Napo s risicospeurder: Les één Risico s en gevaren herkennen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Napo s risicospeurder: Les één Risico s en gevaren herkennen"

Transcriptie

1 Napo s risicospeurder: Les één Risico s en gevaren herkennen (9 11 jaar) Tips voor de leerkracht Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee volwassenen te maken hebben op het werk. Napo is een sympathiek figuurtje dat kinderen kan stimuleren na te denken over veiligheidskwesties en hen kan helpen deze te begrijpen en er goed mee om te gaan. Klik voor meer informatie over Napo op deze link: Er is een uitgebreide reeks Napo-filmpjes die u naar eigen inzicht kunt gebruiken in de les. Sommige basisbegrippen op het gebied van veiligheid uit dit lesplan sluiten aan op bestaande leerstof. Wij geven u diverse leuke ideeën om deze veiligheidsbegrippen in uw lessen op te nemen. Het kan als les worden gebruikt of deel uitmaken van een breder project. Het bevat verwijzingen naar andere onderwerpen, maar het hoofddoel is de aansprekende Napo-filmpjes te gebruiken om uw leerlingen bij te brengen hoe zij voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen en gevaren kunnen herkennen. Op de volgende pagina staat een overzicht van mogelijke activiteiten, doelen en benodigde materialen voor de les. Op de pagina daarna staat een gedetailleerder voorbeeld van een driedelig lesplan met een voorstel voor extra lesstof. In deze les ontdekken leerlingen hoe ze diverse risico s kunnen herkennen die henzelf en hun vrienden in gevaar kunnen brengen. Tijdens deze les kunnen ze hun samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen om een deel van het geleerde in praktijk te brengen. Meer informatie over thema s op het gebied van basisveiligheid en gezondheid die in deze les worden behandeld, kunt u vinden in het begeleidingsblad voor het lesplan.

2 Leerdoelen Les 1 Napo s risicospeurder: Risico s en gevaren herkennen Op school en thuis risico s en gevaren herkennen Verschillende risiconiveaus beoordelen In groepjes het materiaal voorbereiden waarmee het geleerde wordt gedemonstreerd 2/9 Activiteitenoverzicht Zie gedetailleerd lesplan * 40/45 minuten Spoor het risico op Bekijk het Napo-filmpje bij deze les: video Film: Gevaarlijke situaties Scène Risico s thuis Scène Risico inschatten Bespreek en definieer de gevaren die in de scènes worden getoond en andere gevaren die de leerlingen kennen. Stimuleer kinderen uit te leggen wat een risico en gevaar is (zie begeleidingsblad). Deel posters Gevaren herkennen uit en vraag kinderen een sticker te plakken op iets wat zij als gevaar zien. Vorm andere groepjes en vraag elk kind welke gevaren hij of zij heeft opgemerkt. Benodigde materialen Napo-filmpje (te downloaden) Stickers Posters Gevaren herkennen Download de beschikbare hulpmiddelen op: napo-for-teachers/resources Koppelingen naar onderwerpen/vakken Persoonlijke verzorging, maatschappijleer en gezondheid Huishoudelijke producten, inclusief geneesmiddelen, kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn Veiligheidsregels en manieren om je veiligheid te beschermen, waaronder verkeersveiligheidsbeginselen, en informatie over mensen die je daarbij kunnen helpen Inzien welke gevolgen je eigen gedrag heeft voor andere mensen Natuur en techniek Inzien dat er gevaar schuilt in levende organismen, materialen en fysieke processen, risico s beoordelen en maatregelen treffen om de risico s voor jezelf en voor anderen te beperken Leerlingen moeten inzicht krijgen in het gebruik en de etikettering van chemische stoffen in de thuisomgeving en de juiste manier om hiermee om te gaan Omgaan met natuurlijke en kunstmatige stoffen Burgerschap Gevaren herkennen en de daaruit voortvloeiende risico s beoordelen Vreemde taal/moedertaal In eenvoudige zinnen een verhaal schrijven met een begin, midden en einde

3 *Gedetailleerd lesplan Leerresultaten Ik kan uitleggen welke risico s ikzelf en anderen op school en thuis lopen Leerdoelen Op school en thuis risico s en gevaren herkennen Verschillende risiconiveaus beoordelen Inleiding 5 minuten Laat het Napo-filmpje bij deze les zien Wat is een risico? Waarom moeten we risico s voor onszelf en voor anderen vermijden? Mogelijke activiteiten: 40 minuten Toon de resterende scènes bij deze les: 1. Maak aan de hand van de voorbeelden in het Napo-filmpje een lijst van gevaren. 2. Bespreek waarom het filmpje erin slaagt om ons attent te maken op risico s. 3. Stimuleer kinderen om uit te leggen wat een risico en gevaar is. 4. Deel posters Gevaren herkennen uit en vraag kinderen een sticker te plakken op iets wat zij als gevaar zien. 5. Vorm andere groepjes en vraag elk kind welke gevaren hij of zij heeft aangewezen en waarom. Klassikale bespreking en beoordeling Aan het einde van de les kunnen leerlingen in een lied, rap of gedicht laten horen wat ze hebben geleerd over het opsporen van gevaren. Zowel de leerkracht als de leerling geven een beoordeling aan de hand van de volgende gradaties. Goud: Zilver: Brons: Ik kan ten minste drie soorten risico s of gevaren voor mijzelf en anderen noemen. Ik kan het risiconiveau beoordelen. Ik kan een gevaar en een risico (voor mijzelf en voor anderen) uit de thuisen de schoolomgeving uitleggen. Ik kan uitleggen wat een gevaar is. 3/9 Extra lesstof Presentatie/gesprek naar aanleiding van geselecteerde Napo-filmpjes over de diverse soorten veelvoorkomende risico s (verkeersongevallen, elektriciteit, vallen en uitglijden, vallen van een hoogte bijv. trappen chemische stoffen, lawaai). Hier vindt u een lijst van andere Napo-filmpjes die in de les kunnen worden behandeld:

4 Poster Gevaren herkennen OP DE BOUWPLAATS van het gevarenhuis: kijk uit! 4/9

5 Gevaren opsporen/herkennen Verslagformulier (optioneel hulpmiddel) Naam (leerling/ groep) Welk risico? Leg uit waardoor het gevaar wordt veroorzaakt Waar? Leg uit waar het is. 5/9

6 Gevarenhuis: OPLOSSINGEN /9 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Arbeider op het dak (zonder valbeveiliging), valbeveiliging vastgemaakt aan schoorsteen, die geen goed verankeringspunt is. Gereedschap dat losligt op het dak groot risico van vallen. Gebroken laddersport valgevaar. Ladder staat op oneffen oppervlak valgevaar. Ladder steunt op nog een oneffen oppervlak valgevaar. Napette (zonder valbeveiliging) leunt uit het raam om het schoon te maken valgevaar. Baas aan de telefoon op bouwplaats. Zijn aandacht is verdeeld en hij zal gevaren niet zo gemakkelijk opmerken. Geul (struikelgevaar) niet gemarkeerd. Napo gebruikt geen beschermende handschoenen. Napo gebruikt de gehoorbeschermers niet. Vonken dicht bij brandbare vloeistof risico van brand. Kabel (gerepareerd met tape) levert struikelgevaar op. Struikelgevaar door het gereedschap links op de grond (hark). Balanceren op een houten kist in plaats van een goede ladder gebruiken valgevaar. Geen beschermende handschoenen dragen. Struikelgevaar links in het midden van het gazon.

7 BEGELEIDINGSBLAD VOOR LEERKRACHTEN Napo s risicospeurder: Les één Risico s en gevaren herkennen Napo in... Gevaarlijke situaties Gevaarlijke situaties is een kort filmpje over gevaren en risico s op het werk en de noodzaak om die risico s goed in te schatten en op basis daarvan maatregelen te nemen, zodat de werkplek veiliger en gezonder wordt. Het filmpje laat enkele van de meest voorkomende risico s de revue passeren en toont hoe belangrijk het is om even stil te staan, na te denken en te handelen. Het filmpje probeert het verschil tussen gevaren en risico s duidelijk te maken en laat aan de hand van praktische voorbeeldsituaties zien hoe deze kunnen worden geëlimineerd of verminderd, zodat leerlingen beter begrijpen wat het begrip risico betekent. Risicobeoordeling Ons doel is duidelijker inzicht te geven in risicobeoordeling en het belang ervan bij het voorkomen van ongevallen en ziekte op het werk. We willen met name: het verschil tussen gevaar en risico uitleggen; een inleiding in risicobeoordeling geven; aan de hand van voorbeelden illustreren wat we bedoelen; een brug slaan tussen theorie en praktijk. Waarom is een risicobeoordeling belangrijk? Risicobeoordeling vormt de basis voor een geslaagd veiligheids- en gezondheidsbeheer en de sleutel tot het terugdringen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Wanneer zij correct wordt uitgevoerd, kan zij de veiligheid en gezondheid op het werk en de algemene bedrijfsresultaten verbeteren. 7/9 Wat is een risicobeoordeling? Een risicobeoordeling is het proces waarbij de gevaren op de werkvloer die een risico vormen voor de veiligheid of gezondheid van de werknemers, worden beoordeeld. Het is een systematisch onderzoek, gericht op alle aspecten van het werk, waarbij naar de volgende punten wordt gekeken: Wat kan schade of letsel veroorzaken? Kunnen gevaren worden weggenomen? Zo niet, welke preventieve en beschermende maatregelen zijn er getroffen of moeten worden getroffen om de risico s te beheersen? Veelvoorkomende risico s op werkplekken (vaak ook in de thuisomgeving) Elektriciteit Brand Gereedschappen, vooral snijgereedschappen zoals zaagbladen of messen Machines Uitglijden op de vloer, vallen van ladders of trappen, vallen van een hoogte (bijv. van een steiger of van een dak) Vervoer (voor voertuigen, chauffeurs of voetgangers) Spier- en skeletaandoeningen door het hanteren van zware lasten, draaien en wringen, lichaamshouding (bijv. beeldschermwerk), repetitieve bewegingen (bijv. aan een lopende band)

8 Chemische stoffen onmiddellijke schade door inademing, brandwonden of een geïrriteerde huid, en langetermijneffecten, zoals kanker, luchtwegaandoeningen en allergieën Biologisch bacteriën, schimmels of virussen, bijv. ziekenhuis, laboratorium of medische analyse, gebrekkig onderhoud van de klimaatregelinstallatie Lawaai, trillingen, laserstralen, ioniserende straling, elektromagnetische velden, uv-straling, enz. U kunt diverse scènes uit verschillende Napo-filmpjes gebruiken om de meeste van deze risico s te laten zien (zie tabel A). De risicobeoordeling in vijf stappen Deze les gaat over de eerste twee stappen bij de risicobeoordeling: vaststellen welke gevaren er zijn en wie risico loopt, en de prioriteit van risico s vaststellen. De overige drie stappen worden gepresenteerd in les 2 van Napo s risicospeurder. Stap 3 (Voorzorgsmaatregelen bepalen), stap 4 (Maatregelen uitvoeren), stap 5 (Controleren en aanpassen) komen aan de orde in de tweede les van Napo s risicospeurder, getiteld Interventie en preventie. Stap 1 Vaststellen welke gevaren er zijn en wie risico loopt Niet vergeten: een gevaar kan alles zijn wat letsel kan veroorzaken het materiaal waarmee wordt gewerkt, het gereedschap, de werkmethode of handelwijze. Hieronder staat een aantal tips om de belangrijkste gevaren op te sporen: Loop rond en ga op zoek naar zaken die letsel kunnen veroorzaken. Vraag de mensen die ter plaatse zijn welke problemen zij hebben ondervonden. Houd rekening met gevaren die de gezondheid op lange termijn kunnen schaden, zoals een hoog geluidsniveau of blootstelling aan schadelijke stoffen, maar ook met minder opvallende gevaren, zoals vallen en uitglijden. Het is belangrijk om bij ieder gevaar duidelijk vast te leggen wie eraan kan worden blootgesteld. Duid geen individuen, maar groepen mensen aan, zoals winkels, bibliotheek of voorbijgangers. Sommige groepen lopen een groter risico dan andere, bijvoorbeeld mensen met een handicap, jonge kinderen of ouderen (zie aflevering 2 Het onbekende identificeren in Napo in Gevaarlijke situaties ). Stap 2 Risico s beoordelen en prioriteiten vaststellen Niet vergeten: een risico is de grote of kleine kans dat iemand door een gevaar letsel kan oplopen. 8/9 De volgende stap is het beoordelen van het risico dat uit het gevaar voortvloeit. Formuleer een antwoord op de volgende vragen: Hoe groot is de kans dat een gevaar letsel kan veroorzaken? Hoe ernstig zal dat letsel vermoedelijk zijn? Hoe vaak worden (hoeveel) werknemers eraan blootgesteld? Een eenvoudig proces dat is gebaseerd op gezond verstand en waarvoor geen specialistische vaardigheden of ingewikkelde technieken nodig zijn, is voor de meeste gevaren en activiteiten op de werkvloer voldoende. Hieronder vallen activiteiten met gevaren die van minder belang zijn, of werkplekken waarvan de risico s bekend of gemakkelijk vast te stellen zijn. De risico s moeten vervolgens op basis van hun prioriteit worden ingedeeld en in die volgorde worden aangepakt. De hoogste prioriteit hebben risico s die ernstige ongevallen veroorzaken (bijv. vallen van grote hoogten) en risico s die zeer waarschijnlijk ongevallen veroorzaken (bijv. gladde of beschadigde vloeren) (zie scène Risico inschatten in Napo in... Gevaarlijke situaties ).

9 Tabel A Risico Film Scène Verkeersongevallen Aangereden Napo in Op de bouwplaats 6. Gescheiden wegen Overhaasten of gebrek aan concentratie Napo in Schoonmaakbeurt 1. Programmawijziging Vermoeidheid en haast Napo in Veilig onderhoud 5. Haastige spoed is zelden goed Hoge snelheid en verborgen Napo in Gevaarlijke situaties 5. Gevaarlijke combinatie risico's Brand Brand Napo in: Pas op: chemische stoffen! 3. Brandbaar Brand De beste signalen 2. Verbodsbord Niet roken Brand De beste signalen 4. Reddingsteken nooduitgang Brand De beste signalen 5. Brandweer brandblusser Elektriciteit Elektriciteit Napo in: Veiligheid op en buiten het werk Scène met Napo die de feestverlichting aansluit Machines Machines De avonturen van Napo 5. De juiste bescherming op het juiste moment Machines Napo in Gevaarlijke situaties 1. Pas op, gevaar! Lawaai Blootstelling aan lawaai Weg met de herrie Volledige film Chemische stoffen Chemische risico's Napo in: Pas op: chemische stoffen! Volledige film Uitglijden en vallen Risico van uitglijden De avonturen van Napo 1. Het belang van wegwijzers Van de trap vallen De avonturen van Napo 2. Wegwijzers zijn niet voldoende Van de trap vallen Napo in: Veiligheid op en buiten het werk Scène met Napo op de trap die vol staat met obstakels Vallen vanaf een hoogte Napo in Op de bouwplaats 2. Trap er niet in Vallende objecten Napo in Op de bouwplaats 1. Veilig bouwen 9/9 Verplaatsen Zware lasten Napo in Op de bouwplaats 5. Donderslag bij heldere hemel Zware lasten Napo in Vertil je niet 3. Verdeel en heers Zware lasten Napo in Vertil je niet 10. Hou me goed vast Zware lasten Napo in Vertil je niet 6. Het duel Verkeerde houding Napo in Vertil je niet 5. Radicale ergonomie Verkeerde houding Napo in Vertil je niet 8. Verstandig bewegen Trillingen Trillingen Napo in Vertil je niet 4. Slechte trillingen De tweede les van Napo s risicospeurder gaat in op de andere kant van risicobeoordeling: interventie en preventie. Dit lesmateriaal is samengesteld door EU-OSHA, in samenwerking met het Napo Consortium HSE (VK), DGUV (Duitsland), INAIL (Italië), INRS (Frankrijk), SUVA (Zwitserland) en AUVA (Oostenrijk).

Zorg voor je lichaam met Napo: Les twee Rug

Zorg voor je lichaam met Napo: Les twee Rug Zorg voor je lichaam met Napo: Les twee Rug (7 9 jaar) Tips voor de leerkracht Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee volwassenen te maken

Nadere informatie

Start Veilig! Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 23-27 oktober 2006. Informatiepakket. Start Veilig!

Start Veilig! Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 23-27 oktober 2006. Informatiepakket. Start Veilig! Start Veilig! Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 23-27 oktober 2006 Informatiepakket Start Veilig! Achtergrondinformatie over de campagne Een veilige en gezonde start in de loopbaan

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Time-management met resultaat. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Time-management met resultaat TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Ltd Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Making Time In Nederland en België uitgebracht

Nadere informatie

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E

HANDLEIDING BRANCHE-RI&E HANDLEIDING BRANCHE-RI&E Inhoud 1. Informatie over de achtergrond van dit instrument 2. Wat zit er in het instrument 3. Succesvol opzetten van het RI&E-project 4. Snelstart-handleiding 1 1. Achtergrondinfo

Nadere informatie

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8

Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig. Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Hoogvliegers Bouw een zweefvliegtuig Luchtvaarttechniek Krachten Lessenserie voor groep 5 8 Inleiding Deze lessenserie is één van verschillende ENGINEER lessenseries voor het primair onderwijs. Techniek

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

COPOSO Train-de-trainer handboek

COPOSO Train-de-trainer handboek COPOSO Train-de-trainer handboek Contributing Positively to Society Creativiteit Bevrijdt! (Nederlands) Introductie Welkom, beste hoofdtrainer, bij de Training van Trainers (TvT) van het Young in Prison

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore

Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore 7de Jaargang April 2008 Het aanscherpen van de veiligheidsattitude blijft een topprioriteit voor Umicore Preventie van rugklachten: een belangrijke factor in de verlaging van absenteïsme Zet uw trainingstraject

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in garagebedrijven

Arbeidsrisico s in garagebedrijven De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 665 versie november 2008 Gerichte inspecties

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

..en wij zijn de tomaten!

..en wij zijn de tomaten! ..en wij zijn de tomaten! Een lesprogramma over energie voor de bovenbouw van het basisonderwijs. CNME GELDERLAND Handleiding energieprogramma pag. 1 Het Groene Wiel 1998-1999 ENERGIE Inhoud IN HET KORT...

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

4. Kinderen met een zwak werkgeheugen

4. Kinderen met een zwak werkgeheugen 4. Kinderen met een zwak werkgeheugen Overzicht In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van kinderen met een zwak werkgeheugen beschreven: hun algemene gedrag, hun beperkte progressie en de

Nadere informatie

In vijf stappen een training ontwerpen en uitvoeren Didactiek voor trainers

In vijf stappen een training ontwerpen en uitvoeren Didactiek voor trainers In vijf stappen een training ontwerpen en uitvoeren Didactiek voor trainers karin de galan Colofon Opmaak: Donkigotte Tekeningen: Maaike Blom 2010 Karin de Galan Didactiek voor trainers: het model van

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

EHBO tel. 888 BHV tel. 789

EHBO tel. 888 BHV tel. 789 EHBO tel. 888 BHV tel. 789 02-07-13 2 / 37 Woord vooraf Veiligheid, gezondheid en milieu hebben een grote prioriteit in onze onderneming en vragen bij voortduring onze aandacht. Binnen het kader van de

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie