Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement"

Transcriptie

1 Gevaren detecteren, en juist handelen! Gevarenmanagement VisuLAN Het netwerkgebaseerde Risicobeheerssysteem

2 Alle informatie direct beschikbaar In geval van nood verkeerde reacties vermijden Voor elke deeltaak zijn er goede oplossingen. Vaak zijn het daardoor echter geïsoleerde oplossingen. Dat kan nieuwe risico s opleveren, omdat de reacties en de processen die in werking treden bij gevaar niet goed op elkaar zijn afgestemd. Door toepassing van het risicobeheers- en informatiesysteem VisuLAN wordt dit risico op effectieve wijze weggenomen. Tegelijkertijd wordt de bediening van de voorhanden veiligheidsinstallaties aanzienlijk vereenvoudigd. 2

3 TITANUS Videobewaking OxyReduct Toegangscontrole Brandmeldingscentrale Anti-inbraakinstallaties Blusinstallaties VisuLAN Overige installaties Het probleem: afzonderlijke systemen Om een goede veiligheid te kunnen waarborgen, is het nodig dat betrou - wbare afzonderlijke maatregelen goed op elkaar worden afgestemd. Bij gevaar moeten alle beschikbare veiligheidsinstallaties zeker en betrouwbaar reageren, en moeten eventuele procedures en responsen direct en op het juiste niveau worden uitgevoerd. Bij het gebruik van verschillende onafhankelijke veiligheids- en bewakingssys temen is dat niet altijd gewaar borgd. Algemene systeembesturingsfuncties kunnen niet automatisch worden gestart. Handmatig te starten acties voor de bestrijding van een gevaar worden lastiger, omdat ze gebruik maken van verschillende meldingsformaten en bedieningsfuncties en vertraagd of worden zelfs verkeerd kunnen worden uitgevoerd. De oplossing: integratie van alle systemen Het door WAGNER gebruikte netwerkgebaseerde risicobeheers- en informatiesysteem VisuLAN helpt de grenzen tussen de bestaande systemen te doorbreken. Dankzij een flexibel interfaceconcept kan een volledige integratie van alle veiligheidstechnische installaties en systemen plaatsvinden. Alle grootheden en bedrijfsparameters van de op elkaar in het netwerk aangesloten installaties en componenten zijn nu op één centraal punt beschikbaar. Het bewakingsen bedieningspersoneel kan op elk moment in één oogopslag over alle relevante informatie beschikken. Tegelijkertijd wordt de bediening van de aangesloten installaties en systemen in een intuïtief te bedienen gebruikersinterface samengebracht. 3

4 Een systeem voor alle toepassingsbereiken Gestructureerde procedures voor de bestrijding van gevaren Coördinatie Alarmering op een centrale plaats Juist handelen in noodgevallen Visualisering van de risicosituatie met alarmlocatie, afwerken van gereedstaande aanwijzingen in duidelijke taal Aanwijzingen voor hulpdiensten Bijvoorbeeld automatisch genereren van brandweerplattegronden Chronologisch geordende documentatie Procedures in vaste volgorde exact uitvoeren 4

5 Bij elke toepassing betrouwbaar en functioneel VisuLAN maakt de integratie van de meest uiteenlopende veiligheidssystemen en alarminstallaties mogelijk. Het zorgt voor toestands bewa king, beheer en besturing van de aan het netwerk aangesloten afzonderlijke apparaten, installaties en sub systemen om een veilige afwikkeling van toepasselijke re sponsen te waarborgen. Bij het optreden van bepaalde gebeur tenis sen (alarmcondities, storingen, het bereiken van ingestelde limieten etc.) kunnen vooraf gedefinieerde responsen automatisch worden gestart. De overeenkomstige meldingen worden doorgegeven aan de in het netwerk ingerichte weergaveen bedieningslocaties of aan externe locaties, en eventuele overige informatie wordt doorgegeven aan bedienings- en bewakingspersoneel, maar ook aan externe hulpdiensten. Behalve meldingen (bijvoorbeeld alarmcondities of storingen) kun nen uiteraard ook grootheden van de aangesloten installaties en subsystemen, voorzien van datum en tijd, worden verzonden naar de weergaveen bedieningseenheden en/of worden opgeslagen voor latere verwerking. De functionele eigenschappen van aangesloten zelfstandige subsystemen (bijvoorbeeld brandmeldingsinstal laties, inbraakalarmen, toegangscontrolesystemen) blijven zonder beperkingen behouden. 5

6 Gebruikersvriendelijk en gestructureerd Eenvoudig te bedienen VisuLAN is een objectgeoriënteerd en modulair samengesteld systeem. Het beheer van de via het netwerk aangestuurde systemen vindt op gestructureerde wijze plaats, overeenkomstig de daadwerkelijke toepassingslocaties en de eenheden ter plaatse (bijvoorbeeld gebouw, verdieping, ruimte). Deze manier van structureren aan de hand van afzonderlijke objecten zorgt voor een eenvoudig te begrijpen weergave van de werkelijke toestand van de betreffende toepassing. 6

7 Inzichtelijke visualisering Door het gebruik van gebruikersvriendelijke grafische interfaces, livebeelden, grafieken en een voudig te begrijpen symbolen op de bedieningslocaties is een grotendeels intuïtieve en voor alle aangesloten systemen uniforme weergave en bediening gegarandeerd. Betrouwbare bestrijding van ge - varen dankzij heldere instructies De visualisatie van gemelde gebeurtenissen wordt gecompleteerd door eenduidige aanwijzingen voor de ge - schikte respons op deze gebeurtenis sen. Dat draagt in belangrijke mate bij aan de acceptatie door gebruikers en maakt de training van personeel voor de bediening van zelfs uiterst complexe systemen en installaties eenvoudiger. Door de eenduidige bediening van de afzonderlijke systemen wordt gelijk ook het risico op bedienings- en configuratiefouten van installaties beperkt. Wanneer zich een risicosituatie voordoet, worden het bedienend personeel en de gealarmeerde hulpdiensten effectief ondersteund bij de uitvoering van de juiste veiligheids- en reddingsmaatregelen. Hiervoor start VisuLAN auto - matisch de vereiste besturingsopdrachten (bijvoorbeeld uitschakeling van installaties) en geeft het eenduidige, bewezen goede aanwijzingen hoe te handelen, precies op het juiste moment en de juiste plaats. Eenduidige documentatie en reconstrueerbaarheid Alle bedieningsactiviteiten en systeembewerkingen en alle in het netwerk verzonden en ontvangen meldingen worden door het systeem geprotocolleerd en gearchiveerd. Daardoor wordt een betrouwbare documentatie voor gebruik bij een eventuele reconstructie gega randeerd. De samengestelde protocolarchieven kunnen met behulp van configureerbare filterfuncties worden weergegeven en worden geëxporteerd naar de gangbare programma s voor de verwerking hiervan. 7

8 Optimaal afgestemd op uw behoeften Comfort en integratie Integratie van al uw veiligheidstechnische installaties In principe onbegrensd Aansluiting van uiteenlopende subsystemen mogelijk Via vrij programmeerbare interfaces Toewijzing van verschillende toegangsrechten Dankzij onbeperkt aantal gebruikersprofielen Eenvoudig instellingen doen en wijzigen Met krachtige grafische- en teksteditor Gebruikmaking van externe grafische elementen Dankzij uitgebreide importfuncties Directe aansluiting van veldbusinstallaties Bijvoorbeeld Interbus, EIB-Bus, LON 8

9 Overtuigende videofuncties De geïntegreerde videomanager brengt beelden van de meest uiteen - lopende digitale en analoge videosystemen van verschillende producen ten samen in een eenduidige, intuïtieve interface. Al naargelang de toepassing kan de gebruiker de passende indeling van beeldschermen zelf bepalen door eenvoudig elementen te verslepen en neer te zetten. Automatisch wordt een ergo - nomische camera- en/of archiefbesturing aangeboden, voorzover de camera over deze functionaliteit beschikt. Het voordeel voor de gebruiker is gelijktijdige, eenvoudige en eenduidige bediening van de vaak sterk uiteenlopende videosystemen, in vergaande mate onafhankelijk van de oorspronkelijke fabriekssoftware. Het toepassingsbereik omvat zowel zuivere videomanagementsystemen als geïntegreerde systemen met verschillende ontvangstlocaties als innovatieve oplossing voor bedieningscentrales. Flexibele configuratie De configuratie van VisuLAN is flexibel en kan aan afzonderlijke toepassingen worden aangepast. Voor het maken en onderhouden van afbeeldingen, symbolen, objectlijsten, meldingsteksten en pro - cedurele aanwijzingen kunt u be - schik ken over eenvoudig te bedienen, geïntegreerde grafische en teksteditors. Beschikbaar materiaal in de gangbare formaten kan na bewerking met de bijgeleverde conversiemodules worden geïmporteerd in de editors. Dankzij de open systeemarchitectuur en de modulaire structuur van VisuLAN zijn flexibele netwerkoplossingen mogelijk die bij veranderde eisen eenvoudig kunnen worden uitgenomen en aangepast. Eenvoudig uit te breiden VisuLAN kan aan de hand van uw eigen eisen en de betreffende toe - passing worden ontworpen en be - diend als systeem voor één of meer - dere locaties. Via beschikbare standaardinterfaces en softwarehulpmiddelen kunnen ook bedienings locaties buiten het fysieke net - werk worden aangesloten en bediend. Zo kan bijvoorbeeld een dienstdoende technicus vanaf elke gewenste locatie inloggen. 9

10 De perfecte organisatie Alle voordelen op een rij Integratie van zelfstandig bediende veiligheidstechnische installaties en -systemen, zoals brandmeldings-, blus- en videobewakings ystemen etc. (afhankelijk van het merk) Systeemspecifieke detailinformatie van aangesloten installaties centraal beschikbaar op de ingerichte bedieningslocaties Eenvoudig te bedienen dankzij heldere en eenduidige weergave van status- en gebeurtenismeldingen Effectieve ondersteuning van de organisatie van de responsprocedure door middel van eenduidige aanwijzingen Documentatie van incidenthistorie 10

11 Enkele kenmerkende toepassingsgebieden VisuLAN is een ideale oplossing wanneer een betrouwbaar inci dentenbeheer absoluut vereist is en een eenvoudige, eenduidige bewaking en bediening van vei lig heidstechnische systemen be trouwbaar en rendabel moet worden gerealiseerd. Met name voor grote terreinen en veiligheidstechnische systemen die vaak vanaf verschillende lo caties worden bediend, maar ook voor objecten waarvoor de aller hoog - ste veiligheidseisen gelden, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en bejaarden- en verpleegtehuizen of re - kencentra en telecommunicatiecentrales is VisuLAN de ideale oplossing. 11

12 VOORKOMEN Het ontstaan van brand actief voorkomen. OxyReduct is de innovatieve vorm van brandpreventie. DETECTEREN Vroegtijdige detectie van brand met TITANUS zorgt voor een zo kort mogelijke reactietijd en een snelle inzet van maatregelen. BESTRIJDEN FirExting - Brandblussing met gasvormige blusmiddelen. COÖRDINEREN OxyReduct TITANUS FirExting VisuLAN Veiligheidstechnologie met VisuLAN geïntegreerd aansturen, dat betekent absolute betrouwbaarheid, optimaal comfort en belangrijke voordelen in noodgevallen. WAGNER Nederland B. V. Computerweg 1, NL-3542 DP Utrecht Postbus 1045, NL-3600 BA Maarssen Tel. +31 (0) Fax +31 (0) WAGNER Group GmbH, TTechnische wijzigingen zonder aankondiging voorbehouden. Art.-Nr , Stand 01/09 WAGNER, TITANUS, TITANUS RACK SENS, TITANUS MICRO SENS,TITANUS SUPER SENS, TITANUS PRO SENS, TITANUS TOP SENS, OxyReduct, FirExting, VisuLAN zijn geregistreerde handelsmerken van de WAGNER Group GmbH.

Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen.

Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen. Levens redden, waardevolle goederen beschermen, bedrijfsprocessen beveiligen. Branddetectie TITANUS rookaanzuigsystemen: Rookdetectie met hoge gevoeligheid en beveiliging tegen onechte/ongewenste alarmmeldingen.

Nadere informatie

MiVoice Office 400. Beste prestaties voor uw bedrijfscommunicatie. Telefonie en nog meer

MiVoice Office 400. Beste prestaties voor uw bedrijfscommunicatie. Telefonie en nog meer MiVoice Office 400 Beste prestaties voor uw bedrijfscommunicatie Telefonie en nog meer Tientallen jaren ervaring op het gebied van bedrijfscommunicatie en een goed ontwikkeld gevoel voor trends hebben

Nadere informatie

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541

FirExting. Blussysteem met edelgassen. Stikstof Argon IG541 FirExting Blussysteem met edelgassen Alle branden kunnen snel en doeltreffend met edelgassen worden g eblust. Stikstof Argon IG41 BETROUWBAAR BLU SSEN Z O NDER SCHADE EN RESTEN. WAGNER biedt totaaloplossingen:

Nadere informatie

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management

De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management De meest intelligente beveiligingsoplossing. Nedap Security Management Tijd om grenzen te verleggen. Sommige industrieën accepteren bestaande tekortkomingen als onveranderbaar. Maar om echt te kunnen voorzien

Nadere informatie

Integrale oplossingen in beveiliging, veiligheid en comfort

Integrale oplossingen in beveiliging, veiligheid en comfort Integrale oplossingen in beveiliging, veiligheid en comfort Beveco: sterk in systeemintegratie en regeltechniek BEVECO IS GESPECIALISEERD IN SYSTEEMINTEGRATIE TRAJECTEN EN VERZORGT DE COMPLETE REGELTECHNIEK

Nadere informatie

Gira HomeServer 3, Gira FacilityServer Intelligent gebouwbeheer via KNX/EIB en TCP/IP

Gira HomeServer 3, Gira FacilityServer Intelligent gebouwbeheer via KNX/EIB en TCP/IP Intelligente gebouwbesturing voor elke situatie Slim gebouwbeheer voor woningen, krachtig Facility Management voor bedrijfsobjecten Gira HomeServer 3, Gira FacilityServer Intelligent gebouwbeheer via KNX/EIB

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Voor uw gemoedsrust Professionele opname en beheer van videobeelden

Voor uw gemoedsrust Professionele opname en beheer van videobeelden Voor uw gemoedsrust Professionele opname en beheer van videobeelden 2 Bosch Recording Solutions Hoogwaardige oplossingen voor iedereen Kies uit onze uitgebreide reeks opnamesystemen de beste oplossing

Nadere informatie

Bosch Video Management System. nl Bedieningshandleiding

Bosch Video Management System. nl Bedieningshandleiding Bosch Video Management System nl Bedieningshandleiding Bosch Video Management System Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Gebruik van het Help-systeem 7 1.1 Informatie zoeken 7 1.2 Help-onderwerpen afdrukken

Nadere informatie

iprotect, web based security management

iprotect, web based security management i P r o t e c t S E C U R I T Y M A N A G E M E N T iprotect, web based security management De overtuiging dat technologische mogelijkheden de basis zijn voor nieuwe toepassingen en oplossingen voor beveiliging

Nadere informatie

Voor waardebehoud van uw vastgoed en bedrijfsmiddelen

Voor waardebehoud van uw vastgoed en bedrijfsmiddelen Planon Maintenance Management Voor waardebehoud van uw vastgoed en bedrijfsmiddelen Planons Maintenance Managementoplossing bevat onder andere: Gebouwelementen en Inventarisbeheer Reactief Onderhoud Gepland

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

Decentrale Uitgifte FUNCTIONEEL ONTWERP. Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen

Decentrale Uitgifte FUNCTIONEEL ONTWERP. Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen FUNCTIONEEL ONTWERP Decentrale Uitgifte Naar één voorziening voor het lokaal afhandelen van grote aantallen niet-spoedeisende meldingen Auteurs: Redactie: Input: Expertgroep DCU Jan-Willem van Aalst Paul

Nadere informatie

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker

GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker GEBOUWBEHEER MET Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Gebouwbeheer met Priva Blue ID Intuïtieve bediening voor elk type gebruiker Het beheer van het klimaat in een gebouw is steeds

Nadere informatie

TEAM TOGETHER... CAD TEAM ...ACHIEVE MORE. Company Profile. Team Together - Achieve More

TEAM TOGETHER... CAD TEAM ...ACHIEVE MORE. Company Profile. Team Together - Achieve More Company Profile Wie zijn wij? Wij zijn CADTEAM, een Team van specialisten die alles weten wat er te weten valt van CAD oplossingen. Bovenstaande uitspraak kunt u bestempelen als een zeer boute uitspraak,

Nadere informatie

Beveiliging en communicatie voor mensen, gebouwen, kostbaarheden en Nicole.

Beveiliging en communicatie voor mensen, gebouwen, kostbaarheden en Nicole. SECURITy & Emergency transport & Infrastructure industry & commerce Health Care & education Beveiliging en communicatie voor mensen, gebouwen, kostbaarheden en Nicole. Commend Productcatalogus Omdat ieder

Nadere informatie

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION

myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION myprequest THE NEW GENERATION WORKPLACE MANAGEMENT SOLUTION INHOUD De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Organiseer uw veiligheid met PSIM+ software

Organiseer uw veiligheid met PSIM+ software Organiseer uw veiligheid met PSIM+ software WAT IS PSIM SOFTWARE? De functionele omvang van een fysiek managementsysteem voor beveiligingsinformatie Toepassing In de praktijk verzamelt het AiVision platform

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

myprequest The new generation Workplace Management Solution

myprequest The new generation Workplace Management Solution myprequest The new generation Workplace Management Solution inhoud De basis voor regievoering 4 SLA s en KPI s Functionaliteiten 5 Haal meer uit uw CAD-tekening of Revit model Gemak dient de mens! 6 Hoe

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

Van formulier naar interactieve service

Van formulier naar interactieve service Van formulier naar interactieve service Eenvoudig aan de slag Van statisch document naar dynamische dialoog Zonder formulieren zou een gestructureerde en efficiënte gegevensinvoer onmogelijk zijn. En formulieren

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

HANDBOEK LSM UPDATE BASIC. Versie: Mei 2011

HANDBOEK LSM UPDATE BASIC. Versie: Mei 2011 BASIC Versie: Mei 2011 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 4 1.1. BELANGRIJKE OPMERKING...4 2.0 UITLEG HANDBOEK... 5 3.0 BASISPRINCIPES LSM... 6 3.1. SysteemEISEN vanaf LSM 3.1 (wijzigingen voorbehouden)...6

Nadere informatie

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl

Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl oaltijd n l ien n overal e g eactuele b o u gebouweninformatie we n b e h e e r Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55

Nadere informatie

Ultimo Facility Management

Ultimo Facility Management Ultimo Facility Management Inleiding Kenmerkend Ultimo Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien

Nadere informatie

Van formulier naar interactieve service

Van formulier naar interactieve service Van formulier naar interactieve service Eenvoudig aan de slag Van statisch document naar dynamische dialoog Zonder formulieren zou een gestructureerde en efficiënte gegevensinvoer onmogelijk zijn. En formulieren

Nadere informatie