Stappenplan houtstook

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stappenplan houtstook"

Transcriptie

1 Stappenplan houtstook Door en voor tuinders Datum: November 2011 Door: Sander Peeters, Energy Matters 1

2 Overzicht stappenplan houtcontract & ketel 1. Keuze energiebron & benodigd vermogen 2. Verkrijgbaarheid hout, keteltype, houtbuffer en aanvoersysteem 3. Vergunningen 4. Emissies & omgeving 5. Budgetoffertes, rentabiliteit & PvE 6. Financiering & stimuleringsmaatregelen 7. Valideren haalbaarheid & keuze leverancier 8. Planning, bouwen, installeren & in bedrijf stellen 2

3 Keuze energiebron & benodigd vermogen (1) Stel jezelf de volgende vragen: 1. Waarom zoek ik een alternatief voor mijn eenvoudige en relatief bedrijfszekere aardgasketel of wkk? 2. Zijn er geen andere rendabelere systemen dan een houtketel of houtwkk? 3. Past een houtketel in je bedrijfsstrategie? 4. Heb je de tijd en motivatie om in de voorfase te investeren? 3

4 Keuze energiebron & benodigd vermogen (2) Houtketel is geen gas-gestookte CV-ketel Overwegend meer aandacht nodig, relatief meer (aanloop)storingen Aslade en Vuurhaard regelmatig controleren, leeg maken/ reinigen Warmtewisselaar regelmatig controleren, reinigen (i.v.m. warmte overdracht, rendement). Houttransport regelmatig controleren, reinigen en smeren Schoorsteen 1 x per jaar vegen Advies: ieder jaar een servicebeurt Houtketel en houtwkk is maatwerk en vergt kennis en ervaring. Laat je informeren door ervaringsdeskundigen! 4

5 Keuze energiebron & benodigd vermogen (3) Overweging/ gevoeligheid: Aardgasprijs en dat van andere brandstoffen Warmte & elektriciteitsvraag irt aardgas- en elektriciteitscontract/ staffel Effectieve warmtebenutting (=vermeden gaskosten) Beschikbaarheid hout, houtprijs, kwaliteit & contracttermijn Behoefte belichting en CO2 SDE-2012; vergoeding voor zowel elektriciteit als warmte MEI (40% voor houtwkk), IRE (25% voor houtketel), EIA (11%) 5

6 Keuze energiebron & benodigd vermogen (4) Benodigd vermogen 1. Warmtevraag obv gasverbruik en/of m3/ kas 2. Basislast, en bestaande gas- of olieketel als back up en/of voor piekbelasting 3. Volledige warmtevraag (min. 25% warmteafname) 4. Met/ zonder warmtebuffer 5. HoutWKK; vanwege complexiteit een andere tak van sport 6

7 Verkrijgbaarheid hout & ketel (1) Keuze brandstof en ketel Basisregel: eerst het hout organiseren, dan pas bijpassende houtketel-installatie 1. Zorg voor 1 of meer betrouwbare hout-leveranciers incl. langjarig contract 2. Kies voor een robuust systeem; waarbij hout-ketel-houtaanvoer-bufferrookgasreiniging goed op elkaar zijn afgestemd, en heeft een bewezen staat van dienst bij collega-tuinder (ervaringsdeskundige/ eigenaren van een houtketel ) 3. Let op: opgegeven (maximaal) afgegeven thermisch vermogen is uitgelegd op de kwaliteit/energiedichtheid/vocht/vervuiling van het aangeleverde hout Er zijn houtketels beschikbaar die een hoog of juist laag vochtpercentage aankunnen Nat hout (50% vocht) is meer beschikbaar en geeft minder (wrijvings-)storingen dan droog hout (25% vocht) maar heeft een lagere energiedichtheid (MJ/ton) 4. Zorg voor een hout- en ketel-leverancier die bij problemen voor je klaar staat (24/7- service) 5. Er zijn hybride ketels verkrijgbaar; zowel hout als aardgas als steenkool gestookt 7

8 Verkrijgbaarheid hout & ketel (2) Keuze brandstof en ketel Bespaartips: 1. Verlaag exploitatiekosten d.m.v. aanschaf robuuste installatie die meerdere kwaliteiten brandstof aankan 2. Vraag lokale bosbeheerder naar tak- en tophout en/of haal deze zelf uit de bossen en laat deze shredderen door loonbedrijf 3. Verlaag transportkosten/frequentie d.m.v.: Ga zelf het hout halen/ transporteren grote ontvangst/opslag lokale houtleverancier(s); binnen straal van 20 km walking floor i.p.v. verticale buffer zodat geen kraan benodigd is 4. Verlaag inkoopprijs door met meerdere tuinders hout in te kopen (kwantum-korting) 5. Vraag gemeente naar snoeihout, fruitteler naar gerooide fruitbomen, MKB naar kapotte heftruckpellets, en laat deze door loonbedrijf shredderen 8

9 Verkrijgbaarheid hout & ketel (3) Keuze brandstof en ketel Algemeen geldt voor een installatie op basis van: Houtsnippers en shreds: hogere investering, flexibel, grote installatie, goedkope brandstof, grotere bandbreedte vochtpercentage en afmetingen brandstof Pellets: lage investering, minder flexibel, compact, schoon, dure brandstof Grootte biomassa en normering: Pellets Snippers Shreds 9

10 Verkrijgbaarheid hout & ketel (4) Keteltype/ aanvoer Beweegbaar rooster, vlak Grootte hout: G30 G100 Vochtpercentage: < 30% Asgehalte > 1% Beweegbaar rooster, schuin Grootte: G30 G100 (transportschroeven) Grote: G30 G150 (hydraulisch) Vochtpercentage: < 60% Asgehalte > 1% 10

11 Verkrijgbaarheid hout & ketel (5) Keteltype/ aanvoer Vast rooster, onderinvoer Pellets: standaard norm Vochtpercentage: < 30% Asgehalte > 1% Wervelbed, boveninvoer Grootte hout: < G50 Vochtpercentage: < 45% Asgehalte > 1% 11

12 Verkrijgbaarheid hout & ketel (6) Opslag houtsnippers & shreds; silo, bunker, wisselcontainer Opslagkeuze: afhankelijk van beschikbare ruimte, type brandstof, benodigde capaciteit en bereikbaarheid Transportsysteem; houtpellets, snippers of shreds Schroef/ vijzel: Storingsgevoeliger bij verkeerde houtkeuze Met name geschikt voor pellets Afmetingen hout: G30 G100 Betere dosering mogelijk Flexibeler (positie bunker tov ketel invoer) Hydraulische pers/ walking floor: Robuust systeem; minder kans op storingen Geschikt voor snippers en shreds Afmetingen hout: G30 G150 Meest bedrijfszekere (minder kans op storingen) Minder homogeen hout mogelijk Duurder Dosering hout mogelijk Transportketting: Robuust systeem; minder kans op storingen Geschikt voor snippers en shreds Afmetingen hout: G30 G150 Geschikt voor transport voor het overbruggen van grote afstanden en hoogteverschillen 12

13 Houtcontract & leveringsvoorwaarden Aandachtspunten Prijsstelling, betaling & contracttermijn Eenheid; /ton, /m3, /GJ irt % vocht, inclusief transportkosten! Looptijd contract; probeer met juiste prijs/kwaliteit een langjarig contract af te sluiten!! Product Betalingscondities & facturatie Evaluatiemoment(en) inplannen, ontbindende voorwaarden, geschillen & aansprakelijkheid Indien mogelijk afspraken maken over inname as Verontreiniging (EU 2001/80) Typologie/ NEN-norm (NTA8003) Herkomst/duurzaamheid (NTA8080/GGL) Deeltjesgrootte, Vochtgehalte/ %ds, Asgehalte (Önorm/ CEN/ TS 14961) Levering, acceptatie & afkeur Leveringszekerheid & voorraad Loco/ franco; vracht of boot Losadres, loswijze, weegbrief & overdracht Planning & wijze van afroep Condities afkeur product

14 Verkrijgbaarheid hout & ketel (8) Houtcontract & leveringsvoorwaarden Voorbeeld houtcontracten en aandachtspunten, zie: 14

15 Omgevingsvergunning (WABO) (1) Hout als brandstof valt niet onder het activiteitenbesluit waarbij een melding volstaat (AMvB). Voor een houtstookinstallatie is een WABO nodig. In veel gevallen is voor het verkrijgen van financiering en subsidies een vergunning noodzakelijk. Houdt rekening met een lange doorlooptijd van het vergunning-traject. Stappenplan wel/niet melding- of vergunningplichtig: 1. Oriëntatie Ga naar M.b.v. gebruikersnaam en DigiD inloggen en vervolg de volgende stappen Vergunnings- of meldingsplichtig Welk bevoegd gezag; provincie of gemeente Vooroverleg bij (complexe) projecten; betrek en vraag naar wensen ambtenaar T.b.v. de WABO is vooroverleg een aanrader. Je komt zo snel te weten hoe het bevoegd gezag tegenover jouw plannen staat. Daarnaast kun je het belang van jouw project nog eens onder de aandacht brengen; duurzame projecten en maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen rekenen op steun. Daarnaast kan een gemeente jou snoeihout leveren dat uit de gemeentelijke plantsoenen en/of vanuit bosbeheer komt. 15

16 Omgevingsvergunning/ WABO (2) 2. Aanvraag DigiD-account aanvragen Aanvraag via Controle op volledigheid Opvraag (en termijn) ontbrekende stukken 3. Controle: 8 weken (+ evt 1 x 6 weken) Voldoet aan alle wettelijke eisen Publicatie voorgenomen besluit 4. Bezwaarprocedure: 6 weken Verder dient rekening te worden gehouden met: Informeer/betrek vroegtijdig je omgeving c.q. buurman en minimaliseer geur-, rook-, geluid-, transportbewegingen en alle andere storende factoren MER-plichtig bij > 50 ton biomassa/ dag en/of >10MWth Activiteit/ bio-energie(-productie) moet passen binnen het Bestemmingsplan Door een aanpassing van de Elektriciteitswet past houtwkk binnen het Bestemmingsplan 16

17 Emissies & omgeving (1) Emissienormen volgens NeR (< 1 MWn) en BEMS (> 1 MWn < 50 MWn Aanduiding normen o.b.v. 6% O2 / 11% O2. BEMS (Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties); NOx, Stof en SO2 obv 6% O2. NeR (Nederlandse EmissieRichtlijn lucht); Stof obv 11% O2 DeNOx middels SNCR (Selective Non Catalytic Reduction); vanaf ongeveer > 1 MWn < 5 MWn SCR (Selective Catalytic Reduction); vanaf ongeveer > 5 MWn 17

18 Emissies & omgeving (2) Rookgasreinigingssystemen Fijnstof: (multi)cycloon; standaard, voor grof stof Doekenfilter; met name grof stof, lagere investering hoge exploitatiekosten Elektrostatisch filter; met name fijn stof, hogere investering, lage exploitatiekosten denox-systemen: SNCR; ammoniak of een ureum-wateroplossing wordt in het afgas gespoten. Bij die reactie wordt NOx omgezet in water en stikstof. Lagere investering/hogere exploitatiekosten, minder efficiënt SCR; bij dit proces wordt daarnaast gebruik gemaakt van een katalysator. Hoge investering, lagere exploitatiekosten, grotere efficiency Enkele leveranciers: Hanwel, Steuler, Procédé, Knook 18

19 Budgetoffertes, rentabiliteit & PvE (1) Aanvraag budgetoffertes Stel een 1 ste Programma van Eisen op alvorens offertes aan te vragen Minstens 3 aanvragen indienen bij verschillende leveranciers en vergelijken mbv het Programma van Eisen (PvE) Toets de offertes ook met ervaringsdeskundige/ tuinders met houtketel of houtwkk Adhv de investerings- en exploitatiekosten kan de 1 ste haalbaarheid/ rentabiliteit worden achterhaald Vraag om een robuust systeem waarbij hout-ketel-aanvoer-bufferrookgasreiniging goed op elkaar zijn afgestemd en een bewezen staat van dienst hebben (referenties bij collega-tuinder) 19

20 Budgetoffertes, rentabiliteit & PvE (2) Bepaling rentabiliteit houtstook, zie rekenmodel via 20

21 Budgetoffertes, rentabiliteit & PvE (3) 21

22 Budgetoffertes, rentabiliteit & PvE (4) Tracht zoveel mogelijk garanties vanuit de leverancier/aannemer in de uiteindelijke opdrachtbevestiging en/of contract te krijgen i.r.t.: Opleveringtermijn complete installatie Betrouwbaarheid/ bedrijfszekerheid (in minimale operationele uren per jaar) Termijn levering onderdelen Betalingsvoorwaarden Onderhoud; 24/7-servicecontract Machinebreuk Acceptatietest Andere garanties en verzekeringen Boete- en prestatieclausules Aandachtspunten! Betrek ook je verzekeringsmaatschappij tijdig bij je plannen Aanhouden gasaansluiting, ketel en wkk is in de opstartfase verstandig 22

23 Budgetoffertes, 1 ste haalbaarheid & PvE (5) Ga voor jezelf na; bij welke terugverdientijd, bijvoorbeeld 5 jaar, een aardgasprijs van 0,25 /Nm3, 15 kg CO2 behoefte/m2 (70 /ton) mag de maximale houtprijs zijn? In dit geval, bij een all-in investering van / 2,5 MWth houtketel met denox/ureum, EIA (11%), uur warmtebehoefte, 10 jaar afschrijving, 4% rente, 3% onderhoud, loon, 3% as 50 /ton, 3 ha/ 30m3 gas/m2, mag de houtshredprijs (8,3 MJ/kg, 50% vocht) inclusief transport maximaal 38 /ton zijn. 23

24 Financiering & stimuleringsmaatregelen Eigen & geleend kapitaal Zorg voor een goed ondernemers- en financieringsplan met garanties. Financiering kan obv een lening, lease en/of strategische samenwerking Stimuleringsmaatregelen EIA; tot 11% op investering IRE; 25% op investering houtketel MEI; 40% op investering houtwkk SDE+ 2012; zowel voor houtketel als houtwkk en afhankelijk van trance Garantie & borgstellingfonds 24

25 Valideren haalbaarheid & keuze leverancier Valideren haalbaarheid Toets de haalbaarheid/ rentabiliteit nogmaals adhv reële investerings- en exploitatiekosten (offertes installatie, houtlevering etc) Houdt rekening met engineering en/of commissioning-kosten over de totale bouw en installatie, geïntegreerd in de bestaande of nieuwe situatie. Keuze leverancier Kijk niet alleen naar de prijs maar vooral ook naar het totale (service)pakket Staat hij 24/7 klaar wanneer je tegen problemen aanloopt Zorgt hij voor de juiste combinatie; dat de houtketel-, houtsoort-, buffer- en het aanvoersysteem op elkaar zijn afgestemd! 25

26 Planning, bouwen, installeren & in bedrijf stellen Planning, bouwen en installeren Neem evt een bouwsupervisor in de hand die waakt over de planning & uitvoering over de bouw en installatie In bedrijf stellen en exploitatie Voer een acceptatietest uit bij in gebruik name, ook i.r.t. minimaal te behalen vermogen en emissienormen (periodiek schoorsteen vegen en 2 of 4 jaarlijkse emissiemeting voor stof, NOx en CO). Zorg middels een service-pakket dat je installatie de opgegeven levensduur ook daadwerkelijk haalt 26

27 Planning, bouwen, installeren & in bedrijf stellen Praktijkvoorbeeld: Vink Sion Paprikakweker te Beetgum Investeringsproject 1,15 MWe (19%) W/K = 4,6 5,3 MWth (90%) 8000 draaiuren per jaar Totaalrendement >100% op onderwaarde Rookgascondensor voor extra thermisch rendement Investering ~ Onderhoud ~ /jaar Input - output Tak en tophout gesnipperd ~45% vocht, 9,4 GJ/ton ton per jaar 250 ton as per jaar Energieproductie MWh elektriciteit MWh warmte MWh warmte nuttig inzetten voor maximale subsidie warmte staffel 27

28 Aanvullende informatie (1) * Op basis van aangeleverde offertes/ informatie 28

29 Aanvullende informatie (2) Zie verder: Uitgebreide Handleiding Biomassa wkk via Vragen over duurzame energie, bel de Helpdesk Duurzame Energie Centrum van AgentschapNL: (9:00u-12:00u) Bij knelpunten in de vergunningverlening; Steunpunt vergunningverlening, kennis van collega s van AgentschapNL. Bert van Asselt: , , Praktische tips voor milieuvergunning bio-energie, AgentschapNL 29

30 Vragen? Energy Matters Princenhofpark NG Driebergen T: +31 (0) E:

VERGASSER-WKK VOOR DE GLASTUINBOUW KENNISONTWIKKELING EN OVERDRACHT

VERGASSER-WKK VOOR DE GLASTUINBOUW KENNISONTWIKKELING EN OVERDRACHT VERGASSER-WKK VOOR DE GLASTUINBOUW KENNISONTWIKKELING EN OVERDRACHT Datum: 10 januari 2013 Opdrachtgever: Productschap Tuinbouw en het Ministerie van EZ, voorheen EL&I Om papier te sparen is de opmaak

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem Voorbeelden van en ervaringen met kleinschalige installaties voor opwekking van elektriciteit uit biomassa editie 2005 in opdracht van COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys

Nadere informatie

Bio-energie van eigen bodem

Bio-energie van eigen bodem Bio-energie van eigen bodem COLOFON Samenstelling en redactie: Ecofys bv, Utrecht in opdracht van SenterNovem Michiel Tijmensen Rolf de Vos www.ecofys.nl Ontwerp: Evert Albers, Ecofys bv Druk: Libertas,

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties 1 Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

Verwarmen op eigen hout?

Verwarmen op eigen hout? vereniging van bos- en natuurterreineigenaren vbne Verwarmen op eigen hout? Stap-voor-stap aanpak Praktijkadvies voor particuliere bos- en natuureigenaren Met veel tips & trucs 2014 Een uitgave van de

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Gemeente Bergen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 4 Deel 1 Achtergronden & kader van de haalbaarheidsstudie Inleiding 6 Projectopzet 8

Nadere informatie

Graszaadhooi en energie

Graszaadhooi en energie Graszaadhooi en energie Rottedijk 10a 2751 DJ Moerkapelle Tel : (0795) 933 882 E-mail : info@agrimaco.nl Graszaadhooi als energieleverancier voor glastuinbouw en intensieve veehouderij Versie 0.4 Datum:

Nadere informatie

Bio-energie. 0900-9892 0,10 p.m. in de gebouwde omgeving

Bio-energie. 0900-9892 0,10 p.m. in de gebouwde omgeving Bio-energie in de gebouwde omgeving Bio-energie is net als zon, waterkracht en wind een duurzame vorm van energie. In Nederland komt biomassa bijvoorbeeld vrij als snoeihout, dunningshout, bermgras en

Nadere informatie

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht

Energiebesparing en duurzaamheid. Sportcentrum Papendrecht Energiebesparing en duurzaamheid Sportcentrum Papendrecht Behoort bij: Raadsvoorstel 29 mei 2012, nummer xxx / 2012 Aanvullend krediet Energiebesparing en duurzaamheid sportcentrum Energiebesparing en

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. PELLETBOILER... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING... 6

1. INLEIDING... 3 2. PELLETBOILER... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING... 6 INHOUD 1. INLEIDING.... 3 2. PELLETBOILER.... 3 3. TUINBOUWBEDRIJF.... 4 4. WARMTEKRACHTKOPPELING.... 6 Tekst Ontleend aan brochure Bio-energie, omzetten van vaste biomassa in hernieuwbare warmte en elektriciteit

Nadere informatie

Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers

Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers Deskstudie Perspectieven positief rendement energieopwekking voor grootverbruikers Auteur: Drs. Noen Lambers-Jukema, Projecten LTO Noord Datum: Juli 2013 Referentie: NL/LA/208206/13.1083 Uitgebracht aan:

Nadere informatie

Informatieboekje. ÖkoFEN Pellematic serie. ÖkoFEN Pellematic Smart. Uitgegeven door BIO Verwarming te Nieuwegein - Versie Juni 2011 Pagina 1

Informatieboekje. ÖkoFEN Pellematic serie. ÖkoFEN Pellematic Smart. Uitgegeven door BIO Verwarming te Nieuwegein - Versie Juni 2011 Pagina 1 ÖkoFEN Pellematic serie Nieuw All-In-One ÖkoFEN Pellematic Smart Uitgegeven door BIO Verwarming te Nieuwegein - Versie Juni 2011 Pagina 1 Geachte belangstellende, Dit boekje is bedoeld om u bij te praten

Nadere informatie

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf

CO 2 buffering in de glastuinbouw, economische haalbaarheid voor een paprikabedrijf Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/485

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw. Sfeerbeeld. Datum 28 april 2010 Status Definitief

Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw. Sfeerbeeld. Datum 28 april 2010 Status Definitief Warmtekrachtkoppeling in de Glastuinbouw Sfeerbeeld Datum 28 april 2010 Status Definitief Colofon Contactpersoon Ing. G.L.M. Majoor VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Prioritaire bedrijven Rijnstraat

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Agro Energiescan Melkveebedrijf Zandman Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt en begeleidt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting

fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting Final l rereport fase 1 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting rapport 2011 33 ISBN 978.90.5773.549.3 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Architects of the sustainable chain

Architects of the sustainable chain Vergelijking van een gasturbine in de glastuinbouw Ook u kunt groene parels oogsten met duurzame energie, als rendement van onze ketenoplossingen. Architects of the sustainable chain initieert, ontwikkelt

Nadere informatie

Gemeente Westervoort Ed van Karnenbeek (Milieu), wethouder Ciska Wobma, Jeanette ven Dijk (Milieu), Janiek Kroon-Stassen (VVD Westervoort)

Gemeente Westervoort Ed van Karnenbeek (Milieu), wethouder Ciska Wobma, Jeanette ven Dijk (Milieu), Janiek Kroon-Stassen (VVD Westervoort) Lijst van aanwezigen 26 maart 2012 Platform/Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale Bep Boerboom, Ben Penninks Wijkplatform Presikhaaf Oost meneer (Eef) en mevrouw (Conny) Bloemendaal Bewonersvereniging Stadseiland

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht

Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht EEN DUURZAME ENE RGIEVOORZIENING VOO R IEDEREEN Advies voor een bio-energie visie in de provincie Utrecht Door: Jos Warmerdam, Anouk Florentinus

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen

Werk aan de toekomst met bio-energie. Antwoorden op uw vragen Werk aan de toekomst met bio-energie Antwoorden op uw vragen Inleiding Stel, u bent projectontwikkelaar en u wilt een bedrijventerrein aanleggen of een nieuw kantoor bouwen. Niet onwaarschijnlijk dat u

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

De stellingen en meningen weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van de organisatoren van de workshops.

De stellingen en meningen weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van de organisatoren van de workshops. Workshop groene warmte door kleinschalige houtverbranding De workshop vond plaats op 10 maart 2015. Er ware 65 deelnemers aan de workshops. De deelnemers werden verdeeld over 5 tafels. De participanten

Nadere informatie