DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM"

Transcriptie

1 DWS SERIE VIDEO BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie- en bedieningshandleiding Model: C961DVR Versie 1.1 Bewaar deze handleiding zodat u deze later nog eens door kunt lezen.

2 INHOUD INLEIDING... 2 LEES DIT VOORDAT U BEGINT... 2 BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR... 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN... 2 INHOUD VAN HET PAKKET... 4 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS... 5 Installatie van de camera... 7 Het kanaal van de camera instellen (optioneel)... 8 De camera koppelen aan de ontvanger (optioneel)... 8 LEER UW CAMERA KENNEN LEER UW ONTVANGER KENNEN Inleiding bedieningspaneel Iconen op het scherm UW VIDEO-ONTVANGER CONFIGUREREN HOOFDMENU INSTELLEN VAN DE CAMERA Koppelen van de camera Instellen van de helderheid van de camera Activeren van de camera INSTELLEN VAN DE RECORDER Opnameschema Gevoeligheid bewegingsdetectie Instellen masker Opnametijd LIJST MET GEBEURTENISSEN SYSTEEM INSTELLEN Tijd en datum TV uitgang Engerie sparen Meerkanalenweergave in rust Fabrieksinstellingen ALARM ZOEMER PANNEN TILTEN ZOOMEN SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN SOFTWARE VOOR AFSPELEN OP PC Introductie Sec24 Media Player Software-installatie Afspelen opgenomen bestand(en) PROBLEEMOPLOSSINGEN OVER DRAADLOZE DIGITALE TECHNIEK PRODUCTSPECIFICATIES OPSLAGMEDIA BEHEER

3 INLEIDING LEES DIT VOORDAT U BEGINT Wees altijd discreet wanneer u CCTV apparatuur installeert, in het bijzonder wanneer de privacy in het geding is. Vraag de lokale bepalingen op die betrekking hebben op het legaal installeren van video opname- / surveillance-apparatuur. Het kan nodig zijn toestemming van derden te hebben. BEREIK VAN DRAADLOZE APPARATUUR Zorg ervoor dat het signaal tussen de draadloze camera('s) en de ontvanger zo optimaal mogelijk is. Verklein indien nodig de afstand tussen de camera('s) en de ontvanger om de algehele werking van het systeem te verbeteren. De draadloze Color Camera Recordable CCTV set werkt op een beveiligde, digitale 2,4 GHz frequentie, waardoor grotendeels de storing van producten zoals draadloze routers, mobiele telefoons of magnetrons verminderd wordt. BELANGRIJK VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN Schade veroorzaakt door het niet naleven van de adviezen in deze handleiding, zullen de garantie teniet doen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsaanbevelingen! Iedere schadeclaim zal nietig verklaard worden in dergelijke gevallen. 1. Laat de camera niet vallen, doorboor hem niet en haal hem niet uit elkaar; anders vervalt de garantie. 2. Vermijd alle contact met water en droog uw handen af voor u de camera in handen neemt. 3. Trek nooit aan de snoeren. Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te verwijderen. 4. Stel de camera niet bloot aan hoge temperaturen en plaats hem niet in direct zonlicht. Dit kan de camera beschadigen of ervoor zorgen dat de camera tijdelijk niet goed werkt. 5. Behandel de apparaten met zorg. Oefen geen grote druk uit op de behuizing van de camera. 6. Gebruik voor uw eigen veiligheid de camera niet tijdens een storm of onweer of zet deze dan uit. 7. Verwijder de adapter wanneer de camera langere tijd niet gebruikt wordt. 8. Gebruik alleen accessoires en adapters die door de fabrikant geleverd worden. 9. Om te voldoen aan de wetgeving betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid, houdt u de apparaten buiten bereik van kinderen. 10. Controleer of de snoeren niet bekneld of beschadigd worden door scherpe hoeken wanneer de apparaten in gebruik zijn. 2

