DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM"

Transcriptie

1 DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie- en bedieningshandleiding Model: C961DVR Versie 1.1 Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens door kunt lezen.

2 INHOUD INLEIDING... 2 LEES DIT VOORDAT U BEGINT... 2 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 2 INHOUD VAN HET PAKKET... 4 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 5 Installatie van de camera... 7 Het kanaal van de camera instellen (optioneel)... 8 De camera koppelen aan de ontvanger (optioneel)... 8 LEER UW CAMERA KENNEN LEER UW ONTVANGER KENNEN Inleiding bedieningspaneel Iconen op het scherm UW VIDEO-ONTVANGER CONFIGUREREN HOOFDMENU INSTELLEN VAN DE CAMERA Koppelen van de camera Instellen van de helderheid van de camera Activeren van de camera INSTELLEN VAN DE RECORDER Opnameschema Gevoeligheid bewegingsdetectie Instellen masker Opnametijd LIJST MET GEBEURTENISSEN SYSTEEM INSTELLEN Tijd en datum TV uitgang Engerie sparen Meerkanalenweergave in rust Fabrieksinstellingen ALARM ZOEMER PANNEN TILTEN ZOOMEN SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN SOFTWARE VOOR AFSPELEN OP PC Introductie Sec24 Media Player Software-installatie Afspelen opgenomen bestand(en) PROBLEEMOPLOSSINGEN OVER DRAADLOZE DIGITALE TECHNIEK PRODUCTSPECIFICATIES OPSLAGMEDIA BEHEER

3 INLEIDING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat het signaal tussen de draadloze camera('s) en de ontvanger zo optimaal mogelijk is. Verklein indien nodig de afstand tussen de camera('s) en de ontvanger om de algehele werking van het systeem te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor grotendeels de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons verminderd wordt. BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera niet vallen, doorboor hem niet en haal hem niet uit elkaar; anders vervalt de garantie. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Behandel de apparaten met zorg. Oefen geen grote druk uit op de behuizing van de camera. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de snoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe hoeken wanneer de apparaten in gebruik zijn. 2

4 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan de EMC Richtlijnen (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen: EMC: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 3

5 INHOUD VAN HET PAKKET A Digitale draadloze ontvanger x 1 B Digitale draadloze camera x 1 C 5 V/1A Voedingsadapter voor camera D Camera standaard x 1 en ontvanger x 2 E Set schroeven x 1 F PC software (CD-ROM) x 1 G AV kabel x 1 H Camera antenne x 1 I IR afstandsbediening x 1 L Handleiding x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 4

6 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Voor ontvanger: Houd uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen met hoge temperaturen Voorkom direct zonlicht Voorkom vochtige plaatsen Voorkom vibraties Installeer in een geventileerde omgeving Voor camera('s) en ontvanger: Probeer de apparaten niet te openen wanneer de stekker nog in het stopcontact zit om het risico op persoonlijk letsel te vermijden. Volg bij het installeren van CCTV camera('s) altijd de adviezen van de fabrikant op wanneer u elektrisch gereedschap, opstapjes, ladders etc. gebruikt. Draag geschikte bescherming (bijv. een veiligheidsbril) wanneer u gaten boort. Voordat u gaten in muren gaat boren, dient u te controleren waar de waterleidingen en elektrische kabels lopen. Het gebruiken van een kabel/buizen detector wordt aanbevolen. Het wordt ook aangeraden de camera's niet bloot te stellen aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot waar water zou kunnen lekken). Bij het installeren van camera's bij dit apparaat, wordt het aangeraden een kabelgoot te gebruiken om de video-/stroomverlengkabels te beschermen en om te voorkomen/verhinderen dat er geknoeid wordt met de kabels. Na het boren van gaten voor de bekabeling in een buitenmuur, dient u er zeker van te zijn dat het gat rond de kabel afgedicht wordt met een afdichtingsmiddel om tochten te voorkomen. Om risico op brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u niet te proberen de behuizing te openen wanneer deze wordt blootgesteld aan regen, water of vochtige omstandigheden. Het bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de zon, struiken, boomtakken of bijvoorbeeld door wind bewegende objecten die de ontvanger onnodig laten opnemen. Het systeem biedt ook een maskeer functie. De gebruiker kan de detectie op bepaalde delen van het scherm waar geen bewegingsdetectie nodig is uitschakelen. 5

7 Nachtzicht De camera heeft ingebouwde infrarood LED's om u in staat te stellen 24-uurs surveillance uit te voeren. De LED's activeren automatisch 's nachts en het weergegeven beeld verandert in zwart-wit. Het bereik van het nachtzicht is tot 7 meter. 6

8 Installatie van de camera Voorkom dat de camera zo wordt geplaatst dat hij rechtstreeks naar de zon wordt gericht omdat dit de kwaliteit van de beelden aantast. Voorkom dat de cameralens zo wordt geplaatst dat hij door helder glas gericht staat omdat de IR LED's een wazig beeld zullen geven 's nachts. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de struiken, boomtakken of bewegende objecten die kunnen bewegen door de wind. Dit omdat dit de bewegingsdetectie-optie in de PC software voor het opnemen van beweging onnodig beelden kan laten opnemen. Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en vergrendel deze dan met de vleugelbout. 7

9 Het kanaal van de camera instellen (optioneel) De draadloze camera is vooraf ingesteld op kanaal 1. De monitor ondersteunt tot 4 camera's. Volg de stappen in het deel Instellen van de camera om het kanaal van de camera in te stellen op de monitor. Wanneer u een camera toevoegt aan de in deze set geleverde monitor, zorg er dan voor dat het kanaal van die camera anders ingesteld is dan dat van de andere camera('s). De camera koppelen aan een ontvanger (optioneel) Volg de stappen in het deel Instellen van de camera om het kanaal van de camera te veranderen. Wanneer u een camera toevoegt aan de in deze set geleverde monitor, zorg er dan voor dat het kanaal van de camera anders is dan van de andere camera('s). Koppeling Let op: Wanneer de camera zich binnen 1 tot 1,5 meter van de monitor bevindt en het geluid op de ontvanger aanstaat, kunt u een fluitend geluid waarnemen op de monitor wat feedback is die wordt opgepikt door de microfoon. In dit geval dient u de camera verder weg te plaatsen van de monitor om dit geluid te voorkomen. Wanneer de stroomaansluiting voor de camera zich buiten bevindt, zorg er dan voor dat de verbinding goed beschermd is. 8

10 SNELSTARTGIDS CAMERA Schroef de camerabeugel met de klok mee op de onderste behuizing van de camera TV / MONITOR Camera voedingsadapter naar draadloze camera Ontvanger Videosignaal Naar ingang (aansluiten op zwart) Zet hier het apparaat aan Voeding ontvanger Adapter Sluit aan op de DC 5V/1A poort op de draadloze ontvanger Aansluiten op 3,5 mm jack aansluiting op draadloze ontvanger Ontvanger A/V kabel Sluit aan op de ingang van de TV geel = Video wit = Audio Het systeem aan / uit zetten Plaats de geheugenkaart in de ontvanger als dit nog niet gebeurd is. Druk de aan / uit knop een seconde in om het systeem aan te zetten. Druk de aan / uit knop twee seconden in om het systeem uit te zetten. Nadat het systeem is opgestart, stelt u indien nodig de kijkposities van de camera s bij. 9

11 LEER UW CAMERA KENNEN Antenne Infrarode LED's Aan/uit indicator Signaalindicator EDS Standaard SMA connector Voedingskabel 10

12 LEER UW ONTVANGER KENNEN Inleiding bedieningspaneel IR AFSTANDSBEDIENING ONTVANGER Scherm Menu Afspelen Opnamemodus Overige 1 Indicator verbinding 2 Aan/uit indicator 3 Wijzig kanaal Cursor omhoog Snel vooruit 4 VOL omlaag Cursor naar links Vol omlaag wijzig weergegeven kanaal 5 VOL omhoog 6 Menu Cursor naar rechts OK / BEVESTIGEN Vol omhoog wijzig weergegeven kanaal AFSPELEN / PAUZE 7 Wijzig kanaal Cursor omlaag Snel achteruit 8 ESC TERUG Vorige 9 REC/STOP WIS STOP 10 ZOOM Volgende 11 ALARM 12 Aan / uit knop 11

13 Iconen op het scherm 1. Signaalindicator 2. 1 Kanaalindicator 3. Opname-indicator 4. Audiokanaalindicator 5. Schermmodus QUAD weergave Scan weergave Enkele weergave 6. Audio volume (Zeven volumeniveaus) = Vol volume = 1/2 volume = Stil 7. Voedingsindicator ontvanger De voedingsindicator geeft 100% aan wanneer hij volledig is opgeladen of de adapter in gebruik is. De voedingsindicator geeft in blokjes aan hoeveel energie er beschikbaar is voor gebruik. Opladen zal noodzakelijk zijn wanneer de voedingsindicator nog slechts één blokje weergeeft. Het systeem zal snel uitschakelen wanneer de voedingsindicator geen blokjes weergeeft. IIII = 100% energie II = 50% energie III = 70% energie I = 20% energie 8. Camera voedingsindicator (afhankelijk van het model) IIII = 100% energie II = 50% energie III = 70% energie I = 20% energie 9. Systeemtijd MM DD JJJJ AM uu:mm:ss 10. ZOOM indicator X1 PTZ X1 indicator X1 PTZ X2 indicator 12

14 UW VIDEO-ONTVANGER CONFIGUREREN In het HOOFDMENU kunt u uw systeemvoorkeuren configureren, van de helderheid van de camera tot de taal die het systeem gebruikt. Dit gedeelte beschrijft deze kenmerken. Het legt uit hoe het scherm bekeken kan worden en hoe u de ontvanger kunt bedienen. HOOFDMENU Druk de MENU knop in om in het MAIN MENU (HOOFDMENU) te komen. Het systeem toont standaard de EVENT LIST (GEBEURTENISSENLIJST). Gebruik om door de menu's te navigeren; druk op de MENU knop om de keuze te bevestigen en in het sub-menu te komen. Na 2 minuten niet actief te zijn in het HOOFDMENU zal het systeem weer uit het HOOFDMENU gaan. 13

15 INSTELLEN VAN DE CAMERA 1. Selecteer CAMERA SETUP (INSTELLEN VAN DE CAMERA), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om de in te stellen camera te selecteren (camera's 1-4). 3. Gebruik om het sub-menu te selecteren [CAMERA PAIRING] (CAMERA KOPPELEN), [BRIGHTNESS] (HELDERHEID), [CAMERA ON/OFF] (CAMERA AAN/UIT) Koppelen van de camera Uw camera is in de fabriek gekoppeld aan de monitor op kanaal 1. Om nieuwe camera('s) toe te voegen, dient u deze te koppelen aan de andere kanalen. 1. Als de optie PAIRING (KOPPELEN) oplicht, druk dan eenmaal op de MENU knop om het koppelen te starten. 2. De koppel LED op de camera zal eenmaal knipperen gevolgd door continu knipperen om aan te geven dat het verzenden van gegevens bezig is. Druk de koppelknop op de camera eenmaal kort in. Het systeem zal bevestigen dat het koppelproces gelukt is door "PAIRED" ( GEKOPPELD ) weer te geven op het scherm, en PAIRING FAILED ( KOPPELEN MISLUKT ) wanneer het proces mislukt is. Herhaal het koppelproces wanneer u meerdere camera's aan de ontvanger wilt koppelen. 14

16 3. Druk op ESC om terug te keren naar het HOOFDMENU of druk op om een andere camera te selecteren om het koppelproces te vervolgen. Instellen van de helderheid van de camera 1. Met de optie IMAGE RIGHTNESS (HELDERHEID VAN HET BEELD) opgelicht, gebruikt u om de helderheid van de camera van UIT, LAAG, MIDDEN naar HOOG te schakelen. Druk eenmaal op de MENU knop om te bevestigen. 2. Druk op ESC om terug te keren naar het MAIN MENU (HOOFDMENU) of druk op om een andere camera te selecteren. Activeren van de camera 1. Met de optie ACTIVATION (ACTIVEREN) opgelicht, gebruikt u om de camera('s) te activeren of deactiveren. Druk eenmaal op de MENU knop om te bevestigen. 2. Druk op ESC om terug te keren naar het MAIN MENU (HOOFDMENU) of druk op om een andere camera te selecteren. LET OP: Zorg ervoor dat de gekoppelde camera('s) geactiveerd zijn voor het correct functioneren van SCAN of QUAD (camera AAN kan alleen geselecteerd worden als de camera gekoppeld is met het systeem.). 15

17 INSTELLEN VAN DE RECORDER 1. Selecteer RECORDER SETUP (INSTELLEN VAN DE RECORDER), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om het sub-menu [RECORD SCHEDULE] (OPNAMESCHEMA), [MOTION DETECTION SENSITIVITY] (GEVOELIGHEID BEWEGINGSDETECTIE), [FORMAT STORAGE] (FORMATTEREN OPSLAG), [SETUP MASKING AREA] (INSTELLEN GEMASKEERD GEDEELTE), [MOTION RECORD TIME] (OPNAMETIJD BIJ BEWEGING) te selecteren. Opnameschema Er zijn drie verschillende opnamemogelijkheden om uit te kiezen. 1. Selecteer de tijdsperiode en druk op MENU. 2. Schakel tussen de verschillende opnamemodi. M: BEWEGING (alleen opnemen wanneer geactiveerd) S: SCHEMA (continu opnemen) C: HANDMATIG (handmatig opnemen) 3. Het systeem neemt alle 4 de kanalen tegelijk op met BEWEGING, SCHEMA en HANDMATIG opnemen. Audio is slechts beschikbaar voor 1 kanaal zelfs in QUAD modus. In de fabriek is de audio ingesteld op kanaal 1, maar wanneer het systeem wordt geactiveerd door beweging, zal de audio automatisch overschakelen naar het geactiveerde kanaal en daarom zult u tijdens het afspelen de audio horen van het door de beweging geactiveerde kanaal. 16

18 Het systeem kan beginnen met opnemen 30 seconden nadat het is opgestart. Het opnemen kan niet binnen 30 seconden nadat het opnemen begonnen is gestopt worden. Om de opname te stoppen, druk eenmaal op REC/DEL. Het systeem gaat door met bewegingsopname of opname volgens het schema 60 seconden nadat de vorige opnamesessie HANDMATIG is beëindigd. De menu bediening is uitgeschakeld wanneer het systeem aan het opnemen is. De ontvanger kan niet opnemen wanneer er geen geheugenkaart geplaatst is. Het systeem gaat verder in QUAD modus wanneer het 2 minuten inactief geweest is. Gevoeligheid bewegingsdetectie 1. Gebruik om het MOTION DETECTION SENSITIVITY (GEVOELIGHEID BEWEGINGSDETECTIE) deel te selecteren. 2. Gebruik om de camera te selecteren voor het instellen. 3. Gebruik om het gevoeligheidsniveau in te stellen: UIT / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 is het gevoeligst) 4. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. Instellen masker 1. Gebruik om SETUP MASKING AREA (INSTELLEN MASKER) te kiezen 2. Gebruik om de camera te selecteren voor het instellen, druk op MENU om verder te gaan. 3. Gebruik om het vlak voor de bewegingsdetectie te kiezen. Gebruik de MENU knop om het vlak te maskeren/demaskeren. Bewegingen in de gemaskeerde gebieden zullen worden genegeerd. 4. Gebruik om een ander vlak te selecteren om in te stellen of druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 17

19 Opnametijd 1. Gebruik voor het selecteren van het RECORD TIME (OPNAMETIJD) gedeelte 2. Gebruik om de opnametijd te selecteren: 2 min / 5 min / 10 min, druk op de MENU knop om te bevestigen 3. Druk op ESC op op te slaan en te verlaten. LIJST MET GEBEURTENISSEN Afspelen 1. Selecteer EVENT LIST (LIJST MET GEBEURTENISSEN), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om de gewenste DATUM index voor het afspelen te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en de geselecteerde map binnen te gaan. 18

20 3. Druk op om het uur te selecteren (ieder blokje staat voor een uur). Druk op MENU om te bevestigen. 4. Gebruik om het gewenste UUR voor het afspelen te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en de geselecteerde map binnen te gaan. LET OP: Van elk OPGENOMEN BESTAND wordt aangegeven wat de start- en eindtijden zijn en wat voor soort bestand er is opgenomen. (1) Start / Tijd: Start tijd = PM10:33 Eindtijd = PM10:43 (2) Het soort opgenomen bestand (Schema / Beweging / Handmatig) wordt aangegeven door: 19

21 = Kanaal 1 is een via SCHEMA opgenomen bestand = Kanaal 1 is een via BEWEGING opgenomen bestand = Kanalen 1, 2, 3 en 4 zijn HANDMATIG opgenomen bestanden Om 田 een opgenomen bestand af te spelen, gebruikt u om het OPGENOMEN BESTAND te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en het opgenomen bestand af te spelen. LET OP: Standaard zal het afspelen in QUAD modus gebeuren (weergeven van alle camera's die gekoppeld zijn aan de ontvanger) = Alle kanalen afspelen Voor het weergeven van een enkele camera, drukt u wanneer het afspelen gestart is eenmaal op MENU om te PAUZEREN. Gebruik om te schakelen tussen de kanalen. De kanaalindicator (links onderaan het scherm) geeft het nummer van het geselecteerde kaneel weer = Kanaal 1 afspelen met volledig scherm 田 = Kanaal 2 afspelen met volledig scherm = Kanaal 3 afspelen met volledig scherm = Kanaal 4 afspelen met volledig scherm LET OP: 1. Voor overige bedieningsfuncties beschikbaar tijdens het afspelen, zie deel 4 - INLEIDING BEDIENINGSPANEEL ONTVANGER. 2. Het gekochte pakket bevat software voor het afspelen van opgenomen bestanden op de PC. 20

22 SYSTEEMINSTELLINGEN 1. Selecteer SYSTEM SETUP (SYSTEEMINSTELLINGEN), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om het sub-menu te selecteren [DATE AND TIME] (TIJD EN DATUM), [TV OUTPUT] (TV UITGANG), [POWER SAVING] (ENGERIE SPAREN), [MULTI CHANNELS IDLE DISPLAY] (MEERKANALENWEERGAVE IN RUST), {DEFAULT] (FABRIEKSINSTELLINGEN) Tijd en datum 1. Gebruik om DATUM EN TIJD te selecteren, druk op MENU om verder te gaan. 2. Gebruik om het geselecteerde aan te passen: JAAR / MAAND / DATUM / UUR / MINUUT, gebruik om ieder onderdeel in te stellen en druk op MENU om te bevestigen. 3. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 21

23 TV uitgang 1. Gebruik om NTSC of PAL te selecteren, druk op MENU om de selectie te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. LET OP: Het veranderen van TV systeem kan de beeldverhouding beïnvloeden. Stel alleen een TV systeem in wat overeenkomt met de lokale TV norm, wees hier voorzichtig mee. Energie sparen (5 minuten) (10 minuten) (Altijd AAN) 22

24 1. Gebruik om te selecteren: SCREEN OFF AFTER 5 MINUTES IDLE / SCREEN OFF AFTER 10 MINUTES IDEL / SCREEN ALWAYS ON (SCHERM UIT NA 5 MINUTEN INACTIVITEIT / SCHERM UIT NA 10 MINUTEN INACTIVITEIT / SCHERM ALTIJD AAN), druk op MENU om de instelling te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. LET OP: ENERGIE SPAREN is alleen voor modellen met ingebouwde LCD. Meerkanaalsweergave in rust (Scherm QUAD modus) (intervallen van 5 sec) (intervallen van 10 sec) (intervallen van 15 sec) 1. Gebruik voor het selecteren van: DISPLAY QUAD DURING IDLE / AT 5 SEC INTERVALS / AT 10 SEC INTERVALS / AT 15 SEC INTERVALS (QUAD WEERGAVE BIJ INACTIVITEIT / OM DE 5 SECONDEN / OM DE 10 SECONDEN / OM DE 15 SECONDEN), druk MENU om te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 23

25 LET OP: 1. De camera AAN / UIT instelling in het deel INSTELLEN VAN DE CAMERA bepaalt welke camera('s) getoond kunnen worden IN RUST. 2. Er is audio beschikbaar in de QUAD modus, standaard van kanaal 1, het eerder bekeken kanaal of het door beweging geactiveerde kanaal. 3. Het audiokanaal blijft verbonden tot er van kanaal wordt gewisseld. Fabrieksinstellingen 1. Gebruik voor het selecteren van de systeemtaal voor SYSTEM RESTORE (TERUGZETTEN VAN HET SYSTEEM). 2. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en het systeem zal teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. ALARM ZOEMER Selecteer ALARM BUZZER (ALARM ZOEMER), druk op de MENU knop om de zoemer AAN of UIT te zetten. 24

26 Als u deze AAN zet, zal het alarm geactiveerd worden wanneer beweging de bewegingsgevoelige opname activeert. Druk nogmaals op het icoon om het alarm UIT te zetten. Let op: De SD-kaart dient ingevoerd te zijn en genoeg ruimte te hebben zodat het alarm kan werken. PANNEN TILTEN EN ZOOMEN Selecteer PAN TILT ZOOM (PANNEN TILTEN EN ZOOMEN), druk op de MENU knop om naar de ZOOM modus te gaan, druk weer op MENU om in te zoomen (2X). Gebruik tijdens het inzoomen om verschillende kijkgebieden te selecteren. Druk op MENU om uit te zoomen. Bij het uitzoomen (1x) gebruikt u om het beschikbare kanaal te wisselen. Druk op ESC om ZOOMEN te verlaten. SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S 25

27 Selecteer SCAN ACTIVATED CAMERAS (SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S), druk eenmaal op MENU om de camera scan modus te starten. LET OP: 1. De camera AAN / UIT instelling in het deel INSTELLEN VAN DE CAMERA bepaalt welke camera('s) getoond kunnen worden IN RUST. 2. Het systeem zal automatisch het QUAD scherm activeren wanneer de opnamefunctie is geactiveerd. GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN Selecteer MEMORY CARD OVERWRITE (GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN), druk MENU om de overschrijffunctie te activeren en druk nogmaals op MENU deze functie te deactiveren. LET OP: 1. Een van de volgende voorbeelden zal op het HOOFDMENU verschijnen. (1) Beschikbare capaciteit op de geheugenkaart. (2) ERROR - de geheugenkaart ontbreekt, is beveiligd of beschadigd. 2. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. 3. Wanneer de geheugenkaart vol is, zal het systeem op het scherm aangeven "MEMORY FULL PLEASE FORMAT" ( GEHEUGENKAART VOL, FORMATTEREN AUB ). Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de kaart formatteert. 26

28 SOFTWARE VOOR AFSPELEN OP PC De Sec24 Media Player is speciaal ontworpen voor het afspelen van opgenomen bestanden vanaf de Micro SD kaart welke zijn opgenomen door het systeem. Introductie Sec24 Media Player 1. Kanaal 1 afspelen scherm 7. Pauze 2. Kanaal 2 afspelen scherm 8. Stop 3. Kanaal 3 afspelen scherm 9. Snel achteruit 4. Kanaal 4 afspelen scherm 10. Snel vooruit 5. Afspelen voortgang 11. Laad opgenomen bestand(en) 6. Afspelen 12. Kanaal inschakelen / uitschakelen selecteren 27

29 Software-installatie Plaats de CD in de CD-ROM speler van de PC. Klik op DEZE COMPUTER, dubbelklik op de drive met de CD-ROM (bijv.: E;\) en u zult het Sec24 Media Player icoon zien. Lees de volgende stappen door om de installatie te voltooien. Sec24 Media Player icoon 1. Wanneer uw PC draait op Windows 7, klik dan rechts op het icoon Sec24 Media Player en selecteer eerst Run as administrator om de installatie te beginnen. 28

30 Let op: De volgende foutmelding zal verschijnen als u niet eerst Run as administrator heeft geselecteerd. 2. Dubbelklik op het icoon om de installatie te starten. 3. Klik op Next om verder te gaan met de installatie. 4. Wanneer het installeren klaar is klikt u op Finish om de installatie af te ronden. 29

31 Afspelen opgenomen bestand(en) 1. Dubbelklik op het Sec24 Media Player icoon op de desktop om de software te starten. Sec24 Media Player icoon 2. Klik op Load om de eerder opgenomen bestanden te importeren en af te spelen (SNX bestanden) die al op uw PC staan. Let op: U dient eerst de bestanden van de Micro-SD kaart op de PC op te slaan. Wanneer uw PC een geheugenkaartlezer heeft, gebruik dan de meegeleverde geheugenkaartadapter. 30

32 Geselecteerd kanaal in- / uitschakelen Tijdens het afspelen kunnen alle 4 de kanalen tegelijk af spelen, inclusief de audio. In het belang van de privacy kan de gebruiker specifieke kanalen kiezen om met of zonder geluid af te spelen. Selecteer audio om het geluid van de kanalen 1, 2, 3 of 4 af te spelen Selecteer 1 om videobeeld af te spelen van kanaal 1 Selecteer 2 om videobeeld af te spelen van kanaal 2 Selecteer 3 om videobeeld af te spelen van kanaal 3 Selecteer 4 om videobeeld af te spelen van kanaal 4 Wanneer er meer dan een kanaal wordt geselecteerd voor het afspelen, zal het systeem het afspeelscherm tonen in QUAD formaat. De audio is aleen gesynchroniseerd met het kanaal dat door beweging geactiveerd wordt. 31

33 PROBLEEMOPLOSSINGEN WANNEER... Er geen beeld verschijnt Slecht draadloos signaal Lage beeldkwaliteit Beeld is schokkerig Slechte beeldkwaliteit OPLOSSING Zorg ervoor dat de adapter niet beschadigd of kapot is en is aangesloten op een werkend stopcontact. Zorg dat de ontvanger opgeladen is Zorg dat de camera aan staat Verplaats de camera/ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te garanderen. Zorg dat de camera correct is gekoppeld met de ontvanger. Controleer of het getoonde kanaal is gekoppeld met deze camera. Is dit niet het geval, schakel over naar het juiste kanaal. Druk op de MENU knop op de ontvanger om de ruststand van het systeem te verlaten en terug te keren naar het beginscherm. Draadloze apparaten zoals draadloze stereosets kunnen de signaalsterkte verminderen. Zorg voor zoveel mogelijk afstand tussen de camera('s)/ontvanger en deze draadloze apparaten. Beweeg de antenne van de ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te verkrijgen. U kunt ook een optionele bereikvergrotende antennes kopen om het bereik van uw draadloze signaal te vergroten. Zet de camera('s) en ontvanger dichter bij elkaar om voor een goed bereik van het draadloze signaal te zorgen. Verwijder obstakels tussen de camera('s) en ontvanger. Reinig de lens van de camera s met een lensdoekje. Vlekken of stof op de lens kunnen ook zorgen voor kwaliteitsproblemen. Bewegingsdetectie werkt niet Controleer of de bewegingsdetectie goed is ingesteld. Pas de gevoeligheid van de bewegingssensor aan (zie pag. 21). 32

34 Het opnemen werkt niet volgens het schema. Koppelen van de camera en de ontvanger niet mogelijk. Er verschijnen heldere witte vlekken in het beeld 's nachts Geheugenkaart fout Er wordt een foute datum en/of tijd getoond. Er zijn meer camera's toegevoegd, maar niet alle beelden zijn te zien op de ontvanger. Zorg ervoor dat de juiste DATUM en TIJD zijn ingesteld. Zorg ervoor dat het opnameschema goed is ingesteld. Zorg dat de geheugenkaart is geplaatst en geformatteerd. In de bewegingsdetectiemodus, is een bewegend object in het bereik van de kijkhoek van de camera nodig om de bewegingssensor voor het opnemen te activeren. Zorg dat de camera en de ontvanger aan staan. Druk de koppelknop op de camera eenmaal kort in. Niet ingedrukt houden. Zet de ontvanger uit en start hem opnieuw op. Wanneer de aan / uit knop niet werkt, gebruik een speld om de resetknop in te drukken. De infrarode LED's van de camera produceren onzichtbaar licht dat reflecteert van oppervlakken zoals glas. Installeer de camera aan de andere kant van het raam of plaats de lens strak tegen het glas om het nachtzicht te verbeteren. Het wordt aangeraden de camera te installeren in een goedverlicht gebied. Let op: Controleer de omgevingsclassificatie (beschermingsgraad) van de camera('s) voordat u deze buiten installeert. Zorg dat de geheugenkaart correct is geplaatst en geformatteerd. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. Let op: Maak een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert. Het formatteren zal alle gegevens op de geheugenkaart wissen. Foute datum en/of tijd resulteren in een onjuist opnameschema. Zie pagina 20 hoe u de juiste datum en tijd in kunt stellen. Zorg dat alle camera('s) correct gekoppeld zijn (zie pag. 14). Zorg dat alle camera('s) correct geactiveerd (zie pag. 15). Volg de oplossing van Er verschijnt geen beeld op pagina 34 om de beste ontvangst van draadloze signalens te garanderen. 33

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT

PLL CIRCUIT. 2.4 GHz MIC BUILT-IN LCD TFT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 NIGHT VISION IR LED NEDERLANDS PAN & TILT GEBRUIKSAANWIJZING UNIT VID-TRANS300 VID-TRANS310 VID-TRANS320 2.4 GHz LCD TFT RC UNIT PAN & TILT NIGHT VISION IR LED 3 CHANNELS PLL CIRCUIT MIC BUILT-IN OBSERVATION & SECURITY GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS Systemen: VID-TRANS300

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Digitale Video. Gebruikershandleiding

Digitale Video. Gebruikershandleiding Digitale Video Gebruikershandleiding Nl 2 Inhoud Aan de slag Kennismaken met uw digitale video... 3 Het paneel gebruiken... 4 Aan-/uitzetten... 5 Modi... 6 Modusschakelaar... 7 Modus Movie Films opnemen...

Nadere informatie

Digitale draadloze CCTV-kleurencamerakit

Digitale draadloze CCTV-kleurencamerakit Digitale draadloze CCTV-kleurencamerakit met opnamefunctie Instructies voor installatie en gebruik Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 2. INHOUD

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

DASH CAM, HD Handleiding

DASH CAM, HD Handleiding DASH CAM, HD Handleiding 87231 Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u alle functies van deze Auto-DVR optimaal weet te gebruiken. Opgelet 1. Steek de geheugenkaart a.u.b.

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

Handleiding GuardCam-LED

Handleiding GuardCam-LED Handleiding GuardCam-LED Stap 1. Plaatsen / verwijderen SD kaart Stap 2. Installeren GuardCam LED Stap 3. Monteren GuardCam LED Stap 4. Aanpassen instellingen Stap 5. Instellen datum, tijd en video mode

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

Car Black Box HD DVR

Car Black Box HD DVR Car Black Box HD DVR Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap vertrouwd te maken met de functies en onderdelen van de Car Black Box HD DVR PRODUCT INFORMATIE 1 Mini USB aansluiting 2 DC Adapter

Nadere informatie

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1

Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p. Handleiding HANDLEIDING 1 Action Cam FullHD 1080P Wifi Action Cam FullHD 1080p Handleiding HANDLEIDING 1 Voorwoord Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Wifi Action Cam. Lees voordat u dit product gaat gebruiken deze handleiding

Nadere informatie

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1

Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Prowise Tablet 10,1 Prowise 2012 1 Inhoudsopgave 3 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 Eerste Kennismaking 4 Inhoud verpakking 5 Voor en zijkant 6 Achterkant 6 De tablet opladen 7 De eerste keer opstarten

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten.

MM002 Sweex USB DVB-T Dongle. Belangrijk! Installeer eerst de driver voordat de Sweex USB DVB-T Dongle wordt aangesloten. MM002 Sweex USB DVB-T Dongle Inleiding Stel de Sweex USB DVB-T Dongle niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam

Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Handleiding Blackview Dual Dashcam GPS dashcam Gefeliciteerd met de aankoop van uw dashcam! U heeft hiermee een kwaliteitsproduct aangeschaft waar u, mits u de dashcam verantwoord gebruikt, nog vele jaren

Nadere informatie

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk.

Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. Handleiding Draadloze Wifi kit 4/8 kanaals model Voor het insteken van de camera s is het nodig eerst de antenne aan te sluiten. Doet U dit niet dan gaat de camera stuk. De antenne is eenvoudig vast te

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen!

U heeft zowel een icast Zender als een icast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast icast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR

Snelstart Gids. Menustructuur. Opstarten en Afsluiten. Formatteren van Disk. 72xxHVI-ST Series DVR Menustructuur De menustructuur van de DS-72xxHVI-ST Serie DVR is als volgt: Opstarten en Afsluiten Het juist opstarten en afsluiten is cruciaal voor de levensduur van uw DVR. Opstarten van uw DVR: 1. Plaats

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1

DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 DVR0404 / DVR0804 handleiding Web interface v1.1 Open Internet Explorer en vul het IP adres van de recorder in, bijv: http://192.168.1.15 Het IP adres is ook te achterhalen via het menu op de recorder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2.4GHz DIGITALE Draadloze Kleuren LCD A/V Monitor Model: JY-360 INTRODUCTIE Gefeliciteerd met de aankoop van deze draadloze kleurenmonitor, die in het bezit is van de laatste technologie.

Nadere informatie

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen

Klik met de rechtermuisknop in het scherm, er komen nu menu opties tevoorschijn. Ga naar hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Snel start gids NVR Start de NVR op en verbind de NVR en de IP-camera s met internet en stroom. Tijd en algemene gegevens instellen hoofdmenu en daarna naar Systeem Algemeen Tijdzone: Kies de juiste tijdzone

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl

Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Gebruiksaanwijzing OV-NewBase www.overmax.nl Snel Start Batterij management en opladen Voordat u het toestel in gebruik neemt, dient u de accu eerst geheel op te laden. Stop de lader in het toestel en

Nadere informatie

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger

Notebook of Desktop PC met USB2.0 of USB1.1 poorten Microsoft Windows 98SE, 2000 of XP Mac OS9.x of hoger H A N D L E I D I N G S I - 7 0 7 1 2 5 1 I N H O U D V A N D E V E R P A K K I N G 4 T E C H N I S C H E S P E C I F I C AT I E 4 S Y S T E E M V E R E I S T E N 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I E

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker

Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders. Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale CCTV recorders Handleiding voor de gebruiker Samsung SHR-serie digitale recorders Hoofdstuk 1: Mogelijkheden 2 Omschrijving van de onderdelen (SHR-2040) 3 Omschrijving van de

Nadere informatie

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard...

Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 Bluetooth Mini Keyboard... Point of view HDMI Smart TV dongel TV-HDMI-200BT Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. 9. Balpunt pen. Alvorens gebruik, laad uw nieuwe camera pen alstublieft gedurende 4 uur op voor optimale prestatie.

GEBRUIKSAANWIJZING. 9. Balpunt pen. Alvorens gebruik, laad uw nieuwe camera pen alstublieft gedurende 4 uur op voor optimale prestatie. EP535/MP948 CAMERA PEN GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! PRODUCT OMSCHRIJVING

Nadere informatie

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER

CAMZWEXT3N CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER CCTV BEVEILIGINGSSYSTEEM : ACTIVERING VIA AUDIO & BEWEGING - VIDEOSTARTER 1. Inleiding De is een gebruikersvriendelijk en makkelijk te installeren camerasysteem met volgende kenmerken : een ingebouwde

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie D E B C DB-2180 Binocular LCD DigiCam Product informatie F D E L K J A B C G I NL H A: Verrekijker lens (8 x vaste vergroting) B: Digitale camera lens (8 x vaste vergroting) C: Digitale camera focus draaiknop

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding. Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu XEMIO-654/664 Gebruikershandleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Wat zit er in de doos: Het apparaat Gebruikershandleiding USB Kabel Hoofdtelefoon Installatie CD 2 Locatie en gebruik

Nadere informatie

Downloaded from

Downloaded from GARMIN DASH CAM 10 & 20 Aan de Slag WAARSCHUWING Bekijk ook de Veiligheids en Productinformatie Gids in de verpakking voor belangrijke bijkomende info. Een geheugenkaart plaatsen Het toestel ondersteunt

Nadere informatie

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding

3.5 Zak DVB-T TV. Model: TFT-370. Gebruikershandleiding 3.5 Zak DVB-T TV Model: TFT-370 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Afbeelding van de draagbare TV...2 2 Basis Bediening...2 2.1 Apparaat aan/uit...2 2.2 Kanaal veranderen...3 2.3 2.4 Volume...3 Programmalijst...3

Nadere informatie

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen

Beknopte handleiding AVC792 Nederlands. 9. Vraag en antwoord voor de meest voorkomende problemen Beknopte handleiding AVC792 Nederlands 1. Live beeld 2. Ontgrendelden en vergrendelen 3. Opbouw van het menu 4. Terugkijken (bediening via de recorder) 5. Zoeken via het menu 6. Backup 7. Veranderen van

Nadere informatie

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding

Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Ladibug Document Camera Image Software Gebruikershandleiding Inhoud 1. Introductie...2 2. Systeemvereisten...2 3. Ladibug installeren...3 4. Beginnen met de Ladibug te gebruiken...5 5. Bediening...6 5.1

Nadere informatie

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen!

U heeft zowel een AudioCast Zender als een AudioCast Ontvanger nodig om een compleet SoundCast AudioCast systeem te vormen! Dank U voor de aankoop van een SoundCast draadloos systeem. SoundCast producten staan garant voor de beste kwaliteit in draadloze transmissie van een geluidsbron, vrij van storingen. U heeft zowel een

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

VQS4CRT2 KLEUREN QUAD PROCESSOR

VQS4CRT2 KLEUREN QUAD PROCESSOR KLEUREN QUAD PROCESSOR 1. Veiligheidsvoorschriften Het toestel werkt op 12Vdc / 500mA Stel het toestel niet bloot aan water of regen om elk gevaar voor electroshocks te vermijden. Laat het toestel onderhouden

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1

PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 PRO CAMERASYSTEEM HANDLEIDING BSM-DVRPNL V2.1 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3A: bekabelde

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie en opstellen (3) 2. Uitbreiden (4)

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie en opstellen (3) 2. Uitbreiden (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie en opstellen (3) 2. Uitbreiden (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Dit product

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 1. Onderdelen van de camcorder 1: Preview-knop 2: Menuknop 3: LCD-scherm 4: HDMI-aansluiting 5: Moduswiel 6: Vermogen LED 7: Sluiterknop 8: Opladen LED 9: Omhoog/Belichtingsknop 10:

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongel Mini RF Keyboard Nederlands Contents Contents... 1 Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1. HDMI TV dongel... 3 1.1. Product introductie

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Onboard auto camera Caméra embarquée

Onboard auto camera Caméra embarquée Onboard auto camera Caméra embarquée ONBOARD CAR CAMERA ONBOARD-KFZ-KAMERA up to 32GB Video format Movie 2.0 LCD Screen Low illumination for night operation High speed recording quick response for light

Nadere informatie

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding

RollerMouse Free3 Wireless. Gebruikershandleiding RollerMouse Free3 Wireless Gebruikershandleiding Inhoud van de doos 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. Twee korte toetsenbordsteunen 3. Twee lange toetsenbordsteunen 4. Draadloze ontvanger 5. USB 2.0-kabeladapter

Nadere informatie

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn: BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

STAS partout. 12V - systeem

STAS partout. 12V - systeem STAS partout 12V - systeem Montage instructies STAS partout Lees eerst altijd zorgvuldig de montage instructies! - Indien er een STAS multirail aanwezig is waar men de STAS partout aan wil monteren, controleer

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. Aanvullende specificaties. BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB BT200 - Sweex Bluetooth 2.0 Class II Adapter USB Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Met deze adapter kun je probleemloos verbinding maken met een ander

Nadere informatie

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0

DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 DRAADLOOS HD CAMERASYSTEEM HANDLEIDING DVR-PL-NL V1.0 INHOUD Inleiding Benodigdheden Pagina 3 Aansluiten Stap 1: aansluiten van de recorder Pagina 4 Stap 2: aansluiten van de monitor Pagina 4 Stap 3: adapters

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Gebruikshandleiding 1

Gebruikshandleiding 1 Gebruikshandleiding 1 Dank u voor de aanschaf van de GoXtreme WiFi actiecamera. Lees alvorens dit product in gebruik te nemen deze gebruikshandleiding zorgvuldig door om het gebruik te optimaliseren en

Nadere informatie

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1-

Nederlands. Inhoud verpakking. Uw Camera. G-Shot D610. Voorzijde. Achterzijde -1- Nederlands G-Shot D610 Inhoud verpakking Controleer de verpakking op de volgende inhoud: CD-ROM (incl. Camera Driver) Camera hoes Pols band 2 x AA Alkaline Batterijen USB kabel TV OUT kabel Handleiding

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inleiding Allereerst hartelijk dank voor de aanschaf van de Sweex Wireless Internet Phone. Met deze internettelefoon kun je gemakkelijk en snel voicechatten met je favoriete

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3

1. Introductie 2. Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2. 2. Algemeen 3 HANDLEIDING Digitale Harddisk Recorder DVR DigitAll CCTV Doornseweg 2a Tel.: 0183-4016346 1. Introductie 2 Omschrijving 2 Omschrijving van de onderdelen (voorzijde) 2 2. Algemeen 3 Opstarten systeem 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106

Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Handleiding WIFI videofoon type WIFI106 Bedankt voor de aankoop van dit draadloos videofoon systeem. Alvorens over te gaan tot de installatie van dit product vragen we u om eerst deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. LivingLight COLOR PLAYER 2 EN COLOR PLAYER 2 RECEIVER VERSIE 1.0 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. De LivingLight producten zijn speciaal

Nadere informatie