ACTIEPLAN 2011 GEWESTELIJKE COORDINATIE INZAKE PARTNER- EN INTRAFAMILIAAL GEWELD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN 2011 GEWESTELIJKE COORDINATIE INZAKE PARTNER- EN INTRAFAMILIAAL GEWELD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN 2011 GEWESTELIJKE COORDINATIE INZAKE PARTNER- EN INTRAFAMILIAAL GEWELD BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Permanente acties Actie 1: Coördineren en leiden van het Gewestelijk Overlegplatform inzake Partner- en Intrafamiliaal Geweld (GOPIG); Actie 2 : Advies uitbrengen in het kader van de projectoproep «Gelijke Kansen» aan de gemeenten; Actie 3 : Aanspreekpunt voor de 19 Brusselse gemeenten inzake partner- en intrafamiliaal geweld; Actie 4 : Vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op externe vergaderingen in verband met partner- en intrafamiliaal geweld. Gerichte acties Actie 5 : Heruitgeven en verspreiden van de brochure «Het beroepsgeheim en vrouwelijke genitale verminking» (NL/FR) van Intact vzw; Actie 6: Opstellen van een pedagogisch hulpmiddel (FR/NL) voor lesgevers aan Brusselse hogescholen; Actie 7: Opstellen en verspreiden van de neerslag van het colloquium «Vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, en zogenaamd eergerelateerd geweld: hoe slachtoffers beschermen, welke samenwerking tussen professionals?» van 16/11/2010; Actie 8: Organiseren van een colloquium in het kader van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen met als centraal thema «Lokaal beleid in de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld: een ervaringsuitwisseling tussen diverse Europese steden»; Actie 9: Samenstellen van een vademecum over bestaande opleidingen en instrumenten met betrekking tot de thematiek van huwelijken in een migratiecontext ; Actie 10: Organiseren van opleidingssessies met betrekking tot intrafamiliaal geweld voor de leden van het gewestelijk overlegplatform; Actie 11: Uitwerken en lanceren van een sensibiliseringscampagne over geweld in liefdesrelaties bij jongeren; Actie 12: Voorbereiden van opleidingen voor huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot intrafamiliaal geweld; Actie 13: Organiseren van een gewestelijke wittelintencampagne op 25 november

2 Permanente acties Actie 1: Coördineren en leiden van het Gewestelijk Overlegplatform inzake Partner- en Intrafamiliaal Geweld (GOPIG). Plenaire vergaderingen en werkgroepen organiseren (politie-justitie, psychosociale hulp en gezondheid, gemeentelijke vertegenwoordiging, externen); deze vergaderingen voorzitten, verslagen opstellen - Een transversale aanpak van de problematiek van partner- en intrafamiliaal geweld bevorderen; - Uitwisseling van goede praktijken; - Informatie en opleiding. - De leden van het platform en verenigingen die werken rond partner- en intrafamiliaal geweld. - Coördinatie Gelijke Kansen van het Bestuur Plaatselijke Besturen; - Indien nodig: externe experts, die betrokken zijn bij de problematiek. 2011, het hele jaar door. Actie 2: Advies uitbrengen in het kader van de projectoproep «Gelijke Kansen» aan de gemeenten. Advies uitbrengen over en opvolging van de projecten ter bestrijding van partner- en intrafamiliaal geweld, die de Brusselse gemeenten indienen in het kader van de jaarlijkse projectoproep. De lokale bewustmakings- en preventie-initiatieven ter bestrijding van partner- en intrafamiliaal geweld ondersteunen. De 19 Brusselse gemeenten. Coördinatie Gelijke Kansen voor Vrouwen en Mannen van het Bestuur Plaatselijke Besturen. 2011, het hele jaar door. 2

3 Actie 3: Aanspreekpunt voor de 19 Brusselse gemeenten inzake partner- en intrafamiliaal geweld. - Adviseren bij de verwezenlijking van hun acties ter bestrijding van partner- en intrafamiliaal geweld met oog op een verhoogde efficiëntie en een optimalisering van de projecten; - Adviseren bij het opzetten van gemeentelijke projecten of netwerken m.b.t. partner- en intrafamiliaal geweld; - Aanspreekpunt voor alle aangelegenheden in verband met partner- en intrafamiliaal geweld. - Maximale afstemming en coördinatie van gewestelijke en lokale acties inzake partner- en intrafamiliaal geweld; - Stimuleren van overleg en netwerkvorming. De 19 Brusselse gemeenten. De 19 Brusselse gemeenten. 2011, het hele jaar door. Actie 4 : Vertegenwoordigen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op externe vergaderingen in verband met partner- en intrafamiliaal geweld. - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen op externe vergaderingen inzake de problematiek van partneren intrafamiliaal geweld, georganiseerd door andere bestuursniveaus, verenigingen ; - Het gewestelijk beleid inzake bestrijding van partner- en intrafamiliaal geweld voorstellen en bekend maken; - Inbrengen van expertise en ervaringsuitwisseling; - Het Gewest vertegenwoordigen op het vlak van bestrijding van partner- en intrafamiliaal geweld; - Expertise en ervaringsuitwisseling; - Netwerkvorming. / / 2011, het hele jaar door. 3

4 Gerichte acties Actie 5 : Heruitgeven en verspreiden van de brochure «Het beroepsgeheim en vrouwelijke genitale verminking» (FR/NL) van Intact vzw. - Uitgeven en verspreiden van de brochure «Het beroepsgeheim en vrouwelijke genitale verminking» van Intact vzw. op 5000 exemplaren (NL/FR); - Online beschikbaar maken van deze brochure via de website van de Cel Gelijke Kansen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Informeren en sensibiliseren van Brusselse professionals, die in het kader van hun werk, met deze problematiek te maken krijgen. - Leden van het platform; - Lokale besturen: gemeentelijke netwerken, gemeentelijke scholen, OCMW, bemiddelingsdienst, ; - Gespecialiseerde verenigingen; - Centra voor Gezinsplanning; - Elke professional die om de brochure vraagt. Intact vzw. April mei Actie 6 : Opstellen van een pedagogisch hulpmiddel (NL/FR) voor lesgevers aan Brusselse hogescholen. - Opstellen van een pedagogisch hulpmiddel voor lesgevers aan de Brusselse hogescholen; - Verspreiding bij de deelnemende hogescholen; - Organiseren van een infomoment om het hulpmiddel aan de deelnemende hogescholen voor te stellen. - Toekomstige Brusselse professionals bewustmaken van en informeren over deze problematiek; - De betrokken lesgevers de nodige hulpmiddelen bezorgen. Studenten van Nederlandstalige en Franstalige van de deelnemende Brusselse hogescholen: Maatschappelijk assistenten: - Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication - Haute-Ecole Paul-Henri Spaak 4

5 - Ilya Prigogine - Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen -Erasmus Hogeschool Verpleegzorg: - Institut Supérieur soins Infirmiers Galilée - Ecole d infirmiers de l ULB - Institut Supérieur d Enseignement Infirmier - Erasmus Hogeschool Assistenten in de psychologie: - Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - Marie Haps - Overlegplatform (werkgroep sensibilisering ); - Diensten voor gespecialiseerde opleidingen. September oktober 2011: afwerking en voorstelling van het hulpmiddel aan de hogescholen. Actie 7: Opstellen en verspreiden van de neerslag van het colloquium «Vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, en zogenaamd eergerelateerd geweld: hoe de slachtoffers beschermen, welke samenwerking tussen professionals?» van 16/11/ Opmaak, druk en verspreiding van de neerslag van het colloquium «Vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, en zogenaamd eergerelateerd geweld: hoe de slachtoffers beschermen, welke samenwerking tussen professionals?» van 16/11/2010; - Online beschikbaar maken van deze neerslag via de website van de Cel Gelijke Kansen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: - Brusselse professionals bewustmaken van en informeren over deze problematiek; - Een juridisch antwoord bieden op verschillende vragen m.b.t. intrafamiliaal geweld; - Aanreiken van hulpmiddelen voor kennis, opsporing en interventie. Brusselse professionals die met de problematiek in aanraking komen. Deelnemers aan het colloquium, betrokken verenigingen, Juni 2011: afwerking en verspreiding van de documenten. 5

6 Actie 8 : Organiseren van een colloquium in het kader van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen met als centraal thema «Lokaal beleid in de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld: een ervaringsuitwisseling tussen diverse Europese steden». Organiseren van een colloquium in het kader van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen met als centraal thema «Lokaal beleid in de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld: een ervaringsuitwisseling tussen diverse Europese steden». - Ervaringsuitwisseling tussen verschillende steden mogelijk maken; - Brusselse goede praktijken in de verf zetten; - Deelnemers bewust maken van het belang van het lokaal beleid inzake de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld; - Verhogen van de zichtbaarheid van de gewestelijke coördinatie op het gewestelijke en nationale vlak. Lokale en andere besturen, professionals en vrijwilligers uit diverse maatschappelijke geledingen - Gewestelijk coördinatieplatform partner- en intrafamiliaal geweld; - Cel Gelijke Kansen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 21 november Actie 9 : Samenstellen van een vademecum over bestaande opleidingen en instrumenten met betrekking tot de thematiek van huwelijken in een migratiecontext. Opvolging en coördinatie van het samenstellen van een vademecum over bestaande opleidingen en instrumenten met betrekking tot de thematiek van huwelijken in een context van migratie. Informeren en sensibiliseren van de Brusselse bevolking in het algemeen en van de leden van het gewestelijk coördinatieplatform in het bijzonder met betrekking tot deze materie. Leden van het gewestelijk coördinatieplatform, Brusselse verenigingen, scholen, gemeenten / December 2011 (verspreiding in 2012). 6

7 Actie 10: Organiseren van opleidingssessies met betrekking tot intrafamiliaal geweld voor de leden van het gewestelijk overlegplatform. Organiseren van opleidingssessies met betrekking tot intrafamiliaal geweld voor de leden van het gewestelijk overlegplatform. - Informeren, aanreiken van de juiste instrumenten voor opsporing en interventie; - Bevorderen van uitwisseling en netwerkvorming. De leden van het platform. De vzw s GAMS, Intact en Réseau Mariage et Migration. Oktober 2011 : organiseren van bewustmakingssessies. Actie 11: Uitwerken en lanceren van een sensibiliseringscampagne over geweld in liefdesrelaties bij jongeren. Uitwerken en lanceren van een sensibiliseringscampagne over geweld in liefdesrelaties bij jongeren. - Jongeren bewust maken van de problematiek van geweld in liefdesrelaties; - Verspreiden van informatie en verschaffen van advies met betrekking tot deze problematiek bij de doelgroep; - Ingaan op volgende kwesties: Wat is geweld binnen een koppel? Wat is liefde? Wat is het verschil tussen geweld en een conflict? Wat zijn genderstereotypen? Waar hulp krijgen? Jonge Brusselaars. Werkgroep «psychosociale bijstand» van het gewestelijk coördinatieplatform, jeugdhuizen, jeugdbewegingen, scholen April mei 2011: lancering van de campagne met link naar 7

8 Actie 12 : Voorbereiden van opleidingen voor huisartsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot intrafamiliaal geweld. Coördinatie en voorbereiding van een opleiding voor huisartsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Stimuleren van reflectie m.b.t. deze geweldvormen; - Verhogen bewustzijn m.b.t. deze problematiek. Brusselse huisartsen; FOD Volksgezondheid, Vereniging van Medische Huizen van het Gewest, de ziekenhuizen van de Iriskoepel, leden van het gewestelijk coördinatieplatform. Voorbereiding 2011, opleiding Actie 13 : Organiseren van een gewestelijke wittelintencampagne op 25 november Opvolging, coördinatie en begeleiding van de regionale campagne in het kader van de Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. - Informeren en sensibiliseren van de Brusselse bevolking met betrekking tot de strijd tegen geweld op vrouwen; - Verhogen van de zichtbaarheid van de gewestelijke coördinatie en haar partners inzake partnergeweld; - Informeren over rechten en bestaande opvangmogelijkheden. Brusselse bevolking. Brusselse gemeenten en verenigingen. 25 november

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE

PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN PROSTITUTIE NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 PARTNERGEWELD VROUWELIJKE GENITALE VERMINKINGEN GEDWONGEN HUWELIJKEN EERGERELATEERD GEWELD SEKSUEEL GEWELD EN

Nadere informatie

PROJECTOPROEP 2015 : INTERNATIONALE DAG VAN DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN

PROJECTOPROEP 2015 : INTERNATIONALE DAG VAN DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN PROJECTOPROEP 2015 : INTERNATIONALE DAG VAN DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN 1. De Internationale Dag van Uitbanning van geweld tegen Vrouwen In 1999 doopte de VN 25 november om tot Internationale

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

Nota ter attentie van de Interministeriële Conferentie Integratie in de maatschappij 8 februari 2006

Nota ter attentie van de Interministeriële Conferentie Integratie in de maatschappij 8 februari 2006 Nota ter attentie van de Interministeriële Conferentie Integratie in de maatschappij 8 februari 2006 I. Principes II. Stand van zaken en perspectieven 2006-2007 Naar aanleiding van de interministeriële

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik

Persmededeling. Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 8 maart 2012 Persmededeling Eén centraal meldpunt voor geweld en misbruik Vanaf 13 maart bestaat er 1 centraal telefoonnummer

Nadere informatie

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN PARTNERGEWELD EN ANDERE VORMEN VAN INTRAFAMILIAAL GEWELD 2010-2014

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN PARTNERGEWELD EN ANDERE VORMEN VAN INTRAFAMILIAAL GEWELD 2010-2014 NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN PARTNERGEWELD EN ANDERE VORMEN VAN INTRAFAMILIAAL GEWELD 2010-2014 Goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Integratie in de maatschappij op dinsdag 23

Nadere informatie

Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat. 11 mei 2015 Julien Van Geertsom

Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat. 11 mei 2015 Julien Van Geertsom Hoorzitting de Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden van de Senaat 11 mei 2015 Julien Van Geertsom Inhoud Kinderarmoede: focus op gezinnen die steun krijgen van OCMW

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

OPVANG VAN ASIELZOEKERS

OPVANG VAN ASIELZOEKERS VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING (VGV) HANDLEIDING MET GOEDE PRAKTIJKEN OPVANG VAN ASIELZOEKERS Volgens het VN-Vluchtelingenagentschap (UNHCR) zijn 71% van de vrouwelijke asielzoekers in de Europese Unie

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

NATIONAAL ACTIEPLAN INZAKE DE STRIJD TEGEN HET PARTNERGEWELD. Principes & Lopende acties en perspectieven

NATIONAAL ACTIEPLAN INZAKE DE STRIJD TEGEN HET PARTNERGEWELD. Principes & Lopende acties en perspectieven NATIONAAL ACTIEPLAN INZAKE DE STRIJD TEGEN HET PARTNERGEWELD Principes & Lopende acties en perspectieven Goedgekeurd op de interministriële conferentie van 8 februari 2006 INHOUDSTAFEL VOORWOORD... 1

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman

CURRICULUM VITAE Bernard Daelman PERSOONLIJKE GEGEVENS Daelman Bernard Pachthofstraat 149 9308 Gijzegem Gsm: 0494/673604 e-mail: daelman.b@telenet.be LOOPBAANDOELSTELLINGEN Een functie die mij toelaat om mee te werken aan een warme solidaire

Nadere informatie

Algemene inleiding... p.3

Algemene inleiding... p.3 NATIONAAL ACTIEPLAN PARTNERGEWELD 2004-2007 Goedgekeurd op Ministerraad dd. 7 mei 2004 1 INHOUDSTAFEL Algemene inleiding... p.3 1) Sensibiliseren... p.5 A. Inleiding... p.5 B. Nieuwe maatregelen... p.5

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

P.L.A.G.E. Balans en vooruitzichten. Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing

P.L.A.G.E. Balans en vooruitzichten. Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing P.L.A.G.E. Balans en vooruitzichten INHOUDSOPGAVE Wat is P.L.A.G.E.? Balans van de eerste reeks P.L.A.G.E. Eerste resultaten van de overige P.L.A.G.E. Vooruitzichten Wat is P.L.A.G.E.? Wat is P.L.A.G.E.?

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C179 OND19 ( ) 22 maart

Commissievergadering nr. C179 OND19 ( ) 22 maart Commissievergadering nr. C179 OND19 (2011-2012) 22 maart 2012 3 Voorzitter: de heer Boudewijn Bouckaert Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs,

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Verslagen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het beleid gevoerd in 2006 overeenkomstig de doelstellingen van de vierde

Verslagen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het beleid gevoerd in 2006 overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Verslagen van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het beleid gevoerd in 2006 overeenkomstig de doelstellingen van de vierde wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

NATIONAAL ACTIEPLAN INZAKE DE STRIJD TEGEN HET PARTNERGEWELD 2008-2009

NATIONAAL ACTIEPLAN INZAKE DE STRIJD TEGEN HET PARTNERGEWELD 2008-2009 NATIONAAL ACTIEPLAN INZAKE DE STRIJD TEGEN HET PARTNERGEWELD 2008-2009 Inleiding Na lange tijd in de taboesfeer en afgeschermd binnen de prive-sfeer, wordt partnergeweld vandaag erkend als verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het

De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het pagina 1 De Stad Brussel en de gemeenten Elsene, Evere, Sint-Gillis en Sint- Joost-ten-Noode stellen voor: Subsidieaanvraag voor de deelname aan het Festival van de Diversiteit 22/02/2014 te Brussel Projectoproep

Nadere informatie

HOE DE SLACHTOFFERS BESCHERMEN? WELKE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS? VERSLAG VAN HET COLLOQUIUM 16 november 2010

HOE DE SLACHTOFFERS BESCHERMEN? WELKE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS? VERSLAG VAN HET COLLOQUIUM 16 november 2010 VERSLAG VAN HET COLLOQUIUM 16 november 2010 Vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, zogenaamd eergerelateerd geweld : HOE DE SLACHTOFFERS BESCHERMEN? WELKE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS?

Nadere informatie

BIJLAGE 1: FORMULIER VOOR HET INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG PROJECTOPROEP 2015 Acties op het vlak van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen, de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld en gelijke

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG

HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Crisisjeugdhulp in Brussel HET LEVEN ZOALS HET IS EEN VRIJDAGOCHTEND MET EEN CRISISVRAAG Wat is een crisis? Acuut beleefde noodsituaties Niet vooraf inschatbaar Onmiddellijk hulp is noodzakelijk Doel van

Nadere informatie

ANIMATIES VOOR UW KLAS

ANIMATIES VOOR UW KLAS ANIMATIES VOOR UW KLAS VERENIGINGEN 1. APIS BRUOC SELLA Deze vereniging wil de stadsbewoners warm maken voor het milieu en mikt meer bepaald op stadsnatuureducatie. Als lesmateriaal maakt ze daarbij op

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

Ontwerpordonnantie pesticiden

Ontwerpordonnantie pesticiden Ontwerpordonnantie pesticiden Omzetting van richtlijn 2009/128 Regeerakkoord 2009-2014 De Regering zal erop toezien dat het gebruik van pesticiden op het gewestelijk grondgebied door zowel beheerders van

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 Welkom Wie zijn de experten te gast? Wie zijn wij? Wat gaan we doen in deze workshop? 1. Presentatie: verwezenlijkingen en

Nadere informatie

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling?

Vraag standaard naar de veiligheid in het gezin. Acuut gevaar? Stap 0: overweeg altijd: kán hier sprake zijn van kindermishandeling? Digitaal stroomdiagram op basis van de Meldcode (Eerst komen alleen de 5 stappen in beeld, als je op de stap klikt, wordt de tekst onder elke stap zichtbaar) De stappen 1 t/m 4 kunnen door elkaar heen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw

12/10/2016. Nieuwe NAH LIGA vzw Vlaams Hersenletselplan Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw Nieuwe NAH LIGA vzw Beni Kerkhofs Voorzitter NAH LIGA vzw Directeur zorg Pulderbos vzw 1 Historiek SEN RSWV SIG Rond

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Ketenaanpak in Antwerpen

Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak in Antwerpen Ketenaanpak bij Intrafamiliaal Geweld Ketenaanpak bij Roma (buurtstewards inzet) Ketenaanpak bij Radicalisering CO3 Cliënt centrale Organisatie 3 sectoren die samenwerken: 1) bestuur:

Nadere informatie

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD 2015-2019 Inhoudsopgave 2 INLEIDING 4 A. NATIONAAL ACTIEPLAN TER BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen!

De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! De begroting voor een eigen woning: een kopzorg voor de Belgen! 13 februari 2014 In aanwezigheid van: 1 Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie en Consumenten 2 Koen Geens, minister

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB

Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Gezondheidsbevordering in onderwijs: het gewicht van CLB Olaf Moens, 5-6 februari 2009 1 Van hulplijn tot consultant Het CLB en het gezondheidsbeleid op school Ceci n est pas un standaard gewicht Instrument

Nadere informatie

PROJECTOPROEP 2017 : STRIJD TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

PROJECTOPROEP 2017 : STRIJD TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE PROJECTOPROEP 2017 : STRIJD TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE 1. Internationale dag tegen racisme en discriminatie Deze projectoproep wordt gepubliceerd op 21 maart 2017 naar aanleiding van de Internationale

Nadere informatie

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel.

Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst 1) Missie Als team van professionelen bieden wij deskundige psychosociale hulp en informatie op maat van ons cliënteel. 2) Visie Wij willen erkend worden als hét aanspreekpunt

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016

nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN Meldpunt Oproepen 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 470 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 8 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Meldpunt 1712 - Oproepen Het centraal meldpunt voor vragen

Nadere informatie

'K en Brugge in m'n erte *

'K en Brugge in m'n erte * 'K en Brugge in m'n erte * Niek Vervaeck 19/10/2013 * Ik draag Brugge in mijn hart Aantal inwoners: Assebroek 19331 Sint Kruis 16070 Sint Andries 19562 Sint Michiels 12053 Sint Pieters 7537 Binnenstad

Nadere informatie

SOCIALE DIENST. EEN TEAM VAN Maatschappelijk assistenten, Juridisch adviseurs & Militairen. a. Voorstelling dienst

SOCIALE DIENST. EEN TEAM VAN Maatschappelijk assistenten, Juridisch adviseurs & Militairen. a. Voorstelling dienst SOCIALE DIENST a. Voorstelling dienst EEN TEAM VAN Maatschappelijk assistenten, Juridisch adviseurs & Militairen Om te luisteren, te informeren,te helpen En dit in alle vertrouwelijkheid en met respect

Nadere informatie

Lokale Coördinatie Drugs Brussel

Lokale Coördinatie Drugs Brussel Lokale Coördinatie Drugs Brussel Mei 2004 1 INHOUDSTAFEL I. Historiek II. LCDB : definitie III. Organigram van de L.C.D.B. IV. Doelstellingen V. Werklogica VI. Acties Mei 2004 2 I. HISTORIEK - De locale

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN

PSYCHOSOCIALE ASPECTEN PSYCHOSOCIALE ASPECTEN Welke lessen kunnen we trekken uit de evaluatie van de pestwet? Sofie D Ours, Preventieadviseur Psychosociale IDEWE 20 september 2011 Kursaal Oostende PreBes vzw Diestersteenweg

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats.

Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. Motto: Respect Africa Life is voor jou en mij, ongeacht je afkomst, nationaliteit of geboorteplaats. Het promoten van de rijke en goede culturen van Afrika en het delen van deze met andere culturen, Afrikaanse

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

ORIËNTATIENOTA GELIJKE KANSEN Brussel, een stad die met respect diversiteit verbindt

ORIËNTATIENOTA GELIJKE KANSEN Brussel, een stad die met respect diversiteit verbindt ORIËNTATIENOTA GELIJKE KANSEN 2014-2019 Brussel, een stad die met respect diversiteit verbindt Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Context... 3 2.1 6 e staatshervorming... 3 2.2 Het regeerakkoord... 3 3.

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016

BRUSSELS PARLEMENT maart 2016 BRUSSELS PARLEMENT 16 maart 2016 1 Impact van de arbeidsstereotypen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Knelpuntberoepen en Genderstereotypen+ Aanbevelingen voor een efficiëntere aanpak+

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Accroissement démographique, multiculturalité, dualisation sociale: les enjeux bruxellois

Accroissement démographique, multiculturalité, dualisation sociale: les enjeux bruxellois OBSERVATOIRE DE LA SANTÉET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL www.observatbru.be Accroissement démographique, multiculturalité, dualisation sociale: les enjeux bruxellois

Nadere informatie

Gez Hulpmiddelen met Klinis KO me t amenlijk MH: Medisc ge ch zam enlij Onderzoek toezicht k toe zich he t

Gez Hulpmiddelen met Klinis KO me t amenlijk MH: Medisc ge ch zam enlij Onderzoek toezicht k toe zich he t Klinisch Onderzoek met Medische Hulpmiddelen Gezamenlijk toezicht Doel en outline Doelen: 1) Verbeteren veiligheid medische hulpmiddelen voor patiënten; 2) Inzicht geven in insteek inspectie bij KO met

Nadere informatie

1 Overheidscampagne Orgaandonatie

1 Overheidscampagne Orgaandonatie 1 Overheidscampagne Orgaandonatie 2 Begin van de jaren 2000 daalde het aantal orgaandonoren en stegen de wachtlijsten. Daardoor overleden er ook meer patiënten die op de wachtlijsten stonden. In 2005 besloot

Nadere informatie

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139

BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Betreft Aanpak Fietsdiefstal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U200801173 Lbr. 08/139 bijlage(n) datum 1 augustus 2008

Nadere informatie

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast

Projectoproep. Gericht aan de schuldbemiddelingssector. Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Projectoproep Gericht aan de schuldbemiddelingssector Innoverende projecten of nieuwe initiatieven inzake preventie van overmatige schuldenlast Uiterste datum voor het indienen van de projecten : 6 juli

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

Forum voor een duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten

Forum voor een duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten Forum voor een duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten Projectoproep Agenda Iris 21 Verslag van de workshop van 28 september 2007 rond methodologische begeleiding Opmerkingen en vragen met betrekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 23 2. Inleiding. 2 1. Dankbetuigin

Inhoudsopgave. 23 2. Inleiding. 2 1. Dankbetuigin Inhoudsopgave 1 2 1. Dankbetuigin 23 2. Inleiding 4 3. Opening van het colloquium - Toespraak van de heer Charles Picqué, Minister-President bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten

Nadere informatie

Interfederaal actieplan tegen homofobie en transfobie 29/06/2013

Interfederaal actieplan tegen homofobie en transfobie 29/06/2013 Interfederaal actieplan tegen homofobie en transfobie 29/06/2013 Voorgeschiedenis Diverse onderzoeken naar agressie tegenover holebi s en transgenders Geweld tegen holebi's in Brussel stad 2007 Poelman

Nadere informatie

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS REGELHULP CONTENT ACTIVATIE Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS De rol van marketing communicatie is veranderd van het genereren van bewustzijn om waarde te c r e e r e n tot het creeren

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld

Geweld achter de voordeur. Van preventie tot nazorg. Huiselijk geweld is: Vormen van geweld Geweld achter de voordeur Van preventie tot nazorg Annette van Delft Senior beleidsadviseur Huiselijk geweld is: Geweld in de privésfeer door partners, ouders, kinderen, andere familieleden en huisvrienden.

Nadere informatie

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten

Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten Federaal Fonds ter bestrijding van de verslavingen Subsidieaanvragen voor verlengingen en nieuwe projecten OPROEP 2012 Mevrouw, Mijnheer, Het Fonds ter bestrijding van de verslavingen werd opgericht in

Nadere informatie

Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie

Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie Réseau de Vigilance Gaz Electricité c/ mcrenson@ssq-wmw.be Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie De effectieve oprichting van het waakzaamheidsnetwerk in het Brusselse

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht.

De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht. De (on)veiligheid in de officina in kaart gebracht. Luc Adriaenssens BAF 28 oktober 2015 Structuur uiteenzetting Enkele vaststellingen Actieplan Resultaten van de bevraging Een overzicht Goed om weten

Nadere informatie

Bespreekbaar maken 9/10/2016

Bespreekbaar maken 9/10/2016 Bespreekbaar maken 9/10/2016 Programma 8 september 2016 1. Opdracht 2. Uitwisseling 3. Presentatie 4. Bespreking Drs. Ina van Beek, Movisie Veilig Thuis? Wet Meldcode: alle vormen GIA Kindermishandeling

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GAMS België. GAMS België

GAMS België. GAMS België 14 15 Emoties zijn reacties op allerlei zaken die zich afspe- VGV is een uiterst pijnlijke ingreep die vaak onder len rondom ons: angst, vreugde, woede, verbazing, dwang en zonder waarschuwing wordt uitgevoerd.

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld. en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam- Rijnmond is een stappenplan

Nadere informatie

Conference on violence against women EU Trio Brussels november 2010 Hilton Hotel Salon Louise

Conference on violence against women EU Trio Brussels november 2010 Hilton Hotel Salon Louise Conference on violence against women EU Trio Brussels 25-26 november 2010 Hilton Hotel Salon Louise Closing speech bij senator Sabine de Bethune, Belgian Senate Dames en heren, Ter afsluiting van deze

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie