab2+ Gebruikshandleiding Inleiding Dank u voor het kopen van de Edutab2+. Wij wensen u veel plezier met deze tablet. Lees en bewaar alle bedieningsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

DigiVision 2,4 GHz Digital Draadloze Kleuren Video Deurtelefoon

DigiVision 2,4 GHz Digital Draadloze Kleuren Video Deurtelefoon DigiVision 2,4 GHz Digital Draadloze Kleuren Video Deurtelefoon Handleiding (vertaling van User Manual) Dank u voor de aanschaf van onze draadloze video deurtelefoon. Lees aandachtig deze handleiding voordat

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Drivers en Software. Installatie. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Drivers en Software. Installatie. BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB BT211 Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB Inleiding Stel de Sweex Bluetooth 2.0 Class 1 Adapter USB niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Belangrijk! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Met deze webcam kun je gemakkelijk video- en audiochatten

Nadere informatie

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Inleiding Stel de Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding

JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding JVC CAM Control (voor Windows) Handleiding Nederlands Dit is de handleiding voor de software (voor Windows) voor LiveStreaming Camera GV-LS2/GV-LS1 gemaakt door JVC KENWOOD Onderneming. Windows 7 is het

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING

CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING CCT-1301 GEBRUIKSHANDLEIDING www.facebook.com/denverelectronics DUT-1 1.Sluiter 2.Luidspreker 3.AAN/UIT 4.USB-poort 5.Micro SD-kaartsleuf 6.Lens 7.Indicatielampje Opladen 8.Indicatielampje Bezig 9.Cover

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000, XP en Vista. LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps LW303 Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 adapter 300 Mbps 802.11n niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht

Nadere informatie

Eminent DVR App voor Apple en Android

Eminent DVR App voor Apple en Android Eminent DVR App voor Apple en Android 2 NEDERLANDS Eminent DVR App voor Apple en Android Inhoudsopgave 1.0 Installeren van de App op je smartphone... 3 2.0 Eminent DVR de eerste keer opstarten... 3 3.0

Nadere informatie

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera

Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Handleiding Ltl Acorn Scouting Camera Inhoudsopgave Introductie pagina 2 Snel starten pagina 2 t/m 4 Camera-menu pagina 4 en 5 Technische specificaties pagina 5 Introductie Snel starten Wat heeft u nodig

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie