Milieujaarverslag 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Milieujaarverslag 2010"

Transcriptie

1 Milieujaarverslag

2 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding/Voorwoord 3 2 Apollo Vredestein B.V. 4 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 6 4 Innovaties op het gebied van Duurzaamheid Quatrac Lite Project Stil en Veilig Wegverkeer Nieuwe vulkanisatielijnen Integraal Afvalmanagement Systeem Reductie verpakkingsmateriaal Bodemmaatregelen plan Energiereductie programma FEM Externe Veiligheid 16 5 Milieuprestaties 17 6 Ambities Apollo Vredestein

3 Voorwoord 3 Voor u ligt het milieujaarverslag over Waarschijnlijk zal dit de laatste uitgave zijn in deze vorm, want we beseffen dat milieu slechts een onderdeel vormt van een groter geheel: duurzaamheid. Binnen het Apollo concern is In 2011 een belangrijk project geïnitieerd onder de naam Agile. Agile, een acroniem voor Apollo Growth Innovation and Leadership Excellence, staat voor een significante groeidoelstelling voor Een van de belangrijkste pijlers die deze groei moet helpen bewerkstelligen, is duurzaamheid. Om deze filosofie kracht bij te zetten, is een multinationale werkgroep in het leven geroepen die het duurzaamheidprincipe bedrijfsbreed zal gaan uitdragen. Het doel is uiteindelijk om het gehele Apollo concern in 2015 op A-niveau te laten rapporteren volgens de Global Reporting Initiative (GRI3) richtlijnen. Het rapporteren en handelen volgens deze richtlijn zal alle aspecten van People, Planet en Profit binnen en buiten de onderneming verder verbeteren. Apollo Vredestein is in Nederland reeds ver op dit gebied gevorderd en zal een leidende rol gaan vervullen om andere bedrijven binnen het Apollo concern op het gewenste niveau te brengen. Een belangrijke taak, maar voor Apollo Vredestein is dat nog niet genoeg. Op het gebied van duurzaamheid is namelijk ook in Nederland nog zeer veel te bereiken. De komende jaren zullen wij ons verder bekwamen in alle aspecten van duurzaamheid, waarbij feiten en cijfers zonder twijfel zullen leiden tot het nog beter functioneren van ons bedrijf. Dit milieujaarverslag 2010 is daarbij een prachtige aanzet. Rob Oudshoorn Directeur Apollo Vredestein B.V.

4 4 Apollo Vredestein B.V. Apollo Vredestein B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt rubberproducten, waarvan hoogwaardige banden voor personenauto s, bestelwagens, tweewielers en voor agrarische en industriële toepassingen de belangrijkste zijn. Een belangrijk deel van onze autobanden wordt ontworpen door het Italiaanse designhuis Guigiaro. Sinds 2009 maakt Apollo Vredestein onderdeel uit van Apollo Tyres Ltd. uit India. Apollo Tyres is een multinational met kantoren en productielocaties in onder meer India, Zuid-Afrika en Nederland. Het is een jonge, ambitieuze en dynamische organisatie die trots is op haar unieke identiteit. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Indiase hoofdstad New Delhi. De vestigingen van Apollo Vredestein B.V. in 16 Europese landen en Amerika, verkopen jaarlijks ruim zeven miljoen banden. Onze omzet realiseren wij voor het overgrote deel buiten Nederland. Een deel van de producten wordt onder ons toezicht geproduceerd bij partners in onder meer India en Thailand. Wij hebben zodoende vaste voet in diverse landen in het Verre Oosten. Dit milieujaarverslag heeft betrekking op de activiteiten die in onze hoofdvestiging in Enschede plaatsvinden. Hier werken ruim 1500 medewerkers, waarvan het merendeel in meerploegendienst. We beschikken over moderne productiefaciliteiten, die zijn toegesneden op de complexe taak om in één fabriek een zeer breed bandenassortiment te produceren. De levenscyclus analyse van banden toont aan dat de milieubelasting het grootst is gedurende de gebruiksfase van een band in verhouding met de andere fasen in de cyclus. Dit heeft ertoe geleid dat er door de Research en Development afdeling van Apollo Vredestein B.V. veel onderzoek gedaan wordt naar het verder reduceren van de milieubelasting gedurende deze fase. Hierop wordt in verdere hoofdstukken nog terug gekomen.

