CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Uitstoot MNO VERVAT 2010"

Transcriptie

1 CO 2 Uitstoot MNO VERVAT JK CS JdB Inclusief eisen ladder JK CS JdB Rapportage 2010 Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving

2 Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van MNO Vervat B.V. 2.1 Beschrijving van de organisatie. 2.2 Beschrijving van de werkzaamheden. 2.3 Initiatieven op het gebied van energiebesparing. 2.4 Wijzigingen in de organisatie t.o.v. het referentiejaar. 2.5 Aangenomen Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel. 3. Uitgangspunten meten CO 2 uitstoot. 3.1 Organisatorische grenzen. 3.2 Operationele grenzen. 3.3 Bronnen van uitstoot en soorten uitstoot. 3.4 Conversiefactoren. 3.5 Berekeningsmethode en mate van onnauwkeurigheid. 3.6 Wijzigingen in de uitgangspunten t.o.v. het referentiejaar. 4. Berekening CO 2 uitstoot. 4.1 Totaaloverzicht. 4.2 Prestatie-indicator. 4.3 Vergelijking met referentiejaar. 4.4 Raming van het verwachte energieverbruik in de volgende periode. 5. Reductie van uitstoot. 5.1 Reductiedoelstelling. 5.2 Reductiemaatregelen. 5.3 Evaluatie effect reductiemaatregelen. 5.4 Deelname maatschappelijke initiatieven. 5.5 Scope 3 doelstellingen Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 2 van 16

3 Voorwoord. MNO Vervat onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is een MVO beleid opgesteld wat voor de werknemers van MNO in concrete richtlijnen is omgezet. Aandacht voor MVO betekent aandacht voor de drie P's: People, Profit en Planet. De aandacht voor de "Planet" heeft MNO vertaald in een milieuzorgsysteem (MZS) wat recentelijk is gecertificeerd c.f. de eisen uit de ISO Het MZS is er op gericht om de negatieve milieubelasting als gevolg van werkzaamheden door MNO Vervat zo veel mogelijk te beperken. Één van de speerpunten van het milieubeleid is vermindering van energieverbruik. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. MNO Vervat rapporteert halfjaarlijks de voortgang m.b.t. het CO 2 -programma. In 2011 worden de bedrijven MNO Vervat GWW Rotterdam en De Jong Beesd in het programma opgenomen, en wordt het programma ondergebracht bij MNO Vervat BV. De oprichting van de CO 2 werkgroep eind 2010, waarin per kwartaal de voortgang wordt bewaakt, zorgt ervoor dat structureel en bedrijfsbreed aandacht voor het milieu in het algemeen en CO 2 reductie in het bijzonder wordt gewaarborgd. Nieuw Vennep, 19 april Jan de Boer, Algemeen Directeur, MNO Vervat. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 3 van 16

4 1. Inleiding. Voorliggend rapport geeft inzicht in de CO 2 uitstoot van MNO Vervat over het jaar 2010, de genomen reductiemaatregelen, de behaalde reducties, de te verwachte reducties en de doelstellingen voor de komende periode. Het verminderen van de CO 2 uitstoot vormt een structurele doelstelling die vanuit het Milieuzorgsysteem wordt geïnitieerd. Het Milieuzorgsysteem van MNO Vervat is onderdeel van met MNO Managementsysteem en is gecertificeerd conform de ISO14001:2004. Het rapport is opgesteld door de KVM-afdeling van MNO Vervat BV, op basis van gegevens die door de CO 2 werkgroep worden aangeleverd. De CO 2 werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de deelnemende bedrijfsonderdelen. Het CO 2 management wordt uitgevoerd zoals beschreven in het MNO Managementsysteem. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 4 van 16

5 2. Beschrijving van MNO Vervat B.V. 2.1 Beschrijving van de organisatie. MNO Vervat BV MNO Wegen BV MNO Beton BV MNO Noord BV De Jong Beesd BV MNO GWW BV MNO International Krul Waterwerken BV MNO Transport BV Asfaltcentrale NOAP 50% Asfaltcentrale APA 33% Asfaltcentrale APRR 25% Figuur 1 "Organisatie MNO Vervat BV". Vanaf 2011 is MNO Vervat BV het startbedrijf voor de CO 2 ladder. Binnen de boundary vallen bovenstaande bedrijven. MNO International valt buiten de scope voor de CO 2 ladder. 2.2 Beschrijving van de werkzaamheden. MNO Vervat Wegen, Beton, Noord, GWW en Transport houden zich bezig met spoor-, beton-, grond-, weg- en waterbouw als mede milieukundige werken (saneringen). De Jong is actief op het gebied van onderhoudswerkzaamheden aan droge en natte infrastructuur. In de asfaltmolens waarin wordt deelgenomen, wordt asfalt geproduceerd. 2.3 Initiatieven op het gebied van energiebesparing. MNO Vervat onderschrijft de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Er is een MVO beleid opgesteld wat voor de werknemers van MNO in concrete richtlijnen is omgezet. Aandacht voor MVO betekent aandacht voor de drie P's: People, Profit en Planet. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 5 van 16

6 De aandacht voor de "Planet" heeft MNO vertaald in een milieuzorgsysteem (MZS) wat is gecertificeerd c.f. de eisen uit de ISO Het MZS is er op gericht om de negatieve milieubelasting als gevolg van werkzaamheden door MNO Vervat zo veel mogelijk te beperken. Eén van de speerpunten van het milieubeleid is vermindering van energieverbruik. Dit resulteert automatisch in vermindering van de CO 2 uitstoot. Reductiemaatregelen worden enerzijds gezocht in de techniek, anderzijds in de werkwijze die wordt gehanteerd op projecten. Jaarlijks wordt een aantal aandachtspunten vastgelegd in een Milieuprogramma. Deze aandachtspunten worden onderzocht en daar waar energiebesparende maatregelen kunnen worden ingevoerd, waarvan de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, worden deze ingevoerd. 2.4 Wijzigingen in de organisatie t.o.v. het referentiejaar. Zowel MNO Vervat GWW Rotterdam BV als De Jong BV worden per binnen de organisatorische grenzen gebracht. Het startbedrijf wordt gewijzigd in MNO Vervat BV. Referentiejaar voor de CO 2 ladder is onveranderd (2009). De CO 2 Footprint voor 2009 is met terugwerkende kracht vastgesteld, inclusief bovengenoemde uitbreiding. De CO 2 uitstoot van het referentiejaar bedraagt ton. 2.5 Aangenomen Projecten met CO2-gerelateerd gunningvoordeel. CO 2 ladder 2.0 is 16 maart 2011 actief geworden. De bedrijven binnen de boundary hebben sindsdien geen projecten aangenomen waar CO2-gerelateerd gunningvoordeel is genoten. Om ervaring op te doen met de wijze van registreren, om ons managementsysteem te toetsen en om te voldoen aan onze doelstelling uit het Jaaractieplan, is een project geselecteerd waarvoor de projectgerelateerde eisen uitgevoerd zullen worden. Dit project is project Realisatie Plassengebied Nijmegen. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 6 van 16

7 3. Uitgangspunten meten CO 2 uitstoot. 3.1 Organisatorische grenzen. Vanuit het startbedrijf MNO vervat BV, is de boundary bepaald. Hieruit volgt dat onderstaande bedrijven de boundary vormen: MNO Vervat Wegen; MNO Vervat Beton; MNO Vervat Noord; Krul Waterwerken; MNO Vervat GWW Rotterdam BV; MNO Vervat Transport BV; De Jong BV. In verband met de onder 2.4 genoemde wijzigingen in de organisatie is ook voor het referentiejaar 2009 de CO 2 uitstoot herzien op basis van de nieuwe organisatorische grenzen. MNO Vervat Wegen heeft drie deelnemingen in asfaltproductie-installaties, deze zijn meegenomen in deze rapportage: Asfalt Productie Amsterdam (33,3%); Asfalt Product Rotterdam (25%); Noordelijke Asfalt Productie (50%). Eén en ander is schematisch weergeven in het schema op pagina Operationele grenzen. Binnen de organisatorische grenzen vinden de volgende werkzaamheden plaats, waarbij CO 2 uitstoot plaatsvindt: grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden; civiele betonbouw; kantoorwerkzaamheden; zandwinning en transport; productie van asfalt; productie van prefab betonelementen; onderhoudswerkzaamheden aan natte en droge infrastructuur. De werkzaamheden voor bovengenoemde bedrijven vinden plaats op projectlocaties door heel Nederland. Op kleine schaal wordt beton geprefabriceerd in een werkplaats in Middenmeer. De kantoorwerkzaamheden vinden plaats in de volgende vestigingen: Nieuw Vennep, Amsterdam, Middenmeer, Biddinghuizen, Leek, Rotterdam en Beesd. De asfaltproductielocaties zijn gevestigd in Heerenveen, Amsterdam en Rotterdam. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 7 van 16

8 3.3 Bronnen van uitstoot en soorten uitstoot. Binnen de vastgestelde grenzen worden de volgende bronnen van CO 2 uitstoot onderkend. Aangegeven is in welke categorie van de ISO norm deze vallen, als mede voor welk niveau van de CO 2 ladder dit geldt. Bron Soort ISO CO 2 ladder 2.0 Scope Niveau vestigingen verbranding van gas voor CV 1 1 3/4/5 materieel op projectlocaties verbranding van gasolie/ benzine 1 1 3/4/5 eigen transport van materieel naar projectlocatie verbranding van diesel 1 1 3/4/5 eigen wagenpark verbranding van benzine/ diesel 1 1 3/4/5 generatoren projectketen verbranding van gasolie 1 1 3/4/5 gasflessen projectketen verbranding van gas 1 1 3/4/5 productie van beton verbranding van gas 1 1 3/4/5 productie van asfalt verbranding van gas 1 1 3/4/5 winning van zand verbranding van gasolie 1 1 3/4/5 vestigingen ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 projectlocaties ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 asfaltproductielocaties ingekochte elektriciteit 2 2 3/4/5 zakelijk personenvervoer (auto, vliegtuig) verbranding van brandstof 3 2 3/4/5 ingekochte producten keteneffect 3 3 4/5 uitbesteed transport verbranding van brandstof 3 3 4/5 uitbestede werkzaamheden keteneffect 3 3 4/5 personen vervoer via OV verbranding van brandstof, 3 3 4/5 Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 8 van 16

9 Bron Soort ISO CO 2 ladder 2.0 Scope Niveau ingekochte elektriciteit woon-/ werkverkeer verbranding van brandstof 3 3 4/5 afvoeren van afval keteneffect 3 3 4/5 gebruik van papier keteneffect 3 3 4/5 Tabel 1 "Bronnen van CO 2 uitstoot". ISO = direct GHG emission 2 = energy indirect GHG emission 3 = other indirect GHG emission Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 9 van 16

10 3.4 Conversiefactoren. Voor het omrekenen van het energieverbruik van de bronnen van uitstoot naar ton CO 2 uitstoot worden de volgende gehanteerd, conform CO 2 ladder 2.0. Personenvervoer conventionele personenauto B Benzine g CO 2 / liter Diesel brandstof LPG C Benzine Klasse (ltr) g CO 2 / < 1,4 185 voertuig km 1, > 2,0 305 gemiddeld 215 Diesel < 1, , > 2,0 265 gemiddeld 205 LPG gemiddeld 175 E Brandstoftype niet bekend 210 g CO 2 / voertuig km Electriciteitsverbruik (grijs) voor andere doeleinden dan vervoer. A NRE 650 g CO 2 / RWE Energy Nederland 650 kilowattuur Cogas Facilitair 620 Nuon 610 Eneco Energie levering 590 Essent Retail 525 Ener Service Maastricht 495 Westland Energie Service 495 B Andere leverancier 615 Electriciteitsverbruik (groen) voor andere doeleinden dan vervoer. C1 Groene Windkracht 15 g CO 2 / stroom met Waterkracht 15 kilowattuur SMK Zonne-energie 80 Milieukeur Biomassa Rekenvoorschrift D Groene stroom met SMK Milieukeur 250 g CO 2 / kilowattuur E (tot 1 juli 2011) Overige groene stroom 300 g CO 2 / kilowattuur Energiedrager voor andere doeleinden dan vervoer A Benzine g CO 2 / liter Diesel brandstof LPG Stookolie C Gasvormige fossiele brandstoffen Aardgas g CO 2 / Nm3 Methaan Tabel 2 "Conversiefactoren CO 2 ladder 2.0, generiek handboek d.d Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 10 van 16

11 3.5 Berekeningsmethode en mate van nauwkeurigheid. De CO 2 uitstoot wordt niet gemeten. Gekozen is voor een berekening aan de hand van de verbruikte energie. Door middel van de conversiefactoren zoals vermeld in paragraaf 3.3 wordt dit energieverbruik omgerekend naar ton CO 2 equivalent (CO 2 e). Doordat de feitelijke CO 2 uitstoot niet wordt gemeten, maar wordt berekend, ontstaat een bepaalde mate van onnauwkeurigheid. Gas - Elektriciteit Het verbruik van gas en elektriciteit in de vestigingen, asfaltmolens en op de projecten wordt berekend aan de hand van: de rekeningen van de leveranciers. Vaak lopen jaarafrekeningen over het jaar heen. Het verbruik is dan naar rato over de jaren verdeeld; Indien voor de rapportage geen rekeningen beschikbaar zijn, wordt het verbruik bepaald op basis van meterstanden. Lease-auto s Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. Zakelijk vervoer privé-auto s / Vliegreizen Het zakelijk vervoer met privé auto s is bepaald op basis van uitbetaalde kilometervergoedingen. Per bedrijf is het aantal kilometers opgegeven die voor vergoeding in aanmerking zijn gekomen. Vliegreizen worden per ticket geregistreerd, en m.b.v. richtlijnen uit het Generiek handboek d.d vertaald in CO 2 uitstoot. Schepen Voor de schepen is aan de hand van de rekeningen van de leverancier bepaald hoeveel liter brandstof is ingekocht gedurende de periode waarover wordt gerapporteerd. Aan de hand hiervan is de CO 2 uitstoot bepaald. Materieel Per brandstofsoort wordt het aantal ingekochte liters in de rapportageperiode vermenigvuldigd met de corresponderende conversiefactor. Daar waar specificatie middels facturen niet mogelijk is, wordt een schatting gemaakt op basis van materieelgegevens. Raming verwachte energieverbruik volgende periode Verwachte CO 2 uitstoot volgende periode = (omzetprognose mln * KPI CO 2 e (ton/ mln ) vanuit de laatste vergelijkbare rapportageperiode) -/- verwachte resultaat van de reductiedoelstelling. Vervolgens wordt aan de hand van de procentuele verdeling uit het verleden het energieverbruik per categorie bepaald. Voor de asfaltcentrales wordt het verwachte energieverbruik bepaald aan de hand van de verwachte productie in tonnen. 3.6 Wijzigingen in de uitgangspunten t.o.v. het referentiejaar. De gewijzigde uitgangspunten, zowel organisatorisch als qua methodiek van berekenen, zijn doorgevoerd in de CO 2 Footprint van Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 11 van 16

12 4. Berekening CO 2 uitstoot MNO Vervat Totaaloverzicht. Onderdeel Scope 1 CO 2 e (ton) Scope 2 CO 2 e (ton) Scope 3 CO 2 e (ton) A. Vestigingen B. Asfaltcentrales C. Personenvervoer D. Materieel SubTotaal Totaal Tabel 3 "Totaaloverzicht uitstoot CO2 MNO Vervat 2010". Het formulier F.1: CO 2 -footprint 2010 is als bijlage toegevoegd bij dit rapport. 4.2 Prestatie-indicator. Om de uitstoot over de jaren heen met elkaar te kunnen vergelijken, wordt deze omgerekend naar productie-eenheden. Hierbij wordt de uitstoot van de molens gerelateerd aan de hoeveelheid geproduceerde tonnen. De uitstoot van de overige bedrijven wordt gerelateerd aan de omzet. Asfaltmolens. Asfaltmolen Productie (ton) CO 2 e uitstoot (ton) CO 2 e uitstoot per ton asfalt NOAP ,56 0,01812 APRR ,97 0,01752 APA ,09 0,01827 Totaal ,62 0,01796 Omzet De prestatie indicator voor CO 2 uitstoot wordt vastgesteld met de volgende formule: CO 2 KPI (ton CO 2 per miljoen euro omzet) = (ton CO 2 / (Omzet / ) Omzet 2009 ( ) : MNO GWW De Jong ( ) = CO 2 e uitstoot (ton) : ton CO 2 e per (ton/ mln) : ( / ( / ) = 103,4 Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 12 van 16

13 4.3 Vergelijking met referentiejaar. Indicator Referentiejaar Reductie Doelstelling Doel behaald? CO 2 e (ton) JA CO 2 e (%) JA 4.4 Raming van het verwachte energieverbruik in de volgende periode De raming voor 2011 bedraagt: Omzetprognose 2011 (mln) : 275 (bron: directie MNO) KPI 2009 CO 2 e (ton/ mln ) : 104,2 Reductiedoelstelling t.o.v. ref.jaar : 5% Raming 2011 (CO 2 e ton) : Raming reductie (ton) : 5% * = 1432 Raming totale CO 2 e 2011(ton) : Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 13 van 16

14 5. Reductie van uitstoot. 5.1 Reductiedoelstelling. Voor 2010 was de doelstelling ten aanzien van CO 2 reductie gesteld op 3% van de uitstoot van De werkelijke reductie bedraagt 11%. De reductiedoelstelling is behaald. Voor 2011 is de doelstelling ten aanzien van CO 2 reductie gesteld op 5% van de uitstoot van Middels uitvoering van het Plan van Aanpak, document F.1, wordt de doelstelling van 1600 ton reductie gerealiseerd. 5.2 Reductiemaatregelen. Om een reductie in CO 2 uitstoot te bewerkstelligen, zijn in de voorgaande rapportage enkele maatregelen genoemd, waarvan onderstaand de status wordt weergegeven. Daarnaast zijn diverse maatregelen toegevoegd. Deze worden eveneens besproken: Maatregelen vanuit voorgaande rapportage: verdere installatie van fijnfilters op hydrauliek en motorolie van materieel; o Het bestaande gemotoriseerde materieel is allemaal gerealiseerd (waar van toepassing). Ten opzichte van referentiejaar 2009 geeft dit qua volume geen significante besparing; door ontwikkelen SKARAND machine; o De skarand machine is gereed voor inzet en wordt door directie, verkoop, uitvoering en rayonleiding voorgedragen bij opdrachtgevers. De inzet over het jaar 2010 is dermate gering, dat er geen besparing gerapporteerd kan worden; regionaal inkopen van bouwstoffen om transport te beperken; o Project Vliegveld Eindhoven: Betonriool ingekocht bij leverancier in Eindhoven; o Project N201 Hoofddorp: Beton en PVC riool ingekocht bij dichtstbijzijnde leverancier, zodat combinatie van transporten mogelijk was; o Project Streefkerk: Gekozen voor leverancier dichtbij het werk voor levering van granulaat en zand; o Project Amsterdam: Gezorgd voor retourvrachten puin en zand bij levering van granulaat en zand; waar mogelijk toepassen andere werkwijze op projecten om transport te beperken; o Project Hoofddorp: In het kader van ketenoptimalisatie zijn door leverancier Spaansen 10 vrachtauto s uitgerust met aluminium laadbakken. Hierdoor is het mogelijk om per rit 2 m3 meer ophoogzand te vervoeren. Het totale project bevat levering van m3 ophoogzand. Per rit wordt nu 25,71 m3 vervoerd in plaats van 23,57 m3 met de conventionele methode: Aantal ritten met de conventionele methode: m3 / 23,57 = ritten; Aantal ritten met de nieuwe methode: m3 / 25,71 = ritten; Aantal km per rit: 53 km; Besparing nieuw t.o.v. conventioneel: ritten * 53 km = km; Gemiddeld brandstofverbruik: 1 liter per 2,53 km Besparing in liters: Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 14 van 16

15 Besparing in CO 2 uitstoot: * 3135/ = 278,33 ton CO 2 reductie. toepassen duurzaamheidscriteria van Senter Novem bij ontwerpen van objecten; o Van deze maatregel zijn geen aantoonbare effecten gerealiseerd in het eerste half jaar van bij vervanging van materieel/auto s wordt gekozen voor energiezuinigere varianten. Asfaltmolens Voor de asfaltmolens worden jaarlijks aparte Energie Besparingsplannen (EBP) opgesteld waarin specifieke maatregelen voor de molens worden aangegeven. De NOAP Asfaltcentrale is per overgestapt op Groene Stroom, hetgeen een besparing oplevert van 51% per kwh t.o.v. het referentiejaar Besparing in 2010 in vergelijking met de situatie in 2009: Conversiefactor van 615 naar 300, besparing 1 e half jaar 2010 (deel MNO): kwh * ( )/ = 64,14 ton CO 2 reductie. Lean & Green Het programma Lean & Green van de stichting Duurzame Logistiek, waar MNO vervat zich aan heeft gecommitteerd streeft naar 20% CO 2 -reductie tot Hiertoe wordt de gehele keten onderzocht en wordt samen met ketenpartners gekeken welke optimalisatiemogelijkheden er zijn. Het Plan van Aanpak Lean & Green bevat concrete stappen om de doelstellingen te realiseren. Sectorinitiatief reductie brandstofverbruik GWW-materieel MNO heeft het initiatief genomen om het brandstofverbruik van het materieel (incl. schepen) te verlagen. Hiertoe is een samenwerkingsverband aangegaan met met de bedrijven Hydro Synergy (technische ontwikkeling waterstof-generator) en Spaansen BV. Het initiatief wordt ondersteund door het overheidsorgaan Duurzame Logistiek. Doelstelling is om het brandstofverbruik van materieel te verlagen met minimaal 10%. Dit initiatief is binnen de sector bekend gemaakt en bedrijven staan vrij zich aan te sluiten bij dit initiatief. Het directe reductiepotentieel op termijn bedraagt 10% van de eigen materieel CO 2 uitstoot, ook voor de schepen (2009: ton CO 2 uitstoot, potentiële reductie t.o.v. 2009: 2011 ton). Indirect in de sector kan het reductieresultaat een veelvoud bedragen. Momenteel worden testen uitgevoerd op een Hamm DV70 wals en een vrachtauto van MNO GWW. De eerste resultaten geven een brandstofreductie van 10,24% aan. De test wordt voortgezet. Groene Stroom MNO Vervat BV is overgegaan op groene stroom (Greenchoice, windkracht) met SMKmilieukeurmerk. Het gaat hier om een contract dat voor alle vestigingen en projecten gaat gelden (niet voor de asfaltcentrales). Zodra alle omzettingen doorgevoerd zijn, wordt hiermee een besparing gerealiseerd t.o.v. het referentiejaar De conversiefactor voor Groene Stroom met SMK-Milieukeur op basis van windkracht bedraagt 15. Ten opzicht van referentiejaar 2009, waar de gemiddelde conversiefactor (excl. Asfaltcentrales) 585 gr/kwh bedroeg, wordt een reductie bereikt van 97,4% (potentiële reductie t.o.v. 2009: 1005 ton CO 2 uitstoot) Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 15 van 16

16 Duurzame inkopen De volgende duurzame inkopen zijn gerapporteerd door de afdeling Werkvoorbereiding: Project Artikel Omschrijving Bedrag / hoev. Berkel en Rodenrijs Hout FSC en PEFC houw verwerkt Moerdijk PR Asfalt Toegepast in deklaag 495 ton Eindhoven Betonriool Lokaal ingekocht Hoofddorp Beton / PVC riool Gecombineerd en lokaal ingekocht Hoofddorp Coating Duurzame coating Meerprijs 750 Muiden Publicatiebord Recycling materiaal 890 Streefkerk Granulaat/ Zand Lokale leverancier Amsterdam Granulaat/ Zand Retourvrachten puin en zand Amsterdam Papier FSC gekeurd Projecten 5.3 Evaluatie effect reductiemaatregelen. Een evaluatie van het effect van reductiemaatregelen is nog niet mogelijk, omdat 2009 het referentiejaar is. Reductie van de CO 2 uitstoot wordt gemeten volgens bovenstaande systematiek. De effecten van de maatregelen die in 2010 genomen zijn zullen vanaf 2011 resultaten gaan opleveren. 5.4 Deelname maatschappelijke initiatieven. De asfaltmolens zijn sinds begin 2000 aangesloten bij de landelijke Meer Jaren Energieafspraken (MJA) ter reductie van energieverbruik. Daarnaast wordt deelgenomen aan het Lean & Green programma van de stichting Duurzame Logistiek. 5.5 Scope 3 Doelstellingen In scope 3 zijn 2 ketens onderzocht, te weten de keten van Ophoogzand en de keten van Tijdelijke verlichting. De verkregen inzichten worden gebruikt in huidige en toekomstige projecten. Concreet worden de resultaten van de ketenanalyse Ophoogzand gebruikt in het project Realisatie Plassengebied Nijmegen, en worden de resultaten van de ketenanalyse Tijdelijke verlichting toegepast in het project Buitenring Parkstad Limburg. Gezien de recente startdatum van beide projecten, kan er nog geen reductie gerapporteerd worden voor deze scope 3 doelstellingen. Bestandsnaam: CO 2 uitstoot 2010.doc Pagina 16 van 16

BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009

BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009 BEREKENING UITSTOOT BROEIKASGASSEN MNO VERVAT 2009 5 4 3 2 1 18-10- 2010 27-09- 2010 25-05- 2010 20-04- 2010 13-04- 2010 JK CS JdB Toevoeging gasolie door derden op projecten JK CS JdB Update gegevens,

Nadere informatie

Voortgangsrapport Uitstoot broeikasgassen MNO VERVAT 2010 (jan-jun)

Voortgangsrapport Uitstoot broeikasgassen MNO VERVAT 2010 (jan-jun) Voortgangsrapport Uitstoot broeikasgassen MNO VERVAT 2010 (jan-jun) 1.0 25-10- 2010 JK CS JdB Rapportage 1 e halfjaar 2010 Ver Datum Opgesteld Controle Vrijgave Omschrijving Bestandsnaam: Voortgangsrapport

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie 2012

Emissie Inventarisatie 2012 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2009 Co2-e (ton) 2010 Co2-e (ton) 2011 Co2-e (ton) KRD2EI2 Colofon Uitgegeven door MNO Vervat BV Pondweg 1, 2153 PK Nieuw Vennep Postbus 185, 2150 AD

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2012 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2012 12.04 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua

2012/2013. [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3. CO2 prestatieladder niv. 3. Struyk Verwo Aqua 2012/2013 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_1 Energiereductieprogramma] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_1 Energiereductieprogramma 1. ALGEMEEN... 3 1.1 ENERGIEREDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0)

BIJLAGE A1. Versie 24 maart 2016 (v1.0) BIJLAGE A1 CO 2 EMISSIE-BEREKENING 2015 Versie 24 maart 2016 (v1.0) Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Emissie berekening 3 3. Toelichting per werkblad

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015

CO 2 -update H1 2014. versie 2, 16 maart 2015 CO 2 -update H1 2014 versie 2, 16 maart 2015 INLEIDING De belangrijkste milieu-impact van Beelen is haar CO 2 -uitstoot. Daarom hebben wij reeds in 2011 reductiedoelstellingen voor onze CO 2 -uitstoot

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie meetplan

Energie meetplan Energie meetplan 2016-2018 Conform niveau 5 op de -prestatieladder 3.0 3.B.2_2 Energie meetplan 2016-2018.2016-10 1/6 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging 4 Scope 1 emissies 4 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

BIJLAGE A1. Versie 2 april 2014 v1.0

BIJLAGE A1. Versie 2 april 2014 v1.0 BIJLAGE A1 CO 2 EMISSIE-BEREKENING 2013 Versie 2 april 2014 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Emissie berekening 3 3. Toelichting per werkblad 3

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2010 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Oktober 2012 Definitief (aangepast op ) 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

CO2-emissieverantwoording 2014-H1. Schagen Groep. volgens ISO Versie 1.0, 7 november 2014.

CO2-emissieverantwoording 2014-H1. Schagen Groep. volgens ISO Versie 1.0, 7 november 2014. CO2-emissieverantwoording 2014-H1 Schagen Groep volgens ISO 14064-1 Versie 1.0, 7 november 2014. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 7 november 2014 Gecontroleerd door H. Dolstra

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Balvert Betonstaal b.v.

Balvert Betonstaal b.v. Footprint 2013 Balvert Betonstaal b.v. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 18 augustus 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Mevr. C. Balvert AMK Inventis Advies en Opleiding

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

KRDEI1CF1. Carbon Footprint 2011

KRDEI1CF1. Carbon Footprint 2011 KRDEI1CF1 Carbon Footprint 2011 INHOUD Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 2. Carbon footprint 2011... 6 2.1. Organizational boundaries... 6 2.2. Organogram (2011)... 6 2.3. Scope... 7 2.4. Beschrijving van

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari-juli 2012 (3-A-1) CO²- Bewust Directie: E. van der Lee Communicatiemanager: T. Hoebee KAM-Coördinator: A. Werkmeester Lelystad, september 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

CO2-emissieverantwoording 2013-H1. Schagen Groep. volgens ISO 14064-1. Versie 2.0, 26 mei 2014.

CO2-emissieverantwoording 2013-H1. Schagen Groep. volgens ISO 14064-1. Versie 2.0, 26 mei 2014. CO2-emissieverantwoording 2013-H1 Schagen Groep volgens ISO 14064-1 Versie 2.0, 26 mei 2014. Naam Functie Datum Opgesteld door G.J. Molenaar KAM-coördinator 26 mei 2014 Gecontroleerd door H. Dolstra KAM-manager

Nadere informatie

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn

Inventaris & reductieplan. Project Krispijn Inventaris & reductieplan Project Krispijn Opgesteld door: Kader BV Versie: 1.0 Datum: februari 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Beschrijving project... 4 2 Verantwoordelijkheden... 4 3 Referentieperiode...

Nadere informatie

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke... 3

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO

Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Edulis Enschede 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: Jan Eggens oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De organisatie... 3 2.1 Verantwoordelijke...

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 16-3-2016 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 13-01-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 Voortgang subdoelstelling kantoren, magazijn en onderhoud

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 De emissie inventaris van: Aannemingsbedrijf Platenkamp Borne 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 AMK Inventis Stef Jonker Januari 2016 Definitief 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 De organisatie...

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1)

CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1) Gebr. van der Lee CO 2 emissie inventarisatie januari- December 2013 (3-A-1) CO²- Bewust Lelystad, april 2014 Inhoudsopgave 1. CO2-emissie inventaris... 3 1.1 Grondslag CO2-emissie inventaris... 3 1.2.

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie