Alternatieve brandstoffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alternatieve brandstoffen"

Transcriptie

1 STIMULERING schoon wagenpark NIEUWSBRIEF / NUMMER 1 DECEMBER 2008 Ik wil wel overstappen maar waar moet ik tanken? Wie rijden er groen? Subsidieprogramma Tankstations Waternet zet in op aard- en biogas pagina 3 SW Wolda enthousiast over uitkomsten wagenparkscan pagina 4 Contactgroep Aardgas IJmond pagina 5 NOORD-HOLLAND Luchtkwaliteit in de provincie Noord-Holland De provincie Noord- Holland maakt zich sterk voor een beter milieu. Eén van de manieren waarop de provincie dit doet, is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Schone lucht is belangrijk. Het bepaalt voor een groot deel de gezondheid van mensen en de kwaliteit van de natuur. De provincie heeft daarom in samenwerking met Flevoland, stadsregio Amsterdam en de gemeenten in de Noordvleugel (Schiphol-Amsterdam- Almere) het Regionale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel opgesteld. Met dit programma wil de provincie bereiken dat de lucht schoner wordt en dat er een betere kwaliteit van de leefomgeving ontstaat. Alternatieve brandstoffen Verkeer draagt momenteel voor 20% bij aan de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Eén van de maatregelen in het RSL-Noordvleugel is daarom het stimuleren van het rijden op nieuwe brandstoffen, zoals aardgas, biogas en bio-ethanol. Om dit te bereiken zet de provincie samen met de gemeenten uit Noord- Holland in op schone wagenparken bij overheden en bedrijven, schoner openbaar vervoer en het stimuleren van een netwerk van vulpunten voor nieuwe brandstoffen. Zo is er subsidiegeld vrijgemaakt voor het realiseren van vulpunten, worden bedrijven actief benaderd voor het vergroenen van hun wagenpark en worden bijeenkomsten georganiseerd voor pomphouders, dealers en bedrijfsleven om het kip-ei dilemma van vraag en aanbod te doorbreken. Resultaat Inmiddels worden de eerste resultaten van de maatregelen zichtbaar. De provincie gaat haar wagenpark vergroenen, de gemeente Hoorn volgt in de periode tot 2011 en ook de gemeenten Alkmaar en de regio IJmond hebben voornemens over te stappen. Er rijden nu in de provincie Noord-Holland 88 bussen op aardgas. In Haarlem en Schiphol zijn al aardgasvulpunten gerealiseerd en in maart komt er een vulpunt in Alkmaar bij. Bio-ethanol is nu alleen in Wormer verkrijgbaar, Daarnaast is er subsidie beschikbaar gesteld voor aardgasvulpunten in Amsterdam, Beverwijk, Heemskerk, Oostzaan en Schiphol en bio-ethanolvulpunten in Alkmaar, Purmerend en Schiphol. Verder zijn verschillende bedrijven bezig om hun wagenpark duurzaam te vergroenen en zijn er initiatieven vanuit het bedrijfsleven om vulpunten te realiseren. Zoals u merkt, het begin is er, maar we zijn er nog niet. Ook volgend jaar zullen we ons samen in moeten blijven zetten voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. We zijn op de groene weg. Hoogachtend, B. Heller Gedeputeerde Milieu, Duurzame Energie en Coördinatie Luchtkwaliteit STIMULERING schoon wagenpark DECEMBER 2008 PAGINA 1 VAN 5

2 Ik wil wel overstappen maar waar moet ik tanken? Een van de eerste vragen die een kritische ondernemer stelt is: Waar kan ik tanken? Ik wil wel over, maar dan moet het niet zo zijn dat ik in Amsterdam moet tanken terwijl mijn kantoor in Purmerend zit. Momenteel zijn er in Noord-Holland vulpunten voor aardgas in Haarlem en Schiphol en een vulpunt voor bio-ethanol in Wormer. In de periode tot 2010 komen er, zoals het er nu uit ziet, aardgasvulpunten in Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Heemskerk, Oostzaan en Schiphol bij, en zeer waarschijnlijk ook in Velsen en Heemskerk. Bio-ethanol is tegen die tijd ook verkrijgbaar in Schiphol, Alkmaar en Purmerend. Om dit te verduidelijken staat op het kaartje hiernaast een overzicht van alle vulpunten die er momenteel in de provincie zijn en welke daar op korte termijn aan worden toegevoegd. Voor een landelijk overzicht kunt u kijken op de website: Wie rijden er groen? Om te laten zien dat we volop bezig zijn in de provincie, kunt u hieronder lezen wie er al zijn overgestapt op nieuwe brandstoffen. De volgende organisaties rijden inmiddels helemaal of gedeeltelijk groen : - Connexxion - Gemeente Haarlem - Gemeente Heemskerk - Gemeente Velsen - Milieudienst IJmond - TNT - Huisvuilcentrale HVC Bent u overgestapt of gaat u overstappen? Laat het ons weten en we voegen u in de volgende nieuwsbrief toe. Subsidieprogramma Tankstations Het subsidieprogramma Tankstations (TSB) past binnen het kabinetsprogramma Schoon en Zuinig. Met dit programma uit het kabinet de ambitie om een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa te worden. De activiteiten die gericht zijn op duurzame automobiliteit zijn samengevoegd in het programma Auto van de toekomst gaat rijden. Het subsidieprogramma TSB levert hieraan een bijdrage door het verbeteren van de verkrijgbaarheid van aardgas en bio-ethanol. Minister Eurlings heeft hiervoor 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het programma loopt tot 1 september 2010 en wordt uitgevoerd door SenterNovem. Voor deze datum moet de brandstof bij de tankstations verkrijgbaar zijn. Voor het programma zijn 23 investeringsvoorstellen gehonoreerd en worden in totaal 69 ethanol en 31 aardgasvulpunten gerealiseerd. Voor Noord-Holland betekent dit dat er in de komende periode tot 2010 acht vulpunten bijkomen, waarvan 3 ethanolvulpunten en 5 aardgasvulpunten. Noord-Holland is daarmee een van de koplopers op het gebied van beschikbaarheid van nieuwe brandstoffen. STIMULERING schoon wagenpark DECEMBER 2008 PAGINA 2 VAN 5

3 Waternet zet in op aard- en biogas Waternet gaat een pilot draaien met een drietal aardgasvoertuigen. Inmiddels heeft het bedrijf een wagenparkscan laten doen door advies- en ingenieursbureau DHV. De resultaten zijn nog niet binnen, maar een kleine quickscan toonde al vele mogelijkheden. Van het 400 voertuigen tellende wagenpark wil Waternet op termijn de helft over laten gaan op aard- en biogas. De voertuigen kunnen tegen die tijd tanken bij het eerste eigen tankpunt van Waternet in Mijdrecht, dat vanaf begin volgend jaar operationeel is. De omzetting van biogas naar aardgaskwaliteit wordt ook genoemd in twee energie-transitiepaden (schetsplannen over hoe energie de komende jaren duurzamer moet worden opgewekt) van SenterNovem, namelijk Groen gas en Waterstof voor mobiele toepassingen. Volgens het door de werkgroep Groen Gas geschreven rapport Vol gas vooruit, waarin de visie en de stappen staan om op korte termijn een Groen Gas-markt tot ontwikkeling te brengen, kan groen gas (oftewel biogas op aardgaskwaliteit) op de lange termijn (vanaf 2050) in de helft van onze totale gasbehoefte voorzien. Op de korte termijn -tot kan biogas landelijk zorgdragen voor 1 tot 3% van de totale gasbehoefte. Met het inzetten van de biogasinstallatie wil Waternet hier een steentje aan bijdragen. Waternet is al geruime tijd bezig op het gebied van duurzaamheid en heeft de ambitie om in 2012 klimaatneutraal te zijn. Projectleider en duurzaamheidscoördinator Jos van der Meer geeft aan dat Waternet momenteel al 10 miljoen kuub biogas per jaar opwekt voor WKK s (Warmte Kracht Koppelingen), waarmee stroom wordt opgewekt en de restwarmte wordt gebruikt in het warmtenet van Amsterdam. Daarnaast heeft Waternet bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in De Ronde Venen (in Mijdrecht) een biogasinstallatie laten plaatsen die vanaf begin volgend jaar operationeel is. De installatie wekt biogas op tot aardgaskwaliteit, zodat dit groene gas in het aardgasnetwerk kan worden gepompt. Waternet heeft daarvoor afspraken gemaakt met energieleverancier Eneco. Wanneer de installatie werkt, is deze goed voor 700 m 3 gas per dag. Naast het opwekken van biogas heeft Waternet nog meer plannen om duurzaam te ondernemen. Zo heeft Waternet een haalbaarheidsstudie laten doen naar de plaatsing van windmolens en wil mogelijk investeren in zonne-collectoren. Daarnaast is Waternet bezig met een vooronderzoek naar het produceren van biodiesel uit algen en heeft het bedrijf grote ambities op het gebied van koudewarmte opslag in de regio. Momenteel is er in Amsterdam nog geen tankpunt voor aard- en biogas. Waternet is daarom actief op zoek naar partners die samen het initiatief nemen om een tankpunt te realiseren. Jos van der Meer: Wanneer we partners vinden in de regio, die ook over willen gaan op aard- en biogas, kunnen we een samenwerkingsverband creëren waardoor we de vraagen aanbodzijde in de regio stimuleren. Bedrijven en organisaties die hiervoor interesse hebben kunnen contact met ons opnemen. STIMULERING schoon wagenpark DECEMBER 2008 PAGINA 3 VAN 5

4 Vastgoed onderhoudsbedrijf SW Wolda enthousiast over uitkomsten wagenparkscan SW bv is een landelijk opererende onderneming met vestigingen in heel Nederland. Een van deze vestigingen is SW Wolda bv te Hoorn. SW Wolda heeft momenteel een wagenpark met ongeveer 40 auto s. Dertig van deze auto s zijn bedrijfswagens die worden ingezet voor onderhoud en tien van deze auto s zitten in het luxer segment. Michael Dienaar, regiomanager bij SW Wolda, speelde al een tijdje met de gedachte om het wagenpark milieuvriendelijker te maken. Binnen SW Wolda heerste een nogal ouderwetse gedachte op het gebied van transport. Auto s die meer dan km per jaar rijden, die rijden op diesel. Ik heb interesse voor auto s en techniek en wil met het oog op efficiëntie en duurzaamheid kijken naar alternatieven om de kosten van het wagenpark te verlagen. Toen ik de uitnodiging van de gemeente Hoorn voor een bijeenkomst over rijden op aardgas kreeg ben ik dan ook gegaan. Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat de gemeente 10 gratis wagenparkscans te vergeven had en SW Wolda is hier op ingegaan. De scan werd uitgevoerd door adviesbureau DHV en het resultaat is positief! Dienaar is enthousiast, maar mist nu alleen nog een tankmogelijkheid. In Hoorn is nog geen initiatief voor een aardgasvulpunt. De gemeente heeft wel te kennen gegeven om haar wagenpark tot aan 2011 duurzaam te vernieuwen, maar initiatieven vanuit de markt zijn er nog niet. SW Wolda is best bereid om mee te denken over de realisatie van een aardgasvulpunt in de gemeente. We zijn zelfs bereid om mee te investeren of om te sponsoren, aldus de heer Dienaar. Wanneer de mogelijkheid tot tanken er is, wil ik over. Nu is het nog lastig want de af-fabriek modellen die ik wil bestellen hebben maar een benzinetank van 17 liter. Zolang er dus nog geen tankmogelijkheden zijn is het nog niet interessant. Tot die tijd streeft de heer Dienaar ernaar om bestelwagens en busjes die bijna geen materiaal vervoeren te vervangen door de Ford Focus TDCI econetic, een personenauto die in de praktijk 1 liter verbruikt op 20 kilometer. Op die manier kun je een stuk efficiënter rijden en spaar je ook het milieu, omdat de uitstoot van schadelijke stoffen een stuk lager is. Verder wordt erg veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te carpoolen. Ook dit maakt het transport voordeliger en milieuvriendelijker. Naast de wens om het wagenpark duurzamer te vernieuwen, houdt SW Wolda zich ook bezig met andere vormen van duurzaam ondernemen. Zo adviseren ze veel klanten om houten kozijnen niet weg te doen bij houtrot, maar om ze te repareren. Zelfs wanneer het kozijn voor 20% verrot is, is het duurzamer om dat te repareren dan om een nieuw kozijn aan te schaffen. Nog negen gratis wagenparkscans beschikbaar De provincie heeft het afgelopen jaar wagenparkscans beschikbaar gesteld aan de gemeenten Hoorn, Hilversum, Huizen, Zaanstad, Alkmaar en de regio IJmond. Bij de gemeente Hoorn zijn alle scans inmiddels vergeven, maar voor de overige gemeenten geldt dat men zich kan aanmelden voor een gratis scan via de desbetreffende gemeente. Bedrijven uit de regio IJmond kunnen zich melden bij de milieudienst IJmond. Bent u als organisatie of bedrijf geïnteresseerd in de mogelijkheden voor nieuwe brandstoffen en het financiële voordeel voor uw eigen wagenpark, en komt u niet uit een van bovenstaande gemeenten of de regio IJmond, dan kunt u zich aanmelden voor een gratis wagenparkscan, aangeboden door de provincie. Wees er echter snel bij, want er zijn nog maar negen scans beschikbaar. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de provincie is gevestigd. Wanneer u aan deze voorwaarde voldoet kunt u contact opnemen met Jaap Willems, of via telefoonnummer , voor het maken van een afspraak. STIMULERING schoon wagenpark DECEMBER 2008 PAGINA 4 VAN 5

5 Contactgroep Aardgas IJmond De regio IJmond is actief bezig op het gebied van duurzaamheid. Ook hier worden verschillende initiatieven gestart om het rijden op aardgas te promoten. Een van de middelen om dat te doen is via de Contactgroep Aardgas IJmond. De groep bestaat uit enthousiaste ondernemers uit verschillende werkvelden. Samen willen deze ondernemers ideeën ontwikkelen om de overgang naar aardgas-auto s in de provincie te bespoedigen. In de contactgroep zitten CNG Net, SenterNovem, Translast, Mercedes, Welp, Fuwel, Falco / BOA, Milieudienst IJmond, Boudesteijn en Martin Schilder. Op dit moment zet de groep zich hard in voor het realiseren van vulpunten. De vraag is er en nu wordt het tijd dat men kan gaan tanken. Momenteel liggen er plannen voor vijf vulpunten. Drie daarvan zijn nog onzeker maar de andere twee (in Heemskerk en in Velsen) zijn erg concreet. Ook is de groep druk bezig met het zoeken naar een aardgasconsulent. Deze consulent wordt ingezet in de provincie om bedrijven actief te benaderen en te informeren over de mogelijkheden voor aardgas. Duurzame bedrijvencontactdag Op 5 februari vindt de eerste duurzame bedrijvencontactdag, regio IJmond plaats in Wijk aan Zee. Deze dag staat in het teken van duurzame initiatieven. Van het gebruik van LEDverlichting, zonne-energie en windenergie tot het rijden op aardgas en elektrisch. Tijdens de dag zijn er tussen de 40 en 60, veelal IJmondse, bedrijven aanwezig die zich bezig houden met duurzaamheid. Ook minister Van der Hoeven van Economische Zaken komt de dag bezoeken. Met deze contactdag wil de regio IJmond laten zien wat er allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid en meer zichtbaarheid geven aan de vele initiatieven die al plaatsvinden in de regio en in de provincie. De dag biedt voor bedrijven een uitstekende gelegenheid om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Wanneer u geïnteresseerd bent en/of meer informatie wilt over het bemannen van een stand, of u wilt de dag graag bezoeken, neem dan contact op met Michel Dekker van IJmond Veelzijdig. Hij is te bereiken via telefoonnummer , of kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op de website Deze nieuwsbrief verschijnt eens in de drie maanden. Voor meer informatie en achtergronden kunt u de website bezoeken, of contact opnemen met de projectleider van de provincie Noord-Holland, Pim van Herk, of via telefoonnummer STIMULERING schoon wagenpark DECEMBER 2008 PAGINA 5 VAN 5

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten

Impuls januari 2009. Pilot klimaatneutrale gemeenten Impuls januari 2009 Pilot klimaatneutrale gemeenten De landelijke doelstellingen met betrekking tot de reductie van de CO 2 -uitstoot zijn ambitieus: 30% reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Om dit

Nadere informatie

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam!

Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Wie vooruit wil, rijdt duurzaam! Noord-Nederland is een prachtig deel van Nederland. Prachtig vanwege de natuur, de mentaliteit van de mensen en de ruimte. Een plek waar duurzaamheid steeds meer ruimte

Nadere informatie

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad

Impuls oktober/november 2009. Symposium CO2-neutrale Stad Impuls oktober/november 2009 Symposium CO2-neutrale Stad Donderdag 26 november wordt bijzonder. Groenlinks is groen, maar hoe duurzaam kan een CDA-er of VVD-er zijn? Welke Noord-Hollandse gemeente zet

Nadere informatie

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto

Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Subsidies aanschaf Aardgas/Groengas auto Ter stimulering van Groengas auto s zijn er diverse subsidieregelingen mogelijk. Landelijk bestaan de fiscale regelingen MIA en VAMIL. Regionaal worden verschillende

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas

Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders Gedragsonderzoek rijden op groen gas/aardgas Kwalitatieve studie naar percepties van wagenparkbeheerders

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH

DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH DEN HAAG GAAT ELEKTRISCH Kansen voor elektrisch vervoer 1 Een elektrische scooter is cool! Haags Milieucentrum februari 2011 Redactie: Fotografie: Monique Bergmans (Haags Milieucentrum) Bob Molenaar (Haags

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

Duurzaamheid Sloterdijk III

Duurzaamheid Sloterdijk III Duurzaamheid Sloterdijk III In opdracht van: projectorganisatie Westpoort/Sloterdijken Projectnummer: 13085 Steven Poppelaars MSc Drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.:

Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J. oat. 31 JAN 2014 ontv.: PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^^)ló\h \ \?~J oat. 31 JAN 2014 ontv.: Routing a.d. Bij!.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER fleetmotive zevende jaargang nummer 3 / september 2008 V O O R W A K K E R W A G E N P A R K B E H E E R Eindelijk contact Bedrijven ontdekken de elektrische auto WEGENER: MINDER IS MEER Door thuiswerken

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Koplopers verenigd Cradlekring Noord IVN/Emmlight Beter licht op school. Hoogwaardig hergebruik afval bij Attero

Koplopers verenigd Cradlekring Noord IVN/Emmlight Beter licht op school. Hoogwaardig hergebruik afval bij Attero DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Joop Eising, Invent: Ik heb een hekel aan verspilling. Verder in dit nummer: Feniks Engineering, Vepa, Emmlight en IVN, Green Deal Noord-Nederland en meer

Nadere informatie

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015)

Werk met eigen energie. Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) Werk met eigen energie Het Gelderse programmaplan voor energietransitie (2012-2015) inleiding Niet tobben over de crisis, maar investeren in de toekomst. Jan Borgman, fotonenboer Provincie Gelderland werkt

Nadere informatie

in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Transport compleet

in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Transport compleet in gesprek met... de heer Dekker, Vanessa Nieman en Peter Groen Nieuws Transport compleet met Salland Olie en Post mrt 214#9 column Peter nieuws Veel ontwikkelingen Met trots presenteren wij u de nieuwe

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Verbinding Rapportage 2009

Verbinding Rapportage 2009 Verbinding Rapportage 2009 Energie-efficiëntie Duurzame energie CO 2 -afvang, hergebruik en opslag Adaptatie Missie Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers

Nadere informatie

Rijden op waterstof in Overijssel

Rijden op waterstof in Overijssel Rijden op waterstof in Overijssel Haalbaarheidsonderzoek: "Wat is er in Overijssel nodig om het rijden op waterstof te realiseren". Crystal Energy Projects BV, Enschede, 1 november 2010 Rijden op waterstof

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud

JAAR MAGAZINEapril 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie oud SCHOON JAAR MAGAZINE april 2015 inspiratie uit afval, grondstoffen en energie Nieuw papier is oud papier Op weg naar circulaire economie Wind op zee grensverleggende projecten Afval scheiden samen halen

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012

Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Utrechtse Energie! Voortgangsrapportage 2012 Inhoudsopgave 1. Wonen... 4 2. Bedrijvigheid... 9 3. Mobiliteit... 15 4. Energieopwekking... 18 5. Eigen organisatie... 22 6. Initiatievenfonds... 25 7. Monitoring...

Nadere informatie