5 Apollo Vredestein B.V. 5 De belangrijkste milieuaspecten van Apollo Vredestein zijn: Energie: de aandrijving van machines en het vulkaniseren van banden middels stoom kosten relatief veel energie. Energiemanagement staat bij Apollo Vredestein op een hoog niveau; Lucht: de stoomproductie op onze locatie brengt emissies CO2 en NOx met zich mee; Bodem: door de aard van onze processen en onze productielocatie vraagt het beheersen van bodemrisico s aandacht. Hier wordt door Apollo Vredestein jaarlijks veel in geïnvesteerd; Afval: zo efficiënt mogelijk produceren heeft altijd onze aandacht. Daarnaast worden zoveel mogelijk afvalstromen gerecycled; (Externe) veiligheid: is een zeer belangrijk onderwerp voor Apollo Vredestein. Risico s op dit gebied zijn dan ook goed beheerst. In 2010 heeft de focus gelegen op het voorbereiden van de fabriek op de grote productiegroei die in 2011 gerealiseerd moet gaan worden (een productie groei van circa 20%). In 2010 is de basis gelegd voor het verder ontwikkelen van het huidige milieubeleid, naar een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In dit beleid staan de drie P s centraal: People, Planet, Profit. Naast de zorg voor het milieu (planet) wordt dus een evenwicht gezocht met de juiste aandacht voor People (medewerkers en de maatschappij) en Profit (winstgevendheid/financiële stabiliteit van de onderneming).

6 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Designed to protect you is het uitgangspunt in het MVO beleid van Apollo Vredestein B.V. Wij spreken hiermee uit een duidelijke verantwoordelijkheid op ons te nemen richting de gebruikers van onze producten, onze werknemers, maar ook richting de omgeving en de maatschappij waarvan wij deel uitmaken. Een verantwoordelijkheid om producten te vervaardigen die ons allen veilig thuis brengen. Maar ook een verantwoordelijkheid deze producten op een veilige en verantwoorde wijze te ontwikkelen, te vervaardigen, te transporteren en her te gebruiken. Veilig in de breedste zin van het woord waarin eenieders gezondheid centraal staat en het ons omringende milieu gerespecteerd wordt. In 2010 is het milieubeleid van Apollo Vredestein ontwikkeld naar een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid, waarin de drie kernthema s People, Planet en Profit, centraal staan. Het belang van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu kan niet vaak genoeg worden benadrukt. Dit wordt onder meer geborgd door aandacht voor opleidingen, veiligheid het gebruik van zo veilig mogelijke machines en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een goede kwaliteit van het milieu is onontbeerlijk voor ons welzijn. Werken bij Apollo Vredestein B.V. betekend een grote mate van autonomie, veelzijdigheid en multidisciplinaire samenwerking. Dit komt ook tot uiting in het opleidingstraject die alle nieuwe medewerkers wordt aangeboden. Verder is het P&O beleid van Apollo Vredestein B.V. gestoeld op voortdurende innovatie en optimale benutting van competenties, gericht op verbetering van bedrijfsprestaties en ontplooiing van talent. Geconfronteerd met de vergrijzing en andere ontwikkelingen in onze maatschappij heeft er toe bijgedragen dat het personeelsbeleid onder andere gericht is op duurzame vitaliteit en inzetbaarheid van de medewerkers.

7 7 Dat dit ook buiten Apollo Vredestein B.V. wordt opgemerkt blijkt wel uit de vele prijzen die het bedrijf in 2010 mocht ontvangen. Onder andere de innovatietrofee van de algemene werkgevers vereniging Nederland vanwege het vernieuwde P&O beleid en de award voor beste leerbedrijf 2010 sector procestechniek van het ministerie van OCW. ISO Sinds 2008 beschikt Apollo Vredestein over een ISO 14001:2004 gecertificeerd Milieuzorgsysteem. Samen met de ISO/TS certificering vodoen we hiermee aan de strengste internationale normen op het gebied van milieu- en kwaliteitsmanagement. Het hart van het management systeem wordt gevormd door een analyse van de milieuaspecten van onze activiteiten en onze producten. Wettelijke eisen en convenanten Apollo Vredestein B.V. anticipeert op nieuwe ontwikkelingen in de wetgeving aan de hand van een overzicht van alle geldende eisen dat frequent wordt geactualiseerd. Het voldoen aan deze eisen wordt periodiek getoetst. Wij hebben ons gecommitteerd aan verbeteringen van onze energie en milieuprestaties door deel te nemen aan de convenanten MJA3, respectievelijk IMT. In het kader van het IMT-convenant is in 2008 het bedrijfsmilieujaarplan vastgesteld (BMP1+). De verbetermaatregelen die voortvloeien uit de verschillende convenanten worden opgevolgd als onderdeel van een integraal milieujaarplan, dat jaarlijks wordt geëvalueerd.

8 8 Sinds 1 april 2004 zijn conform het besluit beheer autobanden producenten en importeurs van personenwagenbanden, aanhangwagens en caravans verantwoordelijk voor een milieuverantwoorde verwerking van alle afgedankte autobanden. Als actief lid van de vereniging Band en Milieu neemt Apollo Vredestein B.V. hier zijn verantwoordelijkheid. Naast de belangenbehartiging van haar leden maakt de vereniging zich sterk voor het milieu. Het inzamelen en recyclen van gebruikte autobanden krijgt dan ook alle aandacht. Initiatieven van de vereniging Band en milieu die bijdrage aan deze doelstelling zijn onder andere: Plakkies - In samenwerking met de TU Delft is in Zuid Afrika een fabriek opgezet waar slippers (plakkies) van afgedankte autobanden worden geproduceerd Rubbergranulaat als in strooisel voor kunstgrasvelden Mede door deze initiatieven zijn het aantal autobanden die jaarlijks worden verbrand met ruim de helft terug gebracht terwijl hergebruik meer dan verdubbeld is. In 2010 zijn 8,5 miljoen banden ingezameld. 8

9 Innovaties op het gebied van Duurzaamheid 9 Quatrac Lite De Quatrac Lite is de eerste all season band met een groen karakter. De band voldoet aan alle toekomstige milieu eisen die van kracht worden in de Europese Unie vanaf 2012, met de focus op het zuinig omgaan met brandstof. Uiteraard worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit en veiligheid waar Vredestein zo beroemd om is geworden. De Vredestein Quatrac Lite is het optimale alternatief voor automobilisten die één type band willen gebruiken voor zowel het zomerals winterseizoen, en grote waarde hechten aan milieuvriendelijke alternatieven. In vergelijking met de Quatrac 3 heeft Vredestein met de Quatrac Lite niet alleen meer aandacht besteed aan de toekomstige milieu eisen, ook is het matenpakket gericht op auto s met een groene positionering. Binnen dit marktsegment vallen de huidige en toekomstige hybride en elektrische auto s. De Vredestein Quatrac Lite heeft haar avant première op de Autosalon van Genève van 1 tot 13 maart 2011 gemonteerd op de laatste elektrische concept car van het Italiaanse ontwerphuis Giugiaro, de Proton Emas3. Project Stil en Veilig Wegverkeer In het kader van de toekomstige bandenlabelling heeft de Research-afdeling van TCE een tweetal projecten opgestart: Safe Tyres, Save Energy (materiaalontwikkeling voor verbeterde rolweerstand,grip, slijtage) Stil Veilig Wegverkeer (band & profiel ontwikkeling voor verbeterde wet grip en geluid). 9

10 10 Het doel van Apollo Vredestein in beide projecten is om kennis en ontwikkeltools te genereren, die ons een AAA-label kunnen geven op het gebied van wet grip, rolweerstand en geluid. Beide onderzoeks- & ontwikkelingstrajecten worden samen met verschillende externe partners uitgevoerd en worden grotendeels gesubsidieerd met Europees en Regionaal geld. Nieuwe vulkanisatielijnen Eén van de blikvangers in de fabriek is de nieuwe vulkanisatielijn. Deze lijn is noodzakelijk geworden door de capaciteitsuitbreiding van Apollo Vredestein B.V. In deze nieuwe vulkanisatielijn is de laatste stand der techniek toegepast waardoor voordeel wordt behaald op het gebied van energie. Voorbeelden hiervan zijn: De warmte overdracht tussen de stoomplaten en de vorm is verbeterd door middel van verbeterde isolatie toe te passen tussen de stoomplaat en het frame. Door verbeterde isolatie van al het leidingwerk is de stralingswarmte verminderd waardoor ook het werkklimaat verbeterd is. Ventilatie wordt aangedreven door energie zuinige motoren. Door het toepassen van LED-verlichting boven de vulkanisatielijn is ook hier energievoordeel behaalt. Kortom, een ontwikkeling die vervolg krijgt bij het verder uitbreiden, maar ook vervangen, van de capaciteit van de productie.

11 11 Integraal Afvalmanagement Systeem Grondstoffen voor de productie van banden zijn beperkt beschikbaar en dus duur. Apollo Vredestein streeft er in haar productieprocessen dan ook naar de hoeveelheid rest- en afvalstoffen tot een minimum te beperken. Verantwoord hergebruik van grondstoffen staat bij Apollo Vredestein hoog in het vaandel. Eind 2010 is de samenwerking gestart met van Gansewinkel, één van de grotere afvalverwerkers binnen de Benelux. Van Gansewinkel heeft zich vooral gespecialiseerd in het verantwoord hergebruiken van rest- en afvalstoffen. Kernbegrippen bij van Gansewinkel zijn; Cradle to Cradle en Afval bestaat niet. In samenwerking met deze rest- en afvalstoffenverwerker probeert Apollo Vredestein de daadwerkelijke hoeveelheid afval zo klein mogelijk te houden en de reststoffen zo optimaal mogelijk opnieuw te gebruiken. Kernbegrippen m.b.t. rest- en afvalstoffen bij Apollo Vredestein zijn: Vermijdt het ontstaan van afvalstoffen. Scheidt afvalstoffen aan de bron Draag zorg voor verantwoord hergebruik

12 12 Reductie verpakkingsmateriaal Eén van de doelstellingen in 2010 was het terugdringen van verpakkingsmateriaal bij de grondstoffen. De afdeling inkoop speelde hierbij een grote rol vanwege haar contacten met de leveranciers. Met het gros van de leveranciers zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over het aanleveren van grondstoffen in emballage zodat verpakkingen retour gaan en niet op het conto komen van Apollo Vredestein. Een klein aantal leveranciers zijn nog immer onvoldoende in staat mee te werken, vervolgafspraken blijven dus noodzakelijk. Met betrekking tot de doelstelling speelde in 2010 de schaarste op de grondstoffenmarkt ons parten. Om de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar te laten komen moesten we vanwege de schaarste grondstoffen accepteren die niet volgens onze wensen verpakt waren. Desondanks blijft de inkoopafdeling aandacht vragen voor het minimaliseren van de verpakking dan wel het aanleveren van grondstoffen in emballage. Bodemmaatregelen plan Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is in 2010 overeenstemming bereikt met het bevoegd gezag (provincie Overijssel) over het bodembeschermingplan. Dit plan bevat een meerjaren actieplan waarin zowel maatregelen zijn opgenomen die betrekking hebben op het voorkomen van bodemvervuiling door bijvoorbeeld slechte vloeren evenals lekende bedrijfsriolering, tevens zal de actuele bodemsituatie in kaart worden gebracht. In 2010 zijn de overeengekomen maatregelen uitgevoerd, zoals een vloeistofdichte vloer in de wasplaats, het inspecteren van enkele riooldelen op vloeistofdichtheid en diverse bodemonderzoeken. De in het plan genoemde actiepunten zijn met de provincie Overijssel besproken en akkoord bevonden.

13 13 Energiereductie programma Apollo Vredestein is deelnemer aan MJA-3 convenant (Meerjaren Afspraak Energie Efficiency), in dit kader is een meerjaren energie efficiencyplan opgesteld voor de jaren 2009 t/m 2012, de doelstelling is om jaarlijks ca 2% energie te besparen. In 2010 zijn diverse maatregelen uitgevoerd om de doelstelling te bereiken, de belangrijkste besparingsacties zijn: Het vervangen van menger 4 met een aangepaste rotorconfiguratie en een toerengeregelde energiezuinige motor heeft geresulteerd in een efficiëntere mengstap. Diverse verlichtingslijnen zijn vervangen door energiezuinige verlichting. Een onderzoeksprogramma naar defecte condenspotten en het vervangen van deze defecte exemplaren. Energiezorg inbedden in de organisatie door o.a. dagelijks energieverbruiken te monitoren. FEM De Finite Elementen Methode, of Eindige Elementen Methode in het Nederlands werd in de jaren 40 door de wiskundigen Hrennikhoff, Courant en Zienkiewicz ontwikkeld. Zeer moeilijk oplosbare problemen gingen ze opdelen in heel veel kleine deelproblemen, die daardoor wel makkelijk op te lossen zijn. De complete band wordt bijvoorbeeld opgedeeld in kleine delen waaraan je vervolgens rekent. Dwarsdoorsnede van FEM-band met de opdeling (mesh) in kleine oplosbare deelproblemen.

14 14 Met de komst van de computer in de jaren 50 en 60 nam het gebruik toe. Sinds de jaren 70 wordt FEM in het ontwikkelproces op grote schaal toegepast in de vliegtuig, automotive en civiele techniek. Precies 12,5 jaar geleden investeerde Vredestein ook in het ontwikkelen van de FEM methodiek om zo het ontwikkelen van het product en productieprocessen te ondersteunen. Sindsdien is het mogelijk om virtueel een band te bouwen en virtueel te testen. Overeenkomst tussen stijfheidsmetingen aan echte banden (-- ) en FEM-voorspellingen (..) aan virtuele banden. Stijfheid van de band, de contactdruk in het contactvlak (statisch of rollend), initiatie van onregelmatig slijtage, spoorstijfheid, exterieur geluid, rolweerstand, belt separatie zijn voorbeelden van deze virtuele testen.

15 15 Diverse productlijnontwikkelingen hebben ondersteuning ontvangen vanuit FEM en de Researchafdeling in de vorm van deze virtuele testen. Het grote voordeel os dat je geen banden hoeft te bouwen en de resultaten niet afhankelijk zijn van de wegdek- en weersomstandigheden. Het is dus sneller, goedkoper en beter voorspelbaar. Daarnaast kan men middels FEM op elke plek in de band kijken en analyses uitvoeren. Een simpel voorbeeld is de interne spanningen die ontstaan ten gevolge van het opblazen van de band bij montage. Door FEM in te zetten in het productontwikkelproces kan een groot gedeelte van proefbanden (met bijbehorende scrap) en testen worden bespaard. Een implementatie waar we met zijn allen voor staan, de methodiek is klaar!

16 16 Externe Veiligheid Ten aanzien van het onderdeel brandveiligheid worden er de laatste jaren voortdurend projecten uitgevoerd waarbij iedere keer een nieuw stap wordt gezet in een verdere verbetering van de brandveiligheid binnen het bedrijf. Zo zijn vorig jaar de productieruimten VERMONT en Bleckman voorzien van sprinkler en hebben we enkele kantoorruimten voorzien van een brandmeld- en ontrruimingsinstallatie. De reden is dat we onze belangrijke bedrijfsactiviteiten goed willen beschermen. Uiteraard heeft dit ook een gunstig effect ten aanzien van het milieu. Ook hebben we gekozen voor een groter LPG-tank op ons terrein. Zoals bekend wordt LPG gebruikt voor het laten rijden van onze heftrucks. De nieuwe tank zal in de eerste helft van 2011 worden geplaatst. Een grotere tank is veiliger omdat er beduidend minder vaak gelost behoeft te worden door een tankwagen, waardoor het risico enorm wordt verkleind.

17 Milieuprestaties Productievolume banden Volume banden in tonnen Het productievolume van banden (in tonnen) is in 2010 toegenomen met 5,4 procent. Voor 2011 is een doelstelling van 20% groei vastgesteld. Apollo Vredestein streeft ernaar om de absolute toename van het gebruik van elektriciteit, aardgas en grondstoffen dusdanig te beheersen, dat er een neutrale of negatieve relatieve groei in verbruik gerealiseerd kan worden.

18 18 Verbruik grondstoffen 120% % t.o.v.v v. volume banden 110% 100% 90% Gebruik grondstoffen en milieugevaarlijke grondstoffen Het verbruik van grondstoffen per ton gereed product is toegenomen met 2,7%. Echter, tegelijkertijd is een daling van 21% gerealiseerd t.a.v. het verbruik van milieugevaarlijke grondstoffen per ton eindproduct. Verbruik milieugevaarlijke grondstoffen 15% % t.o.v.v v. volume banden 10% 5% 0%

19 19 Verbruik aardgas en elektriciteit Voor 2010 was als doelstelling een verdere reductie van het relatieve gebruik van aardgas vastgelegd. Echter doordat 2010 een uitzonderlijk koud jaar is geweest (zowel de eerste als de laatste maanden van 2010 waren relatief koud), is er meer aardgas gebruikt voor het verwarmen van de fabriek en kantoorruimtes. Voor wat betreft het verbruik van elektriciteit is er zelfs een sterkere reductie gerealiseerd dan we ons ten doel gesteld hadden.

20 20 Gebruik kanaalwater en verbruik leidingwater Apollo Vredestein gebruikt kanaalwater voor koeling in het productieproces. Dit kanaalwater komt niet in aanraking met het product (een gesloten leidingsysteem) en wordt in overeenstemming met de voorschriften teruggebracht in het Twentekanaal (waarbij een monitoring plaatsvindt over het temperatuursverschil tussen het kanaalwater en het gebruikte koelwater). Mede doordat 2010 een relatief koud jaar was, is er minder koelwater gebruikt dan ten doel gesteld was. Een verdere (relatieve) reductie van het verbruik van leidingwater is gerealiseerd volgens doelstelling. 3,00 90,00 67,50 M3/ton eindproduct 2,00 45,00 22,50 1, doel leidingwater doel kanaalwater verbruik leidingwater (m3) / ton eindproduct gebruik kanaalwater / ton eindproduct

21 Afval (milieugevaarlijk, niet-milieugevaarlijk, gevulkaniseerd en ongevulkaniseerd) 21 6% Ongevulkaniseerd rubber 5% % t.o.v. volume banden 4% 3% 2% 1% 0% Het ongevulkaniseerd rubberafval is in 2010 met 3,3% afgenomen. Dit als gevolg van een continue aandacht voor afvalreductie die een aantal jaren geleden is ingezet. 5% Gevulkaniseerd afval % t.o.v. volume banden 4% 3% 2% 1% 0% Het gevulkaniseerde afval is daarin tegen met 3.6% gestegen. Oorzaak kan hier met name gezocht worden in het steeds complexer worden van banden. Ook de mix tussen hoogwaardigere banden en banden in m.n. de grote maten, dus zwaarder, leiden onherroepelijk tot meer afval.

22 22 Niet milieugevaarlijk afval 3% % t.o.v.v v. volume banden 0% Niet milieugevaarlijk afval afgenomen, -19,7% Kg per ton volume banden Milieugevaarlijk afval Ten aanzien van afval heeft in 2010 de focus gelegen op het verbeteren van het interne registratiesysteem en het verkennen van de mogelijkheden voor een integraal afvalmanagement systeem. Ondanks de inspanningen om het afval uit productie (gevulkaniseerd en ongevulkaniseerd rubberafval) verder terug te dringen, is er bij de scrap banden een geringe toename zichtbaar. In lijn met de groei doelstellingen van Apollo Vredestein voor het komende jaar, zal de focus liggen op het ombuigen van deze trend en een verdere reductie van scrap banden te realiseren. Milieugevaarlijk afval afgenomen, -13,2%

23 Emissies 23 CO2 Emissions CO2 emission (kg/tonne endproduct) 400,0 300,0 200,0 100, Year De geringe toename (4.4%) in de emissie van CO2 wordt veroorzaakt door het feit dat wegens het relatief koude jaar, er meer gestookt moest worden voor het verwarmen van de productie en kantoor faciliteiten. De emissie ligt echter binnen de toegekende emissie quota voor Apollo Vredestein. NOx emissions 0,24 NOx emission (kg/tonne endproduct) 0,18 0,12 0, Year Daar de totale uitstoot van de NOx emissie nagenoeg gelijk is gebleven maar het productievolume is toegenomen valt hier een daling te noteren van 4,3%

24 24 1,20 VOC Emissions VOC emissions (kg/tonne endproduct) 0,90 0,60 0, Year Wederom is een sterke daling (-26%) van de uitstoot van Vluchtige Organische stoffen gerealiseerd in De verwachting voor 2011 is dat deze reductie zal stagneren, mede doordat het optimum bereikt is. Daarnaast dient er een wijziging in het productieproces doorgevoerd te worden, waarmee het gebruik van stoffen die de uitstoot van NMVOS veroorzaken toe zal nemen. Het streven is echter om deze toename tot een minimum te beperken.

25 Beschrijving milieuincidenten 25 In 2010 hebben zich 3 minor milieu incidenten plaats gevonden. Incidenten met een dusdanige omvang dat er geen meldingen richting wetgever hebben plaatsgevonden. De drie incidenten zijn: Na het aftappen van solutie in het menghok is de kraan niet goed gesloten waardoor een geringe hoeveelheid solutie in de bodem terecht is gekomen. E.e.a. is direct opgeruimd. Door een technische storing is bij het transport van een grondstof tussen de opslagtank en de mengerij een kleine hoeveelheid van deze stof in de lucht geblazen. Ook hier de verontreiniging direct opgeruimd. Als laatste hebben we bij het interntransport van een bepaalde grondstof last van stofvorming. Momenteel wordt gezocht naar een passende oplossing.

26 26

27 27 Ambities Apollo Vredestein GRI-verslaggevingsraamwerk Eén van de pijlers onder het Agile-project waar het Apollo concern zich de aankomende jaren op gaat richten is sustainability. In het kader hiervan heeft Apollo Vredestein zich ten doel gesteld om de duurzaamheidsverslagleg-ging in te richten volgens het GRI-model. Het systeem is ontworpen voor gebruik door elke organisatie, ongeacht omvang, sector of locatie. Met andere woorden, door dit model te hanteren is het mogelijk om verschillende bedrijfstakken toch met elkaar te vergelijken. De duurzaamheidsverslaglegging ansich omvat het meten en publiceren van en verantwoording afleggen aan interne en externe belanghebbenden. Dit verslag zal dan ook het huidige milieujaarverslag vervangen. MVO prestatieladder Maatschappelijk verantwoord ondernemen sluit goed aan bij het hierboven genoemde sustainability. Net zo als het milieumanagementsysteem kan worden gecertificeerd (ISO14001) kan ook MVO worden gecertificeerd (ISO26000). De MVO prestatieladder, certificatienorm is van toepassing op bedrijven en organisaties die zich richten op maatschappelijk verantwoord ondernemen en die deze ontwikkeling willen laten certificeren. Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een MVO managementsysteem certificaat worden afgegeven. In totaal zijn er 5 niveaus waarbij de eerste twee niveaus bedoeld zijn om de organisatie te ontwikkelen tot een algemeen niveau 3. De twee hoogste niveaus zijn echt de niveaus waarbij wij als Apollo Vredestein ons kunnen onderscheiden van andere gelijkwaardige bedrijven dan wel organisaties. De ambitie om op het gebied van sustainability en MVO tot de eredivisie in Nederland en daarbuiten te gaan horen zal de nodige inspanning van de organisatie in Enschede vragen, een inspanning die we in het kader van het Agile programma van Apollo graag op ons nemen.

28

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol

Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol Milieumanagementsysteem Avebe Foxhol april 2017 2 Voorwoord Avebe wil continuïteit bieden voor haar leden en medewerkers door op een duurzame, kostenbewuste en innovatieve manier te werken. We werken elke

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Footprint eerste helft 2014:

Footprint eerste helft 2014: September 2014 Vanaf vorig jaar november is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Met deze nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van de vorderingen. Pilkes heeft

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V.

Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. Milieujaarverslag 201 van DAF Trucks N.V. DAF Trucks N.V. blijft continu stappen voorwaarts zetten die leiden tot een verdere vermindering van de milieubelasting als gevolg van haar activiteiten en haar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder (Q4 -) 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 25-01-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2-Q3 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 11-11-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: 20-feb-2013 Doc. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2012-2013 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.0 Datum: Doc.nr: Red1213 CO 2-reductierapport 2012-2013 Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF)

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Versienummer: 1 Versie datum: 12-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept

onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept onze groene kijk op hygiene ecolabel reinigingsconcept een duurzame keuze Traditioneel maar eenvoudig en efficiënter Duurzaam reinigen kan dat ook? Ja dat kan zeer zeker! als conventioneel systeem kan

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Energie Management Programma A&M Recycling

Energie Management Programma A&M Recycling Energie Management Programma A&M Recycling Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor behalen

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015

Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Energie audit verslag 2014 en management actieplan 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Energie auditverslag 2014... 4 Bedrijfsgrootte en organisatiegrenzen... 4 Inzicht... 5 CO2 Emissies onderverdeeld naar

Nadere informatie

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2)

A&M Recylcing CO2 Footprint 2012 (totaal: 263 ton CO2) A&M Recylcing realiseert eerste CO 2 reductie! Sinds anderhalf jaar staat het onderwerp CO 2 reductie op de agenda bij A&M Recycling. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

energiemanagement & kwaliteitsmanagement

energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

Voortgangsverslag en energie actieplan 2014

Voortgangsverslag en energie actieplan 2014 22-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Datum: 01-07-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Belangrijkste energieverbruikers... 3 2.1 Reductiedoelstellingen... 3 2.2 Reductiemaatregelen...

Nadere informatie

Inspanning voor. duurzame. betonproducten

Inspanning voor. duurzame. betonproducten Inspanning voor duurzame betonproducten 1 Een duurzame wereld begint bij jezelf. Beton is en blijft een belangrijk en populair bouwmateriaal. Dit betekent dat we meer aandacht moeten geven aan het verduurzamen

Nadere informatie

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder

Beleids- en energiemanagement actieplan. Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder Beleids- en energiemanagement actie plan Versie: Juni 2016 Beleids- en energiemanagement actieplan Conform eisen 1.B.1. 2.B.1. 2.B.2. 2.B.3. 2.B.4. 3.B.1. 3.B.2. van de CO2-Prestatieladder B&G Hekwerk

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Reductie: Mourik Industrie gaat voor CO2-Management. 3.B.1 Plan van aanpak. Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche

Reductie: Mourik Industrie gaat voor CO2-Management. 3.B.1 Plan van aanpak. Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Reductie: 3.B.1 Plan van aanpak Mourik Industrie gaat voor CO2-Management Certificering op de CO2-Prestatieladder in de industriebranche Pagina 1 van 10 Mourik Industrie Postbus 1202, 3180 AE Rozenburg

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs

Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Kwaliteitshandboek v1.0 CO 2 -Prestatieladder Roelofs Datum: Januari 2013 Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham T +31 (0) 546 67 88 88 F +31 (0) 546 67 28 25 E

Nadere informatie

RH en duurzaam ondernemen

RH en duurzaam ondernemen RH en duurzaam ondernemen Milieubeleid Zoals het een Scandinavisch bedrijf betaamt, werkt RH volgens een strikt milieubeleid. Onze vooruitstrevende mening is dat bedrijven behalve winst maken nog een andere

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

KERNTHEMA VI ENERGIENEUTRALE BEDRIJFSVOERING MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES

KERNTHEMA VI ENERGIENEUTRALE BEDRIJFSVOERING MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES KERNTHEMA VI MILIEU, GRONDSTOFFEN, ENERGIE EN EMISSIES Dit kernthema milieu, grondstoff en, energie en emissies geeft de gevolgen van de activiteiten van Aqualectra weer rondom dit onderwerp. Onder dit

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw

MVO-rapportage Broekema Wegenbouw MVO-rapportage Broekema Wegenbouw Peizerweg 148a - 9727 AR Groningen Door Koos Bakker 25 juli 2017 Opgesteld met de MVO-zelfscan van Bouwend Nederland Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Milieu... 4 1.1. Grondstoffenefficiëntie...

Nadere informatie

3B.2 Reductieplan 2017

3B.2 Reductieplan 2017 3B.2 Reductieplan 2017 1.1 Aanleiding In 2014 is bij Gebr. De Jongh BV een energie efficiency onderzoek (4GDJ-CO2.EEI.R) uitgevoerd. Dit energie efficiency onderzoek is geactualiseerd in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0

Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.0 Energiezorgplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Plan van Aanpak CO 2 reductiedoelstellingen -2020 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Reductiedoelstellingen 3 2 Reductiedoelstellingen Scope 1 3 2.1 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015

Deel 1 Bedrijfsbeleid en organisatie Versie:1 Status: definitief Hoofdstuk F MVO en CO2 prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 Hoofdstuk F MVO en prestatieladder Pagina 1 van 5 Datum: 30 januari 2015 F.2. Energie auditverslag Aan de hand van identificatie van relevante s is vastgesteld wat bij ESC op dit moment de is en welke

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

We houden van de natuur. Dat is altijd al zo geweest!

We houden van de natuur. Dat is altijd al zo geweest! rh environment Nature our passion We streven er altijd naar dat onze stoelen even ergonomisch voor het lichaam als vriendelijk voor het milieu zijn. Al onze stoelen kunnen voor 100 procent gerecycled worden

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2

VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 CO 2 VOETAFDRUK 2015 SHANKS NETHERLANDS HOLDING BV VOETAFDRUK CONFORM DE CO 2 PRESTATIELADDER R A P P O R T S N L _ C O 2 _ 2 0 1 5 D. D. 2 2 A P R I L 2 0 1 5 INHOUD INLEIDING... 2 CO 2 VOETAFDRUK 2015

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V.

Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Voortgangsrapportage CO2 Prestatieladder Q1-Q2 2015 GKB Groep B.V. Barendrecht, 19-08-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Energiestromen... 3 3.1 Doelstellingen... 4 4. Inzage energieverbruik...

Nadere informatie

BETONBAKKEN VOOR ONDERGRONDSE SYSTEMEN

BETONBAKKEN VOOR ONDERGRONDSE SYSTEMEN BETONBAKKEN VOOR ONDERGRONDSE SYSTEMEN BETONBAKKEN Voor de productie van beton worden door veel fabrikanten hoofdzakelijk primaire grondstoffen gebruikt, te weten zand en grind. Deze worden wegens uitputting

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014

Blauwzaam. Bijeenkomst Energie Convenant 1. 4 februari 2014 Blauwzaam Bijeenkomst Energie Convenant 1 4 februari 2014 Waarom MVO? Innovatiever, efficiënter groter aanpassingsvermogen/minder afhankelijk Kostenbesparing minder afval, lagere energiekosten, minder

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Milieumanagement en CO2-Prestatieladder 2016 bij Inpijn-Blokpoel

Milieumanagement en CO2-Prestatieladder 2016 bij Inpijn-Blokpoel Milieumanagement en CO2-Prestatieladder 2016 bij Inpijn-Blokpoel Maart 2016-1 Beleidsverklaring Milieuzorg De directie verklaart zich bij het voorbereiden en uitvoeren van het bedrijfsbeleid te richten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Inhoud

Voortgangsrapportage. Inhoud Voortgangsrapportage Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Energiestromen... 2 4. Inzage energieverbruik... 3 5. Conclusie... 4 6. Maatregelen... 4 7. Aanbevelingen... 5 Voortgangsrapportage 5 maart

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart

Duurzaam van nature. bakstenen met een warm hart Duurzaam van nature Caprice. Het hart op de juiste plaats Caprice is een groeiend en onafhankelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie van bakstenen voor de woning- en utiliteitsbouw. Een veelzijdig

Nadere informatie

Energie management actieplan 2016

Energie management actieplan 2016 Pagina : 1/7 Energie management actieplan 2016 In dit hoofdstuk wordt de doelstelling beschreven in het kader van de CO2-reductie, inclusief de reductiemaatregelen, die Oosterhuis BV vanaf het jaar 2016

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie