havo/vwo 10 april 2014, nr. 29

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "havo/vwo 10 april 2014, nr. 29"

Transcriptie

1 10 april 2014, nr. 29 havo/vwo Weekthema Zwak of sterk? Wat is nu eigenlijk sterk en wat bedoelen we met zwak? We hebben hier allemaal zo onze eigen ideeën over. Iemand wordt vaak als zwak aangeduid wanneer hij of zij fysiek niet sterk is. Zo worden meisjes en vrouwen nog steeds beschouwd als mensen van het zwakke geslacht. Op verschillende plaatsen in de wereld denken mannen dan ook nog steeds dat ze met vrouwen maar kunnen doen wat ze willen. Maar ondanks dat vrouwen gemiddeld toch minder spierkracht hebben dan mannen, worden ze vaak wel ouder. Sterk zijn heeft volgens mij met nog meer dingen te maken dan alleen spierkracht. Wanneer iemand een erg moeilijke periode doorkomt en er ogenschijnlijk geen schade van heeft ondervonden noemen we zo iemand ook sterk. Ondanks alle tegenslagen gaan ze maar door. In deze week voor Pasen gaan de verhalen over de gevangenneming, de kruisiging en de opstanding van Jezus. Wanneer je de verhalen zo leest, dan krijg je de indruk dat Hij alle ellende zonder tegenstand zomaar over zich heen laat komen, Aan de andere kant komt hierdoor juist Zijn kracht naar voren. Want door Hem mogen we weten dat de dood niet het einde is, maar het begin van een nieuw leven met God. Ik wens u allen gezegende paasdagen! J.M. van Dijk-Zwart, schoolpastor Agenda t/m zaterdag 12 april - - MEP vwo-4 vrijdag 11 april - - Excursie natuurkunde Slagharen vwo-4 dinsdag 15 april - voor uur - Publicatie cijfers havo-5 en vwo-6 - voor uur - Aanmelden voor herkansingen havo-5 en vwo-6 woensdag 16 april - - Excursie havo-4 natuurkunde Slagharen donderdag 17 april uur - Paasvieringen bovenbouw vrijdag 18 april - - Goede Vrijdag maandag 21 april - - Tweede Paasdag dinsdag 22 april uur - Herkansingen havo-5 en vwo-6 sv leerlingen uur - Herkansingen havo-5 en vwo-6 donderdag 24 april - - Publicatie cijfers en bespreking toetsen havo-5 en vwo uur - Controle cijferlijsten leerlingen havo-5 en vwo-6 vrijdag 25 april - - LSD (LaatsteSchoolDag examenleerlingen) - - LSD gala maandag 28 april t.m dinsdag 6 mei - - Meivakantie Toets aardrijkskunde van h4-ak2 De toets aardrijkskunde die ingeroosterd staat op woensdag 16 april 2014 op het 7 e uur wordt verplaatst naar DINSDAG 15 MEI 2014, het 4 e uur. Dit vanwege een overlap met de Slagharen excursie op woensdag 16 april. Toets Engels vwo-3 De toets Engels van 14 april a.s. wordt in overleg met de leerlingen op een andere dag tijdens een reguliere les Engels gemaakt.

2 Paasvieringen onderbouw Donderdag 17 april vieren we het Paasfeest binnen onze school. We hebben de band Promision uit Emmen weer bereid gevonden de muzikale invulling te verzorgen voor de klassen van het vmbo en de onderbouw havo/vwo. Binnen het programma staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Dat doen we door Zijn lijdensweg in woorden, beelden en muziek te koppelen aan een hedendaags belangrijk thema: Pesten. Er zijn meer linken dan je op het eerste gezicht zou denken. Dat maakt indruk. Helemaal omdat we aan elkaar mogen laten zien, dat het niet bij lijden (pesten) blijft, maar dat het ook nog Pasen wordt. Een opstanding die nieuwe mogelijkheden biedt, ook in onze tijd. Enthousiaste docenten en leerlingen hebben deze vieringen voorbereid. Ouders en andere belangstellenden die in de gelegenheid zijn een viering bij te wonen, zijn van harte welkom. Onderstaand het schema voor de vieringen. 3 e uur th1 + g1 + v2 + h3 6 e uur hv1 + h2 + v3 Paasvieringen bovenbouw havo/vwo De Paasvieringen in de bovenbouw havo/vwo vinden plaats op donderdag 17 april tijdens het 6 e en 7 e lesuur. De leerlingen vieren de paasviering samen met hun mentor. In het onderstaande overzicht staat in welk lokaal welke mentor zit. De heer Eikelboom en de heer Webbink in lokaal 365/366 De heer Harmsen in lokaal 279 Mevrouw Hamhuis in lokaal 234 De heer Kaper in lokaal 25 Mevrouw Nijland in lokaal 324 De heer Ouwinga in lokaal 237 De heer Spijkerman in lokaal 330 Mevrouw Turkstra in lokaal 363 De heer De Jong in lokaal 376 (mentor leerlingen van de heer De Weerd) De heer Van Wijngaarden in lokaal 362 V4 in lokaal 132 V5 en v6 ruimte 310 We wensen een ieder een goede Paasviering toe. Overstap naar een andere leerweg? De rijkdom van onze school is dat we alle leerwegen in een gebouw hebben. Dat maakt het overstappen tussen leerwegen gemakkelijk. Het komt nog wel eens voor dat leerlingen naar een andere leerweg overstappen, of dat ouders erom vragen. Toch willen we het niet stimuleren dat leerlingen gemakkelijk overstappen. Overstappen wanneer het nodig is, dat is waar wij naar handelen. In onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen in een zo vroeg mogelijk stadium in de juiste leerweg zitten. Wanneer een leerling niet in de juiste leerweg blijkt te zitten proberen we de leerling te plaatsen in een andere leerweg. Uitgangspunt daarbij is dat een leerling in de zomervakantie overstapt naar de nieuwe leerweg, omdat dit rust geeft en de aansluiting met de nieuwe leerweg het best kan worden georganiseerd. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het echt nodig is voor de leerling, laten we leerlingen overstappen gedurende het schooljaar. De stap om naar een andere leerweg te gaan zullen we altijd weloverwogen doen, in samenspraak met u als ouders. De mentor of de teamleider zal in gesprek met u onderzoeken welke route het beste is voor uw kind. We zullen altijd stimuleren dat een kind zich kan ontwikkelen en uitgroeien tot wie hij is en wat hij kan. LSD (Laatste schooldag) Vrijdag 25 april is er LSD voor de eindexamenleerlingen. De niet-examenleerlingen hebben deze dag les van het 1 e tot het met het 4 e lesuur. Hierna zijn er activiteiten die georganiseerd worden door de eindexamenleerlingen. De eindexamenkandidaten worden die dag om half 11 op school verwacht. LSD Gala Vrijdag 25 april vindt het LSD-gala plaats in Crazy Horse vanaf uur. Een kaartje voor dit gala kost 8,50 en is te koop in de kleine en grote pauze in de aula.

3 Internetdiensten school op Goede Vrijdag niet beschikbaar Op vrijdag 18 april 2014 zijn de internetdiensten van school niet bereikbaar vanwege uitbreiding van de capaciteit. Nationale Sportweek 2014 Op 22, 23 en 24 april 2014 worden tijdens de lessen LO andere activiteiten aangeboden dan de leerlingen gewend zijn. In de Nationale Sportweek willen we de leerlingen kennis laten maken met diverse uitdagende activiteiten. Leerlingen kunnen onder andere tokkelend afdalen van onze school, kickboksen, breakdansen, freerunnen, turnen op een tumblingbaan, survivallen en karate les volgen. Tijdens deze Nationale Sportweek gaat de leerling in de reguliere gymles naar één van de aangeboden activiteiten. Meer informatie krijgen de leerlingen via de eigen docent LO. We denken dat de Nationale Sportweek net zoals vorig jaar weer een groot succes zal zijn! Excursie aardrijkskunde: Rotterdamse haven, Maasvlakte2, Keringhuis Voor het vak aardrijkskunde gaan de tweede klassen havo en vwo op excursie naar de Rotterdamse haven. Dit gebeurt rondom het thema Nederland en de wereld waar de klassen deze weken aan werken en waarin de haven van Rotterdam een belangrijke rol speelt. Daarnaast wordt er een bezoek gebracht aan de Maeslantkering, als sluitstuk van de Deltawerken, en is er een rondleiding in het Keringhuis over de verdedigingswerken tegen de zee. Woensdag 7 mei gaan alle vwo-2 klassen op excursie en op donderdag 22 mei gaan alle havo-2 klassen. Voor hen die niet meegaan met de excursie zijn die dagen gewone schooldagen waarop zij een alternatief programma op school moeten volgen. Zij worden dan om uur op school verwacht en moeten zich dan melden bij de onderwijsassistent. Als uw zoon of dochter niet meegaat laat dat dan alstublieft uiterlijk vrijdag 4 april aan de betreffende aardrijkskundedocent of de onderwijsassistent weten. We vertrekken op beide dagen om 7.00 uur vanaf school; dit betekent dat de leerlingen uiterlijk om 6.45 uur bij school moeten zijn. Tussen uur vertrekken we weer vanuit Rotterdam naar Hardenberg en we hopen rond uur weer terug te zijn bij het Vechtdal College te Hardenberg. Het volgende is belangrijk: Leerlingen van veertien jaar en ouder moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. We lunchen s middags bij een bezoekerscentrum. Leerlingen moeten zelf een lunchpakket meenemen of hun lunch kopen in de kantine van het bezoekerscentrum. Indien meegebracht eten niet in de kantine genuttigd kan worden wordt een tussenoplossing gezocht. De kantines hebben vaak geen apparaat om te pinnen. Energydrankjes zoals Red Bull zijn niet toegestaan gedurende de dag. Eten, lunch noch avondeten, en drinken zijn niet inbegrepen in de excursieprijs. Omdat het een lange dag wordt: neem genoeg brood e.d. voor de hele dag. Mochten de leerlingen of ouders nog vragen hebben naar aanleiding van deze excursie, dan kunnen zij deze stellen aan hun aardrijkskunde docent. Wij hopen op een leuke en leerzame dag, De vakgroep aardrijkskunde

4 GAGmun 2014 Vorige week (donderdag 3 en vrijdag 4 april) heeft een delegatie van het Vechtdal College deelgenomen aan GAGmun. GAGmun staat voor Graf Anton Gymnasium Model United Nations en vond plaats in Tecklenburg, Duitsland. Een MUN-conferentie is een simulatie van de VN. Elke leerling vertegenwoordigt een land in een bepaalde commissie en debatteert met de overige delegatieleden over dit onderwerp met de bijbehorende problemen. Dit alles gebeurt in het Engels! De conferentie verliep heel erg goed! De leerlingen verbleven bij gastgezinnen en dit was allemaal erg gezellig. Wij waren met een groep van 10 leerlingen. Twee van deze leerlingen hebben deelgenomen als Chair. Ook deze conferentie was weer een groot succes! De volgende MUN is in Olmun (Oldenburg). Dit is een conferentie voor iets meer ervaren leerlingen. Het Vechtdal College zal met een groep van 25 leerlingen naar deze MUN gaan. I. de Ruiter HMUN Zeven leerlingen van het Vechtdal College Hardenberg hebben van 3 tot 6 april deelgenomen aan de Model United Nations in Haarlem! de HMUN Zij debatteerden in het Engels met leerlingen uit o.a. Rusland, Jordanië, Turkije, Engeland en Duitsland over actuele wereldse onderwerpen zoals educatie, bewapening en terroristengroepen. De landen, die onze leerlingen vertegenwoordigden, waren Noord-Korea en de Democratische Republiek Kongo. Er werden uitstekende resoluties opgesteld en een feest op de zaterdagavond mocht natuurlijk niet ontbreken. Tijdens de conferentie sliepen de leerlingen in gastgezinnen van het 'Vellesan Collge' in Velsen, waarmee het Vechtdal College sinds enkele jaren ook de eigen PREMUN, organiseert. Al met al een geslaagde bijeenkomst. MEP Een delegatie van het Vechtdal College zal van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 april deelgenomen aan MEP. MEP staat voor Model European Parliament. Tijdens deze dagen spelen jongeren het Europees parlement na. Ze werken in commissies aan oplossingen voor bekende problemen. Net zoals in het echte Europees parlement hebben ze hierover gedebatteerd. En daarna maar hopen dat de eigen oplossingen in de resolutie worden aangenomen. Zaterdag is de dag van de plenaire vergadering. Van uur en van is de zaal ook geopend voor publiek. U kunt dan onze delegatie in het provinciehuis in Zwolle zien en bewonderen! I. de Ruiter

5 Schoolhockey Afgelopen vrijdag hebben onze leerlingen een schoolhockeytoernooi gespeeld in Apeldoorn. Er waren zes teams uit de oostelijke regio. De leerlingen hadden via internet al gezien dat er speelsters bij zouden zitten die in hogere klasses uitkomen dan zij. Na diverse trainingen ging het samengestelde GZG team van de plaatselijke hockeyclub naar dit toernooi. Om 9 uur waren we op een prachtige locatie in Apeldoorn. De eerste wedstrijd werd verloren met 2-0, had eigenlijk niet gehoeven want het niveau ging gelijk op. Men kwam steeds beter op dreef en tot hun eigen verbazing zijn onze meiden uitgekomen op de derde plaats. Voor herhaling vatbaar in ieder geval. Dank aan GZG en hun coach en natuurlijk dank aan de moeders, die ons gebracht hebben. Monique Haggenburg, docent LO Ontbijt je mee? Een auto rijdt niet zonder benzine en een telefoon werkt niet met een lege batterij. Dat vinden we heel gewoon. Maar zelf haasten we ons vaak zonder ontbijt de deur uit. Terwijl je lichaam echt een ontbijtje nodig heeft om met energie aan de dag te beginnen. Zeker omdat je lijf het 's nachts zonder eten heeft moeten doen. Het ontbijt geeft je 10 tot 15% van de energie en voedingsstoffen die je dagelijks binnenkrijgt. Vooral energie uit koolhydraten (zoals in brood en andere graanproducten) is belangrijk om op te starten. Je hersenen hebben namelijk koolhydraten nodig om goed te kunnen functioneren. Zo levert een goed ontbijt de energie voor concentratievermogen voor op het werk of op school. Bij wijze van proef organiseert het Gezonde Schoolkantine Team 15 april a.s. tussen en uur een smakelijk ontbijtbuffet voor slechts 1 per persoon. Het ontbijtje bestaat uit 2 versgebakken broodjes, boter, jam, koffie of thee, melk of vruchtensap, Beemster Exclusief kaas en/of ham of kipfilet en een vers gekookt eitje! Onze personeelsleden worden hierbij ook van harte uitgenodigd om, samen met de leerlingen, te genieten van deze gezonde start van hun werkdag. Opmerking: Het ontbijt mag alleen in de aula genuttigd worden. OP=OP Opbrengsten uit het resonansgesprek ouders vwo-2 Op 2 april 2014 heeft de schoolleiding met elf ouders van leerlingen die in vwo-2 zitten een zogenaamd resonansgesprek gevoerd. De ouders zijn willekeurig geselecteerd uit g2a, a2a en a2b/g2b; van elke klas vier ouders. Het doel van de avond was om op basis van eigen ervaringen kwalitatieve informatie uit te wisselen, waarmee de school verbeteringen kan aanbrengen. Deze informatie is voor de school van groot belang naast de kwantitatieve informatie die verkregen wordt via de enquêtes die door leerlingen en ouders worden ingevuld. De schoolleiding had drie belangrijke thema s geselecteerd om te bespreken: imago van de school, leerlingbegeleiding en onderwijsleerproces. Enkele ouders hadden ook punten aangegeven die men graag aan de orde wilde stellen en die bleken hier goed onder te brengen. Imago De aanwezige ouders gaven aan dat de school goed bekend staat. De school is groot, maar in de praktijk valt dit voor leerlingen en ouders erg mee. De kracht van het redelijk nieuwe ruime gebouw is dat leerlingen slechts in enkele delen verblijven en dat er verschillende pauzes zijn. Doordat er in deze afdeling leerlingen vanuit de Talentenklas binnenkomen die de school al kennen, wordt het ook voor nieuwe klasgenoten nog makkelijker. Het is merkbaar dat kinderen worden gekend en dat er een gemoedelijke sfeer heerst. Er is dit schooljaar heel betrokken en zorgvuldig gehandeld rondom verdrietige zaken die ook school raakten. Er zijn wel enkele verbeterpunten: - grootschaligheid tijdens de open dag (informatie kan duidelijker net als de plattegrond) - gerichte werving richting Vroomshoop - gezonde school is goed, waarbij een tip is om ook een aanbod te hebben voor kinderen met een glutenallergie. De voorlichting over de school wordt als helder ervaren en de praktijk klopt ook met de inhoud daarvan.

6 Leerlingbegeleiding De ouders vinden de leerlingbegeleiding in deze jaarlaag goed! De leerlingen weten hun mentor en de teamleider goed te vinden. Ouders willen graag met de mentor spreken over hun kind, ook al gaat het goed. Sommigen voelen zich bezwaard om zich op te geven voor een 10 minutengesprek. Het beeld dat naar voren kwam: als er echt iets is wordt goed gehandeld, als er niets bijzonders is horen we niets van school. Verbeterpunten: - Bij een aantal ouders is behoefte aan huiswerkbegeleiding door bijvoorbeeld bovenbouwleerlingen. - Er worden nog een paar praktische zaken genoemd over de afhandeling bij proefwerken en die worden door te teamleider nagetrokken. Het overdoen van proefwerken is echt een uitzondering. - Probeer de sociale processen in de groep goed in beeld te houden en daar aandacht aan te blijven besteden. Ouders geven aan ook zelf wel een taak te hebben bij de ondersteuning van het schoolwerk. Zeker in het eerste jaar is er hulp bij het plannen. Het is ook mooi om te zien hoe de kinderen daar in groeien. Het huiswerkoverzicht in Magister helpt bij het plannen voor ouders. Daarnaast helpen sommigen wel bij leer- en maakwerk en vooral ook om de kinderen aan het werk te krijgen. Verbeterpunten: - Door de week geen huiswerk meer opgeven, want dat haalt de planning overhoop. - Hoe goed om te gaan met mobieltjes is voor ouders en school nog wel een zoektocht. Onderwijsleerproces De ouders zijn gemiddeld positief over het onderwijs. Er worden diverse leuke projecten genoemd bij de lessen beeldende vorming (pop art), muziek en ook de lessen bewegingsonderwijs. Het aanbod in het kader van vwo-xtra wordt ook gewaardeerd. Het contact van de docenten met leerlingen is van wezenlijk belang. Er volgt een mooi voorbeeld van een docent die een leerling motiveert door extra uitleg en oefening en het belonen van de prestaties. Uitgaan van het positieve en stimuleren: een schoolvoorbeeld! De snipperkaarten zijn een voorbeeld van beloningsdifferentiatie voor leerlingen. De toestemming van een docent om vrij te nemen blijft nodig. Ouders vragen de werking van het systeem nauwkeurig in de gaten te houden. Verbeterpunten: - Er wordt een voorbeeld genoemd van leerlingwerk dat zoek is geraakt. Helaas! - De bezinning gebeurt lang niet altijd. In zijn algemeenheid is het beeld over de vakbekwaamheid van de docenten positief. Er zijn wel veel wisselingen geweest in vwo-2 en dat is niet gewenst. Het wordt gewaardeerd dat de school maatregelen neemt als de kwaliteit van de lessen onder de maat is. De communicatie hierover vinden ouders belangrijk en is als goed ervaren. Conclusie De avond heeft laten zien dat het waardevol is voor zowel ouders als schoolleiding om met elkaar in gesprek te zijn over het alledaagse leven op school en thuis. Een heel prettige ervaring om zo in vertrouwen en openhartig over het wel en wee in vwo-2 te kunnen praten. Nogmaals: ouders hartelijk dank! Nynke Gerritsma en Gert Schooten Goede Week Zondag is het Palmpasen, de start van de Goede Week, de week voor Pasen. Een week om met extra aandacht te leven. Deze week kreeg ik op een bijeenkomst van Landstede deze tekst van Huub Oosterhuis die ik u graag meegeef voor deze Goede Week: Er is in de mensen een hartstocht om goed te zijn, om kleine alledaagse dingen goed te doen: goed te koken, een tafel mooi te dekken, mooi te zingen. Dat talent om kleine dingen goed te doen, om op de vierkante meter volmaakt te zijn, dat wil zeggen zo goed mogelijk: dat is een liefde die, althans op de vierkante meter, het aanschijn der aarde verandert en zin geeft aan het leven. Zonder dat talent en die liefde is de dag van vandaag, die paar vierkante meter waarop wij leven, onleefbaar. Een goede week gewenst! Nynke Gerritsma

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup gymnasium atheneum havo uitgave van het www.kennemerlyceum.nl kennis learn english cultuur jouw museum nieuwbouw sport sportieve ontwikkeling waarom gymnasium? de cotebent projectdag een dag op het lyceum

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede BIJLAGEN Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie