2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1"

Transcriptie

1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd namens directie: Antoine Steentjes

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Brandstofverbruik vrachtwagens en bestelwagens 3 2. Brandstofverbruik lease-auto s 4 3. Gasverbruik voor verwarming Gasverbruik algemeen Gasverbruik Helma Reinigingsdienst BV 8 4. Elektriciteitsverbruik 9 Bijlage 1: CO 2 footprint 2012 en

3 Inleiding Voor een inzicht in de CO 2 -prestaties van het jaar 2013, hebben we wederom de milieubarometer (Stimular) gebruikt. De gas-, water-, elektra en brandstof van alle vervoersmiddelen zijn ingevuld. De rapportageperiode loopt van januari tot en met december Als we de directe en indirecte emissie van 2013 vergelijken met het totaal van 2012, is er in verdeling nagenoeg geen verschil. In aantal ton CO 2 is wel een verandering in absolute getallen te zien: verschil scope ton CO 2 scope ton CO 2 totaal ton CO 2 Figuur 1 : scope 1 en 2 emissies vergelijking jaren in CO² In percentage is de reductie niet zichtbaar in onderstaand taartdiagram: Figuur 2 : scope 1 en 2 emissies 2012 figuur 3 : scope 1 en 2 emissies 2013 Wij hebben besloten om voor deze jaarrapportage in te zoomen op de grote afwijkingen / trends in het gas- en elektraverbruik enerzijds en anderzijds het brandstofverbruik van onze voertuigen. Deze zijn verantwoordelijk voor 99,6% van de scope 1 en 2 emissies. Tevens hebben wij gekozen om in dit rapport een logische volgorde van onze emissies te kiezen en niet de volgorde volgens de scope 1 en 2 emissies. Voor de toegepaste methodiek, betrouwbaarheid van gegevens, uitsluiten van onderdelen/parameters is geen verandering met die van het basisjaar Deze zijn te raadplegen in het Plan van Aanpak. 2

4 1. Brandstofverbruik vrachtwagens en bestelwagens Bij de controle van de gegevens van 2013 is gebleken dat er in de gegevens van het basisjaar 2012 een fout is gemaakt in het aantal RU+PU. Dit bleek na controle uur te hoog te zijn geweest (foutieve dubbeltelling) in In het schema van reductiedoelstelling 1A hieronder is de correctie voor 2012 doorgevoerd. Het totaal aantal liters diesel en aantal RU+PU is in overeenkomstige mate afgenomen. Door de correctie van de RU+PU uren in 2012, lijkt nu een reductie van 1,2% gerealiseerd te zijn, maar dit verschil is 1 op 1 te herleiden uit de correctie. Desondanks zijn we tevreden met het resultaat, geen toename, maar wel meer inzicht. In het eerste jaar (2013) dat wij bewust met CO 2 -reductie aan de slag gaan, hadden wij gepland om het bewustzijn van medewerkers te verhogen van hun invloed en aandeel. Daarnaast hadden wij deze periode nodig om de betrouwbaarheid van de gegevens te controleren en verbeteren. Het van groot belang dat gegevens, verbruiksgegevens en dergelijke nauwkeurig, eenduidig en consequent genoteerd en doorgegeven worden. Tevens zijn wij op zoek geweest naar betrouwbare bronnen via leveranciers om onze gegevens te kunnen controleren. In onderstaand schema is de vergelijking van 2013 met basisjaar 2012 met betrekking van de doelstelling om het brandstofverbruik van vrachtwagens en bestelwagens binnen 5 jaar met in totaal 5% te reduceren. 1 A. Verlaging van het brandstofverbruik van de vrachtwagens en bestelwagens met 5% per productie- en reisuur jaar CO 2 scope 1 Milieugegeven Eenheid CO 2-equivalent 2012 Vrachtwagen (in liters) diesel liter ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 387 ton CO 2 totaal liter ton CO 2 Aantal RU+PU ,50 Aantal kg CO 2/ productie- en reisuur 24, Vrachtwagen (in liters) diesel liter ton CO 2 Bestelwagen (in liters) diesel liter 333 ton CO 2 totaal liter ton CO 2 Aantal RU+PU ,95 Aantal kg CO 2/ productie- en reisuur 24,62 reductiepercentage 2013 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% - 1,20% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% CO 2 / productie- en reisuur Figuur 4 : vergelijking brandstofverbruik vrachtwagens en bestelwagens 2012 en

5 2. Brandstofverbruik lease-auto s Zoals reeds tijdens de samenstelling van de halfjaarrapportage was geconcludeerd, is bij de analyse van de gegevens van het gehele jaar 2013 nogmaals bevestigd: registratie van kilometers werd in 2012 niet consequent door alle medewerkers gedaan. Doordat intern duidelijk is gemaakt aan de leaserijders dat deze gegevens van groot belang zijn voor het reductieplan, zien we in 2013 een toename van het aantal kilometers dat geregistreerd werd. Helaas is de vergelijking van 2012 en 2013 nu nog weinig zeggend, omdat we de gegevens van 2012 niet kunnen vertrouwen. Ondanks deze vervuiling van de cijfers is hieronder een vergelijking van de 2013 met 2012 opgesteld. We hebben de gegevens van 2012 en 2013 gecorrigeerd. Zoals we in eerste instantie (bij het opstellen van het basisjaar 2012) de totaaloverzichten overgenomen hebben, zijn we nu gaan kijken hoeveel maanden van het betreffende jaar met de leaseauto gereden is. Wanneer de geregistreerde aantal kilometers redelijk overeenkomen met het aantal kilometers van het leasecontract, is deze gevolgd. Bij een grote afwijking en wanneer de kilometerregistratie helemaal niet ingevoerd is, is gekeken naar het aantal kilometers op het leasecontract gedeeld door 12 (12 maanden in 1 jaar) maal het aantal maanden (tot op 0,5 maand nauwkeurig). Hierdoor is de betrouwbaarheid van de gegevens verbeterd. Met andere woorden: we vergelijken nu wel appels met appels en niet meer appels met peren. Na de analyse van de resultaten stellen we vast dat er in 2013: een toename is van 4 leaseauto s; bijna liter meer brandstof is verbruikt; het gemiddelde brandstofverbruik per 100km nagenoeg gelijk is gebleven; het aantal ton CO 2 - per leaseauto ook nagenoeg gelijk is gebleven, lichtelijk is gestegen. De conclusie die we daaruit kunnen trekken zijn: bij bedrijfsgroei het nog belangrijker wordt om te kijken naar het soort leaseauto dat gekozen wordt, indien we als organisatie hierbij minder CO 2 -uitstoot willen behalen. Dat wil zeggen, dat we met de leasemaatschappij moeten kijken naar de inzet van hybride/elektrische leaseauto s. dat we moeten zoeken naar maatregelen waarbij minder kilometers gereden gaan worden. Technische ontwikkelingen om via internet te kunnen vergaderen, carpoolen etc. dat het bewustmaken van de bestuurders van hun aandeel in het terugdringen van CO 2 - uitstoot van groot belang is. Een gemiddeld brandstofverbruik per 100 km van rond de 6,5 liter is niet laag, dat zou beter moeten kunnen, zelfs met het huidige wagenpark. Zie onderstaande figuur 5. brandstofsoort aantal liter aantal kilometer gem verbruik per 100km gem verbruik per 100 km volgens bron:www.gemiddeldgezien.nl benzine ,74 7,14 diesel ,42 5,00 Figuur 5: vergelijking gemiddeld verbruik lease-auto s Maatregelen: bewustwording bij bestuurder creëren van hun aandeel in de CO 2 -reductie door middel van monitoring van verbruik en de rapportage van het verbruik aan de bestuurder; directie bij de keuze van een leaseauto als voorbeeld laten fungeren voor overige medewerkers die een leaseauto rijden; onderzoeken opties voor de aanpassing van leaseregelingen om de keuze voor zuinige auto s te stimuleren. We verwachten dat de analyse van de verbruiksgegevens de komende jaren steeds waardevoller gaat worden, naarmate de vervuiling kleiner wordt. Naast het feit dat leaserijders duidelijk is gemaakt dat het van belang is dat zij de kilometer registratie nauwkeurig moeten invullen, is de discussie intern op gang gekomen hoe er in de 4

6 toekomst minder CO 2 -uitstoot gerealiseerd kan worden. We verwachten dat de bewustwording van het individuele aandeel in de reductie, binnen enkele jaren zijn vruchten zal afwerpen. 1 B. verlaging van het gemiddelde brandstofverbruik per km met 5% per lease auto jaar CO 2 scope 1 Milieugegeven Eenheid CO 2-equivalent 2012 personenwagen (in liters) benzine liter 55,6 ton CO 2 personenwagen (in liters) diesel liter 196 ton CO 2 totaal liter 252 ton CO 2 totaal aantal lease auto's 34,62 lease-auto's totaal aantal gereden km km gem brandstofverbruik per 100km 6,55 liter ton CO 2 / per lease auto 7, Personenwagen (in liters) benzine liter 48,3 ton CO 2 Personenwagen (in liters) diesel liter 234 ton CO 2 totaal liter 282 ton CO 2 totaal aantal lease auto's totaal aantal gereden km gem brandstofverbruik per100 km 38,46 lease-auto's km ton CO 2/ per lease auto 7,33 6,64 liter reductiepercentage reductie in gem brandstofverbruik per 100 km tov 2012 reductie in ton CO 2/per lease auto tov Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% + 1,37% + 0,83% 2014 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2015 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% 2016 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,50% 2017 Doelstelling t.o.v. referentiejaar ,00% Figuur 6 : vergelijking brandstofverbruik per kilometer per lease auto 2012 en

7 3. Gasverbruik voor verwarming CO 2 scope 1 Milieugegeven CO 2- equivalent Milieugegeven CO 2- equivalent verschil aardgas voor verwarming m3 211 ton CO m3 229 ton CO aantal locaties aantal ton CO 2 / per locatie 21,10 22,90 1,80 Figuur 7 : vergelijking totaal gasverbruik 2012 en 2013 De volgende zaken vallen op in de vergelijking van de gasverbruikscijfers tussen 2012 en 2013: 3.1. Gasverbruik algemeen Over het algemeen is er op alle locaties meer gasverbruik geweest in wintermaanden 2013 dan in 2012, dat hadden we reeds geconstateerd bij de analyse van het eerste half jaar van We hebben destijds ingezoomd op het aardgasverbruik van Waalwijk, Poeldijk en Wolvega (de drie grootste locaties) in het eerste half jaar van Dat bleek in het eerste half jaar van 2013 relatief hoger dan in het eerste half jaar van Voor de analyse voor deze jaarrapportage zijn we wederom uitgegaan van de vergelijking van dezelfde drie locaties. verbruik aardgas / emissie Waalwijk Poeldijk Wolvega 2012 (jan-dec) 2013 (jan-jun) 2013 (jan-dec) m³ m³ m³ 38,9 ton CO 2 35,8 ton CO 2 48,6 ton CO m³ m³ m³ 32,5 CO 2 27,2 ton CO 2 35,3 ton CO m³ m³ m³ 30,2 ton CO 2 21,3 ton CO 2 30,9 ton CO 2 percentage 2013 van 2012 (compleet) 125% 109% 102% Figuur 8 : vergelijking aardgasverbruik 2012 en 2013 Invloed van een koude winter Weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met gewogen graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kunnen we de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren. Het KNMI heeft in Nederland 34 weerstations die de etmaalgemiddelde buitentemperatuur meten. Voor Waalwijk hebben we gekozen voor het meetstation in Herwijnen, voor Poeldijk het meetstation in Hoek van Holland en voor Wolvega het meetstation in Marknesse. De berekening is gedaan met behulp van de Graaddagen calculator op de website van MinderGas. Door deze cijfers te combineren met onze meterstanden kunnen we redelijk nauwkeurig het gasverbruik verklaren. 6

8 verbruik (m³) januari t/m december 2012 januari t/m december 2013 gewogen graaddagen m³ / per gewogen graaddag verbruik (m³) gewogen graaddagen m³ / per gewogen graaddag % stijging /daling Waalwijk , ,43 18,0 % Poeldijk , ,53 1,7 % Wolvega , ,30-2,5 % Figuur 9 : vergelijking aardgas m3 / graaddagen Alle graaddagen van één jaar bij elkaar opgeteld geven een goede indicatie over of het een zwaar of een licht stookseizoen is geweest. In Nederland hebben we ongeveer 2800 'gewogen graaddagen' per jaar. Bij alle drie de locaties zien we dat het gemiddelde aantal graaddagen van 2800 per jaar ruim overstegen wordt. Conclusies die we hieruit kunnen trekken zijn: Dat in 2013 (voor deze drie locaties) in totaal 517 graaddagen meer zijn gemeten dan in Dit verklaart een deel van het verbruik; Tevens bevestigt wat we ook in de registraties zien dat meer dan 2/3 deel van de graaddagen cq, gasverbruik plaatsvindt in de eerste 6 maanden van het jaar. (Ongeveer 2800 gewogen graaddagen per jaar, tussenstand op 30 juni 2013 van alle drie de locaties rond de 2000 graaddagen.); Ondanks de weersinvloeden heeft Wolvega in het tweede halfjaar van 2013 een besparing kunnen realiseren. In deze periode is een nieuw verwarmingssysteem geplaatst en is men bewuster omgegaan met het instellen van de verwarming. Overige invloeden die weersinvloeden versterken De locatie in Waalwijk is in vele opzichten anders dan de overige locaties, in Waalwijk is er namelijk een constructiewerkplaats, een grote onderhoudswerkplaats en een stalling. De stalling wordt anders verwarmd dan een constructiewerkplaats. De extra grote stijging in het gasverbruik zal naast het feit dat het een koudere winter was dan in 2012, tevens meer effecten hebben door onderstaande situaties: Het regelmatig openen en sluiten van gewone en roldeuren in het centrale magazijn t.b.v. magazijnleveringen, waardoor veel warmte ontsnapt, Doordat de ruimtes in Waalwijk relatief groter zijn dan op de andere locaties, is kost het opnieuw verwarmen van de ruimte naar een bepaalde werktemperatuur extra veel van de verwarmingsinstallaties; Door de werkzaamheden die plaatsvinden in de constructiewerkplaats, is extra ventilatie nodig. Te denken aan lasrook en dergelijke. Voor ventilatie worden regelmatig de roldeuren (gedeeltelijk-) open gezet. Ook hierna geldt dat de verwarmingsinstallatie dan extra moet verwarmen. Maatregelen: De stalling wordt tevens verwarmd, maar we weten nog niet op welke tijdstippen, dit dienen we te onderzoeken om te kunnen bepalen of we daar verbetering/besparing kunnen realiseren; De mogelijkheden tot ventilatie en verwarming van de constructiewerkplaats en de werkplaats worden onderzocht. In de zomer van 2013 is een begin gemaakt met het verbeteren van de ventilatie t.b.v. het verminderen van lasrook; Verder onderzoek is nodig om meer te kunnen zeggen over de verschillen in het gasverbruik. 7

9 3.2. Gasverbruik Helma Reinigingsdienst BV Helma Reinigingsdienst BV heeft binnen de eerste 6 maanden van 2013 bijna net zoveel aardgas verbruikt als in 2012 het gehele jaar. Uiteindelijk komt het tot een stijging van totaal 16% van aardgas in 2013, uitgaande van de gegevens van aardgasverbruik in Helma gasverbruik totaal % van referentiejaar m³ 100% 2013 januari t/m juni m³ 96% 2013 totaal m³ 116% Figuur 10 : vergelijking gasverbruik Helma Zoals al in de halfjaarrapportage vermeld werd, zijn de locaties die onder Helma vallen, dermate gewijzigd, dat gegevens van verschillende jaren niet met elkaar vergeleken kunnen worden. De huur van locatie aan de Nobelstraat 1 is per 1 september 2012 opgezegd en daarvoor in de plaats is de locatie aan de Einsteinstraat 6 toegevoegd. Tevens is het kantoor verbouwd op de locatie aan de Einsteinstraat 8. Het aantal werkplaatsen op kantoor is toegenomen zodat de medewerkers die voorheen op de locatie aan de Nobelstraat werkte nu tevens in het uitgebreide kantoor aan de Einsteinstraat 8 zijn ondergebracht. Oppervlakte van de kantoren en stalling zijn gewijzigd. Daarnaast waren registraties van de meterstanden van gas-, water- en elektra van diverse maanden in 2012 en 2013 onbekend. De beperkte aanwezige registraties van meterstanden sluiten onnauwkeurig aan op meterstanden die door de verschillende gasleveranciers op jaarafrekeningen en facturen aangegeven zijn. Nadat deze conclusies gemaakt waren heeft de afdeling KMA in september van 2013 controles van de registraties van meterstanden uitgevoerd. Daaruit bleek dat op dat moment en de maanden daarvoor in 2013 op de juiste wijze geregistreerd waren. We kunnen vanaf 2013 met zekerheid uitgaan van de eigen registraties van de meterstanden. Helaas is de vergelijking met het basisjaar minder betrouwbaar. We kunnen pas een gedegen analyse maken van de gegevens van 2013 met 2014, desondanks wordt, vanzelfsprekend, ook Helma zoals alle andere locaties betrokken bij het reduceren van gasverbruik. 8

10 4. Elektriciteitsverbruik De afname in het eerste halfjaar en de toename van het totale elektriciteitsverbruik over het gehele jaar in 2013, is niet toe te wijzen aan een specifiek uitgevoerde actie. Wij zullen op vestigingsniveau moeten gaan analyseren of er een toe- of afname is. Daarom is de doelstelling opgenomen om in 2014 op vestigingsniveau inventarisaties te doen naar de elektriciteitsverbruikers en op basis daarvan concrete acties in te zetten. verbruik elektriciteit aantal kwh waarvan nachtverbruik CO 2 ton verschil stijging : stijging : stijging : 5 Figuur 11 : vergelijking elektriciteitsverbruik Desondanks hebben we in 2013 een aantal maatregelen genomen waarmee we het elektriciteitsverbruik willen verminderen: Sluimerverbruik tegengaan door medewerkers uit te leggen wat hun aandeel is. Zodat zij computers, beeldschermen en andere apparatuur uitzetten, wanneer deze niet gebruikt worden. Hetzelfde geldt voor het uitzetten van verlichting als er geen gebruik gemaakt wordt van een bepaalde ruimte; We zijn aan het onderzoeken waar bewegingsensoren ingezet kunnen worden en bij nieuwbouw zullen we zoveel mogelijk voor LED-verlichting kiezen. Momenteel wordt een nieuw lichtplan onder deze doelstellingen ontwikkeld voor de constructiewerkplaats in Waalwijk; Bij klimaatsystemen de mechanische ventilatie, indien aanwezig, aan te sluiten op een tijdschakelaar. Betrouwbaarheid gas-, water- en elektriciteitsverbruik Poeldijk Tijdens de analyse van de verbruik gegevens van de locatie Poeldijk is gebleken dat een deel van het totaalverbruik dat in 2012 en 2013 is meegenomen in de praktijk voor het zusterbedrijf ZRN zijn. De verdeling van het totale verbruikscijfer is 80% voor onze organisatie en de overige 20% voor rekening van ZRN (zand Recycling Nederland). We spreken hier daarom van een onzekerheid in de cijfers. Echter is het verschil zo klein en heeft het geen effect op de CO 2 -footprint, zodat we hebben besloten hierop geen correctie uitvoeren. 9

11 Bijlage 1: CO 2 footprint 2012 en 2013 CO 2 scope Milieugegeven Eenheid CO 2 -equivalent Milieugegeven Eenheid CO 2 -equivalent verschil doelstelling -5% in 2017 vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter ton CO liter ton CO 2-345,0 bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 387 ton CO liter 333 ton CO 2-54,0 totaal aantal liters diesel liter ton CO liter ton CO 2-399,0 aantal totaal aantal uren uren uren aantal kg CO 2 / per uur 24,89 24,62-1,20% Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 55,6 ton CO liter 48,3 ton CO 2-7,3 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 196 ton CO liter 234 ton CO 2 +38,0 totaal aantal liters brandstof liter 252 ton CO liter 282,3 ton CO 2 +30,3 aantal personenwagens 34,62 38,46 aantal gereden km gem brandstofverbruik per 100 km 6,55 6,64 +1,37 ton CO 2 per lease auto 7,28 7,33 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 211 ton CO m3 229 ton CO 2-18,0 CO 2 scope 2 aantal locaties aantal ton CO 2 / per locatie 21,10 22,90 +8,53% ton CO 2 Subtotaal ton CO 2 Subtotaal 8.428,3 ton CO 2-350,7 Personenwagen in km Zakelijk verkeer km 11,2 ton CO km 14 ton CO 2 +2,8 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 256 ton CO kwh 261 ton CO 2 +5,0 aantal vestigingen Totaal (afgerond op hele getalen) Subtotaal 267,2 ton CO 2 Subtotaal 275 ton CO 2 +7,8 Totaal ton CO 2 Totaal ton CO Compensatie 0 ton CO 2 Compensatie 0 ton CO 2 Netto CO 2 -uitstoot ton CO 2 Netto CO 2 -uitstoot ton CO 2-3,80% -343

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke...

INLEIDING...2. 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3. 1.2 Verantwoordelijke... INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 1. Carbon Footprint 1.1 Organisatiebeschrijving... 3 1.1.1 Geschiedenis... 3 1.1.2 Huidige activiteiten... 3 1.2 Verantwoordelijke... 5 1.3 Rapportageperiode... 5 1.4 Afbakening

Nadere informatie

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013

CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep te Barendrecht CO 2 -jaarverslag conform 14064-1 2013 Sanitas Groep Zuideinde 68 2991 LK Barendrecht 10 januari 2014 CO2 inventarisatie Sanitas Groep Pagina 1 Inhoudsopgave Verklaring 3 Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard

Energieaudit 2.A.3. Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra. Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard. Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard 2.A.3 Energieaudit Niveau 3 CO₂-prestatieladder Aqualectra 2014 Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina Voortgangsrapportage 2013 Opsteller Rev. Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS... 5 A CTUALISATIE 2012... 5 Conversiefactor

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2012 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 2.A.3. - 3.A.1. - 1.B.2.

Jetmix CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2012 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS. id.: 2.A.3. - 3.A.1. - 1.B.2. id.: 2.A.3. - 3.A.1. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT CO 2 -EMISSIE INVENTARIS Jetmix DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2012 Jetmix def 28-03-14.docx KAM -B- 28-03-14 DEFINITIEF

Nadere informatie

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012

Gemeente Haarlem CO 2. monitor 2012 September 2013 BBV nr: 2013/336972 Gemeente Haarlem monitor 2012 Gemeente Haarlem monitor 2012 1. Samenvatting en conclusies. Inleiding Voor het vijfde jaar op rij worden hier de energie- en -gegevens

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie