Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014

2 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur: De heer M. Goudberg Intern contact: De heer E. van Loon Vormgeving en illustraties: De heer M. Goudberg Intertraining bv Eindredactie: Mevrouw W. Kempers-Gosewehr Intertraining bv Norm: NEN 8112, juni Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen Intertraining bv 1 e druk ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Intertraining bv Schillingweg PL NIEUW-VENNEP Tel.: Fax.: Website: Januari 2014 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Situatietekening Gebouw, gebruiksfunctie, installaties en organisatie Gebouw Installaties Organisatie Alarmeringsprocedure intern en extern Interne alarmering Externe alarmering Stroomschema alarmering Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm Wat te doen bij het ontdekken van brand? Wat te doen bij een ontruimingsalarm? Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een bommelding? Wat te doen bij een overheidsalarm? Meldpunt alarmmeldingen Taken BHV Taken Hoofd BHV (HBHV) Taken bedrijfshulpverlener Directie Ontruimingsplattegronden Logboek ontruimingsplan Bijlage 1: Verklaring van symbolen Bijlage 2: Preventietips Bijlage 3: Beschikbaar materiaal Bijlage 4: BHV organisatie Bijlage 5: Belangrijke telefoonnummers Bijlage 6: Meldingsrapport Bommelding Bijlage 7: Ontruimingslijst Kelder t/m 2 e verdieping Bijlage 8: Verklaring directie Bijlage 9: Gevaarlijke stoffen: Bijlage 10: Meldingsrapport ongeval Bijlage 11: De opbouw van een oefenprogramma Bijlage 12: De opbouw van een oefenprogramma Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

4 1. Inleiding Het is altijd mogelijk dat zich situaties voordoen waardoor het noodzakelijk is dat medewerkers en bezoekers van het Sportcomplex Koning Willem-Alexander dit pand zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij brand, een ongeval, wateroverlast, stormschade, een bommelding, een gaslekkage, in opdracht van het bevoegde gezag of andere voorkomende gevallen. Om in deze noodsituaties als bedrijfshulpverlening op effectieve wijze hulp te kunnen verlenen moet vooraf een duidelijk plan gemaakt worden, het ontruimingsplan. In dit, specifiek voor het Sportcomplex Koning Willem-Alexander aan de Bennebroekerweg te Hoofddorp geschreven ontruimingsplan, worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk aangegeven. De BHV-organisatie kan in overeenstemming met dit plan snel optreden bij brand, ongeval of andere calamiteit. De eerste prioriteit en de te nemen acties zijn gericht op de veiligheid van medewerkers en overige bezoekers. De volgende prioriteit is schadebeperking van onroerend- en roerend goed. Met ingang van januari 2007 is de nieuwe Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) van kracht geworden. Hierin worden organisaties verplicht om op adequate wijze de BHV in te richten door één of meerdere werknemers aan te wijzen/stellen en op te leiden tot BHV-er. De BHV-ers zijn in de eerdergenoemde noodsituaties verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp (levensreddend handelen), brandbestrijding, alarmering van externe hulpverleners en evacuatie van medewerkers en bezoekers uit het gebouw. Deze nieuwe wet maakt dat bedrijfshulpverlening maatwerk wordt. Dit ontruimingsplan is in opdracht van Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. (SKWA), de heer E. van Loon, opgesteld en dient als naslagwerk voor directies, BHV-ers, gebruikers van het pand en alle overige bij de hulpverlening betrokken personen en instanties. Deze personen dienen kennis te nemen van dit plan en in geval van calamiteit in overeenstemming met dit plan te handelen. De heer van Loon heeft het plan door ondertekening geaccordeerd. Het plan is opgesteld conform de actueel geldende norm NEN 8112, leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen, van juni Het is voor iedereen duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft bij incidenten en calamiteiten. Doel Bedrijfshulpverlening: Snelle en deskundige hulp op bedrijfsniveau bij brand/ongeval en overige calamiteiten; Bij medische noodsituaties de helpers en het benodigde materieel zo snel mogelijk ter plaatse te hebben; In geval van brand een zo snel mogelijke alarmering, effectieve brandbestrijding en indien nodig een snelle en ordelijke ontruiming. Met inachtneming van wat er in dit plan is beschreven ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is bij alarmering de BHV organisatie bovengeschikt aan de bestaande hiërarchische organisatie. Intertraining is niet verantwoordelijk voor door derden aangebrachte veranderingen die de goede werking van dit plan nadelig kunnen beïnvloeden. Het bovenstaande is van toepassing op zowel de digitale als de papieren versie. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

5 2. Situatietekening Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

6 3. Gebouw, gebruiksfunctie, installaties en organisatie 3.1 Gebouw Sportcomplex Koning Willem-Alexander Bennebroekerweg AB Hoofddorp Het complex is uitgevoerd in een betonconstructie met glas en deels stalenprofielplaten op de gevel. Sportcomplex Koning Willem-Alexander Gebouw Het complex bestaat uit vier bouwlagen en heeft verschillende gebruiksfuncties, namelijk Sportfunctie en Bijeenkomstfunctie. In het gebouw zijn verschillende sportactiviteiten mogelijk. Tevens is een aantal kantoorruimten en fysiotherapie behandelkamers in gebruik. Het complex beschikt over een hoofdtrappenhuis, twee noodtrappenhuizen en een trappenhuis achter de balie. Dit trappenhuis achter de balie loopt alleen van de begane grond naar de eerste verdieping. Bezoekers van het pand vallen bij ontruiming onder de verantwoordelijkheid van de BHV organisatie. Begane grond: Op de begane grond bevinden zich de hoofdentree, brandweeringang kleedruimten, zwembaden en sportzalen. Tevens bevindt zich hier de receptiebalie met achter de receptie de BMC en het restaurant. Brandweeringang naast hoofdentree sportcomplex Sleutelbuis voor toegang brandweer 1 e verdieping: De eerste verdieping is te bereiken met de trap vanuit de centrale hal op de begane grond, of met de lift die zich bevindt rechts naast de balie. Op de eerste verdieping bevinden zich een aantal kantoren, behandelruimten voor fysiotherapie, fitnessruimte, de grote sporthal en de toegang tot de tribune. Tevens is er een café gevestigd wat te bereiken is via de tribune of met de trap vanaf de begane grond. 2 e verdieping: De tweede verdieping is te bereiken met de lift of met de trap. Op de tweede verdieping bevinden zich een aantal kantoren en behandelruimten voor fysiotherapie. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

7 Kelder: De kelder is geheel een technische ruimte. In de kelder zijn zuiveringsinstallaties en een luchtbehandelingsruimte gevestigd. Tevens zijn hier ruimtes waar chemische stoffen worden gebruikt en opgeslagen. De kelder is niet toegankelijk voor publiek. Voor een uitgebreide beschrijving zie het speciaal opgestelde calamiteitenplan. Nooduitgangen: In geval van een ontruiming kunnen de aanwezige personen via het centrale trappenhuis of de noodtrappenhuizen de verdiepingen verlaten naar de begane grond en vanuit daar, door verschillende nooduitgangen, het pand verlaten. De kortste vluchtroute naar de nooduitgangen wordt aangegeven met verlichte bordjes met daarop de looprichting. Tevens zijn in het gebouw, op strategische plaatsen, ontruimingsplattegronden aangebracht. 3.2 Installaties In het pand zijn de volgende installaties aanwezig: 1. Brandmeldinstallatie (BMI)/ontruimingsalarminstallatie (OAI) met handmelders en automatische melders voor het hele gebouw. Het gebouw beschikt over volledige bewaking voor de sporthal en de horeca en gedeeltelijke bewaking voor het zwembad en de turnhal. De brandmeldcentrale (BMC) bevindt zich in de entreehal op de begane grond, achter de receptie (afb.1); 2. Bewegwijzering door transparanten en noodverlichting (afb.2); 3. Lift (afb. 3); 4. Deur vastzet inrichting afb. 4); 5. Aspiratie systeem (afb.5); 6. Deur ontgrendelingsysteem (afb.6); 7. Luchtbehandelingsinstallatie; 8. Brandschermen. Ad 1 De gecombineerde brandmeldcentrale/ontruimingsinstallatie is van het merk Hertek. De meldingen van storing en brand worden doorgemeld naar een Particuliere Alarm Centrale (hierna te noemen PAC). Let op ook zelf 112 bellen! Afb. 1 BMC op de begane grond Bij een brandmelding worden de volgende sturingen actief: Er vindt geen doormelding plaats, zelf 112 bellen; Ontruimingsalarm direct geactiveerd bij het inslaan van een handmelder of detectie via automatische melder; De liften gaan naar begane grond en blijven daar met geopende deuren staan; Deuren in brandscheiding zullen sluiten; Het brandscherm zal worden neer gelaten. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

8 Ad 2 In het pand is noodverlichting aangebracht, deze gaan branden bij stroomuitval. Door middel van transparantverlichting zijn de vluchtwegen aangegeven. Deze verlichting blijft ook branden indien de stroom is uitgevallen. Afb. 2 Transparantverlichting Ad 3 In het pand is één lift aanwezig. De lift is gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Afb. 3 Lift vanaf de begane grond nabij receptie Ad 4 De deuren in de brand- en/of rookscheidingen, welke - gewenst - open staan, zijn uitgerust met kleefmagneten of gestuurde deurdrangers. Bij een brandmelding zullen de deurdrangers loslaten en zullen de deuren dichtvallen. Afb.4 Gestuurde deurdranger Ad 5 Aspiratiesysteem; Het aspiratiesysteem, dat zich bevindt in de hoge sporthal aan het plafond, zuigt lucht aan. Indien deze lucht een afwijking vertoont zal de BMC in alarm treden. Afb.5 Rode aspiratie aanzuigbuis aan plafond van sporthal Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

9 Ad 6 Deur ontgrendelingsysteem. De groene handmelders zijn om deuren te openen tijdens een calamiteit zoals een stroomstoring. Door inslaan van de groene melder zal de deur ontgrendelen. Afb.6 Deur ontgrendelingkastje Ad 7 Ad 8 De luchtbehandelingsinstallatie zal tijdens een brandalarm naar 100% worden geschakeld. Het brandscherm zal worden gesloten ten tijde van een brandalarm. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

10 Overige gebouw gebonden installaties: Zuiverings- en Chloorinstallatie; Zoutelectrolyse installatie; Brandslanghaspels; Handbrandblussers; CV + klimaatsystemen + luchtbehandeling; Toegangscontrolesysteem. Brandindicaties van automatische melders en handmelders worden NIET doorgemeld naar een PAC. Altijd zelf 112 bellen! Bij een brandmelding worden de BHV-ers door het ontruimingssignaal en gesproken woord via de omroepinstallatie gealarmeerd. Afhankelijk van de situatie zal vervolgens naar bevindingen worden gehandeld in opdracht van de Hoofd BHV-er, hierna te noemen HBHV. De HBHV-er coördineert de actie van de BHV-ers. 3.3 Organisatie Het pand is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en wordt gehuurd door Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. Algemeen BHV organisatie: De BHV organisatie is zodanig ingericht dat altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om veilig en snel een ontruiming te begeleiden. Eenmaal per jaar zal een ontruimingsoefening worden gehouden, waar verplicht door alle medewerkers aan deel genomen dient te worden, en zal het gebouw geïnspecteerd worden op vluchtroutes en geplaatste voorzieningen, zoals de werking van nooduitgangen en diverse sturingen. Herkenbaarheid: BHV-ers zijn herkenbaar aan de gele vesten met aanduiding BHV. Alle BHV-ers beschikken over een BHV-vest. Opleiding: De BHV-ers hebben de wettelijk verplichte BHV opleidingen, d.w.z. ontruiming, levensreddende handelingen en praktijk brandbestrijding met goed gevolg afgerond en jaarlijks zullen zij met betrekking tot bovenstaande vakken worden bijgeschoold. Minimaal zal één ontruimingsoefening per jaar worden gehouden (ook om het overige personeel te oefenen). EHBO-ers en BHV-ers worden opgeleid en volgen (jaarlijks) herhalingstrainingen. Communicatie: In geval van een gecoördineerde actie door de BHV-organisatie is communicatie essentieel. De BHV-ers communiceren ingeval van een calamiteit door middel van telefoon om zo de ontruiming en/of een snelle informatievoorziening te bevorderen. Tevens is er een megafoon aanwezig, deze bevindt zich achter de receptie op de begane grond. De megafoon is te gebruiken tijdens een evacuatie. 7 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

11 4. Alarmeringsprocedure intern en extern In dit hoofdstuk wordt de alarmeringsprocedure beschreven. De alarmeringsprocedure wordt onderverdeeld in twee gedeelten, te weten: interne alarmering en externe alarmering. 4.1 Interne alarmering BHV-ers, medewerkers en bezoekers kunnen via het ontruimingssignaal of gesproken woord via de omroepinstallatie of mondeling worden gealarmeerd. Men kan het ontruimingssignaal activeren door een handbrandmelder in te slaan (afb.8, dit uitsluitend in geval van brand). Voor alle andere calamiteiten dient de receptie te worden geïnformeerd. De receptioniste stelt een BHV-er op de hoogte. 4.2 Externe alarmering Via het landelijke telefonische noodnummer (0)112 dienen de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulancedienst te worden gealarmeerd. De brandmeldcentrale geeft bij een brandmelding (d.m.v. een handmelder en/of automatische melder) de melding NIET door aan een alarmcentrale. Bij een serieus probleem altijd zelf de hulpdienst (laten) bellen. Bij contact met de hulpdiensten dient informatie te worden verschaft over de actuele situatie, zoals: Naam en telefoonnummer van de melder; Het soort incident of wat er gebeurd is; Van wie u hulp nodig heeft of welke hulpverleningsdienst gewaarschuwd moet worden; Het adres en de naam van het bedrijf; Eventuele slachtoffers en hoeveel; De toestand van slachtoffer(s); Wat u hebt gedaan of gaat doen. In geval van een brandmelding door een handmelder: Wordt het ontruimingsalarm en gesproken woord via de omroepinstallatie geactiveerd (afb.9); Starten de BHV-ers de ontruiming en ontvangen nadere informatie en instructies van de HBHV-er. Afb. 8 Handbrandmelder afb. 9 Speaker omroepinstallatie Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

12 5. Stroomschema alarmering Noot: Brandmeldingen gaan niet naar de brandweer, zelf 112! In alle gevallen de brandweer opvangen en informeren Coördinatie door HBHV-er vanuit de entree bij de receptie Bij loosalarm: brandmeldcentrale resetten en voorval vermelden in logboek en niet overgaan tot actie Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

13 6. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming De ontruiming zal gezamenlijk worden uitgevoerd door alle BHV-ers, die aanwezig zijn in het pand. Bij alarmering trekken de aanwezige BHV-ers hun BHV-vest aan en starten de ontruiming. Het complex kan per zone worden ontruimd of treed per zone in alarm. Een gehele ontruiming kan worden geactiveerd op het ontruimingspaneel. Het ontruimen van een pand wordt gecontroleerd door de HBHV-er. Hiervoor dient de ontruimingslijst (bijlage 7) te worden gehanteerd. De coördinatie van BHV activiteiten vindt plaats bij de ingang op de begane grond (nabij de receptie). De HBHV-er stuurt twee BHV-ers naar de plaats van de calamiteit en één BHV-er naar de verzamelplaats om de mensen op te vangen en te informeren. Het receptiebaliepersoneel laat niemand meer naar binnen bij het horen van het ontruimingssignaal en verzoekt de aanwezige mensen zo spoedig mogelijk naar buiten (de verzamelplaats) te gaan. Hulpverleners worden door de Hoofd BHV-er geïnformeerd. De verzamelplaats is op de parkeerplaats t/o de hoofdingang (bezoekers zullen waarschijnlijk niet op de verzamelplaats blijven, dit is alleen voor medewerkers). De wijze van ontruimen is als volgt: 1. De ruimte waar de calamiteit is; 2. De direct omliggende ruimten/verdieping; 3. De bovenliggende verdieping; 4. De rest van het pand. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

14 Zie onderstaande schematische weergave. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

15 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

16 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm In dit hoofdstuk wordt beschreven welke acties door het personeel genomen moeten worden in geval van een calamiteit. Het gaat hier niet alleen om het personeel dat een taak heeft als bedrijfshulpverlener, maar het geldt voor het voltallige personeel van het complex. De medewerkers van de horeca op de begane grond vallen onder leiding van de BHV-ers van het complex Wat te doen bij het ontdekken van brand? Altijd en direct 112 bellen; Sla een handbrandmelder in; Blijf rustig en raak niet in paniek; Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid in overeenstemming met de ontruimingsinstructie van BHV-ers; Maak als BHV-er, indien mogelijk, een aanvang met de brandbestrijding, denk daarbij aan uw eigen veiligheid en die van andere personen; Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; Sluit ramen en deuren, verlaat rustig het gebouw en ga naar de verzamelplaats; Neem altijd de kortste en veiligste weg naar buiten; Maak geen gebruik van de lift; Blijf op de verzamelplaats en inventariseer of je iemand mist. De verzamelplaats is op de parkeerplaats t/o de hoofdingang (bezoekers zullen waarschijnlijk niet op de verzamelplaats blijven, dit is alleen voor medewerkers).. Pictogram verzamelplaats Wat te doen bij een ontruimingsalarm? U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarm/gesproken woord en ontvangt instructies van BHV-ers; Voorkom paniek en luister naar BHV-ers; Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid in overeenstemming met de ontruimingsinstructies van BHV-ers; Draag zorg voor uw bezoekers door hen te begeleiden met vluchten; Help mindervalide personen; Ga naar de verzamelplaats, blijf op de verzamelplaats en inventariseer of je iemand mist Wat te doen bij een ongeval? Waarschuw onmiddellijk een BHV-er via de receptie of telefoon; Blijf bij het slachtoffer en stel hem/haar gerust; Draag het slachtoffer over aan de BHV-er, EHBO-er of de hulpdienst Wat te doen bij een bommelding? Maak gebruik van het formulier bommelding (zie bijlage 6); Waarschuw een BHV-er via de receptie of telefoon; Volg de instructies van de BHV, de brandweer en/of politie op; Bij een ontruiming: neem eigen koffers en tassen mee naar buiten. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

17 7.1.5 Wat te doen bij een overheidsalarm? Bij incidenten buiten het gebouw bestaat de mogelijkheid dat het sirenenet in werking wordt gesteld. De sirenes staan door de gemeente verspreid opgesteld. Bij het horen van de sirenes dient men de volgende maatregelen te treffen: Blijf binnen of ga naar binnen en voorkom de uittocht van mensen uit het gebouw; Sluit alle ramen en deuren, schakel de luchtbehandelingsinstallatie uit; Zet de radio/tv aan en stem deze af op RTV Noord Holland, deze zender verzorgt rampeninformatie voor de gemeente Haarlemmermeer: o Radio ether: FM 88.9; o Radio kabel: FM 92.5; o TV digitaal: Ziggo ; o TV kabel: kanaal 6 (184 MHz) Benoem iemand om te luisteren naar deze zender; Gebruik de telefoon niet of zo weinig mogelijk en beperk het gebruik van het internet om overbelasting te voorkomen wat de hulpverlening kan tegenwerken; Wacht instructies af die u krijgt via radio, televisie en/of geluidswagens. Algemene informatie over rampen is te verkrijgen op de site crisis.nl, bij een ramp in de omgeving van Hoofddorp wordt deze site vervangen door een site met actuele informatie over de ramp. 7.2 Meldpunt alarmmeldingen De receptie is het meldpunt voor alarmeringen, hier zal men een BHV-er alarmeren tijdens de afwezigheid van de receptie zal deze taak worden overgenomen door de horecamedewerkers. De BHV-ers zijn te bereiken via de receptie of de draadloze telefoon. Receptiepersoneel heeft specifieke taken in het kader van de bedrijfshulpverlening, zoals: Bij brand: Direct 112 bellen en de hulpverleners alarmeren en/of informeren; BHV-ers op de hoogte brengen van de plaats en verdieping van de calamiteit; De receptie laat niemand meer naar binnen bij het horen van het ontruimingssignaal en verzoekt iedereen het pand te verlaten. Bij ongeval: Worden zij mondeling en/of telefonisch op de hoogte gebracht van het ongeval; In opdracht van de BHV-er of EHBO-er hulp van buitenaf inroepen via 112. Bij bommelding: Sta de melder rustig te woord en blijf zelf ook rustig; Maak tijdens het gesprek gebruik van het bommeldingsformulier (zie bijlage 6); Daarna onmiddellijk een HBHV-er informeren; Na opdracht van de eerst aankomende BHV-er de hulpdienst(en) bellen; Bij een ontruiming naar aanleiding van een bommelding wordt altijd een het gehele pand ontruimd; Voorkom paniek. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

18 7.3 Taken BHV In deze paragraaf zijn de taken van de bedrijfshulpverlener beschreven Taken Hoofd BHV (HBHV) De BHV-ers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand. Bij elk alarm treedt de desbetreffende zone (deel van het complex) in alarm of wordt per zone ontruimd. Verdere stappen worden genomen naar aanleiding van de bevindingen van de BHV-ers. De Hoofd BHV-er geeft leiding aan de BHV-organisatie vanuit de receptie tijdens een inzet. De directie en/of HBHV-er is verantwoordelijk voor de volgende zaken; BHV-opleidingen en herhalingstrainingen laten organiseren; Mutaties BHV personeel en indien nodig nieuwe BHV-ers laten benoemen en opleiden; Onderhoudt portofoons en megafoon (maandelijkse controle op juiste werking + conditie batterijen testen indien aanwezig); Minimaal één ontruimingsoefening per jaar laten organiseren; Een jaarlijkse preventiecheck op het gebouw laten uitvoeren en de (brand)veiligheidsvoorzieningen laten controleren; Actueel laten houden van dit ontruimingsplan. Bij een brandmelding zal de brandweer worden gealarmeerd in overleg met de HBHV-er. De hulpdiensten dienen altijd via 112 te worden gealarmeerd. Controlelijst voor BHV (HBHV-er): Zijn brandweer en/of andere hulpdiensten al gewaarschuwd? Is de bedrijfshulpverlening al ingezet? Zijn alle aanwezigen geïnformeerd en geïnstrueerd? Zijn de BHV-ers van de winkeliers op de begane grond gewaarschuwd? Wordt de brandweer opgevangen en begeleid? Hoe loopt de ontruiming, is er terugkoppeling en wordt alles ontruimd? Wordt voorkomen dat nieuwe bezoekers het complex betreden? Taken bedrijfshulpverlener De bedrijfshulpverleners zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de door hen gehuurde ruimten. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor: Vluchtwegen en nooduitgangen vrijhouden; Blusmiddelen en EHBO voorzieningen goed zichtbaar en bereikbaar houden; Blusmiddelen en EHBO voorzieningen in goede staat houden; Aangeven van brandgevaarlijke situaties en maatregelen treffen. Tijdens een evenement met gebruik van de tribunes dienen de nooddeuren bij horeca op 1 e verdieping geopend te zijn! Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

19 Daarnaast hebben zij specifieke taken, zoals: Bij brand: Altijd en direct 112 bellen; Worden de BHV-ers gealarmeerd door het brandalarmsignaal en/of via telefoon; De plaatselijke BHV-er neemt direct actie op de plaats van het probleem door medewerkers en overige bezoekers uit de gevarenzone te verwijderen, alarmering van de hulpdiensten en de brandbestrijding ter hand te nemen. Hij vraagt eventueel via de telefoon of portofoon om assistentie bij de overige BHV-ers; Indien noodzakelijk assisteren BHV-ers de overige BHV-ers, daar waar dat nodig en/of gevraagd wordt; In overeenstemming met de ontruimingslijst (bijlage 7) controleren BHV-ers of iedereen het pand verlaten heeft en melden dit aan de HBHV-er; Denk aan de controle van de kledinghokjes, toiletten, archieven, kasten, lift, etc.; Indien iemand vermist wordt, onmiddellijk doorgeven aan receptie, deze zal de hulpdiensten zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen; Zorg dat medewerkers, cliënten en overige bezoekers op de verzamelplaats blijven; Blijf rustig, raak niet in paniek en geef duidelijke opdrachten; Op de verzamelplaats dient een inventarisatie plaats te vinden. De verzamelplaats is op de parkeerplaats t/o de hoofdingang (bezoekers zullen waarschijnlijk niet op de verzamelplaats blijven, dit is alleen voor medewerkers).. Pictogram verzamelplaats Bij ongeval: Worden BHV-ers gealarmeerd door de receptie of een collega; Gaan zij direct naar het slachtoffer en laten de hulpdienst waarschuwen; Passen (indien nodig) levensreddende handelingen toe; Blijven zij bij het slachtoffer; Stellen zij het slachtoffer gerust en dragen het slachtoffer over aan de hulpdienst Directie De directie van het Sportcomplex draagt zorg voor de naleving van instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door de brandweer en de ARBO-wet. De directie is (eind)verantwoordelijk voor de geoefendheid van het personeel bij brand, hulpverlening, ontruiming, regelmatige controle van blusmiddelen, etc. De eigenaar is verantwoordelijk voor installaties en bereikbaarheid van het gebouw. De directie van het genoemde heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen door dit ontruimingsplan te laten opstellen. Een akkoordverklaring voor dit plan is in bijlage 8 opgenomen. Bij een calamiteit: Wordt directie door manager/hbhv altijd gewaarschuwd; Verleent directie assistentie aan de BHV-organisatie om het incident zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk schade voor mensen en materialen af te handelen; BHV-ers beslissen tot een eventuele ontruiming bij brand. HBHV-er zorgt voor informatie naar directie. Directie houdt de eindverantwoordelijkheid van een totale ontruiming en van het optreden van de eigen organisatie; Draagt directie zorg voor het inlichten van familie bij eventuele slachtoffers en informeert, in overleg met politie en brandweer, de nieuwsmedia. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

20 8. Ontruimingsplattegronden Bijgevoegd op A3 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

21 9. Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

22 Bijlage 1: Verklaring van symbolen Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

23 Bijlage 2: Preventietips Roken in het pand is NIET toegestaan; Sluit bij het verlaten van de kantoren altijd de deuren en ramen; Zorg voor een goede bereikbaarheid van de brandblusser(s) en EHBO middelen; Houd deuren, (nood)uitgangen en vluchtwegen vrij; Meld defecten aan blusmiddelen en/of nooduitgangen direct aan een BHVer/gebouwbeheerder; Voorkomen is beter dan blussen. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

24 Bijlage 3: Beschikbaar materiaal Vaste slanghaspels: Blusmiddelen: Op iedere etage op meerdere plaatsen Op enkele etages op meerdere plaatsen (door de huurder zelf geregeld) EHBO middelen: AED: Aanwezig achter balie op begane grond en op 1 e verdieping achter bar fitnessruimte Brandslanghaspels in kast Oogdouche, in technische ruimte in kelder AED Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

25 Bijlage 4: BHV organisatie Naam Functie Telefoonnummer Esli Onclin Hoofd BHV-er Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

26 Bijlage 5: Belangrijke telefoonnummers Landelijk Alarmnummer 112 Nationaal storingsnummer Gas en Stroom Ziekenhuis Spaarne Onderhoud BMC TES installatie techniek Intertraining Gemeente Haarlemmermeer Horeca begane grond Technische dienst xxxxxxxxxxx Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

27 Bijlage 6: Meldingsrapport Bommelding Melding komt binnen: blijf rustig en noteer tijdstip: TIJDSTIP:... Werkt de nummerherkenning op de centrale? Schrijf op!!! NUMMER... O Gesprek komt van buiten O gesprek komt van binnen gebouw Stel deze 5 vragen en schrijf de antwoorden op. Probeer kalm te blijven. Wanneer zal de bom ontploffen?... Waar ligt de bom?... Hoe ziet de bom eruit?... Waarom doet u dit?... Behoort u tot een organisatie? Welke?... Wie bent u?... De melder klonk als een: O Man O Vrouw O Kind O Leeftijd O Nederlander O Buitenlander Taal van de melder: O accentloos Nederlands O andere taal, namelijk:... O gebrekkig Nederlands O Nederlands met accent/dialect... Spreektempo van de melder: O snel O normaal O langzaam Stem van de melder O hoog O neutraal O laag O fluisterend O hard O normaal O zacht O hees O kalm O agressief O opgewonden O verdraaide stem O anders, namelijk:... Inhoud van de melding ( letterlijk mogelijk)... Overige bijzonderheden melding:... Uw naam:... datum:... Let op!! Blijf bij de telefoon tot een eventuele ontruiming. Er kan een vervolg melding komen. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof

Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Brand in zorgcentrum De Geinsche Hof Evaluatie van de BHV inzet en de samenwerking met gemeente en hulpdiensten op en na 27 juni 2011 J.G.H. Bos Drs. A.M.D. van Es Drs. M. Zannoni Met medewerking van:

Nadere informatie