2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1"

Transcriptie

1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd namens directie: Antoine Steentjes

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Brandstofverbruik vrachtwagens en bestelwagens 3 2. Brandstofverbruik lease-auto s 4 3. Gasverbruik voor verwarming Gasverbruik algemeen Gasverbruik Helma Reinigingsdienst BV 8 4. Elektriciteitsverbruik 9 Bijlage 1: CO 2 footprint 2012 en

3 Inleiding Voor een inzicht in de CO 2 -prestaties van het jaar 2013, hebben we wederom de milieubarometer (Stimular) gebruikt. De gas-, water-, elektra en brandstof van alle vervoersmiddelen zijn ingevuld. De rapportageperiode loopt van januari tot en met december Als we de directe en indirecte emissie van 2013 vergelijken met het totaal van 2012, is er in verdeling nagenoeg geen verschil. In aantal ton CO 2 is wel een verandering in absolute getallen te zien: verschil scope ton CO 2 scope ton CO 2 totaal ton CO 2 Figuur 1 : scope 1 en 2 emissies vergelijking jaren in CO² In percentage is de reductie niet zichtbaar in onderstaand taartdiagram: Figuur 2 : scope 1 en 2 emissies 2012 figuur 3 : scope 1 en 2 emissies 2013 Wij hebben besloten om voor deze jaarrapportage in te zoomen op de grote afwijkingen / trends in het gas- en elektraverbruik enerzijds en anderzijds het brandstofverbruik van onze voertuigen. Deze zijn verantwoordelijk voor 99,6% van de scope 1 en 2 emissies. Tevens hebben wij gekozen om in dit rapport een logische volgorde van onze emissies te kiezen en niet de volgorde volgens de scope 1 en 2 emissies. Voor de toegepaste methodiek, betrouwbaarheid van gegevens, uitsluiten van onderdelen/parameters is geen verandering met die van het basisjaar Deze zijn te raadplegen in het Plan van Aanpak. 2

4 1. Brandstofverbruik vrachtwagens en bestelwagens Bij de controle van de gegevens van 2013 is gebleken dat er in de gegevens van het basisjaar 2012 een fout is gemaakt in het aantal RU+PU. Dit bleek na controle uur te hoog te zijn geweest (foutieve dubbeltelling) in In het schema van reductiedoelstelling 1A hieronder is de correctie voor 2012 doorgevoerd. Het totaal aantal liters diesel en aantal RU+PU is in overeenkomstige mate afgenomen. Door de correctie van de RU+PU uren in 2012, lijkt nu een reductie van 1,2% gerealiseerd te zijn, maar dit verschil is 1 op 1 te herleiden uit de correctie. Desondanks zijn we tevreden met het resultaat, geen toename, maar wel meer inzicht. In het eerste jaar (2013) dat wij bewust met CO 2 -reductie aan de slag gaan, hadden wij gepland om het bewustzijn van medewerkers te verhogen van hun invloed en aandeel. Daarnaast hadden wij deze periode nodig om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren en verbeteren. Het van groot belang dat gegevens, verbruiksgegevens en dergelijke nauwkeurig, eenduidig en consequent genoteerd en doorgegeven worden. Tevens zijn wij op zoek geweest naar betrouwbare bronnen via leveranciers om onze gegevens te kunnen controleren. In onderstaand schema is de vergelijking van 2013 met basisjaar 2012 met betrekking van de doelstelling om het brandstofverbruik van vrachtwagens en bestelwagens binnen 5 jaar met in totaal 5% te reduceren. 1 A. Verlaging van het brandstofverbruik van de vrachtwagens en bestelwagens met 5% per productie- en reisuur jaar CO 2 scope 1 Milieugegeven Eenheid CO 2-equivalent 2012 Vrachtwagen (in liters) diesel liter ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 387 ton CO 2 totaal liter ton CO 2 Aantal RU+PU ,50 Aantal kg CO 2/ productie- en reisuur 24, Vrachtwagen (in liters) diesel liter ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 333 ton CO 2 totaal liter ton CO 2 Aantal RU+PU ,95 Aantal kg CO 2/ productie- en reisuur 24,62 reductiepercentage 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% - 1,20% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% CO 2 / productie- en reisuur Figuur 4 : vergelijking brandstofverbruik vrachtwagens en bestelwagens 2012 en

5 2. Brandstofverbruik lease-auto s Zoals reeds tijdens de samenstelling van de halfjaarrapportage was geconcludeerd, is bij de analyse van de gegevens van het gehele jaar 2013 nogmaals bevestigd: registratie van kilometers werd in 2012 niet consequent door alle medewerkers gedaan. Doordat intern duidelijk is gemaakt aan de leaserijders dat deze gegevens van groot belang zijn voor het reductieplan, zien we in 2013 een toename van het aantal kilometers dat geregistreerd werd. Helaas is de vergelijking van 2012 en 2013 nu nog weinig zeggend, omdat we de gegevens van 2012 niet kunnen vertrouwen. Ondanks deze vervuiling van de cijfers is hieronder een vergelijking van de 2013 met 2012 opgesteld. We hebben de gegevens van 2012 en 2013 gecorrigeerd. Zoals we in eerste instantie (bij het opstellen van het basisjaar 2012) de totaaloverzichten overgenomen hebben, zijn we nu gaan kijken hoeveel maanden van het betreffende jaar met de leaseauto gereden is. Wanneer de geregistreerde aantal kilometers redelijk overeenkomen met het aantal kilometers van het leasecontract, is deze gevolgd. Bij een grote afwijking en wanneer de kilometerregistratie helemaal niet ingevoerd is, is gekeken naar het aantal kilometers op het leasecontract gedeeld door 12 (12 maanden in 1 jaar) maal het aantal maanden (tot op 0,5 maand nauwkeurig). Hierdoor is de betrouwbaarheid van de gegevens verbeterd. Met andere woorden: we vergelijken nu wel appels met appels en niet meer appels met peren. Na de analyse van de resultaten stellen we vast dat er in 2013: een toename is van 4 leaseauto s; bijna liter meer brandstof is verbruikt; het gemiddelde brandstofverbruik per 100km nagenoeg gelijk is gebleven; het aantal ton CO 2 - per leaseauto ook nagenoeg gelijk is gebleven, lichtelijk is gestegen. De conclusie die we daaruit kunnen trekken zijn: bij bedrijfsgroei het nog belangrijker wordt om te kijken naar het soort leaseauto dat gekozen wordt, indien we als organisatie hierbij minder CO 2 -uitstoot willen behalen. Dat wil zeggen, dat we met de leasemaatschappij moeten kijken naar de inzet van hybride/elektrische leaseauto s. dat we moeten zoeken naar maatregelen waarbij minder kilometers gereden gaan worden. Technische ontwikkelingen om via internet te kunnen vergaderen, carpoolen etc. dat het bewustmaken van de bestuurders van hun aandeel in het terugdringen van CO 2 - uitstoot van groot belang is. Een gemiddeld brandstofverbruik per 100 km van rond de 6,5 liter is niet laag, dat zou beter moeten kunnen, zelfs met het huidige wagenpark. Zie onderstaande figuur 5. brandstofsoort aantal liter aantal kilometer gem verbruik per 100km gem verbruik per 100 km volgens bron:www.gemiddeldgezien.nl benzine ,74 7,14 diesel ,42 5,00 Figuur 5: vergelijking gemiddeld verbruik lease-auto s Maatregelen: bewustwording bij bestuurder creëren van hun aandeel in de CO 2 -reductie door middel van monitoring van verbruik en de rapportage van het verbruik aan de bestuurder; directie bij de keuze van een leaseauto als voorbeeld laten fungeren voor overige medewerkers die een leaseauto rijden; onderzoeken opties voor de aanpassing van leaseregelingen om de keuze voor zuinige auto s te stimuleren. We verwachten dat de analyse van de verbruiksgegevens de komende jaren steeds waardevoller gaat worden, naarmate de vervuiling kleiner wordt. Naast het feit dat leaserijders duidelijk is gemaakt dat het van belang is dat zij de kilometer registratie nauwkeurig moeten invullen, is de discussie intern op gang gekomen hoe er in de 4

6 toekomst minder CO 2 -uitstoot gerealiseerd kan worden. We verwachten dat de bewustwording van het individuele aandeel in de reductie, binnen enkele jaren zijn vruchten zal afwerpen. 1 B. verlaging van het gemiddelde brandstofverbruik per km met 5% per lease auto jaar CO 2 scope 1 Milieugegeven Eenheid CO 2-equivalent 2012 personenwagen (in liters) benzine liter 55,6 ton CO 2 personenwagen (in liters) diesel liter 196 ton CO 2 totaal liter 252 ton CO 2 totaal aantal lease auto's 34,62 lease-auto's totaal aantal gereden km km gem brandstofverbruik per 100km 6,55 liter ton CO 2 / per lease auto 7, Personenwagen (in liters) benzine liter 48,3 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel liter 234 ton CO 2 totaal liter 282 ton CO 2 totaal aantal lease auto's totaal aantal gereden km gem brandstofverbruik per100 km 38,46 lease-auto's km ton CO 2/ per lease auto 7,33 6,64 liter reductiepercentage reductie in gem brandstofverbruik per 100 km tov 2012 reductie in ton CO 2/per lease auto tov Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% + 1,37% + 0,83% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% Figuur 6 : vergelijking brandstofverbruik per kilometer per lease auto 2012 en

7 3. Gasverbruik voor verwarming CO 2 scope 1 Milieugegeven CO 2- equivalent Milieugegeven CO 2- equivalent verschil aardgas voor verwarming m3 211 ton CO m3 229 ton CO aantal locaties aantal ton CO 2 / per locatie 21,10 22,90 1,80 Figuur 7 : vergelijking totaal gasverbruik 2012 en 2013 De volgende zaken vallen op in de vergelijking van de gasverbruikscijfers tussen 2012 en 2013: 3.1. Gasverbruik algemeen Over het algemeen is er op alle locaties meer gasverbruik geweest in wintermaanden 2013 dan in 2012, dat hadden we reeds geconstateerd bij de analyse van het eerste half jaar van We hebben destijds ingezoomd op het aardgasverbruik van Waalwijk, Poeldijk en Wolvega (de drie grootste locaties) in het eerste half jaar van Dat bleek in het eerste half jaar van 2013 relatief hoger dan in het eerste half jaar van Voor de analyse voor deze jaarrapportage zijn we wederom uitgegaan van de vergelijking van dezelfde drie locaties. verbruik aardgas / emissie Waalwijk Poeldijk Wolvega 2012 (jan-dec) 2013 (jan-jun) 2013 (jan-dec) m³ m³ m³ 38,9 ton CO 2 35,8 ton CO 2 48,6 ton CO m³ m³ m³ 32,5 CO 2 27,2 ton CO 2 35,3 ton CO m³ m³ m³ 30,2 ton CO 2 21,3 ton CO 2 30,9 ton CO 2 percentage 2013 van 2012 (compleet) 125% 109% 102% Figuur 8 : vergelijking aardgasverbruik 2012 en 2013 Invloed van een koude winter Weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met gewogen graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kunnen we de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren. Het KNMI heeft in Nederland 34 weerstations die de etmaalgemiddelde buitentemperatuur meten. Voor Waalwijk hebben we gekozen voor het meetstation in Herwijnen, voor Poeldijk het meetstation in Hoek van Holland en voor Wolvega het meetstation in Marknesse. De berekening is gedaan met behulp van de Graaddagen calculator op de website van MinderGas. Door deze cijfers te combineren met onze meterstanden kunnen we redelijk nauwkeurig het gasverbruik verklaren. 6

8 verbruik (m³) januari t/m december 2012 januari t/m december 2013 gewogen graaddagen m³ / per gewogen graaddag verbruik (m³) gewogen graaddagen m³ / per gewogen graaddag % stijging /daling Waalwijk , ,43 18,0 % Poeldijk , ,53 1,7 % Wolvega , ,30-2,5 % Figuur 9 : vergelijking aardgas m3 / graaddagen Alle graaddagen van één jaar bij elkaar opgeteld geven een goede indicatie over of het een zwaar of een licht stookseizoen is geweest. In Nederland hebben we ongeveer 2800 'gewogen graaddagen' per jaar. Bij alle drie de locaties zien we dat het gemiddelde aantal graaddagen van 2800 per jaar ruim overstegen wordt. Conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn: Dat in 2013 (voor deze drie locaties) in totaal 517 graaddagen meer zijn gemeten dan in Dit verklaart een deel van het verbruik; Tevens bevestigt wat we ook in de registraties zien dat meer dan 2/3 deel van de graaddagen cq, gasverbruik plaatsvindt in de eerste 6 maanden van het jaar. (Ongeveer 2800 gewogen graaddagen per jaar, tussenstand op 30 juni 2013 van alle drie de locaties rond de 2000 graaddagen.); Ondanks de weersinvloeden heeft Wolvega in het tweede halfjaar van 2013 een besparing kunnen realiseren. In deze periode is een nieuw verwarmingssysteem geplaatst en is men bewuster omgegaan met het instellen van de verwarming. Overige invloeden die weersinvloeden versterken De locatie in Waalwijk is in vele opzichten anders dan de overige locaties, in Waalwijk is er namelijk een constructiewerkplaats, een grote onderhoudswerkplaats en een stalling. De stalling wordt anders verwarmd dan een constructiewerkplaats. De extra grote stijging in het gasverbruik zal naast het feit dat het een koudere winter was dan in 2012, tevens meer effecten hebben door onderstaande situaties: Het regelmatig openen en sluiten van gewone en roldeuren in het centrale magazijn t.b.v. magazijnleveringen, waardoor veel warmte ontsnapt, Doordat de ruimtes in Waalwijk relatief groter zijn dan op de andere locaties, is kost het opnieuw verwarmen van de ruimte naar een bepaalde werktemperatuur extra veel van de verwarmingsinstallaties; Door de werkzaamheden die plaatsvinden in de constructiewerkplaats, is extra ventilatie nodig. Te denken aan lasrook en dergelijke. Voor ventilatie worden regelmatig de roldeuren (gedeeltelijk-) open gezet. Ook hierna geldt dat de verwarmingsinstallatie dan extra moet verwarmen. Maatregelen: De stalling wordt tevens verwarmd, maar we weten nog niet op welke tijdstippen, dit dienen we te onderzoeken om te kunnen bepalen of we daar verbetering/besparing kunnen realiseren; De mogelijkheden tot ventilatie en verwarming van de constructiewerkplaats en de werkplaats worden onderzocht. In de zomer van 2013 is een begin gemaakt met het verbeteren van de ventilatie t.b.v. het verminderen van lasrook; Verder onderzoek is nodig om meer te kunnen zeggen over de verschillen in het gasverbruik. 7

9 3.2. Gasverbruik Helma Reinigingsdienst BV Helma Reinigingsdienst BV heeft binnen de eerste 6 maanden van 2013 bijna net zoveel aardgas verbruikt als in 2012 het gehele jaar. Uiteindelijk komt het tot een stijging van totaal 16% van aardgas in 2013, uitgaande van de gegevens van aardgasverbruik in Helma gasverbruik totaal % van referentiejaar m³ 100% 2013 januari t/m juni m³ 96% 2013 totaal m³ 116% Figuur 10 : vergelijking gasverbruik Helma Zoals al in de halfjaarrapportage vermeld werd, zijn de locaties die onder Helma vallen, dermate gewijzigd, dat gegevens van verschillende jaren niet met elkaar vergeleken kunnen worden. De huur van locatie aan de Nobelstraat 1 is per 1 september 2012 opgezegd en daarvoor in de plaats is de locatie aan de Einsteinstraat 6 toegevoegd. Tevens is het kantoor verbouwd op de locatie aan de Einsteinstraat 8. Het aantal werkplaatsen op kantoor is toegenomen zodat de medewerkers die voorheen op de locatie aan de Nobelstraat werkte nu tevens in het uitgebreide kantoor aan de Einsteinstraat 8 zijn ondergebracht. Oppervlakte van de kantoren en stalling zijn gewijzigd. Daarnaast waren registraties van de meterstanden van gas-, water- en elektra van diverse maanden in 2012 en 2013 onbekend. De beperkte aanwezige registraties van meterstanden sluiten onnauwkeurig aan op meterstanden die door de verschillende gasleveranciers op jaarafrekeningen en facturen aangegeven zijn. Nadat deze conclusies gemaakt waren heeft de afdeling KMA in september van 2013 controles van de registraties van meterstanden uitgevoerd. Daaruit bleek dat op dat moment en de maanden daarvoor in 2013 op de juiste wijze geregistreerd waren. We kunnen vanaf 2013 met zekerheid uitgaan van de eigen registraties van de meterstanden. Helaas is de vergelijking met het basisjaar minder betrouwbaar. We kunnen pas een gedegen analyse maken van de gegevens van 2013 met 2014, desondanks wordt, vanzelfsprekend, ook Helma zoals alle andere locaties betrokken bij het reduceren van gasverbruik. 8

10 4. Elektriciteitsverbruik De afname in het eerste halfjaar en de toename van het totale elektriciteitsverbruik over het gehele jaar in 2013, is niet toe te wijzen aan een specifiek uitgevoerde actie. Wij zullen op vestigingsniveau moeten gaan analyseren of er een toe- of afname is. Daarom is de doelstelling opgenomen om in 2014 op vestigingsniveau inventarisaties te doen naar de elektriciteitsverbruikers en op basis daarvan concrete acties in te zetten. verbruik elektriciteit aantal kwh waarvan nachtverbruik CO 2 ton verschil stijging : stijging : stijging : 5 Figuur 11 : vergelijking elektriciteitsverbruik Desondanks hebben we in 2013 een aantal maatregelen genomen waarmee we het elektriciteitsverbruik willen verminderen: Sluimerverbruik tegengaan door medewerkers uit te leggen wat hun aandeel is. Zodat zij computers, beeldschermen en andere apparatuur uitzetten, wanneer deze niet gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor het uitzetten van verlichting als er geen gebruik gemaakt wordt van een bepaalde ruimte; We zijn aan het onderzoeken waar bewegingsensoren ingezet kunnen worden en bij nieuwbouw zullen we zoveel mogelijk voor LED-verlichting kiezen. Momenteel wordt een nieuw lichtplan onder deze doelstellingen ontwikkeld voor de constructiewerkplaats in Waalwijk; Bij klimaatsystemen de mechanische ventilatie, indien aanwezig, aan te sluiten op een tijdschakelaar. Betrouwbaarheid gas-, water- en elektriciteitsverbruik Poeldijk Tijdens de analyse van de verbruik gegevens van de locatie Poeldijk is gebleken dat een deel van het totaalverbruik dat in 2012 en 2013 is meegenomen in de praktijk voor het zusterbedrijf ZRN zijn. De verdeling van het totale verbruikscijfer is 80% voor onze organisatie en de overige 20% voor rekening van ZRN (zand Recycling Nederland). We spreken hier daarom van een onzekerheid in de cijfers. Echter is het verschil zo klein en heeft het geen effect op de CO 2 -footprint, zodat we hebben besloten hierop geen correctie uitvoeren. 9

11 Bijlage 1: CO 2 footprint 2012 en 2013 CO 2 scope Milieugegeven Eenheid CO 2 -equivalent Milieugegeven Eenheid CO 2 -equivalent verschil doelstelling -5% in 2017 vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter ton CO liter ton CO 2-345,0 bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 387 ton CO liter 333 ton CO 2-54,0 totaal aantal liters diesel liter ton CO liter ton CO 2-399,0 aantal totaal aantal uren uren uren aantal kg CO 2 / per uur 24,89 24,62-1,20% Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 55,6 ton CO liter 48,3 ton CO 2-7,3 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 196 ton CO liter 234 ton CO 2 +38,0 totaal aantal liters brandstof liter 252 ton CO liter 282,3 ton CO 2 +30,3 aantal personenwagens 34,62 38,46 aantal gereden km gem brandstofverbruik per 100 km 6,55 6,64 +1,37 ton CO 2 per lease auto 7,28 7,33 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 211 ton CO m3 229 ton CO 2-18,0 CO 2 scope 2 aantal locaties aantal ton CO 2 / per locatie 21,10 22,90 +8,53% ton CO 2 Subtotaal ton CO 2 Subtotaal 8.428,3 ton CO 2-350,7 Personenwagen in km Zakelijk verkeer km 11,2 ton CO km 14 ton CO 2 +2,8 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 256 ton CO kwh 261 ton CO 2 +5,0 aantal vestigingen Totaal (afgerond op hele getalen) Subtotaal 267,2 ton CO 2 Subtotaal 275 ton CO 2 +7,8 Totaal ton CO 2 Totaal ton CO Compensatie 0 ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 Netto CO 2 -uitstoot ton CO 2 Netto CO 2 -uitstoot ton CO 2-3,80% -343

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016

CO2 scope 3 verborgen Netto CO2-uitstoot 216 ton CO2 Tabel 1: CO 2-footprint Waalpartners 2016 Projectgegevens Opdrachtgever Waalpartners bv Projectnaam Energie en CO2 management Projectnummer 9031.17 Memonummer Me01CvH9031.17 Onderwerp Energie- en CO2 beoordelingsrapportage 2016 Auteur Cisca van

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 -Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 9 mei 2017 Versie: 5 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt ingegaan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V.

CO 2 -emissie voortgangsrapportage 2015 Centercon B.V. CO 2 -emissie voortgangsrapportage Centercon B.V. Prestatieladder 3.0 Versie 10 juni Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 September 2016 Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Centercon

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2013 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2014 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2 -footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2014 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Staro Natuur en Buitengebied Milieubarometer - 2015 Staro Natuur en Buitengebied Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013)

Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) Milieubarometerrapport 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Milieubarometer - 2013 (Som van 2013) 00 Totaal V+G en Grootvalk Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Milieubarometer - 2015 Aannemingsbedrijf Dubbink Vriezenveen B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1

Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Voortgangsrapportage over 2015 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 / 3.B.1 Barendrecht, 27 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder voortgangsrapportage 2015 Synorga Groep B.V. 27

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. EMISSIE INVENTARISATIE BOOT, jaar 2014 OPDRACHTGEVER DATUM

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO

Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO 2016 Evaluatie en Voortgangsrapportage BRANDWIJK PROMO Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 2 Energieverbruik en CO 2-footprint... 3 2.1 Referentiejaar... 3 2.2 CO 2 Footprint, doelstellingen en trendanalyse...

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2015 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A3 Hoogland Vastgoedonderhoud 5 Scope 1

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni

Search CO 2 -footprint. Rapportage 2014 januari - juni Search CO 2 -footprint Rapportage 2014 januari - juni Inleiding Search heeft de ambitie om haar positieve footprint te verdubbelen en haar negatieve footprint te halveren, en in 5 jaar al met 20% te verminderen.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief

CO 2 Nieuwsbrief CO 2 Nieuwsbrief 2-2015 Inleiding Roelofs registreert en rapporteert zijn CO2-emissies conform de NEN-ISO 14064-1. Het energieverbruik en diens resulterende emissies zijn opgedeeld in drie groepen. Emissies

Nadere informatie

Energie Auditverslag (periode 2016)

Energie Auditverslag (periode 2016) Energie Auditverslag (periode 2016) Son, Maart 2017 Pagina 1 van 6 1. Introductie A. Jansen B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen binnen haar bedrijfsvoering. Dit document geeft

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie