Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp. Volgens NEN 8112:2010"

Transcriptie

1 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Volgens NEN 8112:2010 Januari 2014

2 Colofon Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Auteur: De heer M. Goudberg Intern contact: De heer E. van Loon Vormgeving en illustraties: De heer M. Goudberg Intertraining bv Eindredactie: Mevrouw W. Kempers-Gosewehr Intertraining bv Norm: NEN 8112, juni Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen Intertraining bv 1 e druk ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem- Alexander, Bennebroekerweg 800, Hoofddorp. Intertraining bv Schillingweg PL NIEUW-VENNEP Tel.: Fax.: Website: Januari 2014 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Situatietekening Gebouw, gebruiksfunctie, installaties en organisatie Gebouw Installaties Organisatie Alarmeringsprocedure intern en extern Interne alarmering Externe alarmering Stroomschema alarmering Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm Wat te doen bij het ontdekken van brand? Wat te doen bij een ontruimingsalarm? Wat te doen bij een ongeval? Wat te doen bij een bommelding? Wat te doen bij een overheidsalarm? Meldpunt alarmmeldingen Taken BHV Taken Hoofd BHV (HBHV) Taken bedrijfshulpverlener Directie Ontruimingsplattegronden Logboek ontruimingsplan Bijlage 1: Verklaring van symbolen Bijlage 2: Preventietips Bijlage 3: Beschikbaar materiaal Bijlage 4: BHV organisatie Bijlage 5: Belangrijke telefoonnummers Bijlage 6: Meldingsrapport Bommelding Bijlage 7: Ontruimingslijst Kelder t/m 2 e verdieping Bijlage 8: Verklaring directie Bijlage 9: Gevaarlijke stoffen: Bijlage 10: Meldingsrapport ongeval Bijlage 11: De opbouw van een oefenprogramma Bijlage 12: De opbouw van een oefenprogramma Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

4 1. Inleiding Het is altijd mogelijk dat zich situaties voordoen waardoor het noodzakelijk is dat medewerkers en bezoekers van het Sportcomplex Koning Willem-Alexander dit pand zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voordoen bij brand, een ongeval, wateroverlast, stormschade, een bommelding, een gaslekkage, in opdracht van het bevoegde gezag of andere voorkomende gevallen. Om in deze noodsituaties als bedrijfshulpverlening op effectieve wijze hulp te kunnen verlenen moet vooraf een duidelijk plan gemaakt worden, het ontruimingsplan. In dit, specifiek voor het Sportcomplex Koning Willem-Alexander aan de Bennebroekerweg te Hoofddorp geschreven ontruimingsplan, worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk aangegeven. De BHV-organisatie kan in overeenstemming met dit plan snel optreden bij brand, ongeval of andere calamiteit. De eerste prioriteit en de te nemen acties zijn gericht op de veiligheid van medewerkers en overige bezoekers. De volgende prioriteit is schadebeperking van onroerend- en roerend goed. Met ingang van januari 2007 is de nieuwe Wet op de Arbeidsomstandigheden (Arbo-wet) van kracht geworden. Hierin worden organisaties verplicht om op adequate wijze de BHV in te richten door één of meerdere werknemers aan te wijzen/stellen en op te leiden tot BHV-er. De BHV-ers zijn in de eerdergenoemde noodsituaties verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp (levensreddend handelen), brandbestrijding, alarmering van externe hulpverleners en evacuatie van medewerkers en bezoekers uit het gebouw. Deze nieuwe wet maakt dat bedrijfshulpverlening maatwerk wordt. Dit ontruimingsplan is in opdracht van Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. (SKWA), de heer E. van Loon, opgesteld en dient als naslagwerk voor directies, BHV-ers, gebruikers van het pand en alle overige bij de hulpverlening betrokken personen en instanties. Deze personen dienen kennis te nemen van dit plan en in geval van calamiteit in overeenstemming met dit plan te handelen. De heer van Loon heeft het plan door ondertekening geaccordeerd. Het plan is opgesteld conform de actueel geldende norm NEN 8112, leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen, van juni Het is voor iedereen duidelijk wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft bij incidenten en calamiteiten. Doel Bedrijfshulpverlening: Snelle en deskundige hulp op bedrijfsniveau bij brand/ongeval en overige calamiteiten; Bij medische noodsituaties de helpers en het benodigde materieel zo snel mogelijk ter plaatse te hebben; In geval van brand een zo snel mogelijke alarmering, effectieve brandbestrijding en indien nodig een snelle en ordelijke ontruiming. Met inachtneming van wat er in dit plan is beschreven ten aanzien van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is bij alarmering de BHV organisatie bovengeschikt aan de bestaande hiërarchische organisatie. Intertraining is niet verantwoordelijk voor door derden aangebrachte veranderingen die de goede werking van dit plan nadelig kunnen beïnvloeden. Het bovenstaande is van toepassing op zowel de digitale als de papieren versie. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

5 2. Situatietekening Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

6 3. Gebouw, gebruiksfunctie, installaties en organisatie 3.1 Gebouw Sportcomplex Koning Willem-Alexander Bennebroekerweg AB Hoofddorp Het complex is uitgevoerd in een betonconstructie met glas en deels stalenprofielplaten op de gevel. Sportcomplex Koning Willem-Alexander Gebouw Het complex bestaat uit vier bouwlagen en heeft verschillende gebruiksfuncties, namelijk Sportfunctie en Bijeenkomstfunctie. In het gebouw zijn verschillende sportactiviteiten mogelijk. Tevens is een aantal kantoorruimten en fysiotherapie behandelkamers in gebruik. Het complex beschikt over een hoofdtrappenhuis, twee noodtrappenhuizen en een trappenhuis achter de balie. Dit trappenhuis achter de balie loopt alleen van de begane grond naar de eerste verdieping. Bezoekers van het pand vallen bij ontruiming onder de verantwoordelijkheid van de BHV organisatie. Begane grond: Op de begane grond bevinden zich de hoofdentree, brandweeringang kleedruimten, zwembaden en sportzalen. Tevens bevindt zich hier de receptiebalie met achter de receptie de BMC en het restaurant. Brandweeringang naast hoofdentree sportcomplex Sleutelbuis voor toegang brandweer 1 e verdieping: De eerste verdieping is te bereiken met de trap vanuit de centrale hal op de begane grond, of met de lift die zich bevindt rechts naast de balie. Op de eerste verdieping bevinden zich een aantal kantoren, behandelruimten voor fysiotherapie, fitnessruimte, de grote sporthal en de toegang tot de tribune. Tevens is er een café gevestigd wat te bereiken is via de tribune of met de trap vanaf de begane grond. 2 e verdieping: De tweede verdieping is te bereiken met de lift of met de trap. Op de tweede verdieping bevinden zich een aantal kantoren en behandelruimten voor fysiotherapie. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

7 Kelder: De kelder is geheel een technische ruimte. In de kelder zijn zuiveringsinstallaties en een luchtbehandelingsruimte gevestigd. Tevens zijn hier ruimtes waar chemische stoffen worden gebruikt en opgeslagen. De kelder is niet toegankelijk voor publiek. Voor een uitgebreide beschrijving zie het speciaal opgestelde calamiteitenplan. Nooduitgangen: In geval van een ontruiming kunnen de aanwezige personen via het centrale trappenhuis of de noodtrappenhuizen de verdiepingen verlaten naar de begane grond en vanuit daar, door verschillende nooduitgangen, het pand verlaten. De kortste vluchtroute naar de nooduitgangen wordt aangegeven met verlichte bordjes met daarop de looprichting. Tevens zijn in het gebouw, op strategische plaatsen, ontruimingsplattegronden aangebracht. 3.2 Installaties In het pand zijn de volgende installaties aanwezig: 1. Brandmeldinstallatie (BMI)/ontruimingsalarminstallatie (OAI) met handmelders en automatische melders voor het hele gebouw. Het gebouw beschikt over volledige bewaking voor de sporthal en de horeca en gedeeltelijke bewaking voor het zwembad en de turnhal. De brandmeldcentrale (BMC) bevindt zich in de entreehal op de begane grond, achter de receptie (afb.1); 2. Bewegwijzering door transparanten en noodverlichting (afb.2); 3. Lift (afb. 3); 4. Deur vastzet inrichting afb. 4); 5. Aspiratie systeem (afb.5); 6. Deur ontgrendelingsysteem (afb.6); 7. Luchtbehandelingsinstallatie; 8. Brandschermen. Ad 1 De gecombineerde brandmeldcentrale/ontruimingsinstallatie is van het merk Hertek. De meldingen van storing en brand worden doorgemeld naar een Particuliere Alarm Centrale (hierna te noemen PAC). Let op ook zelf 112 bellen! Afb. 1 BMC op de begane grond Bij een brandmelding worden de volgende sturingen actief: Er vindt geen doormelding plaats, zelf 112 bellen; Ontruimingsalarm direct geactiveerd bij het inslaan van een handmelder of detectie via automatische melder; De liften gaan naar begane grond en blijven daar met geopende deuren staan; Deuren in brandscheiding zullen sluiten; Het brandscherm zal worden neer gelaten. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

8 Ad 2 In het pand is noodverlichting aangebracht, deze gaan branden bij stroomuitval. Door middel van transparantverlichting zijn de vluchtwegen aangegeven. Deze verlichting blijft ook branden indien de stroom is uitgevallen. Afb. 2 Transparantverlichting Ad 3 In het pand is één lift aanwezig. De lift is gekoppeld aan de brandmeldcentrale. Afb. 3 Lift vanaf de begane grond nabij receptie Ad 4 De deuren in de brand- en/of rookscheidingen, welke - gewenst - open staan, zijn uitgerust met kleefmagneten of gestuurde deurdrangers. Bij een brandmelding zullen de deurdrangers loslaten en zullen de deuren dichtvallen. Afb.4 Gestuurde deurdranger Ad 5 Aspiratiesysteem; Het aspiratiesysteem, dat zich bevindt in de hoge sporthal aan het plafond, zuigt lucht aan. Indien deze lucht een afwijking vertoont zal de BMC in alarm treden. Afb.5 Rode aspiratie aanzuigbuis aan plafond van sporthal Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

9 Ad 6 Deur ontgrendelingsysteem. De groene handmelders zijn om deuren te openen tijdens een calamiteit zoals een stroomstoring. Door inslaan van de groene melder zal de deur ontgrendelen. Afb.6 Deur ontgrendelingkastje Ad 7 Ad 8 De luchtbehandelingsinstallatie zal tijdens een brandalarm naar 100% worden geschakeld. Het brandscherm zal worden gesloten ten tijde van een brandalarm. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

10 Overige gebouw gebonden installaties: Zuiverings- en Chloorinstallatie; Zoutelectrolyse installatie; Brandslanghaspels; Handbrandblussers; CV + klimaatsystemen + luchtbehandeling; Toegangscontrolesysteem. Brandindicaties van automatische melders en handmelders worden NIET doorgemeld naar een PAC. Altijd zelf 112 bellen! Bij een brandmelding worden de BHV-ers door het ontruimingssignaal en gesproken woord via de omroepinstallatie gealarmeerd. Afhankelijk van de situatie zal vervolgens naar bevindingen worden gehandeld in opdracht van de Hoofd BHV-er, hierna te noemen HBHV. De HBHV-er coördineert de actie van de BHV-ers. 3.3 Organisatie Het pand is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en wordt gehuurd door Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. Algemeen BHV organisatie: De BHV organisatie is zodanig ingericht dat altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om veilig en snel een ontruiming te begeleiden. Eenmaal per jaar zal een ontruimingsoefening worden gehouden, waar verplicht door alle medewerkers aan deel genomen dient te worden, en zal het gebouw geïnspecteerd worden op vluchtroutes en geplaatste voorzieningen, zoals de werking van nooduitgangen en diverse sturingen. Herkenbaarheid: BHV-ers zijn herkenbaar aan de gele vesten met aanduiding BHV. Alle BHV-ers beschikken over een BHV-vest. Opleiding: De BHV-ers hebben de wettelijk verplichte BHV opleidingen, d.w.z. ontruiming, levensreddende handelingen en praktijk brandbestrijding met goed gevolg afgerond en jaarlijks zullen zij met betrekking tot bovenstaande vakken worden bijgeschoold. Minimaal zal één ontruimingsoefening per jaar worden gehouden (ook om het overige personeel te oefenen). EHBO-ers en BHV-ers worden opgeleid en volgen (jaarlijks) herhalingstrainingen. Communicatie: In geval van een gecoördineerde actie door de BHV-organisatie is communicatie essentieel. De BHV-ers communiceren ingeval van een calamiteit door middel van telefoon om zo de ontruiming en/of een snelle informatievoorziening te bevorderen. Tevens is er een megafoon aanwezig, deze bevindt zich achter de receptie op de begane grond. De megafoon is te gebruiken tijdens een evacuatie. 7 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

11 4. Alarmeringsprocedure intern en extern In dit hoofdstuk wordt de alarmeringsprocedure beschreven. De alarmeringsprocedure wordt onderverdeeld in twee gedeelten, te weten: interne alarmering en externe alarmering. 4.1 Interne alarmering BHV-ers, medewerkers en bezoekers kunnen via het ontruimingssignaal of gesproken woord via de omroepinstallatie of mondeling worden gealarmeerd. Men kan het ontruimingssignaal activeren door een handbrandmelder in te slaan (afb.8, dit uitsluitend in geval van brand). Voor alle andere calamiteiten dient de receptie te worden geïnformeerd. De receptioniste stelt een BHV-er op de hoogte. 4.2 Externe alarmering Via het landelijke telefonische noodnummer (0)112 dienen de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulancedienst te worden gealarmeerd. De brandmeldcentrale geeft bij een brandmelding (d.m.v. een handmelder en/of automatische melder) de melding NIET door aan een alarmcentrale. Bij een serieus probleem altijd zelf de hulpdienst (laten) bellen. Bij contact met de hulpdiensten dient informatie te worden verschaft over de actuele situatie, zoals: Naam en telefoonnummer van de melder; Het soort incident of wat er gebeurd is; Van wie u hulp nodig heeft of welke hulpverleningsdienst gewaarschuwd moet worden; Het adres en de naam van het bedrijf; Eventuele slachtoffers en hoeveel; De toestand van slachtoffer(s); Wat u hebt gedaan of gaat doen. In geval van een brandmelding door een handmelder: Wordt het ontruimingsalarm en gesproken woord via de omroepinstallatie geactiveerd (afb.9); Starten de BHV-ers de ontruiming en ontvangen nadere informatie en instructies van de HBHV-er. Afb. 8 Handbrandmelder afb. 9 Speaker omroepinstallatie Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

12 5. Stroomschema alarmering Noot: Brandmeldingen gaan niet naar de brandweer, zelf 112! In alle gevallen de brandweer opvangen en informeren Coördinatie door HBHV-er vanuit de entree bij de receptie Bij loosalarm: brandmeldcentrale resetten en voorval vermelden in logboek en niet overgaan tot actie Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

13 6. Ontruimingsorganisatie en wijze van ontruiming De ontruiming zal gezamenlijk worden uitgevoerd door alle BHV-ers, die aanwezig zijn in het pand. Bij alarmering trekken de aanwezige BHV-ers hun BHV-vest aan en starten de ontruiming. Het complex kan per zone worden ontruimd of treed per zone in alarm. Een gehele ontruiming kan worden geactiveerd op het ontruimingspaneel. Het ontruimen van een pand wordt gecontroleerd door de HBHV-er. Hiervoor dient de ontruimingslijst (bijlage 7) te worden gehanteerd. De coördinatie van BHV activiteiten vindt plaats bij de ingang op de begane grond (nabij de receptie). De HBHV-er stuurt twee BHV-ers naar de plaats van de calamiteit en één BHV-er naar de verzamelplaats om de mensen op te vangen en te informeren. Het receptiebaliepersoneel laat niemand meer naar binnen bij het horen van het ontruimingssignaal en verzoekt de aanwezige mensen zo spoedig mogelijk naar buiten (de verzamelplaats) te gaan. Hulpverleners worden door de Hoofd BHV-er geïnformeerd. De verzamelplaats is op de parkeerplaats t/o de hoofdingang (bezoekers zullen waarschijnlijk niet op de verzamelplaats blijven, dit is alleen voor medewerkers). De wijze van ontruimen is als volgt: 1. De ruimte waar de calamiteit is; 2. De direct omliggende ruimten/verdieping; 3. De bovenliggende verdieping; 4. De rest van het pand. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

14 Zie onderstaande schematische weergave. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

15 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

16 7. Taken bij een ontruiming of een ontruimingsalarm In dit hoofdstuk wordt beschreven welke acties door het personeel genomen moeten worden in geval van een calamiteit. Het gaat hier niet alleen om het personeel dat een taak heeft als bedrijfshulpverlener, maar het geldt voor het voltallige personeel van het complex. De medewerkers van de horeca op de begane grond vallen onder leiding van de BHV-ers van het complex Wat te doen bij het ontdekken van brand? Altijd en direct 112 bellen; Sla een handbrandmelder in; Blijf rustig en raak niet in paniek; Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid in overeenstemming met de ontruimingsinstructie van BHV-ers; Maak als BHV-er, indien mogelijk, een aanvang met de brandbestrijding, denk daarbij aan uw eigen veiligheid en die van andere personen; Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond; Sluit ramen en deuren, verlaat rustig het gebouw en ga naar de verzamelplaats; Neem altijd de kortste en veiligste weg naar buiten; Maak geen gebruik van de lift; Blijf op de verzamelplaats en inventariseer of je iemand mist. De verzamelplaats is op de parkeerplaats t/o de hoofdingang (bezoekers zullen waarschijnlijk niet op de verzamelplaats blijven, dit is alleen voor medewerkers).. Pictogram verzamelplaats Wat te doen bij een ontruimingsalarm? U wordt gewaarschuwd door het ontruimingsalarm/gesproken woord en ontvangt instructies van BHV-ers; Voorkom paniek en luister naar BHV-ers; Breng in gevaar zijnde personen in veiligheid in overeenstemming met de ontruimingsinstructies van BHV-ers; Draag zorg voor uw bezoekers door hen te begeleiden met vluchten; Help mindervalide personen; Ga naar de verzamelplaats, blijf op de verzamelplaats en inventariseer of je iemand mist Wat te doen bij een ongeval? Waarschuw onmiddellijk een BHV-er via de receptie of telefoon; Blijf bij het slachtoffer en stel hem/haar gerust; Draag het slachtoffer over aan de BHV-er, EHBO-er of de hulpdienst Wat te doen bij een bommelding? Maak gebruik van het formulier bommelding (zie bijlage 6); Waarschuw een BHV-er via de receptie of telefoon; Volg de instructies van de BHV, de brandweer en/of politie op; Bij een ontruiming: neem eigen koffers en tassen mee naar buiten. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

17 7.1.5 Wat te doen bij een overheidsalarm? Bij incidenten buiten het gebouw bestaat de mogelijkheid dat het sirenenet in werking wordt gesteld. De sirenes staan door de gemeente verspreid opgesteld. Bij het horen van de sirenes dient men de volgende maatregelen te treffen: Blijf binnen of ga naar binnen en voorkom de uittocht van mensen uit het gebouw; Sluit alle ramen en deuren, schakel de luchtbehandelingsinstallatie uit; Zet de radio/tv aan en stem deze af op RTV Noord Holland, deze zender verzorgt rampeninformatie voor de gemeente Haarlemmermeer: o Radio ether: FM 88.9; o Radio kabel: FM 92.5; o TV digitaal: Ziggo ; o TV kabel: kanaal 6 (184 MHz) Benoem iemand om te luisteren naar deze zender; Gebruik de telefoon niet of zo weinig mogelijk en beperk het gebruik van het internet om overbelasting te voorkomen wat de hulpverlening kan tegenwerken; Wacht instructies af die u krijgt via radio, televisie en/of geluidswagens. Algemene informatie over rampen is te verkrijgen op de site crisis.nl, bij een ramp in de omgeving van Hoofddorp wordt deze site vervangen door een site met actuele informatie over de ramp. 7.2 Meldpunt alarmmeldingen De receptie is het meldpunt voor alarmeringen, hier zal men een BHV-er alarmeren tijdens de afwezigheid van de receptie zal deze taak worden overgenomen door de horecamedewerkers. De BHV-ers zijn te bereiken via de receptie of de draadloze telefoon. Receptiepersoneel heeft specifieke taken in het kader van de bedrijfshulpverlening, zoals: Bij brand: Direct 112 bellen en de hulpverleners alarmeren en/of informeren; BHV-ers op de hoogte brengen van de plaats en verdieping van de calamiteit; De receptie laat niemand meer naar binnen bij het horen van het ontruimingssignaal en verzoekt iedereen het pand te verlaten. Bij ongeval: Worden zij mondeling en/of telefonisch op de hoogte gebracht van het ongeval; In opdracht van de BHV-er of EHBO-er hulp van buitenaf inroepen via 112. Bij bommelding: Sta de melder rustig te woord en blijf zelf ook rustig; Maak tijdens het gesprek gebruik van het bommeldingsformulier (zie bijlage 6); Daarna onmiddellijk een HBHV-er informeren; Na opdracht van de eerst aankomende BHV-er de hulpdienst(en) bellen; Bij een ontruiming naar aanleiding van een bommelding wordt altijd een het gehele pand ontruimd; Voorkom paniek. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

18 7.3 Taken BHV In deze paragraaf zijn de taken van de bedrijfshulpverlener beschreven Taken Hoofd BHV (HBHV) De BHV-ers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand. Bij elk alarm treedt de desbetreffende zone (deel van het complex) in alarm of wordt per zone ontruimd. Verdere stappen worden genomen naar aanleiding van de bevindingen van de BHV-ers. De Hoofd BHV-er geeft leiding aan de BHV-organisatie vanuit de receptie tijdens een inzet. De directie en/of HBHV-er is verantwoordelijk voor de volgende zaken; BHV-opleidingen en herhalingstrainingen laten organiseren; Mutaties BHV personeel en indien nodig nieuwe BHV-ers laten benoemen en opleiden; Onderhoudt portofoons en megafoon (maandelijkse controle op juiste werking + conditie batterijen testen indien aanwezig); Minimaal één ontruimingsoefening per jaar laten organiseren; Een jaarlijkse preventiecheck op het gebouw laten uitvoeren en de (brand)veiligheidsvoorzieningen laten controleren; Actueel laten houden van dit ontruimingsplan. Bij een brandmelding zal de brandweer worden gealarmeerd in overleg met de HBHV-er. De hulpdiensten dienen altijd via 112 te worden gealarmeerd. Controlelijst voor BHV (HBHV-er): Zijn brandweer en/of andere hulpdiensten al gewaarschuwd? Is de bedrijfshulpverlening al ingezet? Zijn alle aanwezigen geïnformeerd en geïnstrueerd? Zijn de BHV-ers van de winkeliers op de begane grond gewaarschuwd? Wordt de brandweer opgevangen en begeleid? Hoe loopt de ontruiming, is er terugkoppeling en wordt alles ontruimd? Wordt voorkomen dat nieuwe bezoekers het complex betreden? Taken bedrijfshulpverlener De bedrijfshulpverleners zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de door hen gehuurde ruimten. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor: Vluchtwegen en nooduitgangen vrijhouden; Blusmiddelen en EHBO voorzieningen goed zichtbaar en bereikbaar houden; Blusmiddelen en EHBO voorzieningen in goede staat houden; Aangeven van brandgevaarlijke situaties en maatregelen treffen. Tijdens een evenement met gebruik van de tribunes dienen de nooddeuren bij horeca op 1 e verdieping geopend te zijn! Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

19 Daarnaast hebben zij specifieke taken, zoals: Bij brand: Altijd en direct 112 bellen; Worden de BHV-ers gealarmeerd door het brandalarmsignaal en/of via telefoon; De plaatselijke BHV-er neemt direct actie op de plaats van het probleem door medewerkers en overige bezoekers uit de gevarenzone te verwijderen, alarmering van de hulpdiensten en de brandbestrijding ter hand te nemen. Hij vraagt eventueel via de telefoon of portofoon om assistentie bij de overige BHV-ers; Indien noodzakelijk assisteren BHV-ers de overige BHV-ers, daar waar dat nodig en/of gevraagd wordt; In overeenstemming met de ontruimingslijst (bijlage 7) controleren BHV-ers of iedereen het pand verlaten heeft en melden dit aan de HBHV-er; Denk aan de controle van de kledinghokjes, toiletten, archieven, kasten, lift, etc.; Indien iemand vermist wordt, onmiddellijk doorgeven aan receptie, deze zal de hulpdiensten zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen; Zorg dat medewerkers, cliënten en overige bezoekers op de verzamelplaats blijven; Blijf rustig, raak niet in paniek en geef duidelijke opdrachten; Op de verzamelplaats dient een inventarisatie plaats te vinden. De verzamelplaats is op de parkeerplaats t/o de hoofdingang (bezoekers zullen waarschijnlijk niet op de verzamelplaats blijven, dit is alleen voor medewerkers).. Pictogram verzamelplaats Bij ongeval: Worden BHV-ers gealarmeerd door de receptie of een collega; Gaan zij direct naar het slachtoffer en laten de hulpdienst waarschuwen; Passen (indien nodig) levensreddende handelingen toe; Blijven zij bij het slachtoffer; Stellen zij het slachtoffer gerust en dragen het slachtoffer over aan de hulpdienst Directie De directie van het Sportcomplex draagt zorg voor de naleving van instructies en voorschriften met betrekking tot de veiligheid, voorgeschreven door de brandweer en de ARBO-wet. De directie is (eind)verantwoordelijk voor de geoefendheid van het personeel bij brand, hulpverlening, ontruiming, regelmatige controle van blusmiddelen, etc. De eigenaar is verantwoordelijk voor installaties en bereikbaarheid van het gebouw. De directie van het genoemde heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen door dit ontruimingsplan te laten opstellen. Een akkoordverklaring voor dit plan is in bijlage 8 opgenomen. Bij een calamiteit: Wordt directie door manager/hbhv altijd gewaarschuwd; Verleent directie assistentie aan de BHV-organisatie om het incident zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk schade voor mensen en materialen af te handelen; BHV-ers beslissen tot een eventuele ontruiming bij brand. HBHV-er zorgt voor informatie naar directie. Directie houdt de eindverantwoordelijkheid van een totale ontruiming en van het optreden van de eigen organisatie; Draagt directie zorg voor het inlichten van familie bij eventuele slachtoffers en informeert, in overleg met politie en brandweer, de nieuwsmedia. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

20 8. Ontruimingsplattegronden Bijgevoegd op A3 Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

21 9. Logboek ontruimingsplan Mutaties ontruimingsplan Datum Reden Omschrijving Ontruimingsoefeningen Datum Bijzonderheden Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

22 Bijlage 1: Verklaring van symbolen Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

23 Bijlage 2: Preventietips Roken in het pand is NIET toegestaan; Sluit bij het verlaten van de kantoren altijd de deuren en ramen; Zorg voor een goede bereikbaarheid van de brandblusser(s) en EHBO middelen; Houd deuren, (nood)uitgangen en vluchtwegen vrij; Meld defecten aan blusmiddelen en/of nooduitgangen direct aan een BHVer/gebouwbeheerder; Voorkomen is beter dan blussen. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

24 Bijlage 3: Beschikbaar materiaal Vaste slanghaspels: Blusmiddelen: Op iedere etage op meerdere plaatsen Op enkele etages op meerdere plaatsen (door de huurder zelf geregeld) EHBO middelen: AED: Aanwezig achter balie op begane grond en op 1 e verdieping achter bar fitnessruimte Brandslanghaspels in kast Oogdouche, in technische ruimte in kelder AED Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

25 Bijlage 4: BHV organisatie Naam Functie Telefoonnummer Esli Onclin Hoofd BHV-er Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

26 Bijlage 5: Belangrijke telefoonnummers Landelijk Alarmnummer 112 Nationaal storingsnummer Gas en Stroom Ziekenhuis Spaarne Onderhoud BMC TES installatie techniek Intertraining Gemeente Haarlemmermeer Horeca begane grond Technische dienst xxxxxxxxxxx Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

27 Bijlage 6: Meldingsrapport Bommelding Melding komt binnen: blijf rustig en noteer tijdstip: TIJDSTIP:... Werkt de nummerherkenning op de centrale? Schrijf op!!! NUMMER... O Gesprek komt van buiten O gesprek komt van binnen gebouw Stel deze 5 vragen en schrijf de antwoorden op. Probeer kalm te blijven. Wanneer zal de bom ontploffen?... Waar ligt de bom?... Hoe ziet de bom eruit?... Waarom doet u dit?... Behoort u tot een organisatie? Welke?... Wie bent u?... De melder klonk als een: O Man O Vrouw O Kind O Leeftijd O Nederlander O Buitenlander Taal van de melder: O accentloos Nederlands O andere taal, namelijk:... O gebrekkig Nederlands O Nederlands met accent/dialect... Spreektempo van de melder: O snel O normaal O langzaam Stem van de melder O hoog O neutraal O laag O fluisterend O hard O normaal O zacht O hees O kalm O agressief O opgewonden O verdraaide stem O anders, namelijk:... Inhoud van de melding ( letterlijk mogelijk)... Overige bijzonderheden melding:... Uw naam:... datum:... Let op!! Blijf bij de telefoon tot een eventuele ontruiming. Er kan een vervolg melding komen. Ontruimingsplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander, Bennebroekerweg Hoofddorp januari

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

Ontruimingsplan Het Gebouw Bonairestraat 6 LEIDEN

Ontruimingsplan Het Gebouw Bonairestraat 6 LEIDEN Ontruimingsplan Het Gebouw Bonairestraat 6 LEIDEN Volgens NEN 8112:2010 Januari 2013 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 132141-1088293 Colofon Ontruimingsplan Het Gebouw,

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV

Digitaal ontruimingsplan. Precare BV Digitaal ontruimingsplan Precare BV Ontruimingsplan. Opmerking [A1]: Hier geeft u aan op welk (deel van het) bouwwerk dit plan van toepassing is. Let op: verwijder de puntjes ( ); de haakjes worden niet

Nadere informatie

CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN SPORTFONDSEN HILLEGOM BV.

CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN SPORTFONDSEN HILLEGOM BV. April 2013 CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN SPORTFONDSEN HILLEGOM BV. pagina 1. Inhoudsopgave 1 2. Inleiding 2 3. Situatietekening 3 4. Gebouw, Installaties en organisatie 4 5. Alarmeringprocedure Intern

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve

Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum de Pekhoeve Dorpstraat 94 4851 CN ULVENHOUT Goedkeuringstempel Brandweer: (origineel gestempeld op 1 oktober 2007) Printdatum: Nov-07 Versie: 1.3 September 2007

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar

Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar Calamiteitenplan WZK Onderwatersport Wassenaar ALGEMENE RICHTLIJNEN WAT TE DOEN BIJ HET ONTDEKKEN VAN BRAND 1. Blijf kalm, voorkom paniek; 2. Activeer het brandalarm door het inslaan van het ruitje van

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden

Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 150858-1771467 Ontruimingsplan KDV Langhors Rijnsburgerweg 10 te 2333 AA Leiden Datum opstellen plan : 28 augustus 2013 Datum aangepast

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer

Ontruimingsplan. Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD. De Commandant van de Brandweer Ontruimingsplan Christoffel Rijnesteinstraat 1 4834 LB BREDA GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer N.D. Sector: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en/of toelichting... 3 3. Situatietekening (ligging van

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer

Ontruimingsplan. Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918. Goedkeuring Brandweer Ontruimingsplan Sociaal Cultureel Centrum `t Klooster Jack van Gilsplein 1 4854CB Bavel Tel 0161 433918 Goedkeuring Brandweer 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 2.1Van het plan moeten op de hoogte zijn

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Okt. 2014: Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt nov. 2014 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer

Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan Zilverstraat 69 Zoetermeer Ontruimingsplan NEN 8112 Versie: Versie 2.0 Datum: Mei 2017 Opgesteld door: W.P. van der Zwan Saval brandbeveiliging 1. Inhoud 1. Inhoud... 2 2. Inleiding en

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110

Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Ontruimingsplan voor kantoorpanden op basis van NTA 8112 2110 Adres eigen bedrijf Personeel Hoofd BHV-er BHV-er Receptie Ontruiming Blz. 11 Blz. 12/13 Blz. 14 Blz. 15 EHBO Blz. 11 Blz. 18 Blz. 18 Blz.

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Reg. S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Rozendaal Versiedatum: september 2014 Bijlagen: Beknopte versie Instructie leerlingen Controlelijst meldingen 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave. 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0

Ontruimingsplan. Basisschool Essesteijn. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg. Elzendreef 4 2272 EB Voorburg 070-3873527 0 070-3873527 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 2 2 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 3 2.1 Gebruikers gebouw 3 2.2 Beheerder gebouw 3 2.3 Omschrijving gebouw 4 2.4 Technische ruimten

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan

Calamiteitenplan. Calamiteitenplan Calamiteitenplan Calamiteitenplan Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

Nota van B&W. BHV plan (ontruimingsplan) Raadhuis Hoofddorp

Nota van B&W. BHV plan (ontruimingsplan) Raadhuis Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp BHV plan (ontruimingsplan) Raadhuis Hoofddorp Poriefeuillehouder H. Tuning Coliegevergadering y WL.. zoocp Inlichtingen l. Kinders Vroklage (023 5676955)

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven

Ontruimingsplan. Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Ontruimingsplan Igluu Eindhoven Lichttoren 32 5611 BJ Eindhoven Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting... 3 3. Situatietekening... 4 4.1 Gebouw gegevens... 5 4.2 Openingstijden / aantal aanwezigen...

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag

OBS HOUTWIJK. CBS De Eshof. Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) Mari Andriessenstraat KN Den Haag Ontruimingsplan Conform NEN 8112:2010 (nl) OBS HOUTWIJK Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag CBS De Eshof Mari Andriessenerf 15 2552 KL Den Haag 002 04 februari 2015 Definitief AAS Veiligheid 1 van

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Voorbeeldontruimingsplan 1

Voorbeeldontruimingsplan 1 Dit document bevat een model voor een ontruimingsplan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen ontruimingsplan maken. Voorbeeldontruimingsplan 1 Met het model voor een ontruimingsplan kunt u eenvoudig uw eigen

Nadere informatie

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN

Brandweer Maarssen HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN 2 P 20 6 te 7 P imur iet. pecer.v C HANDLEIDING ONTRUIMINGSPLAN G INHOUD PAGINA Voorwoord 3 0 Onderwerp en toepassingsgebied 6 1 Indeling van het ontruimingsplan 6 2 Inleiding en/of toelichting 7 3 Situatietekening

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn

ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008. Johan de Witt-gymnasium, locatie Doelesteyn ONTRUIMINGSPLAN Volgens NEN 8112 LOGBOEK Conform het gebruiksbesluit: 2008 Johan de Witt-gymnasium, locatie KRID bv Partners in Veiligheid! WWW.KRID.NU KR10.0170-Johan de Witt-gymnasium locatie, - Ontruimingsplan

Nadere informatie

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009

BHV plan van MOVARES. Zwolle, 16 februari 2009 BHV plan van MOVARES Zwolle, 16 februari 2009 Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Instructies voor bezoekers 6. Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8

Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2009 Uitgave: 2010 Document nr.: Markaz 611-V1 Pagina: 1 van 8 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Markaz 611- V 1 Datum

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn

Ontruimingsplan. Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn. Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Ontruimingsplan Gebouw Tauro Alphen aan den Rijn Europalaan 16 2408 BG Alphen aan den Rijn Beheerder ontruimingsplan: Tauro Beheer B.V. Postbus 562 2300 AN Leiden 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1

Nadere informatie