{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "{Alles over de vrijmaking van. Special liberalisering. {Dossier liberalisering. {Nieuw: de EAN-code. {De markt en haar spelers."

Transcriptie

1 Het magazine van uw distributienetbeheerder December 2006 Special liberalisering {Alles over de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 {Dossier liberalisering Wat verandert er concreet in 2007? {Nieuw: de EAN-code Belangrijk om te onthouden {De markt en haar spelers Structuur, organisatie, functies {Verhuizen De formulieren die u nodig hebt

2 December een vrije energiemarkt inhoud In de praktijk In detail De markt wordt vrijgemaakt op 1 januari Er verandert wat voor de consument. Hoe de offertes van de leveranciers vergelijken? In een oogopslag Uw sleutel tot de vrije markt In twee woorden Enkele antwoorden op prangende vragen Verhuizen In de realiteit Een overzicht van de vrije markt Standaardformulieren voor wie vertrekt en arriveert woord vooraf Het is bijna zover U hebt er ongetwijfeld al over horen praten. Op 1 januari 2007 gaat de markt voor elektriciteit en aardgas volledig open in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor u betekent dit dat u voortaan uw leverancier van elektriciteit en aardgas vrij kunt kiezen. Maar u bent niet verplicht om een keuze te maken. Als u niets doet, wordt de continuïteit van de levering van aardgas en elektriciteit door de standaardleverancier gewaarborgd. zal op de nieuwe markt een andere rol spelen. We behouden onze openbare-dienstverplichtingen en worden daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van de distributienetwerken voor elektriciteit en aardgas. Het is geen geringe verantwoordelijkheid, want de distributienetwerken voor elektriciteit en aardgas strekken zich uit over meer dan kilometer. De infrastructuur en het beheer ervan moeten borg staan voor een betrouwbare levering van hoge kwaliteit. Vanaf 1 januari verkoopt geen aardgas of elektriciteit meer. Wel blijven we de aansluitingen en meters beheren, voor ieders veiligheid. Omdat we niets meer zullen verkopen, zal een bijzondere positie op de markt innemen, met een specifiek statuut. We willen u daarover informeren en u in de nieuwe marktomgeving wegwijs maken. De nieuwe situatie lijkt soms ingewikkeld. Gelukkig werd er heel wat ondernomen om de overgang voor u zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen. Onder meer met dit nummer van ons magazine willen we u op weg helpen Wij beheren voor u het distributienetwerk voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot en met de energiemeters. U bent welkom op het Klantenonthaal op of aan de Visverkopersstraat 13, 1000 Brussel Verantwoordelijk uitgever: Philippe Massart Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel. Realisatie: Dimensions. Uit respect voor het milieu drukken wij op milieuvriendelijk papier. Oplage: exemplaren. Bedeling via De Post. Uw reacties, opmerkingen en suggesties zijn steeds welkom.

3 In detail De energiemarkt wordt vrij in 2007 Wat betekent dit concreet? Een grote verandering! Vanaf 1 januari 2007 mag u zelf uw leverancier van elektriciteit en aardgas kiezen. Iedere consument in Brussel stapt dan een nieuwe wereld binnen, die van de vrijgemaakte energiemarkt. En begeleidt u stap voor stap. In alle vrijheid uw eigen energieleverancier kiezen, het kan voortaan. Het is eigenlijk al sinds oktober 2006 mogelijk. En dat zowel voor elektriciteit als aardgas. U mag zelfs, als u dat wilt, voor gas een andere leverancier kiezen dan voor elektriciteit. Een aantal leveranciers is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend. Om hierover meer te weten, zie pagina 6 van dit tijdschrift of op de -website (www.sibelga.be) om een voortdurend geactualiseerde lijst te raadplegen. De leveranciers stellen u voortaan verschillende oplossingen voor. Aan u om ze met kennis van zaken te vergelijken en zo de beste keuze te maken. 3

4 In detail hulpmiddelen. Toepassingen die prijsvergelijkingen maken, vindt u zowel op de website van een bekende consumentenorganisatie als op U kunt ook via de telefoon een prijsvergelijking vragen: Die wordt u dan per post toegestuurd. Zoals u dat bij andere producten al doet, kunt u nu ook voor uw energie de vooren nadelen van wat wordt aangeboden op de markt tegen elkaar afwegen. De keuze is aan u. Kiezen, ja. Maar niet tegen elke prijs! Om te kiezen met kennis van zaken kunt u een beroep doen op verschillende Wat verandert er in 2007? De offertes van verschillende leveranciers nauwgezet vergelijken is belangrijk, want eenmaal een contract ondertekend, bent u verplicht het na te leven. U kunt dus maar beter de rechten en plichten die eraan verbonden zijn vooraf goed bekijken. Wees zeker voorzichtig wanneer u via de telefoon of aan huis benaderd wordt om direct een contract te ondertekenen. Als u toch impulsief uw handtekening hebt gezet en dat even later betreurt, weet dan dat u uw contract nog altijd kunt opzeggen. Het kan binnen een termijn van 14 werkdagen, vanaf de eerstvolgende dag na het afsluiten van het contract. { DE KEUZE VOORDIEN Geen keuze. Er was maar één leverancier. VOORTAAN U mag kiezen tussen alle erkende leveranciers. { DE LEVERANCIER Eén leverancier zorgde voor uw elektriciteit en aardgas U mag voor uw elektriciteit en aardgas een verschillende leverancier kiezen. { DE PRIJS De prijs werd door de overheid vastgelegd. De prijs is vrij voor zolang de regels van de Brusselse overheid gerespecteerd worden. { HET PRODUCT Iedereen kreeg hetzelfde product. Leveranciers kunnen met eigen producten op de markt komen, zoals groene stroom, of bijkomende diensten aanbieden. { was de enige verdeler en gesprekspartner. verkoopt geen aardgas of elektriciteit meer, maar blijft uw gesprekspartner voor aansluitingen en meters en andere openbaredienstverplichtingen, zoals de uitkering van premies en de straatverlichting. 4

5 Hoe werkt het in de praktijk? U kiest een leverancier U bent geïnteresseerd in een aanbod? U wilt een contract met een leverancier ondertekenen? De leverancier van uw keuze zal u dan voor uw aansluitingspunten aardgas en elektriciteit de EAN-code vragen (zie pagina 7). Die code geeft hij vervolgens door aan, zodat wij de meterstanden kunnen opnemen en uw vertreksituatie gekend is. Dan wordt u klant bij uw nieuwe leverancier. U kiest geen nieuwe leverancier U hebt het recht om dat te doen, ook al verkoopt vanaf 1 januari 2007 geen aardgas of elektriciteit meer. Een standaardleverancier zal dan de continuïteit van de bevoorrading waarborgen. Het gaat hier om Electrabel Customer Solutions. Die wordt uw leverancier, maar zonder dat u zich contractueel verbindt. U kunt nadien, voor al uw energie, nog een andere leverancier kiezen zoals hierboven uitgelegd. Geen onderbreking van de levering Of u nu een nieuwe leverancier kiest of niet, op geen enkel ogenblik zal uw bevoorrading onderbroken worden. De procedures die in het leven werden geroepen, maken een rimpelloze overgang van de ene naar de andere leverancier mogelijk. Ze waarborgen ook dat er bij omschakeling naar een andere leverancier geen werken aan de aansluiting of de meter nodig zijn. Welke leverancier u ook kiest, blijft verantwoordelijk voor de aansluiting en de meter. En uw laatste factuur? Of u nu een nieuwe leverancier kiest of niet, stopt zijn leveringsactiviteiten op 31 december We sturen u D In de vrije markt verandert de rol van. wordt de beheerder van het distributienetwerk en stopt met haar leveringen. Het contact dat u met ons had, zal daardoor gevoelig veranderen. {Wat verandert er? is geen leverancier meer. We verkopen geen aardgas en elektriciteit meer. We kunnen dus op geen enkele manier tussenbeide komen in vragen die u hebt over leveringsfacturen. Die moet u aan uw leverancier stellen, binnen het kader van het contract dat u eventueel bent aangegaan. {Wat verandert niet? blijft het distributienetwerk beheren en blijft { e nieuwe rol van uw gesprekspartner voor: elektriciteitsstoringen en meldingen van gasreuk werken voor aansluitingen en meters (plaatsing, verzwaring, aanpassing, verplaatsing, verwijdering). Voor deze werken en diensten stuurt u een factuur de opname van de meterstand. Metrix, een filiaal van, zal de meterstanden in de gebruikelijke periode opnemen, en telkens als u van leverancier verandert. behoudt haar openbare opdrachten: de verlichting van het gemeentelijk wegennet, het beheer van de premies voor Rationeel Energiegebruik, en de sociale bescherming van bepaalde consumenten. Raadpleeg onze website voor meer informatie. voor de laatste maal een factuur in december Vanaf 1 januari 2007 ontvangt u facturen van uw nieuwe energieleverancier die u zelf gekozen hebt of die u automatisch werd toegewezen. Als u een andere leverancier dan Electrabel Customer Solutions hebt gekozen, dan wordt de meterstand opgenomen en ontvangt u een eindfactuur met het saldo van uw rekening. Als u gekozen hebt voor de standaardleverancier, zou u eenzelfde maandelijks bedrag moeten betalen als uw huidige tussentijdse facturen, tot aan de volgende jaarlijkse meteropname. VOOR ALLE INLICHTINGEN OMTRENT DE LIBERALISERING { KLANTENONTHAAL* * van maandag tot vrijdag 5

6

7 In een oogopslag De EAN-code Onmisbaar in de vrije markt! In oktober stuurde een brief naar alle consumenten van elektriciteit en aardgas, meer dan een half miljoen mensen. Elk van hen ontving een of meer EAN-codes. Die cijfercodes identificeren het verbruikspunt. Aan u om ze zorgvuldig te bewaren. De EAN-code is een onmisbaar instrument bij elk contact met uw energieleverancier of met. Maar wat is dat nu precies, die EAN-code? Het gaat om een code die uit 18 cijfers bestaat. Samen geven die cijfers heel wat informatie over uw verbruikspunt. Met «verbruikspunt» bedoelen we de installaties voor de bevoorrading van een woning met elektriciteit of aardgas. Een eengezinswoning heeft normaal twee EAN-codes: een code voor de bevoorradingsinstallatie voor elektriciteit en een code voor de bevoorradingsinstallatie voor aardgas. Zeker bewaren Begin oktober 2006 heeft elke Brusselse consument een of meer EAN-codes bezorgd. Elke code komt overeen met een verbruikspunt. Bevindt u zich in het meest voorkomende geval, te weten dat van een eengezinswoning, dan hebt u een EAN-code elektriciteit en een EAN-code aardgas ontvangen. Wat moet u met deze codes doen? Bewaar ze zo zorgvuldig mogelijk en geef ze eventueel door aan uw verhuurder of aan de bewoner die na u komt, als u verhuist. Een goed idee om de codes niet uit het oog te verliezen, is ze aan te brengen in de nabijheid van de meters waarop ze betrekking hebben. Bewaar ook zorgvuldig een kopie van de codes, samen met uw facturen. Elke EAN-code is gekoppeld aan een welbepaald leveringspunt. De code blijft dus altijd dezelfde, ongeacht wie de verbruiker is. De sleutel tot de markt De EAN-code is uw sleutel tot de vrijgemaakte markt. Als u bijvoorbeeld een leverancier wilt kiezen, moet u uw EAN-code aan hem doorgeven. Zo weet hij precies op welk punt geleverd moet worden. Hij weet dus ook meteen welke meterstand(en) door opgenomen moet(en) worden, zodat hij zijn facturen kan maken. De EAN-code hebt u ook nodig als u een aanvraag doet bij om werken te laten uitvoeren aan uw aansluiting of aan uw meter. Wat als u geen sleutel hebt? In een flatgebouw heeft elk appartement meestal twee EAN-codes, één voor elk verbruikspunt van energie. Elk gemeenschappelijk verbruikspunt heeft ook een EAN-code. {KLANTENONTHAAL* * van maandag tot vrijdag U hebt uw EAN-code niet ontvangen? U hebt de code wel ontvangen, maar bent ze kwijt? U wist niet dat ze zo belangrijk was en hebt de code niet bewaard? U kunt ze weer aanvragen. Neem voor vragen omtrent de EAN-code contact op met het Klantenonthaal van. 7

8 In twee woorden Hoe verander ik van leverancier? Dat is relatief eenvoudig. Op basis van de offertes van verschillende leveranciers aan wie u uw EAN-code hebt gegeven, beslist u met wie u een contract ondertekent. De leverancier van uw keuze zal dan de nodige stappen zetten om u te bevoorraden. De procedure neemt ongeveer een maand in beslag en is gratis. Waar vind ik de lijst met leveranciers? Op of of door te bellen naar het Klantenonthaal van op Het a, b, c van de liberalisering Uw gebruiksaanwijzing Hier zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen. Ze geven uitleg over de nieuwe spelregels op de vrije markt. Om het spel te winnen, kunt u maar beter goed geïnformeerd zijn en weten tot wie u zich moet wenden. Brengt de liberalisering van de markt of het veranderen van leverancier werken met zich mee aan de meter(s) of de aansluiting(en)? Neen, in geen enkel geval. Ben ik verplicht om vóór 1 januari 2007 een leverancier te kiezen? Neen. Als u geen keuze maakt, zal uw bevoorrading zonder onderbreking verder gezet worden door de standaardleverancier die door werd aangeduid. Dat is Electrabel Customer Solutions. Als ik nu, bij de vrijmaking van de markt, geen leverancier kies, kan ik dan later nog veranderen? Wanneer? U kunt op elk moment zonder kosten een contract afsluiten met een energieleverancier van uw keuze. Denk er wel aan dat een contract pas ten vroegste na een maand in werking kan treden. Kan ik op elk moment van leverancier veranderen? Ja, op voorwaarde natuurlijk dat u het contract nakomt dat u eventueel hebt afgesloten met een vorige leverancier. Kan ik voor aardgas en elektriciteit twee verschillende leveranciers inschakelen? Ja, zeker. Hoe verloopt de facturatie? Uw energieverbruik, de netwerkkosten en de belastingen komen samen op één factuur. Die wordt door uw energieleverancier verstuurd. De betalingsvoorwaarden, de termijn van uw contract, de prijsschommelingen en de aard van de gekozen energie kunnen verschillen van leverancier tot leverancier, en van klant tot klant. Alles moet wel verlopen binnen de grenzen die door de Brusselse wetgever zijn vastgelegd. 8

9 Hoe vraag ik een nieuwe aansluiting of een nieuwe meter aan? Of een aanpassing aan mijn bestaande installatie? U dient rechtstreeks contact op te nemen met. Bel naar het Klantenonthaal op of doe uw aanvraag online, vanaf januari op onze website. Wie verwittig ik bij een elektriciteitspanne of een gasreuk? Zoals voordien: bel naar de noodnummers van. Gebruik ze niet om inlichtingen in te winnen of vragen te stellen over uw factuur. Misbruik van deze nummers kan tot rechtsvervolging leiden. Bestaan de premies voor Rationeel Energiegebruik nog? Ja. blijft verantwoordelijk voor de uitkering ervan. Neem contact op via De verlichting in mijn straat werkt niet behoorlijk. Met wie neem ik contact op? Als uw straat deel uitmaakt van het gemeentelijk wegennet, is bevoegd. Vul het juiste formulier in op onze website. NOODNUMMERS {Gasreuk Elektriciteitsstoring I k vertrek. Ik verhuis naar een nieuwe woning. Wat doe ik? In Brussel is verhuizen schering en inslag. Maar wees voorzichtig. Wat vroeger zonder problemen verliep, kan nu, als u niet nadenkt, in een nachtmerrie ontaarden. Volg zorgvuldig de volgende stappen om te vermijden dat u in uw nieuw appartement, netjes ingericht met meubels en toestellen, zonder energie komt te zitten. Als u vertrekt dan kunt u uw meters laten afsluiten. Neem daarvoor contact op met. U kunt dan onmiddellijk een afspraak regelen met een technicus die uw meters gratis komt afsluiten. U kunt ook opteren voor een administratieve overname. Haal in dit geval het formulier «Uittrekkende bewoner» bij uw leverancier op. Vul het formulier in, samen met de nieuwe bewoner of met de verhuurder. Stuur het formulier terug naar uw leverancier en bewaar zelf een kopie. Op basis van het document krijgt u dan een eindfactuur voor het verbruik op uw oud adres. Als u arriveert De meters kunnen gesloten zijn. Doe dan eerst dit: vraag de EAN-codes van de woning die u betrekt kies een energieleverancier en sluit een leveringscontract af. Pas nadat een leverancier zich als de uwe heeft kenbaar gemaakt, kunt u contact opnemen met het Klantenonthaal van op Er wordt dan een afspraak gemaakt, zodat een technicus de meters ter plaatse kan openen. Als de meters open zijn gebleven, moet u eveneens een leverancier kiezen en contact met hem opnemen. U vult het formulier «Intrekkende bewoner» in, dat nodig is voor de administratieve opvolging. U moet dit samen met de vorige bewoner doen of met de verhuurder, als die de meters overneemt. Zoals u merkt, moet u verschillende stappen zetten om uw verhuizing op het vlak van energie te regelen. Een goede raad: kijk vooruit! Neem tijdig contact op met leveranciers en sluit een overeenkomst met een van hen. Het is absoluut noodzakelijk dat u zelf een leverancier kiest. Alleen dan kan u bevoorraad worden. Om u te helpen vindt u in het midden van dit magazine de formulieren die u bij een {verhuizing dient in te vullen. 9

10 Elektriciteit In de realiteit Wie doet wat? De spelers op de vrije markt Een gevolg van de liberalisering is dat er nu heel wat spelers op de markt zijn en dat functies en verantwoordelijkheden veranderd zijn. Voor menig consument is het hele plaatje onoverzichtelijk. Volg ons om door de bomen het bos te zien. 1. Elektriciteitsproducenten en invoerders van aardgas Zij maken elektriciteit aan op basis van verschillende energiebronnen (nucleair, aardgas, steenkool, wind, waterkracht, ) of voeren aardgas uit andere landen in. De producenten en invoerders verkopen hun energie aan leveranciers. Het is wettelijk toegestaan om tegelijk energie te produceren en te verkopen. 2. Beheerder van het transportnet Deze is belast met het beheer van het transportnet voor energie, dat men kan zien als de autostrades van de elektriciteit en het aardgas. In België beheert het bedrijf Elia het transportnet voor elektriciteit en Fluxys het transportnet voor aardgas. De kosten voor het gebruik van het transportnet worden doorgerekend aan de consument via de factuur van de leverancier. Het transportnet is uniek. Vandaar dat de federale regulator controle uitoefent op de tarieven en de activiteiten van Elia en Fluxys. Federaal: CREG MARKTREGULATOREN Gewestelijk: BIM PRODUCENTEN EN INVOERDERS Elektriciteit Aardgas TRANSPORTNET- BEHEERDERS Elektriciteit Aardgas DISTRIBUTIE- NETBEHEERDERS METEROPNAMEBEDRIJF Aankoopcontract Aardgas ENERGIE- LEVERANCIERS Elektriciteit Aardgas Leveringscontract KLANTEN 10

11 3. De distributienetbeheerder De distributienetwerken zijn aangesloten op de transportnetwerken. De leidingen ervan liggen in de straten van Brussel en brengen aardgas en elektriciteit tot bij de consument. De overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de opdracht gegeven het distributienetwerk voor elektriciteit en aardgas te beheren en bepaalde openbare diensten te vervullen. staat in voor de ontwikkeling, de uitbating en het onderhoud van de distributienetten, met inbegrip van de uitvoering van aansluitingen en de installatie van de meters. en haar filiaal Metrix staan in voor de opname en de validering van het op de meters geregistreerde verbruik. De gegevens worden aan de leverancier overgemaakt, die ze gebruikt om aan de consument te factureren. De distributiekosten worden vergoed door de tarieven voor het gebruik van de netten, die door de leverancier aan de klant worden gefactureerd. De distributietarieven worden door de federale regulatoren gecontroleerd op basis van vergelijkingen met de tarieven van andere distributienetbeheerders in België en in het buitenland. 4. De leveranciers Zij kopen elektriciteit of aardgas bij de producenten en invoerders, eventueel via tussenhandelaars. Zij vragen -rechtstreeks of via tussenpersonen- om de elektriciteit of het aardgas te vervoeren, eerst via het transportnet, daarna via een lokaal distributienet. De beheerders van de netten factureren hun dienstverlening aan de leverancier. De leveranciers verkopen hun energie aan klanten en factureren het verbruik. De factuur van de klant omvat ook de kosten van het vervoer van de energie. 5. De regulatoren De federale regulator in België is de CREG (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas). De beheerders van de netwerken moeten hun tarieven laten goedkeuren door deze regulator. De CREG ziet erop toe dat de tarieven de reële kosten weerspiegelen en dat het beheer van de netten efficiënt gebeurt, ten gunste van de eindgebruiker. De werking van de markt is door de regionale overheden vastgelegd in een wettelijk kader. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert de Brusselse overheid, bijgestaan door het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer), de nodige controles uit. Het is op advies van het BIM dat de Brusselse overheid leveranciers een erkenning geeft en dus borg staat voor hun professionalisme en hun kwaliteit. 6. De klanten Zij kunnen hun eigen leverancier kiezen op de vrije markt. Ze kunnen de offertes van verschillende leveranciers vergelijken. Bijzonderheden voor Brussel Productie, levering, transport, distributie en meteropname zijn vanaf nu volledig onafhankelijke activiteiten. De overheden hebben één enkele distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas aangesteld voor het hele grondgebied van het Gewest. Alle 19 gemeenten hebben beslist om de activiteiten van de vroegere intercommunales te hergroeperen onder. Afgelopen september nam het personeel en de activiteit netbeheer in Brussel over van Electrabel. De eerste voordelen van de concentratie van het distributienetbeheer bij zijn de vereenvoudiging en de optimalisering van het beheer van de netwerken dankzij de schaalvoordelen. Daarnaast betekent één distributienetbeheerder in Brussel dat de tarieven voor netgebruik en aansluitingen voor alle Brusselaars gelijk zijn. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertrouwde ook openbare diensten toe: de openbare verlichting, de promotie van rationeel energiegebruik, sociale maatregelen. Voor de financiering van deze opdrachten zal een vergoeding worden geïnd bij de leveranciers van elektriciteit en aardgas. De onafhankelijkheid van de distributienetbeheerder is gegarandeerd. is onafhankelijk van de andere spelers op de markt en beschikt over de noodzakelijke expertise voor de uitvoering van haar taken. We staan, in samenwerking met de voogdij-overheid, ten dienste van de gemeentelijke aandeelhouders en vallen onder het toezicht van de regulatoren. 11

12 Onder ons De liberalisering in het kort TE BEWAREN zal vanaf 1 januari 2007 geen leverancier meer zijn. Wij worden distributienetbeheerder. U kunt een nieuwe leverancier kiezen, maar dat moet niet. Als u zelf geen keuze maakt, zal Electrabel Customer Solutions automatisch elektriciteit en aardgas aan u leveren. In december of begin januari ontvangt u voor de laatste maal van een factuur voor uw energieverbruik. Daarna krijgt u uw factuur van de leverancier die u hebt gekozen of die u automatisch werd toegewezen. Vragen over uw facturen stelt u dan ook voortaan aan hem. Bewaar zorgvuldig uw EANcodes (18 cijfers). Zij duiden uw leveringspunt aan. Als u een woning verlaat of voor het eerst betrekt, moet u eerst en vooral een leveringscontract afsluiten met een leverancier van uw keuze. Denk vooruit en reken op minstens 15 dagen om alles in orde te brengen. Vergeet niet om de EAN-codes van de woning die u verlaat door te geven aan de eigenaar of nieuwe huurder. EEN UNIEK NUMMER OM ONS TE BEREIKEN Hebt u nog vragen over de liberalisering? Het Klantenonthaal van staat ter beschikking op het onderstaande nummer. Kies in het spraakmenu de optie «vrijmaking van de energiemarkt». U verhuist? Op de volgende pagina s vindt u de formulieren «Intrekkende bewoner» en «Uittrekkende bewoner» die u bij verhuizing dient in te vullen en die u moet doorgeven aan uw leverancier. Hier zijn de formulieren die u moet invullen als u verhuist na 1 januari { MEER INFORMATIE KLANTENONTHAAL* * van maandag tot vrijdag 12

13 Waarvoor dient dit formulier? Op dit formulier kunt u de gegevens noteren die u moet bezorgen aan uw elektriciteits- en/of aardgasleverancier op het moment dat u op uw nieuw adres gaat wonen. Als u dit formulier hebt ingevuld, bezorgt u de gegevens telefonisch, per fax, per post of via de website aan uw leverancier. U doet dat binnen een week nadat u de sleutels heeft ontvangen van uw nieuwe woning. Als u nog geen leveringscontract heeft, is het invullen en bezorgen van dit formulier niet voldoende: u moet eerst ook een leveringscontract afsluiten met de leverancier van uw keuze. De gegevens in verband met aardgas hoeft u enkel in te vullen als u over een aardgasaansluiting beschikt. Persoonlijke gegevens BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERHUISFORMULIER INTREKKENDE BEWONER UW NIEUW ADRES Voor- en achternaam of bedrijfsnaam Tel (tijdens de kantooruren) Leverancier(s) aardgas elektriciteit gsm Klantnummer(s) aardgas elektriciteit Uw nieuw adres straat nr. bus postnr. gemeente Verhuisdatum Dit is de datum vanaf wanneer u energie verbruikt op uw nieuw adres. Vanaf die datum moet u dus uw elektriciteitsen aardgasverbruik betalen. datum: dag maand jaar Facturatieadres Enkel in te vullen indien uw facturen niet naar uw nieuw adres moeten worden gestuurd. straat nr. bus postnr. gemeente Elektriciteitsaansluiting Administratieve gegevens De EAN-code van de elektriciteitsaansluiting op uw nieuw adres vindt u op de elektriciteitsfacturen van de vorige bewoner. U kunt er ook naar informeren bij, uw distributienetbeheerder, op het telefoonnummer De EAN-code bestaat uit achttien cijfers: EAN-code elektriciteitsaansluiting (indien aanwezig) aparte EAN-code elektriciteitsaansluiting exclusief nacht: Als u intrekt in een nieuwbouwwoning of als de meter op uw nieuw adres momenteel verzegeld is, kruist u dat hieronder aan. Ik trek in een nieuwbouwwoning in. De meter op mijn nieuw adres is momenteel verzegeld. Nadat ik groen licht gekregen heb van mijn leverancier, neem ik contact op met ( ) zodat een afspraak kan worden gemaakt met een technicus die mijn meter zal komen openen.

14 Meterstand Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die vóór de komma staan. De gegevens nachtverbruik van de tweevoudiguurtariefmeter en die van de meter exclusief nachtverbruik hoeft u alleen in te vullen als die meters aanwezig zijn. Als u de gegevens van dit formulier niet binnen een week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw meetbedrijf de meterstand schatten. Die geschatte meterstand is dan de beginmeterstand voor uw facturatie. Aardgasaansluiting Soort meter Meternummer Meterstand Meter dagverbruik Meter nachtverbruik Meter exclusief nachtverbruik Indien u momenteel enkel een elektriciteitscontract heeft, denk er dan aan om ook een aardgascontract af te sluiten. Administratieve gegevens De EAN-code van de aardgasaansluiting op uw nieuw adres vindt u op de aardgasfacturen van de vorige bewoner. U kunt er ook naar informeren bij, uw distributienetbeheerder, op het telefoonnummer De EAN-code bestaat uit achttien cijfers: EAN-code aardgasaansluiting Als u intrekt in een nieuwbouwwoning of als de meter op uw nieuw adres momenteel verzegeld is, kruist u dat hieronder aan. Ik trek in een nieuwbouwwoning in. De meter op mijn nieuw adres is momenteel verzegeld. Nadat ik groen licht gekregen heb van mijn leverancier, neem ik contact op met ( ) zodat een afspraak kan worden gemaakt met een technicus die mijn meter zal komen openen. Meterstand BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERHUISFORMULIER INTREKKENDE BEWONER UW NIEUW ADRES Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die vóór de komma staan. Als u de gegevens van dit formulier niet binnen een week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw meetbedrijf de meterstand schatten. Die geschatte meterstand is dan de beginmeterstand voor uw facturatie. Soort meter Meternummer Meterstand Aardgasmeter Handtekeningen Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn en dat ik ze zo snel mogelijk zal bezorgen aan mijn leverancier. Handtekening nieuwe bewoner Ik bevestig dat de meterstanden correct zijn. Ik zal voor deze woning eveneens mijn leverancier op de hoogte brengen van de verhuizing en/of de leegstand. Handtekening vertrekkende bewoner/verhuurder Voornaam en achternaam Kruis aan wat past: Vertrekkende bewoner Verhuurder

15 Waarvoor dient dit formulier? Op dit formulier kunt u de gegevens noteren die u moet bezorgen aan uw elektriciteits- en/of aardgasleverancier op het moment dat u uw vorig adres definitief verlaat. Als u dit formulier hebt ingevuld, bezorgt u de gegevens telefonisch, per fax, per post of via de website aan uw leverancier. U doet dat binnen een week nadat u de woning verlaten hebt. Dit formulier is geen contract. De gegevens in verband met aardgas hoeft u enkel in te vullen als u over een aardgasaansluiting beschikt. Persoonlijke gegevens BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERHUISFORMULIER UITTREKKENDE BEWONER UW VORIG ADRES Voor- en achternaam of bedrijfsnaam Tel (tijdens de kantooruren) Leverancier(s) aardgas elektriciteit gsm Klantnummer(s) aardgas elektriciteit Uw vorig adres straat nr. bus postnr. gemeente Facturatieadres Dit is het adres waarnaar de eindfactuur voor het energieverbruik op uw vorig adres wordt gestuurd. straat nr. bus postnr. gemeente Verhuisdatum Dit is de datum vanaf wanneer u geen energie meer verbruikt op uw vorig adres. datum: dag maand jaar Elektriciteitsaansluiting Administratieve gegevens De EAN-code van de elektriciteitsaansluiting op uw vorig adres vindt u op uw vorige elektriciteitsfacturen. U kunt er ook naar informeren bij, uw distributienetbeheerder, op het telefoonnummer De EAN-code bestaat uit achttien cijfers: EAN-code elektriciteitsaansluiting (indien aanwezig) aparte EAN-code elektriciteitsaansluiting exclusief nacht: Meterstand Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die vóór de komma staan. De gegevens nachtverbruik van de tweevoudiguurtariefmeter en die van de meter exclusief nachtverbruik hoeft u alleen in te vullen als die meters aanwezig zijn. Als u de gegevens van dit formulier niet binnen een week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw meetbedrijf de meterstand schatten. U zult dan een afrekening krijgen op basis van het geschatte verbruik. Soort meter Meternummer Meterstand Meter dagverbruik Meter nachtverbruik Meter exclusief nachtverbruik

16 Aardgasaansluiting BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERHUISFORMULIER UITTREKKENDE BEWONER UW VORIG ADRES Administratieve gegevens De EAN-code van de aardgasaansluiting op uw vorig adres vindt u op uw vorige aardgasfacturen. U kunt er ook naar informeren bij, uw distributienetbeheerder, op het telefoonnummer De EAN-code bestaat uit achttien cijfers: EAN-code aardgasaansluiting Meterstand Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die vóór de komma staan. Als u de gegevens van dit formulier niet binnen een week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw meetbedrijf de meterstand schatten. U zult dan een afrekening krijgen op basis van het geschatte verbruik. Soort meter Meternummer Meterstand Aardgasmeter Indien u op uw nieuw adres geen aardgasaansluiting heeft, vergeet dan niet uw aardgascontract op te zeggen. Gegevens van de nieuwe eigenaar, de nieuwe huurder of de verhuurder van de woning Kruis hieronder aan van wie u de gegevens invult. Indien de woning een huurwoning is en u de naam van de nieuwe huurder niet kent, gelieve dan de contactgegevens van de verhuurder in te vullen. Nieuwe eigenaar Er is een nieuwe huurder. Die zal het verhuisformulier voor de intrekkende bewoner invullen en de gegevens bezorgen aan zijn leverancier. Nieuwe huurder Er is nog geen nieuwe huurder. De elektriciteits- en aardgasaansluitingen mogen worden verzegeld. Ik zal contact opnemen met op het nummer om hiervoor een afspraak te maken. Verhuurder Er is nog geen nieuwe huurder. De elektriciteits- en aardgasaansluitingen mogen niet worden verzegeld. Ik zal contact opnemen met mijn leverancier om een leegstandscontract af te sluiten. Voor- en achternaam of bedrijfsnaam Tel (tijdens de kantooruren) adres gsm straat nr. bus postnr. gemeente Opgelet: Als u de gegevens van deze rubriek niet bezorgt aan uw leverancier, blijft u verder betalen voor het energieverbruik op uw vorig adres. Handtekeningen Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct zijn en dat ik ze zo snel mogelijk zal bezorgen aan mijn leverancier. Handtekening uittrekkende bewoner Ik bevestig dat de meterstanden correct zijn. Ik zal voor deze woning eveneens mijn leverancier op de hoogte brengen van de verhuizing en/of de leegstand. Handtekening Voornaam en achternaam Kruis aan wat past: Nieuwe huurder/eigenaar Verhuurder

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen Het magazine van uw distributienetbeheerder Mei 2007 speciaal wonen {Alles in verband met renovatie en verhuizing { vandaag Missies en middelen, ten dienste van iedereen {Werken Hoe pakt u ze aan? Tot

Nadere informatie

SPECIAL LENTE. Eerste hulp bij groene investeringen Alles over de premies 2011. Lampen van de nieuwe generatie Moeilijke keuze

SPECIAL LENTE. Eerste hulp bij groene investeringen Alles over de premies 2011. Lampen van de nieuwe generatie Moeilijke keuze Het magazine van uw netbeheerder voor gas en elektriciteit Mei 2011 SPECIAL LENTE Eerste hulp bij groene investeringen Alles over de premies 2011 Lampen van de nieuwe generatie Moeilijke keuze Verhuisplannen?

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne.

Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen. {Voor een veilige winter. {Elektriciteitspanne. Het magazine van uw distributienetbeheerder Herfst 2008 { Special Veiligheid Praktische adviezen voor een warme winter zonder zorgen {Voor een veilige winter Voldoet uw aardgasinstallatie aan de normen?

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Distributienetbeheerder 24 Wat is een netbeheerder? Niet iedereen die wil veranderen van leverancier of van wie het leveringscontract wordt opgezegd, vindt een nieuwe leverancier. Soms wil geen enkele

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Gas en elektriciteit :

Gas en elektriciteit : Gas en elektriciteit : in 2007 hebt u de keuze! Wat u moet weten om uw leverancier te kiezen www.brugel.be Wat verandert er in 2007? Hoe vergelijk ik de offertes? Wanneer u boodschappen doet, gaat u naar

Nadere informatie

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN

BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN BUNDELING ERVARINGEN ENERGIEPROBLEMEN Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Project Armoede en Energie Otterstraat 116 2300 Turnhout 014 44 26 75 of 014 44 26 74 mieke.clymans@samenlevingsopbouw.be

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW

VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VEELGESTELDE VRAGEN ZONNEPANELEN 10 KW VRAGEN OVER ZONNEPANELEN MET EEN VERMOGEN 10 KW...3 1. ALGEMENE INFO OVER ZONNEPANELEN...3 1. Hoeveel kosten zonnepanelen?...3 2. Welke steun wordt verleend aan PV-installaties?...3

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Huishouden vraagt energie

Huishouden vraagt energie Huishouden vraagt energie Achtergronddossier 2005 Redactie Ann Van der Wilt Met dank aan Bram Claeys Mieke Clymans Michel Debruyne Karen Janssens Dirk Knapen Luc Neyt Tinne op de Beeck Paul Rosiers Patricia

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie