Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede"

Transcriptie

1 Brandweer Enschede Het Enschede-panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede. Het advies van de brandweer om onveilige situaties te voorkomen vinden panelleden erg belangrijk. Ook is er draagvlak voor een training om zelf te leren hoe bij brand te handelen. Preventie is erg belangrijk. Veel panelleden hebben thuis dan ook een rookmelder. Dit zijn enkele opvallende uitkomsten van de peiling van het Enschedepanel over de Brandweer Enschede. In 2004 heeft Brandweer Enschede voor het eerst gebruik gemaakt van het Enschedepanel, toen vulden 235 panelleden de vragenlijst in. Deze meting heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Deze tweede meting bevat hoofdzakelijk dezelfde vragen als in De uitkomsten en de meest opmerkelijke verschillen en overeenkomsten met de vorige meting zullen gebruikt worden om het brandweerbeleid vorm en inhoud te geven. Via het Enschede-panel kunnen inwoners van Enschede hun mening geven over lokale kwesties. Aan het panel doen in totaal 963 inwoners van Enschede mee. Aan deze peiling, die plaatsvond tussen 13 en 24 oktober 2005, is door 597 panelleden deelgenomen. Via deze nieuwsbrief informeert I&O Research Brandweer Enschede over de resultaten van deze peiling. Het takenpakket van de brandweer is helder. Ook noemt het panel een aantal taken van de brandweer die in hun ogen geen taak van de brandweer is. Het dichttimmeren van gevels bij gebroken ruiten, het vol- of leegpompen van zwembaden en vijvers van particulieren en het openen van deuren als bewoners sleutels kwijt zijn, zijn voor meer dan driekwart van de panelleden eigenlijk geen taken voor de Brandweer Enschede (pagina 2). Tweederde van de panelleden heeft in het afgelopen half jaar op een of andere wijze te maken gehad met de Brandweer Enschede. Een klein deel heeft telefonisch of schriftelijk vragen gesteld die snel en adequaat zijn beantwoord (pagina 3). Het overgrote deel van het panel heeft een positieve indruk van de Brandweer Enschede en is tevreden over de dienstverlening (pagina 4). De panelleden vinden het in zeer grote mate belangrijk dat de brandweer veiligheidsadviezen geeft bij de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen, en ook dat rekening wordt gehouden met die veiligheidsadviezen (pagina 5). De panelleden vinden de eigen buurt over het algemeen goed bereikbaar voor hulpdiensten. Een meerderheid is van mening dat de bereikbaarheid van hulpdiensten zo belangrijk is dat er geen verkeersremmende voorzieningen in de woonwijk mogen worden aangebracht (pagina 6). Tweederde van de panelleden heeft thuis een rookmelder. De meeste bedrijven en instellingen waar de panelleden werken hebben brandblussers, een rookmelder en een vluchtplan (pagina 7). De nationale brandpreventieweek is nauwelijks bekend. Een ruime meerderheid is overigens van mening dat een dergelijke preventieweek zinvol of nuttig is (pagina 8). Wel is bekend dat de brandweer gebruik maakt van vrijwilligers. De opkomsttijd (de tijd die verloopt tussen de melding van een brand en het moment waarop de brandweer arriveert) is bij tweederde van het panel niet bekend (pagina 8). 1

2 Bij brand wordt vaak als eerste handeling 112 gebeld, gevolgd door het waarschuwen van medebewoners. Ruim éénderde van de panelleden geeft aan zelf onvoldoende kennis en ervaring te hebben om een beginnende brand te blussen (pagina 9). Bekendheid en contact met de Brandweer Enschede Takenpakket duidelijk Naast het blussen van branden en het verlenen van hulp bij ongelukken vervult de Brandweer Enschede nog enkele andere taken. Wij vroegen de panelleden of zij die konden noemen. Een overgrote meerderheid van de panelleden wist wel andere taken van de Brandweer Enschede te noemen. Meest genoemde taken zijn het geven van advies en voorlichting, brandpreventie, controle op brandveiligheid, hulp bij calamiteiten (overstromingen et cetera) en het redden van mensen en dieren. In opdracht van inwoners, bedrijven of instellingen verricht de Brandweer Enschede ook andere diensten, soms tegen vergoeding. Wij vroegen de panelleden wat eigenlijk geen taken zijn voor de Brandweer Enschede (figuur 1). Het dichttimmeren van gevels bij gebroken ruiten (84 procent, in 2004 door 85 procent genoemd), het vol- of leegpompen van zwembaden en vijvers van particulieren (81 procent, in 2004 door maar 8 procent genoemd) en het openen van deuren als bewoners sleutels kwijt zijn (79 procent, in 2004 door 80 procent genoemd), zijn voor meer dan driekwart van de panelleden eigenlijk geen taken voor Brandweer Enschede. Figuur 1 Geen taken Brandweer Enschede (in procenten). het dichttimmeren van de gevel bij gebroken ruit zwembaden en/of vijvers van partic. vol/leeg pompen het openen van gesloten deuren indien sleutels kwijt zijn onder water zetten van weilanden e.d.t.b.v. schaatsen ondersteuning van particuliere activiteiten ondersteuning van evenementen leegpompen van kelders als de waterleiding is gebroken leerervarings- en stageplaatsen geven van voorlichting/educatie over brandveiligheid 0% 25% 50% 75% 100% 2

3 Tweederde panel had afgelopen half jaar contact met Brandweer De panelleden is gevraagd op welke manieren men het afgelopen half jaar te maken heeft gehad met de Brandweer Enschede. Eénderde van de panelleden geeft aan het afgelopen half jaar niet te maken hebben gehad met de Brandweer Enschede. Deze vraag is in de peiling van 2004 ook aan de orde geweest, maar toen werd gevraagd naar contact met de brandweer in de afgelopen twee jaar. Iets meer dan de helft van de panelleden (57 procent) had toen in de twee jaar daarvoor op een of andere manier contact gehad met de brandweer. En hoewel het lijkt alsof de contacten met de brandweer zijn gestegen, zijn de antwoorden niet vergelijkbaar door het verschil in vraagstelling, en door het beroep dat in 2004 werd gedaan op het geheugen van de respondenten; zij moesten van de twee jaar daarvoor aangeven of ze contact hadden gehad met de brandweer. Tabel 1 Contact met Brandweer Enschede (in procenten). manier 2005 % 2004 % Ik heb in de afgelopen twee jaar geen contact gehad met de Brandweer Enschede. Ik of mijn bedrijf of instelling heb/heeft een brandveiligheidscontrole van Brandweer Enschede gehad Ik heb gezien dat de brandweer het wegdek schoonmaakte Ik, iemand anders van mijn gezin, bedrijf of instelling heb/heeft op een andere manier (niet zijnde het stellen van een een telefonische, schriftelijke of e- mailvraag) met Brandweer Enschede te maken gehad Mijn woning of een andere woning of gebouw in de buurt stond in brand Ik of mijn bedrijf of instelling heb /heeft deelgenomen aan een door Brandweer Enschede verzorgde training bedrijfshulpverlening. Bij een ongeval ben ik door de brandweer geholpen of ik heb gezien dat de brandweer bij een ongeval hielp. Ik heb gezien dat de brandweer in actie kwam bij het leegpompen van kelders of straten na een wolkbreuk of andere langdurige zware regen Ik of mijn bedrijf of instelling heb/heeft een gebruiksvergunning aangevraagd. 4 5 Ik heb gezien dat de brandweer in actie kwam na een zware storm of windhoos Ik heb gezien dat de brandweer een brand in een container bluste. 4 5 Ik heb gezien dat de brandweer een brand in het struikgewas, het bos, de heide of een ander stuk natuur bluste. Mijn auto of een auto van iemand stond in de brand en werd geblust door de brandweer Bij een ongeval met gevaarlijke stoffen heb ik gezien dat de brandweer hielp. 2 2 Mijn bedrijf of instelling of een ander bedrijf of instelling in de buurt stond in de brand. Ik, iemand anders van mijn gezin, bedrijf of instelling heb/heeft een telefonische, schriftelijke of vraag aan Brandweer Enschede gesteld. Het bedrijf of instellingen waar ik werk is door brandweer bezocht in het kader van Meer Rood op Straat Ik heb gezien dat de brandweer in actie kwam met duikers

4 De meest genoemde redenen waarom men in het afgelopen half jaar wel te maken heeft gehad met de Brandweer Enschede is vanwege een brandveiligheidscontrole op het werk (11 procent), dat men heeft gezien dat de brandweer het wegdek schoonmaakte (10 procent), of omdat de panelleden zelf of iemand van het gezin, bedrijf of instelling op een of andere manier contact hebben/heeft gehad met de brandweer (10 procent) (tabel 1). Ter informatie staan de antwoorden die zijn gegeven in 2004 in de tabel vermeld, maar ook hier is voorzichtigheid bij de vergelijking geboden. Brandweer Enschede geeft snel en doeltreffend antwoord op vragen Drie procent van de panelleden heeft in het afgelopen half jaar aan de Brandweer Enschede een telefonische of schriftelijke (per post of ) vraag gesteld. In 2004 antwoordde 4 procent dat ze in de 12 maanden daarvoor telefonisch of schriftelijk contact hadden met de brandweer. Meer dan driekwart (84 procent, in 2004 was dat 78 procent) van degenen die contact hadden met de brandweer heeft snel antwoord gekregen. Bijna driekwart van de panelleden (70 procent, in 2004 was dat 67 procent) kreeg een antwoord dat geholpen heeft bij het oplossen van het probleem. Huis aan huisblad belangrijkste informatiekanaal voor Brandweer Het panel is gevraagd waar men onlangs enige informatie over de brandweer is tegengekomen (figuur 2). Ruim de helft geeft aan recentelijk geen informatie over de brandweer te zijn tegengekomen (55 procent, in 2004 was dat 60 procent). Ruim een kwart (29 procent) geeft aan informatie in het huis-aan-huisblad (Preventietips)te hebben gelezen, en bijna ééntiende leest informatie in de gemeentegids. Andere informatiekanalen worden minder vaak genoemd. Deze antwoorden komen overeen met de antwoorden zoals we die in 2004 vonden. Figuur 2 Informatie over de brandweer (in procenten). Huis aan Huisblad (Preventietips) ergens anders Gemeentegids Gemeente Enschede Internetsite Gemeente Enschede Brochure Brandweer Enschede Digitaal loket Gemeente Enschede geen informatie tegengekomen 0% 25% 50% 75% 100% Ruim éénderde van de panelleden (36 procent, in 2004 was dat 26 procent) vindt over het algemeen dat er voldoende en bovendien begrijpelijke informatie is te vinden over aandachtsgebieden, taken en organisatie van de Brandweer Enschede. Dus bijna tweederde van de panelleden (64 procent, in 2004 was dat dus 74 procent) vindt dat er niet voldoende en bovendien begrijpelijk informatie daarover te vinden is (15 procent, in 2004; 17 procent) of weet het niet (49 procent, in 2004: 57 procent). 4

5 Oordeel over brandweer positief, tevredenheid met dienstverlening groot De meeste panelleden hebben een positieve indruk van de brandweer. Bijna driekwart van het panel (73 procent) is het (zeer) eens met de stelling Ik heb een positieve indruk van de Brandweer Enschede. In 2004 lag dat percentage op 72 procent. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de panelleden aan tevreden te zijn met de dienstverlening van de brandweer (52 procent, in 2004 was dat 48 procent). Iets meer dan de helft antwoordt in 2005 op deze vraag neutraal, vanwege het ontbreken van ervaringen met de brandweer. Figuur 3 Oordeel over de Brandweer Enschede (in procenten). 100% 75% 50% 25% zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens 0% positieve indruk tevredenheid dienstverlening Voorkomen van onveiligheid Advies van Brandweer Enschede erg belangrijk De Brandweer Enschede levert een actieve bijdrage aan het voorkomen van brand, ongevallen en rampen en zware ongevallen. De Brandweer Enschede brengt daarom de risico's in kaart en geeft adviezen aan andere diensten van de gemeenten, het gemeentebestuur en andere instanties. Veel onveiligheid kan worden voorkomen door er van tevoren over na te denken. Bijvoorbeeld door geen gevaarlijke stoffen in een woonwijk op te slaan. In dit kader is een drietal stellingen voorgelegd aan de panelleden (tabel 2). Een zeer groot deel van de panelleden vindt advies van de brandweer erg belangrijk (97 procent is het (zeer) eens met deze stelling, in 2004 was dat 99 procent). Ook vindt de meerderheid van het panel dat het advies moet worden overgenomen om zo de veiligheid te vergroten, ook als dit betekent dat huizen bijvoorbeeld duurder worden (86 procent is het (zeer) eens met deze stelling, in 2004 was dat 87 procent). Vijf procent van de panelleden is van mening dat er te veel aandacht aan het voorkomen van branden, ongevallen en rampen wordt gegeven (in 2004 was dat 6 procent). 5

6 Tabel 2 Veiligheidsadviezen Brandweer (in procenten). stelling Ik vind het belangrijk dat de Brandweer Enschede, voordat de bouw van een nieuwe woonwijk of een nieuw bedrijventerrein begint, de risico's van branden, rampen en zware ongevallen in kaart brengt en een advies uitbrengt om mogelijk gevaarlijke situaties te voorkomen. Ik vind dat bij de aanleg van woonwijken en bedrijventerreinen rekening moet worden gehouden met de veiligheidsadviezen van de Brandweer Enschede, ook als dit betekent dat huizen, bedrijven en instellingen hierdoor duurder worden. Ik vind dat er teveel aandacht aan het voorkomen van branden, ongevallen en rampen wordt gegeven. (zeer) mee eens Bereikbaarheid woonwijken Bereikbaarheid over het algemeen goed Zoals figuur 4 laat zien vindt ruim driekwart van de panelleden (79 procent, in 2004 was dat 82 procent) de buurt waarin hij/zij woont goed bereikbaar voor hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie). Redenen waarom de buurt minder goed bereikbaar is voor hulpdiensten zijn verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen en paaltjes. Minder drempels en breder toegankelijkere straten door o.a. beter parkeerbeleid zijn de belangrijkste verbeterpunten. Figuur 4 Is uw buurt goed bereikbaar voor hulpdiensten (in procenten). nee 21% ja 79% Ruim de helft van de panelleden (60 procent, in 2004 was dat 59 procent) vindt de bereikbaarheid voor hulpdiensten belangrijk, en daarom mogen er geen verkeersremmende voorzieningen in woonwijken worden aangebracht. De rest vindt het belangrijk dat het verkeer in de wijk niet snel kan rijden en accepteert dat de brandweer (en ambulance en politie) daardoor later ter plaatse komen. 6

7 Preventie Zesde panel noemt onveilige openbare gebouwen Voor sommige risicodragende activiteiten in gebouwen zoals horecazaken, bioscopen, grote winkels, scholen, zorginstellingen en ziekenhuizen moet worden voldaan aan de voorwaarden van een gebruiksvergunning. De Brandweer Enschede brengt ook brandveiligheidsadvies aan het gemeentebestuur uit bij de afgifte van milieuvergunningen voor bedrijven, instellingen en installaties die gevaarlijk kunnen zijn. Wij vroegen de panelleden of zij openbare gebouwen (cafés bioscopen, zalen, scholen, ziekenhuizen of buurthuizen) kennen die in hun ogen onveilig zijn. Eénzesde noemt openbare gebouwen die onveilig zijn (in 2004 was dat nog 24 procent). Net als in 2004 noemt 7 procent onveilige openbare activiteiten (zoals de kermis of een evenement). Elf procent vindt dat in de buurt waarin men woont bedrijven, instellingen of installaties zijn gevestigd die in hun ogen onveilig zijn (in 2004 was dat 14 procent). Figuur 5 Onveilige gebouwen, activiteiten en bedrijven (in procenten). 50% 40% 30% 20% 10% 0% openbare gebouwen openbare activiteiten onveilige bedrijven Tweederde van de panelleden heeft thuis rookmelder Wij vroegen de panelleden of zij voorzieningen in hun huis hebben aangebracht om brand te voorkomen, snel te ontdekken, bij brand veilig te kunnen vluchten of een beginnende brand te kunnen bestrijden (figuur 6). Bijna tweederde van de panelleden (65 procent, in 2005 was dat 63 procent) geeft aan thuis een rook- /koolmonoxide melder te hebben. Andere voorzieningen komen minder vaak voor. Een kwart van het panel geeft aan geen voorzieningen in huis te hebben om brand te voorkomen of effectief te kunnen bestrijden, in 2004 was dat nog 29 procent. 7

8 Figuur 6 Brandvoorzieningen thuis (in procenten). rookmelder brandblusser vluchtplan branddeken anders geen van deze voorzieningen 0% 25% 50% 75% 100% Bij helft van het panel is op het werk een brandblusser aanwezig Net als voor voorzieningen thuis, vroegen we ook welke voorzieningen er zijn bij het bedrijf of instelling waar het panellid werkzaam is (figuur 7). De meeste bedrijven hebben een brandblusser (73 procent, in 2004 was dat nog 84 procent), rookmelder en een vluchtplan (voor deze beide voorzieningen geldt dat de percentages in 2005 overeenkomen met die in 2004). Figuur 7 Brandvoorzieningen op het werk (in procenten). brandblusser rookmelder vluchtplan branddeken anders geen van deze voorzieningen 0% 25% 50% 75% 100% Nationale brandpreventieweek niet bekend, wel zinvol Eénvijfde van het panel is op de hoogte van de nationale brandpreventieweek die elk jaar in oktober wordt gehouden (in 2004 was dat 15 procent, het lagere percentage kan mogelijk worden verklaard doordat in 2004 de peiling in februari plaatsvond, en in 2005 in oktober). Ruim tweederde van de panelleden (70 procent, in 2004 was dat 64 procent) is van mening dat zo n nationale preventieweek zinvol of nuttig is. 8

9 Panel wil via internet geïnformeerd worden over brand- en veiligheidsrisico s In het kader van preventie is tot slot gevraagd hoe de Brandweer Enschede kan helpen mensen meer bewust te maken van brand- en veiligheidsrisico's in de directe woon-, werk- of leefomgeving en tevens beter kan helpen die risico's te verminderen (tabel 3). De panelleden willen vooral via internet (risicokaart en tips) geïnformeerd worden. Tabel 3 Informatie over brand- en veiligheidsrisico s (procenten). percentage 2005 percentage 2004 Ik wil op een kaart op de internetsite van de gemeente Enschede kunnen zien wat de belangrijkste brand- en ongevalrisico s in mijn buurt zijn. Ik wil op de internetsite van de gemeente Enschede tips kunnen lezen hoe ik zelf branden en ongevallen kan voorkomen en wat ik het beste kan doen als er een brand uitbreekt of ongeval plaatsvindt. Ik wil dat de Brandweer Enschede demonstraties verzorgt over hoe je bij voorbeeld een vlam in de pan zelf veilig kunt doven. Ik wil dat de Brandweer Enschede mijn woning, bedrijf of instelling controleert op brandveiligheid. Ik wil dat de Brandweer Enschede voorlichtingsbijeenkomsten bij mij in de buurt organiseert anders 11 9 Brandbestrijding Vrijwilligers en opkomsttijden Het overgrote deel (96 procent, in 2004 was dat 94 procent) van het panel weet dat de brandweer gebruik maakt van vrijwilligers. Ruim tweederde (69 procent, in 2004 was dat 66 procent) is niet op de hoogte van de opkomsttijd (de tijd die verloopt tussen de melding van een brand en het moment dat de brandweer arriveert). Bij brand wordt vaakst eerst 112 gebeld Wij legden het panel de volgende situatie voor: Stel, u woont met uw partner, zonder kinderen, in een rijtjeshuis in Enschede. Het is laat op de avond. U en uw partner willen net naar bed gaan. Op dat moment ziet u rookontwikkeling op de overloop op de eerste verdieping. Wat doet u? Het grootste deel van het panel (33 procent, in 2004 was dat 35 procent) belt eerst 112/Brandweer (figuur 8). Ruim een kwart van de panelleden (29 procent, in 2004 was dat 26 procent) waarschuwt eerst de medebewoners. 9

10 Figuur 8 Er ontstaat brand: wat doet u het eerst? 112/brandweer bellen medebewoners waarschuwen zo snel mogelijk gebouw te verlaten deuren en ramen sluiten vlammen proberen te doven met een blusapparaat vlammen proberen te doven met water vlammen proberen te doven met een blusdeken of natte doeken anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% Meerderheid panel heeft onvoldoende kennis en ervaring om beginnende brand te blussen Ruim éénderde van het panel (35 procent, in 2004 was dat 38 procent) is van mening dat zij onvoldoende kennis en ervaring heeft om een beginnende brand veilig te kunnen blussen, nog eens een kwart (in 2004 was dat 23 procent) is onzeker over de eigen kennis en ervaring (figuur 9). Figuur 9 Vindt u dat u genoeg weet en voldoende vaardigheid heeft om een beginnende brand veilig te blussen? (in procenten) weet niet 25% ja 40% nee 35% Bijna de helft van de panelleden (45 procent, in 2004: 52 procent) heeft belangstelling om een korte training in het veilig vluchten bij brand en het blussen van beginnende branden te volgen. Ruim éénderde heeft daarvoor geen belangstelling (38 procent, 33 procent in 2004) en bijna éénvijfde weet het niet (17 procent, 15 procent in 2004). 10

11 Van de respondenten die aangeven een training te willen volgen, of die dat niet weten, geeft 51 procent aan dat ze deze training ook zouden willen volgen als er voor zo n training een kleine vergoeding zou worden gevraagd, in 2004 was dat nog 56 procent. Nazorg Gesprek na afloop hulpverlening door brandweer goed initiatief De Brandweer Enschede vindt het belangrijk dat men tevreden is over de manier en het resultaat waarop de brandweermensen u van dienst proberen te zijn. Een brand, ongeval of een ramp is voor iedereen die daardoor wordt getroffen een aangrijpende gebeurtenis. De Brandweer Enschede kan helpen om gevaarlijke situaties of gedrag door onwetendheid, onzorgvuldigheid of onvoorzichtigheid in de toekomst te voorkomen. Na elke brandbestrijding of hulpverlening geeft de bevelvoerder daarom een kaartje af met enkele tips en een telefoonnummer dat u kunt bellen. Wij vroegen de panelleden wat ze ervan vinden als de Brandweer Enschede de mogelijkheid zou creëren om het bestrijden van een brand, het bestrijden van een ongeval waarbij de brandweer hulp heeft verleend en de mogelijke oorzaken van de brand of het ongeval na afloop te bespreken (figuur 10). De meeste panelleden (85 procent, in 2004 vond 80 procent dat een goed initiatief) vinden dit een goed initiatief, 3 procent vindt zo n gesprek niet nodig (in 2004 was dat 6 procent) en 12 procent heeft hierover geen mening (in 2004 was dat 15 procent). Figuur 10 Wat vindt u van een gesprek na afloop? (in procenten). geen mening 12% niet nodig 3% goed initiatief 85% Kennis en mening over brandweer Kennis over brandweer toegenomen, mening beperkt gewijzigd Aan het eind van de vragenlijst is het panel gevraagd in hoeverre door het invullen van deze vragenlijst de kennis en mening over de dienstverlening van de brandweer is veranderd (figuur 11). Ruim tweevijfde (42 procent, in 2004 was dat 45 procent) vindt dat de kennis over de dienstverlening van de brandweer is veranderd. Bijna éénvijfde van het panel (18 procent, in 2004 was dat 14 procent) vindt dat de mening over de dienstverlening door het invullen van de vragenlijst is veranderd. Zij geven bijna allemaal aan dat die veranderingen positief zijn. 11

12 Figuur 11 Is de kennis en mening over de dienstverlening veranderd? (in procenten). 100% 75% 50% 25% zeer mee oneens mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens 0% kennis veranderd mening veranderd 12

13 Overzicht peiling Tabel 1 Overzichtstabel peiling. peilingnummer 5 week onderwerp Brandweer Enschede aantal verstuurde s 963 respons 597 Tabel 2 Beoordeling vragenlijst peiling. vindt lengte vragenlijst precies goed 84% vindt manier van enquête invullen precies goed 86% ondervond technische problemen 2% Tabel 3 Leeftijdsverdeling deelnemers Enschede-panel (percentages) deelnemers panel Enschede tot 29 jaar jaar en ouder totaal Uitgave: I&O Research Postbus AN Enschede tel. (053) Nummer: 2005/ Opdrachtgever: Brandweer Enschede Redactie: Marlies Bongers, Gerben Huijgen, Rob van de Peppel 13

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009

Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Evaluatie Amsterdam Duurzaam 2009 Projectnummer: 9178 In opdracht van: Dienst Milieu en Bouwtoezicht Cecile Keuchenius BSc drs. Rogier van der Groep dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Almere in de peiling 2006

Almere in de peiling 2006 Stafdienst Bestuurszaken, afdeling Onderzoek & Statistiek M. Huisman Telefoon (036) 539 9315 Fax (036) 539 9981 mahuisman@almere.nl Almere in de peiling 2006 Stadhuisplein 1 Postbus 1200 1300 AE Almere

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010

Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Monitor Maatschappelijke stage Gelderland 2010 Gerrit Kapteijns Sjaak Kregting Eelco Visser Wouter de Vries Februari 2011 Rapport 10-2458e Inhoud 1. Inleiding... 1 2. De Gemeenten... 3 2.1 Beleidsmatige

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie