Nederland helpt Belgische stroomvoorziening mee op peil houden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland helpt Belgische stroomvoorziening mee op peil houden"

Transcriptie

1 dinsdag 8 april jaargang 17 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage Abonneren via Stalen palen In Roermond produceert Sif Group de 43 stalen funderingspalen voor het offshore windpark Luchterduinen. De palen zijn 70 meter lang, wegen 525 ton en hebben een diameter van 5 meter. Als de palen klaar zijn worden ze 23 kilometer voor de kust van Noordwijk en Zandvoort in de zeebodem geheid. Eind 2015 zal het windpark van Eneco en Mitsubishi groene stroom gaan opwekken voor zo n huishoudens. Ironisch om te zien hoe de nationale politiek omgaat met energie 3 Special over warmte: kansrijk en duurzaam Brussel-veteraan Philip Lowe Energy Investment Map: Denemarken topscorer op investeringslijst duurzame energie Rotterdamse ROAD-project stap dichterbij Offensief voor -opslagproject ook laatste toevlucht Nederland helpt Belgische stroomvoorziening mee op peil houden DOOR JAN SCHILS, BRUSSEL Voor de tweede keer in twee jaar tijd heeft Electrabel de kerncentrales Doel 3 en Tihange 2 - samen goed voor megawatt of circa 20% van de Belgische stroomproductie - uit veiligheidsoverwegingen moeten stilleggen. En net als in 2012 is Nederland, samen met drie in allerijl heropgestarte Belgische warmtekrachtcentrales, ook nu bijgesprongen om de energievoorziening in het land te kunnen blijven verzekeren, zegt woordvoerster Barbara Verhaegen van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De markt heeft goed gefunctioneerd. De stroomimport uit Nederland is des te interessanter als die ook nog eens goedkoper is. Elia zal de komende weken en maanden desnoods extra stroom uit Nederland blijven invoeren. Haarscheurtjes De reden voor het stilleggen van de twee oude kerncentrales is dat nieuwe testen hebben aangetoond dat de duizenden haarscheurtjes in de reactorwanden, die ruim twee jaar geleden al tot sluiting aanleiding gaven, groter kunnen worden als ze blootgesteld worden aan verdere straling. De door Electrabel aangetrokken specialisten hadden eerder juist het tegendeel beweerd. Het bedrijf laat nu een nieuw onderzoek instellen. Daarom blijven de twee kerncentrales zeker tot 15 juni gesloten. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Veiligheid (FANV) zegt niet uit te sluiten dat ze definitief dicht gaan, als het nieuwe onderzoek niet kan aantonen dat er iets misgelopen is met de testen. FANC-topman Jan Bens: Dan is het over en uit. In dat geval is er een groot probleem, want Doel 1 en 2 (goed voor 900 megawatt) moeten in 2015 ook al sluiten. Bovendien zijn er de laatste jaren verschillende klassieke centrales in België (goed voor megawatt) gesloten. Ook in de buurlanden werden heel wat gasen kolencentrales stilgelegd, waardoor de marge om België zonodig te hulp te schieten (bijvoorbeeld bij een calamiteit of een strenge winter) kleiner is geworden. Als Nederland dan verstek zou moeten laten gaan, zitten we wel in een heel moeilijke situatie, meent de Elia-woordvoerster. Energie Actueel is ook digitaal beschikbaar: energieactueel.nl Weer investeringspiek Zweeds energiebedrijfsleven DOOR WIM VERSEPUT, KOPENHAGEN Het investeringsniveau in de Zweedse energiesector hervat dit jaar, na een kleine dip in 2013, de recordkoers. Volgens het centraal bureau van de statistiek (SCB) in Stockholm nemen de investeringen in het lopende jaar ten opzichte van vorig jaar met 21% toe naar 4,4 miljard euro. Dat is weliswaar nog niet zoveel als in de industrie, maar ondertussen wel tien keer meer dan wat er naar verwachting aan investeringen in de bouwnijverheid wordt uitgegeven, stelt energiebrancheorganisatie Svensk Energi vast. Eens te meer bevestigt het energiebedrijfsleven daarmee zijn rol als motor in de Zweedse economie, zegt directietopman Kjell Jansson van de organisatie. Onder de financiële crisis van de laatste jaren, toen andere sectoren hun investeringen naar beneden schroefden, bleef de positie van de energiesector sterk. Als de prognose van het SCB voor dit jaar juist blijkt te zijn, komt de energiebranche te staan voor 42% van alle industriële investeringen in Zweden. Geen nattevingerwerk De prognose is volgens Jansson niet met de natte vinger opgesteld. Dat bewijzen de cijfers van de afgelopen tien jaar. In die tijd is er in totaal voor 30 miljard euro geïnvesteerd. De zes jaar geleden opgestelde prognose dat in de jaren in totaal voor 33 miljard zal worden geïnvesteerd, ontpopt zich inmiddels als duidelijk aan de conservatieve kant. Jansson: Sinds is onder meer veel geld gevloeid naar de netten kilometer ongeïsoleerde blanke kabels in bosgebieden zijn tegen het weer beveiligd de meeste liggen nu in de grond. Ongeveer 30% van de investeringsinzet zat in windenergie. De rest betrof vergroting van de efficiency in de overige elektriciteitsproductiecapaciteit, dat wil zeggen waterkracht, kernreactoren en warmtekrachtcentrales. De activiteiten van de sector zijn afgezien daarvan ook goed voor de werkgelegenheid. De komende vijf jaar is er bijvoorbeeld een dringende behoefte aan rond de ingenieurs en andere technici. Noorse aardgasreserves groeien licht naar ruim miljard kuub DOOR WIM VERSEPUT, KOPENHAGEN De aardgasreserves op het continentale plat van Noorwegen zijn vorig jaar weer iets gegroeid. Volgens de nieuwe cijfers van het Oliedirectoraat in Stavanger zijn deze met 267 miljard kubieke meter toegenomen naar ruim miljard kubieke meter. Dat is ruim dubbel zoveel als sinds de start van de winning in de jaren 70 van de vorige eeuw is geproduceerd en geleverd. Deze hoeveelheid is namelijk krap miljard kuub. Van de nog te winnen reservoirs is ongeveer miljard kuub relatief onzeker, omdat het hier gaat om velden die nog niet in kaart zijn gebracht. De groei van de aardgasreserve is niet alleen te danken aan nieuwe vondsten, maar ook aan uitbreiding van het exploratie-gebied met de wateren rond het eiland Jan Mayen in de oceaan tussen Groenland en het uiterste noorden van het Noorse vasteland. De opsporing bevindt zich daar echter nog in een pril stadium. Op peil Vorig jaar produceerde en leverde het Noorse plat 108 miljard kuub gas. Dat was iets minder dan in 2012 toen 115 miljard kubieke meter werd geleverd. Uitgaande van de prognose blijft de productie in het lopende jaar ongeveer gelijk. Niettemin moet de Noorse offshore sector het de komende jaren in toenemende mate van de gaswinning hebben, omdat de oliereserves afnemen. Deze bedragen nog ruim 3,3 miljard kubieke meter, waarvan circa 30% nog niet in kaart is gebracht. De gasproductie blijft nog tot 2025 ongeveer op het huidige peil met een mogelijke piek van 130 miljard kuub in Gasexport De Noorse gasexport dekt rond de 20% van het Europese verbruik. De grootste afnemers zijn Duitsland, Groot-Brittannië, België en Frankrijk, waar het gas uit Noorwegen voorziet in tussen de 20 en 40% van de vraag. Andere, maar kleinere afnemers zijn te vinden in onder meer Nederland, Oostenrijk, Tsjechië, Spanje en Denemarken. Exportcijfers over het voorafgaande jaar publiceert het Oliedirectoraat doorgaans in april.

2 2 ECONOMIEmarkt & bedrijven Groene energie kost Denemarken welvaart en arbeidsplaatsen Terwijl Denemarken topposities inneemt op diverse wereldwijde energieranglijsten blijft het transitiebeleid van de regering in Kopenhagen onder scherpe kritiek van de economische adviseurs van de overheid. Het staande regeringsadviesorgaan, de Economische Raad, heeft de politici opnieuw gewaarschuwd dat met het huidige prijsgarantiestelsel voor duurzame energie naast het doel wordt geschoten. Uiteindelijk leidt het Deense beleid internationaal gezien niet tot de gewenste vermindering van de -uitstoot, maar wel tot verlies aan werkgelegenheid en welvaart als gevolg van hoge energiekosten. De prijsgaranties drijven de stroomprijzen steeds verder op, naarmate het aanbod aan duurzame energie stijgt en de spotprijzen als gevolg daarvan dalen. Uitgaande van de modelberekeningen van de economische deskundigen stijgt de bijdrage aan de groene stroomproducenten tot 2020 naar een niveau van een kleine 1 miljard euro op jaarbasis in de prijzen van Schatkist Het advies van de Raad is om zowel de directe als via de prijs verleende subsidies aan duurzame energie (windenergie, fotovoltaïsch en biogas) te schrappen. Weliswaar komen er dan minder windturbines en/of andere duurzame capaciteit bij, maar ook dan nog zou Denemarken zijn Europese doelstelling inzake duurzame energie (een aandeel van 30% in 2020) bijna kunnen halen. Voor het bedrijfsleven en de huishoudens levert het echter een aanzienlijke besparing op, zij het niet het hele bedrag want een substantieel deel van de heffingen op stroom vloeien in de schatkist en zo naar de normale begroting. Als de regering toch prijsgaranties wil blijven geven, zou het volgens de Raad beter zijn om de financiering via de inkomstenbelasting te laten verlopen. PA Consulting Group presenteert Energy Investment Map Denemarken topscorer op investeringslijst duurzame energie DOOR WIM VERSEPUT, KOPENHAGEN Denemarken is wereldwijd lijstaanvoerder als het gaat om de vraag waar men het best kan investeren in duurzame energie. Dat is althans de visie van raadgevingsconcern PA Consulting Group in zijn nieuwe uitgave van de Energy Investment Map. Denemarken haalt op de renewable index van deze hitlijst 148 punten. Dat is 5 punten meer dan in 2013 en daarmee streeft het land China en Zweden voorbij, die vorig jaar de bovenste twee plaatsen innamen. De Deense toppositie is te danken aan de inmiddels binnen handbereik gekomen doelstelling dat in 2020 de helft van de elektriciteitsproductie voor rekening dient te komen van windkracht. Daarnaast stelt PA Consulting vast dat de Denen een hoop doen aan slimme meters en intelligente technologie voor de distributie van de stroom, ofwel smart grids. De ontwikkeling van nieuwe windenergiecapaciteit op zee verloopt voorts sneller dan in andere Europese landen, vinden de opstellers. In de goede richting trekt ook het Deense beleid voor fotovoltaïsche zonne-energie, hoewel deze technologie door het lage aantal uren dat de zon schijnt voor investeerders relatief onaantrekkelijk blijft. Een duidelijke indicatie dat internationale investeerders de Deense inzet op windenergie zijn gaan waarderen, werd onlangs geleverd door bankier Goldman Sachs, dat een groot belang nam in energieconcern DONG Energy. Dit bedrijf heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt naar een leidende positie op het gebied van de bouw en exploitatie van offshore windparken. Nederland handhaaft zich Nederland verbeterde ten opzichte van 2013 zijn positie eveneens, namelijk met 3 punten naar nu 120 en handhaafde zich daarmee op de 16de plaats. Dat is een hogere score dan Frankrijk (111 punten), maar lager dan Duitsland, dat 126 punten haalt. De Nederlandse ambities zijn goed, menen de kaartmakers, maar het beleid bevat te weinig stimulansen voor internationale investeerders en dat maakt het onzeker of de doelstellingen zullen worden gehaald. De overwegingen van de regering om te beginnen aan de winning van schaliegas zijn ook een minpunt, want daardoor komt de motivatie om in te zetten op groene energie mogelijk nog meer onder druk. Denemarken heeft ook een groot potentieel aan schaliegas, maar dat heeft geen invloed op het transitiebeleid. Omtrent de aanpak van de winning houden de Deense politici vooralsnog de boot af, ongeacht het wenkende perspectief dat het land daarmee een netto exporteur zou kunnen worden van gas. Kaart De Energy Investment Map omvat 31 landen, waaronder behalve de meeste West-Europese landen ook grote landen als de VS, Rusland, China en India. Daar staat tegenover dat de kaart wit is in Afrika (afgezien van Zuid-Afrika), terwijl bijvoorbeeld ook Zuid-Amerika alleen door Brazilië is vertegenwoordigd. De kaart geeft ook een index omtrent de verrichtingen op het gebied van gangbare energie (fossiel). Nederland staat hier op de 25ste plaats met 103 punten. Ter vergelijking: Denemarken komt op 105 punten en Duitsland op 121, net als Frankrijk. Vuurrode cijfers E.On, RWE en GDF Suez DOOR PETER WESTHOF De Franse multi-utility GDF Suez en de Duitse energiereuzen E.On en RWE kwamen de afgelopen weken met hun cijfers over 2013 naar buiten. Die vielen niet mee. Aanhoudende slechte economische omstandigheden en negatieve condities op de energiemarkt zorgden voor rode cijfers bij deze utilities. RWE leed zelfs zijn eerste nettoverlies in 60 jaar. E.On heeft de winst en omzet vorig jaar fors zien dalen, zo werd op 12 maart bekend. Verslechterde marktomstandigheden en een aangescherpte regelgeving waren volgens E.On hiervoor verantwoordelijk. De operationele winst ging met 14% omlaag tot 9,3 miljard euro, terwijl de omzet met 7% daalde tot 122,5 miljard euro. De nettowinst nam met 2,3% af naar 2,1 miljard euro. De teruggang werd vooral veroorzaakt door gedaalde stroomprijzen en een lagere productie. Dat kon niet worden gecompenseerd door inkomstenstijgingen bij de winning van olie en gas en duurzame energie. Onze resultaten zijn een duidelijke weerspiegeling van de negatieve effecten van de moeilijke economische omstandigheden en de regelgeving in Europa, aldus E.On-topman Johannes Teyssen in een toelichting. Met de regelgeving doelde Teyssen op het Europese beleid om hernieuwbare energie de afgelopen jaren zwaar te subsidiëren. Dit gaat volgens E.On ten koste van de winstgevendheid van de meer conventionele energiecentrales. Het concern voorziet dat de operationele winst dit jaar verder afneemt tot 8 à 8,6 miljard euro. Ondanks de rode cijfers behoorde E.On tot de schaarse winnaars op de beurs van Frankfurt. Beleggers vonden de cijfers blijkbaar meevallen en beloonden het aandeel met een koerswinst van 2,7%. Ze lieten zich ook niet afschrikken door een flinke daling van het dividend. Dat wordt dit jaar door E.On bijna gehalveerd. RWE lijdt eerste nettoverlies Ook RWE heeft een slecht 2013 achter de rug. Het heeft vorig jaar door grote afschrijvingen op zijn elektriciteitscentrales zijn eerste nettoverlies in 60 jaar geleden. RWE boekte in 2013 een nettoverlies van 2,8 miljard euro. Dit kwam vooral doordat voor 4,8 miljard euro werd afgeschreven op de waarde van bezittingen. De nettowinst zakte hierdoor met 6% tot 2,3 miljard euro. Het bedrijf gaf eind januari al aan in totaal 3,3 miljard euro af te moeten schrijven op met name de gas- en kolengestookte energiecentrales in Europa. RWE kampt al langere tijd met moeilijke marktomstandigheden bij de traditionele energieopwekking. De vraag naar elektriciteit is relatief laag door de slechte economische omstandigheden, terwijl de concurrentie van windmolenparken en zonne-energie steeds verder toeneemt. Vorig jaar wekte RWE 5% minder elektriciteit op dan in 2012, vooral doordat conventionele centrales werden stilgelegd. De productie uit duurzame bronnen nam toe. De totale verkoop van elektriciteit nam met 2% af. RWE verwacht dat de winst ook dit jaar substantieel daalt naar 1,3 tot 1,5 miljard euro. De besparingen die de teruglopende opbrengsten moeten compenseren, lopen volgens het bedrijf voor op schema. RWE verwacht in 2016 in totaal 1,5 miljard euro van zijn kosten te hebben gesneden, dat is een jaar eerder dan gepland. De onderneming wil de komende jaren 10% van zijn personeelsbestand schrappen. Dit komt neer op 6700 banen, waarvan 4700 in Duitsland. Beleggers op de beurs in Frankfurt schrokken ook niet van de rode cijfers van RWE. Het aandeel ging zelfs licht omhoog. GDF Suez boekt fors af GDF Suez meldde eind februari, bij de presentatie van de cijfers over 2013, dat het fors afboekt op zijn bezittingen. In totaal gaat het om een bedrag van 14,9 miljard euro. Door deze boekhoudkundige exercitie schreef GDF over het afgelopen jaar een verlies van 9,7 miljard euro tegen een winst van 1,5 miljard in De forse afschrijvingen worden gedicteerd door de moeilijke omstandigheden op de energiemarkt. Topman Gérard Mestrallet sprak Best en slechtst presterende beursfondsen Periode 24 februari t/m 31 maart 2014 best presterende GdF Suez/International Power 11,71% Veolia Env 11,23% EDP 10,53% Endesa 10,10% Gasnatural - Union Fenosa 9,48% minst presterende Centrica 3,02% E.On 0,71% National Grid Group -1,83% RWE -2,82% EVN -10,05% zelfs van een ernstige en langdurige situatie. GDF Suez lijdt onder de sterk teruggevallen Europese vraag naar stroom, opgewekt in gasgestookte centrales. Het concern moest de capaciteit van zijn centrales fors terugbrengen, door productieeenheden stil te leggen. De omzet daalde vorig jaar met 0,8% naar 81,3 miljard euro. Het aandeel GDF Suez reageerde nauwelijks op de cijfers en noteerde op de beurs in Parijs vrijwel onveranderd.

3 3 INTERVIEWeuropa Brussel-veteraan Philip Lowe blikt terug op zijn tijd als DG Energie We doen overal nog steeds alsof er nationale markten voor elektriciteit en gas zijn DOOR ARJAN SCHIPPERS, LONDEN Toen hij vier jaar geleden het roer overnam op het Directoraat-Generaal Energie, bracht Philip Lowe een schat aan Brusselse ervaring met zich mee. Voor hij DG Energie werd, diende hij acht jaar als directeur-generaal voor Mededinging. Hij is een echte Brusselveteraan, die zijn loopbaan bij de Europese Commissie in 1973 begon. Eind vorig jaar ging hij met pensioen. Hoe kijkt hij terug op zijn vier jaar bij het Directoraat-Generaal Energie? Een paar weken na zijn pensioen, is Philip Lowe nog steeds in Brussel te vinden. Het eerste jaar na je afscheid, zegt hij, is hij nog steeds druk met discussies en seminars waar hij voor gevraagd wordt. Maar hij vindt dat niet erg: Ik vond de vier jaar bij het DG Energie echt fascinerend. Het taakgebied is vol problemen, maar ook vol uitdagingen. Je hebt de intellectuele uitdaging om de complexiteit van de energieproblematiek te doorgronden en de politieke en beleidsuitdaging om al die kwesties op te lossen en soms onverenigbare doelstellingen met elkaar te verzoenen. Ik ben alleen maar vertrokken omdat ik vond dat ik over mijn houdbaarheidsdatum heen was. Vrije energiehandel in EU wordt nog steeds gehinderd door gebrekkige interconnectie Nog drukker Toen Lowe bij het DG Energie kwam, had hij al heel wat ervaring met de branche. Bij het DG Mededinging met Neelie Kroes hadden we een onderzoek naar de mededinging in de energie- sector, dus ik ben eigenlijk al bijna tien jaar bezig met problemen in die sector. Voor ik naar Energie overstapte, zei iemand tegen me dat ik het wat rustiger aan zou kunnen doen als directeurgeneraal voor Energie in plaats van Mededinging. Maar het tegengestelde is het geval gebleken; het was nog drukker, vooral door de noodzaak van veel discussie, de noodzaak mensen te overtuigen en gewoon om te begrijpen wat er in de verschillende lidstaten allemaal speelt en de externe dimensie van het energiebeleid, vooral met Rusland, Noorwegen maar ook Noord-Afrika. Het is ironisch om te zien hoe de nationale politiek omgaat met energie Interconnectie Er is de afgelopen jaren veel bereikt, zegt Lowe. We hebben een zeker momentum gecreëerd voor een geïntegreerde, gekoppelde en open markt voor energie in Europa, door de transpositie van het derde energiepakket door te zetten, door het werk van ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators red.) met betrekking tot netwerkcodes en de besluiten vorig jaar over infrastructurele projecten van gemeenschappelijk belang. Er zijn ook goede vooruitzichten dat nog dit jaar wordt begonnen met het werk aan interconnectieprojecten. Dat is nodig ook, want de vrije handel in elektriciteit en gas in de Europese Unie wordt nog steeds gehinderd door gebrekkige interconnectie. Een lichtpunt was dat in februari er voor het eerst een complete koppeling ontstond van de elektriciteitsmarkten in vijftien landen in centraalen noordwest-europa. Dat is een grote stap op weg naar integratie. Maar er is een grote behoefte aan nog meer interconnectie om de markten effectiever te laten werken, zegt de voormalige directeur-generaal. Het is ironisch om te zien hoe de nationale politiek omgaat met energie. We doen overal nog steeds alsof er nationale markten voor elektriciteit en gas zijn. Maar als je naar de grensoverschrijdende elektriciteits- en gasstromen kijkt, kun je niet serieus meer beweren dat er een Duitse, Nederlandse of Belgische markt voor energie is. Desondanks zijn er in grote delen van Europa nog veel infrastructurele obstakels die een meer geïntegreerde markt in de weg staan: het Iberische schiereiland bijvoorbeeld, is geïsoleerd door de lage interconnectiecapaciteit met Frankrijk. Zelfs als de huidige projecten van gemeenschappelijk belang zouden zijn uitgevoerd, zou het interconnectieniveau nog maar 5% zijn. Spanje heeft een aanzienlijke overcapaciteit aan elektriciteitsopwekking, terwijl er plannen voor capaciteitsmechanismen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn! Veel van die gasgestookte elektriciteitproductie in Spanje zou elders goed kunnen worden gebruikt als er een grotere markt was. Maar zodra mensen zich zorgen beginnen te maken dat de lichten weleens uit zouden kunnen gaan, is de eerste reactie het zoeken naar een nationale oplossing, hoewel dat meestal heel duur is. Als je interconnectie hebt en een veel groter netwerk is er grotere leveringszekerheid en kost het ook minder. Maar daarvoor heb je veel meer regionale samenwerking en vertrouwen tussen de lidstaten nodig. Gigantische besparingen Lowe citeert graag een cijfer uit een recente studie die was uitgevoerd in opdracht van de Europee Commissie dat een geïntegreerde, open energiemarkt Europa tot wel 70 miljard euro per jaar zou besparen. Dat cijfer is een combinatie van tot 30 miljard euro aan besparingen in gas en 40 miljard in elektriciteit. De manier waarop die cijfers zijn berekend, gaat uit van de -arme energiemarkt niet laten domineren door subsidies Energiecommissaris Günther Oettinger en zijn team hebben het debat over het energiebeleid de afgelopen vier jaar flink verschoven, zegt Lowe, en wel in de juiste richting. We hebben het debat veranderd van eentje dat zich vooral richtte op klimaatverandering naar een debat dat veel realistischer kijkt naar de economische aspecten van energie. We beginnen nu te kijken naar wat de meest kostenefficiënte energiebron is die ook nog koolstofarm is. Langzaam maar zeker kunnen de subsidies voor duurzame energie omlaag, omdat de kosten zijn gedaald. Duurzame energie is niet langer een marginale energiebron, en dat betekent ook dat de implicaties voor het energiesysteem van meer betekenis zijn geworden. Over het algemeen is het makkelijker om fluctuerende duurzame opwekking te balanceren in een grotere internationale markt met verschillende weersomstandigheden voor vraag en aanbod dan in een nationale markt. Maar daarvoor hebben we betere infrastructurele connecties nodig. In die zin is steun voor duurzame energie niet onverenigbaar met het scheppen van een interne markt. Maar als we een interne Europese markt krijgen, moeten we wel gemeenschappelijke regels hebben voor hoe we de verschillende vormen van energie ondersteunen. Dat is waarom de richtlijnen voor staatssteun die momenteel voorliggen essentieel zijn om er voor te zorgen dat een Europese markt voor koolstofarme energie er niet eentje is die wordt gedomineerd door subsidies. mogelijkheid tot prijsconvergentie op een lager niveau waar er interconnectie bestaat en waar markten effectiever en vrijelijk kunnen opereren om de laagst mogelijke prijs en het hoogste niveau van leveringszekerheid te realiseren tegen de laagste kosten. En je kunt natuurlijk weer voor nationale oplossingen kiezen, bijvoorbeeld als Litouwen zou investeren in een kleine LNG-terminal om minder afhankelijk te zijn van Rusland, maar waar de Baltische staten echt bij gebaat zouden zijn is meer interconnectie met de West-Europese gasmarkt. Geen nationale doelstellingen geeft lidstaten meer flexibiliteit Echte keus Er zijn ook terreinen waar Lowe minder tevreden is over de vooruitgang tijdens zijn vier jaar op DG Energie. Zo vindt hij dat er te weinig is gebeurd in de consumentenmarkt. We zijn er niet in geslaagd een echte dynamiek tot stand te brengen in de consumentenmarkten in Europa. Misschien hebben we toch wat wetgeving nodig en misschien meer actie van toezichthouders en mede-dingingsautoriteiten in de lidstaten om wat van de voordelen die er op het niveau van de groothandel zijn door te berekenen aan de consumentenmarkt. Consumenten krijgen dan misschien niet meteen lagere prijzen, maar ze zien dan wel dat concurrentie de prijzen aan banden legt en dat er een echte keus wordt geboden. We zijn er niet in geslaagd een echte dynamiek tot stand te brengen in de consumentenmarkten in Europa. Voormalig directeur-generaal Energie van de Europese Unie, Philip Lowe Philip Lowe was zeer nauw betrokken bij de voorbereiding van de voorstellen voor 2030 waarin de norm van 40% uitstootvermindering centraal staat. Er was veel discussie, bijvoorbeeld in het Europees parlement, over de noodzaak van bindende nationale doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing. Maar Lowe is daar geen voorstander van. Voor een aantal lidstaten is het heel goed te doen om meer in te zetten op duurzame energie, maar in andere landen, waaronder Polen, is het niet realistisch om voor een hogere doelstelling te gaan zonder de enorme problemen aan te pakken die het herstructureren van de energiesector met zich meebrengt. Door geen nationale doelstelling te formuleren voor duurzame energie geeft de Commissie meer flexibiliteit aan lidstaten om de doelstelling voor uitstootvermindering te halen en dat kan in Polen en andere landen bijvoorbeeld ook door energiebesparende maatregelen of kernenergie. Die flexibiteit om een uitstootvermindering te realiseren met een meer technologieneutrale benadering heeft zeker voordelen. Maar het gevaar bestaat dat in plaats van dat de markt bepaalt wat de beste technologie is, overheden de markt opnieuw fragmenteren door nationale doelstellingen te formuleren die geen rekening houden met de gevolgen voor de totstandkoming van een Europese energiemarkt.

4 4 THEMA warmte Warmte in Nederland: kansrijk en duurzaam DOOR ALEXANDER HAJE Warmtenetten, in de volksmond ook wel stadsverwarming genoemd, staan de laatste jaren weer sterk in de belangstelling. Met name in de grotere steden worden nieuwe netten aangelegd en bestaande warmtenetten uitgebreid. Steeds vaker wordt warmte-infrastructuur gekoppeld aan een duurzame energiebron. Zoals geothermie, industriële restwarmte van bijvoorbeeld een afvalverbrandingsinstallatie of een biomassacentrale. Daardoor worden warmtenetten nog interessanter voor het realiseren van -doelstellingen en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Door het grote potentieel aan duurzame warmte en warmtebesparing in ons land ziet de toekomst van warmtelevering er zeer kansrijk uit. In deze special aandacht voor de verduurzaming van warmtenetten en de stappen die nog genomen moeten worden. Daarbij komen de grote warmtespelers aangesloten bij Energie-Nederland aan het woord en overige belangrijke partijen. Gijs de Man, voorzitter Stichting Warmtenetwerk Verduurzaming warmtevoorziening met 20% is mogelijk in 2020 Duurzame warmte en warmtebesparing vaak kosteneffectiever dan groene stroom Er is een groot potentieel aan kosteneffectieve, duurzame warmte en warmtebesparing in ons land voorhanden: meer dan 200 petajoule in En hernieuwbare warmte en warmtebesparing zijn in veel gevallen kosteneffectiever dan hernieuwbare elektriciteit. Aldus een studie van de Stichting Warmtenetwerk. Het Nationaal Energieakkoord stelt onder meer als doel dat 1,5% besparing op het finale energieverbruik per jaar moet worden gerealiseerd. En 100 petajoule (PJ) energiebesparing op het finale verbruik in Specifiek voor warmte zet het akkoord in op een aantal punten. Zo worden voor de gebouwde omgeving energiebesparingsfondsen, subsidies en voorlichtingsprogramma s opgezet. Bij de industrie krijgt het benutten van restwarmte hoge prioriteit. Ook worden de mogelijkheden van regionale warmte-infrastructuren bekeken. En hernieuwbare warmte moet vooral komen uit zonnewarmte, warmtepompen en warmte-koudeopslag (WKO). SDE+ In 2012 is de SDE+ regeling uitgebreid met de categorie Hernieuwbare Warmte. De gestaffelde opzet van de SDE+ stimuleert de goedkoopste vormen van hernieuwbare energie eerst. De duurdere vormen komen later aan bod, als er budget over is. Zo n 98% van het SDE-budget werd in 2012 toegewezen aan hernieuwbare warmte. Vorig jaar was dat ongeveer 65%. Gas en groene stroom kregen nauwelijks budget toegewezen. Dat wijst op de kostenefficiency van warmte. Beperkt deel In 2012 was de totale warmtevraag in ons land ongeveer petajoule. Daarvan neemt de industrie 522 PJ voor haar rekening, huishoudens 350 PJ, bedrijven 233 PJ en de landbouw 88 PJ. Op dit moment bedraagt het aandeel hernieuwbare warmte slechts een beperkt deel van de totale warmtevraag. In 2012 werd circa 38 PJ opgewekt uit hernieuwbare bronnen, dat is ongeveer 3,2 procent. Biomassa en het biogene deel van afvalverbranding leveren daarin de grootste bijdrage. Warmtebesparing Het totale potentieel aan warmtebesparing ligt rond de 260 petajoule. Dit zijn met name de schil- en isolatieverbeteringen in de gebouwde omgeving en de restwarmtebenutting in de industrie. Warmtebesparing heeft een groot rendabel potentieel: Meer dan 165 PJ. De belangrijkste maatregelen zijn isolatie, bouwnormen, restwarmtebenutting en procesoptimalisatie in de industrie. De duurdere opties zijn vraagvermindering in de glastuinbouw en micro-warmtekrachtcentrales (WKK s) bij huishoudens. Technisch en rendabel potentieel Het technisch potentieel hernieuwbare warmte in 2020 wordt ingeschat op 280 petajoule in Nederland. Er is ongeveer 85 PJ aan rendabel potentieel in Nederland voorhanden. Dit betreft voornamelijk WKO bij bedrijven en het duurzame deel van de warmtelevering van afvalverbrandingsinstallaties en energiecentrales. De duurdere opties zijn warmtepompen bij huishoudens en bio-wkk s. Er kunnen de komende jaren flinke verduurzamingstappen worden gemaakt in de warmtevoorziening. Dat zegt Gijs de Man, voorzitter van de Stichting Warmtenetwerk en directeur van Stadsverwarming Purmerend. Maar dan zal er wel een consistent warmtebeleid moeten worden gevoerd. Waarom kiezen voor een collectieve warmtevoorziening? Er moet een hele goede reden zijn om woningen aan te sluiten op een warmtenet, anders doe je dat niet, zegt De Man. De reden waarom warmtenetten aangelegd worden is gelegen in de energie-efficiency. Want warmtelevering leidt tot een -reductie in vergelijking met het gangbare alternatief, de gasgestookte HR-ketel. Zo n 5% van de woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet. De energie die daarvoor wordt geleverd, komt van oudsher uit elektriciteitscentrales. Maar de laatste jaren zijn ook afvalverbrandingsinstallaties een belangrijke bron van warmte, zegt de Man. En we zien een ontwikkeling dat er steeds meer restwarmte wordt benut uit de industrie. Dat is warmte die anders verloren gaat. Flinke winst Door de inzet van duurzame brandstof in de warmtesector kan er de komende jaren een flinke -winst behaald worden. Dat zie je nu ook op lokaal niveau in Purmerend, zegt de Man. Dat haalde tot nog toe zijn warmte uit een warmtekrachtcentrale van Nuon. Nu gaat Purmerend gebruikmaken van Wat we nodig hebben is een consistent beleid een nieuwe opwektechnologie die dit jaar operationeel wordt. Een technologie met als warmtebron hout van Staatsbosbeheer. Dit betekent een majeure stap voorwaarts in de verduurzaming. Straks komt 80% van de warmte voor Purmerend uit biomassa. Dat leidt tot een -reductie die gelijk is aan de -besparing van bijna zonnepanelen. Vraaggedreven Praat je over warmte, dan is het belangrijk om eerst te kijken waar je die warmte kunt afzetten, zegt De Man. De vraag is leidend. Vervolgens kijk je welke warmtebron aan die vraag kan beantwoorden. Hij noemt een stad als Rotterdam waar zich nieuwe ontwikkelingen op warmtegebied voordoen. Warmtekrachtcentrales die daar nu nog warmte leveren gaan er op termijn uit. De warmtevraag zal steeds meer voor rekening komen van restwarmte uit de Rotterdamse haven. En kijk je verder de Randstad in, dan is het mogelijk die restwarmte via een aan te leggen leiding ook in het bestaande warmtenet van Den Haag en Leiden in te voeden. Langdurige zekerheid De Man: Warmte is geen business waar je rijk van wordt. Het is een infrastructurele oplossing. De investeringsmarkt kijkt met veel belangstelling naar warmtenetten. Het rendement is laag, maar stabiel. En omdat ze bijdragen aan een substantiële -reductie hebben warmtenetten een duurzaam karakter. Daarom ook is een pensioenfonds als PGGM nu voor 80% eigenaar geworden van de voormalige warmteactiviteiten van Essent. Warmte is een infrastructuur die past in het portfolio van institutionele beleggers. En dat kan weer een impuls geven aan een uitbreiding van warmtenetten. Westland De Man noemt het Westland dat voorop loopt in innovaties. Tuinders gaan uit van hun eigen kracht, zoeken graag zelf de beste oplossing. Wat je nu ziet ontstaan is dat er op clusterniveau wordt gekeken naar geothermie. Er ontstaat een soort collectief belang gestuurd door zo n warmteontwikkeling. Niet alleen de glastuinbouw kan profiteren van duurzame warmte uit de bodem, ook woningen kunnen ervan gebruikmaken. Er ontstaan zo allerlei lokale verbintenissen. Betrek je daar restwarmte uit Rotterdam ook bij, dan zijn er nog veel meer slimme combinaties mogelijk. Goed voor een verdere verduurzaming van de warmtevoorziening. Een verduurzaming van de warmtevoorziening met 20% is mogelijk in 2020, stelt de Stichting Warmtenetwerk waarvan De Man voorzitter is. Maar daarvoor moeten nog belangrijke stappen worden gezet, zegt hij. Vooral in het binnenstedelijk gebied bij de bestaande bouw kan warmte een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de klimaatambities van de grote steden. Daar valt nog heel veel winst te behalen. Daarom vind ik het een omissie dat warmte niet wordt gewaardeerd in het energielabel van woningen. In het Energieakkoord staat overigens dat die omissie zal worden gerepareerd. Op een aantal beleidsterreinen worden keuzes gemaakt die op het eerste gezicht logisch lijken, maar feitelijk niet bijdragen om de kansen van warmtelevering te vergroten, zegt De Man. Hij noemt als voorbeeld precariobelasting. Verschillende gemeenten willen die gaan verhogen. Dat betekent dat ook de warmtesector meer precario moet gaan betalen. Een verhoging die warmtebedrijven op basis van het niet-meer-dananders-principe in de Warmtewet niet mogen doorberekenen aan de klant. En dat kan een rem zetten op nieuwe ontwikkelingen. Belangrijk is consistentie van beleid de komende jaren. In juni komt de minister van Economische Zaken met een warmtevisie. Daaruit zal naar voren moeten komen welke kant we met warmte de komende jaren opgaan. Of we kiezen echt voor een collectieve warmtevoorziening daar waar dat mogelijk is, of we schaffen haar af. Dat laatste zal niet gebeuren, verwacht hij. Maar met een halfslachtig warmtebeleid van de laatste tien jaar bewijzen we de verduurzaming van onze energievoorziening geen dienst. In de jaren 70 en 80 werd uit oogpunt van energie-efficiënte, maar ook om minder afhankelijk te worden van import, stevig ingezet op collectieve warmte. Een thema dat in het licht van de huidige afhankelijkheid van het gas uit Rusland, en de wens om minder te pompen in Slochteren, actueler is dan ooit.

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie dinsdag 17 december 2013 - jaargang 16 nummer 10 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Fries zonnekarretje De elektromotor ligt klaar voor montage

Nadere informatie

Obama: aandacht voor klimaat, maar nog geen actie

Obama: aandacht voor klimaat, maar nog geen actie dinsdag 5 maart 2013 - jaargang 16 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Groene proeftuin Acrres is een proeftuin in Lelystad waar tal van

Nadere informatie

Sluiting oude kolencentrales onvermijdelijk

Sluiting oude kolencentrales onvermijdelijk dinsdag 8 oktober 2013 - jaargang 16 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Beatrix blaast leven in windpark Prinses Beatrix opent met het

Nadere informatie

Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel

Aanpassing spelregels emissiehandelssysteem op stapel dinsdag 28 januari 2014 - jaargang 17 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energiesector heeft goede prestatie geleverd 3 Henk Don (ACM)

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 4 september 2012, jaargang 15, nummer 10 Tips voor de redactie Tips voor de redactie De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne

Moskou dreigt opnieuw met gasoorlog wegens associatieakkoord EU-Oekraïne dinsdag 12 november 2013 - jaargang 16 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Groene tractor In Leeuwarden is dit najaar een proef gestart

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Campagne moet graafschade verminderen

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Campagne moet graafschade verminderen ENERGIE Actueel Dinsdag 28 februari 2012, jaargang 15, nummer 3 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat

Duitse Energiewende hervormd: complexiteit onderschat dinsdag 6 mei 2014 - jaargang 17 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl ArenA vol zonnepanelen De Amsterdam ArenA heeft binnenkort 4.200 zonnepanelen

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 25 september 2012, jaargang 15, nummer 11 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top

EU zal met mager klimaatakkoord weinig indruk maken op VN-top dinsdag 11 november 2014 - jaargang 17 nummer 9 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame warmte Terwijl in Zuid-Holland de warmteprojecten zich

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat

4-5 6. Opvolger De EU wil haar Raamwerk voor Klimaat dinsdag 10 september 2014 - jaargang 17 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Grootste zonnepark De zonnecentrale met 4.600 panelen van landbouwbedrijf

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Atoomfysicus Wim Turkenburg

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50. Atoomfysicus Wim Turkenburg ENERGIE Actueel Dinsdag 6 november 212, jaargang 15, nummer 13 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 1 april 212, jaargang 15, nummer 5 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag persberichten

Nadere informatie

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit

4-5 7. Britten op zoek naar noodcapaciteit dinsdag 7 oktober 2014 - jaargang 17 nummer 8 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Green Powerbox Boren en zagen op groene energie. De Green Powerbox

Nadere informatie

Actueel. Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Oud VROM-minister Pieter Winsemius

Actueel. Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Oud VROM-minister Pieter Winsemius ENERGIE Actueel Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag persberichten en overige van belang zijnde mailings

Nadere informatie

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1

Historisch compromis. NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 ECN PBL VNO NCW ACM MIN. EZ. Het energie-akkoord: newton 1 november 2013newtonMagazine ter inspiratie van E.ON-relaties newton 1 ACM MIN. EZ VNO NCW ECN PBL 9 NVB Dorette Corbey Energie-akkoord ontbeert impuls tot innovatie 12 Het energie-akkoord: Historisch compromis

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010

newton Finland Liever onafhankelijk dan duurzaam December 2010 December 2010 newton Magazine ter inspiratie van E.ON-relaties in de Benelux Energiemarkt uit dal? Zonnige toekomst voor zonne-energie Alpha Ventus op volle zee Johannes Teyssen over de strategie van E.ON

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 2 maart 212, jaargang 15, nummer 4 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag persberichten

Nadere informatie