ONTRUIMINGSPLAN DENDRON COLLEGE HORST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTRUIMINGSPLAN DENDRON COLLEGE HORST"

Transcriptie

1 Dendron College Horst Gymnasium/Atheneum/HAVO/VMBO Gebr. Van Doornelaan 124, 5961 BE Horst ONTRUIMINGSPLAN DENDRON COLLEGE HORST 7 juli 2014

2 INHOUDSOPGAVE - INHOUDSOPGAVE Pag. 2 - INLEIDING Pag. 3 - CALAMITEITENPLAN Pag. 4 - BEREIKBAARHEID SCHOOLLEIDING en BHV Pag. 5 - Taken RECEPTIE Pag. 6 - Taken ONTRUIMINGSLEIDER Pag. 7 - Taken PLOEGLEIDER BHV Pag. 8 - Taken BHV Pag. 9 - Taken BHV TOEZICHT Pag Taken DOCENTEN Pag VERZAMELPLAATS Pag GEBOUW INFORMATIE Pag. 13 Nutsvoorzieningen Opslag Gevaarlijke stoffen - BIJLAGE 1 Overzichtsplattegrond verzamelplaats Ontruimingsplan Dendron College Pagina 2

3 Inleiding Het Dendron College is een grote scholengemeenschap waar op schooldagen gemiddeld 2200 personen aanwezig zijn. Verkeersveilig is de school voor alle leerlingen uit de regio goed bereikbaar. Het schoolgebouw bestaat uit het Hoofdgebouw, het Junior College en de Sporthal omgeven door een parkeerplaats, buitenterrein en een sportveld. Om op school het welzijn en de veiligheid voor de leerlingen en het personeel te waarborgen, zijn de volgende maatregelen genomen. Gebouwveiligheid; De gebouwen zijn relatief nieuw en voldoen aan alle wettelijke normen. De gebruiksvergunning wordt jaarlijks gecontroleerd. Alle nuts voorzieningen (gas, water, elektra) worden jaarlijks gecontroleerd. Reguleer onderhoud maakt deel uit van het gebouwveiligheidsplan. Brandveiligheid; Er is een brandmeldinstallatie met directe doormelding naar de meldcentrale van Siemens en doorschakeling naar de regionale brandweer. Gebouwen zijn gecompartimenteerd en voorzien van branddeuren. In alle gebouwen zijn haspels, blussers en slow-whoops aanwezig. Slow-whoop wordt via handmelder/rookmelder of centraal bij receptie geactiveerd. Vluchtwegen en nooduitgangen zijn in alle gebouwen goed aangegeven en worden regelmatig gecontroleerd. Veiligheid tijdens de les; Met name tijdens praktijk- en gymlessen kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Machines en materialen worden regelmatig gecontroleerd en gekeurd. Om letsel of verwonding te voorkomen krijgen leerlingen duidelijke instructies. Bedrijfs Hulp Verlening (BHV); Binnen het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) zijn 21 personen opgeleid tot BHV-er. 15 personen beschikken ook over een EHBO diploma. Gym docenten kunnen eerste hulp bieden en reanimeren. Om de competentie te waarborgen zijn er jaarlijks nascholingen en trainingen. Ongevallen worden via een meldingsformulier geregistreerd. De school beschikt over twee automatische externe defibrillators (AED). De grootschalige ontruimingsoefening vind jaarlijks plaats. Ontruimingsplan Dendron College Pagina 3

4 Calamiteitenplan Ondanks allerlei voorzieningen en maatregelen kan er in het schoolgebouw een calamiteit ontstaan waarbij een ontruiming noodzakelijk wordt; denk aan Brand Bommelding Lekkage in water of gasleiding Ongeval met chemische stoffen Externe calamiteit die ontruiming noodzakelijk maken Afhankelijk van de calamiteit kan de schoolleiding in overleg met de ploegleider BHV besluiten tot een ontruiming. De ontruiming kan dus al worden opgestart voordat externe hulpdiensten aanwezig zijn! Belangrijk is dat de ontruiming rustig en veilig verloopt. Om dit te bereiken zijn er procedures opgesteld zodat iedereen weet wat hij moet doen. Procedures en taken; In dit ontruimingsplan worden de volgende procedures en taken per onderdeel verder beschreven; Receptie (servicedesk) Ontruimingsleider (directie/schoolleiding) Ploegleider BHV Taken BHV Taken BHV Toezicht Taken docenten Het ontruimingsplan is opgesteld volgens de NEN 8112 norm en ter controle voorgelegd aan de dienst bouw -en woningtoezicht brandweer van de Gemeente Horst a/d Maas en de veiligheidsregio Limburg-Noord. Accoord namens VRLN District Maas en Peel dhr. Ron Beversluis, afdeling risicobeheersing d.d. 30 mei Namens Dendron College Roelof Jan Lutken, centrale directie Datum: Ontruimingsplan Dendron College Pagina 4