4 FCC Nalevingsverklaring: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC reglementen. Gebruik geschiedt op deze voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken, en (2) dit apparaat dient elke storing te accepteren, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken. Producten met een CE markering voldoen aan de EMC Richtlijnen (2004/108/EC); Laag voltage Richtlijn (73/23/EEC); R&TTE(1999/5/EC); ROHS Richtlijn (2011/65/EU) gepubliceerd door de Commissie van de Europese Gemeenschap. Het naleven van deze richtlijnen houdt overeenkomst in met de volgende Europese normen: EMC: EN LVD: EN Radio: EN FCC/CE WAARSCHUWING Deze apparatuur is getest en overeenkomstig de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat bevonden, conform deel 15 van de FCC reglementen en ETSI(EN) Deze limieten zijn ontwikkeld om te voorzien in redelijke bescherming tegen schadelijke storingen in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen, en kan wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt overeenkomstig de instructies, schadelijke storingen in radiocommunicatie voortbrengen. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal voorkomen bij een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort, wat gecontroleerd kan worden door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om deze storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen: -Richt of verplaats de ontvangstantenne.-verplaats de apparatuur weg van de ontvanger.-sluit de apparatuur aan op een andere lichtgroep dan waar de ontvanger op is aangesloten.-raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor meer suggesties. U bent gewaarschuwd dat elke verandering of modificatie aan de apparatuur, welke niet uitdrukkelijk is goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de overeenstemming, uw recht deze apparatuur te gebruiken, teniet kan doen. AFVOEREN Wanneer het camerasysteem niet langer werkt of niet meer gerepareerd kan worden, dient het afgevoerd te worden volgens de geldende reglementen. Afvoeren van gebruikte batterijen/accu's: U bent wettelijk verplicht (Batterij Verordening) om alle gebruikte batterijen en accu's terug te brengen. Het afvoeren van gebruikte batterijen en accu's met het gewone huisvuil is verboden! Batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten hebben daarvoor symbolen op de zijkant. Deze symbolen geven aan dat het verboden is deze batterijen/accu's af te voeren met het huisvuil. De afkortingen voor de respectievelijke zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood. U kunt gebruikte batterijen en accu's die niet meer opgeladen kunnen worden inleveren bij de aangewezen inleverpunten in uw woonplaats of bij winkels en dergelijke waar batterijen en accu's verkocht worden. Door het opvolgen van deze reglementen voldoet u aan de wettelijke eisen en draagt u bij aan de bescherming van ons milieu! 3

5 INHOUD VAN HET PAKKET A Digitale draadloze ontvanger x 1 B Digitale draadloze camera x 1 C 5 V/1A Voedingsadapter voor camera D Camera standaard x 1 en ontvanger x 2 E Set schroeven x 1 F PC software (CD-ROM) x 1 G AV kabel x 1 H Camera antenne x 1 I IR afstandsbediening x 1 L Handleiding x 1 Benodigde gereedschappen: Elektrische boormachine 5mm steenboor 15mm steenboor Nr. 2 Philips schroevendraaier 4

6 VEILIGHEIDS- EN INSTALLATIETIPS Voor ontvanger: Houd uit de buurt van warmtebronnen en plaatsen met hoge temperaturen Voorkom direct zonlicht Voorkom vochtige plaatsen Voorkom vibraties Installeer in een geventileerde omgeving Voor camera('s) en ontvanger: Probeer de apparaten niet te openen wanneer de stekker nog in het stopcontact zit om het risico op persoonlijk letsel te vermijden. Volg bij het installeren van CCTV camera('s) altijd de adviezen van de fabrikant op wanneer u elektrisch gereedschap, opstapjes, ladders etc. gebruikt. Draag geschikte bescherming (bijv. een veiligheidsbril) wanneer u gaten boort. Voordat u gaten in muren gaat boren, dient u te controleren waar de waterleidingen en elektrische kabels lopen. Het gebruiken van een kabel/buizen detector wordt aanbevolen. Het wordt ook aangeraden de camera's niet bloot te stellen aan extreme weersomstandigheden (bijv. onder een goot waar water zou kunnen lekken). Bij het installeren van camera's bij dit apparaat, wordt het aangeraden een kabelgoot te gebruiken om de video-/stroomverlengkabels te beschermen en om te voorkomen/verhinderen dat er geknoeid wordt met de kabels. Na het boren van gaten voor de bekabeling in een buitenmuur, dient u er zeker van te zijn dat het gat rond de kabel afgedicht wordt met een afdichtingsmiddel om tochten te voorkomen. Om risico op brand of een elektrische schok te voorkomen, dient u niet te proberen de behuizing te openen wanneer deze wordt blootgesteld aan regen, water of vochtige omstandigheden. Het bevat geen door de gebruiker te vervangen onderdelen. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de zon, struiken, boomtakken of bijvoorbeeld door wind bewegende objecten die de ontvanger onnodig laten opnemen. Het systeem biedt ook een maskeer functie. De gebruiker kan de detectie op bepaalde delen van het scherm waar geen bewegingsdetectie nodig is uitschakelen. 5

7 Nachtzicht De camera heeft ingebouwde infrarood LED's om u in staat te stellen 24-uurs surveillance uit te voeren. De LED's activeren automatisch 's nachts en het weergegeven beeld verandert in zwart-wit. Het bereik van het nachtzicht is tot 7 meter. 6

8 Installatie van de camera Voorkom dat de camera zo wordt geplaatst dat hij rechtstreeks naar de zon wordt gericht omdat dit de kwaliteit van de beelden aantast. Voorkom dat de cameralens zo wordt geplaatst dat hij door helder glas gericht staat omdat de IR LED's een wazig beeld zullen geven 's nachts. Voorkom dat de camera's rechtstreeks gericht worden op de struiken, boomtakken of bewegende objecten die kunnen bewegen door de wind. Dit omdat dit de bewegingsdetectie-optie in de PC software voor het opnemen van beweging onnodig beelden kan laten opnemen. Bevestig de camerahouder aan de muur Draai de vleugelbout los Stel de juiste kijkhoek in en vergrendel deze dan met de vleugelbout. 7