5 Bereikbaarheid schoolleiding en BHV naam intern mobiel aanwezig bereikbaar M D W D V Algemeen Servicedesk x x x x x Receptie Algemeen x x x x x Receptie Hoofdgebouw 401 of 402 x x x x x Receptie Junior College 403 x x x x x C/D ontruimingsleider Roelof Jan Lutken 411 of * x x x x x Jos Bierman (rector) x x x x x Zwanetta Por x x x x x Staf Jan Hesen 447 x x ½ x Randy Green x x x x x BHV Ploegleider Ger Gielen 444 of * x x x x Henri van Doren 443 of * x x x x Gerard Rooijakkers 443 of * x x x x BHV Congiërge Peter Cox (hoofdcongiërge) 422 of * x x ½ x x Wiek Geurtjens * x ½ x x ½ Lambert Hoeijmakers * x x ½ x x Leon Thijssen * x x x x x Pieter Duijf * x x x x Maarten Gommers * x x x x BHV servicedesk/receptie Jo Hekkenberg / Debbie Kuijpers 470 x x x x x Marjon Weijmans 9 x x x x x BHV overige Bertha Smolenaers * x x ½ Dennis Meevissen x Pieternel van Neerven 429 x ½ x Ankie Seijkens 151 x x x x x Arthur Arts x x x Monique van den Kroonenberg 440 ½ x x Wies Smeets 440 x x ½ Andra Coenen ½ ½ ½ ½ ½ Tony Bouten ½ ½ ½ ½ ½ Ontruimingsplan Dendron College Pagina 5

6 Hoofdreceptie Bij een calamiteit speelt de hoofdreceptie een centrale rol. Vanaf die plek komen alle telefoonlijnen binnen en wordt een en ander aangestuurd. De receptie beschikt over een calamiteitenmap met nuttige informatie, plattegronden en telefoonnummers. De receptie van het junior college blijft bij een ontruiming wel zo lang mogelijk bezet. Indien professionele hulp noodzakelijk is; BEL 112 Ongeacht de aard van de melding zal de receptie altijd BHV-ers inschakelen voor het verlenen van hulp en het nemen van verdere maatregelen. Indien opschaling noodzakelijk is wordt de ploegleider en de schoolleiding ingeschakeld. Volg verdere instructies van ploegleider of ontruimingsleider (schoolleiding). Wat te doen bij; Brandmelding via brandmeldcentrale; Kijk op de brandmeldcentrale (BMC) waar het alarm is. Stuur direct een BHV-er of ploegleider naar de calamiteit. Wacht op terugmelding en verdere instructies. Bij brand of loos alarm volg het blokkenplan zoals aangegeven op de brandmeldcentrale (BMC). Bij telefonische of interne bedreiging; Roep direct ploegleider en schoolleiding op. Vul het calamiteitenformulier in. Hoofdreceptie brandmeldcentrale met blokkenplan Ontruimingsplan Dendron College Pagina 6

7 Ontruimingsleider (directie/schoolleiding) Afhankelijk van de aard en omvang van de calamiteit kunnen in overleg met de ploegleider de volgende maatregelen worden genomen. Er is acuut professionele hulp nodig; BEL 112 Start in overleg met ploegleider een gedeeltelijke of totale ontruiming. Bij totale ontruiming schakel de ontruimingsknop bij hoofdreceptie en de ontruimingsknop bij receptie junior college in. Om paniek te voorkomen, geef informatie via de intercom. Informeer hulpdiensten en draag de leiding over. In overleg met hulpdiensten verdere maatregelen nemen. Ontruimingsknop Hoofdreceptie Ontruimingsplan Dendron College Pagina 7

8 Ploegleider BHV De ploegleider wordt door de receptie of anderszins ingeschakeld. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen moet de ploegleider juiste en volledige informatie krijgen over de calamiteit. Voor de beeldvorming zal hij (indien mogelijk) zelf polshoogte nemen. Afhankelijk van de aard en omvang kunnen de volgende maatregelen worden genomen. Er is acuut professionele hulp nodig; BEL 112 Meerdere BHV-ers oproepen en hulpverlening overdragen. Zich vervoegen naar de hoofdreceptie of andere ploegleider hiervoor inschakelen. Ontruimingsleider inschakelen en verdere maatregelen nemen. Bij eventuele ontruiming; Opschalen BHV door sms, intercom of via ontruimingsknop. BHV-kast B40 (hesjes, fire-cards, platte gronden, ehbo tas, check-listen). BHV informeren en fire-cards uitdelen. Fire-card retour = afdeling ontruimd. Ontruimde afdeling afvinken op checklist. Indien gebouw helemaal ontruimd is melden aan ontruimingsleider. In overleg BHV-ers verder instrueren en taken geven. Hulpdiensten informeren en leiding overdragen. Afhankelijk van de situatie verdere instructies uitvoeren. Ontruimingsplan Dendron College Pagina 8

9 Taken BHV De BedrijfsHulpVerlening bestaat uit 21 personen. Deze personen zijn getraind in het verlenen van eerste hulp bij levensreddende handelingen, brandbestrijding en ontruiming. De BHV-er wordt door de receptie of anderszins ingeschakeld om polshoogte te nemen na aanleiding van een melding. Bijvoorbeeld verlenen van EBHO, gaslucht, brandlucht, geactiveerde hand -of rookmelder e.d. BHV-er let hierbij op eigen gevaar. BHV-er geeft direct terugmelding en afhankelijk van aard en omvang 112 laten bellen, ploegleider inschakelen en opschalen. Bij een gehele of gedeeltelijke ontruiming worden de volgende procedures gestart; Alle BHV-ers worden opgeroepen via een SMS bericht, de Intercom of het ontruimingssignaal. BHV-ers begeven zich naar de hoofdreceptie. De BHV-ers horen hier van de ploegleider wat er aan de hand is en wat hun taak wordt. Ontruimen volgens het veegprincipe met behulp van een fire-card. Opmerkingen die op de fire-card staan verdienen extra aandacht! Voor de ontruiming krijgt de BHV-er hulp van de BHV-toezichthouder op de betreffende afdeling. Nadat afdeling is ontruimd fire-card direct retour. Verdere instructies van ploegleider uitvoeren. Ontruimingsplan Dendron College Pagina 9

10 Taken BHV Toezicht In het gebouw zijn op verschillende plaatsen kantoorruimtes waar collega s (toezichthouders) werkzaam zijn die niet of maar enkele uren lesgeven. Deze collega s hebben op hun kantoor een oranje hesje en assisteren bij een ontruiming. BHV Toezichthouders komen dus in actie bij; Een slow-whoop ontruimings alarm. Zij verlaten volgens vluchtplan het gebouw en stimuleren de doorstroom van leerlingen naar buiten. Bij de uitgang staan twee toezichthouders die de doorstroom stimuleren en posten zodat niemand weer het gebouw inloopt. Overige toezichthouders zorgen voor een goede doorstroom op de verzamelplaats en houden daar toezicht. Toezichthouders Hoofdgebouw / Vluchtweg Noord / Verzamelplaats Buitenplein E35 Dorien Stals E39 Marie-José Gerrits E02 Jan Hesen E37 Randy Green E41 Don v/d Heijden E25..Jos van der Donk E27 Leon van Rengs T02 Martijn Janssen T01 Toine van Gaal Toezichthouders Hoofdgebouw / Vluchtweg Zuid / Verzamelplaats Sportveld E50 Gerard Bruijsten E69 Fried Hanraets E65 Han Houba T48 Ton Martens T48 Roel Cornelissen Toezichthouders Junior College / Vluchtweg Noord / Verzamelplaats Sportveld JB01 zorgdocenten JB04 zorgcoördinatoren JB08 Annette Cox Toezichthouders Junior College / Vluchtweg Zuid / Verzamelplaats Sportveld JE01 Peter Francken JE22 Anouk Clerx JE14 Roostermakers Ontruimingsplan Dendron College Pagina 10

11 Taken Docenten Alle brugklas leerlingen krijgen in het begin van het schooljaar via de mentor de instructie Hoe te handelen bij een ontruiming. Leerlingen weten dus wat ze moeten doen bij een ontruimingsalarm. In elk lokaal staat op het vluchtplan de route naar de verzamelplaats buiten. Leerlingen moeten als groep met de betreffende docent bij elkaar blijven tot nadere instructies volgen. Wat te doen bij; Calamiteit in eigen lokaal; Docent draagt verantwoording voor de veiligheid van zijn leerlingen en verlaat direct het lokaal. Informeer de receptie en vraag om hulp. Activeer bij brand de handbrandmelder op de gang bij de haspelslang. Gaat er een brandmelder af in eigen sectie; Verlaat het lokaal tot voorbij de dichtsbijzijnde branddeuren. Volg de instructie van de BHV-er. Gehele ontruiming via alle sirenes; Sluit ramen en verlaat met alle leerlingen het lokaal. Deur dicht (niet afsluiten). Indien aanwezig gas en elektriciteit afsluiten. Verlaat het gebouw conform de voor dit lokaal geldende route die bij elke lokaaldeur is aangebracht. Tassen e.d. moeten achtergelaten worden. Begeef u naar de aangegeven verzamelplaats, houd alle leerlingen voor u volgens het 'veegprincipe'. Blijf als groep op de verzamelplaats tot nadere instructies volgen. Bij grote of kleine PAUZE als veel leerlingen in de aula zijn. Begeef u naar de aula en verlaat het gebouw met de leerlingen volgens vluchtplan. Ontruimingsplan Dendron College Pagina 11

12 Verzamelplaats In alle gebouwen zijn de vluchtwegen op de gang duidelijk met pictogrammen aangegeven. In elk lokaal hangt bij de deur een vluchtplan met daarop de aangewezen vluchtroute. Op het buitenterrein zijn twee plekken aangewezen als verzamelplaats. Dit zijn. Sportveld aan de achterzijde van het Junior College. - Verzamelplaats voor Junior College, Hoofdgebouw ZUID en Sporthal. Buitenplein aan de achterzijde Hoofdgebouw NOORD. - Verzamelplaats voor Hoofdgebouw Noord. P.S. zie overzichtsplattegrond als bijlage 1 Ontruimingsplan Dendron College Pagina 12

13 Gebouw Informatie Gas, water en electra; Hoofdgebouw o Gas: Hoofdafsluiting buiten bij de fietsstalling personeel aan de Gebroeders van Doornelaan. o Gasafsluiting voor verwarmingsketels in T57 o Water: Hoofdgebouw + Junior College + Praktijkvleugel in ventilatieruimte in fietskelder hoofdgebouw. o Electra: Elektrische Hoofdverdeler in kast bij uitgang Gymzalen naar sportvelden. (zie stikker op deur verdeler ruimte) Junior College o Gas: Junior College + Sporthal in de kelder JK06 technische ruimte. o Water: Hoofdafsluiting JB18 o Electra: Elektrische verdeler B09 Sporthal Dendron o Alle nutsvoorzieningen in technische ruimte rechts van hoofdingang via buiten bereikbaar. Opslag gevaarlijke stoffen; Chemicaliën kast in o Opslagruimte tussen praktijkvleugel en zorg en welzijn. Bereikbaar via buitenterrein zuid. Zie deurstikkers. Gasflessen in o Opslagruimte tussen praktijkvleugel en zorg en welzijn. Bereikbaar via buitenterrein zuid. Zie deurstikkers. Verf en oplosmiddelen in o Opslagruimte tussen praktijkvleugel en zorg en welzijn. Bereikbaar via buitenterrein zuid. Zie deurstikkers. Scheikunde chemicaliënkast T24 en berging T17 o Hoofdgebouw tweede verdieping midden compartiment. Ontruimingsplan Dendron College Pagina 13

14

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan

De Lichtboog Houten. Hulpverleningsplan Hulpverleningsplan De Lichtboog Houten Versie 2.0 Datum 17 mei 2011 Status Definitief Opstellers Kasper van Esch Jan-Pieter Haan David van Leeuwen Menno Noordhoek Pagina 1 van 22 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening

Handboek Bedrijfshulpverlening Handboek Bedrijfshulpverlening Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst 0 15-03- BME, M.C. 99 Mulder 1 06-05- BME, M.C. 99 Mulder 2 01-09- BME, M.C. 99 Mulder 3 01-12- BME,

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015

Instellingsnoodplan Centrum Versie 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Info eerste inzet brandweer 3 2. Info aanwezige personen 3 2.1 Extra info Co2 parkeerkelder 3 2.2 Extra info huurders Pauwer 3 2.3 Doelstelling 3 3. Processtructuur 4 4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool

Veiligheidsplan Koos Meindertsschool 1. Inleiding. Kinderen in de leeftijd van 4 12 jaar brengen een groot gedeelte van hun tijd door op school om te leren, maar ook om te spelen en te sporten. Serieus letsel als een gebroken arm, been of

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014

Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Schoolveiligheidsplan Christoffel 2013-2014 Het format van dit schoolveiligheidsplan is goedgekeurd door de bestuursraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Katholiek Voortgezet

Nadere informatie