9 Het kanaal van de camera instellen (optioneel) De draadloze camera is vooraf ingesteld op kanaal 1. De monitor ondersteunt tot 4 camera's. Volg de stappen in het deel Instellen van de camera om het kanaal van de camera in te stellen op de monitor. Wanneer u een camera toevoegt aan de in deze set geleverde monitor, zorg er dan voor dat het kanaal van die camera anders ingesteld is dan dat van de andere camera('s). De camera koppelen aan een ontvanger (optioneel) Volg de stappen in het deel Instellen van de camera om het kanaal van de camera te veranderen. Wanneer u een camera toevoegt aan de in deze set geleverde monitor, zorg er dan voor dat het kanaal van de camera anders is dan van de andere camera('s). Koppeling Let op: Wanneer de camera zich binnen 1 tot 1,5 meter van de monitor bevindt en het geluid op de ontvanger aanstaat, kunt u een fluitend geluid waarnemen op de monitor wat feedback is die wordt opgepikt door de microfoon. In dit geval dient u de camera verder weg te plaatsen van de monitor om dit geluid te voorkomen. Wanneer de stroomaansluiting voor de camera zich buiten bevindt, zorg er dan voor dat de verbinding goed beschermd is. 8

10 SNELSTARTGIDS CAMERA Schroef de camerabeugel met de klok mee op de onderste behuizing van de camera TV / MONITOR Camera voedingsadapter naar draadloze camera Ontvanger Videosignaal Naar ingang (aansluiten op zwart) Zet hier het apparaat aan Voeding ontvanger Adapter Sluit aan op de DC 5V/1A poort op de draadloze ontvanger Aansluiten op 3,5 mm jack aansluiting op draadloze ontvanger Ontvanger A/V kabel Sluit aan op de ingang van de TV geel = Video wit = Audio Het systeem aan / uit zetten Plaats de geheugenkaart in de ontvanger als dit nog niet gebeurd is. Druk de aan / uit knop een seconde in om het systeem aan te zetten. Druk de aan / uit knop twee seconden in om het systeem uit te zetten. Nadat het systeem is opgestart, stelt u indien nodig de kijkposities van de camera s bij. 9

11 LEER UW CAMERA KENNEN Antenne Infrarode LED's Aan/uit indicator Signaalindicator EDS Standaard SMA connector Voedingskabel 10

12 LEER UW ONTVANGER KENNEN Inleiding bedieningspaneel IR AFSTANDSBEDIENING ONTVANGER Scherm Menu Afspelen Opnamemodus Overige 1 Indicator verbinding 2 Aan/uit indicator 3 Wijzig kanaal Cursor omhoog Snel vooruit 4 VOL omlaag Cursor naar links Vol omlaag wijzig weergegeven kanaal 5 VOL omhoog 6 Menu Cursor naar rechts OK / BEVESTIGEN Vol omhoog wijzig weergegeven kanaal AFSPELEN / PAUZE 7 Wijzig kanaal Cursor omlaag Snel achteruit 8 ESC TERUG Vorige 9 REC/STOP WIS STOP 10 ZOOM Volgende 11 ALARM 12 Aan / uit knop 11

13 Iconen op het scherm 1. Signaalindicator 2. 1 Kanaalindicator 3. Opname-indicator 4. Audiokanaalindicator 5. Schermmodus QUAD weergave Scan weergave Enkele weergave 6. Audio volume (Zeven volumeniveaus) = Vol volume = 1/2 volume = Stil 7. Voedingsindicator ontvanger De voedingsindicator geeft 100% aan wanneer hij volledig is opgeladen of de adapter in gebruik is. De voedingsindicator geeft in blokjes aan hoeveel energie er beschikbaar is voor gebruik. Opladen zal noodzakelijk zijn wanneer de voedingsindicator nog slechts één blokje weergeeft. Het systeem zal snel uitschakelen wanneer de voedingsindicator geen blokjes weergeeft. IIII = 100% energie II = 50% energie III = 70% energie I = 20% energie 8. Camera voedingsindicator (afhankelijk van het model) IIII = 100% energie II = 50% energie III = 70% energie I = 20% energie 9. Systeemtijd MM DD JJJJ AM uu:mm:ss 10. ZOOM indicator X1 PTZ X1 indicator X1 PTZ X2 indicator 12

14 UW VIDEO-ONTVANGER CONFIGUREREN In het HOOFDMENU kunt u uw systeemvoorkeuren configureren, van de helderheid van de camera tot de taal die het systeem gebruikt. Dit gedeelte beschrijft deze kenmerken. Het legt uit hoe het scherm bekeken kan worden en hoe u de ontvanger kunt bedienen. HOOFDMENU Druk de MENU knop in om in het MAIN MENU (HOOFDMENU) te komen. Het systeem toont standaard de EVENT LIST (GEBEURTENISSENLIJST). Gebruik om door de menu's te navigeren; druk op de MENU knop om de keuze te bevestigen en in het sub-menu te komen. Na 2 minuten niet actief te zijn in het HOOFDMENU zal het systeem weer uit het HOOFDMENU gaan. 13

15 INSTELLEN VAN DE CAMERA 1. Selecteer CAMERA SETUP (INSTELLEN VAN DE CAMERA), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om de in te stellen camera te selecteren (camera's 1-4). 3. Gebruik om het sub-menu te selecteren [CAMERA PAIRING] (CAMERA KOPPELEN), [BRIGHTNESS] (HELDERHEID), [CAMERA ON/OFF] (CAMERA AAN/UIT) Koppelen van de camera Uw camera is in de fabriek gekoppeld aan de monitor op kanaal 1. Om nieuwe camera('s) toe te voegen, dient u deze te koppelen aan de andere kanalen. 1. Als de optie PAIRING (KOPPELEN) oplicht, druk dan eenmaal op de MENU knop om het koppelen te starten. 2. De koppel LED op de camera zal eenmaal knipperen gevolgd door continu knipperen om aan te geven dat het verzenden van gegevens bezig is. Druk de koppelknop op de camera eenmaal kort in. Het systeem zal bevestigen dat het koppelproces gelukt is door "PAIRED" ( GEKOPPELD ) weer te geven op het scherm, en PAIRING FAILED ( KOPPELEN MISLUKT ) wanneer het proces mislukt is. Herhaal het koppelproces wanneer u meerdere camera's aan de ontvanger wilt koppelen. 14

16 3. Druk op ESC om terug te keren naar het HOOFDMENU of druk op om een andere camera te selecteren om het koppelproces te vervolgen. Instellen van de helderheid van de camera 1. Met de optie IMAGE RIGHTNESS (HELDERHEID VAN HET BEELD) opgelicht, gebruikt u om de helderheid van de camera van UIT, LAAG, MIDDEN naar HOOG te schakelen. Druk eenmaal op de MENU knop om te bevestigen. 2. Druk op ESC om terug te keren naar het MAIN MENU (HOOFDMENU) of druk op om een andere camera te selecteren. Activeren van de camera 1. Met de optie ACTIVATION (ACTIVEREN) opgelicht, gebruikt u om de camera('s) te activeren of deactiveren. Druk eenmaal op de MENU knop om te bevestigen. 2. Druk op ESC om terug te keren naar het MAIN MENU (HOOFDMENU) of druk op om een andere camera te selecteren. LET OP: Zorg ervoor dat de gekoppelde camera('s) geactiveerd zijn voor het correct functioneren van SCAN of QUAD (camera AAN kan alleen geselecteerd worden als de camera gekoppeld is met het systeem.). 15

17 INSTELLEN VAN DE RECORDER 1. Selecteer RECORDER SETUP (INSTELLEN VAN DE RECORDER), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om het sub-menu [RECORD SCHEDULE] (OPNAMESCHEMA), [MOTION DETECTION SENSITIVITY] (GEVOELIGHEID BEWEGINGSDETECTIE), [FORMAT STORAGE] (FORMATTEREN OPSLAG), [SETUP MASKING AREA] (INSTELLEN GEMASKEERD GEDEELTE), [MOTION RECORD TIME] (OPNAMETIJD BIJ BEWEGING) te selecteren. Opnameschema Er zijn drie verschillende opnamemogelijkheden om uit te kiezen. 1. Selecteer de tijdsperiode en druk op MENU. 2. Schakel tussen de verschillende opnamemodi. M: BEWEGING (alleen opnemen wanneer geactiveerd) S: SCHEMA (continu opnemen) C: HANDMATIG (handmatig opnemen) 3. Het systeem neemt alle 4 de kanalen tegelijk op met BEWEGING, SCHEMA en HANDMATIG opnemen. Audio is slechts beschikbaar voor 1 kanaal zelfs in QUAD modus. In de fabriek is de audio ingesteld op kanaal 1, maar wanneer het systeem wordt geactiveerd door beweging, zal de audio automatisch overschakelen naar het geactiveerde kanaal en daarom zult u tijdens het afspelen de audio horen van het door de beweging geactiveerde kanaal. 16

18 Het systeem kan beginnen met opnemen 30 seconden nadat het is opgestart. Het opnemen kan niet binnen 30 seconden nadat het opnemen begonnen is gestopt worden. Om de opname te stoppen, druk eenmaal op REC/DEL. Het systeem gaat door met bewegingsopname of opname volgens het schema 60 seconden nadat de vorige opnamesessie HANDMATIG is beëindigd. De menu bediening is uitgeschakeld wanneer het systeem aan het opnemen is. De ontvanger kan niet opnemen wanneer er geen geheugenkaart geplaatst is. Het systeem gaat verder in QUAD modus wanneer het 2 minuten inactief geweest is. Gevoeligheid bewegingsdetectie 1. Gebruik om het MOTION DETECTION SENSITIVITY (GEVOELIGHEID BEWEGINGSDETECTIE) deel te selecteren. 2. Gebruik om de camera te selecteren voor het instellen. 3. Gebruik om het gevoeligheidsniveau in te stellen: UIT / LV1 / LV2 / LV3 (LV3 is het gevoeligst) 4. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. Instellen masker 1. Gebruik om SETUP MASKING AREA (INSTELLEN MASKER) te kiezen 2. Gebruik om de camera te selecteren voor het instellen, druk op MENU om verder te gaan. 3. Gebruik om het vlak voor de bewegingsdetectie te kiezen. Gebruik de MENU knop om het vlak te maskeren/demaskeren. Bewegingen in de gemaskeerde gebieden zullen worden genegeerd. 4. Gebruik om een ander vlak te selecteren om in te stellen of druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 17

19 Opnametijd 1. Gebruik voor het selecteren van het RECORD TIME (OPNAMETIJD) gedeelte 2. Gebruik om de opnametijd te selecteren: 2 min / 5 min / 10 min, druk op de MENU knop om te bevestigen 3. Druk op ESC op op te slaan en te verlaten. LIJST MET GEBEURTENISSEN Afspelen 1. Selecteer EVENT LIST (LIJST MET GEBEURTENISSEN), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om de gewenste DATUM index voor het afspelen te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en de geselecteerde map binnen te gaan. 18

20 3. Druk op om het uur te selecteren (ieder blokje staat voor een uur). Druk op MENU om te bevestigen. 4. Gebruik om het gewenste UUR voor het afspelen te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en de geselecteerde map binnen te gaan. LET OP: Van elk OPGENOMEN BESTAND wordt aangegeven wat de start- en eindtijden zijn en wat voor soort bestand er is opgenomen. (1) Start / Tijd: Start tijd = PM10:33 Eindtijd = PM10:43 (2) Het soort opgenomen bestand (Schema / Beweging / Handmatig) wordt aangegeven door: 19

21 = Kanaal 1 is een via SCHEMA opgenomen bestand = Kanaal 1 is een via BEWEGING opgenomen bestand = Kanalen 1, 2, 3 en 4 zijn HANDMATIG opgenomen bestanden Om 田 een opgenomen bestand af te spelen, gebruikt u om het OPGENOMEN BESTAND te selecteren. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en het opgenomen bestand af te spelen. LET OP: Standaard zal het afspelen in QUAD modus gebeuren (weergeven van alle camera's die gekoppeld zijn aan de ontvanger) = Alle kanalen afspelen Voor het weergeven van een enkele camera, drukt u wanneer het afspelen gestart is eenmaal op MENU om te PAUZEREN. Gebruik om te schakelen tussen de kanalen. De kanaalindicator (links onderaan het scherm) geeft het nummer van het geselecteerde kaneel weer = Kanaal 1 afspelen met volledig scherm 田 = Kanaal 2 afspelen met volledig scherm = Kanaal 3 afspelen met volledig scherm = Kanaal 4 afspelen met volledig scherm LET OP: 1. Voor overige bedieningsfuncties beschikbaar tijdens het afspelen, zie deel 4 - INLEIDING BEDIENINGSPANEEL ONTVANGER. 2. Het gekochte pakket bevat software voor het afspelen van opgenomen bestanden op de PC. 20

22 SYSTEEMINSTELLINGEN 1. Selecteer SYSTEM SETUP (SYSTEEMINSTELLINGEN), druk op de MENU knop om in het sub-menu te komen. 2. Gebruik om het sub-menu te selecteren [DATE AND TIME] (TIJD EN DATUM), [TV OUTPUT] (TV UITGANG), [POWER SAVING] (ENGERIE SPAREN), [MULTI CHANNELS IDLE DISPLAY] (MEERKANALENWEERGAVE IN RUST), {DEFAULT] (FABRIEKSINSTELLINGEN) Tijd en datum 1. Gebruik om DATUM EN TIJD te selecteren, druk op MENU om verder te gaan. 2. Gebruik om het geselecteerde aan te passen: JAAR / MAAND / DATUM / UUR / MINUUT, gebruik om ieder onderdeel in te stellen en druk op MENU om te bevestigen. 3. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 21

23 TV uitgang 1. Gebruik om NTSC of PAL te selecteren, druk op MENU om de selectie te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. LET OP: Het veranderen van TV systeem kan de beeldverhouding beïnvloeden. Stel alleen een TV systeem in wat overeenkomt met de lokale TV norm, wees hier voorzichtig mee. Energie sparen (5 minuten) (10 minuten) (Altijd AAN) 22

24 1. Gebruik om te selecteren: SCREEN OFF AFTER 5 MINUTES IDLE / SCREEN OFF AFTER 10 MINUTES IDEL / SCREEN ALWAYS ON (SCHERM UIT NA 5 MINUTEN INACTIVITEIT / SCHERM UIT NA 10 MINUTEN INACTIVITEIT / SCHERM ALTIJD AAN), druk op MENU om de instelling te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. LET OP: ENERGIE SPAREN is alleen voor modellen met ingebouwde LCD. Meerkanaalsweergave in rust (Scherm QUAD modus) (intervallen van 5 sec) (intervallen van 10 sec) (intervallen van 15 sec) 1. Gebruik voor het selecteren van: DISPLAY QUAD DURING IDLE / AT 5 SEC INTERVALS / AT 10 SEC INTERVALS / AT 15 SEC INTERVALS (QUAD WEERGAVE BIJ INACTIVITEIT / OM DE 5 SECONDEN / OM DE 10 SECONDEN / OM DE 15 SECONDEN), druk MENU om te bevestigen. 2. Druk op ESC om op te slaan en te verlaten. 23

25 LET OP: 1. De camera AAN / UIT instelling in het deel INSTELLEN VAN DE CAMERA bepaalt welke camera('s) getoond kunnen worden IN RUST. 2. Er is audio beschikbaar in de QUAD modus, standaard van kanaal 1, het eerder bekeken kanaal of het door beweging geactiveerde kanaal. 3. Het audiokanaal blijft verbonden tot er van kanaal wordt gewisseld. Fabrieksinstellingen 1. Gebruik voor het selecteren van de systeemtaal voor SYSTEM RESTORE (TERUGZETTEN VAN HET SYSTEEM). 2. Druk op MENU om de selectie te bevestigen en het systeem zal teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. ALARM ZOEMER Selecteer ALARM BUZZER (ALARM ZOEMER), druk op de MENU knop om de zoemer AAN of UIT te zetten. 24

26 Als u deze AAN zet, zal het alarm geactiveerd worden wanneer beweging de bewegingsgevoelige opname activeert. Druk nogmaals op het icoon om het alarm UIT te zetten. Let op: De SD-kaart dient ingevoerd te zijn en genoeg ruimte te hebben zodat het alarm kan werken. PANNEN TILTEN EN ZOOMEN Selecteer PAN TILT ZOOM (PANNEN TILTEN EN ZOOMEN), druk op de MENU knop om naar de ZOOM modus te gaan, druk weer op MENU om in te zoomen (2X). Gebruik tijdens het inzoomen om verschillende kijkgebieden te selecteren. Druk op MENU om uit te zoomen. Bij het uitzoomen (1x) gebruikt u om het beschikbare kanaal te wisselen. Druk op ESC om ZOOMEN te verlaten. SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S 25

27 Selecteer SCAN ACTIVATED CAMERAS (SCAN GEACTIVEERDE CAMERA'S), druk eenmaal op MENU om de camera scan modus te starten. LET OP: 1. De camera AAN / UIT instelling in het deel INSTELLEN VAN DE CAMERA bepaalt welke camera('s) getoond kunnen worden IN RUST. 2. Het systeem zal automatisch het QUAD scherm activeren wanneer de opnamefunctie is geactiveerd. GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN Selecteer MEMORY CARD OVERWRITE (GEHEUGENKAART OVERSCHRIJVEN), druk MENU om de overschrijffunctie te activeren en druk nogmaals op MENU deze functie te deactiveren. LET OP: 1. Een van de volgende voorbeelden zal op het HOOFDMENU verschijnen. (1) Beschikbare capaciteit op de geheugenkaart. (2) ERROR - de geheugenkaart ontbreekt, is beveiligd of beschadigd. 2. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. 3. Wanneer de geheugenkaart vol is, zal het systeem op het scherm aangeven "MEMORY FULL PLEASE FORMAT" ( GEHEUGENKAART VOL, FORMATTEREN AUB ). Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de kaart formatteert. 26

28 SOFTWARE VOOR AFSPELEN OP PC De Sec24 Media Player is speciaal ontworpen voor het afspelen van opgenomen bestanden vanaf de Micro SD kaart welke zijn opgenomen door het systeem. Introductie Sec24 Media Player 1. Kanaal 1 afspelen scherm 7. Pauze 2. Kanaal 2 afspelen scherm 8. Stop 3. Kanaal 3 afspelen scherm 9. Snel achteruit 4. Kanaal 4 afspelen scherm 10. Snel vooruit 5. Afspelen voortgang 11. Laad opgenomen bestand(en) 6. Afspelen 12. Kanaal inschakelen / uitschakelen selecteren 27

29 Software-installatie Plaats de CD in de CD-ROM speler van de PC. Klik op DEZE COMPUTER, dubbelklik op de drive met de CD-ROM (bijv.: E;\) en u zult het Sec24 Media Player icoon zien. Lees de volgende stappen door om de installatie te voltooien. Sec24 Media Player icoon 1. Wanneer uw PC draait op Windows 7, klik dan rechts op het icoon Sec24 Media Player en selecteer eerst Run as administrator om de installatie te beginnen. 28

30 Let op: De volgende foutmelding zal verschijnen als u niet eerst Run as administrator heeft geselecteerd. 2. Dubbelklik op het icoon om de installatie te starten. 3. Klik op Next om verder te gaan met de installatie. 4. Wanneer het installeren klaar is klikt u op Finish om de installatie af te ronden. 29

31 Afspelen opgenomen bestand(en) 1. Dubbelklik op het Sec24 Media Player icoon op de desktop om de software te starten. Sec24 Media Player icoon 2. Klik op Load om de eerder opgenomen bestanden te importeren en af te spelen (SNX bestanden) die al op uw PC staan. Let op: U dient eerst de bestanden van de Micro-SD kaart op de PC op te slaan. Wanneer uw PC een geheugenkaartlezer heeft, gebruik dan de meegeleverde geheugenkaartadapter. 30

32 Geselecteerd kanaal in- / uitschakelen Tijdens het afspelen kunnen alle 4 de kanalen tegelijk af spelen, inclusief de audio. In het belang van de privacy kan de gebruiker specifieke kanalen kiezen om met of zonder geluid af te spelen. Selecteer audio om het geluid van de kanalen 1, 2, 3 of 4 af te spelen Selecteer 1 om videobeeld af te spelen van kanaal 1 Selecteer 2 om videobeeld af te spelen van kanaal 2 Selecteer 3 om videobeeld af te spelen van kanaal 3 Selecteer 4 om videobeeld af te spelen van kanaal 4 Wanneer er meer dan een kanaal wordt geselecteerd voor het afspelen, zal het systeem het afspeelscherm tonen in QUAD formaat. De audio is aleen gesynchroniseerd met het kanaal dat door beweging geactiveerd wordt. 31

33 PROBLEEMOPLOSSINGEN WANNEER... Er geen beeld verschijnt Slecht draadloos signaal Lage beeldkwaliteit Beeld is schokkerig Slechte beeldkwaliteit OPLOSSING Zorg ervoor dat de adapter niet beschadigd of kapot is en is aangesloten op een werkend stopcontact. Zorg dat de ontvanger opgeladen is Zorg dat de camera aan staat Verplaats de camera/ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te garanderen. Zorg dat de camera correct is gekoppeld met de ontvanger. Controleer of het getoonde kanaal is gekoppeld met deze camera. Is dit niet het geval, schakel over naar het juiste kanaal. Druk op de MENU knop op de ontvanger om de ruststand van het systeem te verlaten en terug te keren naar het beginscherm. Draadloze apparaten zoals draadloze stereosets kunnen de signaalsterkte verminderen. Zorg voor zoveel mogelijk afstand tussen de camera('s)/ontvanger en deze draadloze apparaten. Beweeg de antenne van de ontvanger om de beste ontvangst van de draadloze signalen te verkrijgen. U kunt ook een optionele bereikvergrotende antennes kopen om het bereik van uw draadloze signaal te vergroten. Zet de camera('s) en ontvanger dichter bij elkaar om voor een goed bereik van het draadloze signaal te zorgen. Verwijder obstakels tussen de camera('s) en ontvanger. Reinig de lens van de camera s met een lensdoekje. Vlekken of stof op de lens kunnen ook zorgen voor kwaliteitsproblemen. Bewegingsdetectie werkt niet Controleer of de bewegingsdetectie goed is ingesteld. Pas de gevoeligheid van de bewegingssensor aan (zie pag. 21). 32

34 Het opnemen werkt niet volgens het schema. Koppelen van de camera en de ontvanger niet mogelijk. Er verschijnen heldere witte vlekken in het beeld 's nachts Geheugenkaart fout Er wordt een foute datum en/of tijd getoond. Er zijn meer camera's toegevoegd, maar niet alle beelden zijn te zien op de ontvanger. Zorg ervoor dat de juiste DATUM en TIJD zijn ingesteld. Zorg ervoor dat het opnameschema goed is ingesteld. Zorg dat de geheugenkaart is geplaatst en geformatteerd. In de bewegingsdetectiemodus, is een bewegend object in het bereik van de kijkhoek van de camera nodig om de bewegingssensor voor het opnemen te activeren. Zorg dat de camera en de ontvanger aan staan. Druk de koppelknop op de camera eenmaal kort in. Niet ingedrukt houden. Zet de ontvanger uit en start hem opnieuw op. Wanneer de aan / uit knop niet werkt, gebruik een speld om de resetknop in te drukken. De infrarode LED's van de camera produceren onzichtbaar licht dat reflecteert van oppervlakken zoals glas. Installeer de camera aan de andere kant van het raam of plaats de lens strak tegen het glas om het nachtzicht te verbeteren. Het wordt aangeraden de camera te installeren in een goedverlicht gebied. Let op: Controleer de omgevingsclassificatie (beschermingsgraad) van de camera('s) voordat u deze buiten installeert. Zorg dat de geheugenkaart correct is geplaatst en geformatteerd. Gebruik alleen de meegeleverde geheugenkaart om fouten in de werking te voorkomen. Let op: Maak een back-up van de gegevens voordat u de kaart formatteert. Het formatteren zal alle gegevens op de geheugenkaart wissen. Foute datum en/of tijd resulteren in een onjuist opnameschema. Zie pagina 20 hoe u de juiste datum en tijd in kunt stellen. Zorg dat alle camera('s) correct gekoppeld zijn (zie pag. 14). Zorg dat alle camera('s) correct geactiveerd (zie pag. 15). Volg de oplossing van Er verschijnt geen beeld op pagina 34 om de beste ontvangst van draadloze signalens te garanderen. 33

Draadloze APP camera. Installatie- en bedieningshandleiding. Model: C905IP Versie 2.6

Draadloze APP camera. Installatie- en bedieningshandleiding. Model: C905IP Versie 2.6 Draadloze APP camera Installatie- en bedieningshandleiding Model: C905IP Versie 2.6 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZODAT U DEZE LATER

Nadere informatie

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing

DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing DWH SERIE VIDEO-BEVEILIGINGSSYSTEEM Installatie en gebruiksaanwijzing Model: CS89T Versie 1.0 Deze handleiding moet voor toekomstig gebruik worden bewaard INHOUD BELANGRIJKE MEDEDELING... 3 LEES DIT VOORDAT

Nadere informatie

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0

Draadloze APP Camera. Installatie- en bedieningshandleiding C935IP. Versie 1.0 Draadloze APP Camera Installatie- en bedieningshandleiding C935IP Versie 1.0 LEEST U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR LATERE NASLAG. Deze WAPP

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Real Time DVR. Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042. Nederlands

Real Time DVR. Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042. Nederlands Real Time DVR Gebruikershandleiding voor SHR-2040/2041/2042 Veiligheidsvoorschriften Voor we beginnen ii Houd rekening met het volgende voor een correct gebruik van het product en het voorkomen van veiligheidsrisico's

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RISICO VAN ELECTRISCHE SCHOK NIET OPENEN WAARSCHUWING: Om het risico van een electrische schok te verkleinen, verwijder de kap niet. Er zitten geen componenten in die door de gebruiker

Nadere informatie

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands

Real Time DVR. SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding. Nederlands Real Time DVR SHR-2160/2162/2080/2082 Gebruikershandleiding Inhoud v Veiligheidsvoorschriften 5 Hoofdstuk 5 Menu-instellingen vi Voor we beginnen 5-1 5-2 Voor gebruik 1. System (Systeem) Goedkeuringen

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.

Nadere informatie

EDR810H/810M/ 410H/410M

EDR810H/810M/ 410H/410M INSTRUCTIE HANDLEIDING 8 Kanaals Digitale Recorder EDR810H/810M/ 410H/410M V 1.0 Leest u de handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat installeert. Datum 31 Aug. 2005 MV Veiligheids Voorschriften WAARSCHUWING

Nadere informatie

Gebruikshandleiding - Nederlands

Gebruikshandleiding - Nederlands Gebruikshandleiding - Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y-cam producten: S Aanbod SD Aanbod Bullet Aanbod Dome Aanbod Y-cam White S YCW004 Y-cam White S POE YCWP04 Y-cam Black

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding DIGITALE VIDEO RECORDER GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruikershandleiding BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN PAS OP Risico voor Elektrische schok Pas op! Om de kans op een elektrische schok te voorkomen, stel

Nadere informatie

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder.

4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. 4 Kanaals MPEG-4 Harddiskrecorder. Gebruikershandleiding 1 Nederlands Lees de instructies voordat U het apparaat in werking stelt. Bovenstaande afbeelding kan afwijken met het uiterlijk van het product

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0

INHOUDSOPGAVE. X8104XX Digitale Video Recorder Gebruikershandleiding... v1.0 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 4-1.1 BELANGRIJKSTE FUNCTIE... - 4-1.2 PRODUCTKENMERKEN... - 4 - HOOFDSTUK 2 MILIEU AANPASSINGSVERMOGEN... - 5 - HOOFDSTUK 3 BEDIENINGSHANDLEIDING VAN HET APPARAAT...

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

Internet TV. Gebruikershandleiding

Internet TV. Gebruikershandleiding Internet TV Gebruikershandleiding Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoud VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 ACCESSOIRES... 9 ONDERDELEN EN BEDIENING... 10 VOORAANZICHT... 10 ACHTERAANZICHT... 10 AFSTANDSBEDIENING...

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0

TAB-1014 25 CM (10,1) INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 TAB-1014 25 CM (10,1") INTERNET TABLET MET ANDROID 4.0 Gebruikershandleiding www.lenco.eu Inhoudsopgave Wat zit er in de doos?... 5 De tablet verkennen... 6 Het beginscherm verkennen... 7 Aan de slag gaan...

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Nederlandstalige Gebruikershandleiding

Nederlandstalige Gebruikershandleiding Nederlandstalige Gebruikershandleiding Opgesteld door: Viscoo Nederland B.V. Oktober 2011 Inleiding Bedankt voor het kiezen voor onze producten. Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

HRDP en HRDPX H.264 DVR

HRDP en HRDPX H.264 DVR HRDP en HRDPX H.264 DVR Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-08597 Rev B 03/11 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 H.264 DVR Gebruiker Handleiding Revisies Versie

Nadere informatie

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10

H.264 HRDP DVR. Gebruikershandleiding. Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem. Document 800-06887 Rev A 08/10 H.264 HRDP DVR Performance Series Digitaal Opneem- en Transmissie Systeem Gebruikershandleiding Document 800-06887 Rev A 08/10 Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen 2 Performance Series DVR Gebruiker

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL HANDLEIDING 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden.

Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Waarschuwing Om het risico van een elektrische schok te voorkomen mag dit apparaat niet aan vocht of regen blootgesteld worden. Let op! Behuizing niet openen. Er bevinden zich geen onderhoudsgevoelige

Nadere informatie